O Konferencji

Celem konferencji jest  wymiana poglądów na temat sposobu funkcjonowania bibliotek akademickich wobec obserwowanych gwałtownych  zmian technologicznych - rozwoju internetu, nowych  technologii, nowych technik komunikacji  naukowej oraz ewolucji działalności bibliotek w kierunku gospodarki opartej  na wiedzy w trzech aspektach:  infrastruktury technicznej,  środowiska uczelni, otoczenia prawno-organizacyjnego i ekonomicznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Miejsce Konferencji

Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej
Sala E
ul. Konarskiego 18 B
44-100 Gliwice

Dojazd: Taxi Dragon - Gliwice tel. 19190 lub 32 19190 RAJ 32/321 9102 (mapka poglądowa poniżej)

 

 

„Rozwój sprzętowo-programowy platformy i lokalnej sieci dla wirtualnej infrastruktury Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w celu pozyskania, tworzenia i udostępniania zasobów naukowych” Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.