Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/24
Nr opisu: 0000082051
Obliczenia optymalizacyjne wzbudników wielowarstwowych modelowanych jako 3D.
[Aut.]: Roman Przyłucki.
W: Modelowanie i sterowanie procesów elektrotermicznych. Konferencja naukowo-techniczna, Kielce, 22-24 września 2010 r. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s. 171-177, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; 15 Nauki Techniczne. Elektryka ; )

nagrzewanie indukcyjne ; optymalizacja

induction heating ; optimization

2/24
Nr opisu: 0000040926
Obliczenia indukcyjnego układu grzejnego z uwzględnieniem radiacyjnej wymiany ciepła między wsadem a izolacją cieplną wzbudnika.
[Aut.]: Roman Przyłucki, Adam Kachel.
W: Modelowanie i sterowanie procesów elektrotermicznych. 50 lat Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP i SIiTPH, Kielce, 24-26 września 2007 r.. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2007, s. 123-130 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; 5 Nauki Techniczne. Elektryka ; )

3/24
Nr opisu: 0000040929
Ograniczenie pola elektromagnetycznego wokół urządzeń grzejnych wykorzystywanych w metalurgii - badanie ekranów wielowarstwowych.
[Aut.]: Krzysztof** Kurek, Albert Smalcerz.
W: Modelowanie i sterowanie procesów elektrotermicznych. 50 lat Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP i SIiTPH, Kielce, 24-26 września 2007 r.. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2007, s. 131-138 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; 5 Nauki Techniczne. Elektryka ; )

4/24
Nr opisu: 0000040859
Urządzenia elektromagnetyczne do transportu i mieszania ciekłych metali.
[Aut.]: Jerzy Barglik, Zofia* Pragłowska-Gorczyńska, Adrian Smagór.
W: Modelowanie i sterowanie procesów elektrotermicznych. 50 lat Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP i SIiTPH, Kielce, 24-26 września 2007 r.. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2007, s. 163-170 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; 5 Nauki Techniczne. Elektryka ; )

5/24
Nr opisu: 0000040928
Zastosowanie nagrzewania indukcyjnego w procesie hartowania kół zębatych.
[Aut.]: Krzysztof** Kurek, Michał* Niklewicz.
W: Modelowanie i sterowanie procesów elektrotermicznych. 50 lat Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP i SIiTPH, Kielce, 24-26 września 2007 r.. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2007, s. 107-114 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; 5 Nauki Techniczne. Elektryka ; )

6/24
Nr opisu: 0000020409
Eksploatacja sieci wodociągowych na terenach górniczych Górnego Śląska.
[Aut.]: Karol** Kuś, Anita Zakrzewska.
W: Nowe materiały, urządzenia oraz technologie bezwykopowe w wodociągach i kanalizacji. IV Ogólnopolska, I Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kielce - Cedzyna, 6 - 8 kwietnia 2005. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2005, s. 201-211 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Budownictwo ; nr 44)

7/24
Nr opisu: 0000020410
Ocena uszkodzeń i strat wody w sieciach wodociągowych z różnych materiałów.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Nowe materiały, urządzenia oraz technologie bezwykopowe w wodociągach i kanalizacji. IV Ogólnopolska, I Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kielce - Cedzyna, 6 - 8 kwietnia 2005. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2005, s. 255-267 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Budownictwo ; nr 44)

8/24
Nr opisu: 0000018259
Problemy eksploatacji sieci wodociągowych na Górnym Śląsku.
[Aut.]: Karol** Kuś.
W: Nowe materiały i urządzenia w wodociągach i kanalizacji. III Konferencja naukowo-techniczna. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2003, s. 25-34 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Budownictwo ; z. 42)

9/24
Nr opisu: 0000015568
Ścieralność i odporność na płukanie jako kryteria doboru materiałów do budowy kanałów.
[Aut.]: Florian Piechurski, K. Połańska.
W: Nowe materiały i urządzenia w wodociągach i kanalizacji. III Konferencja naukowo-techniczna. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2003, s. 91-100 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Budownictwo ; z. 42)

10/24
Nr opisu: 0000020304
Analiza przyczyn awarii oraz sposób rehabilitacji skrzydła zachodniego pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach.
[Aut.]: Jan Ślusarek, Jerzy** Sękowski, J. Morgała, K. Stabla.
W: Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych. Konferencja naukowo-techniczna, Kielce, 22-23 lutego 2001 r. Materiały pokonferencyjne. Red. G. Rakowski. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2001, s. 123-130 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Budownictwo ; z. 41)

11/24
Nr opisu: 0000076032   
Rekonstrukcja hełmów na wieżach kościołów zabytkowych.
[Aut.]: Walter** Wuwer, Bernard Kowolik.
W: Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych. Konferencja naukowo-techniczna, Kielce, 22-23 lutego 2001 r.. Red. G. Rakowski. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2001, s. 143-152 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Budownictwo ; z. 39)

12/24
Nr opisu: 0000020232
Uszkodzenia starych budynków w sąsiedztwie głębokich wykopów.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk, Jerzy** Sękowski.
W: Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych. Konferencja naukowo-techniczna, Kielce, 22-23 lutego 2001 r. Materiały pokonferencyjne. Red. G. Rakowski. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2001, s. 313-320 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Budownictwo ; z. 41)

13/24
Nr opisu: 0000046287
Małogabarytowa niskociśnieniowa pompa śrubowa.
[Aut.]: Bogusz* Metlak, Edward** Tomasiak, Arkadiusz Kolka.
W: Płynowe systemy zasilające, napędowe i sterujące. PNEUMA'2000. XII Krajowa konferencja, Kielce, 25-27 października 2000. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 219-224 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Elektryka ; nr 39)

14/24
Nr opisu: 0000080537
Model generatora siły harmonicznej.
[Aut.]: Janusz Śliwka, Jan Kosmol, Arkadiusz Kolka.
W: Płynowe systemy zasilające, napędowe i sterujące. PNEUMA'2000. XII Krajowa konferencja, Kielce, 25-27 października 2000. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 351-358 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Elektryka ; nr 39)

15/24
Nr opisu: 0000046285
Modelowanie płaskich aerostatycznych łożysk nośnych.
[Aut.]: Arkadiusz Kolka, Bogusz* Metlak.
W: Płynowe systemy zasilające, napędowe i sterujące. PNEUMA'2000. XII Krajowa konferencja, Kielce, 25-27 października 2000. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 183-190 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Elektryka ; nr 39)

16/24
Nr opisu: 0000046284
Wpływ reakcji hydrodynamicznej na własności statyczne i dynamiczne zaworów hydraulicznych.
[Aut.]: Klaudiusz Klarecki, Edward** Tomasiak, Arkadiusz Kolka.
W: Płynowe systemy zasilające, napędowe i sterujące. PNEUMA'2000. XII Krajowa konferencja, Kielce, 25-27 października 2000. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 173-182 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Elektryka ; nr 39)

17/24
Nr opisu: 0000042419
Enthalpy technique for solving nonlinear Stefan problems on the example of plasma arc welding.
[Aut.]: N. Al-Khalidy, Janusz** Skorek.
W: International Conference on Heat Transfer with Change of Phase. HEAT '96, Kielce, Poland, December 8-10, 1996. Pt 1. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 1996, s. 225-234, bibliogr. 15 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Mechanika ; z. 61)

18/24
Nr opisu: 0000036147
Numerical analysis of continuous casting problem by BEM.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Adam** Fic, Andrzej Józef Nowak, L. C. Wróbel.
W: International Conference on Heat Transfer with Change of Phase. HEAT '96, Kielce, Poland, December 8-10, 1996. Pt 1. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 1996, s. 73-82, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Mechanika ; z. 61)

19/24
Nr opisu: 0000046052
Inicjacja pęknięć wywołanych dystorsjami.
[Aut.]: Donat** Renowicz, Franciszek** Binczyk.
W: IV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Borków 1993. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 1993, s. 369-375, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Mechanika ; z. 50)

20/24
Nr opisu: 0000046628
Wpływ warunków eksploatacji na mikrostrukturalnie determinowane procesy zmęczeniowego pękania form metalowych.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Marek** Plaza.
W: IV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Borków 1993. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 1993, s. 91-98, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Mechanika ; z. 50)

21/24
Nr opisu: 0000046627
Zastosowanie folii polimerowych w procesach tłoczenia blach stalowych i wykrywania linii poślizgu.
[Aut.]: Jerzy** Bursa, Andrzej* Leonowicz.
W: IV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Borków 1993. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 1993, s. 77-90, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Mechanika ; z. 50)

22/24
Nr opisu: 0000046626
Zastosowanie mechaniki pękania do oceny zużycia.
[Aut.]: Jerzy** Dziubiński, Piotr** Adamiec.
W: IV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Borków 1993. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 1993, s. 121-128, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Mechanika ; z. 50)

23/24
Nr opisu: 0000064782
Programowany analizator sygnałów diagnostycznych PAS 6.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, Wiesław** Chodasewicz, Jan Kaźmierczak, Wojciech Moczulski, Adam* Solipiwko, Bogdan* Wysogląd.
W: Diagnostyka pojazdów i maszyn roboczych, Cedzyna 9-10 września 1988. Materiały konferencyjne. Kielce : Politechnika Świętokrzyska, 1988, s. 207-224 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Mechanika ; z. 42)

24/24
Nr opisu: 0000064893
Sposoby zwiększenia przenikalności magnetycznej magnetowodów.
[Aut.]: Andrzej** Met, Tadeusz** Skubis.
W: Materiały konferencyjne II Krajowego Sympozjum Pomiarów Magnetycznych. Komitet Metrologii Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Kielce : [b.w.], 1988, s. 135-141, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Elektryka ; z. 19)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie