Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY KONFERENCJE
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000041338   
Analiza strumieni uszkodzeń izolatorów długopniowych w wybranych liniach napowietrznych 110 kV.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, Dominik Duda, K. Rojek.
W: Problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia. IX Sympozjum, Krynica, 25-28 września 2007. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007, s. 104-107, bibliogr. 5 poz. (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; R 5, nr 3 1731-6103)

izolator ; linia napowietrzna ; linia 110 kV

insulator ; overhead line ; 110kV line

2/14
Nr opisu: 0000032514
Analysis of second order LTV section with exponentially varying parameters.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Anna Romanowska.
W: Computational problems of electrical engineering. VIIIth International workshop, Wilkasy, Poland, September 14-16, 2007. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007, s. 106-109, bibliogr. 11 poz. (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; R. 5, nr 2 1731-6103)

3/14
Nr opisu: 0000032503
Application of equivalent circuits in power theory for systems with nonsinusoidal waveforms - critical remarks.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Computational problems of electrical engineering. VIIIth International workshop, Wilkasy, Poland, September 14-16, 2007. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007, s. 190-193, bibliogr. 22 poz. (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; R. 5, nr 2 1731-6103)

4/14
Nr opisu: 0000032515
Application of equivalent circuits in power theory for systems with nonsinusoidal waveforms - new optimization concept.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
W: Computational problems of electrical engineering. VIIIth International workshop, Wilkasy, Poland, September 14-16, 2007. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007, s. 194-197, bibliogr. 10 poz. (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; R. 5, nr 2 1731-6103)

5/14
Nr opisu: 0000041422   
Comparison between classical and fuzzy optimization in one-phase electrical circuits.
[Aut.]: Krzysztof* Dębowski.
W: 8th International Workshop on Computational Problems of Electrical Engineering. CPEE, Wilkasy, 14-16 September 2007. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007, s. 57-60, bibliogr. 10 poz. (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; R. 5, nr 2 1731-6103)

optymalizacja ; zbiór rozmyty ; prąd aktywny

optimization ; fuzzy set ; active current

6/14
Nr opisu: 0000085678   
Electromagnetic torque, power losses analysis for spherical electromechanical converters with anisotropy rotor.
[Aut.]: Dariusz Spałek, K. Waleczek.
W: 8th International Workshop on Computational Problems of Electrical Engineering. CPEE, Wilkasy, 14-16 September 2007. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007, s. 65-68 (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; R. 5, nr 2 1731-6103)

przetwornik elektromechaniczny ; wirnik anizotropowy ; moment elektromagnetyczny

electromechanical converter ; anisotropic rotor ; electromagnetic torque

7/14
Nr opisu: 0000084701   
Models of nonlinear one-ports supplied with periodic and discontinuos waveforms.
[Aut.]: Piotr* Świszcz.
W: Computational problems of electrical engineering. VIIIth International workshop, Wilkasy, Poland, September 14-16, 2007. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007, s. 198-201 (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; R. 5, nr 2 1731-6103)

układ nieliniowy ; propagacja harmonicznych ; analiza harmoniczna

nonlinear system ; harmonics propagation ; harmonic analysis

8/14
Nr opisu: 0000055388   
Optimization of time delays in Active Power Filter control algorithm.
[Aut.]: Dawid Buła, Marcin Maciążek, Marian** Pasko.
W: 8th International Workshop on Computational Problems of Electrical Engineering. CPEE, Wilkasy, 14-16 September 2007. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007, s. 102-105 (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; R. 5, nr 2 1731-6103)

przebiegi odkształcone ; wyższe harmoniczne ; cyfrowe przetwarzanie sygnałów ; energetyczny filtr aktywny

nonsinusoidal waveforms ; higher harmonics ; digital signal processing ; active power filter

9/14
Nr opisu: 0000041337   
Próba identyfikacji wyładowań niezupełnych w wybranych modelowych układach izolacyjnych.
[Aut.]: Grzegorz* Malitowski.
W: Problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia. IX Sympozjum, Krynica, 25-28 września 2007. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007, s. 150-152, bibliogr. 5 poz. (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; R 5, nr 3 1731-6103)

wyładowanie niezupełne ; sztuczna sieć neuronowa ; układ izolacyjny

partial discharge ; artificial neural network ; insulation system

10/14
Nr opisu: 0000055896
Optymalizacja terminów reinwestycji wybranych urządzeń elektroenergetycznych.
[Aut.]: Dominik Duda, Zbigniew** Gacek, Maksymilian Przygrodzki.
W: Problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia. EUI 2005. Jubileuszowe X Sympozjum, Krynica, 27-30 września 2005. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2005, s. 69-72, bibliogr. 6 poz. (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; vol. 3, nr 1 1731-6103)

11/14
Nr opisu: 0000055749
Badanie i lokalizacja wyładowań niezupełnych w prętach uzwojenia stojana generatorów metodą kalibrowanej emisji akustycznej.
[Aut.]: Franciszek Witos, Zbigniew** Gacek, Marek Szadkowski, Dominik Duda.
W: Inżynieria wysokich napięć. IW 2004. VII Ogólnopolskie sympozjum, Poznań-Będlewo, 26-28 maja 2004. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2004, s. 243-246, bibliogr. 10 poz. (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; nr 1 1731-6103)

12/14
Nr opisu: 0000056035
Zastosowanie EA do badań WNZ w silnikach indukcyjnych małej mocy.
[Aut.]: Franciszek Witos, Zbigniew** Gacek, Zbigniew Opilski, Barbara Kulesz.
W: Inżynieria wysokich napięć. IW 2004. VII Ogólnopolskie sympozjum, Poznań-Będlewo, 26-28 maja 2004. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2004, s. 239-242 (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; nr 1 1731-6103)

13/14
Nr opisu: 0000055741
Model strategii odnowień profilaktycznych linii kablowych SN przy okresowych kontrolach diagnostycznych.
[Aut.]: Dominik Duda, Zbigniew** Gacek.
W: Problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia. EUI 2003. IX Sympozjum, Zakopane, 9-11 października 2003. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2003 (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; vol. 1, nr 1 1731-6103)

14/14
Nr opisu: 0000056204
Możliwości lokalizacji źródeł wnz poprzez analizę własności rozkładów amplitudowych sygnałów EA.
[Aut.]: Franciszek Witos, Zbigniew** Gacek.
W: Problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia. EUI 2003. IX Sympozjum, Zakopane, 9-11 października 2003. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2003, s. 224-227 (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; vol. 1, nr 1 1731-6103)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie