Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000072846
Analiza procesu zarządzania w warunkach uelastycznienia rynku pracy - różnice kulturowe.
[Aut.]: Agata* Hilarowicz, Grażyna Osika.
W: Studia z zarządzania międzykulturowego. Zarządzanie miedzykulturowe w teorii i praktyce. Red.: Ł. Sułkowski. Łódź : Wydaw. Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010, s. 101-115, bibliogr. 23 poz. (Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi t. 11, z. 3 1733-2486)

elastyczność ; rynek pracy ; dystans władzy ; unikanie niepewności

flexibility ; labour market ; power distance ; uncertainty avoidance

2/7
Nr opisu: 0000073264
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego z pozycji samorządów gminnych.
[Aut.]: Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
W: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku. Współczesne aspekty zarządzania bezpieczeństwem. Red.: M. Włodarczyk, A. Marjański. Łódź : Wydaw. Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010, s. 49-60, bibliogr. 13 poz. (Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi t. 11, z. 12 1733-2486)

3/7
Nr opisu: 0000070884
Zarządzanie kryzysowe w ujęciu procesowym - istota, zadania, efekty.
[Aut.]: Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
W: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku : współczesne aspekty zarządzania bezpieczeństwem. Red.: M. Włodarczyk, A. Marjański. Łódź : Wydaw. Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010, s. 23-36 (Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi t. 11, z. 12 1733-2486)

4/7
Nr opisu: 0000054853
Funkcjonowanie środków zabezpieczeń technicznych w nadzorowaniu bezpieczeństwa przez agencje ochrony osób i mienia.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - aktualne wyzwania. Zarządzanie kryzysem w organizacjach gospodarczych. Red. M. Włodarczyk, A. Marjański. Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2009, s. 147-162, bibliogr. 14 poz. (Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi t. 10, z. 7 1733-2486)

5/7
Nr opisu: 0000058526
Zarządzanie bezpieczeństwem w samorządach lokalnych.
[Aut.]: Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
W: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - aktualne wyzwania. Zarządzanie kryzysem w organizacjach gospodarczych. Red. M. Włodarczyk, A. Marjański. Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2009, s. 111-130 (Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi t. 10, z. 7 1733-2486)

6/7
Nr opisu: 0000077507
EVA jako miernik oceny efektywności fuzji i przejęć.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. T. Dudycz. Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2006, s. 180-191 (Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi t. 7, z. 1A 1733-2486)

7/7
Nr opisu: 0000086104
Problemy szacowania kosztu kapitału na potrzeby oceny efektywności inwestycji.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. T. Dudycz. Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2006, s. 333-344 (Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi t. 7, z. 1A 1733-2486)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie