Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PROBLEMY NOWOCZESNEJ EDUKACJI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/9
Nr opisu: 0000128261
"Inność" w kontekście rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Rozwój - potencjał - deficyty. Development - potential - deficiency. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2018, s. 79-90, bibliogr. 41 poz. (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 8 2084-2430). Punktacja MNiSW 5.000

rodzina ; dziecko niepełnosprawne ; inność ; macierzyństwo ; postawa

family ; disabled child ; otherness ; motherhood ; attitude

2/9
Nr opisu: 0000128262
Rozwój - potencjał - deficyty. Development - potential - deficiency. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala.
Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2018, 320 s.
(Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 8 2084-2430)
Bibliografia nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 20.000

3/9
Nr opisu: 0000128263
Specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci uzdolnionych - wielowymiarowość percypowania zdolności uczniów. Ujęcie teoretyczne.
[Aut.]: Monika* Morgała.
W: Rozwój - potencjał - deficyty. Development - potential - deficiency. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2018, s. 251-256, bibliogr. 11 poz. (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 8 2084-2430). Punktacja MNiSW 5.000

zdolności ; specyficzne potrzeby edukacyjne ; dzieci uzdolnione

abilities ; specific educational needs ; talented children

4/9
Nr opisu: 0000123368
Człowiek w wymiarze społeczno-humanistycznym: wielokulturowość - niepełnosprawność - wykluczenie/niedostosowanie społeczne. A man in a socio-humanistic dimension: multiculturalism - disability - social exclusion/awkwardness. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala.
Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2017, 370 s.
(Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 7 2084-2430)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 20.000

5/9
Nr opisu: 0000123367
Diagnoza w kontekście potrzeb dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju - wybrane obszary.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Człowiek w wymiarze społeczno-humanistycznym: wielokulturowość - niepełnosprawność - wykluczenie/niedostosowanie społeczne. A man in a socio-humanistic dimension: multiculturalism - disability - social exclusion/awkwardness. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2017, s. 315-325, bibliogr. 17 poz. (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 7 2084-2430). Punktacja MNiSW 5.000

zaburzenia sprzężone ; diagnoza ; neurodiagnoza ; pomoc ; wsparcie

coupled disorders ; diagnosis ; neurodiagnosis ; help ; support

6/9
Nr opisu: 0000116514
Formy i metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala.
Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2016, 289 s.
(Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 6 2084-2430)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

7/9
Nr opisu: 0000116513
Potencjał edukacyjny w pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi, ruchowymi i intelektualnymi.
[Aut.]: Gabriela* Kowalska, Barbara Grzyb.
W: Formy i metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2016, s. 223-233, bibliogr. 12 poz. (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 6 2084-2430)

nauczyciel ; wsparcie ; dziecko ; specjalne potrzeby edukacyjne

teacher ; support ; child ; special educational needs

8/9
Nr opisu: 0000114278
Twórczość, kreatywność, uzdolnienia - deficyty, dysfunkcje, niepełnosprawność. Creation, creativity, talents - defects, dysfunctions, disability.
Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2015, 227 s.
(Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 5)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

9/9
Nr opisu: 0000114277
Współczesne spojrzenie na wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w Polsce.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Twórczość - kreatywność - uzdolnienia / deficyty - dysfunkcje - niepełnosprawność. Creation - creativity - talents / defects - dysfunctions - disability. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2015, s. 127-134 (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 5 2084-2430)

nauczyciel ; doskonalenie zawodowe

teacher ; further training

stosując format:
Nowe wyszukiwanie