Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/37
Nr opisu: 0000097187   
International determinants of profitability in the industry of mining machines and appliance in Poland.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Management of enterprises' finance - theory and practice. Red. Tomasz Słoński, Karolina Daszyńska-Żygadło. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, s. 61-71, bibliogr. 21 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 325 1899-3192)

rentowność ; internacjonalizacja ; maszyna górnicza ; urządzenia górnicze

profitability ; internationalization ; mining machine ; mining equipment

2/37
Nr opisu: 0000111098   
Management of enterprises' finance - theory and practice. Red. Tomasz Słoński, Karolina Daszyńska-Żygadło.
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, 105 s.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 325 1899-3192)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

3/37
Nr opisu: 0000090815
Demografia i aktywność zawodowa ludności a poziom bezrobocia w Unii Europejskiej.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński.
W: Ekonomia. Red. M. Rękas, J. Sokołowski. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, s. 907-916 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 305 1899-3192)

4/37
Nr opisu: 0000109757
Ekonomia. Red. M. Rękas, J. Sokołowski.
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, 931 s.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 305 1899-3192)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

5/37
Nr opisu: 0000078019
Dekoniunktura gospodarcza a restrukturyzacja naprawcza przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Danuta Szwajca.
W: Ekonomia. Pod red. J. Sokołowskiego, M. Rękas, G. Węgrzyn. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 88-97 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 245 1899-3192)

restrukturyzacja naprawcza ; dekoniunktura gospodarcza ; cykl koniunkturalny

remedial restructuring ; economic downturns ; business cycle

6/37
Nr opisu: 0000083051
Efektywność jako kryterium wyboru modeli finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 241-260 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 262 1899-3192)

7/37
Nr opisu: 0000087962
Kwity depozytowe jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych w warunkach globalizacji rynków finansowych.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka. T. 1. Red.: A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 172-180, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 271 1899-3192)

kwit depozytowy ; globalizacja ; rynek finansowy

depositary receipt ; globalization ; financial market

8/37
Nr opisu: 0000080736
Polityka fiskalna a kryzys gospodarczy w wybranych krajach Unii Europejskiej.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński.
W: Ekonomia. Pod red. J. Sokołowskiego, M. Rękas, G. Węgrzyn. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 695-704, bibliogr. 16 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 245 1899-3192)

wzrost gospodarczy ; deficyt budżetowy ; dług publiczny ; kryzys gospodarczy ; Unia Europejska

economic growth ; budget deficit ; public debt ; economic crisis ; European Union

9/37
Nr opisu: 0000091215
Wybrane aspekty finansowania inwestycji rozwojowych w branżach kapitałochłonnych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka. T. 2. Red.: A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 11-22, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 271 1899-3192)

finansowanie ; struktura finansowania ; branża kapitałochłonna

financing ; financing structure ; capital consuming industry

10/37
Nr opisu: 0000084175
Wyniki badań oczekiwań i satysfakcji klientów uczelni wyższej z obszaru województwa śląskiego.
[Aut.]: Katarzyna Midor, Witold Biały.
W: Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce. Red. Tadeusz Borys, Piotr Rogala. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 271-281, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 265 1899-3192)

11/37
Nr opisu: 0000069888
Firmy odpryskowe jako nośnik przedsiębiorczej odnowy wyższych uczelni.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?. Red. J. Skalik. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, s. 58-67 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 128 1899-3192)

12/37
Nr opisu: 0000075960
Możliwość uprawiania turystyki poprzemysłowej przez osoby niepełnosprawne na przykładzie szlaku zabytków techniki województwa śląskiego.
[Aut.]: Adam Szromek, Beata Hysa, Agnieszka Kowalska-Styczeń, A. Nitkiewicz-Jankowska.
W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca. Red. A. Rapacz. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 687-699 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 157 1899-3192)

13/37
Nr opisu: 0000085433
Orientacja przedsiębiorcza i efektywność w kontekście strategicznych problemów rozwoju.
[Aut.]: Mariusz* Bratnicki, M. Kulikowska-Pawlak.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. Pod red. J Skalika. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 29-37, bibliogr. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 219 1899-3192)

14/37
Nr opisu: 0000078754
Poprawa rozwiązania negocjacyjnego w systemie Negomanage poprzez zastosowanie rozwiązania przetargowego.
[Aut.]: Jakub** Brzostowski.
W: Zastosowanie badań operacyjnych. Zarządzanie projektami, decyzje finansowe, logistyka. Red E. Konarzewska-Gubała.. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 296-309, bibliogr. 17 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 238 1899-3192)

negocjacje ; Pareto-optymalność ; system negocjacji elekronicznych

negotiation ; Pareto optimality ; electronic negotiation system

15/37
Nr opisu: 0000081161
Przełamywanie barier rozwoju firm odpryskowych w kontekście przedsiębiorczości akademickiej.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. Pod red. J. Skalika. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 147-155, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 219 1899-3192)

przedsiębiorczość akademicka ; firma odpryskowa ; punkt krytyczny

academic entrepreneurship ; spin-off firm ; critical point

16/37
Nr opisu: 0000074130
Przesłanki tworzenia zaufania w środowisku wirtualnym.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców. Pod red. M. Gablety, A. Pietroń-Pyszczek. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 83-90, bibliogr. 21 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 223 1899-3192)

17/37
Nr opisu: 0000089307
Referencje i rekomendacje w procesie kreowania kapitału klienta.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
W: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw. Red. S. Wrzosek. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 25-36 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 172 1899-3192)

18/37
Nr opisu: 0000082456
Rozwój lokalny a proces budowy przedsiębiorczego kapitału społecznego.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Lilla Knop.
W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Red. R. Brol, A. Sztando. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 11-22 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 179 1899-3192)

19/37
Nr opisu: 0000080152
Strategie zarządzania finansami a modele finansowania działalności na przykładzie przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw. Red. S. Wrzosek. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 150-160 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 172 1899-3192)

20/37
Nr opisu: 0000071933
Strukturalne przesłanki rozwoju kapitału społecznego wirtualnych wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa. Red. J. Skalik, G. Bełz. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 29-36 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 218 1899-3192)

21/37
Nr opisu: 0000077943
Wpływ nowych rozwiązań technologicznych na funkcjonowanie rynków papierów wartościowych - zarys problemu.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy. Red. K. Jajuga. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 197-205 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 174 1899-3192)

22/37
Nr opisu: 0000071934
Wybrane czynniki wpływające na poziom innowacyjności organizacji.
[Aut.]: Anna Michna, Anna** Męczyńska, Roman Kmieciak.
W: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa. Red. J. Skalik, G. Bełz. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 172-178 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 218 1899-3192)

innowacyjność ; zarządzanie wiedzą ; orientacja rynkowa ; upełnomocnienie pracowników

innovativeness ; knowledge management ; market orientation ; employee empowerment

23/37
Nr opisu: 0000085275
Improwizacja organizacyjna i efektywność organizacji: podejście wielowymiarowe.
[Aut.]: Mariusz* Bratnicki, B. Ząbkowska.
W: Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy. Red. M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 68-74 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 94 1899-3192)

24/37
Nr opisu: 0000085274
Operacjonalizacja problemów rozwoju i ich związek z efektywnością organizacji.
[Aut.]: Mariusz* Bratnicki, K. Butrym.
W: Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy. Red. M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 60-67 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 94 1899-3192)

25/37
Nr opisu: 0000085237
Organizacyjne uczenie się i odnowa strategiczna. Zarys teorii przedsiębiorczego rozwoju organizacji.
[Aut.]: Mariusz* Bratnicki.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?. Red. J. Skalik. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 507-513 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 128 1899-3192)

26/37
Nr opisu: 0000078395
Racjonalizacja kosztów jako sposób poprawy efektywności działania w Spółce Restrukturyzacji Kopalń.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 103-116 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 144 1899-3192)

27/37
Nr opisu: 0000081158
W kierunku przedsiębiorczego uniwersytetu - nowe tendencje i wyzwania.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy. Red. M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 185-191, bibliogr. 22 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 94 1899-3192)

28/37
Nr opisu: 0000071339
Wielkie inwestycje w ekonomii i praktyce gospodarczej.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Polityka ekonomiczna. Red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, s. 416-432 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 111 1899-3192)

29/37
Nr opisu: 0000080160
Koncepcja kwantyfikacji ryzyka finansowania.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 730-740 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 48 1899-3192)

30/37
Nr opisu: 0000081155
Korporacyjne i uniwersyteckie firmy spin-off z perspektywy zarządzania zmianami.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach. Red. J. Skalik. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 39-45, bibliogr. 15 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 49 1899-3192)

31/37
Nr opisu: 0000056974
Kształtowanie motywacji do uczestnictwa w wirtualnych sieciach wiedzy na przykładzie wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. Red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 292-300 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 43 Materiały konferencyjne ; 1899-3192)

32/37
Nr opisu: 0000085233
Kształtowanie przedsiębiorczego rozwoju w małej i średniej firmie.
[Aut.]: Mariusz* Bratnicki, M. Kulikowska.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach. Red. J. Skalik. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 127 -132 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 49 1899-3192)

33/37
Nr opisu: 0000058592
Ocena efektywności projektu inwestycyjnego na podstawie indeksu zyskowności PI w warunkach niepewności.
[Aut.]: Dorota Gawrońska.
W: Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 278-286 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 48 1899-3192)

34/37
Nr opisu: 0000114308
Projakościowe zmiany w przedsiębiorstwie w aspekcie ludzkim.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. Red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 393-400, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 43 Materiały konferencyjne ; 1899-3192)

system zarządzania jakością ; TQM ; przedsiębiorstwo

quality management system ; TQM ; enterprise

35/37
Nr opisu: 0000085231
Wykorzystanie koncepcji zdrowia organizacji do ożywiania przedsiębiorczości.
[Aut.]: Mariusz* Bratnicki, K. Dyrbuś-Graca.
W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. Red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 346-352 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 43 Materiały konferencyjne ; 1899-3192)

36/37
Nr opisu: 0000085206
Zarządzanie zmianą jako czynnik graniczny powodzenia przedsiębiorczości organizacyjnej.
[Aut.]: Mariusz* Bratnicki.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach. Red. J. Skalik. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 580-584 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 49 1899-3192)

37/37
Nr opisu: 0000073870
Społeczne uwarunkowania odpowiedzialności pracodawców i pracowników za bezpieczeństwo pracy.
[Aut.]: Anna Gembalska-Kwiecień.
W: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 185-192, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 5 (1205) 1899-3192)

bezpieczeństwo pracy ; odpowiedzialność ; pracodawca ; pracownik ; zarządzanie bhp

occupational safety ; responsibility ; employer ; employee ; occupational health and safety management

stosując format:
Nowe wyszukiwanie