Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRACE NAUKOWE GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA
Liczba odnalezionych rekordów: 174Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/174
Nr opisu: 0000079485
Analiza efektywności wzmocnienia konstrukcji murowych poddanych wpływom deformacji podłoża.
[Aut.]: Leszek Szojda.
W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 515-523, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2/1 1643-7608)

konstrukcja murowa ; deformacja podłoża ; uszkodzenie budynku

masonry construction ; subsoil deformation ; building damage

2/174
Nr opisu: 0000077112
Badania ankietowe odnośnie do ryzyka i ryzykownych zachowań ratowników górniczych zatrudnionych w zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny w warunkach współwystępowania zagrożeń.
[Aut.]: Anna Morcinek-Słota.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 314-326, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2 1643-7608)

ratownictwo górnicze ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; badanie ankietowe ; zakład górniczy ; kultura bezpieczeństwa pracy ; ryzyko

mine rescue work ; occupational safety in mining ; survey ; mining plant ; work safety culture ; risk

3/174
Nr opisu: 0000076920
Badanie zachowań ryzykownych w atmosferze niezdatnej do oddychania z wykorzystaniem techniki ankiety.
[Aut.]: Aneta Grodzicka, M. Grodzicki.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 133-139, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2 1643-7608)

zachowanie ryzykowne ; bhp ; badanie ankietowe

risk behaviour ; occupational health and safety ; survey

4/174
Nr opisu: 0000077111
Dobór ratowników do prowadzenia akcji w trudnych warunkach mikroklimatu - ćwiczenia i badania w komorach KSRG.
[Aut.]: M. Maciaszek, J. Drogoś, G. Jurkiewicz, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota, Anna Morcinek-Słota.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 215-220, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2 1643-7608)

komora KSRG ; ratownictwo górnicze ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie

KSRG chamber ; mine rescue work ; occupational safety in mining

5/174
Nr opisu: 0000084178
Dylatancja poprzedzająca niszczenie skał jako przyczyna zaobserwowanych zaburzeń w przebiegu przemieszczeń pionowych terenu górniczego w okresie wstrząsu.
[Aut.]: Jan** Białek, Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 9-17 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2 1643-7608)

dylatancja ; przemieszczenie pionowe ; zagrożenie sejsmiczne ; wstrząs górniczy ; górotwór

dilatancy ; vertical displacement ; seismic hazard ; mining tremor ; rock mass

6/174
Nr opisu: 0000080877
Elementy oceny bezpieczeństwa drogowego wiaduktu ramowego położonego na terenach górniczych.
[Aut.]: Piotr Bętkowski.
W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 23-29, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2/1 1643-7608)

wiadukt ; eksploatacja górnicza ; teren górniczy ; uszkodzenia mostu ; stan techniczny

viaduct ; mining exploitation ; mining area ; bridge damage ; technical condition

7/174
Nr opisu: 0000077114
Ilościowa ocena zagrożenia tąpnięciem w opraciu o "Metodę Kompleksową". Cz. 3, Ocena zagrożenia potencjalnego.
[Aut.]: Łukasz* Tarski, Jerzy* Kornowski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 462-478, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2 1643-7608)

metoda kompleksowa ; zagrożenia górnicze ; tąpanie ; zagrożenie sejsmiczne

comprehensive method ; mining hazards ; rockburst ; seismic hazard

8/174
Nr opisu: 0000077110
Ilościowa ocena zagrożenia według "Metody Kompleksowej". Cz. 1, Definicje i pojęcia.
[Aut.]: Jerzy* Kornowski, Iwona Gołda, Łukasz* Tarski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, 174-189, bibliogr. 26 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2 1643-7608)

metoda kompleksowa ; zagrożenia górnicze ; zagrożenie sejsmiczne

comprehensive method ; mining hazards ; seismic hazard

9/174
Nr opisu: 0000090071
Mobilne stacje do wymiany aparatów ucieczkowych jako uzupełnienie dwustopniowego systemu ucieczkowego w kopalni węgla kamiennego - uwagi wdrożeniowe.
[Aut.]: J. Drogoś, K. Baluch, M. Maciaszek, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota, Anna Morcinek-Słota.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 77-85 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2 1643-7608)

10/174
Nr opisu: 0000090069
Nowa konstrukcja złącza ciernego obudowy podatnej do wyrobisk korytarzowych zagrożonych obciążeniem dynamicznym.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 18-25 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2 1643-7608)

11/174
Nr opisu: 0000077113
Obliczenia wskaźników mikroklimatu środowiska pracy - wpływ wilgotności powietrza na warunki klimatyczne w podziemnych zakładach górniczych.
[Aut.]: Krzysztof Słota.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 423-429, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2 1643-7608)

kopalnia podziemna ; mikroklimat kopalni ; klimatyczne warunki pracy ; dyskomfort cieplny

underground mine ; microclimate of mine ; climatic work conditions ; thermal discomfort

12/174
Nr opisu: 0000080465
Ocena przydatności punktów osnów geodezyjnych do realizacji inwestycji na terenach górniczych.
[Aut.]: Maria* Wojtas.
W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, , Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 557-565, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2/1 1643-7608)

osnowa geodezyjna ; teren górniczy

geodetic control network ; mining area

13/174
Nr opisu: 0000080879
Porównanie przemieszczeń punktów zlokalizowanych na nawierzchni drogowej i w przyległym pasie terenu.
[Aut.]: Marcin Grygierek.
W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 160-169, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2/1 1643-7608)

obserwacje geodezyjne ; nawierzchnia drogowa ; punkt pomiarowy

geodesic observations ; road pavement ; measuring point

14/174
Nr opisu: 0000079668
Problematyka eksploatacji górniczej kopalń JSW SA w rejonie autostrady A-1.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielimąka, J. Majchrzak, L. Zielonka.
W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 30-37, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2/1 1643-7608)

eksploatacja górnicza ; Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ; autostrada A1

mining exploitation ; Jastrzębska Coal Company ; A1 motorway

15/174
Nr opisu: 0000079665
Problematyka numerycznego modelowania ruchów terenu górniczego na przykładzie eksploatacji pokładu 354 KWK "Chwałowice".
[Aut.]: Jan** Białek, Marek** Wesołowski.
W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 38-49, bibliogr. 14 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2/1 1643-7608)

Kopalnia Węgla Kamiennego Chwałowice ; deformacja terenu górniczego ; górotwór ; modelowanie numeryczne

Chwałowice Hard Coal Mine ; mining surface deformation ; rock mass ; numerical modelling

16/174
Nr opisu: 0000080882
Prognozowanie deformacji terenów górniczych z uwagi na specyfikę obiektów mostowych.
[Aut.]: Marek Salamak.
W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 450-461, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2/1 1643-7608)

17/174
Nr opisu: 0000079616
Rozwój Numerycznego Modelu Złoża w zakresie wprowadzania danych geologicznych.
[Aut.]: Marian Poniewiera.
W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 422-429, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2/1 1643-7608)

dokumentacja geologiczna ; numeryczny model złoża

geological documentation ; numerical deposit model

18/174
Nr opisu: 0000090070
Wpływ czasu na parametry pracy złącza ciernego.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 26-33 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2 1643-7608)

19/174
Nr opisu: 0000079637
Wyznaczanie wartości parametrów modelu opisującego nieustalone obniżenia terenu górniczego.
[Aut.]: Jolanta** Kowalska-Kwiatek.
W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 272-280, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2/1 1643-7608)

obniżenie terenu górniczego ; pomiar geodezyjny

mining ground subsidence ; geodetic measurement

20/174
Nr opisu: 0000080735
Zachowanie się wiaduktu kolejowego w trakcie prowadzenia pod nim eksploatacji górniczej jako przykład reakcji konstrukcji budowalnej na odkształcenia terenu górniczego.
[Aut.]: J. Gromysz, Krzysztof Gromysz.
W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 135-149 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2/1 1643-7608)

21/174
Nr opisu: 0000081229
Zagrożenie sejsmiczne ZS i sejsmiczne zagrożenie tąpnięciem ZST. Cz. 2, Ocena ilościowa i analiza jej niepewności.
[Aut.]: Iwona Gołda, Jerzy* Kornowski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 116-132, bibliogr. 16 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2 1643-7608)

zagrożenie sejsmiczne ; tąpnięcie górotworu ; ocena ilościowa

seismic hazard ; rockburst ; quantitative evaluation

22/174
Nr opisu: 0000081213
Analiza czujników i problemów obserwacji w sejsmoakustyce i sejsmologii górniczej.
[Aut.]: Jerzy* Kornowski, Iwona Bura.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2010. GZN 2010. Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi. XVII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 2-5 listopada 2010 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Wyższy Urząd Górniczy, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 184-196, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/3)

czujnik sejsmiczny ; sejsmoakustyka ; sejsmologia górnicza ; zagrożenie sejsmiczne

seismic sensor ; seismoacoustics ; mining seismology ; seismic hazard

23/174
Nr opisu: 0000068680
Analiza stanu obciążenia gwintu w śrubie strzemiona złącza ciernego.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2010. GZN 2010. Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi. XVII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 2-5 listopada 2010 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Wyższy Urząd Górniczy, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 27-33 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/3)

24/174
Nr opisu: 0000068679
Analiza zmian wartości sił osiowych w śrubach strzemion złączy ciernych.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2010. GZN 2010. Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi. XVII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 2-5 listopada 2010 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Wyższy Urząd Górniczy, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 34-41 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/3)

25/174
Nr opisu: 0000068678
Optymalizacja obudowy wyrobisk przygotowawczych dla ściany i100 w warunkach zagrożenia tapaniami.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, K. Kiełbiowski, W. Bernacki.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2010. GZN 2010. Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi. XVII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 2-5 listopada 2010 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Wyższy Urząd Górniczy, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 76-85 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/3)

26/174
Nr opisu: 0000068681
Tarcie a bezpieczeństwo pracy odrzwi obudowy górniczej.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
W: Problemy współczesnego górnictwa 2010. III Konferencja naukowo-szkoleniowa, Jaworze, 10-12 marca 2010 r.. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 29-36 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 1/1)

27/174
Nr opisu: 0000068677
Wpływ zmienności własności masywu skalnego na efektywność kotwienia.
[Aut.]: Stanisław Duży.
W: Perspektywy stosowania obudowy kotwowej w polskich kopalniach węgla kamiennego. Międzynarodowa konferencja szkoleniowa, Jaworze, 22-23 kwietnia 2010 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 41-53 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2/1)

28/174
Nr opisu: 0000081223
Wykorzystanie Metody Rozeznania Górniczego do ilościowej prognozy zagrożenia tąpnięciem.
[Aut.]: Łukasz* Tarski, Iwona Bura.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2010. GZN 2010. Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi. XVII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 2-5 listopada 2010 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Wyższy Urząd Górniczy, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 449-459, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/3)

Metoda Rozeznania Górniczego ; zagrożenia górnicze ; tąpnięcie górotworu ; zagrożenie sejsmiczne

Engineers Assesment Method ; mining hazards ; rockburst ; seismic hazard

29/174
Nr opisu: 0000079464
Wykorzystanie wskazań analitycznych prognoz deformacyjno-naprężeniowych, energetycznych i tomografii pasywnej do oceny zagrożenia wstrząsami i tąpaniami robót górniczych.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2010. GZN 2010. Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi. XVII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 2-5 listopada 2010 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Wyższy Urząd Górniczy, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010, s. 9-17, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/3)

30/174
Nr opisu: 0000059558
Analiza pracy złącza ciernego odrzwi obudowy górniczej.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2009. GZN 2009. Technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze. XVI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-6 listopada 2009 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2009, s. 47-51 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2)

31/174
Nr opisu: 0000059559
Analiza wytrzymałościowa strzemiona SDO.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2009. GZN 2009. Technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze. XVI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-6 listopada 2009 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2009, s. 52-55 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2)

32/174
Nr opisu: 0000083654
New method of prediction of absolute methane emissions into roadway workings driven means of heading machines in hard coal mines against the background of applied methods.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, H. Koptoń.
W: 33rd Conference of Safety in Mines Research Institutes, Wisła, Poland, September,15-18, 2009. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2009, s. 264-277, bibliogr. 16 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 3 1643-7608)

zagrożenie metanowe ; prognozowanie metanowości ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie

methane hazard ; methane prediction ; occupational safety in mining

33/174
Nr opisu: 0000059557
Wykorzystanie pasywnej tomografii sejsmicznej do weryfikacji wskazań analitycznej prognozy zmian energetycznych w górotworze.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2009. GZN 2009. Technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze. XVI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-6 listopada 2009 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2009, s. 18-28 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2)

34/174
Nr opisu: 0000059290
Zastosowanie algorytmu genetycznego w lokalizacji ognisk wstrząsów górniczych.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, Marek** Wesołowski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2009. GZN 2009. Technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze. XVI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-6 listopada 2009 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2009, s. 102-109 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2)

35/174
Nr opisu: 0000059623
Assessment of mining possibility of hard coal seam remainders.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Z. Lubosik.
W: 21st World Mining Congress & Expo 2008. Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice, 10 September 2008. Sess. 6: Coal mining - changes and challanges. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 201-215 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec. 1643-7608)

36/174
Nr opisu: 0000077533
Global problems of hard coal mining.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: 21st World Mining Congress & Expo 2008. Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice, 10 September 2008. Sess. 6: Coal mining - changes and challanges. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 9-20 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec. 1643-7608)

37/174
Nr opisu: 0000051574
New technologies of mine transport as basis of coal production concentration from longwalls.
[Aut.]: Jerzy** Antoniak.
W: 21st World Mining Congress & Expo 2008. Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice, 10 September 2008. Sess. 6: Coal mining - chances and challanges. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 21-32 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec. 1643-7608)

38/174
Nr opisu: 0000043045
Obliczane analitycznie zmiany energetyczne w górotworze w odniesieniu do obserwowanego poziomu zagrożenia sejsmicznego.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2008. GZN 2008. Zagrożenia naturalne barierą działalności górniczej. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-7 listopada 2008 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 81-91, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 7 wyd. spec.)

zagrożenie sejsmiczne ; wyrobisko górnicze ; eksploatacja górnicza ; górotwór ; wstrząs górotworu

seismic hazard ; mine working ; mining exploitation ; rock mass ; rock mass tremor

39/174
Nr opisu: 0000051591
Propozycja opisu wpływu kolejności i kierunku eksploatacji na kształt niecki obniżeniowej na bazie wzorów teorii geometryczno-całkowych.
[Aut.]: Ryszard Mielimąka.
W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. II Konferencja naukowo-szkoleniowa, Katowice - Ustroń Zawodzie, 22-24 października 2008 r.. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 277-283, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 6 wyd. spec.)

niecka obniżeniowa ; eksploatacja górnicza ; eksploatacja podziemna ; modelowanie numeryczne ; deformacja terenu

subsidence trough ; mining exploitation ; underground exploitation ; numerical modelling ; ground deformation

40/174
Nr opisu: 0000051597
Rejon wentylacyjny a rejon ściany w kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Józef** Sułkowski.
W: Nowe technologie zwalczania zagrożeń naturalnych w kopalniach węgla kamiennego. I Konferencja naukowo-szkoleniowa, Jaworze, 13-14 lutego 2008 r.. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 99-110, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2 wyd. spec.)

przewietrzanie ścian ; wentylacja kopalń ; sieć wentylacyjna ; system wentylacyjny ; eksploatacja górnicza ; ściana wydobywcza

longwall ventilation ; mine ventilation ; ventilation network ; ventilation system ; mining exploitation ; longwall

41/174
Nr opisu: 0000076563
Risk management in a large project in the hard coal mining industry.
[Aut.]: Krzysztof Wodarski, Andrzej Karbownik.
W: 21st World Mining Congress & Expo 2008. Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice, 10 September 2008. Sess. 6: Coal mining - changes and challanges. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 225-234 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec. 1643-7608)

42/174
Nr opisu: 0000077535
Scenarios of longwall systems' development in the Polish hard coal mining industry.
[Aut.]: A. Kozieł, Włodzimierz** Sikora, Marek Jaszczuk.
W: 21st World Mining Congress & Expo 2008. Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice, 10 September 2008. Sess. 6: Coal mining - changes and challanges. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 101-116 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec. 1643-7608)

43/174
Nr opisu: 0000041788
Uwagi o sporządzaniu prognoz ciągłych deformacji terenu górniczego.
[Aut.]: Jan** Białek.
W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. II Konferencja naukowo-szkoleniowa, Katowice - Ustroń Zawodzie, 22-24 października 2008 r.. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 33-45, bibliogr. 19 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 6 wyd. spec.)

deformacja terenu ; eksploatacja górnicza ; teren górniczy ; prognozowanie deformacji ; obiekt budowlany

ground deformation ; mining exploitation ; mining area ; deformation prediction ; building object

44/174
Nr opisu: 0000043032
Wstępna modelowa analiza wpływu obciążenia dynamicznego na odrzwia obudowy chodnikowej.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2008. GZN 2008. Zagrożenia naturalne barierą działalności górniczej. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-7 listopada 2008 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 33-37, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 7 wyd. spec.)

obudowa chodnikowa ; obciążenie dynamiczne ; obciążenie obudowy ; odrzwia obudowy

roadway support ; dynamic load ; support load ; timber set

45/174
Nr opisu: 0000041828
Wstępna ocena żywotności nawierzchni drogowej w obszarze odkształceń rozluźniających - według badań terenowych.
[Aut.]: Marcin Grygierek.
W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. II Konferencja naukowo-szkoleniowa, Katowice - Ustroń Zawodzie, 22-24 października 2008 r.. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 93-104, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 6 wyd. spec.)

nawierzchnia drogowa ; zmęczenie nawierzchni drogowej ; eksploatacja górnicza ; trwałość zmęczeniowa

road pavement ; fatigue of road pavement ; mining exploitation ; fatigue life

46/174
Nr opisu: 0000043044
Wyznaczanie współczynnika dynamicznego przy impulsowym działaniu siły.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2008. GZN 2008. Zagrożenia naturalne barierą działalności górniczej. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 3-7 listopada 2008 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 39-46, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 7 wyd. spec.)

współczynnik dynamiczny ; obciążenie dynamiczne ; współczynnik restytucji

dynamic coefficient ; dynamic load ; restitution coefficient

47/174
Nr opisu: 0000040291
Analiza i ocena wpływu klimatyzacji jedno- i wielostopniowej na bezpieczeństwo termiczne górników.
[Aut.]: Zbigniew Słota.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 146-156 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2 wyd. spec.)

48/174
Nr opisu: 0000040289
Analiza warunków klimatycznych w wyrobiskach ścianowych polskich kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Krzysztof Słota, Zbigniew Słota.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 129-145 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2 wyd. spec.)

49/174
Nr opisu: 0000040290
Metody i sposoby poprawy warunków klimatycznych w wyrobiskach ścianowych.
[Aut.]: Krzysztof Słota.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 76-83 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2 wyd. spec.)

50/174
Nr opisu: 0000061318
Możliwość numerycznej symulacji parametrów drgań powierzchni terenu od wstrząsów górotworu.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, Marek** Wesołowski.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2007. GZN 2007. Systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych - prawo, nauka, praktyka. XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 6-9.11.2007. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 103-111, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec.)

drgania powierzchni ; wstrząs górotworu ; model numeryczny ; program COSMOS ; MES

surface vibration ; rock mass tremor ; numerical model ; COSMOS program ; FEM

51/174
Nr opisu: 0000135612
Obudowa niesymetryczna typu OŁSN dla przecinek ścianowych na przykładzie stosowania w kopalni "Borynia".
[Aut.]: T. Dragon, Piotr** Głuch, A. Kiełkowski, J. Zimonczyk.
W: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Systemy obudowy wyrobisk korytarzowych dla zapewnieia stateczności i poprawy bezpieczeństwa pracy, Ustroń, 14-15 czerwca 2007 r.. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2007, s. 19-27, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no 53)

obudowa niesymetryczna ; przecinka ścianowa ; Kopalnia Borynia

asymmetrical casing ; longwall ; Borynia Mine

52/174
Nr opisu: 0000040292
Ocena bezpieczeństwa klimatycznego górników w gorących środowiskach kopalń głębokich.
[Aut.]: Jan** Drenda.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 101-109 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2 wyd. spec.)

53/174
Nr opisu: 0000061319
Opis zmian sejsmiczności indukowanej w oparciu o pomierzone prędkości obniżeń punktów powierzchni terenu.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2007. GZN 2007. Systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych - prawo, nauka, praktyka. XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 6-9.11.2007. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 221-228, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec.)

sejsmiczność górnicza ; obniżenie terenu

mining seismicity ; ground subsidence

54/174
Nr opisu: 0000079431
Prognozowanie wstrząsów górniczych i regionalnych.
[Aut.]: Piotr Bańka, Jan** Białek, Andrzej** Jaworski.
W: Problemy ochrony obiektów budowlanych. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice - Czeladź, 14 listopada 2007 r. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 9-30, bibliogr. 33 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 5 wyd. spec.)

55/174
Nr opisu: 0000051946
Prognozy stanu zasobów węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym do roku 2020, na podstawie analizy trendu liniowego.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Stanisław** Kowalik, Borys* Borówka.
W: Geologia i geofizyka w rozwiązywaniu problemów współczesnego górnictwa i terenów pogórniczych. I Konferencja naukowo-techniczna, Kroczyce-Podlesice, 3-5 października 2007 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 347-360 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 3 wyd. spec)

56/174
Nr opisu: 0000040288
Propozycja klimatyzacji wielostopniowej (sektorowej) dla wyrobisk przygotowawczych w polskich kopalniach miedzi.
[Aut.]: Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Jan** Drenda, Lech** Domagała, Zenon Różański.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 69-75 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2 wyd. spec.)

57/174
Nr opisu: 0000061320
Przykłady narastania zagrożenia metanowego w wybranych pokładach w KWK "Knurów".
[Aut.]: J. Śliwa, P. Bębnowski, Marian** Kolarczyk.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2007. GZN 2007. Systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych - prawo, nauka, praktyka. XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 6-9.11.2007. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 263-272, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec.)

zagrożenie metanowe ; Kopalnia Węgla Kamiennego Knurów ; metan ; wentylacja kopalń

methane hazard ; Knurów Hard Coal Mine ; methane ; mine ventilation

58/174
Nr opisu: 0000079837
Szanse rozwojowe przedsiębiorstw górniczych w innowacjach.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007 r.. Sesja nr 5: Innowacyjne Górnictwo. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 55-65 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 1 wyd. spec.)

59/174
Nr opisu: 0000040287
Szczególny przypadek doboru spiętrzeń dwóch wentylatorów głównych w obliczeniach wymuszonego rozpływu powietrza w kopalni.
[Aut.]: Marian** Kolarczyk, Grzegorz Pach, Michał* Oleksy.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 341-353 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2 wyd. spec.)

60/174
Nr opisu: 0000040286
Wdrożenie krótkoterminowej prognozy metanowości rejonów ścian w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
[Aut.]: Henryk** Badura, A. Jakubow.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 209-217 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2 wyd. spec.)

61/174
Nr opisu: 0000040293
Wpływ rozcinki pokładu na zwalczanie zagrożeń pożarowych, metanowych i klimatycznych w ścianach.
[Aut.]: Józef** Sułkowski, Dariusz Musioł.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 231-239 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2 wyd. spec.)

62/174
Nr opisu: 0000079836
Wpływ wybranych parametrów technicznych organizacyjnych kopalń węgla kamiennego na wielkość jednostkowego kosztu wydobycia.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, K. Skrzyński, A. Smoliński.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007 r.. Sesja nr 5: Innowacyjne Górnictwo. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 207-220 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 1 wyd. spec.)

63/174
Nr opisu: 0000061315
Wskazania analitycznych prognoz stanów naprężeniowo-deformacyjnych i energetycznych górotworu naruszonego wielopokładową eksploatacją górniczą.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2007. GZN 2007. Systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych - prawo, nauka, praktyka. XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 6-9.11.2007. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 79-94, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec.)

eksploatacja górnicza ; rozkład naprężenia ; deformacja górotworu ; stan energetyczny górotworu ; tąpanie

mining exploitation ; stress distribution ; rock mass deformation ; energy conditions of rock mass ; rockburst

64/174
Nr opisu: 0000040294
Zagrożenie gazowe na terenie zlikwidowanej, płytkiej kopalni.
[Aut.]: Józef** Sułkowski, Paweł Wrona.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007 r.. Sesja nr 6: Wentylacja i klimatyzacja kopalń. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 191-199 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 2 wyd. spec.)

65/174
Nr opisu: 0000087199
Analiza skuteczności geosyntetyków w materacach zabezpieczających nasypy na terenach górniczych.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Jacek Kawalec.
W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 105-113 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; spec. ed.)

66/174
Nr opisu: 0000062589
Bezpieczeństwo autostradowych budowli liniowych na terenach górniczych.
[Aut.]: Kazimierz** Kłosek.
W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 158-169 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; spec. ed.)

67/174
Nr opisu: 0000030143
Ekstremalne w czasie odkształcenia poziome w świetle pomiarów i reprognozy.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielimąka.
W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 20-28 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; spec. ed.)

68/174
Nr opisu: 0000019590
Metody i środki stosowane w procesach utrzymania, wypełniania i izolacji podziemnych wyrobisk górniczych.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Nowoczesne metody i środki utrzymania wyrobisk górniczych, Ustroń, 1-2 czerwca 2006 r.. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2006, s. 5-13, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no 51)

wyrobisko górnicze ; izolacja ; górotwór ; stabilizacja ; iniekcja ; wypełnianie pustki poeksploatacyjnej ; podsadzanie wyrobiska

dog heading ; insulation ; rock mass ; stabilization ; injection ; filling of void-closure ; excavation backfill

69/174
Nr opisu: 0000028284
Modyfikacja reakcji Fentona z zastosowaniem nadtlenków wapnia i magnezu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, 79 s., bibliogr. 71 poz.
(Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Studia - Rozprawy - Monografie ; nr 869)

70/174
Nr opisu: 0000062591
Obliczeniowe określanie wytężenia wstrząsem konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem widma wstrząsu terenu górniczego.
[Aut.]: Krzysztof Gromysz.
W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 83-93 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; spec. ed.)

71/174
Nr opisu: 0000032593
Rodzaje szkód w budynkach i wynikające z nich zagrożenia, na podstawie dzielnicy Wirek.
[Aut.]: Marian* Kawulok.
W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 148-157, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; spec. ed.)

72/174
Nr opisu: 0000062593
Wpływ kształtującej się niecki górniczej na nawierzchnię drogową - badania wstępne.
[Aut.]: Marcin Grygierek.
W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 114-120 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; spec. ed.)

73/174
Nr opisu: 0000062595
Wykorzystanie zjawiska tarcia przy rektyfikacji konstrukcji budowlanych. Wyniki badań doświadczalnych i zastosowania praktyczne.
[Aut.]: T. Niemiec, Krzysztof Gromysz.
W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 283-290 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; spec. ed.)

74/174
Nr opisu: 0000019587
Ekonomicznie uzasadniona wartość koncentracji wydobycia z przodka ścianowego.
[Aut.]: Marek Jaszczuk, Jan Kania.
W: Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Nowoczesne kompleksy zmechanizowane a koncentracja produkcji, Ustroń, 6-7 października 2005 r.. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2005, s. 45-59, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no 50)

wydobycie dobowe ; efektywność ; model ekonomiczny ; pozyskiwanie węgla

day output ; effectiveness ; economic model ; coal acquisition

75/174
Nr opisu: 0000008701
Analiza wpływu czasu użytkowania sekcji obudowy zmechanizowanej typu Fazos-22/44-Oz na liczbę zaistniałych uszkodzeń.
[Aut.]: Marek Jaszczuk, Józef** Markowicz, Stanisław** Szweda.
W: Efektywność stosowania zmechanizowanych kompleksów ścianowych - remontowane czy nowe?. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 1-2 kwietnia 2004. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA w Tarnowskich Górach. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2004, s. 75-81, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 47)

76/174
Nr opisu: 0000015865
Propozycje wymagań dla zmechanizowanych obudów ścianowych i jej elementów stosowanych w pokładach zagrożonych wstrząsami górotworu w świetle projektu normy europejskiej prEN 1804-5.
[Aut.]: Kazimierz* Stoiński, A. Pytlik.
W: Efektywność stosowania zmechanizowanych kompleksów ścianowych - remontowane czy nowe?. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 1-2 kwietnia 2004. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA w Tarnowskich Górach. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2004, s. 45-47, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 47)

77/174
Nr opisu: 0000003242
Nośność spągu jako czynnik ograniczający podporność sekcji obudowy zmechanizowanej.
[Aut.]: Józef** Markowicz.
W: Nowoczesne obudowy zmechanizowane o dużej podporności. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 27-28 lutego 2003. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2003, s. 67-71, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 44)

sekcja obudowy zmechanizowanej ; cykl obciążenia ; podporność

powered roof support ; load cycle ; load-bearing capacity

78/174
Nr opisu: 0000003243
Podporność obudowy zmechanizowanej.
[Aut.]: Włodzimierz** Sikora.
W: Nowoczesne obudowy zmechanizowane o dużej podporności. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 27-28 lutego 2003. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2003, s. 11-15, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 44)

obudowa zmechanizowana ; podporność

powered roof support ; load-bearing capacity

79/174
Nr opisu: 0000018229
Wpływ podporności obudowy zmechanizowanej na częstości własne sekcji.
[Aut.]: Stanisław** Szweda.
W: Nowoczesne obudowy zmechanizowane o dużej podporności. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 27-28 lutego 2003. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2003, s. 55-59, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 44)

obudowa zmechanizowana ; podporność ; badanie stanowiskowe ; sekcja obudowy zmechanizowanej

powered roof support ; load-bearing capacity ; stand test ; powered roof support

80/174
Nr opisu: 0000008702
Zmiany struktur kopalń i wskaźników techniczno-ekonomicznych w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2003, 219 s., bibliogr. 201 poz.
(Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; no. 855)
Rozprawa habilitacyjna

restrukturyzacja górnictwa ; restrukturyzacja kopalni ; górnictwo węgla kamiennego ; struktura ; modelowanie statystyczne

mining restructuring ; mine restructuring ; hard coal mine ; structure ; statistical modelling

81/174
Nr opisu: 0000004751
Eksperymentalne posadzki wielkowymiarowe zabezpieczone przed wpływami górniczymi.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 9-14, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)

82/174
Nr opisu: 0000004749
Geomechaniczne i ekonomiczne aspekty przerw w eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla.
W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 85-93, bibliogr. 32 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)

83/174
Nr opisu: 0000004748
O niektórych uwarunkowaniach polityki remontowej zabudowy nieruchomości na terenie górniczym.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 111-122, bibliogr. 34 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)

84/174
Nr opisu: 0000004746
O wzajemnie czynnej budowie i eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Jerzy** Weseli.
W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 413-417, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)

85/174
Nr opisu: 0000004750
Ochrona dróg kołowych na terenach deformowanych górniczo.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski, Barbara** Strycharz.
W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 33-39, bibliogr. 18 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)

86/174
Nr opisu: 0000004724
Prace Instytutu Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej w zakresie projektowania, badań i oceny oraz monitorowania stanu technicznego sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej.
[Aut.]: Marek Jaszczuk, K. Stoiński, Józef** Markowicz, Marek Profaska, Stanisław** Szweda.
W: Zmechanizowane obudowy ścianowe - teraźniejszość i perspektywy, Brenna, 14-15 marca 2002. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Gónictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 99-107, bibliogr. 18 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 40)

87/174
Nr opisu: 0000004747
Sposoby określania wpływu deformacji podłoża na wytężenie budowli.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 123-130, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)

88/174
Nr opisu: 0000004729
Stosowanie MW Heavy-ANFO sposobem na poprawę ochrony środowiska w kopalniach odkrywkowych.
[Aut.]: Jolanta* Biegańska.
W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna pod patronatem Wyższego Urzędu Górniczego, Jelenia Góra, 9-11 października 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" w Mikołowie. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2002, s. 151-155, bibliogr. 18 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 43)

89/174
Nr opisu: 0000004745
Wpływ dużego postępu frontu i przerw w eksploatacji na przemieszczenia i odkształcenia poziome na powierzchni.
[Aut.]: Jan** Zych.
W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 429-447, bibliogr. 18 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)

90/174
Nr opisu: 0000085878
Wybrane problemy obliczeniowe przy projektowaniu rektyfikacji budynków wychylonych z pionu.
[Aut.]: Krzysztof Gromysz.
W: Problemy ochrony terenów górniczych, Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 149-158 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 41)

91/174
Nr opisu: 0000054574
Metody komputerowo wspomaganego projektowania układów antropotechnicznych na przykładzie maszyn górniczych.
[Aut.]: Teodor** Winkler.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2001, 182 s., bibliogr. 205 poz.
(Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; nr 847)
Rozprawa habilitacyjna

92/174
Nr opisu: 0000004150
Parametr C jako miara stanu zagrożenia tąpaniami.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
W: TĄPANIA 2001. VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat: Miary ocen stanu zagrożenia tąpaniami i skuteczności profilaktyki, Ustroń, 14-16 listopada 2001 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2001, s. 5-7, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 39)

93/174
Nr opisu: 0000004127
Symulacja zjawisk dynamicznych w układach wyciągowych.
[Aut.]: Dagmara** Tejszerska, Eugeniusz Świtoński, Arkadiusz Mężyk.
W: Jubileusz 50-lecia Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, 11 września 2001. Główny Instytut Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 27-32, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 38)

94/174
Nr opisu: 0000004149
Uszkodzenia w wyniku tąpnięć stojaków hydraulicznych ścianowych obudów zmechanizowanych w kopalniach GZW.
[Aut.]: Marek Profaska.
W: TĄPANIA 2001. VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat: Miary ocen stanu zagrożenia tąpaniami i skuteczności profilaktyki, Ustroń, 14-16 listopada 2001 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2001, s. 119-122, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 39)

95/174
Nr opisu: 0000004151
Wykorzystanie analitycznego opisu stanu zdeformowania górotworu do określania maksymalnych energii wstrząsów górniczych.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka, Jan** Białek.
W: TĄPANIA 2001. VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat: Miary ocen stanu zagrożenia tąpaniami i skuteczności profilaktyki, Ustroń, 14-16 listopada 2001 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2001, s. 57-68, bibliogr. 21 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 39)

96/174
Nr opisu: 0000079500
Eksploatacja pokładu 502 w KWK "Bielszowice" w warunkach zagrożeń skojarzonych.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, A. Krzyżowski, J. Toczka.
W: TĄPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 15-23 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)

97/174
Nr opisu: 0000006186
Hałas i drgania w środowisku.
[Aut.]: Adam* Lipowczan.
W: Oddziaływanie drgań mechanicznych i hałasu w środowisku, Katowice, marzec 2000. Materiały seminaryjne. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 9-41 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 33)

98/174
Nr opisu: 0000004138
Hipotetyczne zmiany sejsmiczności przy wzroście rozmiarów wybranego pola.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla.
W: TĄPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 81-90, bibliogr. 20 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)

99/174
Nr opisu: 0000008190
Intensyfikacja tlenowej stabilizacji osadów nadmiernych z wykorzystaniem nadtlenku wodoru i odczynnika Fentona.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek, A. Kulczak.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, 84 s., bibliogr. 34 poz.
(Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; no. 841)

100/174
Nr opisu: 0000004147
Interpretacja wyników analitycznych prognoz naprężeniowych przy oznaczaniu stanu potencjalnego zagrożenia tąpaniami wyrobisk.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka, Jan** Białek.
W: TĄPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 91-97, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)

101/174
Nr opisu: 0000004134
Laboratoryjne badania nad zjawiskiem tąpań.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
W: TĄPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 73-80, bibliogr. 32 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)

102/174
Nr opisu: 0000004133
Model zagrożeń skojarzonych.
[Aut.]: Kazimierz** Wanat, J. Kabiesz.
W: TĄPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 61-70, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)

103/174
Nr opisu: 0000004140
Porównanie sposobów symulacji obciążeń dynamicznych na stojakach hydraulicznych obudów zmechanizowanych wywołanych metodą kafarową i wybuchową.
[Aut.]: Walery** Szuścik, G. Bomersbach.
W: TĄPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 169-171, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)

104/174
Nr opisu: 0000007044
Problemy ochrony przeciwhałasowej w komunikacji drogowej.
[Aut.]: Adam* Lipowczan.
W: Oddziaływanie drgań mechanicznych i hałasu w środowisku, Katowice, marzec 2000. Materiały seminaryjne. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 79-90 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 33)

105/174
Nr opisu: 0000085586
Strefowość mineralizacji wód karbońskich w północno-zachodniej części GZW.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
W: VIII Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Szczyrk, 25-27 października 2000 r. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 173-182 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 35)

106/174
Nr opisu: 0000004137
System identyfikacji osób w strefie zagrożonej tąpaniami.
[Aut.]: Antoni Wojaczek, Kazimierz** Miśkiewicz.
W: TĄPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 189-195, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)

107/174
Nr opisu: 0000105673
Wpływ warunków facjalnych na zmienność typów węgla w pokładzie 504 na południowym skrzydle siodła głównego.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
W: VIII Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Szczyrk, 25-27 października 2000 r. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 149-156 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 35)

108/174
Nr opisu: 0000007244
Deformacje powierzchni terenu filara ochronnego dla szybów 5a i 6 KWK "Jankowice".
[Aut.]: Ryszard Mielimąka, Krzysztof** Opałka.
W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Szczyrk, 29.09-1.10.1999 r.. Materiały konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Główny Instytut Górnictwa [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 273-282 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 30)

109/174
Nr opisu: 0000007242
Kategorie deformacji terenu górniczego a średni koszt remontów budynków jednorodzinnych.
[Aut.]: D. Kwiecień, Maciej Pomykoł.
W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Szczyrk, 29.09-1.10.1999 r.. Materiały konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Główny Instytut Górnictwa [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 114-121, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 30)

110/174
Nr opisu: 0000006035
Komputerowy system prognozowania deformacji terenu górniczego - jego rozwój i zastosowanie.
[Aut.]: Jan** Białek.
W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Szczyrk, 29.09-1.10.1999 r.. Materiały konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Główny Instytut Górnictwa [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 164-175, bibliogr. 23 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 30)

111/174
Nr opisu: 0000005915
Koncepcja bezzapalnikowego inicjowania mieszaninowych materiałów wybuchowych.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 12-14 maja 1999 r.. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 209-213, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 28)

112/174
Nr opisu: 0000005913
Możliwości lokowania odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa.
W: Odpady przemysłowe i komunalne województwa śląskiego - powstawanie oraz możliwości ich zagospodarowania, Katowice, 17 czerwca 1999 r.. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 87-97, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 29)

113/174
Nr opisu: 0000005768
Nowe idee w zarządzaniu bezpieczeństwem: behawioralna kontrola wypadków.
[Aut.]: Ryszard* Studenski.
W: Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 25-29 stycznia 1999 r.. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 101-113, bibliogr. 33 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 27)

114/174
Nr opisu: 0000007423
O toksyczności dinitro- i trinitrotoluenu.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 12-14 maja 1999 r.. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 239-245, bibliogr. 32 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 28)

115/174
Nr opisu: 0000006135
Obciążenie dynamiczne obudów zmechanizowanych spowodowane strzelaniem wykonywanym w ścianie.
[Aut.]: Stanisław** Szweda.
W: Tąpania '99. VI Konferencja naukowo-techniczna na temat: Intensywność eksploatacji a zagrożenie tąpaniami, Szczyrk, 17-19 listopada 1999. Główny Instytut Górnictwa, Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego, Sekcja Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 137-142, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 32)

116/174
Nr opisu: 0000074944
Ocena wpływu postępu technicznego na bezpieczeństwo załóg górniczych.
[Aut.]: Zbigniew* Żurakowski, Z. Niczyporuk.
W: Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 25-29 stycznia 1999 r. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 27)

117/174
Nr opisu: 0000007243
Poziome odkształcenia terenu, ich prognoza i pomiar.
[Aut.]: Jan** Zych.
W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Szczyrk, 29.09-1.10.1999 r.. Materiały konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Główny Instytut Górnictwa [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 81-95, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 30)

118/174
Nr opisu: 0000007590
Prędkość wybierania a poziom sejsmiczności w świetle wyników badań.
[Aut.]: Piotr Bańka, Jan** Białek, Andrzej** Jaworski.
W: Tąpania '99. VI Konferencja naukowo-techniczna na temat: Intensywność eksploatacji a zagrożenie tąpaniami, Szczyrk, 17-19 listopada 1999. Główny Instytut Górnictwa, Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego, Sekcja Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 7-12, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 32)

119/174
Nr opisu: 0000007422
Sposób postępowania przy prowadzeniu robót strzelniczych w obecności prądów błądzących według projektu normy PrPN-G-02700.
[Aut.]: Piotr** Gawor.
W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 12-14 maja 1999 r.. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 33-38, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 28)

120/174
Nr opisu: 0000026161
Aktywność sejsmiczna w ścianie zawałowej podczas eksploatacji w kierunku do zrobów.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Tąpania '98. V Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych, Ustroń, 18-20 listopada 1998. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 229-233, bibliogr. 16 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 26)

121/174
Nr opisu: 0000026160
Możliwość wykorzystania analitycznych prognoz składowych przestrzennego stanu naprężenia do szacowania poziomu sejsmiczności indukowanej.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski.
W: Tąpania '98. V Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych, Ustroń, 18-20 listopada 1998. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 55-62, bibliogr. 19 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 26)

122/174
Nr opisu: 0000114653
Oddziaływanie systemu droga-pojazd na środowisko i możliwości ich ograniczenia w aspekcie budowy i eksploatacji autostrad.
[Aut.]: Anna** Żak.
W: Autostrady na terenach górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 27-28 października 1998. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 179-185, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Konferencje ; nr 25)

123/174
Nr opisu: 0000087186
Technologie zastosowania materiałów odpadowych do budowy autostrad na terenach górniczych.
[Aut.]: Bogdan** Kawalec, Jacek Kawalec.
W: Autostrady na terenach górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 27-28 października 1998. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 51-65 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Konferencje ; nr 25)

124/174
Nr opisu: 0000085663
Uwagi do ilościowej i jakościowej weryfikacji bazy zasobowej w kopalniach węgla kamiennego GZW.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: VII Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 7-9 października 1998. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 95-105 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 24)

125/174
Nr opisu: 0000026132
Wykorzystanie analitycznych prognoz naprężeniowo-deformacyjnych warunków wybierania do pojektowania eksploatacji w rejonach zagrożonych tąpaniami.
[Aut.]: Jan** Białek, Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: Tąpania '98. V Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych, Ustroń, 18-20 listopada 1998. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 15-23, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 26)

126/174
Nr opisu: 0000085664
Ziemski strumień ciepła w północno-zachodniej części GZW.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
W: VII Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 7-9 października 1998. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 339-352 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 24)

127/174
Nr opisu: 0000026163
Zmiana składowej pionowej stanu naprężenia podczas tąpnięcia z ociosów na skutek wzrostu nośności obudowy chodnikowej.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
W: Tąpania '98. V Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych, Ustroń, 18-20 listopada 1998. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 245-250, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 26)

128/174
Nr opisu: 0000026164
Zniszczenia elementów obudów zmechanizowanych w wyniku tąpnięcia.
[Aut.]: Marek Profaska.
W: Tąpania '98. V Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych, Ustroń, 18-20 listopada 1998. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 251-256, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 26)

129/174
Nr opisu: 0000017080
Aktywowane materiały wybuchowe typu ANFO.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Beata* Marynowska, D. Piwowarczyk.
W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 7-9 maja 1997. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 57-69 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 19)

130/174
Nr opisu: 0000028582
Iskrobezpieczna aparatura typu IATE do oceny stanu zagrożenia chodnika tąpnięciem eksplozyjnym.
[Aut.]: Walery** Szuścik, E. Zastawny, Piotr* Świszcz.
W: Tąpania '97. IV Konferencja naukowo-techniczna na temat: Miejsca o szczególnym zagrożeniu. Lokalizacja - przechodzenie - utrzymanie wyrobisk, Ustroń, 12-14 listopada 1997. Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 257-261, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 21)

131/174
Nr opisu: 0000087281
Możliwości zwiększenia dokładności prognozowania przemieszczeń i odkształceń poziomych.
[Aut.]: Jan** Zych.
W: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 11-13 czerwca 1997 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 441-452, bibliogr. 17 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 20)

deformacja terenu ; odkształcenie poziome ; przemieszczenie pogórnicze

ground deformation ; horizontal deformation ; post-mining dislocation

132/174
Nr opisu: 0000028581
Ocena wpływu koordynacji frontów ścianowych na zagrożenie tąpaniami i wstrząsami górniczymi w oparciu o obliczone ekstremalne w czasie naprężenia górotworu.
[Aut.]: Jan** Białek.
W: Tąpania '97. IV Konferencja naukowo-techniczna na temat: Miejsca o szczególnym zagrożeniu. Lokalizacja - przechodzenie - utrzymanie wyrobisk, Ustroń, 12-14 listopada 1997. Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 7-16, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 21)

133/174
Nr opisu: 0000087278
Odkształceniowe kryteria oceny odporności budynków na terenach górniczych.
[Aut.]: Jan** Fedorowicz, M. Kawulok.
W: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 11-13 czerwca 1997 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 83-94, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 20)

teren górniczy ; odporność budynku ; odkształcenie budynku

mining area ; resistance of building ; building deformation

134/174
Nr opisu: 0000087277
Problematyka ochrony dróg kołowych przed szkodami górniczymi.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski, Barbara** Strycharz, Anna** Żak.
W: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 11-13 czerwca 1997 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 41-49, bibliogr. 21 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 20)

szkody górnicze ; droga kołowa ; teren górniczy ; deformacja terenu

mining damage ; roadway ; mining area ; ground deformation

135/174
Nr opisu: 0000087279
Propozycje nowych uregulowań dla górniczych oddziaływań na budynki.
[Aut.]: Zbigniew** Lipski.
W: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 11-13 czerwca 1997 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 211-222, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 20)

szkody górnicze ; teren górniczy ; odkształcenie budynku ; zabezpieczenie budowli

mining damage ; mining area ; building deformation ; building protection

136/174
Nr opisu: 0000027421
Rozwój i doskonalenie technologii oczyszczania ścieków.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, G. Konopka.
W: Technologie inżynierii środowiska na terenach gmin. Konferencja naukowo-techniczna, Międzybrodzie Żywieckie, 13-14 marzec 1997. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 59-73, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 18)

137/174
Nr opisu: 0000017081
Stabilność fizyczna materiałów wybuchowych typu ANFO.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Małgorzata* Turczyn.
W: Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 7-9 maja 1997. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 71-81 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 19)

138/174
Nr opisu: 0000027425
Technologie zagospodarowania odpadów województwa bielskiego w świetle rozwiązań krajowych i zagranicznych.
[Aut.]: Janusz** Wandrasz, Jan** Nadziakiewicz, Jolanta* Biegańska, Marek** Janusz, Krzysztof Gaska, Danuta Król, Wojciech* Olczyk, Waldemar Ścierski.
W: Technologie inżynierii środowiska na terenach gmin. Konferencja naukowo-techniczna, Międzybrodzie Żywieckie, 13-14 marzec 1997. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 107-122, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 18)

139/174
Nr opisu: 0000027617
Wyniki badań jakościowego wpływu nośności obudowy chodnikowej na ograniczenie wystąpienia tąpnięcia.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
W: Tąpania '97. IV Konferencja naukowo-techniczna na temat: Miejsca o szczególnym zagrożeniu. Lokalizacja - przechodzenie - utrzymanie wyrobisk, Ustroń, 12-14 listopada 1997. Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 229-231, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 21)

140/174
Nr opisu: 0000085624
Zasady ochrony sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przed wpływami podziemnej eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Józef** Mendec, Maria** Wystrychowska, Barbara Kliszczewicz.
W: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 11-13 czerwca 1997 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 303-312 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 20)

szkody górnicze ; sieć kanalizacyjna ; sieć wodociągowa

mining damage ; sewerage system ; water supply system

141/174
Nr opisu: 0000087280
Zasady zabezpieczania istniejących budynków przed szkodami górniczymi.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Barbara Klemczak, Leszek Szojda.
W: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 11-13 czerwca 1997 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 287-301, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 20)

zabezpieczenie budowli ; szkody górnicze ; teren górniczy ; deformacja terenu

building protection ; mining damage ; mining area ; ground deformation

142/174
Nr opisu: 0000035987
Audit jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Teresa** Musioł.
W: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w państwie i w przedsiębiorstwie. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 23-25 października 1996. Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Centralny Instytut Ochrony Pracy. Warszawa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 351-358, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 15)

143/174
Nr opisu: 0000041866
Charakterystyka jakości węgli warstw porębskich w kopalniach "Jas-Mos" i "1 Maja" (ROW) pod kątem ich przydatności przemysłowej.
[Aut.]: Andrzej* Kubik.
W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 października 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 57-72, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)

144/174
Nr opisu: 0000041867
Charakterystyka składowiska odpadów poflotacyjnych ZGH "Orzeł Biały" w aspekcie ekologicznym.
[Aut.]: Krystyna** Grabowska, Małgorzata** Sowa.
W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 października 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 285-297, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)

145/174
Nr opisu: 0000041858
Ekologiczne aspekty lokowania odpadów przemysłowych w wyrobiskach podziemnych kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego.
[Aut.]: B. Pozzi, Marek** Pozzi.
W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 października 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 319-327, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)

146/174
Nr opisu: 0000041863
Komputerowy program do określenia stopnia zuskokowania złoża.
[Aut.]: Marek** Pozzi, T. Lewandowski.
W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 października 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 93-98, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)

147/174
Nr opisu: 0000041861
Metodyka wyznaczania zasięgu leja depresji w poziomach wodonośnych zasilanych przez infiltrację opadów atmosferycznych w warunkach drenażu górniczego.
[Aut.]: Edward** Cempiel.
W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 października 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 211-220, bibliogr. 21 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)

148/174
Nr opisu: 0000042646
Model celowej techniki bezpieczeństwa w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Edward** Cichowski.
W: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w państwie i w przedsiębiorstwie. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 23-25 października 1996. Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Centralny Instytut Ochrony Pracy. Warszawa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 219-231, bibliogr. 18 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 15)

149/174
Nr opisu: 0000041864
Możliwości wykorzystania wyników badań metrologicznych węgla w geologii, górnictwie i przetwórstwie węgla.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 października 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 33-43 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)

150/174
Nr opisu: 0000041876
O możliwości skażenia triasowych horyzontów wodonośnych wodami rzeki Dramy (NW część GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, M. Lewandowska.
W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 października 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 247-255, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)

151/174
Nr opisu: 0000035782
O ocenie zagrożenia pylicą w rozpatrywanym ZG [zakładzie górniczym].
[Aut.]: Edward** Cichowski.
W: Konferencja naukowo-techniczna na temat: Zwalczanie zagrożeń pyłowych, ochrony osobiste w górnictwie, Szczyrk, 22-24 maj 1996. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 77-88, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 10)

152/174
Nr opisu: 0000035445
Ocena zagrożenia sejsmicznego w kopalniach węgla kamiennego w oparciu o parametry opisujące mechanizm ognisk wstrząsów górniczych.
[Aut.]: Krystyna** Stec.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, 40 s., bibliogr. 40 poz.
(Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; nr 818)

153/174
Nr opisu: 0000074152
Proekologiczne spalanie węgla i gazu z odmetanowania kopalń. Model procesu.
[Aut.]: Barbara* Białecka.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, 54 s.
(Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; nr 819)

154/174
Nr opisu: 0000042294
Próba ciągłego pomiaru stanu zagrożenia tąpaniami eksplozyjnymi do chodnika przyścianowego.
[Aut.]: Walery** Szuścik, E. Zastawny.
W: III Konferencja naukowo-techniczna Tąpania'96 na temat: Chodniki i przecinki ścianowe w warunkach zagrożenia tąpaniami, Ustroń, 20-22 listopada 1996. Główny Instytut Górnictwa Katowice. Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 195-202, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 16)

155/174
Nr opisu: 0000042291
Rozkłady energii i liczby wstrząsów w wyrobiskach przyścianowych czynnych ścian.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: III Konferencja naukowo-techniczna Tąpania'96 na temat: Chodniki i przecinki ścianowe w warunkach zagrożenia tąpaniami, Ustroń, 20-22 listopada 1996. Główny Instytut Górnictwa Katowice. Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 67-77, bibliogr. 18 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 16)

156/174
Nr opisu: 0000042647
Struktura przedmiotów i metody kształcenia w obszarze problemowym: bezpieczeństwo pracy na kierunku górnictwo i geologia w Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień.
W: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w państwie i w przedsiębiorstwie. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 23-25 października 1996. Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Centralny Instytut Ochrony Pracy. Warszawa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 159-170 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 15)

157/174
Nr opisu: 0000041850
Wpływ zawodnienia górotworu w obszarze za uskokiem dębieńskim C na przebieg eksploatacji pokładu 326/5 w KWK Dębieńsko.
[Aut.]: Edward** Cempiel, E. Breza, K. Mysiak.
W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 października 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 221-234, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)

158/174
Nr opisu: 0000041849
Wykorzystanie przerostu z pokładu węgla 721/1-2 w niecce jejkowickiej dla celów korelacyjnych.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk.
W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 października 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 9-15, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)

159/174
Nr opisu: 0000035888
Zagrożenie związane z obecnością metanu w zrobach ścian prowadzonych od pola.
[Aut.]: Józef** Sułkowski.
W: Zagrożenia metanowe i pożarowe w górnictwie, wykorzystanie metanu z pokładów węgla kamiennego. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 2-4 października 1996 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 146-158, bibliogr. 15 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 14)

160/174
Nr opisu: 0000036186
Zastosowanie analitycznych prognoz stanu naprężeń przy projektowaniu lokalizacji wyrobisk korytarzowych.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Jan** Białek, Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
W: III Konferencja naukowo-techniczna Tąpania'96 na temat: Chodniki i przecinki ścianowe w warunkach zagrożenia tąpaniami, Ustroń, 20-22 listopada 1996. Główny Instytut Górnictwa Katowice. Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 31-37, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 16)

161/174
Nr opisu: 0000035895
Związek tektoniki z uwęgleniem pokładów w południowym skrzydle siodła głównego w rejonie Zabrza.
[Aut.]: Rafał Morga.
W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 października 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 73-78, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)

162/174
Nr opisu: 0000036884
Analiza wpływu pionowych przemieszczeń podłoża górniczego na stan naprężeń i odkształceń nawierzchni drogowej.
[Aut.]: Anna** Żak.
W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 397-401, bibliogr. 1 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)

163/174
Nr opisu: 0000034581
Czynniki warunkujące utrzymanie stanu technicznego szybów.
[Aut.]: Jan** Zych.
W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 175-188, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)

164/174
Nr opisu: 0000034579
Geotekstyle w projektowaniu i budowie obiektów komunikacyjnych na terenach górniczych.
[Aut.]: Kazimierz** Kłosek.
W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 349-354, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)

165/174
Nr opisu: 0000034412
Obudowa górnicza jako podstawowy czynnik wpływający na bezpieczeństwo pracy w wyrobisku.
[Aut.]: Aleksander Gwiazda.
W: Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne wyrobiska w niebezpiecznych warunkach. TĄPANIA'95, Ustroń, 15-17 listopada 1995. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 201-206, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 5)

166/174
Nr opisu: 0000036886
Osiadanie chwilowe powierzchni terenu przy eksploatacji pokładu z szybko postępujacym frontem górniczym w świetle rozważań teoretycznych i wyników pomiarów geodezyjnych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski.
W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 25-31, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)

167/174
Nr opisu: 0000036920
Podsadzanie, wtłaczanie mieszanin doszczelniających i iniekcja zaczynów wiążących jako technologie organizujące szkody górnicze.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 119-130, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)

168/174
Nr opisu: 0000034556
Problem oceny zagrożenia pylicą w zakładzie górniczym.
[Aut.]: Edward** Cichowski.
W: Konferencja naukowo-techniczna na temat: Zwalczanie zagrożenia pyłowego w górnictwie, Ustroń, 11 maj 1995. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 61-72, bibliogr. 26 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 2)

169/174
Nr opisu: 0000036921
Projektowanie eksploatacji górniczej z uwzględnieniem wymogów ochrony powierzchni i profilaktyki wstrząsowej.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla.
W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 33-43, bibliogr. 20 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)

170/174
Nr opisu: 0000036885
Uwarunkowania techniczno-prawne budowy autostrad na terenach eksploatowanych górniczo.
[Aut.]: Barbara** Strycharz.
W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 433-436, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)

171/174
Nr opisu: 0000036887
Wpływ prędkości obniżeń terenu górniczego na szkody w budynkach jednorodzinnych w świetle badań statystycznych.
[Aut.]: Jan** Białek.
W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 5-10, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)

172/174
Nr opisu: 0000036888
Współdziałanie nawierzchni drogowej z deformującym się poziomo podłożem górniczym.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski.
W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 299-303, bibliogr. 1 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)

173/174
Nr opisu: 0000036889
Wytyczne projektowania hal stalowych na terenach górniczych.
[Aut.]: Marian* Kazek.
W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 343-348, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)

174/174
Nr opisu: 0000044175
Rury z laminatów poliestrowo-szklanych przeznaczone dla górnictwa podziemnego.
[Aut.]: Jerzy** Bursa, K. Czaplicka, J. Piasecka, Henryk* Rydarowski, Kazimierz* Walczak.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1994, 12 s.
(Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; nr 787)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie