Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KRZEPNIĘCIE METALI I STOPÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 102Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/102
Nr opisu: 0000006224
Komputerowa symulacja hartowania.
[Aut.]: Dariusz Bartocha, Stanisław** Jura.
W: Krystalizacja w stanie stałym i technologia obróbki laserowej. Międzynarodowa konferencja naukowa, Rzeszów 2000. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000, s. 111-116, bibliogr. 2 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 42 0208-9386)

2/102
Nr opisu: 0000006219
Mechanizm oddziaływania fosforu w procesie modyfikowania siluminów nadeutektycznych.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski, Aleksander** Smoliński.
W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odlewnictwo 2000. Zapewnienie jakości w odlewnictwie, Wrocław, Polanica Zdrój, 24-26 maja 2000. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000, s. 21-26, bibliogr. 10 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 43 0208-9386)

3/102
Nr opisu: 0000007102
Method of crystallization heat definition in temperature function for metal alloys.
[Aut.]: Zbigniew* Jura.
W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odlewnictwo 2000. Zapewnienie jakości w odlewnictwie, Wrocław, Polanica Zdrój, 24-26 maja 2000. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000, s. 299-302, bibliogr. 4 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 43 0208-9386)

4/102
Nr opisu: 0000007099
Porównawcza metoda oceny krystalizacji i modyfikacji siluminu nadeutektycznego z dodatkiem W, Mo, Cr i Co.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski, Aleksander** Smoliński.
W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odlewnictwo 2000. Zapewnienie jakości w odlewnictwie, Wrocław, Polanica Zdrój, 24-26 maja 2000. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000, s. 29-36, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 43 0208-9386)

5/102
Nr opisu: 0000007100
Warunki fluidyzacyjnego pokrywania odlewów materiałami powłokowymi.
[Aut.]: Janusz** Gajda.
W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odlewnictwo 2000. Zapewnienie jakości w odlewnictwie, Wrocław, Polanica Zdrój, 24-26 maja 2000. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000, s. 187-195, bibliogr. 10 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 43 0208-9386)

6/102
Nr opisu: 0000007090
Warunki transformacji struktury w odlewach krzepnących przy wymuszonej konwekcji.
[Aut.]: Jan Szajnar.
W: Krystalizacja w stanie stałym i technologia obróbki laserowej. Międzynarodowa konferencja naukowa, Rzeszów 2000. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000, s. 33-41, bibliogr. 13 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 42 0208-9386)

7/102
Nr opisu: 0000025054
Analiza ruchu ciepła w mikroobszarze kompozytu zbrojonego cząsteczkami SiC.
[Aut.]: Mirosław Cholewa, Józef** Gawroński.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 165-170, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

8/102
Nr opisu: 0000025050
Badania dylatometryczne stopów Al przy cyklicznym nagrzewaniu.
[Aut.]: Stanisław** Jura, Andrzej Studnicki, Jacek Suchoń, M. Kawka, R. Szteler.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice- Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja- krystalizacja- technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 83-86, bibliogr. 3 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

9/102
Nr opisu: 0000026034
Hipoteza modyfikacji fosforem siluminu AK20.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski, Aleksander** Smoliński.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 71-76, bibliogr. 11 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

10/102
Nr opisu: 0000026058
Klasyfikacja materiałów sypkich w złożu fluidalnym.
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk, Stanisław** Jura, Zbigniew** Piątkiewicz, Krzysztof Janerka.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 229-236, bibliogr. 6 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

11/102
Nr opisu: 0000025762
Komputerowa symulacja pola twardości w odlewach hartowanych.
[Aut.]: Stanisław** Jura, Jerzy** Kilarski, Zbigniew* Jura.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 25-30 (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

12/102
Nr opisu: 0000025789
Krystalizacja siluminu AK20 po modyfikacji fosforem i sodem.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski, Aleksander** Smoliński, Paweł* Podolski.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 77-82, bibliogr. 7 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

13/102
Nr opisu: 0000025794
Makrostruktura stopu AlSi17Cu5Mg po krystalizacji w metalowej kokili z nadstawką izolacyjną.
[Aut.]: Aleksander** Smoliński, Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 125-130, bibliogr. 10 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

14/102
Nr opisu: 0000025800
Metoda elementów brzegowych w modelowaniu stygnięcia odlewów o geometrii walcowej.
[Aut.]: Romuald* Szopa.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 31-36, bibliogr. 4 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

15/102
Nr opisu: 0000025867
Możliwość sterowania rozmieszczeniem zbrojenia w procesie krzepnięcia kompozytów zbrojonych cząstkami.
[Aut.]: Izabella* Hyla, Józef** Śleziona.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 175-180, bibliogr. 4 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

16/102
Nr opisu: 0000026172
Odlewy warstwowe.
[Aut.]: D. Bartocha, Jacek Suchoń, Stanisław** Jura.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 151-156 (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

17/102
Nr opisu: 0000026177
Określanie ciepła krzepnięcia na podstawie próby ATD.
[Aut.]: Zbigniew* Jura.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 1. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 71-78, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 37 0208-9386)

18/102
Nr opisu: 0000025965
Rola parametrów procesu krystalizacji przy formowaniu się struktury zorientowanej w warunkach przepływu metalu w kanale formy.
[Aut.]: A. Bydałek, W. Wołczyński, Andrzej** Dytkowicz.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 1. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 41-46, bibliogr. 19 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 37 0208-9386)

19/102
Nr opisu: 0000025969
Rola trwałości frontu krystalizacji w odlewach krzepnących w polu magnetycznym.
[Aut.]: Jan Szajnar.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 1. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 139-149, bibliogr. 14 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 37 0208-9386)

20/102
Nr opisu: 0000026059
Substitute thermal capacity in two-phase zone for an eutectic Al alloy.
[Aut.]: J. Suchy, Radosław Grzymkowski.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 67-70, bibliogr. 4 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

21/102
Nr opisu: 0000026095
Szybkość nawęglania w funkcji parametrów strumienia dwufazowego w pneumatycznym nawęglaniu ciekłych stopów żelaza.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, Stanisław** Jura, Zbigniew** Piątkiewicz, Henryk** Szlumczyk, Jan Jezierski.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 207-212, bibliogr. 9 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

22/102
Nr opisu: 0000024793
Trwałość termiczna bentonitu w zależności od masy, grubości ścian i temperatury zalewania odlewów staliwnych.
[Aut.]: Mirosław Cholewa, Józef** Gawroński, Jan Szajnar, Z. Porbarcki.
W: Teoria i praktyka mas z bentonitami. Międzynarodowa konferencja, Buk, 14-16.01.1998 r.. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998, s. 113-124, bibliogr. 4 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 35 0208-9386)

23/102
Nr opisu: 0000026081
Właściwości mosiądzu MO59 krzepnącego w wirującym polu magnetycznym.
[Aut.]: Józef** Gawroński, Jan Szajnar, Z. Kalandryk, M. Lachowski.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 1. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 131-138, bibliogr. 22 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 37 0208-9386)

24/102
Nr opisu: 0000025997
Wpływ geometrii cząstek zbrojących na krzepnięcie mikroobszaru kompozytu.
[Aut.]: Mirosław Cholewa, Józef** Gawroński.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 171-174, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

25/102
Nr opisu: 0000026014
Wpływ składu chemicznego żeliwa chromowego na rozkład wielkości węglików.
[Aut.]: Andrzej Studnicki, Stanisław** Jura, Jacek Suchoń.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 1. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 125-130, bibliogr. 8 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 37 0208-9386)

26/102
Nr opisu: 0000026015
Wpływ spektralnego ciepła krystalizacji na postać krzywej ATD.
[Aut.]: Zbigniew* Jura.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 1. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 79-87, bibliogr. 9 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 37 0208-9386)

27/102
Nr opisu: 0000026049
Wstępne nawilżanie mas z bentonitem w urządzeniu firmy "Real".
[Aut.]: J. Babiński, F. Badura, Józef** Gawroński, Jan Szajnar.
W: Teoria i praktyka mas z bentonitami. Międzynarodowa konferencja, Buk, 14-16.01.1998 r.. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998, s. 93-104, bibliogr. 6 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 35 0208-9386)

28/102
Nr opisu: 0000026065
Wybrane właściwości nowych odlewanych stopów układu Cu-Ni-Al utwardzanych dyspersyjnie.
[Aut.]: Adam** Gierek, Henryk Kania, Piotr** Liberski, Tomasz Mikuszewski, Paweł* Podolski.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 201-206, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

29/102
Nr opisu: 0000027500
Analiza przyczyn powstawania kryształów kolumnowych spiralnych w odlewach krzepnących pod działaniem pola magnetycznego.
[Aut.]: Jan Szajnar, Józef** Gawroński.
W: Zapewnienie jakości w odlewnictwie '97. Zbiór prac II Międzynarodowej Konferencja Odlewniczej, Zilina, July 2-5, 1997. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1997, s. 127-134, bibliogr. 11 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 33 0208-9386)

30/102
Nr opisu: 0000027493
Badania porównawcze zużycia erozyjnego niektórych stopów żelaza.
[Aut.]: Stanisław** Jura, Andrzej Studnicki.
W: Tworzywa odlewnicze odporne na zużycie ścierne. Konferencja naukowa, Kielce, 26.09.1997. Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1997, s. 41-47, bibliogr. 4 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 34 0208-9386)

31/102
Nr opisu: 0000027992
Badania zużycia erozyjnego staliw Cr-Mn-Ni.
[Aut.]: Stanisław** Jura, Andrzej Studnicki.
W: Tworzywa odlewnicze odporne na zużycie ścierne. Konferencja naukowa, Kielce, 26.09.1997. Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1997, s. 33-40 (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 34 0208-9386)

32/102
Nr opisu: 0000029323
Funkcje krystalizacji stopu AK9 w metodzie ATD.
[Aut.]: Zbigniew* Jura, Stanisław** Jura.
W: Zapewnienie jakości w odlewnictwie '97. Zbiór prac II Międzynarodowej Konferencja Odlewniczej, Zilina, July 2-5, 1997. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1997, s. 152-161, bibliogr. 3 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 33 0208-9386)

33/102
Nr opisu: 0000029322
Ocena rafinacji i modyfikacji siluminu AK11 metodą równoczesnej analizy termicznej DTA i ATD.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Paweł* Podolski, Jacek Mendala, Aleksander** Smoliński, Jarosław Piątkowski.
W: Zapewnienie jakości w odlewnictwie '97. Zbiór prac II Międzynarodowej Konferencja Odlewniczej, Zilina, July 2-5, 1997. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1997, s. 170-177, bibliogr. 12 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 33 0208-9386)

34/102
Nr opisu: 0000027998
Położenie punktu eutektycznego w żeliwie chromowym z dodatkami stopowymi Ni, Mo, V i B.
[Aut.]: Andrzej Studnicki, Stanisław** Jura.
W: Tworzywa odlewnicze odporne na zużycie ścierne. Konferencja naukowa, Kielce, 26.09.1997. Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1997, s. 49-56, bibliogr. 6 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 34 0208-9386)

35/102
Nr opisu: 0000027997
Stopy odlewnicze stosowane w złożonych procesach zużycia.
[Aut.]: Jerzy** Kilarski.
W: Tworzywa odlewnicze odporne na zużycie ścierne. Konferencja naukowa, Kielce, 26.09.1997. Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1997, s. 65-68, bibliogr. 2 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 34 0208-9386)

36/102
Nr opisu: 0000027996
Wpływ C, Cr i innych pierwiastków na strukturę i twardość żeliw chromowych.
[Aut.]: Jerzy** Kilarski.
W: Tworzywa odlewnicze odporne na zużycie ścierne. Konferencja naukowa, Kielce, 26.09.1997. Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1997, s. 69-73, bibliogr. 3 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 34 0208-9386)

37/102
Nr opisu: 0000029321
Wpływ cech geometrycznych i termofizycznych cząstek zbrojących na krzepnięcie kompozytu o osnowie aluminiowej.
[Aut.]: Mirosław Cholewa, Józef** Gawroński.
W: Zapewnienie jakości w odlewnictwie '97. Zbiór prac II Międzynarodowej Konferencja Odlewniczej, Zilina, July 2-5, 1997. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1997, s. 144-153, bibliogr. 3 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 33 0208-9386)

38/102
Nr opisu: 0000027993
Wpływ grubości ścianki odlewu na twardość żeliwa chromowego z dodatkami stopowymi Ni, Mo, V i B.
[Aut.]: Andrzej Studnicki, Stanisław** Jura, Jerzy** Kilarski, Jacek Suchoń.
W: Tworzywa odlewnicze odporne na zużycie ścierne. Konferencja naukowa, Kielce, 26.09.1997. Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1997, s. 57-64, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 34 0208-9386)

39/102
Nr opisu: 0000029320
Wpływ nowych samoekspandujących tworzyw termoizolacyjnych na kształtowanie jamy skurczowej w stopach aluminium.
[Aut.]: Aleksander** Smoliński, Jarosław Piątkowski, Franciszek** Binczyk.
W: Zapewnienie jakości w odlewnictwie '97. Zbiór prac II Międzynarodowej Konferencja Odlewniczej, Zilina, July 2-5, 1997. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1997, s. 255-262, bibliogr. 7 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 33 0208-9386)

40/102
Nr opisu: 0000027995
Zasady doboru tworzyw odlewniczych odpornych na ścieranie.
[Aut.]: Stanisław** Jura.
W: Tworzywa odlewnicze odporne na zużycie ścierne. Konferencja naukowa, Kielce, 26.09.1997. Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1997, s. 9-20 (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 34 0208-9386)

41/102
Nr opisu: 0000029319
Zmodyfikowana próba Jominy "J-M".
[Aut.]: Stanisław** Jura, Zbigniew* Jura, Mariusz** Łabęcki, Jacek Suchoń.
W: Zapewnienie jakości w odlewnictwie '97. Zbiór prac II Międzynarodowej Konferencja Odlewniczej, Zilina, July 2-5, 1997. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1997, s. 178-185, bibliogr. 3 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 33 0208-9386)

42/102
Nr opisu: 0000027994
Zużycie erozyjne stopów żelaza jedno i wielofazowych.
[Aut.]: Stanisław** Jura, Jacek Suchoń.
W: Tworzywa odlewnicze odporne na zużycie ścierne. Konferencja naukowa, Kielce, 26.09.1997. Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1997, s. 25-31, bibliogr. 4 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 34 0208-9386)

43/102
Nr opisu: 0000036210
Contribution to the determination of high concentrations of some metallic elements in isolates by atomic absorption spectrometry method.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik.
W: Krzepnięcie metali i stopów '96. [Seminarium], Jawor, 29-30.11.1996. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996, s. 121-125, bibliogr. 9 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 27 0208-9386)

44/102
Nr opisu: 0000035834
Jakość bentonitów i mieszanek bentonitowych oraz zasady ich doboru.
[Aut.]: Józef** Gawroński, Mirosław Cholewa, Jan Szajnar.
W: Odlewnictwo '96. Zapewnienie jakości w odlewnictwie '96. International Scientific Conference, Rzeszów, July 5, 1996. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1996, s. 210-216, bibliogr. 4 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 26 0208-9386)

45/102
Nr opisu: 0000042609
Profil twardości w funkcji zmian stereologicznych struktury na przekroju walców żeliwnych.
[Aut.]: Jacek Suchoń, Stanisław** Jura, J. Cybo, G. Służałek.
W: Krzepnięcie metali i stopów '96. [Seminarium], Jawor, 29-30.11.1996. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996, s. 63-68 (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 27 0208-9386)

46/102
Nr opisu: 0000042611
Quasi-stacjonarne zadanie Stefana w prostokącie.
[Aut.]: Damian Słota.
W: Krzepnięcie metali i stopów '96. [Seminarium], Jawor, 29-30.11.1996. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996, s. 93-100, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 27 0208-9386)

47/102
Nr opisu: 0000042613
Rafinacja próżniowa ciekłych stopów miedzi.
[Aut.]: Leszek Blacha, Andrzej Wyciślik, Tomasz Mikuszewski.
W: Krzepnięcie metali i stopów '96. [Seminarium], Jawor, 29-30.11.1996. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996, s. 37-41, bibliogr. 6 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 27 0208-9386)

48/102
Nr opisu: 0000042232
Sterowanie jakością żeliwa.
[Aut.]: Stanisław** Jura, J. Jura.
W: Odlewnictwo '96. Zapewnienie jakości w odlewnictwie '96. International Scientific Conference, Rzeszów, July 5, 1996. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1996, s. 95-100 (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 26 0208-9386)

49/102
Nr opisu: 0000042608
Warunki homogenizacji struktury w odlewniach krzepnących w polu magnetycznym.
[Aut.]: Jan Szajnar.
W: Krzepnięcie metali i stopów '96. [Seminarium], Jawor, 29-30.11.1996. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996, s. 13-20, bibliogr. 13 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 27 0208-9386)

50/102
Nr opisu: 0000037271
Analiza energetyczna transportu pneumatycznego.
[Aut.]: Zbigniew** Piątkiewicz, Henryk** Szlumczyk, Krzysztof Janerka.
W: Materiały i masy formierskie, regeneracja mas, ekologia, maszyny i urządzenia. International Scientific Conference Odlewnictwo '95, Kielce, November 6-7, 1995. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1995, s. 123-128, bibliogr. 3 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 25 0208-9386)

51/102
Nr opisu: 0000037267
Analiza parametrów pracy urządzeń do wdmuchiwania proszków.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, Zbigniew** Piątkiewicz, Henryk** Szlumczyk.
W: Materiały i masy formierskie, regeneracja mas, ekologia, maszyny i urządzenia. International Scientific Conference Odlewnictwo '95, Kielce, November 6-7, 1995. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1995, s. 29-34, bibliogr. 2 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 25 0208-9386)

52/102
Nr opisu: 0000034329
Automatyzacja transportu pneumatycznego.
[Aut.]: Zbigniew** Piątkiewicz.
W: Materiały i masy formierskie, regeneracja mas, ekologia, maszyny i urządzenia. International Scientific Conference Odlewnictwo '95, Kielce, November 6-7, 1995. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1995, s. 113-116, bibliogr. 4 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 25 0208-9386)

53/102
Nr opisu: 0000034316
Badania nad możliwością określenia skłonności żeliwa szarego do tworzenia jam skurczowych przy pomocy ATD.
[Aut.]: Józef** Gawroński, Artur* Mazur.
W: Krzepnięcie, krystalizacja, modyfikacja metali i stopów. International Scientific Conference Odlewnictwo'95, Kielce, November 6-7, 1995. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1995, s. 146-153, bibliogr. 4 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 22 0208-9386)

54/102
Nr opisu: 0000037276
Badania wielkości przepływowych urządzeń transportu pneumatycznego.
[Aut.]: Zbigniew** Piątkiewicz, Henryk** Szlumczyk, Krzysztof Janerka.
W: Materiały i masy formierskie, regeneracja mas, ekologia, maszyny i urządzenia. International Scientific Conference Odlewnictwo '95, Kielce, November 6-7, 1995. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1995, s. 117-122, bibliogr. 3 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 25 0208-9386)

55/102
Nr opisu: 0000037205
Conception of artificial heat source method application in numerical modelling of casting solidification.
[Aut.]: B. Mochnacki, Ewa Majchrzak, Alicja Piasecka.
W: Zastosowanie techniki komputerowej. International Scientific Conference Odlewnictwo'95, Kielce, November 6-7, 1995. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1995, s. 19-24, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 23 0208-9386)

56/102
Nr opisu: 0000036915
Elektrokostki w procesie żeliwiakowym.
[Aut.]: Stanisław** Jura.
W: Technologie odlewów, nowe materiały, nowe stopy, kompozyty. Nowoczesne odlewnictwo polskie. Odlewnictwo '95. International scientific conference, Kielce, November 6-7, 1995. [Gliwice] : [Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa], 1995, s. 207-212, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 24 0208-9386)

57/102
Nr opisu: 0000037274
Energetyczne aspekty procesu regeneracji osnowy mas formierskich w układach pneumatycznych.
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk, Stanisław** Jura, Zbigniew** Piątkiewicz, Krzysztof Janerka.
W: Materiały i masy formierskie, regeneracja mas, ekologia, maszyny i urządzenia. International Scientific Conference Odlewnictwo '95, Kielce, November 6-7, 1995. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1995, s. 107-112, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 25 0208-9386)

58/102
Nr opisu: 0000037251
Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach 1945-1995. Krótki rys historyczny.
[Aut.]: Józef** Gawroński, Stanisław** Jura.
W: Krzepnięcie, krystalizacja, modyfikacja metali i stopów. International Scientific Conference Odlewnictwo'95, Kielce, November 6-7, 1995. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1995, s. 11-27 (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 22 0208-9386)

59/102
Nr opisu: 0000034318
Kompozytowe korpusy pomp górniczych.
[Aut.]: Mirosław Cholewa, Józef** Gawroński, Jan Szajnar.
W: Technologie odlewów, nowe materiały, nowe stopy, kompozyty. Nowoczesne odlewnictwo polskie. Odlewnictwo '95. International scientific conference, Kielce, November 6-7, 1995. [Gliwice] : [Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa], 1995, s. 195-200, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 24 0208-9386)

60/102
Nr opisu: 0000037248
Modelowe warunki wzrostu kryształów kolumnowych z cieczy wirującej.
[Aut.]: Jan Szajnar.
W: Krzepnięcie, krystalizacja, modyfikacja metali i stopów. International Scientific Conference Odlewnictwo'95, Kielce, November 6-7, 1995. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1995, s. 160-166, bibliogr. 10 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 22 0208-9386)

61/102
Nr opisu: 0000034312
Numerical model of hot spot solidification using combined FEM - BEM algorithm.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Jerzy Mendakiewicz.
W: Zastosowanie techniki komputerowej. International Scientific Conference Odlewnictwo'95, Kielce, November 6-7, 1995. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1995, s. 25-30, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 23 0208-9386)

62/102
Nr opisu: 0000037272
Ocena skuteczności stosowania regeneratora liniowego dla odzysku mas wiązanych szkłem wodnym.
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk, Stanisław** Jura, Zbigniew** Piątkiewicz, Krzysztof Janerka.
W: Materiały i masy formierskie, regeneracja mas, ekologia, maszyny i urządzenia. International Scientific Conference Odlewnictwo '95, Kielce, November 6-7, 1995. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1995, s. 101-106, bibliogr. 3 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 25 0208-9386)

63/102
Nr opisu: 0000034322
Odlewy warstwowe stal żeliwo.
[Aut.]: Stanisław** Jura, Jacek Suchoń.
W: Technologie odlewów, nowe materiały, nowe stopy, kompozyty. Nowoczesne odlewnictwo polskie. Odlewnictwo '95. International Scientific Conference, Kielce, November 6-7, 1995. [Gliwice] : [Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa], 1995, s. 67-70 (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 24 0208-9386)

64/102
Nr opisu: 0000037261
Określanie ciepła krystalizacji w metodzie ATD.
[Aut.]: Zbigniew* Jura.
W: Krzepnięcie, krystalizacja, modyfikacja metali i stopów. International Scientific Conference Odlewnictwo'95, Kielce, November 6-7, 1995. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1995, s. 34-39, bibliogr. 7 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 22 0208-9386)

65/102
Nr opisu: 0000037258
Przechłodzenie i energia aktywacji przy wzroście kryształów z cieczy wirującej.
[Aut.]: Jan Szajnar, Józef** Gawroński, J. Kansy.
W: Krzepnięcie, krystalizacja, modyfikacja metali i stopów. International Scientific Conference Odlewnictwo'95, Kielce, November 6-7, 1995. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1995, s. 140-145, bibliogr. 6 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 22 0208-9386)

66/102
Nr opisu: 0000036916
Rafinacja gazowa odlewów z miedzi krzepnących w polu magnetycznym.
[Aut.]: Józef** Gawroński, Jan Szajnar, Z. Kalandyk, M. Lachowski.
W: Technologie odlewów, nowe materiały, nowe stopy, kompozyty. Nowoczesne odlewnictwo polskie. Odlewnictwo '95. International scientific conference, Kielce, November 6-7, 1995. [Gliwice] : [Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa], 1995, s. 201-206, bibliogr. 4 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 24 0208-9386)

67/102
Nr opisu: 0000036913
Stopowe warstwy kompozytowe na odlewach staliwnych.
[Aut.]: Józef** Gawroński, Janina** Marcinkowska, Jan Szajnar, Mirosław Cholewa, Piotr* Wróbel.
W: Technologie odlewów, nowe materiały, nowe stopy, kompozyty. Nowoczesne odlewnictwo polskie. Odlewnictwo '95. International scientific conference, Kielce, November 6-7, 1995. [Gliwice] : [Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa], 1995, s. 171-178, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 24 0208-9386)

68/102
Nr opisu: 0000036883
Wpływ boru i wanadu na strukturę i niektóre właściwości mechaniczne żeliwa chromowego.
[Aut.]: Jerzy** Kilarski, Stanisław** Jura, Marian* Przybył, Andrzej Studnicki, Jacek Suchoń.
W: Technologie odlewów, nowe materiały, nowe stopy, kompozyty. Nowoczesne odlewnictwo polskie. Odlewnictwo '95. International scientific conference, Kielce, November 6-7, 1995. [Gliwice] : [Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa], 1995, s. 185-190, bibliogr. 1 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 24 0208-9386)

69/102
Nr opisu: 0000036910
Wpływ Ni, Mn i Cu na strukturę i twardość żeliwa chromowego.
[Aut.]: Jerzy** Kilarski, Stanisław** Jura, Andrzej Studnicki.
W: Technologie odlewów, nowe materiały, nowe stopy, kompozyty. Nowoczesne odlewnictwo polskie. Odlewnictwo '95. International scientific conference, Kielce, November 6-7, 1995. [Gliwice] : [Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa], 1995, s. 191-194, bibliogr. 2 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 24 0208-9386)

70/102
Nr opisu: 0000036911
Wpływ parametrów struktury żeliwa chromowego na wytrzymałość na rozciąganie i udarność.
[Aut.]: Andrzej Studnicki, Stanisław** Jura, Jerzy** Kilarski, Marian* Przybył, Jacek Suchoń.
W: Technologie odlewów, nowe materiały, nowe stopy, kompozyty. Nowoczesne odlewnictwo polskie. Odlewnictwo '95. International scientific conference, Kielce, November 6-7, 1995. [Gliwice] : [Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa], 1995, s. 107-112, bibliogr. 7 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 24 0208-9386)

71/102
Nr opisu: 0000036912
Wskaźniki nawęglania ciekłych stopów żelaza w funkcji parametrów strumienia dwufazowego.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, Stanisław** Jura, Zbigniew** Piątkiewicz, Henryk** Szlumczyk.
W: Technologie odlewów, nowe materiały, nowe stopy, kompozyty. Nowoczesne odlewnictwo polskie. Odlewnictwo '95. International scientific conference, Kielce, November 6-7, 1995. [Gliwice] : [Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa], 1995, s. 179-184, bibliogr. 12 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 24 0208-9386)

72/102
Nr opisu: 0000036914
Zmiany stereologiczne struktury a profil twardości walców żeliwnych.
[Aut.]: Jacek Suchoń, Jerzy* Cybo, Stanisław** Jura, J. Chmiela, G. Służałek.
W: Technologie odlewów, nowe materiały, nowe stopy, kompozyty. Nowoczesne odlewnictwo polskie. Odlewnictwo '95. International scientific conference, Kielce, November 6-7, 1995. [Gliwice] : [Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa], 1995, s. 113-118 (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 24 0208-9386)

73/102
Nr opisu: 0000037249
Zmiany stereologii fazy węglikowej w żeliwie chromowym.
[Aut.]: Andrzej Studnicki, Stanisław** Jura, Marian* Przybył, Krzysztof* Sadowski.
W: Krzepnięcie, krystalizacja, modyfikacja metali i stopów. International Scientific Conference Odlewnictwo'95, Kielce, November 6-7, 1995. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1995, s. 82-87, bibliogr. 9 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 22 0208-9386)

74/102
Nr opisu: 0000047858
Analysis of complex casting solidification using combined boundary element method.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Halina Witek.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali. International Foundry Conference, Częstochowa 1994. Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 1994, s. 193-201, bibliogr. 6 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 19 0208-9386)

75/102
Nr opisu: 0000047848
ATD żeliwa wysokochromowego i jego funkcje krystalizacji faz.
[Aut.]: Stanisław** Jura, Jerzy** Kilarski, Zbigniew* Jura.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali. International Foundry Conference, Częstochowa 1994. Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 1994, s. 157-166, bibliogr. 7 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 19 0208-9386)

76/102
Nr opisu: 0000047846
Kompozyty aluminium - cząstki ceramiczne SiC. Technologia wytwarzania kompozytów kształtowych.
[Aut.]: Józef** Gawroński, Mirosław Cholewa, Jan Szajnar.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali. International Foundry Conference, Częstochowa 1994. Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 1994, s. 127-136, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 19 0208-9386)

77/102
Nr opisu: 0000047847
Macroscopic model of cast iron solidification numerical solution on the basis of BEM.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Jerzy Mendakiewicz.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali. International Foundry Conference, Częstochowa 1994. Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 1994, s. 181-192, bibliogr. 9 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 19 0208-9386)

78/102
Nr opisu: 0000047845
Numerical model of solidification and crystallization process for conditions of forced convection in domain of molten metal.
[Aut.]: Jan Szajnar.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali. International Foundry Conference, Częstochowa 1994. Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 1994, s. 149-155, bibliogr. 7 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 20 0208-9386)

79/102
Nr opisu: 0000047859
Pierwotna krystalizacja odlewów ze stopów dwuskładnikowych w rewersyjnym polu magnetycznym.
[Aut.]: Jan Szajnar.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali. International Foundry Conference, Częstochowa 1994. Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 1994, s. 157-168, bibliogr. 21 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 20 0208-9386)

80/102
Nr opisu: 0000047849
The equation of temperature field for the beginning phase of the continuous inglot forming and its applying in practice.
[Aut.]: Małgorzata** Biedrońska, Radosław Grzymkowski.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali. International Foundry Conference, Częstochowa 1994. Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 1994, s. 11-19 (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 19 0208-9386)

81/102
Nr opisu: 0000044660
Wpływ boru na krystalizację i rozdrobnienie struktury żeliwa chromowego.
[Aut.]: Marian* Przybył, Stanisław** Jura, Jerzy** Kilarski, Andrzej Studnicki, Jacek Suchoń.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali. International Foundry Conference, Częstochowa 1994. Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 1994, s. 83-89, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 20 0208-9386)

82/102
Nr opisu: 0000046591
Application of finite element method in numerical simulation of thermal processes in domain of steel ingot.
[Aut.]: Bohdan* Mochnacki.
W: Modelling and simulation of castings solidification. Foundry Conference, Opole - Jarnołtówek 1993. Katowice : Polish Academy of Sciences. Department Katowice. Foundry Commission, 1993, s. 129-137, bibliogr. 6 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 18 0208-9386)

83/102
Nr opisu: 0000045778
Application of the generalized alternating phase truncation method for numerical modelling of cast iron solidification.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Jerzy Mendakiewicz.
W: Modelling and simulation of castings solidification. Foundry Conference, Opole - Jarnołtówek 1993. Katowice : Polish Academy of Sciences. Department Katowice. Foundry Commission, 1993, s. 103-112, bibliogr. 11 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 18 0208-9386)

84/102
Nr opisu: 0000046592
Mathematical modelling of heat conduction processes by means of some algorithms using inverse matrixes.
[Aut.]: Marek Balcer.
W: Modelling and simulation of castings solidification. Foundry Conference, Opole - Jarnołtówek 1993. Katowice : Polish Academy of Sciences. Department Katowice. Foundry Commission, 1993, s. 11-20, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 18 0208-9386)

85/102
Nr opisu: 0000046594
Numerical analysis of forced convection influence on the course of solidification process.
[Aut.]: Jan Szajnar.
W: Modelling and simulation of castings solidification. Foundry Conference, Opole - Jarnołtówek 1993. Katowice : Polish Academy of Sciences. Department Katowice. Foundry Commission, 1993, s. 169-176, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 18 0208-9386)

86/102
Nr opisu: 0000046593
Numerical simulation of solidification process in domain of continuous casting with complex shape.
[Aut.]: Adam** Kapusta, Andrzej** Wawrzynek.
W: Modelling and simulation of castings solidification. Foundry Conference, Opole - Jarnołtówek 1993. Katowice : Polish Academy of Sciences. Department Katowice. Foundry Commission, 1993, s. 87-94, bibliogr. 8 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 18 0208-9386)

87/102
Nr opisu: 0000046595
Reproduction of parameters of solidification process.
[Aut.]: Radosław Grzymkowski, J. Suchy.
W: Modelling and simulation of castings solidification. Foundry Conference, Opole - Jarnołtówek 1993. Katowice : Polish Academy of Sciences. Department Katowice. Foundry Commission, 1993, s. 53-57, bibliogr. 3 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 18 0208-9386)

88/102
Nr opisu: 0000046597
Solution of 3D solidification problem by the boundary element method using discretization in time.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Halina Witek.
W: Modelling and simulation of castings solidification. Foundry Conference, Opole - Jarnołtówek 1993. Katowice : Polish Academy of Sciences. Department Katowice. Foundry Commission, 1993, s. 113-120 (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 18 0208-9386)

89/102
Nr opisu: 0000046596
The equation of temperature field for the begining phase of the continuous ingot forming and its applying.
[Aut.]: Małgorzata** Biedrońska, Radosław Grzymkowski.
W: Modelling and simulation of castings solidification. Foundry Conference, Opole - Jarnołtówek 1993. Katowice : Polish Academy of Sciences. Department Katowice. Foundry Commission, 1993, s. 21-28, bibliogr. 3 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 18 0208-9386)

90/102
Nr opisu: 0000053078
Application of boundary element method for approximate identification of source-function in the domain of solidifying metal.
[Aut.]: Ewa Majchrzak.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali, Gliwice - Szczyrk, 1992. Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1992, s. 61-70, bibliogr. 7 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 17 0208-9386)

91/102
Nr opisu: 0000053070
Application of Rvachev's function in numerical simulation of moving boundary problems.
[Aut.]: Adam** Kapusta, Andrzej** Wawrzynek.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali, Gliwice - Szczyrk, 1992. Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1992, s. 150-158, bibliogr. 9 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 16 0208-9386)

92/102
Nr opisu: 0000053073
Dyspersyjne kompozyty aluminiowo grafitowe.
[Aut.]: Mirosław Cholewa, Józef** Gawroński.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali, Gliwice - Szczyrk, 1992. Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1992, s. 49-58, bibliogr. 10 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 16 0208-9386)

93/102
Nr opisu: 0000053069
Hipoteza wzrostu kryształów słupkowych przy krzepnięciu odlewów w polu elektromagnetycznym.
[Aut.]: Jan Szajnar.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali, Gliwice - Szczyrk, 1992. Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1992, s. 191-201, bibliogr. 12 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 16 0208-9386)

94/102
Nr opisu: 0000053076
Intensyfikacja procesu wytapiania żeliwa poprzez wdmuchiwanie sproszkowanego nawęglacza.
[Aut.]: Zbigniew** Piątkiewicz, Stanisław** Jura, Krzysztof Janerka, Henryk** Szlumczyk.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali, Gliwice - Szczyrk, 1992. Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1992, s. 107-113, bibliogr. 3 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 17 0208-9386)

95/102
Nr opisu: 0000053081
Komputerowe wspomaganie obliczeń zasilania odlewów z żeliwa sferoidalnego.
[Aut.]: Józef** Gawroński, Arkadiusz* Guzierowicz.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali, Gliwice - Szczyrk, 1992. Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1992, s. 20-29, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 17 0208-9386)

96/102
Nr opisu: 0000053071
Krzywa kalorymetryczna i źródło ciepła w analizie termicznej i derywacyjnej procesu krzepnięcia żeliwa.
[Aut.]: Stanisław** Jura, Zbigniew* Jura.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali, Gliwice - Szczyrk, 1992. Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1992, s. 126-139, bibliogr. 16 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 16 0208-9386)

97/102
Nr opisu: 0000053079
Numeryczna identyfikacja spektralnego ciepła krystalizacji.
[Aut.]: Zbigniew* Jura.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali, Gliwice - Szczyrk, 1992. Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1992, s. 39-47, bibliogr. 3 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 17 0208-9386)

98/102
Nr opisu: 0000053074
The fast algorithm for inverse of a band form matrix.
[Aut.]: Marek Balcer.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali, Gliwice - Szczyrk, 1992. Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1992, s. 1-10, bibliogr. 4 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 16 0208-9386)

99/102
Nr opisu: 0000053080
The identification of geometrical parameters for multi layer mould.
[Aut.]: Radosław Grzymkowski, Adam** Kapusta.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali, Gliwice - Szczyrk, 1992. Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1992, s. 30-38, bibliogr. 4 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 17 0208-9386)

100/102
Nr opisu: 0000053077
The iterative method of sources - function identification in the area of solidifying alloy.
[Aut.]: Bohdan* Mochnacki.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali, Gliwice - Szczyrk, 1992. Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1992, s. 71-79, bibliogr. 7 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 17 0208-9386)

101/102
Nr opisu: 0000053072
Utilization of inverse problems and R-functions for temperature fields of sources identification.
[Aut.]: Radosław Grzymkowski.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali, Gliwice - Szczyrk, 1992. Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1992, s. 89-96, bibliogr. 18 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 16 0208-9386)

102/102
Nr opisu: 0000053075
Wpływ wymuszonego mieszania strugi ciekłego metalu na strukturę odlewu.
[Aut.]: Jan Szajnar, Józef** Gawroński.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali, Gliwice - Szczyrk, 1992. Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1992, s. 164-173, bibliogr. 7 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; t. 17 0208-9386)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie