Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KONFERENCJE
Liczba odnalezionych rekordów: 271Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/271
Nr opisu: 0000131177
Adsorpcja fenolu z roztworów wodnych na stałej frakcji z termicznej obróbki biomasy odpadowej - występowanie zjawisk niekorzystnych.
[Aut.]: Sebastian Werle, Mariusz Dudziak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 155 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

biomasa odpadowa ; obróbka termiczna ; adsorpcja fenolu

waste biomass ; thermal treatment ; phenol adsorption

2/271
Nr opisu: 0000131210
Badanie foulingu membran podczas ultrafiltracji wody zawierającej naturalną materię organiczną.
[Aut.]: Gabriela Kamińska, W. Pronk, J. Traber.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 72 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

fouling ; membrana ultrafiltracyjna ; NOM

fouling ; ultrafiltration membrane ; NOM

3/271
Nr opisu: 0000131261
Bilans mikroplastiku w oczyszczalniach ścieków.
[Aut.]: Katarzyna Moraczewska-Majkut, Witold Karol Nocoń, Marek Zyguła, E. Wiśniowska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 106 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

oczyszczalnia ścieków ; mikroplastik ; zanieczyszczenie wody

wastewater treatment plant ; microplastics ; water pollution

4/271
Nr opisu: 0000131263
Mikroplastik w rzekach powyżej i poniżej zbiorników zaporowych.
[Aut.]: Witold Karol Nocoń, Katarzyna Moraczewska-Majkut, E. Wiśniowska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 113 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

mikroplastik ; zbiornik zaporowy

microplastics ; dam reservoir

5/271
Nr opisu: 0000131217
Nikotyna w wodzie basenowej.
[Aut.]: Anna Lempart, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 96 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

woda basenowa ; oczyszczanie wody basenowej

pool water ; swimming pool water treatment

6/271
Nr opisu: 0000131265
Ocena możliwości występowania wtórnego zanieczyszczenia wody podczas jej oczyszczania w dzbankach filtrujących.
[Aut.]: Ewa Puszczało, Edyta Kudlek, Anna Marszałek.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 123 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

uzdatnianie wody ; filtr przelewowy ; jakość wody

water purification ; overflow filter ; water quality

7/271
Nr opisu: 0000131287
Ocena potencjału generowania ubocznych produktów dezynfekcji w systemie zaopatrzenia w wodę miasta Kraków.
[Aut.]: Izabela Zimoch, T. Żaba, Monika Pitala.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 180 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

woda pitna ; uzdatnianie wody ; UPD ; wtórne zanieczyszczenie wody

drinking water ; water purification ; DBP ; secondary water contamination

8/271
Nr opisu: 0000131279
Ocena ryzyka zagrożenia zdrowotnego konsumenta wody wskutek utraty jej stabilności mikrobiologicznej.
[Aut.]: Izabela Zimoch, J. Paciej.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 178 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

woda pitna ; jakość wody ; uzdatnianie wody

drinking water ; water quality ; water purification

9/271
Nr opisu: 0000131288
Ocena skuteczności usuwania mikrozanieczyszczeń organicznych (pestycydów i WWA) w różnych układach technologicznych systemu zaopatrzenia w wodę Krakowa.
[Aut.]: Izabela Zimoch, T. Żaba, Weronika* Skulska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 181 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

woda pitna ; dystrybucja wody ; usuwanie mikrozanieczyszczeń organicznych ; jakość wody

drinking water ; water distribution ; removal of organic micropollutants ; water quality

10/271
Nr opisu: 0000131267
Ocena wpływu rodzaju anionów nieorganicznych w wodzie na efektywność ich usunięcia w procesie wymiany jonowej.
[Aut.]: Mariola Rajca, Nicola Kucharczyk.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 125 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

usuwanie zanieczyszczeń ; wymiana jonowa ; żywica MIEX

pollutants removal ; ion exchange ; MIEX resin

11/271
Nr opisu: 0000131212
Powstawanie ubocznych produktów rozkładu mikrozanieczyszczeń w procesach ich utleniania wspomaganych naturalnym światłem słonecznym.
[Aut.]: Edyta Kudlek.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 89 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

rozkład mikrozanieczyszczeń ; produkty uboczne ; utlenianie

micropollutants decomposition ; by-product ; oxidation

12/271
Nr opisu: 0000131262
Skuteczność procesów koagulacji, sorpcji i wymiany jonowej w redukcji wybranych substancji priorytetowych.
[Aut.]: Dominik Mroczko, Izabela Zimoch.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 107 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

uzdatnianie wody ; usuwanie mikrozanieczyszczeń ; koagulacja ; sorpcja ; wymiana jonowa

water purification ; micropollutants removal ; coagulation ; sorption ; ion exchange

13/271
Nr opisu: 0000131206
Symulacja wpływu wskaźników jakości ścieków i parametrów pracy reaktora biologicznego na zmienność zawartości azotu w odpływie i właściwości sedymentacyjne osadu: podejście data mining.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, B. Szeląg.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 37 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

osad czynny ; oczyszczalnia ścieków ; jakość ścieków ; modelowanie matematyczne

activated sludge ; wastewater treatment ; quality of treated wastewater ; mathematical modelling

14/271
Nr opisu: 0000131109
Usuwanie leków przeciwbakteryjnych w oczyszczalniach miejskich.
[Aut.]: Katarzyna Kowalska, Ewa Felis, Anna Gnida, A. Łuczkiewicz, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Joanna Surmacz-Górska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 85 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

ścieki komunalne ; oczyszczalnia ścieków komunalnych ; farmaceutyki ; leki przeciwbakteryjne ; oczyszczanie ścieków

municipal wastewater ; municipal wastewater treatment plant ; pharmaceuticals ; antibacterial drugs ; wastewater treatment

15/271
Nr opisu: 0000131204
Usuwanie mikrozanieczyszczeń organicznych w procesie ultrafiltracji z wykorzystaniem membran modyfikowanych nanorurkami węglowymi.
[Aut.]: Michał Adamczak, Gabriela Kamińska, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 33 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

usuwanie mikrozanieczyszczeń organicznych ; ultrafiltracja ; membrana ultrafiltracyjna

removal of organic micropollutants ; ultrafiltration ; ultrafiltration membrane

16/271
Nr opisu: 0000131286
Wpływ efektywności uzdatniania wody na stabilność mikrobioologiczną i chemiczną wody.
[Aut.]: Izabela Zimoch, M. Skrzypczak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 179 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

woda pitna ; uzdatnianie wody ; jakość wody

drinking water ; water purification ; water quality

17/271
Nr opisu: 0000131211
Wpływ otoczenia jonowego na separację jonów metali ciężkich w procesie adsorpcji na magnetycznych tlenkach żelaza.
[Aut.]: Irena Korus, Magdalena* Bobik.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 82 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

separacja metali ciężkich ; adsorpcja ; magnetyczne tlenki żelaza

heavy metals separation ; adsorption ; magnetic iron oxides

18/271
Nr opisu: 0000131260
Wpływ warunków anoksycznych na występowanie w ściekach długołańcuchowych kwasów tłuszczowych podczas biologicznego oczyszczania.
[Aut.]: Ewa Natalia Łobos-Moysa.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 101 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

oczyszczanie ścieków ; oczyszczanie biologiczne ; osad czynny

wastewater treatment ; biological treatment ; activated sludge

19/271
Nr opisu: 0000131268
Wpływ wybranych wskaźników jakości ścieków i parametrów operacyjnych reaktora biologicznego na właściwości sedymentacyjne osadu: podejście probabilistyczne.
[Aut.]: B. Szeląg, Krzysztof Barbusiński.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 144 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

sedymentacja ; jakość ścieków ; reaktor biologiczny

sedimentation ; quality of treated wastewater ; biological reactor

20/271
Nr opisu: 0000131259
Wpływ wybranych zanieczyszczeń charakterystycznych dla wody basenowej na własności transportowo-separacyjne membran polimerowych.
[Aut.]: Edyta* Łaskawiec, Mariusz Dudziak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 98 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

membrana nanofiltracyjna ; zanieczyszczenie wody ; woda basenowa

nanofiltration membrane ; water pollution ; pool water

21/271
Nr opisu: 0000131278
Wykorzystanie symulacyjnych modeli generowania UPD w analizie zagrożeń wtórnego zanieczyszczenia wody.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewelina Bartkiewicz.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 177 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

jakość wody ; woda pitna ; uzdatnianie wody ; UPD ; wtórne zanieczyszczenie wody

water quality ; drinking water ; water purification ; DBP ; secondary water contamination

22/271
Nr opisu: 0000131274
Występowanie mikroplastiku w ściekach i możliwości jego usuwania.
[Aut.]: E. Wiśniowska, Katarzyna Moraczewska-Majkut, Witold Karol Nocoń.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 157 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

ścieki ; mikroplastik ; usuwanie zanieczyszczeń

wastewater ; microplastics ; pollutants removal

23/271
Nr opisu: 0000131207
Zaawansowane oczyszczanie ścieków komunalnych w aspekcie eliminacji mikrozanieczyszczeń.
[Aut.]: Mariusz Dudziak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 55 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

usuwanie mikrozanieczyszczeń organicznych ; oczyszczalnia ścieków komunalnych

removal of organic micropollutants ; municipal wastewater treatment plant

24/271
Nr opisu: 0000131275
Zastosowanie procesu ozonowania wstępnego w technologii oczyszczania wody basenowej.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 170 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

oczyszczanie wody basenowej ; technologia oczyszczania wody basenowej ; ozonowanie wstępne

swimming pool water treatment ; pool water treatment technology ; pre-ozonation

25/271
Nr opisu: 0000131209
Zastosowanie wybranych enzymów detoksykacyjnych oraz antyoksydacyjnych skąposzczetów Tubifex tubifex jako potencjalnych wskaźników zanieczyszczenia osadów rzecznych.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, A. Arendarczyk.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 61 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

biomarkery enzymatyczne ; osad rzeczny

enzymatic biomarkers ; fluvial sediment

26/271
Nr opisu: 0000120394
Analiza rozkładu dezynfekanta w systemie zaopatrzenia w wodę wspomagana modelem matematycznym.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewelina Bartkiewicz.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 115 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

system zaopatrzenia w wodę ; jakość wody ; woda pitna ; uzdatnianie wody ; modelowanie matematyczne

water supply system ; water quality ; drinking water ; water treatment ; mathematical modelling

27/271
Nr opisu: 0000120397
Badania efektywności usuwania zapachu z wody.
[Aut.]: Izabela Zimoch, M. Skrzypczak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 118 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

woda pitna ; jakość wody ; usuwanie zapachu ; pylisty węgiel aktywny

drinking water ; water quality ; odor removal ; powdered activated carbon

28/271
Nr opisu: 0000120393
Bilans mikroplastiku w wybranych oczyszczalniach ścieków.
[Aut.]: E. Wiśniowska, Katarzyna Moraczewska-Majkut, Witold Karol Nocoń.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 101 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

oczyszczalnia ścieków ; zanieczyszczenie wody ; osad ściekowy ; mikroplastik

wastewater treatment plant ; water pollution ; sewage sludge ; microplastics

29/271
Nr opisu: 0000120382
Eliminacja mikrozanieczyszczeń oraz zmiany toksyczności ścieków w różnych procesach utleniających.
[Aut.]: Mariusz Dudziak, Edyta Kudlek, Edyta* Burdzik-Niemiec.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 39 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

usuwanie mikrozanieczyszczeń ; toksyczność ścieków ; oczyszczanie ścieków komunalnych

micropollutants removal ; wastewater toxicity ; municipal waste treatment

30/271
Nr opisu: 0000120390
Mikroplastik w wodach powierzchniowych.
[Aut.]: Witold Karol Nocoń, Katarzyna Moraczewska-Majkut, E. Wiśniowska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 74 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

zanieczyszczenie wody ; woda powierzchniowa ; mikroplastik

water pollution ; surface water ; microplastics

31/271
Nr opisu: 0000120392
Modelowanie stężenia i obciążenia substratowego osadu czynnego na podstawie wskaźników jakości ścieków i parametrów operacyjnych reaktora biologicznego.
[Aut.]: B. Szeląg, Krzysztof Barbusiński, J. Studziński.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 95 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

oczyszczalnia ścieków ; osad czynny ; bioreaktor ; jakość ścieków

wastewater treatment plant ; activated sludge ; bioreactor ; quality of treated wastewater

32/271
Nr opisu: 0000120395
Modelowanie zmian stężenia trihalometanów w rozległych systemach zaopatrzenia w wodę: studium przypadku dla regionu aglomeracji śląskiej.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 116 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

system zaopatrzenia w wodę ; uzdatnianie wody ; sieć wodociągowa ; jakość wody ; THM ; woda pitna

water supply system ; water treatment ; water network ; water quality ; THM ; drinking water

33/271
Nr opisu: 0000120396
Ocena wpływu mętności na stabilność mikrobiologiczną wody z wykorzystaniem grafu prostego sieci Bayesa.
[Aut.]: Izabela Zimoch, J. Paciej.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 117 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

woda pitna ; uzdatnianie wody ; kontrola jakości wody ; zagrożenie mikrobiologiczne ; system wodociągowy ; mętność

drinking water ; water treatment ; water quality control ; microbiological hazard ; water supply system ; turbidity

34/271
Nr opisu: 0000120387
Powstawanie produktów ubocznych oraz ich toksyczność w procesie ozonowania wody zawierającej wybrane mikrozanieczyszczenia.
[Aut.]: Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 62 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

ozonowanie ; rozkład mikrozanieczyszczeń ; toksyczność produktów ubocznych ; analiza toksykologiczna

ozonation ; micropollutants decomposition ; byproducts toxicity ; toxicological analysis

35/271
Nr opisu: 0000120388
Poziomy stężeń wybranych farmaceutyków w wodzie basenowej.
[Aut.]: Anna Lempart, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 64 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

woda basenowa ; stężenie mikrozanieczyszczeń ; farmaceutyki

pool water ; micropollutants concentration ; pharmaceuticals

36/271
Nr opisu: 0000120358
Problem chloramin w wodzie basenowej - doświadczenia z badań technologicznych.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 110 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

woda basenowa ; chloramina ; jakość wody basenowej

swimming pool water ; chloramine ; quality of pool water

37/271
Nr opisu: 0000120386
Separacja jonów metali ciężkich z układów binarnych metodą ultrafiltracji wspomaganej polietylenoiminą.
[Aut.]: Irena Korus, Paulina Dawczak, Ewelina Kępska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 59 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

ultrafiltracja wspomagana polimerem ; usuwanie jonów metali ciężkich

polymer enhanced ultrafiltration ; removal of heavy metal ions

38/271
Nr opisu: 0000120383
Toksyczność wybranych cieczy jonowych względem organizmów wodnych.
[Aut.]: Agata* Jakubowska, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 50 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

czwartorzędowe amoniowe ciecze jonowe ; organizm wodny ; ekotoksyczność ; mikrobiotest

quaternary ammonium ionic liquids ; aquatic organism ; ecotoxicity ; microbiotest

39/271
Nr opisu: 0000120381
Usuwanie fluoru ze środowiska wodnego.
[Aut.]: M. Bodzek, Krystyna** Konieczny.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 32 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

usuwanie fluoru ; woda pitna

fluorine removal ; drinking water

40/271
Nr opisu: 0000120385
Wpływ warunków prowadzenia ultrafiltracji na membranach nanokompozytowych na skuteczność usuwania bisfenolu A i kofeiny.
[Aut.]: Gabriela Kamińska, Michał Adamczak, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 54 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

ultrafiltracja ; membrana nanokompozytowa ; usuwanie mikrozanieczyszczeń ; bisfenol A ; kofeina

ultrafiltration ; nanocomposite membrane ; micropollutants removal ; bisphenol A ; caffeine

41/271
Nr opisu: 0000120389
Wpływ wstępnego podczyszczania oraz warunków natleniania na występowanie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych podczas oczyszczania ścieków zawierających substancje olejowe.
[Aut.]: Ewa Natalia Łobos-Moysa.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 67 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

biologiczne oczyszczanie ścieków ; kwas tłuszczowy ; osad czynny

biological wastewater treatment ; fatty acid ; activated sludge

42/271
Nr opisu: 0000120391
Wykorzystanie chitozanu i ultrafiltracji do usuwania naturalnej materii organicznej.
[Aut.]: Mariola Rajca.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 83 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

oczyszczanie ścieków ; ultrafiltracja ; bioadsorbent ; chitozan

wastewater treatment ; ultrafiltration ; bioadsorbent ; chitosan

43/271
Nr opisu: 0000120380
Zastosowanie nanocząstek magnetytu modyfikowanych poliakrylanem sodu do usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych.
[Aut.]: Magdalena* Bobik, Irena Korus, J. Wojnarowicz, D. Biniaś, W. Biniaś.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 31 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

usuwanie jonów metali ciężkich ; sorbent mineralny ; modyfikacja

removal of heavy metal ions ; mineral sorbent ; modification

44/271
Nr opisu: 0000093563
Badania adsorpcji fenolu na wysuszonych osadach ściekowych i stałych produktach ze zgazowania.
[Aut.]: Mariusz Dudziak, Sebastian Werle.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 37 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

adsorpcja fenolu ; osad ściekowy ; zgazowanie

phenol adsorption ; sewage sludge ; gasification

45/271
Nr opisu: 0000094014
Badanie mechanizmu usuwania mikrozanieczyszczeń w procesie niskociśnieniowej filtracji membranowej z zastosowaniem membran poliakrylonitrylowych modyfikowanych nanaomateriałami węglowymi.
[Aut.]: Gabriela Kamińska, Jolanta* Bohdziewicz, L. Palacio, A. H. Gimenez, P. Pradanos.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 43 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

mikrozanieczyszczenia ; niskociśnieniowa filtracja membranowa ; nanomateriały węglowe

micropollutants ; low-pressure membrane filtration ; carbon nanomaterials

46/271
Nr opisu: 0000094022
Efekty wdrożenia dyrektywy azotanowej na przestrzenną i czasową zmienność stężeń azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia w województwie sląskim.
[Aut.]: Izabela Zimoch, J. Paciej.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 93-94 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

dyrektywa azotanowa ; azotan ; woda pitna ; jakość wody

nitrate directive ; nitrate ; drinking water ; water quality

47/271
Nr opisu: 0000094017
Fotokatalityczne utlenianie naturalnych związków organicznych wspomagane mikrofiltracją i nanofiltracją.
[Aut.]: Mariola Rajca.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 67 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

nanofiltracja ; mikrofiltracja ; utlenianie fotokatalityczne ; związki organiczne

nanofiltration ; microfiltration ; photocatalytic oxidation ; organic compounds

48/271
Nr opisu: 0000094019
Perwaporacyjne odsiarczanie benzyny - separacja mieszanin organicznych węglowodór/tiofen z zastosowaniem membran z warstwą aktywną z poli(dimetylosiloksanu).
[Aut.]: Katarzyna* Rychlewska, Krystyna** Konieczny.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. M. Włodarczyk-Makuła. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 70 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

odsiarczanie beznyny ; separacja ; mieszanina organiczna

petrol desulphurization ; separation ; organic mixture

49/271
Nr opisu: 0000094020
Szacowanie zagrożeń zdrowotnych wywołanych ubocznymi produktami dezynfekcji wody.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 92 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

zagrożenie zdrowia ; dezynfekcja wody ; trihalometan ; oczyszczanie wody

health hazard ; water disinfection ; trihalomethane ; water treatment

50/271
Nr opisu: 0000093562
Utlenianie UV, O3 i UV/O3 bisfenolu A w modelowych i rzeczywistych odpływach z oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Mariusz Dudziak, Edyta* Burdzik.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 36 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

oczyszczalnia ścieków ; bisfenol A ; proces UV-O3 ; utlenianie UV

sewage treatment plant ; bisphenol A ; UV-O3 process ; UV oxidation

51/271
Nr opisu: 0000093561
Wpływ rodzaju katalizatora (TiO2 i ZnO) na proces fotokatalitycznego utleniania farmaceutyków w środowisku wodnym.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Edyta Kudlek-Jelonek, Mariusz Dudziak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 31-32 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

farmaceutyki ; utlenianie fotokatalityczne ; środowisko wodne

pharmaceuticals ; photocatalytic oxidation ; aquatic environment

52/271
Nr opisu: 0000094018
Wpływ sposobu prowadzenia procesu na wydajność biosorpcji kadmu przy użyciu słomy jęczmiennej.
[Aut.]: Krzysztof* Rajczykowski, Krzysztof Loska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 68 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

słoma jęczmienna ; biosorpcja kadmu ; metale ciężkie

barley straw ; cadmium biosorption ; heavy metals

53/271
Nr opisu: 0000094016
Wpływ wybranych aktywatorów i inhibitorów na efektywność usuwania kwasów halogenooctowych z wody w reaktorze z biokatalizatorami natywnymi i zaimmobilizowanymi.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 47-48 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

aktywator ; inhibitor ; kwas halogenooctowy ; biokatalizator natywny

activator ; inhibitor ; haloacetic acid ; native biocatalyst

54/271
Nr opisu: 0000094015
Zastosowanie spektrofotometrii UV do badania procesu separacji jonów Cu(II) metodą ultrafiltracji wspomaganej poliakrylanem sodu.
[Aut.]: Irena Korus, M. Rumińska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 46 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

spektrofotometria UV ; separacja jonów ; ultrafiltracja ; poliakrylan sodu

UV spectrophotometry ; ions separation ; ultrafiltration ; sodium polyacrylate

55/271
Nr opisu: 0000094023
Zmiany zawartości THM-ów w systemie dystrybucji wody.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa* Szymura, Katarzyna Moraczewska-Majkut.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 95 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

THM ; system zaopatrzenia w wodę ; jakość wody ; zanieczyszczenie wody

THM ; water supply system ; water quality ; environmental protection

56/271
Nr opisu: 0000091056
Modeling performance of commercial membranes in the low-pressure filtration coking wastewater treatment based on the assumptions of the relaxation model and hydraulic filtration resistance model.
[Aut.]: K. Mielczarek, Jolanta* Bohdziewicz, M. Włodarczyk-Makuła, M. Smol.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa - Wisła, 25-27.09.2013 r. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2013, s. 55 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 69 1234-9895)

57/271
Nr opisu: 0000087772
Removal of halogenated by-products precursors in photocatalysis process enhanced with membrane filtration.
[Aut.]: A. Włodyka-Bergier, Mariola Rajca, T. Bergier.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa - Wisła, 25-27.09.2013 r. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2013, s. 84 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 69 1234-9895)

58/271
Nr opisu: 0000091058
Retencja wybranych WWA z odcieków ze składowiska odpadów komunalnych.
[Aut.]: M. Smol, M. Włodarczyk-Makuła, K. Mielczarek, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa - Wisła, 25-27.09.2013 r. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2013, s. 70 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 69 1234-9895)

składowisko odpadów ; odpady komunalne ; WWA

waste landfill ; municipal waste ; PAHs

59/271
Nr opisu: 0000089263
Stream join operators.
[Aut.]: Anna Gorawska.
W: 10th Students' science conference, Wałbrzych, 12-15 July 2012. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2012, s. 103-108 (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; Konferencje ; 17 1732-0240)

60/271
Nr opisu: 0000083804
Analiza dwustopniowych układów membranowe separacji CO2 ze spalin bloku węglowego.
[Aut.]: Katarzyna Janusz-Szymańska, Janusz Kotowicz.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. X Konferencja, Warszawa, 13-16 grudnia 2011 r. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 65-77, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 27 0860-858X)

separacja CO2 ; procesy membranowe ; wychwytywanie i składowanie CO2

CO2 separation ; membrane processes ; carbon capture and storage

61/271
Nr opisu: 0000083818
Analiza możliwości wykorzystania membran ceramicznych wysokotemperaturowych w bloku węglowym z oxy-spalaniem.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Sylwia* Berdowska.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. X Konferencja, Warszawa, 13-16 grudnia 2011 r. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 153-164, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 27 0860-858X)

membrana ceramiczna ; separacja powietrza ; three-end ; four-end

ceramic membrane ; air separation ; three-end ; four-end

62/271
Nr opisu: 0000068232
Biodegradacja kwasów halogenooctowych w bioreaktorze z poliamidową enzymatyczną membraną ultrafiltracyjną.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 26-28.09.2011. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 41-42 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 67 1234-9895)

kwas halogenooctowy ; membrana ultrafiltracyjna ; biodegradacja ; bioreaktor

haloacetic acid ; ultrafiltration membrane ; biodegradation ; bioreactor

63/271
Nr opisu: 0000068233
Biodegradacja kwasów tłuszczowych (C8:0 - C22:1) zawartych w ściekach komunalnych metodą osadu czynnego.
[Aut.]: Ewa Natalia Łobos-Moysa, Mariusz Dudziak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 26-28.09.2011. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 61 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 67 1234-9895)

kwas tłuszczowy ; ścieki komunalne ; biodegradacja ; osad czynny

fatty acid ; municipal waste ; biodegradation ; activated sludge

64/271
Nr opisu: 0000082765
Jednoczesna i selektywna separacja jonów Cu(II) i Cr(VI) z roztworów metodą ultrafiltracji wspomaganej działaniami polielektrolitu.
[Aut.]: Irena Korus, S. Kaboczyk.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 26-28.09.2011. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 43-44 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 67 1234-9895)

ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; metale ciężkie ; separacja jonów

polymer enhanced ultrafiltration ; heavy metals ; ions separation

65/271
Nr opisu: 0000070874
Kształtowanie transgranicznych przepływów mocy z wykorzystaniem przesuwników fazowych instalowanych w liniach wymiany.
[Aut.]: Roman Korab, Robert* Owczarek.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2011. Planowanie rozwoju, eksploatacja i zarządzanie w elektroenergetyce. XI Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 14-16 września 2011. Red.: Z. Tasarz, L. Żyła. Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 91-93 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 66 1234-9895)

przepływ mocy ; przesuwnik fazowy ; linie transgraniczne ; Krajowy System Elektroenergetyczny

power flow ; phase shifting transformer ; cross-border transmission lines ; Polish Power System

66/271
Nr opisu: 0000083807
Modelowanie numeryczne mokrych chłodni kominowych w ciągu naturalnym z odprowadzaniem spalin.
[Aut.]: Adam Klimanek, Ryszard Białecki.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. X Konferencja, Warszawa, 13-16 grudnia 2011 r. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 145-152, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 27 0860-858X)

mokra chłodnia kominowa ; model CFD ; CFD ANSYS Fluent

wet cooling tower ; CFD model ; CFD ANSYS Fluent

67/271
Nr opisu: 0000083822
Modelowanie układu separacji tlenu z powietrza dla elektrowni na parametry nadkrytyczne z kotłem pyłowym typu oxy z zastosowaniem wysokotemperaturowej membrany separacyjnej four end.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Sebastian* Michalski.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. X Konferencja, Warszawa, 13-16 grudnia 2011 r. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 165-176, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 27 0860-858X)

separacja membranowa ; four-end ; membrana wysokotemperaturowa

membrane separation ; four-end ; high-temperature membrane

68/271
Nr opisu: 0000075060
Modelowanie wydajności procesu ultrafiltracyjnego oczyszczania poprocesowych wód koksowniczych w oparciu o założenia modelu hydraulicznego oporów filtracji.
[Aut.]: K. Mielczarek, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 26-28.09.2011. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 24 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 67 1234-9895)

membrana ultrafiltracyjna ; fouling

ultrafiltration membrane ; fouling

69/271
Nr opisu: 0000070913
Monitoring linii napowietrznych jako środek zwiększenia zdolności przesyłowych SEE.
[Aut.]: Paweł Kubek, Edward* Siwy.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2011. Planowanie rozwoju, eksploatacja i zarządzanie w elektroenergetyce. XI Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 14-16 września 2011. Red.: Z. Tasarz, L. Żyła. Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 104-106 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 66 1234-9895)

zdolność przesyłowa ; linia napowietrzna ; monitorowanie sieci ; Krajowy System Elektroenergetyczny

transmission capacity ; overhead line ; network monitoring ; Polish Power System

70/271
Nr opisu: 0000083828
Możliwości badań eksperymentalnych przepływu pary mokrej w układzie mini-siłowni kondensacyjnej.
[Aut.]: Krystian Smołka, Michał** Strozik, Mirosław Majkut, Sławomir Dykas.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. X Konferencja, Warszawa, 13-16 grudnia 2011 r. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 233-240, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 27 0860-858X)

para mokra ; mini-siłownia kondensacyjna ; tunel parowy

wet steam ; mini steam power station ; steam tunnel

71/271
Nr opisu: 0000070911
O efektach optymalizacji układów pracy sieci 110 kV.
[Aut.]: Franciszek* Buchta.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2011. Planowanie rozwoju, eksploatacja i zarządzanie w elektroenergetyce. XI Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 14-16 września 2011. Red.: Z. Tasarz, L. Żyła. Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 30 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 66 1234-9895)

OPF ; efektywność energetyczna ; optymalizacja sieci

Optimal Power Flow (OPF) ; energy effectiveness ; grid optimization

72/271
Nr opisu: 0000083826
Produkcja energii elektrycznej z biomasy w ukladach z turbinami gazowymi.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Sebastian Rulik, Katarzyna* Wójcik, Tadeusz** Chmielniak.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. X Konferencja, Warszawa, 13-16 grudnia 2011 r. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 185-195, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 27 0860-858X)

biomasa ; spalanie biomasy ; zgazowanie biomasy ; piroliza ; turbina gazowa

biomass ; biomass combustion ; biomass gasification ; pyrolysis ; gas turbine

73/271
Nr opisu: 0000070912
Prognoza zmian wystarczalności krajowego SEE do 2020 roku w kontekście rozwoju generacji rozproszonej.
[Aut.]: Henryk Kocot.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2011. Planowanie rozwoju, eksploatacja i zarządzanie w elektroenergetyce. XI Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 14-16 września 2011. Red.: Z. Tasarz, L. Żyła. Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 88-90 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 66 1234-9895)

Krajowy System Elektroenergetyczny ; generacja rozproszona ; bezpieczeństwo energetyczne ; LOLP

Polish Power System ; distributed generation ; energy security ; LOLP

74/271
Nr opisu: 0000076903
Propozycja kompleksowych badań nad zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, Magdalena Urszula* Piłat, Barbara* Mendecka.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. 50-lecie Instytutu Techniki Cieplnej PW = Research & development in power engineering. 50th anniversary of the Institute of Heat Engineering WUT. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 177-184 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 27 0860-858X)

75/271
Nr opisu: 0000069729
Przyłączanie farm wiatrowych - potrzeba nowego podejścia do sposobu funkcjonowania automatyki elektroenergetycznej sieci WN.
[Aut.]: Adrian Halinka, Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki, Michał Szewczyk.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2011. Planowanie rozwoju, eksploatacja i zarządzanie w elektroenergetyce. XI Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 14-16 września 2011. Red.: Z. Tasarz, L. Żyła. Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 60-62 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 66 1234-9895)

farma wiatrowa ; Krajowy System Elektroenergetyczny ; energetyka wiatrowa ; sieć WN ; automatyka elektroenergetyczna

wind farm ; Polish Power System ; wind power industry ; HV system ; power system automation

76/271
Nr opisu: 0000070917
Schematy zastępcze układów z dużą liczbą linii przesyłowych.
[Aut.]: Paweł Sowa.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2011. Planowanie rozwoju, eksploatacja i zarządzanie w elektroenergetyce. XI Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 14-16 września 2011. Red.: Z. Tasarz, L. Żyła. Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 193-195 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 66 1234-9895)

system elektroenergetyczny ; linia przesyłowa ; schemat zastępczy

power system ; transmission line ; equivalent circuit

77/271
Nr opisu: 0000082763
Techniki membranowe w usuwaniu nieorganicznych mikrozanieczyszczeń anionowych ze środowiska wodnego - stan wiedzy.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 26-28.09.2011. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 22-23 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 67 1234-9895)

procesy membranowe ; techniki membranowe ; aniony ; środowisko wodne

membrane processes ; membrane techniques ; anions ; aquatic environment

78/271
Nr opisu: 0000082760
Toksyczność chlorku 1-heksylo-3-metyloimidazoliowego względem wybranych organizmów wodnych.
[Aut.]: Anna* Arendarczyk, Aleksandra* Zgórska, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 26-28.09.2011. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 20 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 67 1234-9895)

ciecz jonowa ; ekosystem wodny ; toksyczność

ionic liquid ; aquatic ecosystem ; toxicity

79/271
Nr opisu: 0000068705
Usuwanie kwasów fulwowych z wody metodami fotokatalitycznymi wspomaganymi ultrafiltracją.
[Aut.]: Mariola Rajca, Michał** Bodzek.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 26-28.09.2011. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 37-38 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 67 1234-9895)

kwas fulwowy ; fotokataliza ; fotoliza ; kataliza ; ultrafiltracja ; woda

fulvic acid ; photocatalysis ; photolysis ; catalysis ; ultrafiltration ; water

80/271
Nr opisu: 0000068230
Usuwanie mykoestrogenów z wody z użyciem przemysłowego modułu do nanofiltracji.
[Aut.]: Mariusz Dudziak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 26-28.09.2011. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 39-40 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 67 1234-9895)

mykoestrogeny ; nanofiltracja ; oczyszczanie wody

mycoestrogens ; nanofiltration ; water treatment

81/271
Nr opisu: 0000070915
Wpływ urządzeń rozproszonej energetyki na pracę sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia.
[Aut.]: Edward* Siwy.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2011. Planowanie rozwoju, eksploatacja i zarządzanie w elektroenergetyce. XI Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 14-16 września 2011. Red.: Z. Tasarz, L. Żyła. Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 189-190 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 66 1234-9895)

energetyka rozproszona ; sieć dystrybucyjna ; samochód elektryczny ; Smart Grid

distributed power engineering ; distribution network ; electric vehicle ; Smart Grid

82/271
Nr opisu: 0000070916
Wybrane zagadnienia technicznej realizacji koncepcji Smart Grid w kontekście jakości zasilania z sieci z generacją rozproszoną.
[Aut.]: Edward* Siwy, Bernard Witek.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2011. Planowanie rozwoju, eksploatacja i zarządzanie w elektroenergetyce. XI Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 14-16 września 2011. Red.: Z. Tasarz, L. Żyła. Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 191-192 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 66 1234-9895)

Smart Grid ; generacja rozproszona ; system elektroenergetyczny

Smart Grid ; distributed generation ; power system

83/271
Nr opisu: 0000070914
Wykorzystanie optymalizacji rozpływu mocy w zadaniu planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2011. Planowanie rozwoju, eksploatacja i zarządzanie w elektroenergetyce. XI Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 14-16 września 2011. Red.: Z. Tasarz, L. Żyła. Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 164-167 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 66 1234-9895)

sieć elektroenergetyczna ; rozpływ mocy ; optymalizacja ; zdolność przesyłowa

power system ; power flow ; optimization ; transmission capacity

84/271
Nr opisu: 0000082773
Występowanie arsenu w wodzie Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: Kamila* Widziewicz, Krzysztof Loska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 26-28.09.2011. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 53 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 67 1234-9895)

arsen ; środowisko wodne ; Zbiornik Rybnicki

arsenic ; aquatic environment ; Rybnik Reservoir

85/271
Nr opisu: 0000068234
Zastosowanie metody GC-MS do oznaczania zawartości kwasów tłuszczowych w ściekach zanieczyszczonych olejami jadalnymi.
[Aut.]: Ewa Natalia Łobos-Moysa, Mariusz Dudziak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 26-28.09.2011. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 62-63 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 67 1234-9895)

kwas tłuszczowy ; olej jadalny ; ścieki komunalne ; metoda GC-MS

fatty acid ; edible oil ; municipal waste ; GC-MS method

86/271
Nr opisu: 0000079766
Analiza systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Ewelina Włodarczyk-Komenda, Aurelia Rybak.
W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii. IX Konferencja naukowa doktorantów, Szklarska Poręba, 25-27 maja 2009 r.. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2009, s. 306-316, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 126 Konferencje ; nr 53 0324-9670)

przedsiębiorstwo górnicze ; system motywacji ; system wynagrodzeń

mining company ; motivation system ; compesation system

87/271
Nr opisu: 0000079764
Analiza wyników górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2007.
[Aut.]: Aurelia Rybak, Ewelina Włodarczyk-Komenda.
W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii. IX Konferencja naukowa doktorantów, Szklarska Poręba, 25-27 maja 2009 r.. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2009, s. 254-262, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 126 Konferencje ; nr 53 0324-9670)

górnictwo węgla kamiennego ; prognozowanie

hard coal mining ; prediction

88/271
Nr opisu: 0000057986
Doświadczenia eksploatacyjne 3-strefowego reaktora zgazowania biomasy.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, A. Sobolewski, Tomasz* Iluk, K. Matuszek.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. IX Konferencja, Warszawa, 2009. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2009, s. 227-235 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 26)

89/271
Nr opisu: 0000079767
Informatyczne wspomaganie procedury oceny autoryzowanych sprzedawców przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Anna Bluszcz.
W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii. IX Konferencja naukowa doktorantów, Szklarska Poręba, 25-27 maja 2009r.. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2009, s. 18-27 (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 126 Konferencje ; nr 53 0324-9670)

90/271
Nr opisu: 0000082754
Ocena negatywnego oddziaływania składowiska odpadów przemysłowych na organizmy roślinne i zwierzęce.
[Aut.]: Aleksandra* Ośliślok, Elżbieta Grabińska-Sota, M. Piś.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 28-30.04.2009. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 54 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 64)

odpady przemysłowe ; odpady niebezpieczne ; składowisko odpadów ; oddziaływanie na środowisko

industrial waste ; hazardous waste ; waste landfill ; environmental impact

91/271
Nr opisu: 0000082744
Screening szczepów zdolnych do dekoloryzacji barwników.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 28-30.04.2009. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 37 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 64)

dekoloryzacja ; barwnik ; bakterie ; grzyby

decolorization ; dye ; bacteria ; fungi

92/271
Nr opisu: 0000082750
Usuwanie jonów metali ciężkich w procesie ultrafiltracji wspomaganej polielektrolitem o właściwościach kationowymiennych.
[Aut.]: Irena Korus, A. Tkocz.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 28-30.04.2009. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 43 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 64)

ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; metale ciężkie ; polielektrolit ; ścieki

polymer enhanced ultrafiltration ; heavy metals ; polyelectrolyte ; wastewater

93/271
Nr opisu: 0000048856
Wpływ soli na usuwanie ksenoestrogenów w procesie nanofiltracji.
[Aut.]: Mariusz Dudziak, Michał** Bodzek.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 28-30.04.2009. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 19 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 64)

ksenoestrogen ; nanofiltracja ; filtracja wody ; sól

xenoestrogen ; nanofiltration ; water filtration ; salt

94/271
Nr opisu: 0000077036
Wskaźniki bezpośredniego i skumulowanego zużycia energii dla zintegrowanego bloku energetycznego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin* Liszka, Krzysztof* Hoinka.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. IX Konferencja, Warszawa, 2009. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2009, s. 187-196 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 26)

95/271
Nr opisu: 0000065618
Wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalin kotłów bloków węglowych w obiegu z organicznym czynnikiem.
[Aut.]: Henryk** Łukowicz, Andrzej* Kochaniewicz.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. IX Konferencja, Warszawa, 2009. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2009, s. 211-218, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 26)

96/271
Nr opisu: 0000070891
Influences of electromagnetic fields on the natural environment.
[Aut.]: Paweł Sowa.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2008. IX Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 17-19 września 2008. Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2008, s. 161-163 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 63)

pole elektromagnetyczne ; środowisko naturalne ; ochrona zdrowia

electromagnetic field ; natural environment ; health protection

97/271
Nr opisu: 0000070890
Intensyfikacja wykorzystania sieci w spółce dystrybucyjnej.
[Aut.]: Edward* Siwy, Kurt** Żmuda.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2008. IX Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 17-19 września 2008. Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2008, s. 158-160 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 63)

dynamiczna obciążalność termiczna linii ; sieć dystrybucyjna ; sieć średniego napięcia

dynamic thermal power line rating ; distribution network ; medium voltage network

98/271
Nr opisu: 0000055738
Long-term forecasting in power system development.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki, W. Pilch.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2008. IX Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 17-19 września 2008. Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2008, s. 140-142, bibliogr. 3 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 63)

Krajowy System Elektroenergetyczny ; prognozowanie ; zapotrzebowanie na energię

Polish Power System ; forecasting ; energy demand

99/271
Nr opisu: 0000071043
O skutkach ekonomicznych i społecznych oraz ryzyku utraty długookresowego bezpieczeństwa elektroenergetycznego.
[Aut.]: Franciszek* Buchta.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2008. IX Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 17-19 września 2008. Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2008, s. 69-71 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 63)

bezpieczeństwo energetyczne ; bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego ; ryzyko

energy security ; power system safety ; risk

100/271
Nr opisu: 0000055742
Optimal energy planning in local system.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki, R. Gwóźdź.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2008. IX Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 17-19 września 2008. Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2008, s. 151-152, bibliogr. 9 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 63)

system elektroenergetyczny ; planowanie energetyczne

power system ; energy planning

101/271
Nr opisu: 0000055747
Prognozowanie godzinowych strat energii w sieciach Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jako podstawa bilansowania handlowego na rynku bilansującym.
[Aut.]: Szymon** Ciura.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2008. IX Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 17-19 września 2008. Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2008, s. 75-77 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 63)

rynek energii elektrycznej ; system elektroenergetyczny ; straty energii ; operator systemu dystrybucyjnego

electric energy market ; power system ; power losses ; operator of distribution network

102/271
Nr opisu: 0000070871
W kierunku wspólnego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.
[Aut.]: Roman Korab.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2008. IX Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 17-19 września 2008. Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2008, s. 108-109 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 63)

rynek energii elektrycznej ; Unia Europejska ; Krajowy System Elektroenergetyczny ; krótkookresowa cena węzłowa

electric energy market ; European Union ; Polish Power System ; Locational Marginal Price (LMP)

103/271
Nr opisu: 0000070889
Wpływ scenariusza rozwoju elektroenergetyki na koszty dostawy energii do odbiorcy w świetle wymagań środowiskowych do 2020 roku.
[Aut.]: Henryk Kocot.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2008. IX Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 17-19 września 2008. Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2008, s. 103-105 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 63)

system elektroenergetyczny ; wytwarzanie energii elektrycznej ; strategia inwestycyjna ; generacja rozproszona ; emisja CO2

power system ; electricity generation ; investment strategy ; distributed generation ; CO2 emission

104/271
Nr opisu: 0000055737
Zmiana popytu a optymalizacja rozpływu mocy.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki, R. Gwóźdź.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2008. IX Międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, 17-19 września 2008. Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2008, s. 46-54, bibliogr. 7 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 63)

elastyczność cenowa ; optymalny rozpływ mocy ; energia elektryczna

price elasticity ; Optimal Power Flow (OPF) ; electricity

105/271
Nr opisu: 0000075074
Analiza porównawcza potencjału energetycznego trzech sposobów organizacji obiegów cieplnych siłowni kondensacyjnej.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, P. Krzyślak.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 127-137, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

siłownia kondensacyjna ; obieg ciepła ; potencjał energetyczny

condensing power plant ; heat circulation ; energy potential

106/271
Nr opisu: 0000075076
Analiza termodynamiczna układu gazowo parowego zintegrowanego ze zgazowaniem biomasy.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Sebastian Lepszy.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 139-147, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

zgazowanie biomasy ; analiza termodynamiczna ; układ gazowo-parowy

biomass gasification ; thermodynamic analysis ; gas-steam plant

107/271
Nr opisu: 0000086906
Analiza termoekonomiczna technologii dużej kogeneracji w Polsce.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin* Liszka, Krzysztof* Hoinka.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r.. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 731-740, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

108/271
Nr opisu: 0000077899
Artificial intelligence optimisation of gas turbine systems.
[Aut.]: Jacek Smołka, Marcin* Liszka, Ziemowit Ostrowski, Andrzej Józef Nowak, Andrzej** Ziębik.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 529-537, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

109/271
Nr opisu: 0000076597
Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych.
[Aut.]: Monika Żelichowska, Joanna Furman.
W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 2. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 150-153, bibliogr. 6 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

110/271
Nr opisu: 0000086695
Identyfikacja struktury sieci neuronowej w teoretyczno-empirycznym modelu kotła pyłowego.
[Aut.]: Wojciech Stanek, Henryk Rusinowski.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 551-561 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

111/271
Nr opisu: 0000041724
Inwestycje narzędziem podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw hutniczych.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 2. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 285-288 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

112/271
Nr opisu: 0000076596
Kaizen jako metoda ciągłego doskonalenia działalności przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Joanna Furman, Monika Żelichowska.
W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 2. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 74-77, bibliogr. 6 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

113/271
Nr opisu: 0000075078
Kompleks budowlany jako system energetyczny.
[Aut.]: Krzysztof* Hoinka, Andrzej** Ziębik.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 203-211, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

zarządzanie energią ; kompleks budynków ; zużycie energii ; model matematyczny

energy management ; complex of buildings ; energy consumption ; mathematical model

114/271
Nr opisu: 0000077199
Metoda Lean - doskonalenie procesów i produktów w sektorze hutniczym.
[Aut.]: Marzena Kuczyńska-Chałada, Remigiusz** Sosnowski.
W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 2. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 277-284, bibliogr. 6 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

115/271
Nr opisu: 0000069090
Mikrostruktura stali kształtowników klockowych walcowanych na gorąco oraz ich odporność na zużycie ścierne.
[Aut.]: Krzysztof* Aniołek, Jerzy** Herian.
W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 1. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 213-218, bibliogr. 5 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

116/271
Nr opisu: 0000041130
Modelowanie linii rozprężenia pary w turbinie ciepłowniczej.
[Aut.]: Grzegorz* Szapajko, Henryk Rusinowski.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r.. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 563-572 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

117/271
Nr opisu: 0000075077
Modelowanie numeryczne układów powietrza osłonowego w kotle OP 650.
[Aut.]: Bartłomiej Hernik, Marek Pronobis, Robert Wejkowski.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 193-201, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

kocioł pyłowy ; układ powietrza osłonowego ; modelowanie numeryczne ; ochrona antykorozyjna

pulverized coal-fired boiler ; protection air system ; numerical modelling ; corrosion protection

118/271
Nr opisu: 0000065790
Modelowanie przepływu ciekłej stali przez filtry wielootworowe w kadzi COS.
[Aut.]: Jacek Pieprzyca, Beata Oleksiak.
W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 1. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 149-152, bibliogr. 6 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

119/271
Nr opisu: 0000041737
Nowoczesne formy kształcenia ustawicznego z zakresu BHP.
[Aut.]: Teresa Lis, Krzysztof Nowacki.
W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 2. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 210 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

120/271
Nr opisu: 0000086694
Ocena energetyczna eksploatacji bloku energetycznego z wykorzystaniem modelowania empirycznego.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, Wojciech Stanek.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 469-480 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

121/271
Nr opisu: 0000041040
Optymalizacja termodynamiczna oraz ekonomiczna części parowej układów gazowo-parowych.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 299-310, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

układ gazowo-parowy ; optymalizacja ; algorytm genetyczny

gas-steam plant ; optimization ; genetic algorithm

122/271
Nr opisu: 0000041726
Przedsiębiorstwo hutnicze po reorganizacji i zmianach.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Remigiusz** Sosnowski.
W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 2. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 313-317 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

123/271
Nr opisu: 0000069093
Recykling zużytych katalizatorów samochodowych na drodze pirometalurgicznej.
[Aut.]: Mariola Saternus, Agnieszka Fornalczyk.
W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 1. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 280-283, bibliogr. 4 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

124/271
Nr opisu: 0000041740
Rozkład temperatur w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu wielkiego pieca.
[Aut.]: Jan** Buzek, Bolesław Machulec.
W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 1. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 62-66, bibliogr. 11 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

125/271
Nr opisu: 0000041738
Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
[Aut.]: Wioletta Ocieczek, Teresa Lis, Krzysztof Nowacki.
W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 2. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 218 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

126/271
Nr opisu: 0000069087
Sposoby powstawania dioksyn w procesie spiekania rud żelaza.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol, Remigiusz** Sosnowski, P. Francik.
W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 1. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 54-57, bibliogr. 9 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

127/271
Nr opisu: 0000065789
Stan recyklingu puszek aluminiowych w Polsce.
[Aut.]: Beata Oleksiak, Jacek Pieprzyca.
W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 1. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 292-295, bibliogr. 8 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

128/271
Nr opisu: 0000069088
Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) w procesie spiekania rud żelaza.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol.
W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 1. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 58-61, bibliogr. 10 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

129/271
Nr opisu: 0000037377
Usuwanie ditlenku węgla ze spalin energetycznych drogą absorpcji chemicznej z zastosowaniem monoetanoloaminy.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Katarzyna* Bełch.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 115-125, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

spaliny ; usuwanie CO2 ; MEA ; absorpcja chemiczna

flue gas ; CO2 removal ; MEA ; chemical absorption

130/271
Nr opisu: 0000069094
Utylizacja katalizatorów samochodowych na drodze hydrometalurgicznej.
[Aut.]: Agnieszka Fornalczyk, Mariola Saternus.
W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 1. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 300-303, bibliogr. 5 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

131/271
Nr opisu: 0000086998
Wpływ nadmiarowej informacji pomiarowej w rachunku wyrównawczym na niepewność pomiarów po uwiarygodnieniu na przykładzie wybranego procesu cieplnego.
[Aut.]: Marcin Szega.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 573-584, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

132/271
Nr opisu: 0000069091
Wpływ sterylizacji na twardość stali X39Cr13 po procesie azotowania jarzeniowego.
[Aut.]: M. Gwoździk, Z. Nitkiewicz, T. Frączek, Marcin Basiaga.
W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 1. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 235-238, bibliogr. 4 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

133/271
Nr opisu: 0000041041
Wykorzystanie numerycznej mechaniki płynów do rozwiązywania problemów związanych z pomiarem strumienia masy w zaburzonym przepływie.
[Aut.]: Daniel Węcel.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r.. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 669-677 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

134/271
Nr opisu: 0000069092
Wykorzystanie procesu barbotażu do usuwania ołowiu ze stopu Cu-Pb-Fe.
[Aut.]: Beata Oleksiak, Grzegorz Siwiec, Jacek Pieprzyca.
W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 1. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 263-266, bibliogr. 2 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

135/271
Nr opisu: 0000065788
Wykorzystanie procesu barbotażu ołowiu ze stopu Cu-Pb-Fe.
[Aut.]: Beata Oleksiak, Grzegorz Siwiec, Jacek Pieprzyca.
W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 1. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 263-266, bibliogr. 2 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

136/271
Nr opisu: 0000041739
Wypadkowość jako wskaźnik wspomagający system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłu metalowego.
[Aut.]: Krzysztof Nowacki, Teresa Lis.
W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 2. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 305 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

137/271
Nr opisu: 0000069089
Ziarnowa i fazowa charakterystyka pyłów wielkopiecowych.
[Aut.]: Dorota* Mróz.
W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007. Cz. 1. Pod red.: R. Budzika, J. Mroza, J. Siwki. [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2007, s. 70-73, bibliogr. 6 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 62)

138/271
Nr opisu: 0000032361
Badania kinetyki redukcji tlenków azotu węglowodorami na koksie aktywnym modyfikowanym kobaltem.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb, Józef** Szarawara.
W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle. V Konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa - Białowieża, 6-8 czerwca 2006 r.. Pod red. Z. Dębowskiego. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2006, s. 338-344 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska 59)

139/271
Nr opisu: 0000030431
Ciągłe doskonalenie w oparciu o model DMAIC w Sześć Sigma.
[Aut.]: K. Jędralska, M. Ptak, Marta Dudek-Burlikowska.
W: Odkrywanie głębin zarządzania jakością. II Ogólnopolska konferencja naukowa, Wrocław, 6-7 kwietnia 2006 r.. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 117-123 (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; Konferencje ; 9 1732-0240)

140/271
Nr opisu: 0000030745
Ocena pracy filtrów węglowych eksploatowanych w Zakładach Produkcji Wody Goczałkowice.
[Aut.]: Izabela Zimoch, A. Szostak.
W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle. V Konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa-Białowieża, 6-8 czerwca 2006 r.. Pod red. Z. Dębowskiego. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2006 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 59)

141/271
Nr opisu: 0000030413
The model of telemanipulator used in cardiac surgery with parallel mechanism structure controlling endoskope motioni.
[Aut.]: Grzegorz** Ilewicz, Dagmara** Tejszerska, Z. Nawrat.
W: 2nd Students' Scientific Conference of Biomedical Engineering. BIO-ENG-YOUNG, Szklarska Poręba, April 20-23, 2006. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 20-23 (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; Konferencje ; 8 1732-0240)

142/271
Nr opisu: 0000032362
Usuwanie rtęci z gazów odlotowych za pomocą materiałów węglowych.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb.
W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle. V Konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa - Białowieża, 6-8 czerwca 2006 r.. Pod red. Z. Dębowskiego. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2006, s. 405-411 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska 59)

143/271
Nr opisu: 0000015360
Identification of short and rapid procuct lifecycle.
[Aut.]: Aleksandra* Zientek, Bożena Skołud.
W: Rapid Production 2004. Innovation - Knowledge - Industry. 1st International Conference, Wrocław, 29 September - 1 October 2004. Centre for Advanced Manufacturing Technologies. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 291-298, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej ; nr 85 Konferencje ; nr 42 0867-7778)

cykl życia produktu ; PLC ; identyfikacja fazy

product life cycle ; PLC ; phase identification

144/271
Nr opisu: 0000017372
Kontrola analityczna usuwania estrogenów z wody w przebiegu procesów membranowych.
[Aut.]: K. Luks-Betlej, Mariusz Dudziak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 27-29 czerwca 2005 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk, M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2005, s. 85-91, bibliogr. 5 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 56)

145/271
Nr opisu: 0000017431
Konwencjonalne technologie a techniki separacji membranowej w eliminacji steroidowych hormonów płciowych ze strumienia wodnego.
[Aut.]: Mariusz Dudziak, Michał** Bodzek.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 27-29 czerwca 2005 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk, M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2005, s. 62-70, bibliogr. 8 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 56)

146/271
Nr opisu: 0000017374
Oczyszczanie odcieków ze składowisk komunalnych w układzie kojarzącym fermentację metanową z procesem odróconej osmozy.
[Aut.]: A. Kwarciak, E. Neczaj, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 27-29 czerwca 2005 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk, M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2005, s. 243-251, bibliogr. 12 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 56)

147/271
Nr opisu: 0000017373
Oznaczanie i usuwanie wybranych składników olejów jadalnych w bioreaktorze osadu czynnego.
[Aut.]: Ewa Natalia Łobos-Moysa, Mariusz Dudziak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 27-29 czerwca 2005 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk, M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2005, s. 106-111, bibliogr. 7 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 56)

148/271
Nr opisu: 0000015359
Time and capacity management in SME.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Rapid Production 2004. Innovation - Knowledge - Industry. 1st International Conference, Wrocław, 29 September - 1 October 2004. Centre for Advanced Manufacturing Technologies. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 223-228, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej ; nr 85 Konferencje ; nr 42 0867-7778)

małe przedsiębiorstwo ; średnie przedsiębiorstwo ; planowanie wydajności

small enterprise ; medium enterprise ; capacity planning

149/271
Nr opisu: 0000017371
Zastosowanie biotestów do oceny toksyczności śląskich rzek.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 27-29 czerwca 2005 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk, M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2005, s. 42-47, bibliogr. 9 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 56)

150/271
Nr opisu: 0000014774
Alternatywne uzdatnianie wody z wykorzystaniem ciśnieniowych procesów membranowych w usuwaniu estrogenów.
[Aut.]: Mariusz Dudziak, Michał** Bodzek.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa-Ustroń, 22-24 września 2004 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2004, s. 59-65 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 55)

151/271
Nr opisu: 0000009132
Analiza porównawcza metod odtwarzania w pomiarach dwuparametrowych.
[Aut.]: Wiesław Domański.
W: Konferencja grantowa, Ustroń, 23-24 czerwiec 2004. Materiały konferencyjne. Gliwice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2004, s. 94-104, bibliogr. 6 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Konferencje ; nr 7)

mezurand dwuwymiarowy ; odtwarzanie

two-dimensional mezurand ; reconstruction

152/271
Nr opisu: 0000015195
Badania katalitycznej redukcji tlenku azotu na karbonizacie z osadów ściekowych.
[Aut.]: S. Stelmach, J. Figa, Krzysztof* Jastrząb.
W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle. Konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa-Ustroń, 2-4 czerwca 2004 r.. Pod red. Z. Dębowskiego. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2004, s. 326 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 53)

153/271
Nr opisu: 0000015196
Katalityczna redukcja tlenków azotu węglowodorami na koksie aktywnym.
[Aut.]: Józef** Szarawara, Krzysztof* Jastrząb.
W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle. Konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa-Ustroń, 2-4 czerwca 2004 r.. Pod red. Z. Dębowskiego. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2004, s. 337 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 53)

154/271
Nr opisu: 0000009130
Metoda generacji sygnału quasi-sinusoidalnego małej częstotliwości.
[Aut.]: Arkadiusz* Kluger.
W: Konferencja grantowa, Ustroń, 23-24 czerwiec 2004. Materiały konferencyjne. Gliwice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2004, s. 31-38, bibliogr. 5 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Konferencje ; nr 7)

generacja sygnału ; sygnał quasi-sinusoidalny ; napięcie przemienne

signal generation ; quasi-sinusoidal signal ; alternating voltage

155/271
Nr opisu: 0000055775
Prognoza scenariuszowa zapotrzebowania na moc i energię elektryczną z uwzględnieniem DSM dla wybranych regionów Polski południowej.
[Aut.]: Szymon** Ciura, Marian** Mikrut, Kurt** Żmuda.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. Materiały III konferencji naukowej PE'96, Częstochowa 26-27 września 1996. T. 2. [Red. I. Dobrzańska, J. Sowiński, T. Popławski]. Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1996, s. 41-46, bibliogr. 3 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 11)

156/271
Nr opisu: 0000013797
Prognoza wskaźników awaryjności elementów sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, Bogusław** Teichman.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2004. VII Konferencja naukowa, Częstochowa-Poraj-Jastrząb, 23-24 września 2004 r.. Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki. Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2004, s. 151-160 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 54)

157/271
Nr opisu: 0000014778
Steroidowe hormony płciowe w środowisku. Identyfikacja estrogenów środowiskowych metodą GC-MS.
[Aut.]: K. Luks-Betlej, D. Bodzek, Mariusz Dudziak.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa-Ustroń, 22-24 września 2004 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2004, s. 73-78 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 55)

158/271
Nr opisu: 0000009128
Uproszczona metoda wzorcowania termicznych przetworników wartości skutecznej napięcia w zakresie częstotliwości 10... 100 Hz.
[Aut.]: Marian Kampik.
W: Konferencja grantowa, Ustroń, 23-24 czerwiec 2004. Materiały konferencyjne. Gliwice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2004, s. 15-22, bibliogr. 4 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Konferencje ; nr 7)

przetwornik termiczny ; metoda wzorcowania ; etalon

thermal converter ; calibration method ; etalon

159/271
Nr opisu: 0000014781
Uwzględnienie niepewności i ryzyka w planowaniu rozwoju sieci zamkniętej.
[Aut.]: S. Kałuża, W. Lubicki, Maksymilian Przygrodzki.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2004. VII Konferencja naukowa, Częstochowa-Poraj-Jastrząb, 23-24 września 2004 r.. Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki. Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2004, s. 142-150 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 54)

160/271
Nr opisu: 0000009131
Zastosowanie materiałów amorficznych do konstrukcji magnetowodów transformatorów pomiarowych.
[Aut.]: Józef** Kwiczala, Bogusław** Kasperczyk, R. Kolano, A. Kolano-Burian.
W: Konferencja grantowa, Ustroń, 23-24 czerwiec 2004. Materiały konferencyjne. Gliwice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2004, s. 39-46, bibliogr. 8 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Konferencje ; nr 7)

materiał amorficzny ; magnetowód ; transformator pomiarowy

amorphous material ; magnetic core ; measuring transformer

161/271
Nr opisu: 0000019495
Zastosowanie odwróconej osmozy i nanofiltracji w usuwaniu ftalanów z wody.
[Aut.]: K. Luks-Betlej, Mariusz Dudziak, Michał** Bodzek, D. Bodzek.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27 czerwca 2003 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2003, s. 155-164 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 51)

162/271
Nr opisu: 0000009129
Źródło wzorcowego napięcia przemiennego oparte na 1-bitowym przetworniku c/a.
[Aut.]: Ł. Jedliński, Marian Kampik.
W: Konferencja grantowa, Ustroń, 23-24 czerwiec 2004. Materiały konferencyjne. Gliwice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2004, s. 23-30, bibliogr. 9 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Konferencje ; nr 7)

wzorcowe napięcie przemienne ; źródło napięcia ; przetwornik C/A

standard AC voltage ; voltage source ; D/A converter

163/271
Nr opisu: 0000086730
Model oczyszczania węglowodorów aromatycznych z wód gruntowych wybranego składowania opadów przy zastosowaniu technologii PRB.
[Aut.]: Tomasz Suponik.
W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii. III Konferencja Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PWr, Szklarska Poręba, 24-26 stycznia 2003. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2003, s. 355-364, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; Konferencje ; 36 0324-9670)

164/271
Nr opisu: 0000012307
The influence of parameters of ultrasonic disintegration on the intensification of anaerobic biodegradation of organic compounds from sewage sludge.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej.
W: Nowe spojrzenie na osady ściekowe. Odnawialne źródła energii. II Międzynarodowa i XIII krajowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa, Polska, 3-5 lutego 2003. [Cz.] 1. Red. G. Malina. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2003, s. 76-88, bibliogr. 16 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska 49)

165/271
Nr opisu: 0000086026
Advances in modelling of thermal processes in an electrical transformer dipped into polymerised resin.
[Aut.]: Jacek Smołka, Andrzej Józef Nowak, L. Wrobel.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 3. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1119-1126 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 3)

166/271
Nr opisu: 0000086996
Analiza cieplno-przepływowa obrotowego podgrzewacza powietrza z wypełnieniem kulowo-walcowym.
[Aut.]: Adam** Fic, Gabriel Węcel.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r. T. 2. Politechnika Warszawska. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 401-408, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 2)

167/271
Nr opisu: 0000074911
Analiza czynników wpływających na efektywność absorpcyjnych agregatów chłodniczych.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, Wiesław Gazda.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r. T. 2. Politechnika Warszawska. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 677-685 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 2)

168/271
Nr opisu: 0000086958
Analiza efektywności energetycznej małego układu skojarzonego z zasobnikiem gorącej wody.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Wojciech Kostowski.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1085-1092 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

169/271
Nr opisu: 0000086959
Analiza egzergetyczna procesu ogrzewania budynków mieszkalnych.
[Aut.]: Janusz** Skorek, R. Kruppa.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1093-1102 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

170/271
Nr opisu: 0000086752
Analiza porównawcza modeli spalania porcji paliwa stałego oraz ciekłego.
[Aut.]: Stefan** Postrzednik, Aleksandra* Wawro.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 3. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 951-958, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 3)

171/271
Nr opisu: 0000038659
Analiza ruchu materiału stałego w paleniskach rusztowych urządzeń do termicznego przekształcania odpadów.
[Aut.]: Tomasz Jaworski, Janusz** Wandrasz.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 589-596 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 2)

172/271
Nr opisu: 0000086857
Analiza termodynamiczna integracji tlenowni i elektrociepłowni w układzie wykorzystania gazu COREX.
[Aut.]: Marcin* Liszka, Andrzej** Ziębik.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 3. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 749-756, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 3)

173/271
Nr opisu: 0000086962
Analiza wpływu nawilżania sprężonego powietrza na wskaźniki pracy turbiny gazowej.
[Aut.]: Janusz** Skorek, A. Mateja.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 3. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 763-772 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 3)

174/271
Nr opisu: 0000086811
Analiza wpływu warunków zewnętrznych na wyniki pomiaru emisyjności spektralnej metodą pirometryczną.
[Aut.]: Tadeusz Kruczek.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r. T. 2. Politechnika Warszawska. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 725-732 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 2)

175/271
Nr opisu: 0000009407
Antropogeniczne i naturalne straty egzergii.
[Aut.]: Jan** Szargut.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1169-1176, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

176/271
Nr opisu: 0000009414
Badania nad powstawaniem benzo(a)pirenu w płomieniu paliw gazowych.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Andrzej* Ksiądz.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1323-1330, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

177/271
Nr opisu: 0000009413
Badania nad powstawaniem dwutlenku azotu podczas spalania paliw gazowych.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Tomasz* Odlanicki-Poczobut.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1315-1322, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

178/271
Nr opisu: 0000086025
Bezier splines and sensitivity analysis use for inverse boundary-geometrical problems.
[Aut.]: I. Nowak, Andrzej Józef Nowak.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 3. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 817-824 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 3)

179/271
Nr opisu: 0000009410
Czy za (ponoć) obserwowane ocieplenie klimatu Ziemi ponosi odpowiedzialność gospodarcza działalności człowieka (a zwłaszcza energetyka)?.
[Aut.]: Józef** Szymczyk.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1209-1218, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

180/271
Nr opisu: 0000007511
Dwuwymiarowe pole temperatury w kanale prostopadłościennym wypełnionym gazem o pasmowych właściwościach radiacyjnych.
[Aut.]: Katarzyna Adrianowicz, Zbigniew** Rudnicki.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1-8, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

181/271
Nr opisu: 0000076165
Efektywność analizy radiacyjnego przepływu energii w piecach przemysłowych.
[Aut.]: Zbigniew** Rudnicki, Andrzej Sachajdak.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1035-1042, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

182/271
Nr opisu: 0000009424
Eksploatacyjne aspekty stosowania utleniających konwertorów katalitycznych w wysokoprężnych silnikach spalinowych.
[Aut.]: Zbigniew Żmudka, Stefan** Postrzednik, Adam** Ciesiołkiewicz, P. Stopa.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1427-1434, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

183/271
Nr opisu: 0000007516
Heat transfer and sensitivity analysis of the continuous casting process by the front tracking.
[Aut.]: R. Cholewa, Andrzej Józef Nowak.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 235-242, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

184/271
Nr opisu: 0000086956
Identyfikacja oporu cieplnego pomiędzy wlewkiem i krystalizatorem w procesie ciągłego odlewania metali.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, Janusz** Skorek.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 3. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 801-808 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 3)

185/271
Nr opisu: 0000009406
Koszt ekologiczny wytwarzania energii elektrycznej.
[Aut.]: Wojciech Stanek.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1135-1144, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

186/271
Nr opisu: 0000009412
Model matematyczny trójwymiarowego turbulentnego spalania paliwa ciekłego w przestrzeni zamkniętej.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Wojciech Bialik.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1267-1274, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

187/271
Nr opisu: 0000086935
Model pracy zasobnika ciepła zintegrowanego z małym układem skojarzonym.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Wojciech Kostowski.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 3. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1085-1092, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 3)

188/271
Nr opisu: 0000075624
Obszar gruntowego wymiennika pompy grzejnej jako akumulator energii słonecznej.
[Aut.]: Adam** Fic, Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Jan** Składzień.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 385-392 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 2)

189/271
Nr opisu: 0000009417
Ocena energetyczna bloku ciepłowniczego z turbiną upustowo-kondensacyjną w systemie kontroli eksploatacji.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1395-1402, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

190/271
Nr opisu: 0000007513
Optymalizacja wybranych parametrów elektrowni gazowo-parowej.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Janusz Kotowicz.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 207-218, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

191/271
Nr opisu: 0000009416
Parametry promienistej wymiany ciepła w komorze przy obecności płomienia olejowego.
[Aut.]: Antoni** Zajdel.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1371-1378, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

192/271
Nr opisu: 0000055751
Planowanie rozwoju sieci z wykorzystaniem kosztów krańcowych.
[Aut.]: Henryk Kocot.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2002. Prognozowanie, efektywność energetyczna. VI Konferencja naukowa, Częstochowa - Złoty Potok, 18-20 września 2002 r.. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2002, s. 158-165, bibliogr. 6 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 47)

193/271
Nr opisu: 0000086750
Pojemność cieplna oraz wykładnik politropy podczas przepływu gazu w kanale diatermicznym.
[Aut.]: Stefan** Postrzednik.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 3. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 939-950, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 3)

194/271
Nr opisu: 0000009409
Prędkość spalania paliw stałych w złożu nieruchomym.
[Aut.]: Andrzej Szlęk.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1193-1200, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

195/271
Nr opisu: 0000007515
Sprzężona analiza procesu chłodzenia łopatek turbin.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Andrzej Rusin, Włodzimierz Wróblewski, Grzegorz Nowak, Daniel Węcel.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 227-234, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

196/271
Nr opisu: 0000086751
Struktura eko-obiegu silnika spalinowego oraz analiza jego efektywności.
[Aut.]: Stefan** Postrzednik, Zbigniew Żmudka.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 3. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 959-972, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 3)

197/271
Nr opisu: 0000086737
System kontroli eksploatacji bloku ciepłowniczego z zastosowaniem metod rachunku wyrównawczego.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 3. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1049-1056 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 3)

198/271
Nr opisu: 0000009423
Techniczno-ekonomiczna analiza pracy zasobników ciepła w elektrociepłowni z blokiem gazowo-parowym.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Jarosław* Zuwała.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1403-1410, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

199/271
Nr opisu: 0000009408
Termodynamiczna analiza układów turbin gazowych na wilgotne powietrze.
[Aut.]: Ireneusz Szczygieł.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1177-1184, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

200/271
Nr opisu: 0000074912
Wpływ emisyjności powierzchni pieca na przepływ ciepła w piecu komorowym.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, J. Poduszański.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r. T. 2. Politechnika Warszawska. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 687-692 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 2)

201/271
Nr opisu: 0000086911
Wpływ konstrukcji układu lokalizacji awarii na przebieg awarii rozszczelnieniowej w blokach z reaktorami WWER 440.
[Aut.]: Tomasz Bury.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 169-176, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

202/271
Nr opisu: 0000078856
Wpływ obróbki cieplnej w syntetycznych roztworach polimerowych na własności eksploatacyjne obręczy kolejowych.
[Aut.]: Jan** Łukowski, Marcin Stańczyk.
W: Pojazdy Szynowe 2002. Nowe wyzwania i technologie dla logistyki, XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, 4-7 września 2002. T. 2. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 71-80, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej ; nr 86 Konferencje ; nr 26 0324-9646)

obróbka cieplna ; proces chłodzenia ; polimer ; chłodziwo

heat treatment ; cooling process ; polymer ; coolant

203/271
Nr opisu: 0000075622
Wpływ ruchu wód podziemnych na efektywność gruntowego wymiennika ciepła pompy grzejnej.
[Aut.]: Adam** Fic, Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Jan** Składzień.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 293-400 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 2)

204/271
Nr opisu: 0000009428
Wpływ właściwości paliwa i parametrów procesu spalania na zapłon paliwa.
[Aut.]: Waldemar Ścierski, Jan** Nadziakiewicz.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1467-1474, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

205/271
Nr opisu: 0000009430
Wybrane problemy nauczania przedmiotów cieplnych w warunkach śląskiej szkoły termodynamiki.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, Jan** Składzień, Andrzej** Ziębik.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1497-1514 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

206/271
Nr opisu: 0000009411
Zasady Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) i uwagi dotyczące jego stosowania w Polsce.
[Aut.]: Józef** Szymczyk.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1219-1228, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

207/271
Nr opisu: 0000007514
Zastosowanie algorytmów neuronowych do określania charakterystyk układów gazowo-parowych.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Janusz Kotowicz, Leszek Remiorz.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 219-226, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 2)

208/271
Nr opisu: 0000007512
Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego MEB do optymalizacji kształtu elementów termosprężystych z uwzględnieniem promieniowania.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Ziemowit Ostrowski, Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 75-82, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

209/271
Nr opisu: 0000007517
Zastosowanie metod analitycznych do rozwiązywania zagadnień nieustalonych izotermicznych przepływów gazu w gazociągach.
[Aut.]: Lech* Dobrowolski.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 279-286, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

210/271
Nr opisu: 0000009426
Zastosowanie metody hybrydowej do rozwiązywania odwrotnych zagadnień współczynnikowych przewodzenia ciepła.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1467-1474, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

211/271
Nr opisu: 0000065609
Zastosowanie programu Trelss do weryfikacji programów rozwoju systemu przesyłowego.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Paweł Sowa, T. Sierociński, E. Nowakowska, J. Paska.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2002. Prognozowanie, efektywność energetyczna. VI Konferencja naukowa, Częstochowa - Złoty Potok, 18-20 września 2002 r.. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2002, s.175-183 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 47)

212/271
Nr opisu: 0000119607
Zastosowanie techniki komputerowej w procesie diagnostyczno-eksploatacyjnym urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
[Aut.]: Jerzy** Mikulski, Jakub Młyńczak.
W: Pojazdy Szynowe 2002. Nowe wyzwania i technologie dla logistyki, XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, 4-7 września 2002. T. 2. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 199-206, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej ; nr 86 Konferencje ; nr 26 0324-9646)

diagnostyka ; urządzenie sterowania ruchem kolejowym ; telematyka

diagnostics ; railway traffic control device ; telematics

213/271
Nr opisu: 0000086858
Możliwości realizacji elektrociepłowni gazowo-parowej zasilanej gazem palnym z procesu COREX.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin* Liszka, G. Lot.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. V Konferencja, Warszawa, Polska, 4-7 grudnia, 2001. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2001, s. 335-343, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 21)

214/271
Nr opisu: 0000019884
Badania procesu starzenia kompozytu epoksydowego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.
[Aut.]: L. Kurzeja, U. Szeluga, Maciej** Rojek, Józef Stabik.
W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne. [Konferencja], Ustroń, 31.05 - 2.06.2000. Katedra Budowy Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Budowy Maszyn. Politechnika Śląska, 2000, s. 145-150, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn ; Politechnika Śląska nr 1 Konferencje ; )

215/271
Nr opisu: 0000019882
Delaminacja włóknistych kompozytów polimerowych.
[Aut.]: Jerzy** Bursa.
W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne. [Konferencja], Ustroń, 31.05-2.06.2000. Katedra Budowy Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Budowy Maszyn. Politechnika Śląska, 2000, s. 9-17, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn ; Politechnika Śląska nr 1 Konferencje ; )

216/271
Nr opisu: 0000057335
Evaluation of the investment intention in Polish Transmission System from the reliability point of view.
[Aut.]: Paweł Sowa.
W: Prognozowanie w elektroenergetyce. PE 2000. V Konferencja naukowa, Częstochowa, 21-22 września 2000. Red. L. Twardy [ i in.]. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2000, s. 219-230 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 38)

217/271
Nr opisu: 0000019885
Model do optymalizacji cech wytrzymałościowych kompozytu napełnionego włóknem ciętym.
[Aut.]: Gabriel Wróbel, Łukasz Wierzbicki.
W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne. [Konferencja], Ustroń, 31.05 - 2.06.2000. Katedra Budowy Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Budowy Maszyn. Politechnika Śląska, 2000, s. 267-277, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn ; Politechnika Śląska nr 1 Konferencje ; )

218/271
Nr opisu: 0000019888
Recykling materiałowy miękkich pianek poliuretanowych i badania właściwości mechanicznych wyrobów.
[Aut.]: Henryk* Rydarowski, Kazimierz* Walczak, M. Hławiczka.
W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne. [Konferencja], Ustroń, 31.05 - 2.06.2000. Katedra Budowy Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Budowy Maszyn. Politechnika Śląska, 2000, s. 293-302, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn ; Politechnika Śląska nr 1 Konferencje ; )

219/271
Nr opisu: 0000007470
Metodyczny zbiór siatek perspektywicznych - konstrukcja i stosowanie.
[Aut.]: Marian** Bietkowski.
W: Konferencja o geometrii. W stulecie urodzin profesora Stanisława Szerszenia i pięćdziesięciolecie Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 24-25 września 1999 r.. Pod red. L. Czech. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1999, s. 71-76, bibliogr. 17 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska 34)

220/271
Nr opisu: 0000007550
Profesor Kazimierz Bartel - sylwetka naukowa w świetle jego pracy doktorskiej i habilitacyjnej.
[Aut.]: Stanisław** Sulwiński, Zbigniew* Paruszewski.
W: Konferencja o geometrii. W stulecie urodzin profesora Stanisława Szerszenia i pięćdziesięciolecie Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 24-25 września 1999 r.. Pod red. L. Czech. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1999, s. 217-218, bibliogr. 22 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska 34)

221/271
Nr opisu: 0000007551
Rozwijanie wyobraźni przestrzennej studentów a nauczanie geometrii wykreślnej.
[Aut.]: Janina** Poczęsna.
W: Konferencja o geometrii. W stulecie urodzin profesora Stanisława Szerszenia i pięćdziesięciolecie Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 24-25 września 1999 r.. Pod red. L. Czech. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1999, s. 190-194, bibliogr. 13 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska 34)

222/271
Nr opisu: 0000007552
Uogólnienie jednej z własności szczególnego pasma stożkowych ujawnionej przez prof. S. Szerszenia za pomocą perspektografu de la Fresnaye'a.
[Aut.]: Marian** Palej.
W: Konferencja o geometrii. W stulecie urodzin profesora Stanisława Szerszenia i pięćdziesięciolecie Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 24-25 września 1999 r.. Pod red. L. Czech. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1999, s. 185-189, bibliogr. 2 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska 34)

223/271
Nr opisu: 0000074771
Wpływ zmiany obciążenia ciepłowniczego na działanie bloku energetycznego o mocy 200MW.
[Aut.]: Joachim** Kozioł.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. IV Konferencja, Warszawa, 01-03.12.1999. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 122-131, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej ; Konferencje ; z. 17)

224/271
Nr opisu: 0000024927
Badania nad uzdatnianiem wód z zakwitem fitoplanktonu w procesie koagulacji i flotacji.
[Aut.]: Waldemar** Sawiniak, Marcin Kłos.
W: Uzdatnianie, odnowa i ochrona wód. [Krajowa konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach obchodów 50-lecia Politechniki Częstochowskiej], Częstochowa - Ustroń, 4-6 marca 1998 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1998, s. 103-113 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 22)

225/271
Nr opisu: 0000025817
Biodegradacja fenoli i cyjanków z użyciem poliamidowych membran ultrafiltracyjnych z immobilizowanymi enzymami.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Uzdatnianie, odnowa i ochrona wód. [Krajowa konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach obchodów 50-lecia Politechniki Częstochowskiej], Częstochowa - Ustroń, 4-6 marca 1998 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1998, s. 55-62 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 22)

226/271
Nr opisu: 0000026006
Filtracja i sterowanie tym procesem w uzdatnianiu wody.
[Aut.]: Krystyna** Wojciechowska.
W: Uzdatnianie, odnowa i ochrona wód. [Krajowa konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach obchodów 50-lecia Politechniki Częstochowskiej], Częstochowa - Ustroń, 4-6 marca 1998 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1998, s. 115-121 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 22)

227/271
Nr opisu: 0000025883
Nowoczesne układy technologiczne do produkcji wysokojakościowej wody pitnej.
[Aut.]: Krystyna** Wojciechowska.
W: Uzdatnianie, odnowa i ochrona wód. [Krajowa konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach obchodów 50-lecia Politechniki Częstochowskiej], Częstochowa - Ustroń, 4-6 marca 1998 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1998, s. 9-16 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 22)

228/271
Nr opisu: 0000114653
Oddziaływanie systemu droga-pojazd na środowisko i możliwości ich ograniczenia w aspekcie budowy i eksploatacji autostrad.
[Aut.]: Anna** Żak.
W: Autostrady na terenach górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 27-28 października 1998. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 179-185, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Konferencje ; nr 25)

229/271
Nr opisu: 0000087186
Technologie zastosowania materiałów odpadowych do budowy autostrad na terenach górniczych.
[Aut.]: Bogdan** Kawalec, Jacek Kawalec.
W: Autostrady na terenach górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 27-28 października 1998. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 51-65 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Konferencje ; nr 25)

230/271
Nr opisu: 0000025931
Usuwanie jonów siarczanowych glinianem sodu z wody kopalnianej.
[Aut.]: Maria** Sobczyk.
W: Uzdatnianie, odnowa i ochrona wód. [Krajowa konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach obchodów 50-lecia Politechniki Częstochowskiej], Częstochowa - Ustroń, 4-6 marca 1998 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1998, s. 63-70 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 22)

231/271
Nr opisu: 0000025946
Uzdatnianie wód naturalnych przy zastosowaniu membran kapilarnych.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek.
W: Uzdatnianie, odnowa i ochrona wód. [Krajowa konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach obchodów 50-lecia Politechniki Częstochowskiej], Częstochowa - Ustroń, 4-6 marca 1998 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1998, s. 77-88 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 22)

232/271
Nr opisu: 0000038602
Węglik aluminium jako destrukcyjny element struktury powierzchni rozdziału w kompozytach z osnową aluminową.
[Aut.]: Anita Olszówka-Myalska.
W: Kompozyty'98. Teoria i praktyka. III Seminarium, Warszawa, 10.12.1998. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1998, s. 115-123, bibliogr. 16 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 30)

233/271
Nr opisu: 0000026107
Zastosowanie ciśnieniowych procesów membranowych i bioreaktora membranowego do usuwania azotanów z wody pitnej.
[Aut.]: Ewa* Wąsik, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Uzdatnianie, odnowa i ochrona wód. [Krajowa konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach obchodów 50-lecia Politechniki Częstochowskiej], Częstochowa - Ustroń, 4-6 marca 1998 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1998, s. 47-54 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 22)

234/271
Nr opisu: 0000028096
Dezynfekcja wód podziemnych za pomocą ceramicznych membran mikro- i ultrafiltracyjnych.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek.
W: Nowe technologie w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i gospodarce osadowej. Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa-Ustroń, 25-26 lutego 1997. Pod red. J. B. Bienia. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 65-74, bibliogr. 9 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 15)

235/271
Nr opisu: 0000086785
Efekty skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej w aspekcie przebudowy bloków energetycznych elektrowni Halemba do pracy ciepłowniczej.
[Aut.]: Marcin Szega, Henryk Rusinowski, W. Januszkiewicz, B. Kardoliński.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. Konferencja, Warszawa, 02-5.12.1997. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1997, s. 191-198 (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej ; Konferencje ; z. 15)

236/271
Nr opisu: 0000028099
Fosforany w procesie przeróbki osadów.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, B. Cora.
W: Nowe technologie w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i gospodarce osadowej. Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa-Ustroń, 25-26 lutego 1997. Pod red. J. B. Bienia. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 173-180, bibliogr. 6 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 15)

237/271
Nr opisu: 0000028098
Intensyfikacja rozkładu zanieczyszczeń przemysłowych na przykładzie oczyszczania ścieków z produkcji bezwodnika maleinowego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Nowe technologie w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i gospodarce osadowej. Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa-Ustroń, 25-26 lutego 1997. Pod red. J. B. Bienia. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 137-144, bibliogr. 9 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 15)

238/271
Nr opisu: 0000055940
Kalibrator napięcia przemiennego o bardzo małej częstotliwości.
[Aut.]: Marian Kampik.
W: Mechatronika'97. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 20-22 listopada 1997. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1997, s. 693-696, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 14)

239/271
Nr opisu: 0000027427
Możliwości przyrodniczej utylizacji osadów ściekowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Łucja** Fukas-Płonka.
W: Osady ściekowe odpad czy surowiec?. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa, 26-28 czerwca 1997. Pod red. J. B. Bienia. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 139-150, bibliogr. 4 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 16)

240/271
Nr opisu: 0000028097
Nitryfikacja i denitryfikacja na przykładzie ścieków przemysłowych z dużym udziałem azotu amonowego.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk.
W: Nowe technologie w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i gospodarce osadowej. Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa-Ustroń, 25-26 lutego 1997. Pod red. J. B. Bienia. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 101-110, bibliogr. 7 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 15)

241/271
Nr opisu: 0000027861
Przewidywane korzyści stosowania zasilania wtryskowego w silnikach gazowych.
[Aut.]: Marek** Dykier, Marek** Flekiewicz.
W: Silniki gazowe'97. Konstrukcja - badania - eksploatacja. IV Międzynarodowa konferencja naukowa, Częstochowa - Vysne Ruzbachy, 9-12.12.1997 r.. Pod red. A. Dużyńskiego. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 67-72, bibliogr. 5 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska 19)

242/271
Nr opisu: 0000086618
System kontroli bilansów substancji i energii elektrociepłowni z zastosowaniem rachunku wyrównawczego (na przykładzie EC ZA Puławy SA).
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, Henryk Rusinowski, Wojciech Stanek, J. Bielecki, Cz. Seliga, S. Całus.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. Konferencja, Warszawa, 02-5.12.1997. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1997, s. 277 (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej ; Konferencje ; z. 15)

243/271
Nr opisu: 0000027207
Zastosowanie membran osmotycznych i nanofiltracyjnych typu SEPA CF amerykańskiej firmy OSMONICS IC. do usuwania jonów Cr(VI) z wód głębinowych.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Michał** Bodzek, J. Bień.
W: Nowe technologie w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i gospodarce osadowej. Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa-Ustroń, 25-26 lutego 1997. Pod red. J. B. Bienia. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 17-25 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 15)

244/271
Nr opisu: 0000027428
Znaczenie kontroli struktury osadu czynnego w procesie tlenowej stabilizacji.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
W: Osady ściekowe odpad czy surowiec?. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Częstochowa, 26-28 czerwca 1997. Pod red. J. B. Bienia. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 51-59, bibliogr. 18 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 16)

245/271
Nr opisu: 0000036118
Analiza i synteza systemów pomiarowych w oparciu o analizę całkowitego błędu systemu.
[Aut.]: Grzegorz* Masal.
W: XXVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM' 96, Częstochowa, 22-25 września 1996 r. Materiały konferencyjne. T. 2. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1996, s. 53-58, bibliogr. 2 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska. nr 13)

246/271
Nr opisu: 0000035941
Filmy komputerowe ilustrujące wybrane zjawiska optyczne i fotoelektryczne w półprzewodnikach.
[Aut.]: A. Jędruchów, Marian Nowak.
W: Nauczanie fizyki w wyższych szkołach technicznych. Materiały z konferencji "XI Dni wymiany doświadczeń w nauczaniu fizyki w wyższych szkołach technicznych", Warszawa, 27-28 czerwca 1996. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1996, s. 49-52, bibliogr. 1 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 10)

247/271
Nr opisu: 0000035796
Możliwości oceny dokładności podziału kosztów centralnego ogrzewania na podstawie wskazań podzielników wyparnych.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Cezary** Kolasa, Aleksandra Specjał.
W: Modernizacja instalacji wewnętrznej budynku poddanego termoizolacji. Seminarium: Oszczędzamy energię, [Kokotek k. Lublińca, 11-12.04.1996]. Pod red. W. Nowaka. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1996, s. 111-126, bibliogr. 12 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 8)

248/271
Nr opisu: 0000042234
Procedury opracowania wyników pomiaru przepływu.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
W: XXVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM' 96, Częstochowa, 22-25 września 1996 r. Materiały konferencyjne. T. 2. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1996, s. 289-294, biblliogr. 7 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska. nr 13)

249/271
Nr opisu: 0000042242
Słownik fizyki 45 H.
[Aut.]: Adam* Walanus.
W: Nauczanie fizyki w wyższych szkołach technicznych. Materiały z konferencji "XI Dni wymiany doświadczeń w nauczaniu fizyki w wyższych szkołach technicznych", Warszawa, 27-28 czerwca 1996. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1996, s. 28-29 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 10)

250/271
Nr opisu: 0000086799
Badanie sprawności energetycznej kotła wodnego metodą bezpośrednią z zastosowaniem rachunku wyrównawczego.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, M. Bieniecki, A. Kolczyński.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. II Konferencja, Warszawa, 5-8 grudnia 1995. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1995, s. 181-188 (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej ; Konferencje ; z. 6)

251/271
Nr opisu: 0000034352
Możliwości wykorzystania mostków z niezależnym równoważeniem w wiroprądowych pomiarach konduktywności.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
W: VIII Krajowa Konferencja Metrologii, Warszawa, 18-20 października 1995. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1995, s. 177-178, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 4)

252/271
Nr opisu: 0000034380
Neural networks and their application to machining processes.
[Aut.]: M. Balaziński, Ernest** Czogała.
W: Manufacturing diagnostics and knowledge representation. V Scientific School of Supervising and Diagnostics of Machining Systems. Ed. by J. Jędrzejewski, B. Reifur. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995, s. 44-58, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej ; nr 56 Konferencje ; nr 22 0867-7778)

253/271
Nr opisu: 0000034305
Nowoczesne układy napędu i regulacji przesuwu elektrod w piecach łukowych.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki.
W: Hutnicze napędy elektryczne. HNE'95. Krajowa Konferencja, Poraj k. Częstochowy, 12-13 październik 1995 r.. Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania. Zakład Energoelektroniki i Automatyzacji Procesów Przemysłowych, Huta "Częstochowa". Częstochowa : [b.w.], 1995, s. 9-15, bibliogr. 3 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 4)

254/271
Nr opisu: 0000034524
Ocena właściwości użytkowych blach tłocznych o podwyższonej wytrzymałości dla motoryzacji.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, Antoni** Piela.
W: Walcowanie i przetwórstwo blach i taśm. [Konferencja], Poraj k. Częstochowy, 18-20.10.1995. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1995, s. 101-109, bibliogr. 15 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 2)

255/271
Nr opisu: 0000037152
Pomiar prędkości i strumienia objetości cieczy metodą wskaźnikową.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
W: VIII Krajowa Konferencja Metrologii, Warszawa, 18-20 października 1995. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1995, s. 151-156, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 4)

256/271
Nr opisu: 0000037217
Stan zaawansowania technologii blach grubych o granicy plastyczności 690 do 890 MPa w Hucie Częstochowa.
[Aut.]: Jan** Adamczyk, Roman** Wusatowski.
W: Walcowanie i przetwórstwo blach i taśm. [Konferencja], Poraj k. Częstochowy, 18-20.10.1995. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1995, s. 63-70, bibliogr. 10 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 2)

257/271
Nr opisu: 0000037218
Wpływ procesów technologicznych na strukturę pierwotna i plastyczność stali 1H18N9T oraz jakość powierzchni blach grubych.
[Aut.]: Jerzy** Herian, Grzegorz** Niewielski, K. Woźniak.
W: Walcowanie i przetwórstwo blach i taśm. [Konferencja], Poraj k. Częstochowy, 18-20.10.1995. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1995, s. 71-78, bibliogr. 12 poz. (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 2)

258/271
Nr opisu: 0000047315
Charakterystyka manipulatora L-2.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński.
W: Mechatronika'94. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 22-23 września 1994. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1994, s. 83-86, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 3)

259/271
Nr opisu: 0000047314
Komputerowe wspomaganie identyfikacji i analizy wielowymiarowych sygnałów i obiektów.
[Aut.]: Antoni** Niederliński, Jerzy Kasprzyk, Jarosław Figwer.
W: Mechatronika'94. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 22-23 września 1994. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1994, s. 31-38, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 3)

260/271
Nr opisu: 0000047316
Ocena właściwości metrologicznych laserowych głowic do pomiaru odległości.
[Aut.]: Juliusz* Grabczyk, Henryk Urzędniczok.
W: Mechatronika'94. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 22-23 września 1994. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1994, s. 365-368, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 3)

261/271
Nr opisu: 0000047313
Podstawowe problemy modelowania ruchu manipulatorów robotów przemysłowych - opis podprzestrzeni.
[Aut.]: Tadeusz** Szkodny.
W: Mechatronika'94. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 22-23 września 1994. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1994, s. 109-112, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 3)

262/271
Nr opisu: 0000044480
Sterowanie robotem L-1 z wykorzystaniem toru wizyjnego. (Komunikat).
[Aut.]: Damian Bereska.
W: Mechatronika'94. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 22-23 września 1994. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1994, s. 120-121, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 3)

263/271
Nr opisu: 0000054652
Bezstykowy pomiar grubości wyrobów metalowych metodą ultradźwiękową.
[Aut.]: Zdzisław** Filus, Zbigniew* Wolny.
W: XXIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'91, Jachranka k/W-wy 24-27 września 1991. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1991, s. 77-82, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska z. 1 Konferencje ; )

264/271
Nr opisu: 0000054653
Generacyjny przetwornik R/F.
[Aut.]: P. Ekiert.
W: XXIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'91, Jachranka k/W-wy 24-27 września 1991. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1991, s. 307-312, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska z. 1 Konferencje ; )

265/271
Nr opisu: 0000054654
Mikroprocesorowy powielacz częstotliwości i liczby impulsów.
[Aut.]: Jan* Fischer.
W: XXIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'91, Jachranka k/W-wy 24-27 września 1991. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1991, s. 121-126, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska z. 1 Konferencje ; )

266/271
Nr opisu: 0000054160
Model oscyloskopu cyfrowego współpracującego z komputerem.
[Aut.]: Grzegorz Wieczorek, Wojciech Oliwa.
W: XXIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologow. MKM '91, Jachranka k/Warszawy, 24-17 września 1991. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1991, s. 127-132, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 1)

267/271
Nr opisu: 0000054656
Porównanie właściwości dynamicznych dwóch rodzajów przetworników z wyjściem częstotliwościowym.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: XXIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'91, Jachranka k/W-wy 24-27 września 1991. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1991, s. 193-198, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska z. 1 Konferencje ; )

268/271
Nr opisu: 0000054651
Powielacz częstotliwości przebiegu prostokątnego zawierający przetworniki c/a i U/f w sprzężeniu zwrotnym licznika rewersyjnego.
[Aut.]: Andrzej* Nowara, Edward** Hrynkiewicz.
W: XXIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'91, Jachranka k/W-wy 24-27 września 1991. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1991, s. 321-326, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska z. 1 Konferencje ; )

269/271
Nr opisu: 0000054157
Zastosowanie przepływomierza ultradźwiekowego do pomiaru małych strumieni objętości wody.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
W: XXIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM'91, Jachranka k/W-wy 24-27 września 1991. Warszawa : Politechnika Warszawska, 1991, s. 19-24, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska z. 1 Konferencje ; )

270/271
Nr opisu: 0000061853
Badania porównawcze termoanemometrów.
[Aut.]: Barbara** Knobloch, Stanisław** Mierzwiński.
W: Badania i rozwiązania w ogrzewnictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji, Wrocław - Szklarska Poręba, 24-27 czerwca 1990. Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1990, s. 138-143, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej ; nr 61 Konferencje ; nr 12 0324-9743)

271/271
Nr opisu: 0000062210
Metodyka analizy właściwości dynamicznych przetworników o wyjściu czestotliwościowym z czujnikami parametrycznymi.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
W: XXI Międzyuczelniania Konferencja Metrologów. MKM-89, Wrocław 12-14 września 1989. Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1989, s. 23-28, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej ; nr 33 Konferencje ; 15 0324-9557)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie