Wynik wyszukiwania
Zapytanie: EDUKACJA XXI WIEKU
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/23
Nr opisu: 0000122740
Pracownik socjalny jako ważny element pomocy społecznej i społeczeństwa obywatelskiego - specyfika procesu pracy i zagrożeń w środowisku pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 2. Red. Katarzyna Górecka, Anna Kurkiewicz. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 117-128, bibliogr. 15 poz. (Edukacja XXI wieku ; 41). Punktacja MNiSW 5.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; proces pracy ; zagrożenia ; pracownik socjalny

occupational health and safety ; work process ; hazards ; social worker

2/23
Nr opisu: 0000121276
Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 1. Red. Natasza Starik, Natalia Majchrzak.
Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, 268 s.
(Edukacja XXI wieku ; 40)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 20.000

3/23
Nr opisu: 0000122739
Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 2. Red. Katarzyna Górecka, Anna Kurkiewicz.
Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, 256 s.
(Edukacja XXI wieku ; 41)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 20.000

4/23
Nr opisu: 0000121275
Zabawa jako źródło podnoszenia kompetencji dziecka z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 1. Red. Natasza Starik, Natalia Majchrzak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 71-79, bibliogr. 7 poz. (Edukacja XXI wieku ; 40). Punktacja MNiSW 5.000

5/23
Nr opisu: 0000117593
Innowacyjne nauczanie przedmiotów z zakresu ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Aneta Grodzicka.
W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. 1. Red. Natasza Starik, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 247-255, bibliogr. 7 poz. (Edukacja XXI wieku ; 37)

szkolnictwo wyższe ; proces kształcenia ; ratownictwo górnicze ; bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie

higher education ; education process ; mine rescue ; occupational health and safety in mining industry

6/23
Nr opisu: 0000115341
Kreatywność nauczyciela jako ważny aspekt w systemie edukacyjnym.
[Aut.]: Danuta* Ulewicz-Adamczyk.
W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 2. Red. Ewelina Flatow-Kaleta, Natalia Majchrzak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 83-91, bibliogr. 12 poz. (Edukacja XXI wieku ; 38)

kreatywność ; działalność artystyczna ; kreatywny student ; kreatywny nauczyciel ; metoda twórcza

creativity ; artistic activity ; creative student ; creative teacher ; creative method

7/23
Nr opisu: 0000115343
Organizacje pozarządowe a jakość i bezpieczeństwo życia osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 2. Red. Ewelina Flatow-Kaleta, Natalia Majchrzak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 93-102, bibliogr. 25 poz. (Edukacja XXI wieku ; 38)

niepełnosprawność ; organizacja pozarządowa ; jakość życia ; wsparcie

disability ; non-governmental organization ; quality of life ; support

8/23
Nr opisu: 0000117594
Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. 1. Red. Natasza Starik, Andrzej Zduniak.
Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, 495 s.
(Edukacja XXI wieku ; 37)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

9/23
Nr opisu: 0000115347
Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 2. Red. Ewelina Flatow-Kaleta, Natalia Majchrzak.
Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, 462 s.
(Edukacja XXI wieku ; 38)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

10/23
Nr opisu: 0000116717
Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 3. Red. Teresa Węglarz, Helena Marek.
Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, 421 s.
(Edukacja XXI wieku ; 39)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

11/23
Nr opisu: 0000116721
Specyfika kryteriów oceny pracowników na przykładzie okresowej oceny nauczycieli akademickich.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 3. Red. Teresa Węglarz, Helena Marek. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 311-322, bibliogr. 6 poz. (Edukacja XXI wieku ; 39)

ocena pracownika ; szkolnictwo wyższe ; nauczyciel akademicki ; ocena parametryczna

assessment of employee ; higher education ; academic teacher ; parametric evaluation

12/23
Nr opisu: 0000116716
Specyfika organizacji adaptacji zawodowej w procesie kształcenia na przykładzie nauczycieli akademickich.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 3. Red. Teresa Węglarz, Helena Marek. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 125-135, bibliogr. 6 poz. (Edukacja XXI wieku ; 39)

nauczyciel akademicki ; szkolnictwo wyższe ; proces kształcenia ; adaptacja zawodowa

academic teacher ; higher education ; education process ; occupational adaptation

13/23
Nr opisu: 0000107645
Organizacja procesu kształcenia w uczelni na przykładzie specjalności kształcenia "technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy", prowadzonej na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. T. 1. Red. Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014, s. 281-294, bibliogr. 16 poz. (Edukacja XXI wieku ; 33)

studia wyższe ; efekty kształcenia ; specjalność kształcenia ; bezpieczeństwo i higiena pracy

higher education ; education effects ; education speciality ; occupational health and safety

14/23
Nr opisu: 0000107644
Organizacja zajęć dydaktycznych w uczelni na przykładzie przedmiotu "projektowanie systemów bezpieczeństwa".
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. T. 1. Red. Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014, s. 265-280, bibliogr. 21 poz. (Edukacja XXI wieku ; 33)

uczelnia ; dydaktyka ; system bezpieczeństwa ; analiza zagrożeń

university ; didactics ; safety system ; hazard analysis

15/23
Nr opisu: 0000110490
Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. T. 1. Red. Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak.
Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014, 532 s.
(Edukacja XXI wieku ; 33)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

16/23
Nr opisu: 0000074490
Edukacja zdrowotna z zakresu ochrony zdrowia pracujących.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Edukacja bez granic - mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T. 1. Red. P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 56-65, bibliogr. 7 poz. (Edukacja XXI wieku ; 13 2084-9001)

17/23
Nr opisu: 0000074491
Ograniczanie narażenia na hałas słyszalny w środowisku pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Edukacja bez granic - mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T. 2. Red. T. Smal, A. Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 120-132, bibliogr. 10 poz. (Edukacja XXI wieku ; 14 2084-9001)

18/23
Nr opisu: 0000074492
Problemy oceny i ograniczania wysiłku głosowego u nauczycieli.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Edukacja bez granic - mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T. 2. Red. T. Smal, A. Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 307-317, bibliogr. 12 poz. (Edukacja XXI wieku ; 14 2084-9001)

19/23
Nr opisu: 0000107637
Młodzi i mało doświadczeni pracownicy - wnioski wynikające z analizy wypadków uczniów i wypadków przy pracy oraz oceny ryzyka zawodowego.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". Bezpieczeństwo jako wartość. T. 3. Red. Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Jarosław Wołejszo, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007, s. 70-76 (Edukacja XXI wieku ; 12 2084-9001)

szkoła podstawowa ; gimnazjum ; młodzież szkolna ; pracownik niedoświadczony ; pracownik młody ; analiza wypadkowości ; wypadek przy pracy ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; ocena ryzyka zawodowego

primary school ; grammar school ; school children ; inexperienced worker ; young worker ; accident rate ; work accident ; occupational health and safety ; occupational risk assessment

20/23
Nr opisu: 0000107643
Młodzi i mało doświadczeni pracownicy - wytyczne adaptacji zawodowej dla potrzeb wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". Bezpieczeństwo jako wartość. T. 3. Red. Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Jarosław Wołejszo, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007, s. 82-91 (Edukacja XXI wieku ; 12 2084-9001)

pracownik młody ; pracownik niedoświadczony ; adaptacja zawodowa ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; podnoszenie kwalifikacji ; szkolenie pracownika ; wytyczne

young worker ; inexperienced worker ; occupational adaptation ; occupational health and safety ; upskilling ; staff training ; guidelines

21/23
Nr opisu: 0000075083   
Kształcenie zdalne w doskonaleniu osób dorosłych w zakresie nowych umiejętności zawodowych.
[Aut.]: Marcin* Dąbrowski.
W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". Bezpieczeństwo jako wartość. T. 1. Red.: M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006, s. 306-310 (Edukacja XXI wieku ; 10 2084-9001)

kształcenie na odległość ; doskonalenie zawodowe ; społeczeństwo informacyjne

distance learning ; further training ; information society

22/23
Nr opisu: 0000107634
Stan edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 2. Red. Andrzej Kusztelak, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006, s. 308-318 (Edukacja XXI wieku ; 9)

bezpieczeństwo i higiena pracy ; edukacja ; kwalifikacje zawodowe ; wymagania ; jednostka oświatowa ; dydaktyka ; kształcenie specjalisty

occupational health and safety ; education ; professional qualifications ; requirements ; educational institution ; didactics ; training of specialist

23/23
Nr opisu: 0000025286
Wpływ monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo w placówkach oświatowych.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, R. Konieczny.
W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". Bezpieczeństwo jako wartość. T. 1. Red.: M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006, s. 326-334 (Edukacja XXI wieku ; 10 2084-9001)

monitoring wizyjny ; bezpieczeństwo w szkole

vision monitoring ; school security

stosując format:
Nowe wyszukiwanie