Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BIULETYN
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/13
Nr opisu: 0000022182
Przekształcanie obszarów miejskich (programy rewitalizacji).
[Aut.]: Katarzyna Mazur.
W: Uwarunkowania rozwoju małych miast. Pod red. K. Heffnera, T. Marszała. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2006, s. 188-200, bibliogr. 5 poz. (Biuletyn ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z. 226 0079-3493)

obszar miejski ; przestrzeń publiczna ; rewitalizacja

urban area ; public space ; revitalization

2/13
Nr opisu: 0000026171
Architektura zabytkowa województwa śląskiego w rysunkach: arch. Małgorzaty Mataniak-Pakuły, arch. Adama Mataniaka, arch. Jacka Rybarkiewicza.
[Aut.]: M. Mataniak-Pakuła, A. Mataniak, Jacek** Rybarkiewicz.
W: Nowe obowiązki gmin wynikające z Ustawy o "Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami". Materiały z seminarium szkoleniowego, Katowice, 1 czerwca 2004 r.. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska. Katowice, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wydział Rozwoju Regionalnego. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 10-19 (Biuletyn ; 52)

3/13
Nr opisu: 0000017862
Planowanie i zarządzanie w Śląskim Obszarze Metropolitalnym.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych. Pod red. Tadeusza Markowskiego. Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2005, s. 203-217, bibliogr. 10 poz. (Biuletyn ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z. 221 0079-3493)

Aglomeracja Śląska ; aglomeracja miejska ; zagospodarowanie przestrzenne ; rozwój przestrzenny

Silesian Agglomeration ; urban agglomeration ; site planning ; spatial development

4/13
Nr opisu: 0000012225
Pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych w strukturze miasta.
[Aut.]: Katarzyna Mazur.
W: Gospodarka w przestrzeni polskich miast. Pod red. T. Marszała. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2005, s. 162-172, bibliogr. 7 poz. (Biuletyn ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z. 216 0079-3493)

5/13
Nr opisu: 0000026176
Przestrzeń rekreacyjna jako istotny element przekształcania obszarów wiejskich.
[Aut.]: Ewa* Kubica.
W: Problemy kształtowania przestrzennego i rozwoju wsi w województwie śląskim. Materiały z seminarium szkoleniowego, Katowice, 20 kwietnia 2004 r.. Red. Jacek Rybarkiewicz. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska. Katowice, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wydział Rozwoju Regionalnego. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 27-36 (Biuletyn ; 51 0079-3493)

obszar wiejski ; planowanie wsi ; planowanie przestrzenne ; przestrzeń rekreacyjna

rural area ; rural planning ; spatial planning ; recreational space

6/13
Nr opisu: 0000027871
Przyszłość wsi w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Problemy kształtowania przestrzennego i rozwoju wsi w województwie śląskim. Materiały z seminarium szkoleniowego, Katowice, 20 kwietnia 2004 r.. Red. Jacek Rybarkiewicz. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska. Katowice, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wydział Rozwoju Regionalnego. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 5-12, bibliogr. 3 poz. (Biuletyn ; 51 0079-3493)

obszar wiejski ; zagospodarowanie przestrzenne ; województwo śląskie

rural area ; site planning ; Silesian Voivodeship

7/13
Nr opisu: 0000012227
Rewitalizacja miejskich poprzemysłowych terenów nadrzecznych.
[Aut.]: Alina Pancewicz.
W: Gospodarka w przestrzeni polskich miast. Pod red. T. Marszała. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2005, s. 173-188, bibliogr. 11 poz. (Biuletyn ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z. 216 0079-3493)

8/13
Nr opisu: 0000026180
Śląskie Centra Logistyczne elementem aktywizacji przestrzeni.
[Aut.]: Kazimierz** Kłosek.
W: Infrastruktura komunikacji jako element aktywizacji przestrzeni. Materiały z seminarium szkoleniowego, Katowice, 16 grudnia 2003 r.. Red. Jacek Rybarkiewicz. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska. Katowice, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wydział Rozwoju Regionalnego. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 5-9, bibliogr. 4 poz. (Biuletyn ; 49 0079-3493)

9/13
Nr opisu: 0000026174
Uwarunkowania i domeny strategicznego rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim.
[Aut.]: Jacek** Rybarkiewicz.
W: Problemy kształtowania przestrzennego i rozwoju wsi w województwie śląskim. Materiały z seminarium szkoleniowego, Katowice, 20 kwietnia 2004 r.. Red. Jacek Rybarkiewicz. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska. Katowice, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wydział Rozwoju Regionalnego. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 21-26 (Biuletyn ; 51 0079-3493)

województwo śląskie ; obszar wiejski ; planowanie wsi ; planowanie strategiczne

Silesian Voivodeship ; rural area ; rural planning ; strategic planning

10/13
Nr opisu: 0000026173
Zasady konserwacji zabytków - uszkodzenia materiałów kapilarno porowatych.
[Aut.]: Jan** Kubik.
W: Nowe obowiązki gmin wynikające z Ustawy o "Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami". Materiały z seminarium szkoleniowego, Katowice, 1 czerwca 2004 r.. Red. Jacek Rybarkiewicz. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska. Katowice, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wydział Rozwoju Regionalnego. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 25-31 (Biuletyn ; 52)

11/13
Nr opisu: 0000010912
Nieruchomości samorządowe i ich rola w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym. Facility Management jako nowy, niewykorzystany obszar współpracy w ramach Unii Europejskiej.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
W: Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej. Pod red. A. Klasika. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2003, s. 235-244 (Biuletyn ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z. 208 0079-3493)

12/13
Nr opisu: 0000010911
Tereny poprzemysłowe w aspekcie zarządzania rozwojem regionalnym.
[Aut.]: Nina** Juzwa.
W: Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej. Pod red. A. Klasika. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2003, s. 219-234, bibliogr. 7 poz. (Biuletyn ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z. 208 0079-3493)

13/13
Nr opisu: 0000074255
Główne determinanty ładu postrzeganego w przestrzeni miejskiej.
[Aut.]: Magdalena Nowak.
W: Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej. Pod red. R. Domańskiego. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 9-27, bibliogr. 27 poz. (Biuletyn ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z. 174 0079-3493)

przestrzeń miejska ; ład architektoniczny

urban space ; architectural order

stosując format:
Nowe wyszukiwanie