Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK PPOZN ARCHIT URBAN
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/13
Nr opisu: 0000097440
Dziedzictwo poprzemysłowych miast Górnego Śląska - szansa dla zachowania kulturowej tożsamości czy bariera rozwoju?.
[Aut.]: Justyna Wojtas-Swoszowska.
-Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Urban. 2014 z. 30, s. 173-188, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

Górny Śląsk ; restrukturyzacja ; degradacja ; rewaloryzacja ; osiedle patronackie ; rewitalizacja ; ochrona dziedzictwa poprzemysłowego ; turystyka przemysłowa

Upper Silesia ; restructuring ; degradation ; revalorisation ; patronage settlement ; revitalization ; protection of post-industrial heritage ; industrial tourism

2/13
Nr opisu: 0000097439
Lokalne skutki globalnych wzorców w krajobrazie miast aglomeracji górnośląskiej.
[Aut.]: Anna Sulimowska-Ociepka.
-Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Urban. 2014 z. 30, s. 155-163, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

globalizacja ; tożsamość ; dziedzictwo kulturowe

globalization ; identity ; cultural heritage

3/13
Nr opisu: 0000095024
Możliwości wykorzystania wartości kulturowych i tożsamości przestrzennej na przykładzie wybranych realizacji prokrajobrazowych we Francji.
[Aut.]: Szymon Opania.
-Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Urban. 2014 z. 31, s. 37-45, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

krajobraz ; wartości kulturowe ; tożsamość przestrzenna ; wizerunek

landscape ; cultural values ; spatial identity ; image

4/13
Nr opisu: 0000095025
Rola niegdysiejszych miast w strukturze osadniczej Aglomeracji Górnośląskiej.
[Aut.]: Barbara Stankiewicz.
-Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Urban. 2014 z. 31, s. 47-56, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

prawa miejskie ; Aglomeracja Górnośląska ; reforma administracyjna ; odrębność przestrzenna

civic rights ; Silesian Agglomeration ; administrative reform ; spatial distinction

5/13
Nr opisu: 0000097437
W poszukiwaniu utraconego miejsca.
[Aut.]: Katarzyna Mazur-Belzyt.
-Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Urban. 2014 z. 30, s. 89-95, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

małe miasto ; przestrzeń publiczna ; rynek ; miejsce

small town ; public space ; market ; place

6/13
Nr opisu: 0000098025
Pamięć i metropolizacja górnośląskiej konurbacji.
[Aut.]: Tomasz** Taczewski.
-Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Urban. 2013 z. 29, s. 41-48, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Tożsamość miasta w dobie globalizacja. Punktacja MNiSW 3.000

konurbacja górnośląska ; pamięć społeczna ; ustawa metropolitalna

Upper Silesian conurbation ; social memory ; metropolitan act

7/13
Nr opisu: 0000098023
Rzeczywistość a tożsamość miejsca.
[Aut.]: Elżbieta Błeszyńska.
-Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Urban. 2013 z. 29, s. 33-40, bibliogr. 8 poz.
Tytuł zeszytu: Tożsamość miasta w dobie globalizacja. Punktacja MNiSW 3.000

tożsamość miejsca

place identity

8/13
Nr opisu: 0000098021
Tożsamość społeczna w procesie kształtowania nowego krajobrazu miast poprzemysłowych.
[Aut.]: Alina Pancewicz.
-Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Urban. 2013 z. 29, s. 157-166, bibliogr. 12 poz.
Tytuł zeszytu: Tożsamość miasta w dobie globalizacja. Punktacja MNiSW 3.000

tożsamość społeczna ; krajobraz ; dziedzictwo poprzemysłowe

social identity ; landscape ; post-industrial heritage

9/13
Nr opisu: 0000077027
Przerwana tożsamość?. Gliwice: od miasta do technopolii - wstęp do studium przypadku.
[Aut.]: Agnieszka Bugno-Janik, Marek Janik.
-Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Urban. 2012 z. 25, s. 49-55, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

migracja ; tożsamość miasta ; przestrzeń publiczna

migration ; identity of city ; public space

10/13
Nr opisu: 0000084046
Tożsamość miasta - sposób na kreację urbanistyczną.
[Aut.]: Elżbieta Błeszyńska.
-Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Urban. 2012 z. 26, s. 17-27. Punktacja MNiSW 2.000

11/13
Nr opisu: 0000089088
Tożsamość miasta - sposób na kreację urbanistyczną.
[Aut.]: Elżbieta Błeszyńska-Koclęga.
-Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Urban. 2012 z. 26, s. 17-27, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

przestrzeń miejska ; Biennale Architektury ; Karty Ateńskie ; rewitalizacja miasta ; zrównoważony rozwój miasta ; URBACT ; tożsamość miasta

urban space ; Architecture Biennale ; Cards of Athens ; revitalization of town ; sustainable city development ; URBACT ; identity of city

12/13
Nr opisu: 0000058317
Silesia City Center w Katowicach - przykład dziedzictwa kulturowego, nowej jakości przestrzeni publicznej czy "Miasta w mieście"?.
[Aut.]: Anna Kossak-Jagodzińska.
-Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Urban. 2009 z. 19, s. 53-62, bibliogr. 28 poz.

przestrzeń publiczna ; centrum handlowo-wypoczynkowe ; teren pogórniczy ; dziedzictwo kulturowe ; miasto w mieście ; Silesia City Center

public space ; shopping and leisure centre ; post-mining area ; cultural heritage ; city within the city ; Silesia City Center

13/13
Nr opisu: 0000058318
Tożsamość przestrzeni w programach rewitalizacji obszarów miejskich.
[Aut.]: Katarzyna Mazur-Belzyt, Szymon Opania.
-Zesz. Nauk. PPozn., Archit. Urban. 2009 z. 20, s. 73-89, bibliogr. 14 poz.

przestrzeń miejska ; tożsamość miejsca ; rewitalizacja ; fundusz unijny

urban space ; place identity ; revitalization ; union fund

stosując format:
Nowe wyszukiwanie