Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L MECH
Liczba odnalezionych rekordów: 87Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/87
Nr opisu: 0000012960   
Gridy obliczeniowe w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji układów mechanicznych.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 41-57, bibliogr. 75 poz.

2/87
Nr opisu: 0000012961   
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki ¦l±skiej - jej profil naukowo-badawczy i rozwój.
[Aut.]: Ewa** Opoka, Wojciech Moczulski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 59-76

podstawy konstrukcji maszyn ; projektowanie ; konstruowanie ; komputerowe wspomaganie produkcji ; projektowanie wspomagane komputerowo ; badanie do¶wiadczalne ; wibroakustyka ; sztuczna inteligencja ; diagnostyczny system ekspertowy

basics of machine design ; designing ; design engineering ; computer aided management ; computer aided design ; experimental test ; vibroacoustics ; artificial intelligence

3/87
Nr opisu: 0000013202   
Konstruowanie zorientowane na seryjno¶ć wytwarzania.
[Aut.]: Piotr Gendarz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 123-140, bibliogr. 5 poz.

4/87
Nr opisu: 0000012980   
Modelowanie, analiza oraz synteza aktywnych układów mechanicznych.
[Aut.]: Andrzej Buchacz, Katarzyna Żurek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 99-122, bibliogr. 8 poz.

analiza ; graf biegunowy ; modelowanie ; synteza

analysis ; polar graph ; modelling ; synthesis

5/87
Nr opisu: 0000012959   
Optymalizacja ewolucyjna w zagadnieniach termomechanicznych.
[Aut.]: Adam Długosz, Wacław Ku¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 23-40, bibliogr. 7 poz.

optymalizacja kształtu ; identyfikacja ; algorytm ewolucyjny ; algorytm rozproszony ; metoda elementów brzegowych ; termosprężysto¶ć

shape optimization ; identification ; evolutionary algorithm ; distributed algorithm ; boundary element method ; thermoelasticity

6/87
Nr opisu: 0000013209   
Programowanie w logice z ograniczeniami do zarz±dzania w ¶rodowisku wieloprojektowym.
[Aut.]: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 173-186, bibliogr. 6 poz.

Teoria Ograniczeń ; harmonogramowanie ; projekt

Theory of Constraints ; scheduling ; project

7/87
Nr opisu: 0000012985   
Rozwój metod analizy sygnałów wibroakustycznych stosowanych w diagnostyce maszyn.
[Aut.]: Bogdan* Wysogl±d, Anna Timofiejczuk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 225-248, bibliogr. 50 poz.

analiza sygnałów ; diagnostyka ; maszyna wirnikowa

signal analysis ; diagnosis ; rotating machine

8/87
Nr opisu: 0000012958   
Słowo wstępne w 60-lecie działalno¶ci Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 5-21

9/87
Nr opisu: 0000012981   
Synteza dyskretnych i ci±głych układów drgaj±cych z uwzględnieniem tłumienia.
[Aut.]: Andrzej Dymarek, Tomasz Dzitkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 141-154, bibliogr. 25 poz.

charakterystyka dynamiczna ; transformacja ; powolno¶ć ; ruchliwo¶ć

dynamical characteristics ; transformation ; slowness ; motility

10/87
Nr opisu: 0000012982   
Wibroizolatory kwazizerowej sztywno¶ci w pasywnej izolacji drgań mechanicznych o wolnozmiennych składowych widma wymuszenia drgań.
[Aut.]: Władysław** Kaliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 155-171, bibliogr. 15 poz.

wibroizolacja ; układ pasywny ; własno¶ci mechaniczne ; drgania ; dĽwignica ; histereza

vibroisolation ; passive system ; mechanical properties ; vibration ; crane ; hysteresis

11/87
Nr opisu: 0000012984   
Wpływ cech geometrycznych ziaren napełniaczy na wła¶ciwo¶ci reologiczne polietylenu i polistyrenu.
[Aut.]: Józef Stabik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 205-224, bibliogr. 26 poz.

napełniacz ; polimer napełniony ; lepko¶ć ; struga płynu

filler ; filled polymer ; viscosity ; fluid stream

12/87
Nr opisu: 0000012983   
Wybrane zagadnienia napędu perystaltycznego.
[Aut.]: Wojciech** Pillich.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 187-204, bibliogr. 23 poz.

transport ; mechanizm ; napęd ; konstrukcja ; model ; napór ; deformacja ; opór toczenia ; koło jezdne ; przepływ płynu ; badania eksperymentalne

transport ; mechanism ; drive ; construction ; model ; pressure ; deformation ; rolling resistance ; road wheel ; fluid flow ; experimental research

13/87
Nr opisu: 0000012979   
Zaawansowane metody wnioskowania diagnostycznego.
[Aut.]: Anna Timofiejczuk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 77-97, bibliogr. 35 poz

diagnostyka maszyn ; wnioskowanie diagnostyczne ; CBR ; CxBR

machine diagnostics ; diagnostic inference ; CBR ; CxBR

14/87
Nr opisu: 0000026669   
Efekty odsiarczania spalin w kotłach małej mocy przy zastosowaniu układu pneumatycznego dozowania sorbentu.
[Aut.]: D. Homa, Franciszek** Gramatyka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 53-65, bibliogr. 7 poz.

15/87
Nr opisu: 0000026662   
Energetyczne aspekty procesu regeneracji osnowy mas formierskich w układzie urz±dzeń regeneratora liniowego.
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk, Zbigniew** Pi±tkiewicz, Krzysztof Janerka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 139-147, bibliogr. 4 poz.

16/87
Nr opisu: 0000026667   
Konfiguracja stanowisk do pneumatycznego nawęglania ciekłego metalu.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, Zbigniew** Pi±tkiewicz, Henryk** Szlumczyk, D. Homa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 77-86, bibliogr. 4 poz.

17/87
Nr opisu: 0000026666   
Materiały o wysokiej trwało¶ci w transporcie pneumatycznym.
[Aut.]: Stanisław** Jura, Jerzy** Kilarski, Andrzej Studnicki, Jacek Suchoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 87-95, bibliogr. 5 poz.

18/87
Nr opisu: 0000026665   
Mieszanie pneumatyczne.
[Aut.]: Zbigniew** Pi±tkiewicz, Krzysztof Janerka, Henryk** Szlumczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 111-117, bibliogr. 2 poz.

19/87
Nr opisu: 0000026664   
Rozwój transportu rurowego.
[Aut.]: Zbigniew** Pi±tkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 119-130, bibliogr. 3 poz.

20/87
Nr opisu: 0000026668   
Szybko¶ć nawęglania w procesie pneumatycznego wprowadzania materiału węglowego.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, Stanisław** Jura, Zbigniew** Pi±tkiewicz, Henryk** Szlumczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 67-76, bibliogr. 14 poz.

21/87
Nr opisu: 0000026663   
Torkretowanie pneumatyczne.
[Aut.]: Zbigniew** Pi±tkiewicz, Krzysztof Janerka, Henryk** Szlumczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1997 z. 128, s. 131-138, bibliogr. 2 poz.

22/87
Nr opisu: 0000035240   
Ilo¶ciowe ujęcie roli składników struktury i składu chemicznego staliwa L20G w różnych temperaturach eksploatacji.
[Aut.]: J. Cybo, Stanisław** Jura, J. Chmiela.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1996 z. 123, s. 59-70, bibliogr. 18 poz.

23/87
Nr opisu: 0000035244   
Komputerowe wspomaganie gospodarki narzędziami pomiarowymi zgodnie z ISO serii 9000.
[Aut.]: Krzysztof Ciupke.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1996 z. 123, s. 7-18, bibliogr. 7 poz.

24/87
Nr opisu: 0000035239   
Kształtowanie wyrobów stalowych na półgor±co (na ciepło).
[Aut.]: Jakub* Kowalczyk, Roman* Kozik, Roman** Wusatowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1996 z. 123, s. 79-96, bibliogr. 6 poz.

25/87
Nr opisu: 0000035241   
Oddziaływania składu chemicznego na zmiany twardo¶ci jednolitych walców żeliwnych.
[Aut.]: J. Cybo, Stanisław** Jura, Marian* Przybył, J. Chmiela, G. Służałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1996 z. 123, s. 47-58

26/87
Nr opisu: 0000035242   
Profil twardo¶ci przekroju poprzecznego jednolitych walców żeliwnych.
[Aut.]: J. Cybo, Stanisław** Jura, Marian* Przybył, J. Chmiela, G. Służałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1996 z. 123, s. 37-45, bibliogr. 3 poz.

27/87
Nr opisu: 0000035238   
Reprezentacja numeryczna elementów maszyn dla potrzeb komputerowego wspomagania konstruowania i eksploatacji.
[Aut.]: Wojciech Moczulski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1996 z. 123, s. 113-120, biblogr. 9 poz.

28/87
Nr opisu: 0000035243   
Wpływ procesu metalurgicznego na dekohezję odlewu podczas krzepnięcia i eksploatacji.
[Aut.]: J. Cybo, Stanisław** Jura, J. Chmiela.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1996 z. 123, s. 19-35, bibliogr. 21 poz.

29/87
Nr opisu: 0000043276
Analiza wrażliwo¶ci warto¶ci własnych na parametry konstrukcyjne układów napędowych.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Zdzisław Rak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 379-384, bibliogr. 4 poz.

30/87
Nr opisu: 0000043274
Badania numeryczne zjawiska stick-slip.
[Aut.]: Marian* Wiercigroch.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 409-416, bibliogr. 14 poz.

31/87
Nr opisu: 0000043285
Drgania w ocenie stanu technicznego maszyny.
[Aut.]: Władysław** Kaliński, Wojciech** Pillich.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 153-159, bibliogr. 2 poz.

32/87
Nr opisu: 0000043277
Drgania wymuszone prętów cienko¶ciennych o profilu otwartym.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Krzysztof Bizoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 373-377, bibliogr. 9 poz.

33/87
Nr opisu: 0000043280
Eliminacja ukosowania suwnicy wywołanego zjawiskiem odbicia.
[Aut.]: Andrzej** Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 279-286, bibliogr. 7 poz.

34/87
Nr opisu: 0000043284
Komputerowa weryfikacja konstrukcji stołu obrotowego tokarki karuzelowej metod± elementów skończonych.
[Aut.]: Jan Kosmol, J. ¦liwka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 181-186, bibliogr. 3 poz.

35/87
Nr opisu: 0000043281
Komputerowe wspomaganie diagnozowania przekładni zębatych dużych mocy.
[Aut.]: Ludwik** Muller, Andrzej** Wilk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 257-263, bibliogr. 5 poz.

36/87
Nr opisu: 0000043288
Laboratoryjne stanowisko do badań skuteczno¶ci wibroizolacji kabin suwnic wibroizolatorami quasi-zerowej sztywno¶ci.
[Aut.]: Remigiusz** Ćwik, Tadeusz** Koprowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 69-74, bibliogr. 1 poz.

37/87
Nr opisu: 0000043283
Matematyczne modelowanie pola temperatury w chłodnicy kanałowej stosowanej w urz±dzeniach elektronicznych.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 195-200, bibliogr. 4 poz.

38/87
Nr opisu: 0000043279
Modelowanie oddziaływań dystorsyjnych.
[Aut.]: Donat** Renowicz, Jerzy Okrajni.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 345-349, bibliogr. 7 poz.

39/87
Nr opisu: 0000043290
Modelowanie opływu sztucznych zastawek aortycznych.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 209-221, bibliogr. 10 poz.

40/87
Nr opisu: 0000043282
Modelowanie żelbetu i gruntów w analizie układu budynek/podłoże.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Andrzej** Ajdukiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 225-232, bibliogr. 8 poz.

41/87
Nr opisu: 0000043296
Rekurencyjna formuła wyznaczania podatno¶ci dynamicznej układów prętowych o strukturze kaskadowej w ujęciu grafów i liczb strukturalnych.
[Aut.]: Andrzej Buchacz, Józef** Wojnarowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 47-55, bibliogr. 23 poz.

42/87
Nr opisu: 0000043275
Sprzężone drgania poprzeczno-wzdłużne górniczego układu wyci±gowego.
[Aut.]: Dagmara** Tejszerska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 385-392, bibliogr. 4 poz.

43/87
Nr opisu: 0000043292
Stabilno¶ć dynamiczna pręta cienko¶ciennego obci±żonego mimo¶rodowo.
[Aut.]: Witold* Grabysz, Eugeniusz ¦witoński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 135-142, bibliogr. 10 poz.

44/87
Nr opisu: 0000043298
Tendencje rozwojowe w napędach kombajnów węglowych.
[Aut.]: Jerzy** Antoniak, Eugeniusz ¦witoński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 7-24, bibliogr. 10 poz.

45/87
Nr opisu: 0000043293
The pursuit of effectiveness and a matter of sureness.
[Aut.]: Janusz** Dietrych.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 113-117

46/87
Nr opisu: 0000043278
Uwagi o nowej metodzie linearyzacji statystycznej opartej na minimalizacji błędu kwadratowego energii potencjalnej.
[Aut.]: Jerzy** Skrzypczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 357-365, bibliogr. 16 poz.

47/87
Nr opisu: 0000043287
Wolno¶ć nie jest z tego ¶wiata.
[Aut.]: Janusz** Dietrych.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 75-78

48/87
Nr opisu: 0000043297
Wybór i modyfikacja parametrów skrawania w procesach obróbczych z użyciem systemu wspomagania podejmowania decyzji wykorzystuj±cego zbiory rozmyte (FDSS).
[Aut.]: M. Balaziński, M. Bellerose, Ernest** Czogała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 25-36, bibliogr. 12 poz.

49/87
Nr opisu: 0000043291
Wyznaczanie charakterystyk amplitudowo-często¶ciowo-fazowych modelu układu wibroizolacji kabiny operatora suwnicy.
[Aut.]: Jerzy ¦wider, Józef** Wojnarowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 199-208, bibliogr. 2 poz.

50/87
Nr opisu: 0000043286
Wyznaczanie rozkładu temperatur w uzwojeniu wirnika turbogeneratora metod± elementów skończonych.
[Aut.]: Antoni John, Bogna Mrówczyńska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 139-145, bibliogr. 10 poz.

51/87
Nr opisu: 0000043289
Zasada wierzchołkowa w modelowaniu metod± hipergrafów wieloodcinkowych układów prętowych o parametrach rozłożonych w sposób ci±gły.
[Aut.]: Andrzej Buchacz, Maciej* Pasek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 115, s. 49-56, bibliogr. 3 poz.

52/87
Nr opisu: 0000043294
Zastosowanie sieci neuronalnych do odwracania modeli drgań.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, M. White.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 75-92, bibliogr. 15 poz.

53/87
Nr opisu: 0000043295
Zastosowanie stochastycznej metody elementów brzegowych w modelowaniu losowych układów mechanicznych.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1994 z. 116, s. 57-73, bibliogr. 29 poz.

54/87
Nr opisu: 0000045309
Analiza ci±głych i dyskretnych zagadnień własnych dla równania przewodzenia ciepła.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 363-368, bibliogr. 6 poz.

55/87
Nr opisu: 0000045315
Analiza wibroakustyczna w dziedzinie czasu jako metoda poszukiwania symptomów zużycia ostrza skrawaj±cego.
[Aut.]: Jan Kosmol, Andrzej Sokołowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 185-191, bibliogr. 4 poz.

56/87
Nr opisu: 0000045306
Analysis of the influence of plays on magnitudes of dynamic forces in kinematic pairs of a driving system of gearheads of coal shearer.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Dariusz* Dubiel, Zdzisław Rak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 407-413, bibliogr. 7 poz.

57/87
Nr opisu: 0000045307
Application of a transfer matrix of problems of dynamics of thin - walled bars.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Krzysztof Bizoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 393-405, bibliogr. 19 poz.

58/87
Nr opisu: 0000045321
Badania symulacyjne modelu sztucznego stawu biodrowego.
[Aut.]: Alicja Balin, Jerzy Myalski, Józef** ¦leziona, J. Toborek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 33-38, bibliogr. 8 poz.

59/87
Nr opisu: 0000045322
Control of a machining process by means of neural controllers.
[Aut.]: M. Balaziński, Ernest** Czogała, Tomasz* Sadowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 21-31, bibliogr. 5 poz.

60/87
Nr opisu: 0000045317
Dobór optymalnych cech konstrukcyjnych kołpaków wirnika turbogeneratora TWW-200-2.
[Aut.]: Bronisław** Drak, Eugeniusz ¦witoński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 87-93, bibliogr. 5 poz.

61/87
Nr opisu: 0000045310
Model matematyczny przepływu wielofazowego (woda-gaz-ciała stałe).
[Aut.]: Franciszek Plewa, Kazimierz** Wanat.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 331-339, bibliogr. 5 poz.

62/87
Nr opisu: 0000045314
Model matematyczny U-rurowego rekuperatora radiacyjno-konwekcyjnego.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, Jan** Składzień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 193-198, bibliogr. 9 poz.

63/87
Nr opisu: 0000045305
Modelowanie drgań poprzecznych naczynia wydobywczego.
[Aut.]: Dagmara** Tejszerska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 415-422, bibliogr. 9 poz.

64/87
Nr opisu: 0000045320
Modelowanie metod± hipergrafów drgaj±cych, przestrzennych, wieloodcinkowych mechanicznych układów prętowych o parametrach rozłożonych w sposób ci±gły.
[Aut.]: Andrzej Buchacz, Maciej* Pasek, Józef** Wojnarowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 45-52, bibliogr. 3 poz.

65/87
Nr opisu: 0000045311
Pole obci±żeń poziomych suwnicy podczas jazdy wywołane zjawiskiem odbicia.
[Aut.]: Andrzej** Nowak, Józef** Wojnarowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 299-304, bibliogr. 5 poz.

66/87
Nr opisu: 0000045312
Sensitivity analysis in modelling of a driving system of a gearhead of the KGS 300 shearer.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 249-256, bibliogr. 4 poz.

67/87
Nr opisu: 0000045319
Synteza drgaj±cych skrętnie układów prętowych o strukturze kaskadowej w ujęciu grafów i liczb strukturalnych.
[Aut.]: Andrzej Buchacz, Józef** Wojnarowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 53-58, bibliogr. 6 poz.

68/87
Nr opisu: 0000045318
Tworzymy, więc stajemy się.
[Aut.]: Janusz** Dietrych.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 81-85

69/87
Nr opisu: 0000045316
Układy wibroizolacji maszyn roboczych ciężkich w aspekcie modelowania.
[Aut.]: Władysław** Kaliński, Wojciech** Pillich.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 169-178, bibliogr. 20 poz.

70/87
Nr opisu: 0000045308
Wyznaczanie dokładnych charakterystyk probabilistycznych w nieliniowych układach dynamicznych.
[Aut.]: Jerzy** Skrzypczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 369-375, bibliogr. 14 poz.

71/87
Nr opisu: 0000045313
Wyznaczanie rozkładów temperatury przy przepływie gazu przez złoże materiału ziarnistego.
[Aut.]: Tadeusz Kruczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 205-210, bibliogr. 3 poz.

72/87
Nr opisu: 0000053477   
Aproksymacja cech stereologicznych wtr±ceń niemetalicznych w staliwie.
[Aut.]: Jerzy* Cybo, Stanisław** Jura, J. Chmiela.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1991 z. 89, s. 53-68, bibliogr. 5 poz.

73/87
Nr opisu: 0000053524   
Dynamika kruszarki rezonansowej z układem roboczym o dwóch stopniach swobody.
[Aut.]: Julian** Zieliński, Adam** Lidwin.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1991 z. 89, s. 83-93, bibliogr. 4 poz.

74/87
Nr opisu: 0000053528   
Modelowanie układu sterowania adaptacyjnego na maszynie analogowej.
[Aut.]: Jan Kosmol.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1991 z. 89, s. 69-81, bibliogr. 2 poz.

75/87
Nr opisu: 0000053474   
Niektóre aspekty ilo¶ciowego ujęcia zmian własno¶ci stopów w funkcji charakterystyki wtr±ceń niemetalicznych.
[Aut.]: Jerzy* Cybo.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1991 z. 89, s. 33-51, bibliogr. 65 poz.

76/87
Nr opisu: 0000053476   
Projektowanie serwomechanizmu hydraulicznego z optymalizacj± jego własno¶ci.
[Aut.]: Eugeniusz** BliĽnicki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1991 z. 89, s. 7-20, bibliogr. 8 poz.

77/87
Nr opisu: 0000053475   
Rola wtr±ceń niemetalicznych w procesie zniszczenia stopów.
[Aut.]: Jerzy* Cybo.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1991 z. 89, s. 21-32, bibliogr. 40 poz.

78/87
Nr opisu: 0000064109   
Badania zmęczeniowe przy obrotowym zginaniu próbek gładkich i z karbem ze stali ferrytycznej aluminiowanych zanurzeniowo.
[Aut.]: Grażyna** Ober.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 135-144, bibliogr. 11 poz.

79/87
Nr opisu: 0000064113   
Badanie drgaj±cych układów dynamicznych metod± grafów hybrydowych. Cz. 1: Wielowariantowy model dynamiczny przesiewacza.
[Aut.]: Andrzej Buchacz, Jerzy ¦wider, Józef** Wojnarowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 21-32, bibliogr. 3 poz.

80/87
Nr opisu: 0000065342   
Badanie drgaj±cych układów dynamicznych metod± grafów hybrydowych. Cz. 2: Obliczenia numeryczne.
[Aut.]: Andrzej Buchacz, Jerzy ¦wider, Józef** Wojnarowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 33-79, bibliogr. 1 poz.

81/87
Nr opisu: 0000065370   
Metoda elementów brzegowych w zagadnieniach przestrzennego kontaktu z tarciem.
[Aut.]: T. Adamczyk, Tadeusz* Burczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 7-20, bibliogr. 11 poz.

82/87
Nr opisu: 0000064107   
Metoda rozmieszczania obiektów zakładu przemysłowego.
[Aut.]: Alojzy* Stawinoga.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 159-174, bibliogr. 6 poz.

83/87
Nr opisu: 0000064110   
Proces tworzenia typoszeregów ¶rodków technicznych.
[Aut.]: Piotr Gendarz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 121-133, bibliogr. 14 poz.

84/87
Nr opisu: 0000064111   
Suspensyjne odlewanie stopów odpornych na zużycie.
[Aut.]: Józef** Gawroński, Bernard** Krajczy, Janusz** Szala.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 101-119, bibliogr. 7 poz.

85/87
Nr opisu: 0000064106   
Ważniejsze prace naukowe prowadzone w Zespole Obrabiarek w dziesięcioleciu 1974-84.
[Aut.]: Tadeusz** Tyrlik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 175-191, bibliogr. 16 poz.

86/87
Nr opisu: 0000064108   
Wyznaczanie charakterystyk zmęczenia cieplnego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 145-158, bibliogr. 15 poz.

87/87
Nr opisu: 0000064112   
Zastosowanie metody elementów brzegowych do zadań brzegowych teorii lepkosprężysto¶ci.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Antoni John.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1988 z. 83, s. 81-100, bibliogr. 11 poz.

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie