Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L MAT STOSOW
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/39
Nr opisu: 0000103220      
Application of the homotopy perturbation method for the systems of Fredholm integral equations.
[Aut.]: Edyta Hetmaniok, Damian Słota, A. Wróbel, Adam Zielonka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2015 z. 5, s. 61-70, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

homotopijna metoda perturbacyjna ; konwergencja ; szacowanie błędu ; równanie całkowe Fredholma

homotopy perturbation method ; convergence ; error estimation ; Fredholm integral equation

2/39
Nr opisu: 0000103224      
Application of the homotopy perturbation method for the systems of Volterra integral equations.
[Aut.]: Edyta Hetmaniok, Damian Słota, A. Wróbel, Adam Zielonka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2015 z. 5, s. 71-77, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

homotopijna metoda perturbacyjna ; konwergencja ; szacowanie błędu ; równanie całkowe Volterry

homotopy perturbation method ; convergence ; error estimation ; Volterra integral equation

3/39
Nr opisu: 0000103231      
Interactive gaming as a support for system dynamics learning with the use of Vensim.
[Aut.]: Elżbieta* Kasperska, Tomasz* Bajon, Rafał* Marjasz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2015 z. 5, s. 99-110, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

symulacja ; analiza wrażliwo¶ci ; optymalizacja modelu ; gra symulacyjna ; gra interaktywna

simulation ; sensitivity analysis ; model optimization ; simulation game ; interactive game

4/39
Nr opisu: 0000103188      
Involutive bases of Sylow 2-subgroups of symmetric and alternating groups.
[Aut.]: Bartłomiej Pawlik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2015 z. 5, s. 35-42, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

p-podgrupa Sylowa ; splot ; baza grupy

Sylow p-subgroup ; wreath product ; group base

5/39
Nr opisu: 0000115345      
On Słota-Wituła problem concerning the value of some determinants.
[Aut.]: Michał Różański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2015 z. 5, s. 43-46, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

wyznaczniki ; problem Słoty-Wituły

determinants ; Słota-Wituła problem

6/39
Nr opisu: 0000103171      
Orbits of the Kaprekar's transformations - some introductory facts.
[Aut.]: H. Hanslik, Edyta Hetmaniok, I. Sobstyl, Mariusz Pleszczyński, Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2015 z. 5, s. 5-34, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

transformacja Kaprekara ; orbita minimalna ; porz±dek Szarkowskiego

Kaprekar transformation ; minimal orbit ; Sharkovsky ordering ; Ducci transformation ; recurrence vector sequences

7/39
Nr opisu: 0000103229      
Probabilistic model-building algorithms as tool to find optimum of a function.
[Aut.]: A. Reichel, Iwona Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2015 z. 5, s. 79-97, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

algorytm PBIL ; algorytm cGA ; metody heurystyczne ; optymalizacja funkcji

population-based incremental learning ; compact genetic algorithm ; heuristic methods ; function optimization

8/39
Nr opisu: 0000103218      
Remarks on the Sobolev type spaces of multifunctions.
[Aut.]: Andrzej** Kasperski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2015 z. 5, s. 53-60, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

przestrzeń Musielaka-Orlicza ; rozkład ; uogólniona pochodna

Musielak-Orlicz space ; distribution ; generalized derivative ; De Blasi differential of multifunction

9/39
Nr opisu: 0000115855   
Solution of some problem on the determinant of a sine-type matrix.
[Aut.]: Marcin* Szweda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2015 z. 5, s. 47-51, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

10/39
Nr opisu: 0000095055      
Certain methods of complementation of linear extensions of dynamic systems to regular systems.
[Aut.]: Viktor Kulyk, D. P±czko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2014 z. 4, s. 41-55, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

rozszerzenie liniowe ; układ dynamiczny ; układ regularny

linear extension ; dynamical system ; regular system

11/39
Nr opisu: 0000095168      
Implicite finite difference method for time fractional heat equation with mixed boundary conditions.
[Aut.]: Rafał Brociek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2014 z. 4, s. 73-87, bibliogr. 21 poz. Punktacja MNiSW 4.000

metoda różnic skończonych ; przewodnictwo cieplne ; równanie przewodnictwa ciepła

finite difference method ; heat conductivity ; heat equation

12/39
Nr opisu: 0000095056      
On a method of the rapid approximation of a cubic Bezier curve by quadratic Bezier curves.
[Aut.]: Barbara Biły.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2014 z. 4, s. 57-71, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

krzywa Beziera ; aproksymacja

Bezier curve ; approximation

13/39
Nr opisu: 0000095178      
On bubble sort performance for large data sets and NoSQL database systemu.
[Aut.]: Zbigniew Marszałek, Dawid Połap, Marcin WoĽniak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2014 z. 4, s. 113-122, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

NoSQL ; sortowanie b±belkowe ; duży zbiór danych

NoSQL ; bubble sort ; large data set

14/39
Nr opisu: 0000095177      
On classic bubble sort performance for large data sets.
[Aut.]: Zbigniew Marszałek, Dawid Połap, Marcin WoĽniak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2014 z. 4, s. 103-112, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

sortowanie b±belkowe ; duży zbiór danych

bubble sort ; large data set

15/39
Nr opisu: 0000095054      
Solution of some Kronheimer's problem on summable sequences.
[Aut.]: P. Lorenc, Michał Różański, M. Szweda, Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2014 z. 4, s. 35-40, bibliogr. 1 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

problem Kronheimera ; ci±g sumowalny

Kronheimer's problem ; summable sequence

16/39
Nr opisu: 0000095176      
Solving of the two-dimensional unsteady heat transfer problem by using the homotopy analysis method.
[Aut.]: Rafał Brociek, Edyta Hetmaniok, Jarosław* Matlak, Damian Słota.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2014 z. 4, s. 89-102, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

przewodzenie ciepła ; homotopijna metoda analizy

heat conductivity ; homotopy analysis method

17/39
Nr opisu: 0000095053      
Sums of the rational powers of roots of cubic polynomials.
[Aut.]: Roman Wituła, P. Lorenc, Michał Różański, M. Szweda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2014 z. 4, s. 17-34, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

wielomian Perrina ; tożsamo¶ci trygonometryczne ; równo¶ci Ramanujana

Perrin's polynomial ; trigonometric identities ; Ramanujan's equalities

18/39
Nr opisu: 0000088842      
Darboux property of the nonatomic σ-additive positive and finite dimensional vector measures.
[Aut.]: P. Lorenc, Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2013 z. 3, s. 25-36, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

własno¶ć Darboux miar ; miara wektorowa ; miara bezatomowa

measures possessing Darboux property ; vector measure ; nonatomic measure

19/39
Nr opisu: 0000088840      
Integrable Mikusiński operators as ultradistributions.
[Aut.]: Józef* Burzyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2013 z. 3, s. 5-15, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

całkowalny operator Mikusińskiego ; ultradystrybucja ; transformata Fouriera

integrable Mikusiński operator ; ultradistribution ; Fourier transform

20/39
Nr opisu: 0000088805      
On some properties of bubble sort with logic control of order for large scale data sets.
[Aut.]: Marcin WoĽniak, Zbigniew Marszałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2013 z. 3, s. 47-58, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

sortowanie danych ; algorytm b±belkowy ; duży zbiór danych

data sorting ; bubble algorithm ; large data set

21/39
Nr opisu: 0000088843      
Series of iterated logarithms.
[Aut.]: Michał Różański, M. Szweda, Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2013 z. 3, s. 37-46, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

szereg iterowanych logarytmów ; skala logarytmiczna

series of iterated logarithms ; logarithmic scale

22/39
Nr opisu: 0000088841      
Some intriguing limits-continuation.
[Aut.]: P. Lorenc, Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2013 z. 3, s. 17-24, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

granice z liczb± e ; funkcja gamma ; uogólnione wielomiany Laguerr'a

limits with number e ; gamma function ; generalized Laguerre polynomials

23/39
Nr opisu: 0000074478      
Application of the analytic - numerical method in solving the problem with moving boundary.
[Aut.]: Edyta Hetmaniok, Mariusz Pleszczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2012 z. 2, s. 57-74, bibliogr. 8 poz.

metoda analityczno-numeryczna ; zagadnienie z ruchomym brzegiem

analytic-numerical method ; moving boundary problem

24/39
Nr opisu: 0000074479      
Application of the clonal selection algorithm for reconstruction of the third kind boundary condition.
[Aut.]: Edyta Hetmaniok, Adam Zielonka, Damian Słota.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2012 z. 2, s. 75-86, bibliogr. 23 poz.

selekcja klonalna ; algorytm ; warunek brzegowy

clonal selection ; algorithm ; boundary condition

25/39
Nr opisu: 0000074476      
Model of decision support system for ball positioning relative to the center of mobile beam.
[Aut.]: Marcin WoĽniak, M. Gabryel, R. Nowicki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2012 z. 2, s. 35-44, bibliogr. 9 poz.

system wspomagania decyzji ; zbiór rozmyty ; sieć neuronowa ; system techniczny

decision support system ; fuzzy set ; neural network ; technical system

26/39
Nr opisu: 0000074475      
On the Riemann integral of set-valued functions.
[Aut.]: Bożena Pi±tek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2012 z. 2, s. 5-18, bibliogr. 7 poz.

całka Riemanna ; funkcja wielowarto¶ciowa

Riemann integral ; set-valued function

27/39
Nr opisu: 0000074502      
Simulation of the characteristics of the ball movement on a beam by the use of genetic algorithm.
[Aut.]: Marcin WoĽniak, M. Gabryel, R. Nowicki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2012 z. 2, s. 19-33, bibliogr. 10 poz.

algorytm genetyczny ; układ dynamiczny ; symulacja

genetic algorithm ; dynamical system ; simulation

28/39
Nr opisu: 0000074477      
The analysis of properties of insertion sort algorithm for large data sets.
[Aut.]: Marcin WoĽniak, Zbigniew Marszałek, M. Gabryel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2012 z. 2, s. 45-55, bibliogr. 5 poz.

algorytm sortowania przez wstawianie ; zbiór danych

insertion sort algorithm ; data set

29/39
Nr opisu: 0000068911      
Analitycal method of determining the freezing front location.
[Aut.]: Edyta Hetmaniok, Mariusz Pleszczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2011 z. 1, s. 121-136, bibliogr. 5 poz.

krzepnięcie ; metoda analityczna ; warunek brzegowy

solidification ; analytical method ; boundary condition

30/39
Nr opisu: 0000068913      
Application of the Haar and B-spline wavelets to approximate solution of the boundary problems.
[Aut.]: Anna Korczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2011 z. 1, s. 149-169, bibliogr. 7 poz.

falka Haara ; falka B-splajnowa ; równanie różniczkowe

Haar wavelet ; B-spline wavelet ; differential equation

31/39
Nr opisu: 0000068909      
Application of the harmony search algorithm in solving the inverse heat conduction problem.
[Aut.]: Edyta Hetmaniok, Danuta** Jama, Damian Słota, Adam Zielonka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2011 z. 1, s. 99-108, bibliogr. 17 poz.

algorytm optymalizacyjny ; Harmony Search ; dĽwięk ; przewodnictwo cieplne ; harmonia ; zagadnienie odwrotne

optimization algorithm ; Harmony Search ; sound ; heat conduction ; harmony ; inverse problem

32/39
Nr opisu: 0000068907      
Basic properties of the full matrices.
[Aut.]: Roman Wituła, N. Gawrońska, Damian Słota.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2011 z. 1, s. 69-80, bibliogr. 4 poz.

macierz pełna ; macierz kwadratowa

full matrix ; square matrix

33/39
Nr opisu: 0000068910      
Homotopy perturbation method in the heat conduction problems.
[Aut.]: Edyta Hetmaniok, Iwona Nowak, Damian Słota, Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2011 z. 1, s. 109-120, bibliogr. 14 poz.

przewodzenie ciepła ; równanie Laplace'a ; teoria perturbacji

heat conduction ; Laplace equation ; perturbation theory

34/39
Nr opisu: 0000068904      
On conditions implying that continuous linear functionals does not exist. Pt 1.
[Aut.]: Danuta** Jama, Konrad Kaczmarek, Roman Wituła, Edyta Hetmaniok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2011 z. 1, s. 29-35, bibliogr. 3 poz.

funkcjonał ; funkcjonał liniowy ci±gły ; analiza funkcjonalna

functional ; continuous linear functional ; functional analysis

35/39
Nr opisu: 0000080074      
On Jordan-Chevalley decomposition.
[Aut.]: Beata Bajorska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2011 z. 1, s. 7-27, bibliogr. 3 poz.

rozkład Jordana-Chevalleya ; operator liniowy ; wyznaczanie rozkładu

Jordan-Chevalley decomposition ; linear operator ; determining decomposition

36/39
Nr opisu: 0000068912      
Reconstruction of boundary condition of the third kind by applying the Ant Colony Optimization algorithm.
[Aut.]: Edyta Hetmaniok, Adam Zielonka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2011 z. 1, s. 137-147, bibliogr. 12 poz.

warunek brzegowy ; algorytm mrówkowy ; przewodnictwo cieplne ; zagadnienie odwrotne

boundary condition ; ant colony optimization ; heat conduction ; inverse problem

37/39
Nr opisu: 0000068906      
Sharply-weak regular linear extensions of dynamical systems leading up to regular systems.
[Aut.]: Ewa* Tkocz-Piszczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2011 z. 1, s. 51-68, bibliogr. 8 poz.

rozszerzenie liniowe ; układ dynamiczny ; równanie różniczkowe ; funkcja Lapunowa

linear extension ; dynamical system ; differential equation ; Lyapunov function

38/39
Nr opisu: 0000068905      
Some constructions of linear extensions of dynamical systems.
[Aut.]: Dariusz* P±czko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2011 z. 1, s. 37-49, bibliogr. 6 poz.

układ dynamiczny ; rozszerzenie liniowe ; równanie różniczkowe ; funkcja Greena

dynamical system ; linear extension ; differential equation ; Green function

39/39
Nr opisu: 0000068908      
Variations on sequences of arithmetic and geometric means.
[Aut.]: Roman Wituła, Danuta** Jama, Iwona Nowak, P. Olczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. Stosow. 2011 z. 1, s. 81-98, bibliogr. 17 poz.

ci±g arytmetyczny ; ci±g geometryczny ; liczby pierwsze

arithmetic sequence ; geometric sequence ; prime numbers

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie