Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L MAT
Liczba odnalezionych rekordów: 270Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/270
Nr opisu: 0000058854
Asymptotyczna stabilno¶ć w sensie Kozina rozwi±zań abstrakcyjnych równań różniczkowych.
[Aut.]: Danuta** Jama, R. Czech, M. Szopa, Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 129-133, bibliogr. 6 poz.

abstrakcyjne równanie różniczkowe ; słabo nieliniowe równanie różniczkowe ; równanie różniczkowe z wyprzedzonym argumentem ; stabilno¶ć

abstract differential equation ; weak nonlinear differential equation ; differential equation with advanced argument ; stability

2/270
Nr opisu: 0000058845
Connection between the primitive 5-th roots of unity and Fibonacci numbers. Pt 2.
[Aut.]: Roman Wituła, Danuta** Jama.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 61-73, bibliogr. 7 poz.

liczby Fibonacciego ; liczby Lucasa ; złota proporcja ; pierwiastek pierwotny

Fibonacci numbers ; Lucas numbers ; golden ratio ; primitive root

3/270
Nr opisu: 0000058844
Connections between the primitive 5-th roots of unity and Fibonacci numbers. Pt 1.
[Aut.]: Roman Wituła, Danuta** Jama.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 43-60, bibliogr. 22 poz.

liczby Fibonacciego ; liczby Lucasa ; złota proporcja ; pierwiastek pierwotny

Fibonacci numbers ; Lucas numbers ; golden ratio ; primitive root

4/270
Nr opisu: 0000058848
Finite version of Carleman's and Knopp's inequalities.
[Aut.]: Roman Wituła, Danuta** Jama, Damian Słota, P. Zwoleński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 93-96, bibliogr. 5 poz.

nierówno¶ć Carlemana ; nierówno¶ć Knoppa ; nierówno¶ć Amghibecha

Carleman's inequality ; Knopp's inequality ; Amghibech's inequality

5/270
Nr opisu: 0000058897
Generalization of maximum principle.
[Aut.]: Danuta** Jama.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 14-19, bibliogr. 4 poz.

zasada maksimum ; równanie paraboliczne ; słabo nieliniowe równanie paraboliczne

maximum principle ; parabolic equation ; weak nonlinear parabolic equation

6/270
Nr opisu: 0000058850
Jako¶ciowa analiza pewnego abstrakcyjnego równania różniczkowego.
[Aut.]: Danuta** Jama, B. Jama, Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 105-111, bibliogr. 5 poz.

równanie różniczkowe cz±stkowe ; teoria półgrup ; abstrakcyjne równanie różniczkowe ; nierówno¶ć Gronwalla-Bellmana ; stabilno¶ć

partial differential equation ; semigroup theory ; abstract differential equation ; Gronwall-Bellman inequality ; stability

7/270
Nr opisu: 0000058847
On some inequality of the trygonometric type.
[Aut.]: Roman Wituła, Danuta** Jama, Edyta Hetmaniok, Damian Słota.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 83-92, bibliogr. 4 poz.

funkcje trygonometryczne ; nierówno¶ć trygonometryczna

trigonometric functions ; trigonometric inequality

8/270
Nr opisu: 0000058846
On some real and complex limits.
[Aut.]: Roman Wituła, Danuta** Jama, Edyta Hetmaniok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 75-81, bibliogr. 2 poz.

granica ci±gu ; granica zespolona ; granica rzeczywista ; zbieżno¶ć ci±gu

limit of a sequence ; complex limit ; real limit ; convergence of sequence

9/270
Nr opisu: 0000058839
On the positive solutions of a parabolic equation.
[Aut.]: Danuta** Jama, R. Czech, B. Jama, M. Szopa, Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 7-11, bibliogr. 5 poz.

równanie różniczkowe cz±stkowe ; równanie paraboliczne ; rozwi±zania dodatnie

partial differential equation ; parabolic equation ; positive solutions

10/270
Nr opisu: 0000058840
On the stability of discrete-continuous systems.
[Aut.]: Danuta** Jama, R. Czech, B. Jama, M. Szopa, Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 21-26, bibliogr. 5 poz.

układ dyskretno-ci±gły ; stabilno¶ć ; nieliniowe równanie paraboliczne

discrete-continuous system ; stability ; nonlinear parabolic equation

11/270
Nr opisu: 0000058851
Pewne własno¶ci rozwi±zań równania różniczkowego z wyprzedzonym argumentem.
[Aut.]: Danuta** Jama, R. Czech, M. Szopa, Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 113-120, bibliogr. 4 poz.

teoria półgrup ; równanie różniczkowe ; równanie różniczkowe z wyprzedzonym argumentem ; słabo nieliniowe równanie różniczkowe

semigroup theory ; differential equation ; differential equation with advanced argument ; weak nonlinear differential equation

12/270
Nr opisu: 0000058857
Some comparison of different optimization techniques on the base of results for archetype "tragedy of commons".
[Aut.]: Elżbieta* Kasperska, Elwira Mateja-Losa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 135-143, bibliogr. 17 poz.

techniki optymalizacyjne ; archetyp systemowy ; pakiet symulacyjny ; dynamika systemowa

optimization techniques ; system archetype ; simulation package ; system dynamics

13/270
Nr opisu: 0000058842
Some estimations of solutions of abstract differential equations with perturbation.
[Aut.]: Danuta** Jama, R. Czech, B. Jama, M. Szopa, Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 35-41, bibliogr. 9 poz.

abstrakcyjne równanie różniczkowe ; stabilno¶ć ; półgrupy operatorów

abstract differential equation ; stability ; semigroups of operators

14/270
Nr opisu: 0000058841
Stability of solutions of mixed integral-differential systems.
[Aut.]: Danuta** Jama, B. Jama, Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 27-34, bibliogr. 9 poz.

równanie przewodnictwa ciepła ; równanie różniczkowo-całkowe ; stabilno¶ć ; układ dyskretno-ci±gły

heat equation ; integro-differential equation ; stability ; discrete-continuous system

15/270
Nr opisu: 0000058852
Stabilno¶ć abstrakcyjnych równań różniczkowych z wyprzedzonym argumentem.
[Aut.]: Danuta** Jama.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 121-127, bibliogr. 5 poz.

abstrakcyjne równanie różniczkowe ; równanie różniczkowe z wyprzedzonym argumentem ; stabilno¶ć

abstract differential equation ; differential equation with advanced argument ; stability

16/270
Nr opisu: 0000058849
Stabilno¶ć w sensie Kozina słabo nieliniowych, abstrakcyjnych równań różniczkowych.
[Aut.]: Danuta** Jama.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2010 z. 92, s. 97-103, bibliogr. 6 poz.

równanie różniczkowe cz±stkowe ; półgrupy operatorów ; operator nieliniowy ; abstrakcyjne równanie różniczkowe ; stabilno¶ć

partial differential equation ; semigroups of operators ; nonlinear operator ; abstract differential equation ; stability

17/270
Nr opisu: 0000010571
35 lat Wydziału Matematyczno-Fizycznego.
[Aut.]: Stanisław** Kochowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 9-70

Politechnika ¦l±ska ; Wydział Matematyczno-Fizyczny

Silesian University of Technology ; Faculty of Mathematics and Physics

18/270
Nr opisu: 0000010584
Analiza elektrycznych własno¶ci struktur MIS na bazie GaAs oraz Si w oparciu o metodę spektroskopii impedancyjnej.
[Aut.]: Stanisław** Kochowski, M. Szydłowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 199-212, bibliogr. 16 poz.

spektroskopia impedancyjna ; struktura GaAs MIS ; własno¶ci elektryczne

impedance spectroscopy ; GaAs MIS structure ; electric properties

19/270
Nr opisu: 0000010579
Badanie dyfuzji leków w membranach koloidowych metodami spektroskopowymi.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, B. D. Hanh, Anna KaĽmierczak, R. Neubert, S. Wartewig.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 137-149, bibliogr. 9 poz.

dyfuzja leku ; membrana koloidowa ; metoda spektroskopowa ; prawo Ficka

drug diffusion ; collodion membrane ; spectroscopic method ; Fick's law

20/270
Nr opisu: 0000037797
Ci±g komutantów grupy automorfizmów finitarnych drzewa 3-adycznego.
[Aut.]: Zbigniew* Szaszkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 329-341, bibliogr. 4 poz.

drzewo 3-adyczne ; automorfizm finitarny ; warunek konieczny

3-adic rooted tree ; finitary automorphism ; necessary condition

21/270
Nr opisu: 0000010572
Historia fizyki na Politechnice ¦l±skiej.
[Aut.]: Aleksander* Opilski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 71-85, bibliogr. 3 poz.

Politechnika ¦l±ska ; historia fizyki

Silesian University of Technology ; history of physics

22/270
Nr opisu: 0000010582
Modele bozonowe struktury j±dra atomowego.
[Aut.]: Edyta Hetmaniok, Edward* Kwa¶niewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 169-183, bibliogr. 31 poz.

j±dro atomowe ; model bozonowy ; przestrzeń bozonowa

nucleus ; boson model ; boson space

23/270
Nr opisu: 0000010583
Modele matematyczne wybranych archetypów systemowych i ich symulacja.
[Aut.]: Elżbieta* Kasperska, Elwira Mateja-Losa, Damian Słota.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 185-198, bibliogr. 28 poz.

model matematyczny ; archetyp systemowy ; dynamika systemowa

mathematical model ; system archetype ; system dynamics

24/270
Nr opisu: 0000010577
On locally graded groups.
[Aut.]: Beata Bajorska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 99-110, bibliogr. 25 poz.

grupy lokalnie stopniowe

locally graded groups

25/270
Nr opisu: 0000019991
On representation of a semidirect product of cyclic groups by a 2-state time-varying Mealy automation.
[Aut.]: Adam Woryna.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 343-354, bibliogr. 8 poz.

automat Mealy'ego ; produkt półprosty

Mealy automaton ; semidirect product

26/270
Nr opisu: 0000025562
Ore congruences and their properties.
[Aut.]: Piotr Słanina.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 289-297, bibliogr. 8 poz.

warunek Ore ; kongruencja

Ore condition ; congruence

27/270
Nr opisu: 0000010576
Przyczynek do historii Instytutu Matematycznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach.
[Aut.]: Bronisław* Szlęk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 87-98

Politechnika ¦l±ska ; Instytut Matematyki

Silesian University of Technology ; Institute of Mathematics

28/270
Nr opisu: 0000010585
Własno¶ci zwi±zków In-Se.
[Aut.]: Anna Michalewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 213-241, bibliogr. 157 poz.

zwi±zek In-Se ; technologia półprzewodników ; ogniwo fotowoltaiczne ; ogniwo elektrochemiczne

In-Se compound ; semiconductor technology ; photovoltaic cell ; electrochemical cell

29/270
Nr opisu: 0000010578
Wpływ domieszkowania na wła¶ciwo¶ci akustyczne i cieplne monokryształu niobianu litu.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, B. Burak, W. Hofman, M. Gała, J. Kucytowski, T. Łukasiewicz, Michał* Pyka, K. Wokulska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 111-136, bibliogr. 25 poz.

domieszkowanie ; wła¶ciwo¶ci akustyczne ; wła¶ciwo¶ci cieplne ; monokryształ niobianu litu ; fala akustyczna

doping ; acoustical properties ; thermal properties ; lithium niobate monocrystal ; acoustic wave

30/270
Nr opisu: 0000010586
Wybrane własno¶ci siarczku galu.
[Aut.]: Maria** Szałajko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 311-328, bibliogr. 36 poz.

siarczek galu ; materiał optoelektroniczny ; absorpcja ; przerwa energetyczna

gallium sulphide ; optoelectronic material ; absorption ; energy band gap

31/270
Nr opisu: 0000061174
Zastosowanie falki Haara w rozwi±zywaniu odwrotnych zagadnień brzegowych dla równania dyfuzji nieustalonej.
[Aut.]: Adam Zielonka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 355-372, bibliogr. 3 poz.

falka Haara ; odwrotne zadanie brzegowe ; dyfuzja nieustalona

Haar wavelet ; boundary inverse problem ; transient diffusion

32/270
Nr opisu: 0000010580
Zastosowanie rachunku zaburzeń dla eikonału do opisu sygnału w deflekcyjnych pomiarach fototermicznych.
[Aut.]: Roman Bukowski, D. Kobylińska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 2004 z. 91, s. 151-168, bibliogr. 11 poz.

eikonał ; rachunek zaburzeń ; pomiary fototermiczne ; optyka geometryczna

eikonal ; perturbation calculus ; fotothermal measurements ; geometrical optics

33/270
Nr opisu: 0000007417
Analiza numeryczna wpływu oporu cieplnego cienkiej warstwy na sygnał fototermiczny.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, B. Burak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 25-36, bibliogr. 10 poz.

34/270
Nr opisu: 0000005360
Długo¶ć kolejki w systemie E/G/1/N.
[Aut.]: Mykola Bratiichuk, Barbara* Borowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 43-58, bibliogr. 2 poz.

35/270
Nr opisu: 0000005358
Ergodity of particular oscillating process.
[Aut.]: Andrzej Chydziński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 77-88, bibliogr. 7 poz.

36/270
Nr opisu: 0000007427
Fraktale w procesach falowych i w nieinwazyjnych badaniach materiałów.
[Aut.]: Eugeniusz** Soczkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 125-132, bibliogr. 11 poz.

37/270
Nr opisu: 0000005359
Konstrukcja i badania wstępne komórki fotoakustycznej do badania ciał stałych.
[Aut.]: Roman Bukowski, Katarzyna Spałek, Zygmunt** Kleszczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 59-75, bibliogr. 4 poz.

38/270
Nr opisu: 0000007414
Magnetic measurements as a tool to characterize paramagnetic materials.
[Aut.]: Joanna* Bartkowska, Jan* Cisowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 5-12, bibliogr. 5 poz.

39/270
Nr opisu: 0000007416
Metody pomiaru parametrów cieplnych cienkich warstw.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 13-24, bibliogr. 27 poz.

40/270
Nr opisu: 0000007428
Niszcz±ce i nieniszcz±ce metody pomiaru profilu koncentracji domieszek w materiałach półprzewodnikowych.
[Aut.]: Krzysztof** Waczyński, Edyta Wróbel, K. Drabczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 133-143, bibliogr. 11 poz.

41/270
Nr opisu: 0000007425
Numeryczna analiza wybranych wrażliwo¶ci indukcyjnego przetwornika grubo¶ci powłoki.
[Aut.]: Bogusław** Kasperczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 65-76, bibliogr. 5 poz.

42/270
Nr opisu: 0000005354
O pewnym uogólnieniu równania funkcjonałów kwadratowych.
[Aut.]: Krzysztof* Dłutek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 117-135, bibliogr. 3 poz.

43/270
Nr opisu: 0000005357
On application of finite Markov chains to encoding of audio data.
[Aut.]: Andrzej Chydziński, Michał* Momot.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 89-103, bibliogr. 4 poz.

44/270
Nr opisu: 0000005350
On cancellative congruences for semigroups.
[Aut.]: Olga** Macedońska-Nosalska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 171-176, bibliogr. 18 poz.

45/270
Nr opisu: 0000005349
On some binary programming for minimalization of pollutants emission.
[Aut.]: Elwira Mateja-Losa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 177-193, bibliogr. 2 poz.

46/270
Nr opisu: 0000005361
On some properties of residually finite groups.
[Aut.]: Beata Bajorska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 33-42, bibliogr. 15 poz.

47/270
Nr opisu: 0000005352
Poszukiwanie warto¶ci własnych równania Helmholtza za pomoc± wielokrotnej zasady wzajemno¶ci.
[Aut.]: Katarzyna Komorowska, Andrzej** Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 143-161, bibliogr. 13 poz.

48/270
Nr opisu: 0000005362
Przydatno¶ć generatorów liczb pseudolosowych do analizy przepływu ciepła metod± Monte Carlo.
[Aut.]: Katarzyna Adrianowicz, Zbigniew** Rudnicki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 7-31, bibliogr. 8 poz.

49/270
Nr opisu: 0000005353
Roots of permutations.
[Aut.]: Piotr* Kasprzyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 134-142, bibliogr. 4 poz.

50/270
Nr opisu: 0000005348
Solution of the quasistationary Stefan problem with Neumann boundary conditions.
[Aut.]: Damian Słota.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 215-232, bibliogr. 17 poz.

51/270
Nr opisu: 0000005355
Symmetric presentations for groups.
[Aut.]: Witold Tomaszewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 233-242, bibliogr. 5 poz.

52/270
Nr opisu: 0000007420
The application of the electromagneto-acoustic method to non-destructive testing.
[Aut.]: Zdzisław** Filus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 55-64, bibliogr. 1 poz.

53/270
Nr opisu: 0000005351
The error bounds for some approximation processes in Lp(Q).
[Aut.]: Grażyna** Kozłowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 163-169, bibliogr. 2 poz.

54/270
Nr opisu: 0000005356
The stability of the quadratic equation for set-valued mappings.
[Aut.]: Stefan** Czerwik, Krzysztof* Dłutek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 84, s. 105-116, bibliogr. 8 poz.

55/270
Nr opisu: 0000007426
Wykorzystanie metody rezonansowej wyznaczania stałych sprężystych do materiałów o strukturze rombowej.
[Aut.]: Zygmunt** Kleszczewski, Andrzej** Klimasek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 77-83, bibliogr. 9 poz.

56/270
Nr opisu: 0000007419
Zastosowanie zespolonej optyki geometrycznej do analizy różnych metod detekcji w deflekcyjnych pomiarach fototermicznych.
[Aut.]: Roman Bukowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1999 z. 87, s. 37-54, bibliogr. 10 poz.

57/270
Nr opisu: 0000026645
A new version of Gronwall-Bellman Lemma and its applications to differential equations with delay.
[Aut.]: Aleksander Nawrat.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 151-162, bibliogr. 5 poz.

58/270
Nr opisu: 0000026644
Application of second Lapunov methods to research of stability ordinary differential equations with delay.
[Aut.]: Aleksander Nawrat.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 163-174, bibliogr. 5 poz.

59/270
Nr opisu: 0000026646
Elliptic polarization of acoustic waves in crystals.
[Aut.]: Zygmunt** Kleszczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 137-146, bibliogr. 4 poz.

60/270
Nr opisu: 0000026647
O zbiorach potęgowo zgodnych.
[Aut.]: Wojciech* Kaszowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 105-128, bibliogr. 13 poz.

61/270
Nr opisu: 0000026643
Parameters estimates for linear stochastic equation with control.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 7-14, bibliogr. 11 poz.

62/270
Nr opisu: 0000026649
Porównanie modelowania opóĽnień oraz pewnego systemu ze sprzężeniem zwrotnym dodatnim metod± dynamiki systemowej i metodami dokładnymi.
[Aut.]: Elżbieta* Kasperska, Damian Słota.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 65-85, bibliogr. 10 poz.

63/270
Nr opisu: 0000026650
Porównanie modelowania systemów gospodarczych metod± dynamiki systemowej i metod± transformaty Laplace'a.
[Aut.]: Elżbieta* Kasperska, Damian Słota.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 41-63, bibliogr. 9 poz.

64/270
Nr opisu: 0000026648
Splot dystrybucji w przestrzeniach typu (K )'.
[Aut.]: Wojciech* Kaszowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 87-104, bibliogr. 9 poz.

65/270
Nr opisu: 0000026641
Stability of some ordinary differential equation's system.
[Aut.]: Danuta** Jama, Aleksander Nawrat.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 35-39, bibliogr. 5 poz.

66/270
Nr opisu: 0000026642
The neutrix convolution product (X_1n X_) (X 1n X ).
[Aut.]: B. Fischer, Andrzej** Kamiński, A. Kilicman.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 21-34, bibliogr. 9 poz.

67/270
Nr opisu: 0000026651
Wykorzystanie odwzorowań konforemnych w quasi-stacjonarnym zadaniu Stefana.
[Aut.]: Damian Słota.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1997 z. 82, s. 175-190, bibliogr. 6 poz.

68/270
Nr opisu: 0000035034
Badania nad oddziaływaniami silnych pól akustycznych na o¶rodki dwufazowe.
[Aut.]: Ryszard** Hnatków.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 133-137

69/270
Nr opisu: 0000035026
Badania własno¶ci elektronowych powierzchni i cienkich warstw półprzewodników metodami spektroskopii elektronowej.
[Aut.]: Jacek** Szuber.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 235-249, bibliogr. 46 poz.

70/270
Nr opisu: 0000035030
Badania własno¶ci półprzewodników w ZFCS Instytutu Fizyki Politechniki ¦l±skiej.
[Aut.]: Marian Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 175-195, bibliogr. 25 poz.

71/270
Nr opisu: 0000035033
Badanie zjawiska fotoakustycznego w cienkich warstwach ftalocyjaniny.
[Aut.]: Andrzej** Klimasek, Jolanta** Zabawa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 139-147, bibliogr. 4 poz.

72/270
Nr opisu: 0000034801
Elementarny rachunek całkowy w modelu niestandardowym Chwistka i Laugwitza.
[Aut.]: Damian Słota.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 147-162, bibliogr. 5 poz.

73/270
Nr opisu: 0000034809
Elementy teorii Lapunowa-Hsu.
[Aut.]: Danuta** Jama.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 63-71, bibliogr. 4 poz.

74/270
Nr opisu: 0000035032
Fenomenologiczna analiza stanów powierzchniowych w układzie półprzewodnik-dielektryk.
[Aut.]: Stanisław** Kochowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 149-162, bibliogr. 26 poz.

75/270
Nr opisu: 0000035012
Instytut Matematyki. Powstanie, struktura i rozwój.
[Aut.]: Ernest** Płonka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 7-20

76/270
Nr opisu: 0000035008
Katedra Geometrii Wykre¶lnej - trochę historii.
[Aut.]: Andrzej** Kania.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 119-127, bibliogr. 4 poz.

77/270
Nr opisu: 0000034799
Maksymalny wykładnik Lapunowa dla układu n równań różniczkowych rzędu pierwszego.
[Aut.]: Romuald* Szopa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 173-178, bibliogr. 5 poz.

78/270
Nr opisu: 0000035181
Mieczysław F. Pazdur 1946-1995. Twórca konferencji "Metody chronologii bezwzględnej".
[Aut.]: Anna** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 79, s. 15-48

79/270
Nr opisu: 0000034803
Model niestandardowy analizy oparty na definicjach Chwistka i Laugwitza.
[Aut.]: Damian Słota.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 115-129, bibliogr. 3 poz.

80/270
Nr opisu: 0000035036
Nowe stanowiska badawcze w ZFCS Instytutu Fizyki Politechniki ¦l±skiej.
[Aut.]: Andrzej Grabowski, Janusz* Jaglarz, Mirosława Kępińska, B. Loncierz, Marian Nowak, Anna Starczewska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 91-115, bibliogr. 16 poz.

81/270
Nr opisu: 0000034798
Numeryczne wyznaczanie maksymalnego wykładnika Lapunowa dla równań różniczkowych typu Duffinga.
[Aut.]: Romuald* Szopa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 179-184, bibliogr. 4 poz.

82/270
Nr opisu: 0000034810
O pewnym równaniu różniczkowo-całkowym zwi±zanym z problemem transportu neutronu w płaskiej płytce.
[Aut.]: Danuta** Jama, Adam** Czech.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 51-61, bibliogr. 4 poz.

83/270
Nr opisu: 0000034807
O zastosowaniu całek energii do badania stabilno¶ci rozwi±zań pewnych równań różniczkowych cz±stkowych.
[Aut.]: Danuta** Jama.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 73-81, bibliogr. 5 poz.

84/270
Nr opisu: 0000035037
Oddziaływania akustooptyczne typu Bragga w o¶rodkach z wymuszon± anizotropi± optyczn±.
[Aut.]: Roman Bukowski, Alina Domanowska, Zygmunt** Kleszczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 73-90, bibliogr. 10 poz.

85/270
Nr opisu: 0000034805
On a generalization of the entropy equation.
[Aut.]: Andrzej** Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 99-110, bibliogr. 9 poz.

86/270
Nr opisu: 0000034811
On an extension of the space of tempered distributions.
[Aut.]: Józef* Burzyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 37-49, bibliogr. 4 poz.

87/270
Nr opisu: 0000034800
On some generalization of elementary Klein space.
[Aut.]: Brunon* Szociński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 163-172, bibliogr. 5 poz.

88/270
Nr opisu: 0000034804
On symmetric identities in group varieties.
[Aut.]: Olga** Macedońska, Witold Tomaszewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 111-114, bibliogr. 3 poz.

89/270
Nr opisu: 0000034813
Optymalny regulator liniowo-kwadratowy dla układu 2-D.
[Aut.]: Barbara Biły.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 7-16, bibliogr. 5 poz.

90/270
Nr opisu: 0000035006
O¶rodek Geometrii Wykre¶lnej i Grafiki Inżynierskiej - Jego dzi¶ i jutro w Politechnice ¦l±skiej.
[Aut.]: Anna** Błach.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 133-137

91/270
Nr opisu: 0000034806
Pewne po¶rednie metody analizy stabilno¶ci układów ci±głych.
[Aut.]: Danuta** Jama.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 83-97, bibliogr. 5 poz.

92/270
Nr opisu: 0000035027
Propagacja fal ultradĽwiękowych w o¶rodku turbulentnym.
[Aut.]: Eugeniusz** Soczkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 223-233, bibliogr. 17 poz.

93/270
Nr opisu: 0000035028
Przegl±d własnych prac badawczych z akustyki pomieszczeń.
[Aut.]: Mieczysław** Roczniak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 217-222, bibliogr. 7 poz.

94/270
Nr opisu: 0000034802
Rachunek różniczkowy w modelu niestandardowym Chwistka i Laugwitza.
[Aut.]: Damian Słota.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 131-145, bibliogr. 4 poz.

95/270
Nr opisu: 0000035031
Technologia i własno¶ci elektrofizyczne struktur MOS.
[Aut.]: Stanisław* Ło¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 163-173, bibliogr. 15 poz.

96/270
Nr opisu: 0000035040
Układ pomiarowy do badania rozpraszania Brillouina w cieczach i ciałach stałych.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Roman Bukowski, Zygmunt** Kleszczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 7-17, bibliogr. 27 poz.

97/270
Nr opisu: 0000035007
Wspomnienia z pracy w Katedrze Geometrii Wykre¶lnej Politechniki ¦l±skiej.
[Aut.]: Michał** Wantrych.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 129-132

98/270
Nr opisu: 0000035039
Wybrane zastosowania optyki ¶wiatłowodowej.
[Aut.]: Marek Błahut, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Roman Rogoziński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 19-49, bibliogr. 27 poz.

99/270
Nr opisu: 0000035035
Wyznaczanie optycznych i geometrycznych parametrów cienkich warstw a-Si:H metod± badań transmisji optycznej.
[Aut.]: Andrzej Grabowski, Marian Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 117-131, bibliogr. 6 poz.

100/270
Nr opisu: 0000035010
Zakład Algebry.
[Aut.]: Piotr Gawron, [i in.].
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 71-83

101/270
Nr opisu: 0000035013
Zakład Metod Algebraicznych.
[Aut.]: Ernest** Płonka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 57-60

102/270
Nr opisu: 0000035011
Zakład Równań Różniczkowych i Funkcyjnych.
[Aut.]: Stefan** Czerwik, Adam** Czech.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 61-70

103/270
Nr opisu: 0000035009
Zakład Zastosowań Matematyki.
[Aut.]: Małgorzata** Biedrońska, Adam** Kapusta, Radosław Grzymkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 75, s. 85-114

104/270
Nr opisu: 0000035029
Zastosowanie akustycznych fal powierzchniowych w fizyce powierzchni półprzewodników i ekologii.
[Aut.]: Aleksander* Opilski, Tadeusz Pustelny, Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 197-216, bibliogr. 20 poz.

105/270
Nr opisu: 0000035038
Zastosowanie fal termicznych w badaniach ciał stałych.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, Roman Bukowski, Zygmunt** Kleszczewski, Jacek* Mazur, Barbara** Pustelny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 73, s. 51-71, bibliogr. 9 poz.

106/270
Nr opisu: 0000034812
Zastosowanie wieloprzej¶ciowych interferometrów Fabry'ego-Perota w układzie pojedynczym i podwójnym do analizy ¶wiatła rozproszonego na fononach akustycznych w ciele stałym.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Roman Bukowski, Zygmunt** Kleszczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1996 z. 72, s. 17-36, bibliogr. 41 poz.

107/270
Nr opisu: 0000033189
Antropogeniczne zmiany koncentracji radiowęgla w ¶rodowisku.
[Aut.]: Romuald** Awsiuk, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 159-182, bibliogr. 38 poz.

108/270
Nr opisu: 0000033195
Chronometria radiowęglowa i inne metody geochronologii izotopowej w badaniach czwartorzędu w Polsce.
[Aut.]: Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 31-55, bibliogr. 58 poz.

109/270
Nr opisu: 0000033193
Datowanie metod± ESR.
[Aut.]: Jacek Pawlyta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 87-99, bibliogr. 4 poz.

110/270
Nr opisu: 0000033262
Homogeneous functions and differential equations.
[Aut.]: Stefan** Czerwik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 13-19, bibliogr. 2 poz.

111/270
Nr opisu: 0000033191
Laminowane osady jeziorne jako Ľródło informacji o zmianach ¶rodowiska w przeszło¶ci.
[Aut.]: Tomasz* Goslar.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 115-135, bibliogr. 60 poz.

112/270
Nr opisu: 0000033257
Liniowy rozkład natężenia ¶wiatła odbitego od cienkiej warstwy na grubej płytce.
[Aut.]: Marian Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 95-114, bibliogr. 6 poz.

113/270
Nr opisu: 0000033258
Liniowy rozkład natężenia ¶wiatła przechodz±cego przez cienk± warstwę na grubej płytce.
[Aut.]: Marian Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 79-93, bibliogr. 5 poz.

114/270
Nr opisu: 0000033259
Metoda wyznaczania optycznych i geometrycznych parametrów cienkich warstw na podstawie widmowych badań transmisji optycznej.
[Aut.]: Marian Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 65-77, bibliogr. 5 poz.

115/270
Nr opisu: 0000033192
Nacieki jaskiniowe jako Ľródło informacji o zmianach klimatu w czasie ostatnich 500000 lat.
[Aut.]: Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 101-114, bibliogr. 31 poz.

116/270
Nr opisu: 0000033261
O pewnym przekształceniu na płaszczyĽnie względem pęku stożkowych.
[Aut.]: Henryk** Gliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 21-27, bibliogr. 2 poz.

117/270
Nr opisu: 0000037076
On group and semigroup identities.
[Aut.]: Olga** Macedońska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 162-164, bibliogr. 4 poz.

118/270
Nr opisu: 0000037071
On the fixed points series for permutations of generators.
[Aut.]: Witold Tomaszewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 171

119/270
Nr opisu: 0000033256
Opis teoretyczny fotoprzewodnictwa w cienkiej warstwie półprzewodnikowej na grubej płytce.
[Aut.]: Marian Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 115-129, biblogr. 6 poz.

120/270
Nr opisu: 0000033206
Polioptymalizacja przekładni walcowych wielostopniowych.
[Aut.]: Andrzej** Wilk, Grzegorz** Olejek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 24, s. 7-17, bibliogr. 5 poz.

121/270
Nr opisu: 0000033196
Powstanie i rozwój chronometrii radiowęglowej.
[Aut.]: Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 5-30, bibliogr. 130 poz.

122/270
Nr opisu: 0000033190
Radioizotopy i energetyka jadrowa.
[Aut.]: Andrzej** Zastawny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 137-157

123/270
Nr opisu: 0000037072
Semigroup identities in varieties of groups.
[Aut.]: Piotr Gawron.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 153-154, bibliogr. 4 poz.

124/270
Nr opisu: 0000037075
Symmetric words in groups.
[Aut.]: Waldemar Hołubowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 156-157, bibliogr. 9 poz.

125/270
Nr opisu: 0000039272
Varieties of groups with no semigroup identity.
[Aut.]: Barbara* Harężlak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 155-156

126/270
Nr opisu: 0000033260
Wpływ niejednorodno¶ci cienkich warstw i niepełnej koherencyjno¶ci promieniowania na transmisję optyczn±.
[Aut.]: Marian Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 74, s. 53-64, bibliogr. 4 poz.

127/270
Nr opisu: 0000033194
Wykorzystanie paleodozymetrii jako metody datowania w archeologii i geologii.
[Aut.]: Andrzej* Bluszcz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1995 z. 77, s. 57-86, bibliogr. 21 poz.

128/270
Nr opisu: 0000043771
Badanie przydatno¶ci propanu-butanu do wypełniania liczników proporcjonalnych.
[Aut.]: Jacek* Czech, Andrzej** Zastawny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 327-332, bibliogr. 5 poz.

129/270
Nr opisu: 0000043750   
Chronologia osadnictwa w Warszkowie w ¶wietle badań radiowęglowych.
[Aut.]: Mieczysław** Pazdur, Anna** Pazdur, W. Raczkowski, A. Sikorski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 69-88, bibliogr. 11 poz.

130/270
Nr opisu: 0000043775
Chronologia radiowęglowa osadów organicznych w profilu z Maliszewka.
[Aut.]: M. Baraniecka, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 207-215, bibliogr. 7 poz.

131/270
Nr opisu: 0000043747   
Chronologia radiowęglowa pocz±tków osadnictwa w Wolinie i żeglugi u uj¶cia Odry.
[Aut.]: Mieczysław** Pazdur, Romuald** Awsiuk, Tomasz* Goslar, Anna** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 127-195, bibliogr. 49 poz.

132/270
Nr opisu: 0000043752   
Chronologia radiowęglowa stanowiska w Hackach na Podlasiu.
[Aut.]: Mieczysław** Pazdur, Romuald** Awsiuk, Tomasz* Goslar, Anna** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 27-46, bibliogr. 14 poz.

133/270
Nr opisu: 0000043754   
Chronometria radiowęglowa w badaniach archeologicznych w Polsce - próba podsumowania.
[Aut.]: Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 9-15, bibliogr. 12 poz.

134/270
Nr opisu: 0000043778
Datowania izotopowe nacieków z wybranych jaskiń Słowackiego Krasu.
[Aut.]: Helena* Hercman, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur, P. Mitter.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 81-96, bibliogr. 13 poz.

135/270
Nr opisu: 0000043749   
Datowanie metodami radiowęgla i termoluminescencji wielokulturowego stanowiska w Kamieńcu, woj. katowickie.
[Aut.]: D. Abłamowicz, Andrzej* Bluszcz, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 89-103, bibliogr. 12 poz.

136/270
Nr opisu: 0000043751   
Datowanie metod± termoluminescencji zabytkowej ceramiki z grodziska w Haćkach na Podlasiu.
[Aut.]: Andrzej* Bluszcz, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 47-67, bibliogr. 4 poz.

137/270
Nr opisu: 0000043773
Datowanie TL osadów rzecznych Prosny z fazy leszczyńskiej w ¶wietle innych kryteriów okre¶lania wieku.
[Aut.]: K. Rotnicki, Andrzej* Bluszcz, R. Borówka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 295-306, bibliogr. 11 poz.

138/270
Nr opisu: 0000043780
Gliwicka baza danych datowań radiowęglowych - stan aktualny.
[Aut.]: Adam Michczyński, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 47-59, bibliogr. 7 poz.

139/270
Nr opisu: 0000043776
Komputerowa baza danych datowań radiowęglowych kultur archeologicznych rejonu Andów ¦rodkowych.
[Aut.]: A. Krzanowski, Adam Michczyński, Mieczysław** Pazdur, M. Ziółkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 139-150, bibliogr. 10 poz.

140/270
Nr opisu: 0000043777
Nowe dane do chronologii osady w Biskupinie.
[Aut.]: Mieczysław** Pazdur, Anna** Pazdur, Tomasz* Goslar, W. Piotrowski, W. Zaj±czkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 97-113, bibliogr. 14 poz.

141/270
Nr opisu: 0000043772
Pomiary C na potrzeby datowania radiowęglowego.
[Aut.]: Romuald** Awsiuk, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur, S. Hałas.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 315-326, bibliogr. 14 poz.

142/270
Nr opisu: 0000043781
Problemy kalibracji radiowęglowej skali czasu na przełomie póĽnego glacjalu i holocenu.
[Aut.]: Tomasz* Goslar.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 25-46, bibliogr. 52 poz.

143/270
Nr opisu: 0000043774
Termoluminescencyjne datowanie vistuliańskich pokryw lessowych Pomorza Zachodniego.
[Aut.]: Andrzej* Bluszcz, S. Kozarski, B. Nowaczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 225-251, bibliogr. 31 poz.

144/270
Nr opisu: 0000043748   
Weryfikacja radiowęglowa wczesno¶redniowiecznego wieku kurhanów w Białce, St. 3 gm. Krasnystaw, woj. chełmskie.
[Aut.]: E. Mitrus, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 105-112, bibliogr. 7 poz.

145/270
Nr opisu: 0000043779
Wstępne wyniki badań nad chronologi± powstawania nacieków w jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.
[Aut.]: Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur, Helena* Hercman, A. Górny, M. Olszewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 71, s. 61-79, bibliogr. 23 poz.

146/270
Nr opisu: 0000043753   
Z badań nad kujawsk± skał± chronologii radiowęglowej kultur archeologicznych.
[Aut.]: A. Kosko, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1994 z. 70, s. 17-25, bibliogr. 16 poz.

147/270
Nr opisu: 0000045235
Basic properties of the morphisms of the category of abstract objects.
[Aut.]: Andrzej Kazimierz* Mika.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 135-140, bibliogr. 5 poz.

148/270
Nr opisu: 0000045234
Estimation of Re a of bounded univalent functions on the unit circle.
[Aut.]: Karol** Pethe.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 141-151, bibliogr. 3 poz.

149/270
Nr opisu: 0000045239
Fixed points, basins of attraction and Julia sets associated with studying the global convergence of iteration method applied to solving nonlinear equations.
[Aut.]: Elżbieta* Olszowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 53-74, bibliogr. 19 poz.

150/270
Nr opisu: 0000045113
O pewnej uproszczonej metodzie ł±czenia zdjęć fotograficznych z rysunkami perspektywicznymi.
[Aut.]: Henryk** Gliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 69, s. 71-79, bibliogr. 6 poz.

151/270
Nr opisu: 0000045240
Obrazy utworów stopnia drugiego w szczególnym przypadku przekształcenia trójbiegunowego.
[Aut.]: Marian** Palej, Anna* Pogonowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 31-39, bibliogr. 2 poz.

152/270
Nr opisu: 0000045238
On the images of stability and non-effectivity groups under the equivariant mappings.
[Aut.]: Andrzej Kazimierz* Mika.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 75-80, bibliogr. 5 poz.

153/270
Nr opisu: 0000045112
Professor Palej's biography. Summary.
[Aut.]: Szczepan** Borkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 69, s. 81-82

154/270
Nr opisu: 0000045114
Przedmowa. [Jubileusz Siedemdziesięciolecia Urodzin Profesora Mariana Paleja].
[Aut.]: Szczepan** Borkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 69, s. 9-12

155/270
Nr opisu: 0000045233   
Recherches sur la classe des fonctions de Montel.
[Aut.]: A. Rost, Janina* ¦ladkowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 197-212, bibliogr. 5 poz.

156/270
Nr opisu: 0000045241
Wyniki badań nad stanem wiedzy i umiejętno¶ci absolwentów szkół ¶rednich z planimetrii i stereometrii.
[Aut.]: Janina** Poczęsna.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 9-29, bibliogr. 6 poz.

157/270
Nr opisu: 0000045236
Zastosowanie wariacji mieszanych rzędu drugiego względem potęg 1 < P1, P2 < nieskończono¶ć do szeregów Fouriera.
[Aut.]: Anna Laskowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 99-120, bibliogr. 3 poz.

158/270
Nr opisu: 0000045237
Zbieżno¶ć w sensie uogólnionych wariacji mieszanych. Aproksymacja funkcjami Stieklowa.
[Aut.]: Anna Laskowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1993 z. 68, s. 81-97, bibliogr. 4 poz.

159/270
Nr opisu: 0000052270   
Druga wariacja funkcji klasy Bieberbacha - Eilenberga.
[Aut.]: Krystyna** Mi¶ta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1992 z. 67, s. 69-79, bibliogr. 2 poz.

160/270
Nr opisu: 0000052302   
On a certain boundary problem for the equation (Δ + a2) (Δ + b2 ) u(X) = 0.
[Aut.]: M. Filar, Kazimierz** Szałajko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1992 z. 67, s. 81-91, bibliogr. 3 poz.

161/270
Nr opisu: 0000052268   
On the convergence of series of the form Σ min an, bn.
[Aut.]: Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1992 z. 67, s. 153-160, bibliogr. 1 poz.

162/270
Nr opisu: 0000052269   
Pojęcie równoważno¶ci geometrii Kleina.
[Aut.]: Brunon* Szociński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1992 z. 67, s. 101-111, bibliogr. 5 poz.

163/270
Nr opisu: 0000052271   
Variational method in the class Sc.
[Aut.]: Janina Macura.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1992 z. 67, s. 51-67, bibliogr. 6 poz.

164/270
Nr opisu: 0000053530   
Lokalne własno¶ci krzywych, na których Re ... wzór.
[Aut.]: Kajetan** Tochowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 211-223, bibliogr. 5 poz.

165/270
Nr opisu: 0000053531   
Maksimum funkcjonału Re (c2k+1 - c2k+1 + αck+1 ) w klasie funkcji jednolistnych k-symetrycznych i ograniczonych w kole jednostkowym. [Cz.] 1.
[Aut.]: Karol** Pethe.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 147-162, bibliogr. 5 poz.

166/270
Nr opisu: 0000053532   
Maksimum funkcjonału Re (c2k+1 - c2k+1 + αck+1 ) w klasie funkcji jednolistnych k-symetrycznych i ograniczonych w kole jednostkowym. [Cz.] 2.
[Aut.]: Karol** Pethe.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 163-180, bibliogr. 2 poz.

167/270
Nr opisu: 0000053470   
Niektóre własno¶ci pewnego nieliniowego równania całkowego z przy¶pieszonym wyprzedzaj±cym argumentem.
[Aut.]: Danuta** Jama, Adam** Czech.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 107-112, bibliogr. 3 poz.

168/270
Nr opisu: 0000053468   
Nierówno¶ci Grunskyego dla funkcji jednolistnych i nieparzystych.
[Aut.]: Adam* Macura.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 121-130, bibliogr. 2 poz.

169/270
Nr opisu: 0000053469   
O ci±głych rozwi±zaniach pewnego liniowego równania całkowego ze zmiennym argumentem.
[Aut.]: Danuta** Jama, Adam** Czech.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 113-119, bibliogr. 3 poz.

170/270
Nr opisu: 0000053526   
O pewnym odwzorowaniu powierzchni walca obrotowego na płaszczyznę.
[Aut.]: Henryk** Gliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 45-53, bibliogr. 3 poz.

171/270
Nr opisu: 0000053471   
O pewnym odwzorowaniu sfery na płaszczyznę.
[Aut.]: Henryk** Gliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 101-106

172/270
Nr opisu: 0000053551   
O pochodnej rozwi±zania równania funkcyjnego f(x)=... wzór.
[Aut.]: Stanisław** Kiełtyka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 55-65, bibliogr. 4 poz.

173/270
Nr opisu: 0000053467   
O zbiorze warto¶ci pewnego funkcjonału okre¶lonego w klasach funkcji jednolistnych k-symetrycznych i ograniczonych.
[Aut.]: Karol** Pethe.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 131-146, bibliogr. 1 poz.

174/270
Nr opisu: 0000053466
On a problem of Z. Daróczy.
[Aut.]: Karina* Baron.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 64, s. 51-54, bibliogr. 7 poz.

175/270
Nr opisu: 0000053464   
On homomorphism connected with derivation.
[Aut.]: Antoni** Jakubowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 64, s. 89-106, bibliogr. 13 poz.

176/270
Nr opisu: 0000053533   
Oszacowanie funkcjonału Re... wzór... w klasie funkcji jednolistnych i ograniczonych w kole jednostkowym.
[Aut.]: Karol** Pethe.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 181-190, bibliogr. 4 poz.

177/270
Nr opisu: 0000053461   
Profesor Mieczysław Kucharzewski - kilka faktów z życiorysu, spisanych po rozmowie z jubilatem.
[Aut.]: Jerzy** Błahut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 64, s. 17-19

178/270
Nr opisu: 0000053523   
Rapid diffusion of bismuth and polonium in lead to the surface stimulated by plastic deformation..
[Aut.]: Andrzej** Zastawny, Jan** Białoń, Tadeusz* Sosiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 7-19, bibliogr. 6 poz.

179/270
Nr opisu: 0000053463   
Remarks on the convolution of distributions with compatible supports.
[Aut.]: Andrzej** Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 64, s. 107-121, bibliogr. 18 poz.

180/270
Nr opisu: 0000053465   
Stability of addittion formulae for trigonometric mappings.
[Aut.]: R. Ger.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 64, s. 75-84, bibliogr. 5 poz.

181/270
Nr opisu: 0000053472   
Stabilno¶ć rozwi±zań stochastycznych równań różniczkowych Mc Shanea.
[Aut.]: Ewa** Szocińska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 89-99, bibliogr. 6 poz.

182/270
Nr opisu: 0000053462   
Szkic życiorysu profesora Mieczysława Kucharzewskiego.
[Aut.]: Andrzej Kazimierz* Mika.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 64, s. 5-15
Tamże s. 10-15: Spis publikacji Profesora Mieczysława Kucharzewskiego

183/270
Nr opisu: 0000053473   
Wariacje mieszane rzędu drugiego względem funkcji z parametrami.
[Aut.]: Anna Laskowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 67-88, bibliogr. 6 poz.

184/270
Nr opisu: 0000053525   
Wpływ elektronów swobodnych na efektywno¶ć oddziaływania foton-fonon w fosforku galu.
[Aut.]: Zygmunt** Kleszczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1991 z. 58, s. 21-31, bibliogr. 4 poz.

185/270
Nr opisu: 0000059766   
Badanie procesów deformacyjnych w ciałach stałych na podstawie metody emisji akustycznej.
[Aut.]: Franciszek Witos, Aleksander* Opilski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 165-176, bibliogr. 11 poz.

186/270
Nr opisu: 0000059773   
Badanie stabilno¶ci pewnych równań różniczkowych cz±stkowych wyższego rzędu.
[Aut.]: Adam** Czech, Danuta** Jama.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 91-108, bibliogr. 7 poz.

187/270
Nr opisu: 0000059784   
Datowanie ceramiki metod± termoluminescencyjn±.
[Aut.]: Andrzej* Bluszcz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 193-201, bibliogr. 5 poz.

188/270
Nr opisu: 0000059781   
Datowanie paleolitycznych narzędzi krzemiennych metod± termoluminescencyjn±.
[Aut.]: J. Guzek, Andrzej* Bluszcz, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 291-299, bibliogr. 16 poz.

189/270
Nr opisu: 0000059792   
Lokalna mikrokomputerowa baza danych datowań radiowęglowych.
[Aut.]: Adam Michczyński, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 27-35, bibliogr. 3 poz.

190/270
Nr opisu: 0000059788   
Międzylaboratoryjna weryfikacja dokładno¶ci datowań radiowęglowych.
[Aut.]: Romuald** Awsiuk, Tomasz* Goslar, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur, Adam* Walanus, Andrzej** Zastawny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 91-98, bibliogr. 9 poz.

191/270
Nr opisu: 0000059793   
Międzynarodowa komputerowa baza danych datowań radiowęglowych.
[Aut.]: Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 21-26, bibliogr. 15 poz.

192/270
Nr opisu: 0000059770   
Niektóre własno¶ci zbioru punktów osi±galnych w przestrzeni R za pomoc± mnożników +1 i -1.
[Aut.]: Andrzej* Sowa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 129-136, bibliogr. 1 poz.

193/270
Nr opisu: 0000059769   
Nowy dowód twierdzenia o uzbieżnianiu w Rn.
[Aut.]: Roman Wituła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 137-142, bibliogr. 2 poz.

194/270
Nr opisu: 0000059776   
O grupach stabilno¶ci i nieefektywno¶ci obiektów abstrakcyjnych.
[Aut.]: Waldemar Hołubowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 57-66, bibliogr. 7 poz.

195/270
Nr opisu: 0000059775   
O zwarto¶ci pewnych klas operatorów.
[Aut.]: Andrzej** Kasperski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 67-75, bibliogr. 2 poz.

196/270
Nr opisu: 0000059778   
Obiekty projektywne w kategorii obiektów abstrakcyjnych.
[Aut.]: Andrzej Kazimierz* Mika.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 41-50, bibliogr. 5 poz.

197/270
Nr opisu: 0000059774
Pewna konstrukcja koproduktu półprostego w kategorii grup.
[Aut.]: Marek Żabka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 77-89, bibliogr. 3 poz.

198/270
Nr opisu: 0000059772   
Pewne własno¶ci uogólnionego rozwi±zania nieliniowego równania falowego.
[Aut.]: Danuta** Jama, Adam** Czech.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 109-119, bibliogr. 3 poz.

199/270
Nr opisu: 0000059767   
Pewne zagadnienia drgań pojazdów poruszaj±cych się na losowym podłożu.
[Aut.]: Ryszard** Gawroński, Romuald* Szopa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 157-163, bibliogr. 7 poz.

200/270
Nr opisu: 0000059768   
Pięcionukleonowe amplitudy spektroskopowe dla j±der z powłoki 1p.
[Aut.]: L. Jarczyk, Edward* Kwa¶niewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 143-156, bibliogr. 42 poz.

201/270
Nr opisu: 0000059783   
Porównanie metod stosowanych przy datowaniu termoluminescencyjnym osadów.
[Aut.]: Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 203-211, bibliogr. 13 poz.

202/270
Nr opisu: 0000059791   
Probabilistyczna kalibracja dat radiowęglowych.
[Aut.]: Danuta Michczyńska, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 37-60, bibliogr. 26 poz.

203/270
Nr opisu: 0000059785   
Projekt palinologicznej bazy danych.
[Aut.]: M. Ralska-Jasiewiczowa, Adam* Walanus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 189-192, bibliogr. 9 poz.

204/270
Nr opisu: 0000059771   
Rozwi±zania nieliniowego równania funkcyjnego spełniaj±ce warunek Lipschitza.
[Aut.]: Katarzyna* Jakowska-Suwalska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 121-128, bibliogr. 2 poz.

205/270
Nr opisu: 0000059789   
Stanowisko licznika L2 używane w pomiarach 14C o podwyższonej dokładno¶ci.
[Aut.]: Tomasz* Goslar, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur, Adam* Walanus, Andrzej** Zastawny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 83-89, bibliogr. 9 poz.

206/270
Nr opisu: 0000059779   
Transformata Legendre'a i pochodne cz±stkowe Legendre'a.
[Aut.]: Barbara* Luks-Ogrodnik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 21-39, bibliogr. 6 poz.

207/270
Nr opisu: 0000059780   
Twierdzenie typu Jacksona.
[Aut.]: Barbara* Luks-Ogrodnik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 7-20, bibliogr. 6 poz.

208/270
Nr opisu: 0000059777   
Uogólnione twierdzenie Doleżala na przypadek Quasiwielomianów.
[Aut.]: Stefania* Krasińska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 52, s. 51-56, bibliogr. 5 poz.

209/270
Nr opisu: 0000059782   
Wpływ przemrażania na termoluminescencję ziaren mineralnych w glinach.
[Aut.]: Andrzej* Bluszcz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 213-218, bibliogr. 1 poz.

210/270
Nr opisu: 0000059787   
Wykorzystanie kolagenu do datowania metod± C-14 ko¶ci kopalnych.
[Aut.]: Ewa* Goslar, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 107-118, bibliogr. 12 poz.

211/270
Nr opisu: 0000059790   
Zmiany koncentracji 14C w atmosferze w X tysi±cleciu BP na podstawie pomiarów aktywno¶ci 14oC o podwyższonej precyzji.
[Aut.]: Tomasz* Goslar.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 69-81, bibliogr. 28 poz.

212/270
Nr opisu: 0000059786   
Zmiany ¶rodowiska naturalnego na podstawie badań C-14 martwic wapiennych i węglanowych osadów jeziornych.
[Aut.]: Anna** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1990 z. 61, s. 119-131, bibliogr. 16 poz.

213/270
Nr opisu: 0000060663   
A note on nonlinear Volterra integral equations over locally compact Abelian groups.
[Aut.]: Jerzy** Skrzypczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 353-363, bibliogr. 21 poz.

214/270
Nr opisu: 0000060679   
Aktualne pogl±dy na pochodzenie stanów powierzchniowych granicy fazowej półprzewodnik - dielektryk.
[Aut.]: Stanisław** Kochowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 103-115, bibliogr. 35 poz.

215/270
Nr opisu: 0000060675   
Amplitudowe czujniki ¶wiatłowodowe - zastosowanie.
[Aut.]: Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 153-165, bibliogr. 10 poz.

216/270
Nr opisu: 0000060635   
AMSTRAD microcomputer as a counter for pollen and spores in pollen analysis.
[Aut.]: D. Nalepka, Adam* Walanus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 87-90, bibliogr. 1 poz.

217/270
Nr opisu: 0000060685   
Analiza teoretyczna akustooptycznego wzmacniania i generacji ultradĽwięków.
[Aut.]: Roman Bukowski, Barbara** Pustelny, Zygmunt** Kleszczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 55-65, bibliogr. 4 poz.

218/270
Nr opisu: 0000060673   
Badania potencjału powierzchniowego w arsenku galu metod± akustycznych fal powierzchniowych.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 175-179, bibliogr. 5 poz.

219/270
Nr opisu: 0000060680   
Badania wpływu radiacji neutronowej i obróbki termicznej na stal manganowo-aluminiow±.
[Aut.]: Krystyna** Kobylańska-Szkaradek, Andrzej** Zastawny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 95-102, bibliogr. 12 poz.

220/270
Nr opisu: 0000060641   
Chronology of the lower part of annually laminated sediments of the Gosciaz Lake.
[Aut.]: Tomasz* Goslar, Mieczysław** Pazdur, Adam* Walanus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 11-20, bibliogr. 7 poz.

221/270
Nr opisu: 0000060636   
Comparison of variability of stable isotopes 18O and 13C and varve thickness in basal part of laminated sediments of the Gosciaz Lake.
[Aut.]: K. Różański, Tomasz* Goslar, Adam* Walanus, Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 63-74, bibliogr. 5 poz.

222/270
Nr opisu: 0000060690
Dwadzie¶cia lat Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki ¦l±skiej.
[Aut.]: Zygmunt** Kleszczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 9-12

223/270
Nr opisu: 0000060682   
Efekty polaryzacyjne przy propagacji fal akustycznych w kryształach.
[Aut.]: Zygmunt** Kleszczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 73-84, bibliogr. 4 poz.

224/270
Nr opisu: 0000060686   
Eksperymentalna weryfikacja teorii dyfrakcji ¶wiatła na fali akustycznej modulowanej impulsowo.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, Zygmunt** Kleszczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 41-54, bibliogr. 2 poz.

225/270
Nr opisu: 0000060650   
Elementy okre¶laj±ce stożkowe ¶rodków przy rzutowaniu stożkowej na pęk okręgów.
[Aut.]: Anna* Pogonowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 29-34, bibliogr. 2 poz.

226/270
Nr opisu: 0000060689   
Instytut Fizyki.
[Aut.]: Andrzej** Zastawny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 13-18

227/270
Nr opisu: 0000060643   
Instytut Matematyki.
[Aut.]: Ernest** Płonka, Janina* ¦ladkowska-Zahorska, Mieczysław** Kucharzewski, Stanisława** Bogucka-Kamińska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 199-238

228/270
Nr opisu: 0000060665   
Instytut Mechaniki Teoretycznej.
[Aut.]: Bohdan* Mochnacki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 331-334

229/270
Nr opisu: 0000060642   
Introduction. A progress report on chronological and isotopic studies of laminated sediments of the Gosciaz Lake with an outline of geophysical and astrophysical implications of future studies.
[Aut.]: Mieczysław** Pazdur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 7-10

230/270
Nr opisu: 0000060662   
Katedra Geometrii Wykre¶lnej w latach 1969-1989.
[Aut.]: Marian** Palej.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 365-367

231/270
Nr opisu: 0000060681   
Metody akustyczne i akustooptyczne w fizyce ciała stałego.
[Aut.]: Zygmunt** Kleszczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 85-93, bibliogr. 16 poz.

232/270
Nr opisu: 0000060678   
Metody wytwarzania tlenków naturalnych z GaAs.
[Aut.]: Stanisław* Ło¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 117-130, bibliogr. 29 poz.

233/270
Nr opisu: 0000060684   
Mikrozgięciowy ¶wiatłowodowy czujnik przemieszczeń.
[Aut.]: Paweł Karasiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 67-72, bibliogr. 4 poz.

234/270
Nr opisu: 0000060639   
New approach to explanation of changes in the volume and water level of the Gosciaz Lake.
[Aut.]: Anna** Pazdur, L. Starkel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 29-44, bibliogr. 26 poz.

235/270
Nr opisu: 0000060658   
Numeryczne wyznaczanie linii przenikania i rozwinięć walców eliptycznych.
[Aut.]: Henryk** Gliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 407-412, bibliogr. 3 poz.

236/270
Nr opisu: 0000060659   
Numeryczne wyznaczanie obrazów perspektywicznych.
[Aut.]: Henryk** Gliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 401-406, bibliogr. 8 poz.

237/270
Nr opisu: 0000060657   
O pewnej transformacji w odwzorowaniu płaszczyzn za pomoc± paraboloidy obrotowej.
[Aut.]: Marian** Palej.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 413-418, bibliogr. 2 poz.

238/270
Nr opisu: 0000060664   
O pewnych własno¶ciach asymptotycznych niestacjonarnych układów dynamicznych.
[Aut.]: S. Przybylak, Jerzy** Skrzypczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 335-352, bibliogr. 16 poz.

239/270
Nr opisu: 0000060656   
O pewnym przekształceniu trójbiegunowym.
[Aut.]: Marian** Palej.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 419-427, bibliogr. 4 poz.

240/270
Nr opisu: 0000060651   
O relacjach zachodz±cych pomiędzy rzutami tzw. stożkowych ¶rodków i stożkowych podstawowych.
[Aut.]: Marian** Palej, Anna* Pogonowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 23-28, bibliogr. 3 poz.

241/270
Nr opisu: 0000060667   
O zachowaniu się pewnego typu krzywych.
[Aut.]: Kajetan** Tochowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 271-283, bibliogr. 2 poz.

242/270
Nr opisu: 0000060674   
Okre¶lenie rozkładu koncentracji domieszek w zł±czu półprzewodnikowym metod± akustycznych fal powierzchniowych.
[Aut.]: Aleksander* Opilski, Marian** Urbańczyk, Zdzisław* Kubik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 167-174, bibliogr. 4 poz.

243/270
Nr opisu: 0000060661   
Optymalizacja doboru stanowiska przy rejestracji elementów przestrzeni.
[Aut.]: Marian** Bietkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 369-379, bibliogr. 5 poz.

244/270
Nr opisu: 0000060637   
Periodicities in sequence of laminae thicknesses in laminated sediments from the Gosciaz Lake.
[Aut.]: Adam* Walanus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 53-62, bibliogr. 11 poz.

245/270
Nr opisu: 0000060645   
Pewna metoda okre¶lania funkcji w sposób uwikłany.
[Aut.]: Mieczysław** Kucharzewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 67-85, bibliogr. 2 poz.

246/270
Nr opisu: 0000060647   
Pewne szczególne przypadki nierówno¶ci Grunsky'ego - Nehariego dla funkcji klasy S1RT i S1R.
[Aut.]: Jolanta* ¦migielska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 53-62, bibliogr. 2 poz.

247/270
Nr opisu: 0000060654   
Prof. nadz. dr hab. Czesław Kluczny - życie i działalno¶ć naukowa (w dziesi±t± rocznicę ¶mierci).
[Aut.]: Andrzej** Flisowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 7-13

248/270
Nr opisu: 0000060672   
Propagacja fal akustycznych w o¶rodkach przypadkowo niejednorodnych. Porównanie metod i wyników.
[Aut.]: Eugeniusz** Soczkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 181-188, bibliogr. 20 poz.

249/270
Nr opisu: 0000060655   
Przekształcenie i rzut ¶rodkowo-biegunowy.
[Aut.]: Stanisław** Sulwiński, Michał** Wantrych.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 429-434, bibliogr. 3 poz.

250/270
Nr opisu: 0000060646   
Remarks on projections in group algebra of some discrete groups.
[Aut.]: Jerzy* Kogut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 63-66, bibliogr. 3 poz.

251/270
Nr opisu: 0000060634   
Results of TL dating of the loess profile at Odonow (southern Poland) in the Gliwice TL Laboratory.
[Aut.]: Andrzej* Bluszcz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 91-103, bibliogr. 17 poz.

252/270
Nr opisu: 0000060638   
Running phase analysis and its application to cycle searching in long series of uncertain data.
[Aut.]: Adam* Walanus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 45-51, bibliogr. 4 poz.

253/270
Nr opisu: 0000060669   
Some remarks on invertible elements in group algebra of discrete groups.
[Aut.]: Ernest** Płonka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 247-253, bibliogr. 6 poz.

254/270
Nr opisu: 0000060687   
¦wiatłowody gradientowe na bazie szkieł i ich zastosowania w technologii rozgałęziaczy.
[Aut.]: Marek Błahut, Aleksander* Opilski, Zbigniew Opilski, Roman Rogoziński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 31-40, bibliogr. 5 poz.

255/270
Nr opisu: 0000060677   
Technologia otrzymywania tlenków anodowych z GaAs.
[Aut.]: Stanisław* Ło¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 131-135, bibliogr. 5 poz.

256/270
Nr opisu: 0000060670
The swithing moments for the system with feedback.
[Aut.]: Stefania* Krasińska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 239-245, bibliogr. 6 poz.

257/270
Nr opisu: 0000060668   
Trajektoria funkcji R(z).
[Aut.]: Kajetan** Tochowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 255-270, bibliogr. 9 poz.

258/270
Nr opisu: 0000060666   
Trzeci postulat szczególnej teorii względno¶ci i jego konsekwencje.
[Aut.]: Bolesław** Wantuła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 285-330, bibliogr. 6 poz.

259/270
Nr opisu: 0000060649   
Twierdzenia aproksymacyjne w pewnych funkcyjnych przestrzeniach Frecheta.
[Aut.]: Grażyna** Kozłowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 35-40, bibliogr. 2 poz.

260/270
Nr opisu: 0000060644   
Układ mechaniczny jako uogólniona sieć.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, S. Zawi¶lak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 87-99, bibliogr. 25 poz.

261/270
Nr opisu: 0000060648   
Uogólniona nierówno¶ć typu Grunsky'ego - Nehariego dla funkcji klasy S1RT i S1R.
[Aut.]: Jolanta* ¦migielska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 41-51, bibliogr. 7 poz.

262/270
Nr opisu: 0000060640   
Variations of the ratio of laminae thicknesses in sediments of Lake Gosciaz - a comparison with some palaeotemperature estimates.
[Aut.]: Tomasz* Goslar.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 57, s. 21-28, bibliogr. 30 poz.

263/270
Nr opisu: 0000060676   
Wpływ podstawowych parametrów technologicznych na przebieg procesu anodyzacji GaAs.
[Aut.]: Stanisław* Ło¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 137-151, bibliogr. 13 poz.

264/270
Nr opisu: 0000060653   
Wspomnienie o emerytowanym doc. dr hab. Józefie Szpileckim.
[Aut.]: Henryk** Orwat.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 15-16

265/270
Nr opisu: 0000060652   
Wstępne pomiary półokresu rozpadu 87Rb licznikiem ostrzowym.
[Aut.]: Andrzej** Zastawny, Barbara* Rabsztyn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 53, s. 17-22, bibliogr. 10 poz.

266/270
Nr opisu: 0000060688   
Zastosowanie metody fotonapięcia powierzchniowego do badań powierzchni półprzewodników.
[Aut.]: Bogusława Adamowicz, Stanisław** Kochowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 19-30, bibliogr. 16 poz.

267/270
Nr opisu: 0000060660   
Zastosowanie siatek perspektywicznych do wyznaczania cieni i odbić zwierciadlanych w perspektywie stosowanej.
[Aut.]: Marian** Bietkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 381-399, bibliogr. 5 poz.

268/270
Nr opisu: 0000060671   
Zjawiska jonizacyjne w gazach, gazowe detektory promieniowania jonizuj±cego.
[Aut.]: Andrzej** Zastawny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1989 z. 60, s. 189-198, bibliogr. 21 poz.

269/270
Nr opisu: 0000096242
Holocene calcareous tufa in Sieradowice - geology, malacology, radiochronology and stable isotopes.
[Aut.]: S. Alexandrowicz, Romuald** Awsiuk, Anna** Pazdur, Mieczysław** Pazdur, Z. ¦nieszko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1987 z. 56, s. 43-60, bibliogr. 22 poz.

270/270
Nr opisu: 0000096232
Wyładowanie elektryczne niesamoistne w powietrzu w komorach o geometrii licznika proporcjonalnego.
[Aut.]: Ewa* Berdowska, Andrzej** Zastawny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mat. 1987 z. 51, s. 109-121, bibliogr. 12 poz.

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie