Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L INFORMAT
Liczba odnalezionych rekordów: 150Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/150
Nr opisu: 0000003048   
Analiza danych o barwie w modelu RGB i HSV dla potrzeb konwersji na opis słowny.
[Aut.]: Piotr* Stera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 2000 z. 38, s. 197-206, bibliogr. 8 poz.

2/150
Nr opisu: 0000003052
Analiza pracy aplikacji multi.
[Aut.]: Janusz* Karmański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 2000 z. 38, s. 171-195, bibliogr. 16 poz.

3/150
Nr opisu: 0000003053   
Analiza pracy aplikacji multimedialnych czasu rzeczywistego w systemie Linux.
[Aut.]: Janusz* Karmański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 2000 z. 38, s. 133-146, bibliogr. 11 poz.

4/150
Nr opisu: 0000003058   
Dodatnie funkcje boolowskie.
[Aut.]: Urszula Stańczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 2000 z. 38, s. 5-23, bibliogr. 12 poz.

5/150
Nr opisu: 0000003056   
Dostęp do zasobów lokalnych i sieciowych systemów komputerowych ze stanowisk odległych.
[Aut.]: Jacek* Piasecki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 2000 z. 38, s. 79-93, bibliogr. 12 poz.

6/150
Nr opisu: 0000003051   
Modele barw w algorytmach segmentacji obrazów kolorowych.
[Aut.]: Mirosław* Forczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 2000 z. 38, s. 171-195, bibliogr. 16 poz.

7/150
Nr opisu: 0000003055   
Nanosystemy informatyki.
[Aut.]: Stefan** Węgrzyn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 2000 z. 38, s. 107-115, bibliogr. 3 poz.

8/150
Nr opisu: 0000003054   
O pewnej organizacji przetwarzania wsadowego w wykorzystaniem poczty elektronicznej.
[Aut.]: Agnieszka* Debudaj-Grabysz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 2000 z. 38, s. 117-132, bibliogr. 10 poz.

9/150
Nr opisu: 0000003047   
Własno¶ci struktury systemu ewolucyjnego.
[Aut.]: Krzysztof Dobosz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 2000 z. 38, s. 207-224, bibliogr. 3 poz.

10/150
Nr opisu: 0000003059
Zastosowanie metod wykre¶lania drzew binarnych do prezentacji struktury systemu ewolucyjnego.
[Aut.]: Krzysztof Dobosz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 2000 z. 38, s. 25-48, bibliogr. 12 poz.

11/150
Nr opisu: 0000003057   
Znacznikowanie czasu ważno¶ci danych temporalnej bazy danych.
[Aut.]: Aleksandra Werner.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 2000 z. 38, s. 67-78, bibliogr. 10 poz.

12/150
Nr opisu: 0000003123   
Algorytm wyszukiwania w multimedialnych bazach danych Fast Map - budowa i zastosowanie.
[Aut.]: Bożena Małysiak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1999 z. 37, s. 147-162, bibliogr. 9 poz.

13/150
Nr opisu: 0000003132   
Algorytmy rekurencyjne - przykład praktycznego wykorzystania.
[Aut.]: Tomasz* Podeszwa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1999 z. 37, s. 25-35, bibliogr. 2 poz.

14/150
Nr opisu: 0000003106   
Bezpieczeństwo i integralno¶ć baz danych.
[Aut.]: Stanisław Kozielski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1999 z. 37, s. 297-310, bibliogr. 7 poz.

15/150
Nr opisu: 0000003108   
Budowa hurtowni danych i aplikacji analitycznych na przykładzie narzędzi SAS i Oracle.
[Aut.]: Piotr* Irek, Jacek* Kmonk, Dorota* Pierzchała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1999 z. 37, s. 247-271, bibliogr. 13 poz.

16/150
Nr opisu: 0000003130   
Detekcja krawędzi - przegl±d algorytmów.
[Aut.]: Tomasz* Podeszwa, Krzysztof Cyran.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1999 z. 37, s. 37-55, bibliogr. 9 poz.

17/150
Nr opisu: 0000003112   
Efektywno¶ć przetwarzania w języku SQL zapytań przestrzennych wytkorzystuj±cych aproksymacje obiektów.
[Aut.]: Piotr* Bajerski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1999 z. 37, s. 191-207, bibliogr. 16 poz.

18/150
Nr opisu: 0000003107   
Modelowanie funkcji odległo¶ci barw z uwzględnieniem znajomo¶ci oczekiwania barw obiektów w zastosowaniu do segmentacji obrazów kolorowych.
[Aut.]: Mirosław* Forczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1999 z. 37, s. 273-285, bibliogr. 6 poz.

19/150
Nr opisu: 0000003113   
Możliwo¶ć zapisu w języku SQL zapytań przestrzennych wykorzystuj±cych aproksymacje obiektów.
[Aut.]: Piotr* Bajerski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1999 z. 37, s. 175-190, bibliogr. 14 poz.

20/150
Nr opisu: 0000003109   
Rozszerzanie nietemporalnych systemów baz danych o informacje czasowe.
[Aut.]: Aleksandra Werner.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1999 z. 37, s. 223-245, bibliogr. 14 poz.

21/150
Nr opisu: 0000003114   
System rozpoznawania mowy w sieci lokalnej.
[Aut.]: Piotr Fabian.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1999 z. 37, s. 163-174, bibliogr. 6 poz.

22/150
Nr opisu: 0000003125   
Szybkie, bezstratne oraz adaptacyjne metody kompresji obrazów w odcieniach szaro¶ci.
[Aut.]: Roman Starosolski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1999 z. 37, s. 121-145, bibliogr. 18 poz.

23/150
Nr opisu: 0000003127   
Wizualizacja grafowych struktur danych.
[Aut.]: Krzysztof Dobosz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1999 z. 37, s. 105-119, bibliogr. 25 poz.

24/150
Nr opisu: 0000003128
Wydajno¶ć mechanizmów komunikacji systemu QNX.
[Aut.]: Ryszard* Winiarczyk, P. Kowalski, J. Kędziera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1999 z. 37, s. 83-104, bibliogr. 6 poz.

25/150
Nr opisu: 0000003133   
Zastosowanie HMM i NN do rozpoznawania kontekstowego w przetwarzaniu mowy.
[Aut.]: Krzysztof Cyran, Tomasz* Podeszwa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1999 z. 37, s. 7-23, bibliogr. 16 poz.

26/150
Nr opisu: 0000024642   
Analiza obiektowa w wizualizacji algorytmów.
[Aut.]: Krzysztof Dobosz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1998 z. 35, s. 21-33, bibliogr. 14 poz.

27/150
Nr opisu: 0000024632   
Analiza porównawcza wykorzystywania różnego typu stacji roboczych w przetwarzaniu rozproszonym.
[Aut.]: Krzysztof* Pierzchała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1998 z. 35, s. 189-198, bibliogr. 13 poz.

28/150
Nr opisu: 0000024638   
Dekodowanie sygnału czasu z nadajnika DCF-77.
[Aut.]: Gabriel Drabik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1998 z. 35, s. 87-93, bibliogr. 5 poz.

29/150
Nr opisu: 0000024640   
Komputer jako narzędzie pracy osoby niewidomej.
[Aut.]: Piotr* Imiela.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1998 z. 35, s. 53-67, bibliogr. 7 poz.

30/150
Nr opisu: 0000024634   
Ocena jako¶ci wybranych kompilatorów języka C/C++ pod względem optymalizacji kodu wynikowego dla procesów superskalarnych na przykładzie procesora Pentium.
[Aut.]: Urszula* Gessing.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1998 z. 35, s. 159-176, bibliogr. 5 poz.

31/150
Nr opisu: 0000024636   
Optymalizacja struktury R-drzewa - indeksu przestrzennego dla obiektów wielowymiarowych.
[Aut.]: Katarzyna St±por.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1998 z. 35, s. 113-128, bibliogr. 8 poz.

32/150
Nr opisu: 0000024635   
Projekt hurtowni danych na wybranym przykładzie; wpływ agregatyzacji danych na efektywno¶ć realizacji zadań wyszukiwania.
[Aut.]: Piotr* Irek, Jacek* Kmonk, Dorota* Pierzchała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1998 z. 35, s. 143-157, bibliogr. 9 poz.

33/150
Nr opisu: 0000024637   
Przegl±d przestrzennych metod indeksacji.
[Aut.]: Katarzyna St±por.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1998 z. 35, s. 95-111, bibliogr. 24 poz.

34/150
Nr opisu: 0000024633   
Przesyłanie danych między sterownikami przemysłowymi z wykorzystaniem linii telefonicznej.
[Aut.]: Piotr* Irek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1998 z. 35, s. 177-188, bibliogr. 6 poz.

35/150
Nr opisu: 0000024643   
Przykład wykorzystania komputera osobistego w procesie nadzorowania pracy układu automatyki przemysłowej.
[Aut.]: Agnieszka* Debudaj-Grabysz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1998 z. 35, s. 7-20, bibliogr. 5 poz.

36/150
Nr opisu: 0000024639   
Realizacja dostępu do SQL-owych baz danych z poziomu systemu WWW.
[Aut.]: Dorota* Pierzchała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1998 z. 35, s. 69-86, bibliogr. 8 poz.

37/150
Nr opisu: 0000024641   
Wykre¶lanie grafów cyklicznych.
[Aut.]: Krzysztof Dobosz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1998 z. 35, s. 35-51, bibliogr. 14 poz.

38/150
Nr opisu: 0000024631   
Zasilanie modułów komunikacyjnych w hierarchicznej sieci polowej.
[Aut.]: Wojciech* Mielczarek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1998 z. 35, s. 243-256, bibliogr. 7 poz.

39/150
Nr opisu: 0000026769
Hierarchiczna sieć polowa sterowana rozkazami języka SCPI.
[Aut.]: Wojciech* Mielczarek, Ryszard* Pawłowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1997 z. 33, s. 147-164, bibliogr. 8 poz.

40/150
Nr opisu: 0000026773
Integracja baz danych w heterogenicznych ¶rodowiskach sieci komputerowych na przykładzie serwerów MS SQL Server I GUPTA SQLBase.
[Aut.]: Dorota* Pierzchała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1997 z. 33, s. 93-110, bibliogr. 6 poz.

41/150
Nr opisu: 0000026767
Narzędzia dla języka JAVA.
[Aut.]: Paweł* Gonera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1997 z. 33, s. 174-183, bibliogr. 3 poz.

42/150
Nr opisu: 0000026772
Program symuluj±cy działania sieci FIP, dla komputerów PC.
[Aut.]: Paweł* Gonera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1997 z. 33, s. 19-28, bibliogr. 3 poz.

43/150
Nr opisu: 0000026763
Rozszerzenia modelu relacyjnego w eksperymentalnym systemie POSTGRES95.
[Aut.]: Małgorzata Bach, Aleksandra Werner.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1997 z. 33, s. 251-269, biliogr. 8 poz.

44/150
Nr opisu: 0000026775
Rozwi±zywanie problemu rozbicia zbioru za pomoc± algorytmów genetycznych.
[Aut.]: Anna* Tomaszewska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1997 z. 33, s. 61-74, bibliogr. 10 poz.

45/150
Nr opisu: 0000026765
Stacja SLAVE hierarchicznej sieci polowej sterowanej rozkazami języka SCPI.
[Aut.]: Wojciech* Mielczarek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1997 z. 33, s. 203-213, bibliogr. 6 poz.

46/150
Nr opisu: 0000026770
Symulacja pracy sieci stanowisk masowej obsługi wykonywania w systemie MS Windows.
[Aut.]: Tomasz Chmielewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1997 z. 33, s. 111-123, bibliogr. 7 poz.

47/150
Nr opisu: 0000026764
Synteza automatu modeluj±cego zachowania się człowieka w procesie podejmowania decyzji.
[Aut.]: Adam** Mrózek, Marek Sikora.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1997 z. 33, s. 233-250, bibliogr. 11 poz.

48/150
Nr opisu: 0000026776
Wsadowe przetwarzanie równoległe w sieci komputerowej na przykładzie programu MAKE.
[Aut.]: Adam* Gros, Krzysztof* Pierzchała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1997 z. 33, s. 29-59, bibliogr. 17 poz.

49/150
Nr opisu: 0000026771
Wykorzystanie obiektowej techniki programowania w pakiecie AMOK.
[Aut.]: Marek Meres.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1997 z. 33, s. 7-18, bibliogr. 8 poz.

50/150
Nr opisu: 0000026774
Zastosowanie algorytmów genetycznych do problemu układania rozkładu zajęć w szkołach wyższych.
[Aut.]: Bożena* Rebajn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1997 z. 33, s. 75-91, bibliogr. 8 poz.

51/150
Nr opisu: 0000026766
Zastosowanie sieci neuronowej do prognozowania wyleczenia chorych z nowotworem nerek.
[Aut.]: Krzysztof Cyran, S. Letkiewicz, Dariusz* Kołoczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1997 z. 33, s. 185-202, bibliogr. 8 poz.

52/150
Nr opisu: 0000026768
Zdalny dostęp i zdalna kontrola w lokalnych sieciach komputerowych.
[Aut.]: Jacek* Piasecki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1997 z. 33, s. 165-173, bibliogr. 3 poz.

53/150
Nr opisu: 0000034842
Analiza możliwo¶ci pakietów wizualizacyjnych typu SCADA.
[Aut.]: Andrzej* Kusek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 537-548, bibliogr. 5 poz.

54/150
Nr opisu: 0000035275
Aplikacja w SQLWindows jako klient bazy danych Ingres.
[Aut.]: Dorota* Pierzchała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 7-20, bibliogr. 4 poz.

55/150
Nr opisu: 0000034848
Aproksymacja dyfuzyjna w modelowaniu stanów nieustalonych multipleksera ATM.
[Aut.]: Tadeusz** Czachórski, M. Pastuszka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 347-361, bibliogr. 11 poz.

56/150
Nr opisu: 0000035270
Architektura klient-serwer w heterogenicznych sieciach komputerowych na przykładzie systemu zarz±dzania baz± danych firmy Gupta Technologies TM.
[Aut.]: Dariusz Augustyn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 103-130, bibliogr. 18 poz.

57/150
Nr opisu: 0000034844
Dostęp aplikacji w SQL Windows do baz danych na różnych serwerach.
[Aut.]: Dorota* Pierzchała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 471-484, bibliogr. 4 poz.

58/150
Nr opisu: 0000034851
DĽwięk w systemach komputerowych.
[Aut.]: Piotr* Stera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 281-291, bibliogr. 3 poz.

59/150
Nr opisu: 0000035263
Graficzne programowanie równoległe w systemie HeNCE.
[Aut.]: Aleksandra Werner.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 249-271, bibliogr. 3 poz.

60/150
Nr opisu: 0000035261
INFORMIX-NewEra jako ¶rodowisko do tworzenia aplikacji baz danych.
[Aut.]: Dorota* Pierzchała, Krzysztof* Pierzchała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 289-306, bibliogr. 4 poz.

61/150
Nr opisu: 0000034858
Interfejsy programowe, umożliwiaj±ce komunikację między procesami w ¶rodowisku sieciowym Microsoft Network.
[Aut.]: Andrzej* Kowalczyk, Arkadiusz Twardoń, Krzysztof* Ziółkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 13-28, bibliogr. 7 poz.

62/150
Nr opisu: 0000035274
Kompresja sygnału mowy.
[Aut.]: Piotr Fabian.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 21-44, bibliogr. 18 poz.

63/150
Nr opisu: 0000034855
Macierze dyskowe - wzrost niezawodno¶ci serwerów plików.
[Aut.]: Jarosław Flak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 61-79, bibliogr. 4 poz.

64/150
Nr opisu: 0000034847
Modele kolejkowe w analizie i ocenie efektywno¶ci sieci komputerowych.
[Aut.]: Tadeusz** Czachórski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 363-380, bibliogr. 26 poz.

65/150
Nr opisu: 0000034846
Możliwo¶ci realizacji bezprzewodowych segmentów sieci komputerowych.
[Aut.]: D. Caban, Henryk** Małysiak, Bartłomiej Zieliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 405-419, bibliogr. 8 poz.

66/150
Nr opisu: 0000035259
Obiektowo zorientowany system zarz±dzania baz± danych O2.
[Aut.]: Dariusz Augustyn, Katarzyna St±por.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 319-346, bibliogr. 9 poz.

67/150
Nr opisu: 0000035268
Obrazy stereoskopowe.
[Aut.]: Roman Starosolski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 165-181, bibliogr. 7 poz.

68/150
Nr opisu: 0000034854
Ocena wydajno¶ci i optymalizacja 32-bitowych systemów operacyjnych Windows NT oraz Windows 95. Porównanie wydajno¶ci z 16-bitowym systemem Windows 3.11.
[Aut.]: Andrzej* Kowalczyk, Robert Wójcicki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 81-95, bibliogr. 5 poz.

69/150
Nr opisu: 0000035267
Ochrona danych w systemie Microsoft Access 2.0.
[Aut.]: Bożena Małysiak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 183-196, bibliogr. 9 poz.

70/150
Nr opisu: 0000034859
Polska w życiu Jean Charles Gille'a.
[Aut.]: Stefan** Węgrzyn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 11-12

71/150
Nr opisu: 0000034853
Problemy doboru sieci komputerowej dla małego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Tatiana* Korniak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 119-130, bibliogr. 4 poz.

72/150
Nr opisu: 0000034849
Proste metody testowania sieci rozległych.
[Aut.]: Adam Domański, Piotr Damian* Kasprzyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 311-319, bibliogr. 5 poz.

73/150
Nr opisu: 0000035264
Przykłady użycia technik zorientowanych obiektowo do zarz±dzania pamięci± operacyjn± w języku C++.
[Aut.]: Jarosław* Jasiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 237-248, bibliogr. 4 poz.

74/150
Nr opisu: 0000035262
Realizacja systemu sterowanego przepływem argumentów przy użyciu systemu LINDA.
[Aut.]: Katarzyna Harężlak, Piotr* Bajerski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 273-288, bibliogr. 5 poz.

75/150
Nr opisu: 0000035266
Rozpoznawanie podpisów.
[Aut.]: Jacek Szedel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 197-215, bibliogr. 12 poz.

76/150
Nr opisu: 0000034843
Rozwi±zania sprzętowe i programowe sieci przemysłowej FIP.
[Aut.]: Andrzej** Grzywak, Andrzej Kwiecień, Z. Mrówka, Piotr Gaj.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 485-522, bibliogr. 23 poz.

77/150
Nr opisu: 0000035269
Równoległa realizacja eksperymentów z wykorzystaniem pakietu DarP.
[Aut.]: Marcin** Skowronek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 151-164, bibliogr. 5 poz.

78/150
Nr opisu: 0000035260
Równoległe wyszukiwanie w rozproszonej bazie danych w lokalnej sieci komputerowej.
[Aut.]: Piotr* Bajerski, Mirosław* Chłopek, Henryk Josiński, Stanisław Kozielski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 307-318, bibliogr. 6 poz.

79/150
Nr opisu: 0000035271
Równoległe wyznaczenie warto¶ci własnych macierzy z wykorzystaniem mechanizmów zdalnego wywołania procedur.
[Aut.]: H. Zghidi, Wojciech Burlikowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 81-102, bibliogr. 8 poz.

80/150
Nr opisu: 0000034852
Sieć magistralowa urz±dzeń pomiarowych oparta na interfejsie RS-485.
[Aut.]: Grzegorz* Zaręba.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 139-154, bibliogr. 3 poz.

81/150
Nr opisu: 0000034856
Systemy Windows NT i Windows 95 - bezpieczeństwo i zarz±dzanie w sieci.
[Aut.]: Stanisław* Cie¶la, Grzegorz* Hryń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 45-60, bibliogr. 6 poz.

82/150
Nr opisu: 0000035273
Transputerowa realizacja równoległego algorytmu przeszukiwania wyczerpuj±cego.
[Aut.]: Wojciech* Mikanik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 45-54, bibliogr. 7 poz.

83/150
Nr opisu: 0000034850
Wielostanowiskowa wizualizacja algorytmów w sieciach komputerowych.
[Aut.]: Jarosław* Francik, Przemysław** Szmal.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 293-310, bibliogr. 12 poz.

84/150
Nr opisu: 0000035265
Wybrane aspekty budowy i działania procesorów typu RISC.
[Aut.]: Michał* Kolano.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 217-236, bibliogr. 10 poz.

85/150
Nr opisu: 0000035272
Wybrane zagadnienia bezprzewodowej transmisji danych.
[Aut.]: Bartłomiej Zieliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 31, s. 55-79, bibliogr. 22 poz.

86/150
Nr opisu: 0000034845
Zastosowanie systemu Paradise do tworzenia systemu zarz±dzania rozproszon± baz± danych.
[Aut.]: Piotr* Bajerski, Henryk Josiński, Katarzyna St±por.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 449-470, bibliogr. 8 poz.

87/150
Nr opisu: 0000034857
Zdalny dostęp i usługi komunikacyjne w systemach Windows 95 i Windows NT.
[Aut.]: Krzysztof* Ziółkowski, Arkadiusz Twardoń, Jarosław* Ulczok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1996 z. 30, s. 29-43, bibliogr. 5 poz.

88/150
Nr opisu: 0000033435
Analiza efektywno¶ci wykorzystania rekurencji oraz procedur języka C w systemie PCN.
[Aut.]: Małgorzata Bach, Katarzyna Harężlak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 29, s. 145-159, bibliogr. 4 poz.

89/150
Nr opisu: 0000032901
Analizator lokalnych sieci komputerowych opartych na ł±czach klasy Ethernet.
[Aut.]: Rafał* Fagas.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 28, s. 349-358, bibliogr. 3 poz.

90/150
Nr opisu: 0000032899
Integracja sieci lokalnej Novell NetWare z systemem AS/400.
[Aut.]: Jerzy* Kardaszewicz, Marian* Ju¶kiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 28, s. 97-111, bibliogr. 5 poz.

91/150
Nr opisu: 0000033434
Język Clipper - korzystanie z mechanizmów ¶ledzenia transakcji w systemie NetWare 3.11.
[Aut.]: Mirosław* Chłopek, Henryk Josiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 29, s. 175-196, bibliogr. 6 poz.

92/150
Nr opisu: 0000033437
Kompresja danych. Charakterystyka metody LZW.
[Aut.]: Artur* Migas.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 29, s. 95-116, bibliogr. 3 poz.

93/150
Nr opisu: 0000032904
Metody hierarchizacji wizualizacji rozproszonych procesów przemysłowych.
[Aut.]: Rafał Cupek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 28, s. 297-323, bibliogr. 3 poz.

94/150
Nr opisu: 0000033432
Metody opisu baz danych jako podstawa automatyzacji procesu wyszukiwania.
[Aut.]: Jerzy* Grzywocz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 29, s. 211-238, bibliogr. 14 poz.

95/150
Nr opisu: 0000033438
Ocena efektywno¶ci konfiguracji programowych dostępnych w ¶rodowisku NetWare.
[Aut.]: Adam* Koziatek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 29, s. 73-94, bibliogr. 9 poz.

96/150
Nr opisu: 0000032898
Ograniczenia w wymianie informacji w zintegrowanych sieciach przemysłowych na przykładzie sieci TOKEN BUS i MODBUS.
[Aut.]: Marcin* Fojcik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 28, s. 383-394, bibliogr. 1 poz.

97/150
Nr opisu: 0000033440
Oprogramowanie wspomagaj±ce nauczanie zagadnień zespołów FPLS.
[Aut.]: Anna* Tomaszewska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 29, s. 21-41, bibliogr. 8 poz.

98/150
Nr opisu: 0000033441
Pakiet PC-NFS - wykorzystanie zasobów stacji roboczych SUN w sieci heterogenicznej.
[Aut.]: Mirosław* Chłopek, Henryk Josiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 29, s. 5-19, bibliogr. 6 poz.

99/150
Nr opisu: 0000032905
Podł±czanie się do sieci opartej na protokole X.25 za pomoc± urz±dzeń firmy EICON.
[Aut.]: Adam Domański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z 28, s. 287-296, bibliogr. 2 poz.

100/150
Nr opisu: 0000033433
Przeł±czanie trybów pracy procesorów 80386 i i486.
[Aut.]: Urszula Stańczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 29, s. 197-209, bibliogr. 5 poz.

101/150
Nr opisu: 0000032902
Równoległa realizacja obliczeń w sieci komputerowej w procesie generacji map zanieczyszczeń powietrza.
[Aut.]: Piotr* Bajerski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 28, s. 335-348, bibliogr. 16 poz.

102/150
Nr opisu: 0000032900
Sieć FIP. Wstęp do analizy czasowej.
[Aut.]: Andrzej Kwiecień, Piotr Gaj.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 28, s. 359-381, bibliogr. 2 poz.

103/150
Nr opisu: 0000033439
Układanie planu zajęć za pomoc± systemu PLAN.
[Aut.]: Bożena* Rebajn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 29, s. 55-71, bibliogr. 5 poz.

104/150
Nr opisu: 0000032903
Wybrane elementy optymalizacji pracy sieci przemysłowych.
[Aut.]: Zbigniew* Bigewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 28, s. 325-333, bibliogr. 2 poz.

105/150
Nr opisu: 0000033436
Wykorzystanie systemu LINDA do rozwi±zywania zadań wyszukiwania według modelu sterowania przepływem argumentów.
[Aut.]: Piotr* Bajerski, Mirosław* Chłopek, Henryk Josiński, Stanisław Kozielski, Krzysztof* Lach.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1995 z. 29, s. 117-144, bibliogr. 8 poz.

106/150
Nr opisu: 0000043668
Algorytmy optymalizacji w zadaniach modelowania.
[Aut.]: Marcin** Skowronek, Ewa** Starzewska-Karwan.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 27, s. 83-109, bibliogr. 4 poz.

107/150
Nr opisu: 0000043666
Analiza i ocena możliwo¶ci wykorzystania danych formatu xBase w systemie Access.
[Aut.]: Katarzyna Harężlak, Mirosław* Chłopek, Robert Tutajewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 27, s. 147-159, bibliogr. 3 poz.

108/150
Nr opisu: 0000043534
ANALSTAT - system analizy statystycznej.
[Aut.]: Marcin** Skowronek, Ewa** Starzewska-Karwan.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 25, s. 111-123, bibliogr. 14 poz.

109/150
Nr opisu: 0000043665
Badanie przepustowo¶ci medium transmisyjnego w wieloprotokołowych sieciach NetWare.
[Aut.]: Rafał* Fagas.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 27, s. 133-145, bibliogr. 4 poz.

110/150
Nr opisu: 0000043535
Cyfrowy system pomiarowy oparty na protokole komunikacyjnym MODBUS.
[Aut.]: Wojciech* Mielczarek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 25, s. 93-110, bibliogr. 5 poz.

111/150
Nr opisu: 0000043530
Efektywno¶ć rozpraszania obliczeń w sieci komputerowej dla zadań wyszukiwania danych.
[Aut.]: Robert Tutajewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 25, s. 197-211, bibliogr. 3 poz.

112/150
Nr opisu: 0000043531
Języki zapytań relacyjnych baz danych a rozpraszanie obliczeń w sieci komputerowej.
[Aut.]: Stanisław Kozielski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 25, s. 175-196, bibliogr. 13 poz.

113/150
Nr opisu: 0000043662
Kilka uwag o systemach sterowanych przepływem argumentów, kanonicznych postaciach algorytmów i ich chronologizacji.
[Aut.]: Przemysław** Szmal.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 26, s. 87-104, bibliogr. 5 poz.

114/150
Nr opisu: 0000043533
Mechanizmy wielodostępu i transakcyjnego przetwarzania danych w systemie Progress 6.
[Aut.]: Dariusz Augustyn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 25, s. 125-150, bibliogr. 3 poz.

115/150
Nr opisu: 0000043532
Mechanizmy wielodostępu w systemach FoxBASE+ 2.0 i FoxPro/LAN 2.0.
[Aut.]: Dariusz Augustyn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 25, s. 151-173, bibliogr. 4 poz.

116/150
Nr opisu: 0000043658
Mikrokomputer WYSE 7000i jako serwer sieci lokalnych.
[Aut.]: E. Cie¶lińska, Dorota* Pierzchała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 26, s. 43-58, bibliogr. 3 poz.

117/150
Nr opisu: 0000043536
Obiektowa struktura danych emuluj±ca komputer sterowany przepływem danych i jej wykorzystanie w budowie interakcyjnych systemów sterowania, symulacji i modelowania.
[Aut.]: Rafał* Fagas.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 25, s. 79-91

118/150
Nr opisu: 0000043660
Przyspieszenie realizacji algorytmów w systemach sterowanych przepływem argumentów.
[Aut.]: Stefan** Węgrzyn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 26, s. 67-76, bibliogr. 2 poz.

119/150
Nr opisu: 0000043661
Realizacja algorytmów w systemie sterowanym przepływem argumentów w sieci lokalnej.
[Aut.]: Piotr* Bajerski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 26, s. 77-86, bibliogr. 3 poz.

120/150
Nr opisu: 0000043667
Realizacja programu ASIC/DI w Instytucie Technologii Elektronowej i Politechnikach.
[Aut.]: M.. Pilch, Lech** Znamirowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 27, s. 55-81, bibliogr. 15 poz.

121/150
Nr opisu: 0000043670
Równoległy algorytm przeszukiwania dla znajdowania minimalnej doskonałej funkcji mieszaj±cej.
[Aut.]: Bożena* Bartoszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 27, s. 5-19, bibliogr. 7 poz.

122/150
Nr opisu: 0000043657
Sieć Internet.
[Aut.]: Joanna* Otremba.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 26, s. 5-21, bibliogr. 5 poz.

123/150
Nr opisu: 0000043659
Warunek konieczny i wystarczaj±cy realizowalno¶ci algorytmu w systemach sterowanych przepływem argumentów.
[Aut.]: Marcin* Wyci¶lik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 26, s. 59-66, bibliogr. 1 poz.

124/150
Nr opisu: 0000043669
Wizualizacja synchroniczna algorytmów - realizacja w systemie SANAL.
[Aut.]: Jarosław* Francik, Przemysław** Szmal.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 27, s. 37-54, bibliogr. 8 poz.

125/150
Nr opisu: 0000043537
Własno¶ci języka zapytań a opis bazy danych.
[Aut.]: Jerzy* Grzywocz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 25, s. 27-54, bibliogr. 7 poz.

126/150
Nr opisu: 0000043664
Wykorzystanie elementów języka naturalnego w systemie wyszukiwania opartym na modelu relacji uniwersalnej.
[Aut.]: J. Boruta, Jerzy* Grzywocz, Stanisław Kozielski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 27, s. 111-132, bibliogr. 13 poz.

127/150
Nr opisu: 0000043663
Wykorzystanie sieci NetWare do równoległej realizacji zadań modelowania.
[Aut.]: Marcin** Skowronek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1994 z. 27, s. 161-174, bibliogr. 5 poz.

128/150
Nr opisu: 0000045056
Analiza czasowa sieci przemysłowych "SYCOWAY N10" z protokołem "TOKEN BUS".
[Aut.]: Andrzej Kwiecień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 23, s. 37-49, bibliogr. 5 poz.

129/150
Nr opisu: 0000045046
Cyfrowy interfejs pomiarowy ICS-BUS.
[Aut.]: Wojciech* Mielczarek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 22, s. 113-129, bibliogr. 3 poz.

130/150
Nr opisu: 0000045041
Język opisu sprzętu cyfrowego typu VHDL.
[Aut.]: Andrzej** Grzywak, K. Grzywak-Ptasznik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 20, s. 93-109, bibliogr. 5 poz.

131/150
Nr opisu: 0000045039
Komputerowe wspomaganie generacji złożonych masek struktur ASIC.
[Aut.]: Lech** Znamirowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 20, s. 143-171, bibliogr. 42 poz.

132/150
Nr opisu: 0000045040
Komputerowe wspomaganie kre¶lenia masek struktur ASIC.
[Aut.]: Lech** Znamirowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 20, s. 111-142, bibliogr. 64 poz.

133/150
Nr opisu: 0000045053
Komunikacja sterowników z komputerem nadrzędnym bez użycia sieci komputerowych.
[Aut.]: Marcin* Fojcik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 23, s. 85-91, bibliogr. 5 poz.

134/150
Nr opisu: 0000045055
Komunikacja sterowników ze ¶wiatem zewnętrznym.
[Aut.]: Zbigniew* Bigewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 23, s. 51-64, bibliogr. 6 poz.

135/150
Nr opisu: 0000045044
Konstrukcja sterownika sieci Ethernet opartego na koprocesorze sieci lokalnej Intel 82586.
[Aut.]: Stanisław Wideł.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 20, s. 33-47, bibliogr. 6 poz.

136/150
Nr opisu: 0000044949
Metoda optymalizacji fizycznej organizacji danych w pamięci kasetowej.
[Aut.]: Stanisław* Wołek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 16, s. 111-131, bibliogr. 3 poz.

137/150
Nr opisu: 0000045043
Metody testowania sieci lokalnych.
[Aut.]: Mirosław** Skrzewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 20, s. 49-58, bibliogr. 4 poz.

138/150
Nr opisu: 0000045048
Porównanie mikrokomputerowych systemów baz danych.
[Aut.]: Małgorzata Bach, Jerzy* Grzywocz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 22, s. 131-146, bibliogr. 4 poz.

139/150
Nr opisu: 0000045057
Problemy integracji sieci komputerowych.
[Aut.]: Andrzej** Grzywak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 23, s. 9-28, bibliogr. 4 poz.

140/150
Nr opisu: 0000045045
Realizacja operacji graficznych niskiego poziomu dla karty EGA.
[Aut.]: Jarosław* Skolimowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 20, s. 7-32, bibliogr. 6 poz.

141/150
Nr opisu: 0000044948
Sieciowy system operacyjny NetWare - organizacja sieci i system ochrony zasobów (artykuł przegl±dowy).
[Aut.]: Bożena* Juraszczyk-Witczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 16, s. 133-141, bibliogr. 2 poz.

142/150
Nr opisu: 0000045047
Struktury plików danych w relacyjnych bazach danych.
[Aut.]: Marcin** Skowronek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 22, s. 147-159, bibliogr. 4 poz.

143/150
Nr opisu: 0000044950
System wyszukiwania danych z plików dBASE.
[Aut.]: Jacek* Piec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 16, s. 7-29, bibliogr. 3 poz.

144/150
Nr opisu: 0000045054
Wizualizacja systemów automatycznego sterowania.
[Aut.]: Rafał Cupek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 23, s. 65-84, bibliogr. 6 poz.

145/150
Nr opisu: 0000045042
Wykorzystanie pętli fazowej dla synchronizacji bitowej i bajtowej przy szybkiej transmisji danych.
[Aut.]: Wojciech* Mielczarek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1993 z. 20, s. 59-78, bibliogr. 7 poz.

146/150
Nr opisu: 0000052532
Metody rozpoznawania twarzy - przegl±d.
[Aut.]: Marek* Błaszczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1992 z. 21, s. 93-107, bibliogr. 16 poz.

147/150
Nr opisu: 0000064096
Analizatory stanów logicznych w diagnostyce układow cyfrowych.
[Aut.]: Mirosław** Skrzewski, J. Chmurski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1988 z. 8, s. 49-61, bibliogr. 12 poz.

148/150
Nr opisu: 0000064097
Konwerter dwójkowo-dziesiętny liczb ułamkowych.
[Aut.]: Bolesław Pochopień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1988 z. 8, s. 7-11, bibliogr. 3 poz.

149/150
Nr opisu: 0000064094
Mieszane kodowanie obrazów w monitorach graficznych.
[Aut.]: Andrzej Kwiecień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1988 z. 8, s. 87-92, bibliogr. 5 poz.

150/150
Nr opisu: 0000064095
System dynamicznej symulacji graficznej.
[Aut.]: K. Tannenberg, Andrzej Kwiecień, D. Serafin.
-Zesz. Nauk. P¦l., Informat. 1988 z. 8, s. 75-85, bibliogr. 2 poz.

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie