Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L INŻ ¦ROD
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/43
Nr opisu: 0000006557   
Badania podzielników kosztów ogrzewania pod k±tem doskonalenia podziału kosztów.
[Aut.]: Cezary** Kolasa, Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 69-78, bibliogr. 8 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139

koszt ogrzewania ; podzielnik kosztów ogrzewania ; zużycie energii ; oszczędno¶ć energii

heating cost ; heating cost allocator ; energy consumption ; energy saving

2/43
Nr opisu: 0000006555   
Jednoczesne wyznaczanie najkorzystniejszej ochrony cieplnej i Ľródła ciepła dla budynku mieszkalnego.
[Aut.]: Henryk** Foit.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 57-68, bibliogr. 8 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139

budynek mieszkalny ; program komputerowy ; ochrona cieplna ; Ľródło ciepła

residential building ; computer program ; heat protection ; heat source

3/43
Nr opisu: 0000006571   
Nowe znaczenie fermentacji metanowej w stabilizacji osadów ¶ciekowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej, Łucja** Fukas-Płonka, Bożena Gil.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 181-191, bibliogr. 30 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139

fermentacja metanowa ; osady ¶ciekowe ; oczyszczanie ¶cieków

methane fermentation ; sewage sludge ; sewage treatment

4/43
Nr opisu: 0000006570   
Ocena efektów pracy instalacji wody basenowej.
[Aut.]: Florian Piechurski, Joanna Wyczarska-Kokot.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 169-180, bibliogr. 13 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139

woda basenowa ; dezynfekcja ; uzdatnianie wody basenowej ; zanieczyszczenie wody

swimming pool water ; disintegration ; swimming pool water treatment ; water contamination

5/43
Nr opisu: 0000006594   
Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów - przegl±d stosowanych metod.
[Aut.]: Joanna Surmacz-Górska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 369-382, bibliogr. 55 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139

ekotoksykologia ; oczyszczenie ¶cieków ; składowanie odpadów

ecotoxicology ; waste treatment ; waste storage

6/43
Nr opisu: 0000006562   
Poprawa czysto¶ci powietrza w Polsce.
[Aut.]: Jan** Konieczyński, Anna** Pasoń-Konieczyńska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 89-101, bibliogr. 19 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139

ochrona powietrza ; ekorozwój ; Unia Europejska

air protection ; ecodevelopment ; European Union

7/43
Nr opisu: 0000006593   
Szacowanie zagrożenia ¶rodowiskowego.
[Aut.]: Joanna Kalka, Elżbieta Grabińska-Sota, Korneliusz** Miksch.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 361-368, bibliogr. 20 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139

ekotoksykologia ; zagrożenie ¶rodowiskowe ; metody Aldenberga i Sloba ; toksykologia

ecotoxicology ; environmental risk ; methods of Aldenberg and Slob ; toxicology

8/43
Nr opisu: 0000006565   
Techniki membranowe - strategiczne operacje w inżynierii ¶rodowiska.
[Aut.]: Michał** Bodzek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 113-128, bibliogr. 22 poz.
Współwyd : Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139

technika separacyjna ; technika membranowa ; inżynieria ¶rodowiska ; membrana

membrane techniques ; separation technique ; environmental engineering ; membrane

9/43
Nr opisu: 0000006561   
Wpływ ograniczenia przestrzeni na pole prędko¶ci i parametry turbulentne w strudze nawiewanej.
[Aut.]: Maria Hurnik, M. Blaszczok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 79-88, bibliogr. 10 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139

struga wentylacyjna ; pole prędko¶ci

ventilation jet ; velocity field

10/43
Nr opisu: 0000006569   
Wpływ spadku zużycia wody w miastach Górnego ¦l±ska na parametry hydrauliczne jej transportu i gospodarkę wodomierzow±.
[Aut.]: Karol** Ku¶, Wojciech Koral, Rita** Rożałowska, G. ¦cieranka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 155-168, bibliogr. 7 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139

zużycie wody ; Górny ¦l±sk ; wodomierz ; jako¶ć wody

water consumption ; Upper Silesia ; water meter ; water quality

11/43
Nr opisu: 0000006567   
Zaawansowane techniki separacji jako alternatywa dla tradycyjnych metod przygotowania wody w energetyce.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 139-154, bibliogr. 22 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139

technika separacyjna ; technika membranowa ; energetyka

separation technique ; membrane techniques ; power engineering

12/43
Nr opisu: 0000006563   
Zagadnienia przemian zanieczyszczeń atmosfery w układach gaz-ciecz.
[Aut.]: Irena** Wilkosz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 103-112, bibliogr. 14 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139

układ gaz-ciecz ; zanieczyszczenia atmosferyczne ; model termodynamiczny

gas-liquid system ; atmosphere pollution ; thermodynamic model

13/43
Nr opisu: 0000006566   
Zastosowanie reaktorów membranowych w ochronie ¶rodowiska.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 2003 z. 48, s. 129-138, bibliogr. 24 poz.
Współwyd : Zesz. Nauk. P¦l., Energ. z. 139

reaktor membranowy ; ochrona ¶rodowiska ; uzdatnianie wody ; woda głębinowa

membrane reactor ; environmental protection ; water treatment ; deep water

14/43
Nr opisu: 0000007404
Analiza metrologiczna aspiracyjnej sondy zerowej pyłomierza grawimetrycznego P-10ZA.
[Aut.]: Jerzy** Szulikowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 181-190, bibliogr. 5 poz.

15/43
Nr opisu: 0000007405
Badania charakterystyk pomiarowych zwartych różnicowych sond ci¶nieniowych.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy** Szulikowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 191-204, bibliogr. 7 poz.

16/43
Nr opisu: 0000007406
Generowanie strug powietrza na wypływie z tunelu aerodynamicznego o kontrolowanym stanie turbulencji.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy** Szulikowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 205-221, bibliogr. 2 poz.

17/43
Nr opisu: 0000007402
Modelowanie przepływu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych za pomoc± programu komputerowego CFD Vortex-2.
[Aut.]: Barbara** Lipska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 109-119, bibliogr. 4 poz.

18/43
Nr opisu: 0000007401
Problem odtwarzania przepływów powietrza w modelach fizykalnych wentylowanych pomieszczeń.
[Aut.]: Maria Hurnik, Stanisław** Mierzwiński, Zbigniew Popiołek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 99-108, bibliogr. 3 poz.

19/43
Nr opisu: 0000007397
Prognozowanie wentylacji wyporowej przy rozległych Ľródłach ciepła.
[Aut.]: Zbigniew** Trzeciakiewicz, Zbigniew Popiołek, Stanisław** Mierzwiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 75-84, bibliogr. 4 poz.

20/43
Nr opisu: 0000007400
Symulacja odczuć cieplnych człowieka przy sinusoidalnych zmianach prędko¶ci powietrza nawiewanego na skórę.
[Aut.]: Ewa** Medyńska, Zbigniew Popiołek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 85-97, bibliogr. 14 poz.

21/43
Nr opisu: 0000007403
Wykorzystanie eksperymentu do poprawy wyników obliczeń numerycznych przepływu powietrza w pomieszczeniu wentylowanym.
[Aut.]: Barbara** Lipska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1999 z. 41, s. 121-132, bibliogr. 5 poz.

22/43
Nr opisu: 0000053350
Aerodynamical problems of pollution sources enclosures in industrial halls.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński, Wacław** Nawrocki, Janusz Paweł** Piotrowski, Zbigniew** Trzeciakiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 31, s. 125-135, bibliogr. 3 poz.

23/43
Nr opisu: 0000053352
Air flow distribution in an operating room ventilated by a perforated ceiling.
[Aut.]: G. Liebecq, Stanisław** Mierzwiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 31, s. 31-38, bibliogr. 11 poz.

24/43
Nr opisu: 0000053361
Analiza symulacyjna przepływu powietrza wentylacyjnego w obrębie budynku mieszkalnego.
[Aut.]: Andrzej** Baranowski, Stanisław** Mierzwiński, Marian* W±sacz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 33, s. 127-138, bibliogr. 18 poz.

25/43
Nr opisu: 0000053355
Badania oddziaływania na człowieka rozlanego na ubraniu rozpuszczalnika.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński, N. O. Breum, Th. Lund Madsen.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 31, s. 39-44, bibliogr. 13 poz.

26/43
Nr opisu: 0000053353
Badania wpływu kształtu elektrod zbiorczych na pole prędko¶ci gazu w ich s±siedztwie.
[Aut.]: Janusz Paweł** Piotrowski, Jan** Konieczyński, Jacek* Żeliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 33, s. 189-204, bibliogr. 8 poz.

27/43
Nr opisu: 0000053360
Eksperyment planowany w badaniach rozdziału powietrza wentylacyjnego.
[Aut.]: Ewa** Medyńska, Wacław** Nawrocki, Zbigniew** Trzeciakiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 33, s. 61-68, bibliogr. 2 poz.

28/43
Nr opisu: 0000053354
Eksperymentalny dobór warunków brzegowych przy modelowaniu rozdziału powietrza wentylacyjnego.
[Aut.]: Barbara** Knobloch, Stanisław** Mierzwiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 33, s. 77-90, bibliogr. 6 poz.

29/43
Nr opisu: 0000053479
Metoda badania ruchu aerozolu w rejonie wlotu do sondy pyłowej.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Jerzy** Szulikowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 33, s. 161-170, bibliogr. 17 poz.

30/43
Nr opisu: 0000053359
Ocena warunków cieplnych w pomieszczeniu za pomoc± PMV oraz zmierzonych pól prędko¶ci i temperatury.
[Aut.]: Wacław** Nawrocki, Zbigniew Popiołek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 33, s. 69-76, bibliogr. 4 poz.

31/43
Nr opisu: 0000053351
Physical experiment in air distribution research.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 31, s. 107-124, bibliogr. 17 poz.

32/43
Nr opisu: 0000053358
Simplified methods for calculating air flows and heat losses in dwelling houses.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 31, s. 87-105, bibliogr. 18 poz.

33/43
Nr opisu: 0000053349
Sposób pomiaru składowych wektora prędko¶ci ¶redniej i wielko¶ci turbulentnych w przepływach silnie burzliwych.
[Aut.]: Barbara** Knobloch, Zbigniew Popiołek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 33, s. 139-148, bibliogr. 5 poz.

34/43
Nr opisu: 0000053357
The choice of methods in system investigations of ventilation processes quality.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 31, s. 77-86, bibliogr. 10 poz.

35/43
Nr opisu: 0000053356
The method of mathematical-physical modelling of convective flows in rooms.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński, Zbigniew Popiołek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1991 z. 31, s. 45-56, bibliogr. 19 poz.

36/43
Nr opisu: 0000059862
Analiza czynników warunkuj±cych wymianę ciepła między gruntem a niskotemperaturowymi Ľródłami ciepła w nim zanurzonymi.
[Aut.]: Henryk** Foit.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 89-113, bibliogr. 28 poz.

37/43
Nr opisu: 0000059864
Matematyczne modele naturalnych procesów wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 47-77, bibliogr. 32 poz.

38/43
Nr opisu: 0000059865
Metody pomiaru wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 27-45, bibliogr. 35 poz.

39/43
Nr opisu: 0000059861
Model cyfrowy przebiegu zmian temperatury powietrza wentylacyjnego pierwotnego przepływaj±cego przez pojedynczy kanał zagłębiony w gruncie.
[Aut.]: Henryk** Foit.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 115-143, bibliogr. 10 poz.

40/43
Nr opisu: 0000059866
Modele matematyczne rozdziału powietrza wentylacyjnego.
[Aut.]: Barbara** Knobloch.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 7-26, bibliogr. 26 poz.

41/43
Nr opisu: 0000059863
Porównanie czterech struktur regulacji dostawy ciepła w stacji odbioru c.o..
[Aut.]: Paweł* Rylik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 79-88, bibliogr. 3 poz.

42/43
Nr opisu: 0000059867
Transpozycja wyników obliczeń zmian temperatury powietrza przepływaj±cego kanałami zagłębionymi w gruncie.
[Aut.]: Henryk** Foit.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 165-173, bibliogr. 5 poz.

43/43
Nr opisu: 0000059860
Wyznaczanie kresu górnego zmian temperatury powietrza przepływaj±cego kanałem zagłębionym w gruncie w warunkach periodycznych zmian temperatury powietrza zewnętrznego.
[Aut.]: Henryk** Foit.
-Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. 1990 z. 32, s. 145-164, bibliogr. 2 poz.

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie