Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK PŚL GÓR
Liczba odnalezionych rekordów: 560Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/560
Nr opisu: 0000051691
Zmienność koncentracji wybranych metali w zwałowiskach odpadów hutniczych i perspektywy ich ponownego pozyskiwania.
[Aut.]: Iwona Jonczy.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2009 z. 287, s. 83-90, bibliogr. 7 poz.

zwałowisko ; odpady metalurgiczne ; metale ciężkie

dump ; metallurgical wastes ; heavy metals

2/560
Nr opisu: 0000038632
Aktualne problemy ochrony środowiska w ługownictwie solnym.
[Aut.]: Jacek* Korski, Anna* Pęciak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 99-111, bibliogr. 9 poz.

górnictwo soli ; deformacja terenu ; ługownictwo solne ; monitoring środowiska

salt mining ; ground deformation ; saline leaching ; environmental monitoring

3/560
Nr opisu: 0000051599
Analiza nagłej utraty stateczności górotworu zawodnionego w otoczeniu uskoku.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk** Kleta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 39-49, bibliogr. 5 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja nieciągła ; wyrobisko korytarzowe ; stateczność wyrobiska

mining exploitation ; discontinuous deformation ; dog heading ; heading stability

4/560
Nr opisu: 0000041269
Charakterystyka faz węglanowych w wapieniach triasowych warstw gogolińskich i górażdżańskich Ligoty Dolnej, Góry św. Anny i Gogolina.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 259-269, bibliogr. 9 poz.

wapień triasowy ; kamieniołom ; Ligota Dolna ; analiza chemiczna ; analiza spektralna ; analiza rentgenowska

Triassic limestone ; quarry ; Ligota Dolna ; chemical analysis ; spectral analysis ; X-ray analysis

5/560
Nr opisu: 0000041266
Geomechaniczne problemy zabudowy terenów po górnictwie rudnym na przykładzie rejonu Tarnowskich Gór.
[Aut.]: Marek** Pozzi, Henryk** Kleta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 219-231, bibliogr. 13 poz.

teren pogórniczy ; deformacja terenu ; górnictwo rudne ; sztolnia "Fryderyk" ; stateczność ; modelowanie komputerowe

post-mining area ; ground deformation ; ore mining ; "Fryderyk" adit ; stability ; computer modelling

6/560
Nr opisu: 0000038631
Geotechniczne aspekty ograniczania nieciągłych deformacji gruntu na terenach górniczych.
[Aut.]: Henryk** Kleta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 89-98, bibliogr. 11 poz.

teren górniczy ; deformacja terenu górniczego ; deformacja nieciągła ; geomaterac

mining area ; mining surface deformation ; discontinuous deformation ; geo-mattress

7/560
Nr opisu: 0000041260
Hydrochemiczny model deterioracji piaskowców ciosowych.
[Aut.]: Małgorzata Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 151-161, bibliogr. 9 poz.

piaskowiec ciosowy ; wietrzenie skał ; porowatość skał ; deterioracja ; model hydrochemiczny

quader sandstone ; weathering of rocks ; rock porosity ; deterioration ; hydrochemical model

8/560
Nr opisu: 0000038636
Kopalnia w Posądzy - wpływ płytkiej eksploatacji złóż siarki na deformacje powierzchni.
[Aut.]: Wojciech** Preidl, A. Wójcik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 203-216, bibliogr. 14 poz.

eksploatacja złóż siarki ; kopalnia siarki w Posądzy ; górnictwo siarki ; deformacja terenu

sulphur deposits extraction ; Posądza sulphur mine ; sulphur mining ; ground deformation

9/560
Nr opisu: 0000038642
Krótka numeryczna analiza podbierania pokładu z zawałem stropu.
[Aut.]: Krzysztof Tomiczek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 301-312, bibliogr. 5 poz.

eksploatacja górnicza ; wybieranie pokładów węgla ; modelowanie górotworu ; zawał stropu

mining exploitation ; coal seam extraction ; rock mass modelling ; caving

10/560
Nr opisu: 0000041077
Międzynarodowy rynek węgla kamiennego.
[Aut.]: Michał* Mazurek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 284, s. 89-96, bibliogr. 11 poz.

rynek węgla kamiennego ; rynek międzynarodowy ; węgiel energetyczny ; analiza rynku

hard coal market ; international market ; power coal ; market analysis

11/560
Nr opisu: 0000041258
Model oddziaływania z utworami izolującymi CO2 zatłaczanego do poziomów wodonośnych karbonu GZW.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 137-150, bibliogr. 16 poz.

dwutlenek węgla ; sekwestracja dwutlenku węgla ; składowanie podziemne ; wody podziemne ; modelowanie hydrogeochemiczne

carbon dioxide ; carbon dioxide sequestration ; underground storage ; underground water ; hydrogeochemical modelling

12/560
Nr opisu: 0000041263
Ocena antropopresji w rejonie ujęcia wód podziemnych "Ostropa" w północnej części Gliwic.
[Aut.]: Tadeusz Mzyk, A. Korczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 187-197, bibliogr. 11 poz.

woda podziemna ; ujęcie Ostropa ; jakość wody ; zanieczyszczenie wody ; antropopresja

underground water ; Ostropa pumping ; water quality ; water pollution ; anthropopressure

13/560
Nr opisu: 0000041256
Ocena stopnia zanieczyszczenia rzeki Bytomki.
[Aut.]: Aleksandra Czajkowska, A. Wilczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 77-86, bibliogr. 8 poz.

zanieczyszczenie wody ; rzeka Bytomka ; woda powierzchniowa ; jakość wody

water pollution ; Bytomka river ; surface water ; water quality

14/560
Nr opisu: 0000038634
Poprawa sposobu utrzymania obudowy podporowej skrzyżowań chodników przez wysokie kotwienie na przykładzie kopalni "Knurów".
[Aut.]: G. Michalik, B. Mąka, A. Ratajczak, Piotr** Głuch.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 175-189, bibliogr. 6 poz.

obudowa górnicza ; stateczność wyrobiska ; obudowa kotwiowa ; Kopalnia Węgla Kamiennego Knurów

mining support ; heading stability ; roof bolting ; Knurów Hard Coal Mine

15/560
Nr opisu: 0000038637
Problematyka ochrony jaskiń krasowych.
[Aut.]: Wojciech** Preidl, A. Wójcik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 217-228, bibliogr. 11 poz.

jaskinia krasowa ; jaskinia Szachownica ; ekosystem ; ochrona przyrody

karsic cave ; Szachownica cave ; ecosystem ; nature protection

16/560
Nr opisu: 0000041265
Profilaktyka przeciwpowodziowa w zlewni Bierawki na terenie górniczym KWK "Szczygłowice".
[Aut.]: Marek** Pozzi, Edward** Cempiel, Aleksandra Czajkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 209-218, bibliogr. 11 poz.

teren górniczy ; obniżenie terenu górniczego ; zlewnia rzeki ; Bierawka ; ochrona przeciwpowodziowa

mining area ; mining ground subsidence ; river basin ; Bierawka ; flood protection

17/560
Nr opisu: 0000038639
Prognozowanie wpływu prędkości postępu frontu wybierania na przebieg deformacji w czasie.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 253-263, bibliogr. 23 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu górniczego ; wybieranie pokładów węgla ; prognozowanie deformacji ; model matematyczny

mining exploitation ; mining surface deformation ; coal seam extraction ; deformation prediction ; mathematical model

18/560
Nr opisu: 0000041076
Rozwój technologiczny przeróbki mechanicznej węgla w perspektywie roku 2020.
[Aut.]: Aleksander** Lutyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 284, s. 75-87, bibliogr. 7 poz.

przeróbka węgla ; przeróbka mechaniczna ; rozwój technologii ; innowacyjność ; scenariusz rozwoju technologii

coal preparation ; mechanical treatment ; technology development ; innovativeness ; scenario of technology development

19/560
Nr opisu: 0000041261
Skład fazowy pyłu powstającego w procesie technologicznym Huty Cynku "Miasteczko Śląskie".
[Aut.]: Edyta Melaniuk-Wolny, Katarzyna Nowińska, Zdzisław Adamczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 163-171, bibliogr. 7 poz.

huta cynku ; pył ; skład fazowy ; metale ciężkie

zinc plant ; dust ; phase composition ; heavy metals

20/560
Nr opisu: 0000041262
Specjacja wybranych metali zawartych w pyle powstającym w procesie technologicznym Huty Cynku "Miasteczko Śląskie".
[Aut.]: Edyta Melaniuk-Wolny, Katarzyna Nowińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 173-185, bibliogr. 6 poz.

huta cynku ; emisja metali ciężkich ; pył ; analiza specjacyjna

zinc plant ; heavy metals emission ; dust ; speciation analysis

21/560
Nr opisu: 0000038630
Transport hydromechaniczny mineralnych materiałów wiążących w technologiach górniczych.
[Aut.]: Ch. Jahn, Marian** Madaj, Wojciech* Klimas.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 51-60, bibliogr. 8 poz.

spoiwo mineralne ; transport hydromechaniczny ; kopalnia węgla kamiennego ; wyrobisko górnicze ; technologie górnicze

mineral binding agent ; hydromechanical conveying ; hard coal mine ; mine working ; mining technologies

22/560
Nr opisu: 0000041264
Uregulowania prawne a praktyka rekultywacji zagospodarowania zwałowisk po górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Anna** Patrzałek, Łukasz Gawor.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 199-208, bibliogr. 10 poz.

rekultywacja zwałowisk powęglowych ; zwałowisko odpadów powęglowych ; odpady górnicze ; prawo polskie ; prawo europejskie

coal waste dump reclamation ; coal waste dump ; mining waste ; Polish law ; European law

23/560
Nr opisu: 0000041268
Wpływ funkcjonowania kolektora "Olza" na jakość wód powierzchniowych zlewni górnej Odry.
[Aut.]: Joanna* Przygrodzka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 241-247, bibliogr. 13 poz.

słone wody kopalniane ; ochrona wód powierzchniowych ; zlewnia górnej Odry ; kolektor "Olza"

saline mine water ; surface water protection ; upper Odra River catchment ; "Olza" collector

24/560
Nr opisu: 0000041255
Wpływ robót górniczych na warunki hydrograficzne w obszarze górniczym KWK "Zofiówka" w świetle parametryzacji sieci wodnej i rzeźby terenu.
[Aut.]: Edward** Cempiel, J. Hajduk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 57-66, bibliogr. 6 poz.

eksploatacja górnicza ; morfologia terenu ; hydrografia ; Kopalnia Węgla Kamiennego Zofiówka ; woda powierzchniowa

mining exploitation ; land morphology ; hydrography ; Zofiówka Hard Coal Mine ; surface water

25/560
Nr opisu: 0000038629
Wpływ warunków środowiska na stateczność stalowej odrzwiowej obudowy podatnej.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, Grzegorz Dyduch, Arkadiusz* Bączek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 21-37, bibliogr. 12 poz.

odrzwiowa obudowa podatna ; stal ; korozja ; ocena stanu technicznego

flexible frame timbering ; steel ; corrosion ; assessment of technical condition

26/560
Nr opisu: 0000041267
Wpływ warunków środowiskowych na niszczenie obiektów sakralnych na przykładzie kościoła w Prószkowie.
[Aut.]: Marek** Pozzi, Tadeusz Mzyk, Zdzisław Adamczyk, Magdalena* Łozińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 233-239, bibliogr. 6 poz.

obiekt sakralny ; obiekt zabytkowy ; uszkodzenie budynku ; kościół ; Pruszków

sacral building ; historic building ; building damage ; church ; Pruszków

27/560
Nr opisu: 0000038628
Wpływ warunków środowiskowych na przebieg korozji betonowej obudowy szybu.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, Arkadiusz* Bączek, Grzegorz Dyduch.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 7-20, bibliogr. 15 poz.

szyb kopalniany ; obudowa szybu ; ocena stanu technicznego ; korozja betonu ; wytrzymałość betonu ; nośność konstrukcji

pit shaft ; shaft lining ; assessment of technical condition ; concrete corrosion ; concrete strength ; load capacity of the construction

28/560
Nr opisu: 0000038793
Wybór kierunku drążenia chodnika F-22 w warunkach KWK "Borynia".
[Aut.]: Marian** Madaj, Marek** Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 149-162, bibliogr. 10 poz.

wyrobisko korytarzowe ; stateczność wyrobiska ; model górotworu ; mechanika górotworu ; modelowanie numeryczne

dog heading ; heading stability ; rock mass model ; rock mechanics ; numerical modelling

29/560
Nr opisu: 0000038641
Wykorzystanie map grubości wybranego złoża do oceny zagrożenia powierzchni deformacjami nieciągłymi typu liniowego.
[Aut.]: Roman Ścigała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 283, s. 293-300, bibliogr. 6 poz.

teren górniczy ; deformacja terenu górniczego ; deformacja nieciągła ; prognozowanie deformacji ; eksploatacja górnicza

mining area ; mining surface deformation ; discontinuous deformation ; deformation prediction ; mining exploitation

30/560
Nr opisu: 0000041257
Zmienność zawartości wybranych metali ciężkich w odpadach po hutnictwie żelaza i stali ze zwałowiska Huty Kościuszko w Chorzowie.
[Aut.]: Iwona Jonczy.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 117-125, bibliogr. 7 poz.

hutnictwo ; odpady metalurgiczne ; metale ciężkie ; zwałowisko ; Huta Kościuszko

metallurgy ; metallurgical wastes ; heavy metals ; dump ; Kościuszko Steel Works

31/560
Nr opisu: 0000104857
Analiza geometryczna wybranych elementów układu ciągnienia 2BP.
[Aut.]: Włodzimierz** Sikora, Marian** Dolipski, Jan** Osadnik, Eryk Remiorz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 543-551, bibliogr. 3 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

kombajn górniczy ; układ ciągnienia 2BP

mining heading machine ; 2BP chainless haulage system

32/560
Nr opisu: 0000104858
Analiza strat mocy w przekładni zębatej.
[Aut.]: Jacek** Spałek, Antoni** Skoć.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 553-562, bibliogr. 8 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

przekładnia zębata ; straty mocy ; analiza ; efektywność eksploatacji

gear ; power losses ; analysis ; operational efficiency

33/560
Nr opisu: 0000104862
Analiza wytrzymałościowa jarzma przekładni obiegowej napędu organu urabiającego kombajnu.
[Aut.]: P. Gwiaździński, Antoni** Skoć.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 425-437, bibliogr. 4 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

kombajn ścianowy ; przekładnia obiegowa ; układ napędowy ; analiza wytrzymałościowa

longwall shearer ; planetary gear ; drive system ; strength analysis

34/560
Nr opisu: 0000104871
Analiza wzbogacania węgla z technologicznymi sprzężeniami zwrotnymi.
[Aut.]: Joachim Pielot.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 523-534, bibliogr. 12 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

wzbogacanie węgla ; technologiczne sprzężenie zwrotne

coal enrichment ; technological system with feedback

35/560
Nr opisu: 0000104874
Atrakcje geoturystyczne Spitsbergenu.
[Aut.]: Łukasz Gawor, P. Dolnicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 179-188, bibliogr. 14 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

Spitsbergen ; geoturystyka ; atrakcje geoturystyczne

Spitsbergen ; geotourism ; geotourist attractions

36/560
Nr opisu: 0000104876
Badania eksploatacyjne górniczych pomp odwadniających.
[Aut.]: Andrzej** Korczak, Stanisław** Mikuła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 465-474, bibliogr. 11 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

górnictwo ; pompa odwadniająca ; badania eksploatacyjne

mining ; drainage pump ; operating studies

37/560
Nr opisu: 0000104885
Badania urządzenia do automatycznego pobierania prób w zakładach przeróbczych węgla kamiennego.
[Aut.]: Aleksander** Lutyński, J. Golonka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 431-440, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

węgiel ; próbka do badań ; urządzenie ; przeróbka węgla

coal ; test sample ; device ; coal processing

38/560
Nr opisu: 0000104889
Badania współczynnika tarcia pomiędzy liną stalową a wykładziną koła pędnego.
[Aut.]: Alfred** Carbogno, Daniel Adamecki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 313-326, bibliogr. 14 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

górnictwo ; urządzenie wyciągowe ; lina stalowa ; współczynnik tarcia

mining ; mining winding plant ; steel rope ; friction coefficient

39/560
Nr opisu: 0000104894
Badania wybranych aspektów sejsmiczności towarzyszącej intensywnej eksploatacji prowadzonej w KWK Rydułtowy.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 13-22, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

eksploatacja górnicza ; sejsmiczność indukowana

mining exploitation ; induced seismicity

40/560
Nr opisu: 0000104898
Badanie właściwości szeregów czasowych średniej metanowości dobowej ścian.
[Aut.]: Henryk** Badura.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 191-203, bibliogr. 16 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

prognozowanie metanowości ; ściana wydobywcza ; szereg czasowy

methane prediction ; longwall ; time series

41/560
Nr opisu: 0000015825
Badanie wpływu wybranych dodatków naturalnych na własności mechaniczne i filtracyjne popiołów lotnych z Elektrowni "Łaziska".
[Aut.]: Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 266, s. 177-184, bibliogr. 6 poz.

42/560
Nr opisu: 0000104900
Bilansowanie produkcji zakładu wzbogacania węgla.
[Aut.]: Stanisław** Cierpisz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 353-359, bibliogr. 2 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

zakład przeróbki węgla ; węgiel energetyczny ; bilansowanie produkcji

coal preparation plant ; steam coal ; production balancing

43/560
Nr opisu: 0000104902
Budowa fazowa odpadów paleniskowych w świetle wyników badań rentgenograficznych i mikroskopowych.
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, Ewa Strzałkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 139-148, bibliogr. 12 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

odpady paleniskowe ; skład fazowy ; badanie mikroskopowe ; badanie rentgenograficzne

combustion waste ; phase composition ; microscopic examination ; X-ray examination

44/560
Nr opisu: 0000015688
Charakterystyka produktów wietrzenia materiałów budowlanych na przykładzie XVI-wiecznego budynku z Sangerhausen.
[Aut.]: Małgorzata Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 155-163, bibliogr. 9 poz.

45/560
Nr opisu: 0000104904
Charakterystyki zastępcze otoczeń podsieci oddziałów wydobywczych w kopalnianej sieci wentylacyjnej.
[Aut.]: Marian** Kolarczyk, Michał* Oleksy, Grzegorz Pach.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 265-276, bibliogr. 9 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

kopalnia ; system wentylacyjny ; podsieć ; charakterystyka zastępcza ; otoczenie

coal mine ; ventilation system ; subnetwork ; substitute characteristics ; surrounding

46/560
Nr opisu: 0000104907
Ciąg rozkładów prawdopodobieństwa i jego podstawowe własności.
[Aut.]: Władysław** Zapała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 593-603, bibliogr. 9 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

ciąg rozkładu prawdopodobieństwa

series of probability distribution

47/560
Nr opisu: 0000104913
Co wynika z dotychczasowych doświadczeń budowy dróg szybkiego ruchu na terenach górniczych.
[Aut.]: Jan** Zych.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 179-189, bibliogr. 8 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

autostrada A4 ; DTŚ ; budowa ; teren górniczy ; warunki geologiczno-górnicze

A4 motorway ; DTŚ ; building ; mining area ; geological-mining conditions

48/560
Nr opisu: 0000104965
Deformacje powierzchni terenu a rejestrowana aktywność sejsmiczna górotworu.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 159-169, bibliogr. 11 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; górotwór ; aktywność sejsmiczna

mining exploitation ; area deformation ; rock mass ; seismic activity

49/560
Nr opisu: 0000015827
Dobór własności węgla aktywnego w celu zastosowania go w technologii bariery remediacyjnej.
[Aut.]: Tomasz Suponik, Kazimierz* Toborowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 266, s. 215-225, bibliogr. 8 poz.

50/560
Nr opisu: 0000104971
Działanie zasady de Saint-Venanta przy niektórych geometriach systemów eksploatacji stosowanych w kopalniach LGOM w świetle obliczeń numerycznych.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Marek** Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 57-66, bibliogr. 10 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

zasada de Saint-Venanta ; górotwór ; eksploatacja górnicza

Saint-Venant's principle ; rock mass ; mining exploitation

51/560
Nr opisu: 0000104979
Eksploatacja poniżej poziomu udostępniania czy koincydencja zespołu czynników w zmienionych warunkach przyczyną wzrostu zagrożeń w kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Jacek* Korski, R. Friede, G. Nowok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 277-286, bibliogr. 11 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

kopalnia węgla kamiennego ; eksploatacja podpoziomowa ; zagrożenia górnicze

hard coal mine ; sublevel exploitation ; mining hazards

52/560
Nr opisu: 0000104723
Fitotoksyczność zanieczyszczonych fenolami wód podziemnych jako ocena skuteczności przepuszczalnej bariery aktywnej.
[Aut.]: Tomasz Suponik, Ewa Zabłocka-Godlewska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 497-507, bibliogr. 21 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

wody podziemne ; fitotoksyczność ; fenole ; zanieczyszczenie wód podziemnych

underground water ; phytotoxicity ; phenols ; groundwater pollution

53/560
Nr opisu: 0000081448
Formy występowania pierwiastków śladowych w odpadach z technologii Imperial Smelting Process.
[Aut.]: Katarzyna Nowińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 199-205, bibliogr. 6 poz.

Imperial Smelting Process ; pierwiastki śladowe ; odpady ; huta cynku

Imperial Smelting Process ; trace elements ; waste ; zinc plant

54/560
Nr opisu: 0000105000
Geoturystyka miejska na przykładzie Gliwic.
[Aut.]: Małgorzata Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 221-230, bibliogr. 17 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

geoturystyka ; Gliwice

geotourism ; Gliwice

55/560
Nr opisu: 0000105001
Górnictwo złota w okolicach Kalgoorlie-Boulder, WA - historia i teraźniejszość.
[Aut.]: Aleksander* Frejowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 169-178, bibliogr. 11 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

górnictwo złota ; Australia ; historia górnictwa

gold mining ; Australia ; mining history

56/560
Nr opisu: 0000105005
Identyfikacja faz węglanowych w utworach warstw karchowickich i diploporowych (wapień muszlowy) Śląska Opolskiego.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 149-157, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

wapień triasowy ; faza węglanowa ; wapień muszlowy ; województwo opolskie

Triassic limestone ; carbonate phase ; Muschelkalk ; Opole Voivodeship

57/560
Nr opisu: 0000105009
Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka zawodowego w górnictwie.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 287-298, bibliogr. 21 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

górnictwo ; ryzyko zawodowe ; zagrożenia górnicze

mining ; occupational risk ; mining hazards

58/560
Nr opisu: 0000105013
Koncepcja adaptacji tunelu kolejowego pod Małym Wołowcem do celów turystycznych.
[Aut.]: Wojciech** Preidl.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 231-241, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

tunel kolejowy ; turystyka

railway tunnel ; tourism

59/560
Nr opisu: 0000105021
Koncepcja i uwarunkowania wysokociśnieniowego składowania CO2 w nieczynnych kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Marcin Lutyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 441-449, bibliogr. 8 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

kopalnia węgla kamiennego ; składowanie CO2 ; kopalnia zamknięta

hard coal mine ; CO2 storage ; abandoned mine

60/560
Nr opisu: 0000105024
Koncepcja strategii rozwoju przedsiębiorstwa górniczego w zmieniającym się otoczeniu.
[Aut.]: Henryk** Chroszcz, Andrzej* Janczukiewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 381-389, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

przedsiębiorstwo górnicze ; strategia rozwoju ; otoczenie przedsiębiorstwa

mining company ; development strategy ; business environment

61/560
Nr opisu: 0000105027
Metalowe sprzęgło o dużej podatności skrętnej w zastosowaniu do maszyn górniczych.
[Aut.]: Aleksander* Kowal, Krzysztof Filipowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 497-506, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

maszyna górnicza ; sprzęgło podatne skrętnie ; napęd górniczy

mining machine ; torsionally flexible coupling ; mining drive

62/560
Nr opisu: 0000105118
Możliwości usprawnienia procesu kompletacji wyposażenia technicznego ściany.
[Aut.]: Marek Jaszczuk, Józef** Markowicz, Stanisław** Szweda, A. Meder.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 439-444, bibliogr. 2 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

obudowa zmechanizowana ; wyrobisko ścianowe ; wyposażenie techniczne

powered roof support ; longwall excavation ; technical equipment

63/560
Nr opisu: 0000015681
Możliwości utylizacji zaolejonej ziemi okrzemkowej w procesie produkcji cementu.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Barbara* Białecka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 25-31, bibliogr. 5 poz.

64/560
Nr opisu: 0000015691
Możliwości wykorzystania popiołów z ciepłowni komunalnych w Jeleniej Górze do wypełnienia wylewiska "Staniszów".
[Aut.]: Marek** Pozzi, Tadeusz Mzyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 229-241, bibliogr. 10 poz.

65/560
Nr opisu: 0000105119
Nowe rozwiązania w zakresie iskrobezpiecznych systemów łączności i alarmowania.
[Aut.]: Antoni Wojaczek, Kazimierz** Miśkiewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 583-592, bibliogr. 5 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

kopalnia węgla ; iskrobezpieczeństwo ; telekomunikacja górnicza ; system alarmowy

coal mine ; intrinsic safety ; mine telecommunication ; alarm system

66/560
Nr opisu: 0000105142
Nowoczesne metody ograniczania wpływu zasilaczy przekształtnikowych maszyn górniczych na elektroenergetyczny układ zasilania KWK.
[Aut.]: Zygmunt** Szymański, Brunon** Marek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 571-582, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

kopalniana sieć elektroenergetyczna ; układ przekształtnikowy ; maszyna górnicza

mine power network ; power converter ; mining machine

67/560
Nr opisu: 0000105144
O możliwości zastosowania napędów hybrydowych w podziemiach kopalń miedzi.
[Aut.]: Aleksander** Fręchowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 383-390, bibliogr. 5 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

kopalnia miedzi ; napęd hybrydowy ; platforma samojezdna

copper mine ; hybrid drive ; self-propelled platform

68/560
Nr opisu: 0000105148
Obiekty geoturystyczne regionu Highlands (Północna Szkocja).
[Aut.]: D. Rudzka, Ewa Krzeszowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 243-253, bibliogr. 15 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

Szkocja ; geoturystyka ; obiekt geoturystyczny

Scotland ; geotourism ; geotourist object

69/560
Nr opisu: 0000015686
Obliczanie składu i udziału nieznanego strumienia w mieszaninie o znanym składzie przy pomocy programu komputerowego KYBL-4.
[Aut.]: Światosław Krzeszowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 137-146, bibliogr. 7 poz.

70/560
Nr opisu: 0000015683
Ocena systemu gospodarki odpadami z górnictwa w warunkach Śląska.
[Aut.]: Barbara* Białecka, Zdzisław Adamczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 49-54, bibliogr. 6 poz.

71/560
Nr opisu: 0000015689
Ocena zbiorowisk roślinnych na zrekultywowanych zwałowiskach w Zabrzu w celu określenia ich dalszych funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego.
[Aut.]: Anna** Patrzałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 207-219, bibliogr. 12 poz.

72/560
Nr opisu: 0000105152
Parametry transmisyjne wzmacniaka w zespołach separacji iskrobezpiecznej.
[Aut.]: Kazimierz** Miśkiewicz, Antoni Wojaczek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s.515-522, bibliogr. 9 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

bariera iskrobezpieczna ; parametr transmisyjny ; wzmacniak

intrinsically safe barrier ; transmission parameter ; repeater

73/560
Nr opisu: 0000105161
Parametryczna metoda oceny oddziaływania form turystyki na obiekty przyrody nieożywionej.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 213-219, bibliogr. 2 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

turystyka ; przyroda nieożywiona ; oddziaływanie

tourism ; inanimate nature ; impact

74/560
Nr opisu: 0000105165
Podatne skrętnie metalowe sprzęgło przeciążeniowe.
[Aut.]: Aleksander* Kowal, Krzysztof Filipowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 489-496, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

maszyna górnicza ; sprzęgło metalowe ; podatność skrętna ; sprzęgło przeciążeniowe

mining machine ; metal clutch ; torsional flexibility ; overload coupling

75/560
Nr opisu: 0000105167
Poślizg liny nośnej w górniczym wyciągu szybowym jednoliniowym.
[Aut.]: Alfred** Carbogno, Marcel* Żołnierz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 327-339, bibliogr. 8 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

wyciąg szybowy ; lina nośna ; poślizg

shaft hoist ; hoisting rope ; slip

76/560
Nr opisu: 0000105171
Prędkość fali naprężenia w łańcuchu przenośnika zgrzebłowego.
[Aut.]: Jerzy** Antoniak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 293-304, bibliogr. 4 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

przenośnik zgrzebłowy ; fala naprężenia ; łańcuch ; prędkość fali

scraper conveyor ; stress wave ; chain ; wave velocity

77/560
Nr opisu: 0000105173
Prognozowanie możliwości zasilania wysoko wydajnych kompleksów ścianowych z istniejącej sieci rozdzielczej zakładu górniczego.
[Aut.]: Piotr** Gawor.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 399-406, bibliogr. 1 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

zakład górniczy ; kompleks ścianowy ; sieć rozdzielcza SN ; zasilanie

mining plant ; longwall complex ; middle voltage grid ; feed

78/560
Nr opisu: 0000105225
Prognozowanie zawartości oraz charakteru chemicznego popiołów na podstawie badań mikropetrograficznych węgla.
[Aut.]: Piotr* Cieślok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 85-95, bibliogr. 8 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

popiół ; skład chemiczny ; badanie mikropetrograficzne węgla ; spalanie węgla

ash ; chemical composition ; micropetrographical examination of coal ; coal combustion

79/560
Nr opisu: 0000105226
Prognozowanie zmian rzeźby terenu wywołanych podziemną eksploatacją górniczą.
[Aut.]: Roman Ścigała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 171-178, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; prognozowanie

mining exploitation ; area deformation ; forecasting

80/560
Nr opisu: 0000105232
Projekt tras geoturystycznych na obszarze parku krajobrazowego "Chełmy" na Pogórzu Kaczawskim.
[Aut.]: B. Siwczyńska, Rafał Morga.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 255-265, bibliogr. 11 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

geoturystyka ; Park Krajobrazowy Chełmy ; trasa geoturystyczna ; projekt

geotourism ; Chełmy Landscape Park ; geotouristic route ; project

81/560
Nr opisu: 0000105243
Promieniotwórczość naturalna wybranych odpadów górniczych.
[Aut.]: Jan Rubin.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 477-484, bibliogr. 11 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

odpady górnicze ; promieniotwórczość naturalna ; budownictwo

mining waste ; natural radioactivity ; building engineering

82/560
Nr opisu: 0000105246
Przyjazne środowisko psychologiczne jako pozapłacowy i pozainwestycyjny czynnik wzrostu wydajności pracy.
[Aut.]: Dariusz* Kaleta, Anna Manowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 247-256, bibliogr. 12 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

wydajność pracy ; środowisko psychologiczne

productivity ; psychological environment

83/560
Nr opisu: 0000105248
Siatki łańcuchowo-węzłowe dla opinki obudowy podporowej i podporowo-kotwiowej.
[Aut.]: Piotr** Głuch.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 79-92, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

obudowa górnicza ; obudowa podporowo-kotwiowa ; siatka łańcuchowo-węzłowa

mining support ; straight bolted support ; chain-type net

84/560
Nr opisu: 0000105254
Sposób opisu nieustalonych niecek obniżeniowych przy uwzględnieniu liniowego kształtu ugięcia stropu do przestrzeni wybranej.
[Aut.]: Jan** Białek, Jolanta** Kowalska-Kwiatek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 23-32, bibliogr. 17 poz
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

deformacja terenu ; podziemna eksploatacja górnicza ; niecka obniżeniowa ; opis

area deformation ; underground mining ; subsidence trough ; description

85/560
Nr opisu: 0000105255
Stanowisko badawcze do porównywania oporów ruchu w łożyskach skośnych i wzdłużnych.
[Aut.]: Krzysztof Filipowicz, Aleksander* Kowal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 373-381, bibliogr. 8 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

łożysko toczne ; opór ruchu ; stanowisko badawcze

rolling bearing ; movement resistance ; test stand

86/560
Nr opisu: 0000105256
Statystyczna charakterystyka jakości procesu drążenia wyrobisk korytarzowych.
[Aut.]: Stanisław Duży.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 67-78, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

wyrobisko korytarzowe ; jakość wykonania

dog heading ; conformance quality

87/560
Nr opisu: 0000105257
Symulacja komputerowa dynamicznego oddziaływania spągu na sekcję obudowy zmechanizowanej.
[Aut.]: Stanisław** Szweda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 563-570, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

obudowa zmechanizowana ; spąg ; oddziaływanie dynamiczne

powered roof support ; floor ; dynamical impact

88/560
Nr opisu: 0000105258
Systemy brygadowe organizacji pracy - brygady robocze zadaniowe i stanowiskowe.
[Aut.]: Małgorzata Wyganowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 353-358, bibliogr. 3 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

kopalnia węgla kamiennego ; organizacja pracy ; brygada

hard coal mine ; work organization ; squad

89/560
Nr opisu: 0000015823
Urządzenie do automatycznego pobierania prób w zakładach przeróbczych węgla kamiennego.
[Aut.]: Aleksander** Lutyński, J. Golonka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 266, s. 115-123, bibliogr. 5 poz.

90/560
Nr opisu: 0000105273
Uszkodzenia sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej spowodowane tąpnięciami w ścianach podsadzkowych i zawałowych.
[Aut.]: Marek Profaska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 535-542, bibliogr. 8 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

obudowa zmechanizowana ; uszkodzenie ; tąpnięcie górotworu ; analiza uszkodzeń

powered roof support ; damage ; rockburst ; failure analysis

91/560
Nr opisu: 0000105275
Utrzymanie chodnika przyścianowego 23b w pokładzie 405/1 w warunkach kopalni Knurów.
[Aut.]: Piotr** Głuch, J. Matuszewski, B. Mąka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 93-107, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

chodnik przyścianowy ; utrzymanie chodnika

longwall gate road ; roadway maintenance

92/560
Nr opisu: 0000105282
Warunki optymalnej współpracy stalowej obudowy odrzwiowej podatnej wzmocnionej warstwą betonu natryskowego z górotworem.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, Grzegorz Dyduch.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 47-55, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

obudowa stalowa ; wzmocnienie ; beton natryskowy

steel support ; strengthening ; shotcrete

93/560
Nr opisu: 0000105381
Wpływ łuku elektrycznego na prądy zwarciowe w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych.
[Aut.]: Andrzej** Cholewa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, 341-352, bibliogr. 15 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

łuk elektryczny ; kopalniana sieć elektroenergetyczna ; prąd zwarciowy

electrical arc ; mine power network ; short-circuit current

94/560
Nr opisu: 0000105383
Wpływ obciążenia zewnętrznego i wewnętrznego przekładni na międzyzębne siły dynamiczne w aspekcie zmniejszania zasobu trwałości zmęczeniowej zębów.
[Aut.]: Przemysław* Grzesica, Antoni** Skoć.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 417-424, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

koło zębate ; obciążenie zewnętrzne ; obciążenie wewnętrzne ; trwałość zmęczeniowa

gear wheel ; external load ; internal load ; fatigue life

95/560
Nr opisu: 0000015687
Wpływ reaktywnego dolomitu na odczyn wód odciekowych składowiska Smolnica.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Sylwia* Skoczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 147-154, bibliogr. 6 poz.

96/560
Nr opisu: 0000105384
Wpływ warunków geologicznych i gruntowych na uszkodzenia obiektu na terenie górniczym.
[Aut.]: H. Buczek, Piotr Strzałkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 33-45, bibliogr. 6 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

uszkodzenie obiektu ; teren górniczy ; warunki geologiczne ; warunki gruntowe

damage of object ; mining area ; geological conditions ; soil conditions

97/560
Nr opisu: 0000105393
Wpływ warunków klimatycznych na bezpieczeństwo pracy górników.
[Aut.]: Jan** Drenda, Anna Morcinek-Pokrywka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 205-216, bibliogr. 11 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; warunki klimatyczne ; mikroklimat kopalni ; wskaźnik dyskomfortu cieplnego ; bezpieczeństwo termiczne

occupational safety in mining ; climatic conditions ; microclimate of mine ; thermal discomfort index ; thermal safety

98/560
Nr opisu: 0000015947
Wpływ wód chłodniczych na środowisko wodne.
[Aut.]: Joanna* Przygrodzka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 243-250, bibliogr. 8 poz.

99/560
Nr opisu: 0000105486
Wpływ zużycia zębów koła napędowego i zmiany podziałki zębatki na charakter zazębienia i prędkość posuwu kombajnu.
[Aut.]: Tadeusz* Giza, Rajmund* Mann.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, 407-416, bibliogr. 5 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

kombajn górniczy ; koło napędowe ; zużycie ; prędkość posuwu ; symulacja komputerowa

mining machine ; driving wheel ; wear ; haulage speed ; computer simulation

100/560
Nr opisu: 0000105490
Wybrane aspekty wykorzystania metod badań operacyjnych w procesie szacowania ryzyka zawodowego.
[Aut.]: Henryk** Przybyła, Zygmunt Korban.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 307-316, bibliogr. 8 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

ryzyko zawodowe ; proces decyzyjny ; model matematyczny ; badania operacyjne

occupational risk ; decision process ; mathematical model ; operational tests

101/560
Nr opisu: 0000105492
Wybrane problemy projektowania instalacji przodkowych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
[Aut.]: Sergiusz Boron.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 305-312, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

maszyna górnicza ; przodek ścianowy ; sieć SN ; przenośnik ścianowy

mining machine ; longwall ; MV network ; face conveyor

102/560
Nr opisu: 0000015824
Wykorzystanie drobnoziarnistych odpadów przemysłowych do likwidacji wyrobisk pionowych w aspekcie ochrony środowiska.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Aneta* Król.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 266, s. 165-175, bibliogr. 5 poz.

103/560
Nr opisu: 0000105496
Wykorzystanie funkcji "attgoal" Matlaba do optymalizacji wielokryterialnej.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 411-418, bibliogr. 4 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

optymalizacja wielokryterialna ; programowanie celowe

multicriteria optimization ; goal programming

104/560
Nr opisu: 0000105509
Wykorzystanie metod numerycznych do oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej.
[Aut.]: Józef** Markowicz, Stanisław** Szweda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 507-514, bibliogr. 4 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

obudowa zmechanizowana ; ocena stanu technicznego ; MES

powered support ; assessment of technical condition ; FEM

105/560
Nr opisu: 0000015945
Wykorzystanie teledetekcji w geologii środowiskowej.
[Aut.]: Magdalena* Main.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 183-189, bibliogr. 5 poz.

106/560
Nr opisu: 0000105511
Wykorzystanie wyników pomiaru sił wewnętrznych w elementach sekcji obudowy zmechanizowanej do wyznaczania obciążenia zewnętrznego.
[Aut.]: Marek Jaszczuk, Józef** Markowicz, Stanisław** Szweda, Grażyna** Ober.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 445-451, bibliogr. 3 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

obudowa zmechanizowana ; oddziaływanie górotworu ; obciążenie zewnętrzne ; pomiar

powered support ; interaction of rock mass ; external load ; measurement

107/560
Nr opisu: 0000015690
Występowanie niklu w glebach ornych wybranych gmin Górnego Śląska.
[Aut.]: Jacek* Pelczar, Krzysztof Loska, Jan** Cebula, B. Wyżgolik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 221-228, bibliogr. 6 poz.

108/560
Nr opisu: 0000105539
Wyznaczenie stanu obciążenia obrotnicy kombajnu chodnikowego.
[Aut.]: Marian** Dolipski, Piotr Cheluszka, Piotr** Sobota.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 361-371, bibliogr. 2 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

kombajn chodnikowy ; obrotnica ; obciążenie

road header ; turret ; load

109/560
Nr opisu: 0000105541
Zagospodarowanie odpadów w podziemnych kopalniach w świetle obowiązujących uwarunkowań formalno-prawnych.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Marcin Popczyk, Rafał Jendruś.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 463-476, bibliogr. 10 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

górnictwo podziemne ; zagospodarowanie odpadów ; regulacje prawne

underground mining ; waste management ; legal regulations

110/560
Nr opisu: 0000015826
Zależność zmian własności fizycznych wybranych zestalonych mieszanin popiołowo-wodnych.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 266, s. 185-194, bibliogr. 2 poz.

111/560
Nr opisu: 0000105542
Zasoby węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1989-2003.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Wiesław** Gabzdyl, Borys* Borówka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 13-32, bibliogr. 10 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; zasoby węgla

Upper Silesian Coal Basin ; coal resources

112/560
Nr opisu: 0000105548
Zastosowanie metamodeli w optymalizacji produkcji grupy układów technologicznych przeróbki węgla.
[Aut.]: Roman* Kaula.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 453-463, bibliogr. 10 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

przeróbka węgla ; układ technologiczny ; metamodel ; optymalizacja produkcji

coal preparation ; technological system ; metamodel ; production optimization

113/560
Nr opisu: 0000105563
Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach marketingowych.
[Aut.]: Anna Bluszcz, Małgorzata Wyganowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 359-368, bibliogr. 6 poz
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

badanie marketnigowe ; metoda reprezentatywna

marketing research ; representative method

114/560
Nr opisu: 0000105569
Zastosowanie numerycznego modelu ośrodka skalnego do przestrzennego opisu procesu deformacji terenu górniczego w niepełnej niecce obniżeniowej w warunkach KWK Budryk.
[Aut.]: Ryszard Mielimąka, Marek** Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 141-151, bibliogr. 11 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

eksploatacja górnicza ; deformacja górotworu ; modelowanie numeryczne ; MES

mining exploitation ; rock mass deformation ; numerical modelling ; FEM

115/560
Nr opisu: 0000015694
Zastosowanie procedur statystycznych w interpretacji wyników badań środowiskowych.
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, J. Kwapuliński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 297-306, bibliogr. 3 poz.

116/560
Nr opisu: 0000105581
Zastosowanie techniki wiertniczej do eksploatacji pokładów węgla.
[Aut.]: Jacek* Korski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 119-130, bibliogr. 13 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

pokład węgla ; eksploatacja ; technika wiertnicza

coal seam ; exploitation ; drilling technology

117/560
Nr opisu: 0000105582
Zawiesinowe paliwa węglowo-wodne. Stabilność zawiesin węglowo-wodnych o dużym zagęszczeniu.
[Aut.]: Andrzej** Ślączka, Zdzisław* Piszczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 509-515, bibliogr. 10 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

zawiesina węglowo-wodna ; paliwo zawiesinowe ; stabilność zawiesiny ; detergent

coal-water slurry ; suspension fuel ; slurry stability ; detergent

118/560
Nr opisu: 0000015946
Zmiany zawartości pierwiastków śladowych i składników rozpuszczalnych w odpadach węglowych ze składowiska nr IV KWK Nowy Wirek.
[Aut.]: Jacek Nowak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s.191-197, bibliogr. 10 poz.

119/560
Nr opisu: 0000015682
Zróżnicowanie chemiczno-mineralne odpadów elektrownianych ze składowiska.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, M. Halski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 33-40, bibliogr. 5 poz.

120/560
Nr opisu: 0000105583
Zróżnicowanie petrograficzno-mineralogiczne oraz zmienność zawartości pierwiastków śladowych w tonsteinie z pokładu 610.
[Aut.]: Bronisława** Hanak, Magdalena Kokowska-Pawłowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 109-118, bibliogr. 17 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

tonstein ; pierwiastek śladowy ; charakterystyka mineralogiczna ; skład chemiczny ; pokład 610

tonstein ; trace element ; mineralogical characterization ; chemical composition ; 610 seam

121/560
Nr opisu: 0000011759
Charakterystyka hydrochemiczna wód podziemnych zlewni rzeki Bierawki w warunkach silnej antropopresji.
[Aut.]: Aleksandra Czajkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 63-69, bibliogr. 8 poz.

chemizm wód podziemnych ; antropopresja ; zlewnia Bierawki

underground water chemism ; anthropopressure ; Bierawka river catchment

122/560
Nr opisu: 0000004871
Charakterystyka zmienności udziału wybranych pierwiastków śladowych w skałach towarzyszących pokładom węgla 610 i 620.
[Aut.]: Bronisława** Hanak, Magdalena Kokowska-Pawłowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 95-101, bibliogr. 16 poz.

skały współwystępujące ; Kopalnia Węgla Kamiennego Sośnica ; Kopalnia Węgla Kamiennego Jadwiga ; Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy ; Kopalnia Węgla Kamiennego Marcel ; pierwiastek śladowy

rocks accompanying ; Sośnica Hard Coal Mine ; Jadwiga Hard Coal Mine ; Rydultowy Hard Coal Mine ; Marcel Hard Coal Mine ; trace element

123/560
Nr opisu: 0000004870
Dynamika ługowania siarczanów z popiołów lotnych po odsiarczeniu spalin w aspekcie bezpiecznego ich lokowania na powierzchni ziemi i w wyrobiskach podziemnych.
[Aut.]: Krystyna** Grabowska, Małgorzata** Sowa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 79-85, bibliogr. 9 poz.

ługowanie siarczanu ; odsiarczanie spalin ; ochrona środowiska

sulphate leaching ; flue gas desulphurisation ; environmental protection

124/560
Nr opisu: 0000004868
Formy występowania cynku i ołowiu w osadach zatrzymanych na filtrach piaskowych w stacjach uzdatniania wody dołowej.
[Aut.]: Jan** Cebula, Krzysztof Loska, Jacek* Pelczar, Michał** Bodzek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 51-56, bibliogr. 11 poz.

stacja uzdatniania wody ; wody kopalniane ; ochrona wód

water treatment plant ; mine water ; water protection

125/560
Nr opisu: 0000004872
Hydrochemiczna rejonizacja źródeł, przy zastosowaniu analizy skupień, na terenie Parku Krajobrazowego Gór Opawskich.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Ł. Szendera.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 137-142, bibliogr. 5 poz.

Góry Opawskie ; park krajobrazowy ; parametry fizykochemiczne ; źródło wody

Opava Mountains ; landscape park ; physical and chemical properties ; water resources

126/560
Nr opisu: 0000004867
Możliwości syntezy zeolitów z popiołu z EC Żerań.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Barbara* Białecka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 15-21, bibliogr. 9 poz.

elektrociepłownia Żerań ; popiół fluidalny ; synteza zeolitów

power plant of Żerań ; fluidized ash ; nitridation of zeolites

127/560
Nr opisu: 0000004874
Niszczenie kamiennych elementów architektonicznych na Górnym Śląsku pod wpływem zanieczyszczenia atmosferycznego na przykładzie figury z elewacji ratusza w Gliwicach.
[Aut.]: Małgorzata Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 149-154, bibliogr. 11 poz.

ochrona zabytków ; zanieczyszczenie powietrza ; Gliwice

protection of monuments ; atmospheric pollution ; Gliwice

128/560
Nr opisu: 0000004873
Próba określenia możliwości występowania wód siarczkowych w wyrobiskach kopalń południowo-zachodniej części GZW.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 143-148, bibliogr. 7 poz.

wody podziemne ; chemizm wód podziemnych ; Kopalnia Węgla Kamiennego Marcel ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

underground water ; underground water chemism ; Marcel coal mine ; Upper Silesian Coal Basin

129/560
Nr opisu: 0000004869
Wpływ zwałowisk odpadów hutniczych na środowisko Górnego Śląska.
[Aut.]: Lidia** Chodyniecka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 57-62, bibliogr. 9 poz.

odpady hutnicze ; metale ciężkie ; zwałowisko odpadów

metallurgical wastes ; heavy metals ; waste dump

130/560
Nr opisu: 0000082381
Wstępna charakterystyka gleby w rejonie zwałowiska odpadów po hutnictwie cynku i ołowiu w Rudzie Śląkiej-Wirku.
[Aut.]: Iwona Mzyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 163-169, bibliogr. 20 poz.

Ruda Śląska ; odpady hutnicze ; metale ciężkie ; zanieczyszczenie gleby

Ruda Śląska ; metallurgical wastes ; heavy metals ; soil pollution

131/560
Nr opisu: 0000004875
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu Przyszowic w warunkach oddziaływania eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Marek** Pozzi, Edward** Cempiel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 193-202, bibliogr. 8 poz.

Przyszowice ; zabezpieczenie przeciwpowodziowe ; eksploatacja górnicza ; niecka obniżeniowa

Przyszowice ; anti-flood protection ; mining exploitation ; subsidence trough

132/560
Nr opisu: 0000003700
Analiza podporności obudowy chodników przyścianowych w strefie wpływu czynnego frontu eksploatacyjnego.
[Aut.]: Stanisław Duży.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 293-302, bibliogr. 10 poz.

133/560
Nr opisu: 0000002847
Analiza warunków eksploatacji mechanizmów ciągnienia ścianowych kombajnów węglowych.
[Aut.]: Piotr** Sobota, Tadeusz* Giza, Piotr Cheluszka, Jan** Osadnik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 247-255, bibliogr. 2 poz.

134/560
Nr opisu: 0000002922
Analiza wpływu zmian parametrów nadawy oraz gęstości cieczy ciężkich na uzyskiwane efekty ekonomiczne wzbogacania.
[Aut.]: Stanisław** Cierpisz, Joachim Pielot.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 49-57, bibliogr. 3 poz.

135/560
Nr opisu: 0000002880
Analiza wrażliwości układu wielowymiarowego na przykładzie procesu flotacji węgla.
[Aut.]: Roman* Kaula.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 183-190, bibliogr. 6 poz.

136/560
Nr opisu: 0000002872
Awaryjność kombajnów KGS-345N/2BP pracujących w ścianie o wysokiej koncentracji produkcji.
[Aut.]: Tadeusz* Giza.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 145-154, bibliogr. 4 poz.

137/560
Nr opisu: 0000002881
Badania oporów ruchu w połączeniach sworzniowych.
[Aut.]: Aleksander* Kowal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 191-200, bibliogr. 12 poz.

138/560
Nr opisu: 0000002853
Badania skuteczności przesiewania drobnych ziarn węgli surowych.
[Aut.]: Lucjusz** Anders.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 385-393, bibliogr. 13 poz.

139/560
Nr opisu: 0000002903
Baza ewidencji gruntów i budynków jako źródło danych dla przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 417-423, bibliogr. 10 poz.

140/560
Nr opisu: 0000003755
Charakterystyka złóż węgla w Hiszpanii.
[Aut.]: P. Fernandez, Andrzej* Chmiela, Katarzyna Stanienda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 169-182, bibliogr. 12 poz.

141/560
Nr opisu: 0000002873
Cyfrowy rozproszony układ sterowania maszyny wytrzymałościowej UFP-400.
[Aut.]: Krystian** Kalinowski, Adam Heyduk, Roman* Kaula, Joachim Pielot.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 163-171, bibliogr. 7 poz.

142/560
Nr opisu: 0000003699
Deformacje korytarzowych wyrobisk przygotowawczych drążonych w strefach wpływu czynnego frontu eksploatacyjnego w świetle pomiarów dołowych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 265-274, bibliogr. 9 poz.

143/560
Nr opisu: 0000002837
Dobór obudowy zmechanizowanej do warunków zagrożenia tąpaniami.
[Aut.]: Walery** Szuścik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 253, s. 197-206, bibliogr. 11 poz.

144/560
Nr opisu: 0000002854
Dynamiczne modele symulacyjne układów technologicznych wzbogacania węgla.
[Aut.]: Stanisław** Cierpisz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 395-408, bibliogr. 6 poz.

145/560
Nr opisu: 0000002851
Efektywność wykorzystania zasobów węgla kamiennego w złożach kopalń czynnych na tle wydobycia.
[Aut.]: Henryk** Chroszcz, D. Rust.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 287-296, bibliogr. 3 poz.

146/560
Nr opisu: 0000002852
Hazard w zarządzaniu.
[Aut.]: L. Kowalik, Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 319-325, bibliogr. 5 poz.

147/560
Nr opisu: 0000025425
Kierunki racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Małgorzata Wyganowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 369-376, bibliogr. 5 poz.

148/560
Nr opisu: 0000002862
Komputerowe prognozowanie energochłonności urabiania głowicą urabiającą kombajnu chodnikowego.
[Aut.]: Marian** Dolipski, Piotr Cheluszka, Piotr** Sobota.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 73-85, bibliogr. 4 poz.

149/560
Nr opisu: 0000003799
Konkreacje węglanowe z warstw porębskich w północno-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Lidia** Chodyniecka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 31-40, bibligr. 11 poz.

150/560
Nr opisu: 0000002894
Laboratoryjne badania emisji fal elektromagnetycznych (EME) wywołanych niszczeniem skał.
[Aut.]: D. Linming, H. Xueqiu, Piotr** Kołodziejczyk, Rafał Jendruś.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 375-381, bibliogr. 4 poz.

emisja fal elektromagnetycznych ; skała ; węgiel ; pękanie skał

electromagnetic emission ; rock ; coal ; rocks' cracking

151/560
Nr opisu: 0000003766
Likwidacja szybu w przypadku powstania zatoru z materiału zasypowego.
[Aut.]: H. Brol, Henryk** Kleta, Franciszek Plewa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 245-251, bibligr. 3 poz.

152/560
Nr opisu: 0000002849
Ładowarka bocznie wysypująca ŁBT-1200EH/LS z wysięgnikiem teleskopowym - doświadczenia eksploatacyjne i kierunki modernizacji.
[Aut.]: Ryszard** Żyliński, E. Wyrobek, D. Prostański.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 267-274

153/560
Nr opisu: 0000003754
Minerały ciężkie w skałach warstw siodłowych KWK "Chwałowice".
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 183-191, bibliogr. 5 poz.

154/560
Nr opisu: 0000002867
Model matematyczny silnika bezszczotkowego prądu stałego, pracującego w drugiej strefie regulacji prędkości.
[Aut.]: Aleksander** Fręchowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 111-120, bibliogr. 3 poz.

155/560
Nr opisu: 0000002920
Model symulacyjny procesu flotacji węgla jako obiektu sterowania.
[Aut.]: Stanisław** Cierpisz, J. Joostberens.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 39-48, bibliogr. 8 poz.

156/560
Nr opisu: 0000002868
Możliwości i ograniczenia związane z podwyższeniem mocy zwarciowej w sieciach SN podziemnych zakładów górniczych.
[Aut.]: Piotr** Gawor, Ł. Grobner.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 133-143, bibliogr. 4 poz.

157/560
Nr opisu: 0000003800
Możliwości wykorzystania odpadów z Kopalni Węgla Kamiennego "Anna".
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Mzyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 19-30, bibligr. 8 poz.

158/560
Nr opisu: 0000003780
Możliwość wykorzystania wód potencjalnie leczniczych jako elementu rozwoju regionalnego w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Krzysztof Labus, P. Siwek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 93-100, bibligr. 5 poz.

159/560
Nr opisu: 0000003761
Możliwość wykorzystania wyników analitycznych prognoz naprężeniowych do oceny stanu potencjalnego zagrożenia tąpaniami wyrobisk.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 193-204, bibliogr. 9 poz.

160/560
Nr opisu: 0000002917
Możliwość zmniejszenia grubości izolacji górniczych przewodów oponowych.
[Aut.]: Sergiusz Boron.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 19-29, bibliogr. 16 poz.

161/560
Nr opisu: 0000002918
Nowoczesne górnicze kable i przewody oponowe - wymagania i budowa.
[Aut.]: Sergiusz Boron.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 31-38, bibliogr. 6 poz.

162/560
Nr opisu: 0000002910
Numeryczny model wyrobiska korytarzowego w górotworze uwarstwionym.
[Aut.]: Marek** Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 465-474, bibliogr. 6 poz.

163/560
Nr opisu: 0000002896
Obliczenia odrzwi obudowy chodnikowej.
[Aut.]: Ewa* Nahorniak, Jarosław Brodny.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 383-391, bibliogr. 3 poz.

164/560
Nr opisu: 0000002861
Ocena stanu technicznego pomp PH-250 metodą analizy wibroakustycznej.
[Aut.]: Aleksander** Lutyński, Stanisław** Fober.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 521-530, bibliogr. 7 poz.

165/560
Nr opisu: 0000002843
Ocenia popiołów z odsiarczania w aspekcie ich lokowania w wyrobiskach podziemnych kopalń.
[Aut.]: Krystyna** Grabowska, Małgorzata** Sowa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 253, s. 61-74, bibliogr. 8 poz.

166/560
Nr opisu: 0000002860
Oddziaływanie żużli z przekształcenia termicznego odpadów na środowisko wodne jako element procedury kwalifikowania odpadów do lokowania pod ziemią.
[Aut.]: Andrzej** Ślączka, D. Kasprzak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 473-783, bibliogr. 22 poz.

167/560
Nr opisu: 0000003705
Określenie szerokości filara na bazie obliczeń numerycznych.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 345-352, bibliogr. 6 poz.

168/560
Nr opisu: 0000002865
Optymalizacja materiałów na ostrza narzędzi górniczych.
[Aut.]: Krzysztof Filipowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 99-109, bibliogr. 9 poz.

169/560
Nr opisu: 0000002923
Optymalizacja parametrów organu urabiającego kombajnu ścianowego.
[Aut.]: Marian** Dolipski, Marek Jaszczuk, Piotr Cheluszka, Piotr** Sobota.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 59-72, bibliogr. 3 poz.

170/560
Nr opisu: 0000002908
Pomiar i rejestracja ciśnienia i deformacji górotworu wokół wyrobisk korytarzowych w badaniach na modelach.
[Aut.]: Jan** Urbańczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 457-463, bibliogr. 7 poz.

171/560
Nr opisu: 0000002899
Pomiary deformacji powierzchni terenu wywołanych podziemną eksploatacją górniczą.
[Aut.]: Krzysztof** Opałka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 401-409

172/560
Nr opisu: 0000002855
Pomiary drgań i hałasów w diagnostyce technicznej maszyn i urządzeń przeróbczych.
[Aut.]: Stanisław** Fober, Aleksander** Lutyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 429-439, bibliogr. 8 poz.

173/560
Nr opisu: 0000003798
Pozycja i perspektywy węgla w gospodarce krajów Unii Europejskiej.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 49-59, bibligr. 10 poz.

174/560
Nr opisu: 0000002907
Prognozowanie nieustalonych obniżeń powierzchni terenu w przypadku szybko postępującego frontu eksploatacyjnego.
[Aut.]: Roman Ścigała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 435-444, bibliogr. 12 poz.

175/560
Nr opisu: 0000003701
Przykłady rozwiązania obudów łukowo-spłaszczonych dla przecinek zbrojeniowych w KWK "Murcki".
[Aut.]: Piotr** Głuch.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 303-313, bibliogr. 7 poz.

176/560
Nr opisu: 0000002915
Przyśpieszenia osiadania pod wpływem dużego postępu frontu eksploatacyjnego z postojami.
[Aut.]: Jan** Zych.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 475-486, bibliogr. 10 poz.

177/560
Nr opisu: 0000002836
Rekurencyjna metoda projektowania cyfrowych filtrów różniczkujących.
[Aut.]: Władysław** Zapała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 253, s. 215-222, bibliogr. 3 poz.

178/560
Nr opisu: 0000003769
Rozkład naprężeń w pokładzie w zależności od nośności obudowy chodnikowej.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 231-235, bibligr. 6 poz.

179/560
Nr opisu: 0000003767
Rozkład składowej pionowej stanu naprężenia w ociosie chodnika podczas tąpań.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 237-244, bibligr. 5 poz.

180/560
Nr opisu: 0000120811
Składowanie lub magazynowanie gazów w górotworze oraz podziemnych wyrobiskach górniczych.
[Aut.]: Rafał Jendruś.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 465-472, bibliogr. 3 poz.

wyrobisko górnicze ; magazynowanie gazu ; składowanie CO2 ; aspekt ekologiczny

mining excavation ; gas storage ; CO2 storage ; ecological aspect

181/560
Nr opisu: 0000080480
Skutki ekonomiczne wypadków w KWK "Szczygłowice" w latach 1996-2000.
[Aut.]: Grzegorz Pach.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 349-356, bibliogr. 5 poz.

182/560
Nr opisu: 0000003703
Stateczność kotwionego spągu wyrobiska w świetle obliczeń numerycznych.
[Aut.]: Henryk** Kleta, Marek Jendryś.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 327-333, bibliogr. 5 poz.

183/560
Nr opisu: 0000002897
Stateczność szybu nierównomiernie obciążonego.
[Aut.]: Stanisław** Oleksy.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 393-400, bibliogr. 3 poz.

184/560
Nr opisu: 0000003781
Stopień uwęglenia i paleotemperatury warstw siodłowych w rejonie Mikołowa (GZW).
[Aut.]: Małgorzata Lewandowska, Krystian** Probierz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 101-109, bibligr. 6 poz.

185/560
Nr opisu: 0000002850
Tworzenie i stosowanie innowacyjnych metod i technologii recyklingu popiołów ze spalania węgla kamiennego w energetyce. Instrumenty wspierające tworzenie oraz stosowanie innowacyjnych metod i technologii recyklingu popiołów ze spalania węgla kamiennego. Stopień przygotowania małych i średnich przedsiębiorstw do wykorzystania tych technologii.
[Aut.]: Barbara** Majka-Myrcha, R. Marzec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 253, s. 153-168, bibliogr. 18 poz.

186/560
Nr opisu: 0000003770
Urabialność pokładów węglowych - propozycja nowej klasyfikacji.
[Aut.]: Witold Biały.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 223-230, bibligr. 14 poz.

187/560
Nr opisu: 0000002840
Warunki naturalne i górnicze kształtujące dopływ wód o niskiej mineralizacji do kopalni "Dębieńsko".
[Aut.]: Edward** Cempiel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 253, s. 15-26, bibliogr. 3 poz.

188/560
Nr opisu: 0000002870
Wielokanałowy system pomiarów i rejestracji jakościowch i ilościowych parametrów węgla w KWK "Krupiński".
[Aut.]: Adam Heyduk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 155-162, bibliogr. 4 poz.

189/560
Nr opisu: 0000021038
Wpływ częstotliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych na obliczone wartości prędkości osiadania punktów.
[Aut.]: Marek Kruczkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 363-373, bibliogr. 10 poz.

190/560
Nr opisu: 0000002838
Wpływ gipsu poreakcyjnego na własności fizyczno-mechaniczne mieszanin popiołowo-wodnych.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 253, s. 181-195, bibliogr. 6 poz.

191/560
Nr opisu: 0000002846
Wpływ imperfekcji wzbogacalnika zawiesinoego na efekty wzbogacania.
[Aut.]: Joachim Pielot.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 235-245, bibliogr. 3 poz.

192/560
Nr opisu: 0000003764
Wpływ kolejności eksploatacji na maksymalne nachylenia i krzywizny niecki obniżeniowej na przykładzie obserwacji geodezyjnych prowadzonych na jednej z kopalń GOP.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielimąka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 205-213

193/560
Nr opisu: 0000002905
Wpływ obiektów powierzchniowych na stateczność głowicy szybu.
[Aut.]: Zenon** Szczepaniak, Jan** Urbańczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 425-433, bibliogr. 3 poz.

194/560
Nr opisu: 0000003771
Wpływ obróbki termicznej na własności optyczne i strukturę wewnętrzną antracytu.
[Aut.]: Rafał Morga, Joanna Komorek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 111-128, bibligr. 21 poz.

195/560
Nr opisu: 0000003698
Wpływ oddziaływań dynamicznych na deformacje zboczy i skarp na terenach górniczych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk** Kleta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 275-281, bibliogr. 4 poz.

196/560
Nr opisu: 0000003765
Wpływ prędkości frontu ścianowego na profil niecki obniżeniowej w modelu górotworu traktowanym jako ciało Kelvina i w modelu opisywanym równaniem różniczkowym S. Knothego.
[Aut.]: Jan** Białek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 215-221, bibligr. 4 poz.

197/560
Nr opisu: 0000002844
Wpływ robót górniczych na zmiany potencjalnej energii sprężystej w deformowanych warstwach skalnych.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 253, s. 75-87, bibliogr. 8 poz.

198/560
Nr opisu: 0000003797
Wpływ stopnia mineralizacji siarczkami składników petrograficznych węgla wybranych pokładów warstw porębskich na możliwości mechanicznego odsiarczania.
[Aut.]: Bronisława** Hanak, Magdalena Kokowska-Pawłowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 61-71, bibligr. 16 poz.

199/560
Nr opisu: 0000003706
Wpływ stóp szybowych na zachowanie się obudowy szybu w warunkach eksploatacji dofilarowej.
[Aut.]: Janusz* Konior.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 353-361, bibliogr. 6 poz.

200/560
Nr opisu: 0000002885
Wpływ ubytków korozyjnych na wytężenia stropnicy obudowy zmechanizowanej.
[Aut.]: Józef** Markowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 215-223, bibliogr. 6 poz.

201/560
Nr opisu: 0000002848
Wpływ warunków hartowania na właściwości tribologiczne stali do nawęglania.
[Aut.]: Andrzej Norbert Wieczorek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 257-266, bibliogr. 10 poz.

202/560
Nr opisu: 0000002841
Wpływ zmian parametrów nadawy oraz gęstości cieczy ciężkich na ilość i jakość produktów wzbogacania.
[Aut.]: Stanisław** Cierpisz, Joachim Pielot.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 253, s. 27-38, bibliogr. 6 poz.

203/560
Nr opisu: 0000002877
Wstępne wyniki badań cyfrowego układu sterowania maszyny zmęczeniowej UFP-400.
[Aut.]: Krystian** Kalinowski, Adam Heyduk, Roman* Kaula, Joachim Pielot.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 173-182, bibliogr. 3 poz.

204/560
Nr opisu: 0000002864
Wybór konfiguracji układu nadążnej zmiany resztowego napięcia wstępnego łańcuchów w przenośniku ścianowym.
[Aut.]: Marian** Dolipski, Eryk Remiorz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 87-97, bibliogr. 3 poz.

205/560
Nr opisu: 0000003772
Wykorzystanie modelu warunków hydrogeologicznych w rejonie odkrywki na potrzeby zarządzania kopalnią.
[Aut.]: Marek** Pozzi, Tadeusz Mzyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 143-155, bibligr. 6 poz.

206/560
Nr opisu: 0000051936
Wykorzystanie nowoczesnych metod instrumentalnych badań minerałów na przykładzie wtórnego skorodytu w Złotym Stoku.
[Aut.]: Dariusz* Paszek, Borys* Borówka, R. Nizicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 129-142, bibligr. 5 poz.

207/560
Nr opisu: 0000003796
Wyznaczanie stopnia uwęglania za pomocą cyfrowej analizy obrazu.
[Aut.]: Joanna Komorek, Ewa Krzeszowska, Rafał Morga.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 85-92, bibligr. 7 poz.

208/560
Nr opisu: 0000002842
Wyznaczanie średniej temperatury promieniowania cieplnego otoczenia z wykorzystaniem technik komputerowych.
[Aut.]: Jan** Drenda, K. Słota, Z. Słota.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 253, s. 39-49, bibliogr. 5 poz.

209/560
Nr opisu: 0000003702
Zagadnienie oceny wielkości odszkodowania z tytułu powstałych szkód górniczych w obiektach budowlanych poddanych wpływom eksploatacji górniczej.
[Aut.]: M. Kawulok, S. Musioł, Piotr** Kołodziejczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 315-326, bibliogr. 6 poz.

210/560
Nr opisu: 0000002845
Zastosowanie technologii śrutowania w wytwarzaniu elementów maszyn górniczych.
[Aut.]: Stanisław** Mikuła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 225-234, bibliogr. 7 poz.

211/560
Nr opisu: 0000003704
Zastosowanie zasad czystszej produkcji w działalności wydobywczej kopań węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk** Kleta, Franciszek Plewa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 335-343, bibliogr. 5 poz.

212/560
Nr opisu: 0000003707
Zawartość alkaliów w węglu koksowym pokładu 361 KWK "Pniówek" (SW część GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Zając.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 157-167, bibliogr. 10 poz.

213/560
Nr opisu: 0000002884
Zmodyfikowany algorytm grupowania próbek węgla wokół c-centroidów.
[Aut.]: Agnieszka* Kowal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 255, s. 201-213, bibliogr. 9 poz.

214/560
Nr opisu: 0000003166
Analiza technologii i wyniki badań utylizacji drobnofrakcyjnych odpadów szlifierskich.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna, W. Radzikowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 197-208, bibliogr. 6 poz.

215/560
Nr opisu: 0000003638   
Analiza wybranych wskaźników zanieczyszczeń wód powierzchniowych w warunkach silnej antropopresji w zlewni rzeki Bierawki.
[Aut.]: Aleksandra Szymczyszyn.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 248, s. 205-214, bibliogr. 6 poz.

216/560
Nr opisu: 0000003175
Badania odsiarczania mułów krajowych węgli energetycznych wybranymi metodami grawitacyjnymi.
[Aut.]: Stanisław** Błaszczyński, Jan** Szpyrka, Anna** Świerkot-Kopała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 91-112, bibliogr. 5 poz.

217/560
Nr opisu: 0000003162
Badanie wpływu dodawania odpadów dennego i pośredniego z kotła fluidalnego na własności migracyjne mieszanin popiołowo-wodnych.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna, W. Radzikowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 209-221, bibliogr. 5 poz.

218/560
Nr opisu: 0000059588
Efekty ekologiczne zmian w sektorze węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 273-288, bibliogr. 13 poz.

219/560
Nr opisu: 0000003636   
Efekty zastosowania rośliny motylkowej i biopreperatu naturalnego w zwiększeniu potencjału degradacyjnego gleb o zastarzałym zanieczyszczeniu substancjami ropopochodnymi.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Korneliusz** Miksch.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 248, s. 221-228, bibliogr. 18 poz.

220/560
Nr opisu: 0000003649
Główne problemy i zadania geologii środowiska na terenach pogórniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek** Pozzi.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 248, s. 51-59, bibliogr. 6 poz.

221/560
Nr opisu: 0000059590
Innowacje w sferze przeróbki mechanicznej węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 289-304, bibliogr. 4 poz.

222/560
Nr opisu: 0000003640   
Modelowanie migracji zanieczyszczeń z odpadów deponowanych w wyrobiskach podziemnych na przykładzie KWK "Katowice-Kleofas".
[Aut.]: Marek** Pozzi, Edward** Cempiel, Tadeusz Mzyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 248, s. 165-172, bibliogr. 5 poz.

223/560
Nr opisu: 0000003647
Możliwości zastosowania spektrografii mossbauerowskiej w badaniach odpadów przymysłowych.
[Aut.]: J. Konraus, Zdzisław Adamczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 248, s. 99-106, bibliogr. 5 poz.

224/560
Nr opisu: 0000003172
Niektóre uwagi do zasad profilaktyki w ścianie zawałowej zagrożonej metanem i trudnymi warunkami mikroklimatu.
[Aut.]: Marian* Jaromin, K. Słota, R. Tyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 125-139, bibliogr. 7 poz.

225/560
Nr opisu: 0000003651
Ocena możliwości lokowania odpadów fosfogipsowych w podziemiach kopalń.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Barbara* Białecka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 248, s. 7-12, bibliogr. 5 poz.

fosfogips ; gospodarka odpadami ; podziemne składowanie odpadów

phosphogypsum ; waste management ; underground waste storage

226/560
Nr opisu: 0000003161
Ocena własności fizykomechanicznych odpadów dennego i pośredniego z kotła fluidalnego pod kątem wykorzystania ich w technologiach górniczych.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna, W. Radzikowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 223-235, bibliogr. 5 poz.

227/560
Nr opisu: 0000003169
Oceny ryzka wypadkowego - metoda graficzna.
[Aut.]: Józef Władysław** Parchański.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 165-173, bibliogr. 6 poz.

228/560
Nr opisu: 0000003180
Opis obrzeża i aktywacji zrobów zaimplementowany w programach komputerowcyh serii EDN, EDBJ.
[Aut.]: Jan** Białek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 53-68, bibliogr. 15 poz.

229/560
Nr opisu: 0000003167
Parametry redukcji ciśnienia w instalacjach podsadzkowych.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 187-196, bibliogr. 3 poz.

230/560
Nr opisu: 0000003183
Podstawy metody wykrywania pożarów podziemnych spowodowanych trudno palnymi taśmami przenośnikowymi.
[Aut.]: Henryk** Badura.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 25-36, bibliogr. 22 poz.

231/560
Nr opisu: 0000059591
Problematyka zarządzania środowiskiem w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 305-318, bibliogr. 20 poz.

232/560
Nr opisu: 0000003178
Próba weryfikacji parametrów teorii prognozowania wpływów eksploatacji na teren górniczy.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielimąka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 69-79, bibliogr. 13 poz.

233/560
Nr opisu: 0000003181
Przegląd wybranych metod szacowania maksymalnych energii wstrząsów indukowanych eksploatacją górniczą.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 37-51, bibliogr. 18 poz.

234/560
Nr opisu: 0000003174
Rynek surowców energetycznych i energii Unii Europejskiej.
[Aut.]: P. Riesgo Fernandez, Piotr** Kołodziejczyk, Andrzej* Chmiela, D. Pukowiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 113-123, bibliogr. 4 poz.

235/560
Nr opisu: 0000003643
Skład chemiczny i własności sorpcyjne nagromadzeń żelaza w rudach darniowych w okolicach Gliwic.
[Aut.]: Małgorzata Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 248, s. 115-121, bibliogr. 7 poz.

236/560
Nr opisu: 0000003177
Symulacja metodą elementów skończonych wieloetapowego procesu obniżeń terenu górniczego.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielimąka, Marek** Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 81-90, bibliogr. 11 poz.

237/560
Nr opisu: 0000003645
Środowisko hydrochemiczne stawów na terenie rezerwatu przyrody "Łężczok" koło Raciborza.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 248, s. 107-113, bibliogr. 3 poz.

238/560
Nr opisu: 0000003642
Wpływ odpadów z mokrego odsiarczania spalin na koncentracje metali ciężkich w roślinach na przykładzie marchwi.
[Aut.]: Katarzyna Nowińska, Zdzisław Adamczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 248, s. 129-134, bibliogr. 5 poz.

239/560
Nr opisu: 0000003158
Wpływ średnich punktów osnowy na błąd położenia punktu sytuacyjnego.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 265-272, bibliogr. 8 poz.

240/560
Nr opisu: 0000003170
Wypadkowość w kopalniach węgla kamiennego na tle wypadkowości w sekcjach działalności gospodarczej.
[Aut.]: Józef Władysław** Parchański.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 153-163, bibliogr. 2 poz.

241/560
Nr opisu: 0000003171
Zagrożenie powierzchni terenu po zakończeniu wieloletniej eksploatacji górniczej na przykładzie kopalni "Siersza".
[Aut.]: Henryk** Kleta, Franciszek Plewa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 141-151, bibliogr. 6 poz.

242/560
Nr opisu: 0000003168
Zastosowanie odpadów energetycznych do likwidacji wyrobisk górniczych w kopalniach metanowych.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Henryk** Kleta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 175-185, bibliogr. 4 poz.

243/560
Nr opisu: 0000003184
Zastosowanie teorii szeregów czasowych do prognozy krótkoterminowej metanowości.
[Aut.]: Henryk** Badura.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 7-23, bibliogr. 3 poz.

244/560
Nr opisu: 0000007630
Aktywność sejsmiczna w chodnikach przyścianowych ścian prowadzonych w warunkach zagrożenia tąpaniami.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 203-216, bibliogr. 18 poz.

245/560
Nr opisu: 0000007617
Analityczne prognozowanie zmian energii sprężystej warstw skalnych.
[Aut.]: Jan** Białek, Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 93-102, bibliogr. 14 poz.

246/560
Nr opisu: 0000007447   
Analiza obniżeń powierzchni terenu górniczego KWK "Brzeszcze" z wykorzystaniem fotogrametrycznych zdjęć lotniczych.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, L. Puźniak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 97-106, bibliogr. 4 poz.

247/560
Nr opisu: 0000007444   
Analiza zaistniałych wypadków podczas ręcznego transportu na dole w wybranej kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej* Rawicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 69-78

248/560
Nr opisu: 0000007457   
Badania laboratoryjne wpływu koncentracji na parametry hydraulicznego transportu wybranych mieszanin odpadów górniczych i energetycznych.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Grzegorz Strozik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 205-217, bibliogr. 7 poz.

249/560
Nr opisu: 0000007442   
Badania związków pomiędzy postępem frontu ścianowego a sejsmicznością indukowaną.
[Aut.]: Piotr Bańka, Jan** Białek, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 17-25, bibliogr. 4 poz.

250/560
Nr opisu: 0000007445   
Ekonomiczne skutki wypadków przy pracy w wybranej kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej* Rawicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 79-84, bibliogr. 3 poz.

251/560
Nr opisu: 0000007452   
Geodezyjne pomiary deformacji powierzchni terenu i obiektów filara ochronnego dla szybów 5a i 6 KWK "Jankowice".
[Aut.]: Ryszard Mielimąka, Krzysztof** Opałka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 151-166

252/560
Nr opisu: 0000007448   
Hydrauliczne doszczelnianie zrobów zawałowych odpadami drobnoziarnistymi.
[Aut.]: Zdzisław** Mysłek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 107-116, bibliogr. 9 poz.

253/560
Nr opisu: 0000007443   
Kryteria optymalizacji parametrów instalacji hydrotransportu w górnictwie podziemnym.
[Aut.]: Grzegorz Strozik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 57-68, bibliogr. 6 poz.

254/560
Nr opisu: 0000007451   
Lokalizacja ognisk wstrząsów górniczych z długości zapisu sejsmogramów.
[Aut.]: Kazimierz** Wanat.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 143-149, bibliogr. 6 poz.

255/560
Nr opisu: 0000022636
Metody badawcze stosowane do oceny stopnia deterioracji kamiennych elementów budowlanych.
[Aut.]: Małgorzata Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 241, s. 139-145, bibliogr. 11 poz.

256/560
Nr opisu: 0000007455   
Modelowanie migracji zanieczyszczeń wymywanych z podziemnych składowisk odpadów. Cz. 1.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, W. Babczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 181-192, bibliogr. 10 poz.

257/560
Nr opisu: 0000007446   
Możliwości wykorzystania systemu GEO-INFO do tworzenia map numerycznych w polskich zakładach górniczych.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 85-95, bibliogr. 17 poz.

258/560
Nr opisu: 0000007613
Możliwości zwiększenia dokładności prognoz deformacji terenu górniczego wykonanych przy użyciu powszechnie stosowanych programów komputerowych.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielimąka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 55-63, bibliogr. 21 poz.

259/560
Nr opisu: 0000007626
Niektóre aspekty zagadnienia lokalizacji ognisk wstrząsów górotworu w obszarach przygranicznych kopalń.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Tomasz* Cisek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 127-144, bibliogr. 5 poz.

260/560
Nr opisu: 0000007450   
Niestabilność masywu skalnego.
[Aut.]: Kazimierz** Wanat.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 129-142, bibliogr. 3 poz.

261/560
Nr opisu: 0000007459   
Ocena możliwości odzysku i wykorzystania odpadowych twardych materiałów syntetycznych do produkcji wyrobów ściernych.
[Aut.]: Franciszek Plewa, W. Radzikowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 219-229, bibliogr. 4 poz.

262/560
Nr opisu: 0000007611
Ocena stanu zagrożenia tąpaniami i wstrząsami górniczymi w oparciu o obliczone ekstremalne w czasie naprężenia górotworu.
[Aut.]: Jan** Białek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 19-34, bibliogr. 11 poz.

263/560
Nr opisu: 0000007449   
Ocena własności fizyczno-mechanicznych wybranych odpadów energetycznych pod kątem możliwości lokowania w wyrobiskach górniczych.
[Aut.]: Franciszek Plewa, M. Popczyk, W. Babczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 117-127, bibliogr. 5 poz.

264/560
Nr opisu: 0000074158
Oddziaływanie prędkości eksploatacji na rozkład naprężeń i deformacji górotworu otaczającego. Cz. 2: Deformacje.
[Aut.]: Tomasz* Cisek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 242, s. 55-65, bibliogr. 12 poz.

265/560
Nr opisu: 0000074156
Oddziaływanie prędkości eksploatacji na rozkład naprężeń i wielkość deformacji górotworu otaczającego. Cz. 1: Naprężenia.
[Aut.]: Tomasz* Cisek, J. Pęciak, Marek** Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 242, s. 43-53, bibliogr. 12 poz.

266/560
Nr opisu: 0000007625
Określenie stref deformacji w górotworze w czasie rozruchu wyrobiska ścianowego. Cz. 1: Ogólne zasady numerycznego modelowania górotworu.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Marek** Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 115-125, bibliogr. 6 poz.

267/560
Nr opisu: 0000007441   
Prognoza zagrożenia sejsmicznego w oparciu o zmiany deformacji górotworu wywołane eksploatacją górniczą.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 5-16, bibliogr. 7 poz.

268/560
Nr opisu: 0000007629
Próba opisu wpływu eksploatacji górniczej na terenie ROW-u na sieć niwelacji precyzyjnej "Gigant".
[Aut.]: Maciej Pomykoł, D. Kwiecień.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 175-185, bibliogr. 6 poz.

269/560
Nr opisu: 0000007615
Skutki szybkiej eksploatacji prowadzonej w jednej z kopalń ROW dla zabudowy jednorodzinnej.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielimąka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 65-75, bibliogr. 15 poz.

270/560
Nr opisu: 0000007612
Sposób graficznej prezentacji wyników prognoz deformacji terenu górniczego wykonanych przy użyciu programów komputerowych serii EDN-OPN.
[Aut.]: Jan** Białek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 35-51, bibliogr. 19 poz.

271/560
Nr opisu: 0000007619
Sposób projektowania eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami w oparciu o wyniki analitycznych prognoz rozkładu naprężeń i deformacji.
[Aut.]: Jan** Białek, Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 103-113, bibliogr. 7 poz.

272/560
Nr opisu: 0000074159
Sposób wyznaczania zasięgu stref trwałych zniszczeń w caliźnie węglowej powstających w trakcie eksploatacji.
[Aut.]: Tomasz* Cisek, J. Pęciak, Marek** Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 242, s. 67-77, bibliogr. 9 poz.

273/560
Nr opisu: 0000099676
Studium mineralogiczno-chemiczne odpadowych wapieni a kopalni "Tarnów Opolski".
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 241, s. 255-234, bibliogr. 7 poz.

złoże "Tarnów Opolski" ; wapień ; badania mineralogiczno-chemiczne

"Tarnów Opolski" deposit ; limestone ; mineralogical-chemical investigations

274/560
Nr opisu: 0000007610
Wpływ deformacji górotworu na maksymalne energie zjawisk sejsmicznych indukowanych eksploatacją górniczą.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 7-17, bibliogr. 29 poz.

275/560
Nr opisu: 0000007627
Wpływ ściśliwości podsadzki na wielkość deformacji powierzchni i górotworu.
[Aut.]: Zdzisław** Mysłek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 153-160, bibliogr. 5 poz.

276/560
Nr opisu: 0000007628
Wpływ własności migracyjnych mieszanin drobnofrakcyjnych na parametry doszczelniania zrobów zawałowych.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek, Grzegorz Strozik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 161-174, bibliogr. 5 poz.

277/560
Nr opisu: 0000007453   
Zastosowanie nowoczesnych technologii obserwacyjnych i obliczeniowych w geodezyjnych pomiarach deformacji na terenach górniczych.
[Aut.]: Ryszard Mielimąka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 167-180, bibliogr. 9 poz.

278/560
Nr opisu: 0000007616
Zastosowanie programów prognostycznych do aktualizacji rzeźby terenu w oparciu o analizę wpływów eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielimąka, Krzysztof** Opałka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 77-91

279/560
Nr opisu: 0000085681
Zuskokowanie pokładów 358/1 i 401 w obszarze górniczym KWK "Makoszowy" (Górnośląskie Zagłębie Węglowe).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 241, s. 201-215, bibliogr. 8 poz.

280/560
Nr opisu: 0000073068
Związek jakości węgla z budowa tektoniczną w zachodniej części siodła głównego GZW.
[Aut.]: Rafał Morga.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 241, s. 171-183, bibliogr. 6 poz.

281/560
Nr opisu: 0000026810
Algorytmy genetyczne w zagadnieniach górniczych.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, Kazimierz** Wanat, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 169-176, bibliogr. 1 poz.

282/560
Nr opisu: 0000026803
Analiza błędu próbkowania przy określaniu charakterystyki ziarnowej materiału.
[Aut.]: Anna* Walaszek-Babiszewska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 259-271, bibliogr. 3 poz

283/560
Nr opisu: 0000026825
Analiza odpadów z procesów przeróbki mechanicznej węgla z zastosowaniem symulacji komputerowej.
[Aut.]: Stanisław** Cierpisz, Joachim Pielot.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 235, s. 21-32, bibliogr. 14 poz.

284/560
Nr opisu: 0000026809
Analiza parametrów techniczno-wytrzymałościowych prostokątnej obudowy przegubowej (CHPPS) dla chodników przyścianowych i przecinek ścianowych.
[Aut.]: Andrzej** Pach, Wojciech** Preidl.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 177-197, bibliogr. 13 poz.

285/560
Nr opisu: 0000026814
Analiza uszkodzeń murowych obudów szybów.
[Aut.]: K. Ćwiertnia, Zenon** Szczepaniak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 97-111, bibliogr. 4 poz.

286/560
Nr opisu: 0000026818
Doświadczenia ze stosowania obudowy spłaszczonej podporowej w przecince ścianowej.
[Aut.]: Z. Bujnowicz, Piotr** Głuch, Wojciech** Preidl, J. Hypki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 19-40, bibliogr. 8 poz.

287/560
Nr opisu: 0000026821
Fauna poziomów morskich warstw porębskich z przekopu głównego II-7 na poziomie 750 m w kopalni "Sośnica".
[Aut.]: Tadeusz** Krzoska, Iwona* Machłajewska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 235, s. 129-142, bibliogr. 12 poz.

288/560
Nr opisu: 0000026804
Finansowanie górniczych przedsięwzięć inwestycyjnych w Hiszpanii przy intensywnym zaangażowaniu nakładów kapitałowych.
[Aut.]: P. Riesgo Fernandez, M. Wesołowski, Andrzej* Chmiela.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 249-258, bibliogr. 3 poz.

289/560
Nr opisu: 0000026811
Metoda i algorytm wyznaczania podsieci w kopalnianej sieci wentylacyjnej.
[Aut.]: Marian** Kolarczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 155-168, bibliogr. 17 poz.

290/560
Nr opisu: 0000026815
Metody optymalizacji transmisji danych w systemach sejsmicznych.
[Aut.]: T. Cisek, Piotr** Kołodziejczyk, M. Wesołowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 87-96, bibliogr. 4 poz.

291/560
Nr opisu: 0000026823
Minerały ciężkie z piasków podsadzkowych kopalni "Kotlarnia".
[Aut.]: Lidia** Chodyniecka, B. Skotnicka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 235, s. 47-54, bibliogr. 8 poz.

292/560
Nr opisu: 0000026817
Problemy związane z ochroną rurociągu wodnego podczas zasypywania szybu.
[Aut.]: Alfred** Carbogno, Piotr** Głuch, Wojciech** Preidl, A. Glimos.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 41-56, bibliogr. 6 poz.

293/560
Nr opisu: 0000026752
Prognozowanie czasowych zmian sejsmiczności w oparciu o deformacje górotworu wywołane eksploatacją górniczą.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 7-17, bibliogr. 12 poz.

294/560
Nr opisu: 0000026812
Projektowanie obudowy podporowej dla przecinek ścianowych.
[Aut.]: Piotr** Głuch, Wojciech** Preidl.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 129-153, bibliogr. 11 poz.

295/560
Nr opisu: 0000026807
Stopień doszczelnienia zrobów zawałowych w zależności od parametrów mieszaniny drobnofrakcyjnej.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek, Grzegorz Strozik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 213-222, bibliogr. 3 poz.

296/560
Nr opisu: 0000026948
Własności fizykochemiczne i hydrogeologiczne odpadów z wybranych kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Krystyna** Grabowska, Małgorzata** Sowa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 235, s. 55-70, bibliogr. 6 poz.

297/560
Nr opisu: 0000026813
Wpływ odpadów flotacji rud miedzi na jakość podsadzki hydraulicznej.
[Aut.]: R. Dębkowski, Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek, Grzegorz Strozik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 113-127, bibliogr. 4 poz.

298/560
Nr opisu: 0000026826
Wpływ poeksploatacyjnych deformacji górotworu na zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych.
[Aut.]: Edward** Cempiel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 235, s. 7-19, bibliogr. 12 poz.

299/560
Nr opisu: 0000026820
Wstępna charakterystyka petrograficzna węgla z pokładu 504 w kopalniach "Śląsk", "Wujek" i "Polska-Wirek".
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 235, s. 115-127, bibliogr. 6 poz.

300/560
Nr opisu: 0000026808
Wypadkowość w kopalniach węgla kamiennego po roku 1990.
[Aut.]: Józef Władysław** Parchański.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 199-212, bibliogr. 10 poz.

301/560
Nr opisu: 0000026816
Zagrożenie grawitacyjnym opadem skał - faza zagrożenia pełnego.
[Aut.]: Edward** Cichowski, Zbigniew* Żurakowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 73-85, bibliogr. 10 poz.

302/560
Nr opisu: 0000026806
Zastosowanie oceny wielokryterialnej do wyboru kompleksów ścianowych. Cz. 1.
[Aut.]: Henryk** Przybyła, Andrzej* Chmiela, P. Riesgo Fernandez.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 223-234, bibliogr. 7 poz.

303/560
Nr opisu: 0000026805
Zastosowanie oceny wielokryterialnej do wyboru kompleksów ścianowych. Cz. 2.
[Aut.]: Henryk** Przybyła, Andrzej* Chmiela, P. Riesgo Fernandez.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 236, s. 235-248, bibliogr. 9 poz.

304/560
Nr opisu: 0000026824
Zmienność mineralogiczna odpadów powęglowych z KWK "Jankowice".
[Aut.]: Lidia** Chodyniecka, Zdzisław Adamczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 235, s. 33-45, bibliogr. 4 poz.

305/560
Nr opisu: 0000026822
Zróżnicowanie własności fluorescencyjnych egzynitu z wybranych sapropelitów Górnosląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Bronisława** Hanak, Marek** Pozzi.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 235, s. 89-98, bibliogr. 6 poz.

306/560
Nr opisu: 0000035299
Aktywność sejsmiczna w wybranych ścianach KWK "Bobrek".
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 243-251, bibliogr. 17 poz.

307/560
Nr opisu: 0000035313
Analiza przyczynowości wypadkowej w zmechanizowanych wyrobiskach ścianowych.
[Aut.]: Edward** Cichowski, Zbigniew* Żurakowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 61-69, bibliogr. 2 poz.

308/560
Nr opisu: 0000035302
Badania możliwości zagospodarowania wód silnie zasolonych w podsadzce samozestalającej.
[Aut.]: Franciszek Plewa, W. Babczyński, M. Popczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 205-218, bibliogr. 4 poz.

309/560
Nr opisu: 0000035162
Badania popiołów lotnych z Elektrowni Rybnik w aspekcie ekologicznym.
[Aut.]: Krystyna** Grabowska, Małgorzata** Sowa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 109-120, bibliogr. 5 poz.

310/560
Nr opisu: 0000035161
Budowa mineralogiczno-chemiczna i własności gipsów spalinowych z Elektrowni Bełchatów ze wskazaniem kierunków utylizacji.
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, Maria** Probierz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 121-135, bibliogr. 8 poz.

311/560
Nr opisu: 0000035310
Charakterystyka bocznicy wentylacyjnej z uwzględnieniem depresji naturalnej.
[Aut.]: Adam Gumiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 93-106, bibliogr. 8 poz.

312/560
Nr opisu: 0000035157
Charakterystyka geologiczno-ekologiczna doliny rzeki Dramy (zlewnia górnej Odry).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 195-208, bibliogr. 6 poz.

313/560
Nr opisu: 0000133859
Charakterystyka petrograficzno-facjalna pokładu węgla 349 z kopalni Chwałowice.
[Aut.]: Marian Gorol.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 75-107, bibliogr. 11 poz.

314/560
Nr opisu: 0000035301
Ciśnienie górotworu na obudowę wyrobiska korytarzowego.
[Aut.]: Alicja Podgórska-Stefanik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 219-227, bibliogr. 5 poz.

315/560
Nr opisu: 0000035300
Kształtowanie się współczynnika prędkości osiadania na przykładzie wyników pomiarów niwelacyjnych z KWK "Dębieńsko".
[Aut.]: Alicja Podgórska-Stefanik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 229-242, bibliogr. 9 poz.

316/560
Nr opisu: 0000035296
Lokalizacja wstrząsów w anizotropowym jednorodnym ośrodku.
[Aut.]: Kazimierz** Wanat.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 273-279, bibliogr. 2 poz.

317/560
Nr opisu: 0000035297
Lokalizacja wstrząsów w jednorodnym i izotropowym ośrodku.
[Aut.]: Kazimierz** Wanat, Piotr** Kołodziejczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 265-271, bibliogr. 2 poz.

318/560
Nr opisu: 0000035314
Model zagrożenia pyłami respirabilnymi w zakładzie górniczym.
[Aut.]: Edward** Cichowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 53-60, bibliogr. 2 poz.

319/560
Nr opisu: 0000035305
Możliwości utylizacji reagipsów z odsiarczania spalin w górnictwie podziemnym.
[Aut.]: Zdzisław** Mysłek, Franciszek Plewa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 167-175, bibliogr. 3 poz.

320/560
Nr opisu: 0000041520
Możliwości wykorzystania wapieni dolomitycznych ze złoża "Romonowo".
[Aut.]: Lidia** Chodyniecka, B. Skotnicka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 47-54, 2 tabl., bibliogr. 3 poz.

321/560
Nr opisu: 0000035311
Niektóre przyczyny niepełnego wykorzystania możliwości chłodniczych lokalnych urządzeń klimatyzacyjnych.
[Aut.]: Lech** Domagała, Marian* Jaromin.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 79-92, bibliogr. 7 poz.

322/560
Nr opisu: 0000035163
Nowy podział witrynitu WG ICCP system 1994.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 55-73, bibliogr. 6 poz.

323/560
Nr opisu: 0000035304
Ocena szczelności podsadzania wyrobisk przez otwory wiertnicze.
[Aut.]: Jan Palarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 177-191, bibliogr. 1 poz.

324/560
Nr opisu: 0000035309
Ocena zagrożenia wstrząsami i tąpaniami projektowanych robót górniczych na podstawie analitycznych prognoz naprężeniowych oraz deformacyjno-energetycznych warunków wybierania.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 107-121,, bibliogr. 16 poz.

325/560
Nr opisu: 0000035165
Odnawialność zasobów wód podziemnych triasowego poziomu wodonośnego w rejonie Gliwic.
[Aut.]: Edward** Cempiel, I. Dudko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 31-46, bibliogr. 6 poz.

326/560
Nr opisu: 0000035319
Próba opisu wpływu kolejności i kierunku eksploatacji na końcowy kształt niecki obniżeniowej.
[Aut.]: Jan** Białek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 15-27, bibliogr. 10 poz.

327/560
Nr opisu: 0000035308
Przykłady charakterystyk zastępczych części kopalnianych sieci wentylacyjnych.
[Aut.]: Marian** Kolarczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 123-141, bibliogr. 11 poz.

328/560
Nr opisu: 0000035298
Rozkłady energii i ilości wstrząsów w wybranych ścianach KWK "Katowice".
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 253-263, bibliogr. 16 poz.

329/560
Nr opisu: 0000035156
Skład chemiczny wód triasowych pochodzących z ujęcia wodnego "Rozalia" oraz z szybu "Bolko".
[Aut.]: Wojciech* Skutecki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 209-221, bibliogr. 8 poz., 1 tabl.

330/560
Nr opisu: 0000035315
Sposoby pełnego wykorzystania zainstalowanej zdolności produkcyjnej ścian.
[Aut.]: Andrzej* Chmiela.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 45-52, bibliogr. 3 poz.

331/560
Nr opisu: 0000035166
Wielkości deformacji powierzchni terenu wywołane skurczem gruntów spoistych.
[Aut.]: Edward** Cempiel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 15-29, bibliogr. 14 poz.

332/560
Nr opisu: 0000035318
Wpływ deformacji górotworu na czasowe zmiany aktywności sejsmicznej.
[Aut.]: Piotr Bańka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 7-14, bibliogr. 12 poz.

333/560
Nr opisu: 0000035306
Wpływ doszczelniania zrobów zawałowych na deformacje powierzchni i górotworu.
[Aut.]: Zdzisław** Mysłek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 157-165, bibliogr. 4 poz.

334/560
Nr opisu: 0000035303
Wpływ flokulanta na szybkość sedymentacji drobnych frakcji żużlopopiołu.
[Aut.]: Franciszek Plewa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 193-203, bibliogr. 2 poz.

335/560
Nr opisu: 0000035160
Wpływ odpadów kopalnianych i popiołów energetycznych deponowanych w wyrobisku Kopalni Piasku "Szczakowa" na jakość wód podziemnych poziomu czwartorzędowego.
[Aut.]: S. Bednarczyk, Krzysztof Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 153-165, bibliogr. 9 poz.

336/560
Nr opisu: 0000035316
Wpływ warunków górniczo-geologicznych na wykorzystanie złoża przy prowadzeniu eksploatacji wąskimi przodkami.
[Aut.]: Jan** Białek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 37-44, bibliogr. 3 poz.

337/560
Nr opisu: 0000035312
Współczesne czynniki chłodnicze a klimatyzacja kopalń. Czy rozstanie z CFC i HCFC.
[Aut.]: Lech** Domagała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 71-78, bibliogr. 7 poz.

338/560
Nr opisu: 0000035159
Wstępne wyniki badań anizotropii optycznej węgla z rejonu uskoków Kłodnickiego i Saara w obszarze górniczym KWK "Zabrze-Bielszowice".
[Aut.]: Rafał Morga.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 167-176, bibliogr. 7 poz.

339/560
Nr opisu: 0000035317
Wyznaczanie szerokości filarów pomiędzy wyrobiskami przy prowadzeniu eksploatacji wąskimi przodkami.
[Aut.]: Jan** Białek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 29-36, bibliogr. 5 poz.

340/560
Nr opisu: 0000035167
Z okazji 60 rocznicy urodzin i 35-lecia pracy naukowej prof.zw.dr.hab.inż. Wiesława Gabzdyla.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 5-11

341/560
Nr opisu: 0000035307
Zastosowanie badań modelowych do weryfikacji opisu deformacji górotworu i powierzchni terenu.
[Aut.]: Ryszard Mielimąka, Krzysztof** Opałka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 143-155, bibliogr. 3 poz.

342/560
Nr opisu: 0000035158
Zmienność jakości kopaliny w złożu margli kredowych "Folwark" koło Opola.
[Aut.]: Krystian** Probierz, M. Łozińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 177-194, bibliogr. 11 poz.

343/560
Nr opisu: 0000033281
Analiza numeryczna zachowania się górotworu zaburzonego tektonicznie w strefach wpływu eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Henryk** Kleta, Stanisław Duży.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 129-142, bibliogr. 11 poz.

344/560
Nr opisu: 0000033093
Badania kruszalności i ścieralności węgla.
[Aut.]: Stanisław** Ścieszka, Grzegorz* Matlok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 223, s. 179-201, bibliogr. 20 poz.

345/560
Nr opisu: 0000033103
Badania materiałów dla systemów transportu i przeróbki węgla.
[Aut.]: Krzysztof Filipowicz, Stanisław** Ścieszka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 223, s. 19-36, bibliogr. 4 poz.

346/560
Nr opisu: 0000033098
Diagnostyka olejowa maszyn górniczych.
[Aut.]: Stanisław** Ścieszka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 223, s. 105-115, bibliogr. 4 poz.

347/560
Nr opisu: 0000033285
Hiszpański sektor energetyczny: zmiany regulujące i perspektywy.
[Aut.]: L. Fernandez de la Buelga, Andrzej* Chmiela.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 59-72

348/560
Nr opisu: 0000033280
Metoda eliminacji czasu inicjacji wstrząsu w zadaniu lokalizacji zjawisk górniczych.
[Aut.]: Piotr** Kołodziejczyk, Kazimierz** Wanat, M. Burek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 143-147, bibliogr. 2 poz.

349/560
Nr opisu: 0000033097
Model tarcia w stykowym węźle uszczelniającym wały.
[Aut.]: Stanisław** Ścieszka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 223, s. 117-132, bibliogr. 11 poz.

350/560
Nr opisu: 0000033288
Modele bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożenia w zmechanizowanych wyrobiskach ścianowych o wysokiej koncentracji wydobycia.
[Aut.]: Edward** Cichowski, Zbigniew* Żurakowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 35-45, bibliogr. 10 poz.

351/560
Nr opisu: 0000033100
Ogólne kryteria doboru i stosowania środków smarnych w maszynach górniczych.
[Aut.]: Jacek** Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 223, s. 77-90, bibliogr. 5 poz.

352/560
Nr opisu: 0000033271
Określenie rzeczywistej dolnej granicy wzbogacania ziarn węgla w separatorze spiralnym Reicherta.
[Aut.]: Anna** Świerkot-Kopała, Stanisław** Błaszczyński, Jan** Szpyrka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 263-283, bibliogr. 10 poz.

353/560
Nr opisu: 0000033279
Podejmowanie decyzji w oparciu o teorie zbiorów rozmytych z wykorzystaniem różnych definicji decyzji rozmytej.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 149-164, bibliogr. 11 poz.

354/560
Nr opisu: 0000033096
Problemy tribologiczne w technice górniczej.
[Aut.]: Stanisław** Ścieszka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 223, s. 133-147, bibliogr. 8 poz.

355/560
Nr opisu: 0000033278
Program komputerowy "SAW" jako instrument aktywnego wspomagania w zarządzaniu bezpieczeństwem w działach bhp kopalń.
[Aut.]: Józef Władysław** Parchański, Ai* Pham Quang.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 165-174, bibligr. 9 poz.

356/560
Nr opisu: 0000033289
Programy optymalizacji wymiarów filarów ochronnych dla obiektów powierzchniowych i szybów w świetle nowych wytycznych wyznaczania filarów ochronnych.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Jan** Białek, Piotr Bańka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 47-58, bibliogr. 6 poz.

357/560
Nr opisu: 0000033286
Propozycja efektywnego opisu składowej pionowej ruchów górotworu pod eksploatowanymi pokładami.
[Aut.]: J. Białek, Andrzej** Jaworski, Ai* Pham Quang.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 9-21, bibliogr. 18 poz.

358/560
Nr opisu: 0000033287
Propozycja obliczania nieustalonych osiadań powierzchni terenu przy zastosowaniu oryginalnej funkcji wpływów.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Andrzej** Flisowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 23-34, bibliogr. 3 poz.

359/560
Nr opisu: 0000033277
Przegląd metod zagospodarowania odpadów drobnofrakcyjnych w wyrobiskach kopalnianych w świetle własnych badań i doświadczeń.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 175-201, bibliogr. 4 poz.

360/560
Nr opisu: 0000033274
Rachunek kosztów w stymulowaniu działań proefektywnościowych w górniczych podmiotach gospodarczych.
[Aut.]: Henryk** Przybyła, P. Riesgo Fernandez, Andrzej* Chmiela.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 229-242, bibliogr. 9 poz.

361/560
Nr opisu: 0000033273
Rozkłady energii i ilości wstrząsów w wybranych ścianach KWK "Centrum".
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 243-252, bibliogr. 22 poz.

362/560
Nr opisu: 0000033272
Statystyczna analiza tąpań zaistniałych w kopalniach GZW ze względu na niektóre czynniki techniczno-organizacyjne.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 253-262, bibliogr. 16 poz.

363/560
Nr opisu: 0000033276
Teoretyczne podstawy wyznaczania stopnia wypełnienia rumowiska zawałowego mieszaniną odpadów drobnofrakcyjnych z wodą.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 203-213, bibliogr. 4 poz.

364/560
Nr opisu: 0000033104
Tribologia - kierunki rozwoju i oczekiwania.
[Aut.]: Stanisław** Ścieszka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 223, s. 7-17, bibliogr. 7 poz.

365/560
Nr opisu: 0000033095
Tribotechnika - współczesne możliwości poprawy sprawności i trwałości maszyn.
[Aut.]: Stanisław** Ścieszka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 223, s. 149-163, bibliogr. 4 poz.

366/560
Nr opisu: 0000033270
Ustalanie podporności obudowy z odrzwi stalowych dla udostępniających wyrobisk korytarzowych w warunkach wywieranego na nią deformacyjnego ciśnienia gorótworu.
[Aut.]: Zenon** Szczepaniak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 285-298, bibliogr. 4 poz.

367/560
Nr opisu: 0000033283
Wpływ natężenia powietrza aeracyjnego na rozkład flotowalności w eksperymentach flotacji cyklicznej węgla.
[Aut.]: Krystian** Kalinowski, Roman* Kaula.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 111-119, bibliogr. 5 poz.

368/560
Nr opisu: 0000033282
Wpływ rodzaju naturalnych sorbentów węglanowych na wydajność odsiarczania gazów spalinowych w zakładach energetycznych.
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, Maria** Probierz, Zdzisław Adamczyk, Katarzyna Stanienda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 121-128, bibliogr. 6 poz.

369/560
Nr opisu: 0000033101
Wpływ smarowania na dynamikę przekładni stożkowej.
[Aut.]: Antoni** Skoć.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 223, s. 57-75, bibliogr. 15 poz.

370/560
Nr opisu: 0000033099
Wpływ smarowania na trwałość przekładni zębatych.
[Aut.]: Jacek** Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 223, s. 91-104, bibliogr. 6 poz.

371/560
Nr opisu: 0000033275
Zachowanie się podsadzki podczas likwidacji szybów.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Alicja Podgórska-Stefanik, Janusz* Konior, Wojciech** Preidl.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 215-227, bibliogr. 8 poz.

372/560
Nr opisu: 0000033102
Znaczenie i sposób wyznaczania charakterystyk tarcia statycznego w hamulcach maszyn wyciągowych.
[Aut.]: Antoni* Jankowski, Stanisław** Ścieszka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 223, s. 37-55, bibliogr. 16 poz.

373/560
Nr opisu: 0000033094
Zużycie - podstawowa przyczyna niszczenia tribosystemów.
[Aut.]: Stanisław** Ścieszka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 223, s. 165-178, bibliogr. 4 poz.

374/560
Nr opisu: 0000033284
Związek pomiędzy deformacją górotworu a wydatkiem energetycznym wstrząsów górniczych z rejonu kopalń "Bobrek" i "Miechowice".
[Aut.]: Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 95-109, bibliogr. 14 poz.

375/560
Nr opisu: 0000043650
Analiza obciążeń statycznych obudowy zmechanizowanej na podstawie pomiarów dołowych.
[Aut.]: Stanisław** Szweda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 219, s. 205-217, bibliogr. 5 poz.

376/560
Nr opisu: 0000043631
Badania laboratoryjne popiołów lotnych z doświadczalnego kotła fluidalnego AKF-c z KWK "Dębieńsko".
[Aut.]: Ryszard** Majchrzak, Marian** Madaj, Wojciech* Klimas.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 35-42, bibliogr. 4 poz.

377/560
Nr opisu: 0000043643
Badania pierwiastków śladowych w przerostach ilastych pokładów węgla grupy warstw brzeźnych (namur A) w Rybnickim Okręgu Węglowym.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 219, s. 7-15, bibliogr. 7 poz.

378/560
Nr opisu: 0000043644
Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna i możliwości wykorzystania przerostów występujących w niektórych pokładach węgla w KWK "Sośnica" (GZW).
[Aut.]: Lidia** Chodyniecka, D. Biss, P. Mikołajczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 219, s. 17-30, bibliogr. 7 poz.

379/560
Nr opisu: 0000043675
Dobór zmechanizowanych obudów w zależności od warunków górniczo-geologicznych oraz na podstawie parametrów technicznych.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 218, s. 117-123, bibliogr. 6 poz.

380/560
Nr opisu: 0000043673
Komputerowe wspomaganie procesu doboru wariantów rozwiązań techniczno organizacyjnych dla wyrobisk chodnikowych węglowych i kamiennych.
[Aut.]: Zygmunt Korban, Stanisław** Kowalik, Witold** Wagner.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 218, s. 97-105

381/560
Nr opisu: 0000043674
Komputerowe wspomaganie procesu doboru wyposażenia technicznego dla wyrobisk eksploatacyjnych prowadzonych z zawałem stropu.
[Aut.]: Zygmunt Korban, Stanisław** Kowalik, Witold** Wagner.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 218, s. 107-115, bibliogr. 10 poz.

382/560
Nr opisu: 0000043681
Komputerowe wspomaganie projektowania układów techniczno-organizacyjnych.
[Aut.]: Henryk** Przybyła, Antoni** Chmiela.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 218, s. 183-190

383/560
Nr opisu: 0000043676
Komputerowy program doboru zmechanizowanych obudów w zależności od warunków górniczo-geologicznych oraz na podstawie parametrów technicznych.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 218, s. 125-131, bibliogr. 6 poz.

384/560
Nr opisu: 0000043636
Komputerowy system do oceny warunków techniczno-geomechanicznych utrzymania kapitalnych wyrobisk górniczych.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Stanisław Duży, Henryk** Kleta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 97-106, bibliogr. 11 poz.

385/560
Nr opisu: 0000043639
Metod identyfikacii naprjazenno-deformacionnogo sostojanija grunta.
[Aut.]: A. Vovk, J. Kaljuch, Jan** Zych.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 149-154, bibliogr. 5 poz.

386/560
Nr opisu: 0000043629
Modelowanie wspomagane komputerowo stanów energetycznych w dużych obszarach górotworu.
[Aut.]: Henryk** Kleta, Stanisław Duży.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 7-20, bibliogr. 10 poz.

387/560
Nr opisu: 0000043649
Modelowanie współpracy stropnicy obudowy zmechanizowanej ze stropem.
[Aut.]: Józef** Markowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 219, s. 171-185, bibliogr. 7 poz.

388/560
Nr opisu: 0000043635
Nośność obudowy CHPPS-2 w świetle badań laboratoryjnych.
[Aut.]: Andrzej** Pach, Marian* Michałek, Janusz* Konior, M. Stanisz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 75-95, bibliogr. 11 poz.

389/560
Nr opisu: 0000043679
Obiektywizacja oceny wartości oferty.
[Aut.]: Henryk** Przybyła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 218, s. 167-174

390/560
Nr opisu: 0000043680
Ocena rozwiązań technicznych stosowanych w robotach podziemnych.
[Aut.]: Henryk** Przybyła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 218, s. 175-181, bibliogr. 3 poz.

391/560
Nr opisu: 0000043632
Odpady z kotłów fluidalnych, własności i możliwości ich wykorzystania.
[Aut.]: Ryszard** Majchrzak, Marian** Madaj, Wojciech* Klimas.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 43-61, bibliogr. 5 poz.

392/560
Nr opisu: 0000043648
Podejmowanie decyzji ekonomicznych dotyczących optymalnej wielkości zamówienia w warunkach niepewności.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik, Zygmunt Korban.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 219, s. 145-158, bibliogr. 9 poz.

393/560
Nr opisu: 0000043646
Podejmowanie decyzji grupowych na podstawie teorii zbiorów rozmytych.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 219, s. 87-99, bibliogr. 10 poz.

394/560
Nr opisu: 0000043645
Podejmowanie decyzji na podstawie teorii gier wykorzystując zasady gry z naturą.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 219, s. 77-86, bibliogr. 10 poz.

395/560
Nr opisu: 0000043677
Podejmowanie decyzji w sytuacjach niepewnych z wykorzystaniem programowania dynamicznego.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 218, s. 133-152, bibliogr. 23 poz.

396/560
Nr opisu: 0000043671
Problem zagospodarowania odpadów górniczych na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław** Janiczek, A. Kosiewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 218, s. 7-24, bibliogr. 15 poz.

397/560
Nr opisu: 0000043640
Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej na szyby.
[Aut.]: Jan** Zych, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 161-172, bibliogr. 3 poz.

398/560
Nr opisu: 0000043642
Sposoby ustalenia stopnia spękania skał na podstawie obserwacji przeprowadzonych na rdzeniach wiertniczych.
[Aut.]: Tadeusz** Godula, Wojciech* Skutecki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 219, s. 31-50, bibliogr. 5 poz.

399/560
Nr opisu: 0000043634
System pomiaru wychylenia obiektów w obszarach górniczych.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Aleksander* Opilski, Zbigniew Opilski, Mirosław** Chudek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 107-115, bibliogr. 4 poz.

400/560
Nr opisu: 0000043641
Teoria S. Knothego dla stanów nieustalonych w świetle analizy pomiarów geodezyjnych wykonanej przy użyciu techniki cyfrowej.
[Aut.]: Jan** Zych, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 173-185, bibliogr. 25 poz.

401/560
Nr opisu: 0000043638
Wybrane problemy techniczne likwidacji kopalń.
[Aut.]: Zenon** Szczepaniak, Jan** Urbańczyk, Ryszard** Żyliński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 133-148, bibliogr. 12 poz.

402/560
Nr opisu: 0000043678
Wykorzystanie metod automatyki kompleksowego sterowania do oceny efektywności produkcji.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 218, s. 153-165, bibliogr. 9 poz.

403/560
Nr opisu: 0000043672
Wykorzystanie mułu węglowego i żużla paleniskowego w kopalniach węgla kamiennego z obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław** Janiczek, A. Kosiewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 218, s. 25-37, bibliogr. 4 poz.

404/560
Nr opisu: 0000043630
Wykorzystanie odpadów w postaci żużla pomiedziowego z Huty "Głogów" do powiązania obudowy z górotworem w warunkach Z.G. "Rudna".
[Aut.]: Marian** Madaj, Ryszard** Majchrzak, Wojciech* Klimas.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 21-34, bibliogr. 11 poz.

405/560
Nr opisu: 0000043647
Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych do podejmowania decyzji.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 219, s. 101-144, bibliogr. 50 poz.

406/560
Nr opisu: 0000043633
Wytrzymałość cylindrycznej osłony stalowej chroniącej szyb na odcinku warstw zawodnionych.
[Aut.]: Stanisław** Oleksy.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 63-73, bibliogr. 6 poz.

407/560
Nr opisu: 0000043637
Wzmocnione konstrukcje stalowych obudów odrzwiowych dostosowanych do deformacyjnego ciśnienia górotworu.
[Aut.]: Zenon** Szczepaniak, Piotr** Głuch, Jan** Urbańczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1994 z. 220, s. 117-131, bibliogr. 4 poz.

408/560
Nr opisu: 0000045086
Analiza nowego rozwiązania konstrukcyjnego łożyska tocznego promieniowo-obwodowego.
[Aut.]: Jacek** Spałek, Aleksander* Kowal.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 210, s. 209-225, bibliogr. 5 poz.

409/560
Nr opisu: 0000045102
Charakterystyka geologiczno-inżynierska górotworu karbońskiego obszaru górniczego kopalni "Krupiński".
[Aut.]: Tadeusz** Godula.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 202, s. 7-21, bibliogr. 6 poz.

410/560
Nr opisu: 0000045085
Doświadczalne określenie momentu tarcia pomiędzy wargowym pierścieniem uszczelniającym a wałem.
[Aut.]: Jacek** Spałek, Antoni** Skoć, Krzysztof Filipowicz, Roman* Hałas.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 210, s. 227-241, bibliogr. 4 poz.

411/560
Nr opisu: 0000045097
Dynamiczne wyznaczanie liczby pomiarów w górnictwie w ujęciu probabilistycznym.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 202, s. 73-79, bibliogr. 2 poz.

412/560
Nr opisu: 0000045101
Geologiczna rejonizacja Górnośląskiego Zagłębia Węglowego ze względu na możliwość prowadzenia akcji ratowniczych za pomocą wierceń.
[Aut.]: Henryk* Buczek, Marian* Huzarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 202, s. 23-30

413/560
Nr opisu: 0000045095
Metoda pomiarów wybranych parametrów charakteryzujących obciążenia dynamiczne obudowy zmechanizowanej występujące w warunkach eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Stanisław** Fober, Józef** Markowicz, Stanisław** Szweda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 210, s. 35-49, bibliogr. 18 poz.

414/560
Nr opisu: 0000045088
Modelowe ujęcie zmian strukturalnych kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk** Przybyła, Jerzy** Kozyra.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 210, s. 177-191, bibliogr. 3 poz.

415/560
Nr opisu: 0000045094
Określanie obszarów niebezpiecznych na podstawie decyzji zespołu doradców.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 210, s. 63-75, bibliogr. 4 poz.

416/560
Nr opisu: 0000045096
Optymalizacja dynamicznych własności popiołomierza radiometrycznego.
[Aut.]: Stanisław** Cierpisz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 210, s. 9-18, bibliogr. 5 poz.

417/560
Nr opisu: 0000045093
Organizacja przepływu informacji przy zarządzaniu przedsiębiorstwem z wykorzystaniem komputerów.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 210, s. 77-88, bibliogr. 10 poz.

418/560
Nr opisu: 0000045099
Przebieg emisji sejsmoakustycznej w skalach pod wpływem zmian temperatury.
[Aut.]: Małgorzata Suschka, W. Zuberek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 202, s. 49-59, bibliogr. 8 poz.

419/560
Nr opisu: 0000045089
Równania torów punktów prowadzenia dwulemniskatowego obudów zmechanizowanych z uwzględnieniem luzów w parach kinematycznych.
[Aut.]: Grażyna** Ober.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 210, s. 133-149, bibliogr. 3 poz.

420/560
Nr opisu: 0000045100
Studium petrograficzne produktów przeobrażen diabazu i gabra w podłożu osadów karbońskich kopalni "Nowa Ruda".
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, Maria** Probierz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 202, s. 31-48, bibliogr. 27 poz.

421/560
Nr opisu: 0000045092
System doradczy doboru wyposażenia technicznego dla wyrobisk górniczych z uwzględnieniem różnych wariantów kompleksów ścianowych i standardowych układów mechanicznych.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 210, s. 89-105, bibliogr. 10 poz.

422/560
Nr opisu: 0000045091
System wyboru optymalnych decyzji trójwymiarowych przy wykorzystaniu metody ekspertów i wspomagania komputerowego.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 210, s. 107-120, bibliogr. 4 poz.

423/560
Nr opisu: 0000045098
Uwzględnienie procesu inflacji w rachunku oceny ekonomicznej efektywności inwestycji.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 202, s. 61-71, bibliogr. 7 poz.

424/560
Nr opisu: 0000045087
Wpływ kąta pochylenia linii zęba na obciążenie dynamiczne przekładni stożkowej w aspekcie oddziaływania smarowania.
[Aut.]: Antoni** Skoć, Jacek** Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 210, s. 193-207, bibliogr. 9 poz.

425/560
Nr opisu: 0000045090
Wykorzystanie teorii gier do określania bezpieczeństwa.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 210, s. 121-132, bibliogr. 9 poz.

426/560
Nr opisu: 0000052276
Analiza wpływu parametrów przenośnika zgrzebłowego na obciążenia statyczne metodą symulacji komputerowej.
[Aut.]: Piotr** Sobota.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 201, s. 267-290

427/560
Nr opisu: 0000052277
Badania doświadczalne przenośnika zgrzebłowego ze sprzęgłami podatnymi.
[Aut.]: Włodzimierz** Sikora, Marian** Dolipski, Tadeusz* Giza, Piotr** Sobota, Jan** Osadnik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 201, s. 245-266, bibliogr. 7 poz.

428/560
Nr opisu: 0000052278
Badania doświadczalne przenośników ścianowych ze sprzęgłami hydrokinetycznymi.
[Aut.]: Włodzimierz** Sikora, Marian** Dolipski, Tadeusz* Giza, Piotr** Sobota, Jan** Osadnik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 201, s. 219-244

429/560
Nr opisu: 0000052282
Badania obciążeń wyrzutników łańcucha.
[Aut.]: Jan** Osadnik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 201, s. 169-184, bibliogr. 4 poz.

430/560
Nr opisu: 0000052289
Bilans energetyczny przenośnika zgrzebłowego.
[Aut.]: Marian** Dolipski, Tadeusz* Giza, Piotr** Sobota, Jan** Osadnik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 201, s. 61-72, bibliogr. 9 poz.

431/560
Nr opisu: 0000052280
Deformacje obudowy w strefie skrzyżowania ściany z chodnikiem wcześniej wykonanym w świetle badań modelowych.
[Aut.]: Wojciech* Puchała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 201, s. 185-202, bibliogr. 8 poz.

432/560
Nr opisu: 0000052290
Komputerowa symulacja zmęczeniowego zerwania łańcuchów w przenośniku.
[Aut.]: Marian** Dolipski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 201, s. 47-60

433/560
Nr opisu: 0000052238
Kształtowanie się wielkości parametrów charakteryzujących wielkość i model nowych czynnych kopalń węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 195, s. 25-42, bibliogr. 6 poz.

434/560
Nr opisu: 0000052237
Metodyka prowadzenia obserwacji deformacji płaskiego modelu górotworu poddawanego wpływom eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Antoni* Kot.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 195, s. 59-71, bibliogr. 6 poz.

435/560
Nr opisu: 0000052291
Model dynamiczny przenośnika zgrzebłowego.
[Aut.]: Marian** Dolipski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 201, s. 21-46, bibliogr. 15 poz.

436/560
Nr opisu: 0000052279
Problem optymalizacji kształtu głowic urabiających kombajnów chodnikowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Sikora, Piotr Cheluszka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 201, s. 203-218, bibliogr. 5 poz.

437/560
Nr opisu: 0000052281
Przykład zastosowania systemu krótkofrontowego do wybierania nieforemnych resztek pokładów.
[Aut.]: Marek Jaszczuk, Włodzimierz** Sikora, Jan* Siwiec, W. Regulski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 201, s. 141-168, bibliogr. 10 poz.

438/560
Nr opisu: 0000052242
Sposób określania przemieszczeń punktów płaskiego modelu górotworu z zastosowaniem fotogrametrii naziemnej jednoobrazowej.
[Aut.]: Antoni* Kot, Krzysztof** Opałka, H. Wojtas.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 195, s. 73-89, bibliogr. 10 poz.

439/560
Nr opisu: 0000052288
Wpływ parametrów sieci zasilającej na pracę ścianowych przenośników zgrzebłowych.
[Aut.]: Marian** Dolipski, Tadeusz* Giza, Piotr** Sobota, Jan** Osadnik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 201, s. 73-93

440/560
Nr opisu: 0000052241
Wpływ zakłóceń na przebieg i wielkość wydobycia w wyrobiskach wybierkowych kopalni.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień, Witold** Wagner.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 195, s. 91-105, bibliogr. 11 poz.

441/560
Nr opisu: 0000052283
Wyniki badań dołowych zużycia noży strugowych.
[Aut.]: Marek Jaszczuk, Jerzy* Chodura, Jan* Siwiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 201, s. 117-140, 2 tabl.

442/560
Nr opisu: 0000052292
Zagadnienia procesu skrawania węgla.
[Aut.]: Jerzy* Chodura.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 201, s. 7-20, bibliogr. 6 poz.

443/560
Nr opisu: 0000052287
Zużycie narzędzi skrawających kombajnów ścianowych jako czynnik wzrostu mocy urabiania węgla.
[Aut.]: Tadeusz* Giza.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 201, s. 95-115, bibliogr. 13 poz.

444/560
Nr opisu: 0000059942   
Algorytmy obliczania deformacji górotworu przy dowolnym kształcie parcel eksploatacji.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 31-48, bibliogr. 44 poz.

445/560
Nr opisu: 0000059933
Analiza i ocena dyskomfortu cieplnego pracowników w środowiskach kopalń głębokich.
[Aut.]: Jan** Drenda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 205-216, 3 tabl., bibliogr. 5 poz.

446/560
Nr opisu: 0000059893
Analiza procesu awansu na stanowiska dozoru w kopalniach.
[Aut.]: Ireneusz** Tomecki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 239-244, bibliogr. 2 poz.

447/560
Nr opisu: 0000059937
Analiza przestrzennych rozkładów wstrząsów górniczych w rejonie wyrobisk ścianowych prowadzonych z podsadzką hydrauliczną.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Jan** Białek, Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka, Wieńczysław* Słapa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 165-170, bibliogr. 5 poz.

448/560
Nr opisu: 0000059882
Analiza rozkładu potencjałów i prądu w szynach trakcji elektrycznej dołowej z lokalnym uziemieniem szyn.
[Aut.]: Piotr** Gawor.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 59-69, bibliogr. 5 poz.

449/560
Nr opisu: 0000059904
Analiza systemowej rekultywacji powierzchni podebranej eksploatacją węgla.
[Aut.]: Małgorzata* Kozdrój-Weigel, Marian** Kozdrój.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 21-42, bibliogr. 3 poz.

450/560
Nr opisu: 0000059931
Analiza zagrożenia a projekt poprawy warunków bezpieczeństwa.
[Aut.]: Edward** Cichowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 273-292, bibliogr. 9 poz.

451/560
Nr opisu: 0000059887
Badania liny nośnej dla wyciągu awaryjno-ratowniczego.
[Aut.]: Alfred** Carbogno.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 175, s. 215-237, bibliogr. 8 poz.

452/560
Nr opisu: 0000059952
Badania mielenia surowców materiałów ogniotrwałych w młynie udarowo-pneumatycznym.
[Aut.]: Zygfryd** Lupa, Alojzy* Ryncarz, Antoni* Stobierski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 190, s. 41-46, bibliogr. 2 poz.

453/560
Nr opisu: 0000059911
Badania mineralogiczno-chemiczne odpadów powstałych przy produkcji żelazochromu na przykładzie huty Siechnica.
[Aut.]: Lidia** Chodyniecka, Marek** Pozzi.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 187, s. 79-95

454/560
Nr opisu: 0000059993
Badania modelowe deformacji obudowy w strefie skrzyżowania ściany z chodnikiem wykonywanym równocześnie ze ścianą.
[Aut.]: Wojciech* Puchała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 186, s. 169-183, bibliogr. 8 poz.

455/560
Nr opisu: 0000059888
Badania modułu sprężystości podłużnej lin wyrównawczych okrągłych.
[Aut.]: Alfred** Carbogno.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 175, s. 189-213, bibliogr. 18 poz.

456/560
Nr opisu: 0000060011
Badania obudowy chodników likwidowanych bezpośrednio ze ścianą.
[Aut.]: Wojciech* Puchała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 186, s. 185-195

457/560
Nr opisu: 0000059949
Badania wpływu geometrii części stożkowej hydrocyklonu wzbogacającego w ośrodku wodnym na efektywność rozdziału gęstościowego materiałów drobnouziarnionych.
[Aut.]: Jan** Szpyrka, Stanisław** Błaszczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 190, s. 73-85, bibliogr. 10 poz.

458/560
Nr opisu: 0000059951
Badania wpływu sposobu kruszenia rudy ZnPb na energochłonność mielenia kulowego.
[Aut.]: Alojzy* Ryncarz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 190, s. 53-64, bibliogr. 6 poz.

459/560
Nr opisu: 0000060005
Badania wprzęgieł osobowych krzesełek krajowych kolejek linowych.
[Aut.]: Alfred** Carbogno.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 186, s. 27-59, bibliogr. 10 poz.

460/560
Nr opisu: 0000059881
Badania zabezpieczeń zwarciowych przekaźnikowych stosowanych w kopalnianych sieciach do 1000 V.
[Aut.]: Jan** Błaż, Adam Cholewa, P. Gruszczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 71-76, bibliogr. 2 poz.

461/560
Nr opisu: 0000059897
Badania zależności pomiędzy wybranymi parametrami górniczo-geologicznymi a osiąganymi wynikami techniczno-ekonomicznymi na przykładzie reprezentatywnej grupy przodków wybierkowych.
[Aut.]: Witold** Wagner.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 135-149, bibliogr. 19 poz.

462/560
Nr opisu: 0000059917
Badania zmian naprężeń pionowych w pokładzie przed frontem ściany.
[Aut.]: Walery** Szuścik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 191, s. 243-249, bibliogr. 5 poz.

463/560
Nr opisu: 0000060010
Badanie podporności indywidualnych stojaków hydraulicznych zabudowanych na skrzyżowaniu ściana - chodnik.
[Aut.]: Grzegorz* Matlok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 186, s. 161-167, bibliogr. 2 poz.

464/560
Nr opisu: 0000059875
Bezprzewodowa łączność foniczna w szybie na przykładzie systemu MERKURY-F.
[Aut.]: Kazimierz** Miśkiewicz, Antoni Wojaczek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 123-134, bibliogr. 3 poz.

465/560
Nr opisu: 0000059943   
Cele i sposoby wspólnej (grupowej) lokalizacji hipocentrów wstrząsów górniczych na przykładzie metody P i wzorów dla ośrodka jednorodnego i izotropowego.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 9-29, bibliogr. 61 poz.

466/560
Nr opisu: 0000059906
Charakterystyka geologiczna niecki węglowej Abadla i Mezarif wchodzących w skład południowoorańskiego basenu węglowego.
[Aut.]: Józef** Sztelak, Tadeusz** Godula.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 187, s. 163-174, bibliogr. 4 poz.

467/560
Nr opisu: 0000059915
Charakterystyka petrograficzna tonsztajnów GZW.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 187, s. 7-24, bibliogr. 19 poz.

468/560
Nr opisu: 0000059895
Charakterystyka symulacji kopalni na etapie jej budowy oraz eksploatacji złoża węgla kamiennego. Cz. 1: Podstawy teoretyczne.
[Aut.]: Andrzej** Flisowski, Gustaw* Niemiec, Eugeniusz** Sroczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 161-180, bibliogr. 21 poz.

469/560
Nr opisu: 0000061292
Charakterystyka symulacji kopalni na etapie jej budowy oraz eksploatacji złoża węgla kamiennego. Cz. 2: Modelowanie poszczególnych układów w KWK.
[Aut.]: Andrzej** Flisowski, Gustaw* Niemiec, Eugeniusz** Sroczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 181-198, bibliogr. 21 poz.

470/560
Nr opisu: 0000059909
Chemizm wód triasowych niecki bytomskiej w aspekcie ich gospodarczego wykorzystania.
[Aut.]: Małgorzata** Sowa, Krystyna** Grabowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 187, s. 117-130, bibliogr. 7 poz.

471/560
Nr opisu: 0000059876
Cyfrowy pomiar rezystancji torów dołowej sieci teletransmisyjnej.
[Aut.]: Brunon** Marek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 117-122, bibliogr. 1 poz.

472/560
Nr opisu: 0000059935
Definiowanie i wyznaczanie charakterystyk części kopalnianych sieci wentylacyjnych.
[Aut.]: Marian** Kolarczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 171-183, bibliogr. 10 poz.

473/560
Nr opisu: 0000060004
Diagnostyka wibroakustyczna przekładni zębatej napędu maszyny wyciągowej.
[Aut.]: Jerzy** Antoniak, Jacek** Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 186, s. 19-26, 1 tabl., bibliogr. 3 poz.

474/560
Nr opisu: 0000059872
Dokładność wyznaczania wychodu koncentratu w systemie sterowania procesu flotacji węgla.
[Aut.]: Krystian** Kalinowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 155-161, bibliogr. 1 poz.

475/560
Nr opisu: 0000060006
Dopuszczalne długości lin wyrównawczych okrągłych.
[Aut.]: Alfred** Carbogno, V. Ropaj.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 186, s. 61-87, 1 tabl., bibliogr. 17 poz.

476/560
Nr opisu: 0000059941   
Doświadczenia w zastosowaniu podsadzki miotanej do lokowania odpadów gruboziarnistych i szlamów.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 49-57

477/560
Nr opisu: 0000059947
Flotacja węglika krzemu przy zastosowaniu zbieraczy anionowych i kationowych.
[Aut.]: Jerzy** Iskra, J. Krehut.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 190, s. 113-126, bibliogr. 10 poz.

478/560
Nr opisu: 0000059871
Generator dyskretnych zakłóceń o stałej wariancji i zmiennej gęstości widmowej.
[Aut.]: Władysław** Zapała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 145-154, bibliogr. 5 poz.

479/560
Nr opisu: 0000059902
Grupowa ocena ekspertów - metodą porównywania parami.
[Aut.]: Józef* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 53-59, bibliogr. 4 poz.

480/560
Nr opisu: 0000059905
Jak racjonalizować zatrudnienie w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian** Kozdrój.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 7-11, bibliogr. 1 poz.

481/560
Nr opisu: 0000059907
Komorowy system wybierania złoża soli z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej na przykładzie złoża w rejonie Zatoki Puckiej.
[Aut.]: Włodzimierz** Sikora, Józef** Sztelak, Mirosław** Chudek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 187, s. 175-187, bibliogr. 1 poz.

482/560
Nr opisu: 0000059926
Koncepcja wentylacji kopalni - obliczenia komputerowe prowadzone na etapie projektu koncepcyjnego kopalni.
[Aut.]: Jan** Drenda, Gustaw* Niemiec, Monika* Pszczółka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 185, s. 141-158, bibliogr. 2 poz.

483/560
Nr opisu: 0000059923
Konstrukcja i podporność podwójnej stalowej obudowy odrzwiowej.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Zenon** Szczepaniak, Jan** Urbańczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 185, s. 187-213, bibliogr. 4 poz.

484/560
Nr opisu: 0000059900
Kopalnia węgla kamiennego w roli przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk** Przybyła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 79-82, bibliogr. 4 poz.

485/560
Nr opisu: 0000059889
Kształtowanie sie parametrów wielkości i modelu kopalni węgla kamiennego w aspekcie pogarszających się warunków geologiczno-górniczych złoża.
[Aut.]: Gustaw* Niemiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 175, s. 169-188, 3 tabl., bibliogr. 11 poz.

486/560
Nr opisu: 0000062538
Kwalitytywna diagnostyka zagrożeń górniczych.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 105-118, bibliogr. 16 poz.

487/560
Nr opisu: 0000059938
Lokalizacja wstrząsów górniczych z uwzględnieniem anizotropii prędkości fal sejsmicznych.
[Aut.]: Kazimierz** Wanat, Piotr** Kołodziejczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 147-154, bibliogr. 5 poz.

488/560
Nr opisu: 0000059928
Metoda prognozowania deformacji w górotworze uwzględniająca asymetryczny przebieg procesu deformacji.
[Aut.]: Jan** Zych.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 185, s. 119-128, bibliogr. 5 poz.

489/560
Nr opisu: 0000059885
Metody i kryteria oceny bezpieczeństwa elektryfikacji podziemi kopalń.
[Aut.]: Florian** Krasucki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 9-21, bibliogr. 11 poz.

490/560
Nr opisu: 0000059903
Metody wyboru zbioru potencjalnych i istotnych zmiennych objaśniających procesy wydobywcze.
[Aut.]: Czesław** Potocki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 43-51, bibliogr. 10 poz.

491/560
Nr opisu: 0000059877
Miernik poziomu napięcia dla sieci telekomunikacyjnych w kopalniach metanowych.
[Aut.]: Kazimierz** Miśkiewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 107-115, bibliogr. 4 poz.

492/560
Nr opisu: 0000059912
Mineralizacja aragonitowa w kopalni Rymer w Rybniku - Niedobczycach.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, M. Lelowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 187, s. 67-77, bibliogr. 2 poz.

493/560
Nr opisu: 0000059874
Model zageszczenia nadawy jako zakłócenia w układzie automatycznego sterowania procesu flotacji węgla.
[Aut.]: Anna* Walaszek-Babiszewska, Władysław** Zapała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 135-143, bibliogr. 3 poz.

494/560
Nr opisu: 0000059925
Modele niezawodności podstawowych systemów produkcyjnych w kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Gustaw* Niemiec, Maria* Żytka, Walenty** Żytka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 185, s. 159-173, bibliogr. 2 poz.

495/560
Nr opisu: 0000059873
Możliwości ograniczania energochłonności kopalń węgla kamiennego metodą racjonalnego zagospodarowania ujętego metanu.
[Aut.]: Roman* Pilorz, J. Pustelnik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 163-174, bibliogr. 4 poz.

496/560
Nr opisu: 0000059868
Możliwości zastosowania mikroprocesorów w układach zabezpieczeń i sterowania górniczych silników elektrycznych.
[Aut.]: Adam Heyduk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 189-196, bibliogr. 5 poz.

497/560
Nr opisu: 0000059916
Możliwości zwiększenia dokładności prognozowania wpływów eksploatacji i ich ocena na przykładzie wybranych linii obserwacyjnych.
[Aut.]: Adam Heyduk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 191, s. 251-268, bibliogr. 15 poz.

498/560
Nr opisu: 0000059950
Nowy pigment żelazowy.
[Aut.]: Jacek** Węglarczyk, Paweł Ziob.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 190, s. 65-72, bibliogr. 4 poz.

499/560
Nr opisu: 0000059953
O stanie i perspektywach metali nieżelaznych rozmieszczonych w złożach antropogennych na terenie Polski.
[Aut.]: Jerzy** Nawrocki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 190, s. 9-26, bibliogr. 17 poz.

500/560
Nr opisu: 0000059910
O występowaniu intruzji magmowej w warstwach siodłowych kopalni Sośnica (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) i jej wpływie na węgiel pokładu 501/3.
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, Krystian** Probierz, Ewa Strzałkowska, Andrzej* Kubik, W. Drobiazgiewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 187, s. 97-115, bibliogr. 6 poz.

501/560
Nr opisu: 0000059948
Odsiarczanie drobnouziarnionych węgli energetycznych w hydrocyklonach wzbogacających.
[Aut.]: Stanisław** Błaszczyński, Jan** Szpyrka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 190, s. 87-95, bibliogr. 5 poz.

502/560
Nr opisu: 0000059901
Opracowanie wyników badań grupowej oceny ekspertów - metodą porównywania parami.
[Aut.]: Józef* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 61-69, bibliogr. 5 poz.

503/560
Nr opisu: 0000059944
Perspektywy i możliwości niekonwencjonalnego wzbogacania węgla.
[Aut.]: Andrzej** Ślączka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 190, s. 311-317, bibliogr. 4 poz.

504/560
Nr opisu: 0000059936
Problem niejednoznaczności lokalizacji ognisk wstrząsów górotworu.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Piotr** Kołodziejczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 155-163, bibliogr. 9 poz.

505/560
Nr opisu: 0000059894
Prognozowanie zdolności produkcyjnej w górnictwie.
[Aut.]: Ireneusz** Tomecki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 227-237, bibliogr. 7 poz.

506/560
Nr opisu: 0000059919
Projektowanie układu wyrobisk udostępniających pokłady na poziomie wydobywczym kopalni z wykorzystaniem programu AutoCAD.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Zdzisław* Kosiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 191, s. 133-142

507/560
Nr opisu: 0000060008
Przebiegi poboru mocy elektrycznej przez silniki ścianowego przenośnika zgrzebłowego.
[Aut.]: Marian** Dolipski, Tadeusz* Giza, Jan** Osadnik, Piotr** Sobota.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 186, s. 125-138, bibliogr. 3 poz.

508/560
Nr opisu: 0000059899
Reforma w górnictwie - głos w dyskusji.
[Aut.]: Henryk** Przybyła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 83-88, bibliogr. 5 poz.

509/560
Nr opisu: 0000059946
Rozkłady prawdopodobieństwa frakcji gęstościowych i klas ziarnowych w próbach materiałów uziarnionych.
[Aut.]: Anna* Walaszek-Babiszewska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 190, s. 199-209

510/560
Nr opisu: 0000060226
Rozruch ścianowych przenośników zgrzebłowych.
[Aut.]: Jerzy** Antoniak, Włodzimierz** Sikora, Marian** Dolipski, Piotr** Sobota, Jan** Osadnik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 186, s. 221-233, bibliogr. 10 poz.

511/560
Nr opisu: 0000059878
Rozruch ze sterowaniem zewnętrznym silnika przekształtnikowego napędzającego.
[Aut.]: Marian* Fabian, Marek* Gelner.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 97-106, bibliogr. 2 poz.

512/560
Nr opisu: 0000059896
Sposoby przedstawiania danych w matematycznych modelach systemów kadrowych.
[Aut.]: Anna** Kijewska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 151-159, bibliogr. 3 poz.

513/560
Nr opisu: 0000059939
Sposób wyznaczania filarów ochronnych i oporowych dla wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Tadeusz** Dziura, Krzysztof** Opałka, Tomasz* Kowal, Tadeusz* Spyra.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 131-146, bibliogr. 5 poz.

514/560
Nr opisu: 0000060009
Stanowisko do pomiarów drgań w przenośniku zgrzebłowym w warunkach dołowych.
[Aut.]: Marian** Dolipski, Stanisław** Fober, Tadeusz* Giza, Jan** Osadnik, Piotr** Sobota.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 186, s. 139-149

515/560
Nr opisu: 0000059929
Tąpania w górotworze o warstwowej budowie.
[Aut.]: Mirosław** Chudek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 185, s. 81-117, bibliogr. 12 poz.

516/560
Nr opisu: 0000059914
Tektonika warstw gruszowskich stwierdzona poniżej występowania pokładu 807 w obszarze górniczym kopalni 1 Maja.
[Aut.]: Henryk* Buczek, F. Dziendziel, J. Wajda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 187, s. 25-35, bibliogr. 7 poz.

517/560
Nr opisu: 0000060012
Trwałość stożkowych przekładni zębatych pracujących w układach napędowych maszyn górniczych.
[Aut.]: Antoni** Skoć.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 186, s. 197-208, bibliogr. 6 poz.

518/560
Nr opisu: 0000059920
Ustalenie zależności pomiędzy tolerancją wykonania szybu a siłami wewnętrznymi w jego obudowie.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław** Oleksy, Z. Kohutek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 191, s. 45-58, bibliogr. 6 poz.

519/560
Nr opisu: 0000060013
Wariacyjne formuły nieliniowej teorii sprężystości taśm przenośnikowych z uwzględnieniem poprzecznych odkształceń.
[Aut.]: Prot** Ziaja.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 186, s. 209-219, bibliogr. 7 poz.

520/560
Nr opisu: 0000059908
Warunki geologiczno-inżynierskie górotworu karbońskiego w rejonie perspektywicznych pól górniczych Bzie-Zebrzydowice.
[Aut.]: Tadeusz** Godula.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 187, s. 141-162, bibliogr. 7 poz.

521/560
Nr opisu: 0000059890
Wielkość, model i struktura kopalń projektowanych i budowanych w Rybnickim Okręgu Węglowym.
[Aut.]: Gustaw* Niemiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 175, s. 141-167, bibliogr. 8 poz.

522/560
Nr opisu: 0000059913
Właściwości cieplne skał karbońskich kop. Halemba.
[Aut.]: Stefan* Twardoch.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 187, s. 37-45, bibliogr. 10 poz.

523/560
Nr opisu: 0000059891
Wpływ kształtu łuków o profilu V na ich nośność graniczną.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Piotr* Machoń, Zenon** Szczepaniak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 175, s. 19-44, bibliogr. 10 poz.

524/560
Nr opisu: 0000059883
Wpływ niejednoczesności otwierania łączników próżniowych i parametrów niskonapięciowej sieci kopalnianej o izolowanym punkcie zerowym na przepięcia łączeniowe.
[Aut.]: Florian** Krasucki, Z. Kowalski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 37-57, bibliogr. 11 poz.

525/560
Nr opisu: 0000059927
Wpływ podporności obudowy na zaciskanie wyrobiska korytarzowego.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Henryk** Kleta, Mirosław** Chudek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 185, s. 129-139, bibliogr. 6 poz.

526/560
Nr opisu: 0000059930
Wpływ postępu frontu górniczego na szybkość deformacji terenu na powierzchni.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, L. Stefański.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 185, s. 35-70, bibliogr. 20 poz.

527/560
Nr opisu: 0000059945
Wpływ sił adhezji na przebieg procesu aglomeracji sferycznej.
[Aut.]: Piotr* Sobel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 190, s. 283-293, bibliogr. 13 poz.

528/560
Nr opisu: 0000060044
Wpływ struktury siarczków cynku na ich bezkolektorową flotowalność.
[Aut.]: Janusz Lekki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 190, s. 135-144, bibliogr. 15 poz.

529/560
Nr opisu: 0000059879
Wpływ zmian częstotliwości impulsowania tyrystorowego przerywacza prądu stałego na parametry ruchowe silnika trakcyjnego.
[Aut.]: Zygmunt** Szymański.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 85-96, bibliogr. 6 poz.

530/560
Nr opisu: 0000059924
Wpływ zmian objętościowych górotworu w procesie eksploatacji górniczej za zaciskanie chodników przyścianowych.
[Aut.]: Kazimierz** Podgórski, Stanisław Duży.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 185, s. 175-185, bibliogr. 9 poz.

531/560
Nr opisu: 0000059869
Wspomaganie komputerowe projektowania oświetlenia podziemi kopalń.
[Aut.]: Sergiusz Boron.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 184, s. 183-187, bibliogr. 4 poz.

532/560
Nr opisu: 0000060007
Wstępne naciąganie lin wyciągowych.
[Aut.]: Alfred** Carbogno.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 186, s. 89-123, bibliogr. 13 poz

533/560
Nr opisu: 0000060003
Wybrane problemy materiałowe w budowie maszyn dla górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Jerzy** Antoniak, Stanisław** Mikuła, Jacek** Spałek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 186, s. 7-17, bibliogr. 6 poz.

534/560
Nr opisu: 0000059922
Wykorzystanie mikrokomputera do graficznej interpretacji przebiegu wskaźnikow deformacji.
[Aut.]: Jan** Zych, Roman Ścigała.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 185, s. 215-227, bibliogr. 9 poz.

535/560
Nr opisu: 0000059892
Wymiarowanie obudowy szybika eliptycznego.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław** Oleksy.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 175, s. 7-18, bibliogr. 9 poz.

536/560
Nr opisu: 0000059886
Wyniki badań laboratoryjnych w zakresie wpływu odpadów poneutralizacyjnych z procesu chemicznego polerowania szkła kryształowego na środowisko naturalne.
[Aut.]: Krystyna** Grabowska, Edward** Cempiel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 175, s. 289-295, bibliogr. 2 poz.

537/560
Nr opisu: 0000059932
Wyznaczanie filarów ochronnych dla szybików ślepych w praktyce ruchowej kopalń.
[Aut.]: Tadeusz** Dziura, Antoni* Kot, J. Mertas, Krzysztof** Opałka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 239-248

538/560
Nr opisu: 0000060045
Wyznaczanie filarów ochronnych w warunkach górotworu pofałdowanego.
[Aut.]: Tadeusz** Dziura, Antoni* Kot, Krzysztof** Opałka, J. Mertas.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 217-238, 1 tabl.

539/560
Nr opisu: 0000059918
Zagadnienie projektowania szerokości filarów oporowych między wyrobiskami górniczymi z uwzględnieniem ich współpracy z warstwami nadległymi.
[Aut.]: Zenon** Szczepaniak, Jan** Urbańczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 191, s. 233-242, bibliogr. 2 poz.

540/560
Nr opisu: 0000059934
Zakres i metodyka pomiarów geodezyjnych wpływów eksploatacji górnicznej na terenie śródmiescia Bytomia.
[Aut.]: Tadeusz** Dziura, Z. Kulczycki, Piotr* Trzcionka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 185-204, bibliogr. 9 poz.

541/560
Nr opisu: 0000060023
Zastosowanie emisji akustycznej w identyfikacji wytrzymałości na rozciąganie przenośników taśm tkaninowych.
[Aut.]: Aleksander** Lutyński, Aleksander* Opilski, Franciszek Witos.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 186, s. 235-247

542/560
Nr opisu: 0000059940
Zastosowanie odpylacza w układzie z wentylacją odrebną kombinowania przy kombajnowym drążeniu chodników.
[Aut.]: Edward** Cichowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 103-130, bibliogr. 8 poz.

543/560
Nr opisu: 0000059898
Zastosowanie procedury formalizacji ocen ekspertów w diagnozowaniu zagrożeń górniczych.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 189, s. 119-133, 1 tabl., bibliogr. 12 poz.

544/560
Nr opisu: 0000059921
Zmienność parametrów metody uwzględniajacej asymetryczny przebieg wskaźników deformacji w świetle wyników pomiarów geodezyjnych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 185, s. 229-241, bibliogr. 26 poz.

545/560
Nr opisu: 0000060581   
Analiza pewnego problemu niezawodności hamulców maszyn wyciągowych.
[Aut.]: Jacek** Czaplicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 245-252, bibliogr. 4 poz.

546/560
Nr opisu: 0000060585   
Analiza zachowania się zgrzebeł w dwułańcuchowych przenośnikach ścianowych.
[Aut.]: Marian** Dolipski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 171-183, bibliogr. 2 poz.

547/560
Nr opisu: 0000060577   
Badania nad porowatością skał otaczających pokłady węgla kopaln dolnośląskich.
[Aut.]: Adam** Świdziński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 283-302, bibliogr. 11 poz.

548/560
Nr opisu: 0000060587   
Badania systemowe zapotrzebowania na energię pierwotną w Polsce z uwzględnieniem ochrony środowiska.
[Aut.]: Małgorzata* Kozdrój-Weigel, L. Penar.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 143-158, bibliogr. 11 poz.

549/560
Nr opisu: 0000060580   
Głębokość zabioru jako istotny parametr przy urabianiu ścianowymi kombajnami bębnowymi.
[Aut.]: Tadeusz* Giza.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 253-265, bibliogr. 7 poz.

550/560
Nr opisu: 0000060578   
Kinetyka powstawania ziarn różnej wielkości w trakcie rozdrabiania ciał stałych w młynie kulowym.
[Aut.]: Alojzy* Ryncarz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 275-282, bibliogr. 2 poz.

551/560
Nr opisu: 0000060591   
Komputerowa metoda obliczania zasobów węgla kamiennego dla celów projektowania modelu kopalni.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Gustaw* Niemiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 35-61, bibliogr. 10 poz.

552/560
Nr opisu: 0000060579   
O mikrouszkodzeniach taśm przenośników stosowanych w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Aleksander** Lutyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 267-273, bibliogr. 1 poz.

553/560
Nr opisu: 0000060584   
Ocena ryzyka realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie węglowym.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 185-195, bibliogr. 5 poz.

554/560
Nr opisu: 0000060588   
Określanie koncentracji naprężeń w skałach przyociosowych odgałęzień wyrobisk korytarzowych.
[Aut.]: Zenon** Szczepaniak, Jan** Urbańczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 133-141, bibliogr. 6 poz.

555/560
Nr opisu: 0000060589   
Próba klasyfikacji stanu dynamicznego głowic ramieniowych KGS-320 na podstawie bezwymiarowych estymatów amplitudowo-kierunkowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Sikora, T. Zakrzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 85-131, bibliogr. 17 poz.

556/560
Nr opisu: 0000060592   
Przemysłowa weryfikacja metody projektowania lokalizacji zakładu wydobywczego w zagospodarowanym rejonie węglowym.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Gustaw* Niemiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 7-33, 4 tabl., bibliogr. 9 poz.

557/560
Nr opisu: 0000060582   
Transport pneumatyczny materiałów sypkich do wyrobisk ścianowych.
[Aut.]: Mieczysław** Roczniak, Zygmunt** Kleszczewski, Bogusław** Nosowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 229-244, bibliogr. 5 poz.

558/560
Nr opisu: 0000060590   
Wyniki obserwacji i badań pomp stosowanych w zakładach przeróbki węgla.
[Aut.]: Maciej* Zarzycki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 63-84, bibliogr. 32 poz.

559/560
Nr opisu: 0000060583   
Wyznaczanie najkorzystniejszej wielkości wydobycia projektowanej kopalni podziemnej węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 197-211, bibliogr. 23 poz.

560/560
Nr opisu: 0000060586   
Źródła zanieczyszczenia oraz sposoby ochrony wód triasowych w rejonie olkuskim.
[Aut.]: Małgorzata** Sowa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 159-169, bibliogr. 5 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie