Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L ENERG
Liczba odnalezionych rekordów: 146Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/146
Nr opisu: 0000033140   
Zastosowanie pyłu węglowego jako paliwa zastępczego w wielkim piecu.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, W. Stanek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 121-142, bibliogr. 16 poz.

2/146
Nr opisu: 0000006574   
Analiza procesu stygnięcia wirnika turbiny na podstawie pomiaru temperatury metalu.
[Aut.]: Gerard** Kosman.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 207-216, bibliogr. 5 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48

stygnięcie ; wirnik ; turbina ; pomiar temperatury

cooling ; rotor ; turbine ; temperature measurement

3/146
Nr opisu: 0000006579   
Analiza sposobów oceny niedokładno¶ci wzorcowania przepływomierzy wody metod± wagow±.
[Aut.]: G. Wiciak, Włodzimierz* Ogulewicz, Michał** Ferenc.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 241-252, bibliogr. 19 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48

przepływomierz ; metoda wagowa ; pomiar strumienia

flowmeter ; weight-method ; flux measurement

4/146
Nr opisu: 0000006581   
Eksperymentalne i numeryczne badania nieustalonego przepływu w osiowym niskoobrotowym stopniu sprężaj±cym.
[Aut.]: Andrzej** Witkowski, Michał** Strozik, Mirosław Majkut, J. Żukowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 253-265, bibliogr. 7 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48

symulacja przepływu ; przepływ nieustalony ; badania eksperymentalne

flow simulation ; unsteady flow ; experimental measurement

5/146
Nr opisu: 0000006587   
Możliwo¶ci poprawy efektywno¶ci pracy silnika spalinowego poprzez zmniejszenie pracy wymiany ładunku.
[Aut.]: Stefan** Postrzednik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 299-310, bibliogr. 7 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48

wymiana ładunku ; silnik spalinowy ; efektywno¶ć

charge exchange ; combustion engine ; efficiency

6/146
Nr opisu: 0000006590   
Niskoemisyjne techniki spalania w Zakładzie Techniki Spalania i Silników Spalinowych. Zagadnienia wybrane.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Antoni** Zajdel, Andrzej* Ksi±dz, K. Malczyk, T. Misztal.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 337-346, bibliogr. 8 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48

spalanie ; silnik spalinowy ; spalanie węgla

combustion ; combustion engine ; coal combustion

7/146
Nr opisu: 0000006572   
Nowe technologie energetyczne. Zakres badań.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 193-205, bibliogr. 33 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48

technologia energetyczna ; energetyka

energy technology ; power engineering

8/146
Nr opisu: 0000006586   
Pozatechniczne uwarunkowania energetyki komunalnej.
[Aut.]: Joachim** Kozioł.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 289-298, bibliogr. 14 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48

energetyka komunalna ; społeczeństwo ; uwarunkowania ekonomiczne

municipal energetics ; society ; economic conditions

9/146
Nr opisu: 0000006592   
Przegl±d efektów energetycznych i ekologicznych różnych sposobów realizacji gospodarki skojarzonej cieplno-elektrycznej.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 347-360, bibliogr. 10 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48

10/146
Nr opisu: 0000006582   
Przepływy dwufazowe w układach łopatkowych turbin parowych.
[Aut.]: Włodzimierz Wróblewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 267-276, bibliogr. 21 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48

przepływ dwufazowy ; turbina parowa ; układ łopatkowy

two-phase flow ; steam turbine ; blade system

11/146
Nr opisu: 0000006588   
Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania kogeneracji w układach gazowych.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina, Edward** Kostowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 311-322, bibliogr. 10 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48

CHP ; układ kogeneracyjny ; produkcja energii

CHP ; cogeneration system ; energy production

12/146
Nr opisu: 0000006584   
Układy z pompami grzejnymi wykorzystuj±ce zakumulowan± w gruncie energię promieniowania słonecznego.
[Aut.]: Adam** Fic, Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Jan** Składzień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 277-288, bibliogr. 31 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48

energia słoneczna ; grunt ; promieniowanie słoneczne ; pompa grzejna

solar energy ; soil ; solar radiation ; heat pump

13/146
Nr opisu: 0000006576   
Wpływ struktury elektrowni gazowo-parowej na charakterystyki sprawno¶ci.
[Aut.]: Janusz Kotowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 217-230, bibliogr. 12 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48

elektrownia gazowo-parowa ; kocioł jednoci¶nieniowy ; turbina gazowa

combined cycle power plant ; single pressure steam generator ; gas turbine

14/146
Nr opisu: 0000006589   
Wybrane aspekty energetyczne i ekologiczne stosowania niskotemperaturowych układów grzewczych.
[Aut.]: Janusz** Skorek, R. Kruppa, Henryk** Foit, Piotr Lubina.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 323-336, bibliogr. 7 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48

układ grzewczy ; ogrzewanie budynku ; zużycie energii ; ciepło

heating system ; building heating ; energy consumption ; heat

15/146
Nr opisu: 0000006577   
Wybrane problemy badawcze w technice kotłowej.
[Aut.]: Marek Pronobis.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2003 z. 139, s. 231-240, bibliogr. 30 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. P¦l., Inż. ¦rod. z. 48

Politechnika ¦l±ska ; problemy badawcze ; kocioł

Silesian University of Technology ; research problems ; boiler

16/146
Nr opisu: 0000003541   
Analiza skuteczno¶ci regulacji przegrzewacza pary w układzie kaskadowym.
[Aut.]: Michał** Ferenc.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 33-38, bibliogr. 3 poz.

17/146
Nr opisu: 0000003536   
Analiza zjawisk nieustalonych oraz zanikania ¶ladu pozałopatkowego w przepływie za kołem wirnikowym osiowego niskoobrotowego stopnia sprężaj±cego.
[Aut.]: Andrzej** Witkowski, J. Żukowski, Michał** Strozik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 190-125, bibliogr. 10 poz.

18/146
Nr opisu: 0000003543   
Cykle paliwowe w termicznych reaktorach j±drowych.
[Aut.]: Tomasz Bury, Jan** Składzień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 5-20, bibliogr. 6 poz.

19/146
Nr opisu: 0000003542   
Ekonomiczna efektywno¶ć sterowania strumieniem czynnika podgrzewanego w krzyżowopr±dowym wymienniku ciepła.
[Aut.]: Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Jan** Składzień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 21-31, bibliogr. 8 poz.

20/146
Nr opisu: 0000003537   
Numeryczne wyznaczanie współczynników wnikania ciepła w wymiennikach ożebrowanych.
[Aut.]: Robert* Pi±tek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 85-97, bibliogr. 6 poz.

21/146
Nr opisu: 0000003540   
Obliczanie obci±żeń granicznych zespołu pr±dotwórczego do awaryjnego zasilania elektrowni j±drowej.
[Aut.]: Michał** Ferenc.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 39-48, bibliogr. 2 poz.

22/146
Nr opisu: 0000003535   
Wpływ upustów regulowanych na parametry pracy bloku elektrowni kondensacyjnej.
[Aut.]: Jan** Składzień, Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, R. Kiełbiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 99-108, bibliogr. 10 poz.

23/146
Nr opisu: 0000003539   
Wyznaczanie przewodno¶ci cieplnej i ciepła wła¶ciwego materiałów stałych z wykorzystaniem szeregów Fouriera i metod optymalizacji.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 61-72, bibliogr. 4 poz.

24/146
Nr opisu: 0000003538   
Zastosowanie metody bilansów elementarnych i rachunku wyrównawczego do rozwi±zywania odwrotnych zagadnień współczynnikowych przewodzenia ciepła.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 2001 z. 133, s. 73-83, bibliogr. 6 poz.

25/146
Nr opisu: 0000003139   
Analiza egzergetyczna procesów i systemów cieplnych.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 157-171, bibliogr. 29 poz.

26/146
Nr opisu: 0000003152   
Analiza termodynamiczna przebiegu awarii rozszczelniowej w układzie z reaktorem wodnym ci¶nieniowym.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek, J. Szczurek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 65-79, bibliogr. 14 poz.

27/146
Nr opisu: 0000003149   
Koncepcja systemu wspomagania decyzji eksploatacyjnych i remontowych w zakresie trwało¶ci turbin.
[Aut.]: Gerard** Kosman, Andrzej Rusin.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 87-105, bibliogr. 11 poz.

28/146
Nr opisu: 0000003148   
Model gazu szarego i model pasmowy promieniowania gazu.
[Aut.]: Edward** Kostowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 107-125, bibliogr. 21 poz.

29/146
Nr opisu: 0000003138   
Ochrona ¶rodowiska w energetyce.
[Aut.]: Ryszard* Wilk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 173-188, bibliogr. 10 poz.

30/146
Nr opisu: 0000003156   
Prof. zw. dr inż. Stanisław Ochęduszko 1899-1969.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 13-16

31/146
Nr opisu: 0000003137   
Systemy kontroli bilansów substancji i energii w elektrowniach i elektrociepłowniach.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, Henryk Rusinowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 189-200, bibliogr. 7 poz.

32/146
Nr opisu: 0000003154   
¦l±ska szkoła termodynamiki i energetyki cieplnej kontynuacja tradycji Politechniki Lwowskiej.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 25-34

33/146
Nr opisu: 0000003153   
Turbina gazowa - ważny silnik energetyczny.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 53-64, bibliogr. 8 poz.

34/146
Nr opisu: 0000003146   
Uwarunkowania oraz kierunki rozwoju jednostek napędowych pojazdów samochodowych.
[Aut.]: Stefan** Postrzednik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 127-144, bibliogr. 5 poz.

35/146
Nr opisu: 0000003141   
Wpływ konstrukcji rurowego podgrzewacza powietrza na dopuszczaln± temperaturę spalin wylotowych.
[Aut.]: Marek Pronobis, Robert Wejkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1999 z. 131, s. 154-156, bibliogr. 11 poz.

36/146
Nr opisu: 0000024630   
Identyfikacja rozkładu temperatury podczas spawania za pomoc± metody filtracji dynamicznej.
[Aut.]: N. Al-Khalidy, Janusz** Skorek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1998 z. 130, s. 5-15, bibliogr. 7 poz.

37/146
Nr opisu: 0000024629   
Krzyżowopr±dowy wymiennik ciepła z modelowanym rozdziałem strumienia czynnika podgrzewanego.
[Aut.]: Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Jan** Składzień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1998 z. 130, s. 47-63, bibliogr. 10 poz.

38/146
Nr opisu: 0000024627   
Modelowanie stanów cieplnych elementów turbin dla potrzeb systemu nadzoru diagnostycznego.
[Aut.]: Maciej* Roskosz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1998 z. 130, s. 117-133, bibliogr. 5 poz.

39/146
Nr opisu: 0000024628   
Ocena prawdopodobieństwa wyst±pienia naprężeń niebezpiecznych w zaworze szybkozamykaj±cym turbiny 13K215.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Łukasz* Daciuk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1998 z. 130, s. 101-116, bibliogr. 7 poz.

40/146
Nr opisu: 0000033138   
Analityczno-różnicowa metoda wyznaczania rozkładów temperatury przy przepływie gazu przez złoze materiału ziarnistego.
[Aut.]: Tadeusz Kruczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 173-183, bibliogr. 3 poz.

41/146
Nr opisu: 0000033141   
Analiza cieplna procesu ochładzania górotworu przy uwzględnieniu ruchu wód podziemnych.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 105-119, bibliogr. 23 poz.

42/146
Nr opisu: 0000033117   
Analiza warunków pracy wentylatorów w układach odsiarczania spalin (UOS).
[Aut.]: Joachim** Otte.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 261-282, bibliogr. 16 poz.

43/146
Nr opisu: 0000033118
Badania łożyska osiowego z wahliwie podpartym pier¶cieniem wiruj±cym.
[Aut.]: Andrzej** Korczak, J. Paszek, A. Krysta, R. Jałowiecki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 237-260, bibliogr. 15 poz.

44/146
Nr opisu: 0000033119   
Badania modelowe wymiany ciepła i oporów przepływu w powierzchniach ogrzewanych z ożebrowaniem diagonalnym.
[Aut.]: Jan** Czepelak, Julian* Gaiński, Marek Pronobis.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 219-228, bibliogr. 3 poz.

45/146
Nr opisu: 0000033132   
Badania porównawcze aeratorów zatapialnych typu AZ-50.
[Aut.]: Bogusław* Hupa, Jan** Rduch.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 327-341, bibliogr. 5 poz.

46/146
Nr opisu: 0000033126   
Badania przepływów w stanach różnego obci±żenia układów łopatkowych.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 107-131, bibliogr. 7 poz., 9 tabl.

47/146
Nr opisu: 0000033143   
Badanie emisyjno¶ci płomieni olejowych.
[Aut.]: Jan** Nadziakiewicz, Antoni** Zajdel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 79-86, bibliogr. 3 poz.

48/146
Nr opisu: 0000033133   
Charakterystyka emisji substancji szkodliwych silników spalinowych.
[Aut.]: Stefan** Postrzednik, Zbigniew Żmudka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 221-235, bibliogr. 8 poz.

49/146
Nr opisu: 0000033136   
Charakterystyka energetyczna amoniakalnej ziębiarki absorpcyjnej.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, Wiesław Gazda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 197-207, bibliogr. 15 poz.

50/146
Nr opisu: 0000033139   
Efekty energetyczne wykorzystania gazu wielkopiecowego zawracanego do procesu.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 157-172, bibliogr. 20 poz.

51/146
Nr opisu: 0000033129   
Kierunki badań w zakresie kotłów i wytwornic pary.
[Aut.]: Marek Pronobis.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 53-65, bibliogr. 59 poz.

52/146
Nr opisu: 0000033130   
Kierunki badań w zakresie maszyn i urz±dzeń hydraulicznych.
[Aut.]: Maciej* Zarzycki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 33-52, bibliogr. 46 poz.

53/146
Nr opisu: 0000033128   
Kierunki badań w zakresie miernictwa i automatyki procesów energetycznych.
[Aut.]: Michał** Ferenc.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 67-78, bibliogr. 14 poz.

54/146
Nr opisu: 0000033127   
Kierunki badań w zakresie podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn energetycznych.
[Aut.]: Gerard** Kosman.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 79-105, bibliogr. 60 poz.

55/146
Nr opisu: 0000033131   
Kierunki badań w zakresie teorii i konstrukcji cieplnych maszyn przepływowych.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 9-32, bibliogr. 52 poz.

56/146
Nr opisu: 0000033114   
Model matematyczny regulatora stałego przepływu.
[Aut.]: Włodzimierz* Ogulewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 315-325, bibliogr. 13 poz.

57/146
Nr opisu: 0000033124   
Modelowanie nadzwyczajnych stanów termicznych turbin parowych.
[Aut.]: Gerard** Kosman, Andrzej Rusin, Henryk** Łukowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 149-162

58/146
Nr opisu: 0000033134   
Pomiary współczynnika przewodzenia ciepła i ciepła wła¶ciwego metod± stanu uporz±dkowanego.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera, Jan** Nadziakiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 143-156, bibliogr. 8 poz.

59/146
Nr opisu: 0000033135   
Strata energii spowodowana nieszczelno¶ci± ruroci±gu sprężonego powietrza.
[Aut.]: Joachim** Kozioł.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 209-220, bibliogr. 2 poz.

60/146
Nr opisu: 0000033123   
Turbulence and unsteadiness measurements dewnstream of a rotor blade row of an axial low pressure compressor stage.
[Aut.]: Andrzej** Witkowski, Michał** Strozik, M. Mirski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 163-184, 4 tabl., bibliogr. 9 poz.

61/146
Nr opisu: 0000033125   
Wpływ cech geometrycznych bieżni miażdż±cej na wydajno¶ć młyna pier¶cieniowo-kulowego - wyniki badań eksperymentalnych.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Józef** Czepiel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 133-147, bibliogr. 6 poz.

62/146
Nr opisu: 0000033142   
Wpływ charakterystycznych parametrów eksploatacji układów MHD na efektywno¶ć ciepln± pracy elektrowni MHD-parowej.
[Aut.]: Krzysztof* Wilk, Jan** Składzień, Kazimierz** Kurpisz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 87-104, bibliogr. 24 poz.

63/146
Nr opisu: 0000033137   
Wpływ parametrów pracy nagrzewnic wielkopiecowych na wskaĽniki zużycia energii chemicznej paliw.
[Aut.]: Henryk Rusinowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 185-195, bibliogr. 8 poz.

64/146
Nr opisu: 0000033121   
Wpływ szczelno¶ci komory paleniskowej kotła na skuteczno¶ć pierwotnych metod denitracji spalin.
[Aut.]: Marek Pronobis.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 193-198, bibliogr. 3 poz.

65/146
Nr opisu: 0000033144   
Wyznaczanie współczynników narostu promieniowania gamma dla osłon dwuwarstwowych i trzywarstwowych.
[Aut.]: Władysław** Łukaszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 73-78, bibliogr. 3 poz.

66/146
Nr opisu: 0000033116   
Zagadnienie wyboru i doboru wentylatorów i dmuchaw przemysłowych.
[Aut.]: Joachim** Otte.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 283-303, bibliogr. 8 poz.

67/146
Nr opisu: 0000033145   
Zastosowanie MES do analizy cieplnej procesu zamrażania górotworu przy różnej konfiguracji rur mrożeniowych.
[Aut.]: Jan** Składzień, Adam** Fic.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 124, s. 21-43, bibliogr. 24 poz.

68/146
Nr opisu: 0000033120   
Zastosowanie wskaĽnika bezpieczeństwa w obliczeniach wytrzymało¶ciowych kół zębatych.
[Aut.]: Zdzisław** Jaskóła, Michał** Ploch.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 199-217, bibliogr. 12 poz.

69/146
Nr opisu: 0000033115   
Zastosowanie, konstrukcja i badania regulatora stałego przepływu.
[Aut.]: Jan** Około-Kułak, Włodzimierz* Ogulewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 305-313, bibliogr. 4 poz.

70/146
Nr opisu: 0000033122   
Zespoły pr±dotwórcze do awaryjnego zasilania elektrowni j±drowych - obliczanie dopuszczalnych obci±żeń.
[Aut.]: Michał** Ferenc.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1995 z. 126, s. 185-192, bibliogr. 5 poz.

71/146
Nr opisu: 0000045224   
Analiza awaryjnych przebiegów ci¶nienia w układzie lokalizacji awarii reaktora WWER-440.
[Aut.]: Adam** Fic, Janusz** Skorek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 117, s. 7-23, bibliogr. 12 poz.

72/146
Nr opisu: 0000086493   
Badania przepływowe wentylatorów przeznaczonych do pracy przy czynniku wysokozapalnym.
[Aut.]: Joachim** Otte, Jarosław Dziuba.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 118, s. 151-161, bibliogr. 1 poz.

73/146
Nr opisu: 0000045232   
Dokładno¶ć obliczeń radiacyjnej wymiany ciepła od spalin do powierzchni rur kotłowych pęczków konwekcyjnych.
[Aut.]: Marek Pronobis.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 11-29, bibliogr. 13 poz.

74/146
Nr opisu: 0000045230   
Komputerowa symulacja układu sterowania procesem odzysku ciepła ze ¶cieków w przemy¶le włókienniczym.
[Aut.]: Michał** Ferenc, J. Sochański, Stanisław Wideł.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 61-85, bibliogr. 1 poz.

75/146
Nr opisu: 0000045228   
Krzyżowopr±dowy wymiennik ciepła z nierównomiernym przepływem czynników.
[Aut.]: Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Jan** Składzień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 105-127, bibliogr. 8 poz.

76/146
Nr opisu: 0000045222   
Matematyczne modelowanie wymiany ciepła w przyrz±dach półprzewodnikowych chłodzonych cieczami.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 117, s. 39-47, bibliogr. 4 poz.

77/146
Nr opisu: 0000045225   
Obliczenia parametrów pracy pompy ciepła.
[Aut.]: Jan** Nadziakiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 161-175, bibliogr. 4 poz.

78/146
Nr opisu: 0000045231   
Optymalizacja kotłowych pęczków konwekcyjnych.
[Aut.]: Marek Pronobis.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 31-59, bibliogr. 11 poz.

79/146
Nr opisu: 0000045226   
Problemy obliczeniowe wyznaczania składu równowagowego roztworu gazów półdoskonalych.
[Aut.]: Kazimierz** Kurpisz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 143-159, bibliogr. 7 poz.

80/146
Nr opisu: 0000045221   
Temperatura dyfuzyjnego płomienia gazowego i olejowego.
[Aut.]: Antoni** Zajdel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 117, s. 49-61, bibliogr. 9 poz.

81/146
Nr opisu: 0000045220   
Warunki wymiany ciepła w stopniu komorowym przy różnych stanach obci±żenia.
[Aut.]: Henryk** Łukowicz, Włodzimierz Wróblewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 117, s. 63-93, bibliogr. 9 poz.

82/146
Nr opisu: 0000086494   
Wentylatory - rozwoj badań i konstrukcji.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Joachim** Otte.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 118, s. 345-370

83/146
Nr opisu: 0000045218   
Wspomnienie o St. wykł. mgr inż. Henryku Górniaku.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 117, s. 5-6

84/146
Nr opisu: 0000045219   
Wyznaczanie pola temperatury w układzie osłonnym reaktora j±drowego.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Władysław** Łukaszek, Andrzej Józef Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 117, s. 109-127, bibliogr. 7 poz.

85/146
Nr opisu: 0000045223   
Wyznaczanie współczynników narostu promieniowania gamma metod± Monte Carlo.
[Aut.]: Władysław** Łukaszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 117, s. 25-37, bibliogr. 4 poz.

86/146
Nr opisu: 0000045229   
Zależno¶ć wydajno¶ci młyna pier¶cieniowo-kulowego od prędko¶ci obrotowej układu miel±cego - model teoretyczny.
[Aut.]: Józef** Czepiel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 87-104, bibliogr. 14 poz.

87/146
Nr opisu: 0000045227   
Zasada wzajemno¶ci przenikania promieniowania j±drowego przez o¶rodki warstwowe.
[Aut.]: Władysław** Łukaszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1993 z. 114, s. 129-141, bibliogr. 4 poz.

88/146
Nr opisu: 0000053371   
Analiza odpływu ciepła od zewnętrznych powierzchni układów scalonych do otoczenia.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera, Edward** Kostowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 173-180, bibliogr. 8 poz.

89/146
Nr opisu: 0000053384   
Badania wpływu sypkich osadów popiołu na opory przepływu w pęczkach konwekcyjnych kotłów.
[Aut.]: Julian* Gaiński, Marek Pronobis.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 110, s. 113-123, bibliogr. 3 poz.

90/146
Nr opisu: 0000053373   
Bilanse energii i egzergii dla typowych przemysłowych instalacji do wytwarzania wodoru.
[Aut.]: Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Jan** Składzień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 113-124, bibliogr. 6 poz.

91/146
Nr opisu: 0000053374   
Ekologiczne aspekty eksploatacji siłowni opalanych paliwami konwencjonalnymi i siłowni j±drowych.
[Aut.]: Jan* Uruski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 110, s. 143-159, bibliogr. 11 poz.

92/146
Nr opisu: 0000053366   
Komputerowe wspomaganie projektowania osiowych wieńców sprężaj±cych z merydionalnym przy¶pieszeniem strumienia.
[Aut.]: Andrzej** Witkowski, M. Mirski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 53-68, bibliogr. 10 poz.

93/146
Nr opisu: 0000053375   
Konwekcyjne i radiacyjne współczynniki wnikania ciepła od spalin do zanieczyszczonych rur kotłowych.
[Aut.]: Marek Pronobis.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 110, s. 125-141, bibliogr. 9 poz.

94/146
Nr opisu: 0000053370   
Metodyka wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła materiałów stosowanych w przyrz±dach półprzewodnikowych.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 181-187, bibliogr. 4 poz.

95/146
Nr opisu: 0000053365   
Modernizacja układu przepływowego wielostopniowej dmuchawy promieniowej do biologicznych oczyszczalni ¶cieków.
[Aut.]: Andrzej** Witkowski, Z. Biernacik, M. Mirski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 69-79, bibliogr. 2 poz.

96/146
Nr opisu: 0000053367   
Numerical solution of 2-D transonic flow through an axial turbine stage.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 37-51, bibliogr. 13 poz.

97/146
Nr opisu: 0000053369   
Projektowanie, badania modelowe i wdrożeniowe pompy typu OWH-250.
[Aut.]: Andrzej** Korczak, Janusz** Lamboj.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 189-198, bibliogr. 9 poz.

98/146
Nr opisu: 0000053368   
Sformułowanie zagadnienia optymalnego sterowania procesem mrożenia górotworu.
[Aut.]: Ryszard** Bartnik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 199-209, bibliogr. 5 poz.

99/146
Nr opisu: 0000053363   
Thermal effectiveness of the three-fluid convective spiral U-type recuperator.
[Aut.]: Jan** Składzień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 97-112, bibliogr. 11 poz.

100/146
Nr opisu: 0000053385   
Wpływ akumulacji ciepła podczas uruchamiania kotła na bezpieczeństwo przegrzewaczy pary.
[Aut.]: Ludwik* Cwynar.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 110, s. 21-36, bibliogr. 2 poz.

101/146
Nr opisu: 0000053372   
Wpływ ci¶nienia na rozkład naprężeń w wirnikach maszyn przepływowych w warunkach pełzania.
[Aut.]: Andrzej Rusin.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 157-171, bibliogr. 6 poz.

102/146
Nr opisu: 0000053364   
Wpływ składu węgla na parametry spalin w wysokotemperaturowej komorze spalania generatora MHD.
[Aut.]: Jan** Składzień, Krzysztof* Wilk, Kazimierz** Kurpisz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1991 z. 112, s. 81-96, bibliogr. 13 poz.

103/146
Nr opisu: 0000059747   
Analiza wpływu wybranych parametrów na sprawno¶ć elektrowni zasilanej par± nasycon±.
[Aut.]: Małgorzata Hanuszkiewicz, Jan** Składzień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 103-118, bibliogr. 7 poz.

104/146
Nr opisu: 0000059740   
Badania przepływu ciepła w rzeczywistych osadach popiołowych.
[Aut.]: Julian* Gaiński, Marek Pronobis.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 171-178, bibliogr. 9 poz.

105/146
Nr opisu: 0000059745   
Badania wła¶ciwo¶ci fizycznych węgla kamiennego - dane wej¶ciowe do modelowania procesu przemiału.
[Aut.]: Józef** Czepiel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 11-29, bibliogr. 5 poz.

106/146
Nr opisu: 0000059753   
Efekty ekologiczne oszczędzania energii.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 15-25, bibliogr. 8 poz.

107/146
Nr opisu: 0000059739   
Metodyka komputerowego wspomagania projektowania gospodarki energetycznej zakładu przemysłowego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, K. Presz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 179-204, bibliogr. 7 poz.

108/146
Nr opisu: 0000059749   
Modelowanie kanałów oraz parametry przepływu materii w obszarze złoża usypanego.
[Aut.]: Stefan** Postrzednik, K. Tiamiyu.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 81-92, bibliogr. 5 poz.

109/146
Nr opisu: 0000059748   
Niskotemperaturowe utlenianie węgla kamiennego.
[Aut.]: Ewald** Wystemp.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 93-102, bibliogr. 7 poz.

110/146
Nr opisu: 0000059742   
Numeryczna metoda rozwi±zywania pewnej klasy odwrotnych zadań przewodzenia ciepła.
[Aut.]: Kazimierz** Kurpisz, Janusz** Skorek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 99-124, bibliogr. 14 poz.

111/146
Nr opisu: 0000059738   
Obliczenia aerodynamiczne kotłowych pęczków konwekcyjnych z rur ożebrowanych.
[Aut.]: Jan** Czepelak, Marek Pronobis.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 243-253, bibliogr. 11 poz.

112/146
Nr opisu: 0000059744   
Obliczeniowa metoda wyznaczania całkowitej stałej spalania kropli pyłowo-olejowej.
[Aut.]: Ryszard* Wilk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 43-60, bibliogr. 14 poz.

113/146
Nr opisu: 0000059996   
Podej¶cie systemowe w procesie doboru nominalnych mocy i wydajno¶ci urz±dzeń przemysłowej gospodarki energetycznej.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, K. Presz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 111, s. 93-126, 1 tabl., bibliogr. 9 poz.

114/146
Nr opisu: 0000059754   
Rzut okiem wstecz.
[Aut.]: Stanisław** Ochęduszko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 9-13

115/146
Nr opisu: 0000059999   
Stabilno¶ć płomienia olejowego.
[Aut.]: Antoni** Zajdel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 111, s. 21-29, bibliogr. 10 poz.

116/146
Nr opisu: 0000059998   
Temperatura zapłonu rozpylonej strugi paliwa płynnego.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Zygmunt Zieliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 111, s. 9-19, bibliogr. 11 poz.

117/146
Nr opisu: 0000060002   
Uogólniona metoda bilansów elementarnych rozwi±zywania zagadnień brzegowych przewodzenia ciepła.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 111, s. 41-47, bibliogr. 3 poz.

118/146
Nr opisu: 0000060001   
Uproszczona metoda rozwi±zywania dwuwymiarowych odwrotnych zadań przewodzenia ciepła.
[Aut.]: Kazimierz** Kurpisz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 111, s. 31-40, bibliogr. 3 poz.

119/146
Nr opisu: 0000059752   
Wczesne wykrywanie zagrożenia pożarowego w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Józef** Folwarczny, Henryk** Górniak, Józef** Szymczyk, Ewald** Wystemp.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 33-45, bibliogr. 3 poz.

120/146
Nr opisu: 0000059751   
Wpływ warunków odgazowania na ilo¶ć ciekłych produktów rozkładu węgla.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 47-52, bibliogr. 4 poz.

121/146
Nr opisu: 0000059750   
Wpływ wybranych składników wysokotemperaturowych zjonizowanych spalin na ich entalpie i entropie.
[Aut.]: Kazimierz** Kurpisz, Jan** Składzień, Krzysztof* Wilk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 67-80, bibliogr. 11 poz.

122/146
Nr opisu: 0000059741   
Wybrane aspekty stosowania metody u¶rednień całkowych do rozwi±zywania zagadnień Stefana.
[Aut.]: Adam** Fic.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 157-169, bibliogr. 5 poz.

123/146
Nr opisu: 0000059743   
Wybrane problemy numeryczne różniczkowania funkcji zadanej niedokładnie.
[Aut.]: Kazimierz** Kurpisz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 107, s. 85-97, bibliogr. 9 poz.

124/146
Nr opisu: 0000059746   
Zastosowanie strumienicy do recyrkulacji spalin w silnikach z zapłonem iskrowym.
[Aut.]: Adam** Ciesiołkiewicz, G. Mosz, Stefan** Postrzednik, Zbigniew Żmudka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1990 z. 108, s. 119-136, bibliogr. 4 poz.

125/146
Nr opisu: 0000064077   
Analiza porównawcza różnych stopni uproszczeń modelu wytrzymało¶ciowego elementów ci¶nieniowych.
[Aut.]: Jan** Czepelak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 115-132, bibliogr. 3 poz.

126/146
Nr opisu: 0000064074
Analiza pracy kotła przy obniżonych parametrach pary.
[Aut.]: Ludwik* Cwynar, Mirosław* Krupa, Wacław* Wojnar.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 104, s. 41-56, bibliogr. 10 poz.

127/146
Nr opisu: 0000064068   
Analiza termodynamiczna procesu napełniania zbiornika.
[Aut.]: Henryk** Górniak, Józef** Szymczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 96, s. 17-25, bibliogr. 2 poz.

128/146
Nr opisu: 0000064075
Badania do¶wiadczalne oporów przepływu układów pęczkowych bimetalowych rur ożebrowanych.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Jan** Czepelak, Stanisław** Pękala, Wacław* Wojnar.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 104, s. 101-112, bibliogr. 15 poz.

129/146
Nr opisu: 0000064076
Badania modelowe układu miel±cego młyna pier¶cieniowo-kulowego. Cz. 1: Przyjęte założenia, opis stanowiska do¶wiadczalnego, metodyka badań.
[Aut.]: Józef** Czepiel, Kazimierz Mroczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 104, s. 113-126, bibliogr. 12 poz.

130/146
Nr opisu: 0000065341
Badania modelowe układu miel±cego młyna pier¶cieniowo-kulowego. Cz. 2: Wpływ prędko¶ci k±towej układu miel±cego na jego wydajno¶ć i zużycie energii na przemiał.
[Aut.]: Józef** Czepiel, Kazimierz Mroczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 104, s. 127-138, bibliogr. 4 poz.

131/146
Nr opisu: 0000064082   
Liniowe radiacyjne Ľródło ciepła.
[Aut.]: Jan** Nadziakiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 33-40, bibliogr. 3 poz.

132/146
Nr opisu: 0000064084   
Metoda wyznaczania rozkładu strumienia spalin w okresie wytopu w piecu martenowskim.
[Aut.]: Eugeniusz* Majza.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 7-23, bibliogr. 4 poz.

133/146
Nr opisu: 0000064078   
Możliwo¶ć okre¶lenia grubo¶ci i położenia szczelin powietrznych powstaj±cych przy montażu układów scalonych przez badanie charakterystyki temperaturowej zł±cza półprzewodnikowego.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 103-113, bibliogr. 12 poz.

134/146
Nr opisu: 0000064057
Nowa generacja bezpiecznych reaktorów j±drowych.
[Aut.]: Jan* Uruski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 104, s. 139-155, bibliogr. 2 poz.

135/146
Nr opisu: 0000064073   
Porównanie kotłowych podgrzewaczy wody w wersji przestawnej i korytarzowej.
[Aut.]: Marek Pronobis.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 96, s. 121-128, bibliogr. 4 poz.

136/146
Nr opisu: 0000064079   
Porównanie metod wyznaczania naprężeń w wiruj±cych tarczach w warunkach pełzania.
[Aut.]: Andrzej Rusin.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 87-102, bibliogr. 12 poz.

137/146
Nr opisu: 0000064072   
Porównawcza analiza cieplna konwekcyjnych równoległopr±dowych spiralnych pętlicowych wymienników ciepła.
[Aut.]: Ryszard** Bartnik, Jan** Składzień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 96, s. 105-119, bibliogr. 12 poz.

138/146
Nr opisu: 0000064083   
Probabilistyczna metoda kompozycji wykresów uporz±dkowanych.
[Aut.]: Eugeniusz* Majza.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 25-32, bibliogr. 3 poz.

139/146
Nr opisu: 0000064070   
Proces samozagrzewania się paliw stałych. Przegl±d literatury oraz propozycje badań.
[Aut.]: Stefan** Postrzednik, Ryszard Białecki, Andrzej Józef Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 96, s. 37-70, bibliogr. 94 poz.

140/146
Nr opisu: 0000064080   
Prognozowanie pyłowej erozji wirników wentylatorów promieniowych.
[Aut.]: Janusz Kotowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 73-85, bibliogr. 12 poz.

141/146
Nr opisu: 0000064071   
Równania empiryczne ujmuj±ce wpływ ci¶nienia w gardzieli wielkiego pieca na skład i temperaturę gazu wielkopiecowego.
[Aut.]: Tadeusz Kruczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 96, s. 71-93, bibliogr. 27 poz.

142/146
Nr opisu: 0000064067   
Tablice funkcji pomocniczej do obliczeń termodynamicznych procesu wypływu gazu ze zbiornika.
[Aut.]: Henryk** Górniak, Józef** Szymczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 96, s. 7-16, bibliogr. 7 poz.

143/146
Nr opisu: 0000065595
Trwało¶ć i efektywno¶ć pracy urz±dzeń cieplnych siłowni po obniżeniu pocz±tkowych parametrów pary.
[Aut.]: Gerard** Kosman.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 104, s. 57-77, bibliogr. 6 poz.

144/146
Nr opisu: 0000065607
Wpływ zmiennych warunków pracy bloku energetycznego na sprawno¶ć obiegu i moc turbiny.
[Aut.]: Gerard** Kosman, Andrzej** Misiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 104, s. 79-99, bibliogr. 12 poz.

145/146
Nr opisu: 0000064069   
Wstępne badania eksploatacyjne wybranych parametrów pracy prototypowego górniczego urz±dzenia chłodniczego o działaniu po¶rednim.
[Aut.]: Jan** Składzień, Kazimierz** Kurpisz, Adam** Fic.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 96, s. 27-35, bibliogr. 8 poz.

146/146
Nr opisu: 0000064081   
Zastosowanie metody uproszczonych ekwiwalentów do rozwi±zywania zagadnień cieplnych w przyrz±dach półprzewodnikowych.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera, Edward** Kostowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Energ. 1988 z. 102, s. 57-72, bibliogr. 8 poz.

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie