Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L ELEKTRON
Liczba odnalezionych rekordów: 70Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/70
Nr opisu: 0000002951   
Analiza wieloprzewodowych linii TEM.
[Aut.]: Piotr Zawadzki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 285-297, bibliogr. 6 poz.

2/70
Nr opisu: 0000002961   
Definiowanie czynników niepewno¶ci i nieprecyzyjno¶ci na potrzeby wspomagania diagnozy medycznej.
[Aut.]: Ewa Straszecka, J. Straszecka, Cz. Marcisz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 31-48, bibliogr. 14 poz.

3/70
Nr opisu: 0000015767   
Komputer pokładowy do samochodu.
[Aut.]: Jerzy Fiołka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 299-317, bibliogr. 12 poz.

4/70
Nr opisu: 0000002950   
Macierze dyskowe - budowa, zastosowanie, ograniczenia.
[Aut.]: Jerzy** Ihnatowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 319-332, bibliogr. 3 poz.

5/70
Nr opisu: 0000002957   
Procesory sygnałowe. Cz. 1. Historia i teraĽniejszo¶ć.
[Aut.]: Jacek Izydorczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 135-165, bibliogr. 36 poz.

6/70
Nr opisu: 0000002956   
Procesory sygnałowe. Cz.2. Czyli niedaleka przyszło¶ć.
[Aut.]: Jacek Izydorczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 167-200, bibliogr. 37 poz.

7/70
Nr opisu: 0000002948   
Prostowniki synchroniczne w przetwornicach DC/DC z galwaniczn± izolacj± wyj¶cia.
[Aut.]: Adam* Jarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 333-346, bibliogr. 17 poz.

8/70
Nr opisu: 0000002947   
Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za po¶rednictwem sieci Internet.
[Aut.]: Piotr Kłosowski, Jacek Izydorczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 347-354, bibliogr. 1 poz.

9/70
Nr opisu: 0000002962   
Sprawozdanie szczegółowe z realizacji projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych nr 8 T11E 012 15 pt. Opracowanie metodolowii wspomagania decyzji w medycynie z zastosowaniem teorii Dempstera-Shafera.
[Aut.]: Ewa Straszecka, Arkadiusz Gertych, Paweł Kostka, Sylwia* Po¶piech-Kurkowska, J. Straszecka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 5-29, bibliogr. 6 poz.

10/70
Nr opisu: 0000002955   
Transmisja danych z widmem rozproszonym.
[Aut.]: Jan** Chojcan, Adam Dustor.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 201-219, bibliogr. 10 poz.

11/70
Nr opisu: 0000002958   
Usprawnienie procesu automatycznego rozpoznawania mowy opartego na fonetyce i fonologii języka polskiego.
[Aut.]: Piotr Kłosowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 87-121, bibliogr. 31 poz.

12/70
Nr opisu: 0000002954   
Warstwa adapacyjna ATM (AAL).
[Aut.]: Maria** Dziczkowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 237-250, bibliogr. 7 poz.

13/70
Nr opisu: 0000002953   
Wprowadzenie do technologii ATM.
[Aut.]: Leszek Dziczkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 251-262, bibliogr. 14 poz.

14/70
Nr opisu: 0000002952   
Wykorzystanie notacji ASN.1 do kodowania danych sygnalizuj±cych w sieciach ISDN.
[Aut.]: Jerzy** Wojtuszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 263-284, bibliogr. 13 poz.

15/70
Nr opisu: 0000002960   
Zastosowanie sterowania rozmytego w inżynierii biomedycznej.
[Aut.]: Robert Czabański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 49-67, bibliogr. 11 poz.

16/70
Nr opisu: 0000002959   
Zwi±zki wrażliwo¶ciowe w równoległych strukturach poł±czeń aktywnych czwórników dualnych.
[Aut.]: Jan** Chojcan, Andrzej Kukiełka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 2000 z. 12, s. 69-86, bibliogr. 6 poz.

17/70
Nr opisu: 0000026730   
Algorytm automatycznej dyskryminacji obiektów opisanych niepełn± lub/i nadwymiarow± lini± konturow±.
[Aut.]: Jerzy** Ihnatowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1997 z. 10, s. 29-43, bibliogr. 12 poz.

18/70
Nr opisu: 0000026503   
Analiza symboliczna dużych obwodów liniowych.
[Aut.]: Jacek Izydorczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1997 z. 7, s. 41-65, bibliogr. 23 poz.

19/70
Nr opisu: 0000026729   
Badanie wpływu zmian długo¶ci fali promieniowania na wyniki pomiarów pulsooksymetrycznych.
[Aut.]: A. Sobotnicki, Leszek** Markiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1997 z. 10, s. 45-59, bibliogr. 7 poz.

20/70
Nr opisu: 0000026502   
Filtry aktywne firmy MAXIM.
[Aut.]: Jacek Konopacki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1997 z. 7, s. 67-90, bibliogr. 4 poz.

21/70
Nr opisu: 0000026731   
Model procesu tworzenia obrazów rentgenowskich.
[Aut.]: A. Tomaka, Jerzy** Ihnatowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1997 z. 10, s. 5-27, bibliogr. 11 poz.

22/70
Nr opisu: 0000026505   
O fraktalach zwartych.
[Aut.]: Jerzy** Błahut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1997 z. 7, s. 5-15

23/70
Nr opisu: 0000026727   
Oprogramowanie 16-bitowego systemu wieloprocesorowego.
[Aut.]: Witold* Baran.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1997 z. 10, s. 79-100, bibliogr. 18 poz.

24/70
Nr opisu: 0000026500   
Podstawy dwuwymiarowych kodów paskowych.
[Aut.]: Grzegorz* Płonka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1997 z. 7, s. 105-117, bibliogr. 4 poz.

25/70
Nr opisu: 0000026728   
Stanowisko laboratoryjne do badania pulsooksymetrów.
[Aut.]: A. Sobotnicki, Leszek** Markiewicz, Arkadiusz Gertych.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1997 z. 10, s. 61-78, bibliogr. 4 poz.

26/70
Nr opisu: 0000026501   
Symboliki popularnych kodów paskowych.
[Aut.]: Grzegorz* Płonka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1997 z. 7, s. 91-104, bibliogr. 4 poz.

27/70
Nr opisu: 0000026726   
Telefon sieciowy.
[Aut.]: A. Bartoszek, Jacek Izydorczyk, Andrzej Kukiełka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1997 z. 10, s. 101-116, bibliogr. 10 poz.

28/70
Nr opisu: 0000026509   
Wybrane sieci neuronowe i ich zastosowania.
[Aut.]: Grzegorz* Tyma.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1997 z. 7, s. 119-134, bibliogr. 27 poz.

29/70
Nr opisu: 0000026504   
Zastosowanie statystyk pozycyjnych do statystycznej analizy układów elektronicznych.
[Aut.]: Jan** Chojcan, Lucjan** Karwan, Jacek Izydorczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1997 z. 7, s. 17-39, bibliogr. 5 poz.

30/70
Nr opisu: 0000035188   
Algorytmy symulacji hybrydowej.
[Aut.]: Jerzy** D±browski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 5, s. 37-81, bibliogr. 67 poz.

31/70
Nr opisu: 0000035212   
Analiza wektokardiogramu otrzymanego na podstawie standardowych odprowadzeń EKG.
[Aut.]: Tomasz Pander, Ewaryst Tkacz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 6, s. 33-48, bibliogr. 9 poz.

32/70
Nr opisu: 0000035186   
Analiza wrażliwo¶ciowa obwodów z czwórnikami.
[Aut.]: Lucjan** Karwan, Andrzej Kukiełka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 5, s. 101-113, bibliogr. 10 poz.

33/70
Nr opisu: 0000035187   
Całkowanie równań obwodu.
[Aut.]: Jacek Izydorczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 5, s. 83-99, bibliogr. 3 poz.

34/70
Nr opisu: 0000035185   
Cyfrowa analiza i synteza synału mowy.
[Aut.]: Jacek Konopacki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 5, s. 115-135, bibliogr. 26 poz.

35/70
Nr opisu: 0000035190   
Cyfrowa realizacja memrystora i jego zastosowanie do modelowania obwodów i przetwarzania sygnałów.
[Aut.]: Adam** Błaszkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 5, s. 11-20, bibliogr. 6 poz.

36/70
Nr opisu: 0000035209   
Detekcja akcji oddechowej w sygnale EKG.
[Aut.]: Barbara* Wiktorczyk-Liszka, Stanisław** Pietraszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 6, s. 77-87, bibliogr. 10 poz.

37/70
Nr opisu: 0000035183   
Diagnozowalno¶ć praktycznych analogowych układów elektronicznych.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 5, s. 147-157, bibliogr. 8 poz.

38/70
Nr opisu: 0000035207   
Eksperymentalne badanie konwekcyjnej wymiany ciepła od małych płaskich elementów elektronicznych do otoczenia.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 6, s. 103-117, bibliogr. 11 poz.

39/70
Nr opisu: 0000035210   
Metody prezentacji obrazów biomedycznych.
[Aut.]: Tomasz Przybyła, Jerzy** Ihnatowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 6, s. 61-76, bibliogr. 7 poz.

40/70
Nr opisu: 0000035208   
Rejestracja często¶ci rytmu pracy serca.
[Aut.]: Leszek* Woliński, Stanisław** Pietraszek, Ewaryst Tkacz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 6, s. 89-102, bibliogr. 10 poz.

41/70
Nr opisu: 0000035189   
Sieci neuronowe - uogólnienie algorytmu uczenia sieci back-propagation, zastosowanie do rozpoznawania linii papilarnych, cyfr i lokalizacji uszkodzeń w nieliniowych obwodach DC.
[Aut.]: Jan** Chojcan, Katarzyna Mo¶cińska, Jerzy** Rutkowski, Grzegorz* Tyma.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 5, s. 21-35, bibliogr. 15 poz.

42/70
Nr opisu: 0000035213   
Stanowisko do pomiarów spirometrycznych.
[Aut.]: J. Łubko, Leszek** Markiewicz, Leszek* Woliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 6, s. 21-32, bibliogr. 6 poz.

43/70
Nr opisu: 0000035214   
Zagadnienie unifikacji formatu danych o rozkładzie terytorialnym wybranych czynników ekologicznych na terenie ¦l±ska.
[Aut.]: Jerzy** Ihnatowicz, Leszek** Markiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 6, s. 5-20, bibliogr. 12 poz.

44/70
Nr opisu: 0000035182   
Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów (30-lecie istnienia).
[Aut.]: Lucjan** Karwan.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 5, s. 5-9

45/70
Nr opisu: 0000035184   
Zastosowanie algorytmów genetycznych do projektowania układów analogowych.
[Aut.]: Jan Machniewski, Benedykt* Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 5, s. 137-145, bibliogr. 5 poz.

46/70
Nr opisu: 0000035211   
Zastosowanie wnioskowania przybliżonego do dawkowania leków opioidowych w leczeniu bólu pooperacyjnego.
[Aut.]: Sylwia* Po¶piech.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1996 z. 6, s. 49-60, bibliogr. 8 poz.

47/70
Nr opisu: 0000033047   
Analiza widma mocy sygnału EKG płodu.
[Aut.]: Marian Kotas, Andrzej* Pawłowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1995 z. 4, s. 65-77, bibliogr. 5 poz.

48/70
Nr opisu: 0000033050   
Błędy konwersji radiogramów wielkoformatowych do postaci obrazów cyfrowych.
[Aut.]: Jerzy** Ihnatowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1995 z. 4, s. 5-24, bibliogr. 12 poz.

49/70
Nr opisu: 0000033048   
Nieinwazyjna metoda pomiaru EKG płodu.
[Aut.]: Marian Kotas.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1995 z. 4, s. 47-63, bibliogr. 4 poz.

50/70
Nr opisu: 0000033049   
Ocena przydatno¶ci w uroradiologii metody korekcji zniekształceń gęsto¶ci optycznej obrazów cyfrowych z wykorzystaniem techniki LUT.
[Aut.]: Jerzy** Ihnatowicz, G. Tomala-Ło¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1995 z. 4, s. 25-46, bibliogr. 13 poz.

51/70
Nr opisu: 0000033043   
Porównanie niektórych schematów wnioskowania opartych na prawdopodobieństwie.
[Aut.]: Ewa Straszecka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1995 z. 4, s. 125-146, bibliogr. 9 poz.

52/70
Nr opisu: 0000033045   
Próba adaptacji sieci neuronowych do detekcji momentu owulacji.
[Aut.]: Leszek** Markiewicz, W. Szafarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1995 z. 4, s. 89-97, bibliogr. 7 poz.

53/70
Nr opisu: 0000033046   
Rejestracja elektrokardiogramu płodu metod± ważonego sumowania potencjałów brzusznych.
[Aut.]: Adam* Król, Stanisław** Pietraszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1995 z. 4, s. 79-88, bibliogr. 6 poz.

54/70
Nr opisu: 0000033044   
Tomografia impedancyjna - metoda obrazowania struktury wewnętrznej człowieka.
[Aut.]: Krzysztof* Pypno.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1995 z. 4, s. 115-123, bibliogr. 5 poz.

55/70
Nr opisu: 0000043563   
Analiza efektywno¶ci przetwarzania równoległego w systemie wieloprocesorowym.
[Aut.]: Jerzy* Kardaszewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 147-155, bibliogr. 6 poz.

56/70
Nr opisu: 0000043573   
Biografia Prof. Stanisława Malzachera.
[Aut.]: Jerzy** Mazur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 9-11

57/70
Nr opisu: 0000043559   
Emulator logiczny układów PLD.
[Aut.]: A. Kurkowski, Edward** Hrynkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 197-209, bibliogr. 10 poz.

58/70
Nr opisu: 0000043568   
Komputerowy statokinestezjometr w diagnostyce psychologicznej i medycznej.
[Aut.]: Andrzej** Czapla, Zenon Kidoń, K. Witecki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 77-82, bibliogr. 5 poz.

59/70
Nr opisu: 0000043566   
Koncepcja i realizacja systemu pomiarowego maszyn indukcyjnych.
[Aut.]: Zbigniew Rymarski, Jakub* Krawczyk, Andrzej** Cioska, R. Tomala, A. Janczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 93-117, bibliogr. 11 poz.

60/70
Nr opisu: 0000043557   
O tworzeniu programów sterowania dla sterowników programowalnych.
[Aut.]: Mirosław Chmiel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 223-229, bibliogr. 8 poz.

61/70
Nr opisu: 0000043565   
Oprogramowanie systemu wieloprocesorowego.
[Aut.]: Witold* Baran.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 119-146, bibliogr. 9 poz.

62/70
Nr opisu: 0000043562   
Prosty przemysłowy mikrokomputerowy system pomiarowy ze ¶wiatłowodow± transmisj± danych.
[Aut.]: Maciej** Nowiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 157-167, bibliogr. 7 poz.

63/70
Nr opisu: 0000043572   
Przetworniki impedancji z przetwarzaniem pr±du.
[Aut.]: Adam** Błaszkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 13-26, bibliogr. 16 poz.

64/70
Nr opisu: 0000043558   
Uniwersalny programator układów PLD.
[Aut.]: Jerzy* Szreter.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 211-221, bibliogr. 11 poz.

65/70
Nr opisu: 0000043560   
Współczesne metody projektowania układów cyfrowych.
[Aut.]: Józef Kulisz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 183-195, bibliogr. 9 poz.

66/70
Nr opisu: 0000043561   
Wykorzystanie metody symulacji do oceny pokrycia uszkodzeń w układach cyfrowych.
[Aut.]: Krzysztof* Gucwa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 169-182, bibliogr. 9 poz.

67/70
Nr opisu: 0000043571   
Wykorzystanie pr±dów wirowych w technice ultradĽwiękowej.
[Aut.]: Zdzisław** Filus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 27-40, bibliogr. 10 poz.

68/70
Nr opisu: 0000043567   
Wzmacniacze specjalne.
[Aut.]: Piotr* Penkala.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 83-92, bibliogr. 12 poz.

69/70
Nr opisu: 0000043569   
Zasilacze bezprzerwowe (UPS-y) - przeznaczenie, budowa, podstawowe parametry.
[Aut.]: Adam* Kretek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 59-75, bibliogr. 5 poz.

70/70
Nr opisu: 0000043570   
Zastosowanie generatorów przestrajanych składowymi impedancji cewki stratnej w konduktometrii wiropr±dowej.
[Aut.]: Jan* Fischer.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektron. 1994 z. 3, s. 41-48, bibliogr. 9 poz.

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie