Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L ELEKTR
Liczba odnalezionych rekordów: 751Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/751
Nr opisu: 0000018708   
Analysis of thyristor switch in power conditioning system with SMES.
[Aut.]: Jarosław Michalak, Tomasz* Biskup, C. Buehrer, Bogusław** Grzesik, Szymon Pasko, J. Roest-Krijgsman, Mariusz Stępień, Marcin Zygmanowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 119-128, bibliogr. 8 poz.

kondycjoner energii ; cewka nadprzewodz±ca ; ł±cznik tyrystorowy

power conditioning system ; superconducting coil ; thyristor switch

2/751
Nr opisu: 0000018709   
Badania symulacyjne i eksperymentalne skompensowanego przemiennika częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Jarosław Michalak, Michał Jeleń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 129-140, bibliogr. 9 poz.

przemiennik częstotliwo¶ci ; silnik indukcyjny klatkowy ; model symulacyjny

frequency inverter ; squirrel-cage induction motor ; simulation model

3/751
Nr opisu: 0000018698   
Coaxial transformer for power electronics - technology of prototype and its characteristics.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik, Mariusz Stępień, Zbigniew Kaczmarczyk, Marcin Zygmanowski, Erwin Maciak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 19-28, bibliogr. 10 poz.

współosiowy transformator energoelektroniczny ; metoda elementów skończonych ; sprawno¶ć transformatora

coaxial transformer for power electronics ; finite element method ; coaxial transformer

4/751
Nr opisu: 0000018710   
Comparison of SMES and SCES based power conditioning systems.
[Aut.]: Szymon Pasko, Tomasz* Biskup, C. Buehrer, Bogusław** Grzesik, J. Roest-Krijgsman, Jarosław Michalak, Mariusz Stępień, Marcin Zygmanowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 141-154, bibliogr. 7 poz.

SMES ; ScES ; kondycjoner energii

SMES ; ScES ; power conditioning system

5/751
Nr opisu: 0000018702   
Falowniki klasy DE 8MHz/300W do nagrzewania pojemno¶ciowego.
[Aut.]: Marcin Kasprzak, Wojciech* Jurczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 61-68, bibliogr. 10 poz.

falownik klasy DE ; nagrzewnica pojemno¶ciowa ; transformator

class DE inverter ; dielectric heating ; transformer

6/751
Nr opisu: 0000018701   
Falowniki klasy E o podwyższonej sprawno¶ci.
[Aut.]: Zbigniew Kaczmarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 49-60, bibliogr. 11 poz.

falownik klasy E ; falownik klasy EF2 ; sprawno¶ć

class E inverter ; class EF2 inverter ; efficiency

7/751
Nr opisu: 0000018711   
Modulacja wektorowa 3-poziomowego falownika napięcia zrealizowanego przy użyciu układu TMS320F2812.
[Aut.]: Marcin Zygmanowski, Bogusław** Grzesik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 155-166, bibliogr. 10 poz.

falownik napięcia ; mikrokontroler DSP TMS 320F2812 ; modulacja wektorowa

voltage inverter ; microcontroller TMS 320F2812 ; vector modulation

8/751
Nr opisu: 0000018700   
Modyfikacja strategii przeł±czeń w metodzie DTC użytej do sterowania maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej.
[Aut.]: Michał Jeleń, Kazimierz** Gierlotka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 39-48, bibliogr. 11 poz.

maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana ; metoda DTC ; maszyna asynchroniczna

double-fed induction machine ; DTC method ; asynchronous machine

9/751
Nr opisu: 0000018703   
Projekt demonstracyjny Ľródła ciepła i energii elektrycznej dla kompleksu budynków. Cz. 1.
[Aut.]: Andrzej Latko, Andrzej* Kandyba, Jacek Kalina.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 69-76, bibliogr. 2 poz.

skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej ; zaopatrzenie w ciepło ; pobór mocy

combined heat and power plant ; heat supply ; power dissipation

10/751
Nr opisu: 0000018704   
Projekt demonstracyjny Ľródła ciepła i energii elektrycznej dla kompleksu budynków. Cz. 2.
[Aut.]: Andrzej Latko, Andrzej* Kandyba, Jacek Kalina.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 77-84, bibliogr. 3 poz.

skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej ; zaopatrzenie w ciepło ; pobór mocy

combined heat and power plant ; heat supply ; power dissipation

11/751
Nr opisu: 0000018699   
Regulacja temperatury wanny wodnej do laboratoryjnych badań biologicznych.
[Aut.]: Marian Hyla.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 29-38, bibliogr. 4 poz.

elektrotermia ; wanna wodna ; badanie biologiczne

electric electroheat ; water tub ; biological test

12/751
Nr opisu: 0000018707   
Równoległe ł±czenie modułów tranzystorowych w falownikach L-LC dużej mocy zasilaj±cych nagrzewnicę indukcyjn±.
[Aut.]: Adam* Marek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 109-118, bibliogr. 9 poz.

falownik L-LC ; nagrzewnica indukcyjna ; rezonans szeregowy ; rezonans równoległy

L-LC inverter ; induction heater ; series resonance ; parallel resonance

13/751
Nr opisu: 0000018705   
Transmisja danych cyfrowych z wykorzystaniem sieci energetycznej niskiego napięcia.
[Aut.]: Zbigniew** Mantorski, A. Sitko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 85-98, bibliogr. 30 poz.

transmisja danych ; sieć energetyczna ; niskie napięcie

data transmission ; power network ; low voltage

14/751
Nr opisu: 0000018697
Układy PWM w mikrokontrolerze DSP TMS 320F2812.
[Aut.]: Tomasz* Biskup.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 9-18, bibliogr. 4 poz.

mikrokontroler DSP TMS 320F2812 ; falownik napięcia ; układ mikroprocesorowy

microcontroller TMS 320F2812 ; voltage inverter ; microprocessor system

15/751
Nr opisu: 0000018706   
Wpływ częstotliwo¶ci pracy na wła¶ciwo¶ci układu falownika L-LC do nagrzewania indukcyjnego.
[Aut.]: Adam* Marek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2006 z. 198, s. 99-108, bibliogr. 9 poz.

falownik L-LC ; nagrzewnica indukcyjna ; rezonans równoległy ; rezonans szeregowy

L-LC inverter ; induction heater ; parallel resonance ; series resonance

16/751
Nr opisu: 0000012923
Algorytm estymacji parametrów złożonych sygnałów chromatograficznych z zastosowaniem wzorca zdefiniowanego numerycznie.
[Aut.]: Witold Ilewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2005 z. 195, s. 51-62, bibliogr. 16 poz.

17/751
Nr opisu: 0000012927
Analiza niepewno¶ci pomiarów wieloskładnikowych wykorzystuj±cych czujniki jonoselektywne.
[Aut.]: Andrzej Kozyra.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2005 z. 195, s. 135-146, bibliogr. 9 poz.

18/751
Nr opisu: 0000012925
Błędy w pomiarach elektromagnetycznym przetwornikiem grubo¶ci powłoki.
[Aut.]: Bogusław** Kasperczyk, Józef** Kwiczala.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2005 z. 195, s. 115-124, bibliogr. 6 poz.

19/751
Nr opisu: 0000012924
Przetworniki próbkuj±ce jako wirtualne Ľródła danych w modularnym systemie pomiarowo-steruj±cym.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2005 z. 195, s. 63-74, bibliogr. 17 poz.

20/751
Nr opisu: 0000013217
Sieć neuronowa jako element przetwornika próbkuj±cego.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec, Piotr* Makowski, Jerzy Roj.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2005 z. 195, s. 75-90, bibliogr. 14 poz.

21/751
Nr opisu: 0000012928
Sprzętowe i programowe metody polepszania wykrywalno¶ci zjawisk mikrosejsmologicznych w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Roman Wyżgolik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2005 z. 195, s. 245-256, bibliogr. 23 poz.

22/751
Nr opisu: 0000021267
Wpływ wybranych parametrów na wyniki pomiarów sprawdzaj±cych programowalnych mierników napięć powrotnych.
[Aut.]: Janusz Guzik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2005 z. 195, s. 17-26, bibliogr. 7 poz.

23/751
Nr opisu: 0000012926
Wyznaczanie błędu dynamicznego z wykorzystaniem sygnałów wzorcowych generowanych cyfrowo.
[Aut.]: Krzysztof Konopka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2005 z. 195, s. 125-134, bibliogr. 16 poz.

24/751
Nr opisu: 0000012929
Wyznaczanie niepewno¶ci wyniku pomiaru w systemie czasu rzeczywistego z uwzględnieniem opóĽnień.
[Aut.]: Roman** Żurkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2005 z. 195, s. 281-287, bibliogr. 6 poz.

25/751
Nr opisu: 0000012922
Zastosowanie programowego przetwarzania sygnałów w quasi-zrównoważonych układach do pomiaru składowych immitancji.
[Aut.]: Adam Cichy.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2005 z. 195, s. 9-15, bibliogr. 12 poz.

26/751
Nr opisu: 0000007988
Algorytmy sterowania energetycznym filtrem aktywnym dla układów trójfazowych czteroprzewodowych z wykorzystaniem teorii mocy chwilowej "PQR".
[Aut.]: Marcin Maci±żek, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 186, s. 95-108, bibliogr. 5 poz.

układ trójfazowy czteroprzewodowy ; teoria mocy pqr ; sterowanie energetyczne ; filtr aktywny

three-phase four-wire system ; extension pqr theorem ; energy control ; active filter

27/751
Nr opisu: 0000010277
Analiza funkcji grubo¶ci szczeliny powietrznej i jej odwrotno¶ci przy pełnym i niepełnym dwustronnym użłobkowaniu obwodu magnetycznego maszyny elektrycznej.
[Aut.]: Damian Krawczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 193, s. 79-87, bibliogr. 7 poz.

szczelina powietrzna ; maszyna elektryczna ; analiza harmoniczna ; obwód magnetyczny

air gap ; electric machine ; harmonic analysis ; magnetic circuit

28/751
Nr opisu: 0000010233
Analiza możliwo¶ci redukcji przekroju żył powrotnych w kablach ¶redniego napięcia w sieciach miejskich.
[Aut.]: Roman Korab, Edward* Siwy, Kurt** Żmuda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 111-120, bibliogr. 4 poz.

żyła powrotna ; sieć miejska ; kabel ¶redniego napięcia ; symulacja komputerowa

return conductor ; urban network ; medium voltage cable ; computer simulation

29/751
Nr opisu: 0000055305
Analiza symulacyjna silnika indukcyjnego o dwóch stopniach swobody.
[Aut.]: Marcin Szczygieł, Paweł Kowol.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 193, s. 109-118, bibliogr. 8 poz.

silnik indukcyjny ; analiza symulacyjna ; parametry elektryczne ; model obwodowy ; model matematyczny

induction motor ; simulation analysis ; electrical parameters ; circuit model ; mathematical model

30/751
Nr opisu: 0000010216
Analiza wpływu często¶ci profilaktycznych obsług eksploatacyjnych na awaryjno¶ć linii kablowych SN.
[Aut.]: Dominik Duda, Zbigniew** Gacek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 9-16, bibliogr. 5 poz.

linia kablowa ; awaryjno¶ć sieci ; metoda diagnostyczna

cable line ; water supply ; diagnostic method

31/751
Nr opisu: 0000010224
Analysis of electrical discharges in the air - solid molecules mixture.
[Aut.]: Alfred** Kałużny, M. Kałużny, W. Bobecki, M. Kasprzyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 85-92, bibliogr. 4 poz.

analiza wytrzymało¶ciowa ; pył przemysłowy ; wytrzymało¶ć elektryczna ; mieszanka pyłowo-powietrzna

strength analysis ; industrial dust ; electric strength ; mixture of pulverized coal and air

32/751
Nr opisu: 0000055306
Application of Matlab simulation package for transient analysis on power systems.
[Aut.]: Michał Łukasz Lewandowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 191, s. 125-134, bibliogr. 7 poz.

obwód elektroenergetyczny ; Matlab ; stan nieustalony

power circuit ; Matlab ; transient state

33/751
Nr opisu: 0000010272
Asymetria amplitud pr±dów fazowych stojana maszyny indukcyjnej klatkowej pracuj±cej w stanie zwarcia.
[Aut.]: R. Kałuża, Tomasz Trawiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 193, s. 31-38, bibliogr. 4 poz.

stan zwarcia ; asymetria pr±dów ; maszyna indukcyjna klatkowa ; wyższe harmoniczne

load condition ; current asymmetry ; squirrel-cage induction machine ; higher harmonics

34/751
Nr opisu: 0000009639
Badania momentu elektromagnetycznego synchronicznych silników o magnesach trwałych.
[Aut.]: Adrian* Mrozek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 205-214, bibliogr. 14 poz.

silnik synchroniczny ; magnes trwały ; moment elektromagnetyczny ; metoda elementów skończonych ; Opera 2D

synchronous motor ; permanent magnet ; electromagnetic torque ; finite element method ; Opera 2D

35/751
Nr opisu: 0000009657
Badania symulacyjne wła¶ciwo¶ci struktur sterowania pojazdu elektrycznego małej mocy.
[Aut.]: Janusz Hetmańczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 192, s. 47-56, bibliogr. 11 poz.

pojazd elektryczny ; badania symulacyjne ; struktura sterowania

electric vehicle ; simulation test ; control structure

36/751
Nr opisu: 0000007982
Ceny krańcowe energii elektrycznej w węzłach sieci przesyłowej.
[Aut.]: Franciszek* Buchta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 186, s. 15-24, bibliogr. 5 poz.

energia elektryczna ; sieć przesyłowa ; przesył energii elektrycznej

electrical energy ; transmission grid ; power transmission

37/751
Nr opisu: 0000010263
Charakterystyki częstotliwo¶ciowe interwałowych układów liniowych.
[Aut.]: Zygmunt** Garczarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 191, s. 57-69, bibliogr. 28 poz.

interwałowy układ liniowy ; charakterystyka częstotliwo¶ciowa ; transmitancja wymierna ; równanie interwałowe

linear interval system ; frequency response ; rational transmittance ; interval equation

38/751
Nr opisu: 0000010260
Czterowęzłowa struktura filtruj±ca sygnał pr±dowy z jednym uogólnionym konwejerem pr±dowym GCC.
[Aut.]: Marian** Pasko, Krzysztof Sztymelski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 191, s. 23-32, bibliogr. 13 poz.

konwejer pr±dowy GCC ; sygnał pr±dowy ; struktura czterowęzłowa

GCC current conveyor ; current signal ; four-nods structure

39/751
Nr opisu: 0000010247
Detekcja k±ta przesunięcia fazowego +-90o sygnałów sinusoidalnych o infraniskiej częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski, Adam Cichy.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 190, s. 47-52, bibliogr. 4 poz.

detekcja przesunięcia fazowego ; sygnał sinusoidalny ; częstotliwo¶ć infraniska

phase shift detection ; sinusoidal signal ; infra-low frequency

40/751
Nr opisu: 0000007983
Dynamiczna obci±żalno¶ć termiczna napowietrznych linii przesyłowych.
[Aut.]: Edward* Siwy, Kurt** Żmuda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 186, s. 25-45, bibliogr. 8 poz.

linia napowietrzna ; obci±żalno¶ć termiczna ; przesył energii elektrycznej

overhead line ; thermal load ; power transmission

41/751
Nr opisu: 0000010236
Dynamiczne układy zastępcze dla symulacji zjawisk przej¶ciowych w systemie elektroenergetycznym.
[Aut.]: Paweł Sowa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 143-152, bibliogr. 19 poz.

system elektroenergetyczny ; układ elektromechaniczny ; sztuczna sieć neuronowa

power system ; electromechanical system ; artificial neural network

42/751
Nr opisu: 0000010266
Electromechanical converters linear, cylindrical and spherical. Pt 1. Electromagnetic field analysis.
[Aut.]: Dariusz Spałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 191, s. 83-92, bibliogr. 9 poz.

przetwornik elektromagnetyczny ; przetwornik liniowy ; przetwornik cylindryczny ; przetwornik sferyczny ; pole elektromagnetyczne

electromechanical converter ; linear converter ; cylindrical converter ; spherical converter ; electromagnetic field

43/751
Nr opisu: 0000010267
Electromechanical converters linear, cylindrical and spherical. Pt 2. Force and torque calculation.
[Aut.]: Dariusz Spałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 191, s. 93-104, bibliogr. 10 poz.

moment elektromagnetyczny ; przetwornik elektromechaniczny ; przetwornik liniowy ; przetwornik sferyczny ; przetwornik cylindryczny

electromagnetic torque ; electromechanical converter ; linear converter ; spherical converter ; cylindrical converter

44/751
Nr opisu: 0000010271
Elektromechaniczny przetwornik wielko¶ci mechanicznych na wielko¶ci elektryczne.
[Aut.]: Andrzej** Cioska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 193, s. 19-29, bibliogr. 3 poz.

przetwornik elektromechaniczny ; przetwarzanie sygnałów ; sygnał napięciowy

electromechanical converter ; signal processing ; voltage signal

45/751
Nr opisu: 0000007990
Eliptyczne struktury bikwadratowe z rzeczywistym wzmacniaczem transkonduktancyjnym.
[Aut.]: Tomasz Adrikowski, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 186, s. 123-136, bibliogr. 15 poz.

struktura eliptyczna ; wzmacniacz transkonduktancyjny ; struktura bikwadratowa

elliptic structure ; transconductance amplifier ; biquadratic structure

46/751
Nr opisu: 0000009620
Estymacja sprzężeń elektromagnetycznych silnika indukcyjnego w układzie z procesorem sygnałowym.
[Aut.]: Aleksander** Żywiec, Roman Niestrój.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 25-40, bibliogr. 14 poz.

sprzężenie elektromagnetyczne ; silnik indukcyjny ; estymacja ; układ cyfrowy ; procesor sygnałowy

electromagnetic coupling ; induction motor ; estimation ; digital circuit ; digital signal processor

47/751
Nr opisu: 0000010273
Examinations of synchronous parasitic torques in double-speed, squirrel-cage induction motors.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 193, s. 39-48, bibliogr. 8 poz.

maszyna indukcyjna klatkowa ; maszyna dwubiegowa ; moment pasożytniczy ; wyższe harmoniczne

squirrel-cage induction machine ; double-speed motor ; parasitic torques ; higher harmonics

48/751
Nr opisu: 0000009667
Falownik rezonansowy klasy DE 8 MHz z drajwerem sinusoidalnym.
[Aut.]: Marcin Kasprzak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 192, s. 85-90, bibliogr. 12 poz.

falownik rezonansowy ; klasa DE ; tranzystor MOSFET ; drajwer

resonant inverter ; class DE ; MOSFET transistor ; driver

49/751
Nr opisu: 0000007989
Filtry antyaliasingowe z użyciem wzmacniaczy transkonduktancyjnych.
[Aut.]: Tomasz Adrikowski, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 186, s. 109-121, bibliogr. 15 poz.

filtr antyaliasingowy ; wzmacniacz transkonduktancyjny ; filtr analogowy ; przetwarzanie sygnałów

anti-aliasing filter ; transconductance amplifier ; analog filter ; signal processing

50/751
Nr opisu: 0000007984
Generator fali sinusoidalnej z dynamiczn± zmian± częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Paweł Kielan, Zbigniew* Wysocki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 186, s. 47-56, bibliogr. 7 poz.

generator fali sinusoidalnej ; automatyka elektroenergetyczna ; zmiana częstotliwo¶ci

sinusoidal wave generator ; power system automation ; frequency change

51/751
Nr opisu: 0000007986
Komputerowa analiza stanów: nieustalonego i ustalonego w transformatorze z obwodem magnetycznym nieliniowym.
[Aut.]: Bernard** Baron, J. Krych.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 186, s. 69-82, bibliogr. 6 poz.

nieliniowy obwód magnetyczny ; analiza komputerowa ; metoda prywatna

nonlinear magnetic circuit ; computer analysis ; private method

52/751
Nr opisu: 0000009669
Komutator elektroniczny umożliwiaj±cy dwustrefow± pracę silnika PMBDC.
[Aut.]: Krzysztof** Krykowski, Aleksander Bodora.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 192, s. 91-100, bibliogr. 16 poz.

silnik PMBDC ; komutator elektroniczny ; silnik bezszczotkowy ; badanie eksperymentalne

PMBDC motor ; electronic commutator ; brushless motor ; experimental study

53/751
Nr opisu: 0000015591
Koncepcja rozmytego regulatora z modelem odniesienia dla generatora synchronicznego.
[Aut.]: Adrian Nocoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 221-230, bibliogr. 18 poz.

generator synchroniczny ; regulator rozmyty ; badania symulacyjne ; Matlab/Simulink

synchronous generator ; fuzzy regulator ; simulation test ; Matlab/Simulink

54/751
Nr opisu: 0000010235
Konfigurowanie urz±dzeń cyfrowej elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
[Aut.]: D. Pięta, Zbigniew* Wysocki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 129-142, bibliogr. 9 poz.

automatyka zabezpieczeniowa ; automatyka elektroenergetyczna ; konfigurowanie urz±dzeń

protection automatics ; power system automation ; systems cofiguration

55/751
Nr opisu: 0000010242
Kształtowanie wysokonapięciowych układów izolacyjnych wspomagane komputerowo.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 175-174, bibliogr. 12 poz.

wysokonapięciowy układ izolacyjny ; układ izolacyjny ; elektroenergetyka ; wspomaganie komputerowe

HV insulating system ; insulation system ; electrical power engineering ; computer aided

56/751
Nr opisu: 0000009663
Mapy pracy falowników klas D, DE, E przy zmiennych parametrach obci±żenia.
[Aut.]: Zbigniew Kaczmarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 192, s. 75-84, bibliogr. 9 poz.

falownik klasy D ; falownik klasy DE ; falownik klasy E ; symulacja komputerowa ; zmienne parametry

class D inverter ; class DE inverter ; class E inverter ; computer simulation ; variable parameters

57/751
Nr opisu: 0000010245
Metoda wzorcowania planarnych wielozł±czowych termicznych przetworników warto¶ci skutecznej w zakresie częstotliwo¶ci 10, ..., 100 Hz.
[Aut.]: Marian Kampik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 190, s. 7-16, bibliogr. 6 poz.

metoda wzorcowania ; przetwornik termiczny ; wzorcowanie ; termiczny przetwornik warto¶ci skutecznej

calibration method ; thermal converter ; calibration ; thermal voltage converter

58/751
Nr opisu: 0000010256
Metody badań wła¶ciwo¶ci dynamicznych piezorezystancyjnych czujników ci¶nienia o małych zakresach.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok, Jan** Zakrzewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 190, s. 115-132, bibliogr. 18 poz.

czujnik ci¶nienia ; czujnik piezorezystancyjny ; wła¶ciwo¶ci dynamiczne ; charakterystyka częstotliwo¶ciowa

pressure sensor ; piezoresistive sensor ; dynamic properties ; frequency response

59/751
Nr opisu: 0000009624
Metody pomiarowe a obliczenia momentu elektromagnetycznego indukcyjnych silników klatkowych.
[Aut.]: Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 93-102, bibliogr. 5 poz.

silnik klatkowy ; moment elektromagnetyczny ; metody pomiarowe ; wyższe harmoniczne

squirrel-cage motor ; electromagnetic torque ; measurement methods ; higher harmonics

60/751
Nr opisu: 0000010228
Metodyka krótkookresowych kosztów krańcowych w zastosowaniu do oceny efektywno¶ci ekonomicznej inwestycji sieciowych.
[Aut.]: Henryk Kocot, Roman Korab, Kurt** Żmuda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 99-110, bibliogr. 6 poz.

inwestycja sieciowa ; efektywno¶ć ekonomiczna ; koszt krańcowy ; sieć elektroenergetyczna

network investment ; economic efficiency ; marginal cost ; power network

61/751
Nr opisu: 0000010270
Model matematyczny przetwornika elektromechanicznego opisany przez strumieniowe zmienne stanu na przykładzie silnika reluktancyjnego.
[Aut.]: Wojciech Burlikowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 193, s. 7-18, bibliogr. 13 poz.

model matematyczny ; przetwornik elektromechaniczny ; silnik reluktancyjny

mathematical model ; electromechanical converter ; reluctance motor

62/751
Nr opisu: 0000009635
Model obliczeniowo-pomiarowy do oceny zagrożeń termicznych w uzwojeniu stojana generatora synchronicznego przy zakłóceniach w układzie chłodzenia.
[Aut.]: Jan** Kapinos, Roman Krok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 169-178, bibliogr. 5 poz.

generator synchroniczny ; zagrożenie termiczne ; generator synchroniczny ; model obliczeniowo-pomiarowy ; stojan generatora

synchronous generator ; thermal hazard ; synchronous generator ; computational-measurement model ; generator stator

63/751
Nr opisu: 0000010225
Model obwodowy cz±stkowy do obliczeń cieplnych wysokonapięciowego izolatora przepustowego.
[Aut.]: Wiktor** Ki¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 93-98, bibliogr. 6 poz.

wysokonapięciowy izolator przepustowy ; obliczenia cieplne ; obliczenia konstruktorskie ; opór cieplny ; Ľródło ciepła

high voltage bushing ; thermal calculations ; constructional calculations ; thermal resistance ; heat source

64/751
Nr opisu: 0000055559
Model silnika indukcyjnego do symulacji pasożytniczych zjawisk dodatkowych spowodowanych zasilaniem silnika z falownika PWM.
[Aut.]: Piotr Zientek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 155-157, bibliogr. 8 poz.

silnik indukcyjny ; falownik PWM ; parametry pasożytnicze ; stojan

induction motor ; PWM inverter ; parasitic parameters ; stator

65/751
Nr opisu: 0000010250
Modele niedokładno¶ci systemów pomiarowo-steruj±cych.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 190, s. 65-93, bibliogr. 24 poz.

system pomiarowo-steruj±cy ; model niedokładno¶ci ; wła¶ciwo¶ci metrologiczne

measuring and control system ; inaccuracy model ; metrological properties

66/751
Nr opisu: 0000010280
Modelowanie aktuatora głowic dysku twardego.
[Aut.]: Tomasz Trawiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 193, s. 119-127, bibliogr. 6 poz.

głowica dysków twardych ; podwójny układ napędowy ; model matematyczny ; notacja Denavita-Hartenberga

hard disk head ; double drive system ; mathematical model ; Denavit-Hartenberg notation

67/751
Nr opisu: 0000009645
Możliwo¶ci wykorzystania przemiennika MSI do hamowania dynamicznego silnika indukcyjnego klatkowego.
[Aut.]: Tomasz* Biskup.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 192, s. 11-18, bibliogr. 4 poz.

silnik indukcyjny klatkowy ; przemiennik MSI ; hamowanie dynamiczne

squirrel-cage induction motor ; PWM inverter ; DC braking

68/751
Nr opisu: 0000009637
Nieliniowy polowo-obwodowy model silnika synchronicznego reluktancyjnego.
[Aut.]: Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 179-190, bibliogr. 6 poz.

silnik synchroniczny reluktancyjny ; model polowo-obwodowy ; metoda elementów skończonych ; obwód magnetyczny

synchronous reluctance motor ; field-circuit model ; finite element method ; magnetic circuit

69/751
Nr opisu: 0000010241
O wpływie regulatora UPFC na wybrane kryteria decyzyjne zabezpieczeń elektroenergetycznych.
[Aut.]: Bernard Witek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 165-174, bibliogr. 11 poz.

zabezpieczenie elektroenergetyczne ; regulator UPFC ; kryterium decyzyjne ; automatyka zabezpieczeniowa ; PSCAD/EMTDC ; badanie symulacyjne

power protection ; UPFC controller ; decision criterion ; protection automatics ; PSCAD/EMTDC ; simulation test

70/751
Nr opisu: 0000010279
Obliczenia elektromagnetyczne i wytrzymało¶ciowe wirnika generatora drgań skrętnych.
[Aut.]: Zbigniew* Pilch, Wojciech Burlikowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 193, s. 97-107, bibliogr. 8 poz.

obliczenia elektromagnetyczne ; obliczenia wytrzymało¶ciowe ; generator drgań skrętnych

electromagnetic calculations ; strength calculations ; ripple torque generator

71/751
Nr opisu: 0000010262
On the possibility of realizations of models of the nonlinear one-ports.
[Aut.]: Piotr* ¦wiszcz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 191, s. 41-55, bibliogr. 26 poz.

model częstotliwo¶ciowy ; dwójnik nieliniowy ; element nieliniowy ; operator Niemyckiego

frequency domain model ; nonlinear one-port ; nonlinear element ; Nemytskij operator

72/751
Nr opisu: 0000010269
Optymalizacja parametrów dwuwej¶ciowego stabilizatora systemowego PSS3B w jednomaszynowym systemie elektroenergetycznym generator - sieć sztywna.
[Aut.]: Stefan Paszek, A. Pawłowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 191, s. 115-124, bibliogr. 10 poz.

stabilizator systemowy ; sieć sztywna ; generator ; sieć przesyłowa ; dwuwej¶ciowy stabilizator systemowy PSS3B

power system stabilizer ; infinite bus system ; generator ; transmission grid ; dual input PSS3B

73/751
Nr opisu: 0000010265
Pole elektromagnetyczne wewn±trz przewodz±cego cylindrycznego wsadu rurowego w podłużnym równomiernym polu magnetycznym.
[Aut.]: Z. Pi±tek, Bernard** Baron, B. Borowik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 191, s. 71-82, bibliogr. 13 poz.

pole elektromagnetyczne ; wsad rurowy ; nagrzewanie indukcyjne ; pole magnetyczne

electromagnetic field ; tubular conductor ; induction heating ; magnetic field

74/751
Nr opisu: 0000009630
Porównanie wła¶ciwo¶ci uzwojenia jednowarstwowego o układzie poł±czeń w gwiazdę z układem mieszanym gwiazdkowo-trójk±towym.
[Aut.]: Roman** Miksiewicz, A. Wieczorek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 111-124, bibliogr. 7 poz.

uzwojenie jednowarstwowe ; FFT ; układ mieszany

single layer winding ; FFT ; mixed system

75/751
Nr opisu: 0000009653
Power conditioning system with SMES - a way to provide high power quality.
[Aut.]: Tomasz* Biskup, C. Buhrer, Bogusław** Grzesik, J. Krijgsman, Jarosław Michalak, Szymon Pasko, Marcin Zygmanowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 192, s. 29-38, bibliogr. 11 poz.

kondycjoner mocy ; cewka nadprzewodz±ca ; jako¶ć energii elektrycznej ; PCS

power conditioning system ; superconducting coil ; power quality ; PCS

76/751
Nr opisu: 0000010268
Praktyczna weryfikacja komputerowego systemu do pomiaru natężenia pola elektrycznego.
[Aut.]: Artur Pasierbek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 191, s. 105-114, bibliogr. 5 poz.

pole elektryczne ; system komputerowy ; natężenie pola elektrycznego

electric field ; computer system ; electric field intensity

77/751
Nr opisu: 0000010278
Procedura okre¶lania warunków generowania momentów reluktancyjnych w silnikach elektrycznych o obustronnie użłobkowanym obwodzie magnetycznym.
[Aut.]: Damian Krawczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 193, s. 89-95, bibliogr. 9 poz.

obwód magnetyczny ; moment reluktancyjny ; silnik elektryczny

magnetic circuit ; reluctance motor ; electric motor

78/751
Nr opisu: 0000009614
Prof. Pol. ¦l. Dr hab. inż. Aleksander Żywiec. Odszedł na zawsze.
[Aut.]: Bronisław** Drak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 7-8

Żywiec Aleksander ; biografia ; Politechnika ¦l±ska

Żywiec Aleksander ; biography ; Silesian University of Technology

79/751
Nr opisu: 0000009643
Profesor Tadeusz Rodacki (1942-2004).
[Aut.]: Tadeusz** Glinka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 192, s. 9-10

Rodacki Tadeusz ; biografia ; Politechnika ¦l±ska

Rodacki Tadeusz ; biography ; Silesian University of Technology

80/751
Nr opisu: 0000010238
Prosta metoda szacowania skutków mechanicznych pr±du zwarciowego w oszynowaniu giętkim rozdzielni WN.
[Aut.]: Marek Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 153-164, bibliogr. 6 poz.

rozdzielnia WN ; pr±d zwarciowy ; oszynowanie giętkie

high voltage switching station ; short-circuit current ; flexible busbars

81/751
Nr opisu: 0000010218
Przegl±d rozwi±zań wysokonapięciowych gazoszczelnych przewodów szynowych.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, Tomasz Rusek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 29-36, bibliogr. 6 poz.

wysokonapięciowy przewód szynowy ; instalacja gazowa ; gazoszczelne przewody szynowe

high voltage line ; gas installation ; Gas Insulated Lines

82/751
Nr opisu: 0000010257
Realizacja układu różniczkuj±cego jako obwodu wewnętrznie nieliniowego.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 190, s. 133-145, bibliogr. 8 poz.

obwód wewnętrznie nieliniowy ; układ różniczkuj±cy ; funkcja przetwarzania

internally nonlinear circuit ; differentiating circuit ; transmittance function

83/751
Nr opisu: 0000009671
Regulacja temperatury wody w układzie kotła gazowego.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki, Andrzej* Kandyba, M. Kalus, J. Wydrych.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 192, s. 101-112, bibliogr. 7 poz.

kocioł gazowy ; symulacja komputerowa ; teoria sterowania ; analiza porównawcza

gas boiler ; computer simulation ; control theory ; comparative analysis

84/751
Nr opisu: 0000010248
Równonapięciowa komparacja admitancji.
[Aut.]: Janusz Guzik, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 190, s. 53-64, bibliogr. 20 poz.

admitancja ; komparator admitancji ; wła¶ciwo¶ci metrologiczne ; dielektryk

admittance ; admittance comparator ; metrological properties ; dielectric

85/751
Nr opisu: 0000009656
Silniki bezszczotkowe - klasyczne metody sterowania komutatorem elektronicznym.
[Aut.]: Arkadiusz Domoracki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 192, s. 39-46, bibliogr. 11 poz.

silnik bezszczotkowy ; komutator elektroniczny ; metoda sterowania ; silnik BLDC

brushless motor ; electronic commutator ; control system ; BLDC motor

86/751
Nr opisu: 0000010274
Simulations of poliharmonic model of squirrel-cage induction motor with additional ring in rotor.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 193, s. 49-56, bibliogr. 7 poz.

silnik indukcyjny klatkowy ; moment pasożytniczy ; model matematyczny ; badania symulacyjne

squirrel-cage induction motor ; parasitic torques ; mathematical model ; simulation test

87/751
Nr opisu: 0000009680
Straty mocy w zaworach pięciopoziomowego falownika z diodami poziomuj±cymi.
[Aut.]: Marcin Zygmanowski, Tomasz* Biskup, C. Buhrer, Bogusław** Grzesik, J. Krijgsman, Jarosław Michalak, Szymon Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 192, s. 131-142, bibliogr. 6 poz.

falownik pięciopoziomowy ; straty mocy ; dioda poziomuj±ca

five-level inverter ; power losses ; clamping diode

88/751
Nr opisu: 0000010255
Symulacyjne badania naprężeń w ¶rubach.
[Aut.]: Józef** Parchański, D. David.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 190, s. 95-114, bibliogr. 4 poz.

badania symulacyjne ; metoda elementów skończonych ; PRO-MES 4.4

simulation test ; finite element method ; PRO-MES 4.4

89/751
Nr opisu: 0000009618
Synteza algorytmów skalarnego sterowania częstotliwo¶ciowego silnika indukcyjnego.
[Aut.]: Aleksander** Żywiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 11-24, bibliogr. 6 poz.

silnik indukcyjny ; sterowanie skalarne ; algorytm sterowania ; napięcie sinusoidalne

induction motor ; scalar control ; control algorithm ; sinusoidal voltage

90/751
Nr opisu: 0000009659
System monitorowania przemysłowych sieci elektroenergetycznych.
[Aut.]: Marian Hyla.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 192, s. 57-64, bibliogr. 9 poz.

sieć elektroenergetyczna ; system monitorowania ; sieć zakładowa ; telekomunikacja

power network ; monitoring system ; industrial network ; telecommunications

91/751
Nr opisu: 0000009672
Transformator współosiowy liniowy - idea konstrukcji oraz podstawowe wła¶ciwo¶ci.
[Aut.]: Mariusz Stępień, Bogusław** Grzesik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 192, s. 113-120, bibliogr. 7 poz.

transformator współosiowy ; transformator spiralny ; wła¶ciwo¶ci energetyczne

coaxial transformer ; helical transformer ; energy properties

92/751
Nr opisu: 0000010246
Transformatory pomiarowe o zmodyfikowanych strukturach i parametrach magnetowodów.
[Aut.]: Józef** Kwiczala.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 190, s. 17-32, bibliogr. 15 poz.

transformator pomiarowy ; magnetowód ; obwód magnetyczny ; wła¶ciwo¶ci metrologiczne

measuring transformer ; magnetic core ; magnetic circuit ; metrological properties

93/751
Nr opisu: 0000010261
Transitive maps for time-frequency signal representations.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Dariusz Grabowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 191, s. 33-40, bibliogr. 12 poz.

reprezentacja sygnału ; reprezentacja czasowo-częstotliwo¶ciowa ; transformacja przej¶cia

signal representation ; time-frequency representation ; transitive map

94/751
Nr opisu: 0000010219
Układ autoproducencki a koszty niezawodno¶ci pokrycia zapotrzebowania odbiorcy.
[Aut.]: Wiesław** Goc, Maksymilian Przygrodzki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 37-50, bibliogr. 10 poz.

układ autoproducencki ; Ľródła energii ; rozproszone Ľródła energii ; elektroenergetyka

uuto-production system ; energy sources ; distributed energy resources ; electrical power engineering

95/751
Nr opisu: 0000010275
Usage of shape memory alloys in mechatronic education.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 193, s. 57-64, bibliogr. 9 poz.

stop z pamięci± kształtu ; mechatronika ; robot krocz±cy

shape memory alloy ; mechatronics ; walking robot

96/751
Nr opisu: 0000009633
Use of dynamic responses to load rejection test for estimation of synchronous generator parameters.
[Aut.]: Andrzej* Boboń, Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 159-168, bibliogr. 8 poz.

generator synchroniczny ; zrzut mocy ; przebiegi dynamiczne ; parametry elektromagnetyczne

synchronous generator ; load rejection ; dynamical dependencies ; electromagnetic parameters

97/751
Nr opisu: 0000009622
Use of steady-state characteristics determined by means of the finite element method for parameter estimation of induction motor.
[Aut.]: Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 83-92, bibliogr. 3 poz.

silnik indukcyjny ; charakterystyka statyczna ; metoda elementów skończonych ; estymacja parametrów

induction motor ; static characteristics ; finite element method ; parameter estimation

98/751
Nr opisu: 0000009627
Uszkodzenia uzwojeń klatkowych wirników silników indukcyjnych dużej mocy.
[Aut.]: Bronisław** Drak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 103-110, bibliogr. 8 poz.

silnik indukcyjny dużej mocy ; silnik klatkowy ; wirnik ; uzwojenie klatkowe

high power induction motor ; squirrel-cage motor ; rotor ; squirrel-cage winding

99/751
Nr opisu: 0000009638
Wła¶ciwo¶ci silników reluktancyjnych przeł±czalnych z niesymetryczn± szczelin± powietrzn±.
[Aut.]: Roman** Miksiewicz, K. Władarz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 191-204, bibliogr. 9 poz.

silnik reluktancyjny ; silnik przeł±czalny ; niesymetryczna szczelina powietrza ; badania symulacyjne ; przebieg czasowy

reluctance motor ; switched motor ; unsymmetrical air gap ; simulation test ; time plot

100/751
Nr opisu: 0000010217
Wpływ narażeń starzeniowych na parametry techniczne wybranych zacisków przebijaj±cych izolację w liniach napowietrznych niskiego napięcia.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, Krzysztof MaĽniewski, Rafał* Sosiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 17-28, bibliogr. 16 poz.

linia napowietrzna ; niskie napięcie ; próba starzenia ; parametry techniczne

overhead line ; low voltage ; ageing test ; technical parameters

101/751
Nr opisu: 0000007985
Wpływ stałego pola elektrycznego na morfologię krwi u szczurów.
[Aut.]: G. Cie¶lar, M. Kuna, Paweł Sowa, A. Sieroń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 186, s. 57-68, bibliogr. 9 poz.

pole elektryczne ; morfologia krwi ; szczur ; pole elektrostatyczne

electric field ; blood morphology ; rat ; electrostatic field

102/751
Nr opisu: 0000010259
Wrażliwo¶ć filtrów eliptycznych realizowanych z wykorzystaniem struktur bikwadratowych.
[Aut.]: Tomasz Adrikowski, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 191, s. 7-22, bibliogr. 8 poz.

filtr eliptyczny ; struktura bikwadratowa ; analiza wrażliwo¶ci ; odchyłki

elliptic filter ; biquadratic structure ; sensitivity analysis ; tolerances

103/751
Nr opisu: 0000009631
Wykorzystanie metody zastępczego schematu cieplnego do identyfikacji zmian rezystancji klatki wirnika silnika indukcyjnego, w stanach ustalonych i nieustalonych.
[Aut.]: Tomasz* Mnich.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 125-134, bibliogr. 6 poz.

silnik indukcyjny ; klatka wirnika ; rezystancja ; stan ustalony ; stan nieustalony

induction motor ; squirrel cage ; resistance ; steady state ; transient state

104/751
Nr opisu: 0000055258
Wykorzystanie transferu Hamona do wzorcowego podziału napięcia stałego.
[Aut.]: Krzysztof Musioł.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 190, s. 33-46, bibliogr. 5 poz.

transfer Hamona ; napięcie stałe ; rezystor wzorcowy

Hamon transfer ; constant voltage ; standard resistor

105/751
Nr opisu: 0000010221
Zapewnienie możliwo¶ci prawidłowej pracy układów pomiarowo-zabezpieczeniowych złożonych obiektów elektroenergetycznych. (2).
[Aut.]: Adrian Halinka, Michał Szewczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 59-66, bibliogr. 4 poz.

automatyka zabezpieczeniowa ; sygnał pomiarowy ; układ pomiarowo-zabezpieczeniowy

protection automatics ; measuring signal ; measuring-protection system

106/751
Nr opisu: 0000010220
Zapewnienie możliwo¶ci prawidłowej pracy układów pomiarowo-zabezpieczeniowych złożonych obiektów elektroenergetycznych. (1).
[Aut.]: Adrian Halinka, Michał Szewczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 51-58, bibliogr. 3 poz.

obiekt elektroenergetyczny ; układ cyfrowy ; automatyka zabezpieczeniowa ; układ pomiarowo-zabezpieczeniowy

power system object ; digital circuit ; protection automatics ; measuring-protection system

107/751
Nr opisu: 0000010222
Zapewnienie możliwo¶ci prawidłowej pracy układów pomiarowo-zabezpieczeniowych złożonych obiektów elektroenergetycznych. (3).
[Aut.]: Adrian Halinka, Michał Szewczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 67-74, bibliogr. 7 poz.

układ pomiarowo-zabezpieczeniowy ; obiekt elektroenergetyczny ; funkcja zabezpieczeniowa

measuring-protection system ; power system object ; protection function

108/751
Nr opisu: 0000010223
Zapewnienie możliwo¶ci prawidłowej pracy układów pomiarowo-zabezpieczeniowych złożonych obiektów elektroenergetycznych. (4).
[Aut.]: Adrian Halinka, Michał Szewczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 189, s. 75-83, bibliogr. 4 poz.

układ pomiarowo-zabezpieczeniowy ; obiekt elektroenergetyczny ; automatyka zabezpieczeniowa

measuring-protection system ; power system object ; protection automatics

109/751
Nr opisu: 0000009649
Zastosowanie algorytmów modulacji stochastycznej r-IPDM do sterowania falownika rezonansowego klasy DU.
[Aut.]: Tomasz* Biskup, Marcin Kasprzak, Krzysztof Bodzek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 192, s. 19-28, bibliogr. 14 poz.

modulacja stochastyczna ; falownik rezonansowy ; modulacja gęsto¶ci impulsów ; modulacja r-IPDM

random modulation ; resonant inverter ; pulse-density modulation ; r-IPDM modulation

110/751
Nr opisu: 0000010258
Zastosowanie funkcji autokorelacji do komparacji amlitud sygnałów sinusoidalnych o krotnych częstotliwo¶ciach.
[Aut.]: Maria** Bojarska, Janusz Guzik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 190, s. 147-156, bibliogr. 9 poz.

funkcja autokorelacji ; sygnał o krotnych częstotliwo¶ciach ; sygnał sinusoidalny ; algorytm numeryczny

autocorrelation function ; multiple frequency signal ; sinusoidal signal ; numerical algorithm

111/751
Nr opisu: 0000009662
Zastosowanie metody DTC z modulatorem wektorowym do sterowania maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej.
[Aut.]: Michał Jeleń, Kazimierz** Gierlotka, Jarosław Michalak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 192, s. 65-74, bibliogr. 8 poz.

metoda DTC ; modulator wektorowy ; maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana ; moment elektromagnetyczny ; badanie symulacyjne

DTC method ; vector modulator ; double fed induction machine ; electromagnetic torque ; simulation test

112/751
Nr opisu: 0000007981
Zastosowanie sterowników programowalnych Wago do sterowania o¶wietleniem wydajnym energetycznie we wnętrzach.
[Aut.]: Mirosław Kiełboń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 186, s. 7-14, bibliogr. 5 poz.

sterownik programowalny ; Wago ; o¶wietlenie pomieszczeń

programmable logic controller ; Wago ; room lighting

113/751
Nr opisu: 0000007987
Zastosowanie układu symetryzuj±cego o uproszczonej strukturze do symetryzacji układu trójfazowego czteroprzewodowego zasilanego z nieidealnego Ľródła napięcia okresowego odkształconego.
[Aut.]: Krzysztof* Dębowski, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 186, s. 83-94, bibliogr. 7 poz.

układ trójfazowy ; symetryzacja ; Ľródło napięcia

three-phase system ; symmetrization ; voltage source

114/751
Nr opisu: 0000009632
Zastosowanie zweryfikowanego pomiarowo obserwatora zmian rezystancji klatki wirnika silnika indukcyjnego za pomoc± karty szybkiego prototypowania dSPACE 1103 do poprawy dokładno¶ci estymacji strumienia wirnika.
[Aut.]: Tomasz* Mnich.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2004 z. 188, s. 135-146, bibliogr. 11 poz.

silnik indukcyjny ; estymacja ; szybkie prototypowanie ; dSPACE 1103

induction motor ; estimation ; rapid prototyping ; dSPACE 1103

115/751
Nr opisu: 0000007717
800 W, 16 MHz laboratory Class E inverter.
[Aut.]: Zbigniew Kaczmarczyk, Bogusław** Grzesik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 187, s. 71-78, bibliogr. 12 poz.

falownik klasy E ; falownik klasy EF

class E inverter ; class EF inverter

116/751
Nr opisu: 0000000295
Analiza wybranych wła¶ciwo¶ci modelu elektromagnetycznego przetwornika grubo¶ci powłoki.
[Aut.]: Bogusław** Kasperczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 184, s. 27-40, bibliogr. 9 poz.

przetwornik elektromagnetyczny ; model fizykomatematyczny ; powłoka nieferromagnetyczna

electromagnetic transducer ; physico-chemical model ; non-ferromagnetic coating

117/751
Nr opisu: 0000007713
Application of DTC method for the control of double-fed induction machine.
[Aut.]: Kazimierz** Gierlotka, Michał Jeleń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 187, s. 33-40, bibliogr. 8 poz.

metoda DTC ; maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana

DTC method ; double-fed induction machine

118/751
Nr opisu: 0000000297
Bł±d detekcji fazoczułej w quasi-zrównoważonym układzie do pomiaru współczynnika strat dielektrycznych.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 184, s. 53-63, bibliogr. 9 poz.

układ quasi-zrównoważony ; detekcja ; metoda algorytmiczna ; współczynnik strat dielektrycznych

quasi-balanced circuit ; detection ; algorithmic method ; dielectric loss factor

119/751
Nr opisu: 0000007716
Control of the reactive power compensators in industry power grid.
[Aut.]: Marian Hyla, Kazimierz** Gierlotka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 187, s. 61-70, bibliogr. 7 poz.

kompensacja mocy biernej ; straty mocy ; minimalizacja strat mocy

reactive power compensation ; power losses ; power losses minimization

120/751
Nr opisu: 0000000299
DwuĽródłowy układ mostkowy do badań dielektryków zasilany napięciami o krotnych częstotliwo¶ciach.
[Aut.]: Janusz Guzik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 184, s. 75-89, bibliogr. 8 poz.

układ mostkowy ; dielektryk

bridge circuit ; dielectric

121/751
Nr opisu: 0000000303
Dyfuzja metanu przez osłonę ognioszczeln± czujnika pelistorowego.
[Aut.]: Ryszard Bogacz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 184, s. 129-136, bibliogr. 5 poz.

czujnik pelistorowy ; osłona ognioszczelna ; czujnik pelistorowy ; metan

pellistor sensor ; flameproof enclosure ; pellistor sensor ; methane

122/751
Nr opisu: 0000000298
Miernik rezystancji układów izolacyjnych.
[Aut.]: S. Górka, Andrzej** Lebiedzki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 184, s. 65-74, bibliogr. 4 poz.

rezystancja ; układ izolacyjny ; współczynnik absorpcji

resistance ; insulation system ; absorption coefficient

123/751
Nr opisu: 0000000293
Model łuku przeno¶nika i wyniki symulacyjnych badań naprężeń w ogniwie łańcucha.
[Aut.]: Józef** Parchański, D. David.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 184, s. 7-16, bibliogr. 1 poz.
Tekst równoległy w jęz. ang.

przeno¶nik łańcuchowy ; ogniwo łańcucha ; pomiar naprężenia

chain conveyor ; chain link ; stress measurement

124/751
Nr opisu: 0000007714
Model of commutation for power electronic converter.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik, Zbigniew Kaczmarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 187, s. 41-50, bibliogr. 13 poz.

komutacja ; przekształtnik energoelektroniczny

commutation ; power electronic converter

125/751
Nr opisu: 0000000300
Ocena warto¶ci stosunku sygnał - szum w równonapięciowym komparatorze admitancji dielektryków przy przetwarzaniu skrajnie małych pr±dów infraniskiej częstotliwo¶ci (10 do-3 - 10) Hz.
[Aut.]: Maria** Bojarska, Janusz Guzik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 184, s. 92-102, bibliogr. 7 poz.

dielektryk ; komparator admitancji

dielectric ; admittance comparator

126/751
Nr opisu: 0000000294
Pomiary naprężeń w ogniwie łańcucha podczas pracy na łuku przeno¶nika.
[Aut.]: Józef** Parchański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 184, s. 17-25, bibliogr. 2 poz.
Tekst równoległy w jęz. ang.

przeno¶nik łańcuchowy ; ogniwo łańcucha ; pomiar naprężenia

chain conveyor ; chain link ; stress measurement

127/751
Nr opisu: 0000007707
Practical realization of fuzzy controller.
[Aut.]: Tomasz* Biskup, M. Fra¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 187, s. 7-15, bibliogr. 5 poz.

regulator rozmyty ; mikrokontroler ; CPLD

fuzzy logic controller ; microcontroller ; CPLD

128/751
Nr opisu: 0000000296
Quasi-zrównoważony, aktywny układ do pomiaru współczynnika strat dielektrycznych.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 184, s. 41-51, bibliogr. 8 poz.

współczynnik strat dielektrycznych ; pomiary elektryczne ; układ pomiarowy

dielectric loss factor ; electrical measurements ; measurement system

129/751
Nr opisu: 0000007711
Random integral pulse density modulation - control strategy for class D and DE resonant inverters.
[Aut.]: Tomasz* Biskup, Marcin Kasprzak, S. Górka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 187, s. 17-24, bibliogr. 13 poz.

falownik rezonansowy ; modulacja stochastyczna ; falownik klasy D ; falownik klasy DE

resonant inverter ; density monitoring ; class D inverter ; class DE inverter

130/751
Nr opisu: 0000007719
Roboty mobilne jako narzędzie dydaktyczne w kształceniu inżyniera.
[Aut.]: Maciej Sajkowski, Tomasz Stenzel, Kazimierz** Gierlotka, Bogusław** Grzesik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 187, s. 87-94, bibliogr. 9 poz.

robot mobilny ; robot krocz±cy ; kształcenie inżynierów

mobile robot ; walking robot ; engineering education

131/751
Nr opisu: 0000000301
System steruj±cy kalibratora napięcia przemiennego o bardzo małej częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Marian Kampik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 184, s. 103-115, bibliogr. 7 poz.

kalibrator napięcia przemiennego ; system sterowania

AC voltage standard ; control system

132/751
Nr opisu: 0000007715
The effect of the coaxial transformer design on the winding currents distribution and flux density.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik, Mariusz Stępień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 187, s. 51-60, bibliogr. 7 poz.

transformator współosiowy ; transformator modularny ; MES

coaxial transformer ; modular transformer ; FEM

133/751
Nr opisu: 0000007712
The position sensor imperfections and its influence on brushless DC motor properties.
[Aut.]: Arkadiusz Domoracki, Janusz Hetmańczyk, Krzysztof** Krykowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 187, s. 25-32, bibliogr. 6 poz.

silnik pr±du stałego ; silnik bezszczotkowy ; czujnik położenia wirnika

DC motor ; brushless motor ; rotor position sensor

134/751
Nr opisu: 0000007718
Współpraca elektrowni wiatrowych z sieci± elektroenergetyczn±.
[Aut.]: Andrzej Latko, Tadeusz** Rodacki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 187, s. 79-86, bibliogr. 4 poz.

elektrownia wiatrowa ; sieć elektroenergetyczna ; prędko¶ć wiatru

wind power plant ; power network ; wind velocity

135/751
Nr opisu: 0000000302
Wyznaczanie współczynników modelu odwrotnego obszarowo-liniowego dla przetwornika dwuparametrowego nieliniowego.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2003 z. 184, s. 117-127, bibliogr. 8 poz.

przetwornik dwuparametrowy ; miernik ; metoda najmniejszych kwadratów

two-parameter converter ; meter ; least mean squares method

136/751
Nr opisu: 0000002762
Algorytm autokompensacji precyzyjnego komparatora indukcyjno¶ci.
[Aut.]: Andrzej** Met.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 181, s. 95-106, bibliogr. 5 poz.

137/751
Nr opisu: 0000000183
Impedancje obwodów ziemnopowrotnych napowietrznej linii przesyłowej dwuprzewodowej o przewodach dwuwarstwowych.
[Aut.]: Bernard** Baron, Zygmunt* Pi±tek, M. Sołtysik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 182, s. 47-54, bibliogr. 14 poz.

138/751
Nr opisu: 0000000181
Metody numeryczne analizy dyfuzji podłużnej pola magnetycznego o charakterze sinusoidy tłumionej w walcu przewodz±cym.
[Aut.]: Bernard** Baron, Zygmunt* Pi±tek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 182, s. 15-25, bibliogr. 11 poz.

139/751
Nr opisu: 0000002834
Model matematyczny dyfuzji metanu przez osłonę ognioszczeln± czujnika pelistorowego.
[Aut.]: Ryszard Bogacz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 181, s. 25-34, bibliogr. 6 poz.

140/751
Nr opisu: 0000019112
Model matematyczny trójosiowej głowicy pomiarowej.
[Aut.]: Damian Gonscz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 181, s. 55-64, bibliogr. 4 poz.

141/751
Nr opisu: 0000002761
Niepewno¶ć korekcji dynamicznej wyznaczania przy użyciu redukcyjnej arytmetyki interwałowej.
[Aut.]: Krzysztof Konopka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 181, s. 83-94, bibliogr. 6 poz.

142/751
Nr opisu: 0000055667
Niepewno¶ć łańcucha algorytmów wyznaczana za pomoc± redukcyjnej arytmetyki interwałowej.
[Aut.]: Roman** Żurkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 181, s. 219-228, bibliogr. 5 poz.

143/751
Nr opisu: 0000000184
O możliwo¶ci optymalizacji złożonych sieci elektrycznych z bezinercyjnymi odbiornikami nieliniowymi.
[Aut.]: Krzysztof* Dębowski, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 182, s. 55-67, bibliogr. 8 poz.

144/751
Nr opisu: 0000002763
Podstawowe standardy systemów pomiarowo-steruj±cych stosowanych w inteligentnych budynkach.
[Aut.]: Jerzy Roj.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 181, s. 165-174, bibliogr. 13 poz.

145/751
Nr opisu: 0000000182
Pole elektromagnetyczne wewn±trz walca przewodz±cego umieszczonego w podłużnym równomiernym polu magnetycznym o charakterze sinusoidy tłumionej.
[Aut.]: Zygmunt* Pi±tek, Bernard** Baron, A. Kałuża.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 182, s. 27-46, bibliogr. 8 poz.

146/751
Nr opisu: 0000000180
Pole magnetyczne napowietrznej linii przesyłowej dwuprzewodowej.
[Aut.]: Bernard** Baron, Zygmunt* Pi±tek, J. Kolańska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 182, s. 7-14, bibliogr. 6 poz.

147/751
Nr opisu: 0000000187
Realizacja praktyczna filtrów eliptycznych parzystego rzędu z użyciem struktur bikwadratowych.
[Aut.]: Tomasz Adrikowski, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 182, s. 101-122, bibliogr. 8 poz.

148/751
Nr opisu: 0000000189
Składowe momentu elektromagnetycznego maszyny indukcyjnej o niesymetrycznym wirniku.
[Aut.]: Dariusz Spałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 182, s. 135-150, bibliogr. 13 poz.

149/751
Nr opisu: 0000002766
Stanowisko pomiarowe do identyfikacji Ľródeł błędów przetwarzania próbkuj±cego.
[Aut.]: Roman** Żurkowski, Krzysztof Konopka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 181, s. 229-236, bibliogr. 3 poz.

150/751
Nr opisu: 0000000185
Sterowanie filtrami aktywnymi przy wykorzystaniu teorii mocy chwilowej (p-q).
[Aut.]: Marcin Maci±żek, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 182, s. 69-88, bibliogr. 11 poz.

151/751
Nr opisu: 0000002764
Układy przetworników pomiarowych dwuparametrowych.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 181, s. 199-208, bibliogr. 11 poz.

152/751
Nr opisu: 0000000186
Unormowanie filtrów eliptycznych.
[Aut.]: Tomasz Adrikowski, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 182, s. 89-100, bibliogr. 8 poz.

153/751
Nr opisu: 0000000190
Wielowej¶ciowy wzmacniacz operacyjny w pr±dowych układach nieliniowych.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 182, s. 151-164, bibliogr. 12 poz.

154/751
Nr opisu: 0000002760
Wyznaczanie niepewno¶ci przetwarzania próbkuj±cego za pomoc± redukcyjnej arytmetyki interwałowej.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 181, s. 65-82, bibliogr. 6 poz.

155/751
Nr opisu: 0000000188
Zastosowanie dwuwej¶ciowego stabilizatora systemowego PSS2A w systemie elektroenergetycznym o nieliniowym modelu matematycznym.
[Aut.]: Marian** Pasko, A. Pawłowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2002 z. 182, s. 123-134, bibliogr. 8 poz.

156/751
Nr opisu: 0000019111
Algorytm odtwarzania odkształconego przebiegu indukcji magnetycznej.
[Aut.]: Damian Gonscz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 178, s. 119-129, bibliogr. 6 poz.

157/751
Nr opisu: 0000003257
Algorytmy modulacji stochastycznej ze zmiennym położeniem impulsu zał±czaj±cego i ich wpływ na zjawiska wibroakustyczne.
[Aut.]: Tomasz* Biskup.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 180, s. 7-16, bibliogr. 5 poz.

158/751
Nr opisu: 0000003583
Analiza naprężeń stycznych i promieniowch w izolacji wirnika cylindrycznej maszyny synchronicznej.
[Aut.]: Dariusz Spałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 177, s. 15-20, bibliogr. 7 poz.

159/751
Nr opisu: 0000037954
Analiza wybranych struktur bezpo¶redniego sterowania momentu i strumienia.
[Aut.]: Michał Jeleń, Jarosław Michalak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 180, s. 29-39, bibliogr. 6 poz.

160/751
Nr opisu: 0000020715
Badania symulacyjne generatora synchronicznego małej mocy z klasycznym i rozmytym regulatorem napięcia.
[Aut.]: Adrian Nocoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 177, s. 219-226, bibliogr. 7 poz.

161/751
Nr opisu: 0000003577
Bł±d częstotliwo¶ciowy aktywnych równonapięciowych komparatów admitancji przeznaczonych do szerokopasmowych badań dielektryków i możliwo¶ci jego minimalizacji.
[Aut.]: Janusz Guzik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 178, s. 145-157, bibliogr. 4 poz.

162/751
Nr opisu: 0000003588
Efekty magnetyczne użyteczne w diagnostyce technicznej.
[Aut.]: Zbigniew** Żurek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 176, s. 153-158, bibliogr. 8 poz.

163/751
Nr opisu: 0000003580
Estymacja parametrów nieliniowego modelu matematycznego maszyny indukcyjnej na podstawie pomiarów w stanach dynamicznych.
[Aut.]: Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 177, s. 65-72, bibliogr. 5 poz.

164/751
Nr opisu: 0000003245
Helioelektryczne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki, Andrzej* Kandyba.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 180, s. 51-60, bibliogr. 4 poz.

165/751
Nr opisu: 0000003244
Heliotermiczne metody wykorzystania promieniowania słonecznego.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki, Andrzej* Kandyba.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 180, s. 61-70, bibliogr. 5 poz.

166/751
Nr opisu: 0000003585
Model matematyczny układu wbudzenia generatora synchronicznego ze wzbudnic± bezszczotkow±.
[Aut.]: Jan** Kapinos.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 176, s. 315-322, bibliogr. 4 poz.

167/751
Nr opisu: 0000003587
Modelowanie polowo-obwodowe silników reluktancyjnych przeł±czalnych.
[Aut.]: Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 176, s. 283-290, bibliogr. 7 poz.

168/751
Nr opisu: 0000003581
Naprężenie w luĽnych głębokożłobkowych klatek silników indukcyjnych w czasie długotrwałego rozruchu.
[Aut.]: Bronisław** Drak, R. Rut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 177, s. 49-56, bibliogr. 4 poz.

169/751
Nr opisu: 0000054922
Nowa konstrukcja transformatora wysokiej częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Mariusz Stępień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 180, s. 71-79, bibliogr.8 poz.

170/751
Nr opisu: 0000003582
Ocena możliwo¶ci podwyższania mocy turbogeneratora 500 MW.
[Aut.]: Roman Krok, Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 177, s. 29-36, bibliogr. 8 poz.

171/751
Nr opisu: 0000003249
Porównanie wła¶ciwo¶ci falowników do nagrzewania indukcyjnego.
[Aut.]: Adam* Marek, Tadeusz** Rodacki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 180, s. 41-50, bibliogr. 6 poz.

172/751
Nr opisu: 0000003589
Prof. Polit. ¦l. dr hab. inż. Władysław Mizia (1939-2000).
[Aut.]: Aleksander** Żywiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 176, s. 7-8

173/751
Nr opisu: 0000020716
Sterownik programowalny TSX37 Micro jako rozmyty regulator napięcia generatora synchronicznego małej mocy.
[Aut.]: Adrian Nocoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 177, s. 227-232, bibliogr. 7 poz.

174/751
Nr opisu: 0000003584
Turbogenerator with dualinput power system stabiliser.
[Aut.]: Dariusz Spałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 176, s. 323-328, bibliogr. 12 poz.

175/751
Nr opisu: 0000003246
Układ sterowania bezszczotkowego pr±du stałego do napędów dwusilnikowych.
[Aut.]: Janusz Hetmańczyk, Krzysztof** Krykowski, T. Hausner.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 180, s. 23-28, bibliogr. 5 poz.

176/751
Nr opisu: 0000003255
Układ sterowania bezszczotkowego silnika pr±du stałego z bezpo¶rednim zadawaniem pr±du.
[Aut.]: Arkadiusz Domoracki, Janusz Hetmańczyk, Krzysztof** Krykowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 180, s. 17-22, bibliogr. 5 poz.

177/751
Nr opisu: 0000003578
Woltomierze cyfrowe ze zmodyfikowanym i odwrotnym konwerterem napięcie-częstotliwo¶ć.
[Aut.]: Maciej** Nowiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 178, s. 61-72, bibliogr. 4 poz.

178/751
Nr opisu: 0000003576
Wzorce współczynnika strat dielektrycznych tgdelta - porównanie wła¶ciwo¶ci.
[Aut.]: Janusz Guzik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 178, s. 159-171, bibliogr. 20 poz.

179/751
Nr opisu: 0000003579
Wzorcowanie indukcyjnych dzielników napięcia przy częstotliwo¶ciach nadakustycznych.
[Aut.]: Artur Skórkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 178, s. 37-49, bibliogr. 12 poz.

180/751
Nr opisu: 0000003586
Zastosowanie metod polowych i obwodowych do wyznaczania charakterystyk statycznych generatorów synchronicznych.
[Aut.]: Andrzej* Boboń, Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2001 z. 176, s. 307-314, bibliogr. 7 poz.

181/751
Nr opisu: 0000004131   
Algorytm numeryczny do wyznaczania struktur kompensatorów pasywnych i aktywnych w jednofazowych układach z przebiegami odkształconymi okresowymi.
[Aut.]: Marian** Pasko, Marcin Maci±żek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 167, s. 87-104, bibliogr. 10 poz.

182/751
Nr opisu: 0000004198   
Analiza autotransformatora o uzwojeniu cylindrycznym trójczę¶ciowym.
[Aut.]: Władysław** Mizia.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 171, s. 95-106, bibliogr. 7 poz.

183/751
Nr opisu: 0000004304   
Analiza działania wył±cznika ochronnego różnicowo-pr±dowego w sieci TN.
[Aut.]: Karol** Wolski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 174, s. 55-66, bibliogr. 5 poz.

184/751
Nr opisu: 0000004178   
Analiza wła¶ciwo¶ci metrologicznych miernika napięcia powrotnego.
[Aut.]: Janusz Tokarski, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 169, s. 123-136, bibliogr. 15 poz.

185/751
Nr opisu: 0000004337   
Analiza wpływu ziarn pyłu przemysłowego i wilgotno¶ci na wytrzymało¶ć elektryczn± powietrza.
[Aut.]: Alfred** Kałużny, M. Kasprzyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 174, s. 27-34, bibliogr. 4 poz.

186/751
Nr opisu: 0000004159   
Analiza zbieżno¶ci aktywnych równonapięciowych komparatorów admitancji przeznaczonych do szerokopasmowych badań dielektryków.
[Aut.]: Janusz Guzik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 169, s. 167-177, bibliogr. 7 poz.

187/751
Nr opisu: 0000004294   
Approximate analytical solution of Helmholtz's equation in an inhomogeneous conducting region using hybrid synthesis method.
[Aut.]: Wojciech Burlikowski, Krzysztof** Kluszczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 173, s. 39-48, bibliogr. 6 poz.

188/751
Nr opisu: 0000004247   
Badania laboratoryjne silnika zasilanego z różnych Ľródeł z punktu widzenia momentów pasożytniczych.
[Aut.]: Tomasz Trawiński, Krzysztof** Kluszczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 173, s. 49-59, bibliogr. 4 poz.

189/751
Nr opisu: 0000004167   
Badania materiałów termomagnetycznych.
[Aut.]: Józef** Kwiczala.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 169, s. 159-166, bibliogr. 3 poz.

190/751
Nr opisu: 0000004258   
Badania pomiarowo-symulacyjne dwubiegowego klatkowego silnika indukcyjnego przy uwzględnieniu synchronicznych momentów pasożytniczych.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 173, s. 103-110, bibliogr. 7 poz.

191/751
Nr opisu: 0000004211   
Badania symulacyjne stanów dynamicznych generatora synchronicznego przy wykorzystaniu parametrów wyznaczonych metod± elementów skończonych.
[Aut.]: Andrzej* Boboń, Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 171, s. 215-226, bibliogr. 12 poz.

192/751
Nr opisu: 0000004224   
Badania symulacyjne zasilaczy łuku pr±du przemiennego.
[Aut.]: Adam* Marek, Tadeusz** Rodacki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 172, s. 111-121, bibliogr. 4 poz.

193/751
Nr opisu: 0000004206   
Badania synchronicznej wzbudnicy bezszczotkowej w awaryjnych stanach pracy.
[Aut.]: Jan** Kapinos.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 171, s. 241-253, bibliogr. 4 poz.

194/751
Nr opisu: 0000004261   
Badania wyładowań niezupełnych w izolacji zwojowej silników indukcyjnych zasilanych z falowników PWM.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, Barbara Kulesz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 173, s. 7-15, bibliogr. 5 poz.

195/751
Nr opisu: 0000004345   
Co dalej z elektroenergetyk±?.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 175, s. 43-60, bibliogr. 15 poz.

196/751
Nr opisu: 0000004148   
Cyfrowo przestrajany selektywny wskaĽnik zera.
[Aut.]: Andrzej** Lebiedzki, J. Piecha.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 169, s. 91-105, bibliogr. 5 poz.
Tekst równoległy w jęz. ang.

197/751
Nr opisu: 0000004341   
Dane do oceny niezawodno¶ci sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Bogusław** Teichman.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 174, s. 119-130, bibliogr. 15 poz.

198/751
Nr opisu: 0000004236   
Dobór regulatorów w układzie sterowania mechanizmu jazdy suwnicy.
[Aut.]: Kazimierz** Gierlotka, A. Doulen.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 172, s. 45-56, bibliogr. 9 poz.

199/751
Nr opisu: 0000004350   
Elektromechaniczne przetworniki energii.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 175, s. 33-42, bibliogr. 7 poz.

200/751
Nr opisu: 0000004355   
Elektrotechnika dawniej i dzi¶.
[Aut.]: Bernard** Baron.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 175, s. 83-86

201/751
Nr opisu: 0000004243   
Energoelektroniczny układ zasilania do testowania rozruszników samochowych.
[Aut.]: Tomasz* Biskup, H. Kołodziej, D. Szczęsny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 172, s. 7-15, bibliogr. 3 poz.

202/751
Nr opisu: 0000004344   
Ewolucja elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
[Aut.]: Wilibald** Winkler.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 175, s. 17-31, bibliogr. 14 poz.

203/751
Nr opisu: 0000004227   
Falowniki klasy E podwajaj±ce częstotliwo¶ć.
[Aut.]: Zbigniew Kaczmarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 172, s. 99-110, bibliogr. 8 poz.

204/751
Nr opisu: 0000004357   
Historia energoelektroniki.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 175, s. 61-70, bibliogr. 33 poz.

205/751
Nr opisu: 0000004129   
Indukcyjno¶ci kabla koncentrycznego.
[Aut.]: Zygmunt* Pi±tek, Bernard** Baron.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 167, s. 37-56, bibliogr. 29 poz.

206/751
Nr opisu: 0000004339   
Informatyczne systemy zarz±dzania węzłami wytwórczymi o złożonej strukturze.
[Aut.]: Adrian Halinka, Michał Szewczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 174, s. 77-89, bibliogr. 4 poz.

207/751
Nr opisu: 0000004348   
Jak problemy naukowe rozwi±zuje mózg, a jak komputer?. Przykład z teorii maszyn elektrycznych.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 175, s. 71-81, bibliogr. 12 poz.

208/751
Nr opisu: 0000004182   
Jednofazowy sterownik napięcia przemiennego o przewodzeniu wielokrotnym.
[Aut.]: Aleksander** Żywiec, M. Tokarz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 171, s. 173-188, bibliogr. 5 poz.

209/751
Nr opisu: 0000004161   
Komparator do badań dielektryków z zastosowaniem przetworników typu I/F.
[Aut.]: Janusz Guzik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 169, s. 179-189, bibliogr. 9 poz.

210/751
Nr opisu: 0000004361   
Kształcenie inżynierów na Wydziale Elektrycznym - perspektywy.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik, Kazimierz** Gierlotka, Jan** Kapinos, Marian** Mikrut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 175, s. 5-15, bibliogr. 8 poz.

211/751
Nr opisu: 0000004210   
Metoda polowo-obwodowa wyznaczania parametrów i charakterystyk maszyny synchronicznej w ustalonym stanie obci±żenia.
[Aut.]: Andrzej* Boboń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 171, s. 201-214, bibliogr. 7 poz.

212/751
Nr opisu: 0000004189   
Miernik napięcia powrotnego.
[Aut.]: Janusz Tokarski, Brunon** Szadkowski, Ryszard Bogacz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 171, s. 83-94, bibliogr. 13 poz.

213/751
Nr opisu: 0000004186   
Mikroprocesorowy układ polowo zorientowanego sterowania wektorowego silnikiem indukcyjnym.
[Aut.]: Aleksander** Żywiec, Roman Niestrój, G. RzeĽnikiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 171, s. 159-172, bibliogr. 8 poz.

214/751
Nr opisu: 0000004155   
Model niepewno¶ci jako podstawa oceny dokładno¶ci algorytmów przetwarzania pomiarowego.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 169, s. 7-36, bibliogr. 11 poz.
Tekst równoległy w jęz. ang.

215/751
Nr opisu: 0000004221   
Modelowanie charakterystyk dynamicznych łuku elektrycznego plazmowego.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki, Andrzej* Kandyba.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 172, s. 135-147, bibliogr. 3 poz.

216/751
Nr opisu: 0000004255   
Modelowanie własno¶ci dynamicznych przeł±czalnych silników reluktancyjnych SRM.
[Aut.]: Damian Krawczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 173, s. 93-102, bibliogr. 7 poz.

217/751
Nr opisu: 0000004244   
Modulacja stochastyczna ze zmiennym położeniem impulsu zał±czaj±cego.
[Aut.]: Tomasz* Biskup, Jerzy** Krzak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 172, s. 17-26, bibliogr. 10 poz.

218/751
Nr opisu: 0000004306   
Możliwo¶ci realizacji adaptacyjnych funkcji sterowania i zabezpieczeń w elastycznych układach przesyłowych (FACTS).
[Aut.]: Bernard Witek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 174, s. 103-117, bibliogr. 21 poz.

219/751
Nr opisu: 0000004331   
Nietypowe zakłócenie podczas procesu synchronizacji bloku energetycznego.
[Aut.]: Marian** Mikrut, Zygmunt** Pilch, Marian** Sauczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 174, s. 67-75

220/751
Nr opisu: 0000004311   
Niezawodno¶ć gazoszczelnych jednobiegunowych przewodów szynowych.
[Aut.]: Tomasz Rusek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 174, s. 35-44, bibliogr. 4 poz.

221/751
Nr opisu: 0000004128
Obliczanie momentu elektromagnetycznego w ¶rodowiskach anizotropowych.
[Aut.]: Dariusz Spałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 167, s. 79-86, bibliogr. 8 poz.

222/751
Nr opisu: 0000004265   
Obliczenia komputerowe rozkładów pól magnetycznych w szczelinie powietrznej niesymetrycznych maszyn indukcyjnych.
[Aut.]: Andrzej** Cioska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 173, s. 121-138, bibliogr. 11 poz.

223/751
Nr opisu: 0000004218   
Optymalizacja nastaw regulatora pr±du w tranzystorowym zasilaczu plazmotronu łukowego.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki, Andrzej* Kandyba.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 172, s. 149-160, bibliogr. 3 poz.

224/751
Nr opisu: 0000004197   
Optymalizacja silników 3-fazowych klatkowych przy zastosowaniu algorytmu genetycznego.
[Aut.]: Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 171, s. 131-142, bibliogr. 10 poz.

225/751
Nr opisu: 0000004251
Pomiary momentu elektromagnetycznego w silnikach indukcyjnych na stanowisku badawczym z wykorzystaniem sprzęgieł sztywnych i zębatych.
[Aut.]: Zbigniew* Pilch.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 173, s. 61-70, bibliogr. 5 poz.

226/751
Nr opisu: 0000004245   
Porównanie różnych technik i metod rozwi±zywania zredukowanych modeli poliharmonicznych maszyn indukcyjnych.
[Aut.]: Tomasz Trawiński, Krzysztof** Kluszczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 173, s. 111-120, bibliogr. 7 poz.

227/751
Nr opisu: 0000004205   
Porównanie skuteczno¶ci chłodzenia wirników turbogeneratorów z aksjalnym i zabierakowym systemem chłodzenia.
[Aut.]: Roman Krok, Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 171, s. 227-240, bibliogr. 9 poz.

228/751
Nr opisu: 0000004118   
Pr±d i napięcia układu elektrycznego: nieliniowy rezystor - nieliniowa cewka w skończonym przedziale czasu.
[Aut.]: Edward** Wilczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 167, s. 119-125, bibliogr. 3 poz.

229/751
Nr opisu: 0000004216   
Pr±dowe parametryczne Ľródła rezonansowe do zasilania odbiorników łukowych.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki, W. Bryłka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 172, s. 123-134, bibliogr. 3 poz.

230/751
Nr opisu: 0000004119   
Pr±dowy wzmacniacz operacyjny - koncepcja i wła¶ciwo¶ci.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 167, s. 5-16, bibliogr. 6 poz.

231/751
Nr opisu: 0000004231   
Procedury regulacyjne w systemie automatycznej regulacji mocy biernej w zakładzie przemysłowym.
[Aut.]: Marian Hyla.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 172, s. 89-98, bibliogr. 6 poz.

232/751
Nr opisu: 0000004172   
Przeno¶ny miernik współczynnika absorpcji izolacji.
[Aut.]: Eligiusz** Pasecki, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 169, s. 51-57, bibliogr. 4 poz.

233/751
Nr opisu: 0000004300   
Przesunięcie obszaru pracy stabilnej charakterystyki mechanicznej silnika SEMKg71-4B2/P01, przeznaczonego do zasilania z sieci jednofazowej.
[Aut.]: Wojciech Burlikowski, Krzysztof** Kluszczyński, T. G±siorowski, Tomasz Trawiński, A. Wieczorek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 173, s. 139-148, bibliogr. 5 poz.

234/751
Nr opisu: 0000004158   
Przesuwnik fazowy plus minus pi/2 niezależny od częstotliwo¶ci przeznaczony do pracy w pa¶mie infraniskich częstotliwo¶ci 10 do minus 3 - 10Hz.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 169, s. 137-144, bibliogr. 6 poz.

235/751
Nr opisu: 0000004338   
Przesył i wymiana informacji w systemach zarz±dzania złożonymi obiektami wytwórczymi.
[Aut.]: Adrian Halinka, Michał Szewczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 174, s. 91-102, bibliogr. 6 poz.

236/751
Nr opisu: 0000004195   
Retrospekcja na 50-lecie mojej pracy na Wydziale Elektrycznym Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach.
[Aut.]: Władysław** Paszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 171, s. 17-22

237/751
Nr opisu: 0000004312   
Rozpływ mocy a rozliczanie transakcji na rynku energii elektrycznej.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 174, s. 131-144, bibliogr. 12 poz.

238/751
Nr opisu: 0000004125   
Różnicowy pseudotensor energii pola elektromagnetycznego a metoda pr±dów magnetyzacji.
[Aut.]: Dariusz Spałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 167, s. 57-77, bibliogr. 21 poz.

239/751
Nr opisu: 0000004208   
Sposoby po¶redniego wyznaczania momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego zasilanego z układu łagodnego rozruchu i zatrzymania Altistart 46.
[Aut.]: Tadeusz** Janik, Jerzy** Kudła, M. Tokarz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 171, s. 143-158, bibliogr. 7 poz.

240/751
Nr opisu: 0000004232   
Sterowanie napędem dwusilnikowym z silnikami bezszczotkowymi pr±du stałego.
[Aut.]: Janusz Hetmańczyk, Krzysztof** Krykowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 172, s. 81-87, bibliogr. 7 poz.

241/751
Nr opisu: 0000004234   
Transformatory do przekształcania energoelektronicznego wysokiej częstotliwo¶ci - przegl±d wybranych konstrukcji.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik, Grzegorz* Ombach.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 172, s. 67-80, bibliogr.

242/751
Nr opisu: 0000004157   
Typowe rozwi±zania quasi-zrównoważonych układów do pomiaru składowych immitancji.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 169, s. 145-157, bibliogr. 5 poz.

243/751
Nr opisu: 0000004238   
Układ sterowania mechanizmu jazdy suwnicy z szeregowym poł±czeniem regulatorów prędko¶ci i k±ta wychylenia liny.
[Aut.]: Kazimierz** Gierlotka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 172, s. 35-44, bibliogr. 3 poz.

244/751
Nr opisu: 0000004162   
Układ wyj¶ciowy wzorcowego Ľródła napięcia przemiennego o bardzo małej częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Marian Kampik, Damian Gonscz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 169, s. 73-90, bibliogr. 5 poz.
Tekst równoległy w jęz. ang.

245/751
Nr opisu: 0000004121   
Uniwersalny makromodel wielozaciskowego konwejera pr±dowego, uwzględniaj±cy impedancje zaciskowego.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński, Piotr Holajn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 167, s. 27-36, bibliogr. 10 poz.

246/751
Nr opisu: 0000004124   
Uogólniony czterozaciskowy nullor nieuziemiony.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 167, s. 17-26, bibliogr. 14 poz.

247/751
Nr opisu: 0000004202   
Weryfikacja wiarygodno¶ci modelu matematycznego maszyny indukcyjnej w stanach nieustalonych uwzględniaj±cego zjawisko nasycenia.
[Aut.]: Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 171, s. 121-130, bibliogr. 6 poz.

248/751
Nr opisu: 0000004308   
Wpływ długo¶ci przęsła na skutki mechaniczne pr±du zwarciowego w oszynowaniu giętkim rozdzielni WN.
[Aut.]: Marek Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 174, s. 45-54, bibliogr. 6 poz.

249/751
Nr opisu: 0000004241   
Wpływ niedokładnej identyfikacji parametrów mechanicznych na tłumienie drgań w napędach z poł±czeniem sprężystym.
[Aut.]: Kazimierz** Gierlotka, Piotr Zale¶ny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 172, s. 57-66, bibliogr. 6 poz.

250/751
Nr opisu: 0000004242   
Wpływ sposobu sterowania komutatorem elektronicznym na wła¶ciwo¶ci ruchowe silnika bezszczotkowego.
[Aut.]: Arkadiusz Domoracki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 172, s. 27-34

251/751
Nr opisu: 0000004277
Wpływ wprowadzenia tramwajów napędzanych silnikami indukcyjnymi na wyrównywanie szczytowych obci±żeń w podstacjach trakcyjnych.
[Aut.]: M. Czekański, Barbara Kulesz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 173, s. 27-37, bibliogr. 6 poz.

252/751
Nr opisu: 0000004142   
Wpływ wybranych parametrów na warto¶ć współczynnika absorpcji izolacji R60/R15.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 169, s. 37-49, bibliogr. 7 poz.
Tekst równoległy w jęz. ang.

253/751
Nr opisu: 0000004199   
Wykorzystanie algorytmu genetycznego i gradientowego do estymacji parametrów elektromagnetycznych nieliniowego modelu matematycznego maszyny indukcyjnej.
[Aut.]: Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 171, s. 107-120, bibliogr. 10 poz.

254/751
Nr opisu: 0000004146   
Wyznaczanie naprężenia rozci±gaj±cego w ogniwie łańcucha poci±gowego, w warunkach pracy na łuku, na podstawie cyfrowego modelu ogniwa.
[Aut.]: D. David, Józef** Parchański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 169, s. 59-72, bibliogr. 3 poz.
Tekst równoległy w jęz. ang.

255/751
Nr opisu: 0000004340   
Zasady wymiarowania izolacyjnych odstępów powietrznych w sieciach elektroenergetycznych.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 174, s. 7-25, bibliogr. 11 poz.

256/751
Nr opisu: 0000004135   
Zastosowanie sieci neuronowej do rozwi±zania zadania odwrotnego dla przetwornika dwuparametrowego nieliniowego.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 169, s. 107-121, bibliogr. 7 poz.
Tekst równoległy w jęz. ang.

257/751
Nr opisu: 0000004269   
Zautomatyzowany system pomiarowy do badania pola magnetycznego w maszynach indukcyjnych.
[Aut.]: Andrzej** Cioska, Zbigniew Rymarski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 2000 z. 173, s. 71-91, bibliogr. 6 poz.

258/751
Nr opisu: 0000055278   
Analiza zagrożeń termicznych w wirnikach turbogeneratorów podczas zwarć zwojowych.
[Aut.]: Roman Krok, Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 159-172, bibliogr. 3 poz.

259/751
Nr opisu: 0000100084   
Badania symulacyjne współpracy falownika pr±dowego z nagrzewnic± indukcyjn±.
[Aut.]: Adam* Marek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 149-156, bibliogr. 4 poz.

badanie symulacyjne ; nagrzewnica indukcyjna ; metoda Fouriera ; falownik pr±dowy

simulation test ; induction heater ; Fourier method ; current inverter

260/751
Nr opisu: 0000005274   
Badanie dyfuzyjnego przenikania metanu przez osłony ognioszczelne czujników pelistorowych.
[Aut.]: Ryszard Bogacz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 165, s. 99-107, bibliogr. 8 poz.

261/751
Nr opisu: 0000055498   
Cyfrowa detekcja zwarcia w linii napowietrznej.
[Aut.]: Zbigniew* Wysocki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 164, s. 109-120, bibliogr. 14 poz.

262/751
Nr opisu: 0000005369   
Falownik klasy E - przykład przekształtnika energoelektronicznego najwyższych częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Zbigniew Kaczmarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 129-141, bibliogr. 5 poz.

263/751
Nr opisu: 0000005382   
Idea i zastosowanie modulacji stochastycznej do sterowania 3-fazowego falownika napięcia. Cz. 1.
[Aut.]: Tomasz* Biskup, Jerzy* Teluk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 7-17, bibliogr. 14 poz.

264/751
Nr opisu: 0000005381   
Idea i zastosowanie modulacji stochastycznej do sterowania 3-fazowego falownika napięcia. Cz. 2.
[Aut.]: Tomasz* Biskup, Jerzy* Teluk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 19-31, bibliogr. 4 poz.

265/751
Nr opisu: 0000055495   
Identyfikacja i eliminacja zwarć jednofazowych z ziemi± w sieciach ¶rednich napięć.
[Aut.]: Marian** Mikrut, Zygmunt** Pilch, Marian** Sauczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 164, s. 63-77, bibliogr. 19 poz.

266/751
Nr opisu: 0000005272   
Komparator wzorców indukcyjno¶ci.
[Aut.]: Andrzej** Met.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 165, s. 121-128, bibliogr. 4 poz.

267/751
Nr opisu: 0000005368   
Koncepcja sterowania głosem urz±dzeń elektromechanicznych.
[Aut.]: Krzysztof** Krykowski, Maciej Sajkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 143-148, bibliogr. 5 poz.

268/751
Nr opisu: 0000055497   
Kryteria warunkuj±ce prawidłow± pracę systemów zabezpieczeniowych złożonych obiektów elektroenergetycznych.
[Aut.]: Adrian Halinka, Michał Szewczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 164, s. 91-107, bibliogr. 6 poz.

269/751
Nr opisu: 0000055491   
Lokalny wskaĽnik uszkodzeń mechanicznych izolatorów liniowych wisz±cych długopniowych.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, Wiktor** Ki¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 164, s. 19-24, bibliogr. 4 poz.

270/751
Nr opisu: 0000005376   
Metoda obliczania parametrów układu regulacji napędu z poł±czeniem sprężystym z dodatkowymi sprzężeniami zwrotnymi.
[Aut.]: Kazimierz** Gierlotka, Piotr Zale¶ny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 65-72, bibliogr. 6 poz.

271/751
Nr opisu: 0000005367   
Model matematyczny falownika pr±dowego zasilaj±cego nagrzewnicę indukcyjn±.
[Aut.]: Adam* Marek, Tadeusz** Rodacki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 157-164, bibliogr. 4 poz.

272/751
Nr opisu: 0000005372   
Model odcinkowo-liniowy przekształtnika klasy C zbudowany na tranzystorze MOSFET przy sterowaniu prostok±tnym.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik, Tomasz Stenzel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 103-112, bibliogr. 7 poz.

273/751
Nr opisu: 0000055494   
Modelowanie dynamiki systemu w warunkach awarii systemowej.
[Aut.]: Paweł Sowa, P. Seweryn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 164, s. 49-61, bibliogr. 11 poz.

274/751
Nr opisu: 0000005273   
Modelowanie opóĽnień transmisji danych w systemach pomiarowych czasu rzeczywistego.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec, M. Al Raimi.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 165, s. 109-120, bibliogr. 7 poz.

275/751
Nr opisu: 0000005380   
Możliwo¶ci poprawy wła¶ciwo¶ci ruchowych silnika DC brushless przez sterowanie komutatorem - badania symulacyjne.
[Aut.]: Arkadiusz Domoracki, Krzysztof** Krykowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 45-53, bibliogr. 9 poz.

276/751
Nr opisu: 0000005371   
Możliwo¶ci wykorzystania sterownika hybrydowego typu NE 5570 do sterowania bezszczotkowego silnika pr±du stałego.
[Aut.]: Janusz Hetmańczyk, Krzysztof** Krykowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 113-120, bibliogr. 9 poz.

277/751
Nr opisu: 0000005370   
Nowa struktura systemu sterowania i monitorowania mikroprocesorowego regulatora RP-05.
[Aut.]: Marian Hyla.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 121-128, bibliogr. 6 poz.

278/751
Nr opisu: 0000005277   
O pewnych kierunkach rozwoju programowanych przetworników pomiarowych.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 165, s. 5-20, bibliogr. 31 poz.

279/751
Nr opisu: 0000055490   
Ocena zagrożenia linii napowietrznych wysokiego napięcia wskutek bezpo¶rednich uderzeń piorunów.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 164, s. 5-17, bibliogr. 9 poz.

280/751
Nr opisu: 0000005276   
Odtwarzanie warto¶ci wielko¶ci wej¶ciowych przetwornika dwuparametrowego nieliniowego.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 165, s. 29-38, bibliogr. 3 poz.

281/751
Nr opisu: 0000055492   
Opis narażeń elektryzacyjnych w wybranych ruroci±gach przemysłowych.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, Krzysztof MaĽniewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 164, s. 25-35, bibliogr. 12 poz.

282/751
Nr opisu: 0000055493   
Optymalizacja wybranych parametrów miejskich sieci niskiego napięcia z wykorzystaniem metod analitycznych.
[Aut.]: Edward* Siwy, Kurt** Żmuda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 164, s. 37-47, bibliogr. 7 poz.

283/751
Nr opisu: 0000055269   
Podstawowe wła¶ciwo¶ci autotransformatora o uzwojeniu trójczę¶ciowym zastępuj±cego transformator trójuzwojeniowy.
[Aut.]: Władysław** Mizia.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 5-20, bibliogr. 5 poz.

284/751
Nr opisu: 0000005271   
Pomiar przesunięcia fazowego sygnałów sinusoidalnych o częstotliwo¶ciach infraniskich (10 -10) Hz.
[Aut.]: Adam Cichy.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 165, s. 129-140, bibliogr. 7 poz.

285/751
Nr opisu: 0000055270   
Równania i schematy zastępcze nieliniowego modelu matematycznego maszyny indukcyjnej.
[Aut.]: Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 21-34, bibliogr. 6 poz.

286/751
Nr opisu: 0000055272   
Równania ogólne sprzęgła indukcyjnego wydatnobiegunowego z litym rdzeniem i z uzwojeniem roboczym w tworniku.
[Aut.]: Aleksander** Żywiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 51-68, bibliogr. 4 poz.

287/751
Nr opisu: 0000055271   
Sieci neuronowe w diagnostyce silników indukcyjnych.
[Aut.]: Tomasz* Mnich.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 35-50, bibliogr. 4 poz.

288/751
Nr opisu: 0000005374   
Silnik indukcyjny 6-fazowy z niesymetrycznym rozłożeniem osi faz do napędów przekształtnikowych dużych mocy.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, J. Bernatt.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 79-90, bibliogr. 1 poz.

289/751
Nr opisu: 0000005366   
System sterowania elektrowni wiatrowej.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki, Wojciech* Wylężek, Andrzej Latko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 165-172, bibliogr. 1 poz.

290/751
Nr opisu: 0000055496   
Technologia wytwarzania, parametry techniczne i zastosowanie rdzeni zwijanych z ta¶my amorficznej.
[Aut.]: Rafał* Sosiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 164, s. 79-90, bibliogr. 8 poz.

291/751
Nr opisu: 0000054964   
Transmitancje widmowe turbogeneratora o mocy 200 MW wyznaczone metod± elementów skończonych.
[Aut.]: Andrzej* Boboń, Jerzy** Kudła, Aleksander** Żywiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 83-96, bibliogr. 4 poz.

292/751
Nr opisu: 0000055146   
Uniwersalny sterownik maszyn elektrycznych wykorzystuj±cy procesor sygnałowy TMS320C50.
[Aut.]: Aleksander** Żywiec, G. RzeĽnikiewicz, Roman Niestrój.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 186-199, bibliogr. 6 poz.

293/751
Nr opisu: 0000055276   
Wła¶ciwo¶ci silników synchronicznych z magnesami trwałymi rozmieszczonymi na powierzchni wirnika.
[Aut.]: Roman** Miksiewicz, Adrian* Mrozek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 137-146, bibliogr. 5 poz.

294/751
Nr opisu: 0000055273   
Wła¶ciwo¶ci statyczne sprzęgła indukcyjnego wydatnobiegunowego z litym rdzeniem z uzwojeniem roboczym w tworniku.
[Aut.]: Aleksander** Żywiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 69-82, bibliogr. 4 poz.

295/751
Nr opisu: 0000005373   
Wpływ częstotliwo¶ci na moc transformatora powietrznego wysokiej częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik, Grzegorz* Ombach.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 91-101, bibliogr. 12 poz.

296/751
Nr opisu: 0000055275   
Wpływ nasycania obwodu magnetycznego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi na indukcyjno¶ci oddziaływania twornika.
[Aut.]: Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 125-136, bibliogr. 5 poz.

297/751
Nr opisu: 0000055279   
Wpływ uszkodzenia układu prostowniczego na pracę wzbudnicy bezszczotkowej.
[Aut.]: Tadeusz** Janik, Jan** Kapinos, Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 173-186, bibliogr. 4 poz.

298/751
Nr opisu: 0000055489   
Wybrane aspekty modelowania dynamicznego układów wysokiego napięcia pr±du stałego (WNPS).
[Aut.]: Mirosław Kiełboń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 164, s. 121-136, bibliogr. 6 poz.

299/751
Nr opisu: 0000005378   
Wykorzystanie sterownika programowalnego do sterowania oraz wizualizacji zautomatyzowanego układu napędowego.
[Aut.]: Arkadiusz Domoracki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 39-43, bibliogr. 7 poz.

300/751
Nr opisu: 0000054962   
Wyznaczenie i badania transmitancji widmowych hydrogeneratora metod± elementów skończonych.
[Aut.]: Andrzej* Boboń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 97-112, bibliogr. 4 poz.

301/751
Nr opisu: 0000055274
Wyznaczenie i badania transmitancji widmowych hydrogeneratora metod± elementów skończonych.
[Aut.]: Andrzej* Boboń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 97-112, bibliogr. 4 poz.

302/751
Nr opisu: 0000005375   
Zakres poprawno¶ci stosowania uproszczonego modelu napędu z poł±czeniem sprężystym przy doborze parametrów układu regulacji.
[Aut.]: Piotr Zale¶ny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 73-78, bibliogr. 6 poz.

303/751
Nr opisu: 0000054963   
Zastosowanie algorytmu genetycznego i metody Levenberga-Marquardta do aproksymacji indukcyjno¶ci widmowych maszyny synchronicznej.
[Aut.]: Andrzej* Boboń, Jerzy** Kudła, C. Ondrusek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 113-124, bibliogr. 5 poz.

304/751
Nr opisu: 0000005377   
Zastosowanie metod logiki rozmytej do sterowania napędu z poł±czeniem sprzężystym.
[Aut.]: A. Doulen, Kazimierz** Gierlotka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 55-63, bibliogr. 15 poz.

305/751
Nr opisu: 0000005275   
Zastosowanie modeli odcinkowo-liniowych w procesie odtwarzania stężenia metanu.
[Aut.]: Jerzy Roj.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 165, s. 39-50, bibliogr. 8 poz.

306/751
Nr opisu: 0000005379   
Zastosowanie sterownika programowalnego do sterowania reaktorem elektrochemicznym.
[Aut.]: Aleksander Bodora, Arkadiusz Domoracki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 170, s. 33-38, bibliogr. 4 poz.

307/751
Nr opisu: 0000055277   
Zastosowanie zastępczych schematów cieplnych do obliczeń pól temperatury w wirnikach turbogeneratorów przy asymetrycznym obci±żeniu.
[Aut.]: Roman Krok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1999 z. 168, s. 147-158, bibliogr. 8 poz.

308/751
Nr opisu: 0000024321   
24 marca 1997 roku zmarł prof. zw. dr inż. Zygmunt Kuczewski twórca Gliwickiej Szkoły Energoelektroniki.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 160, s. 5-7

309/751
Nr opisu: 0000055553   
Adaptacja metod rekurencyjnych dla programów pisanych w języku zorientowanym maszynowo.
[Aut.]: Krzysztof Skrzypek, Ryszard Bogacz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 162, s. 141-150, bibliogr. 4 poz.

310/751
Nr opisu: 0000024323   
Aspekty techniczno-ekonomiczne modernizacji układu napędowego maszyny wyci±gowej.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, Eugeniusz** Kałuża.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 160, s. 91-104, bibliogr. 2 poz.

311/751
Nr opisu: 0000024324   
Badanie parametrów elektromechanicznych silnika trakcyjnego pr±du stałego zasilanego zł±cznika tranzystorowego.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, Romuald* Grzenik, Zygmunt** Mołoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 160, s. 81-89, bibliogr. 5 poz.

312/751
Nr opisu: 0000055696   
Dobór parametrów toru przetwornika I/U przy założonych charakterystykach częstotliwo¶ciowych komparatora do szerokopasmowych badań dielektryków.
[Aut.]: Janusz Guzik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 162, s. 133-140, bibliogr. 6 poz.

313/751
Nr opisu: 0000055693   
Do¶wiadczalna weryfikacja wyników symulacji naprężeń w ogniwie łańcucha typu F-100.
[Aut.]: Józef** Parchański, D. David.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 162, s. 77-85, bibliogr. 3 poz.

314/751
Nr opisu: 0000024325   
Elektrownie wiatrowe.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki, Wojciech* Wylężek, Andrzej Latko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 160, s. 73-80, bibliogr. 5 poz.

315/751
Nr opisu: 0000024521   
Komparacyjny miernik rezystancji izolacji.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski, Eligiusz** Pasecki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 162, s. 5-10, bibliogr. 6 poz.

316/751
Nr opisu: 0000024331   
Komputerowa symulacja pracy silnika z magnesami trwałymi i komutatorem elektronicznym w programie TCAD.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, Krzysztof** Krykowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 160, s. 9-17, bibliogr. 8 poz.

317/751
Nr opisu: 0000024328   
Model przekształtnika elektronowego pracuj±cego w układzie generatora Meissnera - realizacja TCAD TM.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik, Tomasz Stenzel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 160, s. 43-51, bibliogr. 9 poz.

318/751
Nr opisu: 0000055686   
Mostki równoważone częstotliwo¶ciowo jako przetworniki pomiarowe z wyj¶ciem częstotliwo¶ciowym.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 162, s. 47-61, bibliogr. 4 poz.

319/751
Nr opisu: 0000055694   
O pewnej koncepcji adaptacji metod elektrycznej tomografii impedancyjnej do diagnostyki stanu izolacji.
[Aut.]: Janusz Guzik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 162, s. 123-131, bibliogr. 13 poz.

320/751
Nr opisu: 0000024519   
O pewnych błędach w pomiarach przesunięcia fazowego sygnałów o infraniskich częstotliwo¶ciach.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 162, s. 23-35, bibliogr. 9 poz.

321/751
Nr opisu: 0000024518   
Pomiary współczynnika strat dielektrycznych za pomoc± mostków automatycznych w badaniach diagnostycznych urz±dzeń elektroenergetycznych.
[Aut.]: Andrzej** Lebiedzki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 162, s. 37-45, bibliogr. 3 poz.

322/751
Nr opisu: 0000024326   
Porównanie metod wyznaczania parametrów układu regulacji położenia napędu z więzami elastycznymi.
[Aut.]: Kazimierz** Gierlotka, Piotr Zale¶ny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 160, s. 63-72, bibliogr. 2 poz.

323/751
Nr opisu: 0000024329   
Przekształtnik energoelektroniczny DC/DC typu SC, model komputerowy PWL.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik, Grzegorz* Ombach.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 160, s. 31-41, bibliogr. 5 poz.

324/751
Nr opisu: 0000024330   
Symulacja pracy silnika z magnesami trwałymi i komutatorem elektronicznym w przypadku dwubiegunowej modulacji szeroko¶ci impulsów.
[Aut.]: Krzysztof** Krykowski, Aleksander Bodora, Maciej Sajkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 160, s. 19-29, bibliogr. 7 poz.

325/751
Nr opisu: 0000024322   
System automatycznej regulacji mocy biernej w dużym zakładzie przemysłowym.
[Aut.]: Marian Hyla, Andrzej Latko, Kazimierz** Gierlotka, A. Wolski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 160, s. 105-112, bibliogr. 3 poz.

326/751
Nr opisu: 0000024520   
Układ do pomiaru napięć powrotnych w dielektrykach.
[Aut.]: Janusz Tokarski, Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 162, s. 11-21, bibliogr. 11 poz.

327/751
Nr opisu: 0000024327   
Wyznaczanie parametrów układu regulacji położenia napędu z wieżami elastycznymi.
[Aut.]: Kazimierz** Gierlotka, Piotr Zale¶ny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 160, s. 53-61, bibliogr. 6 poz.

328/751
Nr opisu: 0000055690   
Zmodyfikowane ogniwo typu F-100 jako przetwornik naprężenia i siły.
[Aut.]: Józef** Parchański, D. David.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1998 z. 162, s. 63-76, bibliogr. 4 poz.

329/751
Nr opisu: 0000026787   
Analiza sił elektrodynamicznych działaj±cych na czoła uzwojeń stojanów silników indukcyjnych dużej mocy.
[Aut.]: Bronisław** Drak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 159, s. 29-42, bibliogr. 9 poz.

330/751
Nr opisu: 0000026785   
Automatyzacja procesu badań charakterystyk statycznych maszyn indukcyjnych przy wykorzystaniu sterowników programowalnych.
[Aut.]: Aleksander** Żywiec, Grzegorz Kłapyta, Tomasz Trawiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 159, s. 53-62, bibliogr. 7 poz.

331/751
Nr opisu: 0000026506   
Doktorant Wydziału Elektrycznego Politechniki ¦l±skiej Andrzej Pawlak laureatem nagrody Industrial Research Institute za rok 1995.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 157, s. 133-134

332/751
Nr opisu: 0000026780   
Lokalizacja i dobór parametrów stabilizatorów systemowych w wielomaszynowym systemie elektroenergetycznym przy wykorzystaniu programu PSS.
[Aut.]: Andrzej* Boboń, Jerzy** Kudła, Aleksander** Żywiec, Stefan Paszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 159, s. 115-124, bibliogr. 4 poz.

333/751
Nr opisu: 0000026742   
Magnetoelastyczny przetwornik siły z samokompensacj± wpływu temperatury.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 158, s. 71-82, bibliogr. 6 poz.

334/751
Nr opisu: 0000026746   
Metoda szybkiego pomiaru składowej stałej sygnałów sinusoidalnych o infraniskich częstotliwo¶ciach.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 158, s. 11-18, bibliogr. 6 poz.

335/751
Nr opisu: 0000026788   
Metoda weryfikacji wielko¶ci wewnętrznych niesymetrycznych maszyn indukcyjnych.
[Aut.]: Andrzej** Cioska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 159, s. 15-28, bibliogr. 9 poz.

336/751
Nr opisu: 0000026747   
Miernik rezystancji uzwojeń transformatorów energetycznych z zasilaniem bateryjnym.
[Aut.]: Eligiusz** Pasecki, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 158, s. 5-10, bibliogr. 5 poz.

337/751
Nr opisu: 0000026779   
Model matematyczny oraz wła¶ciwo¶ci generatora synchronicznego w stanach ustalonych symetrycznych przy uwzględnieniu zjawiska nasycenia dla pola magnetycznego głównego.
[Aut.]: Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 159, s. 125-134, bibliogr. 4 poz.

338/751
Nr opisu: 0000026778   
Model matematyczny oraz wła¶ciwo¶ci generatorów synchronicznych w stanach dynamicznych przy uwzględnieniu zjawiska nasycenia dla pola magnetycznego głównego.
[Aut.]: Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 159, s. 135-148, bibliogr. 5 poz.

339/751
Nr opisu: 0000026740   
Napięciowy transfer AC-DC.
[Aut.]: Marian Kampik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 158, s. 93-105, bibliogr. 9 poz.

340/751
Nr opisu: 0000026741   
Niepewno¶ć pomiaru A/C warto¶ci chwilowych przebiegów sinusoidalnych zmiennych.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec, H. Al Raimi.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 158, s. 83-91, bibliogr. 4 poz.

341/751
Nr opisu: 0000026781   
Ocena przydatno¶ci modeli matematycznych generatorów synchronicznych w badaniach stabilno¶ci lokalnej systemu elektroenergetycznego.
[Aut.]: Aleksander** Żywiec, Jerzy** Kudła, Andrzej* Boboń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 159, s. 103-114, bibliogr. 9 poz.

342/751
Nr opisu: 0000026735   
Ocena zakresu częstotliwo¶ci poprawnej pracy aktywnego równonapięciowego komparatora przeznaczonego do szerokopasmowych badań dielektryków.
[Aut.]: Janusz Guzik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 158, s. 143-151, bibliogr. 6 poz.

343/751
Nr opisu: 0000026789   
Parametry elektroenergetyczne autotransformatora i ich wyznaczanie na podstawie wyników pomiarowych.
[Aut.]: Władysław** Mizia.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 159, s. 5-14, bibliogr. 4 poz.

344/751
Nr opisu: 0000026784   
Pomiarowa weryfikacja parametrów maszyn indukcyjnych klatkowych wyznaczonych metodami polowymi (MES).
[Aut.]: Jerzy** Kudła, Wojciech Burlikowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 159, s. 63-80, bibliogr. 11 poz.

345/751
Nr opisu: 0000026738   
Pomiary współczynnika strat dielektrycznych w badaniach diagnostycznych elektroenergetycznych obiektów pojemno¶ciowych.
[Aut.]: Andrzej** Lebiedzki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 158, s. 119-126, bibliogr. 4 poz.

346/751
Nr opisu: 0000026782   
Rodzaje modeli matematycznych generatorów synchronicznych stosowanych w analizie stanów dynamicznych systemów elektroenergetycznych.
[Aut.]: Andrzej* Boboń, Jerzy** Kudła, Aleksander** Żywiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 159, s. 91-102, bibliogr. 6 poz.

347/751
Nr opisu: 0000026508   
Składowa przypadkowa błędów dynamicznych przetworników pomiarowych typu "parametr-okres".
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 157, s. 113-121, bibliogr. 8 poz.

348/751
Nr opisu: 0000026786   
Symulacja naprężeń i odkształceń czół uzwojeń stojanów w stanach awaryjnych silników indukcyjnych dużej mocy.
[Aut.]: Bronisław** Drak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 159, s. 43-52, bibliogr. 7 poz.

349/751
Nr opisu: 0000026737   
Tester laboratoryjnego stanowiska mikrokomputerowego.
[Aut.]: Krzysztof Skrzypek, Ryszard Bogacz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 158, s. 127-134, bibliogr. 2 poz.

350/751
Nr opisu: 0000026736   
Warunki bezpo¶redniego odczytu w układzie aktywnego, równonapięciowego komparatora przeznaczonego do szerokopasmowych badań dielektryków.
[Aut.]: Janusz Guzik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 158, s. 135-141, bibliogr. 4 poz.

351/751
Nr opisu: 0000026507   
Wła¶ciwo¶ci dynamiczne termoanemometrów do pomiaru małych prędko¶ci w pomieszczeniach.
[Aut.]: Zbigniew Popiołek, A. Melikov, F. Jorgensen.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 157, s. 123-132, bibliogr. 9 poz.

352/751
Nr opisu: 0000026783   
Wyznaczanie indukcyjno¶ci rozproszeń poł±czeń czołowych generatora synchronicznego na podstawie rozkładu pola elektromagnetycznego w strefie skrajnej.
[Aut.]: Andrzej* Boboń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 159, s. 81-90, bibliogr. 10 poz.

353/751
Nr opisu: 0000026743   
Wyznaczanie naprężenia rozci±gaj±cego i przemieszczenia dwustronnie sfrezowanego wewnętrznego ogniwa typu F-100.
[Aut.]: D. David, Józef** Parchański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 158, s. 55-69, bibliogr. 2 poz.

354/751
Nr opisu: 0000026745   
Wyznaczanie naprężenia rozci±gaj±cego wewnętrznego ogniwa łańcucha poci±gowego typu F-100.
[Aut.]: D. David, Józef** Parchański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 158, s. 19-42, bibliogr. 2 poz.

355/751
Nr opisu: 0000026744   
Wyznaczanie naprężenia ¶cinaj±cego i zredukowanego oraz przemieszczenia okre¶lonych punktów wewnętrznego ogniwa łańcucha typu F-100.
[Aut.]: D. David, Józef** Parchański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 158, s. 43-54, bibliogr. 2 poz.

356/751
Nr opisu: 0000026739   
Wzorcowanie indukcyjnych dzielników napięcia stosowanych w transferze AC/DS.
[Aut.]: Artur Skórkowski, Tadeusz** Skubis.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1997 z. 158, s. 107-118, bibliogr. 8 poz.

357/751
Nr opisu: 0000035021   
50 lat Elektrotechniki Teoretycznej.
[Aut.]: Bernard** Baron, Krystyna** Stec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 140 wyd. zaktual., s. 117-125

358/751
Nr opisu: 0000035023   
50 lat Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów.
[Aut.]: Roman** Janiczek, Marian** Mikrut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 140 wyd. zaktual., s. 81-101

359/751
Nr opisu: 0000035019   
50 lat Instytutu Maszyn i Urz±dzeń Elektrycznych.
[Aut.]: Władysław** Paszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 140 wyd. zaktual., s. 141-152

360/751
Nr opisu: 0000035022   
50 lat Instytutu Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski, Maria** Bojarska-Kowalik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 140 wyd. zaktual., s. 103-116

361/751
Nr opisu: 0000035020   
50 lat rozwoju Napędu Elektrycznego, Trakcji Elektrycznej i Energoelektroniki.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, Eugeniusz** Kałuża, Tadeusz** Rodacki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 140 wyd. zaktual., s. 127-139

362/751
Nr opisu: 0000035045   
Algorytm sterowania silnikami indukcyjnymi napędu głównego tramwaju.
[Aut.]: Maciej* Czakański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 147, s. 65-75, bibliogr. 6 poz.

363/751
Nr opisu: 0000074758   
Analiza błędu pomiaru admitancji w układzie aktywnego, równonapięciowego komparatora przeznaczonego do szerokopasmowych badań dielektryków.
[Aut.]: Janusz Guzik, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 156, s. 21-33, bibliogr. 9 poz.

364/751
Nr opisu: 0000074757   
Analiza czuło¶ci aktywnych, równonapięciowych komparatorów admitancji przeznaczonych do badań dielektryków w zakresie infraniskich częstotliwo¶ci (10-3 - 10) Hz.
[Aut.]: Janusz Guzik, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 156, s. 11-19, bibliogr. 5 poz.

365/751
Nr opisu: 0000055874   
Analiza teoretyczna transformatora wielouzwojeniowego z uwzględnieniem sprzężeń uzwojeń poprzez pole rozproszenia magnetycznego.
[Aut.]: Władysław** Mizia.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 154, s. 23-38, bibliogr. 4 poz.

366/751
Nr opisu: 0000034981   
Analiza transformatora o dowolnej liczbie uzwojeń cylindrycznych.
[Aut.]: Władysław** Mizia.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 149, s. 31-50, bibliogr. 4 poz.

367/751
Nr opisu: 0000030004   
Aproksymacja potencjału logarytmicznego warstwy pojedynczej zadanej na okręgach.
[Aut.]: Bernard** Baron, B. Grochowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 152, s. 73-92, bibliogr. 4 poz.

368/751
Nr opisu: 0000035048   
Dodatkowe sprzężenia zwrotne w układach napędowych z poł±czeniem sprężystym.
[Aut.]: Kazimierz** Gierlotka, Piotr Zale¶ny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 147, s. 31-44, bibliogr. 7 poz.

369/751
Nr opisu: 0000035025   
Dzień dzisiejszy Wydziału Elektrycznego.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 140 wyd. zaktual., s. 9-15

370/751
Nr opisu: 0000035055   
Estymacja wielko¶ci kryterialnych zabezpieczeń dla zmiennej częstotliwo¶ci sygnałów.
[Aut.]: Adrian Halinka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 153, s. 61-77, bibliogr. 5 poz.

371/751
Nr opisu: 0000074762   
Fizyczny model szyny kolejowej typu S49 przymocowanej do podkładów.
[Aut.]: Józef** Parchański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 156, s. 41-53, bibliogr. 4 poz.

372/751
Nr opisu: 0000034979   
Graficzna reprezentacja oddziaływań pomiędzy wyzszymi harmonicznymi przestrzennymi w indukcyjnej maszynie klatkowej przy uwzględnieniu nierównomiernej szczeliny powietrznej.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Marek* Johr.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 149, s. 69-82, bibliogr. 7 poz.

373/751
Nr opisu: 0000035043   
Identyfikacja parametrów wsadu.
[Aut.]: Adam* Makosz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 147, s. 89-97, bibliogr. 11 poz.

374/751
Nr opisu: 0000034976   
Indukcyjno¶ci statyczne i dynamiczne maszyny synchronicznej cylindrycznej zwi±zane z polem magnetycznym głównym.
[Aut.]: Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 149, s. 111-122, bibliogr. 5 poz.

375/751
Nr opisu: 0000035058   
Izolatory odstępnikowe w gazoszczelnych przewodach szynowych 123-420 kV.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, Tomasz Rusek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 153, s. 25-36, bibliogr. 6 poz.

376/751
Nr opisu: 0000074767   
Konstrukcja sondy z elektrodami rtęciowymi do pomiarów rezystywno¶ci powłok.
[Aut.]: Bogusław** Kasperczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 156, s. 93-100, bibliogr. 3 poz.

377/751
Nr opisu: 0000055859   
Kształtowanie wła¶ciwo¶ci transformatora dwuuzwojeniowego z symetrycznie dzielonymi uzwojeniami cylindrycznymi.
[Aut.]: Władysław** Mizia.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 154, s. 5-22, bibliogr. 5 poz.

378/751
Nr opisu: 0000074760   
Metoda wyznaczania składowej stałej sygnałów sinusoidalnych o infraniskich częstotliwo¶ciach (10-3 - 10) Hz.
[Aut.]: Adam Cichy, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 156, s. 35-40, bibliogr. 3 poz.

379/751
Nr opisu: 0000035014   
Metody optymalizacyjne w teorii mocy obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 140 wyd. zaktual., s. 185-201, bibliogr. 9 poz.

380/751
Nr opisu: 0000035047   
Mikroprocesorowy regulator współbieżno¶ci napędów - realizacja praktyczna.
[Aut.]: Marian Hyla, Marcin Kasprzak, Kazimierz** Gierlotka, Tadeusz** Rodacki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 147, s. 45-55, bibliogr. 9 poz.

381/751
Nr opisu: 0000034974   
Moment reluktancyjny a permeancyjny - definicje oraz różnice.
[Aut.]: Dariusz Spałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 149, s. 137-149, bibliogr. 14 poz.

382/751
Nr opisu: 0000074765   
Niedokładno¶ć wyników pomiarów spowodowana czasow± niepewno¶ci± próbkowania przebiegów sinusoidalnie zmiennych.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec, H. Al Raimi.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 156, s. 55-63, bibliogr. 3 poz.

383/751
Nr opisu: 0000022763   
O możliwo¶ci realizacji energetyczno-jako¶ciowego stanu dopasowania w obwodach jednofazowych z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Zofia** Cichowska, Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 152, s. 59-72, bibliogr. 4 poz.

384/751
Nr opisu: 0000034980   
O możliwo¶ci zastosowania funkcji Walsha dwóch zmiennych do opisu pól magnetycznych w szczelinie powietrznej maszyn elektrycznych.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, A. Kurzyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 149, s. 51-68, bibliogr. 5 poz.

385/751
Nr opisu: 0000022764   
O pewnej modyfikacji problemu dopasowania energetycznego dla obwodów jednofazowych z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 152, s. 47-58, bibliogr. 11 poz.

386/751
Nr opisu: 0000030003   
O projektowaniu obwodów metod± doboru współczynników.
[Aut.]: Zygmunt** Garczarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 152, s. 31-46, bibliogr. 18 poz.

387/751
Nr opisu: 0000055877   
Obliczanie momentu synchronicznego dla przykładowego silnika klatkowego z pier¶cieniem dodatkowym i nieizolowan± klatk±.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, P. Malicki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 154, s. 61-70, bibliogr. 5 poz.

388/751
Nr opisu: 0000055878   
Obliczanie nieliniowych charakterystyk sprzężeń magnetycznych pola magnetycznego głównego w maszynie synchronicznej z wydatnymi biegunami.
[Aut.]: Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 154, s. 71-86, bibliogr. 9 poz.

389/751
Nr opisu: 0000035056   
Obliczanie oddziaływania cieplnego niejednorodno¶ci termokinetycznych w instalacjach pr±dowych.
[Aut.]: Wiktor** Ki¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 153, s. 51-59, bibliogr. 4 poz.

390/751
Nr opisu: 0000034977   
Obliczenia nieliniowych charakterystyk sprzężeń magnetycznych pola głównego w maszynie synchronicznej cylindrycznej.
[Aut.]: Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 149, s. 99-110, bibliogr. 6 poz.

391/751
Nr opisu: 0000055879   
Obwodowy model cieplny do obliczeń pola temperatur w uzwojeniu wzbudzenia turbogeneratora z chłodzeniem bezpo¶rednim zabierakowym.
[Aut.]: Roman Krok, Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 154, s. 87-100, bibliogr. 4 poz.

392/751
Nr opisu: 0000035054
Ocena niezawodno¶ci pracy toru pr±dowego ekranowanego.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Antoni** Przygrodzki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 153, s. 79-88, bibliogr. 9 poz.

393/751
Nr opisu: 0000035050   
Odcinkowo-liniowy bezindukcyjny model zał±czania tranzystora MOSFET.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik, Jacek* Junak, Zbigniew Kaczmarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 147, s. 5-16, bibliogr. 12 poz.

394/751
Nr opisu: 0000035053   
Okre¶lenie skutków niezawodno¶ciowych współpracy krajowego systemu elektroenergetycznego z systemem elektroenergetycznym Europy Zachodniej.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Antoni** Przygrodzki, Bogusław** Teichman.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 153, s. 89-99, bibliogr. 20 poz.

395/751
Nr opisu: 0000035042   
Optymalizacja mocy nagrzewnicy indukcyjnej.
[Aut.]: Adam* Makosz, Tadeusz** Rodacki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 147, s. 99-111, bibliogr. 7 poz.

396/751
Nr opisu: 0000030008   
Optymalizacja parametrów stabilizatorów systemowych w wielomaszynowych systemach elektroenergetycznych przy uwzględnieniu oddziaływania regulatorów turbin.
[Aut.]: Stefan Paszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 152, s. 129-139, bibliogr. 6 poz.

397/751
Nr opisu: 0000034982   
Parametry elektromagnetyczne transformatora dwuzwojeniowego z dowolnie dzielonymi uzwojeniami cylindrycznymi.
[Aut.]: Władysław** Mizia.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 149, s. 5-30, bibliogr. 4 poz.

398/751
Nr opisu: 0000055876   
Pasożytnicze momenty synchroniczne w silniku klatkowym z pier¶cieniem dodatkowym i nieizolowanymi prętami wirnika.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, P. Malicki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 154, s. 51-60, bibliogr. 6 poz.

399/751
Nr opisu: 0000035015   
Perspektywy elektroenergetyki w Europie ¦rodkowej i Wschodniej.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 140 wyd. zaktual., s. 175-184

400/751
Nr opisu: 0000035024   
Pięćdziesi±t lat Wydziału Elektrycznego Politechniki ¦l±skiej.
[Aut.]: Zygmunt** Kuczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 140 wyd. zaktual., s. 61-79

401/751
Nr opisu: 0000030006   
Pole czteropotencjału ładunku punktowego.
[Aut.]: Edward** Wilczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 152, s. 103-113, bibliogr. 7 poz.

402/751
Nr opisu: 0000035017   
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 140 wyd. zaktual., s. 163-165

403/751
Nr opisu: 0000074756   
Pomiar współczynnika absorpcji R60/R15 izolacji transformatorów i maszyn elektrycznych.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski, E. Piasecki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 156, s. 5-10, bibliogr. 5 poz.

404/751
Nr opisu: 0000074806   
Pomiary konduktywno¶ci cieplnej rur cienko¶ciennych wykonanych z materiałów dobrze przewodz±cych ciepło.
[Aut.]: Otylia** Pasecka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 156, s. 85-91, bibliogr. 3 poz.

405/751
Nr opisu: 0000074766   
Pomiary współczynnika strat dielektrycznych w badaniach diagnostycznych urz±dzeń elektroenergetycznych.
[Aut.]: Andrzej** Lebiedzki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 156, s. 65-73, bibliogr. 5 poz.

406/751
Nr opisu: 0000035051   
Proces programowania rozwoju SEE - krótka charakterystyka oraz przegl±d używanych narzędzi.
[Aut.]: Witold* Kaduk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 153, s. 115-124, bibliogr. 7 poz.

407/751
Nr opisu: 0000022762   
Propozycja postaci ogólnej operatora nieliniowego w przestrzeniach Hilberta.
[Aut.]: Stefan Paszek, Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 152, s. 19-29, bibliogr. 5 poz.

408/751
Nr opisu: 0000035059   
Przegl±d tendencji rozwojowych w wysokonapięciowej technice izolacyjnej.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 153, s. 9-23, bibliogr. 22 poz.

409/751
Nr opisu: 0000030007   
Rozkład pola temperatury w przewodach rurowych jednofazowego toru pr±dowego dużej częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Zygmunt* Pi±tek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 152, s. 115-127, bibliogr. 12 poz.

410/751
Nr opisu: 0000055875   
Schematy zastępcze transformatora 3-fazowego we współrzędnych 2-osiowych przy uwzględnieniu asymetrii magnetycznej rdzenia.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, D. Szymański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 154, s. 39-50, bibliogr. 2 poz.

411/751
Nr opisu: 0000035018   
Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
[Aut.]: Marian** Mikrut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 140 wyd. zaktual., s. 159-161

412/751
Nr opisu: 0000035044   
Symulacja pracy nagrzewnicy indukcyjnej.
[Aut.]: Adam* Makosz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 147, s. 77-87, bibliogr. 8 poz.

413/751
Nr opisu: 0000034978   
Synteza schematów zastępczych modeli matematycznych wyższych rzędów generatora synchronicznego.
[Aut.]: Andrzej* Boboń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 149, s. 83-98, bibliogr. 8 poz.

414/751
Nr opisu: 0000055880   
Szeregi Fouriera pr±du magnesuj±cego w nieliniowych magnetykach.
[Aut.]: Dariusz Spałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 154, s. 101-108, bibliogr. 6 poz.

415/751
Nr opisu: 0000035052   
Uwzględnienie zdolno¶ci przesyłowej sieci w module nieci±gło¶ci zasilania systemu komputerowego ROZWÓJ.
[Aut.]: Franciszek* Buchta, Henryk Kocot.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 153, s. 101-113, bibliogr. 19 poz.

416/751
Nr opisu: 0000074753   
Wpływ parametrów toru transmisji sygnału częstotliwo¶ciowego na dokładno¶ć przetworników "parametr/okres".
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 156, s. 75-84, bibliogr. 11 poz.

417/751
Nr opisu: 0000035041   
Współpraca sterownika mikroprocesorowego z komputerem.
[Aut.]: Adam* Makosz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 147, s. 113-122, bibliogr. 6 poz.

418/751
Nr opisu: 0000035046   
Wybrane problemy układu regulacji napędu z silnikiem tarczowym pr±du stałego z magnesami trwałymi.
[Aut.]: Marian Hyla, Andrzej Latko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 147, s. 57-64, bibliogr. 12 poz.

419/751
Nr opisu: 0000035057   
Wykrywanie jednofazowych zwarć rezystancyjnych w kompensowanych sieciach SN w wymuszeniem składowej czynnej pr±du.
[Aut.]: Marian** Mikrut, Zygmunt** Pilch, Marian** Sauczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 153, s. 37-49, bibliogr. 5 poz.

420/751
Nr opisu: 0000035049   
Wysokoczęstotliwo¶ciowe falowniki rezonansowe do nagrzewania indukcyjnego.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik, Zbigniew Kaczmarczyk, Marcin Kasprzak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 147, s. 17-29, bibliogr. 19 poz.

421/751
Nr opisu: 0000035016   
Z perspektywy lat - okiem redaktora.
[Aut.]: Zofia** Cichowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 140 wyd. zaktual., s. 171-173

422/751
Nr opisu: 0000034975   
Zastosowanie modeli obwodowych do obliczeń pól temperatury w wirnikach turbogeneratorów z bezpo¶rednim oraz po¶rednim systemem wentylacji uzwojeń.
[Aut.]: Roman Krok, Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 149, s. 123-136, bibliogr. 6 poz.

423/751
Nr opisu: 0000030005   
Zastosowanie potencjału logarytmicznego warstwy pojedynczej do analizy pola elektrycznego linii przesyłowych.
[Aut.]: Bernard** Baron, B. Grochowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 152, s. 93-101, bibliogr. 7 poz.

424/751
Nr opisu: 0000030002   
¬ródło mocy jako element teorii obwodów.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 152, s. 5-17, bibliogr. 5 poz.

425/751
Nr opisu: 0000035060   
[Wspomnienie o profesorze Andrzeju Kamińskim].
[Aut.]: Tadeusz** Glinka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1996 z. 153, s. 5-8

426/751
Nr opisu: 0000033212   
Analiza aktywnych równonapięciowych komparatorów admitancji z punktu widzenia ich przydatno¶ci do szerokopasmowych badań dielektryków.
[Aut.]: Janusz Guzik, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1995 z. 144, s. 11-23, bibliogr. 10 poz.

427/751
Nr opisu: 0000033216   
Miernik przesunięcia fazowego sygnałów sinusoidalnych o infraniskich częstotliwo¶ciach.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski, Adam Cichy.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1995 z. 144, s. 5-10, bibliogr. 10 poz.

428/751
Nr opisu: 0000033214   
Pomiary naprężenia osiowego w szynach kolejowych metod± analizy częstotliwo¶ci drgań swobodnych.
[Aut.]: Józef** Parchański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1995 z. 144, s. 37-46, bibliogr. 5 poz.

429/751
Nr opisu: 0000033210   
Pomiary w badaniach termicznych dławików filtrów przeciwzakłóceniowych.
[Aut.]: Andrzej** Lebiedzki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1995 z. 144, s. 71-82, bibliogr. 3 poz.

430/751
Nr opisu: 0000033215
Rezydentny program obsługi systemu pomiarowego w systemie operacyjnym DOS.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec, H. Al Raimi.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1995 z. 144, s. 47-53, bibliogr. 5 poz.

431/751
Nr opisu: 0000033211   
Układ do pomiaru tolerancji stałej indukcyjno¶ci A L rdzeni dławików przeciwzakłóceniowych.
[Aut.]: Andrzej** Lebiedzki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1995 z. 144, s. 63-70, bibliogr. 3 poz.

432/751
Nr opisu: 0000033213   
Układy pomiarowe do badania dielektryków pr±dem przemiennym o infraniskiej częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Janusz Guzik, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1995 z. 144, s. 25-36, bibliogr. 20 poz.

433/751
Nr opisu: 0000033209   
Wprowadzenie do zagadnień akredytacji laboratoriów.
[Aut.]: Bogusław** Kasperczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1995 z. 144, s. 83-93, bibliogr. 20 poz.

434/751
Nr opisu: 0000043789   
50 lat Elektrotechniki Teoretycznej.
[Aut.]: Bernard** Baron, Krystyna** Stec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 140, s. 117-125

435/751
Nr opisu: 0000043791   
50 lat Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów.
[Aut.]: Roman** Janiczek, Marian** Mikrut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 140, s. 81-101

436/751
Nr opisu: 0000043787   
50 lat Instytutu Maszyn i Urz±dzeń Elektrycznych.
[Aut.]: Władysław** Paszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 140, s. 141-152

437/751
Nr opisu: 0000043790   
50 lat Instytutu Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski, Maria** Bojarska-Kowalik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 140, s. 103-116

438/751
Nr opisu: 0000043788   
50 lat rozwoju Napędu Elektrycznego, Trakcji Elektrycznej i Energoelektroniki.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, Eugeniusz** Kałuża, Tadeusz** Rodacki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 140, s. 127-139

439/751
Nr opisu: 0000043695   
Analiza algorytmów dwukryterialnego zabezpieczenia cyfrowego dla elektroenergetycznych linii przesyłowych.
[Aut.]: Bernard Witek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 105-120, bibliogr. 10 poz.

440/751
Nr opisu: 0000043828   
Analiza wpływu typu modelu matematycznego generatora synchronicznego na dokładno¶ć odwzorowania jego własno¶ci dynamicznych.
[Aut.]: Jerzy** Kudła, Wojciech Burlikowski, Roman Krok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 63-78, bibliogr. 7 poz.

441/751
Nr opisu: 0000043707   
Błędy wyznaczania impedancji celki elektrochemicznej metod± DFT i ich minimalizacja.
[Aut.]: Andrzej** Met, Dariusz Grabowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 136, s. 143-171, bibliogr. 3 poz.

442/751
Nr opisu: 0000043736   
Dobór kompensatorów optymalizuj±cych warunki pracy rzeczywistych Ľródeł trójfazowych okresowych niesinusoidalnych.
[Aut.]: Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 141, s. 61-77, bibliogr. 12 poz.
Rozprawa habilitacyjna

443/751
Nr opisu: 0000043831   
Dobór parametrów stabilizatorów systemowych dla układów jednomaszynowego typu generator-sieć sztywna.
[Aut.]: Władysław** Paszek, Jerzy** Kudła, Stefan Paszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 25-34, bibliogr. 5 poz.

444/751
Nr opisu: 0000043793   
Dzień dzisiejszy Wydziału Elektrycznego.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 140, s. 9-16

445/751
Nr opisu: 0000043797   
Falowniki ¶redniej i wysokiej częstotliwo¶ci do nagrzewania indukcyjnego - stan aktualny.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik, Marcin Kasprzak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 139, s. 149-163, bibliogr. 29 poz.

446/751
Nr opisu: 0000043820   
Graficzna reprezentacja metody obliczeń maszyn elektrycznych opartej na modelu z dyskretnym rozkładem przewodno¶ci magnetycznej szczeliny powietrznej.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 177-184, bibliogr. 5 poz.

447/751
Nr opisu: 0000043728   
Identyfikacja obiektów dynamicznych - skomputeryzowane stanowisko laboratoryjne.
[Aut.]: Grzegorz* Obrębski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 141, s. 181-196, bibliogr. 6 poz.

448/751
Nr opisu: 0000043694   
Impedancyjny algorytm lokalizacji zwarć w liniach napowietrznych uwzględniaj±cy nasycenie przekładników pr±dowych.
[Aut.]: D. Pawełczyk, Mariusz Przybylski, Zbigniew* Wysocki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 93-103, bibliogr. 10 poz.

449/751
Nr opisu: 0000043806
Kierunki modernizacji układu napędowego tramwaju.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, Eugeniusz** Kałuża.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 139, s. 7-15, bibliogr. 8 poz.

450/751
Nr opisu: 0000043714   
Komparator do badań dielektryków w zakresie infraniskich częstotliwo¶ci 10 - 10) Hz.
[Aut.]: Janusz Guzik, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 136, s. 41-51, bibliogr. 8 poz.

451/751
Nr opisu: 0000043819   
Komputerowe wspomaganie kształtowania czół uzwojeń stojanów silników indukcyjnych dużej mocy.
[Aut.]: Bronisław** Drak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 185-198, bibliogr. 5 poz.

452/751
Nr opisu: 0000043739   
Metoda identyfikacji rezystancji fazowych odbiorników trójfazowych wielkiej mocy bez dostępnego punktu zerowego odbiornika.
[Aut.]: Bernard** Baron, Sławomir* Pawlikowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 141, s. 31-47, bibliogr. 8 poz.

453/751
Nr opisu: 0000043738   
Metoda identyfikacji zastępczych reaktancji fazowych odbiorników trójfazowych wielkiej mocy o gwiazdowym schemacie zastępczym bez dostępnego punktu zerowego odbiornika.
[Aut.]: Bernard** Baron, Andrzej* Marcol.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 141, s. 49-60, bibliogr. 6 poz.

454/751
Nr opisu: 0000043720   
Metoda szybkiego pomiaru przesunięcia fazowego sygnałów sinusoidalnych o infraniskiej częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski, Adam Cichy.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 136, s. 7-17, bibliogr. 4 poz.

455/751
Nr opisu: 0000043712   
Metoda uzyskiwania czasowego przebiegu intensywno¶ci spalania katalitycznego w mostku pelistorowym.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec, Zbigniew** Pokrywka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 136, s. 67-79, bibliogr. 6 poz.

456/751
Nr opisu: 0000043811   
Metody eliminacji zakłóceń radioelektrycznych silników stosowanych w urz±dzeniach fonicznych.
[Aut.]: Tadeusz** Janik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 295-308, bibliogr. 4 poz.

457/751
Nr opisu: 0000043782   
Metody optymalizacyjne w teorii mocy obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 140, s. 185-202, bibliogr. 9 poz.

458/751
Nr opisu: 0000043696   
Miejsce systemu komputerowego ROZWÓJ w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej i sieci 110 kV.
[Aut.]: Franciszek* Buchta, Henryk Kocot.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 121-135, bibliogr. 24 poz.

459/751
Nr opisu: 0000043727
Miernik rezystancji uzwojeń transformatorów energetycznych.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski, Eligiusz** Pasecki, Bogusław** Kasperczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 134, s. 7-16, bibliogr. 7 poz.

460/751
Nr opisu: 0000043795   
Mikroprocesorowy układ sterowania i odtwarzania predko¶ci mechanizmu napędu z poł±czeniem sprężystym.
[Aut.]: Kazimierz** Gierlotka, Tomasz* Biskup.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 139, s. 173-184, bibliogr. 9 poz.

461/751
Nr opisu: 0000043689   
Model izolatora przepustowego transformatorowego z izolacj± miękk±.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, Wiktor** Ki¶, Marek Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 17-33, bibliogr. 6 poz.

462/751
Nr opisu: 0000043716   
Model mostka pelistorowego w stanie nieustalonym po wł±czeniu napięcia zasilania.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec, Zbigniew** Pokrywka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 134, s. 53-61, bibliogr. 4 poz.

463/751
Nr opisu: 0000043816   
Nagrzewanie silnika indukcyjnego metod± "dwu częstotliwo¶ci".
[Aut.]: Adam** Różycki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 229-244, bibliogr. 5 poz.

464/751
Nr opisu: 0000043688   
Nowe problemy rozwoju czę¶ci wytwórczej krajowego systemu elektroenergetycznego.
[Aut.]: Roman** Janiczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 5-16, bibliogr. 10 poz.

465/751
Nr opisu: 0000043705   
Nowelizacja statystyki zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 239-256, bibliogr. 14 poz.

466/751
Nr opisu: 0000043702   
O funkcji przej¶cia systemu elektroenergetycznego i metodzie jej identyfikacji.
[Aut.]: D. Pierre, Zbigniew* Bartoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 195-204, bibliogr. 12 poz.

467/751
Nr opisu: 0000043701   
O możliwo¶ci identyfikacji modeli dynamicznych systemu elektroenergetycznego.
[Aut.]: Zbigniew* Bartoń, Bożena** Paluchiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 183-193, bibliogr. 9 poz.

468/751
Nr opisu: 0000043732   
O znajdowaniu wszystkich rozwi±zań pewnych nieliniowych obwodów bezinercyjnych metodami interwałowymi.
[Aut.]: Zygmunt** Garczarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 141, s. 119-135, bibliogr. 18 poz.

469/751
Nr opisu: 0000043802   
Obci±żenia chwilowe silnika trakcyjnego pr±du stałego LTa-200 tramwaju 105Na.
[Aut.]: Barbara Kulesz, Wojciech* Kochanowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 139, s. 63-70, bibliogr. 3 poz.

470/751
Nr opisu: 0000043724   
Ocena odkształcenia pr±du płyn±cego przez dielektryk zasilany napięciem o kształcie wycinka sinusoidy.
[Aut.]: Janusz Guzik, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 134, s. 29-41, bibliogr. 10 poz.

471/751
Nr opisu: 0000043726   
Ocena skuteczno¶ci metod kompensacji napięcia niezrównoważenia w konwerterach pr±d - napięcie do badań dielektryków w zakresie infraniskich częstotliwo¶ci (10 - 10) Hz.
[Aut.]: Janusz Guzik, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 134, s. 17-28, bibliogr. 6 poz.

472/751
Nr opisu: 0000043818   
Optymalizacja krioprzepustów w nadprzewodnikowych generatorach synchronicznych.
[Aut.]: Roman Krok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 199-212, bibliogr. 5 poz.

473/751
Nr opisu: 0000043733   
Optymalizacyjna metoda syntezy elementów nieliniowych. [Cz.] 1: Synteza elementów bezinercyjnych.
[Aut.]: Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 141, s. 7-18, bibliogr. 10 poz.

474/751
Nr opisu: 0000043734   
Optymalizacyjna metoda syntezy elementów nieliniowych. [Cz.] 2: Synteza elementów dynamicznych.
[Aut.]: Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 141, s. 19-29, bibliogr. 4 poz.

475/751
Nr opisu: 0000043826   
Parametry elektromagnetyczne autotransformatorów energetycznych.
[Aut.]: Władysław** Mizia.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 95-108, bibliogr. 3 poz.

476/751
Nr opisu: 0000043783   
Perspektywy elektroenergetyki w Europie ¦rodkowej i Wschodniej.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 140, s. 175-184

477/751
Nr opisu: 0000043792   
Pięćdziesi±t lat Wydziału Elektrycznego Politechniki ¦l±skiej.
[Aut.]: Zygmunt** Kuczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 140, s. 61-80

478/751
Nr opisu: 0000043785   
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Rys historyczny.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 140, s. 163-165

479/751
Nr opisu: 0000043718   
Pomiar amplitudy sygnałów sinusoidalnych w układzie z przetwornikiem ilorazowym typu ICL 7106.
[Aut.]: Janusz Guzik, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 136, s. 29-40, bibliogr. 7 poz.

480/751
Nr opisu: 0000043709   
Pomiary naprężenia metod± analizy częstotliwo¶ci drgań swobodnych.
[Aut.]: Józef** Parchański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 136, s. 115-127, bibliogr. 3 poz.

481/751
Nr opisu: 0000043710   
Pomiary w badaniach termicznych i klimatycznych kondensatorów przeciwzakłóceniowych.
[Aut.]: Andrzej** Lebiedzki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 136, s. 101-113, bibliogr. 4 poz.

482/751
Nr opisu: 0000043693   
Poziom harmonicznych w pr±dzie ziemnozwarciowym w sieciach przemysłowych ¶rednich napięć.
[Aut.]: Marian** Mikrut, Zygmunt** Pilch, Marian** Sauczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 75-92, bibliogr. 11 poz.

483/751
Nr opisu: 0000043700   
Procedura obliczeniowa wymiarowania izolatorów odstępnikowych w gazoszczelnych przewodach szynowych.
[Aut.]: Tomasz Rusek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 173-182, bibliogr. 4 poz.

484/751
Nr opisu: 0000043717   
Program dystrybucji zadań w mikroprocesorowym przyrz±dzie pomiarowym.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 134, s. 43-51, bibliogr. 4 poz.

485/751
Nr opisu: 0000043794   
Prosty przemysłowy sterownik mikroprocesorowy falownika napięcia MSI.
[Aut.]: Tomasz* Biskup.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 139, s. 185-197, bibliogr. 6 poz.

486/751
Nr opisu: 0000043729   
Przemiany energetyczne w kondensatorze i cewce - aspekt dydaktyczny w elektrotechnice teoretycznej.
[Aut.]: Zofia** Cichowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 141, s. 155-163, bibliogr. 3 poz.

487/751
Nr opisu: 0000043698   
Przepięcia w liniach przesyłowych o różnych poziomach napięć pracuj±cych na tych samych konstrukcjach wsporczych.
[Aut.]: Paweł Sowa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 149-160, bibliogr. 6 poz.

488/751
Nr opisu: 0000043815   
Przestrzenno-czasowe pole temperatur w uzwojeniu prętowym maszyny elektrycznej.
[Aut.]: Roman Krok, Adam** Różycki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 245-258, bibliogr. 3 poz.

489/751
Nr opisu: 0000043731   
Przestrzeń zerowa Ľródeł napięciowych w liniowych obwodach elektrycznych.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 141, s. 137-142, bibliogr. 3 poz.

490/751
Nr opisu: 0000043722   
Przesuwnik fazy sygnału sinusoidalnego o k±t niezależny od częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 134, s. 103-110, bibliogr. 5 poz.

491/751
Nr opisu: 0000043825   
Przybliżona procedura uwzględnienia nieliniowo¶ci obwodu magnetycznego i niesymetrii rdzenia w analizie numerycznej transformatora 3-fazowego.
[Aut.]: Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 109-124, bibliogr. 5 poz.

492/751
Nr opisu: 0000043706   
Rozdział strat energii w sieciach przesyłowych między węzły odbiorcze zasilane z tych sieci.
[Aut.]: Szymon** Ciura, Henryk Kocot.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 257-268, bibliogr. 7 poz.

493/751
Nr opisu: 0000043730   
Rozkład pola temperatury w torze pr±dowym jednofazowym dużej częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Zygmunt* Pi±tek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 141, s. 143-154, bibliogr. 13 poz.

494/751
Nr opisu: 0000043812   
Rozkład temperatur w pręcie uzwojenia twornika generatora synchronicznego z chłodzeniem bezpo¶rednim.
[Aut.]: Jan** Kapinos, Roman Krok, Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 285-294, bibliogr. 4 poz.

495/751
Nr opisu: 0000043813   
Rozkład temperatur w pręcie uzwojenia wzbudzenia generatora synchronicznego z chłodzeniem bezpo¶rednim.
[Aut.]: Jan** Kapinos, Roman Krok, Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 273-284, bibliogr. 4 poz.

496/751
Nr opisu: 0000043810   
Rozkłady przestrzenne indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej niesymetrycznych maszyn indukcyjnych.
[Aut.]: Andrzej** Cioska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 309-322, bibliogr. 4 poz.

497/751
Nr opisu: 0000043832   
Równania stanu elektrodynamicznego i analiza modalna wielomaszynowego systemu elektroenergetycznego.
[Aut.]: Aleksander** Żywiec, Andrzej* Boboń, Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 9-24, bibliogr. 5 poz.

498/751
Nr opisu: 0000043824   
Równoważno¶ć obwodowej i polowej definicji indukcyjnosci wzajemnej.
[Aut.]: Dariusz Spałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 125-132, bibliogr. 3 poz.

499/751
Nr opisu: 0000043740   
Selected problems concerning active power at the terminals of nonlinear load in simple one-loop network.
[Aut.]: Krystyna** Stec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 141, s. 165-170, bibliogr. 2 poz.

500/751
Nr opisu: 0000043804   
Silnik indukcyjny przeznaczony do napędu tramwaju.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, Wojciech* Kochanowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 139, s. 29-42, bibliogr. 2 poz.

501/751
Nr opisu: 0000043715   
Stanowisko do badań stanów nieustalonych czujników pelistorowych.
[Aut.]: Zbigniew** Pokrywka, Jerzy Roj.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 134, s. 63-70, bibliogr. 3 poz.

502/751
Nr opisu: 0000043708   
Stanowisko do precyzyjnych pomiarów błędów dzielników indukcyjnych.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, M. Wójcik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 136, s. 129-142, bibliogr. 5 poz.

503/751
Nr opisu: 0000043786   
Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
[Aut.]: Marian** Mikrut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 140, s. 159-161

504/751
Nr opisu: 0000043809   
System pomiarowy niesymetrycznych maszyn indukcyjnych małej i ¶redniej mocy.
[Aut.]: Andrzej** Cioska, Zbigniew Rymarski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 323-336, bibliogr. 5 poz.

505/751
Nr opisu: 0000043805   
Tranzystorowa przetwornica tramwajowa 600/40/24.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, Eugeniusz** Kałuża, Romuald* Grzenik, Zygmunt** Mołoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 139, s. 17-27, bibliogr. 3 poz.

506/751
Nr opisu: 0000043796   
Tyrystorowe sterowanie napędu przesuwu elektrod w piecach łukowych.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki, Andrzej* Kandyba.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 139, s. 165-172, bibliogr. 2 poz.

507/751
Nr opisu: 0000043798   
Ujemna rezystancja: model mikroelektroniczny, energoelektroniczny oraz elektromechaniczny.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 139, s. 135-147, bibliogr. 5 poz.

508/751
Nr opisu: 0000043803   
Układ napędowy składaj±cy się z silnika szeregowego pr±du stałego i ł±cznika tranzystorowego.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, Romuald* Grzenik, Zygmunt** Mołoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 139, s. 43-52, bibliogr. 2 poz.

509/751
Nr opisu: 0000043801   
Układ sterowania napędem głównym tramwaju z silnikami indukcyjnymi klatkowymi.
[Aut.]: Maciej* Czakański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 139, s. 53-62, bibliogr. 5 poz.

510/751
Nr opisu: 0000043822   
Uogólnione warunki doboru liczby żłobków w indukcyjnych silnikach klatkowych.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 153-160, bibliogr. 7 poz.

511/751
Nr opisu: 0000043823   
Warunki pozwalaj±ce na rozwi±zywanie obwodów magnetycznych przy wykorzystaniu zastępczych obwodów elektrycznych o równoważnej strukturze topologicznej.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 133-142, bibliogr. 5 poz.

512/751
Nr opisu: 0000043814   
Weryfikacja obliczeń cieplnych z pomiarami nagrzewania uzwojenia prętowego maszyny elektrycznej dużej mocy.
[Aut.]: Roman Krok, Adam** Różycki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 259-272, bibliogr. 2 poz.

513/751
Nr opisu: 0000043808   
Wielokanałowy układ do pomiaru rozkładów przestrzenno-czasowych indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej niesymetrycznych maszyn indukcyjnych.
[Aut.]: Andrzej** Cioska, A. Janczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 337-344, bibliogr. 3 poz.

514/751
Nr opisu: 0000043713   
Wielozadaniowa praca przyrz±du mikroprocesorowego pod kontrol± programu dystrybucji zadań.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 136, s. 53-65, bibliogr. 4 poz.

515/751
Nr opisu: 0000043821   
Własno¶ci funkcji opisuj±cej geometrię obustronnie użłobkowanej szczeliny powietrznej silnika indukcyjnego.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Marek* Johr.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 161-176, bibliogr. 2 poz.

516/751
Nr opisu: 0000043829   
Wpływ bloku litego wirnika na własno¶ci tłumi±ce turbogeneratora przy pracy równoległej z sieci± sztywn±.
[Aut.]: Władysław** Paszek, Andrzej* Boboń, Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 49-62, bibliogr. 5 poz.

517/751
Nr opisu: 0000043807   
Wpływ obci±żenia sieci 3-fazowej dwunastopulsowym prostownikiem sterowanym dużej mocy na zniekształcenie napięcia.
[Aut.]: Andrzej** Cioska, Stefan Paszek, H. Kowalik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 345-366, bibliogr. 4 poz.

518/751
Nr opisu: 0000043692   
Wpływ parametrów ruroci±gów oraz lokalizacji zwarcia z ziemi± w napowietrznych liniach przesyłowych na ich oddziaływanie na podziemne ruroci±gi stalowe.
[Aut.]: Edward** Lawera, M. Branczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 61-73, bibliogr. 4 poz.

519/751
Nr opisu: 0000043827   
Wpływ rozmieszczenia uzwojeń cylindrycznych na parametry schematu zastępczego transformatora dwuuzwojeniowego.
[Aut.]: Władysław** Mizia.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 79-94, bibliogr. 3 poz.

520/751
Nr opisu: 0000043697   
Wpływ sieci elektroenergetycznej na lokalne sieci komputerowe.
[Aut.]: Karol** Wolski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 137-147, bibliogr. 7 poz.

521/751
Nr opisu: 0000043690   
Wpływ układu uziomowego linii na działanie zabezpieczeń i zagrożenie porażeniowe.
[Aut.]: Kurt** Żmuda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 35-47, bibliogr. 6 poz.

522/751
Nr opisu: 0000043735   
WskaĽnik wyboru optymalnej symetryzacji n-fazowych obwodów.
[Aut.]: Marian** Pasko, Krzysztof* Dębowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 141, s. 79-94, bibliogr. 6 poz.

523/751
Nr opisu: 0000043691   
Współzależno¶ć wybranych kryteriów parametrycznych stabilno¶ci napięciowej dla węzłów odbiorczych.
[Aut.]: Edward** Lawera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 49-60, bibliogr. 5 poz.

524/751
Nr opisu: 0000043699   
Wybrane problemy projektowania i eksploatacji sieci zamkniętych niskiego napięcia.
[Aut.]: Edward* Siwy, Kurt** Żmuda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 161-172, bibliogr. 8 poz.

525/751
Nr opisu: 0000043704   
Wykorzystanie wspomagania komputerowego do analizy stanu narażenia zabrudzeniowego izolacji napowietrznej wysokiego napięcia.
[Aut.]: Alfred** Kałużny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 221-237, bibliogr. 22 poz.

526/751
Nr opisu: 0000043725   
Wyniki badań wła¶ciwo¶ci statycznych wybranych przetwornikow typu "parametr/okres sygnału wyj¶ciowego".
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 134, s. 71-86, bibliogr. 7 poz.

527/751
Nr opisu: 0000043723   
Wyniki wstępnych badań termicznego przetwornika warto¶ci skutecznej napięcia na częstotliwo¶ć.
[Aut.]: Marian Kampik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 134, s. 87-102, bibliogr. 5 poz.

528/751
Nr opisu: 0000043830   
Wyznaczanie optymalnej lokalizacji stabilizatorów systemowych w systemie elektroenergetycznym na podstawie analizy warto¶ci i wektorów własnych.
[Aut.]: Aleksander** Żywiec, Andrzej* Boboń, Piotr* Malicki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 35-48, bibliogr. 7 poz.

529/751
Nr opisu: 0000043800   
Wyznaczenie energii wydzielanej w rozruszniku elektrolitycznym wł±czonym w obwód wirnika silnika indukcyjnego.
[Aut.]: Maciej* Czakański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 139, s. 71-80, bibliogr. 2 poz.

530/751
Nr opisu: 0000043784   
Z perspektywy lat - okiem redaktora.
[Aut.]: Zofia** Cichowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 140, s. 171-173

531/751
Nr opisu: 0000043799   
Zastosowanie magnesów trwałych ferroplastycznych w konstrukcji mikromaszyn.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 139, s. 81-89, bibliogr. 2 poz.

532/751
Nr opisu: 0000043721   
Zastosowanie modeli ze Ľródłami sterowanymi cewek sprzężonych magnetycznie w topologicznej analizie obwodów SLS.
[Aut.]: Zofia** Cichowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 134, s. 123-136, bibliogr. 6 poz.

533/751
Nr opisu: 0000043817   
Zastosowanie rurek cieplnych w silnikach indukcyjnych.
[Aut.]: Adam** Różycki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 138, s. 213-228, bibliogr. 6 poz.

534/751
Nr opisu: 0000043719   
Zastosowanie układów próbkuj±co-pamiętaj±cych w omomierzach z przetwornikami a/c o podwójnym całkowaniu.
[Aut.]: Eligiusz** Pasecki, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 136, s. 19-27, bibliogr. 4 poz.

535/751
Nr opisu: 0000043737   
Zastosowanie wielowymiarowej algebry Boole'a i teorii krat w analizie dowolnych diodowych sieci osobliwych.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 141, s. 95-118, bibliogr. 5 poz.

536/751
Nr opisu: 0000043711   
Zautomatyzowany system pomiarowy do wyznaczania parametrów przetworników.
[Aut.]: Józef** Kwiczala, Wojciech* Glapa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 136, s. 81-99, bibliogr. 8 poz.

537/751
Nr opisu: 0000043703   
Zjawiska elektromagnetyczne w liniach 400 kV z przewodami odgromowymi izolowanymi dla celów telekomunikacyjnych.
[Aut.]: Józef** Trynkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1994 z. 137, s. 205-220, bibliogr. 2 poz.

538/751
Nr opisu: 0000054627   
Adaptacyjne sterowanie w wielomaszynowych systemach elektroenergetycznych o hierarchicznej strukturze.
[Aut.]: Zbigniew* Bartoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 41-48, bibliogr. 8 poz.

539/751
Nr opisu: 0000057266
Badanie pola elektrycznego i temperatury w nagrzewnicach indukcyjnych - przegl±d literaturowy.
[Aut.]: Tadeusz* Skoczkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 120, s. 71-88, bibliogr. 54 poz.

540/751
Nr opisu: 0000052225
Cyfrowe metody opóĽniania sygnałów akustycznych.
[Aut.]: Krzysztof* Pucher, Dariusz Kania.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 128, s. 113-123, bibliogr. 6 poz.

541/751
Nr opisu: 0000052232   
Czterokanałowy akcelerometr do badań diagnostycznych łożysk tocznych wentylatorów kopalnianych.
[Aut.]: Andrzej** Lebiedzki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 128, s. 39-46, bibliogr. 3 poz.

542/751
Nr opisu: 0000052263   
Diagnostyka izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych dużej mocy.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 130, s. 9-22, bibliogr. 4 poz.

543/751
Nr opisu: 0000052528   
Dobór dodatkowego pier¶cienia zwieraj±cego w ¶rodku pakietu wirnika silnika indukcyjnego.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Piotr* Malicki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 126, s. 51-66, bibliogr. 6 poz.

544/751
Nr opisu: 0000052522   
Dobór kompensatorów optymalizuj±cych prace rzeczywistego Ľródła napięć odkształconych i linii przesyłowej.
[Aut.]: Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 126, s. 145-155, bibliogr. 10 poz.

545/751
Nr opisu: 0000052231   
Fazoczuły detektor siły magnetomotorycznej magnetycznego komparatora pr±du przemiennego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Józef** Kwiczala.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 128, s. 47-57, bibliogr. 10 poz.

546/751
Nr opisu: 0000052227   
Funkcjonalne własno¶ci dwuwymiarowego algorytmu korekcji błędów statycznych przeznaczonego do stosowania w przyrz±dach mikroprocesorowych.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec, Jerzy Roj.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 128, s. 95-106, bibliogr. 3 poz.

547/751
Nr opisu: 0000052521   
Generator okresowych przebiegów odkształconych.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 126, s. 157-171, bibliogr. 12 poz.

548/751
Nr opisu: 0000052186   
Kierunki rozwoju wybranych metod sztucznej inteligencji stosowanych w elektroenergetyce.
[Aut.]: Roman** Janiczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 149-160, bibliogr. 12 poz.

549/751
Nr opisu: 0000052262   
Kompensacja składowych biernych pr±du Ľródła napięcia odkształconego zasilaj±cego odbiornik liniowy z wykorzystaniem ujemnej rezystancji.
[Aut.]: Marian** Pasko, Bogusław** Grzesik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 130, s. 23-37, biliogr. 16 poz.

550/751
Nr opisu: 0000052530   
Komputerowa analiza wpływu pr±dów poprzecznych w wirniku indukcyjnego silnika klatkowego na momenty pasożytnicze.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Piotr* Malicki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 126, s. 25-36, bibliogr. 11 poz.

551/751
Nr opisu: 0000052255   
Komputerowa symulacja układów zasilania łuku pr±du stałego - modele matematyczne układów zasilania i regulacji.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki, Jerzy* Sobczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 130, s. 133-146, bibliogr. 4 poz.

552/751
Nr opisu: 0000052185   
Komputerowe wspomaganie projektowania przewodów szynowych hermetyzowanych z izolacj± gazow±.
[Aut.]: Gerhard* Bartodziej, Wiktor** Ki¶, Tomasz Rusek, Edward* Siwy.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 161-176, bibliogr. 4 poz.

553/751
Nr opisu: 0000052188   
Komputerowy system wspomagania dyspozytorów elektroenergetycznych.
[Aut.]: Piotr* Dirycz, Tadeusz** Kaczmarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 119-134, bibliogr. 5 poz.

554/751
Nr opisu: 0000052193   
Koncepcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego linii wi±zkowych w kablowych sieciach rozdzielczych pracuj±cych z izolowanym punktem zerowym.
[Aut.]: Edward** Lawera, Józef** Trynkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 49-62, bibliogr. 2 poz.

555/751
Nr opisu: 0000052180   
Lokalizacja zwarć w liniach napowietrznych najwyższych napięć z uwzględnieniem zmienno¶ci impedancji składowej zerowej.
[Aut.]: Zbigniew* Wysocki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 263-279, bibliogr. 13 poz.

556/751
Nr opisu: 0000052190   
Miary niezawodno¶ci zasilania z systemu elektroenergetycznego.
[Aut.]: Joachim** Bargiel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 95-104, bibliogr. 13 poz.

557/751
Nr opisu: 0000052298   
Mikrokomputerowy układ pomiarowy z wykorzystaniem woltomierza V-541 przeznaczony do ci±głej obserwacji obiektu.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki, Andrzej* Kandyba.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 120, s. 21-30, bibliogr. 4 poz.

558/751
Nr opisu: 0000052264   
Mikroprocesorowy sterownik prostownika.
[Aut.]: Adam* Makosz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 120, s. 147-168, bibliogr. 6 poz.

559/751
Nr opisu: 0000052531   
Model matematyczny indukcyjnego silnika klatkowego uwzględniaj±cy pr±dy poprzeczne w wirniku.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Piotr* Malicki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 126, s. 7-23, bibliogr. 8 poz.

560/751
Nr opisu: 0000052524   
Modele ze Ľródłami sterowanymi cewek sprzężonych magnetycznie.
[Aut.]: Zofia** Cichowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 126, s. 117-123, bibliogr. 3 poz.

561/751
Nr opisu: 0000052265   
Możliwo¶ci modernizacji górniczych maszyn wyci±gowych z zastosowaniem przekształtników tyrystorowych.
[Aut.]: Piotr Zale¶ny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 120, s. 105-131, bibliogr. 13 poz.

562/751
Nr opisu: 0000052527   
Nieharmoniczna analiza pracy maszyny asynchronicznej.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Dariusz Spałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 126, s. 67-77, bibliogr. 4 poz.

563/751
Nr opisu: 0000052196   
O jednej z możliwo¶ci zwiększenia wpływu układu regulacji prędko¶ci obrotowej turbiny na stabilno¶ć dynamiczn± systemu elektroenergetycznego.
[Aut.]: Antoni** Bogucki, Zbigniew* Bartoń, Bożena** Paluchiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 19-27, bibliogr. 6 poz.

564/751
Nr opisu: 0000052179   
O planowaniu rozwoju sieci przesyłowej.
[Aut.]: Franciszek* Buchta, Henryk Kocot.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 199-213, bibliogr. 9 poz.

565/751
Nr opisu: 0000052297   
Obliczanie parametrów obwodu regulacji prędko¶ci w napędach z poł±czeniami sprężystymi.
[Aut.]: Kazimierz** Gierlotka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 120, s. 31-47, bibliogr. 5 poz.

566/751
Nr opisu: 0000052230   
Ocena granicznej zdolno¶ci rozdzielczej konwertera pr±d-napięcie przy przetwarzaniu skrajnie małych pr±dów infraniskiej częstotliwo¶ci (10 -3 -10).
[Aut.]: Janusz Guzik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 128, s. 59-68, bibliogr. 9 poz.

567/751
Nr opisu: 0000052181   
Ocena zerowania jako ¶rodka dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia.
[Aut.]: Karol** Wolski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 253-262, bibliogr. 3 poz.

568/751
Nr opisu: 0000052226   
Opis programu graficznej analizy błędów w analogowo-cyfrowych torach pomiarowych.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec, Grzegorz* Niesyto, Zbigniew** Pokrywka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 128, s. 107-112

569/751
Nr opisu: 0000052189   
Optymalizacja przewodów szynowych do zasilania dużych odbiorników elektrotermicznych pr±du stałego.
[Aut.]: Gerhard* Bartodziej, Wiesław** Goc, Wiktor** Ki¶, Antoni** Przygrodzki, Edward* Siwy.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 105-117, bibliogr. 3 poz.

570/751
Nr opisu: 0000052187   
Oszacowanie ilo¶ciowe stanów obliczeniowych do oceny niezawodno¶ci zasilania obszarów odbiorczych.
[Aut.]: Wiesław** Goc.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 135-147, bibliogr. 8 poz.

571/751
Nr opisu: 0000052529   
Pasożytnicze momenty synchroniczne w silniku indukcyjnym w obecno¶ci składowej przeciwbieżnej pola magnetycznego.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 126, s. 37-50, bibliogr. 3 poz.

572/751
Nr opisu: 0000056913   
Porównanie wybranych systemów szkieletowych przy próbie zastosowania w elektroenergetyce.
[Aut.]: Witold* Kaduk, Halina* Sak, Jacek* Wi¶niowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 161-176, bibliogr. 4 poz.

573/751
Nr opisu: 0000052256   
Program do komputerowej analizy struktury komutacyjnej przekształtników energoelektronicznych doskonałych.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik, Zbigniew Kaczmarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 130, s. 117-131, bibliogr. 10 poz.

574/751
Nr opisu: 0000052525   
Program komputerowej analizy przekształtników diodowych z uogólnionym badaniem struktury komutacji.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik, Zbigniew Kaczmarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 126, s. 103-116, bibliogr. 7 poz.

575/751
Nr opisu: 0000052254   
Program komputerowej symulacji pracy układów zasilania łuku pr±du stałego.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki, Jerzy* Sobczak, Andrzej* Kandyba.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 130, s. 147-156, bibliogr. 6 poz.

576/751
Nr opisu: 0000052260   
Propozycje modyfikacji układów zasilanych z rzeczywistego Ľródła jednofazowego napięć odkształconych w zależno¶ci od warunków dla strumienia mocy czynnej.
[Aut.]: Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 130, s. 39-56, bibliogr. 16 poz.

577/751
Nr opisu: 0000052239   
Przyrz±d do pomiaru rezystywno¶ci dielektryków ciekłych.
[Aut.]: Eligiusz** Pasecki, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 128, s. 9-20, bibliogr. 9 poz.

578/751
Nr opisu: 0000052523   
Rozszerzenie pojęcia dwójnika rezystancyjnego na uogólnione dwójniki osobliwe.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 126, s. 125-143, bibliogr. 13 poz.

579/751
Nr opisu: 0000052182   
Sprawdzanie obci±żalno¶ci pr±dowej długotrwałej przewodów szynowych z izolacj± gazow± SF6 metod± numeryczn±.
[Aut.]: Wiktor** Ki¶, Tomasz Rusek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 241-252, bibliogr. 6 poz.

580/751
Nr opisu: 0000052228   
Stan aktualny i perspektywy rozwoju mikroprocesorowej aparatury pomiarowej.
[Aut.]: Janusz Tokarski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 128, s. 83-93, bibliogr. 18 poz.

581/751
Nr opisu: 0000052267   
Struktura komutacyjna przekształtnika energoelektronicznego z tyrystorami doskonałymi.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 130, s. 103-115, bibliogr. 12 poz.

582/751
Nr opisu: 0000052526
Symulacja komputerowa stanów ustalonych i nieustalonych maszyny asynchronicznej dla modelu o współczynnikach indukcyjno¶ci wzajemnych przedziałami stałych.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Dariusz Spałek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 126, s. 79-95, bibliogr. 5 poz.

583/751
Nr opisu: 0000052229   
Termiczne przetworniki warto¶ci skutecznej napięć i pr±dów - porównanie wła¶ciwo¶ci.
[Aut.]: Marian Kampik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 128, s. 69-82, bibliogr. 12 poz.

584/751
Nr opisu: 0000052294   
Tranzystorowy mikroprocesorowy układ sterowania napędem pr±du stałego.
[Aut.]: M. Biedzki, Zbigniew** Mantorski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 120, s. 133-146, bibliogr. 3 poz.

585/751
Nr opisu: 0000052295   
Tyrystorowy mikroprocesorowy układ sterowania położeniem napędu pr±du stałego.
[Aut.]: Zbigniew** Mantorski, Damian* Skowronek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 120, s. 59-69, bibliogr. 5 poz.

586/751
Nr opisu: 0000052296   
Układ regulacji napędów z poł±czeniami sprężystymi z obwodem regulacji momentu w elemencie sprężystym.
[Aut.]: Kazimierz** Gierlotka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 120, s. 49-58, bibliogr. 3 poz.

587/751
Nr opisu: 0000052258   
Uproszczona metoda uwzględniania zjawisk przestrzennych w elemencie sprężystym w syntezie układów sterowania napędów z poł±czeniami sprężystymi.
[Aut.]: Kazimierz** Gierlotka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 130, s. 69-85, bibliogr. 9 poz.

588/751
Nr opisu: 0000052183   
Wpływ pyłów przemysłowych na wytrzymało¶ć elektryczn± odstępów izolacyjnych powietrznych.
[Aut.]: Alfred** Kałużny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 227-240, bibliogr. 6 poz.

589/751
Nr opisu: 0000052266
Wpływ u¶rednienia pewnych współczynników materiałowych na obliczanie rozkładu temperatury przy nagrzewaniu indukcyjnym.
[Aut.]: Tadeusz* Skoczkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 120, s. 89-103, bibliogr. 12 poz.

590/751
Nr opisu: 0000052191   
Wrażliwo¶ć parametrów podczas identyfikacji obiektów w stanach zakłóceniowych.
[Aut.]: Paweł Sowa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 79-93, bibliogr. 3 poz.

591/751
Nr opisu: 0000052192   
Wykrywanie jednofazowych zwarć rezystancyjnych w sieciach ¶rednich napięć o punkcie gwiazdowym uziemionym przez rezystor.
[Aut.]: Marian** Mikrut, Zygmunt** Pilch, Marian** Sauczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 63-78, bibliogr. 5 poz.

592/751
Nr opisu: 0000052184   
Wymiarowanie izolatorów odstępnikowych w gazoszczelnych przewodach szynowych.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 215-226, bibliogr. 5 poz.

593/751
Nr opisu: 0000052233
Wzorcowanie mostków przeznaczonych do pomiaru współczynnika strat dielektrycznych.
[Aut.]: Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 128, s. 21-38, bibliogr. 5 poz.

594/751
Nr opisu: 0000052299   
Zagadnienie równoważno¶ci uzwojenia gwiazdowego i trójk±tnego w mikrosilnikach o 3 działkach komutatora.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, Barbara Kulesz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 120, s. 7-19, bibliogr. 3 poz.

595/751
Nr opisu: 0000052259   
Zastosowanie dwójnikow LC do symetryzacji faz w układach trójfazowych z przebiegami okresowymi niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 130, s. 57-68, bibliogr. 13 poz.

596/751
Nr opisu: 0000052257   
Zastosowanie obserwatora stanu w układzie sterowania napędu elektrycznego z poł±czeniem sprężystym.
[Aut.]: Kazimierz** Gierlotka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 130, s. 87-101, bibliogr. 8 poz.

597/751
Nr opisu: 0000052195   
Zastosowanie planowanego eksperymentu w elektroenergetyce do syntezy układów sterowania.
[Aut.]: Antoni** Bogucki, Bożena** Paluchiewicz, Zbigniew* Bartoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1992 z. 127, s. 29-39, bibliogr. 6 poz.

598/751
Nr opisu: 0000053441   
Algorytm obliczeń rozwi±zania podstawowego układu nierówno¶ci istotnych modelu komutacji przekształtnika energoelektronicznego diodowego.
[Aut.]: Bogusław** Grzesik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 124, s. 199-215, bibliogr. 4 poz.

599/751
Nr opisu: 0000053397
Algorytm wyznaczania parametrów elektromagnetycznych przy indukcyjnym nagrzewaniu wsadu ferromagnetycznego.
[Aut.]: Tadeusz* Skoczkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 113, s. 35-43, bibliogr. 5 poz.

600/751
Nr opisu: 0000117608   
Analiza bezinercyjnych sieci osobliwych metod± formuł boolowskich.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 115, s. 7-23, bibliogr. 27 poz.

601/751
Nr opisu: 0000053771   
Analiza wła¶ciwo¶ci energetycznych układów dwuzaciskowych z przebiegami odkształconymi w pewnych przestrzeniach funkcji prawie okresowych. [Cz.] 2.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 117, s. 21-29, bibliogr. 5 poz.

602/751
Nr opisu: 0000053772   
Analiza wła¶ciwo¶ci energetycznych układów dwuzaciskowych z przebiegami odkształconymi w pewnych przestrzeniach funkcji prawie okresowych. [Cz.] 1.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 117, s. 7-20, bibliogr. 18 poz.

603/751
Nr opisu: 0000053404   
Analiza wybranych struktur komparatorów do sprawdzania grupowych etalonów immitancji.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Marian Kampik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 114, s. 75-84, bibliogr. 4 poz.

604/751
Nr opisu: 0000053418   
Analogowy przetwornik fazy o dużej dokładno¶ci.
[Aut.]: Andrzej** Met.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 119, s. 105-111, bibliogr. 4 poz.

605/751
Nr opisu: 0000053406   
Badanie możliwo¶ci zastosowania rezystancyjnej metody wykrywania pustek w kablobetonie.
[Aut.]: Józef** Parchański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 114, s. 29-39, bibliogr. 2 poz.

606/751
Nr opisu: 0000053401   
Badanie wpływu wybranych parametrów procesu impregnacji zwijki kondensatorowej na powtarzalno¶ć produkcji.
[Aut.]: Bogusław** Kasperczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 114, s. 119-126, bibliogr. 5 poz.

607/751
Nr opisu: 0000053766   
Banki filtrów wykorzystuj±ce szybkie transformacje Hadamarda-Haara.
[Aut.]: Andrzej* Drygajło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 117, s. 103-110, bibliogr. 7 poz.

608/751
Nr opisu: 0000053438   
Cewki sprzężone magnetycznie w topologicznej metodzie analizy obwodów SLS.
[Aut.]: Zofia** Cichowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 122, s. 181-191, bibliogr. 5 poz.

609/751
Nr opisu: 0000053378   
Dekompozycja dynamicznych własno¶ci przetwornika pomiarowego dla celów metody odtwarzania opartej na rozwi±zywaniu dyskretnego równania stanu.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec, Zbigniew** Pokrywka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 119, s. 45-56, bibliogr. 5 poz.

610/751
Nr opisu: 0000053769   
Dobór dwójników kompensuj±cych składow± reaktancyjn± pr±du odbiornika liniowego zasilanego napięciem odkształconym.
[Aut.]: Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 117, s. 45-62, bibliogr. 14 poz.

611/751
Nr opisu: 0000053454   
Dobór dwójników minimalizuj±cych wskaĽniki jako¶ci energii elektrycznej dla układów trójfazowych zasilanych napięciem odkształconym.
[Aut.]: Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 122, s. 101-124, bibliogr. 10 poz.

612/751
Nr opisu: 0000053456   
Dobór kompensatorów optymalizuj±cych warunki energetyczne rzeczywistego Ľródła napięć odkształconych.
[Aut.]: Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 122, s. 69-82, bibliogr. 3 poz.

613/751
Nr opisu: 0000053377   
Dobór parametrów konstrukcyjnych wiropr±dowego czujnika grubo¶ci warstw nieprzewodz±cych nałożonych na metalowe siatki.
[Aut.]: Janusz Guzik, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 119, s. 57-67, bibliogr. 15 poz.

614/751
Nr opisu: 0000053400   
Dynamika przetworników pomiarowych z wyj¶ciem częstotliwo¶ciowym zawieraj±cym generatory RC.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 114, s. 127-136, bibliogr. 8 poz.

615/751
Nr opisu: 0000053381   
Ekranowanie i adiustacja mostka de Sauty'ego-Wiena.
[Aut.]: Teresa* Szadkowska, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 119, s. 7-22, bibliogr. 4 poz.

616/751
Nr opisu: 0000053391   
Globalnie zbieżna analiza hybrydowa.
[Aut.]: Zygmunt** Garczarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 113, s. 121-131, bibliogr. 5 poz.

617/751
Nr opisu: 0000053767
Ilo¶ciowa analiza porównawcza wybranych rozkładów ortogonalnych pr±dów odbiorników 3-fazowych w przestrzeniach funkcji okresowych.
[Aut.]: Marian** Pasko, Magdalena** Umińska-Bortliczek, Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 117, s. 77-89, bibliogr. 7 poz.

618/751
Nr opisu: 0000053460   
Interpolacyjna metoda syntezy funkcji rzeczywistych.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 122, s. 7-19, bibliogr. 22 poz.

619/751
Nr opisu: 0000117622   
Kompemsacja składowych pr±du odbiornika trójfazowego zasilanego przez symetryczne Ľródło napięcia odkształconego.
[Aut.]: Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 115, s. 135-149, bibliogr. 10 poz.

620/751
Nr opisu: 0000053407   
Kompensacja termiczna pomiarowego przetwornika pojemno¶ciowo-częstotliwo¶ciowego.
[Aut.]: K. Tkocz, W. Twardoń, Henryk Urzędniczok, Jan** Zakrzewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 114, s. 17-27, bibliogr. 4 poz.

621/751
Nr opisu: 0000053459   
Komputerowe wyznaczanie struktur dwójników kompensuj±cych składow± reaktancyjn± pr±du Ľródła napięcia odkształconego zasilaj±cego odbiornik liniowy.
[Aut.]: Marian** Pasko, M. Dybek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 122, s. 21-35, bibliogr. 8 poz.

622/751
Nr opisu: 0000117617   
Krytyczna analiza założeń upraszczaj±cych przyjmowanych przy obliczaniu momentów pasożytniczych silników indukcyjnych.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 115, s. 85-101, bibliogr. 8 poz.

623/751
Nr opisu: 0000053376   
Ł±cze telemetryczne przetwornika analogowo-cyfrowego z komputerem.
[Aut.]: Eligiusz** Pasecki, T. Lison.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 119, s. 69-75, bibliogr. 5 poz.

624/751
Nr opisu: 0000053379   
Metoda badania stabilno¶ci rekurencyjnych algorytmów przetwarzania danych.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 119, s. 35-43, bibliogr. 4 poz.

625/751
Nr opisu: 0000053393   
Metoda syntezy układów kompensacji składowej reaktancyjnej pr±du odbiornika dwuzaciskowego zasilanego napięciem odkształconym.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 113, s. 95-111, bibliogr. 18 poz.

626/751
Nr opisu: 0000053412   
Metoda wstępnego wymiarowania wysokonapięciowych przewodów szynowych z SF6.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, Marek Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 116, s. 29-38, bibliogr. 6 poz.

627/751
Nr opisu: 0000053442   
Mikrokomputerowe urz±dzenie do sprawdzania i prób aparatury elektro-energetycznej automatyki zabezpieczeniowej - MUSPA EAZ.
[Aut.]: Zbigniew* Wysocki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 124, s. 185-198, bibliogr. 6 poz.

628/751
Nr opisu: 0000053416
Mikroprocesorowy system do obróbki wyników sprawdzania wzorca grupowego.
[Aut.]: G. Niesyto.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 119, s. 131-138, bibliogr. 3 poz.

629/751
Nr opisu: 0000053415   
Minimalizacja warto¶ci skutecznej pr±du Ľródła zasilaj±cego odbiornik dwuzaciskowy napięciem odkształconym.
[Aut.]: Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 119, s. 139-151, bibliogr. 10 poz.

630/751
Nr opisu: 0000117620   
Model analogowy falownika równoległego zasilaj±cego nagrzewnicę indukcyjn±.
[Aut.]: Tadeusz* Skoczkowski, Marian* Kalus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 115, s. 115-133, bibliogr. 5 poz.

631/751
Nr opisu: 0000053760
Model matematyczny procesu nagrzewania indukcyjnego rur uwzględniaj±cy wpływ tyrystorowego Ľródła zasilania.
[Aut.]: Tadeusz* Skoczkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 117, s. 179-188, bibliogr. 6 poz.

632/751
Nr opisu: 0000053410   
Modelowanie linii przesyłowych w.n. w badaniach numerycznych stanów zakłóceniowych w układzie elektroenergetycznym.
[Aut.]: Paweł Sowa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 116, s. 95-109, bibliogr. 9 poz.

633/751
Nr opisu: 0000053445   
Modelowanie matematyczne pola elektrycznego w wysokonapięciowych hermetyzowanych przewodach szynowych.
[Aut.]: Bernard** Baron, Zbigniew** Gacek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 124, s. 143-151, bibliogr. 9 poz.

634/751
Nr opisu: 0000053387   
Modelowanie nieliniowych funkcji niemonotonicznych w klasie układów rezystancyjno-przeł±cznikowych.
[Aut.]: Marian** Pasko, Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 113, s. 183-194, bibliogr. 10 poz.

635/751
Nr opisu: 0000053389   
Modułowa postać algorytmów szybkiej transformacji Walsha.
[Aut.]: Andrzej* Drygajło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 113, s. 157-167, bibliogr. 12 poz.

636/751
Nr opisu: 0000053390   
Niezmienniki wrażliwo¶ci w obwodach skoligaconych.
[Aut.]: Jan** Chojcan, Lucjan** Karwan.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 113, s. 147-155, bibliogr. 9 poz.

637/751
Nr opisu: 0000053457   
O dekompozycji prawie okresowego pr±du odbiornika dwuzaciskowego.
[Aut.]: Magdalena** Umińska-Bortliczek, Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 122, s. 53-67, bibliogr. 19 poz.

638/751
Nr opisu: 0000053458   
O dekompozycji pr±du rzeczywistego Ľródła napięcia odkształconego i możliwo¶ci jego ortogonalizacji.
[Aut.]: Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 122, s. 37-51, bibliogr. 8 poz.

639/751
Nr opisu: 0000053765   
O identyfikacji napięć łuków elektrycznych w trójfazowym piecu łukowym.
[Aut.]: Bernard** Baron, Zygmunt** Garczarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 117, s. 111-122, bibliogr. 10 poz.

640/751
Nr opisu: 0000053405   
O pewnej koncepcji definiowania błędu systematycznego procesu uzyskiwania obrazu użytecznej w miernictwie dynamicznym.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 114, s. 67-74, bibliogr. 7 poz.

641/751
Nr opisu: 0000053761   
O pewnych aspektach doboru elektrochemicznych zasobnikowych Ľródeł energii dla pojazdów hybrydowych.
[Aut.]: Eugeniusz** Kałuża.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 117, s. 163-177, bibliogr. 14 poz.

642/751
Nr opisu: 0000053770   
O pewnym problemie syntezy dwójników pasywnych LC.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 117, s. 31-43, bibliogr. 12 poz.

643/751
Nr opisu: 0000053411   
Obliczanie nagrzewania przewodów szynowych ekranowanych z izolacj± gazow± SF6 w stanie cieplnie ustalonym.
[Aut.]: Wiktor** Ki¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 116, s. 39-57, bibliogr. 9 poz.

644/751
Nr opisu: 0000053413   
Obliczanie obci±żalno¶ci pr±dowej długotrwałej linii kablowej lokalnie niejednorodnej.
[Aut.]: Gerhard* Bartodziej, Wiktor** Ki¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 116, s. 17-28, bibliogr. 6 poz.

645/751
Nr opisu: 0000053447   
Obliczanie przebiegów przej¶ciowych w liniach przesyłowych najwyższych napięć przy uwzględnieniu wpływu ulotu.
[Aut.]: Paweł Sowa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 124, s. 105-125, bibliogr. 10 poz.

646/751
Nr opisu: 0000053759   
Ocena możliwo¶ci kompensacji niepoż±danych składowych pr±du symetrycznego Ľródła napięcia trójfazowego odkształconego zasilaj±cego odbiornik liniowy.
[Aut.]: Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 117, s. 189-211, bibliogr. 20 poz.

647/751
Nr opisu: 0000053451   
Ocena niezawodno¶ci schematu głównego stacji elektroenergetycznej.
[Aut.]: Wiesław** Goc, Joachim** Bargiel, Bogusław** Teichman.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 124, s. 51-68, bibliogr. 11 poz.

648/751
Nr opisu: 0000053394   
Ocena pr±dów odkształconych odbiorników wielozaciskowych wykorzystuj±ca pojęcie przestrzeni Sobolewa.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 113, s. 71-94, bibliogr. 13 poz.

649/751
Nr opisu: 0000053453   
Optymalizacja warunków pracy rzeczywistych trójfazowych Ľródeł napięć odkształconych. [Cz.] 1: Wyznaczenie pr±du aktywnego.
[Aut.]: Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 122, s. 125-145, bibliogr. 7 poz.

650/751
Nr opisu: 0000053452   
Optymalizacja warunków pracy rzeczywistych trójfazowych Ľródeł napięć odkształconych. [Cz.] 2: Dekompozycja pr±du Ľródła.
[Aut.]: Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 122, s. 147-157, bibliogr. 4 poz.

651/751
Nr opisu: 0000053395   
Ortogonalny rozkład pr±du odbiornika dwuzaciskowego zasilanego napięciem odkształconym, w przestrzeni Sobolewa.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Marian** Pasko, Magdalena** Umińska-Bortliczek, Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 113, s. 59-69, bibliogr. 4 poz.

652/751
Nr opisu: 0000053388   
Pojawianie się elementów osobliwych w idealnych układach aktywnych.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 113, s. 169-181, bibliogr. 10 poz.

653/751
Nr opisu: 0000053763   
Predykcyjno-korekcyjna metoda analizy nieliniowych obwodów rezystancyjnych.
[Aut.]: Zygmunt** Garczarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 117, s. 141-149, bibliogr. 9 poz.

654/751
Nr opisu: 0000053396   
Propozycja nowego wskaĽnika jako¶ci energii elektrycznej dla układów dwuzaciskowych z przebiegami odkształconymi.
[Aut.]: Marek** Brodzki, Marian** Pasko, Magdalena** Umińska-Bortliczek, Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 113, s. 45-57, bibliogr. 18 poz.

655/751
Nr opisu: 0000053392   
Propozycja rozkładu mocy w układach z okresowymi przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Krystyna** Stec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 113, s. 113-119, bibliogr. 4 poz.

656/751
Nr opisu: 0000053414   
Przegl±d strategii obsługi eksploatacyjnej wysokonapięciowych układów izolacyjnych.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 116, s. 7-16, bibliogr. 5 poz.

657/751
Nr opisu: 0000053382   
Przesuwnik fazowy o przesunięciu fazy niezależnym od częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Andrzej** Met, Marian Kampik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 119, s. 97-104, bibliogr. 3 poz.

658/751
Nr opisu: 0000053417   
Przyrz±d mikroprocesorowy do pomiaru przemieszczeń liniowych w zakresie 0 - 10 mm.
[Aut.]: Jerzy Roj.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 119, s. 113-119, bibliogr. 5 poz.

659/751
Nr opisu: 0000053380   
Rejestracja momentu skręcaj±cego, prędko¶ci obrotowej i mocy kombajnu ¶cianowego.
[Aut.]: Andrzej** Lebiedzki, Józef** Parchański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 119, s. 23-33, bibliogr. 5 poz.

660/751
Nr opisu: 0000053408   
Sonda do pomiarów grubo¶ci przepon azbestowych w elektrolizatorach przemysłowych.
[Aut.]: Janusz Guzik, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 114, s. 7-16, bibliogr. 10 poz.

661/751
Nr opisu: 0000117614   
Sprzężenie elektromagnetyczne uzwojeń obwodu twornika z uzwojeniem wzbudzenia w silnikach pr±du stałego w stanach nieustalonych.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 115, s. 55-67, bibliogr. 2 poz.

662/751
Nr opisu: 0000053450   
Stacja pomiarowa przebiegów wolnozmiennych.
[Aut.]: Andrzej** Piechocki, Paweł** Regent.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 124, s. 95-104, bibliogr. 3 poz.

663/751
Nr opisu: 0000053448   
Sterowanie tablic± synoptyczn± symulatora bloku 200 MW.
[Aut.]: Andrzej** Piechocki, Paweł** Regent.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 124, s. 89-94, bibliogr. 2 poz.

664/751
Nr opisu: 0000053455   
Symetryzacja niesymetrycznego odbiornika trójfazowego zasilanego z symetrycznego Ľródła napięcia odkształconego za pomoc± dwojników LC.
[Aut.]: Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 122, s. 83-100, bibliogr. 14 poz.

665/751
Nr opisu: 0000053446   
Symulacyjna metoda wyznaczania strat mocy czynnej w napowietrznych sieciach rozdzielczych SN.
[Aut.]: Szymon** Ciura, Adam* Gawłowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 124, s. 127-142, bibliogr. 10 poz.

666/751
Nr opisu: 0000053449   
Symulator dydaktyczny bloku energetycznego 200 MW.
[Aut.]: Piotr* Dirycz, Roman** Janiczek, Tadeusz** Kaczmarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 124, s. 69-88, bibliogr. 3 poz.

667/751
Nr opisu: 0000117611   
Synteza bezinercyjnych sieci osobliwych metod± formuł boolowskich.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 115, s. 25-43, bibliogr. 27 poz.

668/751
Nr opisu: 0000053768   
Synteza układów kompensacji dla pewnych klas układów trójfazowych.
[Aut.]: Marian** Pasko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 117, s. 63-75, bibliogr. 16 poz.

669/751
Nr opisu: 0000053439   
Topologiczna analiza obwodów SLS.
[Aut.]: Zofia** Cichowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 122, s. 169-179, bibliogr. 8 poz.

670/751
Nr opisu: 0000053402   
Układ do pomiaru tolerancji pojemno¶ci zwijek kondensatorowych w toku procesu technologicznego.
[Aut.]: Andrzej** Lebiedzki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 114, s. 111-118, bibliogr. 4 poz.

671/751
Nr opisu: 0000053762   
Układ nieliniowy SC z komparatorem napięcia.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 117, s. 151-162, bibliogr. 5 poz.

672/751
Nr opisu: 0000117618   
Układ sterowania i regulacji falownika równoległego zasilaj±cego nagrzewnicę indukcyjn±.
[Aut.]: Tadeusz* Skoczkowski, Marian* Kalus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 115, s. 103-113, bibliogr. 9 poz.

673/751
Nr opisu: 0000117612   
Układy nieliniowe SC sterowane częstotliwo¶ci± kluczowania.
[Aut.]: Marian** Pasko, Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 115, s. 45-53, bibliogr. 5 poz.

674/751
Nr opisu: 0000053403   
Weryfikacja eksperymentalna warunku niezniekształcaj±cego przenoszenia sygnału binarnego pseudoprzypadkowego i szumu białego dolnopasmowego przez przetworniki pomiarowe typu inercyjno-oscylacyjnego.
[Aut.]: Maria** Bojarska-Kowalik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 114, s. 85-100, bibliogr. 4 poz.

675/751
Nr opisu: 0000053383   
Wła¶ciwo¶ci dynamiczne przepływomierzy cieplnych bezkontaktowych.
[Aut.]: Otylia** Pasecka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 119, s. 89-95, bibliogr. 5 poz.

676/751
Nr opisu: 0000053409   
Wpływ łuków cz±stkowych na wytrzymało¶ć powierzchniow± układu elektroizolacyjnego.
[Aut.]: Alfred** Kałużny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 116, s. 111-131, bibliogr. 5 poz.

677/751
Nr opisu: 0000053443   
Wpływ parametrów napowietrznych linii przesyłowych najwyższych napięć na ich oddziaływania na podziemne ruroci±gi stalowe przy zwarciach jednofazowych.
[Aut.]: Edward** Lawera, M. Markiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 124, s. 167-183, bibliogr. 6 poz.

678/751
Nr opisu: 0000053398
Wpływ zmian częstotliwo¶ci, temperatury i parametrów materiałowych na rezystancje i reaktancje wsadu rurowego.
[Aut.]: Tadeusz* Skoczkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 113, s. 23-33, bibliogr. 3 poz.

679/751
Nr opisu: 0000053444   
Wymiarowanie izolacji gazowej hermetyzowanych przewodów szynowych 123-420 kV.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 124, s. 153-165, bibliogr. 6 poz.

680/751
Nr opisu: 0000053440   
Zastosowanie diody pojemno¶ciowej w układach nieliniowych SC.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 122, s. 159-167, bibliogr. 5 poz.

681/751
Nr opisu: 0000053399   
Zastosowanie metody elementów brzegowych do rozwi±zywania problemu Dirichleta dla dwuwymiarowego równania Laplace'a.
[Aut.]: Bernard** Baron.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 113, s. 7-21, bibliogr. 18 poz.

682/751
Nr opisu: 0000053764   
Zastosowanie programu IZTIS do obliczania wrażliwo¶ci w dziedzinie czasu.
[Aut.]: Jan** Chojcan, Jacek Izydorczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 117, s. 123-139, bibliogr. 9 poz.

683/751
Nr opisu: 0000117616   
¬ródła błędów w różnych metodach obliczania momentów pasożytniczych w silnikach indukcyjnych.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1991 z. 115, s. 69-83, bibliogr. 9 poz.

684/751
Nr opisu: 0000059736   
Anizotropowy model wielowarstwowy odtwarzaj±cy stan elektrodynamiczny maszyny indukcyjnej z klatk± głębokożłobkow± w litym wirniku.
[Aut.]: Władysław** Paszek, A. Kapłon.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1990 z. 110, s. 15-23, bibliogr. 4 poz.

685/751
Nr opisu: 0000059732   
Geometria i kształtowanie czół uzwojeń stojanów maszyn indukcyjnych dużych mocy.
[Aut.]: Bronisław** Drak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1990 z. 110, s. 139-159, bibliogr. 3 poz.

686/751
Nr opisu: 0000059735   
Stany nieustalone maszyny indukcyjnej z głębokożłobkow± struktur± wtórn± odwzorowywane za pomoc± modelu o anizotropowej strukturze wielowarstwowej.
[Aut.]: Władysław** Paszek, A. Kapłon.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1990 z. 110, s. 25-36, bibliogr. 3 poz.

687/751
Nr opisu: 0000059731   
Strumień unipolarny w maszynach indukcyjnych.
[Aut.]: Andrzej** Cioska, Zbigniew* Ryczko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1990 z. 110, s. 161-171, bibliogr. 3 poz.

688/751
Nr opisu: 0000059737   
Trendy rozwojowe napędów z silnikami pr±du przemiennego zasilanymi z cyklokonwertora.
[Aut.]: Brunon** Marek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1990 z. 110, s. 7-14, bibliogr. 9 poz.

689/751
Nr opisu: 0000059733   
Wyznaczanie sił elektrodynamicznych działaj±cych na czoła uzwojeń stojanów maszyn indukcyjnych dużych mocy.
[Aut.]: Bronisław** Drak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1990 z. 110, s. 115-137, bibliogr. 9 poz.

690/751
Nr opisu: 0000059734   
Zastosowanie metody niesymetrycznego zasilania do wyznaczania strat dodatkowych obci±żeniowych w silniku indukcyjnym.
[Aut.]: Andrzej* Boboń, Jan** Kapinos, Jerzy** Kudła, Władysław** Mizia.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1990 z. 110, s. 91-99, bibliogr. 4 poz.

691/751
Nr opisu: 0000060609   
Analityczne wyznaczanie przebiegów temperatury w maszynie elektrycznej przy zmiennym obci±żeniu.
[Aut.]: Adam** Różycki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 109, s. 87-104, bibliogr. 3 poz.

692/751
Nr opisu: 0000060597   
Analiza błędów konwertera pr±d - napięcie przy przetwarzaniu skrajnie małych pr±dów o infraniskiej częstotliwo¶ci (10 - 10) Hz.
[Aut.]: Janusz Guzik, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 108, s. 101-110, bibliogr. 13 poz.

693/751
Nr opisu: 0000060599   
Analiza i badania wilgotno¶ciomierza z punktem rosy.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Janusz Tokarski, Paweł* Wiechuła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 108, s. 77-89, bibliogr. 7 poz.

694/751
Nr opisu: 0000060603   
Analiza metod samorównoważenia magnetycznego komparatora pr±du przemiennego.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 108, s. 37-52, bibliogr. 12 poz.

695/751
Nr opisu: 0000060614   
Analiza rozkładu pola magnetycznego w turbogeneratorze przy harmonicznym wymuszeniu pr±du - zastosowanie metody elementów skończonych.
[Aut.]: Władysław** Paszek, J. Staszak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 109, s. 7-18, bibliogr. 8 poz.

696/751
Nr opisu: 0000060611   
Badania symulacyjne stanów dynamicznych zespołu pr±dotwórczego awaryjnego zasilania urz±dzeń potrzeb własnych w elektrowniach atomowych.
[Aut.]: Andrzej* Boboń, Jerzy** Kudła, Stefan Paszek, Aleksander** Żywiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 109, s. 49-59, bibliogr. 3 poz.

697/751
Nr opisu: 0000060601   
Bł±d częstotliwo¶ciowy analizatorów widma.
[Aut.]: Eligiusz** Pasecki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 108, s. 63-68, bibliogr. 3 poz.

698/751
Nr opisu: 0000060593   
Bł±d kwantowania przy pomiarze metod± różnicow±.
[Aut.]: Henryk Urzędniczok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 108, s. 141-148, bibliogr. 3 poz.

699/751
Nr opisu: 0000060600   
Bł±d temperaturowy przepływomierza cieplnego bezkontaktowego.
[Aut.]: Otylia** Pasecka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 108, s. 69-75, bibliogr. 4 poz.

700/751
Nr opisu: 0000060576   
Jednolita teoria mocy dla obwodów trójfazowych o przebiegach odkształconych w oparciu o ortogonalny rozkład pr±du w przestrzeni L ().
[Aut.]: Marek** Brodzki, Marian** Pasko, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 107, s. 7-16, bibliogr. 10 poz.

701/751
Nr opisu: 0000060606   
Kierunki poszukiwań nowych rozwi±zań lokomotyw spalinowych.
[Aut.]: Eugeniusz** Kałuża, J. Opava.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 109, s. 125-141, bibliogr. 12 poz.

702/751
Nr opisu: 0000060598   
Kryteria oceny stanu zł±czy elektrycznych przeponowych elektrod stosowanych w procesach elektrochemicznych.
[Aut.]: Bogusław** Kasperczyk, Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 108, s. 91-99, bibliogr. 4 poz.

703/751
Nr opisu: 0000060574   
Metoda kontynuacji w analizie hybrydowej sieci rezystancyjnych nieliniowych.
[Aut.]: Zygmunt** Garczarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 107, s. 53-61, bibliogr. 3 poz.

704/751
Nr opisu: 0000060602   
Metoda modelowania i korekcji błędów systematycznych w procesie odtwarzania dynamicznych przebiegów wej¶ciowych nieliniowych przetworników pomiarowych.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 108, s. 53-62, bibliogr. 3 poz.

705/751
Nr opisu: 0000060567   
Mnożniki impedancji.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 107, s. 151-167, bibliogr. 12 poz.

706/751
Nr opisu: 0000060572   
O równoważno¶ci trzech liniowych układów filtruj±cych.
[Aut.]: Andrzej* Drygajło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 107, s. 73-79, bibliogr. 8 poz.

707/751
Nr opisu: 0000060575   
Ortogonalny rozkład pr±du odbiornika zasilanego napięciem nieokresowym.
[Aut.]: L. Czarnecki, Anna* Lasicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 107, s. 31-40, bibliogr. 10 poz.

708/751
Nr opisu: 0000060568   
Pasożytnicze momenty synchroniczne w jednofazowych silnikach indukcyjnych z kondensatorem pracy.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 107, s. 141-149, bibliogr. 3 poz.

709/751
Nr opisu: 0000060605   
Pomiar składowych immitancji metod± detekcji stanu Re(W1/W2)=0.
[Aut.]: Brunon** Szadkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 108, s. 9-18, bibliogr. 3 poz.

710/751
Nr opisu: 0000060595   
Pomiar tolerancji pojemno¶ci złożonych kondensatorów przeciwzakłóceniowych niezrównoważonym mostkiem transformatorowym.
[Aut.]: Andrzej** Lebiedzki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 108, s. 121-130, bibliogr. 4 poz.

711/751
Nr opisu: 0000060570   
Problem brzegowy analizy pola elektromagnetycznego w układzie wielu ¶rodowisk przewodz±cych o symetrii osiowo-obrotowej.
[Aut.]: Edward** Wilczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 107, s. 109-123, bibliogr. 13 poz.

712/751
Nr opisu: 0000060613   
Stany nieustalone generatora synchronicznego podczas zakłóceń niesymetrycznych w układzie przesyłowym.
[Aut.]: Andrzej* Boboń, Jerzy** Kudła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 109, s. 19-30, bibliogr. 4 poz.

713/751
Nr opisu: 0000060612   
Układ do rejestracji przebiegu czasowego momentu elektromagnetycznego maszyny synchronicznej przy silnie odkształconych napięciach i pr±dach.
[Aut.]: Marek* Gelner, W. Kempski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 109, s. 31-48, bibliogr. 3 poz.

714/751
Nr opisu: 0000060608   
Układ sterowania i regulacji procesu napawania przylgni grzybka zaworu silników spalinowych.
[Aut.]: Aleksander** Żywiec, Romuald* Grzenik, Zygmunt** Mołoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 109, s. 105-115, bibliogr. 4 poz.

715/751
Nr opisu: 0000060604   
Układy różnicowe czujników o wyj¶ciu częstotliwo¶ciowym.
[Aut.]: Jan** Zakrzewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 108, s. 19-28, bibliogr. 3 poz.

716/751
Nr opisu: 0000060868   
Układy z magnetycznym komparatorem pr±du do pomiaru błędów przekładników pr±dowych.
[Aut.]: Jerzy* Augustyn, Józef** Kwiczala, Marian** Miłek, K. Paj±k.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 108, s. 29-35, bibliogr. 8 poz.

717/751
Nr opisu: 0000060596   
Uwagi o wykorzystaniu charakterystyk napięcia rozładowania do okre¶lenia współczynnika absorpcji dielektryków.
[Aut.]: Teresa* Szadkowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 108, s. 111-120, bibliogr. 10 poz.

718/751
Nr opisu: 0000060594   
Wpływ szeroko¶ci pasma przenoszenia przetwornika pomiarowego na zniekształcenia przenoszonego sygnału stochastycznego.
[Aut.]: Maria** Bojarska-Kowalik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 108, s. 131-140, bibliogr. 5 poz.

719/751
Nr opisu: 0000060610   
Wpływ zmian obci±żenia, temperatury pocz±tkowej i otoczenia na warto¶ć zastępczych cieplnych stałych czasowych silników indukcyjnych.
[Aut.]: Adam** Różycki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 109, s. 61-85, bibliogr. 3 poz.

720/751
Nr opisu: 0000060569
Wykorzystane twierdzenia o istnieniu transformacji układu liniowych równań różniczkowych o współczynnikach okresowo zmiennych do stałych dla rozwi±zania równań stanu na przykładzie maszyny synchronicznej z niesymetri± zewnętrzn±.
[Aut.]: Stefan Paszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 107, s. 125-139, bibliogr. 9 poz.

721/751
Nr opisu: 0000062562   
Wykorzystanie twierdzenia o istnieniu transformacji układu liniowych równań różniczkowych o współczynnikach okresowo zmiennych do stałych dla rozwi±zania równań na przykładzie maszyny synchronicznej z niesymetri± zewnętrzn±.
[Aut.]: Stefan Paszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 107, s. 125-139, bibliogr. 9 poz.

722/751
Nr opisu: 0000060607   
Zastosowanie optoelektronicznego komputerowego analizatora iskrzenia szczotek do badań i diagnostyki komutacji maszyn pr±du stałego.
[Aut.]: Władysław** Paszek, Zbigniew* Ryczko, Wojciech** Zieliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 109, s. 117-124, bibliogr. 3 poz.

723/751
Nr opisu: 0000060571   
Zastosowanie teorii równań całkowych do analizy istnienia rozwi±zań problemu Dirichleta dla pewnych równań eliptycznych w elektrostatyce. Cz. 1: Konstrukcja rozwi±zania podstawowego.
[Aut.]: Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 107, s. 81-93

724/751
Nr opisu: 0000062647   
Zastosowanie teorii równań całkowych do analizy istnienia rozwi±zań problemu Dirichleta dla pewnych równań eliptycznych w elektrostatyce. Cz. 2: Analiza istnienia rozwi±zań w postaci potencjałów.
[Aut.]: Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 107, s. 95-108, bibliogr. 14 poz.

725/751
Nr opisu: 0000060573   
Zastosowanie wrażliwo¶ci wyższych rzędów względem częstotliwo¶ci.
[Aut.]: Jan** Chojcan, Lucjan** Karwan.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1989 z. 107, s. 63-71, bibliogr. 10 poz.

726/751
Nr opisu: 0000064029   
Analiza rozpływu pr±dow ziemnozwarciowych w izolowanych sieciach pier¶cieniowych w aspekcie doboru zabezpieczeń.
[Aut.]: Edward** Lawera, Marian** Mikrut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 105, s. 31-42, bibliogr. 3 poz.

727/751
Nr opisu: 0000064024   
Analiza wła¶ciwo¶ci wzorca natężenia pola elektrycznego o częstotliwo¶ci przemysłowej z elektrodami kwadratowymi.
[Aut.]: Franciszek* Machnik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 105, s. 97-106, bibliogr. 6 poz.

728/751
Nr opisu: 0000064065   
Decymacja sygnałów dyskretnych.
[Aut.]: Andrzej* Drygajło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 103, s. 89-99, bibliogr. 12 poz.

729/751
Nr opisu: 0000064059   
Filtry aktywne RC drugiego rzędu o elektronicznie przestrajanych parametrach.
[Aut.]: Marian** Pasko, Tadeusz* ¦wietlicki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 103, s. 19-29, bibliogr. 11 poz.

730/751
Nr opisu: 0000064025   
Konstrukcja i badania wła¶ciwo¶ci miernika natężenia pola elektrycznegoo częstotliwo¶ci przemysłowej.
[Aut.]: Franciszek* Machnik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 105, s. 77-95, bibliogr. 9 poz.

731/751
Nr opisu: 0000064023   
Laboratoryjny system mikrokomputerowy informatyczno-doradczy.
[Aut.]: Tadeusz** Kaczmarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 105, s. 123-130, bibliogr. 2 poz.

732/751
Nr opisu: 0000064125   
Metoda 4-fazowych składowych symetrycznych w analizie i komputerowo wspomaganym projektowaniu jednofazowych silników z pomocniczym uzwojeniem zwartym.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 104, s. 117-127, bibliogr. 5 poz.

733/751
Nr opisu: 0000064058   
Modelowanie nieliniowych układów rezystancyjno-przeł±cznikowych.
[Aut.]: Marian** Pasko, Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 103, s. 7-17, bibliogr. 5 poz.

734/751
Nr opisu: 0000064066   
Modelowanie portretów fazowych równań stanu w otoczeniu punktu osobliwego za pomoc± sprzężonych wzajemnie Ľródeł sterowanych i elementów RC.
[Aut.]: Marian** Pasko, Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 103, s. 101-113, bibliogr. 4 poz.

735/751
Nr opisu: 0000064063   
O długo¶ci kroku w dyskretnej metodzie kontynuacji.
[Aut.]: Zygmunt** Garczarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 103, s. 73-79, bibliogr. 3 poz.

736/751
Nr opisu: 0000064030   
Ocena dopuszczalnego czasu trwania zakłócenia dla potrzeb automatyki prewencyjnej.
[Aut.]: Antoni** Bogucki, Zbigniew* Bartoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 105, s. 21-29, bibliogr. 5 poz.

737/751
Nr opisu: 0000064130   
Pewne analogie pomiędzy układami prostowniczymi z pętl± synchronizacji fazowej a układami prostowniczymi sterowanymi przez poziomowanie napięciem synchronizuj±cym.
[Aut.]: Krzysztof** Krykowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 104, s. 39-47, bibliogr. 4 poz.

738/751
Nr opisu: 0000064060   
Pewne uwagi o klasycznej definicji indukcyjno¶ci.
[Aut.]: Janusz** Walczak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 103, s. 43-53, bibliogr. 5 poz.

739/751
Nr opisu: 0000064026   
Propozycje liczenia efektów ekonomicznych projektów wynalazczych i racjonalizatorskich poprawiaj±cych niezawodno¶ć zasilania odbiorców.
[Aut.]: Wiesław** Goc, Joachim** Bargiel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 105, s. 59-76, bibliogr. 11 poz.

740/751
Nr opisu: 0000064064   
Specjalne układy ortogonalne do filtracji sygnałów dyskretnych.
[Aut.]: Andrzej* Drygajło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 103, s. 81-88, bibliogr. 10 poz.

741/751
Nr opisu: 0000064031   
Sterowanie dyskretne prac± poł±czonych systemów elektroenergetycznych w stanach awaryjnych.
[Aut.]: Antoni** Bogucki, Zbigniew* Bartoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 105, s. 7-19, bibliogr. 6 poz.

742/751
Nr opisu: 0000064027   
Symulacja zjawisk przej¶ciowych dla linii przesyłowych za pomoc± hybrydowego modelu fizycznego.
[Aut.]: Paweł Sowa, C. Haase.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 105, s. 53-58, bibliogr. 2 poz.

743/751
Nr opisu: 0000064061   
Twierdzenia Thevenina i Nortona dla układu n-zaciskowego.
[Aut.]: Zofia** Cichowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 103, s. 55-62, bibliogr. 3 poz.

744/751
Nr opisu: 0000064132   
Tyrystorowy regulator napięcia przemiennego z dławikiem.
[Aut.]: Zbigniew** Mantorski, Tadeusz** Rodacki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 104, s. 29-38, bibliogr. 4 poz.

745/751
Nr opisu: 0000064131   
Układy regulacji pr±du w tyrystorowych zasilaczach odbiorników łukowych.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 104, s. 7-27, bibliogr. 10 poz.

746/751
Nr opisu: 0000064028   
Warunki występowania wzrostu składowej nieokresowej pr±du podczas zwarć niejednoczesnych.
[Aut.]: Paweł Sowa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 105, s. 43-52, bibliogr. 7 poz.

747/751
Nr opisu: 0000064128   
Zastosowanie czasowo zmiennej transformacji do wyznaczania stanów nieustalonych elektromagnetycznych zmiennych stanu w niesymetrycznie obci±żonej maszynie synchronicznej.
[Aut.]: Stefan Paszek, M. Siwczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 104, s. 81-95, bibliogr. 4 poz.

748/751
Nr opisu: 0000064126   
Zastosowanie metody 2- i 4-fazowych składowych symetrycznych do analizy i projektowania jednofazowych silników z kondensatorem pracy.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Roman** Miksiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 104, s. 129-140, bibliogr. 6 poz.

749/751
Nr opisu: 0000064127   
Zastosowanie metody równań całkowych do wyznaczania parametrów elektromagnetycznych układu cewka-walec przewodz±cy.
[Aut.]: Edward** Wilczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 104, s. 65-79, bibliogr. 14 poz.

750/751
Nr opisu: 0000064129   
Zastosowanie modelu matematycznego do optymalizacji procesu nagrzewania indukcyjnego rur.
[Aut.]: Marian* Kalus, Tadeusz* Skoczkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 104, s. 49-63, bibliogr. 3 poz.

751/751
Nr opisu: 0000064062   
Zastosowanie rezystancji parametrycznych do poprawy współczynnika mocy.
[Aut.]: Krystyna** Stec, Lesław** Topór-Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Elektr. 1988 z. 103, s. 62-71, bibliogr. 7 poz.

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie