Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK PŚL CHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 144Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/144
Nr opisu: 0000002757
HPLC w analizie metalotionein.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Sabina* Świerczek, R. Price.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2002 z. 147, s. 79-85, bibliogr. 21 poz.

2/144
Nr opisu: 0000002754
Obliczenia numeryczne pionowego transportu pneumatycznego z uwzględnienim strefy nieustalonego ruchu cząstek.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Jerzy** Raczek, Jan* Thullie, Michał** Palica.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2002 z. 147, s. 65-77, bibliogr. 14 poz.

3/144
Nr opisu: 0000002738
Ocena zawartości i mobilności wybranych metali w glebach leśnych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Jan** Cebula, Krzysztof Loska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2002 z. 147, s. 27-46, bibliogr. 18 poz.

4/144
Nr opisu: 0000002736
Oznaczanie metali w węglu aktywnym.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Krzysztof Loska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2002 z. 147, s. 15-25, bibliogr. 6 poz.

5/144
Nr opisu: 0000002759
Pulsowa woltamperometria różnicowa w analizie wybranych amin aromatycznych.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, J. Kabut.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2002 z. 147, s. 87-93, bibliogr. 12 poz.

6/144
Nr opisu: 0000002742
Quantitative analysis of mixtures of 1- and 2-isopropylnaphthalene and corresponding oxidation products by 1h-NMR spectroscopy.
[Aut.]: Mirosław** Gibas, Jan** Zawadiak, M. Danch.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2002 z. 147, s. 55-64, bibliogr. 10 poz.

7/144
Nr opisu: 0000002739
Stałe trwałości kompleksów palladu (II) z N-benzoilotiomocznikiem (BT).
[Aut.]: Jerzy** Ciba, S. Niemczyk-Bałtro.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2002 z. 147, s. 47-53, bibliogr. 6 poz.

8/144
Nr opisu: 0000002734
Tandem pericyclic reactions in synthesis of azines. Pt 1. PM3 study of thermal behavior of 1-aza-1,3,5-hexatrienes.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, M. A. Mohamed.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2002 z. 147, s. 5-13, bibliogr. 11 poz.

9/144
Nr opisu: 0000002567
Application of polyaniline film for electrode modification in anodic stripping voltametry.
[Aut.]: Jerzy** Strojek, Klaudia* Wagner.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 319-322, bibliogr. 8 poz.

10/144
Nr opisu: 0000002587
Badania nad reaktywnością poli(oksazolidyno-acetali).
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, E. Kurdej.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 99-102, bibliogr. 2 poz.

11/144
Nr opisu: 0000002568
Badania termoczułych układów polimerowych.
[Aut.]: Roman Turczyn, A. Dutkiewicz, Mieczysław Łapkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 315-318, bibliogr. 5 poz.

12/144
Nr opisu: 0000002574
Badanie własności separacyjnych kompozytowych membran polianilinowych.
[Aut.]: A. Stolarczyk, G. Łabojko, Mieczysław Łapkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 223-226, bibliogr. 6 poz.

13/144
Nr opisu: 0000002602
Calorimetric study of polymerisation of dimethacrylate monomers.
[Aut.]: Izabela Barszczewska-Rybarek, Mirosław** Gibas.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 55-58, bibliogr. 6 poz.

14/144
Nr opisu: 0000002586
Catalytic activity of selected strong bases in Michael-type addition of hydroxymethacrylates.
[Aut.]: Mirosław** Gibas, Anna Korytkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 133-136, bibliogr. 8 poz.

15/144
Nr opisu: 0000002573
Electrochemically induced morphology changes of seleted oligothiophenes.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Jerzy** Żak, Magdalena* Kołodziej-Sadlok, S. Guillerez, G. Bidan.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 287-290, bibliogr. 2 poz.

16/144
Nr opisu: 0000002570
ESR spectroelectrochemistry studies of polyaniline's redox reactions.
[Aut.]: G. Palka, W. Domagała, S. Duber, Mieczysław Łapkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 303-306, bibliogr. 5 poz.

17/144
Nr opisu: 0000002600
Funkcjonalizacja nowych polieterów zawierających ugrupowania acetalowe i aldehydowe.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Małgorzata** Sowa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 79-82, bibliogr. 1 poz.

18/144
Nr opisu: 0000003575
Investigations on the removal of trace impurities from sodium sulphate solutions.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz, Janusz Wójcik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 142, s. 67-73, bibliogr. 7 poz.

19/144
Nr opisu: 0000002588
Katalityczny wpływ struktury kationów na budowę produktów polikondensacji amino-diolu z dialdehydem.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, E. Kurdej.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 95-98, bibliogr. 1 poz.

20/144
Nr opisu: 0000003574
O możliwości kontrolowania wydzielania związków chloru i siarki w procesie koksowania mieszanek węglowych.
[Aut.]: Andrzej** Koszorek, Andrzej** Mianowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 142, s. 75-85, bibliogr. 9 poz.

21/144
Nr opisu: 0000002605
Preparation and modification of microspheres by dispersion copolymerization of 3-chloro-2-hydroxypropyl methacrylate and methyl methacrylate.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, A. Cebulska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 27-30, bibliogr. 8 poz.

22/144
Nr opisu: 0000002590
Synteza i badanie właściwości elektrochemicznych monomerów: 3,4-butylenodioksytiofenu i 3,4-heksylenodioksytiofenu.
[Aut.]: A. Czardybon, Ż. Zapalska, Jolanta** Maślińska-Solich, Mieczysław Łapkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 83-86, bibliogr. 3 poz.

23/144
Nr opisu: 0000002601
Synteza polieterów zawierających ugrupowania acetalowe.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, N. Kuźnik, Małgorzata** Sowa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 75-78, bibliogr. 3 poz.

24/144
Nr opisu: 0000002572
The morphology of the segmented polyurethanes synthesized using various chain extenders studies by AFM method.
[Aut.]: A. Wolińska-Grabczyk, J. Muszyński, A. Jankowski, Jerzy** Żak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 299-302, bibliogr. 4 poz.

25/144
Nr opisu: 0000003573
Wpływ sposobu obróbki stali 00H17N14M2A na odporność implantów metalowych.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, T. Bołd, Adam* Korczyński, Andrzej** Małachowski, M. Zych-Romanów.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 142, s. 135-144, bibliogr. 9 poz.

26/144
Nr opisu: 0000002575
Zastosowanie pochodnych celulozy w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem hydroksyetycelulozy.
[Aut.]: B. Wierucka-Młynarczyk, Roman Turczyn, D. Sabat, J. Dugiełło, L. Ilewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 146, s. 215-218, bibliogr. 15 poz.

27/144
Nr opisu: 0000003572
Zintegrowane układy diafragmowo-katodowe o obniżonej zawartości azbestu do procesu produkcji chloru.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Witold** Gnot, Andrzej** Małachowski, Teresa** Buczek, R. Zembko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2001 z. 142, s. 145-152

28/144
Nr opisu: 0000003041
Analiza wybranych anionów w wodach kopalnianych.
[Aut.]: Barbara** Kot, Ryszard** Baranowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2000 z. 141, s. 35-40, bibliogr. 8 poz.

29/144
Nr opisu: 0000003046
Badania nad otrzymaniem wybranych wzorców kobaltu.
[Aut.]: Marek** Smolik, Jerzy** Ciba.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2000 z. 141, s. 73-91, bibliogr. 36 poz.

30/144
Nr opisu: 0000003043
Badanie właściwości termicznych wybranych organicznych kompleksów rutenu i palladu.
[Aut.]: Danuta** Matysek-Majewska, Jacek** Majewski, Stanisław* Krompiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2000 z. 141, s. 13-19, bibliogr. 11 poz.

31/144
Nr opisu: 0000003035
Efektywność elektrodialitycznego odsalania i zatężania wód kopalnianych miernie zasolonych.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2000 z. 141, s. 59-66, bibliogr. 18 poz.

32/144
Nr opisu: 0000003042
Oznaczanie metali ciężkich metodą anodowego roztwarzania w przepływowym układzie zamkniętym z zastosowaniem filtracji kontrolowanej elektrochemicznie.
[Aut.]: Jerzy** Strojek, Krystyna** Raszka, Klaudia* Wagner, Jerzy** Żak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2000 z. 141, s. 21-34, bibliogr. 13 poz.

33/144
Nr opisu: 0000003040
Oznaczanie śladów palladu w wodzie naturalnej.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, A. Promny.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2000 z. 141, s. 41-46, bibliogr. 15 poz.

34/144
Nr opisu: 0000003039
Oznaczanie tytanu obok cyrkonu i hafnu w minerale polimetalicznym staurolicie.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Regina Chałubiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2000 z. 141, s. 47-57, bibliogr. 18 poz.

35/144
Nr opisu: 0000003044
Rekultywacja gleby z terenu Jemenu skażonej produktami naftowymi.
[Aut.]: M. Sumairi, Wiesław** Szeja.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2000 z. 141, s. 5-11, bibliogr. 5 poz.

36/144
Nr opisu: 0000003033
Zastosowanie spektrofotometrii pochodnej do oznaczania 5,5-dietylobarbituranu sodu w obecności aminofenazonu w tabletkach "Veramid".
[Aut.]: Ewa** Bobrowska-Grzesik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2000 z. 141, s. 67-72, bibliogr. 6 poz.

37/144
Nr opisu: 0000036568
Badania aerodynamiki i wymiany ciepła w układach dyspersyjnych ciało stałe - gaz.
[Aut.]: Jan** Bandrowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1999 z. 139, s. 31-41, bibliogr. 45 poz.

38/144
Nr opisu: 0000036570
Badania i metody obliczania wybranych typów wymienników ciepła.
[Aut.]: Władysław** Mróz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1999 z. 139, s. 99-111, bibliogr. 18 poz.

39/144
Nr opisu: 0000036569
Badania nad krystalizacją masową.
[Aut.]: Karol** Machej.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1999 z. 139, s. 85-97, bibliogr. 20 poz.

40/144
Nr opisu: 0000036572
Procesy inżynierii chemicznej w technologii ochrony środowiska.
[Aut.]: Józef** Zabłocki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1999 z. 139, s. 161-167, bibliogr. 4 poz.

41/144
Nr opisu: 0000036561
Słowo wstępne [100-lecie urodzin profesorów Stanisława Ochęduszki i Tadeusza Hoblera].
[Aut.]: Ryszard* Wilk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1999 z. 139, s. 9-11

42/144
Nr opisu: 0000036571
Sposoby testowych badań filtracji.
[Aut.]: Michał** Palica.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1999 z. 139, s. 113-134, bibliogr. 48 poz.

43/144
Nr opisu: 0000036567
Śląska szkoła termodynamiki i energetyki cieplnej - kontynuacja tradycji Politechniki Lwowskiej.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1999 z. 139, s. 21-30

44/144
Nr opisu: 0000024626
75 rocznica urodzin i 50-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Zbigniewa Gregorowicza.
[Aut.]: Irena** Baranowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 7-10

45/144
Nr opisu: 0000024619
A study on the influence of the molecular structure of azines and diazines on retention in RPHPLC.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Sabina* Świerczek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 95-106, bibliogr. 23 poz.

46/144
Nr opisu: 0000024612
Analiza specjalna cynku i ołowiu w pyłach hutniczych.
[Aut.]: Teresa** Suwińska, Jerzy** Ciba.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 197-207, bibliogr. 15 poz.

47/144
Nr opisu: 0000024615
Badania nad doborem warunków odparafinowania frakcji olejowych mieszaniną metyloetyloketonu i toluenu.
[Aut.]: Wiesław** Szeja, Zygmunt** Specjał, Wiesława** Specjał.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 137-144, bibliogr. 8 poz.

48/144
Nr opisu: 0000024625
Badania nad syntezą związków powierzchniowo czynnych typu Gemini z drugorzędowych diamin.
[Aut.]: Ewa** Łękawska, Ewa* Zielińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 11-19, bibliogr. 11 poz.

49/144
Nr opisu: 0000024617
Badanie procesu ługowania pierwiastków ekologicznie szkodliwych z zawiesiny pyłowowodnej wodami kopalnianymi o różnym stopniu zasolenia.
[Aut.]: Barbara** Kot, Ryszard** Baranowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 119-127, bibliogr. 8 poz.

50/144
Nr opisu: 0000024622
Badanie właściwości koagulacyjnych polichlorku glinu.
[Aut.]: Maria** Dzięgielewska, Andrzej** Kossuth, Mirosław** Fligier.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 37-47, bibliogr. 11 poz.

51/144
Nr opisu: 0000024613
Comparison of derivative spectrophotometry and multivariate linear regression in the analysis of mixtures of chosen metal ions with PAR.
[Aut.]: Ewa** Bobrowska-Grzesik, Andrzej** Grossman.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 177-186, bibliogr. 15 poz.

52/144
Nr opisu: 0000024620
Comparison of the chromatographic behaviour of azines, diazines and their derivatives on stationary phases with bonded NH2, CN and diol groups by TLC.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Sabina* Świerczek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 87-94, bibliogr. 5 poz.

53/144
Nr opisu: 0000024616
Copolymers of maleic anhydride and alkyl vinyl ether in a dry reagent diagnostic.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Małgorzata** Sowa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 129-135, bibliogr. 5 poz.

54/144
Nr opisu: 0000024614
Preparation of 6*hydrate of ammonium and magnesium phosphate(V) through a sparingly soluble magnesium salt of ethylenediaminetetraacetic acid.
[Aut.]: Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth, Maria** Dzięgielewska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 145-153, bibliogr. 4 poz.

55/144
Nr opisu: 0000024608
Real, pseudo and observed kinetics in heterogeneous catalysis.
[Aut.]: Wincenty** Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 259-276, bibliogr. 9 poz.

56/144
Nr opisu: 0000024618
Selectivity of an Air-Gap cyanide sensor with double - nernstian response for potentiometric determination of thiocyanates.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Tomasz* Kubik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 107-118, bibliogr. 20 poz.

57/144
Nr opisu: 0000024621
Spectrophotometric titanium determination in fly-ashes.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Katarzyna* Barszczewska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 79-85, bibliogr. 8 poz.

58/144
Nr opisu: 0000024624
Spektrofotometria pochodna w analizie pestycydów.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Celina Pieszko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 21-28, bibliogr. 11 poz.

59/144
Nr opisu: 0000024609
Spektrofotometria pochodna w analizie pochodnych pirydyny, chinoliny i chinoksaliny.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Sabina* Świerczek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 251-258, bibliogr. 4 poz.

60/144
Nr opisu: 0000024623
Spektrofotometryczna metoda oznaczania ceru za pomocą 2,2'-bichinoksalilu.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Katarzyna* Barszczewska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 29-35, bibliogr. 14 poz.

61/144
Nr opisu: 0000024611
Wykorzystanie wybranych substancji chemicznych jako wzorców do oznaczania zawartości azotu w metalach.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Jolanta Trojanowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 209-226, bibliogr. 7 poz.

62/144
Nr opisu: 0000024610
Zastosowanie organicznych połączeń tytanu i krzemu w technologii krzemowej.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Jacek** Majewski, Danuta** Matysek-Majewska, Krzysztof** Waczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1998 z. 137, s. 227-234, bibliogr. 7 poz.

63/144
Nr opisu: 0000026759
Badania nad możliwością otrzymywania cementów glinowych o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej.
[Aut.]: Alina** Dukowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1997 z. 135, s. 27-38, bibliogr. 8 poz.

64/144
Nr opisu: 0000026756
Badania nad syntezą i właściwościami związków powierzchniowo czynnych typu gemini.
[Aut.]: Ewa* Zielińska, Ewa** Łękawska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1997 z. 135, s. 63-72, bibliogr. 9 poz.

65/144
Nr opisu: 0000026753
Badania współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej przy zastosowaniu metod: statycznej i dynamicznej.
[Aut.]: Władysław** Mróz, Józef** Zabłocki, Michał** Palica, Grzegorz Dzido.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1997 z. 135, s. 91-103, bibliogr. 8 poz.

66/144
Nr opisu: 0000026762
Badania zjawiska anizotropii współczynnika przewodzenia ciepła materiałów izolacyjnych bazujących na wełnie mineralnej.
[Aut.]: Władysław** Mróz, Michał** Palica, Grzegorz Dzido.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1997 z. 135, s. 105-112, bibliogr. 7 poz.

67/144
Nr opisu: 0000026758
Charakterystyka azotków tytanu otrzymanych z dwutlenku tytanu i amoniaku przy różnych parametrach technologicznych.
[Aut.]: Alina** Dukowicz, Andrzej* Naróg.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1997 z. 135, s. 39-53, bibliogr. 15 poz.

68/144
Nr opisu: 0000026761
Dezaktywacja rtęci metalicznej w tkaninach użytkowych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1997 z. 135, s. 7-15, bibliogr. 8 poz.

69/144
Nr opisu: 0000026760
Ekstrakcja śladowych ilości zanieczyszczeń z roztworów azotanu magnezu.
[Aut.]: Antonina** Dębska-Horecka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1997 z. 135, s. 17-25, bibliogr. 8 poz.

70/144
Nr opisu: 0000026757
Spektrometryczna metoda oznaczania chloru w próbkach węgla kamiennego.
[Aut.]: Teresa** Suwińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1997 z. 135, s. 55-61, bibliogr. 7 poz.

71/144
Nr opisu: 0000026755
Synteza 1,4'-zespołowych oligoimidazoli i związków podobnych.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Paweł* Wagner.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1997 z. 135, s. 73-80, bibliogr. 16 poz.

72/144
Nr opisu: 0000026754
Wpływ intensywności mieszania zawiesiny w krystalizatorze na szybkość zaniku kryształów.
[Aut.]: Karol** Machej, Katarzyna* Słuszniak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1997 z. 135, s. 81-90, bibliogr. 7 poz.

73/144
Nr opisu: 0000032929
Badania nad kompozycjami nowoczesnych szamponów.
[Aut.]: Ewa* Zielińska, Ewa** Łękawska, Anna* Suchecka-Salachna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 127-138, bibliogr. 20 poz.

74/144
Nr opisu: 0000032939
Badanie prężności par wody i amoniaku nad roztworami H3PO4-H2O-NH3 w temperaturach 293-353 K.
[Aut.]: Jadwiga** Krop, Józef** Szarawara.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 31-42, bibliogr. 8 poz.

75/144
Nr opisu: 0000032938
Ciepło hydratacji cementów glinowych.
[Aut.]: Alina** Dukowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 43-53, bibliogr. 6 poz.

76/144
Nr opisu: 0000032892
Ekstrakcja dietyloditiokarbaminianów oraz 8-hydroksychinolinianów kobaltu, cynku, miedzi, żelaza, talu i chromu z roztworu azotanu wapnia.
[Aut.]: Marek** Smolik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 105-116, bibliogr. 7 poz.

77/144
Nr opisu: 0000032930
Ekstrakcja śladowych ilości cynku i manganu z roztworu chlorku magnezu.
[Aut.]: Antonina** Dębska-Horecka, Teofil** Korolewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 117-125, bibliogr. 6 poz.

78/144
Nr opisu: 0000032927
Intensyfikacja pracy suszarni superfosfatu.
[Aut.]: Michał** Palica, Helena** Smyczek, Andrzej** Falecki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 149-158, bibliogr. 7 poz.

79/144
Nr opisu: 0000032940
Model matematyczny cementacji jonów kadmu z wodnych roztworów siarczanu cynku przy zastosowaniu cynku metalicznego.
[Aut.]: Witold** Gnot, Joachim* Bednorz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 23-29, bibliogr. 9 poz.

80/144
Nr opisu: 0000032935
Modification of electrodes by cyclodextrins.
[Aut.]: Martyna* Matelska-Jucha, Mieczysław Łapkowski, C. Niedzielski, Jerzy** Strojek, Wiesław** Szeja.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 7-21, bibliogr. 17 poz.

81/144
Nr opisu: 0000032891
O zmianach zachodzących w katalizatorze wanadowym podczas produkcji H2SO4 i sposobach odzyskiwania V2O5 ze zużytego katalizatora. Cz. 1: Analiza problemu.
[Aut.]: Stanisław* Anioł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 175-187, bibliogr. 41 poz.

82/144
Nr opisu: 0000032936
Odwadnianie zawiesiny gipsu hydraulicznego na testowym filtrze ciśnieniowym.
[Aut.]: Andrzej** Falecki, Jacek Kocurek, Michał** Palica, Jerzy** Raczek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 159-174, bibliogr. 13 poz.

83/144
Nr opisu: 0000032933
Spektrofotometryczne metody oznaczania manganu, cynku i ołowiu w bieli tytanowej.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Barbara** Kot.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 79-86, bibliogr. 17 poz.

84/144
Nr opisu: 0000032934
Współczynnik wnikania masy przy przepływie prostopadłym gazu do układu rur.
[Aut.]: Helena** Smyczek, A. H. Alsultan.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 69-78, bibliogr. 26 poz.

85/144
Nr opisu: 0000032937
Współczynniki ściśliwości osadów uzyskanych w procesie filtracji ciśnieniowej wybranych zawiesin.
[Aut.]: Michał** Palica, A. Dynda, Grzegorz Dzido, Andrzej** Falecki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 55-67, bibliogr. 16 poz.

86/144
Nr opisu: 0000032931
Wydzielanie śladowych ilości zanieczyszczeń z roztworu siarczanu sodu metodą współstrącania.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz, Antonina** Dębska-Horecka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 95-104, bibliogr. 4 poz.

87/144
Nr opisu: 0000032928
Zastosowanie eterów alkilowych glikoli etylenowych do usuwania olejów i smarów z powierzchni metalowych.
[Aut.]: Ewa** Łękawska, Ewa* Zielińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 139-147, bibliogr. 4 poz.

88/144
Nr opisu: 0000045026
Adsorpcyjna chromatografia cienkowarstwowa w zastosowaniu do badania czystości preparatu "Cardilan".
[Aut.]: Irena** Baranowska, Ryszard** Baranowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 145-150, bibliogr. 6 poz.

89/144
Nr opisu: 0000045025
Analiza substancji mineralnych w pozostałościach po uwodornieniu węgla.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Ryszard** Baranowski, Zbigniew** Gregorowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 151-159, bibliogr. 16 poz.

90/144
Nr opisu: 0000045034
Analiza zawartości chlorków i siarki w surowcach do produkcji lontu wybuchowego.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Irena** Baranowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 161-166, bibliogr. 4 poz.

91/144
Nr opisu: 0000045065
Badania nad doborem środków do mycia uzwojeń maszyn elektrycznych.
[Aut.]: Ewa** Łękawska, Ewa* Zielińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 129, s. 43-53, bibliogr. 8 poz.

92/144
Nr opisu: 0000045032
Badania nad ekstrakcyjnym wydzielaniem mikrogramowych ilości pierwiastków w postaci dietyloditiokarbaminianów z roztworów siarczanu żelaza (II).
[Aut.]: Konrad** Ogiołda, Barbara* Lipowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 197-206, bibliogr. 15 poz.

93/144
Nr opisu: 0000045067
Badania nad nowymi reagentami do spektrofotometrycznej analizy boru.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Arkadiusz* Chruściel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 129, s. 15-33, bibliogr. 40 poz.

94/144
Nr opisu: 0000045020
Badania nad oczyszczaniem roztworów soli cynku metodą wymiany jonowej.
[Aut.]: Konrad** Ogiołda, Joanna Kluczka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 207-216, bibliogr. 6 poz.

95/144
Nr opisu: 0000045066
Badania nad otrzymywaniem α, α-dimetylofenylometanolu z wodoronadtlenku kumenu.
[Aut.]: Aleksandra** Burghardt, Zdzisław** Kulicki, Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 129, s. 35-42, bibliogr. 19 poz.

96/144
Nr opisu: 0000045063
Badania nad współstrącaniem śladowych ilości strontu i baru z roztworów azotanu wapnia.
[Aut.]: Marek** Smolik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 129, s. 63-73, bibliogr. 23 poz.

97/144
Nr opisu: 0000045060
Badania nad zastosowaniem szkliw domieszkowanych arsenem i antymonem w półprzewodnikowej technologii krzemowej.
[Aut.]: Krzysztof** Waczyński, Stanisław* Krompiec, Danuta** Matysek-Majewska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 129, s. 95-111, bibliogr. 13 poz.

98/144
Nr opisu: 0000045059
Badania nad zastosowaniem szkliw domieszkowanych borem i fosforem w technologii półprzewodników krzemowych.
[Aut.]: Krzysztof** Waczyński, Stanisław* Krompiec, Danuta** Matysek-Majewska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 129, s. 113-125, bibliogr. 14 poz.

99/144
Nr opisu: 0000045058
Badania nad zastosowaniem szkliwa planaryzującego w technologii krzemowej.
[Aut.]: Krzysztof** Waczyński, Stanisław* Krompiec, Stanisław* Łoś.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 129, s. 127-140, bibliogr. 17 poz.

100/144
Nr opisu: 0000045029
Badanie wpływu chlorku wapnia na skład mineralny glinianów CaO Al2O3, CaO 2Al2O3 i 12CaO 7Al2O3.
[Aut.]: Alina** Dukowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 91-108, bibliogr. 6 poz.

101/144
Nr opisu: 0000045021
Cementacja mikroskładników z roztworów soli cynku kontrolowana szybkością przeniesienia ładunku.
[Aut.]: Joachim* Bednorz, Konrad** Ogiołda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 181-195, bibliogr. 20 poz.

102/144
Nr opisu: 0000045028
Chemiczna analiza fazowa materiałów hutnictwa miedzi. Cz. 1: Oznaczanie form występowania miedzi w kamieniu miedziowym i żużlach.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 109-117, bibliogr. 13 poz.

103/144
Nr opisu: 0000045345
Chemiczna analiza fazowa materiałów hutnictwa miedzi. Cz. 2: Oznaczanie form występowania ołowiu w kamieniu miedziowym i żużlach.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 119-130, bibliogr. 7 poz.

104/144
Nr opisu: 0000045027
Chemiczna analiza fazowa materiałów hutnictwa miedzi. Cz. 3: Oznaczanie form występowania żelaza w kamieniu miedziowym i żużlach.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 131-143, bibliogr. 18 poz.

105/144
Nr opisu: 0000045036
Dewitryfikaty o własnościach bioaktywnych z krystaliczną fazą fluoroflogopitową i fosforanową.
[Aut.]: Izabela** Glińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 45-65, bibliogr. 26 poz.

106/144
Nr opisu: 0000045062
Ekstrakcyjne wydzielanie zanieczyszczeń z roztworu dwuwodorofosforanu amonowego.
[Aut.]: Antonina** Dębska-Horecka, Marian** Kowalczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 129, s. 75-83, bibliogr. 4 poz.

107/144
Nr opisu: 0000045030
Eriochromazurol G (CAG) jako spektrofotometryczny odczynnik analityczny.
[Aut.]: Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 81-89, bibliogr. 8 poz.

108/144
Nr opisu: 0000045033
Spektrofotometryczna metoda oznaczania śladowych ilości glinu w siarczanie niklu (II) wysokiej czystości.
[Aut.]: Marek** Smolik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 167-180, bibliogr. 7 poz.

109/144
Nr opisu: 0000045035
Synteza cyklopalladowanych podstawionych N-benzylidenoanilin oraz własności otrzymanych kompleksów.
[Aut.]: Jacek** Majewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 67-73, bibliogr. 12 poz.

110/144
Nr opisu: 0000045031
Synteza cyklopalladowego kompleksu 2-N-izopropylo-1-ferrocenyloetyloaminy i jego rekacja z akrylanem metylu.
[Aut.]: Jacek** Majewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 75-80, bibliogr. 10 poz.

111/144
Nr opisu: 0000045037
Tworzywa dewitryfikowane z krystaliczną fazą fluoroflogopitową. Optymalizacja składu i warunków otrzymywania.
[Aut.]: Izabela** Glińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 29-44, bibliogr. 18 poz.

112/144
Nr opisu: 0000045038
Współczesne trendy zastosowań hydrazy.
[Aut.]: Anatol** Chomiakow, Lesław** Gubrynowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 9-27, bibliogr. 146 poz.

113/144
Nr opisu: 0000045064
Wydzielanie tetrametylenoditiokarbaminianów metali na węglu aktywnym z roztworu bromku potasowego.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 129, s. 55-62, bibliogr. 5 poz.

114/144
Nr opisu: 0000045061
Zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa w produkcji superfosfatu potrójnego.
[Aut.]: Michał** Palica, Helena** Smyczek, Andrzej** Falecki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 129, s. 85-94, bibliogr. 7 poz.

115/144
Nr opisu: 0000053419
Badania nad możliwością wytwarzania elementu rezystywnego potencjometrów typu SN-10 i CN-15 metodą bezprądowej metalizacji na zaktywowanym podłożu alundowym.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Zbigniew** Pruszowski, Józef* Szlufcik, A. Kurzyna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1991 z. 118, s. 35-42, bibliogr. 7 poz.

116/144
Nr opisu: 0000053386
Digital simulation in voltammetry.
[Aut.]: Jerzy** Strojek, Mieczysław Łapkowski, Jerzy** Żak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1991 z. 118, s. 7-26, bibliogr. 15 poz.

117/144
Nr opisu: 0000053426
Ekstrakcyjno-flotacyjna metoda wydzielania i spektrofotometrycznego oznaczania indu jako kompleksu z czerwienią bromopirogalolową (BPGR) i kwasem 2-ketoguanidynobenzoesowym (KGB).
[Aut.]: F. Buhl, B. Piwowarska, Jerzy** Ciba.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1991 z. 118, s. 99-102, bibliogr. 2 poz.

118/144
Nr opisu: 0000053425
Kinetyka absorpcji amoniaku w wodnych roztworach kwasu fosforowego.
[Aut.]: Andrzej* Naróg, Jadwiga** Krop.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1991 z. 118, s. 89-98, bibliogr. 5 poz.

119/144
Nr opisu: 0000053424
Oczyszczanie gazów odlotowych powstających przy produkcji wełny mineralnej.
[Aut.]: Michał** Palica, Andrzej** Falecki, Jerzy** Raczek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1991 z. 118, s. 79-88, bibliogr. 18 poz.

120/144
Nr opisu: 0000053423
Problemy związane z oznaczaniem fenolu i formaldehydu w warunkach przemysłowych przy produkcji wełny mineralnej.
[Aut.]: Michał** Palica, Andrzej** Falecki, W. Śpiewok, M. Jaschik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1991 z. 118, s. 73-78, bibliogr. 12 poz.

121/144
Nr opisu: 0000053420
Statyczno-objętościowe urządzenie próżniowe do wyznaczania izoterm adsorpcji.
[Aut.]: Elżbieta* Mielczarska, Wincenty** Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1991 z. 118, s. 27-34, bibliogr. 3 poz.

122/144
Nr opisu: 0000053422
Wpływ chlorowodoru na szybkość przegrupowania bezwodnika N,N-Difenylomaleimidowego do 1-fenylo-5-fenyloimino-1,5-dihydro-2H-pirol-2-onu.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1991 z. 118, s. 63-72, bibliogr. 7 poz.

123/144
Nr opisu: 0000053421
Wpływ utleniacza na spektrofotometryczne oznaczanie talu z barwnikami zasadowymi.
[Aut.]: Zbigniew** Gregorowicz, B. Kowalczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1991 z. 118, s. 57-61, bibliogr. 7 poz.

124/144
Nr opisu: 0000060624
Dewitryfikaty z fluoroflogopitową fazą krystaliczną. Cz. 1: Próby otrzymywania dewitryfikatów z surowców technicznych.
[Aut.]: Izabela** Glińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1989 z. 121, s. 101-113, bibliogr. 22 poz.

125/144
Nr opisu: 0000061613
Dewitryfikaty z fluoroflogopitową fazą krystaliczną. Cz. 2: Dewitryfikacja szkieł otrzymanych z surowców technicznych.
[Aut.]: Izabela** Glińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1989 z. 121, s. 115-126, bibliogr. 22 poz.

126/144
Nr opisu: 0000060620
Opracowanie technologii oczyszczania roztworów siarczanu żelaza (II) dla uzyskania preparatu wysokiej czystości.
[Aut.]: Jerzy** Czerniec, Teresa** Suwińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1989 z. 121, s. 43-53, bibliogr. 31 poz.

127/144
Nr opisu: 0000060622
Podział zanieczyszczeń w procesie krystalizacji azotanu potasowego.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz, Danuta** Mazońska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1989 z. 121, s. 15-22, bibliogr. 8 poz.

128/144
Nr opisu: 0000060619
Synteza tytanianu potasowo-bizmutawego (K0,5Bi0,5TiO3) i niektóre jego właściwości.
[Aut.]: Teresa** Zaremba.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1989 z. 121, s. 127-144, bibliogr. 19 poz.

129/144
Nr opisu: 0000060623
Wydzielanie śladowych ilości magnezu z roztworów soli kobaltu.
[Aut.]: Marek** Smolik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1989 z. 121, s. 9-14, bibliogr. 7 poz.

130/144
Nr opisu: 0000060621
Wydzielanie śladowych ilości zanieczyszczeń z roztworów siarczanu żelaza (II) metodą współstrącania.
[Aut.]: Konrad** Ogiołda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1989 z. 121, s. 23-32, bibliogr. 19 poz.

131/144
Nr opisu: 0000064032
Badania nad otrzymywaniem tlenku miedziowego wysokiej jakości.
[Aut.]: Konrad** Ogiołda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1988 z. 119, s. 333-334

132/144
Nr opisu: 0000064040
Badania nad wydzielaniem niklu z roztworów soli kobaltu.
[Aut.]: Marek** Smolik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1988 z. 119, s. 39-49, bibliogr. 22 poz.

133/144
Nr opisu: 0000064410
Ekstrakcja śladowych ilości zanieczyszczeń z roztworów soli barowych. Cz. 4: Ekstrakcja zanieczyszczeń w postaci dwuetylodwutio-karbaminianów z roztworu azotanu barowego.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz, Danuta** Mazońska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1988 z. 119, s. 69-77, bibliogr. 5 poz.

134/144
Nr opisu: 0000064041
Oczyszczanie roztworów siarczanu kobaltu (II) metodą współstrącania.
[Aut.]: Marek** Smolik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1988 z. 119, s. 29-37, bibliogr. 14 poz.

135/144
Nr opisu: 0000064038
Otrzymywanie chlorku borowego wysokiej czystości.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz, Danuta** Mazońska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1988 z. 119, s. 57-60, bibliogr. 6 poz.

136/144
Nr opisu: 0000064037
Otrzymywanie heptahydratu siarczanu żelaza (II) chemicznie czystego i specjalnie czystego.
[Aut.]: Jerzy** Czerniec, Teresa** Suwińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1988 z. 119, s. 109-116, bibliogr. 21 poz.

137/144
Nr opisu: 0000064033
Roztwory stałe w układzie PbZrO3-K0,5 Bi0,5 TiO3.
[Aut.]: Teresa** Zaremba.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1988 z. 119, s. 253-271, bibliogr. 14 poz.

138/144
Nr opisu: 0000064039
Spektrofotometryczna metoda oznaczania śladowych ilości wolframu w związkach molibdenu.
[Aut.]: Marian** Kowalczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1988 z. 119, s. 51-55, bibliogr. 11 poz.

139/144
Nr opisu: 0000064411
Studia nad otrzymywaniem flogopitowych tworzyw dewitryfikowanych. Cz. 1: Wpływ udziału tlenku magnezowego i krzemowego na proces dewitryfikacji szkieł układu SiO - Al O- MgO-K O-F.
[Aut.]: Izabela** Glińska, M. Starczewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1988 z. 119, s. 227-237, bibliogr. 10 poz.

140/144
Nr opisu: 0000064412
Studia nad otrzymywaniem flogopitowych tworzyw dewitryfikowanych. Cz. 2: Wpływ udziału tlenku potasowego oraz fluoru na proces dewitryfikacji szkieł układu SiO -Al O -MgO-K O-F.
[Aut.]: Izabela** Glińska, M. Starczewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1988 z. 119, s. 239-252, bibliogr. 16 poz.

141/144
Nr opisu: 0000064034
Uzyskiwanie antyrefleksyjnych powłok tlenku cyny przez rozkład niektórych związków cynoorganicznych.
[Aut.]: Wojciech* Pawlus, Tadeusz** Kiersznicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1988 z. 119, s. 165-169, bibliogr. 8 poz.

142/144
Nr opisu: 0000064036
Wydzielanie i oznaczanie jonów Fe(III) z heptahydratu siarczanu żelaza (II) za pomocą chromatografii jonowymiennej.
[Aut.]: Teresa** Suwińska, Jerzy** Czerniec, Zbigniew** Gregorowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1988 z. 119, s. 117-124, bibliogr. 8 poz.

143/144
Nr opisu: 0000064409
Wydzielanie śladowych ilości zanieczyszczeń z roztworów soli barowych metodą współstrącania.
[Aut.]: Danuta** Mazońska, Teofil** Korolewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1988 z. 119, s. 61-68, bibliogr. 3 poz.

144/144
Nr opisu: 0000064035
Wytwarzanie powłok antyodblaskowych w krzemowych ogniwach słonecznych poprzez rozkład organicznych kompleksów tytanu.
[Aut.]: Jacek** Majewski, Tadeusz** Kiersznicki, Józef* Szlufcik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1988 z. 119, s. 157-163, bibliogr. 8 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie