Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L BUD
Liczba odnalezionych rekordów: 262Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/262
Nr opisu: 0000042565   
Analiza porównawcza dynamicznej odpowiedzi modeli budynków 3D i 2D z uwzględnieniem podatno¶ci podłoża. Cz. 1: Opis procedury.
[Aut.]: Magdalena Mrozek, Dawid Mrozek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 193-202, bibliogr. 7 poz.

model 2D ; model 3D ; model płaski ; model przestrzenny ; analiza dynamiczna ; analiza numeryczna ; wyniki obliczeń

2D model ; 3D model ; plane model ; spatial model ; dynamical analysis ; numerical analysis ; results of calculations

2/262
Nr opisu: 0000042566   
Analiza porównawcza dynamicznej odpowiedzi modeli budynków 3D i 2D z uwzględnieniem podatno¶ci podłoża. Cz. 2: Wyniki obliczeń.
[Aut.]: Magdalena Mrozek, Dawid Mrozek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 203-210, bibliogr. 7 poz.

budynek niski ; budynek wysoki ; model 2D ; model 3D ; model płaski ; model przestrzenny ; podatno¶ć podłoża

low building ; high building ; 2D model ; 3D model ; plane model ; spatial model ; ground flexibility

3/262
Nr opisu: 0000042574   
Analiza skuteczno¶ci konwersji promieniowania słonecznego w ogniwach fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem.
[Aut.]: Dominik* Wojewódka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 359-366, bibliogr. 8 poz.

konwersja promieniowania słonecznego ; ogniwo fotowoltaiczne ; przegroda budowlana ; charakterystyka cieplna budynku

solar radiation conversion ; photovoltaic cell ; building partition ; heat characteristic of building

4/262
Nr opisu: 0000042571   
Analiza zmian składu faz siarczanowych w zhydratyzowanym zaczynie cementu hutniczego.
[Aut.]: Barbara Słomka-Słupik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 291-300, bibliogr. 18 poz.

zaczyn cementu hutniczego ; skład fazowy ; immersja ; chlorek amonu ; SEM

slag cement paste ; phase composition ; immersion ; ammonium chloride ; SEM

5/262
Nr opisu: 0000042561   
Badania cienkich płyt z betonu samozagęszczalnego zbrojonych siatkami tekstylnymi.
[Aut.]: Bernard Kotala.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 125-132, bibliogr. 2 poz.

beton zbrojony tekstyliami ; teksbet ; element cienko¶cienny ; beton samozagęszczalny ; zginanie ; no¶no¶ć

textile reinforced concrete ; TRC ; thin-walled element ; self-compacting concrete ; bending ; load capacity

6/262
Nr opisu: 0000042559   
Badania polaryzacyjne zbrojenia betonów z dodatkiem popiołów fluidalnych.
[Aut.]: Katarzyna* Domagała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 47-54, bibliogr. 5 poz.

zbrojenie betonu ; popiół fluidalny ; dodatek do betonu ; badanie polaryzacyjne ; ochrona przed korozj±

reinforced concrete ; fluidized ash ; additive to concrete ; polarization research ; corrosion protection

7/262
Nr opisu: 0000042573   
Badania tarcia w sworzniowych 1-ciętych poł±czeniach kształtowników cienko¶ciennych.
[Aut.]: Szymon Swierczyna.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 327-334, bibliogr. 7 poz.

konstrukcja stalowa ; poł±czenie sworzniowe ; poł±czenie jednocięte ; tarcie posuwiste ; tarcie obrotowe ; badanie do¶wiadczalne

steel structure ; bolted joint ; single cut joint ; sliding friction ; journal friction ; experimental test

8/262
Nr opisu: 0000042567   
Badania zjawisk wilgotno¶ciowych w ¶cianie zewnętrznej o zmodyfikowanej strukturze materiału termoizolacyjnego.
[Aut.]: Bożena Orlik-Kożdoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 219-226, bibliogr. 7 poz.

¶ciana zewnętrzna ; przegroda izolowana ; transport wilgoci ; pomiar temperatury ; pomiar wilgotno¶ci

external wall ; insulated partition ; dampness transportation ; temperature measurement ; humidity measurement

9/262
Nr opisu: 0000042562   
Kalibrowanie i weryfikacja obliczeniowego modelu podłoża wzmocnionego metod± wymiany dynamicznej.
[Aut.]: Sławomir Kwiecień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 133-142, bibliogr. 9 poz.

wzmocnienie gruntu ; wymiana dynamiczna ; kolumna kamienna ; model numeryczny

soil strengthening ; dynamic replacement ; stone column ; numerical model

10/262
Nr opisu: 0000042607   
Kalibrowanie modelu konstytutywnego FC+MCC.
[Aut.]: Rafał Uliniarz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 343-350, bibliogr. 6 poz.

model stanu krytycznego ; model konstytutywny ; kalibracja ; model FC+MCC

critical state model ; constitutive model ; calibration ; FC+MCC model

11/262
Nr opisu: 0000042563   
Ocena efektywno¶ci akustycznej ekranów zlokalizowanych w s±siedztwie trasy kolejowej.
[Aut.]: Michał Marchacz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 153-160, bibliogr. 5 poz.

ekran akustyczny ; efektywno¶ć akustyczna ; metody obliczeniowe ; ekranowanie akustyczne ; mapa akustyczna ; zagrożenie hałasem

noise barrier ; acoustic effectiveness ; calculation methods ; sound screening ; acoustic map ; noise hazard

12/262
Nr opisu: 0000042572   
Próba wyznaczania nieci±gło¶ci struktury zhydratyzowanego zaczynu cementowego poddanego korozji.
[Aut.]: Barbara Słomka-Słupik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 301-310, bibliogr. 8 poz.

zaczyn cementowy ; korozja ; dekalcyfikacja ; nieci±gło¶ć ; porowato¶ć ; SEM

cement paste ; corrosion ; decalcification ; discontinuity ; porosity ; SEM

13/262
Nr opisu: 0000042560   
Stabilno¶ć zespolonych prętów osiowo ¶ciskanych.
[Aut.]: Rafał Domagała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 55-62, bibliogr. 4 poz.

reologia ; konstrukcja prętowa ; pręt ¶ciskany ; stabilno¶ć

rheology ; bar structure ; compressed bar ; stability

14/262
Nr opisu: 0000042564   
Wpływ rodzaju włókien na samozagęszczalno¶ć i mrozoodporno¶ć betonu.
[Aut.]: Patrycja Miera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 177-184, bibliogr. 10 poz.

mieszanka betonowa ; włókno stalowe ; włókno polipropylenowe ; samozagęszczalno¶ć ; mrozoodporno¶ć betonu ; fibrobeton

concrete mix ; steel fibre ; polypropylene fibre ; self-compacting ; freeze resistance of concrete ; fibre reinforced concrete

15/262
Nr opisu: 0000042568   
Wpływ szybko¶ci przyrostu obci±żenia na charakterystykę σ-ε betonu.
[Aut.]: Małgorzata Orzechowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 235-242, bibliogr. 12 poz.

mieszanka betonowa ; wytrzymało¶ć betonu ; obci±żenie ; szybko¶ć odkształcania ; krzywa wykresu rozci±gania

concrete mix ; concrete strength ; load ; strain rate ; stress-strain curve

16/262
Nr opisu: 0000042570   
Wytrzymało¶ć na zginanie murów z cegły poddanych obci±żeniom cyklicznym w kierunku prostopadłym do spoin wspornych.
[Aut.]: Iwona Seweryn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2008 z. 113, s. 275-282, bibliogr. 7 poz.

mur ; obci±żenie cykliczne ; zginanie cykliczne ; wytrzymało¶ć muru ; badanie do¶wiadczalne

masonry ; cyclic load ; cyclic bending ; wall strength ; experimental test

17/262
Nr opisu: 0000032003   
Analiza porównawcza wybranych modeli układów ¶cianowych z izolacj± transparentn±.
[Aut.]: Beata Wilk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 439-446, bibliogr. 7 poz.

izolacja transparentna ; bilans cieplny ; wydajno¶ć czasowa ; system pasywny ; system hybrydowy

transparent insulation ; heat balance ; time performance ; passive system ; hybrid system

18/262
Nr opisu: 0000031998   
Analiza procesu dekalcyfikacji betonu.
[Aut.]: Barbara Słomka-Słupik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 353-360, bibliogr. 9 poz.

konstrukcja betonowa ; wapń ; wymywanie ; dekalcyfikacja

concrete structure ; calcium ; leaching ; decalcification

19/262
Nr opisu: 0000032002   
Badanie tarcia obrotowego w poł±czeniach jednociętych na sworznie jednostronne.
[Aut.]: Szymon Swierczyna.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 397-404, bibliogr. 6 poz.

tarcie obrotowe ; sworzeń ; siła tn±ca ; moment skręcaj±cy

journal friction ; bolt ; shearing force ; torsional moment

20/262
Nr opisu: 0000031996   
Badanie wpływu paroprzepuszczalno¶ci styropianu na kinetykę procesów transportowych w przegrodzie budowlanej.
[Aut.]: Bożena Orlik-Kożdoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 193-200, bibliogr. 4 poz.

materiał izolacyjny ; styropian ; paroprzepuszczalno¶ć ; wilgotno¶ć ; temperatura ; ¶ciana warstwowa

insulation material ; styrofoam ; vapour permeability ; humidity ; temperature ; layer wall

21/262
Nr opisu: 0000031994   
Ochrona akustyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych w s±siedztwie arterii kolejowej.
[Aut.]: Michał Marchacz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 137-144, bibliogr. 5 poz.

budynek ; droga kolejowa ; ochrona przed hałasem ; ekranowanie akustyczne

building ; railway ; noise protection ; sound screening

22/262
Nr opisu: 0000032001   
Okre¶lenie zależno¶ci pomiędzy współczynnikiem dyfuzji naturalnej i elektrodyfuzji chlorków.
[Aut.]: Zofia Szweda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 389-396, bibliogr. 9 poz.

23/262
Nr opisu: 0000031995   
Porównanie dynamicznej odpowiedzi ¶ciany budynku opisanej modelami przestrzennym i płaskim.
[Aut.]: Dawid Mrozek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 169-176, bibliogr. 5 poz.

¶ciana ; obci±żenie dynamiczne ; model powierzchniowy ; model 3D ; naprężenie ; model Barcelona

wall ; dynamic load ; surface model ; 3D model ; stress ; Barcelona model

24/262
Nr opisu: 0000032004   
Propagacja fali akustycznej w niejednorodym o¶rodku warstwowym - nowa metoda perturbacji II rzędu.
[Aut.]: Agnieszka* Winkler-Skalna.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 447-454, bibliogr. 8 poz.

fala akustyczna ; o¶rodek warstwowy ; metoda perturbacji II rzędu ; model matematyczny

acoustic wave ; layered medium ; II-order perturbation method ; mathematical model

25/262
Nr opisu: 0000031993   
Próbne obci±żenie wbijanej kolumny kamiennej. Analiza numeryczna układu: kolumna - słabe podłoże.
[Aut.]: Sławomir Kwiecień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 129-136, bibliogr. 4 poz.

kolumna kamienna ; obci±żenie próbne ; osiadanie kolumn ; analiza numeryczna ; stanowisko badawcze

stone column ; test load ; columns settlement ; numerical analysis ; test stand

26/262
Nr opisu: 0000031999   
Przebieg wi±zania chlorków przez beton.
[Aut.]: Barbara Słomka-Słupik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 361-368, bibliogr. 15 poz.

chlorek ; korozja zbrojenia ; matryca cementowa ; korozja betonu ; jon chlorkowy

chloride ; corrosion of reinforcement ; cement matrix ; concrete corrosion ; chloride ion

27/262
Nr opisu: 0000031988   
Spoiwa na bazie popiołu lotnego w budownictwie drogowym.
[Aut.]: Adrian Ciołczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 59-66, bibliogr. 9 poz.

popiół lotny ; spoiwo ; beton popiołowy ; kruszywo naturalne ; kruszywo antropogeniczne

fly ash ; binder ; ash concrete ; natural building aggregate ; anthropogenic concrete

28/262
Nr opisu: 0000031982   
Sztuczna inteligencja w zagadnieniach inżynierskich.
[Aut.]: Jerzy** Skrzypczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 13-26, bibliogr. 20 poz.

sztuczna inteligencja ; wyspecjalizowany system liczbowy ; sieć neuronowa ; algorytm genetyczny

artificial intelligence ; specialized numerical system ; neural network ; genetic algorithm

29/262
Nr opisu: 0000031983   
Trójwymiarowe modelowanie współdziałania chłodni kominowej z podłożem gruntowym.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 27-34, bibliogr. 8 poz.

chłodnia kominowa ; fundament pier¶cieniowy ; podłoże gruntowe ; symulacja numeryczna

cooling tower ; ring foundation ; subsoil ; numerical simulation

30/262
Nr opisu: 0000031990   
Wpływ deformacji podłoża górniczego na ugięcia nawierzchni drogowej.
[Aut.]: Marcin Grygierek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 83-90, bibliogr. 9 poz.

szkody górnicze ; niecka górnicza ; droga kołowa ; nawierzchnia drogowa ; ugięcie nawierzchni

mining damage ; mining subsidence ; road ; road pavement ; pavement deflection

31/262
Nr opisu: 0000031997   
Wpływ kierunku obci±żenia na zachowanie się oraz parametry mechaniczne murów z cegły cyklicznie ¶ciskanych.
[Aut.]: Iwona Seweryn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 307-314, bibliogr. 8 poz.

konstrukcja murowa ; mur ceglany ; obci±żenie ¶ciskaj±ce ; zniszczenie muru ; cegła ceramiczna

masonry construction ; brick masonry ; compressive load ; wall destruction ; ceramic brick

32/262
Nr opisu: 0000031992   
Zbrojenie siatkami niemetalicznymi lekkich elementów betonowych.
[Aut.]: Bernard Kotala.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 113-120, bibliogr. 5 poz.

zbrojenie betonu ; element betonowy ; niemetaliczna siatka zbrojeniowa ; teksbet ; włókno sztuczne

concrete reinforcement ; concrete element ; non-metallic reinforcing fabric ; TRC ; artificial fibre

33/262
Nr opisu: 0000023013   
Analiza numeryczna obudowy krótkiego przepustu wykonanego metod± pipe - roofing.
[Aut.]: Tomasz* Blejarski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 37-44, bibliogr. 4 poz.

analiza numeryczna ; pipe roofing ; przepust

numerical analysis ; pipe roofing ; culvert

34/262
Nr opisu: 0000022848   
Analiza propogacji fal dĽwiękowych metod± ¶ledzenia promienia - nowa metodologia perturbacyjna.
[Aut.]: Agnieszka* Winkler-Skalna.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 451-458, bibliogr. 15 poz.

propagacja dĽwięku ; metoda ¶ledzenia promienia

sound propagation ; ray-tracing method

35/262
Nr opisu: 0000022834   
Analiza zmiany prędko¶ci kołowej drgań własnych belek wspornikowych poł±czonych podatnie z węzłem sztywnym.
[Aut.]: Witold Basiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 21-28, bibliogr. 8 poz.

belka wspornikowa ; drgania własne ; MES ; sztywno¶ć obrotowa

cantilever beam ; natural vibration ; FEM ; rotational rigidity

36/262
Nr opisu: 0000023015   
Badania murów z cegły poddanych cyklicznymi obci±żeniom ¶ciskaj±cym.
[Aut.]: Iwona Seweryn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 341-348, bibliogr. 8 poz.

obci±żenie ¶ciskaj±ce ; mur ceglany ; konstrukcja budowlana

compressive load ; brick masonry ; building structure

37/262
Nr opisu: 0000022839   
Czynne wzmacnianie zginanych belek żelbetowych sprężaj±cymi ta¶mami CFRP.
[Aut.]: Marta Kałuża.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 125-132, bibliogr. 8 poz.

belka żelbetowa ; ta¶ma CFRP ; włókno węglowe

reinforced concrete beam ; CFRP strip ; carbon fibre

38/262
Nr opisu: 0000022840   
Metoda ¶cieżek obci±żenia w aspekcie możliwo¶ci współczesnych aparatów laboratoryjnych.
[Aut.]: Magdalena Kowalska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 155-162, bibliogr. 9 poz.

aparat trójosiowego ¶ciskania ; naprężenie ; odkształcenie

triaxial apparatus ; deformation ; strain

39/262
Nr opisu: 0000023011   
Nieliniowa analiza współpracy mostu o konstrukcji zamkniętej z gruntem.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 29-36, bibliogr. 7 poz.

metoda elementów skończonych ; most żelbetowy ; teoria Coulomba-Mohra

finite element method ; reinforced concrete bridge ; Coulomb-Mohr theory

40/262
Nr opisu: 0000022837   
Odkształcalno¶ć poł±czeń zespolonych beton-beton.
[Aut.]: Grzegorz Gremza.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 101-108, bibliogr. 6 poz.

poł±czenie beton-beton ; odkształcalno¶ć

concrete-concrete connection ; formability

41/262
Nr opisu: 0000023016   
Okre¶lenie przepuszczalno¶ci chlorków przez beton na podstawie badań w polu elektrycznym.
[Aut.]: Zofia Szweda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 387-394, bibliogr. 13 poz.

przepuszczalno¶ć chlorków ; dyfuzja chlorków ; beton ; pole elektryczne

chloride permeability ; chloride diffusion ; concrete ; electric field

42/262
Nr opisu: 0000022847   
Okre¶lenie wybranych parametrów termicznych ¶cian o złożonej strukturze.
[Aut.]: Beata Wilk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 443-450, bibliogr. 6 poz.

przegroda ; izolacja transparentna ; przenikanie ciepła

dam ; transparent insulation ; radiation heat transfer

43/262
Nr opisu: 0000022841   
Próbne obci±żenia wbijanych kolumn kamiennych w warunkach laboratoryjnych.
[Aut.]: Sławomir Kwiecień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 193-200, bibliogr. 10 poz.

kolumna kamienna ; obci±żenie próbne ; geotechnika

stone column ; load test ; geotechnics

44/262
Nr opisu: 0000022835   
Przebieg uszczelniania betonu ¶rodkami krystalizuj±cymi.
[Aut.]: Katarzyna* Domagała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 69-76, bibliogr. 4 poz.

krystalizacja ; uszczelnienie ; beton

crystallization ; seal ; concrete

45/262
Nr opisu: 0000023014   
Rozbudowa sprężysto-plastycznego modelu materiałów geologicznych MWW3 przez uwzględnienie wła¶ciwo¶ci reologicznych betonu.
[Aut.]: Małgorzata Orzechowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 255-262, bibliogr. 8 poz.

MWW3 ; beton ; wła¶ciwo¶ci reologiczne

MWW3 ; concrete ; rheological properties

46/262
Nr opisu: 0000022842   
Stabilno¶ć napowietrzenia mieszanki betonowej samozagęszczalnej.
[Aut.]: Beata ŁaĽniewska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 201-208, bibliogr. 13 poz.

mieszanka samozagęszczalna ; beton samozagęszczalny ; napowietrzenie betonu

self-compacting mixture ; self-compacting concrete ; concrete air entrainment

47/262
Nr opisu: 0000022836   
Stabilno¶ć reologiczna belki stalowo-betonowej.
[Aut.]: Rafał Domagała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 77-84, bibliogr. 8 poz.

stabilno¶ć ; przemieszczenie ; belka stalowo-betonowa

stability ; dislocation ; steel-concrete beam

48/262
Nr opisu: 0000022838   
Wpływ kształtuj±cej się niecki górniczej na nawierzchnię drogow± w ¶wietle badań terenowych.
[Aut.]: Marcin Grygierek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 109-116, bibliogr. 8 poz.

niecka górnicza ; no¶no¶ć ; nawierzchnia drogowa

mining subsidence ; load capacity ; road pavement

49/262
Nr opisu: 0000022845   
Wykorzystanie o¶rodka analogowego Taylora - Schneebeliego do symulacji wpływów eksploatacji górniczej na komunikacyjne budowle ziemne.
[Aut.]: Karina* Szeja.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 333-340, bibliogr. 8 poz.

model gruntu ; teren górniczy ; budownictwo komunikacyjne

soil model ; mining area ; road engineering

50/262
Nr opisu: 0000023018   
Wykorzystanie temperatury słonecznej w bilansie energetycznym budynku.
[Aut.]: Dominik* Wojewódka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 190, s. 459-466, bibliogr. 14 poz.

bilans energetyczny budynku ; promieniowanie słoneczne

building energy balance ; solar irradiance

51/262
Nr opisu: 0000022843   
Wyznaczanie współczynnika dyfuzji pary wodnej w materiale izolacyjnym o strukturze porowatej.
[Aut.]: Bożena Orlik-Kożdoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 247-254, bibliogr. 9 poz.

współczynnik dyfuzji pary wodnej ; materiał izolacyjny ; styropian

vapour diffusion coefficient ; insulation material ; polystyrene

52/262
Nr opisu: 0000022846   
Zastosowanie metody podstawowej w numerycznej analizie przekrojów żelbetowych.
[Aut.]: Mirosław Wieczorek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 427-434, bibliogr. 8 poz.

przekrój żelbetowy ; analiza numeryczna

reinforced concrete cross-section ; numerical analysis

53/262
Nr opisu: 0000015949   
Analiza numeryczna współpracy fundamentu z podłożem górniczym z uwagi na poziome deformacje terenu.
[Aut.]: Szymon Dawczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 67-74, bibliogr. 9 poz.

54/262
Nr opisu: 0000016176   
Badania dynamiczne doczołowych węzłów podatnych w belkach ze ¶rodnikiem falistym.
[Aut.]: Witold Basiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 59-66, bibliogr. 7 poz.

55/262
Nr opisu: 0000015952   
Jednostronne lepko-sprężyste więzy w modelu ruchu w zjeżdżalniach wodnych.
[Aut.]: Piotr Szczepaniak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 323-330, bibliogr. 4 poz.

56/262
Nr opisu: 0000016179   
Kalibrowanie modeli gruntów metod± ¶cieżek naprężenia.
[Aut.]: Magdalena Kowalska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 195-202, bibliogr. 9 poz.

57/262
Nr opisu: 0000016183   
Ocena wpływu perturbacji parametrów zadania brzegowego na rozwi±zanie równania Helmholtza.
[Aut.]: Agnieszka* Winkler.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 395-402, bibliogr. 12 poz.

58/262
Nr opisu: 0000016177   
Przepływ masy i energii w płycie betonowej poddanej działaniu podwyższonej temperatury.
[Aut.]: Rafał Domagała.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 83-90, bibliogr. 5 poz.

59/262
Nr opisu: 0000015951   
Stanowisko do badań modelowych wbijanych kolumn kamiennych.
[Aut.]: Sławomir Kwiecień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 219-226, bibliogr. 7 poz.

60/262
Nr opisu: 0000016180   
Wpływ domieszki napowietrzaj±cej na wła¶ciwo¶ci reologiczne i proces odpowietrzania betonowej mieszanki samozagęszczalnej.
[Aut.]: Beata ŁaĽniewska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 227-234, bibliogr. 13 poz.

61/262
Nr opisu: 0000015950   
WskaĽnik hamowania przepływu ciepła w elementach betonowych o małej masywno¶ci.
[Aut.]: Paweł Krause.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 203-210, bibliogr. 10 poz.

62/262
Nr opisu: 0000016182   
Wstępny model klimatu lokalnego.
[Aut.]: Beata Wilk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 387-394, bibliogr. 6 poz.

63/262
Nr opisu: 0000015953   
Wykorzystanie odpadów przemysłu energetycznego w drogownictwie - podbudowy z betonu popiołowego.
[Aut.]: Karina* Szeja.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 331-338, bibliogr. 7 poz.

64/262
Nr opisu: 0000016178   
Wyznaczenie współczynnika przepływu wody w kapilarno-porowatych materiałach budowlanych.
[Aut.]: Katarzyna* G±siorek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2005 z. 104, s. 91-98, bibliogr. 2 poz.

65/262
Nr opisu: 0000081308   
Analiza numeryczna układu fundament pier¶cieniowy - podłoże gruntowe sprężysto-plastyczne pod obci±żeniem ci±głym.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 107-114, bibliogr. 8 poz.

symulacja numeryczna ; fundament pier¶cieniowy ; podłoże sprężysto-plastyczne ; analiza numeryczna

numerical simulation ; ring foundation ; elasto-plastic subsoil ; numerical analysis

66/262
Nr opisu: 0000079174   
Analiza porównawcza obliczonych i pomierzonych osiadań kolumn kamiennych wzmacniaj±cych słabe podłoże gruntowe.
[Aut.]: Sławomir Kwiecień.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 273-282, bibliogr. 14 poz.

kolumna kamienna ; podłoże gruntowe ; analiza porównawcza ; osiadanie kolumn

stone column ; subsoil ; comparative analysis ; columns settlement

67/262
Nr opisu: 0000058074   
Badanie struktury porowato¶ci betonów samozagęszczalnych w aspekcie ich mrozoodporno¶ci.
[Aut.]: Beata ŁaĽniewska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 291-298, bibliogr. 16 poz.

mrozoodporno¶ć betonu ; beton samozagęszczalny ; porowato¶ć ; napowietrzanie

frost resistance concrete ; self-compacting concrete ; porosity ; air entrainment

68/262
Nr opisu: 0000010013   
Badanie wahań natężeń ruchu z pomiarów ci±głych w przekroju ulicy.
[Aut.]: Anna Olma.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 337-344, bibliogr. 4 poz.

natężenie ruchu drogowego ; wahania ruchu ; ruch drogowy

intensity of road traffic ; traffic fluctuations ; road traffic

69/262
Nr opisu: 0000078739   
Niektóre aspekty wpływu poziomych ruchów terenu górniczego na konstrukcje budowlane.
[Aut.]: Szymon Dawczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 115-122, bibliogr. 7 poz.

teren górniczy ; konstrukcja budowlana ; podziemna eksploatacja górnicza ; odkształcenia powierzchni

mining area ; building structure ; underground mining ; surface deformations

70/262
Nr opisu: 0000010012   
Nowy czas - rola człowieka nauki.
[Aut.]: Józef** Głomb.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 13-21

człowiek ; czas ; nauka

human ; time ; knowledge

71/262
Nr opisu: 0000078640   
Oszacowanie sztywno¶ci obrotowej doczołowych poł±czeń odkształcalnych na podstawie dynamiki konstrukcji.
[Aut.]: Witold Basiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 75-82, bibliogr. 6 poz.

72/262
Nr opisu: 0000085826   
Oszacowanie współczynnika migracji jonów chlorkowych w betonie.
[Aut.]: Zofia Szweda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 519-526, bibliogr. 10 poz.

migracja jonów ; jony chlorkowe ; beton ; równanie Nernsta-Plancka

ions migration ; chloride ions ; concrete ; Nernst-Planck equation

73/262
Nr opisu: 0000071689   
Próba oceny zmienno¶ci wybranych parametrów klimatycznych.
[Aut.]: Beata Wilk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 561-568, bibliogr. 8 poz.

parametry kinematyczne ; promieniowanie słoneczne ; temperatura powietrza

kinematic parameters ; solar radiation ; thermal comfort

74/262
Nr opisu: 0000010014   
Wpływ formowania w deskowaniu selektywnie przepuszczalnym na wybrane aspekty trwało¶ci betonu.
[Aut.]: Marek Węglorz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 553-560, bibliogr. 7 poz.

trwało¶ć betonu ; deskowanie selektywnie przepuszczalne ; korozja zbrojenia

concrete durability ; Controlled Permeability Formworks ; reinforcement corrosion

75/262
Nr opisu: 0000086419   
Wybrane problemy wzmacniania konstrukcji żelbetowych sprężaj±cymi ta¶mami z włókien węglowych.
[Aut.]: Marta Kałuża.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 193-200, bibliogr. 10 poz.

konstrukcja żelbetowa ; wzmocnienie budynku ; włókno węglowe ; konstrukcja betonowa

reinforced concrete structure ; strengthening of building ; carbon fibre ; concrete structure

76/262
Nr opisu: 0000079445   
Zginane zespolone elementy żelbetowe o różnym ukształtowaniu styku - wyniki badań.
[Aut.]: Grzegorz Gremza.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 155-162, bibliogr. 10 poz.

element żelbetowy ; płyta żelbetowa ; konstrukcja zespolona

reinforced concrete element ; reinforced concrete slab ; composite construction

77/262
Nr opisu: 0000091654   
Zintegrowana gospodarka energi± jako element zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Bożena Orlik-Kożdoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 345-352, bibliogr. 9 poz.

gospodarka energetyczna ; energia odnawialna ; zrównoważony rozwój

energy management ; renewable energy ; sustainable development

78/262
Nr opisu: 0000021033   
Zrozumiało¶ć mowy w pomieszczeniu zamkniętym. Analiza porównawcza wyników numerycznych i symulacyjnych.
[Aut.]: Artur Nowo¶wiat.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 323-328, bibliogr. 8 poz.

mowa ; Odeon ; STI ; metoda Houtgasta ; metoda Steenekena

speech ; Odeon ; STI ; Houtgast method ; Steeneken method

79/262
Nr opisu: 0000079446   
Betonowe elementy zespolone z podatn± płaszczyzn± poł±czenia - zagadnienia i badania.
[Aut.]: Grzegorz Gremza.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 135-142, bibliogr. 22 poz.

element betonowy ; konstrukcja zespolona ; rozkład sił ; poł±czenie beton-beton

concrete element ; composite construction ; distribution of forces ; concrete-concrete connection

80/262
Nr opisu: 0000006443   
Charakterystyka procesu polaryzacji zbrojenia elementów żelbetowych.
[Aut.]: Tomasz Ja¶niok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 167-174, bibliogr. 5 poz.

element żelbetowy ; polaryzacja ; korozja

reinforced concrete element ; polarization ; corrosion

81/262
Nr opisu: 0000086418   
Koncepcja przebudowy gmachu Opery Wiedeńskiej.
[Aut.]: Marta Kałuża.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 175-182, bibliogr. 10 poz.

Opera Wiedeńska ; konstrukcja dachu ; przebudowa

Vienna Opera ; roof construction ; redevelopment

82/262
Nr opisu: 0000020348   
Konsystentny model lepkoplastyczny - funkcje materiałowe.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 247-254, bibliogr. 9 poz.

model Modified Cam-Clay ; mechanika gruntów

Modified Cam-Clay model ; subsoil mechanics

83/262
Nr opisu: 0000058073   
Model kinetyki zmian porowato¶ci betonów samozagęszczalnych (SCC).
[Aut.]: Beata ŁaĽniewska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 239-246, bibliogr. 20 poz.

SCC ; porowato¶ć ; beton samozagęszczalny ; mrozoodporno¶ć betonu ; model numeryczny

SCC ; porosity ; self-compacting concrete ; frost resistance concrete ; numerical model

84/262
Nr opisu: 0000078740   
O numerycznym modelowaniu współpracy budynku z podłożem górniczym.
[Aut.]: Szymon Dawczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 95-102, bibliogr. 6 poz.

posadowienie ; szkody górnicze ; podłoże górnicze ; podziemna eksploatacja górnicza

foundation ; mining damage ; mining subsoil ; underground mining

85/262
Nr opisu: 0000006445   
Ocena wpływu imperfekcji ¶ciskanych pasów dĽwigarów kratowych na siły wewnętrzne w stalowych elementach konstrukcji dachu.
[Aut.]: Lesław Niewiadomski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 287-294, bibliogr. 5 poz.

dĽwigar dachowy ; konstrukcja dachu ; element stalowy

roof girder ; roof construction ; steel element

86/262
Nr opisu: 0000006442   
Skręcanie wzmocnionych elementów żelbetowych.
[Aut.]: Marcin Górski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 127-134, bibliogr. 7 poz.

element żelbetowy ; kompozyt z włókna węglowego ; belka narożna

concrete element ; composite carbon fiber ; corner beam

87/262
Nr opisu: 0000078813   
Wpływ deskowań selektywnie przepuszczalnych na wła¶ciwo¶ci mechaniczne powierzchni betonu.
[Aut.]: Marek Węglorz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 443-451, bibliogr. 12 poz.

deskowanie ; wła¶ciwo¶ci mechaniczne ; poprawa jako¶ci ; beton

formwork ; mechanical properties ; quality improvement ; concrete

88/262
Nr opisu: 0000006448   
Wpływ izolacji cieplnej na wła¶ciwo¶ci akustyczne dachów krokwiowych krytych blach± trapezow±.
[Aut.]: Rafał Żuchowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 469-476, bibliogr. 11 poz.

izolacyjno¶ć akustyczna ; izolacja cieplna ; krokiew ; dach

acoustic insulation ; thermal insulation ; rafter ; roof

89/262
Nr opisu: 0000006446   
Wpływ naprężeń normalnych na zarysowanie niezbrojonych ¶cian z cegły pełnej poddanych pionowemu ¶cinaniu.
[Aut.]: Adam Piekarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 319-328, bibliogr. 8 poz.

naprężenie pionowe ; naprężenie poziome ; ¶ciana niezbrojona ; model Manna-Mullera ; naprężenie statyczne

vertical stress ; horizontal stress ; non-reinforced wall ; Mann-Muller model ; static stress

90/262
Nr opisu: 0000006444   
Wpływ skręcania na no¶no¶ć i sztywno¶ć zginania belek żelbetowych.
[Aut.]: Rafał Krzywoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 214-222, bibliogr. 7 poz.

belka żelbetowa ; skręcanie ; zginanie ; no¶no¶ć ; sztywno¶ć

reinforced concrete beam ; torsion ; bending ; load capacity ; static stiffness

91/262
Nr opisu: 0000006447   
Wpływ włókien na wła¶ciwo¶ci reologiczne zapraw cementowych.
[Aut.]: Tomasz Ponikiewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 329-337, bibliogr. 5 poz.

zaprawa cementowa ; wła¶ciwo¶ci reologiczne zaprawy ; fibrobeton ; włókno

cement mortar ; rheological properties of mortar ; fibre reinforced concrete ; fibre

92/262
Nr opisu: 0000006441   
Wspomaganie komputerowe w badaniach izolacyjno¶ci akustycznej.
[Aut.]: Leszek Dulak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 111-118, bibliogr. 8 poz.

wspomaganie komputerowe ; izolacja akustyczna ; akustyka budowlana

computer aiding ; sound insulation ; building insulation

93/262
Nr opisu: 0000071688   
¬ródło multiwalentne w bilansie energetycznym budynku jednorodzinnego na ¦l±sku.
[Aut.]: Beata Wilk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2003 z. 101, s. 453-460, bibliogr. 11 poz.

Ľródło ciepła ; bilans energetyczny ; budynek mieszkalny

heat source ; energy balance ; residential building

94/262
Nr opisu: 0000002721   
Badania ¶ciskanych murowanych ¶cian zbrojonych poprzecznie siatkami.
[Aut.]: Łukasz Drobiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 145-154, bibliogr. 16 poz.

95/262
Nr opisu: 0000002724   
Badania wpływu zbrojenia umieszczonego w spoinach wspornych na no¶no¶ć i odkształcalno¶ć murów ceglanych ¶cinanych poziomo.
[Aut.]: Radosław Jasiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 251-260, bibliogr. 7 poz.

96/262
Nr opisu: 0000020363   
Lepkoplastyczno¶ć w gruntach - wrażliwo¶ć na prędko¶ć odkształcenia.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 359-368, bibliogr. 10 poz.

97/262
Nr opisu: 0000002732   
Ocena wpływu hałasu drogowego na klimat akustyczny ¶rodowiska w bliskim s±siedztwie obiektów budowlanych.
[Aut.]: Rafał Żuchowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 523-532, bibliogr. 10 poz.

98/262
Nr opisu: 0000002730   
Plastyczno¶c włókno-zaprawy a jej wła¶ciwo¶ci reologiczne.
[Aut.]: Tomasz Ponikiewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 465-474, bibliogr. 11 poz.

99/262
Nr opisu: 0000078737   
Przebicie w ujęciu normalizacji ¶wiatowej.
[Aut.]: Szymon Dawczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 115-124, bibliogr. 21 poz.

100/262
Nr opisu: 0000002729   
Sztywno¶ć mimo¶rodowo obci±żonych prętów żelbetowych symetrycznie zbrojonych.
[Aut.]: Rafał Krzywoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 311-320, bibliogr. 5 poz.

101/262
Nr opisu: 0000021032   
Wpływ czasu pogłosu na zrozumiało¶ć mowy w pomieszczeniu zamkniętym.
[Aut.]: Artur Nowo¶wiat.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 437-444, bibliogr. 11 poz.

102/262
Nr opisu: 0000002722   
Wpływ izolacji cieplnej na wła¶ciow¶ci akustyczne ¶cian wykonanych z bloczków silikatowych.
[Aut.]: Leszek Dulak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 155-164, bibliogr. 9 poz.

103/262
Nr opisu: 0000002726   
Wpływ korozyjnego stanu powierzchni zbrojenia na rozkład prędów polaryzacji.
[Aut.]: Tomasz Ja¶niok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 261-270, bibliogr. 7 poz.

104/262
Nr opisu: 0000002718   
Wpływ procesów starzeniowych na zmiany porowato¶ci mineralnych tynków elewacyjnych.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 95-104, bibliogr. 14 poz.

105/262
Nr opisu: 0000002717   
Wyznaczanie charakterystyki ryzyka kosztowego procesu budowlanego.
[Aut.]: Michał* Bętkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 75-84, bibliogr. 14 poz.

106/262
Nr opisu: 0000002723   
Wzmacniaj±ce naprawy belek betonowych.
[Aut.]: Marcin Górski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 185-194, bibliogr. 7 poz.

107/262
Nr opisu: 0000002719   
Wzmacnianie zespolonych stropów drewniano-żelbetowychpolimerami zbrojonymi włoknami węglowymi.
[Aut.]: Janusz Brol.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2002 z. 95, s. 105-113, bibliogr. 4 poz.

108/262
Nr opisu: 0000002531   
Badania murów ceglanych ¶cinanych poziomo zbrojonych stalowymi gładkimi prętami.
[Aut.]: Radosław Jasiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 155-164, bibliogr. 6 poz.

109/262
Nr opisu: 0000002528   
Badania porównywalne niezbrojonych i zbrojonych ¶cian murowych poddanych pionowemu ¶cinaniu.
[Aut.]: Adam Piekarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 371-380, bibliogr. 6 poz.

110/262
Nr opisu: 0000002553   
Badania wytrzymało¶ci na ¶ciskanie murów z podłużnym zbrojeniem umieszczonym w spoinach wspornych.
[Aut.]: Łukasz Drobiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 87-96, bibliogr. 10 poz.

111/262
Nr opisu: 0000002532   
Dwa modele kompozytowych prętów cienko¶ciennych o profilu zamkniętym.
[Aut.]: Krzysztof Grygierek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 135-144, bibliogr. 7 poz.

112/262
Nr opisu: 0000002550   
Efektywno¶ć napraw zniszczonych elementów żelbetowych za pomoc± laminatorów zbrojonych włóknami węglowymi.
[Aut.]: Marcin Górski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 125-134, bibliogr. 1 poz.

113/262
Nr opisu: 0000079611   
Lepkoplastyczny model konstytutywny o¶rodka gruntowego.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 295-304, bibliogr. 7 poz.

114/262
Nr opisu: 0000002526   
Niezawodno¶ć konstrukcji o parametrech przedziałowych i losowych.
[Aut.]: Andrzej* Pownuk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 391-398, bibliogr. 6 poz.

115/262
Nr opisu: 0000002529   
No¶no¶ć ¶ciskanych elementów żelbetowych a kryteria zniszczenia betonu.
[Aut.]: Rafał Krzywoń.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 261-268, bibliogr. 3 poz.

116/262
Nr opisu: 0000002524   
Ocena klimatu akustycznego w s±siedztwie drogi krajowej nr 1 na odcinku Sulno-Jęzov na wysoko¶ci miasta Sosnowiec.
[Aut.]: Rafał Żuchowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 507-516, bibliogr. 12 poz.

117/262
Nr opisu: 0000002551   
Ocena oddziaływania hałasu przemysłowego na obiekt mieszkalny zlokalizowany w s±siedztwie elektrowni "Chorzów".
[Aut.]: Leszek Dulak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 105-114, bibliogr. 10 poz.

118/262
Nr opisu: 0000002566   
Okre¶lenie ryzyka kosztu realizacji procesu budowlanego.
[Aut.]: Michał* Bętkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 47-56, bibliogr. 7 poz.

119/262
Nr opisu: 0000002530   
Próba okre¶lenia zasięgu polaryzacji wkładek zbrojeniowych.
[Aut.]: Tomasz Ja¶niok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 175-184, bibliogr. 6 poz.

120/262
Nr opisu: 0000002527   
Wpływ dodatku włókien polipropylenowych na wła¶ciowo¶ci reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych.
[Aut.]: Tomasz Ponikiewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 381-390, bibliogr. 10 poz.

121/262
Nr opisu: 0000019978   
Wykorzystanie funkcji przeniesienia modulacji MTF sygnału w badaniach akustyki wnętrz.
[Aut.]: Artur Nowo¶wiat.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 353-362, bibliogr. 17 poz.

122/262
Nr opisu: 0000081741   
Wyznaczanie przewodno¶ci cieplnej za pomoc± termografii - analiza numeryczna eksperymentu.
[Aut.]: Marek Bartoszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 37-46, bibliogr. 6 poz.

123/262
Nr opisu: 0000002556   
Wzmacnianie elementów drewnianych ta¶mami lub matami z włókien węglowych.
[Aut.]: Janusz Brol.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2001 z. 93, s. 67-76

124/262
Nr opisu: 0000002971   
Analiza komputerowa kompozytowych prętów cienko¶ciennych o profilu zamkniętym.
[Aut.]: Krzysztof Grygierek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 75-84, bibliogr. 10 poz.

125/262
Nr opisu: 0000002972   
Analiza naprężeń normalnych w zginanych dwupoziomowych poł±czeniach zbrojenia na zakład.
[Aut.]: Krzysztof Gromysz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 65-74, bibliogr. 3 poz.

126/262
Nr opisu: 0000002963   
Badania efektu skali niezbrojonych murów ceglanych poddanych ¶ciskaniu.
[Aut.]: Radosław Jasiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 199-212, bibliogr. 11 poz.

127/262
Nr opisu: 0000002975   
Badania no¶no¶ci na ¶ciskanie murów ze zbrojeniem w spoinach wspornych.
[Aut.]: Łukasz Drobiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 31-42, bibliogr. 12 poz.

128/262
Nr opisu: 0000002964   
Badania pocz±tkowej wytrzymało¶ci muru niezbrojonego na ¶cinanie w kierunku prostopadłym do spoin wspornych.
[Aut.]: Adam Piekarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 187-197, bibliogr. 6 poz.

129/262
Nr opisu: 0000002966   
Badania urabialno¶ci mieszanek kompozytów o matrycy cementowej zbrojonych włóknami.
[Aut.]: Tomasz Ponikiewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 171-178, bibliogr. 11 poz.

130/262
Nr opisu: 0000002965   
Hybrydowa metoda przedziałowej i grandientowej optymalizacji globalnej konstrukcji inżynierskich.
[Aut.]: Andrzej* Pownuk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 179-186, bibliogr. 8 poz.

131/262
Nr opisu: 0000002968   
Komputerowe metody analizy prętów zakrzywionych - ortotropowych.
[Aut.]: Tomasz Krykowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 123-130, bibliogr. 2 poz.

132/262
Nr opisu: 0000020360   
Naprężenia termiczne i dyfuzyjne w ciele o transwersalnej izotropii.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 143-152, bibliogr. 9 poz.

133/262
Nr opisu: 0000002976   
Porównanie liczb rozmytych i rozmyty opis niepewno¶ci w analizie wytrzymało¶ciowej.
[Aut.]: Piotr Bętkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 19-29, bibliogr. 14 poz.

134/262
Nr opisu: 0000002967   
Procedura obliczania przepustowo¶ci skrzyżowań bez sygnalizacji ¶wietlnej w ¶wietle obecnych warunków ruchu.
[Aut.]: Anna Olma.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 153-161, bibliogr. 3 poz.

135/262
Nr opisu: 0000002969   
Próba okre¶lenia zasięgu polaryzacji wkładek zbrojeniowych podczas badań potencjodynamicznych.
[Aut.]: Tomasz Ja¶niok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 93-102, bibliogr. 5 poz.

136/262
Nr opisu: 0000002973   
Siły w zbrojeniu pionowym i dwupoziomowym poł±czeniu zbrojenia na zakład. Cz. 2.
[Aut.]: Krzysztof Gromysz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 53-64, bibliogr. 3 poz.

137/262
Nr opisu: 0000002974   
Siły w zbrojeniu pionowym w dwupoziomowym poł±czeniu zbrojenia na zakład. Cz. 1.
[Aut.]: Krzysztof Gromysz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 43-52, bibliogr. 2 poz.

138/262
Nr opisu: 0000081744   
Współczynnikowe zagadnienia odwrotne przewodnictwa ciepła.
[Aut.]: Marek Bartoszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 9-17, bibliogr. 5 poz.

139/262
Nr opisu: 0000002970   
Zasady przeprowadzania badań do¶wiadczalnych skorelowanych z termomechanicznym modelem realkalizacji.
[Aut.]: Mariusz Ja¶niok.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2000 z. 89, s. 85-92, bibliogr. 4 poz.

140/262
Nr opisu: 0000005395   
Analiza procesu elektrochemicznej rehabilitacji betonu skażonego agresywnym działaniem ¶rodowiska.
[Aut.]: Adam** Zybura.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 247-254, bibliogr. 6 poz.

141/262
Nr opisu: 0000005411   
Drgania swobodne płyt Reissnera-Mindlina o strukturze periodycznej.
[Aut.]: Eugeniusz** Baron.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 59-70, bibliogr. 3 poz.

142/262
Nr opisu: 0000005397   
Equivalent linearization with criteria in probability density function space for stochastic systems under parametric excitations.
[Aut.]: Lesław* Socha.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 197-207, bibliogr. 8 poz.

143/262
Nr opisu: 0000005398   
Fuzzy methods in the analysis of uncertain systems.
[Aut.]: Jerzy** Skrzypczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 183-196, bibliogr. 27 poz.

144/262
Nr opisu: 0000005408   
Jednoznaczno¶ć rozwi±zań zadań brzegowych w liniowej teorii termopiezoelektryczno¶ci.
[Aut.]: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 87-93, bibliogr. 8 poz.

145/262
Nr opisu: 0000005402   
Kryterium utraty stateczno¶ci konstrukcji o parametrach przedziałowych.
[Aut.]: T. Liszka, Jerzy** Skrzypczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 145-159, bibliogr. 15 poz.

146/262
Nr opisu: 0000005406   
Ława w kontakcie z półprzestrzeni± sprężysto-plastyczn± z jednostronnymi więzami na modelu płaskim.
[Aut.]: Stanisław** Kempny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 103-113, bibliogr. 6 poz.

147/262
Nr opisu: 0000005401   
Mechanika bryły sztywnej sposobem geometrycznym wyłożona.
[Aut.]: Andrzej** Mi±dowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 161-165, bibliogr. 1 poz.

148/262
Nr opisu: 0000005407   
Metoda generowania siatek nierównomiernych.
[Aut.]: Zbigniew* Jura.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 95-102, bibliogr. 3 poz.

149/262
Nr opisu: 0000005404   
O zanikaniu dyssypacji w układach wieloskładnikowych.
[Aut.]: Jan** Kubik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 123-129, bibliogr. 6 poz.

150/262
Nr opisu: 0000005396   
Odwrotne zagadnienia cieplne i termografia w budownictwie.
[Aut.]: Andrzej** Wawrzynek, Marcin* Kogut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 219-229, bibliogr. 7 poz.

151/262
Nr opisu: 0000005410   
Opis wariacyjny kompozytowych prętów cienko¶ciennych o profilu zamkniętym.
[Aut.]: Krzysztof Grygierek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 71-79, bibliogr. 5 poz.

152/262
Nr opisu: 0000005403   
Rozwi±zania fundamentalne zagadnienia quasi-statycznego stacjonarnej termodyfuzji lepkosprężystej.
[Aut.]: Jan** Kubik, Barbara Wieczorek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 131-143, bibliogr. 2 poz.

153/262
Nr opisu: 0000005405   
Zastosowanie hybrydowej MES do wyznaczania naprężeń stycznych w przestrzennych prętowych elementach kompozytowych.
[Aut.]: Tomasz Krykowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 115-122, bibliogr. 5 poz.

154/262
Nr opisu: 0000005399   
Zastosowanie regularnych przedziałowych macierzy Jacobiego do obliczania ekstremalnych warto¶ci wielko¶ci mechanicznych. Cz. 2. Przykłady numeryczne.
[Aut.]: Andrzej* Pownuk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 175-182, bibliogr. 8 poz.

155/262
Nr opisu: 0000005400   
Zastosowanie regularnych przedziałowych macierzy Jacobiego do obliczania ekstremalnych warto¶ci wielko¶ci mechanicznych. Cz. 1. Przykłady teoretyczne.
[Aut.]: Andrzej* Pownuk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 167-174, bibliogr. 9 poz.

156/262
Nr opisu: 0000005409   
Zwi±zki konstytutywne dla przepływów dyfuzyjnych w o¶rodku Kelvina-Voigta.
[Aut.]: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1999 z. 86, s. 81-86, bibliogr. 12 poz.

157/262
Nr opisu: 0000024599   
A note on characteristic polynominal of interval matrix.
[Aut.]: Jerzy** Skrzypczyk, Halina Witek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 95-102, bibliogr. 19 poz.

158/262
Nr opisu: 0000024601   
A note on interval Fredholm integral equations.
[Aut.]: Jerzy** Skrzypczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 75-83, bibliogr. 26 poz.

159/262
Nr opisu: 0000024604   
Analiza komputerowa momentów zginaj±cych i sił poprzecznych w belkach trójwarstwowych.
[Aut.]: Tomasz Krykowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 43-50, bibliogr. 12 poz.

160/262
Nr opisu: 0000024606   
No¶no¶ć graniczna ram płaskich na modelu ustroju z jednostronnymi więzami.
[Aut.]: Stanisław** Kempny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 17-29, bibliogr. 6 poz.

161/262
Nr opisu: 0000024597   
Obliczenia statyczne i dynamiczne metod± elementów skończonych cienko¶ciennego elementu obudowy kompensuj±cej wybuch.
[Aut.]: Ryszard Walentyński, M. Kogut.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 115-124, bibliogr. 7 poz.

162/262
Nr opisu: 0000024600   
On existence of solutions of interval Fredholm integral equations with degenerate kernels.
[Aut.]: Jerzy** Skrzypczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 85-94, bibliogr. 25 poz.

163/262
Nr opisu: 0000024602   
Przedziałowe metody rozwi±zywania równań mechaniki konstrukcji.
[Aut.]: Andrzej* Pownuk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 61-74, bibliogr. 41 poz.

164/262
Nr opisu: 0000024596   
Rozwi±zania fundamentalne zagadnienia quasi-statycznego termodyfuzji lepkosprężystej.
[Aut.]: Barbara Wieczorek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 125-136, bibliogr. 3 poz.

165/262
Nr opisu: 0000024605   
Siły kontaktowe ławy i półprzestrzeni sprężystej.
[Aut.]: Stanisław** Kempny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 31-41, bibliogr. 4 poz.

166/262
Nr opisu: 0000024603   
Szacowanie zmian stanu konstrukcji stalowych w czasie pożaru.
[Aut.]: Michał* Matheja.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 51-60, bibliogr. 7 poz.

167/262
Nr opisu: 0000024607   
Termodyfuzja w o¶rodku Kelvina-Voighta.
[Aut.]: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 5-16, bibliogr. 11 poz.

168/262
Nr opisu: 0000024598   
U¶ci¶lone zwi±zki konstytutywne zastosowane do powłoki sferycznej.
[Aut.]: Ryszard Walentyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1998 z. 85, s. 103-113, bibliogr. 4 poz.

169/262
Nr opisu: 0000026694   
Analiza numeryczna pracy statycznej budynków murowych na terenach górniczych.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 43-56, bibliogr. 9 poz.

170/262
Nr opisu: 0000026801   
Analiza wytężenia wzmocnienia gorsetowego budynków murowych na terenach górniczych o deformacjach nieci±głych.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz, Andrzej Cińcio.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 72-80, bibliogr. 7 poz.

171/262
Nr opisu: 0000026796   
Identyfikacja funkcji reologicznych kompozytu warstwowego.
[Aut.]: Jan** Kubik, K. Mraczny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 109-114, bibliogr. 3 poz.

172/262
Nr opisu: 0000026802   
Obliczanie budynków wychylonych na terenach górniczych.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 57-69, bibliogr. 8 poz.

173/262
Nr opisu: 0000026800   
Optymalny kształt słupa ¶ciskanego.
[Aut.]: Stanisław** Kempny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 81-87, bibliogr. 4 poz.

174/262
Nr opisu: 0000026792   
Reologia konstrukcji stalowych w pożarze.
[Aut.]: Jerzy* Pil¶niak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 155-165, bibliogr. 10 poz.

175/262
Nr opisu: 0000026790   
Rozwi±zania fundamentalne zagadnienia quasi-statycznego termodyfuzji sprężystej.
[Aut.]: Barbara Wieczorek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 177-184, bibliogr. 2 poz.

176/262
Nr opisu: 0000026799   
Równania metody przemieszczeń i mes ustrojów z jednostronnymi wieżami.
[Aut.]: Stanisław** Kempny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 89-96, bibliogr. 7 poz.

177/262
Nr opisu: 0000026777   
Stany graniczne przemieszczeń konstrukcji z materiału plastycznego z liniowym wzmocnieniem.
[Aut.]: Bogusław** Cie¶lar.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 21-32, bibliogr. 6 poz.

178/262
Nr opisu: 0000026798   
Symetrie procesów termomechanicznych w ciałach wieloskładnikowych.
[Aut.]: Jan** Kubik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 97-103, bibliogr. 3 poz.

179/262
Nr opisu: 0000026795   
Symulacyjny model wymuszenia kinematycznego z przybliżon± ocen± wrażliwo¶ci budynku na to obci±żenie.
[Aut.]: Zbigniew** Lipski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 115-127, bibliogr. 7 poz.

180/262
Nr opisu: 0000026794   
Szacowanie obci±żeń granicznych konstrukcji stalowych w czasie pożaru.
[Aut.]: Michał* Matheja.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 129-141, bibliogr. 7 poz.

181/262
Nr opisu: 0000026797   
Twierdzenie o wzajemno¶ci dla nieliniowych zadań mechaniki.
[Aut.]: Jan** Kubik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 105-108, bibliogr. 1 poz.

182/262
Nr opisu: 0000026791   
Wariacyjne rozwi±zanie zagadnienia brzegowego tarczy.
[Aut.]: Ryszard Walentyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 167-175, bibliogr. 5 poz.

183/262
Nr opisu: 0000026793   
Z do¶wiadczeń prostowania budynków wychylonych z pionu metod± wycinania warstw gruntu w podłożu.
[Aut.]: Antoni** Motyczka, Wojciech* Sitko, Szczepan* Wyra.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 143-153, bibliogr. 3 poz.

184/262
Nr opisu: 0000026695   
Zastosowanie półanalitycznej wersji metody elementów skończonych w analizie statycznej podłoża gruntowego.
[Aut.]: Andrzej Cińcio.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1997 z. 84, s. 33-41, bibliogr. 9 poz.

185/262
Nr opisu: 0000034955   
Application the fractal geometry for creating pictures of trees.
[Aut.]: Elżbieta* Olszowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 75-93

186/262
Nr opisu: 0000034954   
Axial deformations of an elastic bar immersed in the nonlinear elastic medium. Pt 1: The basic equations.
[Aut.]: Grzegorz* Porembski, Jerzy* Watorski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 95-106, bibliogr. 5 poz.

187/262
Nr opisu: 0000034953   
Axial deformations of an elastic bar immersed in the nonlinear elastic medium. Pt 2: Numerical analysis.
[Aut.]: Grzegorz* Porembski, Jerzy* Watorski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 107-119, bibliogr. 6 poz.

188/262
Nr opisu: 0000034956   
Numerical analysis of mechanisms with structural data.
[Aut.]: Andrzej** Mi±dowicz, Maciej** Tylikowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 61-73, bibliogr. 10 poz.

189/262
Nr opisu: 0000034957   
On certain measures of rotational inertia.
[Aut.]: Andrzej** Mi±dowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 51-59, bibliogr. 1 poz.

190/262
Nr opisu: 0000034952   
On fuzzy singular integration.
[Aut.]: Jerzy** Skrzypczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 121-130, bibliogr. 24 poz.

191/262
Nr opisu: 0000034960   
On the macro- and micro- vibrations of elastic plates subjected to periodically distributed inertial loadings.
[Aut.]: Eugeniusz** Baron.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 7-24, bibliogr. 13 poz.

192/262
Nr opisu: 0000034959   
The fuzzy boundary element method: a new methodology.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Jerzy** Skrzypczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 25-42, bibliogr. 27 poz.

193/262
Nr opisu: 0000034951   
Theory of elastic thick shells. Lagragian variational equations.
[Aut.]: Jerzy* Watorski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 131-148, bibliogr. 58 poz.

194/262
Nr opisu: 0000034958   
Uniqueness in the linear theory of viscoelastic thermodiffusion.
[Aut.]: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1996 z. 83, s. 43-49, bibliogr. 7 poz.

195/262
Nr opisu: 0000033398   
Analiza numeryczna powłok walcowych poddanych geometrycznym wymuszeniom.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 227-235, bibliogr. 5 poz.

196/262
Nr opisu: 0000033420   
Analiza numeryczna poziomu wytężenia żelbetowej ¶ciany kondygnacji piwnicznej.
[Aut.]: Barbara Głuszak, Stanisław** Majewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 495-505, bibliogr. 4 poz.

197/262
Nr opisu: 0000033418   
Analiza przebiegu osiadań podłoża słabego i wzmocnionego poduszk± piaskow± z zastosowaniem różnych modeli gruntów.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 473-483, bibliogr. 6 poz.

198/262
Nr opisu: 0000033430   
Analiza stanu naprężeń belki stalowej w czasie pożaru.
[Aut.]: Jerzy* Pil¶niak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 599-606, bibliogr. 9 poz.

199/262
Nr opisu: 0000033384   
Badania sprężonych belek jako elementu stropu systemu SBD.
[Aut.]: Marianna** Glenszczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 51-60, bibliogr. 6 poz.

200/262
Nr opisu: 0000033392   
Badania wybranych wła¶ciwo¶ci betonu łupkoporytowego z kruszywa "HALDEX".
[Aut.]: Wiesław** Zamorowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 161-170, bibliogr. 1 poz.

201/262
Nr opisu: 0000033390   
Badania zestawów belek nadprożowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Adam** Zybura, Jan Kubica.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 121-130, bibliogr. 4 poz.

202/262
Nr opisu: 0000033419   
Badania zwi±zane z rekonstrukcj± ¶cian żelbetowych silosów cylindrycznych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Jacek Hulimka, Alina** Kliszczewicz, Ryszard* Maćkowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 485-494, bibliogr. 3 poz.

203/262
Nr opisu: 0000033388   
Badania żelbetowych poł±czeń kielichowych.
[Aut.]: Zbigniew** Paj±k.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 91-100, bibliogr. 5 poz.

204/262
Nr opisu: 0000033386   
Badanie wpływu obci±żeń ¶ciskaj±cych na no¶no¶ć i odkształcalno¶ć betonowych ¶cian gęstoperforowanych podlegaj±cych ¶cinaniu.
[Aut.]: Ireneusz JóĽwiak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 71-80, bibliogr. 5 poz.

205/262
Nr opisu: 0000033414   
Budowle podziemne w gruntach sypkich na przykładzie kolektora 1500 w Rydułtowach.
[Aut.]: Andrzej* Bzówka, Antoni** Motyczka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 425-432, bibliogr. 2 poz.

206/262
Nr opisu: 0000033383   
CADMost - system nazewnictwa plików i warstw dla programów CADD. Propozycja normalizacji dla mostownictwa.
[Aut.]: Marek Salamak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 37-50, bibliogr. 4 poz.

207/262
Nr opisu: 0000033394   
Charakterystyka procesów korozyjnych komina żelbetowego w aspekcie jego naprawy.
[Aut.]: Adam** Zybura, A. Grochowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 181-192, bibliogr. 7 poz.

208/262
Nr opisu: 0000033407   
Efektywno¶ć termorenowacji w budownictwie.
[Aut.]: Henryk** Krause, Joanna Deszcz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 353-362, bibliogr. 6 poz.

209/262
Nr opisu: 0000033425   
Inżynierska realizacja iteracyjnego procesu obliczania budowli współpracuj±cej z podłożem.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 551-560, bibliogr. 6 poz.

210/262
Nr opisu: 0000033405   
Komputerowe wspomaganie decyzji ocen± wielokryterialn± wariantowych rozwi±zań.
[Aut.]: Joanna Deszcz, Jan* Madey.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 331-340, bibliogr. 11 poz.

211/262
Nr opisu: 0000033412   
Kształtowanie klimatu akustycznego w budynkach za pomoc± ekranowania akustycznego.
[Aut.]: Tadeusz** Zakrzewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 405-415, bibliogr. 6 poz.

212/262
Nr opisu: 0000033399   
Kształtowanie przepustowo¶ci sieci kolejowej.
[Aut.]: Ewa** Kononowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 237-245, bibliogr. 2 poz.

213/262
Nr opisu: 0000033411   
Kształtowanie struktury betonów wysokiej wytrzymało¶ci i trwało¶ci.
[Aut.]: Jan* Miko¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 391-403, bibliogr. 11 poz.

214/262
Nr opisu: 0000076017   
Metoda ramy zastępczej w analizie szkieletów stalowych ogarniętych pożarem.
[Aut.]: W. Skowroński, Bernard Kowolik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 101-110, bibliogr. 14 poz.

215/262
Nr opisu: 0000033397   
Metody badań materiałów drogowych w warunkach symulowanych deformacji górniczych.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski, Barbara** Strycharz, Anna** Żak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 213-226, bibliogr. 17 poz.

216/262
Nr opisu: 0000033422   
Modelowanie konstrukcji w komputerowych obliczeniach statycznych.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Grzegorz Wandzik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 517-526

217/262
Nr opisu: 0000033400   
Naprężenia termiczne w nawierzchniach betonowych wywoływane ciepłem hydratacji cementu.
[Aut.]: Mieczysław** Le¶ko, Mirosław Kotasiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 247-257, bibliogr. 2 poz.

218/262
Nr opisu: 0000033429   
No¶no¶ć graniczna stalowej konstrukcji prętowej w czasie pożaru.
[Aut.]: Michał* Matheja.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 591-597, bibliogr. 4 poz.

219/262
Nr opisu: 0000033426   
No¶no¶ć graniczna zasobnika pyłu węglowego w zakresie sprężysto-plastycznym.
[Aut.]: Stanisław** Kempny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 561-570, bibliogr. 3 poz.

220/262
Nr opisu: 0000033391   
No¶no¶ć wkrętów samowierc±cych w stalowych poł±czeniach zakładkowych.
[Aut.]: Walter** Wuwer.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 147-159, bibliogr. 10 poz.

221/262
Nr opisu: 0000033402   
Nowe rozwi±zania materiałowe i techniczne ruroci±gów na terenach górniczych.
[Aut.]: Józef** Mendec, Maria** Wystrychowska, Barbara Kliszczewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 271-280, 2 tabl., bibliogr. 5 poz.

222/262
Nr opisu: 0000033413   
O pewnym szczególnym rozwi±zaniu zadania termodyfuzji w ciele lepkosprężystym o transwersalnej izotropii.
[Aut.]: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 417-424, bibliogr. 7 poz.

223/262
Nr opisu: 0000033389   
O stosowaniu w obliczaniu płyt krzyżowo zbrojonych metody wg Eurocode 2.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 111-120, bibliogr. 2 poz.

224/262
Nr opisu: 0000033431   
O zastosowaniu sztucznej inteligencji do rozwi±zania układów równań różniczkowych powłok obrotowych.
[Aut.]: Ryszard Walentyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 607-616, bibliogr. 5 poz.

225/262
Nr opisu: 0000033393   
Obliczanie chłodni siatkowej posadowionej na terenie górniczym.
[Aut.]: Jan** Zamorowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 171-180, bibliogr. 5 poz.

226/262
Nr opisu: 0000033423   
Obrót budowli o sztywnej konstrukcji przy poziomym rozluĽnieniu podłoża.
[Aut.]: Feliks** Andermann, Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 531-540, bibliogr. 9 poz.

227/262
Nr opisu: 0000033416   
Odpady kopalniane jako warstwa uszczelniaj±ca składowisk odpadów przemysłowych.
[Aut.]: Bogdan** Kawalec, Jacek Kawalec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 447-458, bibliogr. 13 poz.

228/262
Nr opisu: 0000033387   
Pewne aspekty projektowania elementów z betonu epoksydowo-żwirowego w ¶wietle badań płyt filtracyjnych.
[Aut.]: Jan Kubica.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 81-90, bibliogr. 7 poz.

229/262
Nr opisu: 0000033424   
Praca konstrukcji prętowych zginanych na analogowym podłożu wieloparametrowym.
[Aut.]: Andrzej Cińcio.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 541-550, bibliogr. 6 poz.

230/262
Nr opisu: 0000033404   
Prędko¶ć pojazdów na drogach objętych wpływami eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Anna** Żak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 309-319, bibliogr. 6 poz.

231/262
Nr opisu: 0000033409   
Programy komputerowe w dydaktyce i pracach laboratoryjnych z technologii betonu.
[Aut.]: Rudolf** Maciejończyk, Henryk** Gliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 371-378, bibliogr. 4 poz.

232/262
Nr opisu: 0000033415   
Próba klasyfikacji modeli konstytutywnych gruntów.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 433-446, bibliogr. 84 poz.

233/262
Nr opisu: 0000033403   
Przegl±d metod wymiarowania nawierzchni podatnej w aspekcie jej trwało¶ci na drogach podlegaj±cych wpływom eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Barbara** Strycharz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 295-307, bibliogr. 17 poz.

234/262
Nr opisu: 0000033427   
Skurcz i pęcznienie betonu.
[Aut.]: Jan** Kubik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 571-580, bibliogr. 9 poz.

235/262
Nr opisu: 0000033428   
Sposób wyszukiwania w zbiorze wieloelementowym maksymalnych kinematycznych obci±żeń dynamicznych obiektu budowlanego.
[Aut.]: Zbigniew** Lipski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 581-590, bibliogr. 5 poz.

236/262
Nr opisu: 0000033421   
Sposób wzmacniania istniej±cych stropów drewnianych w obiekcie zabytkowym. Technologia wykonania i efekty ekonomiczne.
[Aut.]: Andrzej** Malczyk, Marek** Właszczuk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 507-516, bibliogr. 5 poz.

237/262
Nr opisu: 0000033417   
Studium parametryczne modelu MCC w zastosowaniu do interpretacji próbnych obci±żeń płyt±.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 459-471, bibliogr. 5 poz.

238/262
Nr opisu: 0000033410   
¦ciany z osłon± transparentn± jako efektywne układy pozyskiwania energii słonecznej.
[Aut.]: Jan* Miko¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 379-389, bibliogr. 5 poz.

239/262
Nr opisu: 0000033401   
Temperatura powierzchniowa nawierzchni z betonu cementowego.
[Aut.]: Mieczysław** Le¶ko, Mirosław Kotasiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 259-269, bibliogr. 2 poz.

240/262
Nr opisu: 0000033396   
Trwało¶ć nawierzchni na terenach górniczych.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski, Barbara** Strycharz, Anna** Żak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 205-211, bibliogr. 10 poz.

241/262
Nr opisu: 0000033381   
Wpływ ciepła hydratacji na stan naprężeń w styku segmentów belki nasuwanej podłużnie.
[Aut.]: Teresa** Matuszkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 15-26, bibliogr. 9 poz.

242/262
Nr opisu: 0000033395   
Współdziałanie nawierzchni drogowej z deformuj±cym się poziomo podłożem górniczym.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 193-204, bibliogr. 3 poz.

243/262
Nr opisu: 0000033408   
Wykład jako ukierunkowanie studiowania na Wydziale Budownictwa.
[Aut.]: Henryka** Maci±g-Sternik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 363-370, bibliogr. 4 poz.

244/262
Nr opisu: 0000033382   
Wymiana łożysk dużej no¶no¶ci w mo¶cie przez Odrę w Kostrzyniu.
[Aut.]: Andrzej** Radziecki, Marek* Wazowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 27-36, bibliogr. 6 poz.

245/262
Nr opisu: 0000033385   
Wzmacnianie stalowych dĽwigarów kratowych.
[Aut.]: Ireneusz** Grochowski, Walter** Wuwer.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 61-70, bibliogr. 8 poz.

246/262
Nr opisu: 0000033406   
Zagadnienia odwrotne w identyfikacji parametrów fizycznych przegród budowlanych.
[Aut.]: Henryk** Krause.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1995 z. 81, s. 341-351, bibliogr. 9 poz.

247/262
Nr opisu: 0000053430   
Grunty antropogeniczne jako podłoże obiektów budowlanych w ¶wietle do¶wiadczeń praktycznych.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1991 z. 70, s. 65-77, bibliogr. 4 poz.

248/262
Nr opisu: 0000053431   
Program na ZX Spectrum + do analizy perforowanych ¶cian usztywniaj±cych wysokie budynki.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, J. Wójcik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1991 z. 70, s. 33-46, bibliogr. 2 poz.

249/262
Nr opisu: 0000053362   
Przebicie w konstrukcjach żelbetowych.
[Aut.]: Zbigniew** Paj±k.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1991 z. 69, s. 49-77, 1 tabl., bibliogr. 93 poz.

250/262
Nr opisu: 0000053433   
Przybliżona analiza statyczna perforowanych ¶cian usztywniaj±cych wysokie budynki.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz, J. Wójcik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1991 z. 70, s. 7-20, bibliogr. 7 poz.

251/262
Nr opisu: 0000053429   
Uszkodzenia wybranych obiektów budowlanych spowodowane sumuj±cymi się błędami w zakresie ich posadowienia i eksploatacji.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1991 z. 70, s. 79-88, bibliogr. 7 poz.

252/262
Nr opisu: 0000053432   
Zastosowanie superelementu tarczowego do analizy statycznej perforowanych ¶cian budynku metod± sztywnych elementów skończonych.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1991 z. 70, s. 21-32, bibliogr. 9 poz.

253/262
Nr opisu: 0000031460   
Analiza porównawcza wykonania ¶ciany zewnętrznej prefabrykowanej oraz ¶ciany murowanej z gazobetonu.
[Aut.]: Andrzej** Grabski, Joanna Kwasek, Andrzej** Mokrosz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 225-232, bibliogr. 2 poz.

254/262
Nr opisu: 0000064049   
Badania statystyczne wpływu elementów architektonicznych i konstrukcyjnych na odporno¶ć obiektów w terenie aktywnym górniczo.
[Aut.]: Aleksander** Aładja.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 189-193, bibliogr. 6 poz.

255/262
Nr opisu: 0000064055   
Bezcementowe tworzywo popiołowo-pyłowe do formowania budowlanych wyrobów cienko¶ciennych.
[Aut.]: Krzysztof** Fligier.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 43-50, bibliogr. 6 poz.

256/262
Nr opisu: 0000064047   
Funkcja dydaktyczna nauczyciela technologii, organizacji i ekonomiki robót.
[Aut.]: Henryka** Maci±g-Sternik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 321-327, bibliogr. 10 poz.

257/262
Nr opisu: 0000064050   
Identyfikacja problemu urabialno¶ci w procesach przetwarzania i transportu mieszanki betonowej.
[Aut.]: Janusz** Szwabowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 131-140, bibliogr. 9 poz.

258/262
Nr opisu: 0000064052   
Organizacyjne aspekty rekonstrukcji budynków przemysłowych o żelbetowym monolitycznym ustroju no¶nym.
[Aut.]: Henryk** Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 97-102, bibliogr. 6 poz.

259/262
Nr opisu: 0000064053   
Techniczne i technologiczne problemy rewaloryzacji kompleksu budynków Zamku Piastowskiego w Raciborzu.
[Aut.]: Rudolf** Maciejończyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 91-96, bibliogr. 6 poz.

260/262
Nr opisu: 0000064056   
Wpływ niskiej temperatury otoczenia na wła¶ciwo¶ci prefabrykatów betonowych poddanych obróbce termicznej.
[Aut.]: Henryk** Krause, Mariusz* Czyszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 67-71, bibliogr. 6 poz.

261/262
Nr opisu: 0000064051   
Wykorzystanie mułu węglowego do produkcji wyrobów ceramicznych.
[Aut.]: Marian** Robakowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 109-117, bibliogr. 5 poz.

262/262
Nr opisu: 0000064054   
Wzmacnianie, remont i wymiana płyt stropowych w wielkopłytowych budynkach systemu W70/SG.
[Aut.]: Piotr** Łoboda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 1988 z. 68, s. 85-89

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie