Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L AUTOM
Liczba odnalezionych rekordów: 153Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/153
Nr opisu: 0000023920   
Algorytm eksploatacji przestrzeni roboczej przez grupę robotów mobilnych, bazuj±cych na grze o sumie niezerowej.
[Aut.]: Krzysztof Skrzypczyk, Adam Gałuszka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2006 z. 146, s. 153-169, bibliogr. 15 poz.

robot mobilny ; sterowanie robotem ; przestrzeń robocza ; algorytm eksploracji

mobile robot ; robot control ; working space ; exploration algorithm

2/153
Nr opisu: 0000023916   
Analiza ¶wiata klocków jako zadanie programowania liniowego.
[Aut.]: Adam Gałuszka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2006 z. 146, s. 33-45, bibliogr. 26 poz.

programowanie liniowe ; STRIPS

linear programming ; STRIPS

3/153
Nr opisu: 0000023917   
Badanie stabilno¶ci układu hybrydowego z zastosowaniem wielokrotnej przedziałami liniowej funkcji Lapunowa.
[Aut.]: Zbigniew* Starosolski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2006 z. 146, s. 85-104, bibliogr. 15 poz.

układ hybrydowy ; stabilno¶ć układów ; funkcja Lapunowa ; analiza stabilno¶ci

hybrid system ; systems stability ; Lyapunov function ; stability analysis

4/153
Nr opisu: 0000023918   
Eliminacja zakłóceń przy zachowaniu ostro¶ci krawędzi obiektów w obrazach cyfrowych.
[Aut.]: Robert Bieda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2006 z. 146, s. 105-128, bibliogr. 14 poz.

obraz cyfrowy ; eliminacja zakłóceń ; filtracja zakłóceń ; filtr dolnoprzepustowy

digital image ; noise suppression ; filtering interference ; low-pass filter

5/153
Nr opisu: 0000023919   
Metoda bezkolizyjnego sterowania grup± robotów, bazuj±ca na punktach równowagi gier niekooperacyjnych.
[Aut.]: Krzysztof Skrzypczyk, Adam Gałuszka, Andrzej ¦wierniak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2006 z. 146, s. 129-152, bibliogr. 16 poz.

robot mobilny ; grupa robotów ; teoria gier ; sterowanie robotem ; gra niekooperacyjna

mobile robot ; group of robots ; game theory ; robot control ; noncooperative game

6/153
Nr opisu: 0000023915   
Metoda poprawy wyników segmentacji obrazów zawieraj±cych tekstury.
[Aut.]: Artur Bal.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2006 z. 146, s. 17-31, bibliogr. 9 poz.

segmentacja obrazu ; segmentacja obszarowa

image segmentation ; region based segmentation

7/153
Nr opisu: 0000019975
Controllability of dynamical systems with constrained controls.
[Aut.]: Jerzy Respondek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2003 z. 138, s. 121-133, bibliogr. 10 poz.

8/153
Nr opisu: 0000019959
Controllability of dynamical systems with damping term and constrained controls.
[Aut.]: Jerzy Respondek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2003 z. 138, s. 135-158, bibliogr. 8 poz.

9/153
Nr opisu: 0000019993
Odwzorowania okre¶lone za pomoc± automatów Mealy'ego zmiennych w czasie.
[Aut.]: Adam Woryna.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2003 z. 138, s. 201-215, bibliogr. 15 poz.

automat przetwornikowy ; automat Mealy'ego ; alfabet zmienny w czasie

tranducer automaton ; Mealy automaton ; changing alphabet

10/153
Nr opisu: 0000038399
On the nonparametric noise reduction in color images.
[Aut.]: Sebastian Budzan.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2003 z. 138, s. 57-74, bibliogr. 18 poz.

11/153
Nr opisu: 0000004864
Poszukiwanie odpowiednio¶ci elementów obrazów z wykorzystaniem niedokładnej odpowiednio¶ci grafów.
[Aut.]: Artur Bal.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2003 z. 138, s. 7-29, bibliogr. 14 poz.

przetwarzanie obrazów ; graf

image processing ; graph

12/153
Nr opisu: 0000004865
Sterowanie hierarchiczne w złożonym systemie statycznym.
[Aut.]: Witold* Brandys, Zdzisław** Duda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2003 z. 138, s. 47-56, bibliogr. 11 poz.

złożony system statyczny ; sterowanie hierarchiczne

large scale static system ; hierarchical control

13/153
Nr opisu: 0000004866
Sterowanie prędko¶ci± i k±tem toru lotu samolotu w ruchu podłużnym.
[Aut.]: Roman Czyba, Marian* Błachuta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2003 z. 138, s. 75-90, bibliogr. 17 poz.

samolot ; sterowanie prędko¶ci± ; tor lotu ; DCM

airplane ; velocity control ; flight path ; DCM

14/153
Nr opisu: 0000019961
The analysis of controllability of a mechanical system with distributed parameters.
[Aut.]: Jerzy Respondek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2003 z. 138, s. 159-172, bibliogr. 18 poz.

sterowalno¶ć ; układ mechaniczny

controllability ; mechanical system

15/153
Nr opisu: 0000085720
Zastosowanie sieci neuronowych do sterowania robotem mobilnym.
[Aut.]: Krzysztof Jaskot.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2003 z. 138, s. 111-120, bibliogr. 9 poz.

robot mobilny ; sieć neuronowa ; sterowanie

mobile robot ; neural network ; control

16/153
Nr opisu: 0000003267
Metody ekstrakcji cech osobowych mówcy.
[Aut.]: Ewa** Bielińska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2001 z. 133, s. 43-61, bibliogr. 13 poz.

17/153
Nr opisu: 0000003262
Relative controllability of positive systems with delays.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2001 z. 133, s. 119-128, bibliogr. 6 poz.

18/153
Nr opisu: 0000116976
Równania dynamiki i warunki wyważania w ruchu przestrzennym modelu samolotu.
[Aut.]: Roman Czyba.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2001 z. 133, s. 63-82, bibliogr. 8 poz.

samolot ; model aerodynamiczny ; dynamika lotu

aircraft ; aerodynamical model ; flight dynamics

19/153
Nr opisu: 0000003265
Sterowanie ruchem przestrzennym modelu samolotu z wykorzystaniem metody kontrakcji dynamicznej.
[Aut.]: Roman Czyba, Marian* Błachuta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2001 z. 133, s. 83-105, bibliogr. 14 poz.

20/153
Nr opisu: 0000003260
Wielomianowy algorytm generuj±cy plan dla problemów z dziedziny "¶wiata klochów".
[Aut.]: Adam Gałuszka, Andrzej ¦wierniak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2001 z. 133, s. 129-141, bibliogr. 16 poz.

21/153
Nr opisu: 0000005540
Controllability of continuous - time jump linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej ¦wierniak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2000 z. 132, s. 21-26, bibliogr. 6 poz.

22/153
Nr opisu: 0000005546
Dodatnia sterowalno¶ć liniowych układów z opóĽnieniami przy dodatnich sterowaniach.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2000 z. 132, s. 119-128, bibliogr. 5 poz.

23/153
Nr opisu: 0000005544
O zadaniu optymalizacji dla systemów szeregowo-równoległych.
[Aut.]: Ewa Łobos.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2000 z. 132, s. 73-81, bibliogr. 4 poz.

24/153
Nr opisu: 0000005542
Opis i projektowanie zamkniętych układów dynamicznych z regulatorami dyskretnymi.
[Aut.]: Ryszard** Gessing.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2000 z. 132, s. 43-61, bibliogr. 13 poz.

25/153
Nr opisu: 0000005541
Optymalny rozdział zasobów w dużym systemie przy "statystycznych" ograniczeniach na sterowanie.
[Aut.]: Zdzisław** Duda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2000 z. 132, s. 27-41, bibliogr. 13 poz.

26/153
Nr opisu: 0000005545
Some properties of attainable sets for systems with delays.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2000 z. 132, s. 105-117, bibliogr. 8 poz.

27/153
Nr opisu: 0000005543
Zmiany w rozmiarze populacji a rozkład różnicy liczby mutacji w n-elementowych grupach z tej populacji.
[Aut.]: Ewa Łobos.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 2000 z. 132, s. 63-71, bibliogr. 7 poz.

28/153
Nr opisu: 0000024573   
Błędy numeryczne a drgania chaotyczne w układach dynamicznych.
[Aut.]: Witold* Brandys.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1998 z. 122, s. 5-14, bibliogr. 8 poz.

29/153
Nr opisu: 0000024571   
Empiryczne badanie przepływu ciepła od małych płaskich powierzchni znajduj±cych się w gazach rozrzedzonych.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1998 z. 122, s. 77-87, bibliogr. 7 poz.

30/153
Nr opisu: 0000024568   
Macierzowa postać ograniczeń w zadaniu programowania liniowego definiuj±cym filtr stosowy optymalny ze względu na ¶redni bł±d bezwzględny.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1998 z. 122, s. 127-148, bibliogr. 14 poz.

31/153
Nr opisu: 0000024567   
Model matematyczny procesu rekombinacji chromosomów.
[Aut.]: Joanna Polańska, M. Kimmel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1998 z. 122, s. 167-182, bibliogr. 15 poz.

32/153
Nr opisu: 0000024572   
Modyfikacja sposobu okre¶lenia hipocentrum wstrz±su górniczego w kopalni przy wykorzystaniu teorii zbiorów rozmytych.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1998 z. 122, s. 67-76, bibliogr. 6 poz.

33/153
Nr opisu: 0000024570   
Numeryczno-empiryczna analiza przepływu ciepła w prostopadło¶ciennych kanałach modułowych urz±dzeń elektronicznych.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1998 z. 122, s. 89-98, bibliogr. 6 poz.

34/153
Nr opisu: 0000024569   
Projektowanie filtrów stosowych na podstawie kryterium minimalizacji warto¶ci błędu bezwzględnego.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1998 z. 122, s. 99-125, bibliogr. 7 poz.

35/153
Nr opisu: 0000024576   
Przykłady wykorzystania teorii gier niekooperacyjnych o sumie niezerowej w górnictwie.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1998 z. 122, s. 55-66, bibliogr. 12 poz.

36/153
Nr opisu: 0000024574   
Rozwi±zywanie zadań ze ¶wiata klocków.
[Aut.]: Adam Gałuszka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1998 z. 122, s. 15-27, bibliogr. 7 poz.

37/153
Nr opisu: 0000024566   
Sterowalno¶ć liniowych układów dynamicznych z opóĽnieniami w sterowaniu przy ograniczeniach na sterowanie.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1998 z. 122, s. 183-198, bibliogr. 8 poz.

38/153
Nr opisu: 0000024575   
Wykorzystanie teorii gier o sumie zerowej do podejmowania decyzji w górnictwie.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1998 z. 122, s. 39-54, bibliogr. 14 poz.

39/153
Nr opisu: 0000035323   
Analiza układu o parametrach rozłożonych.
[Aut.]: Janusz Wyrwał.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1996 z. 120, s. 275-299, bibliogr. 11 poz.

40/153
Nr opisu: 0000035322   
Approximate controllability of certain distributed system.
[Aut.]: Janusz Wyrwał.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1996 z. 120, s. 301-312

41/153
Nr opisu: 0000035350   
Charakterystyki ci±głych stochastycznych systemów dynamicznych ze sprzężeniem zwrotnym dyskretnym w czasie.
[Aut.]: Marian* Błachuta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1996 z. 120, s. 83-98, bibliogr. 21 poz.

42/153
Nr opisu: 0000035326   
Comments on the command "Convert" of the program CC and related notices.
[Aut.]: Ryszard** Gessing.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1996 z. 120, s. 141-150, bibliogr. 7 poz.

43/153
Nr opisu: 0000035333   
Dwadzie¶cia lat w tworzeniu tradycji Wydziału Automatyki.
[Aut.]: Ryszard** Gessing.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1996 z. 120, s. 7-14

44/153
Nr opisu: 0000035330   
Estymacja ci±głych stochastycznych systemów dynamicznych na podstawie pomiarów próbkowanych.
[Aut.]: Marian* Błachuta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1996 z. 120, s. 61-82, bibliogr. 30 poz.

45/153
Nr opisu: 0000035324   
Identyfikacja struktury metod± Grama-Schmidta nieliniowych modeli ciagów czasowych.
[Aut.]: Iwona* Nabagło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1996 z. 120, s. 197-209, bibliogr. 9 poz.

46/153
Nr opisu: 0000035328   
Metody czasu ci±głego w projektowaniu cyfrowych układów regulacji. Cz. 1: Operatory i transformacje dyskretne.
[Aut.]: Marian* Błachuta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1996 z. 120, s. 99-118, bibliogr. 20 poz.

47/153
Nr opisu: 0000035327   
Metody czasu ci±głego w projektowaniu cyfrowych układów regulacji. Cz. 2: Aproksymacje i modele w przestrzeni stanu.
[Aut.]: Marian* Błachuta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1996 z. 120, s. 119-140, bibliogr. 27 poz.

48/153
Nr opisu: 0000035332   
Metody identyfikacji stacjonarnych i niestacjonarnych modeli ARMA.
[Aut.]: Marian* Błachuta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1996 z. 120, s. 15-38, bibliogr. 39 poz.

49/153
Nr opisu: 0000035325   
Numeryczne badanie wymiany ciepła w urz±dzeniach elektronicznych z chłodnic± cieczow±.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1996 z. 120, s. 185-196, bibliogr. 11 poz.

50/153
Nr opisu: 0000035331   
PIPS: wersja dydaktyczna programu identyfikacji i predykcji szeregów czasowych.
[Aut.]: Marian* Błachuta.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1996 z. 120, s. 39-59, bibliogr. 10 poz.

51/153
Nr opisu: 0000038100   
Polska w życiu Jean Charles Gille'a.
[Aut.]: Stefan** Węgrzyn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1996 z. 120, s. 5-6

52/153
Nr opisu: 0000035321   
Pomiary przepływu płynów w procesach hutniczych.
[Aut.]: Stanisław* Walu¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1996 z. 120, s. 257-273, bibliogr. 20 poz.

53/153
Nr opisu: 0000033163
50 lat życia z Politechnik± ¦l±sk± - kilka autorskich refleksji i wspomnień prawie emeryta.
[Aut.]: Henryk* Kowalowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 116, s. 139-143

54/153
Nr opisu: 0000032926   
Algorytm wyznaczania przemieszczeń optycznych, wykorzystuj±cy transformację Hougha.
[Aut.]: Adam* Borek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 9-23, bibliogr. 10 poz.

55/153
Nr opisu: 0000033167   
Aplikacja dla AutoCADa do projektowania poprzecznych łożysk ¶lizgowych.
[Aut.]: T. Brachmański, Witold** Sileikis.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 116, s. 91-103, bibliogr. 12 poz.

56/153
Nr opisu: 0000033164   
Barwa w rozpoznawaniu obiektów przez system wizyjny robota przemysłowego.
[Aut.]: Henryk Palus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 116, s. 117-127, bibliogr. 35 poz.

57/153
Nr opisu: 0000032919   
Deterministyczne wła¶ciwo¶ci przetwarzania stosowego.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 133-149, bibliogr. 9 poz.

58/153
Nr opisu: 0000033166   
Formalizm Lagrange'a dla manipulatorów robotów przemysłowych.
[Aut.]: Tadeusz** Szkodny.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 116, s. 129-138, bibliogr. 21 poz.

59/153
Nr opisu: 0000032911   
Inwariantno¶ć praw sterowania względem informacji a priori.
[Aut.]: Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 301-328, bibliogr. 14 poz.

60/153
Nr opisu: 0000032915   
Nowa metoda tłumienia zakłóceń mię¶niowych sygnału EKG w badaniach wysiłkowych przez ważone u¶rednianie w dziedzinie czasu.
[Aut.]: Jacek Łęski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 183-207, bibliogr. 20 poz.

61/153
Nr opisu: 0000033165   
O modelach deterministycznych i probabilistycznych.
[Aut.]: Jan** Kałuski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 116, s. 105-116, bibliogr. 14 poz.

62/153
Nr opisu: 0000032925   
Optymalne reguły decyzyjne rozdziału zasobów w strukturze dwupoziomowej.
[Aut.]: Ryszard** Gessing, Zdzisław** Duda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 25-47, bibliogr. 12 poz.

63/153
Nr opisu: 0000032922
Podejmowanie decyzji kompromisowych w oparciu o teorie gier kooperacyjnych.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 79-92, bibliogr. 7 poz.

64/153
Nr opisu: 0000032923   
Podejmowanie decyzji zmniejszaj±cych ryzyko w górnictwie przy wykorzystaniu teorii gier.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 67-77, bibliogr. 10 poz.

65/153
Nr opisu: 0000033168   
Prof. zw. dr inż. Henryk Kowalowski - kalendarium życia i pracy 1925-1995.
[Aut.]: Zbigniew* Bortliczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 116, s. 5-20

66/153
Nr opisu: 0000032917   
Projektowanie periodycznie zmiennych rekursywnych filtrów cyfrowych.
[Aut.]: Jacek Łęski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 167-182, bibliogr. 11 poz.

67/153
Nr opisu: 0000032913   
Prosty algorytm wyznaczania położenia i orientacji brył sztywnych na podstawie informacji wizyjnej.
[Aut.]: Andrzej Polański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 271-283, bibliogr. 9 poz.

68/153
Nr opisu: 0000032918   
Przetwarzanie medianowe jako szczególny przypadek przetwarzania stosowego.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 151-165, bibliogr. 3 poz.

69/153
Nr opisu: 0000032921   
Przetwarzanie stosowe.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 93-115, bibliogr. 7 poz.

70/153
Nr opisu: 0000032920   
Statystyczne wła¶ciwo¶ci przetwarzania stosowego.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 117-131, bibliogr. 5 poz.

71/153
Nr opisu: 0000032916   
Synteza stochastycznie optymalnych praw sterowania w przypadku jednostajnego i ograniczonego rozkładu zmiennych niepewnych.
[Aut.]: Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 329-355, bibliogr. 12 poz.

72/153
Nr opisu: 0000032924   
Wybór decyzji n-wymiarowej przy wykorzystaniu metody ekspertów i wspomagania komputerowego.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 49-65, bibliogr. 7 poz.

73/153
Nr opisu: 0000032914   
Wyznaczanie współczynnika kompaktowo¶ci w systemach wizyjnej identyfikacji obiektów.
[Aut.]: Henryk Palus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 259-270, bibliogr. 18 poz.

74/153
Nr opisu: 0000032912   
Wyznaczenie statystycznie optymalnych praw sterowania w problemach statycznych z ograniczeniami.
[Aut.]: Andrzej Polański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 285-300, bibliogr. 10 poz.

75/153
Nr opisu: 0000045289   
Algorytm sterowania pojazdem na podstawie informacji wizyjnej.
[Aut.]: Konrad** Wojciechowski, Andrzej* Ordys, Andrzej Polański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 51-67, bibliogr. 7 poz.

76/153
Nr opisu: 0000045250   
Application of a three-layer feedforward neural network for classifing electromedical signals.
[Aut.]: Tomasz* Sadowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 137-152, bibliogr. 22 poz.

77/153
Nr opisu: 0000045288   
Dobór funkcji celu w algorytmach wyznaczania parametrów ruchu.
[Aut.]: Andrzej Polański, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 33-50, bibliogr. 8 poz.

78/153
Nr opisu: 0000045254   
Klasa cyfrowych filtrów do tłumienia zakłóceń wolnozmiennych sygnałów biologicznych.
[Aut.]: Jacek Łęski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 49-60, bibliogr. 8 poz.

79/153
Nr opisu: 0000045293   
Model przestrzennego ruchu samolotu i jego linearyzacja.
[Aut.]: Marian* Błachuta, Krzysztof Simek, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 115-137, bibliogr. 7 poz.

80/153
Nr opisu: 0000045255   
Modyfikacja metody ELS dla identyfikacji biliniowych modeli ci±gów czasowych.
[Aut.]: Ewa** Bielińska, Iwona* Nabagło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 7-24, bibliogr. 21 poz.

81/153
Nr opisu: 0000045247   
Nowe podej¶cie do syntezy praw sterowania dla przypadku nieklasycznej struktury informacyjnej.
[Aut.]: Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 191-214, bibliogr. 44 poz.

82/153
Nr opisu: 0000045253   
Opis w przestrzeni stanu dla regulatora typu GPC.
[Aut.]: Andrzej* Ordys.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 61-72, bibliogr. 6 poz.

83/153
Nr opisu: 0000045249   
Osobliwo¶ć sterowania optymalnego w zadaniach wyznaczania protokołów chemioterapii.
[Aut.]: Andrzej ¦wierniak, Zdzisław** Duda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 153-167, bibliogr. 14 poz.

84/153
Nr opisu: 0000045256   
Procesy Markowa w sterowaniu dyskretnych procesów przemysłowych.
[Aut.]: Jan** Kałuski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 37-48, bibliogr. 11 poz.

85/153
Nr opisu: 0000045252   
Przebiegi w stanach przej¶ciowych dla różnych typów regulatorów minimalno-wariancyjnych.
[Aut.]: Andrzej* Ordys.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 73-105, bibliogr. 8 poz.

86/153
Nr opisu: 0000045290   
Sterowanie obiektami dynamicznymi na podstawie informacji wizyjnej.
[Aut.]: Konrad** Wojciechowski, Marian* Błachuta, Andrzej Polański, Joanna Polańska, Krzysztof Simek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 69-79, bibliogr. 14 poz.

87/153
Nr opisu: 0000045251   
Sterowanie operatywne elastyczn± lini± walcownicz±.
[Aut.]: Danuta* Rasztabiga, Franciszek** Marecki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 107-135, bibliogr. 3 poz.

88/153
Nr opisu: 0000045297   
Symulacja sterowania przestrzennym ruchem samolotu na podstawie informacji wizyjnej.
[Aut.]: Marian* Błachuta, Andrzej Polański, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 193-231, bibliogr. 13 poz.

89/153
Nr opisu: 0000045243
Synteza nieaktywnego prawa sterowania w warunkach niepewno¶ci ograniczonej na podstawie modelu bezpo¶redniego metod± zbiorów informacyjnych typu S.
[Aut.]: Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 291-309, bibliogr. 25 poz.

90/153
Nr opisu: 0000045294   
Synteza prawa sterowania.
[Aut.]: W. Jurkiewicz, Marian* Błachuta, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 139-166, bibliogr. 20 poz.

91/153
Nr opisu: 0000045291   
Synteza prawa sterowania w strukturze otwartej ze sprzężeniem.
[Aut.]: Krzysztof Simek, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 81-91, bibliogr. 4 poz.

92/153
Nr opisu: 0000045246   
Synteza prawa sterowania w warunkach niepewno¶ci ograniczonej przypadek niecentrowanego zbioru.
[Aut.]: Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 215-239, bibliogr. 12 poz.

93/153
Nr opisu: 0000045245   
Synteza prawa sterowania w warunkach niepewno¶ci ograniczonej. Zbiory informacyjne typu S.
[Aut.]: Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 241-262, bibliogr. 26 poz.

94/153
Nr opisu: 0000045292   
Synteza regulatora metod± przestrzeni H dla przedziałami linearyzowanego modelu samolotu.
[Aut.]: Andrzej ¦wierniak, Joanna Polańska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 93-114, bibliogr. 22 poz.

95/153
Nr opisu: 0000045244   
Synteza sterowania minimaxowego w warunkach niepewno¶ci ograniczonej. Zbiory informacyjne typu S.
[Aut.]: Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 263-290, bibliogr. 26 poz.

96/153
Nr opisu: 0000045296   
System symulacyjnego badania algorytmów sterowania obiektami dynamicznymi z wykorzystaniem informacji wizyjnej.
[Aut.]: Andrzej* Ordys, Andrzej Polański, Joanna Polańska, Krzysztof Simek, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 185-192, bibliogr. 14 poz.

97/153
Nr opisu: 0000045287   
Wyznaczanie parametrów ruchu na podstawie pola przemieszczeń.
[Aut.]: Andrzej Polański, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 7-32, bibliogr. 9 poz.

98/153
Nr opisu: 0000045295   
Wyznaczanie trajektorii zadanej samolotu w przestrzeni trójwymiarowej.
[Aut.]: Zdzisław** Duda.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 107, s. 167-184, bibliogr. 15 poz.

99/153
Nr opisu: 0000045248   
Zbiory zmiennych zgodnych z pomiarami i ich wybrane własno¶ci.
[Aut.]: Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1993 z. 108, s. 169-190, bibliogr. 32 poz.

100/153
Nr opisu: 0000052173   
Analiza i badania modelowe wszechprzepustowych filtrów na pasmo akustyczne.
[Aut.]: Piotr* Wróbel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 337-353, bibliogr. 6 poz.

101/153
Nr opisu: 0000052169   
Automatyczny tester diagnostyczny MASTER-DQ jako przykład zastosowania nieliniowych technik kompresji informacji.
[Aut.]: Andrzej Mitas.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 211-221, bibliogr. 7 poz.

102/153
Nr opisu: 0000052161   
Klasyfikacja zespołów QRS dla potrzeb u¶redniania sygnału EKG w dziedzinie czasu.
[Aut.]: Jacek Łęski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 157-165, bibliogr. 11 poz.

103/153
Nr opisu: 0000052164   
Metoda testowania mikroprocesorów z wykorzystaniem procesów symulacyjnych. Oprogramowanie i sprzęt.
[Aut.]: Mirosław* Czak, Andrzej Mitas, Dariusz Polok, Zbigniew Rymarski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 39-54, bibliogr. 11 poz.

104/153
Nr opisu: 0000052171   
Minimalizacja czasu procesu walcowania ci±głego.
[Aut.]: Danuta* Rasztabiga, Franciszek** Marecki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 237-253, bibliogr. 19 poz.

105/153
Nr opisu: 0000052168   
Model matematyczny jednowersyjnego procesu montażu na liniach z robotami przemysłowymi.
[Aut.]: Franciszek** Marecki, K. Ptasznik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 197-209, bibliogr. 6 poz.

106/153
Nr opisu: 0000052166   
Model matematyczny robota dwuramiennego uwzględniaj±cy odkształcalno¶ć ramion.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, R. Leniowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 107-120, bibliogr. 4 poz.

107/153
Nr opisu: 0000052160   
Precyzyjna lokalizacja zespołów QRS w dziedzinie czasu dla potrzeb u¶redniania sygnału EKG.
[Aut.]: Jacek Łęski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 169-179, bibliogr. 8 poz.

108/153
Nr opisu: 0000052167   
Sposoby realizacji ograniczenia syganału wyj¶ciowego w regulatorach PID.
[Aut.]: Jerzy** KuĽnik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 135-155, bibliogr. 10 poz.

109/153
Nr opisu: 0000052172   
Sterowanie gwarantuj±ce okre¶lon± warto¶ć wskaĽnika jako¶ci w strukturach dwupoziomowych.
[Aut.]: Andrzej ¦wierniak, Krzysztof Simek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 299-323, bibliogr. 17 poz.

110/153
Nr opisu: 0000052170   
Stochastyczny problem LQ z ograniczeniami na wariancje.
[Aut.]: Andrzej Polański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 223-235, bibliogr. 9 poz.

111/153
Nr opisu: 0000052165   
Synteza układu sterowania ruchem samolotu w płaszczyĽnie pionowej.
[Aut.]: W. Jurkiewicz, Marian* Błachuta, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 75-106, bibliogr. 25 poz.

112/153
Nr opisu: 0000052163   
Własno¶ci dynamiczne algorytmów Astroma i Kalmana w problemie sterowania minimalno-wariacyjnego.
[Aut.]: Marian* Błachuta, Andrzej* Ordys.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 13-25, bibliogr. 7 poz.

113/153
Nr opisu: 0000052159   
Zastosowanie nieliniowej filtracji Kalmana do tłumienia zakłóceń sygnału EKG.
[Aut.]: Jacek Łęski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1992 z. 103, s. 181-196, bibliogr. 26 poz.

114/153
Nr opisu: 0000059761   
Algorytm wyznaczania parametrów ruchu na podstawie pola przemieszczeń.
[Aut.]: Andrzej Polański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 65-76, bibliogr. 7 poz.

115/153
Nr opisu: 0000059759   
Analiza pola przemieszczeń.
[Aut.]: Andrzej Polański, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 91-104, bibliogr. 8 poz.

116/153
Nr opisu: 0000059763   
Dyskretne przekształcenia symulacyjne dla funkcji Walsha.
[Aut.]: Krzysztof Simek, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 27-44, bibliogr. 5 poz.

117/153
Nr opisu: 0000059755   
Metody wyznaczania pola prędko¶ci na podstawie sekwencji obrazów.
[Aut.]: Andrzej* Ordys, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 153-169, bibliogr. 20 poz.

118/153
Nr opisu: 0000059762   
Numeryczne wyznaczanie pola prędko¶ci na podstawie analizy przesuniętych w czasie obrazów binarnych.
[Aut.]: Andrzej* Ordys.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 45-64, bibliogr. 5 poz.

119/153
Nr opisu: 0000059758   
Okre¶lenie parametrów ruchu w przestrzeni trójwymiarowej na podstawie obrazów z dwóch kamer.
[Aut.]: Andrzej Polański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 105-117, bibliogr. 12 poz.

120/153
Nr opisu: 0000059765   
Wprowadzenie. [Sterowanie obiektami dynamicznymi na podstawie informacji wizyjnej].
[Aut.]: Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 7-10

121/153
Nr opisu: 0000059764   
Wybrane algorytmy przetwarzania wstępnego obrazu w zagadnieniu wyznaczania pola prędko¶ci.
[Aut.]: Andrzej* Ordys, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 11-26, bibliogr. 13 poz.

122/153
Nr opisu: 0000059760   
Wyniki numerycznych badań algorytmu wyznaczania parametrów ruchu.
[Aut.]: Konrad** Wojciechowski, Andrzej Polański.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 77-90, bibliogr. 5 poz.

123/153
Nr opisu: 0000059757   
Wyznaczanie parametrów ruchu obiektu na podstawie długiego ci±gu obrazów.
[Aut.]: Andrzej ¦wierniak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 119-132, bibliogr. 9 poz.

124/153
Nr opisu: 0000059756   
Zagadnienie jednoznaczno¶ci wyznaczania parametrów ruchu w przestrzeni trójwymiarowej.
[Aut.]: Krzysztof Simek, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1990 z. 97, s. 133-152, bibliogr. 8 poz.

125/153
Nr opisu: 0000060829   
Detektor zespołu QRS z zakłóconego przebiegu EKG.
[Aut.]: Jacek Łęski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 183-193, bibliogr. 5 poz.

126/153
Nr opisu: 0000116651   
Doc. dr Maria Jastrzębska.
[Aut.]: Stefan** Węgrzyn.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 9-11

127/153
Nr opisu: 0000060826   
Komputerowe badania charakterystyk statycznych przepływomierza z drgaj±c± kulk±.
[Aut.]: Mariusz* Wacławek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 243-256, bibliogr. 9 poz.

128/153
Nr opisu: 0000060836   
Komputerowe wspomaganie projektowania układów regulacji ci±głej metodami częstotliwo¶ciowymi.
[Aut.]: Jarosław Figwer.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 39-50, bibliogr. 8 poz.

129/153
Nr opisu: 0000060833   
Model matematyczny gospodarki elektrolitem na potrzeby harmonogramowania przetłoczeń płynów w procesie elektrorafinacji miedzi.
[Aut.]: Ryszard Jakuszewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 121-137, bibliogr. 5 poz.

130/153
Nr opisu: 0000060837   
Modelowanie zakłóceń i sygnału EKG na potrzeby testowania algorytmów służ±cych do komputerowej analizy elektrokardiogramu.
[Aut.]: Zygmunt** Frankiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 51-64, bibliogr. 27 poz.

131/153
Nr opisu: 0000060832   
Optymalizacja planów dobowych gospodarki elektrolitem w procesie elektrorafinacji miedzi.
[Aut.]: Ryszard Jakuszewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 103-120

132/153
Nr opisu: 0000060828   
Przetwarzanie sygnału EKG za pomoc± nowej klasy rekursywnych filtrów cyfrowych.
[Aut.]: Jacek Łęski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 169-182, bibliogr. 6 poz.

133/153
Nr opisu: 0000060831   
Stochastic controllability of a class of discrete time systems with multiplicative noise.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, L. S. Dong.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 151-157, bibliogr. 7 poz.

134/153
Nr opisu: 0000062521   
The possibility of the analytical setting of ultrasonic flow-meter characteristic in the standard conditions of settlement.
[Aut.]: Stanisław* Walu¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 273-282, bibliogr. 14 poz.

135/153
Nr opisu: 0000060835   
Tłumienie zakłóceń sieciowych i wolnozmiennych w systemach komputerowej analizy sygnalu EKG.
[Aut.]: Zygmunt** Frankiewicz, T. Rawlik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 77-90, bibliogr. 10 poz.

136/153
Nr opisu: 0000060830   
Uniwersalno¶ć modeli niskich rzędów dla obiektów ci±głych sterowanych cyfrowo.
[Aut.]: Jerzy Kasprzyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 139-150, bibliogr. 7 poz.

137/153
Nr opisu: 0000060825   
Urz±dzenie do audiometrii progowej u niemowl±t.
[Aut.]: Ewaryst Tkacz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 229-241, bibliogr. 4 poz.

138/153
Nr opisu: 0000060556   
Wizyjny system pomiarowy do pomiaru barwy.
[Aut.]: Henryk Palus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 98, s. 33-40, bibliogr. 8 poz.

139/153
Nr opisu: 0000060834   
Wpływ zakłóceń na wybrane cechy sygnału EKG.
[Aut.]: Zygmunt** Frankiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 65-75, bibliogr. 14 poz.

140/153
Nr opisu: 0000060827   
Wpływ zewnętrznych warunków termicznych na temperaturę obszaru czynnego półprzewodnika w układach scalonych.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera, Edward** Kostowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 159-167, bibliogr. 4 poz.

141/153
Nr opisu: 0000060555   
Wybór miary dla oceny stopnia bezpieczeństwa przewciwwybuchowego przy stosowaniu systemu pomiarowego iskrobezpiecznego w strefach wybuchowych.
[Aut.]: Jerzy** Fr±czek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 98, s. 143-152, bibliogr. 15 poz.

142/153
Nr opisu: 0000060824   
Zależno¶ci między opisami matematycznymi obiektów dynamicznych wielowymiarowych dyskretnych.
[Aut.]: Piotr* Zgorzelski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 283-298, bibliogr. 8 poz.

143/153
Nr opisu: 0000060838   
Zwi±zek algorytmów Clarke'a, Hastings-Jamesa i Kalmana dla problemu sterowania minimalno-wariancyjnego.
[Aut.]: Marian* Błachuta, Andrzej* Ordys.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1989 z. 93, s. 25-38, bibliogr. 6 poz.

144/153
Nr opisu: 0000064044   
Język SAPL - strukturalny asambler do programowania mikroprocesorów.
[Aut.]: Janusz* Jeżewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1988 z. 83, s. 43-57, bibliogr. 7 poz.

145/153
Nr opisu: 0000064043   
Obliczanie współczynników szeregu Fouriera przy danych współczynnikach szeregu Walsha.
[Aut.]: Edward** Hrynkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1988 z. 83, s. 33-42, bibliogr. 9 poz.

146/153
Nr opisu: 0000064046   
Sprzężone obwody magnetyczne w zasilaczach impulsowych.
[Aut.]: Ryszard* Siurek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1988 z. 83, s. 147-159, bibliogr. 10 poz.

147/153
Nr opisu: 0000064166   
Synteza układów elektronicznych zawieraj±cych idealne wzmacniacze operacyjne.
[Aut.]: Leon** Lasek, E. Jachnik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1988 z. 83, s. 75-79, bibliogr. 5 poz.

148/153
Nr opisu: 0000064042   
Wielosygnaturowa równoległa analiza uszkodzeń w systemie cyfrowym.
[Aut.]: Andrzej** Hławiczka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1988 z. 83, s. 7-31, bibliogr. 14 poz.

149/153
Nr opisu: 0000064045   
Własno¶ci statyczne i dynamiczne przetwornicy "boost" przy zastosowaniu filtru wej¶ciowego.
[Aut.]: Zbigniew Rymarski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1988 z. 83, s. 105-123, bibliogr. 16 poz.

150/153
Nr opisu: 0000108080   
Wykorzystanie języka opisu sprzętu MODLAN w diagnostyce systemów mikroprocesorowych.
[Aut.]: Wojciech* Sakowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1988 z. 83, s. 125-139, bibliogr. 13 poz.

gromadzenie danych ; dane tekstowe ; system cyfrowy ; symulacja systemów ; system mikroprocesorowy ; język MODLAN

data collection ; textual data ; digital system ; system simulation ; microprocessor system ; MODLAN language

151/153
Nr opisu: 0000064165   
Zastosowanie technologii grubowarstwowej w procesie wytwarzania tanich krzemowych ogniw słonecznych.
[Aut.]: Józef* Szlufcik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1988 z. 83, s. 161-173, bibliogr. 18 poz.

152/153
Nr opisu: 0000038945   
Wpływ rezystancji wyj¶ciowej Ľródła zasilaj±cego stabilizator typu "boost" na jego własno¶ci dynamiczne.
[Aut.]: Zbigniew Rymarski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1987 z. 81, s. 103-123, bibliogr. 10 poz.

153/153
Nr opisu: 0000038946   
O metodzie interpolacji rodziny wewnętrznych i zewnętrznych pętli histerezy magnetycznej.
[Aut.]: Zbigniew Marszałek, Zbigniew Rymarski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1983 z. 66, s. 179-188, bibliogr. 5 poz.

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie