Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK P¦L ARCHIT
Liczba odnalezionych rekordów: 199Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/199
Nr opisu: 0000090523   
Analiza założenia karmelitów bosych pw. ¶w. ¶w. Michała Archanioła i Józefa w ¶wietle regulaminu budowlanego zakonu i reguły.
[Aut.]: Łukasz* Szatanek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 161-166, bibliogr. 6 poz.

Zakon Karmelitów Bosych ; architektura sakralna ; przepisy budowlane ; reguła zakonna ; architektura klasztorów

Discalced Carmelites Monastery ; sacral architecture ; building regulations ; monastic rule ; monasteries architecture

2/199
Nr opisu: 0000090532   
Idee i historyczne rozwi±zania przestrzenne społecznego budownictwa mieszkaniowego w Europie.
[Aut.]: Magdalena* Załęcka-Myszkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 181-189, bibliogr. 13 poz.

budownictwo mieszkaniowe ; mieszkalnictwo społeczne ; struktura przestrzenna

housing ; social housing ; spatial structure

3/199
Nr opisu: 0000090519   
Miejsce architektury i urbanistyki w sztuce i nauce.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 13-17, bibliogr. 5 poz.

architektura ; urbanistyka ; klasyfikacja ; sztuka ; nauka

architecture ; urbanism ; classification ; art ; science

4/199
Nr opisu: 0000090521   
Podej¶cie teoretyczne i praktyczne w projektowaniu szpitali dziecięcych na ¶wiecie.
[Aut.]: Magdalena* Jamrozik-Szatanek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 85-90, bibliogr. 16 poz.

projektowanie oparte na dowodach ; EBD ; szpital dziecięcy ; ¶rodowisko szpitalne

Evidence Based Design ; EBD ; children hospital ; hospital environment

5/199
Nr opisu: 0000090520   
Projekty zabudowy mieszkaniowej jako przedmiot prac doktorskiej i habilitacyjnej.
[Aut.]: Jan** Pallado.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 19-30, bibliogr. 10 poz.

projekt architektoniczny ; budownictwo mieszkaniowe ; praca doktorska ; praca habilitacyjna

architectural design ; housing ; doctoral thesis ; habilitation thesis

6/199
Nr opisu: 0000090522   
Teoria i praktyka formy otwartej Oskara Hansena.
[Aut.]: Ewa* Odyjas.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 127-136, bibliogr. 8 poz.

forma otwarta ; Hansen Oskar ; teoria architektury ; praktyka architektoniczna ; dydaktyka

open form ; Hansen Oskar ; architectural theory ; architectural practice ; teaching

7/199
Nr opisu: 0000090531   
Zależno¶ci pomiędzy nauk± i praktyk± architektoniczn± na przykładzie rozwoju teorii adaptacji ko¶ciołów w Niemczech.
[Aut.]: Martyna* Wojtuszek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2014 z. 54, s. 173-180, bibliogr. 10 poz.

adaptacja budynku ; ko¶ciół ; badanie naukowe ; architektura sakralna

adaptation of building ; church ; scientific research ; sacral architecture

8/199
Nr opisu: 0000089736   
Kreowanie pokoi i punktów pielęgniarskich w szpitalach dziecięcych na ¶wiecie.
[Aut.]: Magdalena* Jamrozik-Szatanek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 89-98, bibliogr. 12 poz.

pacjent ; szpital dziecięcy ; architektura szpitalna

patient ; children hospital ; hospital architecture

9/199
Nr opisu: 0000089742   
Miejsca postojowe na parkingach terenowych w mie¶cie, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Krzysztof Kozak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 123-131, bibliogr. 8 poz.

parking ; osoba niepełnosprawna ; przestrzeń miejska

car park ; disabled person ; urban space

10/199
Nr opisu: 0000089735   
O geometrycznej zawarto¶ci budynków w aspekcie czynników ekologiczno-ekonomicznych.
[Aut.]: Piotr Dudzik, E. KoĽniewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 79-87, bibliogr. 5 poz.

zwarto¶ć budynku ; ekonomia ; ekologia ; geometria

compactness of building ; economy ; ecology ; geometry

11/199
Nr opisu: 0000089731   
Ocena rozwi±zań technologicznych w aspekcie oddziaływań ¶rodowiskowych.
[Aut.]: Janusz Belok, Beata Wilk-Słomka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 29-38, bibliogr. 8 poz.

ocena oddziaływania na ¶rodowisko ; analiza cyklu życia ; oddziaływanie na ¶rodowisko ; konstrukcja budowlana

environmental impact assessment ; life cycle analysis ; environmental impact ; building structure

12/199
Nr opisu: 0000088939   
Od Hiroszimy do Zabrza czyli o odwracalno¶ci destrukcji miasta przemysłowego.
[Aut.]: Tomasz** Taczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 52, s. 11-19, bibliogr. 8 poz.

miasto przemysłowe ; zagospodarowanie przestrzenne ; Górno¶l±ski Okręg Przemysłowy ; Górno¶l±ski Zwi±zek Metropolitalny ; rewitalizacja miasta

industrial city ; site planning ; Upper Silesian Industrial Region ; Upper Silesian Metropolitan Union ; revitalization of town

13/199
Nr opisu: 0000089748   
Odnowa miast w kontek¶cie starzenia się społeczeństw europejskich na wybranych przykładach.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 143-155, bibliogr. 11 poz.

starzenie się społeczeństwa ; odnowa miasta ; miasto dynamiczne ; miasto stabilne ; społeczeństwo ; miasto kurcz±ce się

ageing society ; urban renewal ; dynamic city ; stable city ; society ; shrinking city

14/199
Nr opisu: 0000089254   
Projektowanie architektoniczne w kontek¶cie zurbanizowanym - park kulturowy w Zabrzu.
[Aut.]: J. Kiszka, Tomasz** Taczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 52, s. 175-181, bibliogr. 8 poz.
Toż w jęz. czes., s. 183-188

Letnia Szkoła Restrukturyzacji Architektonicznej 2012 ; park kulturowy ; Aglomeracja Górno¶l±ska ; teren poprzemysłowy ; Zabrze

Letnia Szkoła Restrukturyzacji Architektonicznej 2012 ; cultural park ; Upper Silesian Agglomeration ; post-industrial area ; Zabrze

15/199
Nr opisu: 0000088941   
Przekształcenia terenów i obiektów poprzemysłowych jako problem urbanistyczno-architektoniczny województwa ¶l±skiego.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 52, s. 65-81, bibliogr. 9 poz.

teren poprzemysłowy ; województwo ¶l±skie ; obiekt poprzemysłowy ; przekształcanie terenów poprzemysłowych

post-industrial area ; Silesian Voivodeship ; post-industrial building ; brownfield regeneration

16/199
Nr opisu: 0000089733   
Rozwi±zania pasywne w architekturze w kontek¶cie oddziaływania na ¶rodowisko.
[Aut.]: Joanna Biedrońska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 39-48, bibliogr. 4 poz.

budownictwo ekologiczne ; energia odnawialna ; budynek pasywny ; ¶rodowisko naturalne

ecological design ; renewable energy ; passive house ; natural environment

17/199
Nr opisu: 0000089751   
¦ciany zewnętrzne budynków w aspekcie zdrowia.
[Aut.]: Michał* Włodarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 245-258, bibliogr. 7 poz.

architektura ; ¶ciana zewnętrzna ; zdrowie człowieka ; komfort ; chromoterapia

architecture ; external wall ; human health ; comfort ; chromotherapy

18/199
Nr opisu: 0000088936   
Wstęp.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, B. Szewczyk, Tomasz** Taczewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 52, s. 5-8

projektowanie architektoniczne ; Uniwersytet Techniczny w Ostrawie ; Politechnika ¦l±ska ; szkoła letnia

architectural design ; Technical University of Ostrava ; Silesian University of Technology ; summer school

19/199
Nr opisu: 0000089734   
Zróżnicowane formy zamieszkania osób starszych zależne od ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
[Aut.]: Maria Bielak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2013 z. 53, s. 49-58, bibliogr. 12 poz.

budownictwo mieszkaniowe ; dom opieki społecznej ; potrzeby człowieka ; osoby starsze ; senior ; ¶rodowisko zamieszkania seniorów

housing ; social care home ; human needs ; elderly people ; senior ; seniors' housing environment

20/199
Nr opisu: 0000079218   
Czy program rewitalizacji jest skutecznym narzędziem przekształceń zdegradowanej przestrzeni miejskiej? Analiza sytuacji dzielnicy Zabłocie w Krakowie.
[Aut.]: Roman* Kubo¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 267-274, bibliogr. 6 poz.

rewitalizacja miasta ; przestrzeń miejska ; Kraków ; dzielnica Zabłocie

revitalization of town ; urban space ; Cracow ; Zabłocie district

21/199
Nr opisu: 0000079211   
Dom 2.0.
[Aut.]: Maciej* Zacher.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 99-106, bibliogr. 4 poz.

Dom 2.0 ; dom mobilny ; internet ; społeczeństwo informacyjne

Home 2.0 ; mobile home ; internet ; information society

22/199
Nr opisu: 0000079216   
Jednorodno¶ć krajobrazu doliny Małej Panwi.
[Aut.]: Anna* Żebracka-Prus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 251-256, bibliogr. 9 poz.

dolina Małej Panwi ; architektura regionalna ; krajobraz architektoniczny

Mala Panew valley ; regional architecture ; architectural landscape

23/199
Nr opisu: 0000079212   
Kierunki przekształceń poprzemysłowych terenów zieleni urz±dzonej w Katowicach.
[Aut.]: Aneta* Dyraga.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 107-115, bibliogr. 4 poz.

teren poprzemysłowy ; teren zieleni urz±dzonej ; pracownicze ogrody działkowe

post-industrial area ; greenery ; allotment gardens

24/199
Nr opisu: 0000079219   
Metody integracji chaotycznej zabudowy podmiejskich dzielnic mieszkaniowych na wybranych przykładach.
[Aut.]: Barbara* Turyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 275-282, bibliogr. 12 poz.

dzielnica mieszkaniowa ; zrównoważony rozwój miasta

housing quarter ; sustainable city development

25/199
Nr opisu: 0000079214   
Odnowa i rozwój miejski w kontek¶cie starzej±cego się społeczeństwa - działania w mikro- i makroskali.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 159-167, bibliogr. 5 poz.

starzenie się społeczeństwa ; odnowa miasta ; przestrzeń miejska

ageing society ; city renewal ; urban space

26/199
Nr opisu: 0000079209   
Przemiany rezydencji szlacheckich na obszarze ¦l±ska Cieszyńskiego.
[Aut.]: Małgorzata* Sokół.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 79-87, bibliogr. 8 poz.

rezydencja szlachecka ; dwór ; pałac ; zamek ; ¦l±sk Cieszyński

noble residence ; manor ; palace ; castle ; Cieszyn Silesia

27/199
Nr opisu: 0000079213   
Przestrzeń publiczna zdegradowanych dzielnic mieszkalno-przemysłowych.
[Aut.]: Bogumiła* Krystek-Kucewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 149-157, bibliogr. 5 poz.

przestrzeń publiczna ; teren poprzemysłowy ; teren zdegradowany ; Aglomeracja Górno¶l±ska

public space ; post-industrial area ; brownfield ; Upper Silesian Agglomeration

28/199
Nr opisu: 0000079217   
Sprawne narzędzie rewitalizacji fragmentów miast - wybrane przykłady działalno¶ci parków przemysłowych.
[Aut.]: Magdalena* Daczyńska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 257-265, bibliogr. 3 poz.

park przemysłowy ; rewitalizacja terenów poprzemysłowych ; teren miejski

industrial park ; post-industrial area revitalization ; urban area

29/199
Nr opisu: 0000079208   
Transformacja o¶rodka jeĽdzieckiego LKJ "Lewada" w Zakrzowie koło Kędzierzyna-KoĽla.
[Aut.]: Anna* Mazik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 53-60, bibliogr. 9 poz.

o¶rodek jeĽdziecki ; rewitalizacja ; projektowanie

equestrian center ; revitalization ; designing

30/199
Nr opisu: 0000079215   
W kierunku współczesnego miasta przemysłowego - przykład Katowic.
[Aut.]: Aleksandra* Tomkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 235-241, bibliogr. 9 poz.

miasto przemysłowe ; Katowice

industrial city ; Katowice

31/199
Nr opisu: 0000079210   
Wpływ ¶wiatowych trendów w przestrzeni biurowej na stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych.
[Aut.]: Barbara* Urbanowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2012 z. 51, s. 89-97, bibliogr. 5 poz.

uczelnia wyższa ; pracownik naukowo-dydaktyczny ; przestrzeń biurowa

university ; scientific and educational staff ; office area

32/199
Nr opisu: 0000070227   
Modernizacja zabudowy mieszkaniowej jako sposób aktywizacji osób starszych.
[Aut.]: Iwona Benek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2011 z. 50, s. 57-66, bibliogr. 19 poz.

osoby starsze ; modernizacja ; budownictwo wielorodzinne

elderly people ; modernization ; multifamily housing

33/199
Nr opisu: 0000070269   
Planowanie przestrzenne i odnowa miast z perspektywy procesu starzenia się społeczeństwa.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2011 z. 50, s. 131-145, bibliogr. 10 poz.

osoby starsze ; zmiany demograficzne ; planowanie przestrzenne

elderly people ; demographic changes ; spatial planning

34/199
Nr opisu: 0000070258   
Prezentacja wybranych ¶rodowisk zamieszkania seniorów projektu PolSenior.
[Aut.]: Beata Kucharczyk-Brus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2011 z. 50, s. 91-103, bibliogr. 5 poz.

osoby starsze ; budownictwo mieszkaniowe ; ¶rodowisko mieszkaniowe ; badanie jako¶ciowe ; projekt PolSenior

elderly people ; housing ; housing environment ; qualitative research ; PolSenior project

35/199
Nr opisu: 0000070225   
Warunki zamieszkania pensjonariuszy w Domach Opieki Społecznej w ¶wietle badań własnych.
[Aut.]: Maria Bielak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2011 z. 50, s. 47-56, bibliogr. 14 poz.

dom opieki społecznej ; badanie jako¶ciowe ; baza danych ; architektura ; ¶rodowisko zamieszkania seniorów

social care home ; qualitative research ; database ; architecture ; seniors' housing environment

36/199
Nr opisu: 0000070253   
Założenia metodologiczne badań architektonicznych ¶rodowiska zamieszkania seniorów w projekcie PolSenior.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2011 z. 50, s. 67-90, bibliogr. 52 poz.

osoby starsze ; budownictwo mieszkaniowe ; ¶rodowisko mieszkaniowe ; metodologia badań ; projekt PolSenior

elderly people ; housing ; housing environment ; methodology of research ; PolSenior project

37/199
Nr opisu: 0000055410      
Aktywny wypoczynek uczestników widowisk sportowych.
[Aut.]: Krzysztof Gerlic.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 48, s. 29-40, bibliogr. 15 poz.

impreza sportowa ; stadion piłkarski ; obiekty sportowe ; wypoczynek

sport event ; football stadium ; sports facilities ; leisure

38/199
Nr opisu: 0000058322   
Bezpieczeństwo a społeczno¶ci lokalne. Problem bezpieczeństwa w starych robotniczych dzielnicach mieszkaniowych.
[Aut.]: Anna Szewczenko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 48, s. 83-91, bibliogr. 10 poz.

osiedle robotnicze ; bezpieczeństwo ; społeczno¶ć lokalna ; dzielnica mieszkaniowa

workers' housing estate ; safety ; local community ; housing quarter

39/199
Nr opisu: 0000055409   
Budowa tras rowerowych jako element poprawy zdrowia na przykładzie miasta Racibórz.
[Aut.]: Michał* Włodarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 48, s. 21-27, bibliogr. 6 poz.

¶cieżka rowerowa ; rower

bicycle path ; bicycle

40/199
Nr opisu: 0000050862   
Dlaczego rynki s± niepotrzebne?.
[Aut.]: Anna* Ci±żeńska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 43-49

¶ródmie¶cie ; rynek ; historyczne centrum miasta ; miasto współczesne ; przestrzeń publiczna

downtown ; market square ; historical city centre ; modern city ; public space

41/199
Nr opisu: 0000050870   
Dostępne budownictwo mieszkaniowe w kontek¶cie jako¶ci przestrzeni publicznych.
[Aut.]: Agata Twardoch.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 207-212

przestrzeń publiczna ; planowanie przestrzenne ; budownictwo mieszkaniowe ; polityka mieszkaniowa

public space ; spatial planning ; housing ; housing policy

42/199
Nr opisu: 0000050861   
Ewolucja koncepcji przekształceń terenów zdegradowanych na przykładzie Międzynarodowej Wystawy Budowlanej (IBA) w Niemczech.
[Aut.]: Bartłomiej* Buława.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 27-36, bibliogr. 6 poz.

teren zdegradowany ; przekształcanie terenów poprzemysłowych ; rewitalizacja ; Międzynarodowa Wystawa Budowlana

brownfield ; brownfield regeneration ; revitalization ; International Building Exhibition

43/199
Nr opisu: 0000050872   
Identyfikacja postindustrialnych terenów zieleni w Aglomeracji Górno¶l±skiej.
[Aut.]: Aneta* Wiatr.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 219-226, bibliogr. 7 poz.

teren przemysłowy ; tereny zielone ; Aglomeracja Górno¶l±ska

industrial area ; green area ; Upper Silesian Agglomeration

44/199
Nr opisu: 0000055411   
Interdyscyplinarna koncepcja edukacji o terenach zdegradowanych na przykładzie projektu LEPOB.
[Aut.]: Szymon Dawczyński, Rafał Krzywoń, Marcin Górski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 48, s. 93-104, bibliogr. 6 poz.

teren zdegradowany ; teren przemysłowy ; LEPOB

brownfield ; industrial area ; LEPOB

45/199
Nr opisu: 0000050873   
Projekt badań krajobrazu doliny Małej Panwi.
[Aut.]: Anna* Żyłka-Żebracka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 253-260, bibliogr. 9 poz.

dolina ; waloryzacja przyrodnicza

valley ; natural valorization

46/199
Nr opisu: 0000050868   
Przekształcenia krajobrazów postindustrialnych. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Aleksandra* Postawa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 165-171

teren zdegradowany ; krajobraz postindustrialny ; przekształcanie terenów poprzemysłowych ; promocja regionu ; Europejska Konwencja Krajobrazowa

brownfield ; post-industrial landscape ; brownfield regeneration ; region promotion ; European Landscape Convention

47/199
Nr opisu: 0000050866   
Relacje pomiędzy architektur±, architektur± wnętrz i designem. Jak wygl±dało to dawniej?.
[Aut.]: Aleksandra Grabowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 97-101

architektura ; architektura wnętrz ; wzornictwo przemysłowe ; historia

architecture ; interior design ; industrial design ; history

48/199
Nr opisu: 0000050864   
Rola parków przemysłowych w przekształceniach przestrzennych miast.
[Aut.]: Magdalena* Daczyńska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 69-77

park przemysłowy ; teren poprzemysłowy ; przestrzeń miejska

industrial park ; post-industrial area ; urban space

49/199
Nr opisu: 0000050863   
Tradycja i nowoczesno¶ć we współczesnych budynkach R&D.
[Aut.]: Kamila* Cie¶la.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 51-58

budynek R&D ; przestrzeń pracy ; działalno¶ć badawcza ; innowacja

R&D building ; work space ; research activity ; innovation

50/199
Nr opisu: 0000050869   
Tradycyjna wiejska zabudowa Japonii - dom "Minka".
[Aut.]: Szymon* Rendchen.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 173-180

architektura Japonii ; wiejska zabudowa Japonii ; dom "minka"

Japanese architecture ; housing of rural Japan ; artial d"minka" house

51/199
Nr opisu: 0000050865   
Twórca a użytkownik - nowe formy i narzędzia partycypacji w kształtowaniu przestrzeni.
[Aut.]: Michał* Górczyński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 87-95, bibliogr. 12 poz.

partycypacja ; partycypacja interaktywna ; twórca ; użytkownik ; projektowanie architektoniczne

participation ; interactive participation ; artist ; user ; architectural design

52/199
Nr opisu: 0000050871   
Założenia klasztorne - architektura, funkcja i społeczne oddziaływanie.
[Aut.]: Barbara* Uherek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 213-218

architektura klasztorów ; historia architektury ; ¦l±sk Cieszyński

monasteries architecture ; history of architecture ; Taschen Silesia

53/199
Nr opisu: 0000050860   
Znaczenie otwartych przestrzeni publicznych w kształtowaniu miasta zwartego.
[Aut.]: Tomasz Bradecki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2009 z. 49, s. 21-25

przestrzeń publiczna ; miasto zwarte ; zrównoważony rozwój miasta

public space ; compact city ; sustainable city development

54/199
Nr opisu: 0000046514   
Badania jako¶ci funkcjonowania obiektów przydatne w kreowaniu nowych wzorców użytkowych adekwatnych do standardów europejskich.
[Aut.]: Maria Bielak, Klaudiusz Fross.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 45-50

badanie jako¶ciowe ; obiekt architektoniczny ; projektowanie architektoniczne

qualitative research ; architectural object ; architectural design

55/199
Nr opisu: 0000046523   
Badanie potrzeb użytkowników za po¶rednictwem internetu. Studenckie potrzeby funkcjonalno-przestrzenne w budynkach wydziałów architektury uczelni technicznych w Polsce.
[Aut.]: Dorota Winnicka-Jasłowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 191-201

budynek ; uczelnia techniczna ; ankieta internetowa ; student ; potrzeby ; Wydział Architektury

building ; technical university ; internet questionnaire ; student ; needs ; Faculty of Architecture

56/199
Nr opisu: 0000046516   
Jako¶ć powietrza i wentylacja w budynkach edukacyjnych.
[Aut.]: Joanna Ferdyn-Grygierek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 57-70, bibliogr. 22 poz.

budynek edukacyjny ; jako¶ć powietrza wewnętrznego ; wentylacja ; stężenie CO2

educational building ; indoor air quality ; ventilation ; CO2 concentration

57/199
Nr opisu: 0000046515   
Jako¶ć techniczna elementów budynków mieszkalnych w różnym okresie ich użytkowania - analiza kosztów remontów na wybranych przykładach.
[Aut.]: Janusz* Faron.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 51-56, bibliogr. 6 poz.

jako¶ć budynku ; jako¶ć techniczna ; budynek mieszkalny ; awaria ; remont

quality of building ; technical quality ; residential building ; failure ; repair

58/199
Nr opisu: 0000046519   
Metody badania i oceny ¶rodowiska cieplnego pomieszczeń.
[Aut.]: Jan Kaczmarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 89-100, bibliogr. 24 poz.

¶rodowisko cieplne ; jako¶ć ¶rodowiska wewnętrznego ; komfort cieplny ; pomiar parametrów cieplnych

thermal environment ; indoor environment quality ; thermal comfort ; measurement of thermal parameters

59/199
Nr opisu: 0000046517   
Ocena użytkowników sprawdzianem założeń projektowych. Ocena kolorystyki wnętrz gimnazjum w Marklowicach na wstępnym etapie użytkowania budynku.
[Aut.]: Klaudiusz Fross.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 71-77, bibliogr. 1 poz.

budynek szkolny ; projekt architektoniczny ; badanie jako¶ciowe ; kolorystyka wnętrza ; gimnazjum ; Marklowice

school building ; architectural design ; qualitative research ; interior colors ; grammar school ; Marklowice

60/199
Nr opisu: 0000046521   
Od POE do BPE.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 143-157, bibliogr. 28 poz.

ocena jako¶ci budynku ; badanie jako¶ciowe ; POE ; Post Occupancy Evaluation ; BPE ; ewaluacja sprawno¶ci budynku

building quality assessment ; qualitative research ; POE ; Post Occupancy Evaluation ; BPE ; Building Performance Evaluation

61/199
Nr opisu: 0000046629   
Pilotażowe oceny jako¶ciowe elewacji budynku uczelni wyższej. Raport z badań.
[Aut.]: Joanna Tymkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 173-190

elewacja ; ¶ciana zewnętrzna ; budynek ; szkoła wyższa ; Politechnika ¦l±ska ; badanie jako¶ciowe ; projekt architektoniczny

facade ; exterior wall ; building ; university ; Silesian University of Technology ; qualitative research ; architectural design

62/199
Nr opisu: 0000046522   
Problemy przeprowadzania ocen jako¶ciowych w architekturze - założenia pilotażowego sondażu służ±cego ocenie elewacji budynku uczelni wyższej.
[Aut.]: Joanna Tymkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 159-172, bibliogr. 26 poz.

budynek ; elewacja ; ¶ciana zewnętrzna ; badanie jako¶ciowe ; szkoła wyższa ; Politechnika ¦l±ska

building ; facade ; exterior wall ; qualitative research ; university ; Silesian University of Technology

63/199
Nr opisu: 0000046518   
Systemy informacyjne w badaniach interdyscyplinarnych.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 79-88, bibliogr. 6 poz.

system informacyjny ; badania interdyscyplinarne ; postęp technologiczny ; tendencje rozwojowe

information system ; interdisciplinary research ; technological progress ; development trends

64/199
Nr opisu: 0000046513   
Wprowadzenie i stosowanie metod badawczych w pracach dyplomowych. Badania przedprojektowe.
[Aut.]: Maria Bielak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 37-44

architekt ; praca dyplomowa ; metody badawcze ; proces projektowy ; projektowanie architektoniczne

architect ; thesis ; research methods ; design process ; architectural design

65/199
Nr opisu: 0000051034   
Wstęp.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 9-10

architektura ; ¶rodowisko zbudowane ; badanie jako¶ciowe

architecture ; built environment ; qualitative research

66/199
Nr opisu: 0000046520   
Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach - adekwatno¶ć rozwi±zań do potrzeb.
[Aut.]: Beata Komar.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2008 z. 47, s. 101-109, bibliogr. 8 poz.

projekt architektoniczny ; szkoła wyższa ; Wydział Teologiczny ; Wydział Prawa i Administracji ; Uniwersytet ¦l±ski

architectural design ; university ; Faculty of Theology ; Faculty of Law and Administration ; University of Silesia

67/199
Nr opisu: 0000031946   
"Wielkie Katowice". Koncepcja organizacji przestrzennej centralnego obszaru aglomeracji górno¶l±skiej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 5-22, bibliogr. 14 poz.

Aglomeracja Górno¶l±ska ; metropolia ; zagospodarowanie przestrzenne ; Katowice

Upper Silesian Agglomeration ; metropolis ; spatial development ; Katowice

68/199
Nr opisu: 0000028311   
Analiza rynków nieruchomo¶ci jako narzędzie badań przestrzeni miejskich.
[Aut.]: Tomasz Bradecki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 44, s. 23-27, bibliogr. 8 poz.

przestrzeń miejska ; rynek nieruchomo¶ci ; mieszkanie

urban space ; real estate market ; flat

69/199
Nr opisu: 0000028306   
Aspekt zdrowia w ¶rodowisku fizycznym i społecznym starej zabudowy mieszkaniowej.
[Aut.]: Anna Szewczenko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 45, s. 7-15, bibliogr. 10 poz.

¶rodowisko fizyczne ; ¶rodowisko społeczne ; zabudowa mieszkaniowa ; ¶rodowisko mieszkaniowe

physical environment ; social environment ; housing development ; housing environment

70/199
Nr opisu: 0000028310   
Aspekty innowacyjne w architekturze obiektów dla osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Iwona Benek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 45, s. 101-108, bibliogr. 17 poz.

osoba niepełnosprawna ; osoby starsze ; projektowanie ; jako¶ć życia

disabled person ; elderly people ; designing ; quality of life

71/199
Nr opisu: 0000031947   
Kształtowanie funkcji metropolitalnych aglomeracji górno¶l±skiej. Przykład budowy nowego Muzeum ¦l±skiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 23-34

Aglomeracja Górno¶l±ska ; Muzeum ¦l±skie ; polityka przestrzenna

Upper Silesian Agglomeration ; Silesian Museum ; spatial policy

72/199
Nr opisu: 0000031952   
Metoda prognozowania zasięgu oddziaływania regionalnego portu lotniczego na przykładzie lotnisk polskich.
[Aut.]: Tadeusz* Kmieć.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 89-101, bibliogr. 7 poz.

regionalny port lotniczy ; lotnisko ; prognozowanie ; lokalizacja obiektów

regional airport ; airport ; forecasting ; objects' localization

73/199
Nr opisu: 0000028344   
Obiekt przemysłowy - ewolucja rozwi±zań formalnych.
[Aut.]: Aleksandra Witeczek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 44, s. 273-280, bibliogr. 8 poz.

obiekt przemysłowy ; architektura przemysłowa ; estetyka budynku

industrial building ; industrial architecture ; aesthetics of building

74/199
Nr opisu: 0000103419   
Od odbudowy krajobrazu do ochrony zdrowia - Park Kulturowy w dawnym kamieniołomie.
[Aut.]: Michał* Włodarczyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 45, s. 77-81

odbudowa krajobrazu ; kamieniołom ; rewitalizacja ; park kulturowy ; ochrona zdrowia

landscape restoration ; quarry ; revitalization ; cultural park ; health protection

75/199
Nr opisu: 0000028342   
Parki naukowo-technologiczne, analiza wybranych przykładów europejskich.
[Aut.]: Marcin* Spyra.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 44, s. 229-234, bibliogr. 8 poz.

park naukowo-technologiczny ; jednostka badawczo-rozwojowa ; struktura przestrzenna ; układ przestrzenny

science and technology park ; research and development unit ; spatial structure

76/199
Nr opisu: 0000031950   
Problemy rozwoju przestrzennego małych miast.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 61-76, bibliogr. 13 poz.

województwo ¶l±skie ; działalno¶ć gospodarcza ; specjalna strefa ekonomiczna

Silesian Voivodeship ; economic activity ; enterprise zone

77/199
Nr opisu: 0000031949   
Realia formalnoprawne przemian krajobrazu kulturowego.
[Aut.]: Jacek** Rybarkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 53-60, bibliogr. 6 poz.

krajobraz kulturowy ; planowanie przestrzenne ; zagospodarowanie przestrzenne

cultural landscape ; spatial planning ; site planning

78/199
Nr opisu: 0000028307   
Rola lekkich przekryć w ¶rodowisku zabudowanym.
[Aut.]: Krzysztof Gerlic.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 45, s. 17-24, bibliogr. 7 poz.

przekrycie dachowe ; warunki ¶rodowiskowe ; zadaszenie ; przestrzeń publiczna

roof cover ; environmental conditions ; roof ; public space

79/199
Nr opisu: 0000031953   
Rola planowania przestrzennego w procesie kształtowania terenów nadrzecznych.
[Aut.]: Alina Pancewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 103-118, bibliogr. 13 poz.

teren nadrzeczny ; planowanie przestrzenne ; polityka regionalna ; ochrona przyrody ; zagospodarowanie terenu ; kształtowanie krajobrazu

riverside area ; spatial planning ; regional economy ; nature protection ; land development ; landscape modeling

80/199
Nr opisu: 0000028309   
Stan ochrony cieplnej budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji.
[Aut.]: Paweł Krause, Tomasz Steidl.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 45, s. 83-90, bibliogr. 4 poz.

termomodernizacja ; budynek mieszkalny ; ochrona cieplna ; badanie termowizyjne

thermomodernization ; residential building ; thermal protection ; thermovision inspection

81/199
Nr opisu: 0000028312   
Teoretyczne modele w praktyce. Analiza wizjonerskich rozwi±zań mieszkaniowych.
[Aut.]: Agata Twardoch.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 44, s. 261-268, bibliogr. 7 poz.

model teoretyczny ; planowanie przestrzenne ; osiedle mieszkaniowe

theoretical model ; spatial planning ; housing estate

82/199
Nr opisu: 0000028343   
Teoria i praktyka w projektach urbanistycznych w Massachussets Institute of Technology na przykładzie projektu Zaragoza Digital Mile.
[Aut.]: Michał Stangel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 44, s. 235-240, bibliogr. 2 poz.

projektowanie urbanistyczne ; projekt studencki ; system multimedialny ; przestrzeń publiczna

urban design ; students' designs ; multimedia system ; public space

83/199
Nr opisu: 0000028340   
Wybrane aspekty problematyki przestrzeni w architekturze.
[Aut.]: Ewa* Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 44, s. 135-138, bibliogr. 4 poz.

przestrzeń architektoniczna

architectural space

84/199
Nr opisu: 0000031951   
Wyznaczanie przestrzeni dla aktywno¶ci ekonomicznej na przykładzie województwa ¶l±skiego.
[Aut.]: Katarzyna Mazur.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 77-87, bibliogr. 6 poz.

województwo ¶l±skie ; działalno¶ć gospodarcza ; specjalna strefa ekonomiczna

Silesian Voivodeship ; economic activity ; enterprise zone

85/199
Nr opisu: 0000031948   
Założenia restrukturyzacji krajobrazu obrzeży aglomeracji górno¶l±skiej.
[Aut.]: Szymon Opania.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 35-51, bibliogr. 12 poz.

Aglomeracja Górno¶l±ska ; ¶rodowisko kulturowe ; ¶rodowisko naturalne ; zagospodarowanie przestrzenne ; restrukturyzacja krajobrazu

Upper Silesian Agglomeration ; cultural environment ; natural environment ; spatial development ; landscape restructuring

86/199
Nr opisu: 0000028341   
Kształtowanie architektury sakralnej lat 80. XX w. w regionie Podhala.
[Aut.]: Kinga* Palus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2006 z. 44, s. 155-162, bibliogr. 7 poz.

architektura sakralna ; Podhale ; budowla sakralna ; forma architektoniczna

sacral architecture ; Podhale ; sacral building ; architectural form

87/199
Nr opisu: 0000011341   
Problemy architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego w pracach doktorskich.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2004 z. 43, s. 9-13, bibliogr. 3 poz.

planowanie przestrzenne ; architektura ; praca doktorska

spatial planning ; architecture ; doctoral thesis

88/199
Nr opisu: 0000003569   
Architektura przestrzeni± duszy - subiektywna metafizyka chrystocentryczna.
[Aut.]: Bogusław* Szuba.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 49-63, bibliogr. 21 poz.

89/199
Nr opisu: 0000003571   
Architektura w przestrzeni kulturowej.
[Aut.]: Jan Rabiej.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 5-26

90/199
Nr opisu: 0000003568   
Forma domu bożego a symetryczna budowa układu sakralnego.
[Aut.]: Mirosław* Bogdan.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 65-83, bibliogr. 12 poz.

91/199
Nr opisu: 0000003547   
Forma gotycka a posoborowa architektura sakralna.
[Aut.]: Mirosław* Bogdan.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 99-127, bibliogr. 13 poz.

92/199
Nr opisu: 0000003570   
Geneza ¶wi±tyni chrze¶cijańskiej.
[Aut.]: Jan Rabiej.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 27-47

93/199
Nr opisu: 0000003545   
Kreatywno¶ć ostatniego dwudziestolecia i osi±gnięte rezultaty w rozwoju przestrzeni scenicznej.
[Aut.]: Wiktor** Jackiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 143-156, bibliogr. 13 poz.

94/199
Nr opisu: 0000003546   
L'architecture avec ses conditionnement pour la liturgie sainte en gothique.
[Aut.]: Mirosław* Bogdan.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 129-141, bibliogr. 14 poz.

95/199
Nr opisu: 0000003567   
Liturgiczna wymowa sacrum w architekturze drewnianej ko¶cioła.
[Aut.]: Mirosław* Bogdan.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 85-97, bibliogr. 16 poz.

96/199
Nr opisu: 0000003544   
The my theatre architecture.
[Aut.]: Wiktor** Jackiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2001 z. 39, s. 157-201, bibliogr. 28 poz.

97/199
Nr opisu: 0000078893   
Habitat XX wieku.
[Aut.]: Alina Soehrich.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2000 z. 38, s. 127-138

98/199
Nr opisu: 0000026732   
Aldo Rossi - tradycja i indywidualno¶ć.
[Aut.]: Justyna Wojtas.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 36, s. 121-139, bibliogr. 19 poz.

99/199
Nr opisu: 0000026749   
Analiza motywu okna w architekturze pierwszej połowy XVI wieku we Włoszech (pod k±tem wpływu na architekturę Andrea Palladia).
[Aut.]: Katarzyna** Locher-Ksi±żek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 36, s. 29-54

100/199
Nr opisu: 0000026466   
Bariery akustyczne - ich typy oraz możliwo¶ci kształtowania ze względu na krajobraz najbliższego otoczenia tras komunikacji kołowej.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 53-59, bibliogr. 3 poz.

101/199
Nr opisu: 0000026733   
Kamienice mieszczańskie, dawniej i po odbudowie ze zniszczeń wojennych - wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Teresa Adamczyk-Bomersbach.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 36, s. 95-119, bibliogr. 14 poz.

102/199
Nr opisu: 0000026469   
Kierunki i możliwo¶ci kształtowania przestrzeni komunikacji podziemnej.
[Aut.]: Aneta** Ryncarz-Kafka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 165-170

103/199
Nr opisu: 0000026734   
Polskie ratusze ¶redniowieczne - geneza oraz miejsce w nowo kształtuj±cym się organizmie miejskim.
[Aut.]: Teresa Adamczyk-Bomersbach.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 36, s. 77-94, 2 tabl., bibliogr. 15 poz.

104/199
Nr opisu: 0000027101   
Recenzja. [Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska. -Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 217-227
[Praca recenzowana]: The practice of local government planning. Washington 1998

105/199
Nr opisu: 0000026465   
Rola historii w kształtowaniu charakteru krajobrazu miejskiego na przykładzie Zabrza.
[Aut.]: Klaudiusz Fross.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 5-51, 1 tabl., bibliogr. 5 poz.

106/199
Nr opisu: 0000026471   
RzeĽba dekoracyjna w architekturze współczesnego miasta na przykładzie Tychów.
[Aut.]: Joanna Tymkiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 183-216, bibliogr. 4 poz.

107/199
Nr opisu: 0000026467   
RzeĽba plenerowa - dekoracyjna w urbanistyce wybranych miast ¦l±ska.
[Aut.]: Beata Kucharczyk-Brus.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 79-117, 2 tabl.

108/199
Nr opisu: 0000026751   
Tradycja współczesnej architektury przemysłowej.
[Aut.]: Nina** Juzwa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 36, s. 5-18, bibliogr. 9 poz.

109/199
Nr opisu: 0000026468   
Typy krajobrazu miejsko-przemysłowego na przykładzie Zabrza.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska, Janusz* Faron, Klaudiusz Fross.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 119-164, 1 tabl.

110/199
Nr opisu: 0000026470   
Wnioski z analiz zagospodarowania przestrzennego miasta ze szczególnym ukierunkowaniem na poprawę warunków klimatycznych na przykładzie Zabrza.
[Aut.]: Hanna* Skałecka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 171-182, bibliogr. 15 poz.

111/199
Nr opisu: 0000026750   
Założenia pałacowe nurtu romantycznego na Górnym ¦l±sku.
[Aut.]: Elżbieta** Szponar-Regulska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 36, s. 19-27, 1 tabl., bibliogr. 7 poz.

112/199
Nr opisu: 0000026748   
Znaczenie wybranych scen w obrazach Paola Veronesego. Zwi±zek malarstwa z architektur± w twórczo¶ci Veronesego.
[Aut.]: Dorota Winnicka-Jasłowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 36, s. 55-75, bibliogr. 7 poz.

113/199
Nr opisu: 0000018942   
Aktywizacja centralnych kwartałów miejskich na przykładzie miast ¶l±skich.
[Aut.]: Jerzy** Cibis.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 32, s. 5-43, bibliogr. 12 poz.

114/199
Nr opisu: 0000035192   
Badania jako¶ciowe w architekturze i urbanistyce.
[Aut.]: Andrzej** Niezabitowski, Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 33, s. 77-86, bibliogr. 38 poz.

115/199
Nr opisu: 0000035206   
Dlaczego reżyseria przestrzeni?.
[Aut.]: Józef* Gawłowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 31, s. 5-7, 1 tabl.

116/199
Nr opisu: 0000035204   
Dzielnice gin±cego przemysłu - problem i wyzwanie dla polityki rozwoju przestrzennego miast przemysłowych Górnego ¦l±ska.
[Aut.]: Nina** Juzwa, Marek** Wenklar.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 31, s. 9-27, 1 tabl., bibliogr. 9 poz.

117/199
Nr opisu: 0000035197   
Funkcja znaczeniowa architektury.
[Aut.]: Jan Rabiej.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 30, s. 181-198

118/199
Nr opisu: 0000035202   
Geneza rozwoju przestrzeni scenicznej.
[Aut.]: Wiktor** Jackiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 30, s. 5-51, bibliogr. 5 poz.

119/199
Nr opisu: 0000035194   
Humanistyczne warto¶ci miejsca.
[Aut.]: Magdalena Żmudzińska-Nowak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 33, s. 37-61, bibliogr. 25 poz.

120/199
Nr opisu: 0000034972   
Inteligentne struktury architektoniczne.
[Aut.]: Adam** Lisik, Beata* Lisik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 17-22, 7 tabl., bibliogr. 15 poz.

121/199
Nr opisu: 0000035191   
Jako¶ć mieszkania w "blokowisku".
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 33, s. 87-117, bibliogr. 12 poz.

122/199
Nr opisu: 0000034971   
Kształt i forma budynków energooszczędnych.
[Aut.]: Klaudiusz Fross.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 23-45, bibliogr. 13 poz.

123/199
Nr opisu: 0000075745   
Londyńska kraina doków - wizje i rzeczywisto¶ć na przykładzie Isle of Dogs i Wapping.
[Aut.]: Beata* Kuc-Słuszniak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 32, s. 45-59, bibliogr. 2 poz.

zagospodarowanie przestrzenne ; Londyn

site planning ; London

124/199
Nr opisu: 0000035199   
Nowa obecno¶ć ołtarza i tabernakulum w przestrzeni sakralnej ko¶cioła.
[Aut.]: Mirosław* Bogdan.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 30, s. 141-154

125/199
Nr opisu: 0000035320   
Nowoczesna rzeĽba Paryża.
[Aut.]: Beata Komar.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 34, s. 61-78, 1 tabl., bibliogr. 6 poz.

126/199
Nr opisu: 0000035201   
Otwarte struktury architektoniczne na przykładzie wybranych realizacji autorskich projektów - obiektów sakralnych.
[Aut.]: Adam** Lisik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 30, s. 53-90, bibliogr. 10 poz.

127/199
Nr opisu: 0000035196   
Poznawcze aspekty funkcjonalno-przestrzennej struktury miasta.
[Aut.]: Andrzej** Niezabitowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 33, s. 9-24, bibliogr. 18 poz.

128/199
Nr opisu: 0000034968   
Prezentacja autorskich projektów osiedli ekologicznych.
[Aut.]: Wiesława** Miko¶-Rytel, Maria Bielak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 83-101, bibliogr. 8 poz.

129/199
Nr opisu: 0000034967   
Problemy kształtowania architektonicznego budynków energooszczędnych zwi±zane z lokalizacj± w ¶rodowisku naturalnym.
[Aut.]: Maria Bielak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 103-115, bibliogr. 8 poz.

130/199
Nr opisu: 0000034973   
Projektowanie architektury energooszczędnej.
[Aut.]: Adam** Lisik, Beata* Lisik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 5-15, 9 tabl., bibliogr. 14 poz.

131/199
Nr opisu: 0000034970   
Projektowanie budynków energooszczędnych w aspekcie ekologicznym.
[Aut.]: Wiesława** Miko¶-Rytel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 47-60, bibliogr. 11 poz.

132/199
Nr opisu: 0000035200   
Sakralna architektura drewniana a twórcza kontynuacja tradycji.
[Aut.]: Klaudiusz Fross.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 30, s. 91-108, bibliogr. 12 poz.

133/199
Nr opisu: 0000034965   
Socjalne budownictwo mieszkaniowe lat 20. i 30. na terenie miast Zabrza i Gliwic.
[Aut.]: Wiesław* Olejko.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 32, s. 61-80, bibliogr. 2 poz.

134/199
Nr opisu: 0000035195   
Struktura przestrzenna miasta a poczucie bezpieczeństwa (architektoniczne komponenty stresu ¶rodowiskowego).
[Aut.]: Andrzej** Niezabitowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 33, s. 25-36, bibliogr. 20 poz.

135/199
Nr opisu: 0000034969   
Szklarnia jako Ľródło ciepła oraz nowa jako¶ć projektowania architektonicznego.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 61-82, bibliogr. 13 poz.

136/199
Nr opisu: 0000035203   
Tereny przemysłowe dzielnicy So¶nica w Gliwicach. Rozpoznanie i koncepcje przekształceń.
[Aut.]: Ewa** Szady, Stefan** Zemła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 31, s. 45-59, 11 tabl., bibliogr. 4 poz.

137/199
Nr opisu: 0000034964   
Trzecia Kolonia Robotnicza w Knurowie na tle ówczesnych osiedli patronackich.
[Aut.]: Jarosław* Figaszewski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 32, s. 81-101, bibliogr. 3 poz.

138/199
Nr opisu: 0000034966   
Wiatraki holenderskie.
[Aut.]: Krzysztof Kozak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 27, s. 117-128, bibliogr. 1 poz.

139/199
Nr opisu: 0000034961   
Wybrane przykłady bibliotek na tle historii.
[Aut.]: Rafał* Musialik.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 32, s. 161-229

140/199
Nr opisu: 0000035198   
Wymiar znaczeniowy form wertykalnych.
[Aut.]: Jan Rabiej.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 30, s. 155-180, bibliogr. 34 poz.

141/199
Nr opisu: 0000035205   
Zależno¶ci pomiędzy polityk± przestrzenn± gminy a kierunkami restrukturyzacji terenów przemysłowych na przykładzie dzielnicy Łabędy w Gliwicach.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska, Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 31, s. 29-44, 7 tabl., bibliogr. 10 poz.

142/199
Nr opisu: 0000034963   
Zależno¶ci pomiędzy rozwi±zaniem przestrzennym obiektów handlowych a efektywno¶ci± w zakresie energetycznym.
[Aut.]: Beata Majerska-Pałubicka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 32, s. 103-143, bibliogr. 17 poz.

143/199
Nr opisu: 0000034962   
Zastosowanie systemów CAD przy projektowaniu architektonicznych obiektów użyteczno¶ci publicznej.
[Aut.]: Zbyszko Bujniewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 32, s. 145-160, bibliogr. 6 poz.

144/199
Nr opisu: 0000035193   
Zwi±zki pomiędzy jako¶ci± funkcjonaln±, estetyczn± i społeczn± przestrzeni miejskiej na przykładzie Tychów.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1996 z. 33, s. 63-76, 1 tabl., bibliogr. 30 poz.

145/199
Nr opisu: 0000033251   
Architektura restrukturyzowanego przemysłu również na potrzeby osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Katarzyna Ujma-W±sowicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 26, s. 69-74, bibliogr. 2 poz.

146/199
Nr opisu: 0000033092   
Górno¶l±skie projekty restrukturyzacji przemysłu.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 25, s. 21-41, 13 tabl.

147/199
Nr opisu: 0000033091   
Koncepcja programu przekształceń funkcjonalno-przestrzennych terenów kopalń Górnego ¦l±ska.
[Aut.]: Ewa** Szady.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 25, s. 45-61, bibliogr. 7 poz.

148/199
Nr opisu: 0000033252   
Nowe aspekty projektowania obiektów biurowych.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 26, s. 51-67, bibliogr. 9 poz.

149/199
Nr opisu: 0000033254   
Parki technologiczne. Próba analizy przestrzenno-funkcjonalnej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 26, s. 15-40, bibliogr. 15 poz.

150/199
Nr opisu: 0000033255   
Współczesne zgrupowania nauki i produkcji - przykłady francuskie.
[Aut.]: Nina** Juzwa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 26, s. 5-14, bibliogr. 5 poz.

151/199
Nr opisu: 0000033090   
Wykorzystanie terenów likwidowanych kopalń w opiniach górników.
[Aut.]: Ewa** Szady.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 25, s. 63-75, bibliogr. 7 poz.

152/199
Nr opisu: 0000033253   
Wymagania techniczne pomieszczeń typu "clean room".
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 26, s. 41-50, bibliogr. 2 poz.

153/199
Nr opisu: 0000033089   
Zabytki przemysłu a restrukturyzacja.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1995 z. 25, s. 77-115, 8 tabl., bibliogr. 11 poz.

154/199
Nr opisu: 0000043768   
Cykle rozwojowe przemysłu.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1994 z. 24, s. 21-26, bibliogr. 1 poz.

155/199
Nr opisu: 0000043765   
Koncepcja utworzenia pasma aktywizacji gospodarczej.
[Aut.]: Stefan** Zemła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1994 z. 24, s. 55-72

156/199
Nr opisu: 0000043769   
Kryteria doboru lokalizacji przemysłu wczoraj i dzisiaj.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1994 z. 24, s. 11-20, bibliogr. 4 poz.

157/199
Nr opisu: 0000043766   
Rewitalizacja terenów przemysłowych jako element modernizacji miast.
[Aut.]: Ewa** Szady.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1994 z. 24, s. 47-53

158/199
Nr opisu: 0000043767   
Współczesne tendencje w projektowaniu i zagospodarowaniu terenów przemysłowych.
[Aut.]: Ewa** Szady.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1994 z. 24, s. 27-45, 1 tabl.

159/199
Nr opisu: 0000043770   
Współczesne uwarunkowania przekształceń układów przestrzennych.
[Aut.]: Józef* Gawłowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1994 z. 24, s. 7-10

160/199
Nr opisu: 0000043764   
Zbadanie możliwo¶ci przekształceń przestrzennych terenów restrukturyzowanego przemysłu na przykładzie dzielnicy Łabędy w Gliwicach.
[Aut.]: Józef* Gawłowski, Krzysztof Gasidło, Elżbieta** Niezabitowska, Ewa** Szady, Artur* ¦liwa, Marek** Wenklar, Stefan** Zemła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1994 z. 24, s. 73-92, 9 tabl.

161/199
Nr opisu: 0000045076   
Dom i miasto w Libii.
[Aut.]: Jacek** Włodarczyk, W. Strabel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 22, s. 7-41, bibliogr. 3 poz.

162/199
Nr opisu: 0000045077   
Formy architektury obiektów kopalnianych.
[Aut.]: Ewa** Szady.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 151-172, bibliogr. 6 poz.

163/199
Nr opisu: 0000045081   
Nowa technologia zastosowana w przemy¶le może zmienić również jego lokalizację.
[Aut.]: Stefan** Zemła.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 63-79

164/199
Nr opisu: 0000045083   
Parki technologiczne - stymulatory restrukturyzacji.
[Aut.]: Tadeusz* Kmieć.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 25-47, 1 tabl., bibliogr. 7 poz.

165/199
Nr opisu: 0000045084   
Planowanie przestrzenne w GOP w latach 1945-1990 na tle koncepcji przekształceń przestrzenno-gospodarczych i rozwoju przemysłu.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 11-24, bibliogr. 12 poz.

166/199
Nr opisu: 0000045078   
Poszukiwanie rozwi±zań przestrzennych zrobotyzowanych zakładów przemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 133-150, bibliogr. 11 poz.

167/199
Nr opisu: 0000045075   
Problem ochrony ¶ródmiejskich zespołów zabytkowych na Górnym ¦l±sku.
[Aut.]: Maria* Nowosad.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 22, s. 43-62, 1 tabl., bibliogr. 15 poz.

168/199
Nr opisu: 0000045079   
Problemy ekologiczne, przestrzenne i społeczne aglomeracji miejsko-przemysłowych wywołane przez przemysł.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 117-129, 1 tabl., bibliogr. 8 poz.

169/199
Nr opisu: 0000045080   
Przestrzenne i prawne uwarunkowania kształtowania stref ochronnych.
[Aut.]: Janina** Klemens.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 83-90

170/199
Nr opisu: 0000045082   
Przestrzenne i społeczne problemy wywołane likwidacj± zakładów wydobywczych.
[Aut.]: Ewa** Szady.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 20, s. 49-62, bibliogr. 9 poz.

171/199
Nr opisu: 0000045074   
Zapadliska.
[Aut.]: Wojciech** Opania, Szymon Opania.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1993 z. 22, s. 63-74, bibliogr. 6 poz.

172/199
Nr opisu: 0000052176   
Chałupy w±skofrontowe w Szczyrku.
[Aut.]: Ewa* Kubica.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 14, s. 85-97, bibliogr. 11 poz.

173/199
Nr opisu: 0000052403   
Czy zabytki architektury przemysłowej na Górnym ¦l±sku musz± zgin±ć?.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 19, s. 105-125

174/199
Nr opisu: 0000052174   
Drewno i drzewo.
[Aut.]: Andrzej** Korbel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 14, s. 7-24

175/199
Nr opisu: 0000052404   
Obsługa dostaw towarowych w cennych kulturowo obszarach ¶ródmiejskich.
[Aut.]: Tadeusz* Kmieć.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 19, s. 41-62

176/199
Nr opisu: 0000052405   
Piękno formy i odpowiednio¶ci w architekturze.
[Aut.]: Mirosław* Bogdan.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 19, s. 9-25, bibliogr. 11 poz.

177/199
Nr opisu: 0000052178   
Problemy planistyczne i konserwatorskie we wsiach zachodniego wybrzeża Szwecji.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 14, s. 113-132

178/199
Nr opisu: 0000052407   
Próba waloryzacji ¶ródmie¶ć miast tworzonych na przełomie XIX i XX w.. (Na przykładzie miast górno¶l±skich).
[Aut.]: Lech Wojtas.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 19, s. 63-102

179/199
Nr opisu: 0000052402   
Przekształcenia układów przestrzennych kopalń węgla kamiennego w ujęciu historycznym.
[Aut.]: Ewa** Szady.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 19, s. 127-153, bibliogr. 6 poz.

180/199
Nr opisu: 0000052406   
Studium konserwatorsko-urbanistyczne jako narzędzie polityki przestrzennej w małych miejscowo¶ciach.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 19, s. 29-39

181/199
Nr opisu: 0000052175   
Uwagi dotycz±ce ochrony i konserwacji architektury drewnianej na Górnym ¦l±sku.
[Aut.]: Jacek** Radziewicz-Winnicki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 14, s. 25-36, bibliogr. 16 poz.

182/199
Nr opisu: 0000052177   
Zespół wiejskiej architektury drewnianej w Istebnej. Proces przemian krajobrazu kulturowego wsi.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1992 z. 14, s. 99-111, bibliogr. 18 poz.

183/199
Nr opisu: 0000059730   
Archeologia urbium. Kiedy interdyscyplinarne badania?.
[Aut.]: Aleksander* Niedzielski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1990 z. 10, s. 55-62, bibliogr. 4 poz.

184/199
Nr opisu: 0000059729   
Badania architektoniczne ¶redniowiecznych murów obronnych w Gliwicach.
[Aut.]: Jacek** Radziewicz-Winnicki.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1990 z. 10, s. 63-75, 2 tabl.

185/199
Nr opisu: 0000059726   
Estetyka architektury robotniczej z przełomu XIX i XX wieku w Gliwicach.
[Aut.]: Stanisław** Lessaer.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1990 z. 10, s. 109-126, bibliogr. 7 poz.

186/199
Nr opisu: 0000059728   
Koncepcja rozwoju bryły budynku Muzeum Miejskiego "Zamek" w Gliwicach w ¶wietle badań architektonicznych.
[Aut.]: Grzegorz* Rendchen.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1990 z. 10, s. 77-85

187/199
Nr opisu: 0000059725   
Przyszły kształt ¶ródmie¶cia Gliwic w koncepcji urbanistycznej z roku 1984.
[Aut.]: Marek* Gachowski, Stanisław** Lessaer.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1990 z. 10, s. 127-147

188/199
Nr opisu: 0000059727   
Ratusz w Gliwicach.
[Aut.]: Piotr* Stachurski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1990 z. 10, s. 87-107, 1 tabl.

189/199
Nr opisu: 0000060564   
Architektura zakładów przemysłowych Sosnowca w latach 1859-1914.
[Aut.]: Jacek* Owczarek.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 17-32

190/199
Nr opisu: 0000060563   
Głos w dyskusji o strefach ochronnych.
[Aut.]: Janina** Klemens.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 35-45, bibliogr. 13 poz.

191/199
Nr opisu: 0000060562   
Informacja w centralnych strefach ruchu pieszego.
[Aut.]: Krystian** Stangel.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 47-56

192/199
Nr opisu: 0000060561   
Kształtowanie programu użytkowego międzyuczelnianych obiektów szkół wyższych - zarys metody.
[Aut.]: Nina** Juzwa.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 59-77, 1 tabl., bibliogr. 11 poz.

193/199
Nr opisu: 0000060565   
Le Corbusier - twórca nowych metod projektowania.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 9-16, bibliogr. 11 poz.

194/199
Nr opisu: 0000059724   
Propozycja rozwi±zania komunikacyjnego rewaloryzowanej przestrzeni ¶rodmie¶cia Gliwic.
[Aut.]: Anna** Żak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 10, s. 147-155, bibliogr. 5 poz.

195/199
Nr opisu: 0000060557   
Siatki perspektywiczne - konstrukcja i zastosowanie.
[Aut.]: Marian** Bietkowski, Henryk** Gliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 131-142, bibliogr. 6 poz.

196/199
Nr opisu: 0000060560   
Strefa usługowo-socjalna wybranych zakładów przemysłowych Katowic - analiza wstępna.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 81-92, bibliogr. 12 poz.

197/199
Nr opisu: 0000060566   
¦redniowieczne obwarowania Gliwic.
[Aut.]: Franciszek** Maurer.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 10, s. 7-54, bibliogr. 6 poz.

198/199
Nr opisu: 0000060559   
Usługi socjalne przemysłu lokalizowane poza zakładem pracy.
[Aut.]: Elżbieta** Niezabitowska.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 93-106, bibliogr. 37 poz.

199/199
Nr opisu: 0000060558   
Wybrane aspekty odbioru wizualnego w projektowaniu elektrowni cieplnych dużej mocy.
[Aut.]: Marek** Wenklar, Lech Wojtas.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1989 z. 7, s. 107-127, bibliogr. 13 poz.

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie