Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZARZ I EDUK
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000079607   
Badanie wpływu wartości wybranych parametrów na kształtowanie się jednostkowego kosztu wydobycia w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Adam Sojda, Maciej Wolny.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 76/77, s. 143-156, bibliogr. 5 poz.

koszty wydobycia węgla ; ekonomika górnictwa

costs of coal mining ; economics of mining industry

2/14
Nr opisu: 0000079603   
Ceny transferowe jako innowacja procesowa.
[Aut.]: Danuta* Langer, Mariusz* Zieliński.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 76/77, s. 129-141, bibliogr. 10 poz.

cena transferowa ; strategia podatkowa ; polityka cenowa ; innowacja procesowa

transfer price ; strategy of tax ; price policy ; process innovation

3/14
Nr opisu: 0000074816   
Dylematy pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 78, s. 61-76, bibliogr. 15 poz.

innowacyjność ; przedsiębiorstwo ; pomiar innowacyjności przedsiębiorstw

innovativeness ; enterprise ; measurement of innovativeness of enterprises

4/14
Nr opisu: 0000077062   
Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych w dobie gospodarki globalnej.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Alina Gorczyńska.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 76/77, s. 113-128, bibliogr. 17 poz.

międzynarodowy rynek kapitałowy ; globalizacja ; źródła finansowania podmiotów gospodarczych ; instrumenty międzynarodowego rynku kapitałowego

international capital market ; globalization ; sponsorship sources of economic subjects ; international capital market instuments

5/14
Nr opisu: 0000074373   
Nauczanie przez projekty jako metoda kształcenia menedżerów XXI wieku zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 79, s. 5-11, bibliogr. 8 poz.

kształcenie menedżerów ; nauczanie przez projekty

education of managers ; project based learning

6/14
Nr opisu: 0000074752   
Niewykorzystywane źródła przewagi konkurencyjnej MSP.
[Aut.]: Anna Michna, Anna** Męczyńska, Roman Kmieciak.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 78, s. 45-59, bibliogr. 28 poz.

MSP ; przewaga konkurencyjna ; upełnomocnienie pracowników ; innowacyjność ; umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw ; technologie informacyjne

SME ; enterprises competitiveness ; employee empowerment ; innovativeness ; internationalization of enterprises activity ; information technologies

7/14
Nr opisu: 0000074795   
Wartość dla klienta jako fundament kreowania lojalności klientów.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 78, s. 17-31, bibliogr.

wartość klienta ; lojalność klienta ; kapitał klienta

customer value ; customer loyalty ; customer capital

8/14
Nr opisu: 0000074796   
Wielokryterialne sterowanie zapasami jako element wspomagania planowania potrzeb materiałowych.
[Aut.]: Katarzyna* Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 78, s. 5-16, bibliogr. 8 poz.

wielokryterialne wspomaganie decyzji ; sterowanie zapasami ; planowanie potrzeb materiałowych

multicriteria decision support ; stock control ; material requirements planning

9/14
Nr opisu: 0000079605   
Wybrane aspekty kierowania kapitałem ludzkim w organizacji.
[Aut.]: Jan* Róg.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 76/77, s. 95-112, bibliogr. 4 poz.

zarządzanie zasobami ludzkimi ; styl kierowania ; kultura organizacji ; motywowanie pracowników

human resources management ; style of management ; organizational culture ; employees motivation

10/14
Nr opisu: 0000077075      
Źródła ryzyka w procesie wprowadzania innowacji technologicznych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 80, s. 5-25, bibliogr. 32 poz.

innowacja technologiczna ; źródło ryzyka ; rozwój przedsiębiorstwa

technological innovation ; sources of risk ; development of enterprise

11/14
Nr opisu: 0000077537
Celowość oraz możliwości pozyskiwania gazu ze składowisk odpadów komunalnych.
[Aut.]: Stefan** Postrzednik.
-Zarz. i Eduk. 2009 nr 66/67, s. 55-66, bibliogr. 12 poz.

12/14
Nr opisu: 0000083268
Europa jako wspólnota duchowa.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
-Zarz. i Eduk. 2009 nr 63, s. 17-25, bibliogr. 4 poz.

wspólnota społeczna ; Europa ; Unia Europejska ; chrześcijaństwo

social community ; Europe ; European Union ; Christianity

13/14
Nr opisu: 0000074375
Udział informatyzacji urzędów administracji publicznej i samorządowej w budowie społeczeństwa informacyjnego.
[Aut.]: Jerzy* Gołubowicz.
-Zarz. i Eduk. 2009 nr 64/65, s. 5-15, bibliogr. 18 poz.

społeczeństwo informacyjne ; informatyzacja ; administracja publiczna ; administracja samorządowa

information society ; informatization ; public administration ; local government administration

14/14
Nr opisu: 0000074412
Zarządzanie personelem wielokulturowym na podstawie badań własnych.
[Aut.]: Anna Kochmańska.
-Zarz. i Eduk. 2009 nr 64/65, s. 47-61, bibliogr. 12 poz.

kultura organizacyjna ; zarządzanie personelem ; pracownik ; etyka zawodowa

organizational culture ; personnel management ; employee ; professional ethics

stosując format:
Nowe wyszukiwanie