Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WSPÓŁCZ ZARZ
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000089139   
Inter-organizational collaboration and the public sector innovativeness - the case of Poland.
[Aut.]: B. Kożuch, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
-Współcz. Zarz. 2013 vol. 12 nr 3, s. 8-25, bibliogr. 56 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

współpraca międzyorganizacyjna ; innowacja ; zarządzanie publiczne ; relacje partnerskie ; sektor publiczny

inter-organizational cooperation ; innovation ; public management ; collaborative relationship ; public sector

2/12
Nr opisu: 0000082062   
Analiza koncepcji czynników sprawczych kierowania oraz jej zastosowanie w praktyce.
[Aut.]: Aleksander Gwiazda.
-Współcz. Zarz. 2012 nr 1, s. 95-103, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

model 7S ; czynniki sprawcze ; dysfunkcja zarządzania

7S model ; causative factors ; management dysfunction

3/12
Nr opisu: 0000082067   
Perspektywa instytucjonalna w zarządzaniu na przykładzie oceny jego sprawności.
[Aut.]: Aleksander Gwiazda.
-Współcz. Zarz. 2012 nr 3, s. 163-171, bibliogr. 43 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

instytucja zarządzania ; funkcjonalizm ; schemat AGIL

management institution ; functionalism ; AGIL scheme

4/12
Nr opisu: 0000081209   
Sieciowe ujęcie współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu kryzysowym.
[Aut.]: Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
-Współcz. Zarz. 2012 nr 3, s. 51-60, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

zarządzanie kryzysowe ; zarządzanie publiczne ; współpraca międzyorganizacyjna ; sieć relacji

crisis management ; public management ; inter-organizational cooperation ; network of relationships

5/12
Nr opisu: 0000085133   
Model przedsiębiorczego rozwoju organizacji. Konstrukt i jego wymiary.
[Aut.]: Mariusz* Bratnicki.
-Współcz. Zarz. 2011 nr 3, s. 34-42, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

przedsiębiorczość organizacyjna ; rozwój organizacji ; model konceptualny

corporate entrepreneurship ; organization evaluation ; conceptual model

6/12
Nr opisu: 0000077139   
Sieci dostaw jako droga do wzrostu innowacyjności usług w sektorze dystrybucji.
[Aut.]: Marzena Kramarz.
-Współcz. Zarz. 2011 nr 4, s. 109-120, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

innowacja ; usługi logistyczne ; kooperacja ; sieć dostaw ; sieć dystrybucji

innovation ; logistic services ; cooperation ; supply network ; distribution network

7/12
Nr opisu: 0000081160   
Pomiar efektów współpracy nauki i przemysłu.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Współcz. Zarz. 2010 nr 4, s. 45-54, bibliogr. 40 poz.

uczelnia wyższa ; przedsiębiorstwo przemysłowe ; współpraca ; innowacyjność ; system pomiarowy ; mapa sukcesu

university ; industrial enterprise ; cooperation ; innovation ; measurement system ; success map

8/12
Nr opisu: 0000082046   
Zarządzanie jako nauka wieloparadygmatowa.
[Aut.]: Aleksander Gwiazda.
-Współcz. Zarz. 2010 nr 4, s. 22-33, bibliogr. 25 poz.

paradygmat ; zarządzanie ; metateoria

paradigm ; management ; meta-theory

9/12
Nr opisu: 0000085096
Organizacyjne archetypy i nieokreśloność.
[Aut.]: Mariusz* Bratnicki.
-Współcz. Zarz. 2008 nr 2, s. 5-14

10/12
Nr opisu: 0000050978
Wymiary kulturowe organizacji publicznych na przykładzie województwa śląskiego.
[Aut.]: Radosław Wolniak.
-Współcz. Zarz. 2008 nr 2, s. 128-138

11/12
Nr opisu: 0000073620
Indywidualizm i kolektywizm w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa śląskiego.
[Aut.]: Radosław Wolniak.
-Współcz. Zarz. 2007 nr 2, s. 163-173

12/12
Nr opisu: 0000076127
Organizacyjne uczenie się a efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Michna.
-Współcz. Zarz. 2007 nr 2, s. 123-133

stosując format:
Nowe wyszukiwanie