Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WIAD CHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/32
Nr opisu: 0000132719   
Nowe rozwiązania i modyfikacje najpopularniejszych polimerowych nośników substancji aktywnych.
[Aut.]: Justyna Odrobińska, Dorota Neugebauer.
-Wiad. Chem. 2019 R. 73 z. 9/10, s. 481-501, bibliogr. 85 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

koniugaty ; micela ; liposom ; nanocząstka ; nośnik polimerowy

conjugates ; micelle ; liposome ; nanoparticle ; polymeric carrier

2/32
Nr opisu: 0000108268   
Reakcje utleniania wybranych grup funkcyjnych z wykorzystaniem Oxone jako źródła tlenu cząsteczkowego.
[Aut.]: P. Zawadzki, W. Czardybon, Anna Chrobok.
-Wiad. Chem. 2016 R. 70 z. 5/6, S. 269-297, bibliogr. 54 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

oxone(R) ; ciecz jonowa ; utlenianie ; epoksyd

oxone(R) ; ionic liquid ; oxidation ; epoxide

3/32
Nr opisu: 0000105776   
Glikozydy nasercowe - nowe trendy w chemii medycznej saponin i sapogenin.
[Aut.]: G. Grynkiewicz, Wiesław** Szeja.
-Wiad. Chem. 2015 R. 69 z. 11/12, s. 1047-1065, bibliogr. 68 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

glikozyd nasercowy ; digitoksyna ; synteza digitoksozy

cardiac glycoside ; digitoxin ; digitoxose synthesis

4/32
Nr opisu: 0000096310   
Dwie dekady chemo-enzymatycznej reakcji Baeyera-Villigera.
[Aut.]: Agnieszka* Drożdż, Rafał* Bielas, Anna Chrobok.
-Wiad. Chem. 2014 R. 68 z. 11/12, s. 1031-1048, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

chemo-enzymatyczna reakcja Baeyera-Villigera ; laktony ; utlenianie ketonu cyklicznego ; lipaza ; Candida antarctica

chemo-enzymatic Baeyer-Villiger reaction ; lactones ; cyclic ketone oxidation ; lipase ; Candida antarctica

5/32
Nr opisu: 0000087095   
Środki kontrastowe do obrazowania magnetyczno-rezonansowego na przykładzie związków kompleksowych żelaza.
[Aut.]: Nikodem Kuźnik, Marzena Wyskocka.
-Wiad. Chem. 2013 R. 67 z. 7/8, s. 665-694, bibliogr. 91 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

obrazowanie magnetyczno-rezonansowe ; środek kontrastowy ; MRI ; związki żelaza

magnetic resonance imaging ; contrast agent ; MRI ; iron compounds

6/32
Nr opisu: 0000050802   
Wodór, metanol czy paliwa płynne z węgla i wody - w najbliższej perspektywie w Polsce.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski.
-Wiad. Chem. 2009 R. 63 z. 5/6, s. 477-497, bibliogr. 40 poz.

czyste technologie węglowe ; energia ; węgiel bitumiczny gazowopłomienny ; węgiel brunatny ; wodór ; synteza metanolu ; synteza Fischera-Tropscha ; olej napędowy ; sekwestracja CO2 ; chemizm CO2

clean coal technologies ; energy ; bituminous coal ; brown coal ; hydrogen ; methanol synthesis ; Fischer-Tropsch synthesis ; diesel fuel ; CO2 sequestration ; chemism of CO2

7/32
Nr opisu: 0000082708   
Synteza amfifilowych kopolimerów szczepionych metodą kontrolowanej (ko)polimeryzacji rodnikowej hydrofilowego makromonomeru poli(tlenku etylenu).
[Aut.]: Dorota Neugebauer.
-Wiad. Chem. 2008 R. 62 nr 1/2, s. 49-66, bibliogr. 76 poz.

kopolimer szczepiony ; amfifilowość ; PEO ; ATRP

graft copolymer ; amphiphilicity ; PEO ; ATRP

8/32
Nr opisu: 0000022803   
Sole winylofosfoniowe w syntezie organicznej.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, B. Fryczkowska, R. Gabański.
-Wiad. Chem. 2005 R. 59 nr 3/4, s. 249-274, bibliogr. 43 poz.

sole winylofosfoniowe ; addycja nukleofilowa ; ylidy fosforowe ; reakcja Wittiga ; synteza

vinylphosphonium salts ; nucleophilic addition ; phosphorus ylides ; Witting reaction ; synthesis

9/32
Nr opisu: 0000011886
Jakość wyników analitycznych w śladowej analizie nieorganicznej.
[Aut.]: K. Srogi, Mariusz* Minkina.
-Wiad. Chem. 2004 R. 58 z. 11/12, s. 983-1007, bibliogr. 70 poz.

analiza chemiczna ; jakość wyników ; RM ; CRM

chemical analysis ; results quality ; RM ; CRM

10/32
Nr opisu: 0000000941   
Glikozylacja z zastosowaniem pochodnych 1-tiocukrów jako substratów.
[Aut.]: Wiesław** Szeja, Joanna* Bugla, A. Niemiec, Gabriela Pastuch-Gawołek, Anna Kasprzycka, A. Ślusarczyk, Ilona Wandzik, Tadeusz Bieg, B. Przybysz, J. Bogusiak.
-Wiad. Chem. 2002 R. 56 z. 7/8, s. 605-625, bibliogr. 73 poz.

11/32
Nr opisu: 0000000933   
Nadtlenki polimeryczne - otrzymywanie, właściwości, zastosowania.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, M. Danch.
-Wiad. Chem. 2002 R. 56 z. 9/10, s. 811-828, bibliogr. 59 poz.

12/32
Nr opisu: 0000000938   
Syntezy naturalnych i modyfikowanych antybiotyków antracyklinowych ze wspólnego prekursora: 3,4-di-O-acetyl- -rhamnal.
[Aut.]: G. Grynkiewicz, O. Achmatowicz, Izabela* Fokt, W. Priebe, J. Ramza, B. Szechner, Wiesław** Szeja.
-Wiad. Chem. 2002 R. 56 z. 7/8, s. 535-560, bibliogr. 38 poz.

13/32
Nr opisu: 0000000209   
O kierunkach przemian wiązania nadtlenowego i właściwościach utleniających organicznych związków nadtlenowych.
[Aut.]: Stefan** Baj, Małgorzata* Dawid.
-Wiad. Chem. 2000 R. 54 z. 11/12, s. 1023-1061, bibliogr. 188 poz.

14/32
Nr opisu: 0000034916
Synteza organicznych substancji nadtlenowych.
[Aut.]: Stefan** Baj, Małgorzata* Dawid.
-Wiad. Chem. 1996 R. 50 z. 3/4, s. 261-293, bibliogr. 244 poz.

15/32
Nr opisu: 0000033070
Badania własne nad termokatalitycznymi przemianami metanu w węglowodory C2.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Wiad. Chem. 1995 R. 49 z. 1/2, s. 99-107, bibliogr. 26 poz.

16/32
Nr opisu: 0000033337
Reakcje 2-oksetanonów z alkoholanami litowców.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, P. Kurcok, A. Matuszowicz.
-Wiad. Chem. 1995 R. 49 z. 11/12, s. 751-754, bibliogr. 5 poz.

17/32
Nr opisu: 0000033336
Siarczanowanie cukrów w układach trójfazowych.
[Aut.]: Wiesław** Szeja, C. Niedzielski.
-Wiad. Chem. 1995 R. 49 z. 11/12, s. 783-785, bibliogr. 8 poz.

18/32
Nr opisu: 0000033072
Spektrometria masowa cyklotronowego rezonansu jonowego z transformacją Fouriera (FT-ICRMS).
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz.
-Wiad. Chem. 1995 R. 49 z. 5/6, s. 265-275, bibliogr. 45 poz.

19/32
Nr opisu: 0000044220
Recenzja. [Aut.]: Marian* Taniewski. -Wiad. Chem. 1994 R. 48 z. 3/4, s. 274-276
[Praca recenzowana]: Technologia chemiczna organiczna. Surowce i półprodukty / R. Bogoczek, E. Kociołek-Balawejder. Wrocław 1992

20/32
Nr opisu: 0000043893
Zastosowanie sieciowanych rodnikowo układów metakrylanowych w stomatologii zachowawczej.
[Aut.]: Mirosław** Gibas.
-Wiad. Chem. 1994 R. 48 z. 9/10, s. 593-631, bibliogr. 108 poz.

21/32
Nr opisu: 0000044968
Aniony litowców.
[Aut.]: Z. Grobelny, A. Stolarzewicz, Zbigniew** Jedliński.
-Wiad. Chem. 1993 R. 47 z. 1/2, s. 7-17, bibliogr. 66 poz.

22/32
Nr opisu: 0000045148
Polimery przewodzące jako elektrody chemiczne modyfikowane (ECM). Materiały kompozytowe i polimery autodomieszkowane. [Cz.] 1.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski.
-Wiad. Chem. 1993 R. 47 z. 5/6, s. 299-325, bibliogr. 97 poz.

23/32
Nr opisu: 0000052459
Fotokatalityczny rozkład wody w układach porfirynowych homogenicznych i mikroheterogenicznych.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, W. Szulbiński.
-Wiad. Chem. 1992 R. 46 z. 5/6, s. 305-342, bibliogr. 264 poz.

24/32
Nr opisu: 0000052554
Synteza glikozydów i oligosacharydów.
[Aut.]: Jadwiga* Bogusiak, Wiesław** Szeja.
-Wiad. Chem. 1992 R. 46 z. 11/12, s. 771-785, bibliogr. 65 poz.

25/32
Nr opisu: 0000053666
Niskotemperaturowe utlenianie węgli kamiennych.
[Aut.]: Andrzej* Deńca.
-Wiad. Chem. 1991 R. 45 z. 1/2, s. 101-118, bibliogr. 163 poz.

26/32
Nr opisu: 0000053665
Rozwój przemysłu chlorowego w Polsce.
[Aut.]: Rafał* Dzik.
-Wiad. Chem. 1991 R. 45 z. 1/2, s. 609-615, bibliogr. 11 poz.

27/32
Nr opisu: 0000060048
Chemiczne aspekty roli selenu w mechanizmach obrony organizmów przed powstawaniem chorób nowotworowych.
[Aut.]: Andrzej** Rajca.
-Wiad. Chem. 1990 R. 44 nr 9/10, s. 665-677, bibliogr. 71 poz.

28/32
Nr opisu: 0000060050
Kwas hydroksyloamino-O-sulfonowy i jego zastosowanie w syntezie organicznej.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Krzysztof Walczak.
-Wiad. Chem. 1990 R. 44 nr 3/4, s. 243-253, bibliogr. 124 poz.

29/32
Nr opisu: 0000060049
Ultrafiltracja metodą wspomagającą procesy biochemiczne.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Michał** Bodzek.
-Wiad. Chem. 1990 R. 44 nr 5/6, s. 411-436, bibliogr. 60 poz.

30/32
Nr opisu: 0000060804
Oczyszczanie i zatężanie białek enzymatycznych metodą ultrafiltracji.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Michał** Bodzek, Irena Korus.
-Wiad. Chem. 1989 R. 43 z. 11/12, s. 925-946, bibliogr. 36 poz.

31/32
Nr opisu: 0000060534
Współczesne techniki spektroskopii w podczerwieni w badaniach węgla.
[Aut.]: Andrzej* Deńca, Jerzy** Strojek.
-Wiad. Chem. 1989 R. 43 nr 7/8, s. 505-526, bibliogr. 165 poz.

32/32
Nr opisu: 0000064425
Problemy związane z klasyfikacją reakcji chemicznych. Dyskusje.
[Aut.]: Wincenty** Turek.
-Wiad. Chem. 1988 R. 42 z. 9/10, s. 773-775, bibliogr. 5 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie