Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WATER AIR SOIL POLLUT
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/28
Nr opisu: 0000134229   
Fed-batch decolourization of mixture of brilliant green and evans blue by bacteria species applied as pure and mixed cultures: influence of growth conditions.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś.
-Water Air Soil Pollut. 2020 vol. 231 iss. 2, art. 75 s. 1-23, bibliogr.. Impact Factor 1.900. Punktacja MNiSW 70.000

dekoloryzacja ; ekotoksyczność ; mieszane kultury bakterii ; mieszanina barwników syntetycznych ; barwnik trójfenylometanowy ; barwnik azowy ; reaktor półciągły

decolourization ; ecotoxicity ; mixed bacterial culture ; synthetic dye mixture ; triphenylmethane dye ; azo dye ; fed-batch reactor

2/28
Nr opisu: 0000123594   
Possibilities of obtaining from highly polluted environments: new bacterial strains with a significant decolorization potential of different synthetic dyes.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Water Air Soil Pollut. 2018 vol. 229 iss. 6, s. 1-13, bibliogr. 63 poz.. Impact Factor 1.774. Punktacja MNiSW 25.000

dekoloryzacja ; ścieki ; bakterie ; barwnik syntetyczny ; barwnik azowy ; barwnik trójfenylometanowy ; barwnik fluorenowy ; zanieczyszczone wody rzeczne

decolorization ; wastewater ; bacteria ; synthetic dye ; azo dye ; triphenylmethane dye ; fluorone dye ; polluted river water

3/28
Nr opisu: 0000121087   
Stimulation of heavy metal adsorption process by using a strong magnetic field.
[Aut.]: Krzysztof* Rajczykowski, Krzysztof Loska.
-Water Air Soil Pollut. 2018 vol. 229 iss. 1, s. 1-7, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 1.774. Punktacja MNiSW 25.000

usuwanie metali ciężkich ; adsorpcja metali ciężkich ; modyfikacja pola magnetycznego ; modyfikacja adsorpcji

heavy metal removal ; heavy metal adsorption ; magnetic field modification ; adsorption modification

4/28
Nr opisu: 0000121226   
Zinc removal from the aqueous solutions by the chemically modified biosorbents.
[Aut.]: Krzysztof* Rajczykowski, Oktawia Sałasińska, Krzysztof Loska.
-Water Air Soil Pollut. 2018 vol. 229 iss. 1, art. no. 6 s. 1-7., bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.774. Punktacja MNiSW 25.000

biosorpcja ; cynk ; słoma ; modyfikacja chemiczna

biosorption ; zinc ; straw ; chemical modification

5/28
Nr opisu: 0000105344   
δ13C and water use efficiency in the glucose of annual pine tree rings as ecological indicators of the forests in the most industrialized part of Poland.
[Aut.]: Barbara Sensuła.
-Water Air Soil Pollut. 2016 vol. 227 iss. 2, art. no. 68 s. 1-13, bibliogr. 64 poz.. Impact Factor 1.702. Punktacja MNiSW 25.000

stabilny izotop węgla ; iWUE ; zanieczyszczenie atmosfery ; glukoza

carbon stable isotope ; iWUE ; atmospheric pollution ; glucose

6/28
Nr opisu: 0000105342   
The impact of climate, sulfur dioxide, and industrial dust on δ18O and δ13C in glucose from pine tree rings growing in an industrialized area in the southern part of Poland.
[Aut.]: Barbara Sensuła.
-Water Air Soil Pollut. 2016 vol. 227, art. no. 106 s. 1-13, bibliogr. 67 poz.. Impact Factor 1.702. Punktacja MNiSW 25.000

sosna ; stabilny izotop tlenu ; stabilny izotop węgla ; bioindykator ; pył ; dwutlenek siarki ; klimat

pine ; stable oxygen isotope ; stable carbon isotope ; bioindicator ; dust ; sulfur dioxide ; climate

7/28
Nr opisu: 0000099190   
Degradation of iodinated contrast media in aquatic environment by means of UV, UV/TiO2 process, and by activated sludge.
[Aut.]: Ewa* Borowska, Ewa Felis, Sebastian Żabczyński.
-Water Air Soil Pollut. 2015 vol. 226, art. no. 151 s. 1-12, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 1.551. Punktacja MNiSW 25.000

kontrast radiologiczny ; bioreaktor membranowy ; fotoliza ; proces UV/TiO2

contrast medium ; membrane bioreactor ; photolysis ; UV/TiO2 process

8/28
Nr opisu: 0000096306   
Dye decolourisation using two Klebsiella strains.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Water Air Soil Pollut. 2015 vol. 226 iss. 1, art. 2249 s. 1-15, bibliogr.. Impact Factor 1.551. Punktacja MNiSW 25.000

Klebsiella ; barwnik azowy ; barwnik trójfenylometanowy ; mieszanina barwników ; dekoloryzacja ; zootoksyczność ; fitotoksyczność

Klebsiella ; azo dye ; triphenylmethane dye ; dyes mixture ; decolorization ; zootoxicity ; phytotoxicity

9/28
Nr opisu: 0000102782   
Processes of removing zinc from water using zero-valent iron.
[Aut.]: Tomasz Suponik, A. Winiarski.
-Water Air Soil Pollut. 2015 vol. 226, art. no. 360 s. 1-11, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 1.551. Punktacja MNiSW 25.000

żelazo metaliczne ; cynk ; rentgenowska spektroskopia fotoelektronów ; dyfrakcja ; ładunek powierzchniowy

zero-valent iron ; zinc ; X-ray photoelectron spectroscopy ; diffraction ; surface charge

10/28
Nr opisu: 0000102162   
Spatial and short-temporal variability of δ13C and δ15N and water-use efficiency in pine needles of the three forests along the most industrialized part of Poland.
[Aut.]: Barbara Sensuła.
-Water Air Soil Pollut. 2015 vol. 226 iss. 11, art. 362 s. 1-13, bibliogr.. Impact Factor 1.551. Punktacja MNiSW 25.000

izotop stabilny ; węgiel ; azot ; WUE ; zanieczyszczenie atmosfery ; igły sosnowe

stable isotope ; carbon ; nitrogen ; WUE ; atmosphere pollution ; pine needles

11/28
Nr opisu: 0000102787   
The effect of calcium peroxide on the phenol oxidase and acid phosphatase activity and removal of fluoranthene from soil.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Magdalena* Niesler.
-Water Air Soil Pollut. 2015 vol. 226 iss. 11, art. no. 365 s. 1-11, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 1.551. Punktacja MNiSW 25.000

fluoranten ; AOPs ; oksydaza fenolowa ; fosfataza kwaśna ; odkażanie gleby

fluoranthene ; AOPs ; phenol oxidase ; acid phosphatase ; soil decontamination

12/28
Nr opisu: 0000099537   
The simultaneous determination of six flame retardants in water samples using SPE pre-concentration and UHPLC-UV method.
[Aut.]: Bartosz Kowalski, M. Mazur.
-Water Air Soil Pollut. 2015 vol. 225, art. no. 1886 s.1-9, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 1.551. Punktacja MNiSW 25.000

13/28
Nr opisu: 0000100729   
Tree growth and climate relationship: dynamics of scots pine (pinus sylvestris l.) growing in the near-source region of the combined heat and power plant during the development of the pro-ecological strategy in Poland.
[Aut.]: Barbara Sensuła, S. Wilczyński, M. Opała.
-Water Air Soil Pollut. 2015 vol. 226, art. no. 220 s. 1-17, bibliogr. 76 poz.. Impact Factor 1.551. Punktacja MNiSW 25.000

sosna ; zmiana klimatu ; zanieczyszczenie ; wzrost drzewa ; skojarzony układ energetyczny ; izotopy węgla

pine ; climate change ; pollution ; tree growth ; combined heat and power station ; carbon isotopes

14/28
Nr opisu: 0000089908   
Decolourisation of different dyes by two Pseudomonas strains under various growth conditions.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Water Air Soil Pollut. 2014 vol. 225 iss. 2, art. 1846 s. 1-13, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 1.554. Punktacja MNiSW 25.000

Pseudomonas ; barwnik azowy ; barwnik trójfenylometanowy ; dekoloryzacja ; zootoksyczność ; fitotoksyczność

Pseudomonas ; azo dye ; triphenylmethane dye ; decolourization ; zootoxicity ; phytotoxicity

15/28
Nr opisu: 0000095182   
A pretreatment method for analysing albendazole by HPLC in plant material.
[Aut.]: Dorota* Marciocha, Joanna Kalka, Jolanta Turek-Szytow, Joanna Surmacz-Górska.
-Water Air Soil Pollut. 2013 vol. 224 iss. 8, art. 1646 s. 1-8, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 1.685. Punktacja MNiSW 25.000

albendazol ; rośliny ; HPLC ; przygotowanie próbki

albendazole ; plants ; HPLC ; sample preparation

16/28
Nr opisu: 0000089915   
Effectiveness of dyes removal by mixed fungal cultures and toxicity of their metabolites.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Water Air Soil Pollut. 2013 vol. 224 iss. 5, art. 1534 s. 1-9, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.685. Punktacja MNiSW 25.000

zootoksyczność ; fitotoksyczność ; dekoloryzacja barwników ; mieszana kultura grzybowa

zootoxicity ; phytotoxicity ; dyes decolorization ; mixed fungal culture

17/28
Nr opisu: 0000071931   
Biological removal of azo and triphenylmethane dyes and toxicity of process by-products.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Water Air Soil Pollut. 2012 vol. 223 iss. 4, s. 1581-1592, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 1.748. Punktacja MNiSW 30.000

dekoloryzacja ; barwnik azowy ; barwnik trójfenylometanowy ; fitotoksyczność ; zootoksyczność

decolourization ; azo dye ; triphenylmethane dye ; phytotoxicity ; zootoxicity

18/28
Nr opisu: 0000074644   
Decolourization of diazo evans blue by two strains of Pseudomonas fluorescens isolated from different wastewater treatment plants.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Water Air Soil Pollut. 2012 vol. 223 iss. 8, s. 5259-5266, bibliogr.. Impact Factor 1.748. Punktacja MNiSW 30.000

barwnik azowy ; dekoloryzacja ; zootoksyczność ; fitotoksyczność ; Pseudomonas

azo dye ; decolourization ; zootoxicity ; phytotoxicity ; Pseudomonas

19/28
Nr opisu: 0000071543   
Exchangeable and bioavailable aluminium in the mountain forest soil of Barania Góra Range (Silesian Beskids, Poland).
[Aut.]: Maria** Zołotajkin, Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka, Monika* Skwira, A. Smoliński.
-Water Air Soil Pollut. 2011 vol. 216 iss. 1/4, s. 571-580, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 1.625. Punktacja MNiSW 30.000

gleba leśna ; analiza specjacyjna ; Barania Góra ; Beskid Śląski ; mobilność ; aluminium

forest soil ; speciation analysis ; Barania Góra ; Silesian Beskids ; mobility ; aluminium

20/28
Nr opisu: 0000071287   
Lead speciation in the dusts emitted from non-ferrous metallurgy processes.
[Aut.]: Marianna* Czaplicka, Ł. Buzek.
-Water Air Soil Pollut. 2011 vol. 218 iss. 1/4, s. 157-163, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 1.625. Punktacja MNiSW 30.000

metalurgia nieżelazna ; ołów ; specjacja ; pył

non-ferrous metallurgy ; lead ; speciation ; dust

21/28
Nr opisu: 0000058693   
The development of SPE procedures and an UHPLC method for the simultaneous determination of ten drugs in water samples.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
-Water Air Soil Pollut. 2010 vol. 211 iss. 1/4, s. 417-425, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 1.765

SPE ; metoda HPLC ; narkotyk

SPE ; HPLC method ; drug

22/28
Nr opisu: 0000024705   
Buffer capacity of open atmospheric gas-liquid systems.
[Aut.]: Irena** Wilkosz.
-Water Air Soil Pollut. 2007 vol. 178 iss. 1/4, s. 217-228, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 1.224

pojemność buforowa ; równowaga ; pH ; interakcja gaz-ciecz

buffer capacity ; equilibria ; pH ; gas-liquid interactions

23/28
Nr opisu: 0000013825   
Lead partitioning in the bottom sediment of Rybnik reservoir (southern Poland).
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, Irena Korus.
-Water Air Soil Pollut. 2005 vol. 164 iss. 1/4, s. 315-327, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.058

24/28
Nr opisu: 0000077157   
Impact assessment of the Upper Silesian Industrial Region on greenhouse gas emissions in Poland.
[Aut.]: Barbara* Białecka.
-Water Air Soil Pollut. 2003 vol. 148 iss. 1/4, s. 335-346, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.883

zmiany klimatu ; gaz cieplarniany ; Górnośląski Region Przemysłowy

climate change ; greenhouse gas ; Upper Silesian Industrial Region

25/28
Nr opisu: 0000001156   
Sequential extraction and determination of chemical forms of zinc in sulfate sludge.
[Aut.]: Marian Turek, Teofil** Korolewicz, Jerzy** Ciba, Jan** Cebula.
-Water Air Soil Pollut. 2002 vol. 135 iss. 1/4, s. 311-323. Impact Factor 0.526

26/28
Nr opisu: 0000007357   
Speciation of cadmium in the bottom sediment of Rybnik Reservoir.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła.
-Water Air Soil Pollut. 2002 vol. 141 iss. 1/4, s. 73-89, bibliogr.. Impact Factor 0.526

27/28
Nr opisu: 0000007732   
Occurrence of metals in composted municipal wastes and their removal.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Teofil** Korolewicz, Marian Turek.
-Water Air Soil Pollut. 1999 vol. 111 iss. 1, s. 159-170, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.971

28/28
Nr opisu: 0000026915   
Use of enrichment, and contamination factors together with geoaccumulation indexes to evaluate the content of Cd, Cu and Ni in the Rybnik water reservoir in Poland.
[Aut.]: Krzysztof Loska, Jan** Cebula, Jacek* Pelczar, D. Wiechula, J. Kwapuliński.
-Water Air Soil Pollut. 1997 vol. 93 iss. 1/4, s. 347-365, bibliogr. 40 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie