Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TETRAHEDRON LETT
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/33
Nr opisu: 0000124937   
1-(N-Acylamino)-1-triphenylphosphoniumalkylphosphonates: general synthesis and prospects for further synthetic applications.
[Aut.]: Anna Kuźnik, Roman** Mazurkiewicz, Magdalena Zięba, Karol Erfurt.
-Tetrahedron Lett. 2018 vol. 59 iss. 35, s. 3307-3310, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 2.259. Punktacja MNiSW 25.000

1-(N-Acyloamino)-1-trifenylofosfonioalkilofosfoniany ; bisfosfoniany ; N-Acyloimidoilany ; α,β-Dehydro-α-aminofosfoniany

1-(N-Acylamino)-1-triphenylphosphoniumalkylphosphonates ; bisphosphonates ; N-Acylimidates ; α,β-Dehydro-α-aminophosphonates

2/33
Nr opisu: 0000102725   
Oxidative cyclization of N-aroylhydrazones to 2-(2-arylethenyl)-1,3,4-oxadiazoles using DDQ as an efficient oxidant.
[Aut.]: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
-Tetrahedron Lett. 2015 vol. 56 iss. 43, s. 5878-5881, bibliogr. 43 poz.. Impact Factor 2.347. Punktacja MNiSW 25.000

1,3,4-oksadiazol ; cyklizacja oksydacyjna ; 2,3-dichloro-5,6-dicyjano-1,4-benzochinon ; DDQ ; heterocykle

1,3,4-oxadiazole ; oxidative cyclization ; 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone ; DDQ ; heterocycles ; N-aroylhydrazones

3/33
Nr opisu: 0000096996   
Synthesis of 3-arylquinazolin-4(3H)-imines from 2-amino-N'-arylbenzamidines and triethyl orthoformate.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Nikodem Kuźnik.
-Tetrahedron Lett. 2015 vol. 56 iss. 10, s. 1198-1199, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 2.347. Punktacja MNiSW 25.000

cyklizacja ; ortomrówczan trietylu ; amidyny ; chinazolina

cyclization ; triethyl orthoformate ; amidines ; quinazoline

4/33
Nr opisu: 0000092951   
An approach for disaccharide chiron synthesis using a Ferrier-type rearrangement.
[Aut.]: Katarzyna* Komor, Wiesław** Szeja, Tadeusz Bieg, Nikodem Kuźnik, Gabriela Pastuch-Gawołek, Katarzyna* Komor.
-Tetrahedron Lett. 2014 vol. 55 iss. 27, s. 3709-3712, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 2.379. Punktacja MNiSW 25.000

5/33
Nr opisu: 0000096262   
An efficient synthesis of conjugated 5-aryl-1,3,4-oxadiazoles from 3-heteroarylacrylohydrazides and acid chlorides.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Monika Wróblowska.
-Tetrahedron Lett. 2014 vol. 55 iss. 21, s. 3252-3254, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 2.379. Punktacja MNiSW 25.000

cyklizacja ; związki heterocykliczne ; 1,3,4-oksadiazol ; hydrazyd kwasu 3-heteroaryloakrylowego

cyclization ; heterocycles ; 1,3,4-oxadiazoles ; 3-heteroarylacryloylhydrazide

6/33
Nr opisu: 0000087646   
Synthesis of novel 1-[(1-ethoxymethylene)amino]imidazol-5(4H)-ones and 1,2,4-triazin-6(5H)-ones from optically active α-aminocarboxylic acid hydrazides.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak, Wojciech** Zieliński.
-Tetrahedron Lett. 2013 vol. 54 iss. 35, s. 4637-4640, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 2.391. Punktacja MNiSW 25.000

związki heterocykliczne ; hydrazyd kwasu alfa-amino karboksylowego ; cyklizacja ; racemizacja

heterocycles ; alpha-aminocarboxylic acid hydrazide ; cyclization ; racemization

7/33
Nr opisu: 0000071206   
Microwave-assisted synthesis of 2-styryl-1,3,4-oxadiazoles from cinnamic acid hydrazide and triethyl orthoesters.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
-Tetrahedron Lett. 2012 vol. 53 iss. 1, s. 76-77, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 2.397. Punktacja MNiSW 30.000

1,3,4-oksadiazol ; napromienianie mikrofalowe ; cyklizacja ; hydrazyd kwasu cynamonowego

1,3,4-oxadiazole ; microwave irradiation ; cyclization ; cinnamic acid hydrazide

8/33
Nr opisu: 0000071283   
A convenient synthesis of 5-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-diones.
[Aut.]: Dominika* Jakubiec, Krzysztof Walczak.
-Tetrahedron Lett. 2011 vol. 52 iss. 51, s. 6890-6891, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 2.683. Punktacja MNiSW 30.000

5-cyanouracil ; 1,3-dipolarna cykloaddycja ; tlenek nitrylu

5-cyanouracil ; 1,3-dipolar cycloaddition ; nitrile oxide ; imidoyl choride ; 5-heteroaryluracil

9/33
Nr opisu: 0000063326   
N-Hydroxyphthalimide in combination with Cu(II), Co(II) or Mn(II) salts as catalytic systems for the oxidation of isopropyl-aromatic hydrocarbons with oxygen.
[Aut.]: Beata Orlińska.
-Tetrahedron Lett. 2010 vol. 51 iss. 31, s. 4100-4102, bibliogr. 29 poz.

utlenianie ; kumen ; węglowodór

oxidation ; cumene ; hydrocarbon

10/33
Nr opisu: 0000063477   
Synthesis by Stille cross-coupling procedure and electrochemical properties of C3-symmetric oligoarylobenzenes.
[Aut.]: K. Idzik, R. Beckert, Sylwia* Golba, Przemysław Ledwoń, Mieczysław Łapkowski.
-Tetrahedron Lett. 2010 vol. 51 iss. 18, s. 2396-2399, bibliogr. 13 poz.

przewodnictwo elektryczne ; reakcja Stilla ; polimeryzacja elektrochemiczna

electroconductivity ; Stille reaction ; electrochemical polymerization

11/33
Nr opisu: 0000056640   
1-(N-Acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts as synthetic equivalents of N-acylimines and new effective α-amidoalkylating agents.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Beata Orlińska, S. Stecko.
-Tetrahedron Lett. 2009 vol. 50 iss. 32, s. 4606-4609, bibliogr. 14 poz.

sól 1-(N-acyloamino)alkiltrifenylofosfoniowa ; α-amidoalkilowanie

1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salt ; α-amidoalkylation ; N-acylimines ; enamides

12/33
Nr opisu: 0000048438   
A new method for the synthesis of mixed orthoesters from O-allyl acetals.
[Aut.]: S. Krompiec, R. Penczek, P. Bujak, E. Kubik, J. Malarz, M. Penkala, M. Krompiec, Nikodem Kuźnik, H. Maciejewski.
-Tetrahedron Lett. 2009 vol. 50 iss. 11, s. 1193-1195, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 2.660

13/33
Nr opisu: 0000047775   
Convenient synthesis of isoxazolines via tandem isomerization of allyl compounds to vinylic derivatives and 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides to the vinylic compounds.
[Aut.]: S. Krompiec, P. Bujak, Wojciech Szczepankiewicz.
-Tetrahedron Lett. 2008 vol. 49 iss. 42, s. 6071-6074, bibliogr. 40 poz.

kataliza

catalysis

14/33
Nr opisu: 0000047662   
Synthesis and decarboxylation of N-acyl-α-triphenylphosphonio-α-amino acids: a new synthesis of α-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel.
-Tetrahedron Lett. 2008 vol. 49 iss. 11, s. 1801-1803, bibliogr. 20 poz.

4-alkyl-4-triphenylphosphonio-5(4H)-oxazolone hydrolysis ; 4-triphenylphosphoranylidene-5(4H)-oxazolone hydrolysis ; decarboxylation ; N-acyl-α-triphenyphosphonio-α-amino acids

15/33
Nr opisu: 0000024704   
A selective and convenient ruthenium mediated method for the synthesis of mixed acetals and orthoesters.
[Aut.]: S. Krompiec, R. Penczek, Nikodem Kuźnik, J. Małecki, M. Matlengiewicz.
-Tetrahedron Lett. 2007 vol. 48 iss. 1, s. 137-140, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 2.619

związek allilowy ; dodatek ; ruten ; acetal ; ortoester

allyl compound ; addition ; ruthenium ; acetal ; orthoester

16/33
Nr opisu: 0000025525   
A convenient method for N-1 arylation of uracil derivatives.
[Aut.]: Andrzej* Gondela, Krzysztof Walczak.
-Tetrahedron Lett. 2006 vol. 47 iss. 27, s. 4653-4657, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 2.509

5-podstawionych pochodnych uracylu ; 5-nitrouracyl ; podstawienie nukleofilowe ; reakcja typu ANRORC

5-substituted uracil derivatives ; 5-nitrouracil ; nucleophilic substitution ; ANRORC type reaction

17/33
Nr opisu: 0000025537   
A new application of the Mitsunobu reaction in the synthesis of phosphonium salts.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Tadeusz* Gorewoda, Anna Kuźnik, Mirosława Grymel.
-Tetrahedron Lett. 2006 vol. 47 iss. 25, s. 4219-4220, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 2.509

reakcja Mitsunobu ; fosfowodór ; alkilacja

Mitsunobu reaction ; phosphines ; alkylation ; alkyltriphenylphosphonium salt ; N-acyl-2-triphenylphosphonioglycinate

18/33
Nr opisu: 0000025558   
A new convenient synthesis of N-acyl-2-(dimethoxyphosphoryl)glycinates.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Anna Kuźnik.
-Tetrahedron Lett. 2006 vol. 47 iss. 20, s. 3439-3442, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 2.509

N-acylo-2- (dimetoksyfosforylo) glicynian ; reakcja Wadswortha-Emmonsa ; reakcja Mitsunobu ; reakcja Michaelisa-Arbuzowa

N-Acyl-2-(dimethoxyphosphoryl)glycinate ; Wadsworth-Emmons reaction ; Mitsunobu reaction ; Michaelis-Arbuzov reaction

19/33
Nr opisu: 0000011170   
Highly selective isomerization of N-allylamides and N-allylamines.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, M. Pigulla, M. Krompiec, Stefan** Baj, J. Mrowiec-Białoń, J. Kasperczyk.
-Tetrahedron Lett. 2004 vol. 45 iss. 27, s. 5257-5261, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 2.484

izomeryzacja selektywna ; enaminy

selective isomerization ; enamines ; enamides

20/33
Nr opisu: 0000011171   
Novel transformation of 5-cyanouracil derivatives.
[Aut.]: Andrzej* Gondela, R. Gabanski, Krzysztof Walczak.
-Tetrahedron Lett. 2004 vol. 45 iss. 43, s. 8007-8009, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 2.484

enancjomery ; 1-(dwuhydroksypropylo)-5-cyjanouracyl

enantiomers ; 1-(dihydroxypropyl)-5-cyanouracil ; aminopropanediol

21/33
Nr opisu: 0000011169   
Stereoselective synthesis of amides possessing a vinylsilicon functionality via a ruthenium catalyzed silylative coupling reaction.
[Aut.]: B. Marciniec, D. Chadyniak, Stanisław* Krompiec.
-Tetrahedron Lett. 2004 vol. 45 iss. 21, s. 4065-4068, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 2.484

winylosilan ; katalizator rutenowy ; sililo(winyl)amid

vinylsilane ; ruthenium catalyst ; silyl(vinyl)amide ; vinylamide ; silylative coupling

22/33
Nr opisu: 0000008344   
Synthesis of 1-(dihydroxypropyl)-5-substituted uracils.
[Aut.]: Andrzej* Gondela, Krzysztof Walczak.
-Tetrahedron Lett. 2003 vol. 44 iss. 39, s. 7291-7293, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 2.326

enancjomery

enantiomers ; 1-(dihydroxypropyl)-5-substituted uracil ; aminopropanediol

23/33
Nr opisu: 0000008345   
Transformation of 5,5-diaryl-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazoles to 4-arylquinazolines.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Paweł* Wagner, M. Danicki, Jerzy** Suwiński.
-Tetrahedron Lett. 2003 vol. 44 iss. 10, s. 2015-2017, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 2.326

oksadiazol ; chinazolina ; cykloaddycja dipolarna ; transformacja ; imina ; tlenek nitrylu

oxadiazole ; quinazoline ; dipolar cycloaddition ; transformation ; imine ; nitrile oxide ; electrocyclization

24/33
Nr opisu: 0000001158   
Synthesis and properties of beta-(N-acylamino)vinylphosphonium salts. A novel intramolecular [1,3] O-to-N migration of the vinyl group (vol. 42, pg 8725, 2001).
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, B. Fryczkowska, R. Luboradzki, A. Włochowicz, W. Mol.
-Tetrahedron Lett. 2002 vol. 43 iss. 5, s. 915. Impact Factor 2.357

25/33
Nr opisu: 0000007220   
Block synthesis of aligosaccharides. Pt 1: Preparation of furanosyl-1-thiopyranosides.
[Aut.]: J. Bogusiak, Wiesław** Szeja.
-Tetrahedron Lett. 2001 vol. 42 iss. 11, s. 2221-2223, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 2.280

26/33
Nr opisu: 0000007219   
Highly selective synthesis of (E)-N-aryl-N (1-propenyl) ethanamides via isomerization of N-allyl ethanamides catalyzed by ruthenium complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, M. Pigulla, Wojciech Szczepankiewicz, Tadeusz Bieg, Nikodem Kuźnik, K. Leszczyńska- Sejda, M. Kubicki, T. Borowiak.
-Tetrahedron Lett. 2001 vol. 42 iss. 40, s. 7095-7098, bibliogr. 43 poz.. Impact Factor 2.280

27/33
Nr opisu: 0000007218   
Synthesis and properties of beta-(N-acylamino)vinylphosphonium salts. A novel intramolecular [1,3] O-to-N migration of the vinyl group.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, B. Fryczkowska, R. Luboradzki, A. Włochowicz, W. Mol.
-Tetrahedron Lett. 2001 vol. 42 iss. 49, s. 8725-8727, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 2.280

28/33
Nr opisu: 0000006942   
(5-Nitro-2-pyridyl) 1-thio-beta-D-glucopyranoside as a stable and reactive acceptor.
[Aut.]: Gabriela Pastuch-Gawołek, Ilona Wandzik, Wiesław** Szeja.
-Tetrahedron Lett. 2000 vol. 41 iss. 50, s. 9923-9926. Impact Factor 2.558

29/33
Nr opisu: 0000007509   
Copper salt-crown ether systems as catalysts for the oxidation of cumene with 1-methyl1-1- phenylethylhydroperoxide to bis(1-metyl-1-phenylethyl)peroxide.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Danuta Gilner, Roman** Mazurkiewicz.
-Tetrahedron Lett. 1999 vol. 40 iss. 21, s. 4059-4062, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 2.400

30/33
Nr opisu: 0000024595   
4(5)-nitro-1H-imidazole-5(4)-carbonitriles. Synthesis by cine-substitution reactions.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Krzysztof* Świerczek.
-Tetrahedron Lett. 1998 vol. 39 iss. 20, s. 3331-3332, bibliogr. 8 poz.

31/33
Nr opisu: 0000024407   
Synthesis of 4-arylaminoquinazolines via 2-amino-N-arylbenzamidines.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Jerzy** Suwiński.
-Tetrahedron Lett. 1998 vol. 39 iss. 13, s. 1785-1786, bibliogr. 10 poz.

32/33
Nr opisu: 0000052547
Nucleophilic amination and ring transformation in 2-methyl-4-nitro-1-phenylimidazole.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Krzysztof* Świerczek, T. Głowiak.
-Tetrahedron Lett. 1992 vol. 33 no. 51, s. 7941-7944, bibliogr. 8 poz.

33/33
Nr opisu: 0000060047
Synthesis of unsymmetrical disulfides with thiolsulfonates immobilised on a polystyrene support.
[Aut.]: Andrzej** Rajca, M. Wiessler.
-Tetrahedron Lett. 1990 vol. 31 nr 42, s. 6075-6076, bibliogr. 6 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie