Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TETRAHEDRON
Liczba odnalezionych rekordów: 18



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000127987   
Catalyst-free Mannich-type reaction of 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts with silyl enolates.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Alicja Walęcka-Kurczyk, Szymon Musioł, S. Stecko.
-Tetrahedron 2019 vol. 76 iss. 6, s. 732-742, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 2.233. Punktacja MNiSW 70.000

reakcja Mannicha ; związki betaamino-karbonylowe ; sole fosfoniowe ; enolany sililowe ; reakcja bez katalizatora

Mannich-type reaction ; betha-amino carbonyl compounds ; phosphonium salts ; silyl enolates ; catalyst-free reaction

2/18
Nr opisu: 0000122912   
Catalyst-free Friedel-Crafts reaction of 1-(N-acylamino)alkyltriarylphosphonium salts with electron-rich arenes.
[Aut.]: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk, Monika Krawczyk, Karol Erfurt.
-Tetrahedron 2018 vol. 74 iss. 21, s. 2575-2583, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 2.379. Punktacja MNiSW 30.000

reakcja Friedela-Craftsa ; alfa-amidoalkilacja ; środki alfa-amidoalkilujące ; sole fosfoniowe ; areny ; amidy

Friedel-Crafts-reaction ; alpha-amidoalkylation ; alpha-amidoalkylating agents ; phosphonium salts ; arenes ; amides

3/18
Nr opisu: 0000107779   
Versatile synthesis of 2'-amino-2'-deoxyuridine derivatives with a 2'-amino group carrying linkers possessing a reactive terminal functionality.
[Aut.]: A. Gondela, Mateusz Dawid Tomczyk, Łukasz Przypis, Krzysztof Walczak.
-Tetrahedron 2016 vol. 72 iss. 36, s. 5626-5632, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 2.651. Punktacja MNiSW 30.000

decyklizacja ; fluorofor ; izotiocyjaniany

ring opening ; fluorophore ; isothiocyanates ; 2,2'-anhydrouridine ; 2'-amino-2'-deoxyuridine

4/18
Nr opisu: 0000092709   
N-[1-(Benzotriazol-1-yl)alkyl]amides from N-acyl-α-amino acids or N-alkylamides.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Anna Kuźnik, Mirosława Grymel, Katarzyna* Zielińska, Wojciech Simka.
-Tetrahedron 2014 vol. 70 iss. 35, s. 5725-5729, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 2.641. Punktacja MNiSW 30.000

α-amidoalkilowanie ; odczynnik α-amidoalkilujący ; N-[1-(benzotriazol-1-ilo)alkilo]amidy ; N-(1-metoksyalkilo)amidy ; N-acylo-α-aminokwasy

α-amidoalkylation ; α-amidoalkylating reagent ; N-[1-(benzotriazol-1-yl)alkyl]amides ; N-(1-methoxyalkyl)amides ; N-acyl-α-amino acids

5/18
Nr opisu: 0000081853   
Reactions of α-mercaptocarboxylic acid hydrazides with triethyl orthoesters: synthesis of 1,3,4-thiadiazin-5(6H)-ones and 1,3,4-oxadiazoles.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko.
-Tetrahedron 2012 vol. 68 iss. 18, s. 3616-3625, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 2.803. Punktacja MNiSW 30.000

1,3,4-tiadiazyn-5 (6H)-onów ; 2-(1-merkaptometylo)-1,3,4-oksadiazol ; redukcja

1,3,4-thiadiazin-5(6H)-ones ; 2-(1-mercaptomethyl)-1,3,4-oxadiazole ; reduction

6/18
Nr opisu: 0000072045   
The reaction of optically active α-aminocarboxylic acid hydrazides with triethyl orthoesters.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński, K. Ejsmont.
-Tetrahedron 2011 vol. 67 iss. 40, s. 7838-7845, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 3.025. Punktacja MNiSW 30.000

hydrazyd kwasu alfa-amino karboksylowego ; synteza ; racemizacja ; 2-aminometylo-1,3,4-oksadiazol ; 1,2,4-triazyn-6-onu ; stała jonizacji pKa

alpha-aminocarboxylic acid hydrazide ; synthesis ; racemization ; 2-aminomethyl-1,3,4-oxadiazole ; 1,2,4-triazin-6-one ; pKa ionisation constant

7/18
Nr opisu: 0000071885   
The synthesis of bis(1,3,4-oxadiazol-2-yl-phenylmethyl) sulfides and other related 1,3,4-oxadiazoles from 1,10-diphenylthiodiacetic acid dihydrazide and triethyl.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko.
-Tetrahedron 2011 vol. 67 iss. 44, s. 8502-8508, bibliogr. 48 poz.. Impact Factor 3.025. Punktacja MNiSW 30.000

dihydrazyd kwasu 1,1'-difenylotiodioctowego ; sulfidy bis[(1,3,4-oksadiazol-2-ilo)fenylometylowe ; 2-benzylo-1,3,4-oksadiazol ; 2-benzoilo-1,3,4-oksadiazol ; rozszczczepienie typu węgiel-siarka ; utlenianie

1,10-Diphenylthiodiacetic acid dihydrazide ; bis(1,3,4-oxadiazol-2-yl-phenylmethyl) sulfides ; 2-benzyl-1,3,4-oxadiazole ; 2-benzoyl-1,3,4-oxadiazole ; carbon-sulfur fission ; oxidation

8/18
Nr opisu: 0000063195   
Michael versus retro-Michael reaction in the regioselective synthesis of N-1 and N-3 uracil adducts.
[Aut.]: Sławomir Boncel, M. Mączka, Krzysztof Walczak.
-Tetrahedron 2010 vol. 66 iss. 43, s. 8450-8457, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 3.011

regioselektywność ; addycja Michaela ; reakcja Michaela

regioselectivity ; Michael-type addition ; Michael reaction

9/18
Nr opisu: 0000063418   
The Baeyer-Villiger oxidation of ketones with Oxone in the presence of ionic liquids as solvents.
[Aut.]: Anna Chrobok.
-Tetrahedron 2010 vol. 66 iss. 32, s. 6212-6216, bibliogr. 30 poz.

utlenianie Baeyera-Villigera ; estry ; laktony ; ciecz jonowa

Baeyer-Villiger oxidation ; esters ; lactones ; ionic liquid

10/18
Nr opisu: 0000049031   
An efficient synthesis of new 2-aminomethyl-1,3,4-oxadiazoles from enantiomeric phenylglycine hydrazides.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
-Tetrahedron 2009 vol. 65 iss. 6, s. 1200-1206, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 3.219

2-aminometylo-1,3,4-oksadiazol ; hydrazyd fenyloglicyny ; enancjomery ; grupa osłonowa ; racemizacja

2-aminomethyl-1,3,4-oxadiazole ; phenylglycine hydrazide ; enantiomers ; protecting group ; racemization

11/18
Nr opisu: 0000024679   
New approach for the synthesis of 1-aryl- and 1-heteroaryl-5-nitrouracil derivatives.
[Aut.]: Andrzej* Gondela, Krzysztof Walczak.
-Tetrahedron 2007 vol. 63 iss. 13, s. 2859-2864, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 2.869

dinitrofenyl ; reakcja typu ANRORC ; 5-nitrouracyl ; podstawienie nukleofilowe

dinitrophenyl ; ANRORC type reaction ; 5-nitrouracil ; nucleophilic substitution

12/18
Nr opisu: 0000011627   
A convenient synthesis of phosphonothioic acids.
[Aut.]: Krzysztof* Świerczek, J. Petters, A. Hengge.
-Tetrahedron 2003 vol. 59 iss. 5, s. 595-599, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 2.641

phosphonothioic acid ; phosphonothioate ester ; thiono-thiolo rearrangement

13/18
Nr opisu: 0000035365   
Reactions of 1,4-dinitroimidazoles with hydrazines.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz, E. Holt.
-Tetrahedron 1996 vol. 52 iss. 47, s. 14905 - 14916, bibliogr. 18 poz.

14/18
Nr opisu: 0000035397   
Reduction of aromatic nitrocompounds by sodium borohydride in methanol in the presence of sodium methoxide.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Paweł* Wagner, E. Holt.
-Tetrahedron 1996 vol. 52 iss. 28, s. 9541-9552, bibiogr. 14 poz.

15/18
Nr opisu: 0000043520
Reactions of 1-arenesulfonyl-4-nitroimidazoles with aniline in aqueous with aniline in aqueous methanol solution.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Ewa** Salwińska.
-Tetrahedron 1994 vol. 50 no. 19, s. 5741-5752, bibliogr.17 poz.

16/18
Nr opisu: 0000044952
Nitroimidazoles. Nucleophilic amination or ring transformation in reactions of 1-aryl-4-nitroimidazoles with 4-amino-1,2,4-triazole or hydroxylamine. Pt 17.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Krzysztof* Świerczek, T. Głowiak.
-Tetrahedron 1993 vol. 49 no. 24, s. 5339-5350, bibliogr. 18 poz.

17/18
Nr opisu: 0000044956
Synthesis and photochemical behaviour of 4-nitroimidazoles in the presence of oxygen.
[Aut.]: M. D'Auria, F. D'Onofrio, Jerzy** Suwiński, Krzysztof* Świerczek.
-Tetrahedron 1993 vol. 49 no. 18, s. 3899-3906, bibliogr. 20 poz.

18/18
Nr opisu: 0000060168
Reactions of alkali metal anions. XV. Reaction of ketones with alkali metal anions.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, A. Misiołek, W. Główkowski, H. Janeczek, A. Wolińska.
-Tetrahedron 1990 vol. 46 nr 10, s. 3547-3558, bibliogr. 23 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie