Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SYNTH MET
Liczba odnalezionych rekordów: 48Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/48
Nr opisu: 0000128292   
Effect of immobilization and release of ciprofloxacin and quercetin on electrochemical properties of poly(3,4-ethylenedioxypyrrole) matrix.
[Aut.]: Katarzyna Krukiewicz, Barbara Gniazdowska, Tomasz Jarosz, A. Herman, Sławomir Boncel, Roman Turczyn.
-Synth. Met. 2019 vol. 249, s. 52-62, bibliogr. 85 poz.. Impact Factor 3.286. Punktacja MNiSW 70.000

cyprofloksacyna ; polimer przewodzący ; kontrolowane uwalnianie ; podawanie leku ; poli(3,4-etylenodioksy pirol) ; kwercetyna

ciprofloxacin ; conductive polymer ; controlled release ; drug delivery ; poly(3,4-ethylenedioxypyrrole) ; quercetin

2/48
Nr opisu: 0000132140   
Thermoelectric properties of composite films from multi-walled carbon nanotubes and ethyl cellulose doped with heteroatoms.
[Aut.]: Bogumiła Kumanek, Grzegorz Stando, P. Wróbel, Maciej Krzywiecki, Dawid Janas.
-Synth. Met. 2019 vol. 257, art. no. 116190 s. 1-8, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 3.286. Punktacja MNiSW 70.000

nanorurki węglowe ; synteza ; termoelektryka ; współczynnik Seebecka

carbon nanotubes ; synthesis ; thermoelectrics ; Seebeck coefficient

3/48
Nr opisu: 0000114419   
Effect of order and disorder on degradation processes of copper phthalocyanine nanolayers.
[Aut.]: Lucyna Grządziel, Maciej Krzywiecki, G. Genchev, A. Erbe.
-Synth. Met. 2017 vol. 223, s. 199-204, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 2.526. Punktacja MNiSW 30.000

nanoelektronika ; organiczna warstwa cienka ; ftalocyjanina ; proces degradacji ; morfologia ; spektroskopia Ramana

nanoelectronics ; organic thin film ; phthalocyanine ; degradation process ; morphology ; Raman spectroscopy

4/48
Nr opisu: 0000112154
Efficient synthesis and structural effects of ambipolar carbazole derivatives.
[Aut.]: Paweł* Zassowski, Przemysław Ledwoń, Aleksandra* Kurowska, Artur* Herman, Tomasz Jarosz, Mieczysław Łapkowski, V. Cherpak, P. Stakhira, L. Peciulyte, D. Volyniuk, J. V. Grazulevicius.
-Synth. Met. 2017 vol. 223, s. 1-11, bibliogr. 57 poz.. Impact Factor 2.526. Punktacja MNiSW 30.000

karbazol ; 1,3,5-triazyna ; kształt gwiaździsty ; ambipolarny transport ładunku ; efekty struktury

carbazole ; 1,3,5-triazine ; star-shaped ; ambipolar charge transport ; structural effects

5/48
Nr opisu: 0000120189   
Thermal characterization of metal phthalocyanine layers using photothermal radiometry and scanning thermal microscopy methods.
[Aut.]: Dominika Trefon-Radziejewska, Justyna Juszczyk, A. Fleming, N. Horny, J. S. Antoniow, M. Chirtoc, Anna Kaźmierczak-Bałata, Jerzy Bodzenta.
-Synth. Met. 2017 vol. 232, s. 72-78, bibliogr. 43 poz.. Impact Factor 2.526. Punktacja MNiSW 30.000

półprzewodnik organiczny ; metaloftalocyjanina ; przewodność cieplna ; skaningowa mikroskopia termiczna ; mikroskopia sił atomowych ; radiometria fototermiczna

organic semiconductor ; metal phthalocyanine ; thermal conductivity ; scanning thermal microscopy ; atomic force microscopy ; photothermal radiometry

6/48
Nr opisu: 0000104530   
The effect of reaction medium on the conductivity and morphology of polyaniline doped with camphorsulfonic acid.
[Aut.]: Katarzyna Krukiewicz, Andrzej Katunin.
-Synth. Met. 2016 vol. 214, s. 45-49, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 2.435. Punktacja MNiSW 30.000

wpływ rozpuszczalnika ; polianilina ; domieszkowanie ; kompozyt przewodzący ; ochrona odgromowa ; przewodność

solvent effect ; polyaniline ; doping ; conducting composite ; lightning strike protection ; conductivity

7/48
Nr opisu: 0000106044   
The effect of solvent on the synthesis and physicochemical properties of poly(3,4-ethylenedioxypyrrole).
[Aut.]: Katarzyna Krukiewicz, Tomasz Jarosz, Artur* Herman, Roman Turczyn, Sławomir Boncel, Jerzy** Żak.
-Synth. Met. 2016 vol. 217, s. 231-236, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 2.435. Punktacja MNiSW 30.000

elektronowy rezonans spinowy ; spektroelektrochemia UV-vis ; polimeryzacja elektrochemiczna ; wpływ rozpuszczalnika ; poli(3,4-etylenodioksy pirol)

electron spin resonance ; UV-Vis spectroelectrochemistry ; electrochemical polymerization ; solvent effect ; poly(3,4-ethylenedioxypyrrole)

8/48
Nr opisu: 0000104508   
Ambience-related adsorbates on CuPc surface - photoemission and thermal desorption spectroscopy studies for control of organic electronics degradation processes.
[Aut.]: Lucyna Grządziel, Maciej Krzywiecki.
-Synth. Met. 2015 vol. 210 pt. B, s. 141-147, bibliogr. 53 poz.. Impact Factor 2.299. Punktacja MNiSW 30.000

elektronika organiczna ; ftalocyjanina ; proces degradacji ; właściwości powierzchniowe ; fotoemisja ; desorpcja termiczna

organic electronics ; phthalocyanine ; degradation process ; surface properties ; photoemission ; thermal desorption

9/48
Nr opisu: 0000105088   
EPR and UV-vis spectroelectrochemical studies of diketopyrrolopyrroles disubstituted with alkylated thiophenes.
[Aut.]: M. Gora, Sandra Pluczyk, Paweł* Zassowski, W. Krzywiec, M. Zagorska, J. Mieczkowski, Mieczysław Łapkowski, A. Pron.
-Synth. Met. 2015 vol. 216, s. 75-82, bibliogr. 15 poz.
Special Issue on "Carbon based nanostructures and NEMS". Impact Factor 2.299. Punktacja MNiSW 30.000

pochodne diketo-pirolo-pirolu ; półprzewodnikowy materiał donorowo-akceptorowy ; spektroelektrochemia EPR ; spektroelektrochemia UV-vis ; anionorodnik ; kationorodnik

diketopyrrolopyrrole derivatives ; donor-acceptor semiconductor ; EPR spectroelectrochemistry ; UV-vis spectroelectrochemistry ; radical anion ; radical cation

10/48
Nr opisu: 0000091011   
The role of furyl substituents of pyrene on monomer and polymer properties.
[Aut.]: Przemysław Ledwoń, Mieczysław Łapkowski, T. Licha, J. Frydel, K. Idzik.
-Synth. Met. 2014 vol. 191, s. 74-82, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 2.252. Punktacja MNiSW 30.000

piren ; furan ; UV-Vis ; spektroelektrochemia ; polimer skoniugowany ; elektroutlenianie

pyrene ; furan ; UV-Vis ; spectroelectrochemistry ; conjugated polymer ; electrooxidation

11/48
Nr opisu: 0000091005   
An ambipolar behavior of novel ethynyl-bridged polythiophenes - a comprehensive study.
[Aut.]: S. Krompiec, M. Filapek, I. Grudzka, S. Kula, A. Słodek, Ł. Skórka, W. Danikiewicz, Przemysław Ledwoń, Mieczysław Łapkowski.
-Synth. Met. 2013 vol. 165 iss. 1, s. 7-16, bibliogr. 49 poz.. Impact Factor 2.222. Punktacja MNiSW 30.000

polimer przewodzący ; politiofeny z grupami etynylowymi ; obliczenia DFT dla materiałów polimerowych

conducting polymer ; ethynyl-bridged polythiophenes ; DFT calculations for polymeric materials

12/48
Nr opisu: 0000095081   
Novel acridone-based branched blocks as highly fluorescent materials.
[Aut.]: A. Świst, J. Cabaj, J. Sołoducho, Przemysław Data, Mieczysław Łapkowski.
-Synth. Met. 2013 vol. 180, s. 1-8, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 2.222. Punktacja MNiSW 30.000

pochodne akrydonu ; kondensacja Stille'a ; woltamperometria cykliczna ; widmo absorpcyjne ; widmo fluorescencyjne

acridone derivatives ; stille condensation ; cyclic voltammetry ; absorption spectra ; fluorescence spectra

13/48
Nr opisu: 0000071248   
A study of optical properties and annealing effect on the absorption edge of pristine- and iodine-doped polyazomethine thin films.
[Aut.]: B. Jarząbek, Jan** Weszka, Barbara* Hajduk, J. Jurusik, M. Domański, Jan* Cisowski.
-Synth. Met. 2011 vol. 161 iss. 11/12, s. 969-975, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.829

poliazometiny ; warstwa cienka ; krawędź absorpcji optycznej ; wyżarzanie

polyazomethine ; thin film ; optical absorption edge ; annealing

14/48
Nr opisu: 0000063206   
A study of thermal, optical and electrical properties of new branched triphenylamine-based polyazomethines.
[Aut.]: D. Sęk, B. Jarząbek, E. Grabiec, B. Kaczmarczyk, H. Janeczek, A. Sikora, A. Hreniak, M. Palewicz, Mieczysław Łapkowski, Krzysztof Karoń, A. Iwan.
-Synth. Met. 2010 vol. 160 iss. 19/20, s. 2065-2076, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 1.871

poliazometyny ; fotoluminescencja ; zasada Schiffa ; domieszkowanie ; jod

poliazomethines ; photoluminescence ; Schiff base ; doping ; iodine

15/48
Nr opisu: 0000056474   
Long alkyl chain bearing derivatives of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) studied by in situ EPR spectroelectrochemistry.
[Aut.]: P. Berdyczko, Wojciech Domagała, Agata* Czardybon, Mieczysław Łapkowski.
-Synth. Met. 2009 vol. 159 iss. 21/22, s. 2240-2244, bibliogr. 15 poz.

PEDOT ; pochodna ; domieszkowanie elektrochemiczne ; polaron ; bipolaron ; EPR ; paramagnetyczny rezonans elektronowy ; politiofen

PEDOT ; derivative ; electrochemical doping ; polaron ; bipolaron ; EPR ; Electron Paramagnetic Resonance ; polythiophene

16/48
Nr opisu: 0000056830   
Nanocomposites of polyaniline, its derivatives and platinum prepared using aqueous Pt sol.
[Aut.]: A. Nyczyk, M. Hasik, Wincenty** Turek, A. Śniechota.
-Synth. Met. 2009 vol. 159 iss. 7/8, s. 561-567, bibliogr. 36 poz.

polianilina ; pochodna ; platyna ; nanokompozyty ; katalizator

polianiline ; derivative ; platinum ; nanocomposites ; catalyst

17/48
Nr opisu: 0000056475   
New derivatives of phenylamine as novel building blocks of conducting polymers.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Sylwia* Golba, J. Sołoducho, K. Idzik.
-Synth. Met. 2009 vol. 159 iss. 21/22, s. 2202-2204, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 1.901

domieszkowanie elektrochemiczne ; difenyloamina ; trifenyloamina ; pochodna ; elektroprzewodnictwo ; polimeryzacja elektrochemiczna

electrochemical doping ; diphenyloamine ; triphenyloamine ; derivative ; electroconductivity ; electrochemical polymerization

18/48
Nr opisu: 0000048029   
Synthesis and electropolymerization of 3,5-dithienylpyridines, their complexes and N-methylpyridinium cations.
[Aut.]: M. Krompiec, S. Krompiec, H. Ignasiak, Mieczysław Łapkowski, P. Kuś, Ł. Stanek, R. Penczek, S. Lis, K. Staniński, M. Sajewicz, K. Gebarowska.
-Synth. Met. 2008 vol. 158 iss. 21/24, s. 831-838, bibliogr. 29 poz.

politiofen ; pirydyna ; tienopirydyna ; elektropolimeryzacja ; trifluorek eteratu boru ; sprzęganie Stillego

polythiophene ; pyridine ; thienylpyridine ; electropolymerization ; boron trifluoride etherate ; Stille coupling

19/48
Nr opisu: 0000022703   
Electrochemistry and spectroelectrochemistry of regioregular oligooctylthiophenes.
[Aut.]: Jerzy** Żak, Mieczysław Łapkowski, S. Guillerez, G. Bidan.
-Synth. Met. 2005 vol. 152 iss. 1/3, s. 185-188, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 1.320

oligotiofen ; elektrochemia ; spektroelektrochemia

oligothiophene ; electrochemistry ; spectroelectrochemistry ; regioregular oligomer

20/48
Nr opisu: 0000066226   
ESR spectroelectrochemistry of functionalised long side chain derivatives of poly(3,4-ethylenedioxythiophene).
[Aut.]: T. Moskwa, Wojciech Domagała, Agata* Czardybon, B. Pilawa, Mieczysław Łapkowski.
-Synth. Met. 2005 vol. 152 no. 1/3, s. 189-192, bibliogr. 17 poz.

domieszkowanie elektrochemiczne ; PEDOT ; elektronowy rezonans spinowy ; politiofeny ; polaron ; bipolaron

electrochemical doping ; PEDOT ; electron spin resonance ; polythiophenes ; polaron ; bipolaron

21/48
Nr opisu: 0000008332   
Synthesis and electropolymerisation of 3,4- alkylenedioxythiophenes.
[Aut.]: A. Czardybon, W. Domagała, Mieczysław Łapkowski.
-Synth. Met. 2003 vol. 135 iss. 1/3, s. 27-28, bibliogr. 3 poz.. Impact Factor 1.303

synteza heterocykliczna ; elektropolimeryzacja ; powstawanie związków ; metoda elektrochemiczna

heterocycle synthesis ; electropolymerization ; compounds formation ; electrochemical method

22/48
Nr opisu: 0000008334   
UV-Vis spectroelectrochemical and QCM studies of regioregular oligoalkylthiophene films.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Jerzy** Żak, Magdalena* Kołodziej-Sadlok, S. Guillerez, G. Bidan.
-Synth. Met. 2003 vol. 135/136 iss. 1/3, s. 251-252, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 1.303

badanie eksperymentalne ; masa cząsteczkowa ; reakcja elektrochemiczna ; przepływ masy ; właściwości elektrochemiczne ; polimer przewodzący ; oligomer ; trimer tiofenu

experimental study ; molecular weight ; electrochemical reaction ; mass transfer ; redox ; electrochemical properties ; conducting polymer ; oligomer ; thiophene trimer ; head to tail polymer

23/48
Nr opisu: 0000018273
In situ AFM and conductivity measurements of regioregular olidoalkylthiophenes during electrochemical doping.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Jerzy** Żak, Magdalena* Kołodziej-Sadlok, S. Guillerez, G. Bidan.
-Synth. Met. 2001 vol. 119, s. 417. Impact Factor 2.158

24/48
Nr opisu: 0000004059   
Control of polyaniline electroactivity by ion size exclusion.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, E. Vieil.
-Synth. Met. 2000 vol. 109 iss. 1/3, s. 199-201. Impact Factor 0.802

25/48
Nr opisu: 0000004053   
Electrochemical oxidation of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) - "in situ" conductivity and spectroscopic investigations.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, A. Pron.
-Synth. Met. 2000 vol. 110 iss. 1, s. 79-83. Impact Factor 0.802

26/48
Nr opisu: 0000026835   
Catalytic properties of ruthenium dioxide in polyaniline matrix.
[Aut.]: Marek* Barth, Mieczysław Łapkowski, Wincenty** Turek, J. Muszyński, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1997 vol. 84 no. 1/3, s. 111-112, bibliogr. 2 poz.

27/48
Nr opisu: 0000026837   
ESR study of polyaniline doping at various concentrations of anions.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski, E. Genies.
-Synth. Met. 1997 vol. 84 no. 1/3, s. 105-106, bibliogr. 2 poz.

28/48
Nr opisu: 0000026918   
Microgravimetric and laser beam deflection studies of redox reactions in polyaniline at various concentrations of doping anions.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski, E. Wieil.
-Synth. Met. 1997 vol. 84 iss. 1/3, s. 91-92

29/48
Nr opisu: 0000026919   
Preparation of poly(isothianapthene) from 2,5-bis(trialkylsily)isothianaphthenes.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, R. Kiebooms, A. Pron, D. Chauvet, J. Gelan, D. Vanderzande, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1997 vol. 84 iss. 1/3, s. 413-414

30/48
Nr opisu: 0000026922   
Spectroelectrochemical and structural studies of p-doped poly(p-phenylene vinylene).
[Aut.]: M. Baitoul, J. Buisson, S. Lefrant, B. Dulieu, J. Wery, Mieczysław Łapkowski.
-Synth. Met. 1997 vol. 84 iss. 1/3, s. 623-624

31/48
Nr opisu: 0000026920   
Spectroscopic and catalytic studies of selected polyimines protonated with heteropolyacids.
[Aut.]: E. Stochmal-Pomorzanska, S. Quillard, M. Hasik, Wincenty** Turek, A. Pron, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1997 vol. 84 iss. 1/3, s. 427-428

32/48
Nr opisu: 0000026921   
Spectroscopic studies of regioregulator poly(3-decythiphene).
[Aut.]: G. Louarn, M. Trznadel, M. Zagórska, Mieczysław Łapkowski, [i in.].
-Synth. Met. 1997 vol. 84 iss.1/3, s. 579-580

33/48
Nr opisu: 0000026923   
Vibrational spectroscopic studies of the isotope effects in polyaniline.
[Aut.]: S. Quillard, G. Louarn, J. Buisson, M. Boyer, Mieczysław Łapkowski, A. Pron, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1997 vol. 84 iss. 113, s. 805-806

34/48
Nr opisu: 0000033304   
Changes in catalytic properties of substituted and unsubstituted heteropolyacids in conductive polymer matrix.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Wincenty** Turek, Marek* Barth, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1995 vol. 69, s. 127-128, bibliogr. 5 poz.

35/48
Nr opisu: 0000033478   
Characterization of the poly(para-phjenylene vinylene)-chromium interfac by attenuated total reflection infarared and X-ray emission spectroscopies.
[Aut.]: T. P. Nguyen, P. Jonnard, F. Vergand, P. F. Staub, J. Thirion, Mieczysław Łapkowski, A. Abdulhamid.
-Synth. Met. 1995 vol. 75 iss. 3, s. 175-179, bibliogr. 37 poz.

36/48
Nr opisu: 0000033079
Spectroelectrochemical investigations of the memory effect in polyaniline.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1995 vol. 69, s. 217-218, bibliogr. 3 poz.

37/48
Nr opisu: 0000033078
Spectroelectrochemistry of polyaniline at low concentrations of doping anions.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1995 vol. 69, s. 137-138, bibliogr. 3 poz.

38/48
Nr opisu: 0000044972
Cyclic voltammetry behaviour of poly (4,4'-dialkyl-2,2'-bithiophenes) at low doping anion concentration.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, M. Zagórska, I. Kulszewicz-Bajer, A. Proń.
-Synth. Met. 1993 vol. 55 iss. 2/3, s. 1580-1583, bibliogr. 2 poz.

39/48
Nr opisu: 0000044973
Electrochemical synthesis of polyaniline/poly (2-acryl-amido-2-methyl-1-propane-sulfonic acid) composite.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski.
-Synth. Met. 1993 vol. 55/57 iss. 2/3, s.1558-1563, bibliogr. 14 poz.

40/48
Nr opisu: 0000044976
Influence of the doping anion concentration on the mechanism of redox reactions of polyaniline.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
-Synth. Met. 1993 vol. 55/57 iss. 2/3, s. 1005-1010, bibliogr. 6 poz.

41/48
Nr opisu: 0000044971
Memory effect in poly (4,4'-dialkyl-2,2'-bithiophenes) and poly (3-alkyl-thiophenes).
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, M. Zagórska, I. Kulszewicz-Bajer, A. Pron.
-Synth. Met. 1993 vol. 55/57 iss. 2/3, s. 1570-1573, bibliogr. 7 poz.

42/48
Nr opisu: 0000044975
Studies on the influence of the synthesis parameters on the doping process of polyaniline.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
-Synth. Met. 1993 vol. 55/57 iss. 2/3, s. 1011-1016, bibliogr. 8 poz.

43/48
Nr opisu: 0000053690
Conducting polymers prepared from symmetrically disubstituted bithiophenes - electrochemical and spectroelectrochemical behaviour.
[Aut.]: M. Zagórska, I. Kulszewicz-Bajer, Mieczysław Łapkowski, J. Laska, M. Hasik, A. Proń.
-Synth. Met. 1991 vol. 43 iss. 1/2, s. 3009-3012, bibliogr. 11 poz.

44/48
Nr opisu: 0000053693
Recent results on polyanilines, electrochemistry, EPR substituted derivatives, applications, displays, etc....
[Aut.]: E. Genies, Mieczysław Łapkowski, P. Noel, S. Langlois, M. Collomb, F. Miquelino.
-Synth. Met. 1991 vol. 43 iss. 1/2, s. 2847-2852, bibliogr. 10 poz.

45/48
Nr opisu: 0000053691
Synthesis of conducting polymers doped with heteropolyanions of Dawson-type structure.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, G. Bidan, M. Fournier.
-Synth. Met. 1991 vol. 41 iss. 1/2, s. 411-414, bibliogr. 17 poz.

46/48
Nr opisu: 0000053692
Synthesis of polypyrrole and polythiophene in aqueous solution of Keggin-type structure heteropolyanions.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, G. Bidan, M. Fournier.
-Synth. Met. 1991 vol. 41 iss. 1/2, s. 407-410, bibliogr. 15 poz.

47/48
Nr opisu: 0000060182
Effect of the nature of the electrolyte on the properties of unpaired spins in polyaniline.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski.
-Synth. Met. 1990 vol. 35 iss. 1/2, s. 183-194, bibliogr. 35 poz.

48/48
Nr opisu: 0000060181
Electrochemical synthesis of linear polyaniline in aqueous solutions.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski.
-Synth. Met. 1990 vol. 35, s. 169-182, bibliogr. 25 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie