Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SYNLETT
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000124355
An efficient synthesis of new 2-aryl-5-phenylazenyl-1,3,4-oxadiazole derivatives from N,N'-diarylcarbonohydrazides.
[Aut.]: Anna Kędzia, Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
-Synlett 2018 vol. 29 iss. 13, s. 1745-1748, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 2.418. Punktacja MNiSW 25.000

1,3,4-oksadiazol ; związek azowy ; heterocykle ; cyklodwodnienie

1,3,4-oxadiazoles ; azo compound ; heterocycles ; cyclodehydration

2/7
Nr opisu: 0000101372
Efficient synthesis of conjugated 1,3,4-thiadiazole hybrids through palladium-catalyzed cross-coupling of 2,5-bis(4-bromophenyl)-1,3,4-thiadiazole with boronic acids.
[Aut.]: Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko, Mieczysław Łapkowski.
-Synlett 2015 vol. 26 iss. 15, s. 2127-2130, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 2.323. Punktacja MNiSW 25.000

heterocykle ; sprzęganie krzyżowe ; katalizator przeniesienia fazowego ; pallad ; kataliza

heterocycles ; cross coupling ; phase transfer catalyst ; palladium ; catalysis

3/7
Nr opisu: 0000096506
Stable chiral complexes of ionic liquids with aluminium and biaryl ligands as efficient catalysts for the synthesis of chiral lactones.
[Aut.]: Agnieszka* Drożdż, M. B. Foreiter, Anna Chrobok.
-Synlett 2014 vol. 25 iss. 4, s. 559-563, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 2.419. Punktacja MNiSW 25.000

ciecz jonowa ; laktony ; ligandy biarylowe ; kompleksy aluminiowe ; kataliza asymetryczna

ionic liquid ; lactones ; biaryl ligands ; aluminium complexes ; asymmetric catalysis

4/7
Nr opisu: 0000101373
Efficient synthesis of 1,3,4-oxadiazoles conjugated to thiophene or furan rings via an ethenyl linker.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak.
-Synlett 2013 vol. 45 iss. 14, s. 1950-1954. Impact Factor 2.463. Punktacja MNiSW 25.000

cyklizacja ; heterocykle ; furany ; tiofen ; 1,3,4-oksadiazol

cyclization ; heterocycles ; furans ; thiophene ; 1,3,4-oxadiazoles

5/7
Nr opisu: 0000071576
An efficient tandem oxidation of cyclohexanol to ε-caprolactone with peroxyacids and TEMPO catalyst in ionic liquids as solvents.
[Aut.]: Anna Chrobok.
-Synlett 2011 iss. 3, s. 391-395. Impact Factor 2.710

ciecz jonowa ; utlenianie ; alkohol ; laktony ; reakcja tandemowa

ionic liquid ; oxidation ; alcohol ; lactones ; tandem reaction

6/7
Nr opisu: 0000011392
Highly selective isomerization of allyloxyalcohols to cyclic acetals or 1-propenyloxyalcohols.
[Aut.]: M. Urbala, Nikodem Kuźnik, Stanisław* Krompiec, J. Rzepa.
-Synlett 2004 iss. 7, s. 1203-1206. Impact Factor 2.738

7/7
Nr opisu: 0000026900
Polar additives as cocatalyst in glycosidation.
[Aut.]: J. Bogusiak, Wiesław** Szeja.
-Synlett 1997 iss. 6, s. 661-662

stosując format:
Nowe wyszukiwanie