Wynik wyszukiwania
Zapytanie: STUD GEOT MECH
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/24
Nr opisu: 0000127819   
A system consists of lifted steel tank and four assembly supports with variable assembly conditions.
[Aut.]: J. Zamorowski, Grzegorz Gremza.
-Stud. Geot. Mech. 2018 vol. 40 iss. 4, s. 263-269, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

zbiornik ; sposób montażu ; podnośnik hydrauliczny ; katastrofa

tank ; method of erection ; hydraulic jacking ; disaster

2/24
Nr opisu: 0000124314   
Pullout capacity of cylindrical block embedded in sand.
[Aut.]: Krzysztof Sternik, K. Dołżyk-Szypcio.
-Stud. Geot. Mech. 2018 vol. 40 iss. 1, s. 30-37, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

kotwice blokowe ; zdolność wyciągania ; analiza MES ; analiza granicy plastyczności

block anchors ; pullout capacity ; FEM analysis ; plastic limit analysis

3/24
Nr opisu: 0000121652   
Drainage adits in Upper Silesia - industrial technology heritage and important elements of the hydrotechnical infrastructure.
[Aut.]: Stanisław Duży, Grzegorz Dyduch, Wojciech** Preidl, Grzegorz* Stacha.
-Stud. Geot. Mech. 2017 vol. 39 nr 4, s. 25-34, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

chodnik ; sztolnia odwadniająca ; infrastruktura hydrotechniczna ; stateczność wyrobiska

heading ; drainage adit ; hydrotechnical infrastructure ; heading stability

4/24
Nr opisu: 0000120474   
The analysis of the usefulness of welded meshes to embankment reinforcement.
[Aut.]: Marcin* Ćwirko, Małgorzata Jastrzębska, Sławomir Kwiecień.
-Stud. Geot. Mech. 2017 vol. 39 nr 3, s. 3-9, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

fundament ; analiza problemu ; zastosowanie technik numerycznych ; budowla podziemna ; skarpa ; nasyp

foundation ; problem analysis ; application of numerical techniques ; underground structure ; slope ; embankment

5/24
Nr opisu: 0000107302   
Modeling and simulation of longwall scraper conveyor considering operational faults.
[Aut.]: K. Cenacewicz, Andrzej Katunin.
-Stud. Geot. Mech. 2016 vol. 38 nr 2, s. 15-27, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

przenośnik zgrzebłowy ; symulacja uszkodzeń ; diagnostyka ; maszyna górnicza

scraper conveyor ; fault simulation ; diagnostics ; mining machine

6/24
Nr opisu: 0000098371   
Analysis of the vibration propagation in the subsoil.
[Aut.]: Małgorzata Jastrzębska, Marian Łupieżowiec, Rafał Uliniarz, A. Jaroń.
-Stud. Geot. Mech. 2014 vol. 36 nr 3, s. 9-19, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

grunt ; małe odkształcenie ; badanie trójosiowe ; analiza dynamiczna

soil ; small strain ; triaxial test ; dynamic analysis

7/24
Nr opisu: 0000098370   
Behaviour of cohesive soil subjected to low-frequency cyclic loading in strain-controlled tests.
[Aut.]: Marta* Kalinowska, Małgorzata Jastrzębska.
-Stud. Geot. Mech. 2014 vol. 36 nr 3, s. 21-35, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

grunt spoisty ; badanie trójosiowe ; obciążenie cykliczne ; badanie kontrolowanego odkształcenia

cohesive soil ; triaxial test ; cyclic load ; strain-controlled test

8/24
Nr opisu: 0000097706   
Technical note. Prediction of static liquefaction by Nor Sand constitutive model.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
-Stud. Geot. Mech. 2014 vol. 36 nr 3, s. 75-83, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

upłynnianie statyczne ; Nor Sand ; test elementu symulacji

static liquefaction ; Nor Sand ; element test simulation

9/24
Nr opisu: 0000075593   
Influence of loading history and boundary conditions on parameters of soil constitutive models.
[Aut.]: Magdalena Kowalska.
-Stud. Geot. Mech. 2012 vol. 34 nr 1, s. 15-33, bibliogr. 83 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

model konstytutywny gruntu ; metoda ścieżek obciążenia ; parametry geotechniczne

soil constitutive model ; loading path method ; geotechnical parameters

10/24
Nr opisu: 0000075840   
The influence of the choice of strain modulus value on foundation settlement.
[Aut.]: Małgorzata Jastrzębska, Marian Łupieżowiec.
-Stud. Geot. Mech. 2011 vol. 33 nr 2, s. 31-39, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

osiadanie fundamentu ; moduł odkształcenia

foundation settlement ; strain modulus

11/24
Nr opisu: 0000067729   
Influence de l'amplitude et du niveau initial de dechargement sur la relation Gs- ε1 en cas de chargement cyclique des sols cohesifs dans la zone de petites deformations.
[Aut.]: Małgorzata Jastrzębska.
-Stud. Geot. Mech. 2010 vol. 32 nr 4, s. 17-28, bibliogr. 19 poz.

12/24
Nr opisu: 0000067714   
The influence of overconsolidation ratio on the "Gs - ε1" dependence for cyclic loading of cohesive soils in the range of small strains.
[Aut.]: Małgorzata Jastrzębska.
-Stud. Geot. Mech. 2010 vol. 32 nr 1, s. 23-34, bibliogr. 20 poz.

właściwości gruntu ; odkształcenie gruntu ; OCR

soil properties ; soil strains ; OCR

13/24
Nr opisu: 0000078535   
A model for the forecasting of the propagation of technological impacts.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Małgorzata Jastrzębska, Marian Łupieżowiec.
-Stud. Geot. Mech. 2008 vol. 30 nr 1/2, s. 59-66, bibliogr. 10 poz.

grunt spoisty ; cykliczne badania trójosiowe ; oddziaływanie udarowe ; Nahos

clay ; cyclic triaxial tests ; technological impacts ; Nahos

14/24
Nr opisu: 0000082424   
Constitutive models for predicting liquefaction of soils.
[Aut.]: Krzysztof Sternik, F. Darve.
-Stud. Geot. Mech. 2008 vol. 30 nr 1/2, s. 123-130, bibliogr. 9 poz.

model matematyczny ; upłynnienie gruntu ; piasek ; ciśnienie ; plastyczność ; układ nieliniowy

mathematical model ; soil liquefaction ; sand ; pressure ; plasticity ; nonlinear system

15/24
Nr opisu: 0000061242   
Experimental verification of soft subsoil - loadbearing cushion system.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Stud. Geot. Mech. 2008 vol. 30 nr 3/4, s. 45-69, bibliogr. 16 poz.

geoinżynieria ; podłoże gruntowe ; wzmocnienie gruntu ; posadowienie ; poduszka wzmacniająca ; model obliczeniowy

geoengineering ; subsoil ; soil strengthening ; foundation ; loadbearing cushion ; calculation model

16/24
Nr opisu: 0000061243
Evaluation of geotechnical parameters in modern laboratory tests accounting for loading paths.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Magdalena Kowalska.
-Stud. Geot. Mech. 2007 vol. 29 nr 1/2, s. 47-54, bibliogr. 9 poz.

geotechnika ; badanie geotechniczne ; parametry geotechniczne ; badanie laboratoryjne

geotechnics ; geotechnical test ; geotechnical parameters ; laboratory test

17/24
Nr opisu: 0000078538   
Identification parametrique et validation d'un modele d'argile preconsolidee elasto-plastique anisotrope non lineaire.
[Aut.]: Małgorzata Jastrzębska.
-Stud. Geot. Mech. 2005 vol. 27 nr 1/2, s. 79-90, bibliogr. 22 poz.

; badanie trójosiowe ; identyfikacja parametrów ; małe odkształcenie ; Nahos

clay ; triaxial test ; parameters identification ; small strain ; Nahos

18/24
Nr opisu: 0000021581   
Sur le comportement dilatant d'un gres dans les conditions de compression triaxiale.
[Aut.]: Marek** Kwaśniewski.
-Stud. Geot. Mech. 2005 vol. 27 nr 1/2, s. 117-124

19/24
Nr opisu: 0000020374   
A numerical model for the soft subsoil loadbearing cushion system.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Stud. Geot. Mech. 2004 vol. 26 nr 3/4, s. 23-45, bibliogr. 30 poz.

20/24
Nr opisu: 0000020368   
Computational model for jet-grouting pile - soil interaction.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Stud. Geot. Mech. 2004 vol. 26 nr 3/4, s. 47-89, bibliogr. 38 poz.

21/24
Nr opisu: 0000020324
Calibrage d' un modele d'argile a une surface au renforcement anisotrope non lineaire.
[Aut.]: Małgorzata Jastrzębska.
-Stud. Geot. Mech. 2003 vol. 25 nr 1/2, s. 37-46, bibliogr. 8 poz.

22/24
Nr opisu: 0000078540
Calibrage d'un modele d'argile a une surface au renforcement anisotrope non lineaire.
[Aut.]: Małgorzata Jastrzębska.
-Stud. Geot. Mech. 2003 vol. 25 nr 1/2, s. 37-46

grunt spoisty ; badanie trójosiowe ; model sprężysto-plastyczny ; Nahos

cohesive soil ; triaxial test ; elasto-plastic model ; Nahos

23/24
Nr opisu: 0000017889
Calibration of the three-zone model of jet-grouting pile-soil system.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Stud. Geot. Mech. 2003 vol. 25 nr 3/4, s. 3-51, bibliogr. 54 poz.

24/24
Nr opisu: 0000020257
Trial soil loading as the method of evaluating its model parameters.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Stud. Geot. Mech. 2000 vol. 22 nr 3/4, s. 73-93, bibliogr. 35 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie