Wynik wyszukiwania
Zapytanie: RUDY METALE
Liczba odnalezionych rekordów: 528Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/528
Nr opisu: 0000138854   
Odzysk srebra z pyłów polerskich przy zastosowaniu wybranych topników.
[Aut.]: Wiktoria Bałaban, Patrycja Zgrzędek, Tomasz Matuła.
-Rudy Metale 2020 R. 65 nr 11-12, s. 28-29, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

odzysk ; recykling ; srebro ; pył polerski

recovery ; recycling ; silver ; polishing dust

2/528
Nr opisu: 0000130721   
Analiza efektywności nowego procesu walcowania w warunkach dużych odkształceń plastycznych.
[Aut.]: Jacek Pawlicki, Adam Płachta.
-Rudy Metale 2019 R. 64 nr 7, s. 18-23, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

walcowanie ; kształtowanie metali ; droga odkształcenia ; stop miedzi

rolling ; metal forming ; deformation path ; copper alloy

3/528
Nr opisu: 0000129444   
Cykliczny proces odkształcania stopu CuFe2 - analiza struktury i właściwości.
[Aut.]: Agata Brzezińska, J. Sobota, Kinga Rodak.
-Rudy Metale 2019 R. 64 nr 4, s. 12-16, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

stop miedzi ; SPD ; metoda KOBO ; struktura ultradrobnoziarnista ; obróbka cieplna ; badanie wytrzymałościowe

copper alloy ; SPD ; KOBO method ; ultrafine grained structure ; heat treatment ; strength test

4/528
Nr opisu: 0000128221   
Wpływ manganu na ograniczenie negatywnego oddziaływania żelaza w stopach Al-Si.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, M. Czerepak, Robert Wieszała.
-Rudy Metale 2019 R. 64 nr 1, s. 26-32, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

mangan ; krystalizacja ; stop Al-Si ; właściwości mechaniczne

manganese ; crystallization ; Al-Si alloy ; mechanical properties

5/528
Nr opisu: 0000129210   
Zastosowanie termografii aktywnej do badań nieniszczących wybranych połączeń zakładkowych.
[Aut.]: Sebastian Pawlak, G. Muzia.
-Rudy Metale 2019 R. 64 nr 3, s. 19-24, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

termografia aktywna ; badania nieniszczące ; połączenie zakładkowe ; złącze lutowane ; złącze spawane laserowo ; połączenie adhezyjne

active thermography ; non-destructive testing ; lap joint ; soldered joint ; laser welded joint ; adhesive joint

6/528
Nr opisu: 0000127772   
Identyfikacja wad odlewniczych tłoków silnikowych metodami zarządzania jakością.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, M. Czerepak.
-Rudy Metale 2018 R. 63 nr 12, s. 9-13, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

wady odlewu ; diagram Pareto-Lorenza ; diagram Ishikawy ; zarządzanie jakością ; przemysł motoryzacyjny

casting defects ; Pareto-Lorenz diagram ; Ishikawa diagram ; quality management ; automotive industry

7/528
Nr opisu: 0000125119   
Nowa generacja nadstopów typu γ-γ' na bazie kobaltu.
[Aut.]: Damian Migas, Agnieszka Tomaszewska, Tomasz Mikuszewski, Grzegorz Moskal.
-Rudy Metale 2018 R. 63 nr 8, s. 19-24, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

nadstop kobaltu ; mikrostruktura typu γ-γ' ; faza L12 ; stop żarowytrzymały

cobalt-based superalloy ; γ-γ' microstructure ; L12 phase ; high-temperature alloy

8/528
Nr opisu: 0000126690   
Projektowanie stopów o wysokiej entropii.
[Aut.]: Martyna* Lachowska, Paweł Gradoń, Jarosław Piątkowski.
-Rudy Metale 2018 R. 63 nr 10, s. 3-7, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

stop o wysokiej entropii ; projektowanie stopu ; CALPHAD ; DFT

high entropy alloy ; alloy design ; CALPHAD ; DFT

9/528
Nr opisu: 0000124424   
Przegląd zaawansowanych stopów niklu.
[Aut.]: Natalia* Konieczna.
-Rudy Metale 2018 R. 63 nr 6, s. 3-10, bibliogr. 39 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

stop niklu ; materiały zaawansowane ; spawalność stopu niklu ; Inconel 617

nickel alloy ; advanced materials ; weldability of nickel alloy ; Inconel 617

10/528
Nr opisu: 0000126691   
Struktura stopu Inconel 617 przeznaczonego na krytyczne elementy kotła energetycznego.
[Aut.]: Natalia* Konieczna, Janusz Adamiec.
-Rudy Metale 2018 R. 63 nr 10, s. 15-19, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

Inconel 617 ; stop niklu ; mikrostruktura ; makrostruktura

Inconel 617 ; nickel alloy ; microstructure ; macrostructure

11/528
Nr opisu: 0000123492   
The diffusivity of zinc vapor in helium.
[Aut.]: Jerzy Łabaj.
-Rudy Metale 2018 R. 63 nr 5, s. 3-5, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

dyfuzja w gazach ; teoria kinetyczna gazów ; termograwimetria ; prężność par metali

diffusion in gases ; kinetic theory of gases ; thermogravimetry ; vapor pressure of metals

12/528
Nr opisu: 0000127102   
The influence of the type of gas atmosphere on the speed of the evaporation process metallic bath ingredients.
[Aut.]: Jerzy Łabaj, Maciej* Jodkowski.
-Rudy Metale 2018 R. 63 nr 11, s. 3-8, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

parowanie ; szybkość parowania ; transport masy

evaporation ; evaporation rapid ; mass transport

13/528
Nr opisu: 0000127774   
Wpływ mocy roboczej indukcyjnego pieca próżniowego z zimnym tyglem na wielkość powierzchni międzyfazowej ciekły metal - faza gazowa.
[Aut.]: Bartosz* Węcki.
-Rudy Metale 2018 R. 63 nr 12. Punktacja MNiSW 8.000

indukcyjny piec próżniowy ; topienie indukcyjne ; VIM ISM ; pole powierzchni ; ciekły metal

vacuum induction furnace ; induction melting ; VIM ISM ; surface area ; liquid metal

14/528
Nr opisu: 0000114586   
Analiza struktury i właściwości wybranych stopów wieloskładnikowych Mg-Li.
[Aut.]: Iwona Bednarczyk.
-Rudy Metale 2017 R. 62 nr 3, s. 25-27, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

stop magnezu ; stop Mg-Li-RE ; proces wyciskania ; badanie struktury ; statyczna próba ściskania

magnesium alloy ; Mg-Li-RE alloy ; extrusion process ; structure testing ; static compressive test

15/528
Nr opisu: 0000115353   
Badania wpływu konstrukcji wirnika urządzenia do rafinacji okresowej aluminium na hydrodynamikę procesu.
[Aut.]: Mariola Saternus, Robert Szudy, Mateusz Róg, Jacek Pieprzyca, Tomasz Merder.
-Rudy Metale 2017 R. 62 nr 4, s. 9-15, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

aluminium ; proces rafinacji ; modelowanie fizyczne ; krzywa RTD

aluminium ; refining process ; physical modelling ; RTD curve

16/528
Nr opisu: 0000120321   
Technologia usuwania zanieczyszczeń ze stopu CuZn1 w warunkach obniżonego ciśnienia.
[Aut.]: Bartosz* Węcki.
-Rudy Metale 2017 R. 62 nr 11, s. 10-13, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

metalurgia próżniowa ; topienie indukcyjne ; rafinacja próżniowa ; miedź ; prężność par cynku

vacuum metallurgy ; induction melting ; vacuum refining ; copper ; zinc vapor pressure

17/528
Nr opisu: 0000115355
Właściwości tribologiczne stopu AlSi17Cu5Mg.
[Aut.]: Robert Wieszała, A. Gonarczyk.
-Rudy Metale 2017 R. 62 nr 4, s. 16-19, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

silumin nadeutektyczny ; współczynnik tarcia ; zużycie

hypereutectic silumin ; coefficient of friction ; wear

18/528
Nr opisu: 0000107006   
Application of selected lean manufacturing methods for deficit identification in combustion engine piston casts.
[Aut.]: Marzena Kuczyńska-Chałada, Jarosław Piątkowski, P. Kamiński, A. Gontarczyk.
-Rudy Metale 2016 R. 61 nr 6, s. 254-258, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

lean manufacturing ; proces produkcyjny ; jakość produkcji ; tłok ; wada odlewnicza

lean manufacturing ; production process ; quality of production ; piston ; casting defect

19/528
Nr opisu: 0000106494   
Badanie procesu krystalizacji stopu AlSi9Cu3(Fe) metodą analizy termicznej ATD.
[Aut.]: A. Gontarczyk, Jarosław Piątkowski, Tomasz Mikuszewski.
-Rudy Metale 2016 R. 61 nr 5, s. 201-204, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

odlewniczy stop Al-Si ; analiza termiczna ; krystalizacja ; modyfikacja

Al-Si cast alloy ; thermal analysis ; crystallization ; modification

20/528
Nr opisu: 0000105328   
Mikrostruktura i właściwości stopów AZ31, AZ61, AZ80, WE43 uzyskanych metodą KOBO.
[Aut.]: Agata* Mrugała, Iwona Bednarczyk, P. Ostachowski, M. Łagoda.
-Rudy Metale 2016 R. 61 nr 3, s. 136-139, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

stop magnezu ; mikrostruktura ; właściwości ; metoda KOBO ; wyciskanie na zimno

magnesium alloy ; microstructure ; properties ; KOBO method ; cold extrusion

21/528
Nr opisu: 0000104850   
Modelowanie rozkładu temperatury w powłokowych barierach cieplnych.
[Aut.]: Anna Jasik.
-Rudy Metale 2016 R. 61 nr 2, s. 78-82, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

rozkład temperatury ; powłokowa bariera cieplna ; MES ; TBC

temperature distribution ; thermal barrier coating ; FEM ; TBC

22/528
Nr opisu: 0000107770   
Weryfikacja modelu numerycznego nowatorskiego procesu kształtowania przyrostowego elementów dedykowanych dla przemysłu lotniczego.
[Aut.]: J. Szyndler, Franciszek** Grosman, Marek Tkocz, Ł. Madej.
-Rudy Metale 2016 R. 61 nr 8, s. 344-347, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

kształtowanie przyrostowe ; modelowanie numeryczne ; przemysł lotniczy ; element integralny ; kształtowanie segmentowe

incremental forming ; numerical modelling ; aircraft industry ; integral element ; incremental forming

23/528
Nr opisu: 0000106495   
Wpływ modyfikacji powierzchni tytanu (Grade 4) oraz stopu Ti6Al7Nb na zwilżalność i energię powierzchniową.
[Aut.]: Anita Kajzer, K. Dydlińska.
-Rudy Metale 2016 R. 61 nr 5, s. 217-220, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

cpTi (Grade 4) ; stop Ti6Al7Nb ; chropowatość ; zwilżalność

cpTi (grade 4) ; Ti6Al7Nb alloy ; roughness ; wettability

24/528
Nr opisu: 0000102864   
Charakterystyki plastyczności miedzi w warunkach złożonych i cyklicznie zmiennych obciążeń.
[Aut.]: Jacek Pawlicki.
-Rudy Metale 2015 R. 60 nr 11, s. 550-554, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

naprężenie uplastyczniające ; odkształcenie graniczne ; droga odkształcenia ; rozciąganie ; skręcanie oscylacyjne

flow stress ; limiting deformation ; deformation path ; tension ; reversible torsion

25/528
Nr opisu: 0000098708   
Wpływ modyfikacji fosforem stopu AlSi17Cu5 na właściwości tribologiczne.
[Aut.]: Robert Wieszała, A. Mesjasz.
-Rudy Metale 2015 R. 60 nr 4, s. 163-168, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

stop odlewniczy Al-Si ; współczynnik tarcia ; tribologia

Al-Si cast alloy ; friction coefficient ; tribology

26/528
Nr opisu: 0000102865   
Wpływ procesu walcowania z poosiowym, cyklicznym ruchem walców na strefy lokalnych odkształceń w stopie CuFe2.
[Aut.]: Adam Płachta, Jacek Pawlicki.
-Rudy Metale 2015 R. 60 nr 11, s. 559-563, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

kształtowanie metali ; droga odkształcenia ; walcowanie ; stop miedzi

metal forming ; deformation path ; rolling ; copper alloy

27/528
Nr opisu: 0000100246   
Wpływ stopnia przegrzania stopu AlSi17Cu5 na współczynnik tarcia w skojarzeniu z żeliwem EN-GJL-350.
[Aut.]: Robert Wieszała, P. Kamiński, K. Dudek.
-Rudy Metale 2015 R. 60 nr 6, s. 269-274, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

stop odlewniczy Al-Si ; współczynnik tarcia ; tribologia ; przegrzanie stopu

Al-Si cast alloy ; coefficient of friction ; tribology ; overheating of alloy

28/528
Nr opisu: 0000094334   
Charakterystyka konstrukcji samochodowych wykonanych ze stopów aluminium.
[Aut.]: Robert Wieszała.
-Rudy Metale 2014 R. 59 nr 10, s. 497-501, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

stop aluminium ; pojazd samochodowy ; nadwozie samochodowe

aluminium alloy ; automotive vehicle ; motorcar body

29/528
Nr opisu: 0000092764   
Mikrostruktura stopu AlSi17Cu5 po przegrzaniu znacznie powyżej temperatury likwidus.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Robert Wieszała.
-Rudy Metale 2014 R. 59 nr 7, s. 344-349, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

odlewniczy stop Al-Si ; mikrostruktura stopu ; obróbka termiczna ; silumin nadeutektyczny

cast Al-Si alloy ; microstructure of alloy ; thermal treatment ; hypereutectic silumin

30/528
Nr opisu: 0000094752   
Wpływ intensywności odprowadzania ciepła na właściwości mechaniczne i strukturę stopu AlSi17Cu5.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, P. Kamiński.
-Rudy Metale 2014 R. 59 nr 11, s. 537-541, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

odlewniczy stop Al-Si ; właściwości mechaniczne ; szybka krystalizacja

cast Al-Si alloy ; mechanical properties ; rapid crystallization

31/528
Nr opisu: 0000092290   
Wpływ stopnia przegrzania na parametry stereologiczne pierwotnych kryształów krzemu w stopie AlSi17Cu5.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Robert Wieszała.
-Rudy Metale 2014 R. 59 nr 6, s. 292-299, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

pierwotne kryształy krzemu ; stop AlSi17Cu5 ; stopień przegrzania ; pomiar stereologiczny

primary silicon crystals ; AlSi17Cu5 alloy ; overheating degree ; stereological measurement

32/528
Nr opisu: 0000091824   
Zastosowanie autorskiego przyrządu do pomiaru rezystancji elektrody przedniej krzemowego ogniwa fotowoltaicznego metodą linii transmisyjnych.
[Aut.]: Małgorzata Musztyfaga-Staszuk, Marcin Staszuk, Leszek** Dobrzański.
-Rudy Metale 2014 R. 59 nr 5, s. 251-255, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

metoda linii transmisyjnych ; krzemowe ogniwo słoneczne ; elektroda przednia

method of transmission lines ; silicon solar cell ; front electrode

33/528
Nr opisu: 0000095558   
Zastosowanie statystycznych metod niezawodności do oceny stabilności technologicznej stopu A390.0.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, A. Mesjasz.
-Rudy Metale 2014 R. 59 nr 12, s. 600-604, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

stop Al-Si ; stop A390.0 ; niezawodność ; rozkład Weibulla ; stabilność technologiczna

Al-Si alloy ; A390.0 alloy ; reliability ; Weibull distribution ; technological stability

34/528
Nr opisu: 0000085872   
Cynkowanie stali z zakresu Sandelina w kąpieli Zn-AlNiBiSn.
[Aut.]: Henryk Kania, Piotr** Liberski.
-Rudy Metale 2013 R. 58 nr 6, s. 307-313, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

cynkowanie zanurzeniowe ; dodatek stopowy ; powłoka cynkowa

hot dip galvanizing ; alloy addition ; zinc coating

35/528
Nr opisu: 0000078436   
Korozja galwaniczna wyciskanego stopu magnezu WE43.
[Aut.]: Joanna** Przondziono.
-Rudy Metale 2013 R. 58 nr 2, s. 65-68, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

korozja galwaniczna ; metoda Evansa ; stop magnezu WE43 ; wyciskanie

galvanic corrosion ; Evans method ; WE43 magnesium alloy ; extrusion

36/528
Nr opisu: 0000088602   
Naprężenie uplastyczniające i odkształcenie graniczne metali w warunkach złożonych obciążeń.
[Aut.]: Jacek Pawlicki, K. Hyc.
-Rudy Metale 2013 R. 58 nr 11, s. 679-683, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

naprężenie uplastyczniające ; odkształcenie graniczne ; droga odkształcenia ; rozciąganie ; skręcanie ; rewersyjne skręcanie

flow stress ; limiting deformation ; deformation path ; tension ; torsion ; reversible torsion

37/528
Nr opisu: 0000086654   
Ocena stabilności strukturalnej ultradrobnoziarnistej Cu i Al po odkształceniu za pomocą techniki SPD.
[Aut.]: K. Jasińska, Kinga Rodak.
-Rudy Metale 2013 R. 58 nr 7, s. 385-389, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

stabilność strukturalna ; struktura ultradrobnoziarnista ; STEM ; miedź ; aluminium ; duże odkształcenie plastyczne

structural stability ; fine-grained microstructure ; STEM ; copper ; aluminium ; severe plastic deformation

38/528
Nr opisu: 0000088913   
Technologiczne uwarunkowania stabilności zawiesiny stop magnezu-cząstki węgla szklistego.
[Aut.]: Anita Olszówka-Myalska, Jerzy Myalski, Marek** Hetmańczyk, Andrzej Kiełbus.
-Rudy Metale 2013 R. 58 nr 12, s. 835-839, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

zawiesina ; kompozyt magnezowy ; węgiel szklisty ; mieszanie

suspension ; magnesium matrix composite ; glassy carbon ; stirring

39/528
Nr opisu: 0000086650   
Wpływ przegrzania na proces krystalizacji i mikrostrukturę stopu AlSi17Cu4.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski.
-Rudy Metale 2013 R. 58 nr 7, s. 380-385, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

stop Al-Si ; krzepnięcie ; stopień przegrzania ; analiza termiczna ; mikrostruktura

Al-Si alloy ; solidification ; overheating degree ; thermal analysis ; microstructure

40/528
Nr opisu: 0000088101   
Wpływ szybkości grzania i chłodzenia na temperatury przemian fazowych w stopie magnezu EL 21.
[Aut.]: Roman** Przeliorz.
-Rudy Metale 2013 R. 58 nr 10, s. 570-574, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

przemiana fazowa ; ciepło właściwe ; DSC ; stop Elektron 21 ; stop magnezu

phase transformation ; specific heat ; DSC ; Electron 21 alloy ; magnesium alloy

41/528
Nr opisu: 0000080061   
Zmiany struktury w stopie AlMg5 po dużym odkształceniu plastycznym.
[Aut.]: J. Skorupka, Kinga Rodak.
-Rudy Metale 2013 R. 58 nr 3, s. 143-148, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

duże odkształcenie plastyczne ; struktura ultradrobnoziarnista ; STEM ; stop Al-Mg5 ; mikrotwardość

severe plastic deformation ; fine-grained microstructure ; STEM ; Al-Mg5 alloy ; microhardness

42/528
Nr opisu: 0000071069   
Model zmian mikrostruktury i plastyczności odkształcanego na gorąco stopu magnezu Mg-Al-Zn.
[Aut.]: Dariusz Kuc.
-Rudy Metale 2012 R. 57 nr 4, s. 257-262, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

stop magnezu AZ31 ; modelowanie ; odkształcenie plastyczne ; mikrostruktura ; naprężenie uplastyczniające ; obróbka plastyczna na gorąco

AZ31 magnesium alloy ; modelling ; plastic deformation ; microstructure ; flow stress ; hot-working

43/528
Nr opisu: 0000071379   
Plastyczność i mikrostruktura odkształcanego na goraco stopu magnezu AZ61.
[Aut.]: Dariusz Kuc, Marek Tkocz, Iwona Bednarczyk, Eugeniusz Hadasik, R. Śliwa.
-Rudy Metale 2012 R. 57 nr 5, s. 298-304, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

stop magnezu AZ61 ; badanie plastometryczne ; naprężenie uplastyczniające ; mikrostruktura ; parametr Zenera-Hollomona ; ściskanie na gorąco

AZ61 magnesium alloy ; plastometric research ; flow stress ; microstructure ; Zener-Hollomon parameter ; hot compression

44/528
Nr opisu: 0000131974   
Przygotowanie mieszanki spiekalniczej z zastosowaniem intensywnego mieszalnika przeciwbieżnego.
[Aut.]: J. Korol, Dorota Burchart-Korol.
-Rudy Metale 2012 R. 57 nr 4, s. 263-268, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

intensywne mieszanie ; granulacja ; spiekanie rudy żelaza

intensive mixing ; granulation ; iron ore sintering

45/528
Nr opisu: 0000073628   
Using ultrasounds to recover noble metals during the flotation process.
[Aut.]: Beata Oleksiak, Krzysztof Nowacki.
-Rudy Metale 2012 R. 57 nr 9, s. 615-618, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

odzysk srebra ; srebro ; flotacja ; ultradźwięki ; odpady

silver recovery ; silver ; flotation ; ultrasounds ; wastes

46/528
Nr opisu: 0000084904   
Właściwości eksploatacyjne styków elektrycznych ze stopu srebro-miszmetal.
[Aut.]: W. Głuchowski, J. Sobota, Zbigniew* Rdzawski.
-Rudy Metale 2012 R. 57 nr 12, s. 864-870, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

stop srebra ; miszmetal ; mikrostruktura ; właściwości eksploatacyjne

silver alloy ; mischmetal ; microstructure ; exploitation properties

47/528
Nr opisu: 0000065088   
Efektywność wybranych odczynników pianotwórczych w odzysku srebra z surowców odpadowych metodą flotacji.
[Aut.]: Beata Oleksiak, J. Lipart.
-Rudy Metale 2011 R. 56 nr 3, s. 160-163, bibliogr. 1 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

srebro ; odzysk srebra ; recykling ; flotacja ; odpady

silver ; silver recovery ; recycling ; flotation ; wastes

48/528
Nr opisu: 0000067243   
Kształtowanie struktury i własności warstwy wierzchniej odlewniczych stopów magnezu obróbką laserową.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, J. Domagała-Dubiel.
-Rudy Metale 2011 R. 56 nr 7/8, s. 411-419, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

odlewniczy stop magnezu ; obróbka laserowa ; wtapianie laserowe ; odporność na korozję ; laser diodowy dużej mocy

cast magnesium alloy ; laser treatment ; laser fusion ; corrosion resistance ; high power diode laser

49/528
Nr opisu: 0000063599   
Określenie wybranych cech morfologicznych mikrostruktury odlewu ze stopu AlSi10Mg oraz właściwości wytrzymałościowych z wykorzystaniem symulacji komputerowej.
[Aut.]: J. Kulasa, S. Pysz, Paweł Gradoń.
-Rudy Metale 2011 R. 56 nr 2, s. 82-90, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

stop AlSi10Mg ; masa formierska ; krzepnięcie odlewu ; symulacja komputerowa

AlSi10Mg alloy ; moulding sand ; casting solidification ; computer simulation

50/528
Nr opisu: 0000065850   
Porównanie metod odzysku platyny ze zużytych katalizatorów samochodowych.
[Aut.]: Agnieszka Fornalczyk, Mariola Saternus.
-Rudy Metale 2011 R. 56 nr 5, s. 259-265, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

katalizator samochodowy ; metale szlachetne ; platyna ; pallad ; rod ; odzysk platyny

auto catalytic converter ; noble metals ; platinum ; palladium ; rhodium ; platinum recovery

51/528
Nr opisu: 0000084429   
Symulacja numeryczna procesu dopalania gazów poredukcyjnych w piecu anodowym.
[Aut.]: Piotr Adam* Mocek, Stanisław Gil, Wojciech Bialik.
-Rudy Metale 2011 R. 56 nr 6, s. 323-328, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

obliczeniowa dynamika płynów ; redukcja miedzi ; dopalanie

computational fluid dynamics ; copper reduction ; afterburning

52/528
Nr opisu: 0000065087   
Utlenianie stopów magnezu WE43 i MSR-B w atmosferze CO2.
[Aut.]: Roman** Przeliorz.
-Rudy Metale 2011 R. 56 nr 3, s. 138-145, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

stop magnezu ; utlenianie ; mikrostruktura ; różnicowa kalorymetria skaningowa ; DSC

magnesium alloy ; oxidation ; microstructure ; Differential Scanning Calorimetry ; DSC

53/528
Nr opisu: 0000061220   
Aluminium ponownie materiałem przyszłości w architekturze.
[Aut.]: Joanna Biedrońska, W. Misiołek.
-Rudy Metale 2010 R. 55 nr 10, s. 702-707, bibliogr. 16 poz.

aluminium ; materiały konstrukcyjne ; ochrona środowiska

aluminium ; construction materials ; environmental protection

54/528
Nr opisu: 0000062667   
Badania wstępne usuwania srebra z odpadów jubilerskich na drodze procesu flotacji.
[Aut.]: Beata Oleksiak, Jerzy Łabaj.
-Rudy Metale 2010 R. 55 nr 12, s. 843-847, bibliogr. 10 poz.

flotacja ; odpady jubilerskie ; rentgenowska analiza chemiczna

flotation ; jeweller's waste ; x-ray chemical analysis

55/528
Nr opisu: 0000057155   
Density and surface tension of slag in copper metallurgy.
[Aut.]: Jerzy Łabaj.
-Rudy Metale 2010 R. 55 nr 5, s. 268-273, bibliogr. 15 poz.

żużel hutniczy ; napięcie powierzchniowe ; gęstość ; hutnictwo miedzi

metallurgical slag ; surface tension ; density ; copper metallurgy

56/528
Nr opisu: 0000061219   
Granulacja MoO3 jako półproduktu do procesu stopowania - analiza procesu i właściwości granulatu.
[Aut.]: P. Jarosz, S. Małecki, M. Galanty, Stanisław** Serkowski.
-Rudy Metale 2010 R. 55 nr 10, s. 666-674, bibliogr. 6 poz.

tlenek molibdenu ; granulacja ; lepiszcze ; właściwości mechaniczne ; właściwości fizyczne

molybdenum oxide ; granulation ; binder ; mechanical properties ; physical properties

57/528
Nr opisu: 0000059203   
Heterofazowa struktura tłoków kompozytowych wytwarzanych metodą odlewania kokilowego.
[Aut.]: Anna Dolata-Grosz, Maciej Dyzia, M. Lech-Grega.
-Rudy Metale 2010 R. 55 nr 9, s. 614-618, bibliogr. 11 poz.

kompozyt odlewany ; zbrojenie heterofazowe ; tłok kompozytowy ; struktura

cast composite ; heterophase reinforcement ; composite piston ; structure

58/528
Nr opisu: 0000057607   
Kształtowanie plastyczne stopu magnezu AZ31.
[Aut.]: Eugeniusz Hadasik, Dariusz Kuc, Anna Szuła.
-Rudy Metale 2010 R. 55 nr 6, s. 313-318, bibliogr. 18 poz.

stop magnezu ; plastyczne kształtowanie ; mikrostruktura stopu magnezu

magnesium alloy ; plasticity forming ; magnesium alloy microstructure

59/528
Nr opisu: 0000056382   
Modyfikacja wtrąceń niemetalicznych pierwiastkami ziem rzadkich w niskostopowych stalach typu C-Mn-Si-Al.
[Aut.]: Adam Grajcar.
-Rudy Metale 2010 R. 55 nr 3, s. 143-152, bibliogr. 24 poz.

wtrącenia niemetaliczne ; pierwiastki ziem rzadkich ; widmo spektrometryczne

non-metallic inclusions ; rare-earth elements ; spectrum

60/528
Nr opisu: 0000062668   
Napięcie powierzchniowe ciekłych stopów Cu-Fe.
[Aut.]: Grzegorz Siwiec.
-Rudy Metale 2010 R. 55 nr 12, s. 848-850, bibliogr. 10 poz.

napięcie powierzchniowe ; kropla leżąca ; stop Cu-Fe

surface tension ; sessile drop ; Cu-Fe alloy

61/528
Nr opisu: 0000055699   
Odtwarzanie kształtu obszaru w trójwymiarowym modelu ciągłego odlewania stopu aluminium.
[Aut.]: Iwona Nowak, Jacek Smołka, Andrzej Józef Nowak.
-Rudy Metale 2010 R. 55 nr 2, s. 63-71, bibliogr. 6 poz.

zadanie odwrotne ; analiza wrażliwości ; odlewanie ciągłe

inverse problem ; sensitivity analysis ; continuous casting

62/528
Nr opisu: 0000055226   
Termodynamiczne i kinetyczne uwarunkowania tworzenia się zgorzelin na odlewniczych stopach magnezu ZRE1 i WE43 w atmosferze zawierajacej tlen i pare wodną.
[Aut.]: Roman** Przeliorz.
-Rudy Metale 2010 R. 55 nr 1, s. 9-14, bibliogr. 18 poz.

stop magnezu ; utlenianie ; para wodna

magnesium alloy ; oxidation ; water vapour

63/528
Nr opisu: 0000055698   
Własności i mikrostruktury stopu CuNi2Si1.
[Aut.]: Zbigniew* Rdzawski, Kazimierz** Ducki, Magdalena Jabłońska, Anna* Śmiglewicz.
-Rudy Metale 2010 R. 55 nr 2, s. 78-83, bibliogr. 9 poz.

CuNi2Si1 ; obróbka cieplna ; twardość ; konduktywność elektryczna ; struktura

CuNi2Si1 alloy ; heat treatment ; hardness ; electrical conductivity ; structure

64/528
Nr opisu: 0000062666   
Wpływ kwasu cytrynowego, mrówkowego, octowego na jakość i strukturę cynku elektrolitycznego.
[Aut.]: Małgorzata** Pacholewska, Maria Sozańska.
-Rudy Metale 2010 R. 55 nr 12, s. 838-842, bibliogr. 11 poz.

elektroliza ; cynk ; kwas cytrynowy ; kwas mrówkowy ; kwas octowy ; elektrokrystalizacja ; tekstura cynku

electrolysis ; zinc ; citric acid ; formic acid ; acetic acid ; electrocrystlization ; zinc texture

65/528
Nr opisu: 0000059202   
Zmiany strukturalne w miedzi w zakresie dużych odkształceń.
[Aut.]: Kinga Rodak.
-Rudy Metale 2010 R. 55 nr 9, s. 602-607, bibliogr. 8 poz.

odkształcenie plastyczne ; struktura ultradrobnoziarnista ; TEM ; EBSD ; miedź

plastic deformation ; fine grained microstructure ; TEM ; EBSD ; copper

66/528
Nr opisu: 0000048747   
Analiza termodynamiczna procesu odparowania ołowiu ze stopu Cu-Pb-Fe.
[Aut.]: Beata Oleksiak.
-Rudy Metale 2009 R. 54 nr 4, s. 196-199, bibliogr. 8 poz.

barbotaż ; termodynamika ; rafinacja ; konwertorowanie ; gaz obojętny

barbotage ; thermodynamics ; refining ; converting ; insert gas

67/528
Nr opisu: 0000047922   
Mechanizm rozpadu przesyconego stopu Cu-Be.
[Aut.]: Zbigniew* Rdzawski, W. Głuchowski.
-Rudy Metale 2009 R. 54 nr 3, s. 143-147, bibliogr. 8 poz.

stop miedzi ; stop Cu-Be ; utwardzanie wydzieleniowe ; mikroskopia elektronowa

copper alloy ; Cu-Be alloy ; precipitation hardening ; electron microscopy

68/528
Nr opisu: 0000049862   
Odtwarzanie warunków brzegowych w trójwymiarowym modelu ciągłego odlewania stopu aluminium.
[Aut.]: Iwona Nowak, Jacek Smołka, Andrzej Józef Nowak.
-Rudy Metale 2009 R. 54 nr 6, s. 345-355, bibliogr. 26 poz.

zadanie odwrotne ; analiza wrażliwości ; odlewanie ciągłe

inverse problem ; sensitivity analysis ; continuous casting

69/528
Nr opisu: 0000051506   
Rozdrobnienie ziaren miedzi w wyniku intensywnych odkształceń plastycznych.
[Aut.]: Kinga Rodak.
-Rudy Metale 2009 R. 54 nr 9, s. 550-555, bibliogr. 12 poz.

duże odkształcenie plastyczne ; mikrostruktura drobnoziarnista ; EBSD ; miedź ; ściskanie

severe plastic deformation ; fine-grained microstructure ; EBSD ; copper ; compression

70/528
Nr opisu: 0000058727   
Simulation of solidification process for AlSi7 hypoeutectic silumins with application NuscaS program.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Rudy Metale 2009 R. 54 nr 1, s. 22-25, bibliogr. 10 poz.

krzepnięcie ; symulacja komputerowa ; krystalizacja ; silumin podeutektyczny

solidification ; computer simulation ; crystallization ; hypoeutectic silumin

71/528
Nr opisu: 0000048749   
Stopy srebra z dodatkiem metali ziem rzadkich.
[Aut.]: W. Głuchowski, Zbigniew* Rdzawski, K. Durst.
-Rudy Metale 2009 R. 54 nr 4, s. 226-239, bibliogr. 62 poz.

stop srebra ; styk elektryczny ; przewodność elektryczna ; metale ziem rzadkich ; właściwości użytkowe

silver alloy ; electric contact ; electrical conductivity ; rare-earth elements ; useful properties

72/528
Nr opisu: 0000046562   
Ultrafine grain structures in Cu by using combined method of deformation.
[Aut.]: Kinga Rodak.
-Rudy Metale 2009 R. 54 nr 2, s. 82-86, bibliogr. 7 poz.

duże odkształcenie plastyczne ; mikrostruktura drobnoziarnista ; TEM ; miedź

severe plastic deformation ; fine-grained microstructure ; TEM ; copper

73/528
Nr opisu: 0000046420   
Wybrane właściwości fizykochemiczne pyłów powstających w procesie technologicznym Huty Cynku Miasteczko Śląskie S.A..
[Aut.]: Edyta Melaniuk-Wolny, Katarzyna Nowińska.
-Rudy Metale 2009 R. 54 nr 1, s. 3-9, bibliogr. 8 poz.

Imperial Smelting Process ; pył ; frakcja ; skład granulometryczny ; skład fazowy ; huta cynku

Imperial Smelting Process ; dust ; fraction ; grain composition ; phase composition ; zinc plant

74/528
Nr opisu: 0000046561   
Zużyte katalizatory samochodowe jako źródło platynowców.
[Aut.]: Mariola Saternus, Agnieszka Fornalczyk.
-Rudy Metale 2009 R. 54 nr 2, s. 59-67, bibliogr. 19 poz.

katalizator samochodowy ; platynowce ; platyna ; pallad ; rod ; odzysk platynowców ; produkcja platynowców

auto catalytic converter ; Platinum Group Metals ; platinum ; palladium ; rhodium ; PGM recovery ; PGM production

75/528
Nr opisu: 0000038670   
Badania kalorymetryczne wybranych odlewniczych stopów magnezu.
[Aut.]: Roman** Przeliorz, Janusz** Szala.
-Rudy Metale 2008 R. 53 nr 6, s. 358-362, bibliogr. 5 poz.

stop magnezu ; przemiana fazowa ; różnicowa kalorymetria skaningowa ; DSC

magnesium alloy ; phase transformation ; Differential Scanning Calorimetry ; DSC

76/528
Nr opisu: 0000043122   
Badania plastyczności stopu magnezu AZ31.
[Aut.]: Eugeniusz Hadasik.
-Rudy Metale 2008 R. 53 nr 12, s. 790-794, bibliogr. 3 poz.

magnez ; stop magnezu ; badanie plastometryczne ; struktura stopu magnezu

magnesium ; magnesium alloy ; plastometric research ; magnesium alloy microstructure

77/528
Nr opisu: 0000038671   
Efekty energetyczne i strukturalne w procesie walcowania z cykliczną zmianą drogi odkształcenia.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, Zdzisław* Cyganek.
-Rudy Metale 2008 R. 53 nr 6, s. 363-367, bibliogr. 9 poz.

walcowanie ; zmiana drogi odkształcenia ; praca odkształcenia ; struktura ; lokalizacja odkształcenia

rolling ; change of strain path ; deformation work ; structure ; strain localization

78/528
Nr opisu: 0000038666   
Gęstość ciekłych metali i stopów. Metodyka pomiarów.
[Aut.]: Grzegorz Siwiec.
-Rudy Metale 2008 R. 53 nr 6, s. 332-336, bibliogr. 8 poz.

ciekły metal ; stop ; gęstość ; pomiar gęstości

liquid metal ; alloy ; density ; density measurement

79/528
Nr opisu: 0000037564   
Kompozyt warstwowy Al z fazami z układu Ti-Al otrzymany w wyniku wygrzewania izotermicznego.
[Aut.]: Anita Olszówka-Myalska.
-Rudy Metale 2008 R. 53 nr 4, s. 216-220, bibliogr. 5 poz.

kompozyt warstwowy ; aluminium ; tytan ; aluminidki

layered composite ; aluminium ; titanium ; aluminides

80/528
Nr opisu: 0000038665   
Koncentrat talu produktem ubocznym przy otrzymywaniu cynku i ołowiu w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A..
[Aut.]: Danuta* Krupka, M. Wadowski, A. Uliszak, T. Szysler, Beata Oleksiak, J. Sitko.
-Rudy Metale 2008 R. 53 nr 6, s. 329-332, bibliogr. 8 poz.

tal ; ekologia ; metale rzadkich ; oczyszczanie ; ścieki przemysłowe

thallium ; ecology ; rare metals ; purification ; industrial wastewater

81/528
Nr opisu: 0000038667   
Magnez. Technologia, produkcja, perspektywy.
[Aut.]: Mariola Saternus.
-Rudy Metale 2008 R. 53 nr 6, s. 337-350, bibliogr. 41 poz.

magnez ; stop magnezu ; produkcja magnezu ; recykling ; elektroliza ; przemysł samochodowy

magnesium ; magnesium alloy ; magnesium production ; recycling ; electrolysis ; automotive industry

82/528
Nr opisu: 0000038668   
Możliwości wykorzystania odpadowych surowców węglonośnych do otrzymywania cynku i ołowiu.
[Aut.]: Jerzy Łabaj.
-Rudy Metale 2008 R. 53 nr 6, s. 350-352, bibliogr. 11 poz.

metalurgia cynku ; metalurgia ołowiu ; surowiec wtórny ; reduktor

zinc metallurgy ; lead metallurgy ; secondary material ; reducer

83/528
Nr opisu: 0000038669   
Usuwanie ołowiu ze stopu Cu-Pb-Fe na drodze barbotażu helem.
[Aut.]: Beata Oleksiak.
-Rudy Metale 2008 R. 53 nr 6, s. 353-358, bibliogr. 10 poz.

barbotaż ; rafinacja ; konwertorowanie ; gaz obojętny ; miedź

barbotage ; refining ; converting ; insert gas ; copper

84/528
Nr opisu: 0000043121   
Wpływ parametrów wytwarzania na jakość wlewków ze stopów Cu-Ti.
[Aut.]: Leszek Blacha, Wojciech Szkliniarz, Grzegorz Siwiec, Agnieszka Kościelna.
-Rudy Metale 2008 R. 53 nr 12, s. 784-789, bibliogr. 7 poz.

stop Cu-Ti ; parametry wytwarzania ; jednorodność mikrostruktury

Cu-Ti alloy ; processing parameters ; uniformity of microstructure

85/528
Nr opisu: 0000038673   
Wpływ warunków chłodzenia na mikrostrukturę stopu na osnowie TiAl.
[Aut.]: Agnieszka Kościelna.
-Rudy Metale 2008 R. 53 nr 6, s. 373-379, bibliogr. 18 poz.

stop na osnowie TiAl ; prędkość chłodzenia ; mikrostruktura

TiAl-based alloy ; cooling rate ; microstructure

86/528
Nr opisu: 0000038672   
Wpływ złożonego odkształcania na strukturę i właściwości Al i Cu.
[Aut.]: Kinga Rodak.
-Rudy Metale 2008 R. 53 nr 6, s. 368-372, bibliogr. 11 poz.

miedź ; aluminium ; odkształcenie plastyczne ; TEM ; struktura ultradrobnoziarnista

copper ; aluminium ; plastic deformation ; TEM ; ultrafine grained structure

87/528
Nr opisu: 0000036851   
Wykorzystanie oddziaływania proszek żelaza-folia aluminiowa do otrzymywania laminatu.
[Aut.]: Anita Olszówka-Myalska.
-Rudy Metale 2008 R. 53 nr 3, s. 158-162, bibliogr. 9 poz.

kompozyt aluminiowy ; kompozyt warstwowy ; intermetalik ; SHS

aluminium matrix composite ; layered composite ; intermetallic ; SHS

88/528
Nr opisu: 0000032785   
Zastosowanie analizy termicznej i kalorymetrycznej do badań przemian fazowych w siluminach.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski.
-Rudy Metale 2008 R. 53 nr 1, s. 3-8, bibliogr. 8 poz.

silumin ; stop Al-Si ; analiza termiczna ; różnicowa kalorymetria skaningowa ; DSC

silumin ; Al-Si alloy ; thermal analysis ; Differential Scanning Calorimetry ; DSC

89/528
Nr opisu: 0000040690   
Alternatywny sposób prowadzenia procesu odmiedziowania żużla zawiesinowego.
[Aut.]: A. Zajączkowski, Jan** Botor, J. Czernecki, S. Bratek.
-Rudy Metale 2007 R. 52 nr 9, s. 542-548, bibliogr. 12 poz.

żużel zawiesinowy ; miedź ; odmiedziowanie ; odzysk miedzi

flash slag ; copper ; decopperisation ; copper recovery

90/528
Nr opisu: 0000028649   
Badania nad technologią przerobu przenośnych, nierozbieralnych baterii Ni-Cd.
[Aut.]: Stanisław** Wolff, Barbara* Mill, Małgorzata** Pacholewska, Zofia* Tumidajska, Beata Oleksiak.
-Rudy Metale 2007 R. 52 nr 6, s. 332-336, bibliogr. 7 poz.

bateria Ni-Cd ; złom ; odzysk kadmu ; odzysk niklu ; recykling baterii Ni-Cd

Ni-Cd battery ; scrap ; recovery of cadmium ; recovery of nickel ; Ni-Cd battery recycling

91/528
Nr opisu: 0000028651   
Badania wpływu temperatury, prędkości i stopnia odkształcenia na strukturę i własności trudnoodkształcalnych stopów CuPAg.
[Aut.]: Ł. Marchewka, Jerzy* Stobrawa, B. Cwolek, Eugeniusz Hadasik, Adam Płachta.
-Rudy Metale 2007 R. 52 nr 6, s. 343-348, bibliogr. 11 poz.

stop Cu-P ; spoiwo twarde ; stop trudnoodkształcalny ; rekrystalizacja dynamiczna ; nadplastyczność ; właściwości mechaniczne ; badanie plastometryczne ; badanie metalograficzne

Cu-P alloy ; brazing alloy ; hardly-deformable alloy ; dynamic recrystallization ; superplasticity ; mechanical properties ; plastometric examination ; metallographic examination

92/528
Nr opisu: 0000023648   
Ekstrakcja arsenu z ołowiu surowego tlenem.
[Aut.]: Piotr* Kapias, B. Basiura, A. Bojanowski, M. Kalembka.
-Rudy Metale 2007 R. 52 nr 1, s. 2-6, bibliogr. 5 poz.

ekstrakcja ; rafinacja ; arsen ; ołów

extraction ; refining ; arsenic ; lead

93/528
Nr opisu: 0000028658   
Pojemność cieplna właściwa stopów γ-TiAl z dodatkiem chromu i niobu.
[Aut.]: Roman** Przeliorz.
-Rudy Metale 2007 R. 52 nr 6, s. 361-364, bibliogr. 11 poz.

pojemność cieplna ; stop TiAl ; różnicowa kalorymetria skaningowa ; DSC

specific heat capacity ; TiAl alloy ; Differential Scanning Calorimetry ; DSC

94/528
Nr opisu: 0000028648   
Recykling zużytych katalizatorów samochodowych.
[Aut.]: Agnieszka Fornalczyk, Mariola Saternus.
-Rudy Metale 2007 R. 52 nr 6, s. 326-332, bibliogr. 11 poz.

katalizator samochodowy ; recykling katalizatora ; platynowce ; odzysk platynowców

auto catalytic converter ; recycling of catalyst ; Platinum Group Metals ; PGM recovery

95/528
Nr opisu: 0000028650   
Środowiskowe uwarunkowania procesów (bio)ługowania metali z odpadów poflotacyjnych rud cynkowo-ołowiowych.
[Aut.]: Małgorzata** Pacholewska, J. Cabała, Beata Cwalina, Maria Sozańska.
-Rudy Metale 2007 R. 52 nr 6, s. 337-342, bibliogr. 10 poz.

rudy cynku i ołowiu ; Zn-Pb ; odpady flotacyjne ; bioługowanie ; bakterie ; minerały wtórne

lead and zinc ores ; Zn-Pb ; flotation tailings ; bioleaching ; bacteria ; secondary minerals

96/528
Nr opisu: 0000025747   
Termodynamiczne i eksperymentalne podstawy procesu ekstrakcji talu z ciekłego ołowiu.
[Aut.]: Piotr* Kapias, Michał* Paździorek.
-Rudy Metale 2007 R. 52 nr 4, s. 176-186, bibliogr. 5 poz.

modelowanie matematyczne ; ekstrakcja talu ; współczynnik aktywności ; składniki roztworu ; analiza termodynamiczna

mathematical modelling ; thallium extraction ; activity coefficient ; solution components ; thermodynamic analysis

97/528
Nr opisu: 0000028652   
Wpływ dodatku Ni, Bi, Sn do kąpieli cynkowej na kinetykę wzrostu i strukturę powłok otrzymanych na stalach o zawartości krzemu poniżej 0,035%.
[Aut.]: Henryk Kania, Piotr** Liberski, Paweł* Podolski, Adam* Tatarek.
-Rudy Metale 2007 R. 52 nr 6, s. 348-354, bibliogr. 9 poz.

cynkowanie zanurzeniowe ; powłoka cynkowa ; kąpiel cynkowa

hot dip galvanizing ; zinc coating ; zinc bath

98/528
Nr opisu: 0000028647   
Wpływ substancji powierzchniowo aktywnych na właściwości powierzchniowe ciekłej miedzi.
[Aut.]: Grzegorz Siwiec, Joanna Willner.
-Rudy Metale 2007 R. 52 nr 6, s. 322-325, bibliogr. 17 poz.

napięcie powierzchniowe ; substancja powierzchniowo czynna ; stop miedzi

surface tension ; surface active substance ; copper alloy

99/528
Nr opisu: 0000028657   
Wybrane właściwości fizyczne kompozytów o osnowie srebra.
[Aut.]: Jakub Wieczorek, Józef** Śleziona, Andrzej Grabowski.
-Rudy Metale 2007 R. 52 nr 6, s. 354-361, bibliogr. 19 poz.

kompozyt metalowy ; osnowa srebrna ; cząstka ceramiczna ; przewodnictwo elektryczne ; przewodnictwo cieplne

metal matrix composite ; silver matrix ; ceramic particle ; electrical conductivity ; thermal conductivity

100/528
Nr opisu: 0000028645   
Wysokotemperaturowe metody pomiaru napięcia powierzchniowego metali i stopów.
[Aut.]: Joanna Willner, Jan** Botor, Grzegorz Siwiec.
-Rudy Metale 2007 R. 52 nr 6, s. 310-317, bibliogr. 25 poz.

napięcie powierzchniowe ; metoda kropli leżącej ; metoda maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku gazowym ; metoda lewitacyjna

surface tension ; sessile drop method ; maximum bubble pressure method ; levitating drop method

101/528
Nr opisu: 0000028646   
Zastosowanie analizy termicznej ATD i skaningowej DSC w badaniach topnienia i krzepnięcia stopów Al-Si.
[Aut.]: Marta* Sikora, Jarosław Piątkowski.
-Rudy Metale 2007 R. 52 nr 6, s. 317-321, bibliogr. 9 poz.

silumin ; analiza kalorymetryczna ; analiza termiczna ATD ; entalpia krzepnięcia

silumin ; calorimetric analysis ; ATD thermal analysis ; enthalpy of solidification

102/528
Nr opisu: 0000028644   
Zwilżalność w układzie: ciało stałe-ciekła faza żużlowa.
[Aut.]: Jerzy Łabaj, Grzegorz Siwiec.
-Rudy Metale 2007 R. 52 nr 6, s. 307-310, bibliogr. 6 poz.

zwilżalność ; kąt zwilżania ; żużel pomiedziowy ; symulacja komputerowa

wettability ; contact angle ; copper slag ; computer simulation

103/528
Nr opisu: 0000019903   
Aluminium pierwotne. Technologia, produkcja, perspektywy.
[Aut.]: Mariola Saternus.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 6, s. 316-325, bibliogr. 32 poz.

aluminium ; Al2O3 ; elektroliza ; elektrolizer ; produkcja aluminium ; huta

aluminium ; Al2O3 ; electrolysis ; electrolyser ; aluminium production ; steelworks

104/528
Nr opisu: 0000019078   
Elimination of lead from copper blister in vacuum refining process.
[Aut.]: Leszek Blacha.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 5, s. 255-260, bibliogr. 26 poz.

metalurgia miedzi ; rafinacja próżniowa ; usuwanie ołowiu ; kinetyka

copper metallurgy ; vacuum refining ; lead removal ; kinetics

105/528
Nr opisu: 0000018611   
Jeszcze kilka słów na temat kształcenia inżynierów metalurgów.
[Aut.]: Leszek Blacha.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 4, s. 240-242, bibliogr. 3 poz.

kształcenie ; kadra inżynierska ; metalurgia

education ; engineering staff ; metallurgy

106/528
Nr opisu: 0000019906   
Kompleksowa modyfikacja siluminu EN AC-AlSi7Mg dodatkami złożonymi.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 6, s. 343-347, bibliogr. 7 poz.

stop Al ; silumin ; analiza termiczna ; właściwości mechaniczne

Al alloy ; silumin ; thermal analysis ; mechanical properties

107/528
Nr opisu: 0000019908   
Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stopu Ti-48Al-2Cr-2Nb w procesie wyżarzania niezupełnego.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 6, s. 350-355, bibliogr. 10 poz.

stop na osnowie TiAl ; wyżarzanie niezupełne ; pogrubianie nieciągłe

TiAl based alloy ; under-annealing process ; discontinuous coarsening

108/528
Nr opisu: 0000020034   
Metoda stabilizacji/solidyfikacji jako forma detoksykacji i unieszkodliwienia stałych odpadów niebezpiecznych z hutnictwa.
[Aut.]: Aleksandra* Frąckowiak, Małgorzata** Pacholewska, Jan** Buzek.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 6, s. 325-332, bibliogr. 18 poz.

stabilizacja ; solidyfikacja ; metale ciężkie ; gąbka kadmowa ; ługowanie ; cement ; bentonit

stabilization ; solidification ; heavy metals ; cadmium sponge ; leaching ; cement ; bentonite

109/528
Nr opisu: 0000022130   
Model siłowy procesu walcowania blach cynkowo-tytanowych.
[Aut.]: Eugeniusz Hadasik, I. Schindler, Dariusz Kuc, M. Spyra, D. Woźniak.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 10, s. 581-585, bibliogr. 3 poz.

stop cynkowo-tytanowy ; walcowanie ; model siłowy

zinc-titanium alloy ; rolling ; force model

110/528
Nr opisu: 0000019904   
Odlewniczy stop miedzi Cu-Ni-Si-Cr-Zr. Wytwarzanie, struktura i zastosowanie.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 6, s. 333-338, bibliogr. 9 poz.

stop miedzi ; wytapianie ; odlewanie ; struktura stopu ; właściwości stopu ; zastosowanie

copper alloy ; melting ; casting ; structure of alloy ; alloy properties ; application

111/528
Nr opisu: 0000019907   
Pojemność cieplna właściwa stopów na osnowie faz FeAl, TiAl, NiAl.
[Aut.]: Roman** Przeliorz.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 6, s. 347-350, bibliogr. 15 poz.

pojemność cieplna właściwa ; faza międzymetaliczna ; różnicowa kalorymetria skaningowa

specific heat capacity ; intermetallic phase ; Differential Scanning Calorimetry

112/528
Nr opisu: 0000019909   
Proces of solid oxide inclusions removal from liquid aluminium. Pt 1.
[Aut.]: K. Onopiak, Jan** Botor.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 6, s. 356-362, bibliogr. 56 poz.

rafinacja aluminium ; wtrącenia tlenkowe ; barbotaż ; rotor ; argon ; tlenek glinu

aluminium refining ; oxide inclusions ; barbotage ; rotor ; argon ; alumina oxide

113/528
Nr opisu: 0000021074   
Process of solid oxide inclusions removal from liquid aluminium. Pt 2.
[Aut.]: K. Onopiak, Jan** Botor.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 8, s. 478-483, bibliogr. 14 poz.

rafinacja aluminium ; wtrącenia tlenkowe ; barbotaż ; rotor ; argon ; tlenek glinu

aluminium refining ; oxide inclusions ; barbotage ; rotor ; argon ; alumina oxide

114/528
Nr opisu: 0000049518   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2006 R. 51 nr 8, s. 510-511
[Praca recenzowana]: Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych / Z. Górny J. Sobczak. Kraków 2005

metale nieżelazne ; odlewnictwo ; ciekły metal ; stop metaliczny ; materiały kompozytowe ; nanomateriały

ferrous metals ; casting ; liquid metal ; metal alloys ; composite materials ; nanomaterials

115/528
Nr opisu: 0000031432   
Wpływ dodatków skandu oraz cyrkonu na strukturę i własności aluminium.
[Aut.]: A. Kula, M. Bronicki, Joanna* Sobota.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 2, s. 97-105, bibliogr. 15 poz.

stop Al-Sc ; stop Al-Sc-Zr ; skand ; umocnienie wydzieleniowe

Al-Sc alloy ; Al-Sc-Zr alloy ; scandium ; precipitation hardening

116/528
Nr opisu: 0000019905   
Zastosowanie metody regresji segmentowej do wyznaczenia funkcji opisującej poszerzenie w procesie płaszczenia drutów miedzianych w walcarce kulowej.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, Joanna** Przondziono, Jan** Szymszal.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 6, s. 339-342, bibliogr. 5 poz.

płaszczenie drutu ; walcarka kulowa ; regresja segmentowa

flattening of wire ; rolling mill ; segment regression

117/528
Nr opisu: 0000018721   
Zastosowanie naturalnych minerałów - bentonitów do sorpcji metali ciężkich ze ścieków przemysłowych.
[Aut.]: Joanna Willner, Małgorzata** Pacholewska.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 4, s. 186-191, bibliogr. 12 poz.

bentonit ; sorpcja ; metale ciężkie ; ścieki ; przemysł metalurgiczny

bentonite ; sorption ; heavy metals ; wastewater ; metallurgical industry

118/528
Nr opisu: 0000012671   
Analiza mechanizmów kruchości międzykrystalicznej brązów-α w temperaturze podwyższonej. Cz. 1.
[Aut.]: Wojciech** Ozgowicz.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 6, s. 320-327, bibliogr. 49 poz.

kruchość międzykrystaliczna ; brąz cynowy ; mechanika pękania ; segregacja międzykrystaliczna ; symulacja komputerowa ; analiza spektrometryczna Augera

intergranular brittlness ; tin bronze ; fracture mechanics ; intercrystalline segregation ; computer simulation ; Auger's spectrometric analysis

119/528
Nr opisu: 0000013213   
Analiza mechanizmów kruchości międzykrystalicznej brązów-α w temperaturze podwyższonej. Cz. 2.
[Aut.]: Wojciech** Ozgowicz.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 7, s. 377-391

kruchość międzykrystaliczna ; brąz cynowy ; mechanika pękania ; segregacja międzykrystaliczna ; symulacja komputerowa ; analiza spektrometryczna Augera

intergranular brittlness ; tin bronze ; fracture mechanics ; intercrystalline segregation ; computer simulation ; Auger's spectrometric analysis

120/528
Nr opisu: 0000011878   
Analiza wpływu parametrów procesu walcowania na cechy geometryczne cienkich i wąskich taśm miedzianych płaszczonych w walcarce kulowej.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, Joanna** Przondziono, Jan** Szymszal.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 4, s. 174-177, bibliogr. 7 poz.

płaszczenie drutu ; walcarka kulowa ; taśma wąska ; taśma cienka ; cechy geometryczne ; planowanie eksperymentu

flattening of wire ; rolling mill ; narrow strip ; thin strip ; geometric features ; experiment planning

121/528
Nr opisu: 0000017348   
Efekty badań odmiedziowania żużla z procesu zawiesinowego.
[Aut.]: Adam** Gierek, T. Karwan, Joanna* Rojek, Joanna* Bzymek.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 12, s. 670-674, bibliogr. 5 poz.

stop Cu-Pb-Fe ; żużel ; miedź ; proces zawiesinowy

Cu-Pb-Fe alloy ; slag ; copper ; suspension process

122/528
Nr opisu: 0000012670   
Fizyczny wpływ cząstek na wybrane właściwości odlewanych kompozytów z osnową Al-Si.
[Aut.]: Mirosław Cholewa.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 6, s. 312-319, bibliogr. 9 poz.

odlewanie ; kompozyt ; krzepnięcie ; zbrojenie ; własności

casting ; composite ; solidification ; reinforcement ; properties

123/528
Nr opisu: 0000011876   
Gęstość i napięcie powierzchniowe ciekłych stopów Cu-Pb.
[Aut.]: Jerzy Łabaj, Bogdan* Sikora, Agnieszka Fornalczyk.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 4, s. 164-168, bibliogr. 6 poz.

stop miedzi ; gęstość ; napięcie powierzchniowe ; stop Cu-Pb

copper alloy ; density ; surface tension ; Cu-Pb alloy

124/528
Nr opisu: 0000012140   
Komputerowe wspomaganie klasyfikacji wad identyfikowanych metodami radiograficznymi w odlewach ze stopów aluminium.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Mariusz Krupiński, Rafał* Maniara, Wojciech* Kasprzak, J. Sokołowski.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 5, s. 229-236, bibliogr. 21 poz.

stop aluminium ; wada odlewnicza ; analiza obrazu ; sieć neuronowa

aluminium alloy ; castings defect ; image analysis ; neural network

125/528
Nr opisu: 0000011875   
Nadmiar powierzchniowy antymonu i siarki w stopach Cu-Sb oraz Cu-S.
[Aut.]: Grzegorz Siwiec, Jan** Botor.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 4, s. 162-164, bibliogr. 8 poz.

stop miedzi ; napięcie powierzchniowe ; surface adsorption

copper alloy ; surface tension

126/528
Nr opisu: 0000012669   
Projektowanie materiałowe jako podstawowy cel inżynierii materiałowej.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 6, s. 296-311, bibliogr. 31 poz.

nauka o materiałach ; projektowanie inżynierskie ; projektowanie materiałowe ; komputerowa nauka o materiałach ; metale nieżelazne

materials science ; engineering design ; materials design ; computational materials science ; non-ferrous metals

127/528
Nr opisu: 0000011877   
Rafinacja aluminium w sposób ciągły. Reaktor URC-7000.
[Aut.]: Mariola Saternus, Jan** Botor, W. Wężyk, T. Stuczyński.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 4, s. 169-173, bibliogr. 26 poz.

aluminium ; rafinacja aluminium ; reaktor rafinujący ; model matematyczny

aluminium ; aluminium refining ; refining reactor ; mathematical model

128/528
Nr opisu: 0000014401   
Rudy Metale - 50 lat rozwoju metalurgii ekstrakcyjnej.
[Aut.]: Jan** Botor.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 9, s. 491-493, bibliogr. 5 poz.

metalurgia metali nieżelaznych ; hutnictwo polskie ; produkcja hutnicza

metallurgy of non-ferrous metals ; polish metallurgy ; steel production

129/528
Nr opisu: 0000011906   
Schemat analityczny oznacznia aluminium w stopach na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al metodą absorpcji atomowej.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, Tomasz Mikuszewski.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 4, s. 178-182, bibliogr. 16 poz.

stop na osnowie fazy międzymetalicznej ; oznaczanie aluminium ; metoda absorpcji atomowej

intermetallic phase based alloy ; determination of aluminium ; atomic absorption method

130/528
Nr opisu: 0000012003   
Słowo wstępne w 60-lecie działalności Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 5, s. 214-221

Wydział Mechaniczny Technologiczny ; Politechnika Śląska ; jubileusz

Faculty of Mechanical Engineering ; Silesian University of Technology ; jubilee

131/528
Nr opisu: 0000012020   
Struktura i własności magnetyczne miękkich materiałów kompozytowych z nanokrystalicznymi proszkami stopów kobaltu.
[Aut.]: Jarosław Konieczny, Leszek** Dobrzański, Ryszard** Nowosielski, J. Wysłocki, A. Przybył.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 5, s. 259-267, bibliogr. 31 poz.

szkło metaliczne ; nanokrystalizacja ; nanokompozyty ; proszek ; mielenie wysokoenergetyczne

metallic glass ; nanocrystallization ; nanocomposites ; powder ; high-energy milling

132/528
Nr opisu: 0000013221   
Substruktura Cu po ściskaniu oscylacyjnym.
[Aut.]: Kinga Rodak, Joanna* Sobota.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 7, s. 391-394, bibliogr. 9 poz.

miedź ; mikrostruktura ; ściskanie oscylacyjne ; odkształcenie plastyczne

copper ; microstructure ; oscillatory compression ; plastic deformation

133/528
Nr opisu: 0000012005   
Technologia spawania GTA i plazmowego GTA złączy cienkich blach ze stopu tytanu TiAl6V4.
[Aut.]: Andrzej Klimpel, Leszek** Dobrzański, Krzysztof** Luksa, Damian Janicki, Aleksander Lisiecki, Andrzej Stanisław Klimpel.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 5, s. 237-248, bibliogr. 11 poz.

spawanie ; TIG ; plazma ; AMS 4928Q ; TiAl6V4

welding ; TIG ; plasma ; AMS 4928Q ; TiAl6V4

134/528
Nr opisu: 0000011128   
Wpływ mikrostruktury miedzioniklu CuNi25 na zakres efektu temperatury minimalnej plastyczności (TMP).
[Aut.]: Ryszard** Nowosielski, Piotr Sakiewicz, Paweł* Gramatyka.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 1, s. 16-20, bibliogr. 25 poz.

plastyczność ; miedzionikiel ; niejednorodne odkształcenie ; temperatura minimalnej plastyczności

plasticity ; cupronickel ; non-uniform deformation ; ductility minimum temperature

135/528
Nr opisu: 0000015717   
Wpływ parametrów ściskania z oscylacyjnym skręcaniem na technologiczną plastyczność metali.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, Jacek Pawlicki.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 10/11, s. 590-594, bibliogr. 13 poz.

kształtowanie metali ; naprężenie uplastyczniające ; ściskanie ; skręcanie oscylacyjne ; obciążenie cykliczne

metal forming ; flow stress ; compression ; oscillatory torsion ; cyclic load

136/528
Nr opisu: 0000012141   
Wzajemne oddziaływania pierwiastków w kształtowaniu własności odlewniczych stopów miedzi z cynkiem stosowanych na elementy armatury.
[Aut.]: Marcin Kondracki, Józef** Gawroński, Jan Szajnar.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 5, s. 249-252, bibliogr. 11 poz.

odlewnictwo ; stop Cu ; wydzielenie twarde ; krystalizacja

casting ; Cu alloy ; hard inclusion ; crystallization

137/528
Nr opisu: 0000012006   
Zjawisko temperatury minimalnej plastyczności w stopach CuZn4 oraz CuNi25.
[Aut.]: Ryszard** Nowosielski, Piotr Sakiewicz, Paweł* Gramatyka.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 5, s. 252-258, bibliogr. 39 poz.

plastyczność ; miedzionikiel ; mosiądz ; niejednorodne odkształcenie ; temperatura minimalnej plastyczności

plasticity ; cupronickel ; non-uniform deformation ; plasticity minimum temperature

138/528
Nr opisu: 0000016725   
Zmiana parametrów geometrycznych drutu bimetalowego o różnym zestawie materiałowym w procesie ciągnienia.
[Aut.]: Dariusz Halaczek, Franciszek** Grosman.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 12, s. 675-678, bibliogr. 9 poz.

drut bimetalowy ; wytwarzanie ; zmiana grubości otoczki ; odkształcenie graniczne

bimetallic wire ; production ; change of shell thickness ; limiting deformation

139/528
Nr opisu: 0000012004   
Znaczenie dodatków proszków aluminium i odlewniczego stopu miedzi CuSn10 w materiałach kompozytowych magnetycznie twardych Nd-Fe-B.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Małgorzata Drak.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 5, s. 221-229, bibliogr. 21 poz.

aluminium ; stop CuSn10 ; materiały kompozytowe ; magnes trwały Nd-Fe-B ; powłoka ochronna

aluminium ; CuSn10 alloy ; composite materials ; Nd-Fe-B permanent magnet ; protective coating

140/528
Nr opisu: 0000008052   
Badania szybkości usuwania bizmutu z ciekłych stopów Cu-Bi w warunkach obniżonego ciśnienia.
[Aut.]: Agnieszka Fornalczyk, Leszek Blacha.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 3, s. 105-109, bibliogr. 11 poz.

bizmut ; stop Cu-Bi ; stop ciekły ; usuwanie ; kinetyka ; rafinacja próżniowa ; współczynnik przenikania masy ; ciekła miedź

bismuth ; Cu-Bi alloy ; liquid alloy ; removal ; kinetics ; vacuum refining ; mass transfer coefficient ; liquid copper

141/528
Nr opisu: 0000008666   
Charakterystyka strukturalna metali odkształcanych w warunkach ściskania oscylacyjnego.
[Aut.]: Kinga Rodak, J. Sobota, Jacek Pawlicki.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 4, s. 184-188, bibliogr. 11 poz.

miedź ; żelazo Armco ; mikrostruktura ; ściskanie oscylacyjne

copper ; Armco iron ; microstructure ; oscillatory torsion

142/528
Nr opisu: 0000008664   
Efektywność odmiedziowania żużla z produkcji miedzi blister w piecu zawiesinowym.
[Aut.]: T. Karwan, Adam** Gierek, Joanna* Bzymek, J. Rojek.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 4, s. 178-180, bibliogr. 4 poz.

proces hutniczy ; proces zawiesinowy ; dodatki upłynniające ; czas reakcji ; temperatura ; CaCO3 ; Na2CO3

metallurgical process ; suspension process ; fluidifying additives ; reaction time ; temperature ; CaCO3 ; Na2CO3

143/528
Nr opisu: 0000008662   
Metody usuwania zanieczyszczeń z ciekłego aluminium i jego stopów.
[Aut.]: Mariola Saternus, Jan** Botor.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 4, s. 166-172, bibliogr. 18 poz.

ciekłe aluminium ; stop ciekły ; stop aluminium ; wtrącenia metaliczne ; zanieczyszczenia metaliczne ; zanieczyszczenia gazowe ; rafinacja aluminium ; filtracja ; ceramiczny filtr piankowy ; metoda MINT ; metoda Alcoa 622 ; metoda FILD ; metoda DMC ; metoda DUFI ; metoda AFD

liquid aluminium ; liquid alloy ; aluminium alloy ; metallic inclusions ; metallic impurites ; gaseous pollutants ; aluminium refining ; filtering ; ceramic foam filter ; MINT method ; Alcoa 622 method ; FILD method ; DMC method ; DUFI method ; AFD method

144/528
Nr opisu: 0000008665   
Modyfikacja siluminu AK9 dodatkami złożonymi.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 4, s. 181-184, bibliogr. 8 poz.

zaprawa odlewnicza ; silumin podeutektyczny ; stop AlSi9Mg ; preparat Modal-1 ; metoda ATD ; metoda TA ; metoda analizy termicznej

master alloy ; hypoeutectic silumin ; AlSi9Mg alloy ; Modal-1 modifier ; ATD method ; TA method ; thermal analysis method

145/528
Nr opisu: 0000007605   
Napięcia powierzchniowe i międzfazowe w układzie Al(c)-Al2O3(s)-Ar(g).
[Aut.]: K. Onopiak, Jan** Botor.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 2, s. 53-56, bibliogr. 21 poz.

aluminium ; napięcie powierzchniowe ; napięcie fazowe ; gaz obojętny ; argon ; hel ; azot ; atmosferyczne utlenienie ; próżnia ; tlenek glinu

aluminium ; surface tension ; phase voltage ; inert gas ; argon ; helium ; nitrogen ; atmospheric oxidation ; vacuum ; alumina

146/528
Nr opisu: 0000008661   
Rozwój przemysłowych technologii bioługowania rud i koncentratów metali.
[Aut.]: Jan** Botor.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 4, s. 159-165, bibliogr. 25 poz.

bioługowanie ; bioutlenianie ; metalurgia ; proces BIOX ; proces Geobiotics ; proces GeoCoat ; proces BioCop ; proces BRISA ; złoto ; miedź ; cynk ; proces przemysłowy ; ekstrakcja ; piryt

bioleaching ; biooxidation ; metallurgy ; BIOX process ; Geobiotics process ; GeoCoat process ; BioCop process ; BRISA process ; gold ; copper ; zinc ; industrial process ; extraction ; pyrite ; arsenopyrite

147/528
Nr opisu: 0000008667   
Sposób wzorcowania w płomieniowej metodzie absorpcji atomowej z wykorzystaniem jednego wzorca podstawowego na przykładzie stopu Ti-Al-V.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 4, s. 189-192, bibliogr. 16 poz.

wzorcowanie ; atomowa spektrometria absorpcyjna ; pojedynczy wzorzec podstawowy ; stop Ti-AI-V

calibration ; atomic absorption spectrometry ; single specific standard ; Ti-Al-V alloy

148/528
Nr opisu: 0000009259   
Wpływ dodatków stopowych oraz obróbki wykańczającej na odporność korozyjną blach cynkowych.
[Aut.]: Piotr** Liberski, J. Lejkowski, M. Spyra, Henryk Kania, Paweł* Podolski.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 7, s. 330-334, bibliogr. 7 poz.

blacha cynkowa ; odporność korozyjna ; dodatek stopowy ; obojętna mgła solna ; atmosfera CO2 ; obróbka wykończeniowa ; powłoka polimerowa ; powłoka fosforanowa

zinc sheet ; corrosion resistance ; alloy addition ; neutral salt mist ; CO2 atmosphere ; finishing ; polymer coating ; phosphate coating

149/528
Nr opisu: 0000010051   
Wpływ parametrów swobodnego ciągnienia grubościennych rur miedzianych na zachowanie się metalu w kotlinie odkształcenia.
[Aut.]: Wilhelm** Gorecki, W. Krochmal, K. Krochmal.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 10/11, s. 508-513, bibliogr. 10 poz.

miedziana rura grubościenna ; swobodne ciągnienie rur ; kotlina odkształcenia

thick-walled copper tube ; cold sink-drawing ; deformation zone

150/528
Nr opisu: 0000009303   
Wpływ tlenu rozpuszczonego w ciekłej miedzi na proces eliminacji z niej bizmutu.
[Aut.]: Agnieszka Fornalczyk, Leszek Blacha.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 8, s. 388-392, bibliogr. 9 poz.

ciekła miedź ; bizmut ; rafinacja próżniowa ; tlen rozpuszczony

liquid copper ; bismuth ; vacuum refining ; dissolved oxygen

151/528
Nr opisu: 0000008669   
Wpływ zawartości aluminium i prędkości chłodzenia na strukturę i właściwości stopów na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski, B. Juszczyk.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 4, s. 196-201, bibliogr. 11 poz.

stop dwufazowy ; stop na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl ; zawartość aluminium ; obróbka cieplna ; struktura pierwotna ; struktura wtórna ; chłodzenie ; wyżarzanie ; morfologia płytkowa

two-phase alloy ; TiAl intermetallic phase-based alloy ; lamellar morphology ; aluminium content ; heat treatment ; primary structure ; secondary structure ; cooling ; annealing ; lamellar morphology

152/528
Nr opisu: 0000009530   
Wyznaczanie naprężeń rzeczywistych w próbie rozciągania cienkich drutów miedzianych.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, Joanna** Przondziono.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 9, s. 447-450, bibliogr. 4 poz.

przeróbka plastyczna ; naprężenie uplastyczniające ; drut miedziany ; drut cienki ; rozciąganie ; odkształcenie plastyczne ; modelowanie numeryczne

plastic working ; flow stress ; copper wire ; fine wire ; tension ; plastic deformation ; numerical modelling

153/528
Nr opisu: 0000008668   
Zastosowanie metody wektorowego pomiaru obrazu cyfrowego do pomiaru cech geometrycznych płaszczonego drutu.
[Aut.]: Dariusz* Ćwiklak, Joanna** Przondziono.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 4, s. 192-195, bibliogr. 7 poz.

obraz cyfrowy ; pomiar wektorowy ; drut płaszczony ; pomiar cech geometrycznych

digital image ; vectorial measurement ; flattened wire ; measurement of geometrical features

154/528
Nr opisu: 0000008663   
Zwilżalność w układzie ciekły stop-stały tlenek metalu.
[Aut.]: Grzegorz Siwiec, Jan** Botor.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 4, s. 172-177, bibliogr. 15 poz.

układ dyspersyjny ciało stałe-ciecz ; stop ciekły ; tlenek metalu ; zwilżalność

solid - liquid dispersion system ; liquid alloy ; metal oxide ; wettability

155/528
Nr opisu: 0000006286
Analiza efektów siłowo-energetycznych dla procesów z wymuszoną drogą odkształcenia.
[Aut.]: Jacek Pawlicki, Franciszek** Grosman.
-Rudy Metale 2003 R. 48 nr 10/11, s. 479-483, bibliogr. 12 poz.

odkształcenie plastyczne ; walcowanie ; skręcanie oscylacyjne ; ściskanie ; badanie materiału ; substruktura

plastic deformation ; rolling ; reversible torsion ; compression ; material testing ; substructure

156/528
Nr opisu: 0000003846
Badania procesu cementacji srebra z zawiesiny Ag2SO4.
[Aut.]: Barbara* Toczko.
-Rudy Metale 2003 R. 48 nr 8, s. 396-399, bibliogr. 11 poz.

srebro ; cementacja ; zawiesina siarczanu(VI) srebra(I) ; miedź

silver ; grouting ; suspension of silver(I) sulphate(VI) ; copper

157/528
Nr opisu: 0000006285
Charakterystyki technologicznej plastyczności materiałów. Stan aktualny a oczekiwania.
[Aut.]: Franciszek** Grosman.
-Rudy Metale 2003 R. 48 nr 10/11, s. 466-468, bibliogr. 12 poz.

plastyczność materiału ; obróbka plastyczna ; technologiczna plastyczność ; naprężenie uplastyczniające ; odkształcenie plastyczne ; odkształcenie graniczne ; symulacja komputerowa

material plasticity ; plastic forming ; formability ; flow stress ; plastic strain ; ultimate strain ; computer simulation

158/528
Nr opisu: 0000003185
Komputerowa symulacja warunków przerobu pyłów pochodzących z procesu przetopu złomu stali w piecach elektrycznych (EAFD) metodą iniekcji do strefy dysz pieca szybowego ISF.
[Aut.]: Piotr* Kapias.
-Rudy Metale 2003 R. 48 nr 7, s. 315-319, bibliogr. 19 poz.

złom stalowy ; przetapianie stali ; piec elektryczny ; przerób EAFD ; iniekcja ; piec szybowy ; redukcja ISF ; bilans masy ; pierwsza zasada termodynamiki ; równowaga termodynamiczna ; równanie nieliniowe

steel scrap ; steel remelting ; electric furnace ; EAFD processing ; injection ; shaft furnace ; ISF reduction ; mass balance ; first law of thermodynamics ; thermodynamic equilibrium ; nonlinear equation

159/528
Nr opisu: 0000003182
Krajowe technologie otrzymywania i odzysku srebra.
[Aut.]: Danuta* Krupka, A. Chmielarz, A. Bojanowski, Jacek Sitko.
-Rudy Metale 2003 R. 48 nr 7, s. 333-338, bibliogr. 20 poz.

srebro ; technologia otrzymywania ; koncentrat miedzi ; koncentrat cynku ; koncentrat ołowiu ; surowce wtórne ; zużyty katalizator ; katalizator srebrowy ; zużyty sprzęt elektroniczny ; transformator ; szkła posrebrzane ; materiały światłoczułe ; zużyty roztwór

silver ; producing technology ; copper concentrate ; zinc concentrate ; lead concentrate ; recyclable materials ; spent catalyst ; silver catalyst ; electronic scrap ; transformer ; silvered glass ; light-sensitive material ; worn out solution

160/528
Nr opisu: 0000010465
Metody określania zawartości wodoru w ciekłym aluminium i jego stopach.
[Aut.]: Mariola Saternus.
-Rudy Metale 2003 R. 48 nr 9, s. 363-368, bibliogr. 30 poz.

zawartość wodoru ; ciekłe aluminium ; stop aluminium ; próba Straube-Pfeiffera ; metoda pierwszego pęcherzyka ; metoda Telegas ; metoda elektrochemiczna ; metoda CHAPEL ; metoda Ransleya ; ekstrakcja w stanie stałym

hydrogen content ; liquid aluminium ; aluminium alloy ; Straube-Pfeiffer test ; "first bubble" test ; Telegas method ; electrochemical method ; CHAPEL method ; Ransley method ; extraction in solid state

161/528
Nr opisu: 0000001542
Rafinacja aluminium i jego stopów gazami obojętnymi.
[Aut.]: Mariola Saternus, Jan** Botor.
-Rudy Metale 2003 R. 48 nr 4, s. 154-160, bibliogr. 21 poz.

metal ciekły ; rafinacja aluminium ; stop aluminium ; gaz obojętny ; model matematyczny ; desorpcja gazu

liquid metal ; aluminium refining ; aluminium alloy ; inert gas ; mathematical model ; gas desorption

162/528
Nr opisu: 0000001592
Z badań przebiegu cementacyjnego wydzielania zanieczyszczeń z elektrolitów cynkowych.
[Aut.]: Danuta* Krupka, Jacek Sitko, M. Fatyga, J. Miernik.
-Rudy Metale 2003 R. 48 nr 1, s. 28-35, bibliogr. 15 poz.

elektrolit cynkowy ; wydzielanie zanieczyszczeń ; roztwór siarczanowy ; oczyszczanie elektrolitu

zinc electrolyte ; separation of impurities ; sulphate solution ; cleaning of electrolyte

163/528
Nr opisu: 0000000518
Ciągnienie grubościennych drobnowymiarowych rur miedzianych.
[Aut.]: W. Krochmal, Roman* Kozik, M. Żogała.
-Rudy Metale 2002 R. 47 nr 10/11, s. 489-492, bibliogr. 16 poz.

164/528
Nr opisu: 0000000510
Hutnictwo cynku na Śląsku do końca XIX wieku.
[Aut.]: Barbara* Boryczka, Leszek Blacha.
-Rudy Metale 2002 R. 47 nr 8, s. 369-374, bibliogr. 25 poz.

165/528
Nr opisu: 0000000520
Hutnictwo cynku na Śląsku w XX wieku.
[Aut.]: A. Boryczka, Leszek Blacha.
-Rudy Metale 2002 R. 47 nr 12, s. 618-622, bibliogr. 27 poz.

166/528
Nr opisu: 0000000521
Napięcie powierzchniowe i jego związek z wybranymi parametrami charakteryzującymi fazę ciekłą.
[Aut.]: Grzegorz Siwiec, Jan** Botor.
-Rudy Metale 2002 R. 47 nr 12, s. 601-607, bibliogr. 57 poz.

167/528
Nr opisu: 0000000511
Osiągnięcia nowoczesnych zakładów elektrolizy cynku w zakresie oczyszczania elektrolitów.
[Aut.]: Danuta* Krupka, Jacek Sitko, M. Fatyga, J. Miernik.
-Rudy Metale 2002 R. 47 nr 8, s. 386-392, bibliogr. 24 poz.

168/528
Nr opisu: 0000000519
Plastyczne kształtowanie stożkowych słupów oświetleniowych ze stopu aluminium.
[Aut.]: Ryszard** Grzyb.
-Rudy Metale 2002 R. 47 nr 10/11, s. 502-505, bibliogr. 7 poz.

169/528
Nr opisu: 0000049410
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 3, s. 148-149
[Praca recenzowana]: Zarządzanie środowiskiem / B. Poskrobko. Warszawa 1998

170/528
Nr opisu: 0000049413
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 3, s. 151
[Praca recenzowana]: Internet / H. Hahn 2001

171/528
Nr opisu: 0000049417
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 3, s. 150
[Praca recenzowana]: Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży metalowej / K. Swat. Warszawwa 2001

172/528
Nr opisu: 0000049418
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 3, s. 148
[Praca recenzowana]: Katalog POLEKO 2001. Poznań 2001

173/528
Nr opisu: 0000049419
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 3, s. 149
[Praca recenzowana]: Niebezpieczne dioksyny / Z. Makles, A. Świątkowski, S. Grybowska. Warszawa 2001

174/528
Nr opisu: 0000049424
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 3, s. 149-150
[Praca recenzowana]: IX Międzynarodowa konferencja z cyklu "Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi". Kraków 1999

175/528
Nr opisu: 0000049431
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 3, s. 149
[Praca recenzowana]: Uwarunkowania utylizacji odpadów przemysłowych / J. Zienko, M. Antoszczyszyn. Szczecin 1998

176/528
Nr opisu: 0000049437
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 3, s. 149
[Praca recenzowana]: Zarządzanie i sterowanie środowiskiem / K. Słysz. Kraków 2000

177/528
Nr opisu: 0000049443
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 3, s. 150-151
[Praca recenzowana]: Dobra praktyka laboratoryjna w analizie instrumentalnej / L. Huber. Warszawa 1997

178/528
Nr opisu: 0000049445
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 3, s. 151
[Praca recenzowana]: Podstawowe dane na temat niebezpiecznych substancji chemicznych / A. Bądkowski. Warszawa 2001

179/528
Nr opisu: 0000049478
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 6, s. 302-303
[Praca recenzowana]: Ochrona środowiska / K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki. Warszawa 2001

180/528
Nr opisu: 0000049481
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 6, s. 302
[Praca recenzowana]: Ochrona i zarządzanie środowiskiem. T. 1: Podstawy ochrony środowiska w aspekcie zagrożeń, T. 2: Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym / Z. Małecki. Katowice 2000

181/528
Nr opisu: 0000049486
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 6, s. 302
[Praca recenzowana]: Co czeka przedsiębiorcę po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - ochrona środowiska / J. Arszyłowicz. Warszawa 1999

182/528
Nr opisu: 0000049487
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 6, s. 302
[Praca recenzowana]: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych / H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor

183/528
Nr opisu: 0000049488
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 6, s. 303
[Praca recenzowana]: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. Poznań 2002

184/528
Nr opisu: 0000049489
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 6, s. 303
[Praca recenzowana]: IV Konferencja "Technologie bezprzewodowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle chemicznym i rolnictwie. Szczecin

185/528
Nr opisu: 0000049490
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 6, s. 303
[Praca recenzowana]: Problemy analityczne badań osadów dennych / [Red.]: J. Siepak. Poznań 2001

186/528
Nr opisu: 0000049492
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2002 R. 47 nr 6, s. 303-304
[Praca recenzowana]: Dobra praktyka laboratoryjna w badaniach nieklinicznych / [Red.]: M. Dobecki, K. Rydzyński, J. Stetkiewicz. Łódź 1999

187/528
Nr opisu: 0000000516
Strukturalne aspekty wytwarzania stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz.
-Rudy Metale 2002 R. 47 nr 9, s. 434-438, bibliogr. 13 poz.

188/528
Nr opisu: 0000000517
Wiązanie stopu na bazie kobaltu z materiałem kompozycyjnym na bazie żywic w stomatologii odtwórczej badanie in vitro.
[Aut.]: T. Kupka, M. Tanasiewicz, S. Księżarek, W. Malec, Mirosław** Gibas.
-Rudy Metale 2002 R. 47 nr 9, s. 440-442, bibliogr. 13 poz.

189/528
Nr opisu: 0000002111
Analiza energochłonności wybranych procesów w hutnictwie miedzi.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, Jacek* Jamborski.
-Rudy Metale 2001 R. 46 nr 5/6, s. 235-239, bibliogr. 5 poz.

190/528
Nr opisu: 0000002009
Analiza hipotez oddziaływania fosforu w siluminach nadeutektycznych.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski.
-Rudy Metale 2001 R. 46 nr 8, s. 363-369, bibliogr. 34 poz.

191/528
Nr opisu: 0000001340
Analiza sposobów wyznaczania naprężenia uplastyczniającego w próbie skręcania na gorąco.
[Aut.]: Eugeniusz Hadasik, Adam Płachta, Z. Gronostajski.
-Rudy Metale 2001 R. 46 nr 11, s. 504-507, bibliogr. 12 poz.

192/528
Nr opisu: 0000049312
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr, 9, s. 515-516
[Praca recenzowana]: Książka branżowa przemysłu. Górnictwo. Hutnictwo. Energetyka. Chemia. Katowice 2000

193/528
Nr opisu: 0000049348
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2001 R. 46 nr 1, s. 39
[Praca recenzowana]: Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk 1995 - 2000. Informator / T. Jankowska. Warszawa 2000

194/528
Nr opisu: 0000049352
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2001 R. 46 nr 1, s. 39
[Praca recenzowana]: Ekologia 2000. Ogólnopolski katalog firm. Katowice 2000

195/528
Nr opisu: 0000049360
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2001 R. 46 nr 1, s. 39
[Praca recenzowana]: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. Poznań 2000

196/528
Nr opisu: 0000049366
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2001 R. 46 nr 4, s. 196
[Praca recenzowana]: Odpady zagrożeniem dla środowiska. Rzeszów 1996

197/528
Nr opisu: 0000049369
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2001 R. 46 nr 4, s. 197
[Praca recenzowana]: Surowce metaliczne. Cynk. Ołów / [Red.]: J. Kicki. Kraków 1997

198/528
Nr opisu: 0000049371
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2001 R. 46 nr 7, s. 348
[Praca recenzowana]: Prawo, technika i organizacja w ochronie środowiska. Poradnik dla przedsiębiorstw oraz administracji / [Red.]: J. Korytkowski

199/528
Nr opisu: 0000049373
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2001 R. 46 nr 7, s. 348
[Praca recenzowana]: Katalog POLEKO'2000. Poznań 2000

200/528
Nr opisu: 0000049374
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2001 R. 46 nr 7, s. 348
[Praca recenzowana]: Ścieki przemysłowe / B. Bartkiewicz. Warszawa 2000

201/528
Nr opisu: 0000049380
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2001 R. 46 nr 7, s. 348
[Praca recenzowana]: Skażenia chemiczne w środowisku / S. Zieliński. Wrocław 2000

202/528
Nr opisu: 0000049392
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2001 R. 46 nr 7, s. 349
[Praca recenzowana]: Zapewnienie jakości analiz chemicznych / [Red.]: M. Dobecki. Łódź 1997

203/528
Nr opisu: 0000049394
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2001 R. 46 nr 7, s. 348
[Praca recenzowana]: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. Poznań 2001

204/528
Nr opisu: 0000049397
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2001 R. 46 nr 9, s. 450
[Praca recenzowana]: Analityka chemiczna w badaniach środowiska naturalnego. Warszawa 1997

205/528
Nr opisu: 0000049399
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2001 R. 46 nr 9, s. 450
[Praca recenzowana]: Gospodarka odpadami i produktami ubocznymi w odlewniach / M. Holzer. Kraków 2001

206/528
Nr opisu: 0000002237
Statystyczna ocena wpływu dodatków stopowych na parametry krystalizacji oraz twardość siluminu AlSi17.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Franciszek** Binczyk.
-Rudy Metale 2001 R. 46 nr 4, s. 154-158, bibliogr. 17 poz.

207/528
Nr opisu: 0000001339
Tłoczność wykrojów spawanych laserem.
[Aut.]: Antoni** Piela.
-Rudy Metale 2001 R. 46 nr 11, s. 527-532, bibliogr. 7 poz.

208/528
Nr opisu: 0000001859
Zakład elektrolizy cynku Big River Zinc, Sauget w USA.
[Aut.]: Danuta* Krupka, Jacek Sitko, J. Dutrizac, S. James.
-Rudy Metale 2001 R. 46 nr 10, s. 461-464, bibliogr. 5 poz.

209/528
Nr opisu: 0000001338
Zastosowanie analizy odwrotnej do wyznaczania naprężeń uplastyczniających z plastometrycznej próby ściskania.
[Aut.]: D. Szeliga, Franciszek** Grosman, M. Pietrzyk.
-Rudy Metale 2001 R. 46 nr 11, s. 551-555, bibliogr. 7 poz.

210/528
Nr opisu: 0000001900
Zastosowanie woltamperometrii cyklicznej w badanich procesu elektroroztwarzania platyny.
[Aut.]: G. Benke, Witold** Gnot.
-Rudy Metale 2001 R. 46 nr 9, s. 410-415, bibliogr. 9 poz.

211/528
Nr opisu: 0000002416
Zmiany własności powierzchniowych ciekłego stopu Ag-Pb podczas utleniania.
[Aut.]: Bogdan* Sikora, Grzegorz Siwiec.
-Rudy Metale 2001 R. 46 nr 1, s. 19-21, bibliogr. 6 poz.

212/528
Nr opisu: 0000005533
Ciągnienie rur miedzianych przeznaczonych na końcówki prądowe do spawania.
[Aut.]: W. Krochmal, Roman* Kozik, J. Wylężek.
-Rudy Metale 2000 R. 45 nr 10/11, s. 529-532, bibliogr. 5 poz.

213/528
Nr opisu: 0000005499
Hutnictwo u progu 21 stulecia.
[Aut.]: Jan** Botor.
-Rudy Metale 2000 R. 45 nr 3, s. 141-177, bibliogr. 94 poz.

214/528
Nr opisu: 0000049250
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 1, s. 57-58
[Praca recenzowana]: A green plan for industry: 16 steps to environmental excellence / D. J. Schell. Rockville 1998

215/528
Nr opisu: 0000049253
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 1, s. 57
[Praca recenzowana]: Environmental management systems. A gide for planning, development and implementation / J. G. Martin, G. J. Edgley. Rockville 1998

216/528
Nr opisu: 0000049256
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 1, s. 57
[Praca recenzowana]: What environmental managers really need to know / D. J. Schell. Rockville 1999

217/528
Nr opisu: 0000049259
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 1, s. 59
[Praca recenzowana]: ISO 14000 understanding the environmental standards / W. M. Zahen. Rockville 1996

218/528
Nr opisu: 0000049262
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 1, s. 59
[Praca recenzowana]: ISO 14001 an excecutive report / G. West, J. Manta. Rockville 1996

219/528
Nr opisu: 0000049264
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 2, s. 132
[Praca recenzowana]: Obróbka metali. (Instrukcje stanowiskowe BHP o PPOŻ). Gdańsk 1998

220/528
Nr opisu: 0000049266
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 1, s. 59
[Praca recenzowana]: VI Konwersatorium Absorpcji Atomowej 1999

221/528
Nr opisu: 0000049267
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 2, s. 131
[Praca recenzowana]: Katalog POLEKO '99. Poznań 1999

222/528
Nr opisu: 0000049268
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 2, s. 131
[Praca recenzowana]: Polska ekologia 2000. Poznań 2000

223/528
Nr opisu: 0000049270
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 2, s. 132
[Praca recenzowana]: Konserwacja powierzchni metali. (Instrukcje stanowiskowe BHP i PPOŻ). Gdańsk 1998

224/528
Nr opisu: 0000049271
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 2, s. 134-135
[Praca recenzowana]: Katalog Polskich Norm 1999. Warszawa 1999

225/528
Nr opisu: 0000049273
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 2, s. 135
[Praca recenzowana]: Internet w biznesie / Z. Ruszczyk. Gdańsk 1997

226/528
Nr opisu: 0000049306
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 9, s. 515
[Praca recenzowana]: Katalog INTERECO'00. Katowice 2000

227/528
Nr opisu: 0000049307
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 9, s. 515
[Praca recenzowana]: Stan środowiska w Polsce. Raport Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Warszawa 1998

228/528
Nr opisu: 0000049322
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 9, s. 516
[Praca recenzowana]: Fundametals od modern UV-VIS spectroscopy / A. Primer 1996

229/528
Nr opisu: 0000049324
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 9, s. 516
[Praca recenzowana]: Nanostruktura wybranych porowatych materiałów badana metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) / L. Pająk. Katowice 1998

230/528
Nr opisu: 0000049354
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 12, s. 643
[Praca recenzowana]: Obliczenia w chemii analitycznej / A. Cygański, B. Ptaszyński, J. Krystek. Warszawa 2000

231/528
Nr opisu: 0000049355
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 2000 R. 45 nr 12, s. 643
[Praca recenzowana]: Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych / W. Zieliński, A. Rajca. Warszawa 2000

232/528
Nr opisu: 0000004001
Wpływ utwardzania wydzieleniowego na strukturę i własności mechaniczne odlewniczego stopu Al-Si.
[Aut.]: Elżbieta** Kalinowska-Ozgowicz, Roman** Domagała, Wojciech** Krukiewicz.
-Rudy Metale 2000 R. 45 nr 5, s. 292-296, bibliogr. 10 poz.

233/528
Nr opisu: 0000005153
30-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Czesław** Sajdak.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 6, s. 269-273

234/528
Nr opisu: 0000005101
Koncepcja techniczno-technologiczna procesu rafinacji ołowiu pochodzącego z hutnictwa miedzi przy wykorzystaniu potencjału technicznego Wydziału Ołowiu HMN Szopienice S.A..
[Aut.]: Piotr* Kapias, A. Bednarek.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 8/9, s. 402-413

235/528
Nr opisu: 0000005295
Koszty jakości i metody ich badania.
[Aut.]: Stanisław* Tkaczyk, Joanna Jagła.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 12, s. 680-685, bibliogr. 15 poz.

236/528
Nr opisu: 0000005103
Linia pilotowa rafinacji ołowiu tlenem.
[Aut.]: Piotr* Kapias, A. Bednarek, E. Brzezina, L. Szkutnik, S. Wójcik.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 8/9, s. 385-390, bibliogr. 2 poz.

237/528
Nr opisu: 0000004985
Natrysk plazmowy, trawienie, piaskowanie - nowe rozwiązania dla medycyny.
[Aut.]: Jan** Łukowski, Małgorzata* Skura.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 2, s. 79-83, bibliogr. 3 poz.

238/528
Nr opisu: 0000005150
Odzyskiwanie srebra z surowców wtórnych.
[Aut.]: Danuta* Krupka, Barbara* Toczko.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 6, s. 286-290, bibliogr. 9 poz.

239/528
Nr opisu: 0000005100
Opracowanie technologii i ustalenie wskaźników technologicznych procesu przerobu frakcji metalicznej pochodzącej z przeróbki mechanicznej złomu akumulatorów ołowiowych.
[Aut.]: Piotr* Kapias, A. Bednarek, E. Brzezina, L. Szkutnik, G. Nowak, S. Wójcik.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 8/9, s. 414-422, bibliogr. 3 poz.

240/528
Nr opisu: 0000005102
Opracowanie technologii przerobu zgarów z procesu rafinacji ołowiu w krótkim piecu obrotowym opalanym palnikiem typu gaz ziemny-tlen.
[Aut.]: Piotr* Kapias, A. Bednarek, J. Ciosek, E. Brzezina, S. Wójcik, E. Pelka, L. Szkutnik.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 8/9, s. 391-397

241/528
Nr opisu: 0000005020
Problemy modelowania MES procesu zagęszczania materiałów porowatych.
[Aut.]: Małgorzata* Skura, Antoni** Piela.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 4, s. 187-191, bibliogr. 7 poz.

242/528
Nr opisu: 0000005285
Próba interpretacji rezultatów badań naprężenia uplastyczniającego metodami skręcania i ściskania na gorąco.
[Aut.]: Eugeniusz Hadasik, M. Tkocz, R. Kawalla, S. Mandziej.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 11, s. 599-603, bibliogr. 8 poz.

243/528
Nr opisu: 0000048978
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 1, s. 40-42
[Praca recenzowana]: Katalog Polskich Norm 1998. Warszawa 1998

244/528
Nr opisu: 0000048979
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 3, s. 141
[Praca recenzowana]: Poradnik chemii i fizyki / [Ed.] D.R. Lide. Berlin 1998

245/528
Nr opisu: 0000048991
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 3, s. 141
[Praca recenzowana]: Katalog POLEKO '98. Poznań 1998

246/528
Nr opisu: 0000048992
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale Fizyka T. Rothman Poznań, 1998
[Praca recenzowana]: 1999 / R. 44. nr 3 s. 141

247/528
Nr opisu: 0000048993
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 4, s. 196
[Praca recenzowana]: Aktualne przepisy w ochronie środowiska. Suplement / B. Gutowski. Koszlin 1999

248/528
Nr opisu: 0000048994
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 4, s. 198
[Praca recenzowana]: Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska / [Red.]: J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz. Warszawa 1998

249/528
Nr opisu: 0000048995
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 4, s. 198
[Praca recenzowana]: Spektrometrie de masse / J. Charette, V. Srroobant. Warszawa 1998

250/528
Nr opisu: 0000048996
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 7, s. 366
[Praca recenzowana]: ISO 9000 dokumentacja. Księga jakości i procedury operacyjne / J. Kanholm. Warszawa 1998

251/528
Nr opisu: 0000048997
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 7, s. 363-364
[Praca recenzowana]: Zastosowanie metod spektrometrii atomowej w przemyśle i ochronie środowiska / [Red.]: E. Bulska, K. Pyrzyńska. Warszawa 1999

252/528
Nr opisu: 0000048998
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 7, s. 364
[Praca recenzowana]: Katalog INTERECO '99. Katowice 1999

253/528
Nr opisu: 0000048999
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 7, s. 364-365
[Praca recenzowana]: Ksiązka branżowa przemysłu "Górnictwo hutnictwo energetyka chemia". Katowice 1999

254/528
Nr opisu: 0000049000
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 7, s. 366-367
[Praca recenzowana]: ISO 9000 łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu / E. Krier, J. Łuczak. Poznań 1999

255/528
Nr opisu: 0000049001
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 11, s. 634
[Praca recenzowana]: Nowe technologie i materiały w metalurgii inżynierii materiałowej. Katowice 1999

256/528
Nr opisu: 0000049002
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 11, s. 634
[Praca recenzowana]: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych zawartości pierwiastków. Poznań 1999

257/528
Nr opisu: 0000049003
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 11, s. 634-635
[Praca recenzowana]: Zarządzanie zadaniami inżynierskimi jako problem w kształceniu inżynierów / J. Kaźmierczak. Gliwice 1999

258/528
Nr opisu: 0000049004
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 12, s. 694
[Praca recenzowana]: Podstawy materiałoznawstwa / H. Woźnica. Gliwice 1999

259/528
Nr opisu: 0000049005
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1999 R. 44 nr 12, s. 694
[Praca recenzowana]: Podstawy nauki o materiałach / M. Hetmańczyk. Gliwice 1999

260/528
Nr opisu: 0000005151
Rozpoznanie metod odzysku cynku i ołowiu z pyłów powstających w procesie przerobu złomów stali.
[Aut.]: Piotr* Kapias, R. Stelmach, Jan** Gazda.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 6, s. 280-286, bibliogr. 26 poz.

261/528
Nr opisu: 0000005149
Technologia przerobu złomu akumulatorów kadmowo-niklowych.
[Aut.]: Barbara* Mill, Stanisław** Wolff.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 6, s. 291-294

262/528
Nr opisu: 0000005152
Wpływ ciśnienia i rodzaju atmosfery gazowej na proces parowania metali z ciekłych stopów.
[Aut.]: Leszek Blacha, Jan** Botor, Remigiusz** Sosnowski.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 6, s. 274-279, bibliogr. 6 poz.

263/528
Nr opisu: 0000005287
Wpływ przebiegu odkształcenia na wartość naprężenia uplastyczniającego materiałów polikrystalicznych.
[Aut.]: Jacek Pawlicki, Franciszek** Grosman.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 11, s. 565-568, bibliogr. 8 poz.

264/528
Nr opisu: 0000005286
Zagadnienie biologiczno-mechanicznego sprzężenia w opisie właściwości mechanicznych biomateriałów.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, D. Kusz, Franciszek** Grosman.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 11, s. 580-586, bibliogr. 8 poz.

265/528
Nr opisu: 0000024413
Badania nad utylizacją amoniakalnych roztworów potrawiennych.
[Aut.]: Danuta** Baron-Hanke.
-Rudy Metale 1998 R. 43 nr 8, s. 384-387, bibliogr. 4 poz.

266/528
Nr opisu: 0000024287
Ługowanie złota i srebra z arsenopirytu.
[Aut.]: M. Stofkova, Danuta* Krupka, M. Stofko, J. Harvanova, Barbara* Toczko.
-Rudy Metale 1998 R. 43 nr 3, s. 117-120, bibliogr. 6 poz.

267/528
Nr opisu: 0000024507
Metody biotechnologii w metalurgii.
[Aut.]: Małgorzata** Pacholewska, Jan** Botor.
-Rudy Metale 1998 R. 43 nr 12, s. 709-720, bibliogr. 54 poz.

268/528
Nr opisu: 0000024494
Mikrostrukturalna analiza przetopionych plazmowo warstw: Cr3C2 + AlNi + STAL.
[Aut.]: Małgorzata* Skura, J. Iwaszko.
-Rudy Metale 1998 R. 43 nr 10, s. 522-526, bibliogr. 5 poz.

269/528
Nr opisu: 0000048387
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 1, s. 42
[Praca recenzowana]: Laboratorium z technologii wody / W. Sawiniak, M. Sobczyk, J. Piegsa. Gliwice 1995

270/528
Nr opisu: 0000048388
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 1, s. 42
[Praca recenzowana]: Zagospoarowanie osadów pościekowych - metody i technologie. Poznań 1995

271/528
Nr opisu: 0000048389
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 1, s. 42
[Praca recenzowana]: Działania na rzecz ochrony środowiska w hutnictwie 1994

272/528
Nr opisu: 0000048390
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 1, s. 42
[Praca recenzowana]: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog / A. Ostrowska, S. Gawliński, Z. Szczubiałka. Warszawa 1991

273/528
Nr opisu: 0000048391
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 1, s. 42
[Praca recenzowana]: Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego. Białystok 1992

274/528
Nr opisu: 0000048392
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 1, s. 43
[Praca recenzowana]: Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej / Z. Szmal [i in.]. Warszawa 1997

275/528
Nr opisu: 0000048393
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 1, s. 43
[Praca recenzowana]: Chemia. Przewodnik po pierwiastkach / J. Emsley. Warszawa 1997

276/528
Nr opisu: 0000048394
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 2, s. 92
[Praca recenzowana]: Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji / S. Kościelniak [i in.]. Warszawa 1994$

277/528
Nr opisu: 0000048395
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 2, s. 92
[Praca recenzowana]: Gospodarka odpadami na wysypiskach. Poznań 1993

278/528
Nr opisu: 0000048396
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 2, s. 92
[Praca recenzowana]: Program działań na rzecz ochrony środowiska dla Europy Środkowej i Wschodniej 1994

279/528
Nr opisu: 0000048397
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 2, s. 92
[Praca recenzowana]: Katalog POLEKO '97. Poznań 1997

280/528
Nr opisu: 0000048398
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 2, s. 92-93
[Praca recenzowana]: Stan środowiska w Polsce. Warszawa 1993

281/528
Nr opisu: 0000048399
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 4, s. 204
[Praca recenzowana]: Zarządzanie środowiskiem i marketing. Jak przyciągnąć klientów/sponsorów i przekonać ich do korzystania z usług Centrum Zapobiegania Zanieczyszczeniom 1997

282/528
Nr opisu: 0000048681
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 4, s. 204
[Praca recenzowana]: Oczyszczanie wody / A.L. Kowal, M. Świderska-Bróż. Warszawa-Wrocław 1996

283/528
Nr opisu: 0000048682
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 4, s. 204
[Praca recenzowana]: Azotki / S. Podsiadło. Warszawa 1991

284/528
Nr opisu: 0000048683
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 4, s. 204-205
[Praca recenzowana]: Preparatyka związków metaloorganicznych. Metale przejściowe. Warszawa 1993

285/528
Nr opisu: 0000048684
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 4, s. 205
[Praca recenzowana]: Funkcyjny opis struktur izometrycznych w metalografii ilościowej

286/528
Nr opisu: 0000048685
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 4, s. 205
[Praca recenzowana]: Słownik chemiczny. Warszawa 1995

287/528
Nr opisu: 0000048686
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 4, s. 205
[Praca recenzowana]: Chemia. Przewodnik po chemii fizycznej / P.W. Atkins. Warszawa 1997

288/528
Nr opisu: 0000048687
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R.43 nr 4, s. 205
[Praca recenzowana]: Księga pierwiastków chemicznych / D. L. Heisermann. Warszawa 1997

289/528
Nr opisu: 0000048688
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 5, s. 260
[Praca recenzowana]: Chemia środowiska / P. O'Neill. Warszawa-Wrocław 1997

290/528
Nr opisu: 0000048689
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 5, s. 261
[Praca recenzowana]: Tworzywa na formy odlewnicze / J.L. Lewandowski. Kraków 1997

291/528
Nr opisu: 0000048693
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 5, s. 263
[Praca recenzowana]: Podręcznik metrologii. T. I, II / E. P. H. Sydenham. Warszawa 1998

292/528
Nr opisu: 0000048694
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 5, s. 261
[Praca recenzowana]: Metody badania metali i stopów / K. Przybyłowicz. Kraków 1997

293/528
Nr opisu: 0000048695
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 5, s. 263
[Praca recenzowana]: Instrumentalne metody badania wody i ścieków / J. Dojlido, J. Zerbe. Warszawa 1997

294/528
Nr opisu: 0000048696
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 5, s. 263
[Praca recenzowana]: Jakośc pracy w laboratorium. Badania wody. Warszawa 1998

295/528
Nr opisu: 0000048710
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 5, s. 263
[Praca recenzowana]: Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii. Warszawa 1995

296/528
Nr opisu: 0000048745
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 7, s. 358
[Praca recenzowana]: Transport and the environment. Paris 1988

297/528
Nr opisu: 0000048746
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 7, s. 358
[Praca recenzowana]: Gospodarka materiałowa. Praktyczny poradnik. Warszawa 1998

298/528
Nr opisu: 0000048748
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 7, s. 358-359
[Praca recenzowana]: Technologies for cleaner production and products. Towards techological transformation for sustainable development. Paris 1995

299/528
Nr opisu: 0000048751
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 7, s. 359
[Praca recenzowana]: Osnovnyje terminy w oblasti metrologii. Slovar-Sprawocznik. Moskwa 1989

300/528
Nr opisu: 0000048752
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 r. 43 nr 7, s. 359
[Praca recenzowana]: World energy outlook

301/528
Nr opisu: 0000048754
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 8, s. 405
[Praca recenzowana]: Metody ustalania szkód i kosztów powodowanych degradacją zasobów wodnych i odpadów / F. Piontek [i in.]. Białystok 1995

302/528
Nr opisu: 0000048755
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 8, s. 405
[Praca recenzowana]: Prawo ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. Indeks aktów prawnych. Warszawa 1997

303/528
Nr opisu: 0000048773
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 8, s. 405
[Praca recenzowana]: Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody. English - Polish / K. Czekierda. Białystok 1995

304/528
Nr opisu: 0000048777
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 8, s. 405-406
[Praca recenzowana]: Odpady - problem współczesnej cywilizacji / J. Borkiewicz. Kielce 1998

305/528
Nr opisu: 0000048778
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 63 nr 8, s. 406
[Praca recenzowana]: Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Białystok 1996

306/528
Nr opisu: 0000048779
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 nr 8 s. 406
[Praca recenzowana]: Strategia zapobiegania zanieczyszczeniom. Katowice 1998

307/528
Nr opisu: 0000048780
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 8, s. 407-408
[Praca recenzowana]: Quality assurance in analytical chemistry / W. Funk, V. Dammann, G. Donnevert. Weinheim 1995

308/528
Nr opisu: 0000048781
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 8, s. 408
[Praca recenzowana]: Spektroskopia i transformacja Fouriera. Wzajemnie oddziaływujący system / R. Williams. Weinheim 1996

309/528
Nr opisu: 0000048782
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 8, s. 408
[Praca recenzowana]: Podstawy chromatografii / Z. Witkiewicz. Warszawa 1995

310/528
Nr opisu: 0000048783
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 9, s. 453
[Praca recenzowana]: Instytucje rynkowe a ochrona środowiska / T. Żylicz. Katowice 1997

311/528
Nr opisu: 0000048784
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 9, s. 453
[Praca recenzowana]: Wybrane umowy międzynarodowe z zakresu ochrony środowiska / J. A. Haber. Katowice 1997

312/528
Nr opisu: 0000048785
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 9, s. 453
[Praca recenzowana]: Niebezpieczne substancje. Praktyczny poradnik / U. Welzbacher. Warszawa 1998

313/528
Nr opisu: 0000048786
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 10, s. 534
[Praca recenzowana]: Budowanie zespołu, style kierownicze i motywowanie / A. Hejda, P. Szczęsny. Katowice 1998

314/528
Nr opisu: 0000048787
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 10, s. 535
[Praca recenzowana]: Proca zespołowa. Nowe pomysły zarządzania na lata 90 / D. Petersen, J. Hillkirk. Warszawa 1993

315/528
Nr opisu: 0000048788
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 10, s. 535
[Praca recenzowana]: Jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych pracowników / R. Half. Warszawa 1995

316/528
Nr opisu: 0000048793
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 1, s. 42
[Praca recenzowana]: Usuwanie zanieczyszczeń naftowych z gruntów i wód podziemnych - rezultaty. Poznań 1995

317/528
Nr opisu: 0000048906
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 10, s. 533
[Praca recenzowana]: Atlas wielkich zagrożeń. Ekologia, środowisko, przyroda / M. Barnier. Warszawa 1996

318/528
Nr opisu: 0000048907
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1993 R. 43 nr 9, s. 454
[Praca recenzowana]: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. Poznań 1998

319/528
Nr opisu: 0000048908
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1993 R. 43 nr 10, s. 534
[Praca recenzowana]: Elektrolity stałe. Właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru / W. Bogusz, F. Krok. Warszawa 1995

320/528
Nr opisu: 0000048963
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 10, s. 543
[Praca recenzowana]: Materiałoznawstwo optyczne i optoelektroniczne. Ogólne właściwości materiałów / A. Szwedowski. Warszawa 1997

321/528
Nr opisu: 0000048965
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 10, s. 536
[Praca recenzowana]: Katalog norm i przewodników ISO/IEC dotyczących systemów jakości. T. I, T. II. Warszawa 1994

322/528
Nr opisu: 0000048966
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 10, s. 536
[Praca recenzowana]: Z ISO 9000 pod rękę / T. Błeszyński. Warszawa 1994

323/528
Nr opisu: 0000048968
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 11, s. 669
[Praca recenzowana]: Międzynarodowa klasyfikacja norm ICS. Warszawa 1997

324/528
Nr opisu: 0000048969
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 11, s. 669-670
[Praca recenzowana]: ISO 9000 dla małych firm. Metody postępowania. Poradnik ISO TC 176

325/528
Nr opisu: 0000048972
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 9, s. 453-454
[Praca recenzowana]: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Katowice 1998

326/528
Nr opisu: 0000048973
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr. 11, s. 670
[Praca recenzowana]: Normalizacja dziś - jutro. Warszawa 1997

327/528
Nr opisu: 0000048974
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 12, s. 737
[Praca recenzowana]: Świat nauki współczesnej. T. 1, 2 / T. Błeszyński. Warszawa 1994

328/528
Nr opisu: 0000048975
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 12, s. 737
[Praca recenzowana]: Golem czyli co trzeba wiedzieć o nauce / H. Collins, T. Pinch. Warszawa 1998

329/528
Nr opisu: 0000049091
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 6, s. 312
[Praca recenzowana]: Leksykon marketingu / [Red. ]: J. Altkorn, T. Kramer. Warszawa 1997

330/528
Nr opisu: 0000049130
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1998 R. 43 nr 8, s. 405
[Praca recenzowana]: Technika i technologia w ochronie środowiska / I. Wiatr. Lublin 1996

331/528
Nr opisu: 0000024474
Stan obecny i perspektywy technologii metalizacji zanurzeniowej.
[Aut.]: Piotr** Liberski, Paweł* Podolski, Jacek Mendala.
-Rudy Metale 1998 R. 43 nr 11, s. 642-648, bibliogr. 14 poz.

332/528
Nr opisu: 0000024495
Stanowisko do zaostrzania wsadów przed procesem ciągnienia.
[Aut.]: Ryszard** Hebdzyński, Stanisław* Kajzer, Roman* Kozik.
-Rudy Metale 1998 R. 43 nr 10, s. 482-485, bibliogr. 9 poz.

333/528
Nr opisu: 0000024412
Zmiana gęstości lokalnej spieków pod wpływem odkształceń plastycznych na zimno.
[Aut.]: Jan** Łukowski, Małgorzata* Skura.
-Rudy Metale 1998 R. 43 nr 8, s. 392-398, bibliogr. 4 poz.

334/528
Nr opisu: 0000024348
Zmiana gęstości w spiekach stalowych odkształcanych na zimno.
[Aut.]: Jan** Łukowski, Małgorzata* Skura.
-Rudy Metale 1998 R. 43 nr 5, s. 248-253, bibliogr. 3 poz.

335/528
Nr opisu: 0000026563
Badania szybkości parowania bizmutu z ciekłej miedzi w warunkach obniżonego ciśnienia.
[Aut.]: Leszek Blacha, Jerzy Łabaj, Remigiusz** Sosnowski.
-Rudy Metale 1997 R. 42 nr 10, s. 423-426, bibliogr. 3 poz.

336/528
Nr opisu: 0000026434
Elektroroztwarzanie metalicznego rodu w kwasie solnym.
[Aut.]: Witold** Gnot, G. Benke, A. Chmielarz.
-Rudy Metale 1997 R. 42 nr 6, s. 230-236, bibliogr. 10 poz.

337/528
Nr opisu: 0000026359
II Amerykańsko-Polskie Studium Podyplomowe przyjaznej dla środowiska restrukturyzacji przemysłu metali nieżelaznych.
[Aut.]: Danuta* Krupka, Remigiusz** Sosnowski, Jerzy Barglik.
-Rudy Metale 1997 R. 42 nr 1, s. 28-33

338/528
Nr opisu: 0000026635
Kryteria doboru i klasyfikacja funkcji naprężenia uplastyczniającego stosowanych w komputerowej symulacji procesów przeróbki plastycznej.
[Aut.]: Franciszek** Grosman.
-Rudy Metale 1997 R. 42 nr 11, s. 494-498, bibliogr. 8 poz.

339/528
Nr opisu: 0000026562
Kształtowanie struktury pierwotnej bezberylowego stopu miedzi CuNiSiCrZr o wysokich właściwościach fizyczno-mechanicznych.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Adam** Gierek.
-Rudy Metale 1997 R. 42 nr 10, s. 436-440, bibliogr. 9 poz.

340/528
Nr opisu: 0000026676
Możliwości komputerowej symulacji rozkładu zanieczyszczeń na granicach ziarn polikrystalicznej miedzi.
[Aut.]: Wojciech** Ozgowicz, M. Woch.
-Rudy Metale 1997 R. 42 nr 12, s. 575-580, bibliogr. 14 poz.

341/528
Nr opisu: 0000026538
Polski Komitet Elektrotermii 40 lat działalności.
[Aut.]: Czesław** Sajdak, T. Skrzypek.
-Rudy Metale 1997 R. 42 nr 8, s. 359-361, bibliogr. 16 poz.

342/528
Nr opisu: 0000026574
Proekologiczne walory przeróbki plastycznej metali.
[Aut.]: Franciszek** Grosman.
-Rudy Metale 1997 R. 42 nr 9, s. 394-399, bibliogr. 7 poz.

343/528
Nr opisu: 0000048378
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 11, s. 541
[Praca recenzowana]: II Kongres Technologii Chemicznej. Wrocław 1997

344/528
Nr opisu: 0000048379
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 12, s. 582-583
[Praca recenzowana]: Elektroanaliza w ochronie środowiska naturalnego. Warszawa 1992

345/528
Nr opisu: 0000048380
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 12, s. 583
[Praca recenzowana]: Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego. Kompendium do nauczania i studiowania. Wrocław 1993

346/528
Nr opisu: 0000048381
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 12, s. 583
[Praca recenzowana]: SIGOP System Informatyczny Gospodarki Odpadami w Polsce. Katowice 1997

347/528
Nr opisu: 0000048382
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 12, s. 583
[Praca recenzowana]: Ocena powierzchni Ziemi. Wybrane zagadnienia / J. Korytkowski, J. Polkowski, T. Wojewódzki. Dębe 1993

348/528
Nr opisu: 0000048383
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 12, s. 583
[Praca recenzowana]: Jednolita klasyfikacja odpadów / A. Aleksandrowicz [i in.]. Warszawa 1993

349/528
Nr opisu: 0000048384
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 12, s. 583-584
[Praca recenzowana]: Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania / S. Witczak, A. Adamczyk. Warszawa 1995

350/528
Nr opisu: 0000048385
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 12, s. 585
[Praca recenzowana]: XIX Spotkanie Analityków Hutnictwa

351/528
Nr opisu: 0000048386
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 12, s. 585
[Praca recenzowana]: V Szkoła Absorpcji Atomowej

352/528
Nr opisu: 0000048794
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 1, s. 39
[Praca recenzowana]: Waste minimisation: a chemist approach. London 1994

353/528
Nr opisu: 0000048795
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 2, s. 39
[Praca recenzowana]: Katalog maszyn i urządzeń do utylizacji odpadów / Z. Duszyc, Z. Paluchiewicz. Katowice 1996

354/528
Nr opisu: 0000048796
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 1, s. 41
[Praca recenzowana]: Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej / Praca zbiorowa. Warszawa 1996

355/528
Nr opisu: 0000048797
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 1, s. 41
[Praca recenzowana]: Automatyzacja w analizie chemicznej / W. Trojanowicz. Warszawa 1992

356/528
Nr opisu: 0000048798
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 1, s. 41
[Praca recenzowana]: Chemia. Podstawy i zastosowania / M. Sienko, R. Plane 1996

357/528
Nr opisu: 0000048799
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 1, s. 41
[Praca recenzowana]: Metody instrumentalne w analizie chemicznej / W. Szczepaniak. Warszawa 1996

358/528
Nr opisu: 0000048800
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 1, s. 41
[Praca recenzowana]: Klasyfikacja pierwiastków chemicznych i związków nieorganicznych / A. Górski. Warszawa 1994

359/528
Nr opisu: 0000048801
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 1, s. 41
[Praca recenzowana]: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w chemii / Z. Hippe. Warszawa 1993

360/528
Nr opisu: 0000048802
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 5, s. 219
[Praca recenzowana]: Chemia wód powierzchniowych / J. Dojlido. Białystok 1995

361/528
Nr opisu: 0000048803
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 5, s. 219
[Praca recenzowana]: Metody badań powietrza, wody i gleby wokół składowisk. Kraków 1996

362/528
Nr opisu: 0000048804
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 5, s. 219
[Praca recenzowana]: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej / Praca zbiorowa. Gliwice 1994

363/528
Nr opisu: 0000048805
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 7, s. 310
[Praca recenzowana]: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w odpadach i innych elementach środowiska / M. Miroń. Katowice 1995

364/528
Nr opisu: 0000048806
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 7, s. 311
[Praca recenzowana]: Nowoczesne metody prrzygotowania próbek i oznaczania śladowych zawartości pierwiastków. Poznań 1997

365/528
Nr opisu: 0000048807
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 8, s. 358
[Praca recenzowana]: Mała encyklopedia pierwiastków / K. Ciba, J. Trojanowska, M. Zołotajkin. Warszawa 1996

366/528
Nr opisu: 0000048808
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 8, s. 358
[Praca recenzowana]: Kurs matematyki dla chemików / J. Ger

367/528
Nr opisu: 0000048809
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 10, s. 447
[Praca recenzowana]: Osady ściekowe, odpad czy surowiec?. Częstochowa 1997

368/528
Nr opisu: 0000048810
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 10, s. 447
[Praca recenzowana]: Środkowo-Wschodnia Europejska konferencja dotycząca ekotoksykologii i ochrony środowiska

369/528
Nr opisu: 0000048811
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 10, s. 447
[Praca recenzowana]: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały V Seminarium Naukowego. Katowice 1997

370/528
Nr opisu: 0000048812
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 10, s. 447
[Praca recenzowana]: Metaloznawstwo i obróbka cieplna / L. Dobrzański. Warszawa 1997

371/528
Nr opisu: 0000048813
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 10, s. 447-448
[Praca recenzowana]: Handbook of Chemistry and Physics 1997-1998

372/528
Nr opisu: 0000048814
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 10, s. 448
[Praca recenzowana]: Informator o normach branżowych wprowadzonych do obowiązkowego stosowania. Warszawa 1997

373/528
Nr opisu: 0000048815
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 10, s. 448
[Praca recenzowana]: Katalog Norm Branżowych. Warszawa 1997

374/528
Nr opisu: 0000048816
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 12, s. 585-586
[Praca recenzowana]: Statystyczna kontrola jakości. Zestaw norm. Warszawa 1996

375/528
Nr opisu: 0000048817
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 12, s. 585
[Praca recenzowana]: Normy dotyczące ogólnych kryteriów odnoszących się do akredytacji, badań i certyfikacji 1993

376/528
Nr opisu: 0000049060
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 11, s. 541
[Praca recenzowana]: Chemia ogólna. Ćwiczenia laboratoryjne / A. Hendrich. Wrocław 1993

377/528
Nr opisu: 0000049064
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 42 nr 12, s. 583
[Praca recenzowana]: Podstawy ekotoksykologii / P. Rejmer. Lublin 1997

378/528
Nr opisu: 0000026390
Struktura i porowatość gazowa w odlewach z miedzi krzepnących pod działaniem pola magnetycznego.
[Aut.]: Józef** Gawroński, Jan Szajnar, Z. Kalandryk, M. Lachowski.
-Rudy Metale 1997 R. 42 nr 3, s. 107-110, bibliogr. 6 poz.

379/528
Nr opisu: 0000026634
Wpływ zmiany orientacji osi głównych stanu naprężenia na wartość naprężenia uplastyczniającego.
[Aut.]: Jacek Pawlicki, Franciszek** Grosman.
-Rudy Metale 1997 R. 42 nr 11, s. 501-503, bibliogr. 6 poz.

380/528
Nr opisu: 0000034862
Badania nad opracowaniem metody rozdziału polimetalicznego stopu Pb-Bi-Sb-Cu-Ag w aspekcie odzysku srebra.
[Aut.]: Zofia* Tumidajska, Jerzy Łabaj, Remigiusz** Sosnowski.
-Rudy Metale 1996 R. 41 nr 3, s. 168-171, bibliogr. 4 poz.

381/528
Nr opisu: 0000019481
Ocena stanu techniki technologii zagospodarowania złomów na świecie.
[Aut.]: S. Sobierajski, Piotr* Kapias.
-Rudy Metale 1996 R. 41 nr 12, s. 543-551

382/528
Nr opisu: 0000048520
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr spec. 1, s. 94
[Praca recenzowana]: Związki organiczne w środowisku i metody ich oznaczania. Materiały IV Ogólnopolskiego Sympozjum 1995

383/528
Nr opisu: 0000048521
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr spec. 1, s. 94
[Praca recenzowana]: Metale ciężkie w środowisku i ich analiza / W. Wolak, R. Leboda, Z. Hudicki. Chełm 1995

384/528
Nr opisu: 0000048522
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr spec. 1, s. 94
[Praca recenzowana]: Zarys ekotoksykologii / Praca zbiorowa. Gdańsk 1995

385/528
Nr opisu: 0000048523
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr spec. 1, s. 94
[Praca recenzowana]: Analityka w służbie człowieka i środowiska. Materiały V Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej. Gdańsk 1995

386/528
Nr opisu: 0000048524
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr spec. 1, s. 94
[Praca recenzowana]: Pobieranie próbek środowiskowych do analizy / J. Namieśnik, J. Łukasiak, Z. Jamrógiewicz. Warszawa 1995

387/528
Nr opisu: 0000048525
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr spec. 1, s. 95
[Praca recenzowana]: Chromatografia gaz-ciecz-ciało stałe / Z. Witkiewicz. Warszawa 1992

388/528
Nr opisu: 0000048526
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr spec. 1, s. 65
[Praca recenzowana]: Analityka. Przegląd systematyczny / K. Danzer, E. Than, D. Molch, L. Kuchler. Warszawa 1993

389/528
Nr opisu: 0000048527
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr spec. 1, s. 95
[Praca recenzowana]: Quantitative analysis using chromatographic techniques / E. Katz. New York 1988

390/528
Nr opisu: 0000048528
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 2, s. 139
[Praca recenzowana]: Podstawy toksykologii środowiska / S. Zakrzewski. Warszawa 1995

391/528
Nr opisu: 0000048531
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 2, s. 139
[Praca recenzowana]: Problemy nauki o ochronie środowiska / J. Rule. Lublin 1994

392/528
Nr opisu: 0000048532
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 2, s. 139
[Praca recenzowana]: Metale ciężkie w środowisku i ich analiza / W. Wolak, R. Leboda, Z. Hudicki. Chełm 1995

393/528
Nr opisu: 0000048534
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 2, s. 140
[Praca recenzowana]: Wpływ obróbki laserowej i właściwości materiałów 1994

394/528
Nr opisu: 0000048537
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 2, s. 140
[Praca recenzowana]: Korrosionsschutz fur Metalle / K. Baumann. Leipzig 1993

395/528
Nr opisu: 0000048538
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 2, s. 140
[Praca recenzowana]: Przemiany strukturalne w stopach odlewniczych. Teoria i efekty użytkowe. Rzeszów 1993

396/528
Nr opisu: 0000048539
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 2, s. 104-141
[Praca recenzowana]: Podstawy ilościowej mikroanalizy rentgenowskiej / Praca zbiorowa. Warszawa 1994

397/528
Nr opisu: 0000048541
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 2, s. 141
[Praca recenzowana]: Chemiczne metody analizy ilościowej / A. Cygański. Warszawa 1994

398/528
Nr opisu: 0000048542
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 2, s. 141
[Praca recenzowana]: Spektroskopia laserowa / W. Demtroder. Warszawa 1993

399/528
Nr opisu: 0000048591
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 t. 41 nr spec. 1, s. 95
[Praca recenzowana]: Werkstoffprufung / H. Blumenauer. Leipzig 1994

400/528
Nr opisu: 0000048592
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 3, s. 181
[Praca recenzowana]: Ćwiczenia z chemii środowiska / Praca zbiorowa. Kraków 1995

401/528
Nr opisu: 0000048593
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 3, s. 182
[Praca recenzowana]: Metalog Guide / L. Bjerregaard, K. Geels, B. Ottesen, M. Ruckert. Copenhagen 1992

402/528
Nr opisu: 0000048594
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 3, s. 182
[Praca recenzowana]: Małe tablice chemiczne / W. Mizerski. Warszawa 1993

403/528
Nr opisu: 0000048595
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 3, s. 182
[Praca recenzowana]: Słownik pierwiastków chemicznych / A. Mercik, S. Mercik. Racibórz 1994

404/528
Nr opisu: 0000048596
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 3, s. 182-183
[Praca recenzowana]: Chemia nieorganiczna / Praca zbiorowa. Warszawa 1994

405/528
Nr opisu: 0000048597
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 3, s. 183
[Praca recenzowana]: Wstrzykowa analiza przepływowa dla praktyków / B. Karlberg, G. Pacey. Warszawa 1994

406/528
Nr opisu: 0000048598
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 3, s. 183
[Praca recenzowana]: Chemia nieorganiczna. Podstawy / F. Cotton, G. Wilkinson, P. Gaus. Warszawa 1995

407/528
Nr opisu: 0000048599
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 3, s. 183
[Praca recenzowana]: Metody elektroanalityczne / A. Cygański. Warszawa 1995

408/528
Nr opisu: 0000048600
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 4, s. 215
[Praca recenzowana]: Źródła informacji o odpadach. Przewodnik po zasobach Internetu / M. Burchan, J. Gnys, M. Szczech. Katowice 1995

409/528
Nr opisu: 0000048601
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 4, s. 215
[Praca recenzowana]: Waste analysis. EPA guidance manual for facilities that generate, treat, store and dispose of hazardous wastes. Rockville 1994

410/528
Nr opisu: 0000048602
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 4, s. 215
[Praca recenzowana]: Energetyka a ochrona środowiska / J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas

411/528
Nr opisu: 0000048603
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 4, s. 216-217
[Praca recenzowana]: Metaloznawstwo / K. Przybyłowicz. Warszawa 1994

412/528
Nr opisu: 0000048604
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 4, s. 217
[Praca recenzowana]: Materiały pomocnicze w odlewnictwie i metalurgii. Kryteria ekologiczne ich doboru i stosowania. Katowice 1995

413/528
Nr opisu: 0000048605
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 4, s. 217
[Praca recenzowana]: Fizykochemia powierzchni / J. Łaskawiec. Gliwice 1993

414/528
Nr opisu: 0000048606
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 4, s. 217
[Praca recenzowana]: Poradnik chemika analityka. Dane fizykochemiczne. Analiza chemiczna / F. Buhl, J. Ciba, L. Ciba, P. Górka, S. Rubel

415/528
Nr opisu: 0000048607
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 4, s. 217
[Praca recenzowana]: Metody radioznacznikowe w praktyce przemysłowej / E. Iller, J. Thyn. Warszawa 1994

416/528
Nr opisu: 0000048608
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 4, s. 217
[Praca recenzowana]: Wykłady z chemii fizycznej / H. Buchowski, W. Ufnalski. Warszawa 1995

417/528
Nr opisu: 0000048609
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 5, s. 263
[Praca recenzowana]: Redukcja odpadów stałych. Poradnik / A. Aleksandrowicz, J. Kozieł, J. Zasucha. Katowice 1995

418/528
Nr opisu: 0000048610
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 5, s. 263
[Praca recenzowana]: ECO-data, using your PC to obtain free environmental information / R. Schumann. Rockville 1995

419/528
Nr opisu: 0000048611
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 5, s. 263
[Praca recenzowana]: Minimalizacja odpadów w procesach obróbki powierzchniowej metali / A. Aleksandrowicz, J. Kozieł, J. Zasucha. Katowice 1995

420/528
Nr opisu: 0000048612
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 6, s. 298
[Praca recenzowana]: Chemia techniczna / A. Budniok. Katowice 1993

421/528
Nr opisu: 0000048613
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 6, s. 298
[Praca recenzowana]: Własności magnetyczne nadprzewodników wysokotemperaturowych / S. Juszczyk, M. Głogowicz. Warszawa 1995

422/528
Nr opisu: 0000048614
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 6, s. 298
[Praca recenzowana]: Metodyki badań odpadów przemysłowych. Warszawa 1995

423/528
Nr opisu: 0000048615
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 6, s. 299
[Praca recenzowana]: Obliczenia rachunkowe z chemii analitycznej / F. Buhl, K. Kania, B. Mikuła. Katowice 1993

424/528
Nr opisu: 0000048616
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 6, s. 299
[Praca recenzowana]: Ilustrowany leksykon techniczny / Praca zbiorowa. Warszawa 1994

425/528
Nr opisu: 0000048617
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 7, s. 332
[Praca recenzowana]: Ochrona środowiska. Podstawy społeczne, ekonomiczne i prawne / K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki. Warszawa 1995

426/528
Nr opisu: 0000048618
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 7, s. 332
[Praca recenzowana]: Księga ekologii. Wprowadzenie do podstaw ekologii / H. Pleijel 1995

427/528
Nr opisu: 0000048619
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 7, s. 333
[Praca recenzowana]: Elektrochemia przemysłowa / W. Rekść. Poznań 1990

428/528
Nr opisu: 0000048620
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 7, s. 333
[Praca recenzowana]: Równowagi chemiczne / W. Ufnalski. Warszawa 1995

429/528
Nr opisu: 0000048621
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 7, s. 333
[Praca recenzowana]: Chemia / Z. Kurzawa. Poznań 1993

430/528
Nr opisu: 0000048622
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 7, s. 333
[Praca recenzowana]: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. Poznań 1996

431/528
Nr opisu: 0000048623
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 7, s. 333
[Praca recenzowana]: Wybrane działy analizy instrumentalnej / Praca zbiorowa. Gliwice 1994

432/528
Nr opisu: 0000048624
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 8, s. 373
[Praca recenzowana]: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Katowice 1995

433/528
Nr opisu: 0000048625
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 9, s. 407
[Praca recenzowana]: Ekologiczne problemy Górnego Śląska / Praca zbiorowa. Katowice 1995

434/528
Nr opisu: 0000048626
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 11, s. 522
[Praca recenzowana]: Katalog Polskich Norm 1996. Warszawa 1996

435/528
Nr opisu: 0000048627
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 11, s. 520
[Praca recenzowana]: Ekologia z ochroną środowiska. Przewodnik / E. Pyłka-Gutowska. Warszawa 1996

436/528
Nr opisu: 0000048628
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 11, s. 520
[Praca recenzowana]: Kiedy metale ciężkie są szkodliwe? / P. Miguła. Katowice 1993

437/528
Nr opisu: 0000048629
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 11, s. 520
[Praca recenzowana]: Third International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Symposium Program. Warsaw 1996

438/528
Nr opisu: 0000048630
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 11, s. 521
[Praca recenzowana]: Pracownia chemiczna / J. Ciba, P. Górka. Gliwice 1993

439/528
Nr opisu: 0000048631
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 12, s. 569
[Praca recenzowana]: SIGOP System Informatyczny Gospodarki Odpadami w Polsce / Praca zbiorowa. Katowice 1996

440/528
Nr opisu: 0000048634
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 12, s. 569
[Praca recenzowana]: Informator. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Katowice 1996

441/528
Nr opisu: 0000048868
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1997 R. 64 nr 2, s. 68-69
[Praca recenzowana]: SIGOP System Informatyczny Gospodarki Odpadami w Polsce. Katowice 1996

442/528
Nr opisu: 0000048870
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1996 R. 41 nr 4, s. 215
[Praca recenzowana]: Prawo Ochrony Środowiska / R. Paczulski 1996

443/528
Nr opisu: 0000034904
Restrukturyzacja polskiego przemysłu metali nieżelaznych. Stan obecny i zamierzenia.
[Aut.]: J. Mrowiec.
-Rudy Metale 1996 R. 41 nr 5, s. 223-226

444/528
Nr opisu: 0000019480
Stan techniki i technologii hutnictwa cynku i ołowiu na świecie.
[Aut.]: R. Prajsnar, Piotr* Kapias.
-Rudy Metale 1996 R. 41 nr 12, s. 531-542

445/528
Nr opisu: 0000033111
Odzyskiwanie złota z odpadów produkcyjnych.
[Aut.]: Danuta* Krupka.
-Rudy Metale 1995 R. 40 nr 10, s. 404-410, bibliogr. 19 poz.

446/528
Nr opisu: 0000032909
Optymalizacja konstrukcji i parametrów zasilania nagrzewnic indukcyjnych skrośnych.
[Aut.]: Czesław** Sajdak.
-Rudy Metale 1995 R. 40 nr 3, s. 90-96, bibliogr. 11 poz.

447/528
Nr opisu: 0000032851
Pomiary przewodnictwa elektrycznego, gęstości i napięcia powierzchniowego układów PbO-PbSO4-Na2O i PbO-PbSO4-NaCO3.
[Aut.]: Bogdan* Sikora, Maria** Kukuła, Remigiusz** Sosnowski.
-Rudy Metale 1995 R. 40 nr 1, s. 9-12, bibliogr. 4 poz.

448/528
Nr opisu: 0000032990
Procesy hipergeniczne w zwałowiskach odpadów poflotacyjnych po produkcji cynku i ołowiu.
[Aut.]: Lidia** Chodyniecka, T. Haber.
-Rudy Metale 1995 R. 40 nr 6, s. 184-189, bibliogr. 9 poz.

449/528
Nr opisu: 0000032956
Próba wykorzystania tarcia aktywnego do plastycznego kształtowania granulatu.
[Aut.]: Ryszard** Grzyb, Jakub* Kowalczyk.
-Rudy Metale 1995 R. 40 nr 4, s. 119-123, bibliogr. 5 poz.

450/528
Nr opisu: 0000048407
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 1, s. 27
[Praca recenzowana]: Katalog maszyn i urządzeń do utylizacji odpadów. Katowice 1994

451/528
Nr opisu: 0000048408
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 1, s. 27-28
[Praca recenzowana]: Technologie wykorzystania odpadów. Informator. Katowice 1993

452/528
Nr opisu: 0000048409
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 30 nr 1, s. 28
[Praca recenzowana]: Podstawy, aparatura i metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej / R. Beaty 1994

453/528
Nr opisu: 0000048410
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 2, s. 64
[Praca recenzowana]: Organizacja i wdrażanie monitoringu gospodarki odpadami / E. Mieczkowska i in.. Warszawa 1993

454/528
Nr opisu: 0000048411
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 2, s. 64
[Praca recenzowana]: Wytyczne pobierania próbek odpadów przemysłowych do badań / E. Mieczkowska, T. Gulińska. Warszawa 1993

455/528
Nr opisu: 0000048413
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 5, s. 166
[Praca recenzowana]: Spectrochemical analysis by atomic absorption and emission / L. Lajunen. London 1992

456/528
Nr opisu: 0000048431
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 5, s. 166
[Praca recenzowana]: Atomic absorption spectroscopy. An introduction 1994

457/528
Nr opisu: 0000048432
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 5, s. 166
[Praca recenzowana]: An introduction to applications of light microscopy in analysis / D. Simpson, W. Simpson. Londyn 1990

458/528
Nr opisu: 0000048433
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 5, s. 166
[Praca recenzowana]: Thermal analysis - techniques and applications. London 1992

459/528
Nr opisu: 0000048434
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 5, s. 166
[Praca recenzowana]: Metody spektroskopowe w chemii analitycznej / A. Cygański. Warszawa 1993

460/528
Nr opisu: 0000048435
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 5, s. 166
[Praca recenzowana]: Katalog Polskich Norm 1994. Warszawa 1994

461/528
Nr opisu: 0000048436
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 6, s. 200
[Praca recenzowana]: The chemical analysis of the water / D. Hunt, A. Wilson. London 1993

462/528
Nr opisu: 0000048437
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 6, s. 166
[Praca recenzowana]: An introduction to the management of laboratory data / C. Hegarty. London 1992

463/528
Nr opisu: 0000048495
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 6, s. 200
[Praca recenzowana]: Iron exchange processes. Advances and applications. London 1993

464/528
Nr opisu: 0000048498
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 7, s. 250
[Praca recenzowana]: Źródła informacji o ochronie środowiska. Podręcznik korzystania z internetu / M. Rolka, B. Kuzio, B. Labryga. Katowice 1995

465/528
Nr opisu: 0000048500
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 7, s. 250
[Praca recenzowana]: Zasady rankingu składowisk odpadów niebezpiecznych / E. Mieczkowska. Katowice 1995

466/528
Nr opisu: 0000048502
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 7, s. 251
[Praca recenzowana]: Zasady nowego słownictwa związkow nieorganicznych / R. Sołoniewicz. Warszawa 1993

467/528
Nr opisu: 0000048503
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 7, s. 251
[Praca recenzowana]: Sampling / G. Baiulescu, P. Dumitrescu, P. Zugravescu. New York 1991

468/528
Nr opisu: 0000048511
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 9, s. 325
[Praca recenzowana]: Katalog komputerowy technologii gospodarczego wykorzystania odpadów / M. Szczech, A. Aleksandrowicz, B. Kuzio. Katowice 1994

469/528
Nr opisu: 0000048512
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 8, s. 325
[Praca recenzowana]: Stan metod analizy odpadów w kraju Warszawa

470/528
Nr opisu: 0000048513
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 8, s. 325
[Praca recenzowana]: Environmental analysis - instrumental techniques / R. Soniassy Warszawa

471/528
Nr opisu: 0000048514
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 8, s. 325
[Praca recenzowana]: Metalovedenie, termoobrabotka i rentgenografia / I. Novikov, G. Stroganov, A. Novikov. Moskva 1994

472/528
Nr opisu: 0000048515
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 8, s. 326
[Praca recenzowana]: Grundlagen der Geschromatographie / W. Rodel, G. Wolm. Warszawa 1992

473/528
Nr opisu: 0000048516
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 8, s. 326
[Praca recenzowana]: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. Materiały IV Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego. Poznań 1995

474/528
Nr opisu: 0000048517
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 12, s. 565
[Praca recenzowana]: Zbiór zaleceń do projektowania, eksploatacji i nadzoru stacji unieszkodliwiania i składowania odpadów niebezpiecznych wymagających szczególnego nadzoru / W. Korpak, J. Korytkowski. Dębe 1994

475/528
Nr opisu: 0000048518
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 12, s. 565
[Praca recenzowana]: Badanie składu i właściwości osadów ściekowych / R. Korol, J. Korol. Dębe 1992

476/528
Nr opisu: 0000048646
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1995 R. 40 nr 12, s. 565
[Praca recenzowana]: Ochrona wód przed zanieczyszczeniem (6 zeszytów). Dębe 1990

477/528
Nr opisu: 0000032908
Struktura i własności miedzi oraz brązów cynowo-fosforowych modyfikowanych cyrkonem w procesie odkształcenia na gorąco.
[Aut.]: Wojciech** Ozgowicz.
-Rudy Metale 1995 R. 40 nr 3, s. 96-103, bibliogr. 6 poz.

478/528
Nr opisu: 0000032850
Wyznaczanie podatności na mielenie z równania kinetyki mielenia.
[Aut.]: Alojzy* Ryncarz.
-Rudy Metale 1995 R. 40 nr 1, s. 6-9, bibliogr. 7 poz.

479/528
Nr opisu: 0000032966
Z badań nad odpadowym stopem Zn-Al-Cu-Sn.
[Aut.]: Danuta** Baron-Hanke, Remigiusz** Sosnowski, Jacek* Nizioł.
-Rudy Metale 1995 R. 40 nr 5, s. 143-148, bibliogr. 5 poz.

480/528
Nr opisu: 0000032989
Zagadnienia metodyczne zastosowania atomowej spektrometrii absorpcyjnej do określania składu chemicznego izolatów.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik.
-Rudy Metale 1995 R. 40 nr 6, s. 194-198, bibliogr. 18 poz.

481/528
Nr opisu: 0000043460
Metalurgiczne aspekty wytwarzania stopów aluminium zbrojonych cząstkami ceramicznymi.
[Aut.]: Józef** Śleziona.
-Rudy Metale 1994 R. 39 nr 8, s. 207-216, bibliogr. 51 poz.

482/528
Nr opisu: 0000043467
Metoda obliczania współczynnika przenikania masy w procesie parowania metalu ze stopu dwuskładnikowego.
[Aut.]: Leszek Blacha.
-Rudy Metale 1994 R. 39 nr 9, s. 239-241, bibliogr. 5 poz.

483/528
Nr opisu: 0000043421
Przegląd kombinowanych metod przerobu złomu akumulatorów ołowiowych.
[Aut.]: Barbara* Mill, Maria** Kukuła.
-Rudy Metale 1994 R. 39 nr 7, s. 188-190, bibliogr. 10 poz.

484/528
Nr opisu: 0000048405
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1994 R. 39 nr 5, s. 140
[Praca recenzowana]: The automatic atomic emission spectroscopy / K. Slickers. Giesen

485/528
Nr opisu: 0000048406
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Rudy Metale 1994 R. 39 nr 5, s. 140
[Praca recenzowana]: Podstawy, aparatura i metodyka atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie / Ch. Boss, K. Fredeen 1994

486/528
Nr opisu: 0000043309
Redukcja żużla powstającego przy przerobie złomu akumulatorów ołowiowych.
[Aut.]: Leszek Blacha, J. Pawłowski, R. Jurowski, Remigiusz** Sosnowski.
-Rudy Metale 1994 R. 39 nr 4, s. 96-98, bibliogr. 2 poz.

487/528
Nr opisu: 0000043261
Rozpuszczalność siarczanu wapnia w elektrolitach cynkowych i próby kontrolowanego wydzielania z nich gipsu.
[Aut.]: Danuta* Krupka, Remigiusz** Sosnowski.
-Rudy Metale 1994 R. 39 nr 2, s. 39-42, bibliogr. 14 poz.

488/528
Nr opisu: 0000045177
Elektrorafinacja ołowiu. Cz. 1.
[Aut.]: Danuta** Baron-Hanke.
-Rudy Metale 1993 R. 38 nr 10, s. 251-253, bibliogr. 21 poz.

489/528
Nr opisu: 0000045170
Elektrorafinacja ołowiu. Cz. 2.
[Aut.]: Danuta** Baron-Hanke.
-Rudy Metale 1993 R. 38 nr 12, s. 331-333, bibliogr. 39 poz.

490/528
Nr opisu: 0000045169
Oznaczanie ceru w stopach miedzi.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Wojciech** Ozgowicz, Agata* Skotniczna.
-Rudy Metale 1993 R. 38 nr 12, s. 333-337, bibliogr. 13 poz.

491/528
Nr opisu: 0000045280
Parowanie ołowiu ze stopu Cu-Pb-Fe.
[Aut.]: Leszek Blacha, Bogdan* Sikora, Jacek* Nizioł, Remigiusz** Sosnowski.
-Rudy Metale 1993 R. 38 nr 8, s. 198-200, bibliogr. 2 poz.

492/528
Nr opisu: 0000045178
Powstanie zawiesiny ołowiu w żużlu podczas przetapiania zużytych akumulatorów ołowiowych.
[Aut.]: Bogdan* Sikora, Leszek Blacha, Remigiusz** Sosnowski.
-Rudy Metale 1993 R. 38 nr 10, s. 247-250, bibliogr. 11 poz.

493/528
Nr opisu: 0000045281
Przesycanie i starzenie stopu CuNiSiCr przeznaczonego na odlewane narzędzia do zgrzewania oporowego.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Grzegorz** Pucka.
-Rudy Metale 1993 R. 38 nr 6, s. 157-158, bibliogr. 10 poz.

494/528
Nr opisu: 0000045282
Przesycanie i starzenie stopu CuNiSiCr przeznaczonego na odlewane narzędzia do zgrzewania oporowego.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Grzegorz** Pucka.
-Rudy Metale 1993 R. 38 nr 5, s. 138-140, bibliogr. 10 poz.

495/528
Nr opisu: 0000045179
Wpływ ciągnienia ze skręcaniem na własności drutu z miedzi M1E.
[Aut.]: Marek* Cywiński, K. Witkowski.
-Rudy Metale 1993 R. 38 nr 9, s. 224-229, bibliogr. 12 poz.

496/528
Nr opisu: 0000045284
Wspomaganie komputerowe projektowania wzbudników wielowarstwowych nagrzewnic indukcyjnych do wlewków z metali nieżelaznych.
[Aut.]: Krzysztof** Kurek.
-Rudy Metale 1993 R. 38 nr 4, s. 114-116, bibliogr. 9 poz.

497/528
Nr opisu: 0000045283
Zwalczanie zagrożeń pożarowych w kopalniach rud i soli.
[Aut.]: Andrzej** Frycz.
-Rudy Metale 1993 R. 38 nr 5, s. 129-132, bibliogr. 15 poz.

498/528
Nr opisu: 0000052433
Badania procesu kucia w kowarce mechanicznej czterodźwigniowej.
[Aut.]: Ryszard** Hebdzyński, Roman* Kozik, Józef** Rabus.
-Rudy Metale 1992 R. 37 nr 10, s. 295-300, bibliogr. 4 poz.

499/528
Nr opisu: 0000052434
Ciągnienie rur z miedzi M1E przeznaczonych na koncówki prądowe.
[Aut.]: Stanisław* Kajzer, Leszek** Kowalski, Roman* Kozik, Tomasz** Oczkowicz.
-Rudy Metale 1992 R. 37 nr 10, s. 275-277, bibliogr. 6 poz.

500/528
Nr opisu: 0000052430
Ciśnieniowe ługowanie siarczkowych koncentratów cynku sposobem Sherritt Gordon.
[Aut.]: Danuta* Krupka, J. Kazibut, A. Kubiczek.
-Rudy Metale 1992 R. 37 nr 5, s. 131-135, bibliogr. 11 poz.

501/528
Nr opisu: 0000052432
Kinetyka parowania ołowiu ze stopu Cu-Pb.
[Aut.]: Leszek Blacha, Jacek* Nizioł, Remigiusz** Sosnowski.
-Rudy Metale 1992 R. 37 nr 8, s. 214-217, bibliogr. 2 poz.

502/528
Nr opisu: 0000052435
Osiągnięcia i prognoza rozwoju hydroelektrometalurgii cynku.
[Aut.]: Danuta* Krupka.
-Rudy Metale 1992 R. 37 nr 11, s. 314-324, bibliogr. 57 poz.

503/528
Nr opisu: 0000052431
Zakład Elektrolizy Cynku Kidd Creek [Kanada].
[Aut.]: Danuta* Krupka.
-Rudy Metale 1992 R. 37 nr 7, s. 197-201, bibliogr. 6 poz.

504/528
Nr opisu: 0000052452
Zakład Elektrolizy Cynku w Trail [Kanada].
[Aut.]: Danuta* Krupka, R. Honey.
-Rudy Metale 1992 R. 37 nr 2, s. 41-44, bibliogr. 4 poz.

505/528
Nr opisu: 0000052453
Zakład Elektrolizy Cynku w Valleyfield (Quebek, Kanada).
[Aut.]: Danuta* Krupka, G. Leroux.
-Rudy Metale 1992 R. 37 nr 3, s. 76-79, bibliogr. 6 poz.

506/528
Nr opisu: 0000053667
Usuwanie związków ołowiu z roztworu siarczanu cynku. Cz. 1: Współstrącanie jonów ołowiu z dwutlenkiem manganu.
[Aut.]: Danuta* Krupka.
-Rudy Metale 1991 R. 36 nr 9, s. 306-309, bibliogr. 8 poz.

507/528
Nr opisu: 0000053668
Usuwanie związków ołowiu z roztworu siarczanu cynku. Cz. 2: Wytrącanie jonów ołowiu za pomocą związku strentu i baru.
[Aut.]: Danuta* Krupka.
-Rudy Metale 1991 R. 36 nr 10, s. 338-342, bibliogr. 12 poz.

508/528
Nr opisu: 0000059979
Analiza przebiegu doświadczeń przeprowadzonych z pożarami wozów samojezdnych.
[Aut.]: Andrzej** Frycz.
-Rudy Metale 1990 R. 35 nr 12, s. 322-325, bibliogr. 7 poz.

509/528
Nr opisu: 0000059982
Kowarki dźwigowe do zaostrzania przed ciągnieniem rur i prętów z aluminium.
[Aut.]: Ryszard** Hebdzyński, Roman* Kozik, Józef** Rabus.
-Rudy Metale 1990 R. 35 nr 10/11, s. 264-266, bibliogr. 10 poz.

510/528
Nr opisu: 0000059801
Nowy typ wzbudników nagrzewnic indukcyjnych wlewków z metali nieżelaznych.
[Aut.]: B. Besztak, K. Szmal, J. Muras, Czesław** Sajdak.
-Rudy Metale 1990 R. 35 nr 2/3, s. 43-47, bibliogr. 9 poz.

511/528
Nr opisu: 0000060153
Ścieranie jako czynnik rozdrabniania.
[Aut.]: Jacek** Węglarczyk, Paweł Ziob.
-Rudy Metale 1990 R. 35 nr 8/9, s. 225-228, bibliogr. 5 poz.

512/528
Nr opisu: 0000059975
Udar jako czynnik rozdrabniania.
[Aut.]: Jacek** Węglarczyk, Paweł Ziob.
-Rudy Metale 1990 R. 35 nr 7, s. 180-182, bibliogr. 6 poz.

513/528
Nr opisu: 0000060151
Wyznaczenie warunków technicznych procesu fałdowania konców rur do ciągnienia.
[Aut.]: Ryszard** Hebdzyński.
-Rudy Metale 1990 R. 35 nr 10/11, s. 266-269, bibliogr. 2 poz.

514/528
Nr opisu: 0000059980
Zastosowanie termicznej analizy różnicowej (DTA) do konstrukcji diagramów fazowych: temperatura - skład.
[Aut.]: Julian* Plewa.
-Rudy Metale 1990 R. 35 nr 7, s. 184-188, bibliogr. 4 poz.

515/528
Nr opisu: 0000059800
Zgniot jako czynnik rozdrabniania.
[Aut.]: Jacek** Węglarczyk.
-Rudy Metale 1990 R. 35 nr 5/6, s. 149-152, bibliogr. 5 poz.

516/528
Nr opisu: 0000060632
20 lat Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marek** Hetmańczyk.
-Rudy Metale 1989 R. 34 nr 4, s. 119-121

517/528
Nr opisu: 0000060630
Badania rozpuszczalności srebra w żużlach w zależności od składu żużla.
[Aut.]: Mirosław** Babczyński, Mirosław* Żmuda.
-Rudy Metale 1989 R. 34 nr 4, s. 124-126, bibliogr. 4 poz.

518/528
Nr opisu: 0000060628
Glębokość dyfuzji stopu lutowniczego do osnowy mosiężnej chłodnicy samochodowej.
[Aut.]: Stanisław** Turek, A. Pławny.
-Rudy Metale 1989 R. 34 nr 10, s. 344-350, bibliogr. 4 poz.

519/528
Nr opisu: 0000060923
Kinetyka parowania cynku w atmosferze helu.
[Aut.]: Leszek Blacha, Józef* Steindor.
-Rudy Metale 1989 R. 34 nr 4, s. 121-123, bibliogr. 7 poz.

520/528
Nr opisu: 0000060626
Powstawanie dwuksantogenu na powierzchni galeny.
[Aut.]: T. Chmielewski, Janusz Lekki.
-Rudy Metale 1989 R. 34 nr 3, s. 92-95, bibliogr. 10 poz.

521/528
Nr opisu: 0000060627
Technologia odzyskiwania metali z odpadowego stopu - cynk-aluminium-cyna-miedż.
[Aut.]: Danuta* Krupka, J. Sozański, J. Warczok.
-Rudy Metale 1989 R. 34 nr 11, s. 391-393, bibliogr. 6 poz.

522/528
Nr opisu: 0000060629
Wstępne próby elektrorafinacji ołowiu wysokosrebrowego.
[Aut.]: Danuta** Baron-Hanke, Mirosław* Żmuda, S. Rojek.
-Rudy Metale 1989 R. 34 nr 4, s. 126-127

523/528
Nr opisu: 0000060631
X lat działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Instytutu Metali Nieżelaznych Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Stanisław** Wolff.
-Rudy Metale 1989 R. 34 nr 4, s. 117-119

524/528
Nr opisu: 0000086622
Analiza zasobów energii odpadowej w surowcowej hucie miedzi.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Adam** Fic, Tadeusz Kruczek.
-Rudy Metale 1988 R. 33 nr 2, s. 58-61, bibliogr. 6 poz.

525/528
Nr opisu: 0000064403
Model procesu elektrorafinacji miedzi do sterowania operatywnego.
[Aut.]: Tadeusz* Legierski.
-Rudy Metale 1988 R. 33 nr 1, s. 14-16, bibliogr. 3 poz.

526/528
Nr opisu: 0000064401
Modele przewodzenia prądu elektrycznego w procesie elektrorafinacji miedzi.
[Aut.]: Tadeusz* Legierski, Ryszard Jakuszewski.
-Rudy Metale 1988 R. 33 nr 2, s. 62-66, bibliogr. 7 poz.

527/528
Nr opisu: 0000064402
Optymalizacja sterowania składem elektrolitu w procesie elektrorafinacji miedzi.
[Aut.]: Ryszard Jakuszewski, Mirosław* Zaborowski.
-Rudy Metale 1988 R. 33 nr 4, s. 137-140, bibliogr. 5 poz.

528/528
Nr opisu: 0000064400
Sterowanie składem elektrolitu w procesie elektrorafinacji miedzi.
[Aut.]: P. Gajowski, J. Jagiełło, Ryszard Jakuszewski, Tadeusz* Legierski, S. Nosal, Z. Szota, Mirosław* Zaborowski.
-Rudy Metale 1988 R. 33 nr 3, s. 100-102, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie