Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ROCZ INŻ BUD
Liczba odnalezionych rekordów: 50Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/50
Nr opisu: 0000127127   
Modelowanie czasu inicjacji korozji zbrojenia z zastosowaniem arytmetyki przedziałowej.
[Aut.]: Tomasz Krykowski.
-Rocz. Inż. Bud. 2017 z. 17, s. 43-52, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

arytmetyka przedziałowa ; chlorki ; dyfuzja ; korozja zbrojenia

interval arithmetic ; chlorides ; diffusion ; reinforcement corrosion

2/50
Nr opisu: 0000120756   
Działanie chlorków na ulegający dekalcyfikacji zaczyn cementowy.
[Aut.]: Barbara Słomka-Słupik, Adam** Zybura.
-Rocz. Inż. Bud. 2016 z. 16, s. 5-16, bibliogr. 31 poz.

dekalcyfikacja ; chlorki ; korozja betonu ; trwałość ; faza ; mikrostruktura

decalcification ; chlorides ; concrete corrosion ; durability ; phase ; microstructure

3/50
Nr opisu: 0000129074   
Wpływ rodzaju cementu na trwałość konstrukcji żelbetowych.
[Aut.]: Zofia Szweda.
-Rocz. Inż. Bud. 2016 z. 16, s. 79-86, bibliogr. 8 poz.

migracja ; dyfuzja jonów chlorkowych ; trwałość konstrukcji żelbetowych

migration ; diffusion of chloride ions ; durability of reinforced concrete structure

4/50
Nr opisu: 0000110426   
Analiza nośności pali FDP na podstawie wyników próbnych obciążeń statycznych.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Ł. Janosz.
-Rocz. Inż. Bud. 2015 z. 15, s. 59-66, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

pal FDP ; nośność pala ; próbne obciążenie statyczne

FDP pile ; bearing capacity of pile ; static load test

5/50
Nr opisu: 0000110425   
Badania impedancyjne wpływu alkalicznego odczynu cieczy porowej betonu na cynkową powłokę ochronną stali zbrojeniowej.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Jacek Kołodziej.
-Rocz. Inż. Bud. 2015 z. 15, s. 37-42, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

konstrukcja betonowa ; stal zbrojeniowa ; korozja ; powłoka ochronna ; ogniowa powłoka cynkowa ; elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna ; EIS ; syntetyczna ciecz porowa betonu

concrete construction ; reinforcing steel ; corrosion ; protective coating ; hot dip zinc coating ; electrochemical impedance spectroscopy ; EIS ; synthetic concrete pore solution

6/50
Nr opisu: 0000110427   
Sposób zabezpieczenia zabytkowego muru oporowego.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Bartosz* Piotrowicz.
-Rocz. Inż. Bud. 2015 z. 15, s. 85-95, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wzgórze ; skarpa ; mur oporowy ; stateczność ; zabezpieczenie ; pal CFA

hill ; slope ; retaining wall ; stability ; protection ; CFA pile

7/50
Nr opisu: 0000110424   
Trasowanie ścieżek prądowych w betonie między przeciwelektrodą i elektrodą badaną w pomiarach impedancyjnych zbrojenia.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok.
-Rocz. Inż. Bud. 2015 z. 15, s. 5-10, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

beton ; stal zbrojeniowa ; polaryzacja ; elektroda badana ; przeciwelektroda ; spektroskopia impedancyjna ; EIS ; modelowanie

concrete ; reinforcing steel ; working electrode ; counter electrode ; impedance spectroscopy ; EIS ; modelling

8/50
Nr opisu: 0000098275   
Nośność zarysowanej otuliny na wyłamanie.
[Aut.]: Radosław Kupczyk.
-Rocz. Inż. Bud. 2013 z. 13, s. 41-44, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

otulina betonowa ; nośność ; wyłamanie

concrete cover ; load capacity ; breaking

9/50
Nr opisu: 0000098310
Sześcioskładnikowy model degradacji żelbetu w warunkach korozji chlorkowej.
[Aut.]: Tomasz Krykowski.
-Rocz. Inż. Bud. 2013 z. 13, s. 67-70, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

żelbet ; korozja chlorkowa ; otulina betonowa

reinforced concrete ; chloride corrosion ; concrete cover

10/50
Nr opisu: 0000098274   
Wpływ dodatku do betonu popiołów z kotłów fluidalnych na przebieg procesów korozyjnych stali zgrojeniowej.
[Aut.]: Katarzyna* Domagała, Adam** Zybura.
-Rocz. Inż. Bud. 2013 z. 13, s. 33-36, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

stal zbrojeniowa ; korozja ; dodatek do betonu

reinforcing steel ; corrosion ; additive to concrete

11/50
Nr opisu: 0000098276   
Wyznaczanie współczynnika dyfuzji chlorków w betonie na podstawie pomiarów w polu elektrycznym.
[Aut.]: Zofia Szweda, Adam** Zybura.
-Rocz. Inż. Bud. 2013 z. 13, s. 51-56, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

dyfuzja chlorków ; migracja chlorków ; beton

chloride diffusion ; chloride migration ; concrete

12/50
Nr opisu: 0000082158   
Stabilność prętów lepkosprężystych z mikrouszkodzeniami.
[Aut.]: Rafał Domagała.
-Rocz. Inż. Bud. 2011 z.11, s. 49-52, bibliogr. 3 poz.

słup żelbetowy ; konstrukcja warstwowa ; pręt ; mikrouszkodzenie ; stabilność

ferroconcrete column ; layered structure ; bar ; microdamage ; stability

13/50
Nr opisu: 0000076966
Podstawowe równania modelu degradacji otuliny w wyniku korozji zbrojenia.
[Aut.]: Tomasz Krykowski.
-Rocz. Inż. Bud. 2010 z. 11, s. 81-84, bibliogr. 8 poz.

otulina betonowa ; degradacja ; korozja zbrojenia

concrete cover ; degradation ; reinforcement corrosion

14/50
Nr opisu: 0000079185
Analogie równań opisujących proces termodyfuzji w ośrodku ciągłym i mikropolarnym.
[Aut.]: Barbara Wieczorek.
-Rocz. Inż. Bud. 2008 z. 8, s. 93-96, bibliogr. 5 poz.

termodyfuzja ; ośrodek ciągły ; ośrodek mikropolarny

thermodiffusion ; continuum medium ; micropolar body

15/50
Nr opisu: 0000075800   
Konsolidacja podłoża wzmocnionego wbijanymi kolumnami kamiennymi - badania laboratoryjne.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Bartłomiej Grzesik.
-Rocz. Inż. Bud. 2008 z. 8, 67-70, bibliogr. 2 poz.

konsolidacja gruntu ; kolumna kamienna ; badanie modelowe

subsoil consolidation ; stone column ; model test

16/50
Nr opisu: 0000076236   
Model układu stal-beton do pomiaru korozji zbrojenia metodą spektroskopii impedancyjnej.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok.
-Rocz. Inż. Bud. 2008 z. 8, s. 27-30, bibliogr. 5 poz.

konstrukcja żelbetowa ; korozja zbrojenia ; polaryzacja

reinforced concrete structure ; reinforcement corrosion ; polarisation

17/50
Nr opisu: 0000082154   
Stabilność słupów zespolonych przy zmiennych obciążeniach.
[Aut.]: Rafał Domagała, Jan** Kubik.
-Rocz. Inż. Bud. 2008 z. 8, s. 15-20, bibliogr. 5 poz.

konstrukcja zespolona ; konstrukcja warstwowa ; pręt ; obciążenie ; stabilność

composite construction ; layered structure ; bar ; load ; stability

18/50
Nr opisu: 0000073351   
Wpływ dodatków popiołów z kotłów fluidalnych na właściwości ochronne betonu.
[Aut.]: Katarzyna* Domagała, Adam** Zybura.
-Rocz. Inż. Bud. 2008 z. 8, 11-14, bibliogr. 6 poz.

kocioł fluidalny ; popiół ; beton konstrukcyjny ; korozja zbrojenia

fluidized bed ; ash ; structural concrete ; reinforcement corrosion

19/50
Nr opisu: 0000039991   
Analiza zużycia i sposób naprawy żelbetowej konstrukcji słupowej.
[Aut.]: Jan Ślusarek, Aleksandra Kostrzanowska.
-Rocz. Inż. Bud. 2007 z. 7, s. 1-4, bibliogr. 3 poz.

konstrukcja słupowa ; konstrukcja żelbetowa ; analiza zużycia ; trwałość konstrukcji

columnar structures ; reinforced concrete structure ; wear analysis ; structure durability

20/50
Nr opisu: 0000072503
Analiza zużycia i sposób naprawy żelbetowej konstrukcji słupowej.
[Aut.]: Jan Ślusarek, Aleksandra Kostrzanowska.
-Rocz. Inż. Bud. 2007 z. 7, 109-112

21/50
Nr opisu: 0000039926   
Badania nośności betonu na przecinanie.
[Aut.]: Grzegorz Gremza.
-Rocz. Inż. Bud. 2007 z. 7, s. 1-4, bibliogr. 3 poz.

beton ; ścinanie ; nośność ; model sprężysto-plastyczny

concrete ; shear ; load capacity ; elastic-plastic model

22/50
Nr opisu: 0000039989   
Rozwiązania fundamentalne zagadnienia quasi-statycznego stacjonarnej termodyfuzji w ośrodku sprężystym o właściwościach mikropolarnych.
[Aut.]: Barbara Wieczorek.
-Rocz. Inż. Bud. 2007 z. 7, s. 1-6, bibliogr. 5 poz.

termodyfuzja sprężysta ; ośrodek sprężysty ; właściwości mikropolarne

elastic thermodiffusion ; elastic medium ; micropolar properties

23/50
Nr opisu: 0000039938   
Sprzężenie przepływu cieplno-dyfuzyjnego w ujęciu numerycznym.
[Aut.]: Jerzy* Pilśniak, Barbara Wieczorek.
-Rocz. Inż. Bud. 2007 z. 7, s. 1-4, bibliogr. 5 poz.

termodyfuzja ; przepływ ciepła ; przepływ masy ; przemiana fazowa

thermodiffusion ; heat flow ; mass flow ; phase transition

24/50
Nr opisu: 0000039995   
Tensory Greena-Lagrange'a i Pioli-Kirchhoffa w płaskim elemencie belkowym.
[Aut.]: Jan** Zamorowski.
-Rocz. Inż. Bud. 2007 z. 7, s. 1-4, bibliogr. 4 poz.

płaski element belkowy ; tensor naprężenia ; tensor odkształcenia

flat beam element ; stress tensor ; strain tensor

25/50
Nr opisu: 0000030542
Analiza stabilności wybranych układów prętowych z uwzględnieniem pełzania.
[Aut.]: Jerzy* Pilśniak.
-Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 6, s. 113-116, bibliogr. 6 poz.

26/50
Nr opisu: 0000039237
Analiza stabilności wybranych układów prętowych z uwzględnieniem pełzania.
[Aut.]: Jerzy* Pilśniak.
-Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 6, s. 113-116

27/50
Nr opisu: 0000030545
Badanie działania inhibitora migrującego w warunkach rozwiniętej korozji zbrojenia.
[Aut.]: Adam** Zybura, Andrzej Śliwka.
-Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 6, s. 161-164, bibliogr. 5 poz.

28/50
Nr opisu: 0000030544
Komputerowe obliczanie dwukierunkowo ściskanych i rozciąganych mimośrodowo przekrojów żelbetowych.
[Aut.]: Mirosław Wieczorek.
-Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 6, s. 153-156, bibliogr. 5 poz.

29/50
Nr opisu: 0000030541
O termodyfuzji w polu elektrycznym.
[Aut.]: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
-Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 6, s. 41-45, bibliogr. 7 poz.

30/50
Nr opisu: 0000085747
Sztywność naroża w ramie z kształtowników giętych.
[Aut.]: Walter** Wuwer, Bernard Kowolik.
-Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 5, s. 84-87

31/50
Nr opisu: 0000030540
Wpływ spasywowanej powierzchni zbrojenia na rozkład prądów polaryzacji podczas pomiarów impedancyjnych.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok.
-Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 6, s. 33-36, bibliogr. 4 poz.

32/50
Nr opisu: 0000030543
Zależności między współczynnikami sprzęgającymi w procesie termodyfuzji w ośrodku o własnościach mikropolarnych.
[Aut.]: Barbara Wieczorek.
-Rocz. Inż. Bud. 2006 z. 6, s. 149-152, bibliogr. 2 poz.

33/50
Nr opisu: 0000059554
Migracja chlorków w betonie.
[Aut.]: Adam** Zybura.
-Rocz. Inż. Bud. 2005 z. 5, s. 189-192

34/50
Nr opisu: 0000059553
Polarisation range tests of the reinforcement under uniform corrosion conditions using impedance spectroscopy method.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok.
-Rocz. Inż. Bud. 2005 z. 5, s. 53-56

35/50
Nr opisu: 0000029733
Przepływ masy i degradacja struktury w materiałach typu Voigta.
[Aut.]: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik, Tomasz Krykowski.
-Rocz. Inż. Bud. 2005 z. 5, s. 61-64

36/50
Nr opisu: 0000029732
Termodynamiczny model degradacji prętów zbrojeniowych.
[Aut.]: Tomasz Krykowski.
-Rocz. Inż. Bud. 2005 z. 5, s. 81-84

37/50
Nr opisu: 0000059555
Using two counter electrodes in DC electrochemical tests for estimating of corrosion rate of reinforcing bars.
[Aut.]: Tomasz Jaśniok.
-Rocz. Inż. Bud. 2005 z. 5, s. 57-60

38/50
Nr opisu: 0000059556
Wyznaczenie współczynnika przepływu wody w kapilarno-porowatym materiale budowlanym na przykładzie gładzi gipsowej.
[Aut.]: Katarzyna* Gąsiorek.
-Rocz. Inż. Bud. 2005 z. 5, s. 37-40

39/50
Nr opisu: 0000014106
Analiza statyczna konstrukcji stalowych poddanych działaniu wysokich temperatur.
[Aut.]: Tomasz Krykowski, Bernard Kowolik.
-Rocz. Inż. Bud. 2004 z. 4, s. 9-16

40/50
Nr opisu: 0000076235
Elektrochemiczne badania korozji zbrojenia uwzględnieniem wilgotności betonu.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok, Adam** Zybura.
-Rocz. Inż. Bud. 2004 z. 4, s. 125-132, bibliogr. 5 poz.

41/50
Nr opisu: 0000014132
Variational theorem for theory of thermopiezoelectricity with damage.
[Aut.]: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
-Rocz. Inż. Bud. 2004 z. 4, s. 189-192

42/50
Nr opisu: 0000076233
Analiza migracji jonów w otulinie zbrojenia podczas realkalizacji.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Adam** Zybura.
-Rocz. Inż. Bud. 2003 z. 3, s. 13-20, bibliogr. 5 poz.

43/50
Nr opisu: 0000076234
Teoretyczny opis i badania eksperymentalne procesu realkalizacji skarbonatyzowanego betonu.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Adam** Zybura.
-Rocz. Inż. Bud. 2003 z. 3, s. 27-34, bibliogr. 7 poz.

44/50
Nr opisu: 0000076338
Efekty II rzędu w obliczeniach kratowej wieży.
[Aut.]: Jan** Zamorowski.
-Rocz. Inż. Bud. 2002 z. 2, s. 199-208, bibliogr. 4 poz.

teoria drugiego rzędu ; wieża kratowa ; kratownica

second order theory ; lattice tower ; truss

45/50
Nr opisu: 0000076334
Komputerowa metoda analizy prętów o niejednorodnym przekroju i złożonej geometrii.
[Aut.]: Tomasz Krykowski.
-Rocz. Inż. Bud. 2002 z. 2, s. 103-114, bibliogr. 9 poz.

analiza komputerowa ; kompozyt polimerowy ; pręt ; skręcanie

computer analysis ; polymer composite ; bar ; torsion

46/50
Nr opisu: 0000076231
Ocena skuteczności zabiegu elektrochemicznej realkalizacji betonu.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Adam** Zybura.
-Rocz. Inż. Bud. 2002 z. 2, s. 33-44, bibliogr. 11 poz.

realkalizacja betonu ; karbonatyzacja ; korozja zbrojenia ; polaryzacja liniowa

realkalization of concrete ; carbonatization ; reinforcement corrosion ; linear polarization

47/50
Nr opisu: 0000076333
Termomechanika przepływów jonowych.
[Aut.]: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
-Rocz. Inż. Bud. 2002 z. 2, s. 45-52, bibliogr. 5 poz.

przepływ jonowy ; sieć kapilar ; termomechanika

ionic flow ; capillary network ; thermomechanics

48/50
Nr opisu: 0000076336
Wpływ podatności węzłów na pracę statyczną ramy wykonanej z elementów cienkościennych.
[Aut.]: Walter** Wuwer.
-Rocz. Inż. Bud. 2002 z. 2, s. 183-192, bibliogr. 6 poz.

element cienkościenny ; połączenie zakładkowe ; obliczenia statyczne

thin-walled element ; lap joint ; static calculations

49/50
Nr opisu: 0000076335
Wpływ sił tnących na oszacowanie wytężenia konstrukcji stalowych w czasie pożaru.
[Aut.]: Michał* Matheja.
-Rocz. Inż. Bud. 2002 z. 2, s. 125-132, bibliogr. 7 poz.

konstrukcja stalowa ; pożar ; siła tnąca

steel structure ; fire ; shearing force

50/50
Nr opisu: 0000085746
Półsztywne połączenia zakładkowe w zastosowaniu do elementów z profili giętych na zimno.
[Aut.]: Walter** Wuwer.
-Rocz. Inż. Bud. 2000 z. 1, s. 89-102

stosując format:
Nowe wyszukiwanie