Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRZEM CHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 365Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/365
Nr opisu: 0000139092   
Synteza i zastosowanie aldehydu hydroksypiwalowego.
[Aut.]: E. Monasterska, Agnieszka Siewniak, E. Pankalla, Anna Chrobok.
-Przem. Chem. 2021 t. 100 nr 1, s. 62-66, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

aldehyd hydroksypiwalowy ; HPA ; katalizator heterogeniczny ; synteza HPA

hydroxypivaldehyde ; HPA ; heterogeneous catalyst ; synthesis of HPA

2/365
Nr opisu: 0000136784   
Analiza technologicznych parametrów instalacji do wstępnego przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych. Studium przypadku.
[Aut.]: Monika Czop.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 9, s. 1301-1304, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

odpadowe tworzywa sztuczne ; instalacja przetwarzania odpadów ; recykling

waste plastics ; installation of converting waste ; recycling

3/365
Nr opisu: 0000136956   
Badanie fizyczno-chemicznych właściwości stałych produktów pirolizy zanieczyszczonych i zmieszanych tworzyw sztucznych.
[Aut.]: Waldemar Ścierski.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 9, s. 1366-1368, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

piroliza niskotemperaturowa ; piroliza odpadów z tworzyw sztucznych ; odpady tworzyw sztucznych

low-temperature pyrolysis ; pyrolysis of plastic waste ; plastic waste

4/365
Nr opisu: 0000138231   
Chemiczne i enzymatyczne metody estryfikacji kwasu mlekowego.
[Aut.]: U. Dorosz, E. Penkalla, Danuta Gillner.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 10, s. 1487-1494, bibliogr. 53 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

kwas mlekowy ; estry kwasu mlekowego ; synteza

lactic acid ; actate esters ; synthesis

5/365
Nr opisu: 0000135805   
Ciecze jonowe w metatezie olefin. Wyzwania i bariery.
[Aut.]: Natalia Barteczko, Mirosława Grymel, Anna Chrobok.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 6, s. 927-933, bibliogr. 71 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

ciecze jonowe ; metateza olefinowa ; przemysł ; katalizator

ionic liquids ; olefin metathesis ; industry ; catalyst

6/365
Nr opisu: 0000138069   
Dodatki do żywności oparte na związkach heterocyklicznych zawierających azot.
[Aut.]: Anna Maj, Agnieszka Kudelko.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 11, s. 1620-1625, bibliogr.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

dodatki żywieniowe ; związki heterocykliczne

food additives ; heterocyclic compounds

7/365
Nr opisu: 0000137060   
Furfural jako alternatywa dla formaldehydu w produkcji żywic fenolowych.
[Aut.]: M. Depta, Katarzyna Jaszcz.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 8, s. 1242-1250, bibliogr. 75 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

furfural ; żywica fenolowa ; żywica fenolowo-furfuralowa ; żywica furanowa

furfural ; phenolic resin ; phenol-furfural resin ; furan resin

8/365
Nr opisu: 0000135469   
Metody utleniającego rozszczepienia kwasu oleinowego o potencjalnym zastosowaniu przemysłowym.
[Aut.]: Gabriela Dobras, Kamil Peckh, Dawid Lisicki, Beata Orlińska.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 5, s. 789-794, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

kwas oleinowy ; rozszczepienie utleniające ; kwas azelainowy

oleic acid ; oxidative cleavage ; azelaic acid

9/365
Nr opisu: 0000136950   
Możliwości termicznego zagospodarowania problematycznych frakcji odpadów komunalnych.
[Aut.]: Marcin Landrat.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 9, s. 1339-1341, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

odpady komunalne ; odzysk energii z odpadów ; frakcja odpadów stałych

municipal waste ; energy recovery from waste ; solid waste fraction

10/365
Nr opisu: 0000138464   
Odpadowe tworzywa sztuczne z sektora opakowaniowego w gospodarce o obiegu zamkniętym. Studium przypadku.
[Aut.]: Monika Czop.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 12, s. 1773-1776, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

odpadowe tworzywa sztuczne ; recykling ; gospodarka o obiegu zamkniętym ; wykorzystanie odpadów

plastic waste ; recycling ; circular economy ; waste utilization

11/365
Nr opisu: 0000136606   
Odporność na korozję austenitycznej stali nierdzewnej poddanej chemicznej obróbce w różnych temperaturach.
[Aut.]: V. Zatkalikova, Aleksander Iwaniak, L. Markovicova, M. Uhricik, P. Hanusova.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 6, s. 844-847, bibiogr. 23 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

austenityczna stal nierdzewna ; odporność na korozję ; obróbka chemiczna ; EIS

austenitic stainless steel ; corrosion resistance ; chemical treatment ; EIS

12/365
Nr opisu: 0000135846   
Perspektywiczne elektrolity do baterii litowo-jonowych.
[Aut.]: Justyna Więcławik, Anna Chrobok.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 5, s. 795-800, bibliogr. 65 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

elektrolit ; bateria litowo-jonowa ; ciecz jonowa

electrolyte ; lithium-ion battery ; ionic liquid

13/365
Nr opisu: 0000134975   
Popioły lotne ze spalania odpadów komunalnych jako dodatki mineralne do cementu.
[Aut.]: Monika Czop.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 4, s. 629-632, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

spalanie odpadów komunalnych ; popiół lotny ; właściwości fizykochemiczne ; dodatek do betonu

incineration of municipal waste ; fly ash ; physical and chemical properties ; additive to concrete

14/365
Nr opisu: 0000136952   
Potencjał sekwestracji CO2 przy użyciu ubocznych produktów spalania w kontekście wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.
[Aut.]: Krzysztof Pikoń, L. Lombardi, Magdalena Bogacka.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 9, s. 1348-1350, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

sekwestracja CO2 ; gospodarka o obiegu zamkniętym ; popiół lotny

CO2 sequestration ; circular economy ; fly ash

15/365
Nr opisu: 0000138535   
Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Synowiec (1921-2020).
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 11, s. 1568-1569, bibliogr. 5 poz.

wspomnienie pośmiertne ; Jerzy J. Synowiec

obituary ; Jerzy J. Synowiec

16/365
Nr opisu: 0000137368   
Rozkład związków organicznych pochodzenia antropogenicznego w retentatach po ultrafiltracji i odwróconej osmozie w dwustopniowym procesie ozonolizy i fotolitycznego utleniania.
[Aut.]: Katarzyna Kowalska, Ewa Felis, Mariusz Dudziak, L. Garbaczewski.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 10, s. 1495-1500, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

zaawansowane procesy utleniania ; filtracja membranowa ; związki organiczne ; oczyszczalnia ścieków

advanced oxidation processes ; membrane filtration ; organic matter ; wastewater treatment

17/365
Nr opisu: 0000135120   
Wzrastające wymagania wobec analityków i informatyków w analityce współbieżnej w laboratoriach badawczych.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik, Tadeusz Wieczorek.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 4, s. 496-501, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

laboratorium badawcze ; Przemysł 4.0 ; smartLab ; inżynieria współbieżna

research laboratory ; Industry 4.0 ; smartLab ; concurrent engineering

18/365
Nr opisu: 0000134097   
Zarodkowanie i wzrost kryształów struwitu w obecności związków boru, kobaltu, manganu i molibdenu w procesie odzyskiwania fosforanów ze ścieków z hodowli zwierząt.
[Aut.]: N. Hutnik, A. Stanclik, Krzysztof Piotrowski, A. Matynia.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 1, s. 149-154, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

ścieki rolnicze ; hodowla zwierząt ; ciągła krystalizacja strąceniowa ; struwit ; gnojowica ; jony fosforanowe(V)

agricultural wastewater ; animal farming ; continuous reaction crystallization ; struvite ; manure ; phosphate (V) ions

19/365
Nr opisu: 0000136518   
Zastosowanie sorbentu haloizytowego do usuwania syntetycznych barwników azowych Acid Red 27 i Reactive Black 5 z roztworów wodnych.
[Aut.]: Piotr Sakiewicz, Krzysztof Piotrowski, D. Boryń, M. Kruk, J. Mścichecka, Irena Korus, Krzysztof Barbusiński.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 8, s. 1142-1148, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

barwnik azowy ; Acid Red 27 ; Reactive Black 5 ; sorbent haloizytowy ; roztwór wodny

azo dye ; Acid Red 27 ; Reactive Black 5 ; halloysite sorbent ; aqueous solution

20/365
Nr opisu: 0000129199   
Badania reakcji utleniającego rozszczepienia α-metylostyrenu tlenem wobec N-hydroksyftalimidu w alternatywnych rozpuszczalnikach.
[Aut.]: Gabriela Dobras, Dawid Lisicki, Dariusz* Pyszny, Beata Orlińska.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 4, s. 610-615, bibliogr. 53 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

alfa-metylostyren ; N-hydroksyftalimid ; ciecz jonowa ; CO2

alpha-methylstyrene ; N-hydroxyphthalimide ; ionic liquid ; CO2

21/365
Nr opisu: 0000133819   
Badania zmęczeniowe poliamidów w aspekcie innowacji.
[Aut.]: W. M. Bajdur, M. Kula, T. Odzimek, D. Jelonek, Krzysztof Gąska, R. Scurek.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 12, s. 1962-1964, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

badanie zmęczeniowe ; poliamid ; innowacja

fatigue test ; polyamide ; innovation

22/365
Nr opisu: 0000131528   
Badanie migracji chloru w procesie pirolizy niskotemperaturowej.
[Aut.]: Waldemar Ścierski, Marcin Landrat, Magdalena Bogacka, Krzysztof Pikoń.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 9, s. 1448-1450, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

piroliza niskotemperaturowa ; odpady z tworzyw sztucznych ; chlor ; recykling energetyczny

low-temperature pyrolysis ; plastic waste ; chlorine ; energy recycling

23/365
Nr opisu: 0000129201   
Kinetyka SDG ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu w ściekach i gnojowicy w obecności jonów potasu.
[Aut.]: N. Hutnik, A. Stanclik, Krzysztof Piotrowski, A. Matynia.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 4, s. 644-649, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

struwit ; ścieki ; gnojowica ; kinetyka SDG ; jony potasu

struvite ; wastewater ; cattle liquid manure ; size-dependent growth kinetics ; potassium ions

24/365
Nr opisu: 0000132073   
Metoda otrzymywania ε-kaprolaktonu przez chemo-enzymatyczne utlenianie cykloheksanonu w emulsji.
[Aut.]: Magdalena* Sitko, Anna Szelwicka, M. Szmatoła, A. Skwarek, L. Schimmelpfennig, K. Dziuba, M. Morawiec-Witczak, J. Iłowska, Anna Chrobok.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 10, s. 1587-1593, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

laktony ; cykloheksanon ; epsilon-kaprolakton

lactones ; cyclohexanone ; epsilon-caprolactone

25/365
Nr opisu: 0000131936   
Ocena fizykochemicznych właściwości odpadów paleniskowych z zabudowy niskiej.
[Aut.]: Monika Czop, A. Petryk.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 10, s. 1571-1574, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

odpady paleniskowe ; kocioł węglowy ; właściwości fizykochemiczne

combustion waste ; coal boiler ; physical and chemical properties

26/365
Nr opisu: 0000131898   
Ogólne założenia do utworzenia laboratorium badawczego typu smartLab w aspekcie kastomizacji badań.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, Bożena Gajdzik.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 10, s. 1513-1517, bibliogr. 30 poz.

smartLab ; laboratorium badawcze ; kastomizacja

smartLab ; research laboratory ; customization

27/365
Nr opisu: 0000133016   
Polioptymalizacja procesu chemicznego i biologicznego usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków komunalnych z wykorzystaniem wielowątkowego systemu sterowania predykcyjnego (MPC).
[Aut.]: Krzysztof Gaska, M. Lobur, N. Jaworski, W. Bajdur, J. Ciuła, M. Vovk, R. Scurek.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 11, s. 1822-1827, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

polioptymalizacja ; ścieki komunalne ; sterowanie predykcyjne ; MPC

polyoptimization ; municipal wastewater ; predictive control ; MPC

28/365
Nr opisu: 0000131532   
Porównanie szkodliwości termicznego przekształcania powszechnie stosowanej stolarki okiennej.
[Aut.]: Monika Czop, Małgorzata Kajda-Szcześniak.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 9, s. 1402-1404, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

przekształcenie termiczne ; stolarka okienna ; odpady budowlane

thermal transformation ; window joinery ; building waste

29/365
Nr opisu: 0000133010   
Porównanie wpływu jonów miedzi(II) i cynku(II) w ścieku z przemysłu nawozów fosforowych na zależną od wielkości, liniową szybkość wzrostu kryształów struwitu w procesie recyklingu fosforu.
[Aut.]: N. Hutnik, A. Stanclik, Krzysztof Piotrowski, A. Matynia.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 11, s. 1751-1756, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

struwit ; recykling fosforu ; ścieki przemysłowe ; nawóz fosforowy

struvite ; phosphorus recycling ; industrial wastewater ; phosphate fertilizer

30/365
Nr opisu: 0000128064   
Pozostałości z sortowania tworzyw sztucznych jako składnik paliw z odpadów.
[Aut.]: Wojciech Hryb.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 1, s. 117-121, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

selektywna zbiórka odpadów ; utylizacja odpadów ; paliwa z odpadów ; RDF ; sortowanie tworzyw sztucznych

selective collection of waste ; waste utilization ; fuel from waste ; RDF ; sorting of plastics

31/365
Nr opisu: 0000128505   
Praktyczna metoda analizy wymiarowej.
[Aut.]: Józef** Szarawara.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 2, s. 257-259, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

analiza wymiarowa ; zastosowanie praktyczne

dimensional analysis ; practical implementation

32/365
Nr opisu: 0000128492   
Synteza 2,5-bis(4-bifenylylo)-1,3,4-oksadiazolu w reakcjach krzyżowego sprzęgania wybranych związków metaloorganicznych.
[Aut.]: J. Chrobak, Monika Olesiejuk, Agnieszka Kudelko, M. Szmatoła.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 2, s. 260-263, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

reakcje sprzęgania ; związek metaloorganiczny ; 1,3,4-oksadiazol

coupling reactions ; organometallic compound ; 1,3,4-oxadiazole

33/365
Nr opisu: 0000133005   
Systemy rekomendacji do zastosowania w przemyśle chemicznym.
[Aut.]: Marcin Albiniak, X. Badura, Andrzej Kwiecień.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 11, s. 1690-1692, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

system rekomendacji ; przemysł chemiczny ; związek chemiczny

recommendation system ; chemical industry ; chemical compound

34/365
Nr opisu: 0000131526   
Termiczny rozkład wielomateriałowych odpadowych opakowań po produktach farmaceutycznych.
[Aut.]: K. Klejnowska, Krzysztof Pikoń, Waldemar Ścierski, A. Zajączkowski.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 9, s. 1414-1416, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

rozkład termiczny ; analiza termograwimetryczna ; opakowania farmacetyczne

thermal decomposition ; thermogravimetric analysis ; pharmaceutical packages

35/365
Nr opisu: 0000129200   
Wpływ aktywatora w mieszaninie proszkowej na grubość i strukturę powłok otrzymanych metodą cynkowania termodyfuzyjnego z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej.
[Aut.]: Henryk Kania, J. Sipa.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 4, s. 616-620, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

cynkowanie termodyfuzyjne ; recyrkulacja atmosfery reakcyjnej ; aktywator ; mieszanina proszków

thermal diffusion zinc coating ; recilculation of reactive atmosphere ; activator ; powders mixture

36/365
Nr opisu: 0000128495   
Wpływ parametrów procesu współosadzania elektrochemicznego na jakość otrzymanych kompozytów Co-nanoC.
[Aut.]: Ewelina* Urbańczyk, Weronika Urbańczyk, Kamila Hylińska, Agnieszka Stolarczyk, Artur Maciej, Wojciech Simka.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 2, s. 268-273, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

powłoka kompozytowa ; kompozyt Co-nanoC ; współosadzanie elektrochemiczne

composite coating ; Co-nanoC composite ; electrochemical co-deposition

37/365
Nr opisu: 0000131953   
Zgazowanie odpadów i synteza metanolu. Analiza synergii procesów.
[Aut.]: Tomasz Jaworski, Małgorzata Kajda-Szcześniak, Wojciech Buchta.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 10, s. 1642-1645, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

paliwo alternatywne ; paliwo z odpadów ; paliwo węglowe ; konwersja dwutlenku węgla ; synteza metanolu ; zgazowanie

alternative fuel ; fuel from waste ; coal fuel ; carbon-dioxide conversion ; methanol synthesis ; gasification

38/365
Nr opisu: 0000133663   
Żywica mocznikowo-formaldehydowa. Wady i zalety.
[Aut.]: Tomasz Jaworski, Małgorzata Kajda-Szcześniak.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 12, s. 1973-1977, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

żywica mocznikowo-formaldehydowa ; analiza TG-MS/FTIR ; zastosowanie

urea-formaldehyde resin ; TG-MS/FTIR analysis ; application

39/365
Nr opisu: 0000125319   
Analysis of international transport of chemical products in the countries of the Visegrad Group.
[Aut.]: W. Samociuk, Z. Krzysiak, B. Bukova, E. Brumercikova, Henryk Bąkowski, L. Krzywonos.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 7, s. 829-833, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

40/365
Nr opisu: 0000127838   
Badania różnych wariantów ekstrakcji do fazy stałej w ilościowej analizie kofeiny.
[Aut.]: Michał Adamczak, Gabriela Kamińska, Jolanta* Bohdziewicz.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 12, s. 2128-2131, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

kofeina ; analiza ilościowa ; faza stała ; ekstrakcja

caffeine ; quantitative analysis ; solid phase ; extraction

41/365
Nr opisu: 0000124626   
Controlling w procesie zarządzania chemicznym przedsiębiorstwem produkcyjnym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Radosław Wolniak.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 7, s. 1114-1116, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

przemysł chemiczny ; controlling ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; przedsiębiorstwo produkcyjne

chemical industry ; controlling ; enterprise management ; manufacturing company

42/365
Nr opisu: 0000124630   
Degradacja wodorowa stali o wysokiej wytrzymałości.
[Aut.]: I. Pietkun-Greber, Maria Sozańska, Adrian* Mościcki.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 7, s. 1154-1157, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

stal S355J0 ; degradacja wodorowa ; badanie ; właściwości mechaniczne ; nawodorowanie

S355J0 steel ; hydrogen degradation ; testing ; mechanical properties ; hydriding

43/365
Nr opisu: 0000125452   
Energetyczna przydatność oraz uciążliwość dla środowiska wybranych paliw z odpadów.
[Aut.]: Monika Czop, Nikolina Poranek, Adrian Czajkowski.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 9, s. 1460-1462, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

odpady ; paliwo ; uciążliwość środowiskowa ; wykorzystanie energetyczne

waste ; fuel ; environmental nuisance ; energy use

44/365
Nr opisu: 0000121321   
Metody zwiększania aktywności i stabilności enzymów w procesach prowadzonych z udziałem cieczy jonowych.
[Aut.]: Anna Szelwicka, Anna Chrobok.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 1, s. 89-93, bibliogr. 52 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

ciecz jonowa ; enzymy ; biokatalizator

ionic liquid ; enzymes ; biocatalyst

45/365
Nr opisu: 0000126678   
Odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego jako dodatki do paliw węglowych.
[Aut.]: Andrzej Wandrasz.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 10, s. 1713-1717, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

przetwórstwo rolno-spożywcze ; odpady rolno-spożywcze ; węgiel ; współspalanie

agricultural-food processing ; agri-food waste ; coal ; co-combustion

46/365
Nr opisu: 0000126935   
Ogólne zasady postępowania z dokumentacją w chemicznym laboratorium badawczym z uwzględnieniem wymogów ochrony danych osobowych - RODO.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, Bożena Gajdzik.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 11, s. 1803-1807, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

laboratorium chemiczne ; dokumentacja ; RODO ; ochrona danych osobowych

chemical laboratory ; documentation ; RODO ; protection of personal data

47/365
Nr opisu: 0000123769   
Optimizing the composition of waste mixtures in terms of their usefulness.
[Aut.]: Michał Kozioł, E. Kwaśniewska.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 6, s. 928-934, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

mieszanina odpadów ; analiza wielokryterialna ; analiza jednokryterialna ; mieszanina rekultywacyjna

waste mix ; multicriteria analysis ; one-criteria analysis ; reclaimable mixture

48/365
Nr opisu: 0000127839   
Plazmowe utlenianie elektrolityczne jako metoda ochrony przed korozją magnezu i jego stopów.
[Aut.]: Ł. Florczak, Ginter** Nawrat, P. Kwolek, J. Sieniawski, A. Sobkowiak.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 12, s. 2145-2153, bibliogr. 188 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

plazmowe utlenianie elektrolityczne ; ochrona przed korozją ; magnez ; stop magnezu

plasma electrolytic oxidation ; corrosion protection ; magnesium ; magnesium alloy

49/365
Nr opisu: 0000126282   
Społeczna odpowiedzialność biznesu w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego w Polsce. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: K. Hys, Radosław Wolniak.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 9, s. 1417-1419, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

obszar CSR ; ISO 26000 ; przemysł chemiczny

CSR area ; ISO 26000 ; chemical industry

50/365
Nr opisu: 0000126677   
Stechiometryczny równowagowy model zgazowania osadów ściekowych z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego.
[Aut.]: Danuta Król, Grzegorz* Gałko.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 10, s. 1698-1702, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

osad ściekowy ; stechiometria ; zgazowanie

sewage sludge ; stoichiometry ; gasification

51/365
Nr opisu: 0000129309   
Termiczne właściwości odpadowych tworzyw sztucznych.
[Aut.]: Marcin Landrat.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 9, s. 1496-1498, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

odpadowe tworzywa sztuczne ; recykling energetyczny ; właściwości paliwowe

waste plastics ; energetic recycling ; fuel properties

52/365
Nr opisu: 0000126907   
Właściwości paliwowe wybranych frakcji palnych pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
[Aut.]: Wojciech Hryb.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 11, s. 1929-1933, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

recykling pojazdów ; recykling części samochodowych ; paliwo z odpadów ; strzępienie samochodów ; właściwości paliwowe

vehicle recycling ; car parts recycling ; fuel from waste ; vehicles shredding ; fuel properties

53/365
Nr opisu: 0000129110   
Wpływ warunków modyfikacji olejów roślinnych na ich właściwości jako środków smarnych.
[Aut.]: R. Grabowski, J. Iłowska, J. Chrobak, M. Szmatoła, I. Szwach, H. Studnik, Beata Orlińska, J. Drabik.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 12, s. 2132-2135, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

olej roślinny ; olej abisyński ; utlenianie

vegetable oil ; abyssinian oil ; oxidation

54/365
Nr opisu: 0000122728   
Zastosowanie metody badania zaburzeń w przedsiębiorstwach na przykładzie przemysłu chemicznego.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 4, s. 643-644, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

metoda badania zaburzeń ; przemysł chemiczny ; zarządzanie jakością

disorder identification method ; chemical industry ; quality management

55/365
Nr opisu: 0000127640   
Znaczenie kompetencji współczesnej kadry kierowniczej w branży chemicznej.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz, Radosław Wolniak.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 12, s. 2061-2063, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

menedżer ; kadra kierownicza ; kompetencje ; przemysł chemiczny

manager ; managerial staff ; competences ; chemical industry

56/365
Nr opisu: 0000121916   
Związki boru, kobaltu, manganu i molibdenu w procesie odzyskiwania fosforanów ze ścieków z hodowli zwierząt.
[Aut.]: N. Hutnik, A. Stanclik, Krzysztof Piotrowski.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 2, s. 294-298, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

ścieki rolnicze ; struwit ; gnojowica ; związki boru ; związki kobaltu ; związki manganu ; związki molibdenu

agricultural wastewater ; struvite ; manure ; bor compounds ; cobalt compounds ; manganese compounds ; molybdenum compounds

57/365
Nr opisu: 0000120505   
Aerobowe, enzymatyczne utlenianie pochodnych kwasu benzoesowego w reaktorze z wirującym złożem o hierarchicznej strukturze porów.
[Aut.]: K. Odrozek, Katarzyna Szymańska, M. Lewańczuk, Grzegorz Dzido, Wojciech Pudło, J. Bryjak, Andrzej* Jarzębski.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 12, s. 2446-2449, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

reaktor z wirującym złożem ; pochodne kwasu benzoesowego ; utlenianie ; SpinChem

rotating bed reactor ; benzoic acid derivatives ; oxidation ; SpinChem

58/365
Nr opisu: 0000112423   
Analiza powinowactwa chemicznego i stanu równowagi reakcji gazowych. Wpływ ciśnienia.
[Aut.]: Józef** Szarawara.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 1, s. 147-150, bibliogr. 3 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

powinowactwo chemiczne ; stan równowagi ; gaz rzeczywisty ; reakcja chemiczna

chemical affinity ; equilibrium state ; real gas ; chemical reaction

59/365
Nr opisu: 0000119901   
Analiza procesów zarządzania ryzykiem jakości w przemyśle farmaceutycznym.
[Aut.]: B. Bober, M. Olkiewicz, Radosław Wolniak.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 9, s. 1818-1819, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

zarządzanie ryzykiem jakości ; przemysł farmaceutyczny

quality risk management ; pharmaceutical industry

60/365
Nr opisu: 0000117204   
Analiza zagrożeń wystąpienia wybuchu dla stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan podczas samodzielnego napełniania pojazdów.
[Aut.]: W. Samociuk, Z. Krzysiak, G. Bartnik, A. Skic, S. Kocira, B. Rachwał, Henryk Bąkowski, S. Wierzbicki, L. Krzywonos.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 4, s. 874-879, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

petrol station ; propane-butane ; LPG ; gas installation ; car tank

61/365
Nr opisu: 0000113849   
Badania zgazowania osadów ściekowych.
[Aut.]: Danuta Król, Grzegorz* Gałko.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 2, s. 341-342, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

osad ściekowy ; zgazowanie osadów ściekowych ; syngaz

sewage sludge ; sewage sludge gasification ; syngas

62/365
Nr opisu: 0000118040   
Charakterystyka wybranych paliw z odpadów pod kątem ich energetycznej przydatności.
[Aut.]: Monika Czop.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 8, s. 1666-1668, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

paliwa z odpadów ; wartość opałowa ; zawartość chloru ; zawartość rtęci

fuel from waste ; calorific value ; chlorine content ; mercury content

63/365
Nr opisu: 0000113859   
Densymetryczna metoda wyznaczania punktu nasycenia wodnych roztworów siarczanu (VI) potasu.
[Aut.]: Wojciech* Bogacz, Marcin Lemanowicz, Aleksandra Obara.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 2, s. 458-459, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

siarczan potasu ; roztwór wodny ; punkt nasycenia

potassium sulphate ; aqueous solution ; saturation point

64/365
Nr opisu: 0000120272   
Innowacje w przemyśle farmaceutycznym jako determinanta procesu kształtowania jakości życia.
[Aut.]: M. Olkiewicz, B. Bober, Radosław Wolniak.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 11, 2199-2201, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

innowacyjność ; przemysł farmaceutyczny

innovativeness ; pharmaceutical industry

65/365
Nr opisu: 0000120967   
Jakość produktów z tworzyw sztucznych w kontekście procesu doboru i przygotowania surowców.
[Aut.]: Bożena Skotnicka-Zasadzień, Radosław Wolniak.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 12, s. 2406-2407, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

tworzywa sztuczne ; surowiec ; jakość produktu

plastics ; raw material ; product quality

66/365
Nr opisu: 0000117691   
Metale ziem rzadkich. Otrzymywanie i odzysk z materiałów odpadowych.
[Aut.]: Mariola Saternus, Joanna Willner, Agnieszka Fornalczyk, Magdalena Lisińska.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 7, s. 1595-1599, bibliogr. 55 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

metale ziem rzadkich ; materiał odpadowy ; odzyskiwanie metalu

rare earth metals ; waste material ; metal recovery

67/365
Nr opisu: 0000117690   
Metody otrzymywania kwasu adypinowego o potencjalnym zastosowaniu przemysłowym.
[Aut.]: Dawid Lisicki, Gabriela Dobras, Beata Orlińska, Jan** Zawadiak.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 7, s. 1485-1489, bibliogr. 73 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

kwas adypinowy ; otrzymywanie kwasu ; utlenianie

adipic acid ; acid receiving ; oxidation

68/365
Nr opisu: 0000118045   
Możliwości zagospodarowania odpadów florystycznej gąbki polifenolowej.
[Aut.]: Marcin Landrat.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 8, s. 1704-1706, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

gąbka florystyczna ; wartość opałowa ; żywica fenolowo-formaldehydowa ; zagospodarowanie odpadów ; recykling energetyczny

floral foam ; calorific value ; phenol formaldehyde resin ; waste management ; energetic recycling

69/365
Nr opisu: 0000131763   
Ocena potencjalnych szkód środowiskowych związanych z zanieczyszczeniami wodnymi podczas podziemnego zgazowania węgla z zastosowaniem analizy cyklu życia.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol, A. Fugiel, P. Krawczyk.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 7, s. 1523-1527, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

podziemne zgazowanie węgla ; zanieczyszczenie wody ; analiza cyklu życia ; szkoda środowiskowa

underground coal gasification ; water pollution ; life cycle analysis ; environmental damage

70/365
Nr opisu: 0000119408   
Ocena środowiskowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w warunkach krajowych. Cz. 1, Identyfikacja i inwentaryzacja danych w cyklu życia oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol, P. Zawartka, J. Bondaruk.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 10, s. 2081-2086, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

oczyszczalnia ścieków ; cykl życia ; inwentaryzacja cyklu życia

wastewater treatment ; life cycle ; life cycle inventory

71/365
Nr opisu: 0000120159   
Ocena środowiskowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w warunkach krajowych. Cz. 2, Analiza cyklu życia oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol, P. Zawartka, J. Bondaruk.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 11, s. 2247-2252, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

oczyszczalnia ścieków ; cykl życia ; ocena środowiskowa ; LCA

wastewater treatment plant ; life cycle ; environmental assessment ; LCA

72/365
Nr opisu: 0000117688   
Oczyszczanie ścieków z przemysłu syntezy chemicznej metodą osadu czynnego. Cz. 1. Efektywność procesu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Izabela Płonka, Barbara Pieczykolan, A. Majcherczyk, A. Janeczko.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 7, s. 1477-1480, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

oczyszczanie ścieków ; synteza chemiczna ; osad czynny

wastewater treatment ; chemical synthesis ; activated sludge

73/365
Nr opisu: 0000117689   
Oczyszczanie ścieków z przemysłu syntezy chemicznej metodą osadu czynnego. Cz. 2. Charakterystyka osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Izabela Płonka, Barbara Pieczykolan, A. Majcherczyk, A. Janeczko.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 7, s. 1481-1484, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

osad czynny ; oczyszczalnia ścieków ; synteza chemiczna

activated sludge ; wastewater treatment ; chemical synthesis

74/365
Nr opisu: 0000113863   
Odporność korozyjna powłok otrzymanych w kąpieli ZnAl z dodatkiem Mg.
[Aut.]: Henryk Kania.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 2, s. 465-468, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

odporność korozyjna ; powłoka Zn-Al-Mg ; mgła solna

corrosion resistance ; Zn-Al-Mg coating ; salt spray

75/365
Nr opisu: 0000119409   
Porównanie paliwowych i emisyjnych właściwości drewna poużytkowego i paliw z odpadów.
[Aut.]: Małgorzata Kajda-Szcześniak, Tomasz Jaworski.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 10, s. 2121-2123, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

właściwości paliwowe ; własności emisyjne ; drewno poużytkowe ; paliwo z odpadów

fuel properties ; emission properties ; post-consumer wood ; fuel from waste

76/365
Nr opisu: 0000117350   
Przegląd metod ekstrakcyjnego oddzielania tantalu od niobu.
[Aut.]: M. Turkowska, Marek** Smolik.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 6, s. 1410-1419, bibliogr. 121 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

ekstrakcja rozpuszczalnikowa ; niob ; tantal ; ekstrahent

solvent extraction ; niobium ; tantalum ; extractant

77/365
Nr opisu: 0000122228   
Ramowe zasady programu "Odpowiedzialność i Troska" w odniesieniu do odczynników chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach badawczych i przemysłowych.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, Bożena Gajdzik, J. Strzelczyk, K. Gajdzik.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 12, s. 2401-2405, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

odczynniki chemiczne ; bezpieczeństwo chemiczne ; laboratorium chemiczne

chemical reagents ; chemical safety ; chemical laboratory

78/365
Nr opisu: 0000114551   
Recenzja. [Aut.]: Jerzy Myalski. -Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 3, s.509-510
[Praca recenzowana]: Materiały polimerowe. Struktura, właściwości, zastosowanie / Gottfried W. Ehrenstein, Żaneta Brocka-Krzemińska. Warszawa 2016

recenzja ; polimery ; struktura ; zastosowanie ; właściwości

review ; polymers ; structure ; application ; properties

79/365
Nr opisu: 0000116274   
Studies on temperature changes during polymerization of light-cured dental composite materials.
[Aut.]: W. Świderski, Piotr* Malara, J. Świderska, Z. Czech.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 5, s. 1179-1182, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

materiały kompozytowe ; kompozyt dentystyczny ; polimeryzacja

composite materials ; dental composite ; polymerization

80/365
Nr opisu: 0000113853   
Ultrafiltracja przez modyfikowane membrany w oczyszczaniu ścieków zawierających 17β-estradiol i bisfenol A.
[Aut.]: Mariusz Dudziak, Edyta* Burdzik-Niemiec.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 2, s. 448-452, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

ultrafiltracja ; estradiol ; bisfenol A

ultrafiltration ; estradiol ; bisphenol A

81/365
Nr opisu: 0000114547   
Usystematyzowanie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w chemicznych laboratoriach badawczych i przemysłowych.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, Bożena Gajdzik.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 3, s. 482-486, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

laboratorium chemiczne ; laboratorium badawcze ; bhp

chemical laboratory ; research laboratory ; occupational health and safety

82/365
Nr opisu: 0000115135   
Wpływ warunków procesowych na fotokatalityczny rozkład diklofenaku w środowisku wodnym.
[Aut.]: Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak, Jolanta* Bohdziewicz.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 4, s. 870-873, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

diklofenak ; fotokataliza

diclofenac ; photocatalysis

83/365
Nr opisu: 0000114556   
Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów w badaniach właściwości substancji palnych.
[Aut.]: Andrzej Wandrasz, Krzysztof Pikoń.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 3, s. 555-557, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

metoda najmniejszych kwadratów ; substancja palna ; właściwości paliwowe

least mean squares method ; combustible substance ; fuel properties

84/365
Nr opisu: 0000104036   
Badania wstępne wykorzystania zmodyfikowanych procesów Fentona i UV/H2O2 do oczyszczania scieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego.
[Aut.]: S. Salwiczek, Krzysztof Barbusiński, Z. Dymaczewski, Z. Matyska, M. Żołnierczyk.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 1, s. 118-120, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

oczyszczanie ścieków ; odczynnik Fentona ; pogłębione utlenianie ; zanieczyszczenie organiczne

wastewater treatment ; Fenton reagent ; advanced oxidation ; organic pollutant

85/365
Nr opisu: 0000107456   
Katalizatory heterogeniczne na bazie nanostruktur węglowych w modelowych procesach chemicznych.
[Aut.]: Piotr Latos, Sławomir Boncel, Anna Chrobok.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 7, s. 1310-1314, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

nanostruktura węglowa ; kataliza heterogeniczna ; ciecz jonowa ; nanorurki węglowe

carbon nanostructures ; heterogeneous catalysis ; ionic liquid ; carbon nanotubes

86/365
Nr opisu: 0000106447   
Krystalizacja przemysłowa siarczanu amonu z roztworu po odsiarczaniu spalin metodą amoniakalną.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 5, s. 953-958, bibliogr. 6 poz.
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

siarczan amonu ; krystalizacja przemysłowa ; odsiarczanie spalin

ammonium sulphate ; industrial crystallization ; flue gas desulphurisation

87/365
Nr opisu: 0000106444   
Kształcenie kadr na potrzeby technologii chemicznej. Wnioski z dyskusji panelowej w czasie obrad 8. Kongresu Technologii Chemicznej.
[Aut.]: J. Lis, H. Galina, Jan** Zawadiak, A. Sobkowiak.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 5, s. 890-891. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

technologia chemiczna ; kształcenie kadr ; kongres

chemical technology ; staff education ; congress

88/365
Nr opisu: 0000106836   
Kwasowe ciecze jonowe jako katalizatory w przemysłowej syntezie organicznej.
[Aut.]: Karolina* Matuszek, Anna Chrobok.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 6, s. 1215-1220, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

kwasowa ciecz jonowa ; katalizator ; synteza organiczna ; czysta technologia

acidic ionic liquid ; catalyst ; organic synthesis ; clean technology

89/365
Nr opisu: 0000104652   
Metaloorganiczne sita molekularne. Właściwości, perspektywiczne zastosowania i metody przemysłowej produkcji.
[Aut.]: Wojciech Pudło, C. Weber, Katarzyna Szymańska.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 2, s. 303-305, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

metaloorganiczne sito molekularne ; struktura materiału ; właściwości materiału ; produkcja przemysłowa

metal organic framework ; material structure ; material properties ; industrial production

90/365
Nr opisu: 0000104033   
Metody odzysku srebra z produktów ubocznych i wtórnych.
[Aut.]: Mariola Saternus, Agnieszka Fornalczyk, Joanna Willner, Henryk Kania.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 1, s. 78-83, bibliogr. 43 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

srebro ; odzysk srebra ; odpady ; surowiec wtórny

silver ; silver recovery ; wastes ; secondary material

91/365
Nr opisu: 0000105350   
Możliwości ograniczenia emisji pyłu i związanych z nim zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych w instalacjach o mocy poniżej 50 MW.
[Aut.]: Robert Kubica, K. Rymwid-Mickiewicz.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 3, s.480-487, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

emisja pyłu ; ograniczenie emisji ; paliwo stałe ; MCP

dust emission ; emission reduction ; solid fuel ; MCP

92/365
Nr opisu: 0000106005   
Nadtlenek wapnia jako chemiczny stymulator procesu bioremediacji gleby zanieczyszczonej trudno biodegradowalnymi zanieczyszczeniami organicznymi.
[Aut.]: Jolanta Turek-Szytow.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 4, s. 795-799, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

nadtlenek wapnia ; bioremediacja gruntu ; zanieczyszczenie organiczne ; biodegradowalność ; TZO

calcium peroxide ; soil bioremediation ; organic pollutant ; biodegradability ; POPs

93/365
Nr opisu: 0000105335   
Ocena uwalniania toksycznych metali w procesie uzdatniania wody przy zastosowaniu modyfikowanych chemicznie chitozanów.
[Aut.]: R. Kalinowski, M. Kaźmierczuk, S. Paczkowski, M. Trzcińska, B. Tomczyk, Artur* Tórz, A. Eymontt, K. Wierzbicki.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 3, s. 420-424, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

uzdatnianie wody ; chitozan ; Microtox ; ekotoksyczność ; zielona chemia

water treatment ; chitosan ; Microtox ; ecotoxicity ; green chemistry

94/365
Nr opisu: 0000107756   
Odzysk energii w procesie zgazowania odpadowych tworzyw sztucznych.
[Aut.]: Monika Czop.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 8, s. 1472-1474, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

konwersja energii ; odzysk energii ; energia z odpadów ; zgazowanie odpadów ; instalacja zgazowania ; odpady organiczne ; tworzywa sztuczne ; poliolefiny odpadowe ; odpady komunalne

energy conversion ; energy recovery ; waste to energy ; waste gasification ; installation of gasification ; organic waste ; plastics ; waste polyolefins ; municipal waste

95/365
Nr opisu: 0000107768   
Ogniwa fotowoltaiczne. Problem zagospodarowania odpadów.
[Aut.]: Marcin Landrat, Magdalena Bogacka, Krzysztof Pikoń.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 8, s. 1499-1501, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

krzemowe ogniwo fotowoltaiczne ; Unia Europejska ; zagospodarowanie odpadów ; prognozowanie

silicon photovoltaic cell ; European Union ; waste management ; forecasting

96/365
Nr opisu: 0000105346   
Ograniczanie emisji sadzy ze spalania paliw stałych w instalacjach małej mocy.
[Aut.]: Robert Kubica, Krystyna* Kubica, W. Kacprzyk.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 3, s. 472-479, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

paliwo stałe ; spalanie ; emisja sadzy ; ograniczenie emisji

solid fuel ; combustion ; black carbon emission ; emission reduction

97/365
Nr opisu: 0000107761   
Optymalizacja metod zagospodarowania odpadów drzewnych z sektora budowlanego.
[Aut.]: Małgorzata Kajda-Szcześniak.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 8, s. 1485-1487, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

odpady drzewne ; budownictwo ; właściwości fizykochemiczne ; właściwości paliwowe ; właściwości nawozowe ; skład elementarny ; stolarka okienna ; więźba dachowa ; szalunek drewniany ; drewno poużytkowe

wood waste ; building engineering ; physico-chemical properties ; fuel properties ; fertilising properties ; elementary composition ; window joinery ; rafter framing ; wooden formwork ; post-consumer wood

98/365
Nr opisu: 0000104645   
Ramowe zasady implementacji metody 5S w laboratorium chemicznym.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 2, s. 176-179, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

implementacja ; metoda 5S ; laboratorium chemiczne

implementation ; 5S method ; chemical laboratory

99/365
Nr opisu: 0000105330   
Właściwości transportowe membran chitozanowych w procesie perwaporacji i przenikania par dla układu woda-etanol.
[Aut.]: Gabriela Dudek, Roman Turczyn, Małgorzata* Gnus, Artur* Tórz, Anna Strzelewicz, Monika Krasowska, Krystyna** Konieczny, R. Kalinowski.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 3, s. 402-405, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

membrana chitozanowa ; odwadnianie etanolu ; przenikanie pary ; perwaporacja

chitosan membrane ; dehydration of ethanol ; vapour permeation ; pervaporation

100/365
Nr opisu: 0000107457   
Wpływ heksafluoroantymonianu sodu na właściwości powłok konwersyjnych wytworzonych podczas elektrolitycznego utleniania plazmowego stopu magnezu.
[Aut.]: Ł. Florczak, A. Sobkowiak, Ginter** Nawrat.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 7, s. 1414-1419, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

heksafluoroantymonian sodu ; powłoka konwersyjna ; stop magnezu AZ91D ; właściwości

sodium hexafluoroantimonate ; conversion coating ; AZ91D magnesium alloy ; properties

101/365
Nr opisu: 0000110651   
Wpływ jonów glinu na krystalizację struwitu ze ścieków z przemysłu nawozów fosforowych.
[Aut.]: N. Hutnik, A. Kozik, B. Wierzbowska, Krzysztof Piotrowski, A. Matynia.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 11, s. 2270-2275, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

przemysł nawozowy ; ścieki przemysłowe ; struwit ; krystalizacja

fertilizer industry ; industrial wastewater ; struvite ; crystallization

102/365
Nr opisu: 0000107758   
Wpływ wybranych właściwości tworzyw sztucznych na możliwości ich odzysku.
[Aut.]: Wojciech Hryb.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 8, s. 1479-1481, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

tworzywa sztuczne ; odpady komunalne ; odpady opakowaniowe ; badanie cieplne ; zawartość chloru ; polimery ; surowiec wtórny ; analiza ekonomiczna

plastics ; municipal waste ; packaging waste ; thermal research ; chlorine content ; polymers ; secondary material ; economic analysis

103/365
Nr opisu: 0000105340   
Wskaźniki emisji pyłu całkowitego oraz jego subfrakcji ze spalania paliw stałych w sektorach mieszkalnictwa i usług w Polsce w latach 2000-2013.
[Aut.]: Robert Kubica, B. Dębski.
-Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 3, s. 464-471, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.385. Punktacja MNiSW 15.000

spalanie paliw ; wskaźnik emisji ; sektor komunalny ; zmiana wskaźnika emisji ; prognozowanie

fuels combustion ; emission factor ; municipal sector ; emission factor change ; forecasting

104/365
Nr opisu: 0000096684   
Badanie wpływu wilgoci na sypkość sody w produkcji detergentów.
[Aut.]: Mateusz* Korpyś, Jerzy** Raczek, S. Moń, Janusz Wójcik.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 3, s. 287-290, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

detergent ; produkcja ; wilgoć ; węglan sodu ; sypkość

detergent ; production ; moisture ; sodium carbonate ; flowability

105/365
Nr opisu: 0000101740   
Efekt środowiskowy współspalania węgla z odpadami drewnopochodnymi w kotłach małej mocy.
[Aut.]: Krzysztof Pikoń, Małgorzata Kajda-Szcześniak, Magdalena Bogacka.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 9, s. 1548-1550, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

odpady drewnopochodne ; węgiel kamienny ; współspalanie ; metodologia CML 2001 ; kocioł małej mocy ; LCA

wood based waste ; hard coal ; co-combustion ; CML 2001 methodology ; small capacity boiler ; LCA

106/365
Nr opisu: 0000131799   
Efektywność kosztowa procesu podziemnego zgazowania węgla metodą szybową.
[Aut.]: K. Czaplicka-Kolarz, P. Krawczyk, M. Ludwik-Pardała, Dorota Burchart-Korol.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 10, s. 1708-1713, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

zgazowanie węgla ; mieszanina powietrzno-gazowa ; węgiel

coal gasification ; air-gas mixture ; coal

107/365
Nr opisu: 0000101133   
Etyka w funkcjonowaniu chemicznych laboratoriów badawczych.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 9, s. 1448-1453, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

laboratorium chemiczne ; personel ; zarządzanie ; etyka

chemical laboratory ; staff ; management ; ethics

108/365
Nr opisu: 0000101742   
Ewaluacja energetycznego wykorzystania substancji odpadowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz wpływu na środowisko procesów ich współspalania z paliwami kopalnymi.
[Aut.]: Andrzej Wandrasz, Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 9, s. 1560-1562, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

substancja organiczna ; paliwo formowane ; odpady zwierzęce ; paliwo kopalne ; współspalanie odpadów ; wpływ na środowisko ; metodologia CML 2001

natural organic matter ; formed fuel ; animal waste ; fossil fuel ; waste co-firing ; environmental impact ; CML 2001 methodology

109/365
Nr opisu: 0000098605   
Katody kompozytowe o niskim nadpotencjale wydzielania wodoru wytwarzane metodą galwaniczną.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Tomasz* Wieczorek, Łukasz Nieużyła, A. Gardeła.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 4, s. 550-557, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

powłoka kompozytowa ; powłoka niklowa ; powłoka kobaltowa ; dodatek stopowy ; fosfor ; nadpotencjał wydzielania wodoru ; katoda kompozytowa

composite coating ; nickel coating ; cobalt coating ; alloy addition ; phosphorus ; hydrogen overpotential ; composite cathode

110/365
Nr opisu: 0000101061   
Kinetyka termicznej dysocjacji w świetle mechanizmu CDV Lvova.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski, M. Ściążko.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 4, s. 496-500, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

dysocjacja termiczna ; kinetyka ; kongruentne odparowanie dysocjacyjne

thermal dissociation ; kinetics ; congruent dissociative vaporization

111/365
Nr opisu: 0000101131   
Ocena metod obliczania parametrów zgazowania odpadów oraz ich eksperymentalna weryfikacja.
[Aut.]: Tomasz Jaworski.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 8, s. 1388-1391, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

zgazowanie odpadów ; guma ; tworzywa sztuczne ; drewno ; węgiel kamienny ; metoda Deringera ; metoda Traustela

waste gasification ; rubber ; plastics ; wood ; hard coal ; Deringer method ; Traustel method

112/365
Nr opisu: 0000101737   
Optymalizacja metod zagospodarowania odpadów polietylenu z jednorazowych opakowań.
[Aut.]: Monika Czop, Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 9, s. 1503-1505, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

polietylen ; zagospodarowanie odpadów ; opakowanie ; LDPE ; HDPE ; odzysk energii

polyethylene ; waste disposal ; package ; LDPE ; HDPE ; energy recovery

113/365
Nr opisu: 0000101174   
Swingtherm. Technologia nie w pełni wykorzystana.
[Aut.]: Jan* Thullie.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 8, s. 1392-1394, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

SwingTherm ; zanieczyszczenia gazowe ; reaktor rurowy ; reaktor katalityczny

SwingTherm ; gaseous pollutants ; tubular reactor ; catalytic reactor

114/365
Nr opisu: 0000131798   
Środowiskowa ocena cyklu życia technologii zgazowania węgla brunatnego zintegrowanej z produkcją energii elektrycznej.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol, K. Czaplicka-Kolarz, A. Fugiel, A. Rejman-Burzyńska.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 9, s. 1584-1589, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

węgiel brunatny ; technologia zgazowania ; energia elektryczna ; ocena cyklu życia

lignite ; gasification technology ; electricity ; life cycle assessment

115/365
Nr opisu: 0000100165   
Techniczno-organizacyjne aspekty zgazowywania węgla w podziemiach czynnej kopalni, na przykładzie eksperymentu przeprowadzonego w kopalni Wieczorek.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 6, s. 1012-1017, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

podziemne zgazowanie węgla ; kopalnia czynna ; zagrożenia górnicze ; eksploatacja węgla kamiennego

underground coal gasification ; active mine ; mining hazards ; hard coal exploitation

116/365
Nr opisu: 0000099751   
Technologie przetwarzania poużytkowych laminatów PE-Al odzyskanych z kartonowych opakowań na żywność płynną.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Tomasz Piotrowski, Szymon* Wojciechowski, P. Ruszkiewicz, M. Data.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 5, s. 818-822, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

laminat ; PE-Al ; kartonowe opakowanie wielomateriałowe ; żywność płynna ; recykling odpadów

laminate ; PE-Al ; multimaterial cardboard packaging ; liquid food ; waste recycling

117/365
Nr opisu: 0000096766   
Wielofunkcyjne nanokompozyty magnetytu. Wytwarzanie, właściwości i zastosowanie.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Piotr Markowski, Andrzej* Jarzębski.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 2, s. 147-153, bibliogr. 68 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

nanokompozyty ; magnetyt ; wytwarzanie ; zastosowanie

nanocomposites ; magnetite ; manufacturing ; application

118/365
Nr opisu: 0000096086   
Wykorzystanie osadu pokoagulacyjnego do zmniejszenia dawki PACl podczas uzdatniania wody o dużej zawartości rozpuszczonych związków organicznych.
[Aut.]: Jolanta Gumińska, Adam Gumiński.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 1, s. 81-84, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

osad pokoagulacyjny ; uzdatnianie wody ; związki organiczne ; koagulant ; flokulacja ; wodorotlenek glinu ; siarczan glinu

post-coagulation sludge ; water treatment ; organic compounds ; coagulant ; flocculation ; aluminium hydroxide ; aluminium sulphate

119/365
Nr opisu: 0000101169   
Zarządzanie eksploatacją technologiczną układów oczyszczania wód poprodukcyjnych z wykorzystaniem analiz niezawodnościowo-ekonomicznych.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Jolanta Szymik-Gralewska.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 8, s. 1395-1398, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

analiza techniczna ; analiza ekonomiczna ; analiza niezawodności ; zarządzanie eksploatacją ; kwas fosforowy ; produkcja ; oczyszczanie wody ; system wspomagania decyzji

technical analysis ; economic analysis ; reliability analysis ; maintenance management ; phosphoric acid ; production ; water treatment ; decision support system

120/365
Nr opisu: 0000103037   
Zastosowanie biotestu Microtox do kontroli jakości wody zawierającej wybrane ksenobiotyki w trakcie jej napromieniowania UV bez i z dodatkiem H2O2.
[Aut.]: Mariusz Dudziak, Edyta Kudlek.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 11, s. 1916-1918, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

ksenobiotyk ; biotest Microtox ; bisfenol A ; diklofenak ; jakość wody

xenobiotic ; Microtox biotest ; bisphenol A ; diclofenac ; water quality

121/365
Nr opisu: 0000103520   
Zastosowanie chitozanu i jego modyfikacji do usuwania barwników reaktywnych z roztworów wodnych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Szymon* Salwiczek, D. Zdebik.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 12, s. 2184-2187, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

chitozan ; barwnik ; sorpcja barwników

chitosan ; dye ; sorption of dyes

122/365
Nr opisu: 0000103523   
Zastosowanie chitozanu i jego modyfikacji do usuwania ołowiu i kadmu z roztworów wodnych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Szymon* Salwiczek, V. Kozik.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 12, s. 2304-2307, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

chitozan ; usuwanie ołowiu ; usuwanie kadmu ; sorpcja

chitosan ; lead removal ; cadmium removal ; sorption

123/365
Nr opisu: 0000096767   
Zastosowanie techniki drzewa zdarzeń w analizie bezpieczeństwa eksploatacji obiektów przemysłowych.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa* Szymura, Katarzyna Moraczewska-Majkut.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 2, s. 196-200, bibliogr. 55 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

drzewo zdarzeń ; bezpieczeństwo eksploatacji ; obiekt przemysłowy ; niezawodność techniczna ; awaria systemu

event tree ; operational safety ; industrial building ; technical reliability ; system failure

124/365
Nr opisu: 0000131825   
Analiza wrażliwości ekoefektywności technologii produkcji energii w procesie opartym na naziemnym zgazowaniu węgla.
[Aut.]: K. Czaplicka-Kolarz, Dorota Burchart-Korol, P. Krawczyk.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 11, s. 1910-1915, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

produkcja energii ; ekoefektywność ; zgazowanie węgla

energy production ; eco-efficiency ; coal gasification

125/365
Nr opisu: 0000095639   
Badania wytrzymałości na ściskanie fotoreaktywnych wypełnień stomatologicznych utwardzanych światłem widzialnym.
[Aut.]: W. Świderski, Z. Czech, Piotr* Malara.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 12, s. 2214-2217, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

wytrzymałość na ściskanie ; kompozyt stomatologiczny ; materiał dentystyczny ; żywica akrylowa ; żywica epoksydowa ; żywica kompozytowa ; fotoutwardzanie

compressive strength ; dental composite ; dental material ; acrylic resin ; epoxy resin ; composite resin ; photocurring

126/365
Nr opisu: 0000092620   
Biobójcze właściwości nanocząstek srebra.
[Aut.]: Sonia* Hetmańczyk, Anna Małachowska-Jutsz.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 7, s. 1106-1109, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

nanocząstka srebra ; właściwości biobójcze ; synteza ; toksyczność ; ryzyko środowiskowe

silver nanoparticle ; biocidal properties ; synthesis ; toxicity ; environmental risk

127/365
Nr opisu: 0000089847   
Co to jest pH?. Kłopoty chemików z logarytmami.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 2, s. 133-136, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

pH ; nomenklatura chemiczna

pH ; chemical nomenclature

128/365
Nr opisu: 0000131820   
Efektywność kosztowa produkcji wodoru w procesie opartym o naziemne zgazowanie węgla kamiennego.
[Aut.]: P. Krawczyk, J. Krzemień, Dorota Burchart-Korol, K. Czaplicka-Kolarz.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 12, s. 2232-2236, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

produkcja wodoru ; efektywność kosztowa ; zgazowanie węgla

hydrogen production ; cost-efficiency ; coal gasification

129/365
Nr opisu: 0000091775   
Kataliza heterogeniczna w procesach utleniania cyklicznych ketonów do laktonów.
[Aut.]: Magdalena* Sitko, W. Oleksy, Anna Chrobok.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 5, s. 722-727, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

kataliza heterogeniczna ; utlenianie cykliczne ; laktony

heterogenous crystallization ; cyclic oxidation ; lactones

130/365
Nr opisu: 0000091188   
N-Hydroksyfthalimid jako potencjalny katalizator przemysłowych procesów utleniania węglowodorów.
[Aut.]: R. Grabowski, Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, J. Iłowska.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 4, s. 495-499, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

N-hydroksyftalimid ; utlenianie węglowodoru ; katalizator ; NHPI

N-hydroxyphthalimide ; oxidation of hydrocarbon ; catalyst ; NHPI

131/365
Nr opisu: 0000089342   
Niezawodności operatora w szacowaniu ryzyka eksploatacji systemów przemysłowych.
[Aut.]: Ewa* Szymura, Izabela Zimoch.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 1, s. 111-116, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

ryzyko eksploatacyjne ; system przemysłowy ; operator ; analiza niezawodności

operational risk ; industrial system ; operator ; reliability analysis

132/365
Nr opisu: 0000095611   
Obniżanie zawartości siarki w benzynie krakingowej. Rozdzielanie mieszanin węglowodór/tiofen metodą perwaporacji próżniowej.
[Aut.]: Katarzyna* Rychlewska, Krystyna** Konieczny.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 12, s. 2210-2217, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

benzyna krakingowa ; siarka ; perwaporacja próżniowa ; węglowodór ; tiofen

cracking gasoline ; sulphur ; vacuum pervaporation ; hydrocarbon ; thiophene

133/365
Nr opisu: 0000091774   
Ocena energochłonności procesu koksowania węgla z zastosowaniem metody uzgadniania bilansów substancji i enegrii.
[Aut.]: Marcin Szega, L. Kosyrczyk, T. Chwoła.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 5, s. 681-685, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

koksowanie ; bilans substancji i energii ; energochłonność

coking ; substance and energy balances ; energy consumption

134/365
Nr opisu: 0000093350   
Usuwanie jonów siarczanowych(VI) ze ścieków z produkcji zapałek przy użyciu cementów glinowo-wapniowych.
[Aut.]: Szymon* Salwiczek, Krzysztof Barbusiński, K. Kutek.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 9, s. 1552-1556, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

ścieki przemysłowe ; siarczany ; usuwanie zanieczyszczeń ; cement glinowo-wapniowy

industrial wastewater ; sulfates ; pollutants removal ; calcium aluminate cement

135/365
Nr opisu: 0000089343   
Wpływ dodatku spoiw na rozkład termiczny płyt drewnopochodnych.
[Aut.]: Małgorzata Kajda-Szcześniak, M. Nowak.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 1, s. 120-123, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

płyta drewnopochodna ; spoiwo ; rozkład termiczny ; właściwości paliwowe ; analiza derywatograficzna

wood-derived board ; binder ; thermal decomposition ; fuel properties ; derivatography analysis

136/365
Nr opisu: 0000095610   
Wpływ nadtlenku wapnia na zootoksyczność gleby skażonej fluorantenem.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Jolanta Turek-Szytow, Korneliusz** Miksch.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 12, s. 2197-2200, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

fluoranten ; nadtlenek wapnia ; zootoksyczność ; bioremediacja ; ekotoksyczność

fluoranthene ; calcium peroxide ; zootoxicity ; bioremediation ; ecotoxicity

137/365
Nr opisu: 0000095609   
Wpływ wybranych technik przygotowania wsadu węglowego na jakość koksu.
[Aut.]: A. Sobolewski, M. Rejdak, A. Czaplicki, M. Janusz, Andrzej** Mianowski.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 12, s. 2103-2110, bibliogr. 48 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

koks ; wsad ; CSR ; CRI ; jakość koksu

coke ; charge ; CSR ; CRI ; coke quality

138/365
Nr opisu: 0000091778   
Wytrącanie i krystalizacja struwitu z syntetycznego ścieku przy nadmiarze jonów magnezu.
[Aut.]: A. Kozik, N. Hutnik, Krzysztof Piotrowski, A. Mazeńczuk, A. Matynia.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 5, s. 756-761, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

struwit ; ścieki syntetyczne ; krystalizacja strąceniowa

struvite ; synthetic sewage ; precipitation crystallization

139/365
Nr opisu: 0000091777   
Zastosowanie cieczy jonowych w procesie rozdziału mieszanin azeotropowych.
[Aut.]: Karolina* Matuszek, B. Guszta, A. Kutela, Artur Maciej, Anna Chrobok.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 5, s. 737-741, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

ciecz jonowa ; destylacja ekstrakcyjna ; mieszanina azeotropowa

ionic liquid ; extractive distillation ; azeotopic mixture

140/365
Nr opisu: 0000087164   
Analiza stabilności form glinu w koagulantach wstępnie zhydrolizowanych.
[Aut.]: Jolanta Gumińska, Marcin Kłos.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 8, s. 1444-1448, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

koagulant wstępnie zhydrolizowany ; glin ; oczyszczanie wody ; koagulacja

pre-hydrolyzed coagulant ; aluminium ; water treatment ; coagulation

141/365
Nr opisu: 0000087461   
Badania nad nowymi koncepcjami przetwórstwa wysokotemperaturowej smoły koksowniczej. Cz. 1, Analiza technologii przetwórstwa smół koksowniczych.
[Aut.]: Magdalena* Majka, Andrzej** Mianowski, Anna** Tokarska.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 9, s. 1725-1735, bibliogr. 95 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

smoła koksownicza ; przetwarzanie ; petrochemia ; przemysł koksowniczy

coal tar ; processing ; petrochemistry ; coking industry

142/365
Nr opisu: 0000087462   
Badania nad nowymi koncepcjami przetwórstwa wysokotemperaturowej smoły koksowniczej. Cz. 2, Badania nad uszlachetnianiem smoły koksowniczej w nadkrytycznej wodzie i nadkrytycznym metanolu.
[Aut.]: Magdalena* Majka, Andrzej** Mianowski.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 9, s. 1736-1740, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

smoła koksownicza ; przetwarzanie ; uszlachetnianie ; kraking termiczny ; kraking katalityczny ; metanol nadkrytyczny ; SCM ; woda nadkrytyczna ; SCW

coal tar ; processing ; upgrading ; thermal cracking ; catalytic cracking ; supercritical methanol ; SCM ; supercritical water ; SCW

143/365
Nr opisu: 0000087459   
Ciecze jonowe jako nowoczesne rozpuszczalniki i katalizatory w wybranych procesach utleniania.
[Aut.]: Anna Chrobok, Stefan** Baj.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 9, s. 1577-1581, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

utlenianie ketonów ; ciecz jonowa ; reakcja Baeyera-Villigera ; rozpuszczanie ; kataliza

oxidation of ketones ; ionic liquid ; Baeyer-Villiger reaction ; dissolution ; catalysis

144/365
Nr opisu: 0000086310   
Crossing stanowiskowy w chemicznych laboratoriach badawczych.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 7, s. 1190-1193, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

laboratorium badawcze ; laboratorium chemiczne ; stanowisko laboratoryjne ; crossing

research laboratory ; chemical laboratory ; laboratory stand ; crossing

145/365
Nr opisu: 0000131851   
Efektywność ekonomiczna i środowiskowa produkcji oraz energetycznego wykorzystania biogazu z osadów ściekowych. Studium dla województwa śląskiego.
[Aut.]: A. Rejman-Burzyńska, J. Krzemień, P. Krawczyk, Dorota Burchart-Korol.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 11, s. 2123-2128, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

biogaz ; osad ściekowy ; efektywność ekonomiczna

biogas ; sewage sludge ; economic efficiency

146/365
Nr opisu: 0000086141   
Jakość koksu otrzymanego z karbońskich węgli ortokoksowych.
[Aut.]: Zygmunt Łukaszczyk, Andrzej** Mianowski.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 6, s. 950-956, bibliogr. 22 poz.
Errata do artykułu w: Przem. Chem. 2013 t.92 nr 8, s.1541. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

jakość koksu ; węgiel ortokoksowy ; koksowanie ; kopalnia węgla kamiennego ; Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ; węgiel bitumiczny gazowopłomienny

coke quality ; orthocoking coal ; coking ; hard coal mine ; Jastrzębska Coal Company ; bituminous coal

147/365
Nr opisu: 0000077369   
Koncepcja instalacji do uzdatniania biogazu do biometanu.
[Aut.]: A. Rejman-Burzyńska, E. Jędrysik, Maksymilian* Gądek.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 1, s. 68-72, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

biogaz ; biometan ; paliwo transportowe ; paliwo gazowe

biogas ; biomethane ; motor fuel ; gaseous fuel

148/365
Nr opisu: 0000088058   
Metody jonowymienne w rozdzielaniu niobu i tantalu.
[Aut.]: M. Turkowska, Marek** Smolik.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 10, s. 1950-1953, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

separacja ; niob ; tantal ; kwas fluorowodorowy

separation ; niobium ; tantalum ; hydrofluoric acid

149/365
Nr opisu: 0000131865   
Ocena ekoefektywności systemu produkcyjnego technologii naziemnego zgazowania węgla.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol, P. Krawczyk, A. Śliwińska, K. Czaplicka-Kolarz.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 3, s. 384-390, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

zgazowanie węgla ; system produkcyjny ; ekoefektywność

coal gasification ; manufacturing system ; eco-efficiency

150/365
Nr opisu: 0000086551   
Ocena toksyczności osadów ściekowych oraz produktów ubocznych powstających podczas ich zgazowania.
[Aut.]: Sebastian Werle, Mariusz Dudziak.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 7, s. 1350-1353, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

osad ściekowy ; zgazowanie ; uboczny produkt zgazowania ; toksyczność

sewage sludge ; gasification ; gasification by-product ; toxicity

151/365
Nr opisu: 0000084857   
Strącanie siarczanów ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego przy użyciu cementu glinowo-wapniowego.
[Aut.]: Szymon* Salwiczek, Krzysztof Barbusiński.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 5, s. 693-697, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

azotan 2-etyloheksylowy ; ścieki przemysłowe ; strącanie siarczanów ; cement glinowo-wapniowy

2-ethylhexyl nitrate ; industrial wastewater ; precipitation of sulfates ; calcium aluminate cement

152/365
Nr opisu: 0000082044   
Synteza węglanów alkilenowych z CO2 wobec czwartorzędowych soli oniowych lub cieczy jonowych jako katalizatorów.
[Aut.]: Stefan** Baj, Agnieszka Siewniak, Katarzyna* Jasiak.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 4, s. 563-567, bibliogr. 54 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

węglan alkilenowy ; CO2 ; sól oniowa ; ciecz jonowa ; katalizator

alkylene carbonate ; CO2 ; onium salt ; ionic liquid ; catalyst

153/365
Nr opisu: 0000084859   
Wpływ parametrów technologicznych na wydzielanie struwitu z rozcieńczonych wodnych roztworów w instalacji o działaniu ciągłym.
[Aut.]: A. Kozik, A. Matynia, N. Hutnik, Krzysztof Piotrowski.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 5, s. 796-801, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

struwit ; krystalizacja strąceniowa ; krystalizacja struwitu ; wodny roztwór fosforanów

struvite ; precipitation crystallization ; struvite crystallization ; aqueous solution of phosphate

154/365
Nr opisu: 0000082043   
Zastosowanie odczynnika Fentona i metody UV/H2O2 do usuwania zanieczyszczeń organicznych ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego.
[Aut.]: Szymon* Salwiczek, Krzysztof Barbusiński.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 4, s. 463-468, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

odczynnik Fentona ; UV/H2O2 ; zanieczyszczenia organiczne ; azotan 2-etyloheksylowy

Fenton reagent ; UV/H2O2 ; organic pollutions ; 2-ethylhexyl nitrate

155/365
Nr opisu: 0000074389   
Absorpcja fluorowodoru w absorberze z wypełnieniem komórkowym.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Barbara* Skórzak.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 10, s. 2027-2032, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

absorpcja fluorowodoru ; instalacja absorpcji ; fluor

hydrogen fluoride absorption ; absorption system ; fluoride

156/365
Nr opisu: 0000076366   
Analiza możliwości oceny wstępnie zhydrolizowanych koagulantów na podstawie ich zasadowości.
[Aut.]: Jolanta Gumińska.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 12, s. 2351-2354, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

koagulant wstępnie zhydrolizowany ; zasadowość ; ferron ; glin

pre-hydrolyzed coagulant ; basicity ; ferron ; aluminium

157/365
Nr opisu: 0000071041   
Chemia gazu syntezowego i ditlenku węgla. Zarys współczesnych możliwości.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 4, s. 492-498, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

gaz syntezowy ; ditlenek węgla

syngas ; carbon dioxide

158/365
Nr opisu: 0000071613   
Krystalizatory o działaniu ciągłym ze strumienicą zasilaną roztworem macierzystym w procesie wydzielania struwitu.
[Aut.]: A. Mazieńczuk, N. Hutnik, Krzysztof Piotrowski, B. Wierzbowska, A. Matynia.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 5, s. 890-895, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

krystalizacja struwitu ; krystalizator DT MSMPR ; struwit ; strumienica

struvite crystallization ; DT MSMPR crystallizer ; struvite ; jet pump

159/365
Nr opisu: 0000073875   
Nanocząstki złota na modyfikowanych materiałach SBA-15 - selektywne katalizatory utleniania glukozy.
[Aut.]: Klaudia* Odrozek, K. Maresz, Julita Mrowiec-Białoń.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 9, s. 1863-1867, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

nanocząstka złota ; katalizator ; utlenianie glukozy

gold nanoparticle ; catalyst ; oxidation of glucose

160/365
Nr opisu: 0000071892   
Niekonwencjonalny sposób unieszkodliwiania pestycydów.
[Aut.]: Jolanta* Biegańska.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 6, s. 1292-1297, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

pestycydy ; odpady pestycydowe ; mogilnik ; odpady niebezpieczne ; spalanie ; gospodarka odpadami

pesticides ; pesticide waste ; graveyard ; hazardous waste ; combustion ; waste management

161/365
Nr opisu: 0000083255   
Nowe samorozwarstwiające się organiczne kompozycje powłokowe o poprawionej odporności na czynniki atmosferyczne i doskonałej adhezji do podłoża metalowego.
[Aut.]: H. Kuczyńska, E. Langer, Sylwia Waśkiewicz.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 8, s. 1568-1573, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

powłoka ochronna ; powłoka samorozwarstwiająca się ; żywica akrylowa ; spektroskopia NMR ; mikroskopia optyczna

protective coating ; self-stratifying coating ; acrylic resin ; NMR spectroscopy ; optical microscopy

162/365
Nr opisu: 0000072398   
Obliczeniowa metoda oceny zagrożenia środowiska toksycznymi produktami wybuchowego urabiania skał. Cz. 1: Współczesne kompozycje wybuchowe.
[Aut.]: Jolanta* Biegańska.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 7, s. 1385-1387, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

materiał wybuchowy ; urabianie skał ; toksyczność ; zagrożenie środowiskowe

explosive material ; rock mining ; toxicity ; environmental risk

163/365
Nr opisu: 0000073873   
Obliczeniowa metoda oceny zagrożenia środowiska toksycznymi produktami wybuchowego urabiania skał. Cz. 2: Ocena stref zagrożenia.
[Aut.]: Jolanta* Biegańska.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 9, s. 1779-1781, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

zagrożenie środowiskowe ; materiał wybuchowy ; urabianie skał

environmental risk ; explosive material ; rock mining

164/365
Nr opisu: 0000071890   
Ocena wpływu zmodyfikowanego nadtlenku wapnia na właściwości gleb trwale zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi.
[Aut.]: Jolanta Turek-Szytow, Aleksandra Ziembińska, Korneliusz** Miksch, P. Tekla, B. Walawska, J. Gluzińska.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 6, s. 1000-1004, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

nadtlenek wapnia ; zanieczyszczenie gleby ; substancja ropopochodna

calcium peroxide ; soil pollution ; petroleum derivative

165/365
Nr opisu: 0000071891   
Oczyszczanie gazu syntezowego z zanieczyszczeń węglowodorowycyh w reaktorze plazmowo-katalitycznym.
[Aut.]: Jan** Nadziakiewicz, Krzysztof Pikoń, S. Stelmach.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 6, s. 1270-1274, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

reaktor plazmowo-kataliczny ; gaz syntezowy ; biomasa ; zgazowanie

plasma-catalytic reactor ; syngas ; biomass ; gasification

166/365
Nr opisu: 0000069763   
Oznaczanie temperatury zapłonu koksów aktywnych stosowanych do oczyszczania gazów spalinowych.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 1, s. 69-74, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

oczyszczanie gazu ; koks aktywny ; temperatura zapłonu

gas cleaning ; active coke ; ignition temperature

167/365
Nr opisu: 0000074388   
Planowanie i realizacja inwestycji w chemicznym laboratorium badawczym. Wytyczne do kompleksowego zarządzania projektami na przykładzie zakupu aparatury i urządzeń laboratoryjnych.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 10, s. 1965-1972, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

laboratorium chemiczne ; zarządzanie projektem ; projekt inwestycyjny

chemical laboratory ; project management ; investment project

168/365
Nr opisu: 0000074390   
Przemiany chemiczne i biochemiczne wpływające na znaczne obniżenie odczynu ścieków w zakładowej oczyszczalni ścieków koksowniczych.
[Aut.]: Jarosław* Wiszniowski, H. Owczorz, Ewa Felis.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 10, s. 2033-2037, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

oczyszczalnia ścieków ; ścieki koksownicze ; oczyszczanie biologiczne

sewage treatment plant ; coking wastewater ; biological treatment

169/365
Nr opisu: 0000083258   
Synteza oligoestrów tereftalowych z odpadowego poli(tereftalanu etylenu).
[Aut.]: E. Langer, M. Lenartowicz, J. Kożuch, Sylwia Waśkiewicz.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 8, s. 1587-1590, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

oligoester tereftalowy ; poli(tereftalan etylenu) ; spektroskopia NMR ; spektroskopia ESI-MS ; plastyfikator ; degradacja

terephthalic olygoester ; poly(ethylene terephthalate) ; NMR spectroscopy ; ESI-MS spectroscopy ; plasticizer ; degradation

170/365
Nr opisu: 0000071889   
Trójsegmentowa analiza kompetencji w chemicznym laboratorium badawczym. Ujęcie personalne, techniczno-metodologiczne i organizacyjne.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 6, s. 1119-1123, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

zarządzanie kompetencjami ; laboratorium chemiczne

competences management ; chemical laboratory

171/365
Nr opisu: 0000072342   
Usuwanie mykoestrogenów z wody w przemysłowym module do nanofiltracji.
[Aut.]: Mariusz Dudziak.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 7, s. 1393-1395, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

mykoestrogeny ; nanofiltracja ; mikrozanieczyszczenia ; oczyszczanie wody

mycoestrogens ; nanofiltration ; micropollutants ; water treatment

172/365
Nr opisu: 0000076368   
Wpływ parametrów procesu na optymalne warunki pracy nośników i wypełnień.
[Aut.]: W. Krajewski, Krystian** Kalinowski.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 12, s. 2447-2451, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

nośnik katalizatora ; katalizator ; liczba Reynoldsa ; liczba Nusselta ; liczba Bejana ; charakterystyka cieplna

catalyst carrier ; catalyst ; Reynolds number ; Nusselt number ; Bejan number ; thermal characteristic

173/365
Nr opisu: 0000074391   
Wpływ struktury nośnika na właściwości katalityczne mezoporowatych krzemionek funkcjonalizowanych grupami arenosulfonowymi.
[Aut.]: K. Maresz, J. Malinowski, Julita Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 10, s. 2061-2065, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

właściwości katalityczne ; krzemionka mezoporowata ; katalizator

catalytic properties ; mesoporous silica ; catalyst

174/365
Nr opisu: 0000131867   
Wytłaczanie i badanie zmian recyklatów PE-LD.
[Aut.]: J. Korol, J. Lenża, Dorota Burchart-Korol, K. Bajer.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 11, s. 2196-2201, bibliogr.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

recyklat ; recykling ; tworzywo polimerowe ; PE-LD

recyclate ; recycling ; polymeric material ; PE-LD

175/365
Nr opisu: 0000071042   
Złom elektroniczny jako źródło metali sztachetnych.
[Aut.]: Joanna Willner, Agnieszka Fornalczyk.
-Przem. Chem. 2012 t. 91 nr 4, s. 517-522, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.344. Punktacja MNiSW 15.000

metale szlachetne ; złom elektroniczny ; odpady elektroniczne ; metoda pirometalurgiczna ; metody hydrometalurgiczne ; odzysk metali

noble metals ; electronic scraps ; electronic waste ; pyrometallurgical method ; hydrometallurgical methods ; metals recovery

176/365
Nr opisu: 0000069284   
Absorpcja CO2 w roztworach alkanoloamin w cieczach jonowych.
[Aut.]: Stefan** Baj, Anna Chrobok, Agnieszka Siewniak, Tomasz Krawczyk, A. Tatarczuk.
-Przem. Chem. 2011 t. 90 nr 12, s. 2202-2206, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.414. Punktacja MNiSW 15.000

absorbcja ; dwutlenek węgla ; CO2 ; ciecz jonowa ; alkanoloaminy

absorption ; carbon dioxide ; CO2 ; ionic liquid ; alkanoloamines

177/365
Nr opisu: 0000078446   
Analiza kierunków rozwoju i perspektyw procesów produkcji etylenu i propylenu na świecie.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 2, s. 140-147, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.414. Punktacja MNiSW 15.000

etylen ; propylen ; piroliza ; gaz syntezowy ; biomasa

ethylene ; propylene ; pyrolysis ; syngas ; biomass

178/365
Nr opisu: 0000067598   
Badania nad usuwaniem par rtęci metalicznej z gazów odlotowych na złożu koksu aktywnego AKP-5S.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb.
-Przem. Chem. 2011 t. 90 nr 8, s. 1527-1530, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.414. Punktacja MNiSW 15.000

gaz odlotowy ; koks aktywny ; rtęć ; emisja rtęci

waste gas ; active coke ; mercury ; mercury emission

179/365
Nr opisu: 0000063018   
Badania procesu pasywacji anodowej tytanu.
[Aut.]: Wojciech Simka, Ginter** Nawrat, Artur Maciej, Łukasz Nieużyła, Joanna Kamila Michalska.
-Przem. Chem. 2011 t. 90 nr 1, s. 98-102, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.414. Punktacja MNiSW 15.000

tytan ; implant ; pasywacja anodowa ; odporność korozyjna

titanium ; implant ; anodic passivation ; corrosion resistance

180/365
Nr opisu: 0000067591   
Kompleksowa obsługa klienta w laboratorium chemicznym. Implikacje systemowe, proceduralne i narzędziowe.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik.
-Przem. Chem. 2011 t. 90 nr 8, s. 1467-1472, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.414. Punktacja MNiSW 15.000

laboratorium chemiczne ; obsługa klienta ; kontrola jakości

chemical laboratory ; customer service ; quality inspection

181/365
Nr opisu: 0000068865   
Otrzymywanie zawiesin nanocząstek srebra z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Michał* Drzazga, Andrzej* Jarzębski.
-Przem. Chem. 2011 t. 90 nr 11, s. 1996-2000, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 0.414. Punktacja MNiSW 15.000

nanocząstka srebra ; mikrofale ; promieniowanie

silver nanoparticle ; microwaves ; radiation

182/365
Nr opisu: 0000075864   
Paliwa ciekłe z węgla. Trudności technologiczne i wysokie koszty.
[Aut.]: M. Janczarek, Krzysztof* Stańczyk, J. Dubiński.
-Przem. Chem. 2011 t. 90 nr 3, s. 370-374, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.414. Punktacja MNiSW 15.000

paliwo ciekłe ; węgiel ; uwodornienie ; upłynnianie węgla

liquid fuel ; coal ; hydrogenation ; coal liquefaction

183/365
Nr opisu: 0000063014   
Polerowanie elektrolityczne i pasywacja anodowa stropu Ti6Al7Nb.
[Aut.]: Wojciech Simka, Ginter** Nawrat, J. Chłodek, Artur Maciej, A. Winiarski, J. Szade, K. Radwański, J. Gazdowicz.
-Przem. Chem. 2011 t. 90 nr 1, s. 84-90, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.414. Punktacja MNiSW 15.000

stop Ti6Al7Nb ; implant ; polerowanie elektrolityczne ; pasywacja anodowa ; odporność korozyjna

Ti6Al7Nb alloy ; implant ; electropolishing ; anodic passivation ; corrosion resistance

184/365
Nr opisu: 0000068866   
Wpływ kationów Ca2+, Mg2+i Fe3+ na formowanie tlenowej granulowanej biomasy.
[Aut.]: Beata* Kończak, Korneliusz** Miksch.
-Przem. Chem. 2011 t. 90 nr 11, s. 2002-2005, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.414. Punktacja MNiSW 15.000

biomasa ; granulacja ; reaktor SBR

biomass ; granulation ; SBR reactor

185/365
Nr opisu: 0000067601   
Wpływ odcieków składowiskowych na proces biologicznego oczyszczania ścieków.
[Aut.]: Barbara Pieczykolan, Krzysztof Barbusiński, Izabela Płonka.
-Przem. Chem. 2011 t. 90 nr 8, s. 1555-1560, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.414. Punktacja MNiSW 15.000

odciek ; oczyszczanie ścieków ; odpady komunalne ; oczyszczalnia biologiczna

landfill leachate ; wastewater treatment ; municipal waste ; biological treatment plant

186/365
Nr opisu: 0000067599   
Wpływ wybranych soli kadmu na aktywność dehydrogenaz mikroorganizmów osadu czynnego.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, K. Matyja.
-Przem. Chem. 2011 t. 90 nr 8, s. 1551-1554, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.414. Punktacja MNiSW 15.000

osad czynny ; kadm ; toksyczność ; oczyszczanie ścieków

activated sludge ; cadmium ; toxicity ; sewage treatment

187/365
Nr opisu: 0000066313   
Wydzielanie struwitu z rozcieńczonych wodnych roztworów zawierających jony fosforanowe(V) i kwas mlekowy.
[Aut.]: A. Kozik, A. Matynia, A. Mazieńczuk, Krzysztof Piotrowski.
-Przem. Chem. 2011 t. 90 nr 5, s. 857-861, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.414. Punktacja MNiSW 15.000

wodny roztwór fosforanów ; struwit ; krystalizacja struwitu

aqueous solution of phosphate ; struvite ; crystallization of struvite

188/365
Nr opisu: 0000057446   
Badania eksperymentalne zgazowania biomasy pod kątem wykorzystania gazu procesowego w układzie kogeneracji.
[Aut.]: A. Sobolewski, Janusz Kotowicz, Tomasz* Iluk, K. Matuszek.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 6, s. 794-798, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.290

zgazowanie biomasy ; kogeneracja ; gaz procesowy ; odnawialne źródła energii ; układ CHP ; generator gazu GazEla

biomass gasification ; cogeneration ; process gas ; renewable energy sources ; Combined Heat and Power ; GazEla gasifier

189/365
Nr opisu: 0000057922   
Badania nad możliwością bezpośredniego wykorzystania krajowych zaazotowanych gazów ziemnych w perspektywicznych procesach przemiany metanu.
[Aut.]: Dymitr Czechowicz, Krzysztof** Skutil, Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 7, s. 983-988, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.290

gaz ziemny ; gaz zaazotowany ; proces OCM ; proces OCMT ; proces MDA ; proces MCD ; konwersja metanu

natural gas ; nitrogen-rich gas ; OCM process ; OCMT process ; MDA process ; MCD process ; methane conversion

190/365
Nr opisu: 0000057920   
Ekologiczna ocena zagrożenia wód zmiękczaczami tkanin.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 7, s. 970-972, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.290

zmiękczacz tkanin ; czwartorzędowe sole amonowe ; zagrożenie środowiskowe ; chlorki alkiloalkoksymetylodimetyloamoniowe ; biodegradacja ; zanieczyszczenie wody

fabric softeners ; quaternary ammonium salts ; environmental risk ; alkylalkoxymethyldimethylammonium chlorides ; biodegradation ; water pollution

191/365
Nr opisu: 0000055701   
Nowe nadtlenkowe pochodne 2-izopropylonaftalenu i 2,6-diizopropylonaftalenu jako inicjatory procesu utleniania kumenu.
[Aut.]: Danuta Gilner, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, M. Zaborski, M. Przybyszewska, M. Skurska.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 2, s. 151-157, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.290

utlenianie kumenu ; nadtlenki organiczne ; własności chemiczne ; metoda GC-MS

oxidation of cumene ; organic peroxides ; chemical properties ; GC-MS method

192/365
Nr opisu: 0000061581   
Ocena oddziaływania amoniowej cieczy jonowej na organizmy glebowe.
[Aut.]: Aleksandra* Zgórska, Elżbieta Grabińska-Sota, Gabriela Liszczyk.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 11, s. 1555-1558, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.290

amoniowa ciecz jonowa ; toksyczność ; gleba ; monitoring środowiska

ammonium ionic liquid ; toxicity ; soil ; monitoring of the environment

193/365
Nr opisu: 0000061580   
Wpływ czwartorzędowych soli amoniowych na pracę oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 11, s. 1437-1439, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.290

oczyszczalnia ścieków ; oczyszczalnia biologiczna ; biodegradacja ; nitryfikacja ; sedymentacja ; fermentacja metanowa ; czwartorzędowe sole amonowe

sewage treatment plant ; biological treatment plant ; biodegradation ; nitrification ; sedimentation ; methane fermentation ; quaternary ammonium salts

194/365
Nr opisu: 0000058697   
Wpływ wybranych soli miedzi na aktywność dehydrogenaz mikroorganizmów osadu czynnego.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, K. Matyja.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 8, s. 1082-1086, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 0.290

osad czynny ; sole miedzi ; toksyczność ; oczyszczanie ścieków ; mikroorganizm

activated sludge ; copper salts ; toxicity ; sewage treatment ; microorganism

195/365
Nr opisu: 0000058698   
Wydzielanie struwitu z roztworów rozcieńczonych w krystalizatorze DTM ze strumienicą o zstępującym ruchu zawiesiny w komorze mieszania.
[Aut.]: J. Koralewska, N. Hutnik, B. Wierzbowska, Krzysztof Piotrowski, A. Matynia.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 8, s. 1087-1091, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.290

struwit ; krystalizator DTM ; krystalizacja struwitu

struvite ; DTM crystallizer ; struvite crystallization

196/365
Nr opisu: 0000055700   
Założenia do konstrukowania systemów wiedzy w chemicznych laboratoriach badawczych.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 2, s. 86-90, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 0.290

laboratorium chemiczne ; laboratorium badawcze ; system wiedzy ; zarządzanie wiedzą

chemical laboratory ; research laboratory ; knowledge system ; knowledge management

197/365
Nr opisu: 0000048467   
Niektóre problemy z pogranicza energetyki i chemii.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 2009 t. 88 nr 4, s. 310-313, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.332

198/365
Nr opisu: 0000049669   
Ocena jakości wysokogatunkowego koksu wielkopiecowego w skali zintegrowanego testu reakcyjności i wytrzymałości NSC.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski, Tomasz* Radko, Andrzej** Koszorek.
-Przem. Chem. 2009 t. 88 nr 6, s. 692-698, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 0.332

koks wielkopiecowy ; jakość ; test wytrzymałości ; test reakcyjności ; metoda Nippon Steel Corporation (NSC) ; wskaźnik jakości koksu

blast-furnace coke ; quality ; strength test ; reactivity test ; Nippon Steel Corporation (NSC) method ; coke quality index

199/365
Nr opisu: 0000051501   
Utleniony polietylen. Metody otrzymywania i zastosowanie.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Adam Andrzej Marek, Zbigniew** Stec, Beata Orlińska.
-Przem. Chem. 2009 t. 88 nr 9, s. 1006-1010, bibliogr. 63 poz.. Impact Factor 0.332

polietylen ; utlenianie ; ugrupowanie hydrofilowe ; roztwór wodny

polyethylene ; oxidation ; hydrophilic component ; aqueous solution

200/365
Nr opisu: 0000058898   
Wpływ wybranych parametrów procesowych na jakość kryształów struwitu wytwarzanych podczas ciągłej krystalizacji z reakcją chemiczną strącania jonów fosforanowych w krystalizatorze typu DTM ze strumienicą zasilaną recyrkulowanym roztworem macierzystym.
[Aut.]: J. Koralewska, N. Hutnik, Krzysztof Piotrowski, B. Wierzbowska, A. Matynia.
-Przem. Chem. 2009 t. 88 nr 5, s. 472-476, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 0.332

struwit ; krystalizacja ; wodny roztwór fosforanów ; krystalizator DTM ; strumienica

struvite ; crystallization ; aqueous solution of phosphate ; DTM crystallizer ; jet pump

201/365
Nr opisu: 0000051722   
Wydzielanie rtęci z solanki na żelazie metalicznym.
[Aut.]: Joanna Kluczka.
-Przem. Chem. 2009 t. 88 nr 10, s. 1117-1120, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 0.332

wydzielanie rtęci ; solanka ; żelazo metaliczne ; adsorpcja

mercury separation ; brine ; metallic iron ; adsorption

202/365
Nr opisu: 0000051301   
Wytwarzanie powłok stopowych nikiel-cynk.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Jerzy** Piotrowski, Artur Maciej, Wojciech Simka, Łukasz Nieużyła.
-Przem. Chem. 2009 t. 88 nr 9, s. 1025-1028, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.332

elektroosadzanie ; powłoka stopowa ; stop Zn-Ni ; skład chemiczny ; struktura

electrodeposition ; alloy coating ; Zn-Ni alloy ; chemical composition ; structure

203/365
Nr opisu: 0000036793   
Algorytmiczne projektowanie procesu chłodzenia wody w chłodni współprądowo-przeciwprądowej.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Dominik* Bania.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 2, s. 138-141, bibliogr. 5 poz.
Zawiera wybrane referaty XIX Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Rzeszowska, 3-7 września 2007 r.. Impact Factor 0.254

chłodnia dwustopniowa ; chłodzenie ; algorytm projektowania

two-stage cooling tower ; cooling ; design algorithm

204/365
Nr opisu: 0000104855   
Analiza niezawodności działania stacji uzdatniania wody (SUW) wykorzystujących techniki membranowe.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 5, s. 485-488, bibliogr. 10 poz.
Zeszyt zawiera wybrane publikacje Szkoły Jakości Wody'2008 organizowanej przez Politechniką Koszalińską "Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony środowiska", Kołobrzeg, 28-31 maja 2008. Impact Factor 0.254

stacja uzdatniania wody ; procesy membranowe ; odwrócona osmoza ; mikrofiltracja ; ultrafiltracja

water treatment plant ; membrane processes ; reverse osmosis ; microfiltration ; ultrafiltration

205/365
Nr opisu: 0000036794   
Badania wpływu stopnia rozdrobnienia kamienia wapiennego na jego reaktywność w procesie mokrego odsiarczania spalin.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Maciej* Jodkowski.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 2, s. 142-145, bibliogr. 7 poz.
Zawiera wybrane referaty XIX Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Rzeszowska, 3-7 września 2007 r.. Impact Factor 0.254

kamień wapienny ; rozdrabnianie materiału ; odsiarczanie spalin ; odsiarczanie mokre

limestone ; material disintegration ; flue gas desulphurisation ; wet desulphurisation

206/365
Nr opisu: 0000032752   
Ekologiczne aspekty rozszczepiania sopstoku.
[Aut.]: S. Fajkis, Krzysztof Barbusiński.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 1, s. 38-42, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.254

rozszczepianie sopstoku ; sopstok ; olej rzepakowy ; ścieki

soapstock splitting ; soapstock ; rape oil ; wastewater

207/365
Nr opisu: 0000041761   
Kwalifikacje personelu w karcie stanowiskowej pracowników chemicznych laboratoriów badawczych z uwzględnieniem wymogów systemu zapewnienia jakości.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, Bożena Gajdzik.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 11, s. 1064-1070, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.254

stanowisko pracy ; laboratorium badawcze ; laboratorium chemiczne ; kwalifikacje zawodowe ; kompetencje ; szkolenie pracownika

work place ; research laboratory ; chemical laboratory ; professional qualifications ; competences ; employee training

208/365
Nr opisu: 0000032751   
Nadwęglan sodu jako reagent do efektywnego oczyszczania ścieków przemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 1, s. 33-37, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.254

nadwęglan sodu ; odczynnik Fentona ; ścieki przemysłowe ; oczyszczanie ścieków

sodium percarbonate ; Fenton reagent ; industrial wastewater ; wastewater treatment

209/365
Nr opisu: 0000041690   
Podwykonawstwo badań w świetle zadań i powinności współczesnych chemicznych laboratoriów badawczych.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, Bożena Gajdzik.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 4, s. 334-337, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.254

laboratorium badawcze ; laboratorium chemiczne ; badanie laboratoryjne ; kompetencje techniczne ; podwykonawca

research laboratory ; chemical laboratory ; laboratory test ; technical competences ; subcontractor

210/365
Nr opisu: 0000104721
Udział bakterii i grzybów w usuwaniu wybranych barwników trifenylometanowych.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 5, s. 551-553, bibliogr. 20 poz.
Zeszyt zawiera wybrane publikacje Szkoły Jakości Wody'2008 organizowanej przez Politechniką Koszalińską "Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony środowiska", Kołobrzeg, 28-31 maja 2008. Impact Factor 0.254

barwnik trójfenylometanowy ; bakterie ; grzyby ; odbarwienie ; ścieki ; oczyszczanie ścieków

triphenylmethane dye ; bacteria ; fungi ; decolorization ; wastewater ; wastewater treatment

211/365
Nr opisu: 0000038586   
Uzgadnianie bilansów pierwiastków w procesie produkcji kwasu azotowego z wykorzystaniem metody rachunku wyrównawczego.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 6, s. 696-701, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.254

kwas azotowy ; bilans pierwiastków ; rachunek wyrównawczy ; instalacja dwuciśnieniowa

nitric acid ; elements balance ; data reconciliation ; two-pressure plant

212/365
Nr opisu: 0000037531   
Wpływ amoniowej cieczy jonowej na pracę biologicznej oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Adrian* Dmuchowski.
-Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 4, s. 388-391, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.254

ciecz jonowa ; biodegradacja ; mikroorganizm ; osad czynny ; nitryfikacja ; oczyszczalnia biologiczna ; oczyszczalnia ścieków

ionic liquid ; biodegradation ; microorganism ; activated sludge ; nitrification ; biological treatment plant ; sewage treatment plant

213/365
Nr opisu: 0000029671   
Elektrody o katalitycznych właściwościach w procesach wydzielania wodoru.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Maciej Gonet.
-Przem. Chem. 2007 t. 86 nr 7, s. 666-671, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 0.196

właściwości katalityczne ; wydzielanie wodoru ; metal przejściowy ; elektroda

catalytic properties ; hydrogen emission ; transition metal ; electrode

214/365
Nr opisu: 0000029672   
Filtry UV na bazie pochodnych 1,3-diarylopropano-1,3-dionu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Bartłomiej* Jakubowski, P. Wierzbicki.
-Przem. Chem. 2007 t. 86 nr 7, s. 680-683, bibliogr. 46 poz.. Impact Factor 0.196

filtr UV ; 1,3-diaminopropan ; diketon

UV filter ; 1,3-diaminopropane ; diketon

215/365
Nr opisu: 0000031151   
Metody usuwania mocznika z roztworów wodnych.
[Aut.]: Wojciech Simka, Jerzy** Piotrowski.
-Przem. Chem. 2007 t. 86 nr 9, s. 841-845, bibliogr. 49 poz.. Impact Factor 0.196

mocznik ; roztwór wodny ; hydroliza

urea ; aqueous solution ; hydrolysis

216/365
Nr opisu: 0000032491   
Niektóre przesłanki wyboru perspektywicznych obszarów badań i rozwoju chemicznej przeróbki węgla.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 2007 t. 86 nr 12, s. 1166-1172, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.196

przeróbka węgla ; czyste technologie węglowe ; zgazowanie węgla ; synteza Fischera-Tropscha ; synteza metanolu

coal preparation ; clean coal technologies ; coal gasification ; Fischer-Tropsch synthesis ; methanol synthesis

217/365
Nr opisu: 0000029670   
Przydatność katod aktywowanych metodą termiczną do procesu wydzielania wodoru.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, D. Kopyto, Maciej Gonet.
-Przem. Chem. 2007 t. 86 nr 7, s. 631-636, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.196

katoda aktywowana ; metoda termiczna ; wydzielanie wodoru

activated cathode ; thermal method ; hydrogen emission

218/365
Nr opisu: 0000032492   
Zawiesiny nanocząstek. Nowe właściwości i zastosowania.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Klaudia* Chmiel, Andrzej Gierczycki, Andrzej* Jarzębski.
-Przem. Chem. 2007 t. 86 nr 12, s. 1217-1222, bibliogr. 57 poz.. Impact Factor 0.196

nanocząstka ; nanopłyn ; obliczenia numeryczne

nanoparticle ; nanofluid ; numerical calculations

219/365
Nr opisu: 0000031152   
Zintegrowane układy diafragmowo-katodowe w procesie elektrolitycznej produkcji chloru.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Dorota* Kopyto, Maciej Gonet.
-Przem. Chem. 2007 t. 86 nr 9, s. 866-871, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.196

układ difragmentowo-katodowy ; elektroliza ; elektrolizer diafragmowy ; chlor

diaphragm-cathode system ; electrolyser ; diaphragm cell ; chloride

220/365
Nr opisu: 0000124448   
Model kinetyczny procesu redukcji tlenku azotu na katalizatorze węglowym modyfikowanym niklem.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb, Józef** Szarawara.
-Przem. Chem. 2006 t. 85 nr 8/9, s. 726-728, bibliogr. 9 poz.
Referat wygłoszony na: V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, 11-15 września 2006. Impact Factor 0.429

redukcja NO ; katalizator węglowo-niklowy ; propan-butan ; model kinetyczny ; model Younga-Hougena

NO reduction ; carbon-nickel catalyst ; propane-butane ; kinetic model ; Young-Hougen model

221/365
Nr opisu: 0000124450   
Parametry kinetyczne utleniania barwnika czerwień helaktynowa F5B na elektrodzie Ti/TiO2(97%)-RuO2(3%).
[Aut.]: E. Chrześcijańska, E. Kuśmierek, Ginter** Nawrat.
-Przem. Chem. 2006 t. 85 nr 8/9, s. 1002-1004, bibliogr. 5 poz.
Referat wygłoszony na: V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, 11-15 września 2006. Impact Factor 0.429

parametry kinematyczne ; czerwień helaktynowa ; utlenianie barwnika ; elektroda Ti/TiO2-RuO2

kinetic parameters ; helaktyn red ; dye oxidation ; Ti/TiO2-RuO2 electrode

222/365
Nr opisu: 0000124452   
Piroliza, dysocjacja i spalanie fazy stałej w analizie termicznej.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski.
-Przem. Chem. 2006 t. 85 nr 8/9, s. 1049-1053, bibliogr. 39 poz.
Referat wygłoszony na: V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, 11-15 września 2006. Impact Factor 0.429

pyroliza ; dysocjacja ; analiza termiczna ; faza stała

pyrolysis ; dissociation ; thermal analysis ; solid phase

223/365
Nr opisu: 0000124453   
Tworzywa katodowe do procesów redukcji elektrochemicznej.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, K. Gatnar.
-Przem. Chem. 2006 t. 85 nr 8/9, s. 854-857, bibliogr. 16 poz.
Referat wygłoszony na: V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, 11-15 września 2006. Impact Factor 0.429

powłoka stopowa nikiel-ren ; powłoka stopowa kobalt-ren ; powłoka kompozytowa ; osadzanie ; właściwości fizykochemiczne ; redukcja elektrochemiczna ; tworzywo katodowe

nickel-rhenium alloy coating ; cobalt-rhenium alloy coating ; composite coating ; deposition ; physico-chemical properties ; electrochemical reduction ; cathode material

224/365
Nr opisu: 0000124454   
Wpływ modyfikacji warstwy pasywnej implantów tytanowych na ich odporność korozyjną..
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Wojciech Simka, Ł. Nieużyła, I. Zdziech.
-Przem. Chem. 2006 t. 85 nr 8/9, s. 1204-1207, bibliogr. 14 poz.
Referat wygłoszony na: V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, 11-15 września 2006. Impact Factor 0.429

implant tytanowy ; odporność korozyjna ; warstwa pasywna

titanium implan ; corrosion resistance ; passive layer

225/365
Nr opisu: 0000124455   
Wpływ olejów technologicznych w procesach termicznego rozkładu odpadów poliolefinowych.
[Aut.]: Tomasz* Siudyga, Andrzej** Mianowski.
-Przem. Chem. 2006 t. 85 nr 8/9, s. 1076-1079, bibliogr. 19 poz.
Referat wygłoszony na: V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, 11-15 września 2006. Impact Factor 0.429

olej technologiczny ; proces technologiczny ; odpady poliolefinowe

technological oil ; technological process ; polyolefin waste

226/365
Nr opisu: 0000124457   
Wytwarzanie galwanicznych powłok platynowych na stopach żaroodpornych.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Wojciech Simka, Łukasz Nieużyła, Lucjan Swadźba.
-Przem. Chem. 2006 t. 85 nr 8/9, s. 858-861, bibliogr. 7 poz.
Referat wygłoszony na: V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, 11-15 września 2006. Impact Factor 0.429

stop żaroodporny ; kąpiel galwaniczna ; powłoka platynowa ; cisplatyna

heat-resisting alloy ; plating bath ; platinum coating ; cisplatin

227/365
Nr opisu: 0000012448   
Biofiltracja lotnych związków organicznych.
[Aut.]: Klaudia* Chmiel, Andrzej* Jarzębski, Michał** Palica.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 442-445, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 0.104

lotne związki organiczne ; biofiltracja ; VOC

volatile organic compounds ; biofiltration ; VOC

228/365
Nr opisu: 0000023042   
Estolidy - oligomerowe pochodne kwasów tłuszczowych jako środki smarowe.
[Aut.]: Stefania** Fiszer, Piotr* Niemiec, Wiesław** Szeja.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 7, s. 512-515, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 0.104

smar ; estolidy ; właściwości użytkowe

lubricant ; estolides ; useful properties

229/365
Nr opisu: 0000012452   
Komponenty paliwowe z przepracowanych olejów smarowych.
[Aut.]: G. Kubosz, Wiesław** Szeja, Wiesława** Specjał.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 450-452, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.104

olej przepracowany ; kraking katalityczny ; właściwości użytkowe ; olej napędowy

used-up oil ; catalytic cracking ; useful properties ; diesel fuel

230/365
Nr opisu: 0000012451   
Krajowa technologia oczyszczania spalin na sorbentach węglowych.
[Aut.]: Józef** Szarawara, Krzysztof* Jastrząb.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 446-449, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 0.104

oczyszczanie spalin ; sorbent węglowy ; sorpcja SO2

flue gas purification ; carbon sorbent ; SO2 sorption

231/365
Nr opisu: 0000012749   
Najlepsze dostępne techniki w przemyśle chloro-alkalicznym.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Witold** Gnot, Wojciech Simka, E. Pol-Sekuła.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 422-429, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.104

przemysł chloro-alkaliczny ; najlepsze dostępne techniki ; produkcja chloru ; oddziaływanie na środowisko

chlor-alkali technology ; best available techniques ; chlorine production ; environmental impact

232/365
Nr opisu: 0000012439   
Nowe monomery, makromonomery i polimery metakrylanowe.
[Aut.]: Mirosław** Gibas, Izabela Barszczewska-Rybarek, Anna Korytkowska-Wałach.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 402-404, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.104

biomateriał polimerowy ; polimetyloakrylany ; monomer ; makromonomer ; stomatologia odtwórcza

polymeric biomaterial ; polymethacrylates ; monomer ; macromonomer ; restorative dentistry

233/365
Nr opisu: 0000012441   
Nowe nanomateriały dla sorpcji i katalizy.
[Aut.]: Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń, M. Kargol.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 410-413, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.104

nanomateriały ; właściwości katalityczne ; właściwości sorpcyjne ; mezoporowate materiały krzemionkowe ; mezostrukturalna pianka komórkowa

nanomaterials ; catalytic properties ; sorption properties ; mesoporous silica materials ; mesoporous cellular foam

234/365
Nr opisu: 0000012440   
Nowe rozwiązania aparaturowe w procesach ochrony środowiska.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Andrzej** Bryczkowski, Krzysztof Kiraga, Wojciech Mokrosz, Barbara* Domalik, Edyta* Kujawska, R. Kubica.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 406-409, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.104

ochrona środowiska ; aparatura ; osadnik ; reaktor ; odpylacz

environmental protection ; apparatus ; settling pond ; reactor ; dust collector

235/365
Nr opisu: 0000012447   
Opory przepływu gazu przez wybrane złoża czynne używane w biofiltracji.
[Aut.]: Michał** Palica.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 438-440, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.104

biofiltracja ; opór przepływu ; przepływ gazu ; złoże filtracyjne

biofiltration ; flow resistance ; gas flow ; filter bed

236/365
Nr opisu: 0000014287   
Posłanie do obecnych i byłych pracowników Firmy Chemicznej Dwory S.A..
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 9, s. 635-636. Impact Factor 0.104

Zakłady Chemiczne "Oświęcim" ; wspomnienia

Chemical Workers "Oświęcim" ; memories

237/365
Nr opisu: 0000012443   
Proces ciągłego otrzymywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
[Aut.]: Wiesław** Szeja, Jan** Hehlmann, M. Glados, A. Borodeńko.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 414-416, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.104

biopaliwo ; estry metylowe ; olej rzepakowy

biofuel ; methyl esters ; rape oil

238/365
Nr opisu: 0000012444   
Reaktory rewersyjne. Przegląd możliwości zastosowań.
[Aut.]: Jan* Thullie.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 418-421, bibliogr. 52 poz.. Impact Factor 0.104

reaktor rewersyjny ; zastosowanie

reverse-flow reactor ; application

239/365
Nr opisu: 0000013490   
Recenzja. [Aut.]: Józef** Szarawara, Witold** Gnot. -Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 8, s. 617
[Praca recenzowana]: Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym / K. Schmidt-Szałowski [i in.]. Warszawa 2004. Impact Factor 0.104

technologia chemiczna ; książka ; recenzja

chemical technology ; book ; review

240/365
Nr opisu: 0000012445   
Spożywcze organiczne barwniki syntetyczne. Charakterystyka, metody analityczne.
[Aut.]: Irena** Baranowska.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 430-433, bibliogr. 79 poz.. Impact Factor 0.104

barwnik syntetyczny ; żywność ; barwnik spożywczy ; analiza instrumentalna

synthetic dye ; food ; food colour ; instrumental analysis

241/365
Nr opisu: 0000012438   
Synteza i badania fizykochemiczne materiałów polimerowych i tlenkowych stosowanych w medycynie, optoelektronice i ochronie środowiska.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Jan** Łukaszczyk, Jolanta** Maślińska-Solich, Wincenty** Turek.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 398-400, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.104

materiały polimerowe ; badania fizykochemiczne ; materiał biomedyczny ; optoelektronika ; ochrona środowiska

polymeric materials ; physico-chemical tests ; biomedical material ; optoelectronics ; environmental protection

242/365
Nr opisu: 0000012437   
Technologia chemiczna organiczna w Gliwicach - stan obecny.
[Aut.]: Stefan** Baj, Marian* Taniewski, Jan** Zawadiak, Wojciech** Zieliński.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 384-386, bibliogr. 61 poz.. Impact Factor 0.104

technologia chemiczna organiczna ; Politechnika Śląska ; Wydział Chemiczny ; Gliwice

chemical organic technology ; Silesian University of Technology ; Faculty of Chemistry ; Gliwice

243/365
Nr opisu: 0000011526   
Usuwanie śladów palladu z roztworów wodnych, wodno-organicznych i niewodnych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, S. Niemczyk-Bałtro, Krzysztof Loska.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 3, s. 201-203, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.104

pallad ; usuwanie ; sorpcja ; żel krzemionkowy ; węgiel aktywny

palladium ; removal ; sorption ; silica-gel ; activated carbon

244/365
Nr opisu: 0000010704   
Utylizacja odpadowej solanki z warzelni soli.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 1, s. 36-40, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.104

sole odpadowe ; krystalizacja ; oczyszczanie solanki

waste salts ; crystallization ; brine treatment

245/365
Nr opisu: 0000012446   
Utylizacja wód zasolonych.
[Aut.]: Marian Turek.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 434-436, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.104

woda zasolona ; utylizacja

salt water ; utilization

246/365
Nr opisu: 0000015607   
Wodór dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski, Anna** Tokarska.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 11, s. 829-832, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.104

hydrokraking ; frakcje paliw ; paliwo płynne ; wodór ; uszlachetnianie

hydrocraking ; fuel fractions ; liquid fuel ; hydrogen ; upgrading

247/365
Nr opisu: 0000012454   
Wybrane procesy z udziałem metanu jako czynnika metylującego.
[Aut.]: Dymitr Czechowicz.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 454-457, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 0.104

metan ; metylowanie

methane ; methylation

248/365
Nr opisu: 0000012436   
Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach w sześćdziesiątym roku istnienia.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 379-382, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 0.104

Politechnika Śląska ; Wydział Chemiczny ; rocznica

Silesian University of Technology ; Faculty of Chemistry ; anniversary

249/365
Nr opisu: 0000012456   
Zastosowania reaktorów rewersyjnych do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych.
[Aut.]: Alicja Kocur.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 458-461, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 0.104

reaktor rewersyjny ; oczyszczanie gazu ; gaz odlotowy ; ochrona powietrza

reverse-flow reactor ; gas cleaning ; flue gas ; air protection

250/365
Nr opisu: 0000008338   
Badania warunków przetwarzania roztworów siarczanu sodu metodą elektrolizy membranowej.
[Aut.]: B. Pisarska, I. Wicher, Rafał** Dylewski.
-Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 4, s. 186-190, bibliogr. 11 poz.

roztwór Na2SO4 ; kwas siarkowy ; wodorotlenek sodu ; elektroliza membranowa

Na2SO4 solution ; sulfuric acid ; sodium hydroxide ; membrane electrolysis

251/365
Nr opisu: 0000009320   
Dynamika biofiltracji metyloetyloketonu na naturalnym złożu z kory sosnowej.
[Aut.]: K. Chmiel, Michał** Palica.
-Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 8, s. 391-392, bibliogr. 3 poz.

metyloetyloketon ; biofiltracja ; kora sosnowa ; biodegradacja ; lotne związki organiczne

methyl ethyl ketone ; biofiltration ; pine tree bark ; biodegradation ; volatile organic compounds

252/365
Nr opisu: 0000009218   
Nowe materiały katodowe w elektrolizie odpadowego kwasu solnego.
[Aut.]: K. Wandachowicz, Witold** Gnot, M. Bodzińska.
-Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 7, s. 335-339, bibliogr. 8 poz.

kwas solny ; utylizacja ; elektroliza ; grafit ; tworzywo elektrodowe ; morfologia powierzchni ; morfologia powłoki ; badanie korozyjne

hydrochloric acid ; utilization ; electrolysis ; graphite ; electrode material ; surface morphology ; coating morphology ; corrosion test

253/365
Nr opisu: 0000007837   
Pomiar mocy mieszania w mieszalnikach wibracyjnych.
[Aut.]: Jacek Kocurek, Andrzej Gierczycki, Grzegorz Dzido.
-Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 3, s. 145-147, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.256

mieszalnik wibrujący ; moc mechaniczna ; pomiar ; stanowisko badawcze

vibrating mixer ; mechanical power ; measurement ; test stand

254/365
Nr opisu: 0000006734   
Procesy aglomeracji i rozpadu w aparatach typu zbiornikowego z mieszaniem mechanicznym.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Andrzej Gierczycki, Jacek Kocurek.
-Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 1, s. 25-31, bibliogr. 46 poz.. Impact Factor 0.256

aparat typu zbiornikowego z mieszaniem mechanicznym ; aglomeracja materiału ; rozpad ; przegląd literaturowy

agitated vessel ; agglomeration of materials ; breakage ; literature review

255/365
Nr opisu: 0000007438   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 2, s. 103
[Praca recenzowana]: Książka branżowa "Nowy przemysł" 2002/2003. Górnictwo, hutnictwo, energetyka, chemia, gazownictwo, informatyka, budownictwo, transport i spedycja. Katowice 2002

przemysł ; Polska ; katalog ; recenzja

industry ; Poland ; catalogue ; review

256/365
Nr opisu: 0000007439   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 2, s. 103
[Praca recenzowana]: BHP w praktyce / B. Rączkowski. Gdańsk 2003

bhp ; recenzja

occupational health and safety ; review

257/365
Nr opisu: 0000007440   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 2, s. 103
[Praca recenzowana]: Przewodnik SI międzynarodowy układ jednostek miar. Warszawa 2003

międzynarodowy układ miar ; układ SI ; recenzja

international system of units ; SI Units ; review

258/365
Nr opisu: 0000008339   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2003 t. 83 nr 4, s. 205
[Praca recenzowana]: Podstawy gospodarki odpadami / Cz. Rosik-Dulewska. Warszawa 2002

gospodarka odpadami ; recenzja

waste management ; review

259/365
Nr opisu: 0000008611   
Zastosowanie odczynnika Fentona do oczyszczania stężonych ścieków z produkcji bezwodnika kwasu maleinowego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 6, s. 285-290, bibliogr. 23 poz.

kwas maleinowy ; produkcja kwasu ; bezwodnik ; oczyszczanie ścieków ; ścieki przemysłowe ; odczynnik Fentona ; toksyczność ścieków ; model kinetyczny ; ChZT

maleic acid ; acid production ; anhydrite ; wastewater treatment ; industrial wastewater ; Fenton reagent ; wastewater toxicity ; kinetic model ; COD

260/365
Nr opisu: 0000003200   
Izopropylonaftaleny - potencjalne surowce w procesach utleniania.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, U. Knips, R. Zellerhoff.
-Przem. Chem. 2003 t. 82 nr 6, s. 388-392, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 0.296

izopropylonaftalen ; utlenianie ; fine chemicals

isopropylnaphthalene ; oxidation ; fine chemicals

261/365
Nr opisu: 0000001594   
Modyfikacja chemiczna olejów roślinnych w aspekcie ich wykorzystania w produkcji paliw silnikowych i środków smarowych.
[Aut.]: Urszula** Szałajko, Stefania** Fiszer.
-Przem. Chem. 2003 t. 82 nr 1, s. 18-21, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.296

olej roślinny ; modyfikacja chemiczna ; produkcja paliw ; paliwo silnikowe ; smar

vegetable oil ; chemical modification ; fuel production ; engine fuel ; lubricant

262/365
Nr opisu: 0000124465   
Polerowanie elektrolityczne i pasywacja elektrochemiczna implantów z tytanu i jego stopów.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Wojciech Simka.
-Przem. Chem. 2003 t. 82 nr 8/9, s. 851-854, bibliogr. 23 poz.
Referat wygłoszony na: 4th Congress on Chemical Technology, Łódź, Poland, 8-12 września 2003. Impact Factor 0.296

polerowanie elektrolityczne ; pasywacja elektrochemiczna ; tytan ; implant

electropolishing ; electrochemical passivation ; titanium ; implant

263/365
Nr opisu: 0000124466   
Poprawa efektywności produkcji chloru metodą diafragmową drogą zmian konstrukcyjnych elektrolizerów.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Witold** Gnot, Maciej Gonet, M. Walczak.
-Przem. Chem. 2003 t. 82 nr 8/9, s. 847-850, bibliogr. 4 poz.
Referat wygłoszony na: 4th Congress on Chemical Technology, Łódź, Poland, 8-12 września 2003. Impact Factor 0.296

elektrolizer ; chlor ; elektroliza

electrolyser ; chlorine ; electrolysis

264/365
Nr opisu: 0000002752   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2003 t. 82 nr 7, s. 485
[Praca recenzowana]: Po prostu Internet / T. Trejderowski. Gliwice 2002. Impact Factor 0.296

internet ; recenzja

internet ; review

265/365
Nr opisu: 0000002753   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2003 t. 82 nr 7, s. 485
[Praca recenzowana]: Złota księga nauk technicznych 2003 / K. Pikoń, A. Sokołowska, K. Pikoń. Gliwice 2003. Impact Factor 0.296

historia nauki ; biografia ; działalność naukowo-badawcza ; recenzja

history of science ; biography ; scientific-research activities ; review

266/365
Nr opisu: 0000003273   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2003 t. 82 nr 2, s. 111
[Praca recenzowana]: Rozklady v analytickej chemii / E. Krakovska, H. M. Kuss. Kosice 2001. Impact Factor 0.296

chemia analityczna ; rozkład chemiczny ; analiza termiczna ; technika mikrofalowa ; recenzja

analytical chemistry ; chemical decomposition ; thermal analysis ; microwave technique ; review

267/365
Nr opisu: 0000003275   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2003 t. 82 nr 2, s. 112
[Praca recenzowana]: Nowe instrumenty w polityce ekologicznej. Wojnowice 2001. Impact Factor 0.296

polityka ekologiczna ; zarządzanie środowiskiem ; recenzja

environmental policy ; environmental management ; review

268/365
Nr opisu: 0000003276   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2003 t. 82 nr 6, s. 423
[Praca recenzowana]: Nowe instrumenty w polityce ekologicznej. Wojnowice-Wrocław 2001. Impact Factor 0.296

ochrona środowiska ; polityka ekologiczna ; zarządzanie środowiskiem ; recenzja

environmental policy ; environmental management ; review

269/365
Nr opisu: 0000000859   
Alternatywne technologie petrochemiczne.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 2002 t. 81 nr 11, s. 697-703, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.180

270/365
Nr opisu: 0000000856   
Elektroliza membranowa kwasu solnego.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, D. Nowakowski.
-Przem. Chem. 2002 t. 81 nr 1, s. 42-45, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.180

271/365
Nr opisu: 0000000796   
Elektroliza odpadowego kwasu solnego z zastosowaniem nowych materiałów elektrodowych.
[Aut.]: K. Wandachowicz, Witold** Gnot, Piotr Dydo.
-Przem. Chem. 2002 t. 81 nr 1, s. 46-51, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.180

272/365
Nr opisu: 0000000793   
Immobilizacja rtęci w odpadowym graficie i węglu aktywnym.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka.
-Przem. Chem. 2002 t. 81 nr 3, s. 181-183, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.180

273/365
Nr opisu: 0000000792   
Koncepcje technologiczne procesu katalitycznego utleniającego sprzęgania metanu.
[Aut.]: Dymitr Czechowicz.
-Przem. Chem. 2002 t. 81 nr 4, s. 228-233, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.180

274/365
Nr opisu: 0000000806   
Metoda cyrkonowa - alternatywa w odsiarczaniu roztworów.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Przem. Chem. 2002 t. 81 nr 1, s. 32-35, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.180

275/365
Nr opisu: 0000004597   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2002 t. 81 nr 7, s. 476
[Praca recenzowana]: Ochrona środowiska / K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki. Warszawa 2001. Impact Factor 0.180

276/365
Nr opisu: 0000049411   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2002 R. 81 nr 4, s. 256
[Praca recenzowana]: Zarządzanie środowiskiem / B. Poskrobko. Warszawa 1998

277/365
Nr opisu: 0000049414   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2002 R. 81 nr 6, s. 403
[Praca recenzowana]: Internet / H. Hahn 2001

278/365
Nr opisu: 0000049438   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2002 R. 81 nr 4, s. 256
[Praca recenzowana]: Zarządzanie i sterowanie środowiskiem / K. Słysz. Kraków 2000

279/365
Nr opisu: 0000049448   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2002 R. 81 nr 6, s. 404
[Praca recenzowana]: Podstawowe dane na temat niebezpiecznych substancji chemicznych / A. Bądkowski. Warszawa 2001

280/365
Nr opisu: 0000049472   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2002 R. 81 nr 4, s. 256
[Praca recenzowana]: Ekologia 2002. Ogólnopolski katalog firm / [Red.]: A. Szuda, B. Grzywocz, A. Miler. Katowice 2002

281/365
Nr opisu: 0000049482   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2002 R. 81 nr 6, s. 402-403
[Praca recenzowana]: Ochrona i zarządzanie środowiskiem. T. 1: Podstawy ochrony środowiska w aspekcie zagrożeń, T. 2: Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym / Z. Małecki. Katowice 2000

282/365
Nr opisu: 0000049493   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2002 R. 81 nr 6, s. 404
[Praca recenzowana]: Dobra praktyka laboratoryjna w badaniach nieklinicznych / [Red.]: M. Dobecki, K. Rydzyński, J. Stetkiewicz. Łódź 1999

283/365
Nr opisu: 0000000794   
Regeneracja sorbentu węglowego przeznaczonego do usuwania ditlenku węgla z powietrza atmosferycznego.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb.
-Przem. Chem. 2002 t. 81 nr 2, s. 111-114, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.180

284/365
Nr opisu: 0000000858   
Współpraca pomiędzy nauką i przemysłem - stan obecny i wyzwania przyszłości w obszarze chemii.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 2002 t. 81 nr 1, s. 5-8, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.180

285/365
Nr opisu: 0000002255   
Nadtlenoestry organiczne - zastosowanie i metody otrzymywania.
[Aut.]: Stefan** Baj, Anna Chrobok.
-Przem. Chem. 2001 t. 80 nr 4, s. 139-144, bibliogr. 78 poz.. Impact Factor 0.164

286/365
Nr opisu: 0000049363   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2001 R. 80 nr 4, s. 162
[Praca recenzowana]: Technika regulacji temperatury. Systemy regulacji. Regulatory przemysłowe / S. Skoczowski. Warszawa- Zielona Góra 2000

287/365
Nr opisu: 0000001990   
Sprzężenie procesów diafragmowej elektrolizy solanki i kwasu solnego jako racjonalny sposób utylizacji odpadowego chlorowodoru i ograniczenia produkcji wodorotlenku sodu.
[Aut.]: T. Wilusz, Witold** Gnot, Ginter** Nawrat, Maciej Gonet.
-Przem. Chem. 2001 t. 80 nr 8, s. 343-347, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.164

288/365
Nr opisu: 0000001991   
Utylizacja pohydrolitycznego kwasu siarkowego z wykorzystaniem procesu krystalizacji.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Przem. Chem. 2001 t. 80 nr 8, s. 334-337, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 0.164

289/365
Nr opisu: 0000005613   
Diafragmy i membrany stosowane w elektrolizerach.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Witold** Gnot.
-Przem. Chem. 2000 t. 79 nr 12, s. 407-409, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.234

290/365
Nr opisu: 0000005635   
Oleje roślinne jako substytuty surowców naftowych do produkcji paliw silnikowych.
[Aut.]: Urszula** Szałajko, Stefania** Fiszer.
-Przem. Chem. 2000 t. 79 nr 8, s. 261-262, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.234

291/365
Nr opisu: 0000008534   
Recenzja. [Aut.]: Marian* Taniewski. -Przem. Chem. 2000 t. 79 nr 12, s. 423
[Praca recenzowana]: Technologia podstawowych syntez organicznych. T. 2 / [Aut.]: E. Grzywa, J. Molenda. Warszawa 2000

292/365
Nr opisu: 0000008526   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2000 t. 79 nr 5, s. 176
[Praca recenzowana]: Polska ekologia. Poznań 2000

293/365
Nr opisu: 0000049276   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2000 R. 79 nr 5, s. 176
[Praca recenzowana]: Środowisko naturalne w procesie inwestycyjnym i działalności gospodarczej / M. Richert. Gdańsk 1999

294/365
Nr opisu: 0000049337
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2000 R. 79 nr 10, s. 356
[Praca recenzowana]: Podstawy metalurgicznej inżynierii procesowej / J. Botor. Gliwice 1999

295/365
Nr opisu: 0000049341
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2000 R. 79 nr 11, s. 393
[Praca recenzowana]: Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk 1995 - 2000. Informator / T. Jankowska. Warszawa 2000

296/365
Nr opisu: 0000049351
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2000 R. 79 nr 11, s. 393
[Praca recenzowana]: Ekologia 2000. Ogólnopolski katalog firm. Katowice 2000

297/365
Nr opisu: 0000002099   
Tworzywa elektrodowe stosowane w elektrolizerach do produkcji chloru.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Witold** Gnot.
-Przem. Chem. 2000 t. 79 nr 10, s. 330-332, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.234

298/365
Nr opisu: 0000021330   
Usuwanie rtęci z odpadów przemysłowych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka.
-Przem. Chem. 2000 t. 79 nr 9, s. 305-307, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.234

299/365
Nr opisu: 0000005644   
Wpływ obecności zanieczyszczeń w solance na stabilność uzyskiwanych z niej roztworów chloru aktywnego i na wskaźniki ich otrzymywania.
[Aut.]: S. Niemczyk-Bałtro, Rafał** Dylewski.
-Przem. Chem. 2000 t. 79 nr 9, s. 308-311, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.234

300/365
Nr opisu: 0000004988   
Badania nad pirolizą i hydropirolizą pozostałości z krajowej przemysłowej instalacji hydrokrakingu wysokowrzących frakcji próżniowych.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Artur* Tórz.
-Przem. Chem. 1999 t. 78 nr 3, s. 90-92, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.162

301/365
Nr opisu: 0000005051   
Badania utleniania jonów SO do SO na anodach ołowianych o rozwiniętej powierzchni.
[Aut.]: K. Wandachowicz, Rafał** Dylewski.
-Przem. Chem. 1999 t. 78 nr 5, s. 187-190, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.162

302/365
Nr opisu: 0000008505
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1999 t. 78 nr 3, s. 115
[Praca recenzowana]: Informator o systemie organizacji gospodarki niepełnowartościowymi chemikaliami i odpadami fotograficznymi / [Aut.]: J. Mastalski [i in.]. Katowice 1998

303/365
Nr opisu: 0000008506
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1999 t. 78 nr 3, s. 115
[Praca recenzowana]: Niebezpieczne substancje. Praktyczny poradnik / [Aut.]: U. Welzbacher. Warszawa 1998

304/365
Nr opisu: 0000008507
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1999 t. 78 nr 3, s. 115
[Praca recenzowana]: Strategia zapobiegania zanieczyszczeniom / Red. J. Barglik, E. Brzozowska. Katowice 1998

305/365
Nr opisu: 0000008508
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1999 t. 78 nr 4, s. 154
[Praca recenzowana]: Katalog Polskich Norm 1998, wersja polsko-angielska. Warszawa 1998

306/365
Nr opisu: 0000049124
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1999 R. 78 nr 2, s. 72
[Praca recenzowana]: Gospodarka materiałowa. Praktyczny poradnik. Warszawa 1998

307/365
Nr opisu: 0000049175
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1999 R. 78 nr 4, s. 272-273
[Praca recenzowana]: ISO 9000. System jakości. Przygotowanie do auditu certyfikacyjnego / J. Kanholm. Warszawa 1998

308/365
Nr opisu: 0000049176
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1999 R. 73 nr 4, s. 273
[Praca recenzowana]: ISO 9000. Wdrażanie w twojej firmie. Samouczek dla pracowników / J. Kanholm. Warszawa 1998

309/365
Nr opisu: 0000049179
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1999 R. 78 nr 9, s. 349
[Praca recenzowana]: ISO 9000 dokumentacja. Księga jakości i procedury operacyjne / J. Kanholm. Warszawa 1998

310/365
Nr opisu: 0000049219
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1999 R. 78 nr 11, s. 413
[Praca recenzowana]: Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu / E. Kreier, J. Łuczak. Poznań 1999

311/365
Nr opisu: 0000049231
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1999 R. 78 nr 12, s. 445
[Praca recenzowana]: Zarządzanie zadaniami inżynierskimi jako problem w kształceniu inżynierów / J. Kaźmierczak. Gliwice 1999

312/365
Nr opisu: 0000024493   
Elektrochemiczne wydzielanie miedzi z rozcieńczonych roztworów na katodach o rozwiniętej powierzchni.
[Aut.]: D. Kopyto, Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
-Przem. Chem. 1998 t. 77 nr 11, s. 423-426, bibliogr. 17 poz.

313/365
Nr opisu: 0000024256   
Wpływ modyfikacji chemicznej na właściwości redukcyjne i sorpcyjne karbonizatów otrzymanych w procesie hydropirolizy węgla.
[Aut.]: K. Stańczyk, K. Miga, G. Fabiś, Krzysztof* Jastrząb.
-Przem. Chem. 1998 t. 77 nr 1, s. 18-20, bibliogr. 7 poz.

314/365
Nr opisu: 0000026613   
Priorytetowe obszary badań w Polsce w zakresie technologii chemicznej.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 1997 t. 76 nr 12, s. 515-518, bibliogr. 7 poz.

315/365
Nr opisu: 0000048586
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1997 t. 76 nr 4, s. 155
[Praca recenzowana]: Katalog maszyn i urządzeń do utylizacji odpadów / Z. Duszyc, Z. Paluchiewicz. Katowice 1996

316/365
Nr opisu: 0000048587
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1997 t. 76 nr 4, s. 155
[Praca recenzowana]: SIGOP Sytem Informatyczny Gospodarki Odpadami w Polsce / Praca zbiorowa. Katowice 1996

317/365
Nr opisu: 0000048588
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1997 t. 76 nr 5, s. 242-243
[Praca recenzowana]: Katalog Polskich Norm. Warszawa 1996

318/365
Nr opisu: 0000048589
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1997 t. 76 nr 12, s. 541
[Praca recenzowana]: Katalog Norm Branżowych 1997. Warszawa 1997

319/365
Nr opisu: 0000048590
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 1997 t. 76 nr 12, s. 541
[Praca recenzowana]: Informator o normach branżowych wprowadzonych do obowiązkowego stosowania. Warszawa 1997

320/365
Nr opisu: 0000034918   
Badania filtracji zawiesin powstałych podczas produkcji kwasu cytrynowego metodą wgłębną.
[Aut.]: Alicja Kocur, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek, Janusz Wójcik.
-Przem. Chem. 1996 t. 75 nr 7, s. 264-265, bibliogr. 9 poz.

321/365
Nr opisu: 0000034867   
Badania selektywności procesu alkalicznej absorpcji resztkowych tlenków azotu z instalacji kwasu azotowego.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, A. Papuzinski, Barbara* Lipowska, Monika Kujawska.
-Przem. Chem. 1996 t. 75 nr 4, s. 146-147, bibliogr. 10 poz.

322/365
Nr opisu: 0000034881   
Mokra regeneracja sorbentu węglowego przeznaczonego do odsiarczania gazów spalinowych.
[Aut.]: Józef** Szarawara, Stanisław* Anioł, Krzysztof* Jastrząb, Józef** Marszałek.
-Przem. Chem. 1996 t. 75 nr 5, s. 178-180, bibliogr. 10 poz.

323/365
Nr opisu: 0000034912   
Synteza, właściwości i zastosowanie żywicy polifurfurylowej.
[Aut.]: J. Nowicki, Z. Maciejewski, Jerzy* Majnusz, Irena** Rudnicka.
-Przem. Chem. 1996 t. 75 nr 6, s. 219-220, bibliogr. 8 poz.

324/365
Nr opisu: 0000033009   
Badania nad poprawą składu granulometrycznego masowo wytwarzanych produktów krystalicznych.
[Aut.]: J. Synowiec, Piotr Synowiec.
-Przem. Chem. 1995 t. 74 nr 7, s. 260-263, bibliogr. 9 poz.

325/365
Nr opisu: 0000032847   
Dwuetapowa technologia otrzymywania nadtlenku dikumylowego z wodoronadtlenku kumenu i kumenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Zdzisław** Kulicki, Aleksandra** Burghardt, Danuta Gilner.
-Przem. Chem. 1995 t. 74 nr 1, s. 11-12, bibliogr. 11 poz.

326/365
Nr opisu: 0000033074   
Elektroliza membranowa roztworu chlorku potasu z jednoczesną karbonizacją wodorotlenku w przestrzeni katodowej elektrolizera.
[Aut.]: B. Pisarska, Witold** Gnot.
-Przem. Chem. 1995 t. 74 nr 10, s. 381-383, bibliogr. 9 poz.

327/365
Nr opisu: 0000033152   
Gaz ziemny jako surowiec dla przemysłu chemicznego.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 1995 t. 74 nr 11, s. 403-407, bibliogr. 4 poz.

328/365
Nr opisu: 0000032848   
Kryteria wstępnej oceny substancji odpadowych w przemyśle nieorganicznym.
[Aut.]: Zbigniew** Gregorowicz, J. Najda.
-Przem. Chem. 1995 t. 74 nr 1, s. 19-20, bibliogr. 3 poz.

329/365
Nr opisu: 0000033052   
Stan i możliwości krajowej bazy naukowo-technicznej w zakresie budowy urządzeń dla przemysłu elektrochemicznego.
[Aut.]: Adam* Korczyński.
-Przem. Chem. 1995 t. 74 nr 9, s. 326-328, bibliogr. 15 poz.

330/365
Nr opisu: 0000043245   
Badania procesu redukcji tlenków azotu gazowym amoniakiem z użyciem sorbentów węglowych.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb, Józef** Szarawara, Stanisław* Anioł.
-Przem. Chem. 1994 t. 73 nr 2, s. 66-68, bibliogr. 7 poz.

331/365
Nr opisu: 0000043391   
Optymalizacja preparatyki katalizatorów metodą planowania doświadczeń - wybór modeli matematycznych.
[Aut.]: Marian** Otremba, Wanda* Zajdel.
-Przem. Chem. 1994 t. 73 nr 7, s. 260-262, bibliogr. 8 poz.

332/365
Nr opisu: 0000043479   
Stan i perspektywy przemysłu naftowego w świetle obrad XIV Światowego Kongresu Naftowego.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 1994 t. 73 nr 11, s. 415-418

333/365
Nr opisu: 0000043303   
Studia nad jednostadiowym procesem przemiany metanu w etylen w reaktorze rurowym.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Krzysztof** Skutil, Rita** Lachowicz, Dymitr Czechowicz, Alfred* Lachowicz.
-Przem. Chem. 1994 t. 73 nr 4, s. 132-135, bibliogr. 28 poz.

334/365
Nr opisu: 0000043478   
Usuwanie tlenków azotu z kwasu siarkowego otrzymywanego metodą kontaktową.
[Aut.]: Stanisław* Anioł, J. Fichna.
-Przem. Chem. 1994 t. 73 nr 11, s. 437-438, bibliogr. 8 poz.

335/365
Nr opisu: 0000043339   
Zastosowanie środków powierzchniowo czynnych do usuwania tłuszczów i olejów z powierzchni metalowych.
[Aut.]: Ewa** Łękawska, Ewa* Zielińska.
-Przem. Chem. 1994 t. 73 nr 5, s. 185-187, bibliogr. 6 poz.

336/365
Nr opisu: 0000044872   
Heterogenne katalizatory głębokiego utleniania węglowodorów nasyconych w fazie ciekłej.
[Aut.]: Urszula** Szałajko, Jolanta** Maślińska-Solich, Stefania** Fiszer, Katarzyna* Jasiulek, Alina* Szaton.
-Przem. Chem. 1993 t. 72 nr 1, s. 12-14, bibliogr. 10 poz.

337/365
Nr opisu: 0000044884   
Hydroizomeryzacja 1-butenu do 2-butenów w obecności katalizatorów palladowych.
[Aut.]: Marian** Otremba, Wanda* Zajdel.
-Przem. Chem. 1993 t. 72 nr 3, s. 99-101, bibliogr. 8 poz.

338/365
Nr opisu: 0000044873   
Otrzymywanie kwasu glioksalowego metodą elektrochemiczną - badania w skali modelowej.
[Aut.]: Jolanta Trojanowska, Maciej Gonet, Adam* Korczyński.
-Przem. Chem. 1993 t. 72 nr 5, s. 199-201, bibliogr. 8 poz.

339/365
Nr opisu: 0000044962   
Rola chemii i przemysłu chemicznego w rozwoju technicznym i gospodarczym świata na przełomie XX i XXl wieku.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 1993 t. 72 nr 7, s.263-266

340/365
Nr opisu: 0000044883   
Równowaga fazowa procesów absorpcyjnych w technologii otrzymywania sody.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Józef** Szarawara, Maria** Zołotajkin, Monika Przybysławska.
-Przem. Chem. 1993 t. 72 nr 2, s. 71-74, bibliogr. 21 poz.

341/365
Nr opisu: 0000052445
Badania desorpcji dwutlenku siarki z sorbentów węglowych w procesie odsiarczania spalin.
[Aut.]: Józef** Szarawara, Stanisław* Anioł, Krzysztof* Jastrząb.
-Przem. Chem. 1992 t. 71 nr 8, s. 321-323, bibliogr. 5 poz.

342/365
Nr opisu: 0000052444
Przykład zastosowania metody macierzowej do sporządzenia planu bilansu gospodarki energetycznej zakładu chemicznego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, W. Gawliński, H. Nawrot, J. Skrzyński.
-Przem. Chem. 1992 t. 71 nr 2, s. 47-51, bibliogr. 1 poz.

343/365
Nr opisu: 0000052446
Wytwarzanie chlorku poliglinowego w postaci wodnego roztworu.
[Aut.]: Zbigniew** Gregorowicz, Krystyna** Dubik, Maria** Dzięgielewska, Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth.
-Przem. Chem. 1992 t. 71 nr 11, s. 432-434, bibliogr. 6 poz.

344/365
Nr opisu: 0000052426
Zadania i możliwości przemysłu naftowego w świetle obrad XIII Światowego Kongresu Naftowego.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 1992 t. 71 nr 4, s. 123-128

345/365
Nr opisu: 0000053633
Badania możliwości elektrochemicznego uzdatniania solanki odpadowej z produkcji chwastoksu w procesie wytwarzania chloranu sodu.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, Witold** Gnot, Jan** Adamczyk.
-Przem. Chem. 1991 t. 70 nr 2, s. 81-84, bibliogr. 8 poz.

346/365
Nr opisu: 0000053636
Badanie konwersji siarczanu glinu węglanem wapnia.
[Aut.]: Krystyna** Dubik, Maria** Dzięgielewska, Mirosław** Fligier, Zbigniew** Gregorowicz, Andrzej** Kossuth.
-Przem. Chem. 1991 t. 70 nr 5, s. 225-227, bibliogr. 7 poz.

347/365
Nr opisu: 0000053634
Kinetyka procesu karbonizacji solanki amoniakalnej w absorberze barbotazowym.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Maria** Zołotajkin.
-Przem. Chem. 1991 t. 70 nr 10, s. 440-442, bibliogr. 15 poz.

348/365
Nr opisu: 0000053637
Metoda macierzowa planowania energetycznego bilansu zakładu chemicznego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
-Przem. Chem. 1991 t. 70 nr 11, s. 453-455, bibliogr. 2 poz.

349/365
Nr opisu: 0000053635
Przebieg procesu konwersji w układach reakcyjnych prowadzący do wytworzenia soli poliglinowych.
[Aut.]: Krystyna** Dubik, Maria** Dzięgielewska, Mirosław** Fligier, Zbigniew** Gregorowicz, Andrzej** Kossuth.
-Przem. Chem. 1991 t. 70 nr 4, s. 180-181, bibliogr. 6 poz.

350/365
Nr opisu: 0000059977
Badania nad elektrochemiczną regeneracją ługów chromowych pochodzących z rafinacji wosków Montana w doświadczalnej instalacji przemysłowej.
[Aut.]: B. Naraniecki, M. Marciński, B. Atamanczuk, Józef* Świderski, Maciej Gonet, Adam* Korczyński.
-Przem. Chem. 1990 T. 69 nr 11, s. 501-503, bibliogr. 13 poz.

351/365
Nr opisu: 0000059976
Badania nad utleniającym sprzęganiem metanu z utworzeniem etylenu w obecności katalizatora litowo-magnezowego.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Rita** Lachowicz, Krzysztof** Skutil.
-Przem. Chem. 1990 T. 69 nr 12, s. 541-544, bibliogr. 13 poz.

352/365
Nr opisu: 0000060146
Badania sorpcji SO2 na sorbentach węglowych przeznaczonych do odsiarczania spalin.
[Aut.]: Józef** Szarawara, Stanisław* Anioł, Krzysztof* Jastrząb, Z. Dębowski.
-Przem. Chem. 1990 t. 69 nr 11, s. 509-512, bibliogr. 7 poz.

353/365
Nr opisu: 0000059833
Doświadczalna eksploatacja elektrolizera DFK-15 w procesie otrzymywania chloranu sodowego.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, Janina** Dylewska, Adam* Korczyński, B. Pisarska, A. Krystek, H. Korensztajn, J. Foksa.
-Przem. Chem. 1990 t. 69 nr 2, s. 81-83, bibliogr. 12 poz.

354/365
Nr opisu: 0000011486
Intensyfikacja produkcji metanolu w wyniku wzbogacania gazu syntezowego w dwutlenek węgla.
[Aut.]: J. Skrzypek, Marek* Berezowski, [i in.].
-Przem. Chem. 1990 t. 69 nr 8, s. 360-362, bibliogr. 8 poz.

355/365
Nr opisu: 0000059835
Ocena przydatności katalizatora tlenkowego do dopalania związków organicznych.
[Aut.]: Wincenty** Turek.
-Przem. Chem. 1990 t.69 nr 9, s. 398-399, bibliogr. 5 poz.

356/365
Nr opisu: 0000059828
Porównawcze badania elektrolizy membranowej chlorku sodu i potasu.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, B. Pisarska.
-Przem. Chem. 1990 t. 69 nr 9, s. 417-419, bibliogr. 8 poz.

357/365
Nr opisu: 0000059834
Wyznaczanie modeli matematycznych elektrochemicznego procesu otrzymywania chloranu sodu i wykorzystanie ich do określenia optymalnych wartości parametrów węzła elektrolizy.
[Aut.]: A. Krystek, Rafał** Dylewski.
-Przem. Chem. 1990 t. 69 nr 7, s. 325-327, bibliogr. 5 poz.

358/365
Nr opisu: 0000060473
Wytwarzanie sztucznego fluorytu i węglanu potasowego.
[Aut.]: W. Augustyn, Krystyna** Dubik, Maria** Dzięgielewska, Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth.
-Przem. Chem. 1989 t. 68 nr 4, s. 153-155, bibliogr. 17 poz.

359/365
Nr opisu: 0000064413
Badania elektrolizy membranowej chlorku sodowego w instalacji modelowej.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, B. Pisarska, J. Foksa, J. Moskała, A. Cebulski.
-Przem. Chem. 1988 t. 67 nr 6, s. 288-290, bibliogr. 3 poz.

360/365
Nr opisu: 0000064240
Badania nad modernizacją produkcji trichlorfonu.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Ewa** Salwińska, Jerzy** Suwiński, B. Śledziński.
-Przem. Chem. 1988 T. 67 nr 7, s. 328-331, bibliogr. 7 poz.

361/365
Nr opisu: 0000064237
Centralny Program Badawczo-Rozwojowy 3.2 pn. "Surowce i półprodukty syntezy organicznej" (doświadczenia po 2 latach funkcjonowania).
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 1988 t. 67 nr 9, s. 403-404

362/365
Nr opisu: 0000064238
Możliwości biologicznego rozkładu wybranych pestycydów fosforoorganicznych w wodzie i ściekach.
[Aut.]: Maria** Zdybiewska.
-Przem. Chem. 1988 T. 67 nr 8, s. 378-379, bibliogr. 6 poz.

363/365
Nr opisu: 0000064236
Ocena aktywności przemysłowych katalizatorów w reakcji całkowitego katalitycznego utleniania związków organicznych.
[Aut.]: Wincenty** Turek, Elżbieta* Mielczarska, S. Suchoń.
-Przem. Chem. 1988 T. 67 nr 9, s. 413-414, bibliogr. 2 poz.

364/365
Nr opisu: 0000064235
Przegląd badań dotyczących statyki i kinetyki procesu syntezy mocznika.
[Aut.]: Józef** Szarawara, Jerzy** Piotrowski, Maria** Zołotajkin, J. Marciniak, E. Kotuła, R. Kozak.
-Przem. Chem. 1988 T. 67 nr 10, s. 468-470, bibliogr. 14 poz.

365/365
Nr opisu: 0000064239
Rozwój metod otrzymywania naftalenu w Zakładach Chemicznych "Blachownia".
[Aut.]: B. Rolnik, J. Białek, Tadeusz* Żak.
-Przem. Chem. 1988 T. 67 nr 2, s. 58-60, bibliogr. 15 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie