Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRZ ORGAN
Liczba odnalezionych rekordów: 86Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/86
Nr opisu: 0000135785
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowoczesność przemysłu i usług, Wisła, 10-12 października 2019 r..
[Aut.]: J. Pyka, Radosław Wolniak.
-Prz. Organ. 2019 nr 12, s. 59-60

sprawozdanie konferencyjne ; nowoczesność ; przemysł ; usługi

conference report ; modernity ; industry ; services

2/86
Nr opisu: 0000129425   
Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych - wyniki badań.
[Aut.]: Paulina Major, Seweryn Spałek.
-Prz. Organ. 2019 nr 3, s. 21-26, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zarządzanie projektem ; organizacja pozarządowa

project management ; non-governmental organization

3/86
Nr opisu: 0000125519   
Konfiguracje elementów procesu zarządzania strategicznego w przypadku przedsiębiorczości technologicznej - analiza zbiorów rozmytych.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Prz. Organ. 2018 nr 7, s. 9-18, bibliogr. 40 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

przedsiębiorczość technologiczna ; zarządzanie strategiczne ; przedsiębiorstwo wysokich technologii

technology entrepreneurship ; strategic management ; high technology enterprise

4/86
Nr opisu: 0000128781
Konteksty resentymentalne jako otoczenie innowacji.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Prz. Organ. 2018 nr 12, s. 41-49, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

innowacje ; ekosystem innowacji ; morfogentyczna analiza przyczynowa ; konteksty resentymentalne

innovation ; innovation ecosystem ; morphogenetic causal analysis ; resentimental contexts

5/86
Nr opisu: 0000128584
Ryzyko relacyjne w sieciach zarządzania publicznego.
[Aut.]: Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
-Prz. Organ. 2018 nr 11, s. 43-49, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

ryzyko relacyjne ; sieć zarządzania publicznego ; współpraca ; zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

relational risk ; public management network ; collaboration ; public safety management

6/86
Nr opisu: 0000126594   
Transparency in knowledge transfer processes in an enterprise.
[Aut.]: Radosław Miśkiewicz.
-Prz. Organ. 2018 nr 8, s. 10-17, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

transparentność ; transfer wiedzy ; fuzja ; przejęcie

transparency ; knowledge transfer ; merger ; acquisition

7/86
Nr opisu: 0000118771   
Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa - zakres merytoryczny wybranych podejść praktycznych.
[Aut.]: Sławomir Olko.
-Prz. Organ. 2017 nr 7, s. 38-44, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

zarządzanie innowacjami ; audyt innowacyjny ; strategia innowacji

innovation management ; innovative audit ; innovation strategy

8/86
Nr opisu: 0000115774
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowoczesność Przemysłu i Usług, Ustroń, 13-15 października 2016 r..
[Aut.]: Krzysztof* Pałucha, J. Pyka.
-Prz. Organ. 2017 nr 1, s. 55-57

sprawozdanie konferencyjne ; transfer wiedzy ; przedsiębiorczość ; rozwój organizacji ; zarządzanie ryzykiem

conference report ; knowledge transfer ; entrepreneurship ; organizational development ; risk management

9/86
Nr opisu: 0000105365
Contemporary faces of public management.
[Aut.]: B. Kożuch, A. Kożuch, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
-Prz. Organ. 2016 nr 3, s. 56-63, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

efektywność organizacyjna ; zarządzanie publiczne ; model zintegrowany

organizational effectiveness ; public management ; integrated model

10/86
Nr opisu: 0000105253
Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek innowacyjnych notowanych na GPW w Warszawie.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki.
-Prz. Organ. 2016 nr 2, s. 53-60, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

efektywność inwestycyjna ; przedsiębiorstwo innowacyjne ; strategia inwestycyjna ; ryzyko inwestycyjne

investment efficiency ; innovative enterprise ; investment strategy ; investment risk

11/86
Nr opisu: 0000105464
Możliwości oceny zaangażowania przedsiębiorstw w działania społecznie odpowiedzialne a ich polityka informacyjna w zakresie CSR.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Tomasz Nawrocki.
-Prz. Organ. 2016 nr 4, s. 44-52, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

CSR ; polityka informacyjna przedsiębiorstwa ; reputacja ; spółka giełdowa ; udziałowiec

CSR ; information policy of enterprise ; reputation ; listed company ; shareholder

12/86
Nr opisu: 0000109270
Ocena innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce.
[Aut.]: Jan Brzóska, J. Cierkosz.
-Prz. Organ. 2016 nr 10, s. 12-22, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

innowacje ; rozwój przedsiębiorstwa ; biznes

innovations ; enterprise development ; business

13/86
Nr opisu: 0000103857
Analiza intencji korzystania z portalu podatkowego w kontekście uogólnionej teorii akceptacji i użytkowania technologii ICT.
[Aut.]: A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Iwona Zdonek.
-Prz. Organ. 2015 nr 11, s. 45-51, bibliogr. 46 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

UTAUT ; e-podatek ; zachowania internautów

UTAUT ; e-tax ; internet user behavior

14/86
Nr opisu: 0000116074
Finansowe aspekty implementacji rynków mocy w Polsce.
[Aut.]: Krzysztof Zamasz.
-Prz. Organ. 2015 nr 4, s. 26-32. Punktacja MNiSW 13.000

przedsiębiorstwo energetyczne ; elektroenergetyka ; energia elektryczna ; rynek energii ; koszty

energy company ; electrical power engineering ; electric energy ; energy market ; costs

15/86
Nr opisu: 0000100800
Kluczowe kierunki optymalizacji kosztów w procesie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Organ. 2015 nr 4, s. 33-43, bibliogr. 56 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

koszty produkcji ; optymalizacja kosztów ; przedsiębiorstwo górnicze ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; kopalnia węgla kamiennego ; przegląd literaturowy

production costs ; cost optimization ; mining enterprise ; enterprise restructuring ; hard coal mine ; literature review

16/86
Nr opisu: 0000102726
Koncepcja pomiaru wartości tworzonej przez aplikacje modeli biznesu. Podstawy teoretyczne i studium przypadku.
[Aut.]: Jan Brzóska, D. Jelonek.
-Prz. Organ. 2015 nr 9, s.48-55, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

pomiar wartości ; model biznesowy ; Strategiczna Karta Wyników ; prosument

measurement of value ; business model ; Balanced Scorecard ; prosumer

17/86
Nr opisu: 0000099895
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a zjawisko greenwashingu.
[Aut.]: Radosław Wolniak.
-Prz. Organ. 2015 nr 2, s. 8-14, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; CSR ; greenwashing ; raportowanie CSR

corporate social responsibility ; CSR ; greenwashing ; CSR reporting

18/86
Nr opisu: 0000101554
Rozwój Wydziału Organziacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej - przykład sprawnie zarządzanej organizacji.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Prz. Organ. 2015 nr 6, s. 49-56, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

Politechnika Śląska ; Wydział Organizacji i Zarządzania ; historia ; zarządzanie organizacją ; działalność naukowo-badawcza ; współpraca ; strategia rozwoju

Silesian University of Technology ; Faculty of Organization and Management ; history ; organization management ; scientific-research activities ; cooperation ; development strategy

19/86
Nr opisu: 0000103047
Współtworzenie wartości z klientem - systematyczny przegląd literatury.
[Aut.]: Mirosław Matusek.
-Prz. Organ. 2015 nr 10, s. 5-11, 42 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

współtworzenie ; teoria usług ; systematyczny przegląd literaturowy ; logika dominacji usługi

co-creation ; service science ; literature systematic review ; service dominant logic

20/86
Nr opisu: 0000092147
Data envelopment analysis w ocenie efektywności technicznej wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Organ. 2014 nr 3, s. 4-10, bibliogr. 42 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

efektywność techniczna ; optymalizacja ; przedsiębiorstwo wielozakładowe ; przedsiębiorstwo górnicze ; CSR ; metoda DEA

technical efficiency ; optimization ; multiplant enterprise ; mining enterprise ; CCR ; DEA method

21/86
Nr opisu: 0000092797
Identyfikacja kosztów pogorszenia reputacji przedsiębiorstwa z perspektywy interesariuszy.
[Aut.]: Danuta Szwajca, Alina Rydzewska, Tomasz Nawrocki.
-Prz. Organ. 2014 nr 4, s. 10-15, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

reputacja firmy ; interesariusz ; sytuacja kryzysowa

corporate reputation ; stakeholder ; crisis situation

22/86
Nr opisu: 0000098651
Kapitał innowacyjny w kontekście podejścia sieciowego.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
-Prz. Organ. 2014 nr 12, s. 32-38, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

kapitał innowacyjny ; podejście sieciowe ; proces innowacyjny ; zarządzanie innowacjami

innovative capital ; network approach ; innovative process ; innovation management

23/86
Nr opisu: 0000092148
Kompensacja zakłóceń w łańcuchu dostaw.
[Aut.]: Włodzimierz* Kramarz.
-Prz. Organ. 2014 nr 3, s. 29-35, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

materiałowy punkt rozdziału ; odporność ; kompensacja zakłóceń ; niezawodność

Material Decoupling Point ; resistance ; compensation for disruptions ; reliability

24/86
Nr opisu: 0000096748
Rekomendacje dla zwiększenia stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Andrzej Karbownik.
-Prz. Organ. 2014 nr 9, s. 8-12, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

zarządzanie projektem ; dojrzałość ; przemysł maszynowy ; wydajność

project management ; maturity ; machinery industry ; effectiveness

25/86
Nr opisu: 0000093553
Wpływ otoczenia na generowanie i przyjmowanie innowacji w organizacji.
[Aut.]: Magdalena Pichlak.
-Prz. Organ. 2014 nr 5, s. 7-12, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

organizacja ; otoczenie organizacji ; innowacja ; generowanie innowacji ; innowacyjność organizacji

organization ; environment of organization ; innovation ; innovation generation ; organizational innovativeness

26/86
Nr opisu: 0000097527
Wybrane problemy planowania i realizowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością.
[Aut.]: Michał Molenda.
-Prz. Organ. 2014 nr 11, s. 16-22, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

jakość ; audytowanie ; system zarządzania jakością ; SZJ

quality ; auditing ; quality management system ; QMS

27/86
Nr opisu: 0000079202
E-usługi publiczne w miastach powiatowych województwa śląskiego - wyniki badań.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Prz. Organ. 2013 nr 1, s. 47-52, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

e-usługi publiczne ; e-administracja ; miasto na prawach powiatu ; województwo śląskie ; SEKAP ; ePUAP

e-public services ; e-government ; county town ; Silesian Voivodeship ; SEKAP ; ePUAP

28/86
Nr opisu: 0000090065
Podejście sieciowe w budowaniu złożonych przedsięwzięć regionalnych na przykładzie zintegrowanego systemu zarządzania unieszkodliwianiem azbestu.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, M. Bojar.
-Prz. Organ. 2013 nr 12, s. 9-14, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

podejście sieciowe ; potrójna helisa ; interesariusz ; złożony projekt regionalny

network approach ; triple helix ; stakeholder ; complex regional project

29/86
Nr opisu: 0000084486
Projakościowa typologia kultur organizacyjnych.
[Aut.]: Radosław Wolniak.
-Prz. Organ. 2013 nr 3, s. 13-17, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

kultura organizacyjna ; zarządzanie jakością ; kultura projakościowa

organizational culture ; quality management ; pro-quality culture

30/86
Nr opisu: 0000089871
Siła przetargowa odbiorców jako determinanta odporności łańcucha dostaw.
[Aut.]: Marzena Kramarz.
-Prz. Organ. 2013 nr 11, s. 37-43, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

sieciowy łańcuch dostaw ; odporność ; przepływ materiałowy ; siła przetargowa odbiorcy

network supply chain ; resistance ; material flow ; recipient's bargaining power

31/86
Nr opisu: 0000081563
Synergia w koncentracji zakładów górniczych w Polsce.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Organ. 2013 nr 2, s. 9-14, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

zakład górniczy ; synergia ; efektywność wydobycia ; wydobycie węgla ; rentowność sprzedaży ; koncentracja przedsiębiorstw

mining plant ; synergy ; efficiency of extraction ; coal extraction ; sale profitability ; enterprises concentration

32/86
Nr opisu: 0000089765
Typologia wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Prz. Organ. 2013 nr 6, s. 8-12, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

wspólnota działań ; klasyfikacja ; zarządzanie wiedzą

community of practice ; classification ; knowledge management

33/86
Nr opisu: 0000090066
Ujawnianie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.
[Aut.]: Patrycja Hąbek.
-Prz. Organ. 2013 nr 12, s. 20-27, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; raportowanie zrównoważonego rozwoju ; wytyczne GRI ; UN Global Compact

corporate social responsibility ; sustainability reporting ; GRI guideline ; UN Global Compact

34/86
Nr opisu: 0000074128
Czynniki rozwoju szybkiego zaufania w zespołach wirtualnych.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Prz. Organ. 2012 nr 5, s. 36-40, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wirtualna wspólnota działań ; zaufanie organizacyjne

virtual community of practice ; organizational trust

35/86
Nr opisu: 0000072706
Organizacja giełdy papierów wartościowych jako przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Alina Gorczyńska-Dybek.
-Prz. Organ. 2012 nr 8, s. 33-35, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

giełda papierów wartościowych ; konsolidacja ; organizacja przedsiębiorstwa

stock exchange ; consolidation ; business organization

36/86
Nr opisu: 0000071054
Partycypacja przedsiębiorstw w realizacji usług publicznych województwa śląskiego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Katarzyna Dohn, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
-Prz. Organ. 2012 nr 4, s. 20-23, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

usługi publiczne ; województwo śląskie ; foresight

public services ; Silesian Voivodeship ; foresight

37/86
Nr opisu: 0000067240
Cykl Shewharta i jego ewolucja.
[Aut.]: Aleksander Gwiazda.
-Prz. Organ. 2011 nr 7/8, s. 69-72, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

Cykl Shewharta ; cykl produkcyjny ; zarządzanie jakością ; cykl PDSA

Shewhart cycle ; production cycle ; quality management ; PDSA cycle

38/86
Nr opisu: 0000068832
Czynniki kulturowe w polskich organizacjach.
[Aut.]: Radosław Wolniak.
-Prz. Organ. 2011 nr 11, s. 18-21, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

zarządzanie organizacją ; kultura organizacyjna ; kultura narodowa ; przedsiębiorstwo

organization management ; organizational culture ; national culture ; enterprise

39/86
Nr opisu: 0000069291
Przesłanki i korzyści stosowania narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Bożena Skotnicka-Zasadzień.
-Prz. Organ. 2011 nr 12, s. 41-43, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

zarządzanie jakością ; przedsiębiorstwo górnicze ; przemysł górniczy ; kopalnia węgla kamiennego ; kontrola jakości ; zarządzanie przedsiębiorstwem

quality management ; mining company ; mining industry ; hard coal mining ; quality control ; enterprise management

40/86
Nr opisu: 0000063006
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce - aspekt organizacyjny.
[Aut.]: Aleksander Gwiazda.
-Prz. Organ. 2011 nr 1, s. 29-32, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja organizacyjna ; gospodarka rynkowa

hard coal mining ; organizational restructuring ; market economy

41/86
Nr opisu: 0000057626
Koncepcja systemu oceny Performance Management i jego zastosowanie w praktyce menedżerskiej.
[Aut.]: Aleksander Gwiazda.
-Prz. Organ. 2010 nr 6, s. 7-11, bibliogr. 14 poz.

42/86
Nr opisu: 0000080701
Jubileuszowe, trzydzieste forum naukowców i praktyków zarządzania.
[Aut.]: Jan Brzóska, Arkadiusz Szmal.
-Prz. Organ. 2009 nr 1, s. 41-43

zarządzanie ; organizacja przedsiębiorstwa ; konferencja

management ; business organization ; conference

43/86
Nr opisu: 0000085124
Metodologiczne podejście do sprawdzenia teorii przedsiębiorczych konfiguracji - zastosowanie metod ustawionych teoretycznie.
[Aut.]: Mariusz* Bratnicki.
-Prz. Organ. 2009 nr 4, s. 7-9, bibliogr. 10 poz.

efektywność ; zachowania organizacyjne ; przedsiębiorczość ; metodologia organizacji ; metodologia zarządzania

effectiveness ; organizational behavior ; entrepreneurship ; organization metodology ; management methodology

44/86
Nr opisu: 0000046440
Prawne, metodologiczne, oragnizacyjne i finansowe aspekty przewodów doktorskich - badania ankietowe.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Prz. Organ. 2009 nr 1, s. 22-24

doktorat ; badanie ankietowe ; prawo o szkolnictwie wyższym

Ph. D. programme ; survey ; higher education law

45/86
Nr opisu: 0000049160
Proaktywne zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Adam Ryszko.
-Prz. Organ. 2009 nr 5, s. 33-36, bibliogr. 8 poz.

proaktywne zarządzanie środowiskowe ; proaktywność przedsiębiorstw ; badania empiryczne ; ocena przedsiębiorstwa ; ocena

proactive environmental management ; enterprise proactivity ; empirical research ; enterprise assessment ; evaluation

46/86
Nr opisu: 0000047554
Społeczna odpowiedzialność organizacji a kompetencje menedżerów.
[Aut.]: Patrycja Hąbek, Elżbieta Pawłowska.
-Prz. Organ. 2009 nr 2, s. 17-20, bibliogr. 21 poz.

społeczna odpowiedzialność biznesu ; CSR ; wiedza ; kompetencje menedżerskie ; umiejętności ; motywacja

corporate social responsibility ; CSR ; knowledge ; manager's competences ; skills ; motivation

47/86
Nr opisu: 0000054521
Wpływ dystansu wobec władzy na doskonalenie zarządzania jakością.
[Aut.]: Radosław Wolniak.
-Prz. Organ. 2009 nr 12, s. 39-42, bibliogr. 22 poz.

dystans wobec władzy ; TQM ; TQL ; system zarządzania jakością ; przywództwo ; kultura organizacyjna ; uwarunkowania kulturowe

power distance ; TQM ; TQL ; quality management system ; leadership ; organizational culture ; cultural conditioning

48/86
Nr opisu: 0000046442
Wykorzystanie nowoczesnej koncepcji zarządzania przez sieć - przyczyny i skutki klasteringu.
[Aut.]: Jolanta* Staszewska.
-Prz. Organ. 2009 nr 1, s. 29-34, bibliogr. 9 poz.

klastering ; powiązanie sieciowe ; wyznaczniki klastra ; strategia ; innowacja

clustering ; network connection ; cluster determinants ; strategy ; innovation

49/86
Nr opisu: 0000036655
Badania oczekiwań dyplomantów wobec seminariów dyplomowych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Organ. 2008 nr 2, s. 25-28, bibliogr. 11 poz.

edukacja ; seminarium dyplomowe ; praca dyplomowa ; promotor ; ankieta

education ; diploma seminar ; thesis ; promoter ; questionnaire

50/86
Nr opisu: 0000043052
Bezpieczeństwo energetyczne.
[Aut.]: Juliusz Wójcik.
-Prz. Organ. 2008 nr 12, s. 28-32, bibliogr. 11 poz.

bezpieczeństwo energetyczne ; nośnik energii ; energia elektryczna ; ciepło ; rynek energii ; polityka energetyczna

energy security ; energy carrier ; electricity ; heat ; energy market ; energy policy

51/86
Nr opisu: 0000036656
Czy system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 można z powodzeniem zastosować w bankowości.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Prz. Organ. 2008 nr 2, s. 37-40, bibliogr. 8 poz.

system zarządzania jakością ; ISO 9001 ; bank ; klient ; monitoring ; nadzór

quality management system ; ISO 9001 ; bank ; client ; monitoring ; supervision

52/86
Nr opisu: 0000085098
Kontekstualne rozwiązanie problemu budowania teorii przedsiębiorczości.
[Aut.]: Mariusz* Bratnicki.
-Prz. Organ. 2008 nr 5, s. 16-19, bibliogr. 18 poz.

przedsiębiorczość ; teoria organizacji ; organizacja ; zarządzanie

entrepreneurship ; organization theory ; organization ; management

53/86
Nr opisu: 0000050975
Wspólnota działań jako metoda zarządzania wiedzą w organizacjach.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Prz. Organ. 2008 nr 5, s. 24-28

zarządzanie wiedzą ; wspólnota działań ; wiedza ; grupowe uczenie się

knowledge management ; community of practice ; knowledge ; group learning

54/86
Nr opisu: 0000043051
Zintegrowane systemy zarządzania - wytyczne dotyczące doskonalenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
[Aut.]: E. Krzemień, Radosław Wolniak.
-Prz. Organ. 2008 nr 12, s. 10-14, bibliogr. 9 poz.

zintegrowany system zarządzania ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; zarządzanie jakością ; zarządzanie środowiskowe ; zarządzanie bhp ; ISO 9001 ; ISO 14001 ; ISO 9004 ; PN-N-18001

integrated management system ; human resources management ; quality management ; environmental management ; occupational health and safety management ; ISO 9001 ; ISO 14001 ; ISO 9004 ; PN-N-18001 standard

55/86
Nr opisu: 0000029637
Biznes odpowiedzialny społecznie.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Prz. Organ. 2007 nr 7/8, s. 17-20, bibliogr. 12 poz.

odpowiedzialność społeczna ; wizerunek firmy ; studium przypadku

social responsibility ; company image ; case study

56/86
Nr opisu: 0000029636
Przesłanki tworzenia wysokiego transferu wiedzy na potrzeby zarządzania rytmem zmian.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Prz. Organ. 2007 nr 7/8, s. 7-10, bibliogr. 9 poz.

transfer wiedzy ; zarządzanie zmianami ; organizacja innowacyjna

knowledge transfer ; changes management ; innovative organization

57/86
Nr opisu: 0000032054
Rozwój przedsiębiorstw sieciowych w Polsce - perspektywy dla klasteringu.
[Aut.]: Jolanta* Staszewska.
-Prz. Organ. 2007 nr 11, s. 30-32, bibliogr. 5 poz.

przedsiębiorstwo sieciowe ; klaster ; klastering

network enterprise ; cluster ; clustering

58/86
Nr opisu: 0000040030
System zarządzania jakością - szansa czy zagrożenie dla organizacji.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Prz. Organ. 2007 nr 2, s. 38-41

system zarządzania jakością ; ISO 9000 ; certyfikacja ISO

quality management system ; ISO 9000 ; ISO certification

59/86
Nr opisu: 0000032053
Transformacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie zarządzania gminą.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Prz. Organ. 2007 nr 11, s. 27-29, bibliogr. 7 poz.

zrównoważony rozwój ; zarządzanie zintegrowane ; gmina

sustainable development ; integrated management ; community

60/86
Nr opisu: 0000027916
Unikanie niepewności a zarządzanie jakością.
[Aut.]: Radosław Wolniak.
-Prz. Organ. 2007 nr 5, s. 39-43, bibliogr. 16 poz.

zarządzanie jakością ; niepewność ; Unia Europejska

quality management ; uncertainty ; European Union

61/86
Nr opisu: 0000023644
Wpływ indywidualizmu i kolektywizmu kulturowego na wdrażanie koncepcji zarządzania jakością.
[Aut.]: Radosław Wolniak.
-Prz. Organ. 2007 nr 1, s. 39-43, bibliogr. 24 poz.

indywidualizm ; kolektywizm ; zarządzanie jakością

individualism ; collectivism ; quality management

62/86
Nr opisu: 0000021440
Czy certyfikowany system jakości przeszkadza w zarządzaniu organizacją.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Prz. Organ. 2006 nr 9, s. 35-38, bibliogr. 8 poz.

zarządzanie organizacją ; certyfikacja ISO ; system jakości ; ocena

organization management ; ISO certification ; quality system ; assessment

63/86
Nr opisu: 0000011338
Badanie efektów wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 i ISO 14001.
[Aut.]: Jacek** Mazurkiewicz, M. Mendzik, J. Kliś.
-Prz. Organ. 2005 nr 2, s. 36-38, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie jakością ; zintegrowany system zarządzania ; wdrożenie systemu ; ocena

quality management ; integrated management system ; implementation of system ; evaluation

64/86
Nr opisu: 0000013295
Budowa systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w ochronie zdrowia.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Prz. Organ. 2005 nr 7/8, s. 66-69, bibliogr. 1 poz.

system opieki zdrowotnej ; system zarządzania jakością ; wdrożenie systemu

healthcare system ; quality management system ; implementation of system

65/86
Nr opisu: 0000015958
Humanistyczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania jakością.
[Aut.]: Radosław Wolniak.
-Prz. Organ. 2005 nr 11, s. 41-45, bibliogr. 34 poz.

zarządzanie jakością ; TQM ; aspekt humanistyczny

quality management ; TQM ; humanistic aspect

66/86
Nr opisu: 0000010876
Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Spałek.
-Prz. Organ. 2005 nr 1, s. 15-18, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie projektem ; krytyczne czynniki sukcesu

project management ; critical factors of the success

67/86
Nr opisu: 0000014543
System zarządzania projektami w przedsiębiorstwie wielozakładowym.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
-Prz. Organ. 2005 nr 9, s. 24-27, bibliogr. 6 poz.

przedsiębiorstwo wielozakładowe ; zarządzanie projektem ; system zarządzania

multiplant enterprise ; project management ; management system

68/86
Nr opisu: 0000015957
Wybrane zastosowania rachunku aktualizacji.
[Aut.]: Juliusz Wójcik.
-Prz. Organ. 2005 nr 11, s. 33-36, bibliogr. 2 poz.

kredyt ; oscylator ; projektowanie inżynierskie

credit ; oscillator ; engineering design

69/86
Nr opisu: 0000073668   
Doświadczenia z budowy systemów zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w samorządzie terytorialnym.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Prz. Organ. 2004 nr 11, s. 38-40, bibliogr. 5 poz.

samorząd terytorialny ; system zarządzania jakością ; normy ISO 9000 ; urząd miejski ; wdrożenie systemu

local government ; quality management system ; ISO 9000 standards ; municipal office ; implementation of system

70/86
Nr opisu: 0000015356
Tworzenie komputerowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie - analiza stosowanych koncepcji.
[Aut.]: E. Krzemień, Radosław Wolniak.
-Prz. Organ. 2004 nr 4, s. 38-41, bibliogr. 4 poz.

komputerowe wspomaganie zarządzania ; oprogramowanie komputerowe ; komputeryzacja

computer aided management ; software ; computerization

71/86
Nr opisu: 0000015611
Zarządzanie dużym projektem.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Prz. Organ. 2004 nr 2, s. 17-20, bibliogr. 6 poz.

zarządzanie projektem ; restrukturyzacja górnictwa ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce

project management ; mining restructuring ; coal mining in Poland

72/86
Nr opisu: 0000015612
Zarządzanie ryzykiem w dużym projekcie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Prz. Organ. 2004 nr 9, s. 21-24, bibliogr. 4 poz.

zarządzanie projektem ; ryzyko projektowe ; restrukturyzacja górnictwa ; zarządzanie ryzykiem ; identyfikacja ryzyka

project management ; project risk ; mining restructuring ; risk management ; risk identification

73/86
Nr opisu: 0000010646
Controlling jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem w procesie zmian.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Prz. Organ. 2003 nr 2, s. 31-35, bibliogr. 30 poz.

zarządzanie ; controlling operacyjny ; controlling strategiczny ; przedsiębiorstwo

company ; operational controlling ; strategic controlling ; company

74/86
Nr opisu: 0000010501
Gemba - japońska technika zarządzania.
[Aut.]: Radosław Wolniak.
-Prz. Organ. 2003 nr 7/8, s. 22-25, bibliogr. 14 poz.

zarządzanie ; menedżer ; gemba kaizen ; system zarządzania

management ; manager ; gemba kaizen ; management system

75/86
Nr opisu: 0000011783
Kształtowanie wizerunku gminy - elementy systemu tożsamości wizualnej.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Prz. Organ. 2003 nr 10, s. 35-37, bibliogr. 24 poz.

promocja regionu ; gmina ; wizerunek ; marketing ; tożsamość wizualna

region promotion ; community ; image ; marketing ; visual identity

76/86
Nr opisu: 0000010647
Nośniki wartości firmy - budowa strategii maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Anna Michna.
-Prz. Organ. 2003 nr 2, s. 36-36, bibliogr. 7 poz.

zarządzanie ; przychód ; kapitał obrotowy ; środki trwałe ; rentowność sprzedaży ; stopa dyskontowa ; wartość rezydualna ; przedsiebiorstwo ; maksymalizacja wartości

management ; income ; circulating capital ; capital assets ; sale profitability ; rate of discount ; residual value ; company ; maximization of value

77/86
Nr opisu: 0000032311
Koszty ochrony środowiska w rachunkowości przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Agnieszka Gajda.
-Prz. Organ. 2002 nr 1, s. 26-27, bibliogr. 4 poz.

78/86
Nr opisu: 0000079504
Wybrane elementy systemu zarządzania przedsiębiorstwem górniczym w okresie zmian restrukturyzacyjnych.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Prz. Organ. 2002 nr 7/8, s. 21-25, bibliogr. 14 poz.

79/86
Nr opisu: 0000079502
Zarządzanie projektami w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Prz. Organ. 2002 nr 1, s. 20-22, bibliogr. 16 poz.

80/86
Nr opisu: 0000128423
Zaufanie a dialektyka tworzenia strategii w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: M. Bratnicki, Piotr Kordel.
-Prz. Organ. 2002 nr 9, s. 7-10

81/86
Nr opisu: 0000020226
Budowa i doskonalenie nowoczesnego systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Michał* Cichy, Marek Szafraniec.
-Prz. Organ. 2001 nr 12, s. 26-28, bibliogr. 10 poz.

82/86
Nr opisu: 0000079501
Nowoczesna organizacja przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Prz. Organ. 2001 nr 10, s. 25-27, bibliogr. 21 poz.

83/86
Nr opisu: 0000013115
Ocena cyklu życia jako narzędzie kompleksowego określania wpływu produktu na środowisko.
[Aut.]: Adam Ryszko.
-Prz. Organ. 2001 nr 12, s. 28-30, bibliogr. 6 poz.

84/86
Nr opisu: 0000074977
Zarządzanie przez wartości - kolejna moda czy gwarancja sukcesu?.
[Aut.]: Agata Stachowicz-Stanusch.
-Prz. Organ. 2001 nr 7/8, s. 40-43, bibliogr. 11 poz.

85/86
Nr opisu: 0000084489
Zintegrowane komputerowo sterowanie produkcją.
[Aut.]: M. Gajewski, Krzysztof* Pałucha.
-Prz. Organ. 2000 nr 1, s. 28-33

86/86
Nr opisu: 0000105112
Kryteria wyboru w polityce sektorowej państwa.
[Aut.]: Jan Brzóska, J. Pyka.
-Prz. Organ. 1996 nr 11, s. 18-21, bibliogr. 8 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie