Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRZ KOMUNAL
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/41
Nr opisu: 0000136169   
Farmy fotowoltaiczne na składowiskach odpadów.
[Aut.]: Wojciech Hryb, K. Ceglarz.
-Prz. Komunal. 2020 nr 6, s. 56-58, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

odnawialne źródła energii ; fotowoltaika ; składowisko odpadów ; regulacje prawne

renewable energy sources ; photovoltaics ; landfill ; legal regulations

2/41
Nr opisu: 0000130951   
Za monitoring odpadów zapłacą mieszkańcy.
[Aut.]: Wojciech Hryb.
-Prz. Komunal. 2019 nr 8, dod. Eksploatacja składowisk odpadów, s. 8-11, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

składowisko odpadów ; pożar ; system wizyjny ; system kontroli

landfill ; fire ; vision system ; control system

3/41
Nr opisu: 0000098779   
Remedium na tereny zdegradowane.
[Aut.]: I. Ratman-Kłosińska, M. Pogrzeba, J. Krzyżak, Grażyna Płaza, Sebastian Werle, B. Cania.
-Prz. Komunal. 2015 nr 4, s. 72-73

uprawy energetyczne ; teren zdegradowany ; zgazowanie biomasy

energy crops ; brownfield ; biomass gasification

4/41
Nr opisu: 0000089876   
Ciepło? Naturalnie!.
[Aut.]: Andrzej Szlęk.
-Prz. Komunal. 2014 nr 2, dod. Misja: emisja, s. 14-15

ogrzewanie budynku ; środowisko ; pompa ciepła ; olej opałowy ; gaz ziemny ; węgiel kamienny ; centralne ogrzewanie

building heating ; environment ; heat pump ; waste oil ; natural gas ; hard coal ; central heating

5/41
Nr opisu: 0000112535
GIS - innowacyjne planowanie w gospodarce odpadami.
[Aut.]: A. Generowicz, Krzysztof Gaska.
-Prz. Komunal. 2014 nr 9, s. 20-22
Dodatek promocyjny do wrześniowego wydania

gospodarka odpadami ; GIS ; termiczne przekształcanie odpadów ; mapa sozologiczna

waste management ; GIS ; thermal waste treatment ; environmental map

6/41
Nr opisu: 0000088123   
Techniczne aspekty produkcji.
[Aut.]: Waldemar Ścierski.
-Prz. Komunal. 2013 z. spec. Paliwa z odpadów, nr 3, s. 12-13, bibliogr. 5 poz.
Zeszyt specjalny do Przeglądu Komunalnego 2013 nr 10

produkcja paliw ; paliwa z odpadów

fuel production ; fuel from waste

7/41
Nr opisu: 0000082368   
Wytwarzanie paliw z odpadów dla cementowni.
[Aut.]: Wojciech Hryb, Jolanta* Biegańska.
-Prz. Komunal. 2013 dod. spec. Technologie dla RIPOK-ów, nr 2, s. 32-34, bibliogr. 5 poz.
Dod. spec. do kwietniowego (4/2013) wydania Przeglądu Komunalnego

paliwo alternatywne ; odpady przemysłowe ; odpady komunalne ; cementownia

alternative fuel ; industrial waste ; municipal waste ; cement factory

8/41
Nr opisu: 0000073836   
Gospodarowanie ściekami w zabudowie rozproszonej. Cz. 2.
[Aut.]: A. Jucherski, A. Walczowski, Marcin Michał* Janik.
-Prz. Komunal. 2012 nr 9, s. 52-58

gospodarka ściekowa ; zabudowa rozproszona ; przydomowa oczyszczalnia ścieków ; szambo

sewage management ; dispersed development ; domestic sewage treatment plant ; septic tank

9/41
Nr opisu: 0000075159   
Gospodarowanie ściekami w zabudowie rozproszonej. Cz. 3.
[Aut.]: Marcin Michał* Janik.
-Prz. Komunal. 2012 nr 11, s.78-83, bibliogr. 8 poz.

Szwecja ; gospodarka ściekowa ; ścieki gospodarskie ; odzysk nawozu

Sweden ; sewage management ; domestic wastewater ; fertilizer recovery

10/41
Nr opisu: 0000068279   
Sposoby obliczania i oceny straty wody w systemach wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Prz. Komunal. 2010 nr 5, s. 54-59, bibliogr. 4 poz.

dystrybucja wody ; system wodociągowy ; straty wody

water distribution ; water supply system ; water losses

11/41
Nr opisu: 0000067499   
Ultradźwiękowe wspomaganie hydrolizy osadów nadmiernych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Prz. Komunal. 2010 nr 12, s. 74-77, bibliogr. 22 poz.

osad ściekowy ; hydroliza ; oczyszczanie ścieków

sewage sludge ; hydrolysis ; wastewater treatment

12/41
Nr opisu: 0000050970   
Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Dezintegracja hybrydowa.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Prz. Komunal. 2008 nr 5, s. 93-94, bibliogr.

fermentacja osadów ściekowych ; dezintegracja hybrydowa

sewage sludge fermentation ; hybrid disintegration

13/41
Nr opisu: 0000050966   
Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Dezintegracja osadu nadmiernego w homogenizatorze produkcji krajowej.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka.
-Prz. Komunal. 2008 nr 5, s. 89-90, bibliogr.

fermentacja osadów ściekowych ; osad nadmierny ; dezintegracja ; osad zagęszczony ; homogenizacja

sewage sludge fermentation ; excess sludge ; disintegration ; thickened sludge ; homogenization

14/41
Nr opisu: 0000050965   
Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Metody dezintegracji osadu nadmiernego.
[Aut.]: Marcin Michał* Janik.
-Prz. Komunal. 2008 nr 5, s. 87-89, bibliogr.

fermentacja osadów ściekowych ; osad nadmierny ; dezintegracja ; dezintegracja ultradźwiękowa

sewage sludge fermentation ; excess sludge ; disintegration ; ultrasound disintegration

15/41
Nr opisu: 0000050963   
Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji - badania i wdrożenia.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Prz. Komunal. 2008 nr 5, s. 83-84, bibliogr.

fermentacja osadów ściekowych ; biogaz ; osad ściekowy

sewage sludge fermentation ; biogas ; sewage sludge

16/41
Nr opisu: 0000050964   
Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Technologiczne i techniczne uwarunkowania fermentacji dwustopniowej.
[Aut.]: Wanda** Skiba.
-Prz. Komunal. 2008 nr 5, s. 84-87, bibliogr.

fermentacja osadów ściekowych ; osad ściekowy ; biogaz ; osad nadmierny

sewage sludge fermentation ; sewage sludge ; biogas ; excess sludge

17/41
Nr opisu: 0000050967   
Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Warunki i efekty dezintegracji ultradźwiękowej.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Prz. Komunal. 2008 nr 5, s. 90-92, bibliogr.

fermentacja osadów ściekowych ; dezintegracja ultradźwiękowa ; reaktor ultradźwiękowy

sewage sludge fermentation ; ultrasound disintegration ; ultrasound reactor

18/41
Nr opisu: 0000050971   
Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Wpływ dezintegracji na zawartość związków biogennych w cieczy osadowej - negatywne i pozytywne aspekty przemian związków biogennych.
[Aut.]: Bożena Gil.
-Prz. Komunal. 2008 nr 5, s. 94-98, bibliogr.

fermentacja osadów ściekowych ; dezintegracja ; związek biogenny

sewage sludge fermentation ; disintegration ; biogenic compound

19/41
Nr opisu: 0000050968   
Możliwości intensyfikowania procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Wpływ właściwości osadu na efekty dezintegracji ultradźwiękowej.
[Aut.]: Piotr* Sorys, Ewa** Zielewicz.
-Prz. Komunal. 2008 nr 5, s. 92-93, bibliogr.

fermentacja osadów ściekowych ; dezintegracja ultradźwiękowa ; osad nadmierny ; osad zagęszczony

sewage sludge fermentation ; ultrasound disintegration ; excess sludge ; thickened sludge

20/41
Nr opisu: 0000031162   
Badania jakości paliwa formowanego na bazie słomy z pszenżyta i folii polietylenowej.
[Aut.]: Janusz** Wandrasz, Małgorzata Kajda-Szcześniak.
-Prz. Komunal. 2007 nr 9, s. 73-75

odpady komunalne ; paliwo formowane ; badanie jakościowe ; właściwości fizykochemiczne ; komponenty paliwowe ; badanie wytrzymałościowe

municipal waste ; formed fuel ; qualitative research ; physical and chemical properties ; fuel components ; strength test

21/41
Nr opisu: 0000031159   
Formowanie paliw z odpadów. Od redaktora.
[Aut.]: Janusz** Wandrasz.
-Prz. Komunal. 2007 nr 9, s. 67

formowanie paliw ; paliwo formowane

fuel formation ; formed fuel

22/41
Nr opisu: 0000031155   
Najlepsza dostępna technika.
[Aut.]: Krzysztof Pikoń.
-Prz. Komunal. 2007 nr 9, s. 42-44, bibliogr. 5 poz.

najlepsze dostępne techniki ; gospodarka odpadami

best available techniques ; waste management

23/41
Nr opisu: 0000029675   
Ocena stanu ochrony cieplnej budynków.
[Aut.]: Tomasz Steidl.
-Prz. Komunal. 2007 nr 7, s. 48-50, bibliogr. 7 poz.

ochrona cieplna ; termoizolacja ; prawo budowlane ; normy

thermal protection ; thermal insulation ; building law ; standards

24/41
Nr opisu: 0000031290   
Odpady zwierzęce jako element termicznego procesu ich unieszkodliwiania.
[Aut.]: Andrzej Wandrasz, Anna Wandrasz.
-Prz. Komunal. 2007 nr 9, s. 80

25/41
Nr opisu: 0000031161   
Podstawy optymalizacji procesów formowania paliw z odpadów komunalnych.
[Aut.]: Krzysztof Gaska, Andrzej Wandrasz.
-Prz. Komunal. 2007 nr 9, s. 70-72

odpady komunalne ; formowanie paliw ; optymalizacja procesów ; model matematyczny ; paliwo formowane

municipal waste ; fuel formation ; process optimization ; mathematical model ; formed fuel

26/41
Nr opisu: 0000031157   
Produkcja paliw gazowych w procesach składowiskowych.
[Aut.]: Marcin Landrat.
-Prz. Komunal. 2007 nr 9, s. 46-48, bibliogr. 4 poz.

paliwo gazowe ; gospodarka odpadami ; składowanie odpadów ; utylizacja odpadów ; produkcja paliw

gaseous fuel ; waste management ; waste storage ; waste utilization ; fuel production

27/41
Nr opisu: 0000031291   
Redukcja metali uciążliwych w procesie spalania paliw.
[Aut.]: Danuta Król.
-Prz. Komunal. 2007 nr 9, s. 81-82

odpady komunalne ; spalanie paliwa ; ochrona środowiska ; metale ciężkie ; substancja palna

municipal waste ; fuel combustion ; environmental protection ; heavy metals ; combustible substance

28/41
Nr opisu: 0000031285   
Substancje palne w odpadach i procesy formowania paliw.
[Aut.]: Janusz** Wandrasz.
-Prz. Komunal. 2007 nr 9, s. 67-69

odpady zwierzęce ; odpady niebezpieczne ; utylizacja odpadów ; utylizacja termiczna

animal wastes ; hazardous waste ; waste utilization ; thermal utilization

29/41
Nr opisu: 0000031289   
Współspalanie wilgotnego paliwa formowanego z węglem kamiennym w kotle rusztowym.
[Aut.]: Michał Kozioł, Waldemar Ścierski, Andrzej Wandrasz, Marcin Landrat.
-Prz. Komunal. 2007 nr 9, s. 78-80

paliwo formowane ; węgiel kamienny ; współspalanie ; spaliny ; kocioł rusztowy

formed fuel ; hard coal ; co-combustion ; exhaust gas ; grate boiler

30/41
Nr opisu: 0000031160   
Wykorzystanie palnych substancji organicznych w formowaniu paliw.
[Aut.]: Andrzej Wandrasz.
-Prz. Komunal. 2007 nr 9, s. 69-70

formowanie paliw ; biopaliwo ; paliwo formowane

fuel formation ; biofuel ; formed fuel

31/41
Nr opisu: 0000022566   
Prognozowanie i restrukturyzacja technik i technologii.
[Aut.]: Janusz** Wandrasz.
-Prz. Komunal. 2006 nr 11, s. 62-66, bibliogr. 8 poz.

odpady medyczne ; zagospodarowanie odpadów ; unieszkodliwianie odpadów ; transport odpadów

medical waste ; waste management ; disposal of waste ; waste transport

32/41
Nr opisu: 0000008761   
Materiały do budowy sieci kanalizacyjnych. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Prz. Komunal. 2004 nr 6, s. 50-51

sieć kanalizacyjna ; materiały budowlane ; rura kamionkowa ; cegła ; rura żelbetowa ; rura betonowa ; polimerobeton ; żeliwo sferoidalne

sewage system ; building materials ; stoneware pipe ; brick ; reinforced concrete pipe ; concrete pipe ; polymer concrete ; ductile cast iron

33/41
Nr opisu: 0000009213   
Materiały do budowy sieci kanalizacyjnych. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Prz. Komunal. 2004 nr 7, s. 64-65

sieć kanalizacyjna ; materiały budowlane ; rura kompozytowa ; rura PVC ; rura z PE-HD ; rura z polipropylenu ; Rura PEHD/PP

sewage system ; building materials ; composite pipe ; PVC pipe ; PE-HD pipe ; polypropylene pipe ; PEHD/PP pipe

34/41
Nr opisu: 0000006284   
Materiały do budowy sieci wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Prz. Komunal. 2003 nr 11, s. 52-53

sieć wodociągowa ; materiały budowlane ; rura żeliwna ; rura stalowa ; wytrzymałość konstrukcji ; obciążenie eksploatacyjne ; podatność na korozję ; eksploatacja ; tworzywa sztuczne ; szczelność ; przyłącze wodociągowe ; jakość wody

water distribution network ; building materials ; cast iron pipe ; steel pipe ; structural strength ; operational load ; susceptibility to corrosion ; exploitation ; plastics ; leaks ; water supply system connection ; water quality

35/41
Nr opisu: 0000002117   
Skojarzona gospodarka odpadowo-energetyczna.
[Aut.]: Janusz** Wandrasz, Andrzej Wandrasz.
-Prz. Komunal. 2001 nr 6, s. 92-96, bibliogr. 8 poz.

36/41
Nr opisu: 0000005492
Gospodarka odpadami medycznymi w Polsce.
[Aut.]: Janusz** Wandrasz.
-Prz. Komunal. 2000 nr 4, s. 84-86, bibliogr. 7 poz.

37/41
Nr opisu: 0000005491
Modelowanie gospodarki odpadami medycznymi.
[Aut.]: Janusz** Wandrasz, Krzysztof Gaska.
-Prz. Komunal. 2000 nr 4, s. 86-88, bibliogr. 10 poz.

38/41
Nr opisu: 0000005298
Co wybrać - kremację, czy pochówek?.
[Aut.]: A. Olech, K. Rusin, Janusz** Wandrasz.
-Prz. Komunal. 1999 nr 12, s. 60-63, bibliogr. 9 poz.

39/41
Nr opisu: 0000008502
Recenzja. [Aut.]: Janusz** Wandrasz. -Prz. Komunal. 1999 nr 2, s. 63
[Praca recenzowana]: Procesy termiczne utylizacji odpadów i ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin / [Aut.]: T. Piecuch. Koszalin [b.r.]

40/41
Nr opisu: 0000004975
Znaczenie kontroli struktury osadu czynnego w procesie tlenowej stabilizacji.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Prz. Komunal. 1999 nr 2, s. 71-73, bibliogr. 18 poz.

41/41
Nr opisu: 0000024289
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów medycznych.
[Aut.]: Janusz** Wandrasz, Krzysztof Gaska.
-Prz. Komunal. 1998 nr 3 dod., s. 3-32, bibliogr. 59 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie