Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRZ GEOL
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/36
Nr opisu: 0000119412   
Lokalizacja i likwidacja pustek podziemnych w masywie skał triasowych narażonych na oddziaływanie deformacyjne ze strony podbierającej eksploatacji złoża karbońskiego.
[Aut.]: Grzegorz Strozik, Rafał Jendruś.
-Prz. Geol. 2017 R. 65 nr 10/2, s. 840-847, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

płytka eksploatacja górnicza ; badanie geofizyczne ; nieciągłe deformacje podłoża ; skała węglanowa ; wypełnianie pustek podziemnych ; osiadanie terenu górniczego

shallow mining operation ; geophysical test ; discontinuous ground deformations ; carbonate rock ; filling of underground voids ; mining area subsidence

2/36
Nr opisu: 0000117976   
Masyw skalny jako podłoże budowli.
[Aut.]: Sławomir Kwiecień, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Frogowski.
-Prz. Geol. 2017 R. 65 nr 8, s. 511-515, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

silos ; fundament ; osiadanie ; test obciążeniowy płyty ; sztywność wapienia ; podłoże skalne

silos ; foundation ; settlement ; plate load test ; limestone stiffness ; bedrock

3/36
Nr opisu: 0000119677   
Parametry geotechniczne częstochowskich iłów rudonośnych z rejonu Konopisk (SW obrzeżenie Częstochowy).
[Aut.]: Iwona Dudko-Pawłowska, Magdalena Kowalska, Magdalena Gawlik.
-Prz. Geol. 2017 R. 65 nr 10/2, s. 848-855, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

ił rudonośny ; Konopiska ; własności geologiczno-inżynierskie

ore-bearing clay ; Konopiska ; geological-engineering properties

4/36
Nr opisu: 0000114797   
Pilotażowy projekt badawczy geologicznego składowania CO2 w Republice Czeskiej (REPP-CO2).
[Aut.]: P. Bujok, Sylwia* Lutyńska, M. Klempa, M. Porzer.
-Prz. Geol. 2017 R. 65 nr 3, s. 159-160, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

CCS ; składowanie geologiczne ; złoże węglowodorów ; projekt pilotażowy

CCS ; geological storage ; hydrocarbon deposit ; pilot project

5/36
Nr opisu: 0000119672   
Wpływ uziarnienia i granic konsystencji na klasyfikację wybranych gruntów spoistych w świetle zmieniających się kryteriów normowych.
[Aut.]: Magdalena Kowalska, Iwona Dudko-Pawłowska, Magdalena Gawlik.
-Prz. Geol. 2017 R. 65 nr 10/2, s. 707-716, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

klasyfikacja gruntów ; grunt spoisty ; granice konsystencji ; aparat Casagrande'a ; penetrometr stożkowy

classification of soils ; cohesive soil ; consistency limits ; Casagrande's apparatus ; cone penetrometer

6/36
Nr opisu: 0000104830   
Rezultaty badań eksperymentalnych i modelowania hydrogeochemicznego efektów interakcji między gazami kwaśnymi (CO2 i H2S) a środowiskiem geologicznym wybranych skał GZW.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska.
-Prz. Geol. 2015 R. 63 nr 10/2, s. 887-892, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

gaz kwaśny ; dwutlenek węgla ; siarkowodór ; modelowanie hydrogeochemiczne ; sekwestracja geologiczna

acid gas ; carbon dioxide ; hydrogen sulphide ; hydrogeochemical modelling ; geological sequestration

7/36
Nr opisu: 0000077576   
Eksponaty geologiczne w osiemnastowiecznym Naturalienkabinet księdza Leopolda Jana Szersznika z Cieszyna.
[Aut.]: Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
-Prz. Geol. 2013 R. 61 nr 1, s. 25-29, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

Szersznik Leopold Jan ; Naturalienkabinet ; kolekcja geologiczna ; historia geologii ; Muzeum Geologii Złóż

Szersznik Leopold Jan ; Naturalienkabinet ; geological collection ; history of geology ; Museum of Mineral Deposit

8/36
Nr opisu: 0000073127   
Las Médulas (Hiszpania), dawna kopalnia złota.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Geol. 2012 R. 60 nr 9, s. 480-484, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

Hiszpania ; Las Medulas ; kopalnia złota ; hydrourabianie ; złoże naniesione ; złoże okruchowe ; krajobraz pogórniczy

Spain ; Las Medulas ; gold mine ; hydraulic mining ; alluvial deposit ; placer ; post-mining landscape

9/36
Nr opisu: 0000097925   
Applied Geology Week na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Gliwice, 22-26.11.2010.
[Aut.]: Iwona Jonczy, Łukasz Gawor.
-Prz. Geol. 2011 R. 59 nr 5, s. 382

sprawozdanie konferencyjne ; konferencja międzynarodowa ; geologia ; Politechnika Śląska ; Applied Geology Week 2010

conference report ; international conference ; geology ; Silesian University of Technology ; Applied Geology Week 2010

10/36
Nr opisu: 0000082369   
Uroczystość nadania geologowi górniczemu prof. dr. hab. inż. Krystianowi Probierzowi doktoratu honoris causa na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie - 16.11.2010.
[Aut.]: Marek Marcisz.
-Prz. Geol. 2011 R. 59 nr 1, s. 26-27

Probierz Krystian ; doctor honoris causa ; Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

Probierz Krystian ; doctor honoris causa ; Technical University of Ostrava

11/36
Nr opisu: 0000066768   
Walory przyrody nieożywionej niektórych wysp zachodniej części Morza Bałtyckiego.
[Aut.]: Borys* Borówka, Marta* Kwaśny.
-Prz. Geol. 2011 R. 59 nr 6, s. 463-468, bibliogr. 9 poz.

geoturystyka ; Morze Bałtyckie ; budowa geologiczna

geotourism ; Baltic Sea ; geologic structure

12/36
Nr opisu: 0000058963   
Metoda biplot w interpretacji danych złożonych (CDA) w geologii.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus.
-Prz. Geol. 2010 R. 58 nr 5, s. 436-442, bibliogr. 11 poz.

analiza danych złożonych ; biplot ; skład chemiczny wód podziemnych ; porowatość skał

Compositional Data Analysis ; biplot ; groundwater chemical composition ; rock porosity

13/36
Nr opisu: 0000082969   
Od łodzika do amonita - wystawa głowonogów na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marta** Drogoś-Ligenza, Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
-Prz. Geol. 2010 R. 58 nr 1, s. 24

wystawa ; głowonóg

exhibition ; cephalopod

14/36
Nr opisu: 0000059634   
Wiesław Gabzdyl (1936-2010).
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Geol. 2010 R. 58 nr 10, s. 972-974

Gabzdyl Wiesław ; biografia ; geologia ; górnictwo

Gabzdyl Wiesław ; biography ; geology ; mining

15/36
Nr opisu: 0000097973   
Wystawa mineralogiczna na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Granaty - minerały jubilerskie i skałotwórcze.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marta** Drogoś-Ligenza, Łukasz Gawor.
-Prz. Geol. 2008 R. 56 nr 6, s. 429
Dodatkowe fotografie do artykułu (aut. Ł. Gawor), s. 414

kamień szlachetny ; minerał skałotwórczy ; granat ; wystawa ; Wydział Górnictwa i Geologii ; Politechnika Śląska

jewel ; rock-forming mineral ; garnet ; exhibition ; Faculty of Mining and Geology ; Silesian University of Technology

16/36
Nr opisu: 0000032113   
O głowonogach ze zbiorów Muzeum Geologii Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
[Aut.]: Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
-Prz. Geol. 2007 t. 55 nr 11, s. 934-937, bibliogr. 8 poz.

głowonóg ; Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii ; Muzeum Geologii Złóż

cephalopod ; Silesian University of Technology ; Faculty of Mining and Geology ; Museum of Mineral Deposit

17/36
Nr opisu: 0000014400   
Surowce mineralne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Bronisława** Hanak.
-Prz. Geol. 2005 R. 53 nr 9, s. 726-733, bibliogr.11 poz.

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; surowce mineralne ; odpady hutnicze ; odpady energetyczne ; gospodarka odpadami

Upper Silesian Coal Basin ; mineral resources ; metallurgical wastes ; energetic waste ; waste management

18/36
Nr opisu: 0000006296
Obliczanie średniej wartości pH wody atmosferycznej.
[Aut.]: Irena** Wilkosz.
-Prz. Geol. 2003 R. 51 nr 11, s. 950-951

woda atmosferyczna ; pH wody ; średnia ważona ; jony wodorowe ; stężenie

atmospheric water ; water ph ; weighted mean ; hydrogen ions ; concentration

19/36
Nr opisu: 0000011760
Recenzja. [Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek** Pozzi. -Prz. Geol. 2003 R. 51 nr 1, s. 33
[Praca recenzowana]: Atlas petrograficzny węgli brunatnych

węgiel brunatny ; petrografia ; atlas ; Polska ; recenzja

lignite ; petrography ; atlas ; Poland ; review

20/36
Nr opisu: 0000000813
Metody wyznaczania przeciętnej zawartości pierwiastków w osadach zanieczyszczonych zbiorników.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, G. Pęciak.
-Prz. Geol. 2002 R. 50 nr 8, s. 701-704, bibliogr. 13 poz.

21/36
Nr opisu: 0000000811
Młode procesy tektoniczne w strefie uskoku Dien Bien Phu (NW Wietnam) w świetle wstępnych wyników badań osadów czwartorzędowych.
[Aut.]: W. Zuchiewicz, N. Cuong, Andrzej* Bluszcz, M. Michalik.
-Prz. Geol. 2002 R. 50 nr 10/1, s. 861-870, bibliogr. 21 poz.

22/36
Nr opisu: 0000002256
Jubileuszowe uroczystości 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Geol. 2001 R. 49 nr 4, s. 281-284

23/36
Nr opisu: 0000002326
Roślinność węglotwórcza karbonu w zbiorach muzeum Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Geol. 2001 R. 49 nr 3, s. 195-196

24/36
Nr opisu: 0000005556
Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie - szansa dalszego rozwoju czy zagrożenie?.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Geol. 2000 R. 48 nr 12, s. 1098-1113, bibliogr. 8 poz.

25/36
Nr opisu: 0000004487
Konferencja nt. Górnictwo zrównoważonego rozwoju na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 30.11.2000.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Geol. 2000 T. 48 nr 6, s. 532

26/36
Nr opisu: 0000002105
Znaczenie waloryzacji i ochrony obiektów przyrody nieożywionej oraz zabytków myśli geologiczno-górniczej dla rozwoju województwa śląskiego.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus, Rafał Morga.
-Prz. Geol. 2000 R. 48 nr 9, s. 829-831, bibliogr. 5 poz.

27/36
Nr opisu: 0000005027
Wizyta w Polsce profesora Shunsuke Sakurai prezydenta Światowego Stowarzyszenia Mechaniki Skał - ISRM.
[Aut.]: Marek** Kwaśniewski, J. Pinińska, W. Zuberek.
-Prz. Geol. 1999 R. 47 nr 3, s. 124-126

28/36
Nr opisu: 0000028254
150 lat Węgierskiego Towarzystwa Geologicznego.
[Aut.]: Andrzej** Ślączka.
-Prz. Geol. 1998 R. 46 nr 6, s. 481

29/36
Nr opisu: 0000026604
Udział nauk górniczych w kształceniu geologów na Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek** Pozzi.
-Prz. Geol. 1997 R. 45 nr 12, s. 1241-1243, bibliogr. 6 poz.

30/36
Nr opisu: 0000026385
Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla - jubileusz 60-lecia urodzin profesora Wiesława Gabzdyla, Gliwice, 28-29.11.1996.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Geol. 1997 R. 45 nr 3, s. 238-240

31/36
Nr opisu: 0000034816
Związek między porowatością a stanem zachowania materiału kamiennego wybranych budowli zabytkowych na Górnym Śląsku.
[Aut.]: Małgorzata Labus.
-Prz. Geol. 1996 R. 44 nr 1, s. 55-58, bibliogr. 10 poz.

32/36
Nr opisu: 0000032871
Wistuliańskie osady jeziorne w Jaroszowie, Przedgórze Sudeckie: wstępne wyniki i perspektywy dalszych badań.
[Aut.]: D. Krzyszkowski, K. Choma-Moryl, T. Kuszell, M. Malkiewicz, Anna** Pazdur.
-Prz. Geol. 1995 R. 43 nr 2, s. 141-146, bibliogr. 10 poz.

33/36
Nr opisu: 0000043682
O występowaniu mułowca maghemitowego w warstwach porębskich z KWK Rymer w Rybniku Niedobczycach.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, J. Komraus, E. Popiel.
-Prz. Geol. 1994 R. 42 nr 11, s. 925-927, bibliogr. 10 poz.

34/36
Nr opisu: 0000043304
Stalagmity z czarno zabarwionymi laminami z Jaskini Ciemnej (Dolina Prądnika).
[Aut.]: A. Górny, M. Gradziński, Mieczysław** Pazdur.
-Prz. Geol. 1994 R. 42 nr 4, s. 270-271, bibliogr. 6 poz.

35/36
Nr opisu: 0000052516
Złoże węgla brunatnego Andżu w KRLD.
[Aut.]: Tadeusz** Godula.
-Prz. Geol. 1992 R. 40 nr 9, s. 560-564, bibliogr. 2 poz.

36/36
Nr opisu: 0000064680
Recenzja. [Aut.]: Andrzej* Bluszcz. -Prz. Geol. 1988 R. 36 nr 3, s. 181-182
[Praca recenzowana]: Thermoluminescence of solids / S. W. S. McKeever. Cambridge 1985

stosując format:
Nowe wyszukiwanie