Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRZ BUD
Liczba odnalezionych rekordów: 268Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/268
Nr opisu: 0000134817   
Hale namiotowe - płatew z rury cienkościennej, studium przypadku.
[Aut.]: Ryszard Walentyński, Monika Siwek.
-Prz. Bud. 2020 nr 3, s. 18-21, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

hala namiotowa ; płatew ; rura cienkościenna

span tent ; purlin ; light wall tube

2/268
Nr opisu: 0000137163
InfraBIM - przenikanie świata realnego i wirtualnego - rozmowa z dr. hab. inż Markiem Salamakiem, profesorem Politechniki Śląskiej.. [Rozm. przepr.] Grażyna Furmańczyk-Ziemińska.
[Aut.]: Marek Salamak, G. Furmańczyk-Ziemińska.
-Prz. Bud. 2020 nr 9, s. 16-17

BIM ; infraBIM ; Budownictwo 4.0

BIM ; infraBIM ; Civil Engineering 4.0

3/268
Nr opisu: 0000138597
InfraBIM 2020 V4 Expo & Multi-Conference najważniejsze wydarzenie BIM w Europie Środkowo-Wschodniej.
[Aut.]: Marek Salamak.
-Prz. Bud. 2020 nr 12, s. 15

BIM ; infraBIM ; Budownictwo 4.0 ; sprawozdanie

BIM ; infraBIM ; Civil Engineering 4.0 ; report

4/268
Nr opisu: 0000135762   
Propozycja wzmocnienia łukowego zadaszenia ABM240.
[Aut.]: Ryszard Walentyński, Maciej Wojciech Wiśniowski, Krzysztof Jan* Kozieł.
-Prz. Bud. 2020 nr 4, s. 10-17, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wzmocnienie konstrukcji ; system ABM

strengthening of construction ; ABM system

5/268
Nr opisu: 0000131906
Deformacja polistyrenu grafitowego - badania w warunkach laboratoryjnych.
[Aut.]: Paweł Krause.
-Prz. Bud. 2019 nr 10, s. 95-98, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

polistyren grafitowy ; EPS ; promieniowanie słoneczne ; deformacja

graphite polistyrene ; EPS ; solar radiation ; deformation

6/268
Nr opisu: 0000130723   
O stosowanych w Polsce nietypowych rozwiązaniach dachowych dźwigarów kablobetonowych.
[Aut.]: Jacek Hulimka.
-Prz. Bud. 2019 nr 7/8, s. 70-74. Punktacja MNiSW 5.000

dźwigar kablobetonowy ; dźwigar dachowy ; typizacja ; rozwiązania nietypowe

post-tensioned girder ; roof girder ; typification ; untypical solutions

7/268
Nr opisu: 0000129302   
Wpływ otworu i nadproża na nośność ściskanych ścian z betonu komórkowego.
[Aut.]: Łukasz Drobiec.
-Prz. Bud. 2019 nr 4, s. 12-16, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ABK ; ściskanie ; ściana betonowa ; beton komórkowy ; spoina pionowa ; nośność ściany

AAC ; compression ; concrete wall ; cellular concrete ; vertical joint ; wall load capacity

8/268
Nr opisu: 0000129504   
XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji.
[Aut.]: Łukasz Drobiec.
-Prz. Bud. 2019 nr 5, s. 3

sprawozdanie konferencyjne ; budownictwo ; projektowanie konstrukcji

conference report ; civil engineering ; constructional design

9/268
Nr opisu: 0000127222
Badanie wytrzymałości na rozciąganie prętów kompozytowych na bazie włókien szklanych z siatek zbrojeniowych prefabrykowanych.
[Aut.]: Aleksandra* Rduch, Łukasz* Rduch, Michał Pitas, Mieczysław Kot, Tomasz Hahn, Karol Konopka, Robert Cybulski, Ryszard Walentyński.
-Prz. Bud. 2018 nr 12, s. 37-40, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

pręt zbrojeniowy ; wytrzymałość na rozciąganie ; badanie

reinforced concrete bar ; tensile strength ; testing

10/268
Nr opisu: 0000121604   
Stan graniczny użytkowalności w konstrukcjach murowych - przepisy normowe i wyniki badań.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk.
-Prz. Bud. 2018 nr 2, s. 8-17, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

konstrukcja murowa ; stan graniczny użytkowalności ; przepisy budowlane ; normalizacja ; wyniki badań

masonry structure ; serviceability limit state ; building regulations ; standardization ; test results

11/268
Nr opisu: 0000123812   
Zabezpieczenie powłokami epoksydowymi stali zbrojeniowej przed korozją w betonie.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok.
-Prz. Bud. 2018 nr 6, s. 31-35, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

stal zbrojeniowa ; korozja betonu zbrojonego ; powłoka epoksydowa

reinforcing steel ; corrosion of reinforced concrete ; epoxy coating

12/268
Nr opisu: 0000121605   
Zabezpieczenie stali zbrojeniowej przed korozją w betonie metodą cynkowania ogniowego.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok.
-Prz. Bud. 2018 nr 2, s. 18-23, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

stal zbrojeniowa ; zabezpieczenie przed korozją ; cynkowanie ogniowe ; korozja betonu

reinforcing steel ; corrosion protection ; hot galvanizing ; concrete corrosion

13/268
Nr opisu: 0000125712   
Zagadnienia trwałości w projektowaniu konstrukcji żelbetowych.
[Aut.]: Adam** Zybura, Andrzej Śliwka.
-Prz. Bud. 2018 nr 10, s. 15-21, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

konstrukcja żelbetowa ; projektowanie ; trwałość ; Eurokod 2

reinforced concrete structure ; design ; durability ; Eurocode 2

14/268
Nr opisu: 0000126609   
Zbrojenie ze stali nierdzewnej jako sposób na wydłużenie trwałości konstrukcji żelbetowych.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok.
-Prz. Bud. 2018 nr 11, s. 24-27, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

stal nierdzewna ; zbrojenie ; konstrukcja żelbetowa ; trwałość

stainless steel ; reinforcement ; reinforced concrete structure ; durability

15/268
Nr opisu: 0000112409
Ogólnopolska Konferencja InfraBIM.
[Aut.]: Marek Salamak.
-Prz. Bud. 2017 nr 1, s. 12-13

prawo zamówień publicznych ; BIM ; konferencja naukowa ; sprawozdanie konferencyjne

public procurement law ; BIM ; conference ; conference report

16/268
Nr opisu: 0000119704
Właściwości i zastosowanie kompozytowych prętów zbrojeniowych.
[Aut.]: Aleksandra* Rduch, Łukasz* Rduch, Ryszard Walentyński.
-Prz. Bud. 2017 nr 11, s. 43-46, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

pręt zbrojeniowy ; pręt kompozytowy ; właściwości mechaniczne ; właściwości fizyczne ; właściwości techniczne

reinforced concrete bar ; composite rod ; mechanical properties ; physical properties ; technical properties

17/268
Nr opisu: 0000119040
Wpływ anomalii i defektów cieplnych na rozkład temperatury ścian zewnętrznych.
[Aut.]: Paweł Krause.
-Prz. Bud. 2017 nr 10, s. 15-18, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

rozkład temperatury ; ściana zewnętrzna ; ochrona cieplna ; błędy wykonawcze ; diagnostyka cieplna budynku

temperature distribution ; exterior wall ; heat protection ; execution errors ; thermal diagnostic of building

18/268
Nr opisu: 0000106260   
Wpływ zasięgu polaryzacji pręta zbrojeniowego na wyniki elektrochemicznych badań korozyjnych.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Michael* Pamuła.
-Prz. Bud. 2016 nr 5, s. 28-31, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

polaryzacja ; pręt zbrojeniowy ; korozja ; EIS

polarization ; reinforced concrete bar ; corrosion ; EIS

19/268
Nr opisu: 0000107450
XVI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Prz. Bud. 2016 nr 7/8, s. 20-21

Politechnika Śląska ; Wydział Budownictwa ; konferencja naukowa ; sprawozdanie

Silesian University of Technology ; Faculty of Civil Engineering ; conference ; conference report

20/268
Nr opisu: 0000107929
XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA 2016 na tle działalności Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB.
[Aut.]: Adam** Zybura, Ireneusz Jóźwiak.
-Prz. Bud. 2016 nr 9, s. 14-18

budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne ; Kontra 2016 ; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

building engineering ; conference report ; Kontra 2016 ; Polish Association of Construction Engineers and Technicians

21/268
Nr opisu: 0000099063   
Awaria stropów DZ-3, przyczyny awarii i sposób naprawy stropów.
[Aut.]: Andrzej** Malczyk, Bernard Kotala.
-Prz. Bud. 2015 nr 5, s. 43-47, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

strop z prefabrykatów wielkopłytowych ; awaria budowlana ; naprawa konstrukcji ; prefabrykowany strop belkowo-pustakowy

roof of prefabricated panel ; building failure ; repair of structure ; prefabricated beam-hollow brick

22/268
Nr opisu: 0000103143   
Diagnostyka obiektów budowlanych w ujęciu geotechnicznym.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Prz. Bud. 2015 nr 12, s. 49-51, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

obiekt budowlany ; diagnostyka geotechniczna ; uszkodzenie budynku ; stan techniczny budynku

building object ; geotechnical diagnostics ; building damage ; building technical state

23/268
Nr opisu: 0000098453
Efektywność zbrojenia siatkami kompozytowymi murowanych ścian zginanych z płaszczyzny.
[Aut.]: R. Orłowicz, R. Jaworski, R. Nowak, Łukasz Drobiec.
-Prz. Bud. 2015 nr 4, s. 22-24, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ściana murowa ; zbrojenie ; siatka kompozytowa

masonry wall ; reinforcement ; composite grid

24/268
Nr opisu: 0000103349   
Konferencja "70 lat Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej na tle rozwoju inżynierii budowlanej".
[Aut.]: Jan Ślusarek, Ireneusz Jóźwiak.
-Prz. Bud. 2015 nr 12, s. 5-7

Politechnika Śląska ; Wydział Budownictwa ; jubileusz ; sprawozdanie konferencyjne

Silesian University of Technology ; Faculty of Civil Engineering ; jubilee ; conference report

25/268
Nr opisu: 0000101000   
Problemy związane z nośnością i statecznością podestów wiszących wykonanych w latach 90. ub. wieku.
[Aut.]: Bernard Kowolik, Lesław Niewiadomski, Jan** Zamorowski.
-Prz. Bud. 2015 nr 7-8, s. 32-38, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

podest wiszący ; podest ruchomy ; nośność ; stateczność ; ocena

hanging platform ; mobile platform ; load capacity ; stability ; assessment

26/268
Nr opisu: 0000101905   
Wpływ zbrojenia na nośność ścian z betonu komórkowego poddanych ściskaniu ze zginaniem.
[Aut.]: R. Orłowicz, R. Jaworski, Łukasz Drobiec.
-Prz. Bud. 2015 nr 10, s. 31-33, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ściana betonowa ; beton komórkowy ; zbrojenie ; mur zbrojony ; ściana niezbrojona ; ściskanie ; zginanie ; nośność ściany

concrete wall ; aerated concrete ; reinforcement ; reinforced masonry ; non-reinforced wall ; compression ; bending ; wall load capacity

27/268
Nr opisu: 0000100999   
XV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa Gliwice-Szczyrk.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Prz. Bud. 2015 nr 7/8, s. 18-19

budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne

building engineering ; conference report

28/268
Nr opisu: 0000103141
Zbrojenie nadproży z betonu komórkowego siatkami kompozytowymi.
[Aut.]: R. Orłowicz, R. Jaworski, R. Nowak, Łukasz Drobiec.
-Prz. Bud. 2015 nr 12, s. 34-36, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

beton komórkowy ; nadproże ; zbrojenie ; siatka kompozytowa

aerated concrete ; lintel ; reinforcement ; composite grid

29/268
Nr opisu: 0000091527   
Cementy specjalne - nowe kryteria klasyfikacji, wymagań i oceny zgodności.
[Aut.]: A. Garbacik, Zbigniew Giergiczny.
-Prz. Bud. 2014 nr 5, s. 28-30, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

cement specjalny ; ocena zgodności ; norma cementowa ; PN-EN 197-1 ; PN-EN 14216 ; PN-B-19707 ; SR ; HSR ; LH ; VLH ; NA ; cement wieloskładnikowy ; cement portlandzki

special cement ; conformity assessment ; cement standard ; PN-EN 197-1 ; PN-EN 14216 ; PN-B-19707 ; SR ; HSR ; LH ; VLH ; NA ; composite cement ; Portland cement

30/268
Nr opisu: 0000089688   
Kaskada błędów wiodąca do awarii - schody kaskadowe Stadionu Narodowego. Cz. 1, Błędy koncepcji i projektu pierwotnego.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Marek Węglorz.
-Prz. Bud. 2014 nr 2, s. 34-39, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

schody kaskadowe ; konstrukcja żelbetowa ; konstrukcja monolityczna ; błąd konstrukcyjny ; Stadion Narodowy ; Warszawa

cascade stairs ; reinforced concrete structure ; monolithic structure ; construction error ; National Stadium ; Warsaw

31/268
Nr opisu: 0000090165   
Kaskada błędów wiodąca do awarii - schody kaskadowe Stadionu Narodowego. Cz. 2, Błędy projektu zamiennego i realizacji.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Marek Węglorz.
-Prz. Bud. 2014 nr 3, s. 31-38, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

schody kaskadowe ; konstrukcja prefabrykowana ; konstrukcja monolityczna ; błąd konstrukcyjny ; Stadion Narodowy ; Warszawa

cascade stairs ; prefabricated construction ; monolithic structure ; construction error ; National Stadium ; Warsaw

32/268
Nr opisu: 0000091538   
Kompatybilność domieszki napowietrzającej i upłynniającej w przypadku mieszanek cementowych.
[Aut.]: Janusz** Szwabowski, Beata Łaźniewska-Piekarczyk.
-Prz. Bud. 2014 nr 5, s. 69-72, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

domieszka napowietrzająca ; mieszanka cementowa ; domieszka upłynniająca ; mieszanka betonowa

air-entraining admixture ; cement mixture ; water-reducing admixture ; concrete mix

33/268
Nr opisu: 0000091531   
Laserowy system do badania skurczu wczesnego elementów betonowych w powiązaniu z oznaczaniem czasu wiązania.
[Aut.]: Jacek Gołaszewski, Grzegorz Cygan, Michał* Drewniok.
-Prz. Bud. 2014 nr 5, s. 34-36, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

skurcz wczesny ; element betonowy ; belka betonowa ; mieszanka betonowa

early shrinkage ; concrete element ; concrete beam ; concrete mix

34/268
Nr opisu: 0000091660
Odporność na korozję siarczanową zapraw na cementach zawierających popiół lotny wapienny.
[Aut.]: Monika* Dąbrowska, Zbigniew Giergiczny.
-Prz. Bud. 2014 nr 5, s. 11-13, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zaprawa cementowa ; popiół lotny wapienny ; korozja siarczanowa

cement mortar ; calcareous fly ash ; sulfate corrosion

35/268
Nr opisu: 0000093001
Wady podparcia drewnianej konstrukcji dachu w zabytkowym kościele.
[Aut.]: Katarzyna Adamczyk, Janusz Brol, Andrzej** Malczyk.
-Prz. Bud. 2014 nr 9, s. 37-40, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

konstrukcja drewniana ; kościół zabytkowy ; Wodzisław Śląski ; konstrukcja dachu ; remont

wooden construction ; historic church ; Wodzisław Śląski ; roof construction ; overhaul

36/268
Nr opisu: 0000091530   
Wpływ napowietrzenia na odporność mrozową betonów zawierających popiół lotny wapienny.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny, Katarzyna* Synowiec.
-Prz. Bud. 2014 nr 5, s. 31-33, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

odporność na mróz ; beton napowietrzony ; popiół lotny ; mrozoodporność betonu

freeze resistance ; air-entrained concrete ; fly ash ; frost resistance concrete

37/268
Nr opisu: 0000093517   
Wybrane osiągnięcia starożytnej geotechniki.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Prz. Bud. 2014 nr 10, s. 43-46, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

starożytność ; geotechnika ; obiekt budowlany ; historia budownictwa

antiquity ; geotechnics ; building object ; construction history

38/268
Nr opisu: 0000092702
XIV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice - Szczyrk, 8-9 maja 2014.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Prz. Bud. 2014 nr 7/8, s. 14-15

budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne

building engineering ; conference report

39/268
Nr opisu: 0000092999   
XIX Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA 2014 "Trwałość budowli i ochrona przed korozją".
[Aut.]: Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 2014 nr 9, s. 10-12. Punktacja MNiSW 5.000

konferencja naukowa ; Kontra 2014 ; ochrona antykorozyjna ; trwałość budowli

conference ; Kontra 2014 ; anticorrosion protection ; buildings sustainability

40/268
Nr opisu: 0000115097
XXIX Ogólnopolska konferencja "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - WPPK-2014.
[Aut.]: Ireneusz Jóźwiak.
-Prz. Bud. 2014 nr 6, s. 6-9

budownictwo ; projektowanie konstrukcji ; sprawozdanie konferencyjne

building engineering ; constructional design ; conference report

41/268
Nr opisu: 0000087824   
"Pięta Achillesa" samonośnych hal łukowych w technologii ABM.
[Aut.]: Ryszard Walentyński, Robert Cybulski, Krzysztof Jan* Kozieł.
-Prz. Bud. 2013 nr 10, s. 46-49, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

hala łukowa ; panel samonośny ; technologia ABM 120 ; technologia ABM 240 ; sztywność ; nośność ; zginanie

arch-shaped hall ; self-supporting panel ; ABM 120 technology ; ABM 240 technology ; stiffness ; load capacity ; bending

42/268
Nr opisu: 0000077029
Ocena zagrożenia korozją zbrojenia konstrukcji żelbetowych. Cz. 2, Elektrochemiczne badania korozyjne.
[Aut.]: Adam** Zybura, Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok.
-Prz. Bud. 2013 nr 1, s. 46-51, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

korozja zbrojenia ; beton konstrukcyjny ; ochrona antykorozyjna ; konstrukcja betonowa ; rezystywność

reinforcement corrosion ; structural concrete ; corrosion resistance ; concrete construction ; electrical resistivity

43/268
Nr opisu: 0000079686
Ośrodek jeździecki w Zakrzowie jako przykład rewitalizacji zabudowań dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego.
[Aut.]: Anna* Mazik.
-Prz. Bud. 2013 nr 3, s. 103-107, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ośrodek jeździecki ; rewitalizacja ; Państwowe Gospodarstwo Rolne ; adaptacja budynku

equestrian center ; revitalization ; State Agricultural Farm ; adaptation of building

44/268
Nr opisu: 0000086709   
Podatność węzłów na przesuw w konstrukcjach prętowych na przykładzie dwóch przekryć pawilonów wystawowych.
[Aut.]: Jan** Zamorowski, Bernard Kowolik.
-Prz. Bud. 2013 nr 7/8, s. 61-66, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

konstrukcja prętowa ; pawilon wystawowy ; połączenie zakładkowe ; kopuła ; przekrycie dachowe

bar construction ; exhibition hall ; lap joint ; cupola ; roof cover

45/268
Nr opisu: 0000088415   
Podejmowanie robót budowlanych w kontekście oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Prz. Bud. 2013 nr 11, s. 35-38, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

modernizacja budynku ; posadowienie ; badanie geotechniczne ; warunki geotechniczne ; prawo budowlane ; podłoże gruntowe

building modernization ; foundation ; geotechnical test ; geotechnical conditions ; building law ; subsoil

46/268
Nr opisu: 0000079687
Rewitalizacja - dziękuję, poczekam.
[Aut.]: Joanna Serdyńska.
-Prz. Bud. 2013 nr 3, s. 124-127, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

rewitalizacja ; programowanie funkcjonalne w architekturze ; adaptacja budynku

revitalization ; functional programming in architecture ; adaptation of building

47/268
Nr opisu: 0000080891   
Strefa zakotwień kabli sprężających - problemy technologiczne i projektowe.
[Aut.]: Piotr* Owerko, Marek Salamak.
-Prz. Bud. 2013 nr 4, s. 26-31, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

strefa zakotwień ; most betonowy ; naprężenia złożone

anchorage zone ; concrete bridge ; complex state of stress

48/268
Nr opisu: 0000078108
Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Cz. 1, Wytrzymałość muru na ściskanie.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk.
-Prz. Bud. 2013 nr 2, s. 26-33, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

mur ; silikatowy element murowy ; wytrzymałość muru ; wytrzymałość na ściskanie ; cegła wapienno-piaskowa ; cegła wapienno-krzemianowa ; element murowy

wall ; calcium silicate masonry unit ; wall strength ; compressive strength ; sand-lime brick ; calcium-silicate brick ; masonry unit

49/268
Nr opisu: 0000084343
Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Cz. 2, Wytrzymałość muru na ścinanie.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk.
-Prz. Bud. 2013 nr 5, s. 19-25, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

mur ; wytrzymałość muru ; wytrzymałość na ścinanie ; silikatowy element murowy

wall ; wall strength ; shear strength ; calcium silicate masonry unit

50/268
Nr opisu: 0000087814
Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Cz. 3, Wytrzymałość muru na zginanie.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk.
-Prz. Bud. 2013 nr 10, s. 28-35, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

mur ; wytrzymałość muru ; silikatowy element murowy ; wytrzymałość na zginanie

wall ; wall strength ; calcium silicate masonry unit ; bending strength

51/268
Nr opisu: 0000078107
Wpływ warunków prowadzenia robót betonowych na ryzyko powstania wczesnych rys termiczno-skurczowych.
[Aut.]: Barbara Klemczak, Agnieszka Knoppik-Wróbel.
-Prz. Bud. 2013 nr 2, s. 14-20, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

konstrukcja betonowa ; zarysowanie ; rysa termiczna ; rysa skurczowa ; masywna płyta fundamentowa ; ściana żelbetowa ; uszkodzenie betonu

concrete structure ; scratch ; thermal crack ; shrinkage crack ; massive foundation slab ; reinforced concrete wall ; concrete damage

52/268
Nr opisu: 0000079688
Współczesne tendencje w adaptowaniu obiektów sakralnych w Europie.
[Aut.]: Martyna* Wojtuszek.
-Prz. Bud. 2013 nr 3, s. 141-144, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

obiekt sakralny ; architektura sakralna ; adaptacja budynku ; kościół

sacral object ; sacral architecture ; adaptation of building ; church

53/268
Nr opisu: 0000085161   
XIII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice - Szczyrk, 9-10 maja 2013 r.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Prz. Bud. 2013 nr 6, s. 2-3

Wydział Budownictwa ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne

Faculty of Civil Engineering ; building engineering ; conference report

54/268
Nr opisu: 0000070216
Charakter i przyczyny powstawania wczesnych rys termiczno-skurczowych w konstrukcjach betonowych.
[Aut.]: Barbara Klemczak, Agnieszka Knoppik-Wróbel.
-Prz. Bud. 2012 nr 2, s. 28-36, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

konstrukcja betonowa ; zarysowanie ; płyta fundamentowa ; naprężenie termiczno-skurczowe ; wilgotność ; ściana żelbetowa

concrete construction ; scratch ; foundation slab ; thermal shrinkage stress ; moisture ; reinforced concrete wall

55/268
Nr opisu: 0000071382   
Monitorowanie osiadań fundamentów hiperboidalnej chłodni kominowej.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Prz. Bud. 2012 nr 5, s. 40-43, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

chłodnia kominowa ; osiadanie fundamentu ; monitoring ; badanie gruntu

cooling tower ; foundation settlement ; monitoring ; soil test

56/268
Nr opisu: 0000070550
Ocena wrażliwości konstrukcji betonowych z uwagi na wczesne wpływy termiczno-skurczowe.
[Aut.]: Barbara Klemczak, Agnieszka Knoppik-Wróbel.
-Prz. Bud. 2012 nr 3, s. 53-59, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

naprężenie termiczno-skurczowe ; konstrukcja betonowa ; wilgotność ; zarysowanie

thermal shrinkage stress ; concrete construction ; moisture ; scratch

57/268
Nr opisu: 0000075189   
Ocena zagrożenia korozją zbrojenia konstrukcji żelbetowych. Cz.1, Badania właściwości ochronnych betonu.
[Aut.]: Adam** Zybura, Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok.
-Prz. Bud. 2012 nr 11, s. 29-35, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

korozja zbrojenia ; beton konstrukcyjny ; ochrona antykorozyjna ; konstrukcja betonowa ; czynniki środowiskowe ; karbonatyzacja ; chlorek ; pomiar in situ

reinforcement corrosion ; structural concrete ; corrosion resistance ; concrete construction ; environmental factors ; carbonatization ; chloride ; in situ measurement

58/268
Nr opisu: 0000071062   
Stan zagrożenia żelbetowych zbiorników na wodę poddanych wpływom ciągłych i nieciągłych deformacji górniczych terenu.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
-Prz. Bud. 2012 nr 4, s. 96-99, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

zbiornik żelbetowy ; woda pitna ; deformacja terenu ; eksploatacja górnicza

reinforced concrete tank ; drinking water ; ground deformation ; mining exploitation

59/268
Nr opisu: 0000071063
System monitorowania konstrukcji cylindrycznego zbiornika na węgiel.
[Aut.]: Jacek Hulimka, R. Sieńko.
-Prz. Bud. 2012 nr 4, s. 146-150, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

zbiornik cylindryczny ; zbiornik na węgiel ; awaria ; monitoring ; system monitorowania konstrukcji

cylindrical tank ; coal tank ; failure ; monitoring ; structural health monitoring

60/268
Nr opisu: 0000071617   
Wyznaczanie współczynnika dyfuzji chlorków w betonie na podstawie badań migracji jonów w polu elektrycznym.
[Aut.]: Zofia Szweda, Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 2012 nr 6, s. 60-62, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

pole elektryczne ; dyfuzja chlorków ; migracja jonów ; beton

electric field ; chlorides diffusion ; ions migration ; concrete

61/268
Nr opisu: 0000073373   
XVIII konferencja naukowo-techniczna KONTRA 2012. "Trwałość budowli i ochrona przed korozją".
[Aut.]: Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 2012 nr 9, s. 63-64

konferencja ; trwałość budowli ; korozja ; sprawozdanie ; Kontra 2012

conference ; buildings sustainability ; corrosion ; report ; Kontra 2012

62/268
Nr opisu: 0000065580   
Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu.
[Aut.]: Jakub Czarnecki, Paweł* Maryńczuk.
-Prz. Bud. 2011 nr 4, s. 60-65, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

osiedle robotnicze ; zagospodarowanie przestrzenne ; rewaloryzacja

workers' housing estate ; site planning ; revaluation

63/268
Nr opisu: 0000063810   
Aspekty trwałości i wpływu na środowisko w projektowaniu konstrukcji betonowych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Prz. Bud. 2011 nr 2, s. 20-29, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

konstrukcja betonowa ; projektowanie ; trwałość konstrukcji ; środowisko ; normy międzynarodowe

concrete structure ; designing ; structure durability ; environment ; international standards

64/268
Nr opisu: 0000065578      
Modernizacja zasobów mieszkaniowych w technologii wielkopłytowej - możliwości realizacji w polskich realiach społeczno-ekonomicznych.
[Aut.]: Jerzy** Cibis, Wiesław* Olejko.
-Prz. Bud. 2011 nr 4, s. 48-51, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

budownictwo wielkopłytowe ; zabudowa mieszkaniowa ; zespół mieszkalny ; rewitalizacja

large panel building ; residential area ; housing estate ; revitalization

65/268
Nr opisu: 0000067430
Raportowanie ekologiczne w procesie inwestycyjnym.
[Aut.]: Jan** Pałasz.
-Prz. Bud. 2011 nr 7/8, s. 74-78, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

raport ekologiczny ; ochrona środowiska ; informacja o środowisku

ecological report ; environmental protection ; environment information

66/268
Nr opisu: 0000080932   
VI Krajowy Zjazd Młodej Kadry na Górnym Śląsku.
[Aut.]: Radosław Jasiński, H. Stawik.
-Prz. Bud. 2011 nr 12, s. 3-5. Punktacja MNiSW 3.000

PZITB ; zjazd

conference

67/268
Nr opisu: 0000081181
XI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. Gliwice - Szczyrk, 12-13 maja 2011 r.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Prz. Bud. 2011 nr 7/8, s. 10-11. Punktacja MNiSW 3.000

budownictwo ; konferencja

building engineering ; conference

68/268
Nr opisu: 0000056751   
Awaria dachu ze stalowymi płatwiami kratowymi.
[Aut.]: Walter** Wuwer, Szymon Swierczyna.
-Prz. Bud. 2010 nr 3, s. 34-38, bibliogr. 7 poz.

dach ; konstrukcja stalowa ; awaria ; płatew kratowa ; błędy projektowe

roof ; steel structure ; failure ; grid purlin ; design errors

69/268
Nr opisu: 0000058440
Awaria drewnianej szkieletowej konstrukcji ścian basenu kąpielowego.
[Aut.]: Andrzej** Malczyk, Janusz Brol.
-Prz. Bud. 2010 nr 7/8, s. 50-53

basen ; budynek szkieletowy ; szkielet drewniany ; awaria

swimming pool ; skeleton construction ; timber frame ; failure

70/268
Nr opisu: 0000057159
Modelowanie numeryczne współpracy chłodni kominowej z podłożem gruntowym.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Prz. Bud. 2010 nr 5, s. 44-47, bibliogr. 6 poz.

chłodnia kominowa ; konstrukcja żelbetowa ; konstrukcja hiperboidalna ; podłoże gruntowe ; osiadanie fundamentów ; analiza numeryczna

cooling tower ; reinforced concrete structure ; hyperboid structure ; ground surface ; foundation subsidence ; numerical analysis

71/268
Nr opisu: 0000055802
O mechanizmie uszkodzenia mikrostruktury matrycy cementowej betonu obiektów oczyszczalni ścieków przemysłowych.
[Aut.]: Barbara Słomka-Słupik, Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 2010 nr 2, s. 41-44

oczyszczalnia ścieków ; zbiornik żelbetowy ; zaczyn cementowy ; uszkodzenie betonu ; chlorek amonu ; chlorek wapnia ; sól Friedla

sewage treatment plant ; reinforced concrete tank ; composite cement ; concrete damage ; ammonium chloride ; calcium chloride ; Friedel salt

72/268
Nr opisu: 0000057302
Określenie stopnia zaawansowania procesów korozyjnych zbrojenia kielichowej konstrukcji dworca w Katowicach.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok, Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 2010 nr 6, s. 48-52, bibliogr. 4 poz.

konstrukcja żelbetowa ; słup kielichowy ; korozja zbrojenia ; zbrojenie betonu ; polaryzacja liniowa ; elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna ; dworzec kolejowy ; Katowice

reinforced concrete structure ; goblet column ; reinforcement corrosion ; concrete reinforcement ; linear polarization ; electrochemical impedance spectroscopy ; railway station ; Katowice

73/268
Nr opisu: 0000059205   
Przykłady uszkodzeń zabudowy jednorodzinnej w wyniku działania trąby powietrznej w miejscowości Kalina.
[Aut.]: Janusz Brol, Andrzej** Malczyk.
-Prz. Bud. 2010 nr 9, s. 50-53, bibliogr. 1 poz.

trąba powietrzna ; budynek mieszkalny ; uszkodzenie budynku ; Kalina (pow. lubliniecki, woj. śląskie)

tornado ; residential building ; building damage ; Kalina (Lubliniec district, Silesian Voivodeship)

74/268
Nr opisu: 0000055316   
Realizacja konstrukcji żelbetowej w warunkach jednoczesnych oddziaływań dynamicznych i niskich temperatur.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Jacek Hulimka, Rafał Krzywoń.
-Prz. Bud. 2010 nr 1, s. 29-33, bibliogr. 12 poz.

konstrukcja żelbetowa ; dojrzewanie betonu ; wytrzymałość betonu ; drgania podłoża ; konsolidacja dynamiczna ; wzmocnienie gruntu

reinforced concrete construction ; curing of concrete ; concrete strength ; ground vibrations ; dynamical consolidation ; soil strengthening

75/268
Nr opisu: 0000055801
Sprężone płyty kanałowe - błędy produkcyjne, montażowe i eksploatacyjne.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
-Prz. Bud. 2010 nr 2, s. 34-40, bibliogr. 5 poz.

strop ; płyta betonowa ; płyta kanałowa ; błąd montażu ; błąd produkcyjny

floor ; concrete slab ; channel slab ; assembly fault ; manufacture fault

76/268
Nr opisu: 0000057303
Stan zachowania i sposoby renowacji żelbetowych niecek basenowych.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk.
-Prz. Bud. 2010 nr 6, s. 63-66, bibliogr. 3 poz.

basen ; konstrukcja żelbetowa ; korozja betonu ; korozja zbrojenia ; stan techniczny ; renowacja

swimming pool ; reinforced concrete structure ; concrete corrosion ; reinforcement corrosion ; technical condition ; renovation

77/268
Nr opisu: 0000057304
Wymagania parametryczne w analizach uwzględniających degradację materiału ścinanych konstrukcji murowych.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Prz. Bud. 2010 nr 6, s. 66-70, bibliogr. 10 poz.

konstrukcja murowa ; przemieszczenie podłoża ; analiza numeryczna ; model Barcelona

masonry structure ; ground displacement ; numerical analysis ; Barcelona model

78/268
Nr opisu: 0000051503   
Badania zbrojonych ścian ceglanych ścinanych poziomo.
[Aut.]: Radosław Jasiński.
-Prz. Bud. 2009 nr 9, s. 28-36, bibliogr. 16 poz.

ściana ceglana ; ściana murowana ; zbrojenie ; naprężenie ; odkształcenie ; odkształcenie postaciowe

brick wall ; masonry wall ; reinforcement ; stress ; deformation ; non-dilatational strain

79/268
Nr opisu: 0000046434
Ekonomiczne aspekty stosowania betonów SCC.
[Aut.]: Jacek Gołaszewski, Dawid* Stolarczyk.
-Prz. Bud. 2009 nr 1, s. 49-54, bibliogr. 9 poz.

beton ; beton samozagęszczalny ; ściana żelbetowa ; analiza ekonomiczna

concrete ; self-compacting concrete ; reinforced concrete wall ; economic analysis

80/268
Nr opisu: 0000047549
Ewolucja zaleceń konstrukcyjnych w polskich normach projektowania konstrukcji żelbetowych. Cz. 2.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2009 nr 2, s. 30-39

konstrukcja żelbetowa ; belka ; słup ; zbrojenie ; dylatacja ; płyta krzyżowo zbrojona ; strop grzybkowy

reinforced concrete structure ; beam ; column ; reinforcement ; dilatation ; cross-reinforced plate

81/268
Nr opisu: 0000050806
Nadmierne napowietrzenie SCC spełniających kryterium rozpływu i metodyka jego obniżenia.
[Aut.]: Beata Łaźniewska-Piekarczyk.
-Prz. Bud. 2009 nr 7/8, s. 53-60, bibliogr. 17 poz.

beton samozagęszczalny ; napowietrzenie betonu ; domieszka przeciwpieniąca ; superplastyfikator ; skład betonu

self-compacting concrete ; concrete air entrainment ; anti-foaming admixture ; superplasticizer ; concrete composition

82/268
Nr opisu: 0000058063   
O działalności PZITB w latach 1987-1993.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2009 nr 6, s. 4-5

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; działalność naukowa ; zarząd główny

Polish Union of Building Engineers and Technicians ; scientific activity ; central board

83/268
Nr opisu: 0000058064   
Prof. Bohdan Lewicki doktorem honoris Causa Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2009 nr 3, s. 62-63

Lewicki Bohdan ; doktor honoris causa ; Politechnika Śląska ; budownictwo

Lewicki Bohdan ; doctor honoris causa ; Silesian University of Technology ; building industry

84/268
Nr opisu: 0000054526
Stan przedawaryjny konstrukcji dachu hali jako wynik błędów projektowych i wykonawczych.
[Aut.]: Jacek Hulimka, M. Skwarek.
-Prz. Bud. 2009 nr 12, s. 42-47

hala przemysłowa ; konstrukcja dachu ; awaria ; uszkodzenie budynku ; błędy projektowe ; błąd montażu

industrial hall ; roof construction ; failure ; building damage ; design errors ; assembly error

85/268
Nr opisu: 0000049599   
Technologia betonu samozagęszczalnego a betonu zagęszczanego w sposób tradycyjny.
[Aut.]: Jacek Gołaszewski.
-Prz. Bud. 2009 nr 6, s. 28-36, bibliogr. 24 poz.

beton samozagęszczalny ; mieszanka betonowa ; skład betonu ; właściwości reologiczne

self-compacting concrete ; concrete mix ; concrete composition ; rheological properties

86/268
Nr opisu: 0000032784   
Niezawodność obiektu budowlanego (w świetle pakietu norm PN-ISO).
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2008 nr 1, s. 44-50, bibliogr. 14 poz.

niezawodność ; inspekcja budowlana ; normy ; audyt

reliability ; structural inspection ; standards ; audit

87/268
Nr opisu: 0000041482
Nośność żużlobetonowych kanałowych płyt dachowych.
[Aut.]: Jacek Hulimka.
-Prz. Bud. 2008 nr 10, s. 36-42, bibliogr. 7 poz.

płyta dachowa ; dach ; obiekt przemysłowy ; nośność ; rozbiórka ; żużlobeton

roof slab ; roof ; industrial building ; load capacity ; demolition ; slag concrete

88/268
Nr opisu: 0000040867   
Uwagi o obliczaniu belek w trakcie modelowania stropów płytowo-żebrowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2008 nr 9, s. 50-53, bibliogr. 3 poz.

strop płytowo-żebrowy ; belka stropowa ; obliczenia

slab-beam floor ; computation ; floor beam

89/268
Nr opisu: 0000030193   
Czynniki sprzyjające biologicznej korozji konstrukcji żelbetowych. Cz. 1.
[Aut.]: Beata Cwalina, Z. Dzierżewicz.
-Prz. Bud. 2007 nr 7/8, s. 52-59, bibliogr. 35 poz.

konstrukcja żelbetowa ; korozja biologiczna ; biodeterioracja

reinforced concrete construction ; biological corrosion ; biodeterioration

90/268
Nr opisu: 0000025752
Decyzja o środowiskowych uwaunkowaniach w procesie inwestycyjnym.
[Aut.]: Jan** Pałasz.
-Prz. Bud. 2007 nr 3, s. 34-42, bibliogr. 7 poz.

proces inwestycyjny ; oddziaływanie na środowisko ; ocena oddziaływania na środowisko

investment process ; environmental impact ; environmental impact assessment

91/268
Nr opisu: 0000025751
Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego w konstrukcjach żelbetowych. Cz. 2: Badania materiałowe.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok.
-Prz. Bud. 2007 nr 3, s. 26-33, bibliogr. 18 poz.

badanie materiałowe ; zagrożenie korozją

reinforced concrete construction ; corrosion risk ; material testing

92/268
Nr opisu: 0000025749
Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Cz. 1: Charakterystyka procesu korozji zbrojenia w betonie.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok.
-Prz. Bud. 2007 nr 2, s. 20-25, bibliogr. 11 poz.

korozja zbrojenia ; konstrukcja żelbetowa ; powłoka ochronna ; inhibitor

reinforcement corrosion ; reinforced concrete construction ; coaching ; inhibitor

93/268
Nr opisu: 0000028268
Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Cz. 3: Podstawowe badania elektrochemiczne.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok.
-Prz. Bud. 2007 nr 6, s. 30-36, bibliogr. 17 poz.

konstrukcja żelbetowa ; zagrożenie korozją ; badanie elektrochemiczne ; otulina betonowa ; rezystywność

reinforced concrete construction ; corrosion risk ; electrochemical test ; concrete cover ; residence

94/268
Nr opisu: 0000030190
Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Cz.4: Zaawansowane badania elektrochemiczne.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok.
-Prz. Bud. 2007 nr 7/8, s. 36-43, bibliogr. 15 poz.

konstrukcja żelbetowa ; badania elektrochemiczne ; korozja zbrojenia ; szybkość korozji

reinforced concrete structure ; electrochemical tests ; reinforcing steel ; corrosion rate

95/268
Nr opisu: 0000031583   
Metody lokalizacji wad konstrukcji betonowych - metoda młoteczkowa. Cz. 2.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk.
-Prz. Bud. 2007 nr 10, s. 37-42, bibliogr. 17 poz.

konstrukcja betonowa ; metoda młoteczkowa ; badania nieniszczące ; metoda ultradźwiękowa ; aparatura pomiarowa

concrete construction ; hammer method ; nondestructive testing ; ultrasonic method ; measurement equipment

96/268
Nr opisu: 0000031068   
Metody lokalizacji wad konstrukcji betonowych - metoda ultradźwiękowa. Cz. 1.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk.
-Prz. Bud. 2007 nr 9, s. 29-36, bibliogr. 21 poz.

konstrukcja betonowa ; wada konstrukcyjna ; badania nieniszczące ; metoda ultradźwiękowa

concrete construction ; construction fault ; nondestructive testing ; ultrasonic method

97/268
Nr opisu: 0000028269
O potrzebie stosowania zbrojenia w spoinach wspornych muru.
[Aut.]: Łukasz Drobiec.
-Prz. Bud. 2007 nr 6, s. 42-45, bibliogr. 16 poz.

mur ; spoina wsporna ; zbrojenie

wall ; bed joint ; reinforcement

98/268
Nr opisu: 0000031067
Procesy istotne w przebiegu biologicznej biodegradacji konstrukcji żelbetowych. Cz. 2.
[Aut.]: Beata Cwalina, Z. Dzierżewicz.
-Prz. Bud. 2007 nr 9, s. 23-28, bibliogr. 41 poz.

konstrukcja żelbetowa ; biodegradacja ; korozja biologiczna ; korozja chemiczna ; korozja betonu ; korozja zbrojenia

reinforced concrete structure ; biodeterioration ; biological corrosion ; chemical corrosion ; concrete corrosion ; reinforcement corrosion

99/268
Nr opisu: 0000032576
Sposoby lokalizacji stali zbrojeniowej w konstrukacjach żelbetowych. Cz. 2: Metoda elektromagnetyczna.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk.
-Prz. Bud. 2007 nr 12, s. 31-37, bibliogr. 7 poz.

stal zbrojeniowa ; konstrukcja żelbetowa ; metoda elektromagnetyczna ; urządzenie elektromagnetyczne

reinforcing steel ; reinforced concrete structure ; electromagnetic method ; electromagnetic device

100/268
Nr opisu: 0000031943
Sposoby lokalizacji stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych. Cz. 1: Metoda radiologiczna.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk.
-Prz. Bud. 2007 nr 11, s. 34-39, bibliogr. 25 poz.

konstrukcja budowlana ; konstrukcja spawana ; konstrukcja stalowa ; metoda radiologiczna

building structure ; welded construction ; steel construction ; radiological method

101/268
Nr opisu: 0000032577
Wymagania dotyczące zakładów stosujących procesy spawalnicze przy wykonywaniu stalowych konstrukcji budowlanych - stan obecny i propozycje zmian.
[Aut.]: Joanna Deszcz, J. Słania.
-Prz. Bud. 2007 nr 12, s. 43-47, bibliogr. 9 poz.

konstrukcja stalowa ; konstrukcja budowlana ; konstrukcja spawana

steel construction ; building structure ; welded construction

102/268
Nr opisu: 0000026204   
Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. Cz. 1: O przeciwkorozyjnym działaniu otuliny betonowej na zbrojenie.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 2007 nr 1, s. 20-25, bibliogr. 12 poz.

konstrukcja betonowa ; otulina betonowa ; zbrojenie stalowe ; zagrożenie korozją ; korozja zbrojenia

concrete construction ; concrete cover ; steel reinforcement ; corrosion risk ; reinforcement corrosion

103/268
Nr opisu: 0000025750   
Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. Cz. 2: Zabezpieczenie prętów zbrojeniowych powłokami ochronnymi oraz inhibitorami.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 2007 nr 2, s. 26-32, bibliogr. 27 poz.

konstrukcja betonowa ; korozja zbrojenia ; powłoka ochronna ; inhibitor

concrete construction ; reinforcement corrosion ; coating ; inhibitor

104/268
Nr opisu: 0000026201
Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. Cz. 3: Katodowa i protektorowa ochrona zbrojenia.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 2007 nr 5, s. 38-45, bibliogr. 18 poz.

konstrukcja betonowa ; korozja zbrojenia ; zagrożenie korozją ; ochrona katodowa

concrete construction ; reinforcement corrosion ; corrosion risk ; cathodic protection

105/268
Nr opisu: 0000030192   
Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. Cz. 4: Elektrochemiczne odtworzenie ochronnych właściwości otuliny betonowej.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 2007 nr 7/8, s. 44-51, bibliogr. 23 poz.

konstrukcja żelbetowa ; zagrożenie korozją ; metody elektrochemiczne ; otulina betonowa

reinforced concrete construction ; corrosion risk ; electrochemical methods ; concrete cover

106/268
Nr opisu: 0000017858   
Badania wpływu skurczu betonu na ugięcia i odkształcenia belek zespolonych stalowo-betonowych.
[Aut.]: Wiesław** Zamorowski, Grzegorz Gremza.
-Prz. Bud. 2006 nr 2, s. 18-22, bibliogr. 7 poz.

skurcz betonu ; belka stalowa ; belka betonowa

shrinkage of concrete ; steel beam ; concrete beam

107/268
Nr opisu: 0000021343
Badanie możliwości ograniczenia korozji zbrojenia inhibitorami migrującymi.
[Aut.]: Tomasz Jaśniok, Andrzej Śliwka, Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 2006 nr 9, s. 40-44, bibliogr. 16 poz.

korozja zbrojenia ; inhibitor korozji ; inhibitor migrujący ; stal zbrojeniowa

reinforcement corrosion ; corrosion inhibitor ; migrating inhibitor ; reinforcing steel

108/268
Nr opisu: 0000018369
Recykling betonu konstrukcyjnego - badania słupów żelbetowych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz.
-Prz. Bud. 2006 nr 3, s. 35-39, bibliogr. 9 poz.

recykling betonu ; beton konstrukcyjny ; słup żelbetowy ; badania niszczące ; odkształcalność

concrete recycling ; structural concrete ; ferroconcrete column ; destructive testing ; formability

109/268
Nr opisu: 0000021339   
Ulepszanie podłoża nasypowego poduszką lub warstwą wzmacniającą zbrojoną geomateracem.
[Aut.]: Zygmunt* Bartoszek, Maciej* Gryczmański, Jerzy** Sękowski.
-Prz. Bud. 2006 nr 9, s. 33-36, bibliogr. 5 poz.

geomaterac ; podłoże nasypowe ; zbrojenie ; wzmocnienie podłoża

geo-mattress ; coated substrate ; reinforcement ; soil strengthening

110/268
Nr opisu: 0000021338   
Wykorzystanie metod komputerowych w przewidywaniu ryzyka zarysowania konstrukcji masywnych.
[Aut.]: Barbara Klemczak.
-Prz. Bud. 2006 nr 9, s. 16-21, bibliogr. 10 poz.

metoda komputerowa ; konstrukcja masywna ; konstrukcja betonowa

computer method ; massive structure ; concrete structure

111/268
Nr opisu: 0000020703
Zbrojenie belek stalą o dużej i małej ciągliwości - badania porównawcze.
[Aut.]: Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk, Włodzimierz** Starosolski, H. Ortega.
-Prz. Bud. 2006 nr 7/8, s. 25-29, bibliogr. 5 poz.

belka ; zbrojenie ; stanowisko badawcze ; stal zbrojeniowa

beam ; reinforcement ; test stand ; reinforcing steel

112/268
Nr opisu: 0000012131
Ulepszenie podłoża gruntowego wbijanymi kolumnami kamiennymi.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Sławomir Kwiecień, Jerzy** Sękowski.
-Prz. Bud. 2005 nr 2, s. 34-37, bibliogr. 7 poz.

podłoże gruntowe ; ulepszanie gruntu ; kolumna kamienna ; kolumna wbijana

subsoil ; soil improving ; stone column ; hammered column

113/268
Nr opisu: 0000012047
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach budowlanych. Jakość jako element strategii i celów.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
-Prz. Bud. 2005 nr 1, s. 48-50, bibliogr. 8 poz.

zarządzanie jakością ; przedsiębiorstwo budowlane ; strategia ; polityka jakości

quality management ; construction company ; strategy ; quality policy

114/268
Nr opisu: 0000009256
Połączenia w konstrukcjach drewnianych. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne.
[Aut.]: Andrzej** Malczyk, Marek** Właszczuk.
-Prz. Bud. 2004 nr 7/8, s. 38-50, bibliogr. 16 poz.

konstrukcja drewniana ; złącze ciesielskie ; przegląd rozwiązań

timber structure ; woodworking joint ; overview of solutions

115/268
Nr opisu: 0000009255
Rozwiązania łączników w belkach zespolonych stalowo-betonowych.
[Aut.]: Grzegorz Gremza, Wiesław** Zamorowski.
-Prz. Bud. 2004 nr 7/8, s. 26-30, bibliogr. 30 poz.

belka zespolona ; belka stalowo-betonowa ; połączenie ; konstrukcja zespolona stalowo-betonowa ; rozwiązania konstrukcyjne

composite beam ; steel-concrete beam ; junction ; steel-concrete composite structure ; design solutions

116/268
Nr opisu: 0000001359
Awarie konstrukcji spowodowane błędami eksploatacji.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk.
-Prz. Bud. 2003 nr 5, s. 15-17

awaria budowlana ; oczyszczalnia ścieków ; konstrukcja budowlana ; błąd eksploatacyjny ; silos ; złoże biologiczne ; pokrycie dachowe

building failure ; wastewater treatment plant ; building structure ; operating error ; silo ; biofilter ; roofing

117/268
Nr opisu: 0000001509
Betonowe elementy drobnowymiarowe. Cz. 7. Elementy brukowe: wyroby i projektowanie.
[Aut.]: Ireneusz Jóźwiak, R. Jasiński.
-Prz. Bud. 2003 nr 3, s. 20-24, bibliogr. 6 poz.

kostka brukowa betonowa ; wyrób betonowy ; element betonowy ; nawierzchnia drogowa ; bruk ; projektowanie

concrete paving stones ; concrete product ; concrete element ; road pavement ; pavement ; designing

118/268
Nr opisu: 0000001358
Elementy brukowe: produkcja, jakość, normy, badania.
[Aut.]: Ireneusz Jóźwiak, Radosław Jasiński.
-Prz. Bud. 2003 nr 2, s. 38-40, bibliogr. 9 poz.

kostka brukowa ; produkcja ; jakość ; normy ; badanie ; kostka brukowa wibroprasowana ; wymagania ; uszlachetnianie

paving stones ; production ; quality ; standards ; examination ; vibropressed pavement brick ; requirements ; upgrading

119/268
Nr opisu: 0000012377
Elementy brukowe: wyroby i projektowanie.
[Aut.]: Ireneusz Jóźwiak, Radosław Jasiński.
-Prz. Bud. 2003 nr 3, s. 20-24

bruk ; kostka brukowa ; nawierzchnia drogowa ; projektowanie

pavement ; paving stones ; road pavement ; design

120/268
Nr opisu: 0000001372
Elementy o różnym przeznaczeniu i dachowe.
[Aut.]: Ireneusz Jóźwiak, Radosław Jasiński.
-Prz. Bud. 2003 nr 1, s. 35-38, bibliogr. 10 poz.

element dachowy ; ekran akustyczny ; element konstrukcyjny ; elewacja ; element betonowy ; komin ; element prefabrykowany ; ceramika budowlana ; pustak betonowy

roof element ; noise barrier ; structural element ; elevation ; concrete element ; chimney ; prefabricated element ; building ceramics ; concrete brick

121/268
Nr opisu: 0000001373
Polityka remontowa i problemy wyceny nieruchomości położonych na terenach górniczych.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Prz. Bud. 2003 nr 1, s. 24-30, bibliogr. 34 poz.

teren górniczy ; remont ; wycena nieruchomości ; szkody górnicze ; opłacalność ekonomiczna ; eksploatacja górnicza ; klasyfikacja

mining area ; repair ; real estate valuation ; mining damage ; cost-effectiveness ; mining exploitation ; classification

122/268
Nr opisu: 0000001360
Prefabrykowane wielkowymiarowe elementy betonowe. Cz. 1. Stropy.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk, Łukasz Drobiec.
-Prz. Bud. 2003 nr 3, s. 17-19, bibliogr. 10 poz.

strop ; element betonowy ; element prefabrykowany ; element wielkowymiarowy ; element sprężony ; płyta stropowa ; płyta żebrowa ; strop zespolony ; beton lekki ; beton komórkowy ; płyta TT

floor ; concrete element ; precast element ; large element ; prestressed element ; floor slab ; ribbed slab ; composite floor ; lightweight concrete ; aerated concrete ; TT slab

123/268
Nr opisu: 0000001361
Prefabrykowane wielkowymiarowe elementy betonowe. Cz. 2. Konstrukcje dachowe.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk, Łukasz Drobiec.
-Prz. Bud. 2003 nr 4, s. 13-15

konstrukcja dachu ; przekrycie dachowe ; dźwigar dachowy ; płatew ; element żelbetowy ; płyta dachowa ; element strunobetonowy

roof construction ; roof cover ; roof girder ; purlin ; reinforced concrete element ; roof slab ; pretensioned element

124/268
Nr opisu: 0000001366
Prefabrykowane wielkowymiarowe elementy betonowe. Cz. 3. Elementy szkieletów.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk, Łukasz Drobiec.
-Prz. Bud. 2003 nr 5, s. 20-21

element betonowy ; słup żelbetowy ; belka prefabrykowana ; belka żelbetowa ; belka strunobetonowa ; ściana perforowana ; fundament prefabrykowany ; element prefabrykowany ; element wielkowymiarowy

concrete element ; ferroconcrete column ; precast beam ; reinforced concrete beam ; pretensioned prestressed concrete beam ; perforated wall ; prefabricated foundation ; prefabricated element ; large element

125/268
Nr opisu: 0000003198
Prefabrykowane wielkowymiarowe elementy betonowe. [Cz. 4].
[Aut.]: Zbigniew** Pająk, Łukasz Drobiec.
-Prz. Bud. 2003 nr 6, s. 40-43, bibliogr. 26 poz.

element prefabrykowany ; element wielkowymiarowy ; element betonowy ; element konstrukcyjny

prefabricated element ; large element ; concrete element ; construction element

126/268
Nr opisu: 0000017697
Rozwiązania strukturalno-materiałowe balkonów i loggii. Cz. 1.
[Aut.]: Jan Ślusarek.
-Prz. Bud. 2003 nr 7/8, s. 60-63, bibliogr. 60 poz.

balkon ; loggia ; właściwości ; wymagania ; konstrukcja budowlana

balcony ; loggia ; properties ; requirements ; building structure

127/268
Nr opisu: 0000004313
Rozwiązania strukturalno-materiałowe balkonów i loggii. [Cz.] 2.
[Aut.]: Jan Ślusarek.
-Prz. Bud. 2003 nr 9, s. 43-45, bibliogr. 60 poz.

loggia ; konstrukcja balkonu ; materiały budowlane

loggia ; balcony construction ; building materials

128/268
Nr opisu: 0000004951
Rozwiązania strukturalno-materiałowe balkonów i loggii. [Cz.] 3.
[Aut.]: Jan Ślusarek.
-Prz. Bud. 2003 nr 10, s. 51-54, bibliogr. 60 poz.

129/268
Nr opisu: 0000001374
Specyfika wzmocnienia uszkodzonej konstrukcji nośnej budynku nadszybia.
[Aut.]: Jan Kubica, Włodzimierz** Starosolski, Bernard Kowolik.
-Prz. Bud. 2003 nr 1, s. 18-23

nadszybie ; konstrukcja nośna ; konstrukcja budowlana ; konstrukcja szkieletowa ; konstrukcja żelbetowa ; uszkodzenie konstrukcji ; wzmocnienie konstrukcji

shaft top ; supporting structure ; building structure ; frame construction ; reinforced concrete structure ; structural damage ; strengthening of construction

130/268
Nr opisu: 0000067309
Stropy prefabrykowane. Cz. 2.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2003 nr 7/8, s. 56-59

strop prefabrykowany ; płyta żelbetowa ; płyta stropowa ; płyta sprężona ; płyta kanałowa ; element wielkowymiarowy

prefabricated floor ; reinforced concrete slab ; floor slab ; prestressed slab ; hollow-core slab ; large element

131/268
Nr opisu: 0000001367
Stropy prefabrykowane i zespolone. Cz. 1. Ogólne zasady projektowania stropów.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2003 nr 5, s. 22-24

strop prefabrykowany ; strop zespolony ; konstrukcja budowlana ; projektowanie

prefabricated floor ; composite floor ; building structure ; design

132/268
Nr opisu: 0000003199
Stropy prefabrykowane. [Cz.] 2.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2003 nr 6, s. 34-36

strop prefabrykowany ; płyta kanałowa ; płyta żelbetowa ; płyta stropowa ; płyta sprężona ; element wielkowymiarowy ; konstrukcja budowlana

prefabricated floor ; hollow-core slab ; reinforced concrete slab ; floor slab ; prestressed slab ; large element ; building structure

133/268
Nr opisu: 0000004315
Stropy prefabrykowane. [Cz.] 3.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2003 nr 9, s. 50-54

strop prefabrykowany ; płyta kanałowa ; płyta stropowa ; połączenie ; konstrukcja budowlana

prefabricated floor ; hollow-core slab ; floor slab ; joint ; building structure

134/268
Nr opisu: 0000004950
Stropy prefabrykowane. [Cz.] 4.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2003 nr 10, s. 49-50

strop prefabrykowany ; płyta stropowa ; płyta TT ; płyta żebrowa

prefabricated floor ; floor slab ; TT slab ; ribbed slab

135/268
Nr opisu: 0000006346
Stropy prefabrykowane. [Cz.] 5.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2003 nr 11, s. 51-53

strop prefabrykowany ; strop zespolony ; strop sprężony ; element prefabrykowany

prefabricated floor ; composite floor ; prestressed floor ; precast element

136/268
Nr opisu: 0000006535
Stropy prefabrykowane. [Cz.] 6. Wybrane zagadnienia dotyczące obliczenia stropów.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2003 nr 12, s. 50-51, bibliogr. 41 poz.

strop prefabrykowany ; projektowanie ; konstrukcja budowlana ; obliczenia statyczne

prefabricated floor ; design ; building structure ; static calculations

137/268
Nr opisu: 0000003196
Wzmocnienie żelbetowych stropów płytowych wklejanymi kotwami - analiza, badania, realizacja.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk, Adam Piekarczyk, Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2003 nr 6, s. 44-47, bibliogr. 3 poz.

wzmocnienie stropu ; strop żelbetowy ; strop płytowo-żebrowy ; nośność konstrukcji ; obciążenie próbne ; szpital

floor strengthening ; reinforced concrete floor ; floor ribbed slab ; load capacity of the construction ; test load ; hospital

138/268
Nr opisu: 0000000781
Błędy pewnego projektu stalowej estakady.
[Aut.]: Bernard Kowolik, Lesław Niewiadomski, Walter** Wuwer.
-Prz. Bud. 2002 nr 5, s. 14-17, bibliogr. 5 poz.

139/268
Nr opisu: 0000000783
Nieskuteczne wzmocnienie blachownic dachowych.
[Aut.]: Bernard Kowolik, Lesław Niewiadomski, Walter** Wuwer.
-Prz. Bud. 2002 nr 5, s. 25-28, bibliogr. 6 poz.

140/268
Nr opisu: 0000072504
Nowoczesne powierzchniowe zabezpieczenia wodochronne konstrukcji z betonu. Cz. 1.
[Aut.]: Jan Ślusarek.
-Prz. Bud. 2002 nr 7/8, s. 43-47, bibliogr. 6 poz.

141/268
Nr opisu: 0000000786
Nowoczesne powierzchniowe zabezpieczenia wodochronne konstrukcji z betonu. Cz. 2.
[Aut.]: Jan Ślusarek.
-Prz. Bud. 2002 nr 9, s. 21-25, bibliogr. 11 poz.

142/268
Nr opisu: 0000000785
Nowoczesne powierzchniowe zabezpieczenia wodochronne konstrukcji z betonu. Cz. 3.
[Aut.]: Jan Ślusarek.
-Prz. Bud. 2002 nr 10, s. 36-38, bibliogr. 36 poz.

143/268
Nr opisu: 0000000784
Nowoczesne powierzchniowe zabezpieczenia wodochronne konstrukcji z betonu. Cz. 4.
[Aut.]: Jan Ślusarek.
-Prz. Bud. 2002 nr 11, s. 29-31

144/268
Nr opisu: 0000000719
Nowoczesne powierzchniowe zabezpieczenia wodochronne konstrukcji z betonu. Cz. 5.
[Aut.]: Jan Ślusarek.
-Prz. Bud. 2002 nr 12, s. 25-28, bibliogr. 25 poz.

145/268
Nr opisu: 0000000790
Porównanie wybranych sposobów wzmacniania stropów drewnianych.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Henryk** Nowak.
-Prz. Bud. 2002 nr 7/8, s. 40-42, bibliogr. 8 poz.

146/268
Nr opisu: 0000000791
Rekonstrukcja barokowej wieży kościoła.
[Aut.]: Andrzej** Malczyk, Janusz Brol.
-Prz. Bud. 2002 nr 7/8, s. 21-23, bibliogr. 1 poz.

147/268
Nr opisu: 0000000718
Ścienne elementy deskowaniowe.
[Aut.]: Ireneusz Jóźwiak, Radosław Jasiński.
-Prz. Bud. 2002 nr 12, s. 21-24, bibliogr. 16 poz.

148/268
Nr opisu: 0000000789
Ścienne elementy konstrukcyjne z betonu komórkowego.
[Aut.]: Ireneusz Jóźwiak, Radosław Jasiński.
-Prz. Bud. 2002 nr 9, s. 13-18, bibliogr. 28 poz.

149/268
Nr opisu: 0000000788
Ścienne elementy konstrukcyjne z betonu komórkowego z wkładką styropianową.
[Aut.]: Ireneusz Jóźwiak, Radosław Jasiński.
-Prz. Bud. 2002 nr 11, s. 25-28, bibliogr. 12 poz.

150/268
Nr opisu: 0000085925
Ścienne elementy konstrukcyjne z betonu zwykłego.
[Aut.]: Ireneusz Jóźwiak, Radosław Jasiński.
-Prz. Bud. 2002 nr 7/8, s. 36-39, bibliogr. 5 poz.

element ścienny ; element betonowy ; pustak betonowy ; TEKNOBLOK ; AMERBLOK

wall element ; concrete element ; concrete brick ; TEKNOBLOK ; AMERBLOK

151/268
Nr opisu: 0000000782
Zmiany organizacyjne budowy przyczyną zagrożenia stateczności nowego budynku szkieletowego.
[Aut.]: Henryk** Nowak, Jerzy Bochen.
-Prz. Bud. 2002 nr 5, s. 7-9, bibliogr. 5 poz.

152/268
Nr opisu: 0000002363
Geotechniczne przyczyny uszkodzeń zabudowy.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Prz. Bud. 2001 nr 1, s. 12-15, bibliogr. 9 poz.

153/268
Nr opisu: 0000001341
Morfologia wczesnych zarysowań żelbetowych płyt prefabrykowanych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2001 nr 11, s. 31-33, bibliogr. 2 poz.

154/268
Nr opisu: 0000002022
Wzmacnianie stóp i ław fundamentowych.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk, Jerzy** Sękowski.
-Prz. Bud. 2001 nr 7/8, s. 52-56, bibliogr. 13 poz.

155/268
Nr opisu: 0000005460
Kumulacja błędów wykonawczych jako przyczyna zagrożenia konstrukcji żelbetowych budynków szkieletowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Ireneusz Jóźwiak.
-Prz. Bud. 2000 nr 1, s. 4-6, bibliogr. 1 poz.

156/268
Nr opisu: 0000005448
Udział rzeczoznawcy w tworzeniu ostatecznej koncepcji posadowienia obiektu budowlanego.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Jerzy** Sękowski.
-Prz. Bud. 2000 nr 1, s. 9-13, bibliogr. 5 poz.

157/268
Nr opisu: 0000004993
Kształtki styropianowe jako element nośny w pokryciach dachowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Ireneusz Jóźwiak.
-Prz. Bud. 1999 nr 3, s. 8-11, bibliogr. 5 poz.

158/268
Nr opisu: 0000006600
Prefabrykacja - archaizm czy technologia XXI wieku.
[Aut.]: Janusz** Szwabowski, Andrzej* Ćwirzeń.
-Prz. Bud. 1999 nr 4, s. 58-59

159/268
Nr opisu: 0000005013
Prefabrykacja - archaizm czy technologia XXI wieku, w czym tkwi problem?.
[Aut.]: Andrzej* Ćwirzeń, Janusz** Szwabowski.
-Prz. Bud. 1999 nr 4, s. 15-16,19

160/268
Nr opisu: 0000005089
Rola fundamentów i podłoża w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański.
-Prz. Bud. 1999 nr 6, s. 15-18,42, bibliogr. 17 poz.

161/268
Nr opisu: 0000024511
Ratowanie budynków w Centralnej i Wschodniej Europie (relacja z Konferencji IABSE w Berlinie).
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Prz. Bud. 1998 nr 12, s. 21-22, 45

162/268
Nr opisu: 0000024439
Uszkodzenia popowodziowe budynków.
[Aut.]: Henryk** Nowak, Jacek** Pieczyrak.
-Prz. Bud. 1998 nr 9, s. 4-8, bibliogr. 11 poz.

163/268
Nr opisu: 0000024382
Zagrożenie bezpieczeństwa drewnianej konstrukcji dachowej spowodowanej błędami projektowymi i wykonawczymi.
[Aut.]: Henryk** Nowak, Jerzy Bochen.
-Prz. Bud. 1998 nr 6, s. 8-11, bibliogr. 4 poz.

164/268
Nr opisu: 0000026460
Badania przemieszczeń w rysach żelbetowej monolitycznej belki podsuwnicowej.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Zbigniew** Pająk, Jan Kubica.
-Prz. Bud. 1997 nr 4, s. 23-25, bibliogr. 2 poz.

165/268
Nr opisu: 0000026575
Budowa i eksploatacja bezpiecznych dla środowiska składowisk odpadów komunalnych.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Renata** Przywarska, L. Sieja.
-Prz. Bud. 1997 nr 9, s. 4-7, bibliogr. 21 poz.

166/268
Nr opisu: 0000026629
Diagnostyka energetyczna wyposażenia technicznego budynku w świetle wymogów audytingu energetycznego w budownictwie.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Halina** Ciuman.
-Prz. Bud. 1997 nr 11, s. 19-21, bibliogr. 4 poz.

167/268
Nr opisu: 0000026525
Humanitarne aspekty w tworzeniu inżynierskich programów obliczeniowych dla konstrukcji żelbetowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 1997 nr 7/8, s. 33-36, bibliogr. 5 poz.

168/268
Nr opisu: 0000026448
Kierunki modernizacji wewnętrznych instalacji grzewczych i wentylacyjnych w aspekcie oszczędności energii.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Aleksandra Specjał.
-Prz. Bud. 1997 nr 5, s. 22-24,21, bibliogr. 5 poz.

169/268
Nr opisu: 0000026404
Metoda wzmocnienia stropu drewnianego.
[Aut.]: Barbara** Rubińska-Jonczy, Jan Rubin, F. Rubin.
-Prz. Bud. 1997 nr 3, s. 9-10, 13, bibliogr. 4 poz.

170/268
Nr opisu: 0000026670
Metody komputerowe w analizie obliczeniowej budynków posadowionych na terenach górniczych.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Prz. Bud. 1997 nr 12, s. 4-7, bibliogr. 21 poz.

171/268
Nr opisu: 0000026524
Modernizacja drewnianej więźby dachowej w zabytkowym obiekcie sakralnym.
[Aut.]: Henryk** Nowak, Jerzy Bochen, Jan* Spychała.
-Prz. Bud. 1997 nr 7/8, s. 45-47, bibliogr. 6 poz.

172/268
Nr opisu: 0000026526
Pompy do transportu mieszanek betonowych.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1997 nr 7/8, s. 14-17, bibliogr. 4 poz.

173/268
Nr opisu: 0000026357
Promieniotwórczość naturalna w mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka w świetle przepisów prawnych.
[Aut.]: Leon** Rowiński, J. Lasek-Rubin, Jan Rubin.
-Prz. Bud. 1997 nr 1, s. 12-16, bibliogr. 11 poz.

174/268
Nr opisu: 0000026428
Sylwetka z okazji 70-lecia urodzin prof. Józefa A. Głomba.
[Aut.]: Jan* Mikoś.
-Prz. Bud. 1997 nr 6, s. 31-32

175/268
Nr opisu: 0000026557
Szczególny rodzaj uszkodzenia konstrukcji żelbetowej.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Krzysztof Gromysz.
-Prz. Bud. 1997 nr 10, s. 27-28, bibliogr. 3 poz.

176/268
Nr opisu: 0000026671
Wzmocnienie żelbetowej konstrukcji dachu w budynku mieszkalnym.
[Aut.]: Henryk** Nowak, Jerzy Bochen.
-Prz. Bud. 1997 nr 12, s. 12-14, bibliogr. 6 poz.

177/268
Nr opisu: 0000034823
50-lecie Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1996 nr 1, s. 23-24

178/268
Nr opisu: 0000035076
Górnicza metoda wykonywania przepustów i tuneli dla przewodów instalacyjnych.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1996 nr 7/8, s. 21-23

179/268
Nr opisu: 0000034826
Kształtowanie struktury betonów wysokiej wytrzymałości i trwałości.
[Aut.]: Jan* Mikoś.
-Prz. Bud. 1996 nr 2, s. 4-7, bibliogr. 11 poz.

180/268
Nr opisu: 0000035128
Nowoczesne profile i taśmy dylatacyjne - niezbędny warunek jakości monolitycznych konstrukcji betonowych.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1996 nr 11, s. 19-20, 40, bibliogr. 2 poz.

181/268
Nr opisu: 0000034865
Sposób podparcia warstwy fakturowej w ścianach szczelinowych.
[Aut.]: R. Hyla, Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 1996 nr 3, s. 10-12, bibliogr. 3 poz.

182/268
Nr opisu: 0000034866
Ściany z osłoną transparentną jako efektywne układy pozyskiwania energii słonecznej.
[Aut.]: Jan* Mikoś.
-Prz. Bud. 1996 nr 3, s. 4-6, bibliogr. 6 poz.

183/268
Nr opisu: 0000035127
Woda przyczyną awarii budowlanych.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Prz. Bud. 1996 nr 11, s. 10-13, bibliogr. 7 poz.

184/268
Nr opisu: 0000034882
Wpływ momentu dozowania superplastyfikatorów SKP-26 i Betoplastu 6 na właściwości reologiczne mieszanek BWW.
[Aut.]: Janusz** Szwabowski, Jacek Gołaszewski.
-Prz. Bud. 1996 nr 4, s. 11-14, bibliogr. 14 poz.

185/268
Nr opisu: 0000035077
Wykorzystanie podłogi z desek w stropach drewnianych wzmacnianych płytą żelbetową.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Henryk** Nowak.
-Prz. Bud. 1996 nr 7/8, s. 13-15, bibliogr. 5 poz.

186/268
Nr opisu: 0000035143
Wykorzystanie podnośników hydraulicznych sterowanych komputerowo do usuwania wychyleń budynków.
[Aut.]: Krzysztof Gromysz.
-Prz. Bud. 1996 nr 12, s. 31-33

187/268
Nr opisu: 0000035129
Żelbetowe parkingi płytowo-słupowe w systemie U-F.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, R. Hyla, Z. Walo.
-Prz. Bud. 1996 nr 11, s. 22-24, bibliogr. 4 poz.

188/268
Nr opisu: 0000033016
Biznes plany w działalności przedsiębiorstw budowlanych.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1995 nr 7, s. 20-21, bibliogr. 2 poz.

189/268
Nr opisu: 0000032958
Budownictwo gipsowe w technologii SOVA.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1995 nr 4, s. 26-27, bibliogr. 5 poz.

190/268
Nr opisu: 0000032959
Efekty modernizacji cieplnej istniejącego budownictwa wielorodzinnego.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Prz. Bud. 1995 nr 4, s. 9-11, bibliogr. 7 poz.

191/268
Nr opisu: 0000032861
Jeszcze o dylatacjach.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 1995 nr 1, s. 14-15, bibliogr. 4 poz.

192/268
Nr opisu: 0000033076
Praktyka godna uwagi i pochwały.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1995 nr 8/9, s. 33-34

193/268
Nr opisu: 0000033244
Projekt budowlany a dokumentacja techniczna przy docieplaniu budynków.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 1995 nr 12, s. 8-11, bibliogr. 3 poz.

194/268
Nr opisu: 0000072514
System elementów izolacyjno-deskowaniowych "Thermomur".
[Aut.]: M. Andreasik, Jan Ślusarek.
-Prz. Bud. 1995 nr 4, s. 18-20, Bibliogr. 11 poz.

195/268
Nr opisu: 0000033075
Wpływ sposobu kształtowania ściennych pustaków termoizolacyjnych na nośność ich rdzenia betonowego.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Ireneusz Jóźwiak.
-Prz. Bud. 1995 nr 8/9, s. 9-10, bibliogr. 5 poz.

196/268
Nr opisu: 0000033107
Z dotychczasowych doświadczeń stosowania stropów 2k.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, R. Hyla.
-Prz. Bud. 1995 nr 10, s. 16-18, bibliogr. 1 poz.

197/268
Nr opisu: 0000043267
Awaryjny stan konstrukcji budynków systemu W-70.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk, Ireneusz Jóźwiak, Teresa** Buczek.
-Prz. Bud. 1994 R. 66 nr 3, s. 10-11,9

198/268
Nr opisu: 0000043237
Mechanizacja robót tynkarskich urządzeniami firmy PUTZMEISTER.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1994 R. 66 nr 1, s. 10-13

199/268
Nr opisu: 0000043406
Nowe deskowania stropów na polskim rynku budowlanym.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1994 R. 66 nr 6, s. 14-16, 19

200/268
Nr opisu: 0000043405
Polska praktyka użytkowania deskowań stropów systemu NOE-Alu.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1994 R. 66 nr 7, s. 21-23

201/268
Nr opisu: 0000043317
Prof. dr inż., dr h. c. Stefan Kaufman. (Wspomnienie).
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Prz. Bud. 1994 nr 4, s. 22-23

202/268
Nr opisu: 0000043254
Promieniotwórczość naturalna odpadów przemysłowych stosowanych w budownictwie.
[Aut.]: Barbara** Rubińska-Jonczy, Jan Rubin.
-Prz. Bud. 1994 R. 66 nr 2, s. 13-15, bibliogr. 3 poz.

203/268
Nr opisu: 0000043449
Przypadek nieadekwatności tradycyjnych metod obliczeń stropów żebrowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 1994 R. 66 nr 8/9, s. 36-38, bibliogr. 3 poz.

204/268
Nr opisu: 0000043268
Wady przegród zewnętrznych budynków (orzeczenia techniczne).
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 1994 R. 66 nr 3, s. 4-6, bibliogr. 8 poz.

205/268
Nr opisu: 0000044979
Co dalej z zagrożonymi zabytkami drewnianymi?.
[Aut.]: Andrzej** Malczyk, Marek** Właszczuk.
-Prz. Bud. 1993 nr 6, s. 6-8

206/268
Nr opisu: 0000045007
Deskowania systemowe firmy PASCHAL do monolitycznych ścian betonowych.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1993 R. 65 nr 8/9, s. 30-34, bibliogr. 9 poz.

207/268
Nr opisu: 0000045136
Dodatkowe rezerwy nośności stropów drewnianych wzmacnianych przez zespolenie belek z żelbetową płytą.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk, Włodzimierz** Starosolski, Ireneusz Jóźwiak.
-Prz. Bud. 1993 R. 65 nr 11, s. 13-15, bibliogr. 3 poz.

208/268
Nr opisu: 0000044889   
Elewacje z kamienia naturalnego - polska specjalność w Niemczech.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1993 R. 65 nr 5, s. 28-31

209/268
Nr opisu: 0000045163
Nowoczesna technika pompowego transportu mieszanek betonowych na przykładzie pomp firmy PUTZMEISTER (D).
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1993 nr 12, s. 8-10, bibliogr. 4 poz.

210/268
Nr opisu: 0000045006
O pewnej próbie zniszczenia dzwigarów strunobetonowych.
[Aut.]: S. Matlingiewicz, Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 1993 R. 65 nr 8/9, s. 26-27

211/268
Nr opisu: 0000044993
Promieniotwórczość naturalna betonów lekkich stosowanych w budownictwie mieszkaniowym.
[Aut.]: Marian** Robakowski, Jan Rubin.
-Prz. Bud. 1993 nr 7, s. 10-11

212/268
Nr opisu: 0000045137
Urządzenia firmy PASCHAL do formowania słupów oraz przekryć betonowych.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1993 R. 65 nr 11, s. 5-8, bibliogr. 7 poz.

213/268
Nr opisu: 0000045119
Uszczelnianie i docieplanie dachów natryskiwaną pianką poliuretanową.
[Aut.]: Henryk** Nowak.
-Prz. Bud. 1993 R. 65 nr 10, s. 13-17, bibliogr. 8 poz.

214/268
Nr opisu: 0000044913
Współczesna realizacja budowy mostów na przykładzie obiektu nad doliną Rombach.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1993 nr 4, s. 22-26

215/268
Nr opisu: 0000045120
Współczesna technika budownictwa monolitycznego.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1993 R. 65 nr 10, s. 6-9

216/268
Nr opisu: 0000045118
Wysoka attyka - problemy obliczeniowe i konstrukcyjne.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Jan Kubica.
-Prz. Bud. 1993 R. 65 nr 10, s. 22-23, 26

217/268
Nr opisu: 0000052428
Marketing przedsiębiorstw budowlanych.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1992 R. 63 nr 4, s. 171-173, bibliogr. 2 poz.

218/268
Nr opisu: 0000052440
Nowe rozwiązania wieszaka do łączenia warstw w prefabrykowanych ścianach zewnętrznych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 1992 R. 64 nr 12, s. 521-523, bibliogr. 5 poz.

219/268
Nr opisu: 0000067307
Nowe rozwiązanie wieszaka do łączenia warstw w prefabrykowanych ścianach zewnętrznych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 1992 R. 64 nr 12, s. 521-523, bibliogr. 5 poz.

220/268
Nr opisu: 0000052436
Organizacja i zarządzanie.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1992 R. 64 nr 7, s. 323-325, bibliogr. 5 poz.

221/268
Nr opisu: 0000052429
Połączenia warstw w prefabrykowanych ścianach zewnętrznych.
[Aut.]: Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 1992 R. 64 nr 5, s. 210-216, bibliogr. 12 poz.

222/268
Nr opisu: 0000052439
Pozytywny początek polsko-białoruskiej współpracy naukowo-technicznej w zakresie budownictwa.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1992 R. 64 nr 12, s. 540-542

223/268
Nr opisu: 0000052437
Rusztowania i deskowania w nowoczesnej technologii wykonywania betonowych stropów monolitycznych na przykładzie firmy PERI.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1992 R. 64 nr 5, s. 198-203, bibliogr. 5 poz.

224/268
Nr opisu: 0000052442
Rusztowania i deskowania w nowoczesnej technologii wykonywania betonowych stropów monolitycznych na przykładzie firmy Hunnebeck-Roro.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1992 R. 64 nr 10, s. 418-422

225/268
Nr opisu: 0000052443
Rusztowania i deskowania w nowoczesnej technologii wykonywania betonowych stropów monolitycznych na przykładzie firmy Doka.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1992 R. 64 nr 7, s. 311-316, bibliogr. 2 poz.

226/268
Nr opisu: 0000052438
Technologia betonów wysokiej wytrzymałości.
[Aut.]: Jan* Mikoś.
-Prz. Bud. 1992 R. 64 nr 8/9, s. 355-358, bibliogr. 6 poz.

227/268
Nr opisu: 0000052441
Właściwości prasowanych bloczków ściennych z łupków samoczynnie przepalonych.
[Aut.]: Marian** Robakowski.
-Prz. Bud. 1992 R. 64 nr 12, s. 516-517, bibliogr. 1 poz.

228/268
Nr opisu: 0000052427
Zespolony strop drewniano-żelbetowy ze sztywnymi łącznikami.
[Aut.]: Andrzej** Malczyk.
-Prz. Bud. 1992 R. 63 nr 4, s. 152-153, bibliogr. 2 poz.

229/268
Nr opisu: 0000053619
Deskowanie do wykonywania ścian krzywoliniowych systemu "PERI-Rundflex" na tle innych.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1991 R. 63 nr 7, s. 304-310, bibliogr. 7 poz.

230/268
Nr opisu: 0000053618
Kilka spostrzeżeń o działalności inwestycyjno-budowlanej w Europie Zachodniej.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1991 R. 63 nr 2, s. 67-69

231/268
Nr opisu: 0000053621
Koncepcja realizacji zastępczego budownictwa mieszkaniowego.
[Aut.]: A. Osiecki, P. Trzcionka.
-Prz. Bud. 1991 R. 63 nr 89, s. 348-351, bibliogr. 5 poz.

232/268
Nr opisu: 0000053616
Nowoczesne systemowe deskowania ścian monolitycznych.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1991 R. 63 nr 6, s.271-275, bibliogr. 6 poz.

233/268
Nr opisu: 0000053620
Projektowanie stalowych chłodni szkieletowych z zastosowaniem mikrokomputerów.
[Aut.]: Jan** Zamorowski.
-Prz. Bud. 1991 R. 63 nr 2, s. 58-60, bibligr. 4 poz.

234/268
Nr opisu: 0000053800
Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1991 R. 63 nr 7, s. 317-320, bibliogr. 3 poz.

235/268
Nr opisu: 0000093760
Remont osadnika Dorra betonem natryskowym.
[Aut.]: Janusz** Szwabowski, Jacek Gołaszewski.
-Prz. Bud. 1991 R. 63 nr 8/9, s. 380-384, bibliogr. 5 poz.

236/268
Nr opisu: 0000053617
Rynek mieszkaniowy w socjalnej gospodarce rynkowej Republiki Federalnej Niemiec.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1991 R. 63 nr 5, s. 234-236, bibliogr. 3 poz.

237/268
Nr opisu: 0000053625
Rynek, ceny, konkurencja w gospodarce rynkowej.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1991 R. 63 nr 6, s. 281-282

238/268
Nr opisu: 0000053622
Sposób interpretacji i wyznaczania pomiarowej wielkości współczynnika "k".
[Aut.]: Henryk** Krause, Henryk** Gliński.
-Prz. Bud. 1991 R. 63 nr 8/9, s. 360-362, bibliogr. 8 poz.

239/268
Nr opisu: 0000053631
Szybko twardniejące podłoże dla podtorzy maszyn wsadowych w bateriach koksowniczych.
[Aut.]: Ryszard* Maćkowski.
-Prz. Bud. 1991 R. 63 nr 6, s. 269-271, bibliogr. 2 poz.

240/268
Nr opisu: 0000053623
Trio-system deskowań ścian wielorodzajowych konstrukcji monolitycznych.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1991 R. 63 nr 8/9, s. 366-370, bibliogr. 7 poz.

241/268
Nr opisu: 0000059523
XI Kongres FIP w Hamburgu.
[Aut.]: Józef** Głomb.
-Prz. Bud. 1991 R. 63 nr 10, s. 419-46, bibliogr. 10 poz.

242/268
Nr opisu: 0000059984
Badania elementów i konstrukcyjnych połączeń systemu SBD.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk.
-Prz. Bud. 1990 R. 62 nr 10, s. 399-402, bibliogr. 11 poz.

243/268
Nr opisu: 0000059841
Przedsiębiorstwa budowlane w wolnorynkowej gospodarce francuskiej.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1990 R. 62 nr 4, s. 161-165

244/268
Nr opisu: 0000059985
Przemysłowa produkcja deskowań na przykładzie firmy "Peri".
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1990 R. 62 nr 10, s. 428-431, bibliogr. 2 poz.

245/268
Nr opisu: 0000059983
System SBD, geneza i kształtowanie rozwiązań konstrukcyjnych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 1990 R. 62 nr 10, s. 395-399

246/268
Nr opisu: 0000059842
Technologia budowania we Francji w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1990 R. 62 nr 5, s. 205-208

247/268
Nr opisu: 0000059844
W sprawie stosowania w ścianach trójwarstwowych wieszaków aluminiowych ze stali zwykłej.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 1990 R. 62 nr 7, s. 279-280, bibliogr. 12 poz.

248/268
Nr opisu: 0000059843
Wielki Łuk w centrum La Defance.
[Aut.]: Leon** Rowiński.
-Prz. Bud. 1990 R. 62 nr 6, s. 251-255

249/268
Nr opisu: 0000059995
Zastosowanie termowizji do oceny stopnia wypełnienia kanałów w konstrukcjach kablobetonowych.
[Aut.]: L. Polczyk, Mieczysław** Węgrzyn.
-Prz. Bud. 1990 R. 62 nr 12, s. 504-507, bibliogr. 10 poz.

250/268
Nr opisu: 0000060435
Badania rozpoznawcze nieniszczących metod oceny stopnia wypełnienia zamkniętych kanałów kablowych w sprężonych konstrukcjach kablobetonowych.
[Aut.]: Mieczysław** Węgrzyn.
-Prz. Bud. 1989 R. 41 nr 12, s. 537-540, bibliogr. 19 poz.

251/268
Nr opisu: 0000060447
Badania wpływu wysokich temperatur na nośność łączników w osłonie reaktora jądrowego.
[Aut.]: M. Bencheikh, J. F. Jullien, Andrzej** Malczyk.
-Prz. Bud. 1989 R. 61 nr 3, s. 115-116, bibliogr. 3 poz.

252/268
Nr opisu: 0000060451
Cieczowe kolektory słoneczne.
[Aut.]: Jan* Mikoś, Jan** Majchrowicz, J. Gajda.
-Prz. Bud. 1989 R. 61 nr 8/9, s. 389-392, bibliogr. 5 poz.

253/268
Nr opisu: 0000060448
Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Leona Rowińskiego.
[Aut.]: Krzysztof** Fligier.
-Prz. Bud. 1989 R. 61 nr 4, s. 185-186

254/268
Nr opisu: 0000060432
Konwersja i wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie.
[Aut.]: Jan* Mikoś, Jan** Majchrowicz, J. Gajda.
-Prz. Bud. 1989 R. 41 nr 12, s. 545-547, bibliogr. 9 poz.

255/268
Nr opisu: 0000060445
Kształtowanie łączników stalowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 1989 R. 61 nr 10, s. 455-459, bibliogr. 9 poz.

256/268
Nr opisu: 0000060450
Łączniki stalowe z blach i profili walcowanych - przegląd rozwiązań.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 1989 R. 61 nr 8/9, s. 393-396, bibliogr. 4 poz.

257/268
Nr opisu: 0000060849
O pewnym sposobie naprawy złączy poziomych w warunkach zimowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 1989 R. 61 nr 3, s. 124-125

258/268
Nr opisu: 0000060444
O pewnym sposobie wzmocnienia żelbetowych belek podsuwnicowych przy ciągłej eksploatacji suwnicy.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Walter** Wuwer.
-Prz. Bud. 1989 R. 61 nr 11, s. 491-494, bibliogr. 1 poz.

259/268
Nr opisu: 0000060446
Połączenia śrubowe i zaciskowe prętów zbrojeniowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 1989 R. 61 nr 1, s. 25-29, bibliogr. 11 poz.

260/268
Nr opisu: 0000060449
Ściana zewnętrzna z elementów PEBEROW.
[Aut.]: Ryszard* Maćkowski, Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 1989 R. 61 nr 8/9, s. 397-399, il., bibliogr. 6 poz.

261/268
Nr opisu: 0000060443
Wpływ zastosowania kolektorów słonecznych w budownictwie na ochronę środowiska.
[Aut.]: Jan* Mikoś, Jan** Majchrowicz, J. Gajda.
-Prz. Bud. 1989 R. 61 nr 11, s. 495-497, bibliogr. 5 poz.

262/268
Nr opisu: 0000060480
XXXIV Konferencja Naukowa KILiW PAN i KNPZITB "Krynica 88".
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Prz. Bud. 1989 R. 61 nr 4, s. 167-170

263/268
Nr opisu: 0000064333
Awaria i wzmocnienie wspornikowej galerii komunikacyjnej.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Adam** Zybura.
-Prz. Bud. 1988 R. 60 nr 2, s. 88-89

264/268
Nr opisu: 0000064332
Łączniki rozporowe - przegląd.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 1988 R. 60 nr 8/9, s. 382-388, bibliogr. 12 poz.

265/268
Nr opisu: 0000064331
O awariach i wzmacnianiu stalowych konstrukcji budowlanych.
[Aut.]: Ireneusz** Grochowski.
-Prz. Bud. 1988 R. 60 nr 10, s. 458-460, bibliogr. 6 poz.

266/268
Nr opisu: 0000085745
O przyczynach zagrożenia nośności stalowych konstrukcji przekrycia sal gimnastycznych.
[Aut.]: Walter** Wuwer, Ireneusz** Grochowski.
-Prz. Bud. 1988 R. 60 nr 5, s. 226-228, 238

267/268
Nr opisu: 0000064334
Pominięcie przestrzennej pracy ustroju źródłem nieskuteczności jego wzmocnienia.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, J. Góra, Andrzej* Sitko.
-Prz. Bud. 1988 R. 60 nr 1, s. 23-25

268/268
Nr opisu: 0000096228
Przykład awarii pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego spowodowanej niewłaściwym posadowieniem.
[Aut.]: Marian** Bella, Jerzy** Sękowski.
-Prz. Bud. 1987 R. 59 nr 2/3, s. 66-68, bibliogr. 3 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie