Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PROBL EKOL
Liczba odnalezionych rekordów: 50Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/50
Nr opisu: 0000057897   
Ekoprojektowanie. Holistyczne podejście do projektowania.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol.
-Probl. Ekol. 2010 vol. 14 nr 3, s. 116-120, bibliogr. 28 poz.

ekoprojektowanie ; ocena cyklu życia ; LCA ; PKN-ISO/TR 14062:2004 ; dyrektywa 2009/125/WE

ecodesign ; life cycle assessment ; LCA ; PKN-ISO/TR 14062:2004 ; directive 2009/125/EC

2/50
Nr opisu: 0000056114   
Podstawowe założenia sytemu zarządzania emisjami w Polsce- w świetle nowej ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Probl. Ekol. 2010 vol. 14 nr 1, s. 9-12, bibliogr. 8 poz.

system zarządzania emisjami ; ochrona środowiska

emission management system ; environmental protection

3/50
Nr opisu: 0000054608
Analiza porównawcza stanu i ochrony środowiska na przykładzie podregionów województwa śląskiego wprowadzeniem do benchmarkingu ekologicznego.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Probl. Ekol. 2009 vol. 13 nr 6, s. 306-312, bibliogr. 13 poz.

benchmarking ekologiczny ; analiza środowiskowa ; województwo śląskie

ecological benchmarking ; environmental analysis ; Silesian Voivodeship

4/50
Nr opisu: 0000051239
Budowanie świadomości pracowniczej w systemach zarządzania środowiskowego.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Probl. Ekol. 2009 vol. 13 nr 4, s. 177-180, bibliogr. 6 poz.

zarządzanie środowiskowe ; świadomość środowiskowa ; kultura organizacji

environmental management ; environmental awareness ; organizational culture

5/50
Nr opisu: 0000058758
Elektroniczny urząd czyli upowszechnianie informacji o środowisku i jego ochronie drogą elektroniczną.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Probl. Ekol. 2009 vol. 13 nr 1, s. 11-13, bibliogr. 3 poz.

informacja o środowisku ; e-administracja ; ochrona środowiska

environment information ; e-government ; environmental protection

6/50
Nr opisu: 0000051240
Ograniczanie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) z procesów przemysłowych.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol.
-Probl. Ekol. 2009 vol. 13 nr 4, s. 181-184, bibliogr. 14 poz.

trwałe zanieczyszczenia organiczne ; TZO ; Konwencja Sztokholmska ; najlepsze dostępne techniki ; BAT ; scenariusz emisji

persistant organic pollutants ; POPs ; Stockholm Convention ; best available techniques ; BAT (standard) ; scenario for emission

7/50
Nr opisu: 0000048767
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) w działalności inwestycyjnej w świetle nowych wymagań prawnych.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, J. Pałasz.
-Probl. Ekol. 2009 vol. 13 nr 2, s. 61-67, bibliogr. 10 poz.

ocena oddziaływania na środowisko ; procedura OOŚ ; zarządzanie środowiskiem

environmental impact assessment ; EIA procedure ; environmental management

8/50
Nr opisu: 0000058759
Wybrane problemy identyfikacji aspektów środowiskowych w warsztacie samochodowym.
[Aut.]: Robert Wieszała, Bożena Gajdzik.
-Probl. Ekol. 2009 vol. 13 nr 1, s. 21-24, bibliogr. 4 poz.

identyfikacja aspektów środowiskowych ; warsztat samochodowy ; odpady ; system zarządzania środowiskowego

Identifying Environmental Aspects ; garage ; waste ; environmental management system

9/50
Nr opisu: 0000054607
Zastosowanie oceny cyklu życia (LCA) w analizie procesów przemysłowych.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol.
-Probl. Ekol. 2009 vol. 13 nr 6, s. 300-305, bibliogr. 13 poz.

ocena cyklu życia ; LCA ; ocena wpływu cyklu życia ; LCIA ; projekt ULCOS

life cycle assessment ; LCA ; life cycle impact assessment ; LCIA ; ULCOS project

10/50
Nr opisu: 0000043084
Analiza publicznej percepcji zagrożeń związanych z energetyką jądrową na podstawie badań przeprowadzonych na Słowacji i w Polsce.
[Aut.]: R. Michalikowa, Barbara* Białecka.
-Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 6, s. 301-305, bibliogr. 4 poz.

energetyka jądrowa ; bezpieczeństwo jądrowe ; badanie ankietowe

nuclear power engineering ; nuclear safety ; survey

11/50
Nr opisu: 0000050042
Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w Polsce i województwie śląskim.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 3, s. 163-166, bibliogr. 4 poz.

zanieczyszczenie powietrza ; zanieczyszczenia przemysłowe ; zanieczyszczenie pyłem ; zanieczyszczenie gazowe ; tlenek azotu ; województwo śląskie

air pollution ; industrial pollution ; dust pollution ; gas pollution ; nitrogen oxide ; Silesian Voivodeship

12/50
Nr opisu: 0000037381
Gospodarka odpadami z przemysłu rolno-spożywczego w województwie.
[Aut.]: Barbara* Białecka.
-Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 1, s. 28-32, bibliogr. 15 poz.

gospodarka odpadami ; województwo śląskie ; przemysł rolno-spożywczy

waste management ; Silesian Voivodeship ; agri-food industry

13/50
Nr opisu: 0000051035
Natura modelowania - kształtowanie krajobrazu terenu poprzemysłowego w zaawansowanym stanie sukcesji.
[Aut.]: Krzysztof Marek Rostański.
-Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 2, s. 84-86, bibliogr. 8 poz.

teren poprzemysłowy ; waloryzacja przyrodnicza ; zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

post-industrial area ; natural valorization ; post-industrial land development

14/50
Nr opisu: 0000037382
Opracowanie raportu z wykonania lokalnego programu ochrony środowiska.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, J. Pałasz.
-Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 1, s. 25-28, bibliogr. 5 poz.

raport ekologiczny ; ochrona środowiska ; informacja o środowisku

ecological report ; environmental protection ; environment information

15/50
Nr opisu: 0000051027
Przekształcenia terenów poprzemysłowych - efekty i perspektywy badań i działań.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 2, s. 76-80, bibliogr. 4 poz.

teren poprzemysłowy ; przekształcanie terenów poprzemysłowych

post-industrial area ; post-industrial area revitalization

16/50
Nr opisu: 0000068216
Recenzja. [Aut.]: Aleksandra Kuzior. -Probl. Ekol. 2008 R.12 nr 4, s. 222-223
[Praca recenzowana]: Zrównoważony rozwój w Polsce i w Niemczech. Rolnictwo - turystyka - kształcenie / Red. G. Banse, A. Kiepas. Berlin 2007

zrównoważony rozwój ; współpraca międzynarodowa ; rolnictwo ; turystyka ; edukacja ekologiczna

sustainable development ; international cooperation ; agriculture ; tourism ; ecological education

17/50
Nr opisu: 0000040225
Wykorzystanie metody QFD do projektowania proekologicznych produktów i usług.
[Aut.]: Radosław Wolniak, Anna* Sędek.
-Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 4, 179-182, bibliogr. 22 poz.

QFD ; Rozwinięcie Funkcji Jakości ; zarządzanie jakością

QFD ; Quality Function Deployment ; quality management

18/50
Nr opisu: 0000040226
Wymagania stawiane systemowi zarządzania środowiskowego w samorządach terytorialnych.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, J. Pałasz.
-Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 4, s. 187-191, bibliogr. 11 poz.

zarządzanie środowiskowe ; samorząd terytorialny

environmental management ; local government

19/50
Nr opisu: 0000050001
Zastosowanie procedury minimalizacji odpadów w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Probl. Ekol. 2008 vol. 12 nr 6, s. 290-293, bibliogr. 8 poz.

minimalizacja odpadów ; przedsiębiorstwo produkcyjne ; przedsiębiorstwo hutnicze

waste reduction ; manufacturing company ; metallurgical enterprise

20/50
Nr opisu: 0000041709
Gospodarka opakowaniami - analiza danych o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań na przykładzie wybranych miast województwa śląskiego.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Probl. Ekol. 2007 vol. 11 nr 2, s. 108-112, bibliogr. 5 poz.

gospodarka odpadami ; opakowanie ; składowisko odpadów ; utylizacja opakowań

waste management ; package ; waste landfil ; packaging disposal

21/50
Nr opisu: 0000041711
Mapa kluczowych problemów w zarządzaniu środowiskowym w samorządach terytorialnych.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, J. Pałasz.
-Probl. Ekol. 2007 vol. 11 nr 3, s. 131-138, bibliogr. 13 poz.

zarządzanie środowiskowe ; samorząd lokalny ; ochrona środowiska ; prawo

environmental management ; local self-government ; environmental protection ; law

22/50
Nr opisu: 0000030483
Strategia Czystszej Produkcji w przedsiębiorstwie hutniczym.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Probl. Ekol. 2007 vol. 11 nr 4, s. 184-187, bibliogr. 9 poz.

przedsiębiorstwo hutnicze ; Czystsza Produkcja ; Ferrum S.A. ; ekologia

metallurgical enterprise ; Cleaner Production ; Ferrum S.A. ; ecology

23/50
Nr opisu: 0000023083
Dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku - teoria.
[Aut.]: Iwona* Jaros, Barbara* Białecka.
-Probl. Ekol. 2006 vol. 10 nr 6, s. 307-312, bibliogr. 14 poz.

społeczeństwo ; informacja publiczna ; prawo ochrony środowiska ; sieć teleinformatyczna

society ; public information ; environmental protection law ; teleinformatic network

24/50
Nr opisu: 0000021649
Gminne i powiatowe programy ochrony środowiska - uwagi do ich formy, struktury, treści i wykonania.
[Aut.]: Jan** Pałasz.
-Probl. Ekol. 2006 vol. 10 nr 4, s. 199-205, bibliogr. 12 poz.

ochrona środowiska ; program ochrony środowiska ; gmina ; zrównoważony rozwój

environmental protection ; environmental protection program ; community ; sustainable development

25/50
Nr opisu: 0000030262
Instrumenty wspierania ekoefektywności gospodarki narodowej - wytyczne wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
[Aut.]: Krystyna Czaplicka-Kolarz, M. Mayer.
-Probl. Ekol. 2006 vol. 10 nr 5, s. 240-246, bibliogr. 12 poz.

gospodarka narodowa ; Unia Europejska ; ekoefektywność ; polityka ekologiczna

European Union ; eco-efficiency ; environmental policy

26/50
Nr opisu: 0000019452
O organizacji przestrzennej centralnego obszaru Aglomeracji Górnośląskiej.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Probl. Ekol. 2006 vol. 10 nr 3, s. 143-150, bibliogr. 15 poz.

Aglomeracja Górnośląska ; organizacja przestrzenna ; Górnośląski Obszar Metropolitalny

Upper Silesian Agglomeration ; spatial organization ; Upper-Silesian Metropolitan Area

27/50
Nr opisu: 0000018497
Recykling i refabrykacja wkładów do drukarek, faksów i kserokopiarek w świetle przepisów Unii Europejskiej.
[Aut.]: Tomasz* Trejderowski.
-Probl. Ekol. 2006 vol. 10 nr 2, s. 99-101, bibliogr. 10 poz.

recykling ; refabrykacja ; drukarka ; faks ; kserokopiarka

recycling ; refabrication ; printer ; fax ; copy machine

28/50
Nr opisu: 0000012435
Niektóre elementy oceny Systemów Zarządzania Środowiskowego.
[Aut.]: M. Jabłoński, A. Jabłoński, Magdalena Jabłońska, Grzegorz** Niewielski.
-Probl. Ekol. 2005 vol. 9 nr 3, s. 122-126, bibliogr. 12 poz.

system zarządzania środowiskowego ; ochrona środowiska ; prawo

environmental management system ; environmental protection ; law

29/50
Nr opisu: 0000011979
Ocena możliwości remediacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie poprzemysłowym.
[Aut.]: Marek** Pozzi.
-Probl. Ekol. 2005 vol. 9 nr 2, s. 109-112, 3 okł., bibliogr. 5 poz.

środowisko gruntowo-wodne ; remediacja ; teren poprzemysłowy ; technologia PRB

ground-water environment ; remediation ; post-industrial area ; PRB technology

30/50
Nr opisu: 0000015289
Program rewitalizacji gmin i możliwości ich dofinansowania.
[Aut.]: Jan** Pałasz.
-Probl. Ekol. 2005 vol. 9 nr 5, s. 253-258, bibliogr. 4 poz.

rewitalizacja ; gmina ; fundusz unijny

revitalization ; commune ; european fund

31/50
Nr opisu: 0000072917
Model rozwoju mieszkalnictwa w Mikołowie.
[Aut.]: Jan** Pallado.
-Probl. Ekol. 2004 vol. 8 nr 2, s. 70-74, bibliogr. 7 poz.

32/50
Nr opisu: 0000013908
Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Probl. Ekol. 2004 vol. 8 nr 2, s. 63-69, bibliogr. 4 poz.

33/50
Nr opisu: 0000012431
Wykorzystanie analizy specjacyjnej w badaniu biodostępności metali w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, G. Pęciak.
-Probl. Ekol. 2003 vol. 7 nr 2, s. 69-74, bibliogr. 19 poz.

34/50
Nr opisu: 0000016265
Wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego w rozwoju miast i regionów.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Probl. Ekol. 2003 nr 6, s. 271-275, bibliogr. 9 poz.

35/50
Nr opisu: 0000012432
Zanieczyszczenie arsenem osadu dennego Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, G. Pęciak.
-Probl. Ekol. 2003 vol. 7 nr 1, s. 29-32, bibliogr. 11 poz.

36/50
Nr opisu: 0000048225
Negocjacje Polski z Unią Europejską w obszarze środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i korzyści.
[Aut.]: Lilianna* Wojtynek, Andrzej Wyciślik, Remigiusz** Sosnowski.
-Probl. Ekol. 2002 R. 6 nr 1, s. 9-15, bibliogr. 18 poz.

37/50
Nr opisu: 0000016266
Zastosowanie pojęć ekologicznych do opisu przekształceń terenów poprzemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Probl. Ekol. 2002 nr 3, s. 111-114, bibliogr. 3 poz.

38/50
Nr opisu: 0000077209
Duński model gospodarki odpadami.
[Aut.]: Barbara* Białecka, Zdzisław Adamczyk.
-Probl. Ekol. 2001 nr 5, s. 189-193, bibliogr. 4 poz.

gospodarka odpadami ; Dania ; WASTE 21

waste management ; Denmark ; WASTE 21

39/50
Nr opisu: 0000017236
Analiza kosztów eksploatacyjnych i społecznych funkcjonowania obiektów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
[Aut.]: Janusz** Wandrasz, Krzysztof Gaska.
-Probl. Ekol. 1998 nr 3, s. 83-86

40/50
Nr opisu: 0000048867
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Probl. Ekol. 1998 nr 1, s. 2
[Praca recenzowana]: Katalog norm branżowych. Warszawa 1997

41/50
Nr opisu: 0000049066
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Probl. Ekol. 1998 nr 1, s. 2
[Praca recenzowana]: Podstawy ekotoksykologii / P. Rejmer. Lublin 1997

42/50
Nr opisu: 0000049232
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Probl. Ekol. 1998 nr 1, s. 33
[Praca recenzowana]: Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. T. I i II / S. Witczak, A. Adamczyk. Warszawa 1995

43/50
Nr opisu: 0000031973
Występowanie objawów astmy oskrzelowej u dzieci a wielkość narażenia na aerozole pyłowe, bakteryjne i grzybowe w pomieszczeniach mieszkalnych Sosnowca.
[Aut.]: Józef Pastuszka, J. Zejda, A. Wlazło, D. Lis, I. Maliszewska.
-Probl. Ekol. 1998 R. 2 nr 5, s. 171-173, bibliogr. 26 poz.

44/50
Nr opisu: 0000026567
Czystsza produkcja - strategia ochrony środowiska XXI wieku. Cz. 2: Czystsza Produkcja (CP) - metody - procedury - projektowanie.
[Aut.]: Zygfryd** Nowak.
-Probl. Ekol. 1997 nr 3, s. 103-106

45/50
Nr opisu: 0000036717
Metody oszczędności pierwotnych nośników energii.
[Aut.]: E. Orszulik, Zbigniew** Rataj.
-Probl. Ekol. 1997 nr 2, s. 59-64

46/50
Nr opisu: 0000048840
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Probl. Ekol. 1997 nr 4, s. 129
[Praca recenzowana]: Metale ciężkie w środowisku i ich analiza / W. Wolak, R. Leboda, Z. Hudicki. Chełm 1995

47/50
Nr opisu: 0000048842
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Probl. Ekol. 1997 nr 4, s. 134
[Praca recenzowana]: Waste analysis, EPA guidance manual for facilities that generate, treat, store and dispose of hazardous wastes. Maryland 1994

48/50
Nr opisu: 0000048843
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Probl. Ekol. 1997 nr 4, s. 129
[Praca recenzowana]: Prawo Ochrony Środowiska / R. Paczulski 1994

49/50
Nr opisu: 0000048850
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Probl. Ekol. 1997 nr 5, s. 159
[Praca recenzowana]: Mała encyklopedia pierwiastków / J. Ciba, J. Trojanowska, M. Zołotajkin

50/50
Nr opisu: 0000049062
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Probl. Ekol. 1997 nr 6, s. 203
[Praca recenzowana]: Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego. Kompendium do nauczania i studiowania / [Red.]: B. Prandecka. Wrocław 1993

stosując format:
Nowe wyszukiwanie