Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PR NAUK UNIW EKON WROC
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/24
Nr opisu: 0000123296   
Czynniki ryzyka w projektach zarządzanych zwinnie. zarys problematyki badawczej.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Mateusz Trzeciak.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2018 nr 496, s. 150-160, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne. Red. Tadeusz Borys, Tomasz Brzozowski, Sabina Zaremba-Warnke. Punktacja MNiSW 10.000

ryzyko ; zarządzanie projektem ; Agile ; kluczowe czynniki ryzyka

risk ; project management ; Agile ; key risk factors

2/24
Nr opisu: 0000133211   
Analiza proliferacji i apoptozy komórek po promieniowaniu UV.
[Aut.]: Sylwia Kała, Karolina* Gajda, Dorota* Hudy.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2017 nr 494, s. 99-113, bibliogr. 22 poz.
Tytuł zeszytu: Wybrane zagadnienia z bioekonomii. Punktacja MNiSW 10.000

promieniowanie UV ; podziały komórkowe ; indukcja apoptozy ; zmodyfikowany test mikrojądrowy

UV radiation ; cell divisions ; apoptosis induction ; modified micronuleus test

3/24
Nr opisu: 0000118043   
Modele zarządzania zespołem projektowym w branży informatycznej.
[Aut.]: Mateusz Trzeciak, Seweryn Spałek.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2017 nr 463, s. 404-415, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami. Punktacja MNiSW 10.000

zespół projektowy ; struktura sieciowa ; zarządzanie zespołem ; Agile

project team ; network structure ; team management ; Agile

4/24
Nr opisu: 0000121396   
Od hipotez konkurencyjnych do ekwifinalności - metodologiczne problemy w procesie konstrukcji i weryfikacji konfiguracji organizacyjnych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2017 nr 463, s. 359-371, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami. Punktacja MNiSW 10.000

ekwifinalność ; konfiguracja organizacyjna ; metody ustawiona teoretycznie ; jakościowa analiza porównawcza ; QCA

equifinality ; organizational configuration ; set-theoretic method ; qualitative comparative analysis ; QCA

5/24
Nr opisu: 0000111388   
Budowanie strategicznej elastyczności w przedsiębiorstwach sektora produkcji na zamówienie.
[Aut.]: A. Saniuk, Marzena Kramarz.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2016 nr 420, s. 265-274, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Strategie. Procesy i praktyki. Punktacja MNiSW 10.000

strategiczna elastyczność ; produkcja na zamówienie ; kluczowe wskaźniki efektywności

strategic flexibility ; make-to-order production ; key performance indicators

6/24
Nr opisu: 0000111387   
Klimat kooperacji jako determinanta strategii przedsiębiorstwa flagowego sieci dystrybucji.
[Aut.]: Marzena Kramarz, A. Saniuk.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2016 nr 420, s. 163-178, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Strategie. Procesy i praktyki. Punktacja MNiSW 10.000

klimat kooperacji ; przedsiębiorstwo flagowe ; wczesna dyferencjacja ; późna dyferencjacja

cooperation climate ; flag enterprise ; early differentiation ; delayed differentiation

7/24
Nr opisu: 0000106752   
Ocena modelu zarządzania zespołem rzeczoznawców mobilnych z wykorzystaniem strategicznej karty wyników.
[Aut.]: Sandra Grabowska.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2016 nr 421, s. 148-158, bibliogr. 16 poz.
Tytuł zeszytu: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów. Punktacja MNiSW 10.000

efektywność ; konkurencyjność ; proces biznesowy ; Strategiczna Karta Wyników

efficiency ; competitiveness ; business process ; Balanced Scorecard

8/24
Nr opisu: 0000106754   
Paradoksy współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym system.
[Aut.]: B. Kożuch, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2016 nr 421, s. 289-300, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów. Punktacja MNiSW 10.000

paradoks ; napięcie ; system zarządzania bezpieczeństwem publicznym ; współpraca międzyorganizacyjna ; zarządzanie publiczne

paradox ; tension ; public safety management system ; interorganizational cooperation ; public management

9/24
Nr opisu: 0000109854   
Przedsiębiorczość międzynarodowa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2016 nr 419, s. 107-116, bibliogr. 18 poz.
Tytuł zeszytu: Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy. Punktacja MNiSW 10.000

przedsiębiorczość międzynarodowa ; umiędzynarodowienie ; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

international entrepreneurship ; internationalization ; micro, small and medium enterprises

10/24
Nr opisu: 0000111384   
Strategie zarządzania relacjami z interesariuszami w kontekście ograniczania ryzyka pogorszenia lub utraty reputacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2016 nr 420, s. 324-336, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Strategie. Procesy i praktyki. Punktacja MNiSW 10.000

relacje z interesariuszami ; strategia zarządzania ; reputacja przedsiębiorstwa ; ryzyko utraty reputacji

relations with stakeholders ; management strategy ; enterprise reputation ; risk of losing reputatation

11/24
Nr opisu: 0000104912   
Analiza porównawcza wybranych sposobów prezentacji oferty turystycznej - studium przypadku.
[Aut.]: Mateusz Naramski, Krzysztof Herman, Adam Szromek.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2015 nr 379, s. 278-287, bibliogr. 13 poz.
Tytuł zeszytu: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Red. Andrzej Rapacz. Punktacja MNiSW 10.000

oferta turystyczna ; broszura ; ulotka ; przewodnik ; strona WWW ; kanał przekazu

tourism offer ; brochure ; flyer ; guide ; website ; media channel

12/24
Nr opisu: 0000102886   
Procesy wdrażania regionalnej strategii innowacji jako reifikacja sieci działań - przykład województwa śląskiego.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Sławomir Olko.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2015 nr 392, s. 81-89, bibliogr. 18 poz.
Tytuł zeszytu: Gospodarka regionalna w teorii i praktyce. Red. Elżbieta Sobczak, Dariusz Głuszczuk, Marek Obrębalski. Punktacja MNiSW 10.000

Regionalna Strategia Innowacyjna ; sieć działań ; zarządzanie procesowe

Regional Innovation Strategy ; activity network ; process management

13/24
Nr opisu: 0000102887   
Rola klastrów w przemysłach kreatywnych w rozwoju miast.
[Aut.]: Sławomir Olko.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2015 nr 391, s. 175-182, bibliogr. 10 poz.
Tytuł zeszytu: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Red. Ryszard Brol, Andrzej Raszkowski, Andrzej Sztando. Punktacja MNiSW 10.000

klaster ; przemysł kreatywny ; rozwój lokalny ; tożsamość

cluster ; creative industry ; local development ; identity

14/24
Nr opisu: 0000111312   
Wpływ realizacji koncepcji CSR na wycenę spółek akcyjnych.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2015 nr 401, s. 642-650, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Ekonomia. Red. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn, Magdalena Rękas. Punktacja MNiSW 10.000

GPW ; indeks RESPECT

WSE ; RESPECT index ; valuation of company ; responsible business

15/24
Nr opisu: 0000104915   
Zjawisko dysonansu i konsonansu poznawczego w zachowaniach konsumentów produktu turystycznego - wprowadzenie do zagadnienia.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2015 nr 379, s. 348-355, bibliogr. 14 poz.
Tytuł zeszytu: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Red. Andrzej Rapacz. Punktacja MNiSW 10.000

dysonans poznawczy ; konsonans poznawczy ; konsument produktu turystycznego ; psychologia ; Festinger

cognitive dissonance ; cognitive consonance ; tourism product consumer ; psychology ; Festinger

16/24
Nr opisu: 0000104370   
Jakościowa analiza porównawcza jako koncepcja metodologiczna w naukach o zarządzaniu.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2014 nr 340, s. 65-77, bibliogr. 34 poz.
Tytuł zeszytu: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje Red. Jan Lichtarski [ et al.]. Punktacja MNiSW 10.000

metoda porównawcza ; QCA ; teoria zbiorów ; algebra Boole'a ; koncepcja przyczynowości ; ekwifinalność

comparative method ; QCA ; set theory ; Boolean algebra ; concept of causality ; equifinality

17/24
Nr opisu: 0000111311   
Koncepcja CSR z perpsektywy państwa i przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2014 nr 347, s. 552-560, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Ekonomia. Red. Jerzy Sokołowski, Magdalena Rękas, Grażyna Węgrzyn. Punktacja MNiSW 10.000

państwo ; przedsiębiorstwo ; odpowiedzialny biznes ; koncepcja CSR

state ; company ; responsible business ; concept of CSR

18/24
Nr opisu: 0000099318   
Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2014 nr 356, s. 19-28, bibliogr. 15 poz.
Tytuł zeszytu: Management Forum 2. Red. Grzegorz Bełz, Arkadiusz Wierzbic. Punktacja MNiSW 10.000

przedsiębiorczość ; rozwój technologiczny ; technologia ; strategia rozwoju przedsiębiorstwa ; przewaga konkurencyjna

entrepreneurship ; technological development ; technology ; company development strategy ; competitive advantage

19/24
Nr opisu: 0000096937   
Relacje pomiędzy sieciami współpracy a funkcjonowaniem MŚP w dotychczasowych badaniach empirycznych.
[Aut.]: Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk, Anna Michna.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2014 nr 359, s. 65-72, bibliogr. 20 poz.
Tytuł zeszytu: Zmiana warunkiem sukcesu. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Punktacja MNiSW 10.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; współpraca

small and medium enterprises ; cooperation

20/24
Nr opisu: 0000104367   
Ewolucja przedsiębiorczych kompetencji w rozwoju przedsiębiorstw odpryskowych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013 nr 277, s. 207-215, bibliogr. 28 poz.
Tytuł zeszytu: Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami. Red. Jan Skalik, Joanna Kacała. Punktacja MNiSW 10.000

przedsiębiorczość akademicka ; uniwersyteckie przedsiębiorstwo odpryskowe ; przedsiębiorcze kompetencje

academic entrepreneurship ; university spin-off ; entrepreneurial competencies

21/24
Nr opisu: 0000104368   
Przedsiębiorstwa odpryskowe jako forma współpracy nauki i biznesu. Modele konfiguracyjne.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013 nr 298, s. 113-119, bibliogr. 18 poz.
Tytuł zeszytu: Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Modele i doświadczenia. Red. Mieczysław Moszkowicz, Robert Kamiński, Marek Wąsowicz. Punktacja MNiSW 10.000

22/24
Nr opisu: 0000109862   
Racjonalizacja podejmowania decyzji w sektorze publicznym na przykładzie jednostek oświatowych.
[Aut.]: Anna** Męczyńska, I. Flajszok, Anna Michna.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013 nr 277, s. 195-206, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami. Red. Jan Skalik, Joanna Kacała. Punktacja MNiSW 10.000

racjonalizacja decyzji ; sektor publiczny ; dyrektorzy jednostek oświatowych

decision-making rationalization ; public sector ; educational institutions principals

23/24
Nr opisu: 0000109995   
Wskaźniki funkcji turystycznej i ich współzależność z innymi wskaźnikami ekonomicznymi na przykładzie polskiej gospodarki w latach 2000-2010.
[Aut.]: Adam Szromek.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013 nr 304, s. 325-338, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny. Współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju. Red. A. Rapacz. Punktacja MNiSW 10.000

funkcja turystyczna ; wskaźnik ekonomiczny ; gospodarka polska

tourist function ; economic indicator ; Polish economy

24/24
Nr opisu: 0000080921
Kibice międzynarodowych widowisk sportowych jako nowa kategoria konsumentów turystyki w Polsce.
[Aut.]: Adam Szromek, A. Hadzik, R. Tomik.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2012 nr 258, s. 68-78. Punktacja MNiSW 7.000

stosując format:
Nowe wyszukiwanie