Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POLIMERY
Liczba odnalezionych rekordów: 71Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/71
Nr opisu: 0000133826   
Surface treatment of incrementally produced components in FFF (Fused Filament Fabrication) technology.
[Aut.]: Maciej Mrówka, Tomasz Machoczek, Małgorzata Szymiczek, Przemysław Gągol, Sławomir Duda, Ł. Marcoll.
-Polimery 2020 t. 65 nr 1, s. 51-59, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 1.097. Punktacja MNiSW 40.000

FFF ; fused filament fabrication ; polilaktyd ; PLA ; kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy ; ABS ; obróbka powierzchniowa ; chropowatość powierzchni

FFF ; fused filament fabrication ; polylactide ; PLA ; acrylonitrile-butadiene-styrene ; ABS ; surface treatment ; surface roughness

2/71
Nr opisu: 0000138138
The influence of halloysite on the physicochemical, mechanical and biological properties of polyurethane - based nanocomposites.
[Aut.]: Maciej Mrówka, Małgorzata Szymiczek, Tomasz Machoczek, J. Lenża, J. Matusik, Piotr Sakiewicz, Magdalena Skonieczna.
-Polimery 2020 t. 65 nr 11/12, s. 784-791, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 1.097. Punktacja MNiSW 40.000

nanokompozyty ; poliuretan termoplastyczny ; haloizyt ; właściwości mechaniczne ; badania cytotoksyczne ; degradacja

nanocomposites ; thermoplastic polyurethane ; halloysite ; mechanical properties ; cytotoxicity tests ; degradation

3/71
Nr opisu: 0000128604
Preparowanie, struktura i właściwości membran nanokompozytowych wytwarzanych metodą inwersji faz.
[Aut.]: Michał Adamczak, Gabriela Kamińska, Jolanta* Bohdziewicz.
-Polimery 2019 t. 64 nr 3, s. 173-180, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.097. Punktacja MNiSW 40.000

membrana nanokompozytowa ; inwersja faz ; nanocząstka ; porowatość ; hydrofobowość ; hydrofilowość ; fouling

nanocomposite membrane ; phase inversion ; nanoparticle ; porosity ; hydrophobicity ; hydrophilicity ; fouling

4/71
Nr opisu: 0000104588   
Review of stimuli-responsive polymers application as stabilization agents in solid-liquid dispersion systems.
[Aut.]: Marcin Lemanowicz, Andrzej Gierczycki, W. Kuźnik.
-Polimery 2016 t. 61 nr 2, s. 92-97, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 0.778. Punktacja MNiSW 15.000

agregacja ; flokulacja ; polimery reagujące na bodźce zewnętrzne ; układ dyspersyjny ciało stałe - ciecz

aggregation ; flocculation ; stimuli-responsive polymers ; solid - liquid dispersion system

5/71
Nr opisu: 0000104887   
Właściwości wytrzymałościowe wybranych polimerowych nici chirurgicznych.
[Aut.]: M. Zurek, Anita Kajzer, Marcin Basiaga, Rafał Jendruś.
-Polimery 2016 t. 61 nr 5, s. 334-338, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.778. Punktacja MNiSW 15.000

polimerowe nici chirurgiczne ; właściwości mechaniczne ; zastosowanie w medycynie

polymeric surgical sutures ; mechanical properties ; medical application

6/71
Nr opisu: 0000104590   
Wpływ objętości próbki chemoutwardzalnej żywicy poliestrowej na przebieg jej utwardzania.
[Aut.]: Mateusz Kozioł, P. Mocek, P. Jankowski.
-Polimery 2016 t. 61 nr 2, s. 133-141, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 0.778. Punktacja MNiSW 15.000

żywica poliestrowa ; proces utwardzania ; model termodynamiczny

polyester resin ; curing process ; thermodynamic model

7/71
Nr opisu: 0000096714   
Układy polimerowe formowane in situ do zastosowań biomedycznych. Cz. 1, Implanty wstrzykiwalne.
[Aut.]: Monika Śmiga-Matuszowicz, Anna Korytkowska-Wałach, Jan** Łukaszczyk.
-Polimery 2015 t. 60 nr 3, s. 149-159, bibliogr. 111 poz.. Impact Factor 0.718. Punktacja MNiSW 15.000

implant polimerowy ; rusztowanie wstrzykiwalne ; wstrzykiwalny układ kontrolowanego dostarczania leku

polymeric implant ; injectable scaffold ; injectable drug delivery system

8/71
Nr opisu: 0000100671   
Układy polimerowe formowane in situ do zastosowań biomedycznych. Cz. 2 Wstrzykiwane układy hydrożelowe.
[Aut.]: Anna Korytkowska-Wałach, Monika Śmiga-Matuszowicz, Jan** Łukaszczyk.
-Polimery 2015 t. 60 nr 7-8, s. 435-445, bibliogr. 126 poz.. Impact Factor 0.718. Punktacja MNiSW 15.000

hydrożel wstrzykiwalny ; sieciowanie polimeru ; sieciowanie in-situ ; inżynieria tkankowa ; system dostarczania leków

injectable hydrogel ; polymer cross-linking ; in situ cross-linking ; tissue engineering ; drug delivery system

9/71
Nr opisu: 0000087189   
Nowe biodegradowalne polimery biomedyczne na bazie kwasu bursztynowego.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz.
-Polimery 2013 t. 58 nr 9, s. 670-677, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 0.617. Punktacja MNiSW 15.000

kwas bursztynowy ; poliester funkcjonalny ; biodegradowalny cement kostny ; mikrosfera ; poli(estro-bezwodnik)

succinic acid ; functional polyester ; biodegradable bone cement ; microsphere ; poly(ester-anhydride)

10/71
Nr opisu: 0000131861   
Ocena środowiskowa biokompozytów z zastosowaniem techniki LCA.
[Aut.]: K. Czaplicka-Kolarz, Dorota Burchart-Korol, J. Korol.
-Polimery 2013 t. 58 nr 6, s. 476-481, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 0.617. Punktacja MNiSW 15.000

ocena cyklu życia ; ocena środowiskowa ; biokompozyt ; polipropylen ; polilaktyd ; włókno naturalne ; włókno szklane

life cycle assessment ; environmental assessment ; biocomposite ; polypropylene ; polylactide ; natural fiber ; glass fibre

11/71
Nr opisu: 0000131859   
Zastosowanie analizy cyklu życia i egzergii do oceny środowiskowej wybranych polimerów.
[Aut.]: K. Czaplicka-Kolarz, Dorota Burchart-Korol, J. Korol.
-Polimery 2013 t. 58 nr 7/8, s. 605-609, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 0.617. Punktacja MNiSW 15.000

12/71
Nr opisu: 0000070822   
Heavy metals complexes of poly(sodium 4-styrenesulfonate) - thermogravimetric studies.
[Aut.]: Irena Korus.
-Polimery 2012 t. 57 nr 4, s. 290-295, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.470. Punktacja MNiSW 10.000

polielektrolit ; metale ciężkie ; termograwimetria

polyelectrolyte ; heavy metals ; thermogravimetry

13/71
Nr opisu: 0000067336   
Synteza kopolimerów szczepionych w wyniku połączenia dwóch metod kontrolowanej polimeryzacji.
[Aut.]: Dorota Neugebauer.
-Polimery 2011 t. 56 nr 7/8, s. 521-529, bibliogr. 43 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

kopolimer szczepiony ; polimeryzacja ; polimer ; kopolimer reaktywny ; makroinicjator wielofunkcyjny ; makromonomer

graft copolymer ; polymerization ; polymer ; reactive copolymer ; multifunctional macroinitiator ; macromonomer

14/71
Nr opisu: 0000066565   
Wodorowe uszlachetnianie ciekłych produktów pirolizy odpadowych poliolefin. Cz. 1: Uszlachetnianie ciekłych produktów otrzymanych w warunkach laboratoryjnych.
[Aut.]: Anna** Tokarska.
-Polimery 2011 t. 56 nr 6, s. 484-488, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

poliolefiny odpadowe ; piroliza ; ciekły produkt ; hydrorafinacja ; hydrogenizacja

waste polyolefins ; pyrolysis ; liquid product ; hydrorafination ; hydrogenation

15/71
Nr opisu: 0000067338   
Wodorowe uszlachetnianie ciekłych produktów pirolizy odpadowych poliolefin. Cz. 2: Uszlachetnianie frakcji uzyskanych w skali przemysłowej.
[Aut.]: Anna** Tokarska.
-Polimery 2011 t. 56 nr 7/8, s. 585-590, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

poliolefiny ; piroliza ; hydrokraking ; hydrorafinacja ; produkty ciekłe

polyolefins ; pyrolysis ; hydrocraking ; hydrorefining ; liquid products

16/71
Nr opisu: 0000055397   
Polimerowe i kompozytowe cementy kostne oraz materiały pokrewne.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz.
-Polimery 2010 t. 55 nr 2, s. 83-92, bibliogr. 111 poz.. Impact Factor 0.990

cement kostny ; aktywność biologiczna ; biodegradowalny cement kostny

bone cement ; biological activity ; biodegradable bone cement

17/71
Nr opisu: 0000055503   
Removal of Pb(II) ions by means of polyelectrolyte enhanced ultrafiltration.
[Aut.]: Irena Korus.
-Polimery 2010 t. 55 nr 2, s. 135-138, bibliogr. 7 poz.

ołów ; polielektrolit ; ultrafiltracja ; membrana polisulfonowa

lead ; polyelectrolyte ; ultrafiltration ; polysulfone membrane

18/71
Nr opisu: 0000047552   
Badania właściwości elektrochemicznych i spektroelektrochemicznych (UV-Vis, EPR) pochodnych trimeru tiofenu podstawionych grupą fenylowinylową.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Małgorzata Jadamiec, D. Officer, Paweł* Wagner, Agnieszka Stolarczyk, K. Gordon, W. Sułkowski, M. Bartoszek.
-Polimery 2009 t. 54 nr 3, s. 209-215, bibliogr. 20 poz.

polimer przewodzący ; tertiofen ; grupa fenylowinylowa ; elektropolimeryzacja ; elektrochemiczne właściwości ; spektroelektrochemiczne właściwości

conducting polymer ; thiophene trimer ; phenylvinyl group ; electropolymerization ; electrochemical properties ; spectroelectrochemical properties

19/71
Nr opisu: 0000048196   
Polimery przewodzące zawierające jednostkę fenotiazynową w łańcuchu głównym.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Sylwia* Golba, Jerzy** Żak, Agnieszka Stolarczyk, J. Sołoducho, J. Doskocz, W. Sułkowski, M. Bartoszek.
-Polimery 2009 t. 54 nr 4, s. 255-260, bibliogr. 34 poz.

polimer przewodzący ; fenotiazyna ; furan ; tiofen ; pirydyna ; woltamperometria cykliczna ; spektroelektrochemia

conducting polymer ; phenothiazine ; furan ; thiophene ; pyridine ; cyclic voltammetry ; spectroelectrochemistry

20/71
Nr opisu: 0000048197   
Radical initiators and their influence on the viscosity and molecular weight of acrylic polymers applied in pressure-sensitive adhesives.
[Aut.]: Z. Czech, A. Butwin, Barbara* Hefczyc, Jan** Zawadiak.
-Polimery 2009 t. 54 nr 4, s. 283-287, bibliogr. 18 poz.

polimer akrylanowy ; rodnikowy inicjator azonadtlenoestrowy ; lepkość ; ciężar cząsteczkowy ; polidyspersyjność

acrylic polymer ; radical azoperoxyester initiator ; viscosity ; molecular weight ; polydispersity

21/71
Nr opisu: 0000047551   
Synteza amfifilowych kopolimerów blokowych ε-kaprolaktonu typu ABA.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Piotr Edward* Jelonek.
-Polimery 2009 t. 54 nr 3, s. 189-194, bibliogr. 17 poz.

kopolimer amfifilowy ; blokowy kopolimer amfifilowy ; poli(ε-kaprolakton) ; diizocyjanian ; sprzęganie

amphiphilic copolymer ; amphiphilic block copolymer ; poly(ε-caprolactone) ; diisocyanate ; coupling

22/71
Nr opisu: 0000058877   
Wielofunkcyjne powłoki organiczne otrzymywane z samorozwarstwiających się kompozycji polimerowych.
[Aut.]: H. Kuczyńska, E. Langer, E. Kamińska-Tarnawska, Jan** Łukaszczyk.
-Polimery 2009 R. 54 nr 2, s. 91-98, bibliogr. 46 poz.

powłoka organiczna ; rozdział fazowy ; wielofunkcyjny system powłokowy ; kompozycja polimerowa ; samorozwarstwienie

organic coating ; phase separation ; multifunctional coating system ; polymeric composition ; self-stratification

23/71
Nr opisu: 0000036799   
Badanie właściwości nowych utwardzalnych in situ biomateriałów sieciowanych z udziałem bezwodnika metakrylowego.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Marcin Kaczmarek.
-Polimery 2008 t. 53 nr 3, s. 213-218, bibliogr. 27 poz.

biomateriał ortopedyczny ; cement kostny ; polibursztyniany ; właściwości mechaniczne ; degradacja hydrolityczna

orthopedic biomaterial ; bone cement ; polysuccinates ; mechanical properties ; hydrolytic degradation

24/71
Nr opisu: 0000036797   
Badanie wpływu struktury uretano-dimetakrylanów na morfologię i właściwości otrzymywanych z nich polimerów.
[Aut.]: Izabela Barszczewska-Rybarek.
-Polimery 2008 t. 53 nr 3, s. 190-194, bibliogr. 11 poz.

uretano-dimetakrylany ; poli(dimetakrylany) ; niejednorodność sieci ; morfologia ; właściwości mechaniczne

urethane-dimethacrylates ; poly(dimethacrylate)s ; network heterogeneity ; morphology ; mechanical properties

25/71
Nr opisu: 0000036453   
Electrochemical syntheses of photoluminescent polymers from thienylene-poly(phenylenevinylene) derivatives.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Paweł* Wagner, Jerzy** Żak, Krzysztof* Waśkiewicz, Klaudia* Wagner.
-Polimery 2008 t. 53 nr 2, s. 99-107, bibliogr. 43 poz.

polimer skoniugowany ; elektrochemia ; polimer przewodzący ; tienylwinylen-benzen

conjugated polymer ; electrochemistry ; conducting polymer ; thienylenevinylene-benzene

26/71
Nr opisu: 0000036798   
Otrzymywanie i modyfikacja biodegradowalnych poliestrów multifunkcjonalnych.
[Aut.]: Katarzyna Jaszcz, Jan** Łukaszczyk.
-Polimery 2008 t. 53 nr 3, s. 176-181, bibliogr. 17 poz.

poliester funkcjonalny ; polibursztyniany ; grupa allilowa ; utlenianie ; poliestrodiole ; poliestrokwasy

functional polyester ; polysuccinates ; allyl group ; oxidation ; polyesterdiols ; polyesteracids

27/71
Nr opisu: 0000042585   
Przebieg zniszczenia przy statycznym zginaniu laminatów poliestrowo-szklanych o wzmocnieniu zszywanym.
[Aut.]: Mateusz Kozioł, Józef** Śleziona.
-Polimery 2008 t. 53 nr 11/12, s. 876-882, bibliogr. 22 poz.

kompozyty ; żywica poliestrowa ; włókno szklane ; laminat zszywany ; zginanie statyczne ; przebieg zniszczenia

composites ; polyester resin ; glass fibre ; stitched laminate ; static bending ; failure progress

28/71
Nr opisu: 0000038541   
Synteza blokowych kopolimerów węglan trimetylenu/ε-kaprolakton na drodze sprzęgania diizocyjanianami odpowiednich poliestrodioli.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Piotr Edward* Jelonek, B. Trzebicka.
-Polimery 2008 t. 53 nr 6, s. 433-439, bibliogr. 12 poz.

kopolimer blokowy ; poli(ε-kaprolakton) ; poli(węglan trimetylenu) ; sprzęganie diizocyjanianami ; budowa chemiczna

block copolymer ; poly(ε-caprolactone) ; poly(trimethylene carbonate) ; coupling with diisocyanates ; chemical structure

29/71
Nr opisu: 0000022621   
Wpływ domieszki materiału ceramicznego na właściwości fizykochemiczne cementu chirurgicznego.
[Aut.]: Alicja Balin, Jerzy Myalski, Grzegorz** Pucka, J. Toborek.
-Polimery 2006 t. 51 nr 11/12, s. 852-858, bibliogr. 27 poz.

cement chirurgiczny ; PMMA ; wytrzymałość

surgical cement ; PMMA ; strength

30/71
Nr opisu: 0000013849   
Synthesis of macrocyclic and linear oligomers of methyl α-D-mannopyranoside.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Sylwia Kukowka.
-Polimery 2005 t. 50 nr 9, s. 651-656, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.990

polikondensacja ; poliacetale ; makrocykl

polycondensation ; polyacetals ; macrocycles

31/71
Nr opisu: 0000014090   
The formation of macrocyclic compounds with O,O- and O,N-acetal units.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Edyta* Gibas, Sylwia Kukowka.
-Polimery 2005 t. 50 nr 7/8, s. 509-519, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.990

związki makrocykliczne ; acetale ; oksazolidyny ; polikondensacja ; mechanika molekularna ; modelowanie

macrocyclic compounds ; acetals ; oxazolidines ; polycondensation ; molecular mechanics ; modelling

32/71
Nr opisu: 0000010044   
Badania ruchu ziaren napełniaczy podczas przepływu polimerów.
[Aut.]: Józef Stabik.
-Polimery 2004 t. 49 nr 10, s. 712-718, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.676

polimer napełniony ; przepływ ; napełniacz ; cechy geometryczne

filled polymer ; flow ; filler ; geometric features

33/71
Nr opisu: 0000007269   
Polimerowe i kompozytowe cementy kostne oraz materiały pokrewne. Cz. 1: Klasyczne cementy metakrylanowe i ich modyfikacja.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk.
-Polimery 2004 t. 49 nr 2, s. 79-88, bibliogr. 76 poz.. Impact Factor 0.676

cement kostny ; właściwości ; modyfikacja chemiczna ; modyfikacja fizyczna ; poli(metakrylan metylu)

bone cement ; properties ; chemical modification ; physical modification ; poly(methyl methacrylate)

34/71
Nr opisu: 0000009338   
Wpływ cech geometrycznych ziaren napełniaczy na lepkość polietylenu i polistyrenu w stanie uplastycznionym.
[Aut.]: Józef Stabik.
-Polimery 2004 t. 49 nr 9, s. 634-640, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.676

cechy geometryczne ; polietylen ; polistyren ; napełniacz

geometrical features ; polyethylene ; polystyrene ; filler

35/71
Nr opisu: 0000001555   
Homopolimeryzacja metakrylanu 3-chloro-2-hydrokspropylu i jego kopolimeryzacja z metakrylanem metylu.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, A. Cebulska.
-Polimery 2003 t. 48 nr 4, s. 268-272, bibliogr. 10 poz.

metakrylan metylu ; homopolimery ; kopolimery ; metakrylan 3-chloro-2-hydroksypropylu

methyl methacrylate ; homopolymers ; copolymers ; 3-chloro-2-hydroxypropyl methacrylate

36/71
Nr opisu: 0000000675   
Badania metodą dynamicznej analizy mechanicznej lepkosprężystych właściwości wybranych układów polimerowych.
[Aut.]: M. Kurcok, Paweł** Szewczyk.
-Polimery 2002 t. 47 nr 9, s. 637-642, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.703

37/71
Nr opisu: 0000002133   
O dyfuzji w membranach z polimerów szklistych w indukowanym polu naprężeń.
[Aut.]: Zbigniew Grzywna, J. Stolarczyk.
-Polimery 2001 t. 46 nr 5, s. 351-358, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.424

38/71
Nr opisu: 0000005616
Gas separation investigations on polyaniline composite membranes.
[Aut.]: A. Stolarczyk, Mieczysław Łapkowski, M. Nowicka.
-Polimery 2000 t. 45 nr 11/12, s. 814-817, bibliogr. 7 poz.

39/71
Nr opisu: 0000005642
Preparation of functional microspheres by polymerization using macromonomers.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, A. Cebulska.
-Polimery 2000 t. 45 nr 10, s. 674-679, bibliogr. 13 poz.

40/71
Nr opisu: 0000004968
The synthesis of multifunctional polyester-epoxy resins.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Katarzyna Jaszcz.
-Polimery 1999 t. 44 nr 1, s. 56-58, bibliogr. 6 poz.

41/71
Nr opisu: 0000005115
Transport CO2, H2, N2 oraz ich mieszanin przez membrany z polieteroimidu Ultem 1000.
[Aut.]: Jan** Izydorczyk, Janusz** Salwiński.
-Polimery 1999 t. 44 nr 7/8, s. 541-547, bibliogr. 6 poz.

42/71
Nr opisu: 0000024421
Biocydy polimerowe. Żywice lakiernicze funkcjonalizowane pentachlorofenolem.
[Aut.]: Witold** Pradellok.
-Polimery 1998 t. 43 nr 7/8, s. 454-458, bibliogr. 28 poz.

43/71
Nr opisu: 0000024304
Chaos i fraktale w opisie struktury i morfologii polimerów.
[Aut.]: Zbigniew Grzywna, Monika Krasowska, Zuzanna* Siwy.
-Polimery 1998 t. 43 nr 4, s. 225-234, bibliogr. 17 poz.

44/71
Nr opisu: 0000024468
Ocena możliwości wykorzystania odpadów laminatów do wytwarzania materiałów ciernych.
[Aut.]: Izabella* Hyla, Jerzy Myalski.
-Polimery 1998 t. 43 nr 10, s. 630-636, bibliogr. 10 poz.

45/71
Nr opisu: 0000024763
Recenzja. [Aut.]: Jan** Łukaszczyk. -Polimery 1998 t. 43 nr 9, s. 573-574
[Praca recenzowana]: Chemistry and technology of biodegradable polymers. Glasgow 1995

46/71
Nr opisu: 0000070899
Badania wpływu warunków przetwórstwa nie zmiękczonych kompozycji poli(chlorku winylu) na strukturę polimeru.
[Aut.]: Paweł** Szewczyk.
-Polimery 1996 R. 41 nr 11/12, s. 643-646, bibliogr. 14 poz.

47/71
Nr opisu: 0000034993
Synteza i właściwości ciekłokrystalicznych oligoestrów.
[Aut.]: Jerzy* Majnusz.
-Polimery 1996 t. 41 nr 7/8, s. 418-422, bibliogr. 34 poz.

48/71
Nr opisu: 0000034834
Transport CO2, CH4 oraz ich mieszanin przez membrany z włókien kanalikowych z polipropylenu lub z poli (4-metylo-1-pentenu).
[Aut.]: Jan** Izydorczyk, Janusz** Salwiński.
-Polimery 1996 t. 41 nr 3, s. 163-168, bibliogr. 17 poz.

49/71
Nr opisu: 0000034992
Wybrane koncepcje wykorzystania polimerów w kontrolowanym uwalnianiu leków.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk.
-Polimery 1996 t. 41 nr 7/8, s. 434-439, bibliogr. 29 poz.

50/71
Nr opisu: 0000033188
Badania strukturalne nienasyconych poliestrów metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego.
[Aut.]: J. Grobelny, A. Kotas, Zbigniew** Jedliński.
-Polimery 1995 R. 40 nr 11/12, s. 640-649, bibliogr. 13 poz.

51/71
Nr opisu: 0000033088
Modyfikacja uwalniania substancji biologicznie czynnych związanych kationitem karboksylowym. Cz. 1: Enkapsulacja metodą odwróconej polimeryzacji suspensyjnej (ISP) w układzie woda/olej oraz metodą odparowania z zawiesiny.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Mirosław* Kluczka.
-Polimery 1995 R. 40 nr 10, s. 587-590, bibliogr. 17 poz.

52/71
Nr opisu: 0000032970
Porowate membrany z alifatycznego poliamidu.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus.
-Polimery 1995 R. 40 nr 5, s. 278-284, bibliogr. 21 poz.

53/71
Nr opisu: 0000032994
Use of interfacial water promoted polymerization in the preparation of slow release polymer-drug systems.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Paweł* Urbaś, Andrzej* Deńca.
-Polimery 1995 R. 40 nr 6, s. 366-367, bibliogr. 5 poz.

54/71
Nr opisu: 0000032890
Wykorzystanie chromatografii żelowej (GPC) do charakteryzowania membran polimerowych.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus.
-Polimery 1995 R. 40 nr 3, s. 164-169, bibliogr. 23 poz.

55/71
Nr opisu: 0000043683
Wpływ kształtu ziaren napełniaczy na lepkość polietylenu i polistyrenu w stanie uplastycznionym.
[Aut.]: Witold Beluch, J. Jaworski, Józef Stabik.
-Polimery 1994 R. 39 nr 11/12, s. 698-703, bibliogr. 13 poz.

56/71
Nr opisu: 0000070902
Badanie procesu utwardzania lakierowych powłok elektroizolacyjnych za pomocą techniki DMTA.
[Aut.]: M. Płonka, W. Parafiniuk, Paweł** Szewczyk.
-Polimery 1993 R. 38 nr 12, s. 598-603, bibliogr. 11 poz.

57/71
Nr opisu: 0000044936
Metoda oznaczania przenikalności dwutlenku węgla przez powłoki z farb do ochrony antykorozyjnej betonu.
[Aut.]: W. Bielach, Jan** Izydorczyk, K. Pawliczek, Janusz** Salwiński.
-Polimery 1993 R. 38 nr 6, s. 269-273, bibliogr. 9 poz.

58/71
Nr opisu: 0000070904
Searching for sub-primary particles of suspension poly(vinyl chloride) in solutions using a viscometer.
[Aut.]: Paweł** Szewczyk, M. Gruszka, R. Wiśniewski, E. Majdiuk.
-Polimery 1993 R. 38 nr 12, s. 572-576, bibliogr. 12 poz.

59/71
Nr opisu: 0000070903
Zależność przetwórczych własności kompozycji supresyjnego poli(chlorku winylu) od ciężaru cząsteczkowego i morfologii ziarna.
[Aut.]: K. Bortel, Paweł** Szewczyk.
-Polimery 1993 R. 38 nr 12, s. 578-582, bibliogr. 8 poz.

60/71
Nr opisu: 0000052385
Postępy w dziedzinie anionowej polimeryzacji B- laktonów.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, M. Kowalczuk, P. Kurcok, G. Adamus.
-Polimery 1992 R. 37 nr 7, s. 312-317, biliogr. 43 poz.

61/71
Nr opisu: 0000070901
Działalność Grupy Roboczej IV.2.1. IUPAC "Struktura i właściwości handlowych polimerów".
[Aut.]: Paweł** Szewczyk.
-Polimery 1991 R. 36 nr 3, s. 122

62/71
Nr opisu: 0000053627
Ultrafiltracyjne membrany z Winicetu.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
-Polimery 1991 R. 36 nr 6, s. 233-239, bibliogr. 23 poz.

63/71
Nr opisu: 0000060131
Badanie metodą całkowitego wewnętrznego odbicia w podczerwieni wpływu dodatku napełniacza poliborofosforanowego na strukturę kompozycji na podstawie polietylenu.
[Aut.]: Z. Lisiewska, Andrzej* Deńca, E. Lebedeva, M. Gruszka.
-Polimery 1990 R. 35 nr 9, s. 316-320, bibliogr. 22 poz.

64/71
Nr opisu: 0000059965
Formowanie polimerowych membran do ultrafiltracji.
[Aut.]: Michał** Bodzek.
-Polimery 1990 R. 35 nr 7/8, s. 237-244, bibliogr. 29 poz.

65/71
Nr opisu: 0000059964
Zastosowanie spektroskopii całkowitego wewnętrznego odbicia w podczerwieni do analizy zjawisk zachodzących podczas mieszania polietylenu z kopolimerem butadien/styren.
[Aut.]: Andrzej* Deńca, Z. Lisiewska, M. Gruszka.
-Polimery 1990 R. 35 nr 7/8, s. 264-267, bibliogr. 25 poz.

66/71
Nr opisu: 0000060720
Aparatura do ciśnieniowych pomiarów przenikalności gazów przez membrany polimerowe.
[Aut.]: Jan** Izydorczyk, Józef** Podkówka, Janusz** Salwiński.
-Polimery 1989 R. 34 nr 10, s. 455-458, bibliogr. 18 poz.

67/71
Nr opisu: 0000060718
Polimery przewodzące otrzymywane metodą polimeryzacji elektrolitycznej. Cz. 4: Polianilina.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, E. Genies.
-Polimery 1989 R. 34 nr 2, s. 45-52, bibliogr. 137 poz.

68/71
Nr opisu: 0000060719
Polimery przewodzące otrzymywane metodą polimeryzacji elektrolitycznej. Cz. 5: Materiały kompozytowe.
[Aut.]: G. Bidan, Mieczysław Łapkowski.
-Polimery 1989 R. 34 nr 5, s. 197-204, bibliogr. 56 poz.

69/71
Nr opisu: 0000070900
Badanie zbieżności procedur numerycznych stosowanych do oznaczania zależności kalibracyjnych w chromatografii żelowej.
[Aut.]: Paweł** Szewczyk.
-Polimery 1988 R. 33 nr 4, s. 141-143, bibliogr. 12 poz.

70/71
Nr opisu: 0000064225
Próby otrzymywania bezwodnych ultrafiltracyjnych membran z poli(chlorku winylu).
[Aut.]: Michał** Bodzek.
-Polimery 1988 R. 33 nr 9, s. 332-335, bibliogr. 10 poz.

71/71
Nr opisu: 0000064223
Ultrafiltracyjne membrany z poliakrylonitrylowego roztworu przędzalniczego.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz.
-Polimery 1988 R. 33 nr 5, s. 185-193, bibliogr. 17 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie