Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POL J ENVIRON STUD
Liczba odnalezionych rekordów: 144Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/144
Nr opisu: 0000134916   
Effect of copper and zinc ions on struvite nucleation and crystal growth kinetics in various process environments.
[Aut.]: N. Hutnik, A. Stanclik, Krzysztof Piotrowski, A. Matynia.
-Pol. J. Environ. Stud. 2020 vol. 29 iss. 3, s. 2225-2233, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 1.383. Punktacja MNiSW 40.000

struwit ; miedź ; cynk ; ścieki ; recykling fosforu ; kinetyka ciągłej reakcji krystalizacji

struvite ; copper ; zinc ; wastewater ; phosphorus recycling ; continuous reaction crystallization kinetics

2/144
Nr opisu: 0000134696   
Impact of industrial discharge on aquatic ecosystems of the Kłodnica river with reference to water framework directive objectives.
[Aut.]: A. Zgórska, J. Bondaruk, Mariusz Dudziak, A. Hamerla.
-Pol. J. Environ. Stud. 2020 vol. 19 iss. 4, s. 2945-2953, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 1.383. Punktacja MNiSW 40.000

rzeka Kłodnica ; wody kopalniane ; biomonitoring wody ; zanieczyszczenia przemysłowe ; Ramowa Dyrektywa Wodna

Kłodnica river ; mine water ; water biomonitoring ; industrial pollution ; Water Framework Directive

3/144
Nr opisu: 0000129162   
Testing the in situ bulk density of mining waste stored in dumping grounds.
[Aut.]: Zenon Różański, Janusz* Konior, P. Balcarczyk.
-Pol. J. Environ. Stud. 2019 vol. 28 no. 3, s. 1347-1354, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 1.383. Punktacja MNiSW 40.000

odpady węglowe ; wysypisko ; gęstość nasypowa ; fotogrametria ; in situ

coal waste ; dumping ground ; bulk density ; photogrammetry ; in situ

4/144
Nr opisu: 0000120994   
Influence analysis of mine flooding from the environmental standpoint: surface protection.
[Aut.]: Marek** Wesołowski, Ryszard Mielimąka, Rafał Jendruś, Marcin Popczyk.
-Pol. J. Environ. Stud. 2018 vol. 27 no. 2, s. 905-915, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 1.186. Punktacja MNiSW 15.000

eksploatacja częściowa ; model obliczeniowy ; deformacja terenu ; ochrona powierzchni

partial exploitation ; calculation model ; terrain deformation ; surface protection

5/144
Nr opisu: 0000115540   
Alternative utilization of protein-rich waste by its conversion into biogas in co-fermentation conditions.
[Aut.]: Piotr Sakiewicz, Krzysztof Piotrowski, J. Cebula, Jolanta* Bohdziewicz.
-Pol. J. Environ. Stud. 2017 vol. 26 no. 3, s. 1225-1231, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 1.120. Punktacja MNiSW 15.000

fermentacja beztlenowa ; biomasa ; białko ; aminokwasy ; odpady hodowlane ; ścieki z przemysłu mleczarskiego ; biometan ; odory ; biowodór

anaerobic fermentation ; biomass ; protein ; amino acids ; breeding waste ; dairy wastewater ; biomethane ; odors ; biohydrogen

6/144
Nr opisu: 0000115212   
Environmental protection in industrial areas and applying thermal analysis to coal dumps.
[Aut.]: Rafał Jendruś.
-Pol. J. Environ. Stud. 2017 vol. 26 no. 1, s. 137-146, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 1.120. Punktacja MNiSW 15.000

zwałowisko węgla ; kamera termowizyjna ; samozapłon ; pożar endogeniczny

coal dump ; thermovisual camera ; spontaneous combustion ; endogenic fire

7/144
Nr opisu: 0000106567   
An analysis of hazards caused by emissions of amines from carbon dioxide capture installations.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka.
-Pol. J. Environ. Stud. 2016 vol. 25 no. 3, s. 909-916, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.793. Punktacja MNiSW 15.000

absorpcja aminowa ; koncentracja dwutlenku węgla ; emisja amin ; strefa niebezpieczna

amine absorption ; carbon dioxide concentration ; amine emission ; hazardous area

8/144
Nr opisu: 0000105440   
Interorganizational cooperation, knowledge sharing and technological eco-innovation: the role of proactive environmental strategy - empirical evidence from Poland.
[Aut.]: Adam Ryszko.
-Pol. J. Environ. Stud. 2016 vol. 25 no. 2, s. 753-763, bibliogr. 59 poz.. Impact Factor 0.793. Punktacja MNiSW 15.000

współpraca międzyorganizacyjna ; dzielenie się wiedzą ; ekoinnowacja technologiczna ; proaktywna strategia środowiskowa

interorganizational cooperation ; knowledge sharing ; technological eco-innovation ; proactive environmental strategy

9/144
Nr opisu: 0000105441   
Mine subsidence as a post-mining effect in the Upper Silesia Coal Basin.
[Aut.]: Grzegorz Strozik, Rafał Jendruś, Anna Manowska, Marcin Popczyk.
-Pol. J. Environ. Stud. 2016 vol. 25 no. 2, s. 777-785, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.793. Punktacja MNiSW 15.000

zapadlisko ; osiadanie ; kopalnia zamknięta ; teren pogórniczy

sinkhole ; subsidence ; abandoned mine ; post-mining area

10/144
Nr opisu: 0000114072
Progression of erosine and carious-like lesions in human and bovine enamel - a comparative microhardness study.
[Aut.]: T. Stefański, L. Postek-Stefańska, Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna.
-Pol. J. Environ. Stud. 2016 vol. 25 no. 6A, s. 37-41. Punktacja MNiSW 15.000

11/144
Nr opisu: 0000099940   
Corrosion of hardened cement paste in concrete used for building coke wastewater treatment plant tanks.
[Aut.]: Barbara Słomka-Słupik, Adam** Zybura.
-Pol. J. Environ. Stud. 2015 vol. 24 no. 3, s. 1309-1316, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.790. Punktacja MNiSW 15.000

korozja ; chlorek amonu ; odwapnianie ; ścieki koksownicze

corrosion ; ammonium chloride ; decalcification ; coke sewage

12/144
Nr opisu: 0000100751   
PAH concentrations inside a wood processing plant and the indoor effects of outdoor industrial emissions.
[Aut.]: P. Rogula-Kopiec, W. Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska, I. Sówka.
-Pol. J. Environ. Stud. 2015 vol. 24 no. 4, s. 1867-1873, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.790. Punktacja MNiSW 15.000

tartak ; cząstka stała ; pył respirabilny ; zagrożenie zdrowia ; trwałe zanieczyszczenia organiczne

sawmill ; particulate matter ; respirable dust ; health hazard ; persistent organic pollutants

13/144
Nr opisu: 0000096668   
Sorting tests of unsorted municipal solid waste from Germany for a selected opto-pneumatic sorting machine.
[Aut.]: Wojciech Hryb.
-Pol. J. Environ. Stud. 2015 vol. 24 no. 1, s. 99-105, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.790. Punktacja MNiSW 15.000

sortowanie odpadów ; separacja ; wydajność ; wskaźnik odzysku ; sorter optopneumatyczny ; odpady niesortowane

waste sorting ; separation ; efficiency ; recovery index ; optopneumatic sorter ; unsorted waste

14/144
Nr opisu: 0000114077
The influence of calcium-supplementation to orange juice to reduce enamel erosion within the oral environment.
[Aut.]: L. Postek-Stefańska, T. Stefański, Piotr* Malara, Anna Kloc-Ptaszna, Marta* Górniak.
-Pol. J. Environ. Stud. 2015 vol. 24 no. 6A, s. 43-48. Punktacja MNiSW 15.000

15/144
Nr opisu: 0000101844   
Trace metal determinations using voltammetric (DPV-HMDE) and atomic absorption spectrometry (F-AAS and ET-AAS) in bottom sediment, cod, herring, and cormorant tissue samples.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski, H. Polkowska-Motrenko, Z. Samczyński.
-Pol. J. Environ. Stud. 2015 vol. 24 no. 5, s. 1911-1917, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 0.790. Punktacja MNiSW 15.000

osad denny ; DPV-HMDE ; F-AAS ; ET-AAS ; oznaczanie metali ; tkanka zwierzęca

bottom sediment ; DPV-HMDE ; F-AAS ; ET-AAS ; metal determination ; animal tissue

16/144
Nr opisu: 0000092178   
Environmental impact of biodegradable packaging waste utilization. [Mini review].
[Aut.]: Krzysztof Pikoń, Monika Czop.
-Pol. J. Environ. Stud. 2014 vol. 23 no. 3, s. 969-973, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.871. Punktacja MNiSW 15.000

LCA ; oddziaływanie na środowisko ; biodegradowalne tworzywa sztuczne ; odpady opakowaniowe

LCA ; environmental impact ; biodegradable plastics ; packaging waste

17/144
Nr opisu: 0000092971   
Select polymer wastes as possible sources of solid recovered fuels.
[Aut.]: Monika Czop.
-Pol. J. Environ. Stud. 2014 vol. 23 no. 4, 1369-1372, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.871. Punktacja MNiSW 15.000

odpady ; polimer ; recykling ; odzysk energii ; tworzywa sztuczne ; degradacja cieplna

waste ; polymer ; recycling ; energy recovery ; plastics ; thermal degradation

18/144
Nr opisu: 0000095522   
Single-stage extraction to assess metals bioavailability from smelting dust.
[Aut.]: Edyta Melaniuk-Wolny, Kamila* Widziewicz, Zdzisław Adamczyk, Katarzyna Nowińska, Magdalena Żak.
-Pol. J. Environ. Stud. 2014 vol. 23 no. 6, s. 2117-2124, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.871. Punktacja MNiSW 15.000

wytapianie ołowiu i cynku ; pył ; ekstrakcja jednostopniowa ; Imperial Smelting Process

lead and zinc smelting ; dust ; single-stage extraction ; Imperial Smelting Process

19/144
Nr opisu: 0000085272      
Cost rationalization of maintaining post-industrial regions.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2013 vol. 22 no. 3, s. 727-740, bibliogr. 57 poz.. Impact Factor 0.600. Punktacja MNiSW 15.000

teren poprzemysłowy ; likwidacja kopalni ; odwadnianie kopalni ; racjonalizacja kosztów

post-industrial area ; mine liquidation ; mine dewatering ; costs rationalization

20/144
Nr opisu: 0000077672   
Environmental hazards caused by carbon capture and storage (CCS) technologies.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka.
-Pol. J. Environ. Stud. 2013 vol. 22 no. 1, s. 205-211, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.600. Punktacja MNiSW 15.000

dwutlenek węgla ; technologia CCS ; redukcja emisji CO2 ; elektrownia ; transport rurociągowy

carbon dioxide ; CCS technology ; CO2 emission reduction ; power plant ; pipeline transportation

21/144
Nr opisu: 0000088784   
The determination of preservatives in cosmetics and environmental waters by HPLC.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Iwona* Wojciechowska.
-Pol. J. Environ. Stud. 2013 vol. 22 no. 6, s. 1609-1625, bibliogr. 48 poz.. Impact Factor 0.600. Punktacja MNiSW 15.000

HPLC ; SPE ; woda powierzchniowa ; kosmetyki

HPLC ; SPE ; surface water ; cosmetics

22/144
Nr opisu: 0000070678   
Development of SPE/HPLC-DAD to determine residues of selected disinfectant agents in surface water.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Iwona* Wojciechowska.
-Pol. J. Environ. Stud. 2012 vol. 21 no. 2, s. 269-277, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 0.462. Punktacja MNiSW 15.000

HPLC-DAD ; SPE ; analiza wody ; środek dezynfekujący

HPLC-DAD ; SPE ; water analysis ; disinfectant agent

23/144
Nr opisu: 0000125800
Environmental impact of biomass co-combusted in power boilers transportation.
[Aut.]: Krzysztof Pikoń.
-Pol. J. Environ. Stud. 2012 vol. 21 no. 5A, s. 342-345, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

wpływ na środowisko ; LCA ; biomasa ; transport

environmental impact ; LCA ; biomass ; transportation

24/144
Nr opisu: 0000080888
Properties of the residues of mechanical treatment of wastes in a sorting plant in the light of binding legal regulations.
[Aut.]: Wojciech Hryb.
-Pol. J. Environ. Stud. 2012 vol. 21 no. 5A, s. 117-123. Punktacja MNiSW 15.000

25/144
Nr opisu: 0000072095   
Value chain analysis of environmental management in urban areas. Case study: Metropolitan Association of Upper Silesia.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Katarzyna Dohn, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2012 vol. 21 no. 4, s. 911-921, bibliogr. 49 poz.. Impact Factor 0.462. Punktacja MNiSW 15.000

zarządzanie środowiskowe ; łańcuch wartości ; zrównoważony rozwój ; Górnośląski Związek Metropolitalny

environmental management ; value chain ; sustainable development ; Metropolitan Association of Upper-Silesia

26/144
Nr opisu: 0000076374   
Zinc and lead concentrations in the pubic hair of women living in areas with different contamination degrees.
[Aut.]: D. Wiechuła, A. Fischer, Krzysztof Loska, Kamila* Widziewicz, A. Górka.
-Pol. J. Environ. Stud. 2012 vol. 21 no. 6, s. 1875-1880, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.462. Punktacja MNiSW 15.000

włosy łonowe ; ołów ; cynk ; zanieczyszczenie

pubic hair ; lead ; zinc ; pollution

27/144
Nr opisu: 0000068172
Absorption of gaseous pollutants in three-phase fluidized bed.
[Aut.]: Wojciech* Olczyk.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 4A, s. 262-266, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

absorbcja ; gaz płynny ; oczyszczanie spalin

absorption ; liquid gas ; flue gas purification

28/144
Nr opisu: 0000068800
Absorption of gaseous pollutants in three-phase fluidized bed.
[Aut.]: Wojciech* Olczyk.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 4A, s. 262-266, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

absorbcja ; zanieczyszczenia gazowe ; oczyszczanie spalin

absorption ; gaseous pollutants ; flue gas purification

29/144
Nr opisu: 0000078052
Analysis of impact of selected chemical substances on the properties of polyolefin wastes.
[Aut.]: Monika Czop.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 21 no. 5A, s. 48-53, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

polimer ; degradacja ; substancja chemiczna ; skład pierwiastkowy ; skaningowa mikroskopia elektronowa

polymer ; degradation ; chemical substance ; elemental composition ; scanning electron microscopy

30/144
Nr opisu: 0000068152
Analysis of variation in time of the elemental composition of deposited sewage sludge.
[Aut.]: Michał Kozioł, Marcin Landrat.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 4A, s. 174-178, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

osad ściekowy ; paliwo

sewage sludge ; fuel

31/144
Nr opisu: 0000062774   
Analysis of zearalenone in aqueous environment by GC-MS.
[Aut.]: Mariusz Dudziak.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 1, s. 231-235, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.508. Punktacja MNiSW 15.000

zearalenon ; chromatografia gazowa ; SPE ; sililowanie ; analiza próbek wody

zearalenone ; gas chromatography ; SPE ; Solid-Phase Extraction ; silylation ; aqueous samples analysis

32/144
Nr opisu: 0000068798
Application of hybrid systems to the treatment of meat industry wastewater.
[Aut.]: A. Kwarciak-Kozłowska, Jolanta* Bohdziewicz, K. Mielczarek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 4A, s. 207-211, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

ścieki przemysłowe ; przemysł mięsny ; ultrafiltracja ; reaktor UASB

industrial wastewater ; meat industry ; ultrafiltration ; UASB reactor

33/144
Nr opisu: 0000068796   
Benzo(a)pyryne emissions in cities of the Upper Silesia Industarial Area in southern Poland: 1980-2005.
[Aut.]: A. Moździerz, M. Juszko-Piekut, J. Stojko, Z. Kołosza, J. Kaźmierczak, Małgorzata Król.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 5, s. 1251-1258, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.508. Punktacja MNiSW 15.000

benzopiren ; Aglomeracja Śląska ; zanieczyszczenia

benzo pyrene ; Silesia Agglomeration ; pollutions

34/144
Nr opisu: 0000069557
Changes in the environment of the oral cavity caused by selected chlorhexidine containing mouthwashes and their influence on susceptibility of composite restorative material to discoloration.
[Aut.]: M. Tanasiewicz, Mirosław** Gibas, T. Szklarski, H. Twardawa, M. Skucha-Nowak.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 6A, s. 125-129, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

materiały kompozytowe ; odbarwienie ; badanie in vivo ; chlorheksydyna

composite materials ; discoloration ; in vivo study ; chlorhexidine

35/144
Nr opisu: 0000068173
Cold plasma tar removal from syngas.
[Aut.]: Krzysztof Pikoń, S. Stelmach, Zofia* Czekalska.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 4A, s. 271-276, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

gazyfikacja ; biomasa ; usuwanie smoły

gasification ; biomass ; tar removal

36/144
Nr opisu: 0000068171
Heavy metals emission - influence of chlorine presence in fuel.
[Aut.]: Danuta Król.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 4A, s. 189-194, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

metale ciężkie ; chlor ; spalanie ; paliwo ; biomasa

heavy metals ; chlorine ; combustion ; fuel ; biomass

37/144
Nr opisu: 0000068117
Integration of the boiler furnace grate solid waste bed combustion model with the FLUENT CFD software.
[Aut.]: Tomasz Jaworski.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 4A, s. 110-114, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

spalanie odpadów ; obliczeniowa dynamika płynów ; CFD ; palenisko rusztowe

waste incineration ; computational fluid dynamics ; CFD ; grate furnace

38/144
Nr opisu: 0000063605   
Selected aspects of metallurgical and foundry furnace dust utilization.
[Aut.]: Jan Jezierski, Krzysztof Janerka.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 1, s. 101-105, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.508. Punktacja MNiSW 15.000

pneumatyczne wtryskiwanie proszku ; utylizacja odpadów ; piec hutniczy ; utylizacja pyłu ; lanca wtryskowa

pneumatic powder injection ; waste utilization ; metallurgical furnace ; dust utilization ; injection lance

39/144
Nr opisu: 0000069558
Susceptibility of composite restorative material to discoloration due to mouthwashes with antibacterial properties - in vitro analysis in conditions simulating the oral cavity environment.
[Aut.]: M. Tanasiewicz, Mirosław** Gibas, T. Szklarski, H. Twardawa, M. Skucha-Nowak.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 6A, s. 130-133, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

materiały kompozytowe ; odbarwienie ; badanie in vitro ; chlorheksydyna

composite materials ; discoloration ; in vitro study ; chlorhexidine

40/144
Nr opisu: 0000068799
Treatment of coke in the post-process wastwater system combines integrated process of volumetric coagulation and coagulation "in-line" with the membrane pressure techniques.
[Aut.]: K. Mielczarek, Jolanta* Bohdziewicz, A. Kwarciak-Kozłowska.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 4A, s. 248-252, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

ścieki koksownicze ; ciśnieniowe techniki membranowe ; koagulacja in-line

coking wastewater ; pressure membrane techniques ; coagulation in-line

41/144
Nr opisu: 0000063608   
Using HPLC method with DAD detection for the simultaneous determination of 15 drugs in surface water and wastewater.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 1, s. 21-28, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.508. Punktacja MNiSW 15.000

lek ; próbka wody ; SPE ; ścieki

pharmaceuticals ; water sample ; Solid-Phase Extraction ; SPE ; wastewater

42/144
Nr opisu: 0000071315   
Examination of keratinolytic and associated non-keratinolytic fungi in sewage sludge.
[Aut.]: K. Ulfig, Grażyna Płaza, K. Janda-Ulfig, S. Jastrzębska.
-Pol. J. Environ. Stud. 2010 vol. 19 no. 3, s. 1163-1169, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 0.543

osad ściekowy ; metoda MPN ; grzyby ; grzyby keratynolityczne ; grzyby niekeratynolityczne

sewage sludge ; MPN method ; fungi ; keratinolytic fungi ; non-keratinolytic fungi

43/144
Nr opisu: 0000071314   
Keratinolytic and non-keratinolytic fungi in sewage sludge.
[Aut.]: K. Ulfig, Grażyna Płaza, A. Markowska-Szczupak, K. Janda, S. Kirkowska.
-Pol. J. Environ. Stud. 2010 vol. 19 no. 3, s. 635-642, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 0.543

grzyby ; osad ściekowy ; metoda MPN ; grzyby keratynolityczne ; grzyby niekeratynolityczne

fungi ; sewage sludge ; MPN method ; keratinolytic fungi ; non-keratinolytic fungi

44/144
Nr opisu: 0000054435
Comparison of combustion process of solid fuel and waste by indicative analysis.
[Aut.]: Tomasz Jaworski.
-Pol. J. Environ. Stud. 2009 vol. 18 no. 3A, s. 138-141, bibliogr. 9 poz.

spalanie odpadów ; palenisko rusztowe ; zapłon ; obciążenie cieplne ; spalanie

waste incineration ; grate furnace ; ignition ; thermal load ; combustion

45/144
Nr opisu: 0000050954   
Influence of traffic on particulate-matter polycyclic aromatic hydrocarbons in urban atmosphere of Zabrze, Poland.
[Aut.]: K. Ćwiklak, Józef Pastuszka, Wioletta* Rogula-Kozłowska.
-Pol. J. Environ. Stud. 2009 vol. 18 no. 4, s. 579-585, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.947

aerozol ; PM10 ; PM2.5 ; ruch drogowy ; pojazd silnikowy ; WWA ; Zabrze

aerosol ; PM10 ; PM2.5 ; road traffic ; motor vehicle ; PAHs ; Zabrze

46/144
Nr opisu: 0000057784
Influence of ultrasound field on co-treatment efficiency of landfill leachate and synthetic wastewater in hybrid system biological-nanofiltration process.
[Aut.]: A. Kwarciak, Jolanta* Bohdziewicz, K. Mielczarek, Ewa Puszczało.
-Pol. J. Environ. Stud. 2009 vol. 18 no. 3A, s. 214-219, bibliogr. 10 poz.

odciek składowiskowy ; reaktor UASB ; pole ultradźwiękowe ; nanofiltracja

landfill leachate ; UASB reactor ; ultrasounds field ; nanofiltration

47/144
Nr opisu: 0000075689
It tools application in the training of machine operators: the case of a heading machine AM-50 operation.
[Aut.]: Elżbieta Milewska.
-Pol. J. Environ. Stud. 2009 vol. 18 no. 2A, s. 134-140, bibliogr. 15 poz.

szkolenie operatorów ; symulator ; warunki pracy ; scenariusz gry operacyjnej

operator training ; simulator ; operating conditions ; scenario of an operational game

48/144
Nr opisu: 0000057744
Multicriteria optimization of municipal waste management system.
[Aut.]: Krzysztof Pikoń, Krzysztof Gaska.
-Pol. J. Environ. Stud. 2009 vol. 18 no. 3A, s. 309-318, bibliogr. 8 poz.

gospodarka odpadami ; system gospodarki odpadami ; odpady komunalne ; model zintegrowany

waste management ; waste management system ; municipal waste ; integrated model

49/144
Nr opisu: 0000050297
NOx control for pulverised coal fired boilers.
[Aut.]: Marek Pronobis, Robert Wejkowski, M. Kułażyński.
-Pol. J. Environ. Stud. 2009 vol. 18 no. 1B, s. 183-187, bibliogr. 17 poz.

NOx ; redukcja emisji NOx ; kocioł ; spalanie ; SCR ; SNCR

NOx ; NOx emission reduction ; boiler ; combustion ; SCR ; SNCR

50/144
Nr opisu: 0000057737
Sensitivity analysis of the gas-steam system efficiency relative to optimal parameters deviations.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela.
-Pol. J. Environ. Stud. 2009 vol. 18 no. 2A, s. 88-93, bibliogr. 8 poz.

elektrociepłownia gazowo-parowa ; optymalizacja ; analiza wrażliwości

gas-steam power plant ; optimization ; sensitivity analysis

51/144
Nr opisu: 0000042583
Analysis of spatial water quality changes in water pipe network as a function that describes THM formation.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa Łobos.
-Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 no. 3A, s. 627-631, bibliogr. 11 poz.

wtórne zanieczyszczenie ; sieć wodociągowa ; dezynfekcja ; chlorowanie ; trihalometan ; THM

secondary contamination ; water supply system ; disinfection ; chlorination ; trihalomethane ; THM

52/144
Nr opisu: 0000048276
Application of high pressure filtration processes to wastewater post-treatment following biological pre-treatment.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, A. Kwarciak, Agnieszka* Niklewicz.
-Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 no. 3A, s. 77-80, bibliogr. 13 poz.

odciek składowiskowy ; bioreaktor membranowy ; nanofiltracja ; odwrócona osmoza ; oczyszczanie odcieków składowiskowych

landfill leachate ; membrane bioreactor ; nanofiltration ; reverse osmosis ; landfill leachate treatment

53/144
Nr opisu: 0000051465   
Biodegradation of crude oil and distillation products by biosurfactant-producing bacteria.
[Aut.]: Grażyna Płaza, K. Łukasik, J. Wypych, G. Nałęcz-Jawecki, Ch. Berry, R. Brigmon.
-Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 no. 1, s. 87-94. Impact Factor 0.963

biodegradacja ; ropa naftowa ; węglowodór ; destylat ; toksyczność

biodegradation ; crude oil ; hydrocarbon ; distillate ; toxicity

54/144
Nr opisu: 0000048275
Determination of economic profitability of recycling plant with selected municipal solid wastes fraction on dependence from basic economics index.
[Aut.]: Mohamed Alwaeli.
-Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 no. 3A, s. 14-17, bibliogr. 11 poz.

odpady ; recykling ; koszt produkcji ; opłacalność ekonomiczna

waste ; recycling ; production cost ; economic profitability

55/144
Nr opisu: 0000048279
Environmental performance of Polish waste incineration plants.
[Aut.]: Krzysztof Pikoń.
-Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 no. 3A, s. 471-477, bibliogr. 9 poz.

gospodarka odpadami ; spalanie odpadów ; oddziaływanie na środowisko

waste management ; waste incineration ; environmental impact

56/144
Nr opisu: 0000039951   
Influence of vehicular traffic on concentration and particle surface composition of PM10 and PM2.5 in Zabrze, Poland.
[Aut.]: Wioletta* Rogula-Kozłowska, Józef Pastuszka, E. Talik.
-Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 no. 4, s. 539-548, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 0.963

aerozol atmosferyczny ; PM10 ; PM2.5 ; skład chemiczny ; rentgenowska spektroskopia fotoelektronów ; XPS ; ruch drogowy

atmospheric aerosol ; PM10 ; PM2.5 ; chemical composition ; X-ray photoelectron spectroscopy ; XPS ; road traffic

57/144
Nr opisu: 0000048278
Investigation of mass transfer process in fuel layer on the grate of waste incineration furnance.
[Aut.]: Tomasz Jaworski.
-Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 no. 3A, s. 254-258, bibliogr. 7 poz.

przekształcanie termiczne odpadów ; spalanie odpadów ; ruszt ; czas przebywania ; metoda śladów ; badanie eksperymentalne

thermal treatment of waste ; waste incineration ; grate ; residence time ; Trace Method ; experimental test

58/144
Nr opisu: 0000048277
Optimization of solid waste fuels formation processes.
[Aut.]: Krzysztof Gaska.
-Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 no. 3A, s. 203-210, bibliogr. 7 poz.

energia odnawialna ; paliwo biomasowe ; odpady stałe ; modelowanie matematyczne ; optymalizacja

renewable energy ; biomass fuel ; solid wastes ; mathematical modelling ; optimization

59/144
Nr opisu: 0000041486
Parallel algorithm designing for the simulation of the properties of the distributed parameters systems.
[Aut.]: Jerzy Respondek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 no. 3B, s. 370-374, bibliogr. 15 poz.

algorytm równoległy ; metody numeryczne ; równanie diofantyczne ; system rozproszony

parallel algorithm ; numerical methods ; diophantine equation ; distributed system

60/144
Nr opisu: 0000048280
Reliability and risk analysis usage for water supply system management.
[Aut.]: Izabela Zimoch.
-Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 no. 3A, s. 622-626, bibliogr. 12 poz.

system wodociągowy ; analiza niezawodności ; skażenie wody ; monitoring ; bezpieczeństwo

water supply system ; reliability analysis ; water contamination ; monitoring ; safety

61/144
Nr opisu: 0000043049
The role of architectural and town planning solutions in formation of populaton life and health standards.
[Aut.]: Krzysztof Gerlic, Anna Szewczenko.
-Pol. J. Environ. Stud. 2008 vol. 17 no. 4B, s. 472-477, bibliogr. 21 poz.

środowisko wewnętrzne ; środowisko zewnętrzne ; zdrowie publiczne ; warunki życia ; rozwiązania architektoniczno-budowlane

internal environment ; external environment ; public health ; living conditions ; architectural-building solutions

62/144
Nr opisu: 0000030704
Analysis of water quality changes in the distribution subsystem.
[Aut.]: Izabela Zimoch.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 2A, pt 2, s. 113-118, bibliogr. 12 poz.

monitorowanie ; wtórne zanieczyszczenie wody ; korozja ; trihalometan ; THM

monitoring ; secondary water contamination ; corrosion ; trihalomethane ; THM

63/144
Nr opisu: 0000030707
Application of membrane processes in water treatment. State of art.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 2A, pt 1, s. 154-159, bibliogr. 20 poz.

uzdatnianie wody ; ciśnieniowe procesy membranowe

water treatment ; pressure-driven membrane processes

64/144
Nr opisu: 0000030714
Co-treatment of landfill leachate and synthetic wastewater with high organic loading rate in hybrid system that combines methane fermentation process with reverse osmosis and ammonia stripping.
[Aut.]: A. Kwarciak, Jolanta* Bohdziewicz.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 2A, pt 3, s. 483-486, bibliogr. 8 poz.

odciek składowiskowy ; bioreaktor UASB ; system hybrydowy ; odwrócona osmoza ; odpędzanie amoniaku

landfill leachate ; UASB bioreactor ; hybrid system ; reverse osmosis ; ammonia stripping

65/144
Nr opisu: 0000030206   
Coagulation - submerged membrane system for NOM removal from water.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek, A. Kopeć, A. Szczepanek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 4, s. 563-569, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.627

ultrafiltracja ; koagulacja ; membrana PVDF ; oczyszczanie wody ; proces hybrydowy

ultrafiltration ; coagulation ; PVDF membrane ; water treatment ; hybrid process

66/144
Nr opisu: 0000031286
Image elements correspondence determination using generalized maximum clique based graph matching method.
[Aut.]: Artur Bal.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 4A, s. 9-13, bibliogr. 4 poz.

klika ; dopasowanie stereo ; element obrazu

clique ; stereo matching ; image element

67/144
Nr opisu: 0000030715
Impact of selected physicochemical properties of excess sludge on the effects of ultrasonic disintegration.
[Aut.]: Piotr* Sorys, Ewa** Zielewicz.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 2A, pt 3, s. 568-572, bibliogr. 8 poz.

osady ściekowe ; dezintegracja ultradźwiękowa ; wielkość cząstek

sewage sludge ; ultrasonic disintegration ; particle size

68/144
Nr opisu: 0000030712
Investigations concerning the mechanism of the "fouling" of membranes in the course of the direct microfiltration and in the hybrid system of coagulation and microfiltration.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Mariola Rajca, J. Bargieł, Krystyna** Konieczny.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 2A, pt 2, s. 172-176, bibliogr. 7 poz.

mikrofiltracja ; koagulacja ; proces hybrydowy ; zanieczyszczenia

microfiltration ; coagulation ; hybrid process ; pollutants

69/144
Nr opisu: 0000031288
Issue of Internet questionnaires involving participation of experts.
[Aut.]: Dariusz Zdonek, Seweryn Spałek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 4A, s. 397-400, bibliogr. 10 poz.

ankieta internetowa ; partycypacja

internet questionnaire ; participation

70/144
Nr opisu: 0000078947   
Mineral composition of atmospheric dust in Biebrza National Park, Poland.
[Aut.]: Agnieszka* Tondera, M. Jabłońska, J. Janeczek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 3, s. 453-458, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.627

zanieczyszczenie pyłem ; pył atmosferyczny ; Biebrzański Park Narodowy

dust pollution ; atmospheric dust ; Biebrza National Park

71/144
Nr opisu: 0000039910
Model of secondary contamination in water supply system in aspect of THMs formation.
[Aut.]: Izabela Zimoch.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 3B, s. 538-542, bibliogr. 7 poz.

system dystrybucji wody ; chlorowanie ; dezynfekcja ; trihalometan ; THM

water distribution system ; chlorination ; disinfection ; trihalomethane ; THM

72/144
Nr opisu: 0000039908
Problem of ammonia in municipal landfill leachate treatment.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Ewa Puszczało, A. Kwarciak.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 3B, s. 35-37, bibliogr. 7 poz.

odciek składowiskowy ; bioreaktor beztlenowy ; osmoza odwrócona ; amoniak

landfill leachate ; anaerobic bioreactor ; reverse osmosis ; ammonia

73/144
Nr opisu: 0000030720
Reliability analysis of water supply system in the aspect of water production subsystem's failure.
[Aut.]: Izabela Zimoch.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 2A, pt 3, s. 815-819, bibliogr. 14 poz.

system zaopatrzenia w wodę ; niezawodność ; symulacja komputerowa

water supply system ; reliability ; computer simulation

74/144
Nr opisu: 0000031287
Task dividing method in diophantine equation parallel solving.
[Aut.]: Jerzy Respondek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 4A, s. 264-267, bibliogr. 6 poz.

algorytm równoległy ; równanie diofantyczne ; sterowalność ; system rozproszony

parallel algorithm ; diophantine equation ; controllability ; distributed system

75/144
Nr opisu: 0000030717
Technical and economic analysis of the CHP system with IC engine fuelled by digestion gas from sewage treatment plant.
[Aut.]: Janusz** Skorek, M. Tańczuk, K. Siejka.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 2A, pt 3, s. 609-612, bibliogr. 2 poz.

fermentacja osadu ; biogaz ; gaz gnilny ; blok elektrociepłowniczy ; blok bio-elektrociepłowniczy ; kogeneracja w małej skali ; kogeneracja rozproszona

sludge digestion ; biogas ; sewage gas ; CHP unit ; bio-CHP unit ; small-scale cogeneration ; distributed cogeneration

76/144
Nr opisu: 0000027921   
Brain metabolism disturbances in case of lung diseases - in vitro NMR studies of mice brain extracts.
[Aut.]: A. Cichoń, M. Sokół, T. Cichoń, Mirosław** Gibas.
-Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 no. 4A, s. 44-46, bibliogr. 4 poz.

metabolizm mózgu ; spektroskopia 1H NMR

brain metabolism ; 1H NMR spectroscopy ; animal model studies

77/144
Nr opisu: 0000017856   
Influence of new wood preservatives on the plant Sinapis alba.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
-Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 no. 1, s. 163-167, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.353

czwartorzędowy chlorek amoniowy ; sinapsis alba ; fitotoksyczność

quaternary ammonium chloride ; sinapsis alba ; phytotoxicity

78/144
Nr opisu: 0000027922   
Quantum mechanical calculations and experimental NMR studies of esterified methyl-α-D-galactopyranoside derivatives.
[Aut.]: E. Chełmecka, K. Pasterny, M. Gawlik-Jędrysiak, Wiesław** Szeja, R. Wrzalik.
-Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 no. 4A, s. 126-129, bibliogr. 5 poz.

galaktopiranozyd ; pochodna ; obliczenia DFT ; NMR

galactopyranoside ; derivative ; DFT calculations ; NMR

79/144
Nr opisu: 0000017855   
Removal of natural estrogens and synthetic compounds considered to be endocrine disrupting substances (EDs) by coagulation and nanofiltration.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Mariusz Dudziak.
-Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 no. 1, s. 35-40, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.353

naturalny estrogen ; syntetyczny estrogen ; koagulacja ; membrana ; nanofiltracja

natural estrogen ; synthetic estrogen ; coagulation ; membrane ; nanofiltration

80/144
Nr opisu: 0000027923   
Response to D0 dose of ionizing radiation of C6 glioma cell line measured by high resolution 1H NMR spectroscopy.
[Aut.]: Ł. Matulewicz, A. Cichoń, M. Jurkowski, W. Przybyszewski, Mirosław** Gibas, M. Sokół.
-Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 no. 4A, s. 188-190, bibliogr. 9 poz.

spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego wysokiej rozdzielczości ; linia komórkowa c6 ; promieniowanie jonizujące

high resolution nuclear magnetic resonance spectroscop ; C6 cell line ; ionizing radiation

81/144
Nr opisu: 0000032745
The legal minimum drinking age and driver's blood alcohol limits according to high school students in Lublin.
[Aut.]: H. Karakuła, M. Makara, A. Grzywa, A. Płotka, A. Urbańska, Ewa* Tkocz-Piszczek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 no. 2B pt 1, s. 288-291, bibliogr.
Zawiera materiały z: Environmental sources of health hazards. International Nałęczów Scientific Symposium, Nałęczów, 25-27 May 2006

82/144
Nr opisu: 0000019844   
Toxicity of imidazolium chlorides to aquatic organisms.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka.
-Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 no. 3, s. 405-409, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.353

toksyczność ; organizm wodny ; genotoksyczność

toxicity ; aquatic organism ; genotoxicity ; cationic surface active substance

83/144
Nr opisu: 0000011970   
Acid-base equlibria in open atmospheric gas-liquid systems.
[Aut.]: Irena** Wilkosz.
-Pol. J. Environ. Stud. 2005 vol. 14 no. 3, s. 375-383, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.352

pH ; zanieczyszczenia atmosferyczne ; równowaga kwasowo-zasadowa ; skład równowagowy

pH ; atmospheric pollutants ; acid-base balance ; equilibria composition

84/144
Nr opisu: 0000019919   
Assessment of exposure to traffic-related aerosol and to particle-associated PAHs in Gliwice, Poland.
[Aut.]: B. Grynkiewicz-Bylina, B. Rakwic, Józef Pastuszka.
-Pol. J. Environ. Stud. 2005 vol. 14 no. 1, s. 117-123, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 0.352

aerozol ; ruch ; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne ; benzo(a)piren

aerosol ; traffic ; polycyclic aromatic hydrocarbons ; benzo(a)pyrene

85/144
Nr opisu: 0000015944   
Bacterial aerosol in Silesian hospitals: preliminary results.
[Aut.]: Józef Pastuszka, E. Marchwińska-Wyrwał, A. Wlazło.
-Pol. J. Environ. Stud. 2005 vol. 14 no. 6, s. 883-890, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 0.352

bioaerozol ; bakterie ; powietrze wewnętrzne ; środowisko szpitalne

bioaerosol ; bacteria ; indoor air ; hospital environment

86/144
Nr opisu: 0000015943   
Hydrothermal synthesis of zeolites from Polish coal fly ash.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Barbara* Białecka.
-Pol. J. Environ. Stud. 2005 vol. 14 no. 6, s. 713-719, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.352

koksik ; zeolit ; analcym ; NaP1 ; synteza

fly ash ; zeolite ; analcime ; NaP1 ; synthesis

87/144
Nr opisu: 0000011969   
The modified Fenton process for decolorization of dye wastewater.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Pol. J. Environ. Stud. 2005 vol. 14 no. 3, s. 281-285, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.352

odczynnik Fentona ; barwnik azowy ; Acid Red 18

Fenton reagent ; azo dye ; Acid Red 18

88/144
Nr opisu: 0000010977   
Toxicity of industrial wastewater treated by Fenton's reagent.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Pol. J. Environ. Stud. 2005 vol. 14 no. 1, s. 11-16, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.352

odczynnik Fentona ; chemiczne utlenianie ; toksyczność ; ścieki przemysłowe

Fenton reagent ; chemical oxidation ; toxicity ; industrial wastewater

89/144
Nr opisu: 0000010528   
Fly ash zeolites as sulfur dioxide adsorbents.
[Aut.]: Tomasz* Suchecki, Tomasz Wałek, K. Banasik.
-Pol. J. Environ. Stud. 2004 vol. 13 no. 6, s. 724-727, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.366

popiół lotny ; zeolit ; dwutlenek siarki ; adsorpcja

fly ash ; zeolite ; sulfur dioxide ; adsorption

90/144
Nr opisu: 0000010527   
X-Ray fluorescence spectrometry in multielemental analysis of hair and teeth.
[Aut.]: Irena** Baranowska, L. Barchański, M. Bąk, B. Smolec, Z. Mzyk.
-Pol. J. Environ. Stud. 2004 vol. 13 no. 6, s. 639-646, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.366

XRF ; analiza wielopierwiastkowa ; włosy ; zęby

XRF ; multielemental analysis ; hair ; teeth

91/144
Nr opisu: 0000001599   
Aerobic sludge digestion in the presence of hydrogen peroxide and Fenton's reagent.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2003 vol. 12 no. 1, s. 35-40, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.461

stabilizacja osadu w warunkach tlenowych ; osad nadmierny ; chemiczne utlenianie

aerobic digestion ; excess sludge ; chemical oxidation

92/144
Nr opisu: 0000001602   
Application of ultrafiltration and reverse osmosis to the treatment of the wastewater produced by the meat industry.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, E. Sroka, Irena Korus.
-Pol. J. Environ. Stud. 2003 vol. 12 no. 3, s. 269-274, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.461

membrana ; ultrafiltracja ; odwrócona osmoza ; koagulacja

membrane ; ultrafiltration ; reverse osmosis ; coagulation

93/144
Nr opisu: 0000001601   
Assessment of arsenic enrichment of cultivated soils in southern Poland.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, B. Barska, E. Cebula, A. Chojnecka.
-Pol. J. Environ. Stud. 2003 vol. 12 no. 2, s. 187-192, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.461

arsen ; gleba ; współczynnik wzbogacenia

arsenic ; soil ; enrichment factor

94/144
Nr opisu: 0000001600   
Discoloration of azo dye Acid Red 18 by Fenton reagent in the presence of iron powder.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Jacek** Majewski.
-Pol. J. Environ. Stud. 2003 vol. 12 no. 2, s. 151-155, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.461

odczynnik Fentona ; proszek żelaza ; barwnik azowy ; Acid Red 18

Fenton reagent ; iron powder ; azo dye ; Acid Red 18

95/144
Nr opisu: 0000004815   
Seasonal variation in the chemical composition and morphology of aerosol particles in the centre of Katowice, Poland.
[Aut.]: A. Wawroś, E. Talik, Michał** Żelechower, Józef Pastuszka, D. Skrzypek, Z. Ujma.
-Pol. J. Environ. Stud. 2003 vol. 12 no. 5, s. 619-627, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.461

aerozol ; SEM ; EDS ; XPS ; EPR

aerosol ; SEM ; EDS ; XPS ; EPR

96/144
Nr opisu: 0000000696   
Determination of heavy metal contents in samples of medicinal herbs.
[Aut.]: Irena** Baranowska, K. Srogi, A. Włochowicz, K. Szczepanik.
-Pol. J. Environ. Stud. 2002 vol. 11 no. 5, s. 467-471, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.639

97/144
Nr opisu: 0000000685   
Kinetics of nitrogen oxide reduction by means of ammonia on a Polish carbon sorbent.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb, Józef** Szarawara.
-Pol. J. Environ. Stud. 2002 vol. 11 no. 6, s. 689-693, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.639

98/144
Nr opisu: 0000000694   
Speciation analysis of elements in soil samples by XRF.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Aleksandra Rybak, Irena** Baranowska.
-Pol. J. Environ. Stud. 2002 vol. 11 no. 5, s. 473-482, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.639

99/144
Nr opisu: 0000000693   
Trihalomethane removal from water using membrane processes.
[Aut.]: A. Waniek, Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
-Pol. J. Environ. Stud. 2002 vol. 11 no. 2, s. 171-178, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.639

100/144
Nr opisu: 0000002350   
Differential pulse polarography in the analysis of products from coal treatment.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Andrzej** Ślączka, K. Srogi.
-Pol. J. Environ. Stud. 2001 vol. 10 no. 1, s. 57-61, bibliogr. 9 poz.

101/144
Nr opisu: 0000002036   
Use of fenton's reagent for removal of pesticides from industrial wastewater.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2001 vol. 10 no. 4, s. 207-212, bibliogr. 32 poz.

102/144
Nr opisu: 0000001890   
X-ray fluorescence spectrometry in speciation analysis of bottom sediments.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Aleksandra Rybak, T. Sobczyński.
-Pol. J. Environ. Stud. 2001 vol. 10 no. 5, s. 297-306, bibliogr. 34 poz.

103/144
Nr opisu: 0000005518   
Aerobic sludge digestion in the presence of chemical oxidizing agents. Pt 1: Hydrogen peroxide.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2000 vol. 9 no. 3, s. 139-143, bibliogr. 22 poz.

104/144
Nr opisu: 0000005519   
Aerobic sludge digestion in the presence of chemical oxidizing agents. Pt 2: Fenton's reagent.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2000 vol. 9 no. 3, s. 145-149, bibliogr. 17 poz.

105/144
Nr opisu: 0000005522   
Analysis of mine waters using X-ray fluorescence spectrometry.
[Aut.]: Barbara** Kot, Ryszard** Baranowski, Aleksandra Rybak.
-Pol. J. Environ. Stud. 2000 vol. 9 no. 5, s. 429-431, bibliogr. 11 poz.

106/144
Nr opisu: 0000000224      
Changes in the forms of metal occurrence in bottom sediment under conditions of artificial hypolimnetic aeration of Rybnik Resevoir, Southern Poland.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Jan** Cebula.
-Pol. J. Environ. Stud. 2000 vol. 9 no. 6, s. 523-530, bibliogr. 24 poz.

107/144
Nr opisu: 0000005648   
Determination of heavy metals in samples of moss by DPV.
[Aut.]: Irena** Staneczko-Baranowska, K. Srogi.
-Pol. J. Environ. Stud. 2000 vol. 9 no. 4, s. 329-333, bibliogr. 13 poz.

108/144
Nr opisu: 0000005521   
Effects of pH and aeration on copper migration in above-sediment water.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła.
-Pol. J. Environ. Stud. 2000 vol. 9 no. 5, s. 433-437, bibliogr. 20 poz.

109/144
Nr opisu: 0000005496   
Membrane techniques in air cleaning.
[Aut.]: Michał** Bodzek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2000 vol. 9 no. 1, s. 1-12, bibliogr. 14 poz.

110/144
Nr opisu: 0000005495   
Modeling of the membrane filtration process of natural waters.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, J. Rafa.
-Pol. J. Environ. Stud. 2000 vol. 9 no. 1, s. 57-63, bibliogr. 22 poz.

111/144
Nr opisu: 0000082805
Activated sludge and UF process - new technology of waste water treatment.
[Aut.]: Ewa Natalia Łobos, Michał** Bodzek.
-Pol. J. Environ. Stud. 1999 vol. 8 no. 4, s. 279-280
Conference communications of the 3rd Conference "Membranes and membrane processes in environmental protection", Szczyrk, Poland, October 21-23, 1999

112/144
Nr opisu: 0000082799
Application of ceramic and capillary membranes for the treatment of natural water.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Grzegorz* Klomfas.
-Pol. J. Environ. Stud. 1999 vol. 8 no. 4, s. 277
Conference communications of the 3rd Conference "Membranes and membrane processes in environmental protection", Szczyrk, Poland, October 21-23, 1999

113/144
Nr opisu: 0000082743
Application of membrane techniques in water softening process.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Klaudia* Wesołowska.
-Pol. J. Environ. Stud. 1999 vol. 8 no. 4, s. 270
Conference communications of the 3rd Conference "Membranes and membrane processes in environmental protection", Szczyrk, Poland, October 21-23, 1999

114/144
Nr opisu: 0000082803
Enzymatic membranes in biodegradation of phenols and cyanides contained in coke wastewater.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz.
-Pol. J. Environ. Stud. 1999 vol. 8 no. 4, s. 278
Conference communications of the 3rd Conference "Membranes and membrane processes in environmental protection", Szczyrk, Poland, October 21-23, 1999

115/144
Nr opisu: 0000005177   
Interaction of polyelectrolyte gels and surface active agents.
[Aut.]: Ewa* Zielińska, Jolanta** Maślińska-Solich, Ewa** Łękawska.
-Pol. J. Environ. Stud. 1999 vol. 8 no. 5, s. 327-330, bibliogr. 11 poz.

116/144
Nr opisu: 0000082798
Modelling of the membrane filtration process of natural waters.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny.
-Pol. J. Environ. Stud. 1999 vol. 8 no. 4, s. 277
Conference communications of the 3rd Conference "Membranes and membrane processes in environmental protection", Szczyrk, Poland, October 21-23, 1999

117/144
Nr opisu: 0000082812
Pre-treatment of coal mine brines by means of nanofiltration.
[Aut.]: Marian Turek.
-Pol. J. Environ. Stud. 1999 vol. 8 no. 4, s. 288
Conference communications of the 3rd Conference "Membranes and membrane processes in environmental protection", Szczyrk, Poland, October 21-23, 1999

118/144
Nr opisu: 0000082809
Removal of halogen derivatives of hydrocarbons from water using membrane techniques.
[Aut.]: A. Szotek, D. Bodzek, Michał** Bodzek.
-Pol. J. Environ. Stud. 1999 vol. 8 no. 4, s. 286-287, bibliogr. 4 poz.
Conference communications of the 3rd Conference "Membranes and membrane processes in environmental protection", Szczyrk, Poland, October 21-23, 1999

119/144
Nr opisu: 0000082801
Removal of metal ions from aqueous solutions by means of the hybrid complexation-ultrafiltration process.
[Aut.]: Irena Korus, Michał** Bodzek.
-Pol. J. Environ. Stud. 1999 vol. 8 no. 4, s. 277
Conference communications of the 3rd Conference "Membranes and membrane processes in environmental protection", Szczyrk, Poland, October 21-23, 1999

120/144
Nr opisu: 0000082815
The integrated system nanofiltration - reverse osmosis in the process of nitrate removal from ground water.
[Aut.]: Ewa* Wąsik, Jolanta* Bohdziewicz.
-Pol. J. Environ. Stud. 1999 vol. 8 no. 4, s. 289
Conference communications of the 3rd Conference "Membranes and membrane processes in environmental protection", Szczyrk, Poland, October 21-23, 1999

121/144
Nr opisu: 0000082810
Ultrafiltration treatment of Kraft pulp bleach plant effluents.
[Aut.]: Ignacy** Tanistra.
-Pol. J. Environ. Stud. 1999 vol. 8 no. 4, s. 287
Conference communications of the 3rd Conference "Membranes and membrane processes in environmental protection", Szczyrk, Poland, October 21-23, 1999

122/144
Nr opisu: 0000024423
Distribution of harmful trace elements among coal preparation products. Part 1: Elaboration of analytical methods and procedures.
[Aut.]: Andrzej** Ślączka, Ryszard** Baranowski, E. Szmyd, K. Srogi, Barbara** Kot.
-Pol. J. Environ. Stud. 1998 vol. 7 no. 3, s. 185-188, bibliogr. 14 poz.

123/144
Nr opisu: 0000024455   
Treatment of natural waters using capillary membranes.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny.
-Pol. J. Environ. Stud. 1998 vol. 7 no. 4, s. 213-220, bibliogr. 12 poz.

124/144
Nr opisu: 0000028226
Application of enzymatic membranes from polyacrylonitrile to biodegradation of phenol present in coke sewage.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 2-3

125/144
Nr opisu: 0000028217
Application of polyamide membranes to removing of metal ions from galvanic wastewater in hybrid complexation-ultrafiltration process.
[Aut.]: Irena Korus, Michał** Bodzek.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 8

126/144
Nr opisu: 0000028218
Biochemical degradation of phenal and cyanide on polymer ultrafiltration membranes with enzyme immobilized on their surface.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 8

127/144
Nr opisu: 0000028224
Changes in the activity and morphology of activated sludge during the operation of a biomembrane system.
[Aut.]: Ewa Natalia Łobos, Michał** Bodzek.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 10

128/144
Nr opisu: 0000028212
Comparison of effectiveness of underground waters treatment by means of polymeric and ceramic micro- and ultrafiltration membranes with various configurations.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 2

129/144
Nr opisu: 0000028237
Effectiveness of electrodialytic desalination and concentration of low salinity mine waters.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 14

130/144
Nr opisu: 0000028236
Preliminary investigations of membrane application in THM removal from water.
[Aut.]: D. Bodzek, A. Szotek, Michał** Bodzek, J. Zmarzły.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 2

131/144
Nr opisu: 0000028227
Removal of nitrates by means of denitrification in the cultures grown in submerged bed.
[Aut.]: Ewa* Wąsik, M. Błaszczyk, Jolanta* Bohdziewicz.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 15

132/144
Nr opisu: 0000028230
Separation properties of microfiltration and ultrafiltration ceramic membranes elaborated in IMO.
[Aut.]: J. Dabiński, H. Smolik, Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 5

133/144
Nr opisu: 0000028223
The activated sludge - membrane systems as a new method of treating sewage containing an admixture of a surface active substance.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Ewa Natalia Łobos.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 1-2

134/144
Nr opisu: 0000028234
The disinfection of natural water by means of capillary polypropylene membranes.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 7

135/144
Nr opisu: 0000028213
Ultrafiltration and reverse osmosis in the pulp and paper industry.
[Aut.]: Ignacy** Tanistra, Michał** Bodzek.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 13

136/144
Nr opisu: 0000034877
Determining mercury in human bones using the CV AAS technique.
[Aut.]: Irena** Baranowska, E. Szmyd, K. Baranowska, K. Czernicki.
-Pol. J. Environ. Stud. 1996 vol. 5 no. 1, s. 27-30, bibliogr. 12 poz.

137/144
Nr opisu: 0000034914
Distribution of lead, cadmium, copper, zinc and iron in wool fleece.
[Aut.]: A. Pielesz, A. Włochowicz, Ryszard** Baranowski.
-Pol. J. Environ. Stud. 1996 vol. 5 no. 2, s. 37-40, bibliogr. 24 poz.

138/144
Nr opisu: 0000035064
Leaching of metal ions in mine water from solid mine wastes.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Barbara** Kot.
-Pol. J. Environ. Stud. 1996 vol. 5 no. 3, s. 11-14, bibliogr. 12 poz.

139/144
Nr opisu: 0000033060
Atmospheric cadium emissions in the Upper Oder River Basin.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Suschka.
-Pol. J. Environ. Stud. 1995 R. 4 nr 3, s. 43-47, bibliogr. 16 poz.

140/144
Nr opisu: 0000043483
The concentration of some trace elements in human milk.
[Aut.]: Irena** Baranowska.
-Pol. J. Environ. Stud. 1994 vol. 3 no. 3, s. 5-8, bibliogr. 4 poz.

141/144
Nr opisu: 0000018982
A heavy metal in human bones - as a "Civilization Poisons".
[Aut.]: Irena** Baranowska.
-Pol. J. Environ. Stud. 1993 vol. 2 no. 4, s. 5-9, bibliogr. 50 poz.

142/144
Nr opisu: 0000045206
Heavy metals in human bones - "Civilization's Poison".
[Aut.]: Irena** Baranowska.
-Pol. J. Environ. Stud. 1993 vol. 2 no. 4, s. 5-9, bibliogr. 50 poz.

143/144
Nr opisu: 0000052604
Determination of metals in human placenta using graphite furnace atomic absorption spectroscopy.
[Aut.]: Irena** Baranowska, R. Aleksandrowicz, A. Cekański, J. Baranowski.
-Pol. J. Environ. Stud. 1992 vol. 1 no. 1, s. 3-8, bibliogr. 24 poz.

144/144
Nr opisu: 0000052603
Metals speciation in herbal dust.
[Aut.]: J. Kwapuliński, B. Mirosławski, B. Nowak, Piotr** Górka, M. Wydra, B. Klimczok.
-Pol. J. Environ. Stud. 1992 vol. 1 no. 3, s. 33-37, bibliogr. 8 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie