Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POL J CHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 107Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/107
Nr opisu: 0000048271
A convenient synthesis of 1-(ω-aminoalkyl)-5-nitro-1H-pyrimidine-2,4-diones.
[Aut.]: Edyta* Węgrzynek, Krzysztof Walczak.
-Pol. J. Chem. 2009 vol. 83 nr 1, s. 57-64, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.523

1,3-diaminopropan ; 1,4-diaminobutan ; 1,6-diaminoheksan ; 5-nitrouracyl ; bezwodnik ftalowy ; naftalen ; reakcja typu ANRORC

1,3-diaminopropane ; 1,4-diaminobutane ; 1,6-diaminohexane ; 5-nitrouracil ; phthalic anhydride ; naphthalene ; ANRORC type reaction ; 1,8-dicarboxylic anhydride

2/107
Nr opisu: 0000050545
Investigation of Reactive Blue 81 electrooxidation at various electrode materials - kinetic parameters.
[Aut.]: E. Chrześcijańska, E. Kuśmierek, Ginter** Nawrat.
-Pol. J. Chem. 2009 vol. 83 nr 6, s. 1115-1126, bibliogr. 22 poz.

Reactive Blue 81 ; elektroda Ti/TiO2-RuO2 ; elektroda platynowa ; utlenianie elektrochemiczne

Reactive Blue 81 ; Ti/TiO2-RuO2 electrode ; platinum electrode ; electrochemical oxidation

3/107
Nr opisu: 0000133273
Mechanism of hydrogen abstraction by O- species in oxidative dehydrogenation of early alkanes: Propane, ethane and methane. Model theoretical DFT study.
[Aut.]: Artur Góra, E. Broclawik.
-Pol. J. Chem. 2008 vol. 82 nr 9, s. 1779-1791, bibliogr. 35 poz.

ODH ; aktywacja alkanów ; pobór wodoru ; modelowanie DFT

ODH ; alkane activation ; hydrogen abstraction ; DFT modelling

4/107
Nr opisu: 0000046282
Nanomaterials with a multimodal pore structure based on the MFI-type zeolite.
[Aut.]: A. Burkat-Dulak, V. Pashkova, Wojciech Pudło, E. Włoch, Andrzej* Jarzębski, M. Derewiński.
-Pol. J. Chem. 2008 vol. 82 nr 9, s. 1809-1822

zeolit MFI ; nanomateriał kompozytowy ; rekrystalizacja ; monolit ; SBA-15 ; multimodalna struktura porowata

MFI zeolite ; composite nanomaterial ; recrystallization ; monolith ; SBA-15 ; multimodal porosity

5/107
Nr opisu: 0000036469
1(2,4-dinitrophenyl)-5-nitrouracil a versatile reagent for the synthesis of Ν1-modified uracil derivatives.
[Aut.]: Andrzej* Gondela, Marek Sroka, Krzysztof Walczak.
-Pol. J. Chem. 2007 vol. 81 nr 12, s. 2143-2149, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.483

5-nitrouracyl ; aminodiol ; reakcja typu ANRORC ; nukleozyd acykliczny ; aminokwasy ; gruźlica

5-nitrouracil ; aminodiol ; ANRORC type reaction ; acyclic nucleoside ; amino acids ; tuberculosis

6/107
Nr opisu: 0000025496
Oxygen solubility in ionic liquids based on 1-alkyl-3-methylimidazolium cations.
[Aut.]: Anna Chrobok, M. Swadźba, Stefan** Baj.
-Pol. J. Chem. 2007 vol. 81 nr 3, s. 337-344, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.483

rozpuszczalność tlenu ; ciecz jonowa ; rozpuszczalność stała

oxygen solubility ; ionic liquid ; soubility constant

7/107
Nr opisu: 0000024088
Regio- and stereoselectivity in glycosylation of partially protected 1-thioglycosides with glycals.
[Aut.]: Gabriela Pastuch-Gawołek, Ilona Wandzik, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 2007 vol. 81 nr 2, s. 161-170, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.483

tioglikozyd ; glikole ; glikozylacja

thioglycoside ; glycals ; glycosidation

8/107
Nr opisu: 0000032133
Synthesis and characterization of some 1-halophenyl-4-nitroimidazoles.
[Aut.]: Rafał Jędrysiak, Jerzy** Suwiński.
-Pol. J. Chem. 2007 vol. 81 nr 11, s. 1935-1948, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.483

nitroimidazol ; podstawienie nukleofilowe ; AM1 ; gruźlica

nitroimidazole ; nucleohilic substitution ; AM1 ; tuberculosis

9/107
Nr opisu: 0000036470
The attempts of the cyano group reductive in 1-cyanoethyl 5-substituted uracil derivatives.
[Aut.]: Sławomir Boncel, Krzysztof Walczak.
-Pol. J. Chem. 2007 vol. 81 nr 12, s. 2151-2156, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.483

redukcja grupy cyjanowej ; 5-podstawionych pochodnych uracylu ; chlorek niklu ; katalizator ; borowodorek sodu

reduction of cyano group ; 5-substituted uracil derivatives ; nickel chloride ; catalyst ; sodium borohydride

10/107
Nr opisu: 0000032163
The facile synthesis, theoretical study and electrochemical characterization of poly(arylene) derivatives.
[Aut.]: J. Sołoducho, J. Doskocz, A. Nowakowska, J. Cabaj, Mieczysław Łapkowski, Sylwia* Golba.
-Pol. J. Chem. 2007 vol. 81 nr 11, s. 2001-2011, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.483

sprzęganie krzyżowe ; związki heterocykliczne ; metalacja ; pallad ; reakcja Stilla ; sprzężenie Suzuki ; przejście CT ; woltamperometria ; elektropolimeryzacja

cross-coupling ; heterocycles ; metalation ; palladium ; Stille reaction ; Suzuki coupling ; charge transfer ; cyclic voltammetry ; electropolymerization

11/107
Nr opisu: 0000011387
Stereoselective and effective synthesis of alkyl α-D-gluco- and α-D-galactopyranosides.
[Aut.]: Anna Kasprzycka, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 2005 vol. 79 nr 2, s. 329-333, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.513

glikozydy ; glikozylacja

glycoside ; glycosylation

12/107
Nr opisu: 0000015528
Stereoselective synthesis of (1-6)-Γ-linked di- and trisaccharides, derivatives of 2-deoxysugars.
[Aut.]: Ilona Wandzik, Gabriela Pastuch-Gawołek, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 2005 vol. 79 nr 10, s. 1681-1687, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.513

glikozylacja ; thioglikozyd ; glikale

glycosidation ; thioglycosides ; glycals

13/107
Nr opisu: 0000011395
Synthesis of 1-O-silylated 3-azido- and 3-N-trifluoroacetamido-2,3,6-trideoxy-L-arabino and L-lyxo-hexopyranoses, convenient glycosyl donors for preparation of anthracycline antibiotics and related DNA-binding agents.
[Aut.]: G. Grynkiewicz, Izabela* Fokt, P. Skibicki, T. Przewloka, Wiesław** Szeja, W. Priebe.
-Pol. J. Chem. 2005 vol. 79 nr 2, s. 335-347, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 0.513

L-ramnal ; antybiotyk

L-rhamnal ; daunosamine

14/107
Nr opisu: 0000008443
Mild conditions synthesis of mixed organic peroxides from alkyl halides and organic hydroperoxides.
[Aut.]: Stefan** Baj, Tomasz Krawczyk, Agnieszka Siewniak, Agnieszka* Rączkowska.
-Pol. J. Chem. 2004 vol. 78 nr 3, s. 381-384, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.640

wodoronadtlenek ; nadtlenek dialkilu ; alkilowanie ; katalizator przeniesienia fazowego

hydroperoxide ; dialkyl peroxide ; alkylation ; phase transfer catalysis

15/107
Nr opisu: 0000009568
Synthesis, electrochemical and spectroelectrochemical properties of viologen derivative of PEDOT.
[Aut.]: A. Czardybon, Jerzy** Żak, Mieczysław Łapkowski.
-Pol. J. Chem. 2004 vol. 78 nr 9, s. 1533-1541, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.640

PEDOT ; spektroelektrochemia ; polimer przewodzący ; wiologen

PEDOT ; spectroelectrochemistry ; conducting polymer ; viologen

16/107
Nr opisu: 0000001565
Equilibrium in water ternary systems: MgH2Y-CaH2Y, CaH2Y-BaH2Y, CaH2Y-SrH2Y.
[Aut.]: Maria** Dzięgielewska, Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth.
-Pol. J. Chem. 2003 vol. 77 nr 3, s. 365-368, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.515

17/107
Nr opisu: 0000003833
Heteroaryl thioglycosides, a new class of substrates for glycosidases.
[Aut.]: A. Niemiec-Cyganek, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 2003 vol. 77 nr 8, s. 969-973, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.515

thioglikozyd ; hydroliza

thioglycosides ; hydrolysis

18/107
Nr opisu: 0000003834
Stereoselective one-pat synthesis of isomaltooligosaccharides.
[Aut.]: Gabriela Pastuch-Gawołek, Ilona Wandzik, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 2003 vol. 77 nr 8, s. 959-999, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.515

19/107
Nr opisu: 0000001564
Stereoselective synthesis of alkyl alpha-D-glucopyranosides.
[Aut.]: Anna Kasprzycka, Gabriela Pastuch-Gawołek, A. Cyganek, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 2003 vol. 77 nr 2, s. 197-201, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.515

glikolipidy ; glikozylacja

glycolipids ; glycosylation

20/107
Nr opisu: 0000000684
Convenient synthesis of 1-(1,3-dihydroxy-2-propyl)-4-nitroimidazoles.
[Aut.]: J. Wengel, Krzysztof Walczak.
-Pol. J. Chem. 2002 vol. 76 nr 1, s. 67-71, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.528

21/107
Nr opisu: 0000001012
Experimental and theoretical studies on pyrolysis of 0-acetyl derivatives of beta-phenylcinnamaldehyde and beznaldehyde oximes.
[Aut.]: M. A. Mohamed, U. Siedlecka, Jerzy** Suwiński.
-Pol. J. Chem. 2002 vol. 77 nr 5, s. 577-590, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.528

22/107
Nr opisu: 0000000689
Reaction of N-arylbenzamidines with arenenitrile N-oxides.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, T. Borowiak, M. Kubicki, Jerzy** Suwiński, Paweł* Wagner.
-Pol. J. Chem. 2002 vol. 76 nr 8, s. 1137-1142, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.528

23/107
Nr opisu: 0000007177
Carbohydrates dithiocarbonic acid esters and their application in glycosylation reactions.
[Aut.]: A. Ślusarczyk, Anna Sieroń-Kasprzycka, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 2001 vol. 75 nr 1, s. 49-54. Impact Factor 0.533

24/107
Nr opisu: 0000002128
Cine-substitution of 2-Methyl-1,4-dinitroimidazole in dimethylsulfoxide solution. Synthesis of 4(5)-(Azol-1'-yl)-2-methyl-5(4)-nitroimidazoles.
[Aut.]: Krzysztof Walczak, Krzysztof* Świerczek, Jerzy** Suwiński.
-Pol. J. Chem. 2001 vol. 75 nr 5, s. 673-676, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.533

25/107
Nr opisu: 0000002129
Cine-substitution of nitro group in 1-Aryl-2-methyl-4-nitroimidazoles by thiols; X-ray diffraction proof for the product structure.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Krzysztof* Świerczek, Paweł* Wagner, M. Kubicki, T. Borowiak.
-Pol. J. Chem. 2001 vol. 75 nr 5, s. 639-647, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.533

26/107
Nr opisu: 0000002082
Semiempirical calculations in a search for a mechanism of 2-methyl-4-phenylquinoline formation from 4,4-diphery-3-buten-2-one oxime acetate.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, M. A. Mohamed.
-Pol. J. Chem. 2001 vol. 75 nr 7, s. 965-972, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.533

27/107
Nr opisu: 0000001901
Synthesis of N-alkyl thiocarbamates, derivatives of monosaccharides.
[Aut.]: Anna Sieroń-Kasprzycka, A. Ślusarczyk, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 2001 vol. 75 nr 9, s. 1303-1308, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.533

28/107
Nr opisu: 0000005555
Crystal and molecular structures of two N-derivatives of succinimide: N-(1-phenyl-4-imidazolyl)succinimide and N-benzylsuccinimide.
[Aut.]: M. Kubicki, T. Borowiak, Jerzy** Suwiński, Paweł* Wagner.
-Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 12, s. 1781-1788, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.575

29/107
Nr opisu: 0000005525
Distribution of trace amounts of M2+ ions during crystallization of NiSO4 7H2O.
[Aut.]: Marek** Smolik.
-Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 10, s. 1447-1461, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.575

30/107
Nr opisu: 0000002071
Electrochemical reduction of 1-aryl-4-nitroazoles.
[Aut.]: A. Tallec, R. Hazard, Jerzy** Suwiński, Paweł* Wagner.
-Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 8, s. 1177-1183, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.575

31/107
Nr opisu: 0000005554
Hydride reduction of 4-nitro-1-phenylazoles.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Paweł* Wagner.
-Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 11, s. 1575-1580, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.575

32/107
Nr opisu: 0000004474
In-situ spectroelectrochemical investigation of inclusion complex of pyrocatechol and cyclodextrin in poly(pyrrole) film.
[Aut.]: Andrzej* Deńca, Krystyna* Kanclerz.
-Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 6, s. 871-876, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.575

33/107
Nr opisu: 0000004477
Isomerization of allyl ethers of diols and triols catalyzed by ruthenium complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, M. Antoszczyszyn, M. Urbala, Tadeusz Bieg.
-Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 5, s. 737-739, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.575

34/107
Nr opisu: 0000002070
Isomerization of allyl-aryl ethers catalyzed by Ruthenium complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Nikodem Kuźnik, Tadeusz Bieg, B. Adamus, Jerzy* Majnusz, Mirosława Grymel.
-Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 8, s. 1197-1200, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.575

35/107
Nr opisu: 0000005473
Simple synthesis of 2-thioglycosyl derivatives of pyridine N-oxide.
[Aut.]: Gabriela Pastuch-Gawołek, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 2000 vol. 74 nr 2, s. 227-230, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.575

36/107
Nr opisu: 0000005014
Distribution of trace amounts of impurities during nickel (II) nitrate crystallization.
[Aut.]: Marek** Smolik.
-Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 4, s. 425-430, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.595

37/107
Nr opisu: 0000005292
Distribution of trace amounts of some M2+ ions during nickel(II) chloride crystallization.
[Aut.]: Marek** Smolik.
-Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 12, s. 2027-2033, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.595

38/107
Nr opisu: 0000005242
Isonucleosides. Synthesis and biological activity.
[Aut.]: Krzysztof Walczak.
-Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 10, s. 1613-1629, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 0.595

39/107
Nr opisu: 0000005167
Luminol-dependent photoemission from macrophages stimulated by cyclic acetals of salicylaldehyde.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Małgorzata** Sowa, Z. Czuba.
-Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 8, s. 1339-1343, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.595

40/107
Nr opisu: 0000005075
Morphology and activity of zirconia-sulfate aerogels.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, L. Pająk, M. Marczewski, A. Lachowski, Andrzej* Jarzębski.
-Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 5, s. 805-811, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.595

41/107
Nr opisu: 0000005166
Spectrochemical behaviour of poly(2,5-dithienylene-isothianaphthene) and its analogue deuterated on the benzene ring.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, R. Kiebooms, J. Gelan, D. Vanderzande, A. Proń, G. Louarn, S. Lefrant.
-Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 8, s. 1379-1389, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.595

42/107
Nr opisu: 0000005169
Stereoselective synthesis of 2-deoxyglycosides by use of 2-deoxypyranosyl dithiocarbamates as donors.
[Aut.]: Ilona Wandzik, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 7, s. 1163-1170, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.595

43/107
Nr opisu: 0000005054
Synthesis of 4-nitroimidazole nucleosides from 1,4-dinitroimidazoles and D-ribosylamines.
[Aut.]: Krzysztof Walczak.
-Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 5, s. 799-804, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.595

44/107
Nr opisu: 0000005168
The synthesis of organic peresters via the phase transfer catalysis.
[Aut.]: Stefan** Baj, A. Chrobok.
-Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 7, s. 1185-1189, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.595

45/107
Nr opisu: 0000024259
A kinetic study of the base-catalyzed dimerization of 5(4H)-oxazolones.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Anna* Pierwocha, B. Fryczkowska.
-Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 1, s. 113-121, bibliogr. 18 poz.

46/107
Nr opisu: 0000024448
Kinetics of homogeneous decomposition of asymmetric dialkyl peroxides.
[Aut.]: Stefan** Baj, Małgorzata* Dawid.
-Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 9, s. 2151-2158, bibliogr. 27 poz.

47/107
Nr opisu: 0000024292
Reactions of 4-phosphoranylidene-5(4H)-oxazolones with acylating agents.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel.
-Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 3, s. 537-547, bibliogr. 12 poz.

48/107
Nr opisu: 0000024415
Reactions of organic peroxides.
[Aut.]: Stefan** Baj, A. Chrobok.
-Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 7, s. 1131-1147, bibliogr. 65 poz.

49/107
Nr opisu: 0000024376
Reversed imidazole nucleosides. Alternative pathways of synthesis.
[Aut.]: Krzysztof Walczak, Jerzy** Suwiński.
-Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 6, s. 1028-1036, bibliogr. 28 poz.

50/107
Nr opisu: 0000024372
Synthesis of deoxyglycosyl dithiocarbonic acid derivatives.
[Aut.]: Ilona Wandzik, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 4, s. 703-709, bibliogr. 25 poz.

51/107
Nr opisu: 0000024414
Synthesis of new di(tertiary arylalkyl) peroxides in the reaction of 2-(2-naphthalenyl)-2-propanol or 2-(1-naphtalenyl)-2-propand with hydroperoxides.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec.
-Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 7, s. 1178-1181, bibliogr. 14 poz.

52/107
Nr opisu: 0000026356
An efficient synthesis of 1,3,4-oxadiazoles from N,N'-diacylhydrazines using Ph3P.Br2, Ph3P.CCl4 or Ph3P.CBr4 adducts as condensing agents.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel.
-Pol. J. Chem. 1997 vol. 71 nr 1, s. 77-82, bibliogr. 20 poz.

53/107
Nr opisu: 0000026490
Isomerization of di- and multifunctional allyl compounds catalyzed by ruthenium and rhodium complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński, J. Grobelny, Paweł* Wagner.
-Pol. J. Chem. 1997 vol. 71 nr 6, s. 747-753, bibliogr. 31 poz.

54/107
Nr opisu: 0000026719
Synthesis of heteroaromatic thioglycosides. [Cz. 1]: Derivatives of nitroimidazole.
[Aut.]: B. Przybysz, Wiesław** Szeja, Krzysztof Walczak, Jerzy** Suwiński.
-Pol. J. Chem. 1997 vol. 71 nr 10, s. 1421-1424, bibliogr. 19 poz.

55/107
Nr opisu: 0000035116
A facile transformation of benzylated methyl glycosides to thioglycosides.
[Aut.]: B. Przybysz, Wiesław** Szeja, G. Grynkiewicz, W. Priebe.
-Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 10, s. 1270-1273, bibliogr. 16 poz.

56/107
Nr opisu: 0000034796
Double bond migration in N-, S- or O-allyl compounds catalyzed by ruthenium complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński, Mirosław** Gibas, J. Grobelny.
-Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 1, s. 133-134, bibliogr. 5 poz.

57/107
Nr opisu: 0000034941
Highly active ruthenium catalyst for double bond migration.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński, J. Grobelny.
-Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 6, s. 813-818, bibliogr. 22 poz.

58/107
Nr opisu: 0000035067
Isomerization of 2-vinyl-1,3-dioxolanes and 2-vinyl-1,3-dioxanes catalyzed by ruthenium complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Jolanta** Maślińska-Solich, Jerzy** Suwiński, Arkadiusz* Macionga.
-Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 8, s. 1087-1090, bibliogr. 13 poz.

59/107
Nr opisu: 0000034871
Isomerization of allyltrisubstituted silanes and decenes accompanying their cometathesis in the presence of ruthenium complexes.
[Aut.]: Z. Foltynowicz, Stanisław* Krompiec, Paweł* Wagner, M. Maciejewski.
-Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 4, s. 468-475, bibliogr. 16 poz.

60/107
Nr opisu: 0000034942
New chiral complexes of Ru(III) with mixed 1,3-diketonate ligands.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński, R. Grobelny, Jacek** Majewski.
-Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 6, s. 721-724, bibliogr. 11 poz.

61/107
Nr opisu: 0000034996
Nucleophilic substitution of terminal tosylate group in monosugar derivatives using azole salts with 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene.
[Aut.]: Krzysztof Walczak, Jerzy** Suwiński.
-Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 7, s. 861-866, bibliogr. 19 poz.

62/107
Nr opisu: 0000035087
Oxidation of sulfides with H2O2 catalyzed by Na2WO4 under phase-transfer conditions.
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, Andrzej** Skibiński, Gabriela Pastuch.
-Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 9, s. 1121-1123, bibliogr. 8 poz.

63/107
Nr opisu: 0000035086
Synthesis of 2-Aza-1,3-dienes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Monika* Mazik, Wojciech** Zieliński, Paweł* Wagner, Marek** Smolik.
-Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 9, s. 1223-1227, bibliogr. 13 poz.

64/107
Nr opisu: 0000034995
Synthesis of reversed azole nucleosides under the Mitsunobu reaction conditions.
[Aut.]: Krzysztof Walczak, Jerzy** Suwiński.
-Pol. J. Chem. 1996 vol. 70 nr 7, s. 867-871, bibliogr. 16 poz.

65/107
Nr opisu: 0000032906
A modification of Pt minielectrode surface by polyaniline film with cyclodextrin.
[Aut.]: Krystyna* Kanclerz, Krzysztof Kozieł, Anna* Suchecka-Salachna, Jerzy** Strojek, Mieczysław Łapkowski, C. Niedzielski, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 1995 vol. 69 nr 2, s. 316-319, bibliogr. 15 poz.

66/107
Nr opisu: 0000033083
Distribution of trace amounts of impurities during manganese(II) sulfate crystallization at 20 C and 2 C.
[Aut.]: Marek** Smolik, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
-Pol. J. Chem. 1995 vol. 69 nr 9, s. 1322-1327, bibliogr. 15 poz.

67/107
Nr opisu: 0000032986
Spectrochemical study of polyimide films derived from pyromellitic dianhydride and 3,3'-dimenthylnaphtidine.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, M. Zagórska.
-Pol. J. Chem. 1995 vol. 69 nr 5, s. 742-745, bibliogr. 7 poz.

68/107
Nr opisu: 0000043320
A study on decomposition of 1-hydroperoxy-1,2-dihydroacenaphthylene in acidic and basic media.
[Aut.]: Zbigniew** Stec.
-Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 4, s. 727-732, bibliogr. 8 poz.

69/107
Nr opisu: 0000043396
Changes in the potential of a rotating zinc electrode during cementation of Cd2+ ions from diluted zinc sulphate solutions of high purity.
[Aut.]: Joachim* Bednorz, Witold** Gnot.
-Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 6, s. 1199-1207, bibliogr. 9 poz.

70/107
Nr opisu: 0000043429
Electrochemical synthesis of soluble polyaniline in non aqueous solutions.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, R. Fryczkowski.
-Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 8, s. 1597-1602, bibliogr. 20 poz.

71/107
Nr opisu: 0000043426
Investigation of the reactions of organic peroxides with the semiempirical AM1 method.
[Aut.]: Stefan** Baj, Małgorzata* Dawid.
-Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 9, s. 1743-1752, bibliogr. 29 poz.

72/107
Nr opisu: 0000043505
Nucleophilic substitution of tetra-O-benzyl- -D-glucopyranosyl 1-O-phosphate under phase-transfer catalysed conditions.
[Aut.]: J. Bogusiak, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 11, s. 2309-2314, bibliogr. 25 poz.

73/107
Nr opisu: 0000043319
Reduction of 1-akryl-4-nitroimidazoles to 4-amino-1-arylimidazoles.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Krzysztof Walczak.
-Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 4, s. 675-681, bibliogr. 19 poz.

74/107
Nr opisu: 0000043427
Study of the reaction of tetraalkylammonium alkyl peroxides with alkyl halides.
[Aut.]: Stefan** Baj.
-Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 8, s. 1559-1567, bibliogr. 31 poz.

75/107
Nr opisu: 0000043318
Synthesis of 4-aminoquinazoline derivatives.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik.
-Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 3, s. 489-497, bibliogr. 17 poz.

76/107
Nr opisu: 0000043428
Synthesis of new heterocyclic benzimidazole derivatives based on 2-cyanomethylbenzimidazole.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, M. Zaki.
-Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 8, s. 1569-1574, bibliogr. 15 poz.

77/107
Nr opisu: 0000043321
The sorption-desorption problem as related to stationary permeation for the concentration-dependent diffusion.
[Aut.]: Zbigniew Grzywna, Aleksander* Simon.
-Pol. J. Chem. 1994 vol. 68 nr 4, s. 831-843, bibliogr. 14 poz.

78/107
Nr opisu: 0000044868
Antitumor activities of new maleic acid copolymers.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, W. Król, Z. Czuba, S. Scheller, K. Skirmuntt.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 3, s. 433-443, bibliogr. 15 poz.

79/107
Nr opisu: 0000044970
Kinetics and mechanism of intramolecular cyclocondensation of potassium oxime-O-sulfonates of 2-hydroxybenzenecarbonyl compounds to benzazols.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Kazimierz* Walczak.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 7, s. 1267-1273, bibliogr. 8 poz.

80/107
Nr opisu: 0000044869
Luminol-dependent photoemission from the neutrophils stimulated by copolymers of maleic acid.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Z. Czuba, W. Król, S. Scheller.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67, s. 453-459, bibliogr. 16 poz.

81/107
Nr opisu: 0000045072
MNDO study of the reactions of organic hydroperoxy anions with alkyl halides.
[Aut.]: Stefan** Baj, Małgorzata* Dawid.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 10, s. 1779-1786, bibliogr. 32 poz.

82/107
Nr opisu: 0000044974
Modelling of an ultrafiltration process of water containing colloidal silica.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz, Krystyna** Konieczny.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 7, s. 1289-1301, bibliogr. 32 poz.

83/107
Nr opisu: 0000044886
Nitroimidazoles. A new synthesis of 4-nitroimidazoles substituted at position 1 with deoxysaccharic rest. Pt 19.
[Aut.]: Krzysztof Walczak, Jerzy** Suwiński.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 4, s. 691-695, bibliogr. 3 poz.

84/107
Nr opisu: 0000045073
Nitroimidazoles. EI mass spectrometry of 1-aryl-4-nitroimidazoles in standard conditions. Pt 18.
[Aut.]: H. Llempen, Ewa** Salwińska, Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz, E. Dziwiński.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 10, s. 1745-1753, bibliogr. 8 poz.

85/107
Nr opisu: 0000044870
Polymeric catalysts activity in a test reaction.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Wincenty** Turek, Arkadiusz* Macionga.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 3, s. 445-452, bibliogr. 9 poz.

86/107
Nr opisu: 0000045193
Studies on alkylation and esterification of monosaccharides : theoretical studies on esterification and alkylation of 1,6-anhydro-B-D-galactopyranose.
[Aut.]: G. Karpińska, A. Mazurek, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 12, s. 2153-2158, biliogr. 22 poz.

87/107
Nr opisu: 0000045157
Study of the reaction of sodium cumyl peroxide with haloaromatic compounds under PTC conditions.
[Aut.]: Stefan** Baj.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 11, s. 1967-1972, bibliogr. 24 poz.

88/107
Nr opisu: 0000045188
Synthesis and transformation of sugar phosphates.
[Aut.]: J. Bogusiak, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 12, s. 2181-2185, bibliogr. 21 poz.

89/107
Nr opisu: 0000044955
Synthesis of 4-aminopyrimidine derivatives via reaction of N-styrylacetimidoyl chlorides with cyanamide.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik.
-Pol. J. Chem. 1993 vol. 67 nr 6, s. 1099-1104, bibliogr. 9 poz.

90/107
Nr opisu: 0000052533
Conformational analysis in dialkyl-bisubstituted bithiophenes and the corresponding polymers studied by electrochemistry and molecular modelling.
[Aut.]: A. Boyle, Mieczysław Łapkowski.
-Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 9, s. 1487-1503, bibliogr. 28 poz.

91/107
Nr opisu: 0000052541
Nitroimidazoles. Part 13: Hydrolysis of 1,4-dinitroimidazoles in water solutions of sulfuric acid.
[Aut.]: H. Llempen, Jerzy** Suwiński.
-Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 5, s. 819-826, bibliogr. 11 poz.

92/107
Nr opisu: 0000052540
Nitroimidazoles. Part 15: Reactions of 1,4-dinitroimidazoles with aromatic amines.
[Aut.]: H. Llempen, Ewa** Salwińska, Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz.
-Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 6, s. 943-950, bibliogr. 8 poz.

93/107
Nr opisu: 0000052538
Nitroimidazoles. Part 16: Novel reaction of 1-(p-Toluenesulfonyl)-4-nitroimidazole with aniline.
[Aut.]: Ewa** Salwińska, Jerzy** Suwiński.
-Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 10, s. 1623-1626, bibliogr. 7 poz.

94/107
Nr opisu: 0000052411
Sorption and permeation of methanol and ethyl acetate vapors in polyethylene terephthalate.
[Aut.]: Jan** Izydorczyk, Janusz** Salwiński.
-Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 2, s. 321-332, bibliogr. 28 poz.

95/107
Nr opisu: 0000052539
Studies on the reaction of N-vinylimidoyl compounds with acetylenic dienophiles.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik.
-Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 7, s. 1113-1119, bibliogr. 17 poz.

96/107
Nr opisu: 0000052542
Synthesis of isoxazole derivatives in reaction of 2-hydroxyphenylcarbonyl compounds or 1,3-diketones with hydroxylamine-O-sulfonic acid.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Krzysztof Walczak.
-Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 5, s. 777-785, bibliogr. 14 poz.

97/107
Nr opisu: 0000052543
Synthesis, tautomerization and acylation of 1-phenylpropane-2-imines.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik.
-Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 4, s. 661-668, bibliogr. 21 poz.

98/107
Nr opisu: 0000052537
Ultrafiltration of colloidal silica solutions.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
-Pol. J. Chem. 1992 vol. 66 nr 10, s. 1683-1694, bibliogr. 24 poz.

99/107
Nr opisu: 0000053754
Nitroimidazoles. Pt. 11: Cine nucleopholic substitution in 1,4-dinitroimidazoles by secondary amines and 1H-azoles.
[Aut.]: Ewa** Salwińska, Jerzy** Suwiński, M. Białecki.
-Pol. J. Chem. 1991 vol. 65 nr 5/6, s. 1071-1075, bibliogr. 3 poz.

100/107
Nr opisu: 0000053653
Purification of the biologically active terpolymer of maleic anhydride by a supercritical fluid extraction method.
[Aut.]: A. Lachowski, J. Lorenc, A. Jarzębski, Jolanta** Maślińska-Solich.
-Pol. J. Chem. 1991 vol. 65 nr 9/10, s. 1849-1852, bibliogr. 4 poz.

101/107
Nr opisu: 0000053652
Synthesis of conducting polymers doped with heteropolyanions of Keggin- and Dawson-type structure.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, G. Bidan, M. Fournier.
-Pol. J. Chem. 1991 vol. 65 nr 9/10, s. 1547-1561, bibliogr. 29 poz.

102/107
Nr opisu: 0000060060
Double bond migration in 3-functional substituted propenes in the presence of ruthenium tris(2,4-pentanedionate).
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński.
-Pol. J. Chem. 1990 vol. 64 nr 7/12, s. 505-514, bibliogr. 34 poz.

103/107
Nr opisu: 0000062606
Nitroimidazoles. P. 10: Synthesis of 1-aryl-4-nitroimidazoles from 1,4-dinitroimidazoles and primary aromatic amines.
[Aut.]: Ewa** Salwińska, Jerzy** Suwiński.
-Pol. J. Chem. 1990 vol. 64 nr 7/12, s. 813-817, bibliogr. 4 poz.

104/107
Nr opisu: 0000060500
An analytical iterative method for solving concentration-dependent diffusion problems.
[Aut.]: Janusz* Grzywocz, Aleksander* Simon.
-Pol. J. Chem. 1989 vol. 63 nr 4/12, s. 603-610, bibliogr. 11 poz.

105/107
Nr opisu: 0000060477
Basicity of 1,3 - disubstituted isoquinolines.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński.
-Pol. J. Chem. 1989 vol. 63 nr 1/3, s. 233-237, bibliogr. 13 poz.

106/107
Nr opisu: 0000064325
Intramolecular N- and O-imidoylation of the carboxamide group.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz.
-Pol. J. Chem. 1988 vol. 62 nr 1/3, s. 115-125, bibliogr. 44 poz.

107/107
Nr opisu: 0000096211
Spectrophotometric determination of the ionization constants of 2,2'-biquinoxalyl and thieno[2,3-b:4,5-b']biquinoxalyl.
[Aut.]: Irena** Baranowska.
-Pol. J. Chem. 1987 vol. 61 nr 4/6, s. 467-473, bibliogr. 21 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie