Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ORGAN I KIER
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/23
Nr opisu: 0000130518   
Zwinność koordynacji w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym.
[Aut.]: Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
-Organ. i Kier. 2018 nr 2, s. 107-118, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

zwinność ; determinanty ; koordynacja ; zarządzanie bezpieczeństwem publicznym ; sieci publiczne

agility ; determinants ; coordination ; public safety management ; public networks

2/23
Nr opisu: 0000110475   
Innowacje usług w przedsiębiorstwach produkcyjnych - jak uniknąć "paradoksu usług".
[Aut.]: Mirosław Matusek.
-Organ. i Kier. 2016 nr 2, s. 87-103, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

innowacja ; usługi ; konfiguracja zasobów ; metoda DEMATEL

innovation ; services ; resources configuration ; DEMATEL method

3/23
Nr opisu: 0000108330   
Uwarunkowania procesu adaptacji innowacji w polskich organizacjach.
[Aut.]: Magdalena Pichlak.
-Organ. i Kier. 2015 nr 2, s. 37-49, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

adaptacja innowacji ; organizacja ; metoda delficka

adaptation of innovations ; organization ; Delphi method

4/23
Nr opisu: 0000108355   
Principles for responsible management education: a pathway to management education for integrity.
[Aut.]: Ch. Wankel, Agata Stachowicz-Stanusch.
-Organ. i Kier. 2014 nr 1B, s. 37-59, bibliogr. 102 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

PRIME ; szkolnictwo wyższe ; zarządzanie ; szkoła biznesu ; prawość

PRIME ; higher education ; management ; business school ; integrity

5/23
Nr opisu: 0000098595   
Ryzyko reputacji jako wyzwanie dla menedżerów w erze globalizacji.
[Aut.]: Danuta Szwajca.
-Organ. i Kier. 2014 nr 4, s. 141-156, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

reputacja firmy ; ryzyko reputacji ; interesariusz ; zarządzanie ryzykiem

corporate reputation ; reputational risk ; stakeholder ; risk management

6/23
Nr opisu: 0000089644      
Zbiory rozmyte w ocenie innowacyjności europejskich grup telekomunikacyjnych.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki, Izabela Jonek-Kowalska.
-Organ. i Kier. 2013 nr 5, s. 91-108, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

analiza innowacyjności ; innowacyjność potencjalna ; logika rozmyta

analysis of innovativeness ; potential innovativeness ; fuzzy logic

7/23
Nr opisu: 0000085180
Konfiguracyjne podejście do zrozumienie roli twórczości w rozwoju organizacji.
[Aut.]: Mariusz* Bratnicki.
-Organ. i Kier. 2012 nr 1A, s. 245-252, bibliogr.. Punktacja MNiSW 8.000

8/23
Nr opisu: 0000076249
Kultura górnicza jako szczególny rodzaj kultury organizacyjnej.
[Aut.]: Aleksander Gwiazda.
-Organ. i Kier. 2012 nr 4, s. 59-69, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

kultura organizacyjna ; górnictwo

organizational culture ; mining

9/23
Nr opisu: 0000076253
Ocena systemów zarządzania kosztami w ujęciu sektorowym.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Organ. i Kier. 2012 nr 2, s. 137-149, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

system zarządzania ; zarządzanie kosztami ; przedsiębiorstwo górnicze

management system ; cost management ; mining company

10/23
Nr opisu: 0000077150
Sieci logistyczne i klastry - problem dynamicznej alokacji zasobów.
[Aut.]: Marzena Kramarz.
-Organ. i Kier. 2012 nr 1A, s. 141-152. Punktacja MNiSW 8.000

11/23
Nr opisu: 0000076252
Zachowania komunikacyjne głównych aktorów wirtualnych sieci wiedzy.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Organ. i Kier. 2012 nr 2, s. 63-77, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

sieć wiedzy ; wirtualna wspólnota działań ; kreowanie wiedzy ; dyfuzja wiedzy ; zachowania komunikacyjne ; grupowe uczenie się

knowledge network ; virtual community of practice ; knowledge creation ; knowledge diffusion ; communication behavior ; group learning

12/23
Nr opisu: 0000074271
Zachowania komunikacyjne głównych aktorów wirtualnych wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Organ. i Kier. 2012 nr 2, s. 5-20, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

zachowania komunikacyjne

13/23
Nr opisu: 0000074897
Anti-corruption practices and implementation mechanisms of the fortune global 500 as an answer for an ethical values crisis - research results.
[Aut.]: Agata Stachowicz-Stanusch, Ch. Wankel.
-Organ. i Kier. 2011 nr 5, s. 139-155, bibliogr.. Punktacja MNiSW 8.000

14/23
Nr opisu: 0000082035
Analiza historyczna układów funkcji menedżerskich jako zbioru zadań menedżera organizacji.
[Aut.]: Aleksander Gwiazda.
-Organ. i Kier. 2010 nr 5, s. 47-63, bibliogr. 32 poz.

menedżer ; funkcja menedżerska ; zarządzanie ; XX wiek

manager ; managerial function ; management ; XX century

15/23
Nr opisu: 0000058706
Corruption immunity based on positive organizational scholarship towards theoretical framework.
[Aut.]: Agata Stachowicz-Stanusch.
-Organ. i Kier. 2010 nr 1, s. 83-103, bibliogr.

16/23
Nr opisu: 0000067600
Fayol i Mintzberg. Zderzenie paradygmatów badawczych, czyli poszukiwania w kierunku metateorii zarządzania.
[Aut.]: Aleksander Gwiazda.
-Organ. i Kier. 2010 nr 3, s. 93-112, bibliogr. 27 poz.

zarządzanie ; menedżer ; Fayol ; Mintzberg

management ; manager ; Fayol ; Mintzberg

17/23
Nr opisu: 0000069761
Rozwój Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej a proces restrukturyzacji przemysłu i regionu.
[Aut.]: Marian Czesław Turek.
-Organ. i Kier. 2011 nr 2, s. 123-132

restrukturyzacja przemysłu ; zarządzanie zmianami ; Politechnika Śląska ; Wydział Organizacji i Zarządzania ; przedsiębiorczość

industry restructuring ; changes management ; Silesian University of Technology ; Faculty of Organization and Management ; entrepreneurship

18/23
Nr opisu: 0000085100
Zarys kontekstualnej teorii przedsiębiorczości organizacyjnej.
[Aut.]: Mariusz* Bratnicki.
-Organ. i Kier. 2008 nr 2, s. 7-20, bibliogr. 40 poz.

przedsiębiorczość ; kultura organizacji ; teoria organizacji ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie strategiczne

entrepreneurship ; corporate culture ; organization theory ; enterprise management ; strategic management

19/23
Nr opisu: 0000085851
Ważony wykres Ishikawy jako narzędzie zarządzania.
[Aut.]: Aleksander Gwiazda.
-Organ. i Kier. 2005 nr 3, s. 57-69, bibliogr. 17 poz.

wykres Ishikawy ; system zarządzania jakością ; planowanie

Ishikawa diagram ; quality management system ; planning

20/23
Nr opisu: 0000015616
Tożsamość społeczna aliansów strategicznych polskich przedsiębiorstw: wyniki badań empirycznych.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Piotr Kordel.
-Organ. i Kier. 2004 nr 3, s. 21-32, bibliogr. 34 poz.

alians strategiczny ; tożsamość społeczna ; kapitał społeczny przedsiębiorstwa ; strategia przedsiębiorstwa ; badania empiryczne

strategic alliance ; social identity ; social capital of the company ; enterprise strategy ; empirical studies

21/23
Nr opisu: 0000018154
Wiedza w przedsiębiorstwach jako organizacjach uczących się.
[Aut.]: Anna** Kijewska.
-Organ. i Kier. 2003 nr 3, s. 53-65, bibliogr. 12 poz.

wiedza ; organizacja ucząca się ; przedsiębiorstwo

knowledge ; learning organization ; company

22/23
Nr opisu: 0000128424
Zaufanie a proces tworzenia strategii przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Organ. i Kier. 2003 nr 2, s. 77-89

23/23
Nr opisu: 0000033443
Symulacja komputerowa dla wspomagania podejmowania decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie przemysłowym o produkcji ciągłej. Nowe kierunki badań.
[Aut.]: Elżbieta* Kasperska.
-Organ. i Kier. 1995 nr 2, s. 65-70, bibliogr. 13 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie