Wynik wyszukiwania
Zapytanie: OCHR POWIETRZA PROBL ODPADÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 108Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/108
Nr opisu: 0000067182
Charakterystyka mikrobiologiczna odcieków ze składowisk odpadów komunalnych.
[Aut.]: A. Lucyga, Grażyna Płaza, M. Matejczyk, K. Ulfig.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 2, s. 50-59, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

składowisko odpadów ; odpady komunalne ; odciek ; województwo śląskie

landfill ; municipal waste ; landfill leachate ; Silesian Voivodeship

2/108
Nr opisu: 0000067181
Metody oznaczania całkowitej rtęci gazowej (TGM) w powietrzu atmosferycznym.
[Aut.]: B. Nowak, Marianna* Czaplicka.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 2, s. 37-49, bibliogr. 58 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

powietrze atmosferyczne ; rtęć gazowa ; TGM ; zanieczyszczenie powietrza

ambient air ; Total Gaseous Mercury ; TGM ; air pollution

3/108
Nr opisu: 0000065350
Narażanie na aerozol bakteryjny w niedużej hali sportowej.
[Aut.]: Ewa Brągoszewska, A. Wlazło, Józef Pastuszka.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 1, s. 30-36, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

jakość powietrza ; środowisko wewnętrzne ; hala sportowa ; bioaerozol

air quality ; indoor environment ; sport hall ; bioaerosol

4/108
Nr opisu: 0000079781
Narażenie zawodowe na aerozol bakteryjny i grzybowy pracowników składowiska odpadów komunalnych na przykładzie składowiska w Sosnowcu.
[Aut.]: Józef Pastuszka, K. Ulfig, A. Wlazło, Ewa Brągoszewska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 3, s. 103-113, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

ochrona środowiska ; aerozol bakteryjny ; składowisko odpadów komunalnych

environmental protection ; bacterial aerosol ; municipal waste landfill

5/108
Nr opisu: 0000069525
Porównanie własności gaussowskich modeli smugi i obłoku.
[Aut.]: Dorota Kaleta, Jacek* Żeliński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 4, s. 125-129, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

zanieczyszczenie powietrza ; model gaussowski ; model CALPUFF ; powietrze atmosferyczne

air pollution ; gaussian model ; CALPUFF model ; ambient air

6/108
Nr opisu: 0000065349
Poziome i pionowe profile stężeń dwutlenku azotu w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych.
[Aut.]: Magdalena Żak.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 1, s. 11-24, bibliogr. 63 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

zanieczyszczenie powietrza ; emisja zanieczyszczeń ; motoryzacja ; dwutlenek azotu ; NO2

air pollution ; pollutants emission ; motorization ; nitrogen dioxide ; NO2

7/108
Nr opisu: 0000069527
Sortowanie odpadów w Polsce - stan obecny i kierunki rozwoju.
[Aut.]: Wojciech Hryb.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 4, s. 135-143, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

gospodarka odpadami ; sortowanie odpadów

waste management ; waste sorting

8/108
Nr opisu: 0000069526
Wybrane lepiszcza zastosowane w procesie brykietowania biomasy.
[Aut.]: Małgorzata Kajda-Szcześniak.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 4, s. 129-134, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

biomasa ; brykietowanie ; lepiszcze ; słoma owsa

biomass ; briquetting ; binder ; oat straw

9/108
Nr opisu: 0000056576
Analiza stanu powietrza w wyrobiskach górniczych za pomocą systemu automatycznego monitoringu.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, A. Penczek.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2010 R. 44 nr 1, s. 9-17, bibliogr. 9 poz.

wyrobisko górnicze ; jakość powietrza ; monitoring ; system automatycznego monitoringu ; zagrożenie gazowe

mine working ; air quality ; monitoring ; automatic monitoring system ; gas hazard

10/108
Nr opisu: 0000059308
Ocena wpływu oddania do użytkowania fragmentu autostrady A4 Kleszczów - Gliwice na poziomy stężeń dwutlenku azotu w powietrzu w Gliwicach.
[Aut.]: Magdalena Żak.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2010 R. 44 nr 3, s. 108-116, bibliogr. 26 poz.

jakość powietrza ; zanieczyszczenie powietrza ; dwutlenek azotu ; natężenie ruchu drogowego

air quality ; air pollution ; nitrogen dioxide ; intensity of road traffic

11/108
Nr opisu: 0000057610
Problemy w ocenie jakości środowiska wewnętrznego na przykładzie mieszkańców narażonych na podwyższone stężenia lotnych związków organicznych w mieszkaniach.
[Aut.]: Jacek* Wolany, Barbara Kozielska, Józef Pastuszka.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2010 R. 44 nr 2, s. 62-72, bibliogr. 22 poz.

powietrze wewnętrzne ; ocena jakości ; lotne związki organiczne ; budynek mieszkalny

indoor air ; quality assessment ; volatile organic compounds ; residential building

12/108
Nr opisu: 0000057644
Występowanie metali ciężkich w pyle opadającym w otoczeniu elektrowni na terenie województwa śląskiego.
[Aut.]: Elwira Zajusz-Zubek, Dorota Kaleta, Agata Malina.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2010 R. 44 nr 2, s. 55-62, bibliogr. 12 poz.

metale ciężkie ; elektrownia ; pył ; województwo śląskie

heavy metals ; power plant ; dust ; Silesian Voivodeship

13/108
Nr opisu: 0000036732
Granulat żużla ISP z huty cynku jako efektywny zamiennik frakcji piaskowej w kompozytach ciężkich o matrycy cementowej.
[Aut.]: Jan Rubin.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2008 R. 42 nr 1, s. 24-28, bibliogr. 10 poz.

żużel hutniczy ; kompozyt cementowy ; odpady metalurgiczne ; spoiwo ; kruszywo

metallurgical slag ; cement composite ; metallurgical wastes ; binder ; aggregate

14/108
Nr opisu: 0000030636
Lokalne programy ochrony środowiska w systemie zarządzania środowiskowego - wybrane problemy planistyczno-organizacyjne.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, Jan** Pałasz.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2007 R. 41 nr 3/4, s. 108-113, bibliogr. 7 poz.

ochrona środowiska ; zarządzanie środowiskiem ; system zarządzania środowiskowego ; polityka ekologiczna ; program lokalny

environmental protection ; environmental management ; environmental management system ; environmental policy ; municipal program

15/108
Nr opisu: 0000030621
Możliwości wykorzystania analizy SWOT i systemu zarządzania środowiskowego w tworzeniu strategii gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2007 R. 41 nr 3/4, s. 100-107, bibliogr. 31 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; gospodarka odpadami ; system zarządzania środowiskowego ; audyt ; analiza SWOT

mining enterprise ; waste management ; environmental management system ; audit ; SWOT analysis

16/108
Nr opisu: 0000023249
Analiza specjacyjna gleby w ocenie toksykologicznego zagrożenia.
[Aut.]: Elwira Zajusz-Zubek, Dorota Kaleta.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2006 R. 40 nr 6, s. 201-212, bibliogr. 13 poz.

zagrożenie środowiskowe ; gleba ; toksyczność ; pierwiastki śladowe ; ekstrakcja jednostopniowa ; analiza specjacyjna

environmental risk ; soil ; toxicity ; trace elements ; single-stage extraction ; speciation analysis

17/108
Nr opisu: 0000019476
Badanie zależności między stężeniami pyłu zawieszonego (PM10) mierzonymi przyrządem TEOM (Tapered Oscillating Microbalance) i aspiratorem manualnym, wysokoprzepływowym - dla umożliwienia oceny narażenia historycznego.
[Aut.]: Józef Pastuszka, M. Sosnowska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2006 R. 40 nr 3, s. 77-83, bibliogr. 20 poz.

zagrożenie pyłowe ; PM10 ; pył zawieszony ; aerozol atmosferyczny ; pomiar ; Górny Śląsk

dust hazard ; PM10 ; suspended dust ; atmospheric aerosol ; measurement ; Upper Silesia

18/108
Nr opisu: 0000018642
Optyczna technika pomiaru stężenia gazowych zanieczyszczeń powietrza z zastosowaniem rezonansu plazmonowego.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2006 R. 40 nr 2, s. 37-43, bibliogr. 10 poz.

powierzchniowy rezonans plazmowy ; spektroskopia ; detekcja gazu ; monitoring powietrza ; metoda optyczna ; NO2

surface plasmon resonance ; spectroscopy ; gas detection ; air monitoring ; optical method ; NO2

19/108
Nr opisu: 0000019477
Uciążliwość dla środowiska wybranych polskich spiekalni rud żelaza w świetle standardów Unii Europejskiej.
[Aut.]: M. Niesler, J. Stecko, J. Żebrok, Dorota Burchart-Korol.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2006 R. 40 nr 3, s. 89-96, bibliogr. 9 poz.

spiekalnia ; emisja zanieczyszczeń ; zanieczyszczenia przemysłowe ; zanieczyszczenie powietrza ; ścieki przemysłowe ; odpady przemysłowe ; dioksyny ; furany ; gospodarka odpadami ; PCDD ; PCDF ; prawo europejskie

sintering plant ; pollutants emission ; industrial pollution ; air pollution ; industrial wastewater ; industrial waste ; dioxins ; furans ; PCDDs ; PCDFs ; European law

20/108
Nr opisu: 0000011941
Metale ciężkie w glebach wokół nieczynnego zakładu koksowniczego.
[Aut.]: Elwira Zajusz-Zubek, Dorota Kaleta.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2005 R. 39 nr 2, s. 56-62, bibliogr. 11 poz.

metale ciężkie ; zanieczyszczenie ziemi ; koksownia

heavy metals ; ground pollution ; coke plant

21/108
Nr opisu: 0000032028
Aerozol bakteryjny i grzybowy w sali gimnastycznej.
[Aut.]: Józef Pastuszka, A. Wlazło, B. Łudzeń-Izbińska, K. Pastuszka.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2004 R. 38 nr 2, s. 62-66, bibliogr. 13 poz.

aerozol bakteryjny ; aerozol grzybowy ; sala gimnastyczna ; bezpieczeństwo i higiena pracy

bacterial aerosol ; fungal aerosol ; gymnasium ; occupational health and safety

22/108
Nr opisu: 0000032030
Aerozol bakteryjny w autobusach i tramwajach komunikacji miejskiej.
[Aut.]: Józef Pastuszka, J. Słoka, A. Wlazło.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2004 R. 38 nr 4, s. 146-150, bibliogr. 16 poz.

aerozol bakteryjny ; komunikacja miejska ; Górnośląski Okręg Przemysłowy

bacterial aerosol ; public transport ; Upper Silesian Industrial Region

23/108
Nr opisu: 0000032031
Współczynnik absorpcji aerozolu atmosferycznego w pobliżu ruchliwej drogi jako wskaźnik oddziaływania drogi na środowisko.
[Aut.]: Józef Pastuszka, B. Grynkiewicz-Bylina, B. Rakwic.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2004 R. 38 nr 5, s. 161-166, bibliogr. 30 poz.

aerozol atmosferyczny ; absorpcja ; pył zawieszony ; emisja spalin

atmospheric aerosol ; absorption ; suspended dust ; exhaust emission

24/108
Nr opisu: 0000010696
Wymywanie metali ciężkich z popiołów lotnych Elektrowni Opole w zależności od pH roztworów ługujących.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, K. Skrzypczak.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2004 R. 38 nr 6, s. 215-219, bibliogr. 8 poz.

Elektrownia Opole ; metale ciężkie ; popiół lotny ; roztwór ługujący

Opole Power Plant ; heavy metals ; fly ash ; leaching solution

25/108
Nr opisu: 0000009251
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji mechanizmów dominujących w rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń powietrza.
[Aut.]: W. Rogula, Jacek* Żeliński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2004 R. 38 nr 4, s. 129-139, bibliogr. 11 poz.

sztuczna sieć neuronowa ; zanieczyszczenie powietrza ; parametry meteorologiczne

artificial neural network ; air pollution ; meteorological parameters

26/108
Nr opisu: 0000002720
Emisjogenność produktu krajowego brutto w Polsce w latach 1989-2000.
[Aut.]: J. Telenga, Jan** Konieczyński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2003 R. 37 nr 3, s. 62-67, bibliogr. 15 poz.

produkt krajowy brutto ; gospodarka polska ; zużycie energii ; zanieczyszczenie powietrza

gross domestic product ; Polish economy ; energy consumption ; air pollution

27/108
Nr opisu: 0000002727
Problemy z nazewnictwem procesów termicznego przekształcania odpadów.
[Aut.]: Krzysztof Wacławiak.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2003 R. 37 nr 3, s. 80-84, bibliogr. 16 poz.

termiczne przekształcanie odpadów ; terminologia

thermal waste treatment ; terminology

28/108
Nr opisu: 0000006531
Procesy utylizacji odpadów przemysłowych występujących w formie pyłów i szlamów.
[Aut.]: Stanisław** Serkowski.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2003 R. 37 nr 6, s. 185-194, bibliogr. 15 poz.

utylizacja odpadów przemysłowych ; odpady przemysłowe ; pył ; szlam ; suszenie próżniowe ; granulacja próżniowa

industrial waste utilization ; industrial waste ; dust ; sludge ; vacuum drying ; vacuum granulation

29/108
Nr opisu: 0000002725
Stężenia ozonu w pomieszczeniach kopiarek.
[Aut.]: Grzegorz* Oparczyk, Jan** Konieczyński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2003 R. 37 nr 3, s. 76-80, bibliogr. 26 poz.

stężenie ozonu ; kserokopiarka ; system wentylacyjny

ozone concentration ; copy machine ; ventilation system

30/108
Nr opisu: 0000000600
Badania stężenia formaldehydu w powietrzu pomieszczeń biurowych.
[Aut.]: Grzegorz* Oparczyk, Jan** Konieczyński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2002 R. 36 nr 3, s. 91-94, bibliogr. 10 poz.

31/108
Nr opisu: 0000077197
Badania wpływu składowiska odpadów komunalnych na stan powietrza atmosferycznego.
[Aut.]: Barbara* Białecka.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2002 R. 36 nr 4, s. 160-166, bibliogr. 10 poz.

odpady komunalne ; powietrze atmosferyczne ; składowisko komunalne ; składowisko odpadów ; biogaz wysypiskowy

municipal waste ; ambient air ; municipal landfill ; waste landfill ; landfill biogas

32/108
Nr opisu: 0000000599
Formaldehyd w powietrzu pomieszczeń - przyczyny i skutki występowania.
[Aut.]: Grzegorz* Oparczyk.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2002 R. 36 nr 6, s. 217-220, bibliogr. 34 poz.

33/108
Nr opisu: 0000000642
Pomiary stężenia formaldehydu w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych.
[Aut.]: Grzegorz* Oparczyk, Jan** Konieczyński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2002 R. 36 nr 4, s. 136-139, bibliogr. 11 poz.

34/108
Nr opisu: 0000000639
Wspieranie udziału w projektach badawczych 5. i 6. Programów Ramowych Unii Europejskiej.
[Aut.]: K. Markiewicz-Śliwa, Danuta* Obracaj, Jerzy Mościński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2002 R. 36 nr 3, s. 114-118

35/108
Nr opisu: 0000000227
Badania doświadczalne nad kinetyką katalicznego spalania par związków organicznych na przykładzie 1-butanolu.
[Aut.]: Walter Mucha.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 1, s. 10-16, bibliogr. 8 poz.

36/108
Nr opisu: 0000000226
Badania produktów odgazowania odpadów.
[Aut.]: Jan** Nadziakiewicz, Krzysztof Wacławiak, Waldemar Ścierski.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 1, s. 24-28, bibliogr. 7 poz.

37/108
Nr opisu: 0000002244
Kierunki rozwoju systemu transportowego województwa śląskiego i ich wpływ na środowisko naturalne. Cz. 2: Zrównoważony rozwój i funkcjonowanie transportu.
[Aut.]: Ryszard** Janecki.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 2, s. 47-51, bibliogr. 8 poz.

38/108
Nr opisu: 0000002126
Migracja miedzi w zbiorniku Goczałkowice.
[Aut.]: J. Kwapuliński, D. Wiechuła, Krzysztof Loska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 3, s. 107-109, bibliogr. 13 poz.

39/108
Nr opisu: 0000001605
Obliczanie średnich stężeń metodą uproszczoną.
[Aut.]: Dorota Kaleta, Walter Mucha.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 5, s. 185-192, bibliogr. 4 poz.

40/108
Nr opisu: 0000001907
Ocena walorów energetycznych brykietów z odpadów komunalnych (na przykładzie badań przeprowadzonych w Tychach).
[Aut.]: J. Grabowski, Barbara* Białecka, Zdzisław Adamczyk.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 4, s. 144-147, bibliogr. 6 poz.

41/108
Nr opisu: 0000002127
Pomiary stężenia dwutlenku azotu w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych i otaczającej atmosferze z zastosowaniem pasywnej metody poboru próbek.
[Aut.]: Grzegorz* Oparczyk.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 3, s. 87-93, bibliogr. 28 poz.

42/108
Nr opisu: 0000002125
Skuteczne oczyszczanie ścieków przemysłowych z punktu widzenia ich toksyczności dla środowiska.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 3, s. 110-112, bibliogr. 8 poz.

43/108
Nr opisu: 0000002124
Własności hydrauliczne modyfikowanego złoża polimerowego EKOSORB-100.
[Aut.]: K. Chmiel, Michał** Palica, J. Waluś.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 3, s. 118-121, bibliogr. 14 poz.

44/108
Nr opisu: 0000001789
Zawartość sodu, potasu i wapnia w Zbiorniku Rybnickim.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Jan** Cebula, J. Kwapuliński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 6, s. 229-234, bibliogr. 15 poz.

45/108
Nr opisu: 0000086443
Badanie pól temperatur składowiska odpadów kopalnianych podlegających naturalnym procesom samozagrzewania.
[Aut.]: Zenon Różański, R. Bodora.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 1, s. 22-25, bibliogr. 4 poz.

46/108
Nr opisu: 0000004031
Kierunki rozwoju systemu transportowego województwa śląskiego i ich wpływ na środowisko naturalne. Cz. 1: Wariant kontynuacji stanu istniejącego.
[Aut.]: Ryszard** Janecki.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 4, s. 153-156, bibliogr. 7 poz.

47/108
Nr opisu: 0000000229
Możliwości rekultywacji eutroficznych zbiorników wody podgrzanej na przykładzie Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 6, s. 229-235, bibliogr. 20 poz.

48/108
Nr opisu: 0000077198
Możliwość zagospodarowania hutniczych zaolejonych odpadów.
[Aut.]: Barbara* Białecka, Zdzisław Adamczyk, Paweł Wrona.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 6, s. 241-245, bibliogr. 5 poz.

odpady metalurgiczne ; gospodarka odpadami ; utylizacja odpadów

metallurgical wastes ; waste management ; waste utilization

49/108
Nr opisu: 0000005663
Odsiarczanie gazów spalinowych w reaktorze przepływowym o pneumatycznym transporcie sorbentu.
[Aut.]: Wojciech Mokrosz, Jan** Hehlmann, Jan** Bandrowski.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 5, s. 171-173, bibliogr. 2 poz.

50/108
Nr opisu: 0000005662
Ozonowanie trietyloaminy.
[Aut.]: J. Waluś, Michał** Palica, T. Kaczyńska, P. Tatoj, K. Chmiel.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 5, s. 194-199, bibliogr. 14 poz.

51/108
Nr opisu: 0000008522
Recenzja. [Aut.]: Renata** Przywarska. -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 3, s. 121-122
[Praca recenzowana]: Wprowadzenie do chemii środowiska / [Aut.]: J. E. Andrews, P. Brimblecombe, T. D. Jickells, P. S. Liss. Warszawa 1999

52/108
Nr opisu: 0000008523
Recenzja. [Aut.]: Renata** Przywarska. -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 3, s. 121
[Praca recenzowana]: Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy . Warszawa 2000 / [Aut.]: J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres

53/108
Nr opisu: 0000004026
Wyznaczanie porowatości złóż metodą próżniową.
[Aut.]: K. Chmiel, M. Kawik, Michał** Palica, J. Waluś.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 3, s. 98-102, bibliogr. 14 poz.

54/108
Nr opisu: 0000004029
Zachowania komunikacyjne mieszkańców Katowic i Siemianowic Śląskich i ich skutki.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, W. Starowicz.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 4, s. 156-161, bibliogr. 6 poz.

55/108
Nr opisu: 0000000228
Zawartość rtęci w wybranych elementach środowiska przyrodniczego Knurowa.
[Aut.]: I. Karoń, Stanisław** Kowalski, Elwira Zajusz-Zubek, Piotr** Górka.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 6, s. 250-253, bibliogr. 8 poz.

56/108
Nr opisu: 0000005113
Badania nad odzyskiwaniem miedzi z kwaśnych roztworów potrawiennych.
[Aut.]: Danuta** Baron-Hanke.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 4, s. 156-159, bibliogr. 12 poz.

57/108
Nr opisu: 0000031989
Badanie zależności między pyłem zawieszonym - PM-10, a stężeniem pyłu mierzonym metodami rutynowymi w kilku miastach Polski.
[Aut.]: Józef Pastuszka, R. Górny, S. Pajdo, B. Cimander, M. Klinik.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 5, s. 179-182, bibliogr. 23 poz.

58/108
Nr opisu: 0000086444   
Ciepło palących się hałd - czy warto je wykorzystywać?.
[Aut.]: R. Bodora, Zenon Różański.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 1, s. 33-34, bibliogr. 3 poz.

59/108
Nr opisu: 0000074149
Kształtowanie się zanieczyszczeń powietrza w strefie składowania odpadów powęglowych na przykładzie termicznie czynnego zwałowiska.
[Aut.]: Barbara* Białecka, Zdzisław Adamczyk.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 5, s. 193-198, bibliogr. 5 poz.

60/108
Nr opisu: 0000031991
Mikrobiologiczna jakość powietrza w pomieszczeniach administracyjno-biurowych wysypiska odpadów komunalnych na przykładzie Miejskiego Zakladu Składowania Odpadów w Sosnowcu.
[Aut.]: D. Lis, Józef Pastuszka, Krzysztof* Ulfig.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 5, s. 199-202, bibliogr. 9 poz.

61/108
Nr opisu: 0000077174
Możliwość zagospodarowania odpadu z procesu suchego odsiarczania spalin na drodze granulacji.
[Aut.]: Barbara* Białecka, Zdzisław Adamczyk.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 6, s. 228-233, bibliogr. 15 poz.

odpady ; odsiarczanie spalin ; granulacja ; gospodarka odpadami

waste ; flue gas desulphurisation ; granulation ; waste management

62/108
Nr opisu: 0000005210
Poziom stężeń monocyklicznych węglowodorów aromatycznych w powietrzu atmosferycznym w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych Gliwic.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 5, s. 189-193, bibliogr. 12 poz.

63/108
Nr opisu: 0000008348
Z działalności PZIiTS Oddział Katowice.
[Aut.]: Renata** Przywarska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 3, s. 120-121

64/108
Nr opisu: 0000024355
Badania oporów przepływu i skuteczności dezodoryzacji trójetyloaminy na wybranych złożach naturalnych. Cz. 4: Badania skuteczności dezodoryzacji.
[Aut.]: T. Kaczyńska, Michał** Palica, J. Waluś, A. Wilczek.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 2, s. 64-68

65/108
Nr opisu: 0000036549
Badania oporów przepływu i skuteczności dezodoryzacji trójetyloaminy na wybranych złożach naturalnych. Cz. 3: Szybkość biodegracji.
[Aut.]: T. Kaczyńska, Michał** Palica, P. Tatoj, J. Waluś, A. Wilczek.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 1, s. 19-24, bibliogr. 8 poz.

66/108
Nr opisu: 0000024419
Badania w zakresie kompostowania odpadów organicznych Katowic.
[Aut.]: Renata** Przywarska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 4, s. 128-133, bibliogr. 8 poz.

67/108
Nr opisu: 0000024418
Dynamika zanieczyszczenia środowiska Knurowa metalami ciężkimi zawartymi w pyłach.
[Aut.]: Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski, Edyta Melaniuk-Wolny, Elwira Zajusz-Zubek.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 4, s. 137-139, bibliogr. 6 poz.

68/108
Nr opisu: 0000077206
Fizykochemiczna charakterystyka odpadów paleniskowych z EC Puławy a skuteczność procesu odsiarczania spalin.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Barbara* Białecka.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 3, s. 93-98, bibliogr. 6 poz.

odpady paleniskowe ; odsiarczanie spalin ; własności fizyko-chemiczne ; oddziaływanie na środowisko

combustion waste ; flue gas desulphurisation ; physico-chemical properties ; environmental impact

69/108
Nr opisu: 0000024375
Odwadnianie zawiesin gipsów poneutralizacyjnych otrzymanych w różnych stanach technologicznych procesu. Cz. 1: Filtracja ciśnieniowa.
[Aut.]: Michał** Palica, J. Waluś, M. Jaschik, J. Buzek.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 3, s. 75-80, bibliogr. 19 poz.

70/108
Nr opisu: 0000024420
Odwadnianie zawiesin gipsów poneutralizacyjnych otrzymanych w różnych stanach technologicznych procesu. Cz. 2: Filtracja wirowa.
[Aut.]: Michał** Palica, J. Waluś, M. Jaschik, J. Buzek.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 4, s. 119-127, bibliogr. 7 poz.

71/108
Nr opisu: 0000024417
Ołów w pyłach i glebach terenów miejskich i jego biodostępność.
[Aut.]: Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski, Elwira Zajusz-Zubek, A. Baran.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 4, s. 139-141, bibliogr. 7 poz.

72/108
Nr opisu: 0000049065
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 1, s. 4
[Praca recenzowana]: Podstawy ekotoksykologii / P. Rejmer. Lublin 199711

73/108
Nr opisu: 0000049071
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 1, s. 18
[Praca recenzowana]: Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania / S. Witczak, A. Adamczyk. Warszawa 1995

74/108
Nr opisu: 0000049074
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 1, s. 8
[Praca recenzowana]: Chemia. Przewodnik po pierwiastkach / J. Emsley. Warszawa 1997

75/108
Nr opisu: 0000049077
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1998 R. 32 nr 1, s. 24
[Praca recenzowana]: Biogeochemia pierwiastków śladowych / A. Kabata-Pendias, H. Pendias. Warszawa 1993

76/108
Nr opisu: 0000036541
Badania oporów przepływu i skuteczności dezodoryzacji trójetyloaminy na wybranych złożach naturalnych. Cz. 2: Badania oporów przepływu.
[Aut.]: Michał** Palica, J. Waluś, A. Wilczek.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 6, s. 212-216, bibliogr. 4 poz.

77/108
Nr opisu: 0000036542
Badania oporów przepływu i skuteczności dezodoryzacji trójetyloaminy na wybranych złożach naturalnych. Cz. 1: Wprowadzenie i instalacja doświadczalna.
[Aut.]: Michał** Palica, P. Tatoj, J. Waluś, A. Wilczek.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 5, s. 173-176, bibliogr. 16 poz.

78/108
Nr opisu: 0000026480
Kompostowanie odpadów i persektywy rozwoju tej metody w woj. katowickim.
[Aut.]: Renata** Przywarska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 4, s. 137-141, bibliogr. 9 poz.

79/108
Nr opisu: 0000036544
Olfaktometr uniwersalny OLF-2.
[Aut.]: Michał** Palica, L. Szapert, P. Tatoj, J. Waluś.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 1, s. 17-19, bibliogr. 18 poz.

80/108
Nr opisu: 0000026443
Pomiarowo-obliczeniowa metoda wyznaczania emisji.
[Aut.]: Barbara** Herczyk, Jacek* Żeliński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 3, s. 93-95, bibliogr. 12 poz.

81/108
Nr opisu: 0000031938
Skuteczność oczyszczania powietrza pomieszczeń z aerozoli pyłowych, włóknistych i biologicznych za pomocą przenośnego oczyszczacza powietrza.
[Aut.]: A. Kabała, Józef Pastuszka.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 1, s. 7-10

82/108
Nr opisu: 0000026481
Wstępne wyniki badań składu mineralnego pyłów atmosferycznych z okolicy Rybnika.
[Aut.]: M. Jabłońska, J. Janeczek, D. Smołka, Andrzej** Dytkowicz, Michał** Żelechower.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 4, s. 118-121, bibliogr. 6 poz.

83/108
Nr opisu: 0000019549
Zanieczyszcenie powietrza tlenkami azotu wzdłuż ciągów komunikacyjnych Gliwic.
[Aut.]: Magdalena Żak, M. Żak.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 4, s. 113-118

84/108
Nr opisu: 0000035142
Badanie składu chemicznego i fazowego pyłu zawieszonego i opadu pyłu z okolic Elektrowni Jaworzno III.
[Aut.]: Krzysztof* Rockstein, A. Dydkowicz, M. Borowska, Michał** Żelechower.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1996 R. 30 nr 6, s. 200-204

85/108
Nr opisu: 0000031936
Emisja pyłu ze zwałowisk węgla i miału.
[Aut.]: Józef Pastuszka.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1996 R. 30 nr 2, s. 43-47

86/108
Nr opisu: 0000034825
Kwasowość atmosferycznych kropel wody a ich skład chemiczny.
[Aut.]: Irena** Wilkosz.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1996 R. 30 nr 1, s. 10-13, bibliogr. 18 poz.

87/108
Nr opisu: 0000034949
Możliwości utylizacji tworzyw sztucznych odzyskiwanych z odpadów komunalnych.
[Aut.]: Renata** Przywarska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1996 R. 30 nr 3, s. 98-102, bibliogr. 10 poz.

88/108
Nr opisu: 0000034948
Składniki smoły w spalinach paliw węglowych.
[Aut.]: Ewald** Wystemp.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1996 R. 30 nr 3, s. 89-92, bibliogr. 10 poz.

89/108
Nr opisu: 0000038105
Wykorzystanie osadów ściekowych - techniczne i prawne uwarunkowania.
[Aut.]: Renata** Przywarska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1996 R. 30 nr 5, s. 181-182

90/108
Nr opisu: 0000032992
Charakterystyki suszenia osadów z produkcji płyt eternitowych dla technologii bez stosowania i z zastosowaniem flokulantu.
[Aut.]: Michał** Palica, Andrzej** Falecki, J. Waluś.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1995 R. 29 nr 3, s. 83-87, bibliogr. 17 poz.

91/108
Nr opisu: 0000033022
Działalność gmin w dziedzinie ochrony środowiska przed odpadami - uwarunkowania prawne.
[Aut.]: Renata** Przywarska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1995 R. 29 nr 4, s. 122-124, bibliogr. 6 poz.

92/108
Nr opisu: 0000031932
Monitorowanie azbestu w powietrzu atmosferycznym i w pomieszczeniach - przegląd literaturowy.
[Aut.]: D. Lis, Józef Pastuszka.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1995 R. 29 nr 4, s. 99-103

93/108
Nr opisu: 0000032883
Poprawa stanu gospodarki odpadami komunalnymi - aktualne zadanie polskich gmin.
[Aut.]: Renata** Przywarska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1995 R. 29 nr 1, s. 16-20, bibliogr. 9 poz.

94/108
Nr opisu: 0000032963
Technika transportu a ochrona środowiska.
[Aut.]: Lech** Rościszewski.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1995 R. 29 nr 1, s. 3-5

95/108
Nr opisu: 0000031934
Wstępne badania aerozolu włóknistego w województwie katowickim.
[Aut.]: Józef Pastuszka.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1995 R. 29 nr 6, s. 173-178

96/108
Nr opisu: 0000043250
Niektóre aspekty obniżenia emisji dwutlenku węgla.
[Aut.]: Piotr** Górka.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1994 R. 28 nr 1, s. 1-3, bibliogr. 9 poz.

97/108
Nr opisu: 0000043269
Usuwanie i unieszkodliwianie osadów ściekowych.
[Aut.]: Renata** Przywarska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1994 R. 28 nr 2, s. 43-46, bibliogr. 13 poz.

98/108
Nr opisu: 0000043522
Uwarunkowania w zakresie programowania i projektowania składowisk odpadów komunalnych.
[Aut.]: Renata** Przywarska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1994 R. 28 nr 4, s. 99-101, bibliogr. 6 poz.

99/108
Nr opisu: 0000045106
Emisja chlorowodoru z procesu spalania węgla.
[Aut.]: Jan** Konieczyński, Piotr** Górka, Anna** Pasoń.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 5, s. 86-88, bibliogr. 16 poz.

100/108
Nr opisu: 0000044992
Kompostowanie odpadów i perspektywy rozwoju tej metody w Polsce.
[Aut.]: Renata** Przywarska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 4, s. 70-73, bibliogr. 16 poz.

101/108
Nr opisu: 0000044977
Nowe kierunki unieszkodliwiania odpadów.
[Aut.]: Renata** Przywarska, Jan** Cebula, Krzysztof Loska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 3, s. 53-55, bibliogr. 14 poz.

102/108
Nr opisu: 0000045104
Obliczanie opadu pyłu (I).
[Aut.]: Andrzej** Baranowski, Barbara** Herczyk.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 5, s. 99-101, bibliogr. 5 poz.

103/108
Nr opisu: 0000045159
Ocena efektywności ekologicznej na przykładzie odpylania spalin kotłowych i oczyszczania spalin samochodowych.
[Aut.]: G. Wasilewski, Jan** Konieczyński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 6, s. 112-115

104/108
Nr opisu: 0000045105
Prosty sposób wyznaczania prędkości opadania pyłu.
[Aut.]: Janusz Paweł** Piotrowski, Jacek* Żeliński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 5, s. 95-98, bibliogr. 7 poz.

105/108
Nr opisu: 0000045600
Recenzja. [Aut.]: Renata** Przywarska. -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 4, s. 64
[Praca recenzowana]: Gmina wobec obowiązku ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi / H. Przybyla. Katowice [1993]

106/108
Nr opisu: 0000045158
Sposób obliczania tła opadu pyłu (II).
[Aut.]: Andrzej** Baranowski, Barbara** Herczyk, Jacek* Żeliński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 6, s. 109-111, bibliogr. 9 poz.

107/108
Nr opisu: 0000045160
Termiczne metody obróbki odpadów komunalnych i specjalnych.
[Aut.]: Janusz** Wandrasz.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 6, s. 118-121, bibliogr. 11 poz.

108/108
Nr opisu: 0000044991
Zagospodarowanie odpadów komunalnych Poznania w świetle badań ekspertów japońskich.
[Aut.]: Renata** Przywarska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 4, s. 78

stosując format:
Nowe wyszukiwanie