Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MONATSH CHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/20
Nr opisu: 0000097266   
Study on the synthesis of novel 5-substituted 2-[2-(pyridyl)ethenyl]-1,3,4-oxadiazoles and their acid-base interactions.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak, K. Ejsmont.
-Monatsh. Chem. 2015 vol. 146 iss. 2, s. 303-311, bibliogr. 70 poz.. Impact Factor 1.131. Punktacja MNiSW 25.000

związki heterocykliczne ; zasadowość ; cyklizacja ; 1,3,4-oksadiazol ; hydrazyd kwasu 3-pirydyloakrylowego ; stała jonizacji pKa

heterocycles ; basicity ; cyclization ; 1,3,4-oxadiazoles ; 3-(pyridyl)acrylohydrazides ; pKa ionisation constant

2/20
Nr opisu: 0000071036   
Oxidation of 2-methoxy-6-(1-methylethyl)naphthalene with oxygen.
[Aut.]: Beata Orlińska, Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak.
-Monatsh. Chem. 2012 vol. 143 iss. 2, s. 295-301, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.629. Punktacja MNiSW 25.000

utlenianie ; N-hydroksyftalimid ; kataliza homogeniczna ; związki metali przejściowych ; naproksen

oxidation ; N-hydroxyphthalimide ; homogeneous catalysis ; transition metal compounds ; naproxen

3/20
Nr opisu: 0000072003   
Aldimines of 5-aminouracil as reagents in 1,3-dipolar cycloaddition reaction.
[Aut.]: Dominika* Jakubiec, Krzysztof Walczak.
-Monatsh. Chem. 2011 vol. 142 iss. 11, s. 1155-1161, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 1.532. Punktacja MNiSW 25.000

cykloaddycja ; chlorowanie ; związki heterocykliczne ; tlenek nitrylu ; nukleozydy ; zasada Schiffa

cycloaddition ; chlorination ; heterocycles ; nitrile oxide ; nucleosides ; Schiff base

4/20
Nr opisu: 0000071542   
Synthesis and thermal properties of asymmetrical azo-peresters.
[Aut.]: Barbara* Hefczyc, Jan** Zawadiak, H. Janeczek, M. Kowalczuk, Beata Orlińska.
-Monatsh. Chem. 2011 vol. 142 iss. 3, s. 271-276, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 1.532. Punktacja MNiSW 25.000

różnicowa kalorymetria skaningowa ; spektroskopia NMR ; nadtlenki ; związki diazowe

Differential Scanning Calorimetry ; NMR spectroscopy ; peroxides ; diazo compounds

5/20
Nr opisu: 0000063715   
ESI-MS study of copper chloride/phase-transfer catalytic systems for oxidation of cumene with 1-methyl-1-phenylethyl hydroperoxide.
[Aut.]: Danuta Gilner, Jan** Zawadiak, Roman** Mazurkiewicz, J. Kurczewska, G. Schroeder, Beata Orlińska.
-Monatsh. Chem. 2010 vol. 141 iss. 2, s. 143-147, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 1.356

chlorek miedzi ; eter koronowy ; układ katalityczny ; ESI-MS ; utlenianie ; nadtlenek

copper chloride ; crown ether ; catalytic system ; ESI-MS ; oxidation ; peroxide

6/20
Nr opisu: 0000056405   
Studies on the mechanism of decomposition of 1-methyl-1-(1-naphthyl)ethyl hydroperoxides to 2-(1-naphthyloxy)propenes.
[Aut.]: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Roman** Mazurkiewicz, Zbigniew** Stec, H. Koroniak.
-Monatsh. Chem. 2009 vol. 140 iss. 12, s. 1459-1563, bibliogr. 16 poz.

mechanizm reakcji ; utlenianie ; nadtlenek ; rozkład termiczny

reaction mechanism ; oxidation ; peroxide ; thermal decomposition

7/20
Nr opisu: 0000056763   
Synthesis and thermal properties of azo-peroxyesters.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Barbara* Hefczyc, H. Janeczek, M. Kowalczuk.
-Monatsh. Chem. 2009 vol. 140 iss. 3, s. 303-308, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 1.312

związki diazowe ; kalorymetria ; spektroskopia NMR ; rozkład termiczny

diazo compounds ; calorimetry ; NMR spectroscopy ; thermal decomposition ; bifunctional initiator

8/20
Nr opisu: 0000012102   
N-acyl-α-triphenylphosphonioglycinates in the synthesis of α,β-dehydro-α-amino acid derivatives.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, A. Kuźnik, Mirosława Grymel, Nikodem Kuźnik.
-Monatsh. Chem. 2004 vol. 135 iss. 7, s. 807-815, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.904

9/20
Nr opisu: 0000011219   
Three new in situ syntheses of N-acyl-alpha-triphenylphosphonioglycinates.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel, A. Kuznik.
-Monatsh. Chem. 2004 vol. 135 iss. 7, s. 799-806, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.904

podstawienie nukleofilowe

nucleophilic substitution ; cationic glycine equivalent

10/20
Nr opisu: 0000008335   
On the synthesis and basicity of 1,3-diaminoisoquinolines.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
-Monatsh. Chem. 2003 vol. 134 iss. 3, s. 403-409, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.886

spektroskopia UV-Vis ; metoda spektroskopowa

UV-Vis spectroscopy ; spectroscopic method

11/20
Nr opisu: 0000007307   
Reaction of N-acyl-alpha-triphenylphosphonio-alpha-amino acid esters with organic bases. Mechanism of the base-catalyzed nucleophilic substitution of the triphenylphosphonium group.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel.
-Monatsh. Chem. 2002 vol. 133 iss. 9, s. 1197-1204, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.813

12/20
Nr opisu: 0000007166   
Synthesis of new primary-tertiary alkyl bisperoxides br reaction of tertiary hydroperoxides with bromoalkanes in a PTC system.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, M. Danch, M. Pigulla.
-Monatsh. Chem. 2001 vol. 132 iss. 7, s. 821-824, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.821

13/20
Nr opisu: 0000017653   
Concerning the basicity of 4-dimethylaminoquinazoline derivatives.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
-Monatsh. Chem. 2000 vol. 131 iss. 7, s. 773-738, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.783

14/20
Nr opisu: 0000017654   
Synthesis and basicity of 4-amino-2-phenylquinazolines.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
-Monatsh. Chem. 2000 vol. 131 iss. 8, s. 895-899, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.783

15/20
Nr opisu: 0000007728   
N-acyl-alpha-triphenylphosphonioglycinates: a novel cationic glycine equivalent and its reactions with heteroatom nucleophiles.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel.
-Monatsh. Chem. 1999 vol. 130 iss. 4, s. 597-604, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.678

16/20
Nr opisu: 0000026843   
4-phosphoranylidene-5(4H)-oxazolones.. [Cz] 2: Reactions with alkylating agents.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Anna* Pierwocha.
-Monatsh. Chem. 1997 vol. 128 iss. 8/9, s. 893-900, bibliogr. 22 poz.

17/20
Nr opisu: 0000035380   
4-Phosphoranylidene-5(4H)-oxazolones - a novel synthesis and properties.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Anna* Pierwocha.
-Monatsh. Chem. 1996 vol. 127 iss. 2, s. 219-225, bibliogr. 19 poz.

18/20
Nr opisu: 0000035371   
Basicity of 4-aminopyrimidine and 2,4-diaminopyrimidine derivatives.
[Aut.]: Monika* Mazik, Wojciech** Zieliński.
-Monatsh. Chem. 1996 vol. 127 iss. 6/7, s. 587-591, bibliogr. 12 poz.

19/20
Nr opisu: 0000035415   
Synthesis of pyridinyl-4-pyrinidinamine derivatives.
[Aut.]: Monika* Mazik, Wojciech** Zieliński.
-Monatsh. Chem. 1996 vol. 127 iss. 11, s. 1161-1165, bibiogr. 5 poz.

20/20
Nr opisu: 0000044953   
Synthesis of 2-acetoxy- and 2-hydroxy-2,3-dihydronaphtho [1,8-bc] pyran.
[Aut.]: Zbigniew** Stec.
-Monatsh. Chem. 1993 vol. 124 iss. 3, s. 331-332, bibliogr. 8 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie