Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MECHANIKA KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/33
Nr opisu: 0000136882   
An attempt to use the results of microtomographic studies of the surface after the period of operation in the numerical analysis of wheel-rail contacts.
[Aut.]: Henryk Bąkowski, Antoni John, Jarosław Brodny.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2020 vol. 26 nr 4, s. 354-359, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.458. Punktacja MNiSW 40.000

zużycie ; mikrokontakt toczenie-przesuwanie ; MES ; badanie tribologiczne ; mikrotomografia

wear ; microcontact rolling-sliding ; FEM ; tribological test ; microtomography

2/33
Nr opisu: 0000130831   
Chaos in overhead travelling cranes load motion.
[Aut.]: Jerzy Margielewicz, Damian Gąska, Tadeusz Opasiak, Tomasz Haniszewski.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2019 vol. 25 nr 3, s. 225-230, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.458. Punktacja MNiSW 40.000

chaos ; drgania mechaniczne ; dźwignica ; modelowanie ; wykładnik Lapunowa

chaos ; mechanical vibration ; crane ; modelling ; Lyapunov exponent

3/33
Nr opisu: 0000130301   
The application of model-based tests for analysing the consequences of methane combustion in a mine heading ventilated through a forcing air duct.
[Aut.]: Magdalena Tutak, Jarosław Brodny, Antoni John.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2019 vol. 25 nr 3, s. 204-209, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.458. Punktacja MNiSW 40.000

spalanie metanu ; chodnik ; przewód powietrzny ; CFD

combustion of methane ; heading ; air duct ; CFD ; partially premixed combustion model

4/33
Nr opisu: 0000133244   
The numerical simulation of FOPS and ROPS tests using LS-DYNA.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, Witold Ogierman.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2019 vol. 25 nr 5, s. 383-390, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.458. Punktacja MNiSW 40.000

konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami ; FOPS ; konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu ; ROPS ; test upadku ; konstrukcja ochronna ; LS-Dyna

falling object protective structure ; FOPS ; rollover protective structure ; ROPS ; drop test ; protective structure ; LS-Dyna

5/33
Nr opisu: 0000121786   
Analysis of influence of types of rocks forming the goaf with caving on the physical parameters of air stream flowing through these gob and adjacent headings.
[Aut.]: Jarosław Brodny, Magdalena Tutak, Antoni John.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2018 vol. 24 nr 1, s. 43-49, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.500. Punktacja MNiSW 15.000

przepuszczalność ; ośrodek porowaty ; zroby ; przepływ powietrza ; odporność skał stropowych na stratyfikację

permeability ; porous medium ; goaf ; air flow ; stratification resistance of roof rock

6/33
Nr opisu: 0000122614   
The foamed metal structures in numerical testing.
[Aut.]: Antoni John, Małgorzata John, Jarosław Brodny.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2018 vol. 24 nr 1, s. 5-10, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.500. Punktacja MNiSW 15.000

struktura spienionego metalu ; modelowanie wielkoskalowe ; homogenizacja numeryczna ; REO ; MES ; struktura warstwowa

foam metal structure ; multi-scale modelling ; numerical homogenization ; RVE ; FEM ; sandwich structure

7/33
Nr opisu: 0000126531   
The impact of airway geometry on the distribution of methane concentrations at the outlet from a longwall.
[Aut.]: Antoni John, Jarosław Brodny, Magdalena Tutak.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2018 vol. 24 nr 5, s. 695-702, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.500. Punktacja MNiSW 15.000

zagrożenie metanowe ; geometria wyrobiska górniczego ; wylot ze ściany ; CFD

methane hazard ; geometry of mining heading ; outlet from a longwall ; CFD

8/33
Nr opisu: 0000124592
The inverse honeycomb structures in numerical modeling and experiment.
[Aut.]: Małgorzata John, Antoni John, Wojciech Skarka.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2018 vol. 24 nr 3, s. 299-304, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.500. Punktacja MNiSW 15.000

odwrócona struktura plastra miodu ; druk 3D ; trzypunktowa próba zginania ; symulacja numeryczna

inverse honeycomb structure ; 3D printing ; FDM ; three point bending test ; numerical simulation

9/33
Nr opisu: 0000119818   
Application of mode superposition to hybrid simulation using real time finite element method.
[Aut.]: Waldemar Mucha, Wacław Kuś.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2017 vol. 23 nr 5, s. 673-677, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.529. Punktacja MNiSW 15.000

symulacja hybrydowa ; superpozycja modalna ; metoda elementów skończonych w czasie rzeczywistym

hybrid simulation ; mode superposition ; real time finite element method

10/33
Nr opisu: 0000117551   
I-beam girders dimensioning with numerical modelling of local stresses in wheel-supporting flanges.
[Aut.]: Damian Gąska, Tomasz Haniszewski, Jerzy Margielewicz.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2017 vol. 23 nr 3, s. 347-352, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.529. Punktacja MNiSW 15.000

belka dwuteowa ; wymiarowanie ; naprężenie lokalne ; modelowanie numeryczne

I-beam ; dimensioning ; local stress ; numerical modelling

11/33
Nr opisu: 0000117552   
The influence of the geometrical parameters on the mechanical properties of honeycomb structure.
[Aut.]: Małgorzata John, Antoni John, Wojciech Skarka.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2017 vol. 23 nr 3, s. 359-364, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.529. Punktacja MNiSW 15.000

struktura plastra miodu ; symulacja numeryczna ; MES ; model parametryczny

honeycomb structure ; numerical simulation ; FEM ; parametric model

12/33
Nr opisu: 0000115879   
The use of semi-automatic technique of finite elements mesh generation for solutions of some railway transport problems.
[Aut.]: Aleksander Sładkowski, Krzysztof Bizoń.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2017 vol. 23 nr 2, s. 190-196, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.529. Punktacja MNiSW 15.000

tor kolejowy ; mocowanie sprężyste ; metoda elementów skończonych ; problem mocowania ; półautomatyczne generowanie siatki

railway track ; spring rail fastening ; finite element method ; contact problem ; semi-automatic mesh generation

13/33
Nr opisu: 0000110967   
Identification of elastic properties of individual material phases by coupling of micromechanical model and evolutionary algorithm.
[Aut.]: Witold Ogierman, Grzegorz Kokot.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2016 vol. 22 nr 5, s. 337-342, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.382. Punktacja MNiSW 15.000

identyfikacja ; materiał wielofazowy ; algorytm ewolucyjny ; homogenizacja

identification ; multi-phase material ; evolutionary algorithm ; homogenization

14/33
Nr opisu: 0000113599   
Multi-objective optimization of the UAV wing by means of evolutionary computations.
[Aut.]: Adam Długosz, W. Klimek.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2016 vol. 22 nr 6, s. 530-536, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.382. Punktacja MNiSW 15.000

optymalizacja wielokryterialna ; algorytm ewolucyjny ; materiały kompozytowe ; metoda elementów skończonych ; UAV

multi-objective optimization ; evolutionary algorithm ; composite materials ; finite element method ; UAV

15/33
Nr opisu: 0000110966   
Numerical homogenization of the foamed metal structures.
[Aut.]: Antoni John, Małgorzata John, A. Bartela.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2016 vol. 22 nr 5, s. 343-348, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.382. Punktacja MNiSW 15.000

metal spieniony ; homogenizacja numeryczna ; MES ; REO

foamed metal ; numerical homogenization ; FEM ; RVE

16/33
Nr opisu: 0000102409   
Mechanical properties of shaft surfacing with micro-jet cooling.
[Aut.]: Tomasz Węgrzyn, J. Piwnik, Bogusław Łazarz, W. Tarasiuk.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2015 vol. 21 nr 5, s. 419-423, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.277. Punktacja MNiSW 15.000

spawanie ; inżynieria powierzchni ; chłodzenie mikrojetowe ; struktura metalograficzna

welding ; surfacing ; micro-jet cooling ; metallographic structure

17/33
Nr opisu: 0000099715   
Modeling of constitutive behaviour of anisotropic composite material using multiscale approach.
[Aut.]: Witold Ogierman, Grzegorz Kokot.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2015 vol. 21 nr 2, s. 118-122, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.277. Punktacja MNiSW 15.000

anizotropia ; homogenizacja ; kompozyt umacniany cząstkami

anisotropy ; homogenization ; particle-reinforced composite

18/33
Nr opisu: 0000091552   
Active reduction of identified machine drive system vibrations in the form of multi-stage gear units.
[Aut.]: Tomasz Dzitkowski, Andrzej Dymarek.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2014 vol. 20 nr 2, s. 183-189, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.292. Punktacja MNiSW 15.000

impedencja mechaniczna ; admitancja mechaniczna ; częstotliwość rezonansowa ; częstotliwość antyrezonansowa

mechanical impedance ; mechanical admittance ; resonant frequencies ; anti-resonant frequencies

19/33
Nr opisu: 0000097021   
Automotive stabilizer bar - stabilizer bar strength calculations using FEM, ovalization of radial areas of tubular stabilizer bars.
[Aut.]: A.-M. Wittek, Damian Gąska, Bogusław Łazarz, Tomasz Matyja.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2014 vol. 20 nr 6, s. 535-542, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.292. Punktacja MNiSW 15.000

stabilizator samochodowy ; zmęczenie ; MES ; symulacja ; owalizacja

stabilizer bar ; fatigue ; FEM ; simulation ; ovalization

20/33
Nr opisu: 0000094071   
Investigation and development of safety measures in the European Union railway transport.
[Aut.]: Katarzyna* Chruzik, Marek* Sitarz.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2014 vol. 20 nr 4, s. 431-437, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.292. Punktacja MNiSW 15.000

system zarządzania bezpieczeństwem ; System Zarządzania Utrzymaniem

safety management system ; Maintenance Management System

21/33
Nr opisu: 0000091078   
Modelling and analysis of systems with cylindrical piezoelectric transducers.
[Aut.]: Andrzej Buchacz, Marek Płaczek, Andrzej Wróbel.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2014 vol. 20 nr 1, s. 87-91, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.292. Punktacja MNiSW 15.000

modelowanie ; analiza ; wibracyjny system mechatroniczny ; przetwornik piezoelektryczny

modelling ; analysis ; vibrating mechatronic system ; piezoelectric transducer

22/33
Nr opisu: 0000096770   
Numerical analysis of the influence of the blast wave on the composite structure.
[Aut.]: Witold Ogierman, Grzegorz Kokot.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2014 vol. 20 nr 2, s. 147-152, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.292. Punktacja MNiSW 15.000

propagacja fali wybuchu ; DIGIMAT ; kompozyt o strukturze kanapki ; wygładzona hydrodynamika cząstek

blast wave propagation ; DIGIMAT ; sandwich composite structure ; smoothed particle hydrodynamics

23/33
Nr opisu: 0000077540   
Numerical modelling of human masticatory organ kinematics.
[Aut.]: Damian Gąska, E. Kijak, T. Lipski, Jerzy Margielewicz.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2012 vol. 18 nr 4, s. 447-452, 13 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

24/33
Nr opisu: 0000077539   
Strength and elastic stability of cranes in aspect of new and old design standards.
[Aut.]: Damian Gąska, Czesław** Pypno.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2011 vol. 17 nr 3, s. 226-231, 21 poz.. Impact Factor 1.298. Punktacja MNiSW 25.000

dźwig samojezdny ; dźwigar ; ruch

mobile crane ; girder ; motion

25/33
Nr opisu: 0000056403   
Evaluation of gear power losses from experimental test data and analytical methods.
[Aut.]: Bogusław Łazarz, Grzegorz Wojnar, Henryk** Madej, Piotr Czech.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2009 t. 80 nr 6, s. 56-63, bibliogr. 40 poz.

26/33
Nr opisu: 0000056404   
Identification of muscles forces during gait of children with foot disabilities.
[Aut.]: Robert Michnik, Jacek Jurkojć, J. Pauk.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2009 t. 80 nr 6, s. 48-51, bibliogr. 10 poz.

27/33
Nr opisu: 0000081227   
Multiresolution derives analysis of module mechatronical systems.
[Aut.]: Andrzej** Nowak, Marcin Woźniak.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2008 t. 74 nr 6, s. 45-51, bibliogr. 10 poz.

28/33
Nr opisu: 0000040285   
Optimization of the vibroisolation systems of crane cabin using genetic algorithm.
[Aut.]: Konrad Kaczmarek, Andrzej** Nowak.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2007 vol. 67 no. 5, s. 57-64, bibliogr. 7 poz.

optymalizacja matematyczna ; algorytm genetyczny ; urządzenie mechaniczne ; suwnica bramowa ; obliczenia numeryczne

mathematical optimization ; genetic algorithm ; machinery ; bridge crane ; numerical calculations

29/33
Nr opisu: 0000017047   
Accuracy analysis of the solution of spatial contact problem by means of the FEM.
[Aut.]: Aleksander Sładkowski.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2005 nr 3, s. 17-21

30/33
Nr opisu: 0000074981
Analysis of the brake - wheelset railway dynamics during the motion.
[Aut.]: Marek* Sitarz, Andrzej** Nowak, V. Verbicki.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2004 nr 2, s. 52

31/33
Nr opisu: 0000010888
Measurement of setting force in the points drives.
[Aut.]: Aleksander Sładkowski, Jakub Młyńczak.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2004 nr 4, s. 51-54

32/33
Nr opisu: 0000017044
Researches and modelling of thermal phenomena proceeded during braking in the set railway wheel - brake insert.
[Aut.]: Marek* Sitarz, Adam Mańka, Andrzej Hełka.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2004 nr 5, s. 60-64

33/33
Nr opisu: 0000010887
The finite element model construction of a gear segments of the locomotive traction gear.
[Aut.]: Aleksander Sładkowski, J. Sładkowski.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2004 nr 3, s. 53-58

stosując format:
Nowe wyszukiwanie